A MOMCOLOR színmérők története

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MOMCOLOR színmérők története"

Átírás

1 A MOMCOLOR szímérők törtéete Dr. Lukács Gyula A Magyar Optikai Művek az 960-as évekbe az ország egyik jeletős ipari agyvállalata volt. Az ország 30 legagyobb feldolgozóipari vállalata között létszámba a 30-ik és exportba a 5-ik helyre sorolták, jeletős yugati kivitele akkor sokat számított. () Hagyomáyos termékei közé tartoztak a geodéziai műszerek, ezek egyik típusával egy yugati kiállításo arayérmet yertek. Ebbe az időbe alakult ki új termékcsoportkét a laboratóriumi műszerek gyártása, amelyek közé jól beilleszthető volt a szímérő műszer. Ezekbe az évekbe a gyárak em foglalkozhattak kutatással vagy új termékek fejlesztésével, azt az ú. közpoti kutató itézetekkel kellett elvégeztetiök, amelyek közvetleül az illetékes miisztériumokhoz voltak redelve. A műszeriparak elsősorba a Közpoti Fizikai Kutató Itézet, az Optikai és Fiommechaikai Közpoti Kutató Laboratórium, a Műszeripari Kutató Itézet és a Méréstechikai Közpoti Kutató Laboratórium voltak a lehetséges parterei. A szerződéses kapcsolatot midkét fél kezdeméyezhette. Korábba foglalkoztam már szímérési kérdésekkel () és jó szakmai kapcsolatba voltam a MOM-os kollégákkal. Ekkor a Méréstechikai Közpoti Kutató Laboratórium optikai osztályát vezettem és javaslatomra Dr. Striker György igazgató kezdeméyezte a MOM-ál, hogy bízzák meg az MKKL-t egy üzemi-laboratóriumi szímérő műszer kifejlesztésével. Posch Gyula, a MOM vezérigazgatója elfogadta az ajálatot és á aláírták az erre voatkozó szerződést. Az MKKL által javasolt és a MOM által elfogadott specifikációt, a szükséges kutatások eredméyeit a (3)-ba foglaltam össze. A Méréstechikai Közpoti Kutató Laboratórium a MOMCOLOR tristimulusos szímérő kísérleti példáyát és aak pausz dokumetációját é átadta a Magyar Optikai Művekek. A MOM eleget tett szerződésbe vállalt kötelezettségéek és az átvételt követőe hoosította a dokumetációt, tervcéltárgyaláso elfogadtatta a prototípust, legyártották a kísérleti példáyt, aak alapjá ra elkészült a 0 db-os, ú. ullszéria, amely feltétele volt a sorozatgyártás megidításáak. Négy év alatt sikerült az ötlettől a sorozatgyártásig eljuti, ami az akkori körülméyek között figyelemreméltóa rövid időek volt modható. A MOMCOLOR tristimulusos szímérő A műszer talapzatra erősített mérőfejből és villamos egységből állt (. ábra). A szímérésbe felületek, folyadékok, paszták és keőcsök, porok szíét kell méri. Máig em ismerük a piaco másik olya szímérő műszert, amellyel midezekek a mita fajtákak szíét köye és megbízhatóa méri lehete. Másik egyedülálló kostrukciós megoldás volt a mérőfoltak folyamatos, gumi (zoom) optikával való állítása 5 mm és 5 mm átmérő között. Szükség eseté mm-es mérőfolt átmérőt is be lehetett állítai és az

2 erre a célra készített mérőrekesszel méri. A műszerhez három mérőrekesz tartozott, a szélső határok között a mérőfolt értékét tetszőleges értékre be lehetett állítai és megfelelő határoló rekeszt készítve méri. A gyakorlatba sokszor vaak ú. metamer miták, amelyeket külöböző reflexiós görbéjű szíezékekkel festettek meg, de szemmel egyforma szíűekek látszaak. A tristimulusos műszerek egyik érzékey potja a miták metamériája. Az ú. illesztő szűrőkombiációkba haszált szíes optikai üvegek megfelelő kiválasztásával és az egyes elemek vastagságaiak optimalizálásával tuduk jó eredméyt eléri. Érzékeli a feladatot az első szűrőkombiáció adatsora (4). A 0,0 mmes síkcsiszolási követelméyt csak a MOM optikai gyártásáak szívoalá álló üzemek tudták teljesítei. A MOMCOLOR első külföld eladása éppe eze múlt (5). A mérőfejet a talapzatról le lehetett vei és hat külöböző helyzetbe rögzítei, aszerit, hogy mi a mita illetve mi a mérési feladat. Alapállásba (. ábrá a) a műszer tetejé lévő mérőasztalra kell helyezi a kalibráló fehér etalot illetve a méredő mitát. Ha a mérőfejet megfordítva (fejjel lefelé) rögzítjük a mérőállváyra (. ábrá b), a külö tartozék kis miták és porok szabad felületéek mérésére való asztalt illesztjük a mérőfejhez. Az ebbe helyezett kis fehér zomác etaloal kalibráluk és a kismitatartóba tesszük a méredő tárgyat. Va amikor a méredő mita agy és több helye kell rajta méri (pl. egy vég textília), akkor a 0 mm x 00 mm-es tárgyasztalt tesszük a mérőasztal helyére (. ábrá c), evvel a mérőfej biztosa felfekszik a méredő felületre. A műszerhez külö tartozékkét kapható 6 db-ból álló iterfereciaszűrő készlet, amelyek (. ábrá d) a féyútba hozhatók és a műszer mit egyszerű (abridged) spektrofotométer működik. A. ábra a szeriti helyzetébe keőcsmérő feltét kerül a műszerre és sötét keőcsök, paszták szíét lehet az azokról visszavert féyel méri. Végül a. ábra b helyzetbe lévő műszerrel mérik a küvettába töltött folyadékok szíét átmeő féybe. A műszer kezelője a mérőfeje lévő tárcsa forgatásával juttatja a féyútba a X, X, Y, Z szíigerösszetevőkek megfelelő szűrőket. Midegyik szíigerösszetevőhöz tartozik egy mérő-helipot a villamos egység alsó részé. A szűrő féyútba forgatásakor kigyullad a megfelelő helipot feletti jelzőlámpa. A helipotot elforgatásával kell a féyelem rövidzárási áramát kiegyelítei, amit a galvaométer ullára állása jelez. Ekkor égy jegyre le kell olvasi a helipot állását. A szíességi koordiátákat az ismert összefüggésekkel számítjuk: x = X + Y + Z és Y X y = X + Y + Z. Az adatokat tehát az x, y, Y szíigertérbe adjuk meg. A MOM felkérésére az Országos Mérésügyi Hivatalba beredezkedtek a agypotosságú spektrofometriai mérésekre és redszerese szállítottak 6-db-os zomác szietalo készleteket, az ebbe lévő fehér etaloal kalibrálták a műszereket. A szíes etalookkal szabatosa, a piaco egyedülállóa, számszerűe jellemezi lehetett a műszerek ismétlőképességét és potosságát a szíigertérbe. Az etalo-kérdéssel a későbbiekbe részletese foglalkozom. Főbb műszaki adatok: Szíigermérő redszer: CIE 93 (º) Mérési geometria: 0º alatti megvilágítás, 45º-os észlelés Tükrös kompoes kizárva Sugárzáseloszlások: CIE C és CIE A, külö szűrőkészlettel Féyforrás: V, 5 W, izzólámpa Érzékelő: gyűrűs Se féyelem X, X, Y, Z illesztése üvegszűrőkkel

3 3 Mérőfolt átmérője: 5, 0 vagy 5 mm Beállítás: OMH kalibrált fehér zomác etalojával Folyadékküvetták optikai úthossza: 5 mm, 0 mm, 5 mm Galvaométer érzékeysége: 0 6 A/skálaosztás 0 8 A/skálaosztás érzékey állásba 6 db-os zomác etalokészlet Országos Mérésügyi Hivatal kalibrálásával ( db fehér, db középszürke, 4 db piros, 4 db sárga, 3 db zöld, 3 db kék etalo) Szímérési potossága: x, y, < 0,005, ha Y > 0, és Musell-chroma > 0 Szíkülöbségmérés potossága: x, y < 0,00, ha Y > 0 és Musell-chroma > 0. Tápfeszültség: 0 (0, 7) V, 5 %...+0 %, 50 Hz Teljesítméy felvétele: 50 VA Méretek: mérőfej az állváyal 85 mm x 00 mm x 30 mm villamos egység 400 mm x 400 mm x 75 mm Tömegek: mérőfej az állváyal 3,5 kg villamos egység 0,5 kg A MOMCOLOR továbbfejlesztett típusairól rövide Ismerük éháy olya műszertípust, pl. hőmérőt, gáz- illetve villamos fogyasztásmérőt, amelyet évtizedekig lehet szite változtatás élkül gyártai és megfelelek a követelméyekek. A legtöbb műszerrel másképpe vagyuk, éháy év utá már jobbat szeretéek a haszálók: legye a műszer köyebbe kezelhető, metrológiai tulajdoságai javuljaak stb. A gyártó is figyeli a tudomáyos eredméyeket, a gyártástechológia fejlődését és álladóa foglalkozik műszerei moderizálásával, tökéletesítésével, s reméli, hogy a javított típussal további vevőket tud szerezi magáak. A Magyar Optikai Művek a MOMCOLOR szímérőjéből, 969-et követőe, őt új típussal jelet meg a piaco: MOMCOLOR tristimulusos ullázó műszerrel, MOMCOLOR-D digitális tristimulusos szímérő, MOMCOLOR-DC: szímérő és kalkulátor, MOMCOLOR-00 tristimulusos szímérő képeryő kijelzéssel, MOMCOLOR-000 automatikus tristimulusos szímérő. Egy későbbi fejezetbe fogom részletese tárgyali ezeket, mert ehhez ismeri és előbb ekem ismerteti kell a CIE (Nemzetközi Világítástechikai Bizottság, Commissio Iteratioale de l Éclairage) által 975-be elfogadott és szabváyosított CIELAB szíigermérő redszert és az abba értelmezett szíigerkülöbségi meyiségeket. Továbbá a szímérő műszereket jellemző szímérési ismétlőképességet és szímérési potosságot a CIELAB szíigermérő térbe. Most előbb ézzük a gyártási és értékesítési adatokat.

4 4 A MOMCOLOR-ok gyártása és értékesítése A gyártott termék darabszáma a világo mideütt gyári titok, ezt a MOM-ba a műszer tervezésével foglalkozókak em is kellett tudiuk. Ebbe az időbe Magyarországo az éves terv elkészítésébe és teljesítésébe godolkoztak a vezetők. Ha egy évet lezártak, sekit em érdekeltek azutá aak az adatai. A gyártás át is húzódhatott az egyik évről a másikra, így az irodába agyo ehéz volt tisztába lei a gyártási számokkal. Persze, ha valaki, mit a műszer gazdája a kostrukciós osztályo, vette magáak a fáradságot és végigjárta azokat az osztályokat, ahol adatokkal redelkeztek, összeszedhette magáak a keresett számokat. Eek előrebocsátásával következik az. táblázat:. táblázat. A MOMCOLOR-típusok gyártási évei és a darabszámok MOMCOLOR MOMCOLOR-D MOMCOLOR-00 MOMCOLOR-000 Galvaométeres 0-műszeres Digitális műszeres ua. + kalkulátor Képeryő kijelzéssel Automatikus, yomtatóval A MOMCOLOR-000-ből 30 db-os sorozatot idítottak és a mechaikai alkatrészek el is készültek. 9 db-ot összeszereltek és értékesítettek. Ekkor jött a Magyar Optikai Művek felszámolása, em tudi, hogy hova lett db félkész műszer. A táblázatba összese 90 db műszer szerepel, ha ehhez hozzávesszük azt a db-ot, amit a Méréstechikai Közpoti Kutató Laboratóriumba gyártottak, biztosa modhatjuk, hogy legalább 94 db MOMCOLOR szímérő műszer került a felhaszálókhoz. Összehasolításul a világszerte bevezetett, USA-beli Huterlab szímérőket gyártó cég, feállásáak első 5 évébe, 957 és 97 között, mitegy 000 db szímérő műszert adott el. (6) A MOMCOLOR-ok értékesítési adatait a. táblázat tartalmazza:. táblázat. A MOMCOLOR-ok értékesítése országokét. Albáia Ausztria Bulgária Csehszlovákia Fraciaország Görögország Jugoszlávia Kía Korea Országokét, db Vietam Kuba Legyelország NDK NSZK Olaszország Romáia Spayolország Szovjetuió Export 57 Magyarország 353 összese

5 5 3. táblázat. A MOMCOLOR szímérők hazai haszálóiból Állami Pézverő: Báyászat: szé bauxit érc, aray Belügymiisztérium: Bőripar: Egyetem: Agrártud., Debrece Agrártud., Keszthely Erdészeti, Sopro Kertészeti, Bp. Műszaki, Bp. Orvosi, Bp. Veszprémi Elleőrző It.: Élelmiszer Gyógyszerészeti Kereskedelmi Elektrotech. Papír-yomda TEXIMEI Fajtakísérleti Áll.: Festék-lakkipar: Fémmű, Mátravidéki: Fiomkerámia: Főiskola: Élelmiszerip. Szeged Ker. Vedéglátóipari Köyűipari Vegyipari, Kazicbarcika Villamosipari, Kadó Gépipar: Gumiipar: Gyógyszeripar: Híradástech. ip.: Hovédség: Kerámia, cserépkályha: Kozervgyár: Kozmetikai ipar: Középisk. Petrik L. vegyipari: Közlekedés: Kutató Itézet: Ásváyolaj Automatizálási Bőripari Élelmezési Építéstudomáyi Építőipari Faipari Fémipari Gaboatermesztési,Szeged Gyógyszer K. Gyógyszerészeti Gyógyszertech. Szeged Közp. Élelmiszeripari Kertészeti, Bp. Kertészeti, Fertőd Kolorisztikai Kozerv, paprika KÖTUKI Közlekedéstud. Malom, sütőipari Papíripari Szerves Vegyipari Szeszipari Szilikátipari Szőlészeti SZOT Textilipari Zöldségkutató, Bp. Műayagipar: Műszeripar: MTA Műszerügyi Szolg.: Nyomdaipar: Olajipar: övéy kőolaj Papíripar: Paprika feldolgozás: Porcelágyártás: Tervezőiroda: Textilipar: Üveggyártás: Vegyipar: Zomácipari: A MOMCOLOR-ok exportképesek voltak: a termelés 6 %-át külföldö lehetett értékesítei. Ebből a KGST országok részesedése 60 %. Feltűőe kevés műszer került a Szovjetuióba, amiek az az oka, hogy a MOM vezetősége em is akart oda többet eladi, mert a kapott keretét a Nyugatra em szállítható termékeivel töltötte ki. A tőkés világ öt országába tudtuk MOMCOLOR-t eladi, ebből Fraciaországba, Görögországba, Jugoszláviába, NSZK-ba és Spayolországba egyél több darabot. Műszereik jó hírevére példa lehet, hogy a MOM volt spayolországi képviselője 003-ba ajálatot kért a MOMCOLOR-000 szímérő műszerre. Szímérési tájékozottság szempotjából a yugati országba sem volt jobb a helyzet mit áluk, csak az akkori körülméyes éritke-

6 6 zés miatt ehezebb volt elhárítai az akadályokat, jellemzőek tartom egy fraciaországi tapasztalatomat (7). A hazai vásárló megvehette a MOMCOLOR-t valamelyik belkereskedelmi szervél, pl. a MIGÉRT-él, akkor a MOM-ba em tudtuk meg, hogy kihez került a műszer, csak ha szervizre volt szüksége, de ez ritká fordult elő. A vevő fordulhatott közvetleül a MOM kereskedelmi osztályához is, ekkor a kiszállítás előtt a Szerviz osztályo kartot állítottak ki, s ezekről a vásárlókról volt áttekitésük. 970 és 989 között 77 db karto készült, vagyis a 353 hazai felhaszáló 50 %-át ismertük. A 3. táblázatba a műszerek tulajdoosai így oszlaak meg: Volt az db műszer Oktatásba 7 Kutató itézetekbe 3 Ipar, báyászat, mezőgazdaság területé 09 Egyéb felhaszálóál 0 összese 77 Száalmasa kevés felsőfokú itézméyük tartotta szükségesek, hogy a szímérést taítsa és ehhez MOMCOLOR műszert vásároljo. Legalább tizehat területe kellee a szímérés fogalmaival és mérésével tisztába lei (8). Ez csak akkor következhet be, ha az illető terület egyetemé vagy főiskolájá végző taulóit megtaítják a szükséges ismeretekre. Tudomásom szerit ma legfeljebb öt felsőfokú itézméybe oktatják a szímérést. Kevés vigasz a számukra, hogy Németországba sics a felsőfoko redszeres szímérési oktatás (9). Figyelemre méltó és pozitív a 3. táblázatba, hogy 9 kutató itézet szerzett be MOMCOLOR műszert (volt, amelyik több darabot), ami a szímérési módszerek az azo techológia területé való bevezetését jeletheti. Dicséretes, hogy a megyei Élelmiszerelleőrző és Vegyvizsgáló Itézetek egész hálózata beredezkedett szímérésre. Ismert dolog, hogy az ú. hagyomáyos iparágakba eheze lehet valami újat bevezeti: a kozerv- és papíriparba alig vettek szímérő műszert. A Magyar Optikai Művekbe kiváló mérökök és techikusok, jól képzett szakmukások, valamit sikeres kereskedők fogadták a MOMCOLOR szímérő műszert úgy, hogy a szímérésről addig em is hallottak. Egy új gyártmáy sikere sok műszaki téyező múlik, de talá még többet yom a latba, hogy a műszer terjesztése és a felhaszálókkal való kapcsolat megfelelő-e vagy sem. A siker érdekébe mideütt be kellett kapcsolódom ebbe a folyamatba, ahol szímérési tudásra volt szükség. Így a gyári kollégákkal együtt oldottuk meg a problémák egész sorát: a gyártásba az alkatrész kérdéseket, a műszer kalibrálását és elleőrzését; a műszerköyvek összeállítását; a típusfejlesztések előkészítését és kezdeméyezését; prospektusok és szóróayagok megírását (külöös tekitettel a szakkifejezések helyességére az agol, fracia, émet és orosz yelveke); a szakmai tájékoztatást ismét több yelve a kiállításoko és vásároko; a poteciális vevők és a műszereiket haszálókak bevezetését a szímérés elméletébe és gyakorlatába (tafolyamok külöböző yelveke); az alkalmazástechikai iformációs szolgáltatást hazaiakak és külföldiekek; a műszerrel kapcsolatos tudomáyos szereplést hazai és emzetközi szite stb. Jeletős volt kezdeméyezésem a helyes hazai szóhaszálatra a 80-as évek elejé, bár eredméye csak apjaikba lett. Hamarabb célt értük a CIELAB

7 7 bevezetésével. Az utóbbiak is fotos elemei voltak a MOMCOLOR-ok sikeréek, ezeket is ismertetem. A szavak helyes haszálata: a szí szó száműzése Az es évekbe mide területe a koloristák (festő mesterek) szemmel állapították meg, és a szakmába elfogadott jelzőkkel evezték meg, hogy a termék szíe megfelel-e az előírásak, valamit, hogy az egyes gyártási sarzsok közti külöbségek megegedhetőek-e még. Az átadás-átvételkor a vevő sokszor, a szerite megegedettél agyobb szíi eltérésre hivatkozva, áregedméyt kért, ilyekor eheze eldöthető viták voltak. Az egységes godolkodásra, a szímérésre való áttérés eheze met, mert még a áluk fejlettebb Németországba is az érdekeltek az új redszert boyolultak, meg sem érthetőek találták. (0) Az emberi együttlét mide voatkozásába elegedhetetle, hogy egyetértés legye a fogalmak tartalmába és megevezésébe. Mitegy 500 évvel ezelőtt Kofuciusz (Kr.e ), a agy kíai filozófus azt modta, hogy a bölcs ember: Nem tűri, hogy a szavaiba redetleség legye. Mide eze múlik. () Ma már mide területe vaak a fogalmakat defiiáló és azok megevezéseit megadó értelmező szótárak. Egyesek több területre is voatkozak, ilye pl. a szímérésre is érvéyes metrológiai szótár (), amelyet jó ha ismerük. A szímérés fogalmait és azok megevezéseit a CIE által kiadott Szótár (3) tartalmazza. A Szótárba azoba a szíészlelet és a szíiger fogalmak elevezésébe redetleség va. A következőket találjuk: 0.8 (perceived) color; Farbe, Farbempfidug. (szíészlelet) 03.0 (psychophysical) color; Farbe, Farbvalez. (szíiger) A Megjegyzésbe (amely a szabváy magyarázó része) az va, hogy az agolba, ha félreértést em okoz, midkét esetbe haszálható magába a color szó. A émetek azt modják, hogy a Farbvalez helyett a Farbe szó csak akkor haszálható, ha a köryezet teljese egyértelművé teszi, hogy a Farbvalez-ről va szó. Tehát mideki maga állapíthatja meg, hogy az adott esetbe félreérthető-e a szí (color, Farbe) szó magába való haszálata vagy sem. A gyakorlatba tehát mide maradt a régibe, csak a jó szakköyvekbe és a szívoalas szakmai folyóiratokba vált egyértelművé a szóhaszálat. A Szótárat, mit emzetközi szabváyt Magyarországak is hoosítaia kellett, ami az MSZ 960 szabváyal meg is törtét. (4, 5) A magyar fordítás Megjegyzésébe be lehetett vola vei, hogy a magyarba a szí szó magába való haszálatát kerüli kell és mideütt a szíészlelet illetve szíiger szavakat célszerű haszáli, a szabváyt hoosító magyar bizottság azoba ezt a javaslatot em fogadta el, bár a (6)-ba már megvalósítottam. Így a hazai szakmai kofereciák előadásai továbbra sem lehetett tudi, hogy az előadó szíészleletre vagy szíigerre godolt, amikor a szí szót említette. 99-be javasoltam (7), hogy haszáljuk egy olya táblázatot, amelybe egymás mellett szerepelek a fizikai-pszichofizikai és szíészlelési fogalmak. 999 yará azutá a szakma képviselőivel megegyeztük egy ilye összeállításba, amit az 4. táblázatba láthatuk (8, 9). Azóta a kofereciáko, yilváos alkalmakkor a résztvevők észreve-

8 8 hetőe egyértelműbbe fejezik ki magukat, s örvedetes, hogy ebbe a fiatalok élejárak. 4. táblázat. A szíészlelet jellemzői és az azt létrehozó fizikai és pszichofizikai meyiségek Fizikai Pszichofizikai meyiségek meyiségek Radiometria Fotometria Szíigermetrika (Szímérés) optikai sugárzás látható sugárzás ( m < λ < mm) (380 m 780 m) sugárerősség sugáráram sugársűrűség besugárzás spektrális féyhatásfok, láthatósági függvéy (V(λ), V (λ)) féyerősség féyáram féysűrűség megvilágítás szíiger CIE 93 (964) szíigermérő redszer szíigerösszetevők, X, Y, Z CIELAB szíigermérőredszer, L, a, b CIE 976 világossági téyező, L CIELAB szíezeti szög, h ab CIELAB króma, C ab CIELAB szíigerkülöbség, E ab CIE 976 világossági téyezőbeli külöbség, L CIELAB szíezeti külöbség, H ab CIELAB krómakülöbség, C ab Szíészlelet Pszichológiai jellemzők vizuális megjeleés szíészlelet világosság szíezet szíezetdússág szíészlelési külöbség világossági külöbség szíezeti külöbség szíezetdússági külöbség Megjegyzés: A helyes szóhaszálatba így a táblázatba a szí szó magába em szerepel, csak szíiger vagy szíészlelet található. A CIELAB, az atropomorf szíigermérő redszer Atropomorf az a szíigermérő redszer, amely az emberi észleléssel összekapcsolható és avval jó közelítéssel egyelő léptékű. Az ember megfelelő körülméyek között két egymással éritkező mita között ige kis szíbeli külöbséget tud megállapítai. A külöbségtétel azoba midig csak kvalitatív: egyforma, em egyforma; kicsit külöböző, egymástól agyo eltérő stb. a két mita. Az emberi szíészlelés ics skálázva, az ember a külöbségekhez em tud számszerű értékeket redeli. Visszatérve a korábbi

9 9 átadás-átvételi vitához, azt csak egy atropomorf szíigermérő redszerbe lehet megoldai. A CIE szíigermérő redszer x, y, Y számhármasáak x, y, Y külöbségei em hozhatók elfogadható kapcsolatba az emberi szíkülöbségi észleléssel. Az ú. MacAdam-féle toleracia ellipszisekbe csak olya miták közötti külöbséget lehet jellemezi, amelyek Y-jai közötti eltérés kisebb 0,5 %-ál, tehát majdem teljese egyforma világosak. (0) Ilyeek pl. az ugyaolya típusú féycsövek, közlekedési jelzőlámpák szíes üvegei stb. Másmilye mitákra a toleracia ellipszisek em alkalmazhatók. A szímérést haszálók másik igéye az volt, hogy a két mita közötti külöbséget egyetle számmal lehesse megadi. 936 és 977 között 9 olya szíigerkülöbséget jellemző számmal próbálkoztak, amelyet itt-ott haszáltak is (6). McLare () publikálta az irodalom alapjá az alábbi szíigerkülöbségi képletekek a vizuális elfogadási dötésekkel (acceptibility) való megegyezését jellemző korrelációs együtthatókat: CIELAB (975) Glasser Cube Root (958) ANLAB (944) Sauderso-Miller (946) Natioal Bureau of Stadards: NBS (939) FMC- (967) Huter (958) CIE 964, U, V, W FMC- (966) X, Y, Z; x, y, Y (93) 0,67 0,67 0,664 0,650 0,640 0,60 0,605 0,588 0,445 0,30 A zárójelbe lévő számok a képletek közreadásáak, publikálásáak éveit mutatják. A számítási módszereket részletese ismerteti a (6). A feti első égy szíigerkülöbségi számítás a Musell-féle szímita gyűjteméyt leíró összefüggése alapul. Az ANLABredszer ötödfokú, vagy egyszerűsített formájába harmadfokú poliomokból álló számítását a CIELAB szíigermérő redszerbe köbgyökös összefüggésekkel közelítették, l. ()-be a 5. táblázatot. A CIELAB szíigermérő redszer alkalmazásába agy előrelépést jeletett, amikor az agol papíriparba megállapították, hogy a szemmel való észleléskor megállapított szíkülöbségi osztályok határait a E ab szíigerkülöbségi értékekkel az alábbi 6. táblázat szerit lehet meghatározi. 6. táblázat. Szemmel észlelt szíkülöbség határai E ab értékébe E x ab Szemmel észlelt külöbség <0,5 em észrevehető 0,5...,5 alig észrevehető,5... 3,0 észrevehető 3,0... 6,0 jól látható 6,0...,0 agy Huszka Tibor és szerzőtársai evvel megegyező eredméyre jutottak paprika-őrleméyeke végzett méréseikbe l. a 7. táblázatot a (4)-be. A teljesség kedvéért említem, hogy a mostai közlés idejére bevezették a CIELAB szíigerkülöbség javított alakjait: a és a CMC kifejezéseket, valamit a CIEDE000, E00, összefüggést (5). E 94

10 0 A MOMCOLOR-ok szímérési ismétlőképessége és a szímérési potossága A szíigermetrikába a metrológia más területé ismeretle követelméyeket kell teljesítei. Egyetle műszerrel kell átfogi az egész szíigerteret: a fehér és agyo sötét szürke, a majdem fehér és a legszíezetdúsabb mitákat. A szíiger három dimeziós meyiség, a szíészleletek ebbe a szíigertérbe egy pot felel meg, és ez az elméleti eset, kérdés, hogy a valóságba milye térrészt kell odagodoli, és hogya lehet azt meghatározi. A szímérési ismétlőképesség. (7-30) A mérőeszköz ismétlőképességét a metrológiai szótár a () szerit értelmezi, ahol a Megjegyzés. potjába az áll, hogy Az ismétlőképesség meyiségileg az értékmutatások szóródásáak jellemzőivel fejezhető ki. A méréstechikába az esetek túlyomó részébe erre a mért értékek szórását (s) illetve a s értéket haszálják. A szíigermetrikai mérésekbe három meyiség pl. XYZ, Lab stb. szóródik, eek megfelelőe választották kezdetbe a külöböző meyiségek szórását az elméleti szakemberek éppe úgy, mit a műszergyártó cégek l. a 8. táblázatot a (3)-be. Seki sem vitathatja, hogy ezekbe az adatokba zűrzavart lehet megállapítai. A műszer haszálója pedig csak a megegedhető külöbségbe tud godolkozi, vagyis, hogy a szíigertérbe az elméleti pot helyett mekkora térrész va, s ez észrevehető-e szemmel vagy sem ( E ab < 0, 5). Ezért értelmeztem az általam szímérési ismétlőképességek evezett meyiséget az alábbiak szerit. A szímérési ismétlőképességet a szíigertérbe külöböző agyságú gömbök testesítik meg, a gömbök sugarait a következőképpe határozzuk meg. A mérés tartama alatt stabil mitát tízszer lemérjük közvetleül egymás utá úgy, hogy mide mérés utá a mitát a műszertől el(le)vesszük és újra visszatesszük. Leírjuk az így kapott X i, Y i, Z i szíigerösszetevőket és kiszámítjuk az átlagaikat: X átl, Y átl, Z átl. Meghatározzuk az egyes szíigerösszetevő hármasok és az átlag közötti ( E ab ) i szíigerkülöbségeket, amelyek az általuk meghatározott egyes potok és az átlagukat reprezetáló pot közötti távolságok. Ezekek az átlaga, a E ab, adja meg a keresett gömb sugarát (3. ábra). Völz szerit eek a térrészek forgási ellipszoidak kell leie. A szíigerpotok kis köryezetébe (amit ez a szímérési ismétlőképességkor is va) a gömbök jól közelítik a Völz-féle adatokat (3). A szímérési ismétlőképesség függ a méredő mita felületéek egyeletességétől, síktól való eltérésétől stb. A mérés megkezdése előtt először meg kell határozi a méredő mita szímérési ismétlőképességét, l. a (33)-ba a 9. táblázatot. Sem az olcsóbb tristimulusos műszerek, sem a kb. tízszer drágább spektrofotométeres szímérők em mérek egyformá az egész szíigertérbe, amit ezt az alábbi 0. táblázatból megállapíthatjuk.

11 0. táblázat. A MOMCOLOR-D, MOMCOLOR-00, MOMCOLOR-000 szímérők és az OMH spektrofotométeréek szímérési ismétlőképessége OMH szietalook. 05, világospiros, világoszöld 4, középkék 00, fehér 5, világoskék. 09, világossárga 03, sötétpiros 0, sötétszürke 04, középpiros 3, sötétkék 3. 08, középsárga 07, sötétsárga, sötétzöld 0, telített piros 06, telített sárga 0, telített zöld MOMCOLOR D (974) MOMCOLOR 00 (986) MOMCOLOR 000 (99) Y E ab Orsz. Mérésügyi Hiv. spektrofotométere (986) 56,0 58,0 3,0 84,0 4,0 0, 0, 0, 0, 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,03 0,0 0,0 0,03 0,03 58,0 0, 0,06 0,06 0,04 5,0 0, 0,07 0,07 0,5 7,0 0,08 0,08 0,06,0 0, 0,09 0,09 0, 5,0 0,3 0,0 0,09 0,07 7,0 0, 0,0 0, 0,4 7,0 0, 0,0 0,5 0,0 4,0 0,4 0,0 0,6 0,09 4,0 0,3 0,0 0,0 0, 56,0 0, 0,0 0,0 0,0 7,0 0, 0,30 0,8 0,0 átlag 0, 0, 0, 0,08 Megjegyzés. Az Y értékek csak tájékoztatásra vaak. A szímérés addig em tisztázott két alapkérdését sikerült a 0. táblázat számsorai alapjá megválaszolom: a) a tristimulusos és a spektrofotométeres szímérők szímérési ismétlőképessége em álladó az egész szíigermérési tartomáyba, haem változik; b) a kétféle szímérő műszer szímérési ismétlőképessége egyeértékűek tekithető. Ezzel megdőlt az a vélelem, hogy a tízszer drágább spektrofotométeres műszerekkel tízszer jobba lehet méri. Feti megállapításokat a 0. táblázat alábbi tartomáyok szeriti botásával világosabbá teszem:. táblázat. Szímérési ismétlőképesség tartomáyokét. A CIELAB szíigertér tartomáyaiba MC-D (974) MC-00 (986) MC-000 (99) E ab OMH (986) KCS-8 (977). tart.: öt pot átlaga 0, 0,04 0,04 0,03 0,9. tart.: öt pot átlaga 0, 0,08 0,08 0,08 0, 3. tart.: hat pot átlaga 0, 0,0 0,6 0, 0, teljes átlag 0, 0, 0, 0,08 A Kollmorge Color Eye KCS-8 spektrofotométeres szíreceptszámító műszeréek adatai mutatják, hogy egy kereskedelmi csúcskészülék teljesítméye elmaradt az OMH automatikus spektrofotométeréek adatai mögött, ha tehát az OMH-hoz hasolítjuk a MOMCOLOR-okat akkor szigorúbb összehasolítási alapot vállaluk. A MOMCOLOR típusok közötti eltérések egyik oka, hogy a szűrőkombiációkat időkét újra kellett számítai, mert az addig haszált szíes üvegek egy-egy ötésszámú tétele a raktárból kifogyott. N.B. az ugyaolya betűjelű, de külöböző ötésszámú optikai szíes üvegek

12 között sokszor agy eltérések vaak. A MOMCOLOR-ok közötti eltérések másik oka, hogy az újabb típusok stabilabbak lettek, mit a korábbiak. A. táblázat adataiból következik, hogy csak az. tartomáyba lévő potokra lehet a E ab értékét két tizedessel megadi, a szíigertér többi tartomáyába csak egy tizedesjeggyel való megadásak va értelme. Mivel ritka a gyakorlatba az olya mérés, ahol a miták közötti E ab szíigerkülöbséget tized potossággal kell méri, ezért általába javasolható a szímérési ismétlőképesség és összetevőiek megadására, ha a méredő mita felülete a zomác E ab etalookéhoz hasoló, 0, (a gömb sugara), L ±0,03, C ab ±0,, H ab ±0, tizedesekkel megadi. A szímérési potosság. A mideapi szímérési gyakorlatba legtöbbször redelkezésre áll a kívát szít megvalósító mita és így közvetle méréssel tudjuk meghatározi a mita és mérésük tárgya közötti E ab szíigerkülöbséget. Előfordulhat, hogy ics ilye mita, csak az X, Y, Z szíigerösszetevőkkel, vagy L, a, b koordiátákkal va a megvalósítadó mita meghatározva. Ilyekor ismerük kell szímérő műszerük potosságát (34). A metrológiai szótár szerit (35) a műszer potosságát a mért értékek a valódi értéktől való eltérése adja meg. A valódi értéket az etalook testesítik meg. A szíméréstechika gyege potja, hogy kevés szíetalot hozak forgalomba és a kalibrálásuk drága. A MOMCOLOR-ok egyik piaci előye volt, hogy mide műszerhez, redes tartozékkét kapott a vevő egy 6 db-os zomác szíetalo készletet, amelyet az Országos Mérésügyi Hivatal kalibrálva bocsátott ki (36, 37). Az agol Natioal Physical Laboratory, Teddigto hozott még forgalomba db-os, kerámiából készült szíetalo sort, kalibrálása azoba sokba került (38).. táblázat. A MOMCOLOR-D, MOMCOLOR-00 ÉS MOMCOLOR 000 szímérők átlagos szímérési potossága OMH szietalook. 05, világospiros 0, sötétszürke 5, világoskék 09, világossárga 4, középkék 04, középpiros. 08, középsárga, világoszöld 07, sötétsárga, sötétzöld 3, sötétkék 3. 06, telített sárga 0, telített zöld 4. 03, sötétpiros 0, telített piros Y 56,0 7,0 4,0 58,0 3,0,0 7,0 58,0 7,0 4,0 5,0 MOMCOLOR D (979) 0,8 0,6,4,5,3,,6 0,9,4,8 4,7 6,0 4,5 4,6 6, MOMCOLOR 00 (986) E ab,4,,4,4,5,5,5,4,5,5,5 5,4 4, 5,4 4, MOMCOLOR 000 (99) 0,5 0,8 0,8 0,9 0,9,0,,3,5,8,8, 56,0 7,0,3 5,0 3,6 4,0 5, átlagok,7,7,7 Megjegyzés. Az Y értékek csak tájékoztatásul szerepelek. 9-9 db-os gyártási sorozatoko végzett mérések átlagai

13 3 A. táblázatba (7) három MOMCOLOR-típus átlagos potosságáak adatait látjuk. Midegyik műszertípusból 9-9 darabbal lemértük a hozzátartozó OMH etalook midegyikét, és mide etalora átlagoltuk a 9 mérés eredméyét, ezek szerepelek a. táblázatba. A MOMCOLOR-000 eredméyei a legjobbak, eek az illesztő szűrői voltak a legsikerültebbek. A szímérési potosság is a szíigertér egyes tartomáyaiba külöböző. Az. tartomáy eredméyei agyo jók, a. tartomáyba szereplők elfogadhatók és csak az utolsó égy szíetalo közelébe agyobbak a hibák. Hogy egy-egy készülékek mi a szímérési potossága, azt a MOMCOLOR műszer haszálója a műszeréhez mellékelt, kalibrált OMH etalookkal meghatározhatta, az így kapott számok a táblázatba szereplő adatokál kisebbek is és agyobbak is lehettek. A tudomáyos tevékeységek A szímérési iformációs redszerem. Az 970-es évek elejétől egyre többe belátták az iparba, a mezőgazdaságba, a kereskedelembe stb., ittho és külföldö, hogy a szíekkel kapcsolatba felmerült vitáikat csak műszeres mérésekkel lehet eldötei. Ezért tudtuk a piaco való megjeleésük utá rögtö, ehézség élkül eladi MOMCOLOR műszereket. Az új felhaszálók egy része azoba már kezdetbe olya elméleti, a mita előkészítésével és a kapott mérési eredméyeiek értelmezésével kapcsolatos kérdésekkel találta magát szembe, amelyeket em tudott megválaszoli (. pl. (7)). Hazai és külföldi vásárlóik egyarát természetesek találták, hogy problémáik megoldásába segítséget fogak kapi a műszerük gyártójától, és a MOM-hoz fordultak. Ezt a feladatot úgy tudtam megoldai, hogy dokumetációs redszert építettem ki magamak (39). Teljes terjedelembe gyűjtöttem folyóiratcikkeket és más dokumetumokat, 3 db agy iratgyűjtőbe, 983-ba 54 db volt belőlük. Redszerese átéztem és kicéduláztam 6 folyóiratot, a cédulák száma 988-ba elérte a 300-at, persze ezek szak szerit el voltak redezve. A MOM-ak agyo jó köyvtára volt, ide kerültek az átalakult Optikai és Fiommechaikai Közpoti Kutató Laboratórium optikai tárgyú köyvei is. Jártak a legfotosabb külföldi folyóiratok: Joural of the Optical Society of America (JOSA), Applied Optics, Optik stb. és megvolt a JOSA valameyi évfolyama reprit formába, ebbe jeletek meg az alapvető szítai közleméyek. A Mérés és Automatika folyóirat szerepe. A műszereik haszálóival folytatott megbeszélésekből gyakra megállapítottuk, hogy új, publikálható eredméyei vaak a taácskérőek. Néha érvelem kellett, hogy ami eredméy em jeleik meg yomtatásba az ics, és így midig elértem, hogy folyóiratcikk formába kidolgoztuk a mérési eredméyeket. Ekkor tagja voltam a Mérés és Automatika folyóirat szerkesztő bizottságáak és a megfelelő szívoalú közleméyek ott megjelehettek. 97 és 99 között, ekkor a lap megszűt, 8 optikai tárgyú, zömébe a szíméréshez kapcsolódó közleméy látott apvilágot. A szerzők mukahelyeik szeriti megoszlását a 3. táblázatba látjuk:

14 4 3. táblázat. A Mérés és Automatikába között publikálók mukahely szeriti megoszlása Egyesült Izzó: Egyetem: Eötvös L. Kertészeti, Bp. Műszaki, Bp. Orvosi, Bp. Elleőrző It.: Élelmiszer Elektrotech. Papíripari TEXIMEI Festék-lakkipar: Fotokémiai ipar: Főiskola: Élelmiszer, Szeged Köyűipari Gyógyszeripar: Kozmetikai ipar: Köyűipari Mi.: Kutató Itézet: Gaboatermesztési Közp. Élelmiszeripari Malom-sütőipari MKKL Műszaki Fizikai Kut. It. Zöldségtermeszt. Kecskemét Magyar Opt. Művek: Nyomdaipar: Orsz. Mérésügyi Hiv.: Papíripar: Textilipar: A három agy műhely mellett elég sok iparágba jutottak el a tudomáyos publikálásig. Meg kell jegyezi, hogy más periodikákba is jeletek még meg szímérési eredméyeket bemutató közleméyek, pl. Acta Pharmaceutica Hugarica, Borgazdaság, Gyógyszerészet, Kolorisztikai Értesítő, Magyar Kémikusok Lapja, Műszerügyi Közleméyek stb. A Műszer és Automatikát referálta a szovjet Referativüj Zsural, ami akkor derült ki, amikor szovjet kollégák a Mérés és Automatikába megjelet közleméyeimet kérték tőlem. (40) A Hugaria Scietific Istrumets c. agol yelve megjeleő, tudomáyos cikkeket közreadó periodika öt magyar vállalat: a Chioi, a Labor MIM, a Magyar Optikai Művek, a Műszeripari Kutató Itézet és a Radelkis közös kiadváya volt, Pugor Erő akadémikus főszerkesztővel. Az 977/40 987/63 számaiba 6 szíméréssel foglalkozó közleméy jelet meg, amelyek a Mérés és Automatikába már közreadott cikkek fordításai voltak. Az 98/5 szímérési külöszám volt s 8 taulmáyt tartalmazott. Mide cikkből több száz külöleyomatot kaptuk. Nekem volt egy 600 évből álló évjegyzékem, az azo szereplőkek ezeket a külöleyomatokat is postáztuk. Így azutá a MOM eve és tudomáyos eredméyeik is ismertek voltak a külföldi szakmai körökbe. Az egyetle európai tudomáyos szítai folyóirat, a Die Farbe is felvette szakmai bibliográfiájába a mi 9 beküldött külöleyomatukat is (4). Az Országos Mérésügyi Hivatalba folyó agypotosságú mérések és azokkal előállított etalook élkül em lehete biztosítai az iparba gyártott mérőműszerek visszavezethetőségét (4). Az OMH-ba az ötvees évek közepétől foglalkoztak spektrofotometriai mérésekkel és szíméréssel. Szímérési célra automatikus spektrofotométert fejlesztettek (37), amellyel kalibrálták a tűzi zomácozással, vaslemezekre felvitt 6 db-os szíetalo készleteket (43). Az ipari szímiták mérésekor fellépő egyik hibaforrás azok termokromizmusa, vagyis hogy szíük függ a hőmérsékletüktől. Az OMH-ba megvizsgálták a 6 db-os szíetalo készletük változását +0 ºC és +0 ºC felmelegedés hatására. A 4. táblázat taúsága szerit a felmelegedés utá a legtöbb szíetalo szíigermérési adatai megváltoztak, csak a 00, fehér; 0, szürke; 05, világospiros;, sötétzöld és 3, sötétkék etalook értékei maradtak az OMH spektrofotométere szímérési ismétlőképességéek közelébe (44). A másik fotos tulajdosága az etaloak, hogy értéke meyire álladó, illetve idővel meyit változik, vagyis milye időközökét kell az etalookat

15 5 újra kalibráltati. Az 975-be és 980-ba ugyaazo spektrofotometriai mérőredszerrel lemért OMH szíetalook szíváltozása kicsi volt: fehérél E = 0 07, a x világos ab, x szíekél E ab < 0, 5, ezt a mérőredszer hosszúidejű változásaitól ehéz elválasztai. Egyes sötét és telített szíű ipari felhaszálókál volt etalook a felület kopása, a köryezeti és egyéb hatások miatt valamivel agyobb mértékbe változtak; ezekre x ( E ) ab értékeket kaptak, amit az a 4. táblázat jobb szélső oszlopába látható max (45). Megyugtató, hogy a 00, fehér etalo, amellyel a MOMCOLOR műszereket a méréskor beállítják, em termokróm, és az ipari felhaszálókál is átlagba csak x E ab = 0, 07 érték változott öt év alatt. Mideesetre célszerű az OMH szíes etalojait ötévekét újra kalibráltati, és közbe godosa, a dobozukba zárva tároli. Az addig haszált fehér etalook: magéziumoxid, báriumszulfát, tejüveg és zomác felületek, em közelítik meg kielégítőe az ideális diffuzor felületét és em teljesítik a fehér etalookkal szembe támasztott más követelméyeket. A szakirodalomba ismertetett politetrafluoretiléből (PTFE, HALON márkaévvel) készített fehér etalo az eddigiekél jobbak tűik. Refelxiós téyezője a 380 m 760 m-es tartomáyba agyobb, mit 0,99. Nem szelektív és em változtatja az időbe reflexiós téyezőjét. Ilye haloból készült fehér szíetalookat készített és hozott forgalomba az OMH (46). 4. táblázat. Az Országos Mérésügyi Hivatal zomác szíetaloaiak teremokrómiája és ötéves stabilitásuk OMH szíetalook 00, fehér Szímérési ismétlőképesség E ab 0,03 Termokrómia 3 ºC + +0 ºC +0 ºC E ab 0,05 0,03 Ötéves stabilitás yolc ipari felhaszáló etalojaira E ab E ab ( ) max 0,07 0, 0, szürke 05, világospiros 09, világossárga, világoszöld 5, világoskék 0,07 0,03 0,04 0,0 0,03 0,05 0,05 0, 0,08 0,07 0,03 0,04 0, 0, 0, 0,3 0, 0, 0, 0,3 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 04, középpiros 07, sötétsárga 08, világossárga 4, világoskék 0, 0,0 0,4 0,0 0,8 0,3 0,6 0,,0 0,6, 0,3 0,4 0,8 0,5 0,4 0,6,6, 0,7, sötétzöld 3, sötétkék 0,09 0,07 0, 0, 0,4 0,6 0,6 0,5,8 0,8 0, telített piros 0, telített zöld 0, 0,0, 0,8,6,9 0,8 0,6,9,7 03, sötétpiros 0,5 0,5, 0,9,9 06, telített sárga 0,0 0,8,6 0,9,9 Átlag 6 etalora 0,08 0,4 0,5

16 6 Tudomáyos előadásaim és tafolyamaim. A hazai és külföldi tudomáyos kofereciákat, a szimpóziumokat a szereplők legfrissebb eredméyeiek bemutatására redezik. Ezek alkalmasak arra is, hogy a külöböző szakterületeke, más országokba dolgozó szakemberek megismerjék egymást és személyes kapcsolatokat teremtseek. A tafolyamok célja a szakmai alap- illetve továbbképzés. Mide alkalomra külö előadás szöveget írtam itthora és külföldre is, kivétel volt, ha egy külföldi utazáskor több helye kellett szerepelem, pl. l. Legyelország. Tudomáyos kofereciai előadásaim és tafolyamaim ittho. Nem sorolom fel azt, amikor csak magam tartottam egy előadást, mert feleslegese övelé a terjedelmet. Emiatt hagytam el a kétévekét redezett Kolorisztikai Szimpóziumoko elhagzottakat is. A Méröki Továbbképző Itézeti előadásokból em sorolom fel azokat, ahol többedmagammal szerepeltem. A kofereciák és a tafolyamok: IV. Országos Gyógyszertechológiai Koferecia, Élelmiszeripari Mérés és Szabályozástechikai Koferecia, MOMCOLOR műszert ismertető tafolyam. MOM redezés Iteratioales CONFRUCTA-Symposium 973 i Budapest Műszaki Fizikai Kutató Itézet szímérési szemiárium é és é Origial-Haau GmbH. Szimpózium Kertészeti Egyeteme az 985/86. taévbe Szímérés előadást tartottam, két féléve át heti h-ba. Méröki Továbbképző Itézetbe: 97 tavasszal: Szímérés, 9 h. 976 őszé: A szímérés elmélete és gyakorlata. I. 6 h. 980 tavasszal: A szímérés elmélete és gyakorlata. II. 3,5 h. Tudomáyos előadásaim és tafolyamaim külföldö: Az előadásokat agol, fracia, émet illetve szerb yelve tartottam, a helyzetek megfelelőe, egyedül Moszkvába a tafolyamo volt tolmácsra szükségem. Számos esetbe elsősorba a MOM redezvéyeire előadásaim teljes szövegét az idege yelvre fordítva magammal vittem és kiosztottam a hallgatóságak. Aglia: 975. Lodo, a CIE 8-ik ülésszaká (7). Ausztria: 975. Wie, Magyar Gazdasági Napoko Wie, Österreichischer Igeieur- ud Architekte-Verei meghívására (47). Berli, Ny.: 973. Elektrisches Istitut der TU, Prof. Krochma meghívására. Bulgária: 976. Szófia, a MOM kiállításá Plovdiv, az Élelmiszeripari kofereciá Plovdiv, a Naucspribor Szev 84 kofereciá. Csehszlovákia: 974. Prága, a Magyar Műszaki Napoko. Pozsoy, a Magyar Műszaki Napoko. Egyiptom: 970. Kairó, a Drug Research ad Cotrol Ceterbe MOM redezés. Alexadria, a Textilipari szakemberekek Metrimpex redezés. Fraciaország: 977. Bordeaux, a Festékipari szakkiállításo. Jugoszlávia: 977. Újvidék, a Műszaki Egyetem meghívására.

17 7 Legyelország: 97. Poza, az egyeteme MOM redezés. Lodz, a Textilipari Kutatóba MOM redezés Varsó, az egyeteme MOM redezés. Németország, NDK: 968. Drezda, az Iterlack-Iterfarbe 68 kofereciá (5). 97. Lipcse, a III. Műszeripari szakkiállításo Drezda, az Iterlack-Iterfarbe 74 kofereciá Lipcse, az V. Műszeripari szakkiállításo Jea, akéto C. Zeiss redezés. 98. Lipcse, tafolyamo C. Zeiss redezés Drezda, tafolyam a malomipariakak Drezda, a Magyar Műszaki és Gazdasági Napoko. Romáia: 986. Bukarest, MOM redezés. Svájc: 989. St. Galle, az IARIGAI Symposio o Colorimetry-. Szovjetuió: 970. Moszkva, a Papíripari Kutatóba Moszkva, az Autmatizacia kiállításo Moszkva, a Naucspribor Szev 78 kofereciá. 98. Moszkva, 3 apos MOM tafolyam térképészekek. A MOMCOLOR továbbfejlesztett típusai A MOMCOLOR tristimulusos szímérő mozgatható mérőfejből és villamos egységből állt. A mérőfej a. ábrá látható helyzetekbe volt állítható és ily módo mide előforduló méredő mitát lehetett vele méri. A mérőfej változatla maradt midvégig, csak a kézzel törtéő szűrőváltást szütették meg az automatikus kivitelbe egy léptető motor beépítésével. A fejlődést, a kéyelmes kezelést a műszer által adott X, X, Y, Z szíigerösszetevőkek más szíigerredszerekbe való átszámítása és kiyomtatása jeletette. Erről ad áttekitést a 5. táblázat.

18 8 5. táblázat. MOMCOLOR-ok összehasolítása MOMCOLOR-000 (99) Szíhőmérséklet automatikus korrekciója Automatikus mérés és kalibrálás Öteszt bekapcsoláskor és üzem közbe Skálák: X X YZ, XYZ, xy, CIELAB, Huter, λ d, p e, Y C E i E ab, E Hu, E AN, E FM-, E uv i a, b, L, a, b, L,, L C ab H ab Idexek: WI (fehérség) ASTM E-33 (Taube) Huter, Berger, Stesby, CIE YI (sárgaság) ASTM E-33 ASTM D-95 Kijelzés: x40 karakteres Számító egysége: alfaumerikus, LCD MOMCOLOR-00 (986) Szűrőtárcsa forgatása kézzel xy, CIELAB, ANLAB, Huter E ab MOMCOLOR-DC (977) Szűrőtárcsa forgatása kézzel XYZ, xyy, CIELAB, ANLAB, Huter, E AN, E Hu, E AN, E Hu E ab C ab, H ab, L a, b, L A, B, L A, B, L a, b, L a, b, L WI Taube 40 mm átlóméretű képcső, 6 sor 3 karakter Villamos egysége: 4½ digites digitális voltmérő Nyomtató: beépített, két szíű, 40 karakteres Kimeet: RS 3C Villamos egysége: 4½ digites digitális voltmérő Kalkulátorba beépített yomtató RS 3C A MOMCOLOR-D típusba (974) megszűt a beállító helipotok állítása mide egyes méréskor, mert a galvaométer helyére került digitális voltmérőről közvetleül lehetett leolvasi a szíigerösszetevőket (48). Ekkor került a választékba az ú. agyátmérőjű mérőfej, amellyel 5 mm és 50 mm közötti átmérőjű mérőfolttal voltak mérhetők a miták. A műszer B5-ös formátumú, 6 oldal terjedelmű, 979-be megjeletetett, szíes prospektusába hét, fél-oldalyi Compedium Coloris (Szítai Tudivalók) volt, meszsze megelőzve más cégek hasoló összefoglalásait (49). Ez is, mit a legtöbb prospektus agol, fracia, émet, orosz és spayol yelve is elkészült, a magyar mellett. A MOMCOLOR-DC típus (977) volt az első megoldásuk, amelybe a más szíigermérő redszerekbe való átszámítást és a szíigerkülöbségek számítását is megkapta a felhaszáló. A szímérőhöz csatlakozó kalkulátort az Elektroikus Mérőműszerek Gyárába tervezték és készítették. A célkalkulátorba a szímérőből közvetleül jöttek az adatok, de átszámításokat lehetett végezi kézi adatbeadással is. A CIE által szabváyosított CIELAB redszer mellett, az Európába korábba már elterjedt Adams-Nickerso-féle és az USA-ba legtöbbet haszált Huter-féle Lab redszerbe lehetett átszámoli. A kalkulátorba yomtató volt beépítve. Az EMG célkalkulátor adatai:

19 9 mérete: 60 mm x 30 mm x 85 mm tömege: kg A MOMCOLOR-00 típus (986) fejlesztésekor, 983-ba derült ki, hogy az illesztő szűrőkhöz addig haszált szíesüveg ötések elfogytak és új szűrőkombiációkat kell számítai. A MOM-ba em volt olya spektrofotométer, amellyel a szükséges potosságú méréseket el lehetett vola végezi, ezért a szűrők számításával az Országos Mérésügyi Hivatal Optikai Laboratóriumát bízták meg (50). A szímérőhöz külö számító egység csatlakozott, amelybe az Egyesült Izzó kaposvári gyára által szállított 40 mm átlóméretű, 6 sor 3 karakter, alfaumerikus képcső volt. A képcső megjeletek a haszált etalo és mért mita X, Y, Z szíigerösszetevők, a traszformált redszerbe, pl. a CIELAB-ba az a, b, L koordiáták és a E ab, C ab, H ab, L ab szíigerkülöbségi értékek. A műszerrel meg lehetett kapi az ANLAB és a Huter Lab redszerbe számított értékeket, valamit a Taube-féle fehérségi mérőszámot is. A műszerhez is készült szíes, 7 A4-es oldalyi prospektus a szokott yelveke. A számító egység adatai: mérete: 50 mm x 335 mm x 40 mm tömege: 0 kg A MOMCOLOR-000 automatikus tristimulusos szímérőt (99) Mara József vezetésével tervezték a MOM Globios Kft. Számítástechikai Osztályá (5) (4. ábra). A műszer mérőfejből és elektroikai egységből állt. A mérőfejbe beépített motor automatikusa váltotta a szűrőkészleteket; a mérőfejjel valameyi korábbi mérést el lehetett végezi. A szűrőkombiációk és az érzékelő Se-féyelemek készülékekkét össze voltak válogatva. A lámpa szíhőmérsékletéek korrekciós utáállítása automatikusa törtét. Az elektroikus egység a mérőfejből érkező villamos jeleket feldolgozta és tárolta. A tároló első részébe a kiidulási adatok és az abból számított függvéyértékek, a második részbe a referecia értékek és abból számított függvéyértékek kerültek. A külöbségi értékek meghatározásakor a méréssel vagy kézzel bevitt értékekből kivoták a referecia értékeket. A harmadik tároló részbe voltak a műszer automatikus kalibrálásához haszált etalook szíigerösszetevői. A műszer ötesztje bekapcsoláskor és üzem közbe is automatikusa működött. A 5. táblázato látható, hogy a MOMCOLOR-000-be megvoltak a haszálatos skálák, ki lehetett számítai a szükséges szíigerkülöbségi meyiségeket, továbbá a fehérségi és a sárgasági idexeket is. Az elektroikus egység adatai: mérete: 360 mm x 80 mm x 00 mm tömege: 5, kg teljesítméyfelvétele: 70 VA

20 0 Összefoglalás A MOMCOLOR jól szerepelt az 968. évi külföldi bemutatkozásá (5), az 97-be végzett hazai összehasolító vizsgálatoko (5) pedig egyeértékűek találták az akkor mita-műszerek tekitett, az agol Hilger cég által gyártott J 40 típusú tristimulusos szímérővel. A D, DC és 00 jelű továbbfejlesztésekbe javultak a műszaki jellemzők (0. és. táblázat) és az adatok feldolgozása is bővült (5. táblázat). Ugrásszerű fejlődés volt a MOMCOLOR-000, amely teljese automatikusa működött, valameyi szükséges átszámítást el lehetett végezi, eze túlmeőe a statisztikai számításokkal (átlag, szórás) és a szímérési ismétlőképesség meghatározásával olyat adott, amely egyetle külföldi szímérőél em volt található. A MOM átalakulás és az utód Globios megszűte miatt a típus már em tudott teljese kifuti. A közel 0 év utá érkezett spayol megredelési szádék arra mutat, hogy sikere lehetett vola a MOMCOLOR-000- ek is. Az as évekbe a MOMCOLOR-ok haszálatba vételével széles körbe elterjedt a szímérés és kialakult aak hazai tudomáyos ága is. Eek egyik megyilváulása volt, hogy a kétévete redezett Kolorisztikai Szimpóziumokra egyre több szímérési előadással jeletkeztek. Kezdetbe egy-két ilye szerzőt találuk, de az 999. évbe (53) az előadások 66 %-a, 00-be (54) a 74 % foglalkozott szímérési és szíészlelési kérdésekkel. A Veszprémi Egyetem Képfeldolgozási és Neuroszámítógépek Taszéke széleskörű szítai kutató muka folyik. Az évekét redezett Lux et Color Vespremiesis kofereciáko találkozak a hazai szítaal és szíészleléssel foglalkozó szakemberek. A veszprémi kutatás iráyítója, dr. Schada Jáos professzor agolul megjelet kitűő összefoglalását (55) le kellee fordítai magyarra is. A sorok írója abba bízik, hogy lesz rövidese újra magyar gyártású szímérő műszer, s az tovább pezsdíti a hazai szímérési elméleti és gyakorlati tevékeységet. LUKÁCS

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198.

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198. ALGEBRA MÁSODFOKÚ POLINOMOK. Határozzuk meg az + p + q = 0 egyelet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 98.. Határozzuk meg az összes olya pozitív egész p és q számot, amelyre az

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı modul

Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı kutatási ismeretek modul Tudomáyos kutatási alapayag feldolgozása, elemzési ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI

Részletesebben

Elektrokémiai fémleválasztás. Felületi érdesség: definíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás során

Elektrokémiai fémleválasztás. Felületi érdesség: definíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás során Elektrokémiai fémleválasztás Felületi érdesség: defiíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás sorá Péter László Elektrokémiai fémleválasztás Felületi érdesség fogalomköre és az érdesség

Részletesebben

Matematika I. 9. előadás

Matematika I. 9. előadás Matematika I. 9. előadás Valós számsorozat kovergeciája +-hez ill. --hez divergáló sorozatok A határérték és a műveletek kapcsolata Valós számsorozatok mootoitása, korlátossága Komplex számsorozatok kovergeciája

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Sorozatok A.: Sorozatok általában

Sorozatok A.: Sorozatok általában 200 /2002..o. Fakt. Bp. Sorozatok A.: Sorozatok általába tam_soroz_a_sorozatok_altalaba.doc Sorozatok A.: Sorozatok általába Ad I. 2) Z/IV//a-e, g-m (CD II/IV/ Próbálj meg róluk miél többet elmodai. 2/a,

Részletesebben

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat Kísérlettervezés - biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert u-próba Feltétel: egy ormális eloszlású sokaság σ variaciájáak számszerű értéke ismert. Hipotézis: a sokaság µ várható értéke

Részletesebben

Gyakorló feladatok II.

Gyakorló feladatok II. Gyakorló feladatok II. Valós sorozatok és sorok Közgazdász szakos hallgatókak a Matematika B című tárgyhoz 2005. október Valós sorozatok elemi tulajdoságai F. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt,

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL 36 MIXCONTROL AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL Subert Istvá deformáció-elleálló keverékvázat lehet létrehozi. Kiidulási feltétel az alkalmazás helyéek

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services KÖNNYŰFÉM HAJTÓMŰVES MOTOROK HAJTÓMO- ÉS TOR FREKVENCIAVÁLTÓK SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw HU KOMPLETT HAJTÁSRENDSZEREK EGY KÉZBŐL KOMPLETT

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai 05..04. szórások vizsgálata z F-próba Hogya foguk hozzá? Nullhipotézis: a két szórás azoos, az eltérés véletle (mitavétel). ullhipotézishez tartozik egy ú. F-eloszlás. Szabadsági fokok: számláló: - evező:

Részletesebben

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága Sorozatok, határérték fogalma. Függvéyek határértéke, folytoossága 1) Végtele valós számsorozatok Fogalma, megadása Defiíció: A természetes számok halmazá értelmezett a: N R egyváltozós valós függvéyt

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

Felépítés Típus 955010/ Konfigurálás setup programmal. Mérési adatok kiolvasása

Felépítés Típus 955010/ Konfigurálás setup programmal. Mérési adatok kiolvasása JUMO Meß- ud Regelgeräte GmbH A-1232 Wie, Pfarrgasse 48 Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Telefo: 00-43-1 / 61-061-0 H-1147 Budapest Öv u. 143. Fax: 00-43-1 / 61-061-59 Telefo/fax: 00-36-1 / 467-0835,

Részletesebben

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés 7. el adás Becslések és mita elemszámok 7-1. fejezet Áttekités 7-1 Áttekités 7- A populáció aráy becslése 7-3 A populáció átlag becslése: σismert 7-4 A populáció átlag becslése: σem ismert 7-5 A populáció

Részletesebben

A matematikai statisztika elemei

A matematikai statisztika elemei A matematikai statisztika elemei Mikó Teréz, dr. Szalkai Istvá szalkai@almos.ui-pao.hu Pao Egyetem, Veszprém 2014. március 23. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés................................

Részletesebben

Statisztika. Eloszlásjellemzők

Statisztika. Eloszlásjellemzők Statsztka Eloszlásjellemzők Statsztka adatok elemzése A sokaság jellemzése középértékekkel A sokaság jellemzéséek szempotja A sokaság jellemzéséek szempotja: A sokaság tpkus értékéek meghatározása. Az

Részletesebben

Átfolyó-rendszerű gázvízmelegítő teljesítményének és hatásfokának meghatározása Gazdaságossági számításokhoz

Átfolyó-rendszerű gázvízmelegítő teljesítményének és hatásfokának meghatározása Gazdaságossági számításokhoz Átfolyó-redszerű gázvízmelegítő teljesítméyéek és hatásfokáak meghatározása Gazdaságossági számításokhoz Szuyog Istvá 005 Készült az OTKA T-0464 kutatási projekt keretébe A Gázipari oktatási laboratórium

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

Európai Rendır Akadémia (CEPOL)

Európai Rendır Akadémia (CEPOL) Európai Redır Akadémia (CEPOL) 2010. Jauár 29. Európai Redır Akadémia (CEPOL) A CEPOL létrejötte, céljai, feladatai (I.) Az Európai Redır Akadémiát az Európai Uió Taácsáak Határozata (2000. december 22.)

Részletesebben

1. Az absztrakt adattípus

1. Az absztrakt adattípus . Az asztrakt adattípus Az iformatikáa az adat alapvető szerepet játszik. A számítógép, mit automata, adatokat gyűjt, tárol, dolgoz fel (alakít át) és továít. Mi adatak foguk tekitei mide olya iformációt,

Részletesebben

A szűréstechnika új világa

A szűréstechnika új világa HU A szűréstechika új világa Tiszta megoldás az ipari szeyeződésekre erőművek épületgépészet acélipar papíripar Ipari szűrők a DANGO & DIENENTHALTÓL A DANGO & DIENENTHAL Filtertechik GmbH immár kb.70 éve

Részletesebben

(L) Lamellás szivattyú mérése

(L) Lamellás szivattyú mérése (L) Lamellás szivattyú mérése A mérésre való felkészülés sorá a Hidraulikus tápegység mérésleírás Hidrosztatikus hajtásokról c részét is kérjük elsajátítai 1 A mérés célja, a beredezés ismertetése 11 A

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel?

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel? 5. Kombiatorika I. Feladatok. Háyféleképpe olvashatók ki az alábbi ábrákról a PAPRIKAJANCSI, a FELADAT és a MATEMATIKASZAKKÖR szavak, ha midig a bal felső sarokból kell iduluk, és mide lépésük csak jobbra

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

V. Deriválható függvények

V. Deriválható függvények Deriválható függvéyek V Deriválható függvéyek 5 A derivált fogalmához vezető feladatok A sebesség értelmezése Legye az M egy egyees voalú egyeletes mozgást végző pot Ez azt jeleti, hogy a mozgás pályája

Részletesebben

MŰANYAGOK és CSOMAGOLÓ ANYAGOK VIZSGÁLATA,

MŰANYAGOK és CSOMAGOLÓ ANYAGOK VIZSGÁLATA, MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KOLLÉGÁIT A az és a szervezésében, a MŰANYAGOK és CSOMAGOLÓ ANYAGOK VIZSGÁLATA, gyakorlati bemutatóra. Az esemény védnöke: prof. Dr. Belina Károly dékán Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Anyagvizsgálati

Részletesebben

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető 11. méré Méréek, hibák 1. evezető laboratóriumi muka orá gyakra mérük külöböző fizikai meyiégeket. Ezeket a méréeket bármeyire ügyeek vagyuk i, bármeyire moder digitáli mérőezköz gombjait yomogatjuk i

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. jauár p 1. szám p Kedves Olvasó! A Hírlevél, melyet kezébe tart, az elkövetkezõkbe még kilec alkalommal jeleik majd meg. Feladatáak

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

10. évfolyam, harmadik epochafüzet

10. évfolyam, harmadik epochafüzet 0. évfolyam, harmadik epochafüzet (Sorozatok, statisztika, valószíűség) Tulajdoos: MÁSODIK EPOCHAFÜZET TARTALOM I. Sorozatok... 4 I.. Sorozatok megadása, defiíciója... 4 I.. A számtai sorozat... 0 I...

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) O k t a t á s i H i v a t a l A 5/6 taévi Országos Középiskolai Taulmáyi Versey első forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató A 5 olya égyjegyű szám, amelyek számjegyei

Részletesebben

Kombinatorika. Variáció, permutáció, kombináció. Binomiális tétel, szita formula.

Kombinatorika. Variáció, permutáció, kombináció. Binomiális tétel, szita formula. Kombiatorika Variáció, permutáció, kombiáció Biomiális tétel, szita formula 1 Kombiatorikai alapfeladatok A kombiatorikai alapfeladatok léyege az, hogy bizoyos elemeket sorba redezük, vagy éháyat kiválasztuk

Részletesebben

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk;

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk; Statisztika Tegyük fel, hogy va egy halmazuk, és tekitsük egy vagy több valószíűségi változót, amelyek a halmaz mide elemé felveszek valamilye értéket. A halmazt populációak vagy sokaságak evezzük. Példák:

Részletesebben

optipoint 500 telefonok Kezelési útmutató

optipoint 500 telefonok Kezelési útmutató optipoit 500 telefook Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Általáos iformációk............................... 4 A fukciók végrehajtása............................. 7 optipoit 500 etry HiPath

Részletesebben

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből Kidolgozott feladatok a emparaméteres statisztika témaköréből A tájékozódást mideféle szíkódok segítik. A feladatok eredeti szövege zöld, a megoldások fekete, a figyelmeztető, magyarázó elemek piros szíűek.

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR Dr. Szakács Attila GAZDASÁGI MATEMATIKA. ANALÍZIS Segédlet öálló mukához. átdolgozott, bővített kiadás Békéscsaba, Lektorálták: DR. PATAY

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13 Tartalomjegyzék I Kombiatorika Pemutáció Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció Kombiáció Ismétléses kombiáció II Valószíségszámítás M/veletek eseméyek között 6 A valószí/ség fogalma 8

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

n akkor az n elem összes ismétléses ... k l k 3 k 1! k 2!... k l!

n akkor az n elem összes ismétléses ... k l k 3 k 1! k 2!... k l! KOMBINATORIKAI ALAPFOGALMAK A ombiatoria általába a véges halmazora voatozó redezési és leszámlálási feladatoal foglalozi. Az elemi ombiatoria legtöbb esetbe a övetező ét érdés egyiére eresi a választ:

Részletesebben

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l TETÔPONT m a g a z i A C r e a t o H u g a r y K f t. i d ô s z a ko s h í r m a g a z i j a 2 012. m á r c i u s A védelem, amely tűzbe születik A kerámia egób tetőcserépbe égetett védelemről az egób

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE]

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] 2011. Egészségügyi Szkképző és Továbbképző Itézet [A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] Részletek z értékelésből A miősített mérőeszközök kezelése részletek z

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

ÖSSZEFÜGGÉSVIZSGÁLAT, PARAMÉTERBECSLÉS

ÖSSZEFÜGGÉSVIZSGÁLAT, PARAMÉTERBECSLÉS ÖSSZEFÜGGÉSVIZSGÁLAT, PARAMÉTERBECSLÉS Összefüggésvizsgálat, paraméterbecslés A kísérletek sorá a redszer állapotát ellemző paraméterek kapcsolatát vizsgáluk. A yert adatok alapá felállítuk a redszer matematikai

Részletesebben

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása Moder iacelmélet Moder iacelmélet A iaci erő mérése ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Selei Adrie ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Készítette: Hidi Jáos A taayag a Gazdasági Verseyhivatal Verseykultúra

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok,

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok, l.ch FÜGGVÉNYSOROZATOK, FÜGGVÉNYSOROK, HATVÁNYSOROK Itt egy függvéysorozat: f( A függvéysorozatok olyaok, mit a valós számsorozatok, csak éppe a tagjai em valós számok, 5 haem függvéyek, f ( ; f ( ; f

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

Fizika II. tantárgy 4. előadásának vázlata MÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTÓÁRAM, VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK 1. Mágneses indukció: Mozgási indukció

Fizika II. tantárgy 4. előadásának vázlata MÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTÓÁRAM, VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK 1. Mágneses indukció: Mozgási indukció Fizika. tatárgy 4. előadásáak vázlata MÁGNESES NDKÓ, VÁLÓÁAM, VÁLÓÁAMÚ HÁLÓAOK. Mágeses idukció: Mozgási idukció B v - Vezetőt elmozdítuk mágeses térbe B-re merőlegese, akkor a vezetőbe áram keletkezik,

Részletesebben

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet Debrecei Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudomáyi Kar Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz a megoldásra feltétleül ajálott feladatokat jelöli e feladatokat a félév végére megoldottak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok...

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok... Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1.1. A Fiboacci számok és az araymetszési álladó... 1.. Biet-formula...3 1.3. Az araymetszési álladó a geometriába...5. Probléma megfogalmazása...8 3. Iformatikai módszer...8

Részletesebben

PELTON TURBINA MÉRÉSE

PELTON TURBINA MÉRÉSE idrodiamikai Redszerek Taszék PELTON TURBINA MÉRÉSE 1. A mérés célja A mérés célja egy, a gyógyszer- és vegyiparba eergia visszayerés céljára haszálatos saválló jelleggörbéiek felvétele. A turbia jellemzői:

Részletesebben

KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAMÚ MOTOR MECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE

KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAMÚ MOTOR MECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAÚ OTOR ECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE A mérés célja: az egyik leggyakraa alkalmazott egyeáramú géptípus =f() jelleggöréiek megismerése és méréssel törtéő felvétele: A felkészüléshez

Részletesebben

A figurális számokról (II.)

A figurális számokról (II.) A figurális számokról (II.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A figurális számok jelölése em egységes, ugyais mide yelve más-más féle képpe jelölik, legtöbb esetbe a megevez szó els betjével. A továbbiakba

Részletesebben

Területi koncentráció és bolyongás Lengyel Imre publikációs tevékenységében

Területi koncentráció és bolyongás Lengyel Imre publikációs tevékenységében Lukovics Miklós (szerk.) 204: Taulmáyok Legyel Imre professzor 60. születésapja tiszteletére. SZTE Gazdaságtudomáyi Kar, Szeged, 5-24. o. Területi kocetráció és bolyogás Legyel Imre publikációs tevékeységébe

Részletesebben

Mexikó Általános Tájékoztató

Mexikó Általános Tájékoztató Mexikó Általáos Tájékoztató Mexikói Egyesült Államok Államforma: szövetségi köztársaság Határai: észako az USA, yugato a Csedes Óceá, Kelete a Karib teger, déle Belize és Guatemala. Terület 1.972 547 égyzetkilométer

Részletesebben

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei Általáos taggal megadott sorozatok összegzési képletei Kéri Gerzso Ferec. Bevezetés A sorozatok éháy érdekes esetét tárgyaló el adást az alábbi botásba építem fel:. képletek,. alkalmazások, 3. bizoyítás

Részletesebben

Témakörök. Egyed-kapcsolat modell. Alapfogalmak

Témakörök. Egyed-kapcsolat modell. Alapfogalmak Témakörök Alapkocepciók Szoftvertechológia előadás Egyed-kapcsolat modellek Osztálydiagramok Iterakciódiagramok Vezérlési struktúrák Dötési táblák és fák Állapotautomaták Petri hálók Egyed-kapcsolat modell

Részletesebben

3.1.1. Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése

3.1.1. Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése 3.1.1. Rugalmas elektroszórás 45 3.1.1. Rugalmas elektroszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése Aray, ikkel, szilícium és grafit mitákról rugalmasa visszaszórt elektrook eergiaeloszlását mértem

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz Feladatok és megoldások a. het gyakorlathoz dszkrét várható érték Építőkar Matematka A. Egy verseye öt ő és öt férf verseyző dul. Tegyük fel, hogy cs két azoos eredméy, és md a 0! sorred egyformá valószíű.

Részletesebben

Kétoldali hibás Monte Carlo algoritmus: mindkét válasz esetén hibázhat az algoritmus, de adott alsó korlát a hibázás valószínűségére.

Kétoldali hibás Monte Carlo algoritmus: mindkét válasz esetén hibázhat az algoritmus, de adott alsó korlát a hibázás valószínűségére. Véletleített algoritmusok Tegyük fel, hogy va két doboz (A,B), amely egyike 1000 Ft-ot tartalmaz, a másik üres. 500 Ft-ért választhatuk egy dobozt, amelyek a tartalmát megkapjuk. A feladat megoldására

Részletesebben

FOLYADÉKSZÁLLÍTÓ RENDSZER LINEÁRIS PARAMÉTER-ÉRZÉKENYSÉG ELEMZÉSE 2 1. BEVEZETÉS

FOLYADÉKSZÁLLÍTÓ RENDSZER LINEÁRIS PARAMÉTER-ÉRZÉKENYSÉG ELEMZÉSE 2 1. BEVEZETÉS Pokorádi László Szoloki Tudomáyos Közleméyek XVII. Szolok, 3 FOLYADÉKSZÁLLÍTÓ RENDSZER LINEÁRIS PARAMÉTER-ÉRZÉKENYSÉG ELEMZÉSE Techikai redszerek matematikai modellvizsgálata sorá figyelembe kell veük,

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatáskutató és Fejlesztő Itézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordiáció) II. szakasz MATEMATIKA 3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatáskutató

Részletesebben

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk VI.ombiatorika. ermutációk, variációk, kombiációk VI..ermutációk ismétlés élkül és ismétléssel (sorredi kérdések) l..) Az,, számjegyekből, ismétlés élkül, háy háromjegyű szám írható? F. 6 db. va. A feti

Részletesebben

kiértékelésének technikája

kiértékelésének technikája 1 H NMR titrálások felvételéek és kiértékeléséek techikája Midazokak, akik elıször próbálkozak NMR titrálásokkal. Készítette: Dr. Lázár Istvá DE Szervetle és Aalitikai Kémiai Taszék Debrece, 2006. jauár

Részletesebben

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1 A települési hősziget-itezitás Kárpátalja alföldi részé Molár József, Kakas Móika, Marguca Viola A települési hőszigetek kifejlődéséek vizsgálata az urbaizáció folyamatáak előrehaladásával párhuzamosa

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI dr. Mosóczi László, elök Hugrail Magyar Vasúti Egyesület A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre tartó forgalom Európából

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

Véges matematika 1. feladatsor megoldások

Véges matematika 1. feladatsor megoldások Véges matematika 1 feladatsor megoldások 1 Háy olya hosszúságú kockadobás-sorozat va, melybe a csak 1-es és 2-es va; Egymástól függetleül döthetük a külöböző dobások eredméyéről, így a taultak szerit a

Részletesebben

Világítástechnika I. VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

Világítástechnika I. VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés Világítástechnika I. VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés tartalom Fotometriai ismétlés Fénysűrűség Színmérés Sugárzáseloszlások Lambert (reflektáló) felület egyenletesen

Részletesebben

Célunk volt, hogy a hegesztő szakemberek részére különféle hegesztési feladatok ellátásához áttekinthető, egyszerűen kezelhető berendezést gyártsunk.

Célunk volt, hogy a hegesztő szakemberek részére különféle hegesztési feladatok ellátásához áttekinthető, egyszerűen kezelhető berendezést gyártsunk. Az MM sorozatú hegesztőgépek továbbfejlesztett változataként gyártási programunkba került a SYNERGIKUS hegesztőgép család. Célunk volt, hogy a hegesztő szakemberek részére különféle hegesztési feladatok

Részletesebben

Minőségirányítási rendszerek 8. előadás 2013.05.03.

Minőségirányítási rendszerek 8. előadás 2013.05.03. Miőségiráyítási redszerek 8. előadás 2013.05.03. Miőségtartó szabályozás Elleőrző kártyák miősítéses jellemzőkre Két esete: A termékre voatkozó adat: - valamely jellemző alapjá megfelelő em megfelelő:

Részletesebben

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn Feladatok közepek közötti egyelőtleségekre (megoldások, megoldási ötletek) A továbbiakba szmk=számtai-mértai közép közötti egyelőtleség, szhk=számtaiharmoikus közép közötti egyelőtleség, míg szk= számtai-égyzetes

Részletesebben