Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv"

Átírás

1 Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv

2

3 SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV

4 Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió Illusztráció Szûcs Édu Szkmi lektor: Dr. Bkcsi Gyul Belsô coch: Putyi Szkmi mûhely: A Neosys Cspt ISBN Megjelent Snom Budpest Zrt. gondozásábn 1037 Budpest, Montevideo u. 9., telefon: Felelôs kidó: Szbó György vezérigzgtó Vezetôszerkesztô: Szemere Gbriell Készült Szekszárdi Nyomdábn Felelôs vezetô: Vdász József A könyv megrendelhetô weboldlon

5 TARTALOM Elôszó helyett: könyv születésének története 9 1 A BELSÔ HARCOS 13 Mi coching? 15 ELSÔ TALÁLKOZÁS Szbályok nélkül nem megy 17 MÁSODIK TALÁLKOZÁS Nem mindig rossz, h vlki elbizonytlnodik ELMÉLETI HÁTTÉR 21 Htárkérdések 21 A mûködô modellek nehézségei 24 MITÔL JÓ A COACHING? 29 A kiválóság kritériumi 30 Világos célkitûzés z indulás pillntábn, szerzôdéskötés 32 Döntés folymt elején 34 HARMADIK TALÁLKOZÁS Vártln fordult 36 Amikor folymt élessé válik 38 NEGYEDIK TALÁLKOZÁS A nyomás fokozódik 41 ÖTÖDIK TALÁLKOZÁS Felkészülés hrcr 42 HATODIK TALÁLKOZÁS Az elsô ütközet 43 5

6 A BELSÔ HARCOS ÚTJA 4 A DÖNTÉS 45 A senki földjén: félúton változás és leállás között 46 Beleállás helyzetbe 51 Az elszlsztott lehetôségek ügye 52 Késleltetett fordult 53 A semlegesség nem mindig jó 55 A testi jelenlét 58 A szándék ereje 60 HETEDIK TALÁLKOZÁS Szembenézni konfliktussl SZABADSÁG ÉS SZERVEZETI ÜVEGHÁZHATÁS 65 A szbdság belsô útj 65 Szbdság és felelôsség 68 A visszjelzés ereje 68 Kockázt, hrc, veszteség, elengedés, siker 70 Az elengedés nehézsége 70 Minôségi ugrás 73 A COACHING LEGERÔSEBB CÉLJA: FÜGGETLENSÉG ÉS JELENLÉT 79 Egyszerre jelen lenni és függetlennek mrdni 80 Segíteni, de nem mindenáron 81 NYOLCADIK TALÁLKOZÁS Skk vgy szörf, prdox intenció 86 Az ügyfél, válllt és coch: érdekek hrc KETTÔS TUDAT A COACHINGBAN 91 A kétfjt jelenlét htás 91 Az unlms nô esete 93 A belsô érzékelés élesítése 97 A BELSÔ HARCOS SZÜLETÉSE 101 Az énvédelem és htárhúzás mestere bennünk él 101 6

7 Trtlom KILENCEDIK TALÁLKOZÁS Htárvédelem és konfrontáció 104 Egy mélyinterjú tnulsági 107 Szelíd erô 109 A htárhúzás nehézségei 109 Indián nézôtéren 112 A nôi vezetô 116 Megfelelni krás sziklgörgetô nô 118 Szbdság és korlátok felmérése 120 TIZEDIK TALÁLKOZÁS Korlátok tudtosítás MINDANNYIAN EGYEK VAGYUNK 123 Az egység trnszcendens ereje 123 Az ellenségkép árnyi 124 A coch és z ügyfél: egyek vgyunk? 126 Hány életed vn? 129 Bevonódás nélkül nincs egység 133 A problém jelentôsége z egység kilkulásábn 134 Az irányítás folymtból jön TIZENEGYEDIK TALÁLKOZÁS Az erôs szándékr méltó kihívások érkeznek 138 A PROBLÉMA MEGJELENÉSE 141 (PROBLÉMA VAGY FELADAT?) A reltív káosz értelme 142 A betegség üzenete 145 A problém elôre kódolt rejtjeles üzenet A TEREMTÔ FOLYAMAT 151 Hogyn lesz z insból mûvész? 152 Idô és ritmus 154 A folymt etiki sodr 158 7

8 A BELSÔ HARCOS ÚTJA TIZENKETTEDIK TALÁLKOZÁS Döntô ütközet HATALMI HARC 163 Energirbló játszmák 163 Energinyelô védelem 167 A htlmi hrc és z energirbló játszmák megtörése 170 Az építô hrc kpcsolti dinmik része, versengés megöli z együttmûködést 172 TIZENHARMADIK TALÁLKOZÁS Az igzság felülemelkedés személyes érdekeken 175 TIZENNEGYEDIK TALÁLKOZÁS Konfronttív tnulási helyzet 177 TIZENÖTÖDIK TALÁLKOZÁS Az intenzív szksz lezárás A MEGHALADÁS NÉHÁNY FELTÉTELE 181 A kiszolgálttottság válllás 181 A rítusok szerepe 183 A flsh jelentése LEBEGTETETT ÜGYEK ÉS A HALÁLHOZ FÛZÔDÔ VISZONYUNK 189 A kicsi szép 190 Meddig menekülhetek önmgm elôl? 191 A köztes lét állpot 192 Lemondás direkt megoldásról 192 Az összetört utó esete A KERETTÖRÉS ÉS A HAMISKÁRTYÁS ESETE 201 A keretek összefüggése szbdsággl és lebegtetéssel 202 Az idôhöz vló viszony és kommunikáció módj 204 A htárok tisztelete 207 A VEZETÉS MÛVÉSZETE 211 UTÓSZÓ HELYETT 8

9 ELÔSZÓ HELYETT: ELÔSZÓ HELYETT: könyv születésének története Elsô könyvem megírás után úgy éreztem, végrehjtottm zt, mi erômbôl tellett egy tudományos, elméleti kuttás összegzéséhez. A hermeneutik és tpsztlti tnulás összekpcsolás fontos mérföldkô volt z életemben és szkmi fejlôdésemben. Körülbelül tíz évre volt szükségem hhoz, hogy összeálljon egy olyn sûrített gondolkodási npló, melyet több mint százszor átolvsv és jvítv végül megszületett könyvem. Ezek után úgy éreztem, nincs erôm, hogy még egyszer ilyen mélyen beleássm mgm egy témáb, tovább folytssm koncentrált figyelmet, gondoltok végletekig vló csiszolását, és létrehozzk egy újbb mûvet. Kedvem tuljdonképpen lett voln z íráshoz, de gyötrôdéshez, szárz, temtikus gondolkodás elmélyítéséhez már nem. Úgy éreztem, nem olyn szórkozttó könyvírás, mint mennyire tlán hsznos. Aztán gondolt mégsem hgyott nyugodni, és mivel írnom kellett egy rövidebb lélegzetû tnulmányt, rr gondoltm, mjd ez dolgozt lesz kiindulópont könyvhöz, és ezt pofozgtv képes leszek egy második mûvet összetákolni. Ez jó gondoltnk látszott, és bele is vágtm, de rögtön z elején észrevettem, hogy sokkl kevésbé szórkoztt és motivál z írás, mint gondoltm voln. Nehezemre esett, hogy gondoltimt szkszerû mondtokká csiszoljm, elméleti meglátásimt végletekig finomítsm, fontosnk trtott témákt pedig teoretikus módon szerkesszem meg. Egyáltlán 9

10 A BELSÔ HARCOS ÚTJA nem vonzott, hogy gép fölé görnyedve hosszú, értelmes szkmi körmondtokon törjem fejem. Sôt, kifejezetten nyomsztott és fársztott dolog. Tudtm persze, hogy z intenzív és elmélyült munk jutlm z idônként megjelenô ihletett állpot, mikor minden más megszûnik körülöttem, és eggyé válok témávl. Mégis olyn keservesnek éreztem z ehhez vezetô utt, hogy inkább lemondtm ról. Egy eretnek gondolt viszont belopt mgát lelkembe: mi lenne, h nem görcsölnék nnyit z elméleti modellek egymáshoz illesztésén, és nem krnék vlmilyen ngy horderejû, tudományos igényû lkotást letenni z sztlr, hnem szbdon írnék z inspirációim lpján? Tuljdonképpen mikor cochként, tnácsdóként dolgozom, mindig megérzéseimre hllgtok, és innen merítem kretív erôt munkámhoz. Miért ne próbálnék meg hsonló módon írni? Mi lenne, h nem elméleti modelleken törném fejem, hnem egyszerûen leírnám zt, mi z eszembe jut? Rögtön el is borzdtm gondolttól. H kontroll nélkül, pusztán z inspirációim lpján látok munkához, foglmm sincs, mi jöhet ki belôle. Lehet, hogy vlmi limonádé jellegû könnyed pmflet, mely senkit sem érdekel, és csk z én gondolti évôdéseimrôl szól. Az elsô ijedség után zonbn dtm egy esélyt mgmnk, és mégis belefogtm z írásb. A következô külföldi utmr elvittem mgmml gépem, és elkezdtem szbdon írni. Nem görcsöltem zon, mi lesz végeredmény, sem zon, hogy mennyire tudományos igényû z, mi ppírr kerül: egyszerûen csk írtm, hogyn jöttek gondoltok. Elkezdôdött vlmi, mi ztán fejlôdésnek indult, és mgávl rgdott, én pedig zt vettem észre, hogy bevonódtm folymtb. Egy izglms utzás kellôs közepén tláltm mgm, hol nem tudtm még pontos célt, de éreztem, hogy vlmi elrgdott, és mozgásb lendült velem együtt. Amikor hzértem, elôvettem egy üres ppírlpot, és felrjzoltm rá egy könyvet, 10

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29)

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29) T A R T A L O M A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 7 1. M Á J U S Hgyományos vgy új drmturgi? V A J D A M I KLÓS Vjúdó drmturgi (1) P

Részletesebben

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét.

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

Sárvári György SÉMATÖRÉS A BELÜLRÔL IRÁNYÍTOTT EMBER. HÁTTÉR KIADÓ Budapest Alapítva 1987-ben

Sárvári György SÉMATÖRÉS A BELÜLRÔL IRÁNYÍTOTT EMBER. HÁTTÉR KIADÓ Budapest Alapítva 1987-ben Sárvári György SÉMATÖRÉS A BELÜLRÔL IRÁNYÍTOTT EMBER HÁTTÉR KIADÓ Budapest Alapítva 1987-ben Sárvári György, 2013 Háttér Kiadó, 2013 A borítót és a kötetet tervezte: Gelányi Mariann Belsô coach: Putyi

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 5. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

IMAF 2013. őszi szeminárium

IMAF 2013. őszi szeminárium IMAF 2013. őszi szeminárium 2013.10.18-20. Érd, Mgyrország Beszámolók - Aikido - Iido - tolmács szemével - Jujutsu - Krtedo Előszó Trtlom Előszó Aikido divízió Képek Aikido Iido divízió Képek Iido A tolmács

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5)

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5) T ARTALOM S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 8 5. J A N U Á R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK SELL IX/11 2013 NOVEMBER 95 HUF/1,90 EUR KERESKEDELEM I HÁZTARTÁSI KIS- ÉS NAGYGÉPEK I IT SZÓRAKOZTATÓ ELEKRTONIKA I PIAC PIACRA FEL! MINDIG VAN ÚJ A NAP ALATT INNOVÁCIÓ MÁSKÉPP VAN, HOGY AZ INNOVÁCIÓ

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása. 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Kérdések a könyvbemutatón. (Az alábbi szöveg a könyvbemutatón elhangzottak vázlatos átirata, nem tartalmaz mindent, ami a rendezvényen elhangzott.

Kérdések a könyvbemutatón. (Az alábbi szöveg a könyvbemutatón elhangzottak vázlatos átirata, nem tartalmaz mindent, ami a rendezvényen elhangzott. Kérdések a könyvbemutatón (Az alábbi szöveg a könyvbemutatón elhangzottak vázlatos átirata, nem tartalmaz mindent, ami a rendezvényen elhangzott.) Boér Tamás: Utoljára idén január 12-én ültünk ebben a

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

A Magyar Női Vízilabda Válogatott tapasztalatai a team-coaching-gal

A Magyar Női Vízilabda Válogatott tapasztalatai a team-coaching-gal A Magyar Női Vízilabda Válogatott tapasztalatai a team-coaching-gal A Magyar Női Vízilabda Válogatott a londoni olimpián 4. helyezett lett. A tudatos csapatépítésben kiemelkedő szerepe volt a team coaching-nak,

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben