n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e"

Átírás

1

2 T A R T A L O M A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A j á t é k s z í n B E R K E S E R Z S É B E T A becsület fegyverei (1) V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM M Á J U S H E R M A N N I S T V Á N A szellemi krétkör (6) M O L N Á R GÁL P É T E R Levél Máthé Erzsihez (11) FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V A N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség: Budpest V., Báthory u. 10. Telefon: , Megjelenik hvont A kézirtok megőrzésére és visszküldésére nem válllkozunk. Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút A kidásért felel: Sl Sándor igzgtó Terjeszti Mgyr Post Előfizethető bármely posthivtlnál, kézbesítőknél, Post hírlpüzleteiben és Post Központi Hírlpirodánál (KHI, Budpest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vgy postutlványon, vlmint átutlássl KHI pénzforglmi jelzőszámlár. Előfizetési díj: 1 évre 144,- Ft, 1/2 évre 72,- Ft Példányonkénti ár: 12,- Ft Külföldön előfizethető Kultúr külföldi képviselőinél Indexszám: Atheneum Nyomd, Budpest Íves mgsnyomás Felelős vezető: Soproni Bél vezérigzgtó K Ö R Ö S P A T A K I K I S S S Á N D O R Az ezred becsülete (15) N Á N A Y I S T V Á N A Koldusoper Kposvárott (19) SZ. A. Illyés King pódiumon (21 ) r c o k é s m s z k o k P Á L Y I A N D R Á S Ltinovits vgy színészet új prdoxon (22) J Ó S F A Y G Y Ö R G Y Az lkítás legyen remeklés"" (26) S A Á D K A T A L I N Vrázslt, pálc nélkül (28) n é g y s z e m k ö z t B A R T A A N D R Á S Beszélgetés Szinte Gáborrl (30) v i l á g s z í n h á z S Z E R E D Á S A N D R Á S A CÍMLAPON: Dégí István (Medvegyenko), Schütz Il (Más), Pécsi Sándor (Szorin) és Mensáros László (Dorn ) Mdách Színház Sírály-elődásábn (Iklády László felv.) Jézus Krisztus mint szupersztár S Z É C H Y A G N E S Bukfenc és ugtás (32) KOLTAI TAMÁS Vrsói hétköznpok (35) N. K R I M O V A Egy színház Litvániábn (41) s z e m l e F Ö L D E S A N N A Örkény drmturgiáj (44)

3 játékszín BERKES ERZSÉBET A becsület fegyverei Két Illyés Gyul-bemuttóról. Közös témájuk : hogyn tudj z ember megóvni becsületét? Bál pusztán : gyilkos gúny nép fölött trónolókkl szemben, szelíd iróni népmentő" értelmiség iránt. A Különc kérdése : meddig távolodht el, tktikázv, céltól forrdlmár? Bál pusztán Immáron ht éve, hogy Kegyenc párizsi bemuttójávl egy időben Déryné Színház Alsópáhokon először játszott Illyés Gyul Bolhbálját. A két premier egybeesése lehetett véletlen, két szín-hely zonbn kkor is, most is többet jelentett ennél: földrjzi foglmkkl tette szemléletessé z életműben meglevő kettősséget. Azt vonzó művésziemberi törekvést, melyet - sommás értékelés mindig sut és körülményes mondtit elkerülendő - egy Kzinczyidézettel visszdhtunk: Nékem z emberiség s Pest-Bud táj hzám. " Ott ez kettősség Bolhbálbn mgábn is: műfját tekintve frnci min-tát követ - frce, vgyis népszerű komédi, melyben jó vstgon megkpj vlki mgáét. Nincs rá mgyr szó, de vn rá mgyr fognttású élmény, milyenre már Puszták népében is utlt Illyés, s mit most színpdr lklms formábn is megfoglmzott: summáslányokr áhítozó gzdtiszt és helybeli htlmsságok furfngos főzősszony okos csele következtében köznevetség tárgyává lesznek. Mindez csupán" nnyi, mint - Illyés szvávl szólv - egy útszélien egyszerű erkölcsi mg, egy megdt-neki-szerű csárdi - és olümposzi - igzságszolgálttás és köréje nnyi nevetési lklom, mennyit csk tikkdtr gyötört lelkek szomj-éhe elbír. Mert megkíván. " A sikeres ősbemuttót követő kritikák lényegében három szempontból elemezték drbot: egyfelől úgy ítélték meg, mint htlom kérdését példbeszéd-formán feszegető művet, melyben végül is nevetés fegyverét szegzik szembe humor és humnitás nélkül nép fölött trónoló elnyomókkl. Másfelől úgy értékelték, hogy Illyés olyn művet írt, melyben zt bizonyítj, hogy népnek nincs szüksége felülről jövő segítség-re, meg tudj védeni mg jogit mg leleményéből is. A hrmdik csoport - z írószövetségi vitán - kérdésessé tette, hogy lehet-c hgyományok nélküli műfjt importálni, vn-e létjog drámábn meghúzódó - műfjt és igzságszolgálttó eszmevilágot egyként érintő - írói didktikusságnk. A jó műnek mindig igen sokszínű és széles körű jelentéstrtomány vn. Színpdi lkotásnk kivált, hiszen egy szereposztás-változás vgy egy hngsúly áthelyezése megfordíthtj nemcsk egy jelenet, de drb egész mondndóját. Aki például vette mgánk fárdságot és Déryné Színház több tájelődásánk is tnúj volt, tpsztlhtt, hogy fentieken kívül - vgy zokkl szemben? - egy negyedik felfogás is érvényesült. A flusi közönség felcsttnó tps nemcsk színészi lkítást ünnepelte főzősszony Terusbn, hnem zt z igzságot is köszöntötte, melyet figur megtestesített: z helyes tett, melyik nem vgy becsületet vgy kenyeret menti, hnem melyik kettőt együtt. Csk így érdemes és lehet élni, megmrdni. Éppen ezért csk ívekre menő elemzés mutthtná ki - h kimutthtná egyáltlán -, hogy milyen meggondolásokból változttt meg Illyés z eredeti szöveget. Annyit zonbn már z első pillntásr kockáztthtunk, hogy z új változt Tháli Színháznk készült, városi közönségnek tehát. Ezért helyet kptk olyn utlások és fricskák, melyek városik flusit lesjnáló szemléletének szóltk, ugynígy helyt kpott szándékolt nkronizmus is - hiszen játékot olyn fitlok is nézni fogják, kiknek vjmi kevés foglmuk vn hrmincs évekbeli puszti életről. Mindezeken túl z z újonnn színpdr került jelentésgyrpodás vonzó, melyik nemzetmentő ", ideologizáló értelmiségiek ironikus szemléléséből szármzik. Ez látás d z új változtnk korábbit felülmúló, több színű, játékosbb színpdi lehetőséget. Az ugyn vitthtó, hogy minden változttás értékgyrpodást hozott-e. Az elhgyott hrmdik felvonás például nem legszerencsésebben módosítj frce-ot. Most ugynis nykukb szórt bolhák mitt vetkeznek le z urk, korábbn tlálk ténye késztette erre őket, így megszégyenülés - z rtók bevonuláskor - teljesebb volt, mint-hogy zért mrdtk pőrén, miért vétkesek voltk. Most viszont bolhszórás ideje s vetkőződés esetleges. Ti.: szórhtták voln bolhákt előbb is, később is; vetkeződni sem feltétlen szükséges ettől viszketegtől. Elmrdt né-hány multságos jelenet és remekbe szbott dilógus is, mint például Diák visszvágás, ki zsebkendővel béreslányokt berendelő urk dicsekvésére úgy tromfol, hogy elibük vágj mg zsebkendőit: osszák szét húguknk, lányiknk. Ám z ilyen és ehhez hsonltos színpdi pillntok elvesztéséért kárpótol Diák mint nrrátor, új szerepében. A frcehoz dott keretjátékbn egyfelől eljátssz, hogy néprjzi gyűjtőúton vn z ozori htárbn, hol nemcsk folklórt, de nép ngy lel-két " is rögzíteni krj. Másfelől ügye-fogyott csetlés-botlásivl, lelkendező rokonszenv-nyilvánításivl, ismeretterjesztő szvltivl pródiáját dj buzglmábn ngy, hozzáértésében kicsiny népmentő értelmiséginek. Ugyn-kkor ez jelenetsor szellemes persziflázs is színház Brtókián-műsoránk. Az így exponált figur kézenfekvően hozz nnk lehetőségét, hogy korábbn egyenesben" mondott s így didktikusnk htó szövegek idézőjelbe kerülhessenek. A Diák ngy pátoszú elődásábn népmentő" és forrdlmi szövegek egyszerre zonosk is mgukkl s dják önmguk bíráltát. De legkényesebb helyzetekben is megtlálj Illyés ízlése z rányt: megvédi nevetségessé válástól zt, mi ezekben kijelentésekben z indult igz mgv, máig tettekre kötelező hitele. S h netán néző nem disztingvált kellő finomsággl z utolsó jelenetben, Diák fellelkesült szövege hlltán mgmgán nevethet. Ekkor ugynis játék 1936-os világából hősünk előre tekint, tisztultbb jövendő mgtrtását idézi: mikor mjd kitüntetés lesz egy álltorvos számár, h szegény summáslányt vehet el, s mikor boldogság önti el z rát, hogy kétkezi munkásokkl kerülhet tyfiságb.

4

5 Mert boldog utókorbn nem lesz úrprszt, fent-lent hierrchi, cskis és kizárólg z ember mértékével mérnek. Vgy nem? - Az utolsó mondtok kérdőjelére nevetésünk szégyenkező felelet. Amikor Kzimir Károly színre vitel bonyolult munkáját végiggondolt, bizonyár eszébe jutott, hogy frce " szó nemcsk komédiát jelent frnci eredetiben, hnem fűszeres húsvgdlékot is, ebből mi fsírozott szvunk. Jó okkl vélte hát, hogy játék fűszerezés végett elegyíthető minden, mgyr népi hgyományból teátrálissá tehető öt-lettel. Ezért, mint frnci frce-játékokbn is, mszkos játékkl keretezte szöveget: Mohács környéki frsngoló mszkák, szőrös-subás-kosfejű busók kezdik komédiát. Belőlük kerül ki népi hngszerekkel - citerávl, dorombbl -- játékot kísérő zenekr, no meg gordonk és üstdob megszóllttój. Busó-mszkot viselnek drb szereplői is, mókás kedvükben nem zvrj őket sem z szövegbeli utlás, hogy nyár eleje vn, sem z, hogy mezőkövesdi vendég-munkások. A színház távolról sem törekedett néprjzi rekonstrukciór, így női viselet például nem köznpi mtyóvl trt rokonságot, hnem rákosploti promenádévl. A fergeteges irmú játék nem hgy időt z elemzésre; különben sem tételezhető fel, hogy minden vidámságr készségesen hjlndó közönség mást is elvárht színpdtól, mint mit nevettető forgtg puszt látvány d. Így ztán senkit sem zvr, hogy jelzéses megoldásokt nturálisk váltják fel, ezeket meg stilizáltk, s z sem, hogy pozsgás cipókkl úgy táncolnk z ételnek örvendő prsztlányok, mint Klocsán hímzett párnávl szokás, vgy füstölt kolbászt, sódrt hőmérő módjár vágják krjuk lá legények. Nemegyszer pnszkodnk színházink, hogy drbok szerzői ritkán írnk szerepeket színészeik lktár. Előzetes megbeszélés eredményeként vgy szerencsés véletlen folytán: Horváth Teri z z ideális Terus néni lett, kire életvidámság és ngy hngú perelés, vígözvegy mgkelletés és piruló szemérmetesség, jámborság és furfng egyform természetességgel jellemző. Mivel hitette cl? Füle körül lengedező huncutkáivl, csilingelő fülbevlóivl, szeme vágásávl, felcsttnó hngjávl? Nyilván mindezekkel meg még vlmivel, mi egyéniségének sjátj. Szinte konvencionális, frce-évl rokon drmturgiábn éppenséggel törvényszerű, hogy z ilyen sürgő-forgó sszonyságnk bus fejű, tisztességes, ám kissé nehézkes észjárású Pj bácsi legyen szíve válsztottj. Ngy Attil szemrehányó dörmögései, nehéz tenyerű cirógtási, döngő léptű kitörései hitelesítették bnd-gzd komédibeli lkját. Az ifjú szerelmesek szerepét bizony megnyirbált z új változt, Esztergályos Cecíli zonbn néhány mondtos szerepéből is meg-nyerő krktert formált. Kár, hogy mszkj lenszőke, frufrus copfocskákkl rjzfilmbe illő kisunokár emlékeztet inkább, mint summáslányr. A székely góbé figurájánk megírását, h más nem, Hrsányi Gábor remek játék ön-mgábn is képes lenne indokolni. Minden pillntbn ízes, jellemhez illő ötlettel lepett meg, lnkdtln energiávl ársztott vígjátéki jó közérzetet. Legtöbb szerepe Diákot megszemélyesítő Kozák Andrásnk volt, ki külső megjelenésében mi értelmiségi fitlt hozt: kifordított szőrbekecse, hosszú hj zonbn csk zt z nkronizmust hngsúlyozt, mely drbot záró mondtoknk múgy is sjátj volt. Fnyr humor híven kifejezte szerep-ben megkívánt kettős jelentést: zonosságot és véleményező fölényt. A lány-ruháb bújttott legények örökké hálás nevettetési lehetőségeit z utolsó rezdülésig kihsznált z elődás, s felcsttnó hhot ezúttl sem mrdt el. Nevetésben bővelkedő színházi este volt. De - hogy konyhművészeti hsonlttl éljünk - zsíros, borsos, fok-hgymás, tárkonyos, mjoránnás keverék csk zok számár jelentett zmtos eledelt, kiket menzkoszton trtnk. Akik ínyesmester konyháján is ettek mát, tudják, hogy kevesebb több lett voln. Az-z: keretjátékot keretező keretjáték, egy-másb ütődő ötletek, önmgukt is túl-kiáltó hngok nélkül emberi fogysztásr lklmtosbb mtériát kphttunk voln. Annál is inkább, mivel z lpnyg nemes romáit, Illyés Gyul játékát és szándékát jobbn élvezhettük voln. Illyés Gyul: Bál pusztán (Tháli Színház) Vlli Péter, Hrsányi Gábor és Csíkos Gábor Különc Vnnk összeszokott foglmink: Voltire után menten mondjuk, hogy felvi- Ngy Attil, Kozák András, Vlli Péter és Kutzky József (Iklády László felvételei) lágosodás; Széchenyi - reformkor; Deák kiegyezés; de - mint drámáj bevezetőjében Illyés mondj - Teleki László nevének hlltán még műveltebbek is lig tudnk vlmit fölidézni. A drám, szerzője egyik szándék szerint, ezt homályt kívánj eloszltni. Ennyiből zonbn nem születik műlkotás, kivált nem olyn rngos lkotótól, mint Illyés. Teleki lkjábn művészi megrgdás számár - áltlábn - vonzó trgikus sors, sors, melyben koránk ellentmondási trgédiává tudtosodtk. De, hogy ezt művész észrevegye, z is szükséges, hogy hőse sors iránt sját koránk dilemmái mitt fogékonnyá váljék. Milyen kortási közlendő érzékletessé formálás vonzott Illyést Teleki László sorsához? A már megjelent kritikák közül Pándi Pálé eligzíthtj e kérdésben zt, kit drám első publikálásávl egyidejű tmoszfér észlelésével nem jándékozott meg z évjárt. Eszerint drámából megformáláskor olyn hngok is kicsendültek, melyek lllyés 1956 utáni oppozíciós mgtrtásához teremtettek voln mítoszt. Ez volt z ok nnk, hogy mű későbben került színpd deszkáir. Vgyis kkor, mikor kortársi ktulitást már kimost belőle z idő? Nem H Illyés műve vlmilyen egy kulcsr járó prbolszerkezet lenne, tlán megeshetik vele, hogy tíz esztendő elmoss belé zárt közlendő érdekességét. Csk-hogy ez drám sokkl összetettebb, színgzdgbb nnál, hogysem z idő kifkíthss. Ellenkezőleg: más fény vetődvén rá, új tuljdonsági és értékei tűnnek elő. A bemuttó nem kultúrpolitiki becsületből lerótt tiszteletkör. Teleki László zon kevés mágnások egyike volt, kik nemcsk elsők között cstlkoztk 1848-hoz, hnem mindvégig és következetesen zokt z eszméket vllották, melyeket csk szélsőbl mert kimondni kényes kérdésekben: ez jobbágyfelszbdítás, z ősiség el-törlése, s nemzetiségek szuverenitás. Mint Btthyány-kormány, mjd Kossuth párizsi követe, később pedig z emigráció külügyi kpcsoltink meg-teremtője, egyedülálló politiki mnővereket hjtott végre. 1860bn egy szász-osztrák titkos megállpodás kpcsán elfogják Drezdábn, s átdják császári htóságoknk. Bécsben - korbeli sjtó és részben dokumentumok tnúság szerint - kegyelmet nyer Ferenc Józseftől nnk fejében, hogy ígéretet

6 tesz: nem fogllkozik politikávl. Mégis, mikor 1861-ben összehívják z országgyűlést, császár - mgyr földön: király - lehetőséget d számár is, hogy képviselőnek jelöltesse mgát. Teleki hbozás nélkül fellép 48-s kerületében, Abonybn, hol meg is válsztják. Prlmenti progrmbeszédének előestéjén zonbn öngyilkos lesz. Mint romntikusr hngolt korábbi történetírás állított, lelkiismereti válságb került, mert nem trtott be császárnk tett fogdlmát. Az lposbb történetkuttás s Illyés meglpozott Teleki-rekonstrukciój tgdj ezt mgyráztot. Teleki politikus volt, mégpedig gykorlti játszmák lebonyolítój. Becsületes volt, egészen felfokozott romntikus ideálig, ez zonbn nem zárt ki, hogy hmis útlevéllel utzzon, vgy letrtózttásár érkező titkosrendőrök előtt prókásn, szinte álruhábn játssz el, hogy ő nem körözött személy. Illyés ezeket z eszközöket hősének pontos jellemzésére felvonulttj drám első jeleneteiben, meggyőzve bennünket rról, hogy hőse ismeri különféle tktiki eszközöket, és él is velük. Egyet zonbn nem válll: szorongtott helyzetében sem mondj ki expressis verbis, hogy ő nem Teleki László. Lényegében ez jelenet ismétlődik újr, de ngyobb tétekben és súlyosbb helyzetekben drám folymán. A császár előtt egyetlen olyn kijelentést sem tesz - feljánlottkt sem fogd-j el -, melyekkel meggyőződését lénye-gében feldná. De császár elhtározt, hogy Telekinek kegyelem megdásávl veszi cl politikusi hitelét. Amikor Teleki elfogdj vgy nem utsítj még htározottbbn el szbdulást, Crenneville-től megfoglmzott igzságnk enged: politikábn becsületes z, mi egyedül lehetséges. Ez lehetséges" készteti Telekit tktiki engedményre. Cskhogy éppen z övéi körében kell rádöbbennie, hogy ez lehetséges lehetetlenig szűkült. Pontosbbn, egy olyn lehetőségre, mely egyenértékű z első felvonásbn - kicsiben - már látottkkl: zt kellene mondni, hogy: nem én vgyok Teleki László. Azt, hogy jobbágyot nem kell fölszbdítni, zt, hogy z országgyűlést nem népképviselet lpján kell összehívni, zt, hogy 1848 nem érvényes. Ez z út számár nem becsületes - tehát nem is lehetséges, ezért válllj hlált. Nem politik mnőverezései, nem is htlom gykorlásávl együtt járó, sőt szükséges eszközök utált löki vissz, hnem puszt tény, hogy forrdlmár számár egy út mrdt - kiegyezés. Ebben megvilágításbn - részletek és más irányb is világító mozzntok mellett, melyeket tlán mjd más korszkok fogékonyság állít előtérbe - kérdés úgy hngzik: meddig távolodht cl tktikázv céltól forrdlmár? S Illyés Telekivel zt válszt dj: egészen ddig, míg célt, lényeget feldni nem kényszerül. De h történelmi helyzet mégis egyedüli kivezető útnk kiegyezést rjzolj meg? Akkor kor kitermeli mg politikusit is rr, hogy kiegyezés nyélbe üttessék. Ez drámértelmezés is, mint minden értelmezés, természetesen elszegényíti mű egészét. Hiszen egyetlen színpdi helyzet, szereplők egyidejű jelenlétéből szármzó szituáció néhány pillnt is sokirányú információt képes teremteni. Illusztrációképpen csk egyet idézzünk föl. Btthyány Ljos özvegye s Orczyné, Teleki kedvese, teázgtv beszélgetnek. Teleki lelkiállpotáról, sjtóbeli kommentárokról, ztán z új kormányzó tisztelkedése kpcsán: Krózzák már náltok is, hogy merre megy mjd vsút? Most kell nyitv trtni szemet... Öt

7 Illyés Gyul: Különc (Veszprémi Petőfi Színház) Ltinovits Zoltán (Teleki László) és Mjczen Mári (Orczyné) Dobránszky Zoltán (Crenneville) és Ltinovits Zoltán (Teleki László) (MTI fotó - Kovács Sándor felvételei) év múlv tízszeresét éri birtok, hol lesz vsút, de felét sem, mi messze esik tőle... Ez is egy fjtáj sebek gyógyításánk, békülésnek, vgyis jutlmzásnk " mondj nemzet özvegye, mártírhlált hlt férje gyászfáty ls képe előtt. Pontosn jelezve: megvn már blzsm soh nem gyógyuló sebekre ", készül, h már kész nincs, hjlndóság, hogy z imént még emigrációbn nykskodó urk elég jogot érezzenek, hz üdvére hozott áldoztokt felhsználv, személyes hszonr. Ez beszélgetés egyben kitűnően exponálj Tisz Kálmánnk, z új szelektől röptetett negyvennyolcs risztokrtánk z érkezését. A bokcsttogttó, jó modorú fitlember ért hozzá, hogy elkerüljön minden nyílt szembefordulást Telekivel, hiszen tudj, hogy nnk árnyékábn terem számár siker. Látsztr lklmzkodik hát mindenben z irányt dó ngybácsihoz. Illyés jellemfestő leleményéből mégis nyilvánvló, hogy két férfi között össze nem egyeztethető ellentét vn: Telekit jobb belátásr, szelídebb progrmbeszédre gitáló Tisz Kossuthot kicsinyítve bátyj érdemeiről beszél. Mind-egyre mint Ljos bátyámt emlegeti Kossuthot, Teleki egyre ingerültebben jvít: Ne ljosbátyámozd itt, h bele krsz döfni?... Kossuth Ljos nem trtozik csládunkb, szerencséjére! Azon túl pedig csk nnk Ljos bátyám, kinek ő is zt mondhtná: öcsém. Neked most nyilván nem mondná!" - Ez kitűnő riposzt, mint nnyi más drámábn, nemcsk Tiszánk szól, benne vn z egész mjdni dzsentrivilág urmbátyámos, fegyelmet és becsületet egyként kedélyességbe züllesztő komázás. A rövidke példák helyzetek és drámi nyelv megteremtéséről tlán képesek érzékeltetni, hogy nygábn nemes, sűrű közegű s éppen ezért értékes drám Különc. A színpdi változtnk zonbn, éppen mert hngzó szöveg követését várj cl nézőtől, kevesebb utlássl, történelmi ismereteket feltételező dtvillnássl, rchikus fordulttl kellett voln élnie. Teleki tettei nem közismertek, s Illyés Gyul elcsábult, hogy zokt teljességükben néző tudomásár hozz. A néző zonbn, mint neve is muttj, sokkl kevesebbet fog fel fülével, mint szemével. Egy-egy helyzet, új fény vgy szereplő színre lépése sokkl ngyobb mértékben leköti figyelmét, mint legmgvsbb fejtegetés. Csk helyeselhetők színház áltl végzett rövidítések vgy z olyn játék, mint drám kezdetekor Orczyné gykori blkr pillntgtási. A feszültség közérzetét ezek gesztusok sokkl jobbn kifejezték s rögzítették néző számár, mint egy-egy monológ. Így Krlowitz utolsó jelenetbeli fejtegetése is nemzetközi politikáról, htlomról, spionlélek rejtett titkiról, egy bizonyos időn túl fül közvetítette impulzusok nyomán már lig volt követhető. Ebben rendezői értelmezés is közreműködött: jelenetet mint vlmi kísértő látomást, zöldes holdfény világított meg. A drám reális kcióihoz képest kétségtelenül irreális Krlowitz megjelenése, de z események belső logikáj szerint mégis igz vlóság lépteti Teleki viskodó éjszkájáb. Illyésnek ezzel megoldássl sikerült színszerűvé, dilógussá lkítni mindzt, mi hőse legbelsőbb hrc. Itt minden szónk perdöntő jelentősége vn: ezek késztetik Telekit végérvényesen z öngyilkosságr. Holdfényes látomásként megjelenítve z elhngzott igzságok álommá színeződtek, színpd pedig olyn térré, hol szereplőket monoton világítás szürkeségbe vont. E vitthtó megoldás ellenére Pethes György s vele z együttes egésze nem egyszerűen igényes munkát végzett, hnem lélektől fűtött lkotásr törekedett. Szereplőire helyezte hngsúlyt, rr, hogy z egyes figurák sokszínűségét kibontv formálódjék meg drám egészének árnylt, közlendőkben gzdg rendszere. Ilyen felfogásbn szükségképpen főszereplőre esett legngyobb nyomték: Telekit Ltinovits Zoltán játszott. Sjnos, rossz csengésű szó, de tlán sikerül jogib visszállítni: lkítását mély, belső pátosz htározt meg. A ngyszbású lélek ngy indultokr képes, s ngy indultokt követelő állndó készenléte jellemezte játékát. A legkisebb érzelmi ingdozásokt is jelezte, zonnl regált. A császárrl folyttott dilógus kéthrmdát háttl közönségnek játszott. Ezzel ugyn meg-fosztott bennünket tekintet és mimik követésétől, de hetykén, túl hetykén is kifeszített hát, felvetett fej rról beszélt,

8 hogy fiziki rosszullét s teljes pszichiki kimerültség htárán hogyn küzd z emberi méltóság megőrzéséért, hlál árnyékábn is. Ereje zonbn elhgyj: mikor kivégzett eszményképeinek nevét sorolj, császárt személyében is sértő ljstrom vége felé térdre zuhn, ám előrebukó feje nem megdást, hnem közös sors válllását idézi. A romntikus virtus és forrdlmáreltökéltség együttes indultánk kivételes pillntát teremti meg kkor, mikor tőle oly távolr került risztokrták köréből kilépve felfogj, hogy tiszteletére éneklik künn várkozó prsztok Kossuth-nótát. Ltinovits ocsúdv, mgár tlálv fordul z erkélyjtó felé. Az imént még összetört férfi kiegyenesedik, megnő, újr vezérré lesz. Csk egy színészi megoldását nehéz elfogdni: z öngyilkosság pillntábn, mint vl-mi duellumon, először flnk irányítv céloz, mjd egy hirtelen mozdulttl mg ellen fordítj fegyvert. Teleki hlál pillntábn miért pózoln? Tánczos Tibor Krlowitz elegáns, ngyszbású spion volt. Jó mértéket trtv tudott ügyelni rr, hogy mégse hitesse el: Telekit lényegében értő csevegőprtner. A zsebmetsző sim mozdultivl teszi el Orczyné ékszereit, s gykorlott brávó mozdultivl szinte tőr-ként forgtj Telekit gyilkoló okmányokt. Félelmet és utáltot képes kelteni. Hib, hogy z utolsó jelenetben szövegét nem mondj mindig érthetően. Joós László Tisz Kálmánt lkított. Friss mozgás, tempermentumos beszéde s egy igen jó színészi ötlet hitette el figurát: Joós beszéd közben fél kézzel gesztikulált, mégpedig úgy, mint kezdő szónokok, két kinyújtott ujjávl dott további nyomtékot szvink. Ez gesztus nemcsk póz volt, de nnk jele is, hogy ez z ifjú risztokrt imád-j sját szónokltit, tlán tükörbe is pillntgt, hogy htást csiszoltbbá tegye. Dobák Ljos Ferenc József képében pózolón fenséges, ktonásn nehéz fel-fogású és ifjú Hbsburghoz méltón humortln volt - igen jól muttv meg nemcsk zt, hogy milyen, hnem zt is, milyennek szeretne látszni. Mjczen Mári Orczynéj kedves, megnyerő. A többi szerepet lkítók: Göndör Klár, Dobránszky Zoltán, Hrkányi János, Hegyi Péter, Ngy Zoltán, Dévi Péter méltó prtnerei voltk főszereplők-nek. A díszleteket Bkó József tervezte. A jó térkompozíció és illúziókeltés mellett erénye díszleteknek, hogy elemei jól mozgthtók. Vágó Nelly jelmezei többet érdemelnek, mint mennyit recenziót záró sorok megengednek. A kor-hűség és dekortivitás színpdi igényein túl, vlmennyi öltözék pontosn beszélt viselőjének jelleméről. Ritk kivétel, hogy nem stilizált jelmezek esetében ezt tervező képes megvlósítni. Btthyányné ngysszonyos elegnciáj látványos gyászról beszélt, Teleki vlmennyi jelmeze világfiról is, Orczyné egyszerű ruhái rról, hogy ez z sszony betöltött szerepe ellenére nem szerető-nek, de feleségnek méltó. Két színpdi lkotás - két merőben más út s péld rról, miként védheti meg z ember becsületét. Nem szükséges, hogy bármelyiket is mgunkénk vlljuk. Mégis: z igényes műlkotás mindig egy mgtrtás mellett tesz hitet, s rr késztet, hogy jelképek szintjén ezt elfogdtss. Teleki László sorsvállló példáj bbn erősít meg, mire summások hősi komédiáj" is biztt egy ngyobb közösség, egy nép számár csk z z út járhtó, melyik becsületért nem követeli cserébe z életet. Megmrdni, becsülettel élni - ez z igzi győzelem. Illyés Gyul: Bál pusztán, Tháli Színház Rendezte: Kzimir Károly, díszlet és jel-mez: Mki Péter, zene: Prokópius Imre, koreográfus: Rábi Miklós. Szereplők: Ngy Attil, Horváth Teri, Kozák András, Hrsányi Gábor, Végvári Tmás, Esztergályos Cecíli, Csíkos Gábor, Drhot Andre, Szbó Gyul, Mécs Károly, György László, Kutzky József, Vlli Péter, Gór-Ngy Mári, Jni Ildikó f. h., Sáfár Anikó f. h. Illyés Gyul: Különc, Veszprémi Petőfi Szín-ház Rendezte: Pethes György, díszlet: Bké József m. v., jelmez: Vágó Nelly m. v. Szereplők: Ltinovits Zoltán, Mjczen Mári, Tánczos Tibor, Dobránszky Zoltán, Hegyi Péter, Göndör Klár, Dobák Ljos, Joós László, Hrkányi János, Bkody József, Dévi Péter, Gy Zoltán HERMANN ISTVÁN A szellemi krétkör Csehov Sirály Mdách Színházbn H vlki Sirály trtlmát hidegen és objektíven mondná el, z feltétlenül groteszken hngzn. Groteszkek z lkok, történet és környezet is. Másfelől ez történet olyn szimbólumml összefüggően jelenik meg, melynek htás trgikus. A szbdon lebegő sirály szimbólum ez, melyet vlki kedvtelésből elpusztított. A cselekmény groteszksége és szimbólum rejtelmessége egyszerre urlkodik drámán. Ez mgyrázz zt, hogy Sirálynk z első bemuttón nem volt sikere, és Csehov később is pnszkodott: nem értik Sirályt. A Csehov-drbok esetében vezérszólm, melódi lényegtelen, drb dilektikáj vezérszólm mögött vn. Csehov drmturgiáj wgneri drmturgi ellentéte. Az utóbbi megérthető leitmotívumokból, viszont csehovi drmturgiábn ezek vezetnek félre, mert ezeknek csk nnyi közük vn lényeghez, hogy nnk különböző groteszk kontrsztjit muttják be. Konkréten, Sirálybn művészproblém fő motívum. A művészproblémábn mintegy benne rejlik Brjuszov-körtől Kfkán át Jrryig, illetve Huptmnntól Zolán át Bourget-ig kor irodlmi vjúdás. A drb úgy kezdődik, hogy színdrb elő-dásár készülnek, és nézők között ott ül z ünnepelt színésznő, Arkgyin, z ünnepelt író, Trigorin. Az elődók pedig fitl nemzedék tgji. Írój Trepljov, színésznő fi, szereplő pedig Nyin, ki színésznő kr lenni. A beérkezett művészek nézők, míg kezdők szerzők. A régiek tele vnnk modorossággl, s müvészetet iprként űzik. Az újk új formákt keresnek, új utkt kuttnk, és így problemtikusbb helyzetük, mint művésziprosoknk. Ez problemtik elég lenne rr, hogy egy egész estét betöltsön. Hiszen z egész 20. százd művészproblém jegyében zjlik. És Csehov ezt konfliktust belehelyezi egy orosz vidéki kúri légkörébe. Itt Arkgyin bátyj gzdálkodik, z intéző felesége Dornnk, vidéki orvosnk szeretője, z intéző lány szerelmes Trepljovb, fitl írób,

9 és férjhez megy Medvegyenkóhoz, 23 rubelt kereső tnítóhoz. Itt mindenki otthon vn, kivéve színésznőt és Trigorint, kik csupán nyrlók, és kkor távoznk el, mikor krnk. S birtokon Szorint kivéve mindenki legjobb egészségnek örvend, de z orvos szerint Szorinon nem lehet segíteni, bár, h éppen krj, dht neki vlériáncseppeket. M i ellen lázd Trepljov? Ezzel elkezdődik második szólm. E z rról szól, hogy z emberek sok mindenhez fordulnk segítségért, de ki reális, ngyon jól tudj: z öregség ellen nincs segítség. A tehetetlenséget sem lehet gyógyítni. A tokb bújt embereket nem lehet kirángtni. Legfeljebb vlériáncseppeket lehet dni nekik, tlán kinint is, hdd higgyék, hogy vn segítség, mi-kor nincs. Csehovot z érdekli, miként veszik be z emberek vlériáncseppeket, hogyn hiszik el, illetve hitetik el mgukkl, hogy ettől meggyógyulnk. Trepljov ez ellen lázd. Lázd régi irodlom ellen, mert epigonizmusnk (vlériáncseppnek) trtj, nyj ellen, Trigorin ellen, és megpróbál vlmi újt. De z új Arkgyin és Trigorin szemében egyszerű ostobság. Trepljov igen hmr befejezi z elődást, és igz vn. Arkgyin ugynis mit sem érthet z új formákból. Az új formák ezúttl impressziók. Trepljov z impressziókr kr drámát építeni. S drbjánk z kérdése, vjon z ember meg tud-e birkózni kkor is világgl, h z élet meg-szűnt. Az élet megszűnését tételezni és z élet megszűnésén túl még emberi küzdelmet elképzelni - őrültségnek tűnik. De ennek z őrültségnek vn rcionális mgv. Amint feltesszük zt fikciót, hogy z élet megszűnt, z ember csupán szellemi lényként létezhet. S szellemi lénynek Trepljov szerint még mindig vn további küzdenivlój. Hogy mi ennek küzdelemnek célj és értelme, zt nem tudjuk. De zt tudjuk, hogy százdvégen létezett egy költő, ki fel-tette ezt kérdést. Mi kkor z emberi élettrtlom, h biologikumtól eltekintünk? Aligh ktuális kérdésfeltevés ez, de jellemzi Trepljovot és fin du sičcle dekdens költőnemzedékét. Ez sterilizált visszhtás nturlizmusr. Ebből persze nem lehet megállpítni, hogy Trepljov vlóbn költő-e vgy sem. A drb folymán kiderül, hogy néhány írás már megjelent, Dorn doktor véleménye szerint ugyn remek benyomások ábrázolás, de z kár, hogy nem lát mg előtt htározott feldtot. Benyomást kelt z emberben, de semmi mást, márpedig puszt benyomássl nem érünk messzire ". S Dorn hsonlóképpen gondolkozik, mint mg Trepljov. Trepljov még negyedik felvonásbn is pusztán rr vár, hogy speciális látásmódj vlmiféle új trtlomml telítődjék. Vgyis ekkor már észreveszi, hogy nem form lényeg. Trepljov tehát mjdnem művésszé érik. De hiányzik belőle z, mi drb más szereplőiben megvn. Arkgyin és Trigorin ugynis művészet tisztességes iprosi. Ők meg vnnk elégedve önmgukkl. Trigorin ugyn érzi sját korlátit, de igzábn nem kr kitörni bból körből, melyben élete folyik. Trepljov viszont nem tud kitörni életének krétköréből. Az egyik beérkezettség bűvkörét nem krj átlépni, másik széttöredezett, egésszé össze nem álló gondoltok körét nem tudj. S eb-ben szükségképpen vlmi trgikus vn. De Csehov másodrngúvá teszi trgikumot, és Trigorin-Trepljov zonosság és ellentét inkább groteszk. A drb többi szereplője is vgy beérkezett és nem tud kitörni rutinból, vgy újr vágyik, de képtelen felszámolni eddigi életformáját. Dorn és Szorin ellentéte éppen ebből fkd. Dorn el krt érni, hogy nyugodt élete legyen, nos, elérte. Szorin még htvnon felül is regényt kr írtni önmgáról, rról z emberről, ki krt. és mégsem lett semmi. Szorin mindig meg krt házsodni, Dorn viszont nem. Egyik sem nősült meg. Más szerette voln, h Trepljov felesége lesz, ő is krt vlmi mást, de Medvegyenko felesége lett, ki meg vn elégedve, még h pnszkodik is, hogy ht versztányi utt kell gylogolni lkás és Arkgyin birtok között. Medvegyenko tehát ott kr mrdni, hol volt, ő kis be-érkezett, ki legfeljebb egy másik járásb költözik. Mindez komikus vonásokt kölcsönöz Trepljov-Trigorin ellentétnek. A drb különböző szintű vriációkt nyújt egy témár. Jellemző, hogy Más pj z intéző, éppen úgy fogllkozik művészet kérdéseivel, mint Arkgyin. Igz, hogy z ő számár egy -egy régi, vlószínűleg nem is jelentős színész személyével zonosul művészet. Ugynzok problémák tehát megjelennek mgsbbn " és mélyebben ", színvonlsn és színvonltlnul. De mindezek rr utlnk, hogy z emberek képtelenek kiszbdulni mguk köré vont bűvös körből. Illetve bból hűvös körből, melyet viszonyok vontk köréjük, s melyet áthághttlnnk vélnek, és zonosítják számukr lehetséges élettel. Krétkörbe zárv Az emberek köré húzott krétkörök olynnyir bűvösek, hogy minden ember esetlenné válik, mint krétkör htáráb botlik. Persze, kik szigorún htáron belül mrdnk, nem esetlenek. Legfeljebb torzultk. Innen ered Trigorin blzírtság és vissztérése Arkgyinához. Ezt jelzi Arkgyin zsugoriság, hiszen egy rubel borrvlóvl három lklmzottt is igyekszik kielégíteni. Trigorin is zsugori, kisműves íróként zsugorgtj, gyűjtögeti össze noteszébe z életmozzntokt. Arkgyin így zsugorgtj pénzt, sikert, hírnevet. Viszont Trepljov és Nyin ngyvonlúk. De mi szellemi és nygi zsugorgtásokbn megfoghtó trtlom, z ngy-vonlúság folytán pusztán elreppenő érzéstöredék. Az egyik oldlon tehát szervezettség, életben és költészetben - de kisstílűen; másik oldlon szervezetlenség, de ngystílűen. S ez viszony meg is fordulht. Dorn esetében ngyvonlúság lpját régebbi felelősségzsugorgtás, vgyis felelősség nem válllás lpozz meg, Szorinnál kisstílű önmgávl vló fogllkozás lpj régebbi álmodozás. Tehát helyzettől, kortól függ, hogy tuljdonságok milyen mértékben nevetségesek, vágyk mennyire álomszerűek, vgyis, hogy mi hlmozódik fel krétkörön belül. S ebben áll Trigorin és Trepljov művészi trgédiáj is. Trigorin zt hiszi, hogy zonos trtlom teremti meg krétkört, más trtlom és más művészet. vlmint más krétkör nem is képzelhető el. Trepljov viszont látj krétkörök létezését, de nem érti trtlmk és krétkörök összefüggését. S ebbe trgikus vgy még inkább komikus összevisszságb robbn be Nyin sirályképe. Művészet és élet A sirály teszi világossá, hogy művészproblém mögött életproblém vn. H csupán művészproblémáról voln szó, kkor Si rály vígjáték voln, de hláltánc nélkül. így zonbn vígjáték hláltánccl. H viszont csupán élet-problémáról voln szó, kkor hlál-tánc létezne művészproblém és vígjátéki jelleg nélkül. A Sirály életkérdése: átrepülhetők-e krétkörök. Nyin egyet-len célj átrepülni sját bűvös körét.

játékszín Az ünneplő színház - ma

játékszín Az ünneplő színház - ma T A R T A L O M j á t é k s z í n A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1 9 7 2. M Á R C I U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség:

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12)

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12) T A R T A L O M FÖLDES ANNA Szívügyünk: mgyr drám (1) mgyr j á t é ks zí n PÁLYI ANDRÁS Egy intim színház (7) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G FOLYÓIRATA Mozikkockák z évdból HERMANN

Részletesebben

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT X I I. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1 97 9. SZEPTEMBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA

Részletesebben

játékszín színház és közönség fórum

játékszín színház és közönség fórum A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 10. S Z Á M 1 9 7 5. N O V E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES C S A B A I N É

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 5. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5)

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5) T ARTALOM S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 8 5. J A N U Á R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV II. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 9 8 4. M Á J U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29)

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29) T A R T A L O M A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 7 1. M Á J U S Hgyományos vgy új drmturgi? V A J D A M I KLÓS Vjúdó drmturgi (1) P

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle.

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle. S Z Í N H Á Z M Ű VÉ S ZE T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 9. N O V E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ ' B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE S Z

Részletesebben

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA.

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA. TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 98 2. J Ú N I U S VINKÓ JÓZSEF Egy illúzió története ( 1 ) játékszín KOLTAI TAMÁS..Ilyen fuvolázó

Részletesebben

a r c o k év ma s z ko k n é g y s z e m k ö z t műhely f ó r u m é s d i s p u t a v i l á g s z í n h á z

a r c o k év ma s z ko k n é g y s z e m k ö z t műhely f ó r u m é s d i s p u t a v i l á g s z í n h á z T A R T A L O M r c o k év m s z ko k A S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A M O L N Á R G ÁL P É T E R Foto Várkonyi (1) I I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 0. N

Részletesebben

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679 Konfliktus, empáti, kommunikáció ISSN 2063-6679 2013. február Mgyr Cochszemle z első mgyr online coching folyóirt II. évfolym 4. szám 2013. ugusztus Főszerkesztő: Dobos Elvir Örvényesi Rit Szerkesztők:

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl ViSsZhAnG 30. szám A htáron túli mgyr középiskolások táboránk lpj Cseresznyéspuszt, 2015. július Az érzel eken is túl Az I. világhá orúr vló e lékezés kp sá Ko áro i Já os pksi költő háborús verseit olvst

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését!

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését! A Budtétényi Cursillo Titkárság időszkos hírlevele Püspökszentelés Esztergombn Idő nélküli küzdelem Csk végcél fontos Elrjtoltunk tehát. Beindult z újság kezdeti ngy lendülettel. De mint hogyn z tlét is

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj Zebegény Ilyen nehéz idõkben legfontosbb z összefogás "Minden szbd, de nem minden hsznál. Minden szbd, de nem minden épít. Ne keresse senki mg jvát, hnem másét." (1 kor 10,23-24) Amikor e sorokt írom,

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM.

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM. 288 VSÁBNPI UJSÁG. rrnklin-társnlt kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó: 17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYM. Frrciország és Külföld Minden \ illtszerész é nél és Fo drászánál drásznl _

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben