A MOMCOLOR színmérők története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MOMCOLOR színmérők története"

Átírás

1 A MOMCOLOR szímérők törtéete Dr. Lukács Gyula A Magyar Optikai Művek az 960-as évekbe az ország egyik jeletős ipari agyvállalata volt. Az ország 30 legagyobb feldolgozóipari vállalata között létszámba a 30-ik és exportba a 5-ik helyre sorolták, jeletős yugati kivitele akkor sokat számított. () Hagyomáyos termékei közé tartoztak a geodéziai műszerek, ezek egyik típusával egy yugati kiállításo arayérmet yertek. Ebbe az időbe alakult ki új termékcsoportkét a laboratóriumi műszerek gyártása, amelyek közé jól beilleszthető volt a szímérő műszer. Ezekbe az évekbe a gyárak em foglalkozhattak kutatással vagy új termékek fejlesztésével, azt az ú. közpoti kutató itézetekkel kellett elvégeztetiök, amelyek közvetleül az illetékes miisztériumokhoz voltak redelve. A műszeriparak elsősorba a Közpoti Fizikai Kutató Itézet, az Optikai és Fiommechaikai Közpoti Kutató Laboratórium, a Műszeripari Kutató Itézet és a Méréstechikai Közpoti Kutató Laboratórium voltak a lehetséges parterei. A szerződéses kapcsolatot midkét fél kezdeméyezhette. Korábba foglalkoztam már szímérési kérdésekkel () és jó szakmai kapcsolatba voltam a MOM-os kollégákkal. Ekkor a Méréstechikai Közpoti Kutató Laboratórium optikai osztályát vezettem és javaslatomra Dr. Striker György igazgató kezdeméyezte a MOM-ál, hogy bízzák meg az MKKL-t egy üzemi-laboratóriumi szímérő műszer kifejlesztésével. Posch Gyula, a MOM vezérigazgatója elfogadta az ajálatot és á aláírták az erre voatkozó szerződést. Az MKKL által javasolt és a MOM által elfogadott specifikációt, a szükséges kutatások eredméyeit a (3)-ba foglaltam össze. A Méréstechikai Közpoti Kutató Laboratórium a MOMCOLOR tristimulusos szímérő kísérleti példáyát és aak pausz dokumetációját é átadta a Magyar Optikai Művekek. A MOM eleget tett szerződésbe vállalt kötelezettségéek és az átvételt követőe hoosította a dokumetációt, tervcéltárgyaláso elfogadtatta a prototípust, legyártották a kísérleti példáyt, aak alapjá ra elkészült a 0 db-os, ú. ullszéria, amely feltétele volt a sorozatgyártás megidításáak. Négy év alatt sikerült az ötlettől a sorozatgyártásig eljuti, ami az akkori körülméyek között figyelemreméltóa rövid időek volt modható. A MOMCOLOR tristimulusos szímérő A műszer talapzatra erősített mérőfejből és villamos egységből állt (. ábra). A szímérésbe felületek, folyadékok, paszták és keőcsök, porok szíét kell méri. Máig em ismerük a piaco másik olya szímérő műszert, amellyel midezekek a mita fajtákak szíét köye és megbízhatóa méri lehete. Másik egyedülálló kostrukciós megoldás volt a mérőfoltak folyamatos, gumi (zoom) optikával való állítása 5 mm és 5 mm átmérő között. Szükség eseté mm-es mérőfolt átmérőt is be lehetett állítai és az

2 erre a célra készített mérőrekesszel méri. A műszerhez három mérőrekesz tartozott, a szélső határok között a mérőfolt értékét tetszőleges értékre be lehetett állítai és megfelelő határoló rekeszt készítve méri. A gyakorlatba sokszor vaak ú. metamer miták, amelyeket külöböző reflexiós görbéjű szíezékekkel festettek meg, de szemmel egyforma szíűekek látszaak. A tristimulusos műszerek egyik érzékey potja a miták metamériája. Az ú. illesztő szűrőkombiációkba haszált szíes optikai üvegek megfelelő kiválasztásával és az egyes elemek vastagságaiak optimalizálásával tuduk jó eredméyt eléri. Érzékeli a feladatot az első szűrőkombiáció adatsora (4). A 0,0 mmes síkcsiszolási követelméyt csak a MOM optikai gyártásáak szívoalá álló üzemek tudták teljesítei. A MOMCOLOR első külföld eladása éppe eze múlt (5). A mérőfejet a talapzatról le lehetett vei és hat külöböző helyzetbe rögzítei, aszerit, hogy mi a mita illetve mi a mérési feladat. Alapállásba (. ábrá a) a műszer tetejé lévő mérőasztalra kell helyezi a kalibráló fehér etalot illetve a méredő mitát. Ha a mérőfejet megfordítva (fejjel lefelé) rögzítjük a mérőállváyra (. ábrá b), a külö tartozék kis miták és porok szabad felületéek mérésére való asztalt illesztjük a mérőfejhez. Az ebbe helyezett kis fehér zomác etaloal kalibráluk és a kismitatartóba tesszük a méredő tárgyat. Va amikor a méredő mita agy és több helye kell rajta méri (pl. egy vég textília), akkor a 0 mm x 00 mm-es tárgyasztalt tesszük a mérőasztal helyére (. ábrá c), evvel a mérőfej biztosa felfekszik a méredő felületre. A műszerhez külö tartozékkét kapható 6 db-ból álló iterfereciaszűrő készlet, amelyek (. ábrá d) a féyútba hozhatók és a műszer mit egyszerű (abridged) spektrofotométer működik. A. ábra a szeriti helyzetébe keőcsmérő feltét kerül a műszerre és sötét keőcsök, paszták szíét lehet az azokról visszavert féyel méri. Végül a. ábra b helyzetbe lévő műszerrel mérik a küvettába töltött folyadékok szíét átmeő féybe. A műszer kezelője a mérőfeje lévő tárcsa forgatásával juttatja a féyútba a X, X, Y, Z szíigerösszetevőkek megfelelő szűrőket. Midegyik szíigerösszetevőhöz tartozik egy mérő-helipot a villamos egység alsó részé. A szűrő féyútba forgatásakor kigyullad a megfelelő helipot feletti jelzőlámpa. A helipotot elforgatásával kell a féyelem rövidzárási áramát kiegyelítei, amit a galvaométer ullára állása jelez. Ekkor égy jegyre le kell olvasi a helipot állását. A szíességi koordiátákat az ismert összefüggésekkel számítjuk: x = X + Y + Z és Y X y = X + Y + Z. Az adatokat tehát az x, y, Y szíigertérbe adjuk meg. A MOM felkérésére az Országos Mérésügyi Hivatalba beredezkedtek a agypotosságú spektrofometriai mérésekre és redszerese szállítottak 6-db-os zomác szietalo készleteket, az ebbe lévő fehér etaloal kalibrálták a műszereket. A szíes etalookkal szabatosa, a piaco egyedülállóa, számszerűe jellemezi lehetett a műszerek ismétlőképességét és potosságát a szíigertérbe. Az etalo-kérdéssel a későbbiekbe részletese foglalkozom. Főbb műszaki adatok: Szíigermérő redszer: CIE 93 (º) Mérési geometria: 0º alatti megvilágítás, 45º-os észlelés Tükrös kompoes kizárva Sugárzáseloszlások: CIE C és CIE A, külö szűrőkészlettel Féyforrás: V, 5 W, izzólámpa Érzékelő: gyűrűs Se féyelem X, X, Y, Z illesztése üvegszűrőkkel

3 3 Mérőfolt átmérője: 5, 0 vagy 5 mm Beállítás: OMH kalibrált fehér zomác etalojával Folyadékküvetták optikai úthossza: 5 mm, 0 mm, 5 mm Galvaométer érzékeysége: 0 6 A/skálaosztás 0 8 A/skálaosztás érzékey állásba 6 db-os zomác etalokészlet Országos Mérésügyi Hivatal kalibrálásával ( db fehér, db középszürke, 4 db piros, 4 db sárga, 3 db zöld, 3 db kék etalo) Szímérési potossága: x, y, < 0,005, ha Y > 0, és Musell-chroma > 0 Szíkülöbségmérés potossága: x, y < 0,00, ha Y > 0 és Musell-chroma > 0. Tápfeszültség: 0 (0, 7) V, 5 %...+0 %, 50 Hz Teljesítméy felvétele: 50 VA Méretek: mérőfej az állváyal 85 mm x 00 mm x 30 mm villamos egység 400 mm x 400 mm x 75 mm Tömegek: mérőfej az állváyal 3,5 kg villamos egység 0,5 kg A MOMCOLOR továbbfejlesztett típusairól rövide Ismerük éháy olya műszertípust, pl. hőmérőt, gáz- illetve villamos fogyasztásmérőt, amelyet évtizedekig lehet szite változtatás élkül gyártai és megfelelek a követelméyekek. A legtöbb műszerrel másképpe vagyuk, éháy év utá már jobbat szeretéek a haszálók: legye a műszer köyebbe kezelhető, metrológiai tulajdoságai javuljaak stb. A gyártó is figyeli a tudomáyos eredméyeket, a gyártástechológia fejlődését és álladóa foglalkozik műszerei moderizálásával, tökéletesítésével, s reméli, hogy a javított típussal további vevőket tud szerezi magáak. A Magyar Optikai Művek a MOMCOLOR szímérőjéből, 969-et követőe, őt új típussal jelet meg a piaco: MOMCOLOR tristimulusos ullázó műszerrel, MOMCOLOR-D digitális tristimulusos szímérő, MOMCOLOR-DC: szímérő és kalkulátor, MOMCOLOR-00 tristimulusos szímérő képeryő kijelzéssel, MOMCOLOR-000 automatikus tristimulusos szímérő. Egy későbbi fejezetbe fogom részletese tárgyali ezeket, mert ehhez ismeri és előbb ekem ismerteti kell a CIE (Nemzetközi Világítástechikai Bizottság, Commissio Iteratioale de l Éclairage) által 975-be elfogadott és szabváyosított CIELAB szíigermérő redszert és az abba értelmezett szíigerkülöbségi meyiségeket. Továbbá a szímérő műszereket jellemző szímérési ismétlőképességet és szímérési potosságot a CIELAB szíigermérő térbe. Most előbb ézzük a gyártási és értékesítési adatokat.

4 4 A MOMCOLOR-ok gyártása és értékesítése A gyártott termék darabszáma a világo mideütt gyári titok, ezt a MOM-ba a műszer tervezésével foglalkozókak em is kellett tudiuk. Ebbe az időbe Magyarországo az éves terv elkészítésébe és teljesítésébe godolkoztak a vezetők. Ha egy évet lezártak, sekit em érdekeltek azutá aak az adatai. A gyártás át is húzódhatott az egyik évről a másikra, így az irodába agyo ehéz volt tisztába lei a gyártási számokkal. Persze, ha valaki, mit a műszer gazdája a kostrukciós osztályo, vette magáak a fáradságot és végigjárta azokat az osztályokat, ahol adatokkal redelkeztek, összeszedhette magáak a keresett számokat. Eek előrebocsátásával következik az. táblázat:. táblázat. A MOMCOLOR-típusok gyártási évei és a darabszámok MOMCOLOR MOMCOLOR-D MOMCOLOR-00 MOMCOLOR-000 Galvaométeres 0-műszeres Digitális műszeres ua. + kalkulátor Képeryő kijelzéssel Automatikus, yomtatóval A MOMCOLOR-000-ből 30 db-os sorozatot idítottak és a mechaikai alkatrészek el is készültek. 9 db-ot összeszereltek és értékesítettek. Ekkor jött a Magyar Optikai Művek felszámolása, em tudi, hogy hova lett db félkész műszer. A táblázatba összese 90 db műszer szerepel, ha ehhez hozzávesszük azt a db-ot, amit a Méréstechikai Közpoti Kutató Laboratóriumba gyártottak, biztosa modhatjuk, hogy legalább 94 db MOMCOLOR szímérő műszer került a felhaszálókhoz. Összehasolításul a világszerte bevezetett, USA-beli Huterlab szímérőket gyártó cég, feállásáak első 5 évébe, 957 és 97 között, mitegy 000 db szímérő műszert adott el. (6) A MOMCOLOR-ok értékesítési adatait a. táblázat tartalmazza:. táblázat. A MOMCOLOR-ok értékesítése országokét. Albáia Ausztria Bulgária Csehszlovákia Fraciaország Görögország Jugoszlávia Kía Korea Országokét, db Vietam Kuba Legyelország NDK NSZK Olaszország Romáia Spayolország Szovjetuió Export 57 Magyarország 353 összese

5 5 3. táblázat. A MOMCOLOR szímérők hazai haszálóiból Állami Pézverő: Báyászat: szé bauxit érc, aray Belügymiisztérium: Bőripar: Egyetem: Agrártud., Debrece Agrártud., Keszthely Erdészeti, Sopro Kertészeti, Bp. Műszaki, Bp. Orvosi, Bp. Veszprémi Elleőrző It.: Élelmiszer Gyógyszerészeti Kereskedelmi Elektrotech. Papír-yomda TEXIMEI Fajtakísérleti Áll.: Festék-lakkipar: Fémmű, Mátravidéki: Fiomkerámia: Főiskola: Élelmiszerip. Szeged Ker. Vedéglátóipari Köyűipari Vegyipari, Kazicbarcika Villamosipari, Kadó Gépipar: Gumiipar: Gyógyszeripar: Híradástech. ip.: Hovédség: Kerámia, cserépkályha: Kozervgyár: Kozmetikai ipar: Középisk. Petrik L. vegyipari: Közlekedés: Kutató Itézet: Ásváyolaj Automatizálási Bőripari Élelmezési Építéstudomáyi Építőipari Faipari Fémipari Gaboatermesztési,Szeged Gyógyszer K. Gyógyszerészeti Gyógyszertech. Szeged Közp. Élelmiszeripari Kertészeti, Bp. Kertészeti, Fertőd Kolorisztikai Kozerv, paprika KÖTUKI Közlekedéstud. Malom, sütőipari Papíripari Szerves Vegyipari Szeszipari Szilikátipari Szőlészeti SZOT Textilipari Zöldségkutató, Bp. Műayagipar: Műszeripar: MTA Műszerügyi Szolg.: Nyomdaipar: Olajipar: övéy kőolaj Papíripar: Paprika feldolgozás: Porcelágyártás: Tervezőiroda: Textilipar: Üveggyártás: Vegyipar: Zomácipari: A MOMCOLOR-ok exportképesek voltak: a termelés 6 %-át külföldö lehetett értékesítei. Ebből a KGST országok részesedése 60 %. Feltűőe kevés műszer került a Szovjetuióba, amiek az az oka, hogy a MOM vezetősége em is akart oda többet eladi, mert a kapott keretét a Nyugatra em szállítható termékeivel töltötte ki. A tőkés világ öt országába tudtuk MOMCOLOR-t eladi, ebből Fraciaországba, Görögországba, Jugoszláviába, NSZK-ba és Spayolországba egyél több darabot. Műszereik jó hírevére példa lehet, hogy a MOM volt spayolországi képviselője 003-ba ajálatot kért a MOMCOLOR-000 szímérő műszerre. Szímérési tájékozottság szempotjából a yugati országba sem volt jobb a helyzet mit áluk, csak az akkori körülméyes éritke-

6 6 zés miatt ehezebb volt elhárítai az akadályokat, jellemzőek tartom egy fraciaországi tapasztalatomat (7). A hazai vásárló megvehette a MOMCOLOR-t valamelyik belkereskedelmi szervél, pl. a MIGÉRT-él, akkor a MOM-ba em tudtuk meg, hogy kihez került a műszer, csak ha szervizre volt szüksége, de ez ritká fordult elő. A vevő fordulhatott közvetleül a MOM kereskedelmi osztályához is, ekkor a kiszállítás előtt a Szerviz osztályo kartot állítottak ki, s ezekről a vásárlókról volt áttekitésük. 970 és 989 között 77 db karto készült, vagyis a 353 hazai felhaszáló 50 %-át ismertük. A 3. táblázatba a műszerek tulajdoosai így oszlaak meg: Volt az db műszer Oktatásba 7 Kutató itézetekbe 3 Ipar, báyászat, mezőgazdaság területé 09 Egyéb felhaszálóál 0 összese 77 Száalmasa kevés felsőfokú itézméyük tartotta szükségesek, hogy a szímérést taítsa és ehhez MOMCOLOR műszert vásároljo. Legalább tizehat területe kellee a szímérés fogalmaival és mérésével tisztába lei (8). Ez csak akkor következhet be, ha az illető terület egyetemé vagy főiskolájá végző taulóit megtaítják a szükséges ismeretekre. Tudomásom szerit ma legfeljebb öt felsőfokú itézméybe oktatják a szímérést. Kevés vigasz a számukra, hogy Németországba sics a felsőfoko redszeres szímérési oktatás (9). Figyelemre méltó és pozitív a 3. táblázatba, hogy 9 kutató itézet szerzett be MOMCOLOR műszert (volt, amelyik több darabot), ami a szímérési módszerek az azo techológia területé való bevezetését jeletheti. Dicséretes, hogy a megyei Élelmiszerelleőrző és Vegyvizsgáló Itézetek egész hálózata beredezkedett szímérésre. Ismert dolog, hogy az ú. hagyomáyos iparágakba eheze lehet valami újat bevezeti: a kozerv- és papíriparba alig vettek szímérő műszert. A Magyar Optikai Művekbe kiváló mérökök és techikusok, jól képzett szakmukások, valamit sikeres kereskedők fogadták a MOMCOLOR szímérő műszert úgy, hogy a szímérésről addig em is hallottak. Egy új gyártmáy sikere sok műszaki téyező múlik, de talá még többet yom a latba, hogy a műszer terjesztése és a felhaszálókkal való kapcsolat megfelelő-e vagy sem. A siker érdekébe mideütt be kellett kapcsolódom ebbe a folyamatba, ahol szímérési tudásra volt szükség. Így a gyári kollégákkal együtt oldottuk meg a problémák egész sorát: a gyártásba az alkatrész kérdéseket, a műszer kalibrálását és elleőrzését; a műszerköyvek összeállítását; a típusfejlesztések előkészítését és kezdeméyezését; prospektusok és szóróayagok megírását (külöös tekitettel a szakkifejezések helyességére az agol, fracia, émet és orosz yelveke); a szakmai tájékoztatást ismét több yelve a kiállításoko és vásároko; a poteciális vevők és a műszereiket haszálókak bevezetését a szímérés elméletébe és gyakorlatába (tafolyamok külöböző yelveke); az alkalmazástechikai iformációs szolgáltatást hazaiakak és külföldiekek; a műszerrel kapcsolatos tudomáyos szereplést hazai és emzetközi szite stb. Jeletős volt kezdeméyezésem a helyes hazai szóhaszálatra a 80-as évek elejé, bár eredméye csak apjaikba lett. Hamarabb célt értük a CIELAB

7 7 bevezetésével. Az utóbbiak is fotos elemei voltak a MOMCOLOR-ok sikeréek, ezeket is ismertetem. A szavak helyes haszálata: a szí szó száműzése Az es évekbe mide területe a koloristák (festő mesterek) szemmel állapították meg, és a szakmába elfogadott jelzőkkel evezték meg, hogy a termék szíe megfelel-e az előírásak, valamit, hogy az egyes gyártási sarzsok közti külöbségek megegedhetőek-e még. Az átadás-átvételkor a vevő sokszor, a szerite megegedettél agyobb szíi eltérésre hivatkozva, áregedméyt kért, ilyekor eheze eldöthető viták voltak. Az egységes godolkodásra, a szímérésre való áttérés eheze met, mert még a áluk fejlettebb Németországba is az érdekeltek az új redszert boyolultak, meg sem érthetőek találták. (0) Az emberi együttlét mide voatkozásába elegedhetetle, hogy egyetértés legye a fogalmak tartalmába és megevezésébe. Mitegy 500 évvel ezelőtt Kofuciusz (Kr.e ), a agy kíai filozófus azt modta, hogy a bölcs ember: Nem tűri, hogy a szavaiba redetleség legye. Mide eze múlik. () Ma már mide területe vaak a fogalmakat defiiáló és azok megevezéseit megadó értelmező szótárak. Egyesek több területre is voatkozak, ilye pl. a szímérésre is érvéyes metrológiai szótár (), amelyet jó ha ismerük. A szímérés fogalmait és azok megevezéseit a CIE által kiadott Szótár (3) tartalmazza. A Szótárba azoba a szíészlelet és a szíiger fogalmak elevezésébe redetleség va. A következőket találjuk: 0.8 (perceived) color; Farbe, Farbempfidug. (szíészlelet) 03.0 (psychophysical) color; Farbe, Farbvalez. (szíiger) A Megjegyzésbe (amely a szabváy magyarázó része) az va, hogy az agolba, ha félreértést em okoz, midkét esetbe haszálható magába a color szó. A émetek azt modják, hogy a Farbvalez helyett a Farbe szó csak akkor haszálható, ha a köryezet teljese egyértelművé teszi, hogy a Farbvalez-ről va szó. Tehát mideki maga állapíthatja meg, hogy az adott esetbe félreérthető-e a szí (color, Farbe) szó magába való haszálata vagy sem. A gyakorlatba tehát mide maradt a régibe, csak a jó szakköyvekbe és a szívoalas szakmai folyóiratokba vált egyértelművé a szóhaszálat. A Szótárat, mit emzetközi szabváyt Magyarországak is hoosítaia kellett, ami az MSZ 960 szabváyal meg is törtét. (4, 5) A magyar fordítás Megjegyzésébe be lehetett vola vei, hogy a magyarba a szí szó magába való haszálatát kerüli kell és mideütt a szíészlelet illetve szíiger szavakat célszerű haszáli, a szabváyt hoosító magyar bizottság azoba ezt a javaslatot em fogadta el, bár a (6)-ba már megvalósítottam. Így a hazai szakmai kofereciák előadásai továbbra sem lehetett tudi, hogy az előadó szíészleletre vagy szíigerre godolt, amikor a szí szót említette. 99-be javasoltam (7), hogy haszáljuk egy olya táblázatot, amelybe egymás mellett szerepelek a fizikai-pszichofizikai és szíészlelési fogalmak. 999 yará azutá a szakma képviselőivel megegyeztük egy ilye összeállításba, amit az 4. táblázatba láthatuk (8, 9). Azóta a kofereciáko, yilváos alkalmakkor a résztvevők észreve-

8 8 hetőe egyértelműbbe fejezik ki magukat, s örvedetes, hogy ebbe a fiatalok élejárak. 4. táblázat. A szíészlelet jellemzői és az azt létrehozó fizikai és pszichofizikai meyiségek Fizikai Pszichofizikai meyiségek meyiségek Radiometria Fotometria Szíigermetrika (Szímérés) optikai sugárzás látható sugárzás ( m < λ < mm) (380 m 780 m) sugárerősség sugáráram sugársűrűség besugárzás spektrális féyhatásfok, láthatósági függvéy (V(λ), V (λ)) féyerősség féyáram féysűrűség megvilágítás szíiger CIE 93 (964) szíigermérő redszer szíigerösszetevők, X, Y, Z CIELAB szíigermérőredszer, L, a, b CIE 976 világossági téyező, L CIELAB szíezeti szög, h ab CIELAB króma, C ab CIELAB szíigerkülöbség, E ab CIE 976 világossági téyezőbeli külöbség, L CIELAB szíezeti külöbség, H ab CIELAB krómakülöbség, C ab Szíészlelet Pszichológiai jellemzők vizuális megjeleés szíészlelet világosság szíezet szíezetdússág szíészlelési külöbség világossági külöbség szíezeti külöbség szíezetdússági külöbség Megjegyzés: A helyes szóhaszálatba így a táblázatba a szí szó magába em szerepel, csak szíiger vagy szíészlelet található. A CIELAB, az atropomorf szíigermérő redszer Atropomorf az a szíigermérő redszer, amely az emberi észleléssel összekapcsolható és avval jó közelítéssel egyelő léptékű. Az ember megfelelő körülméyek között két egymással éritkező mita között ige kis szíbeli külöbséget tud megállapítai. A külöbségtétel azoba midig csak kvalitatív: egyforma, em egyforma; kicsit külöböző, egymástól agyo eltérő stb. a két mita. Az emberi szíészlelés ics skálázva, az ember a külöbségekhez em tud számszerű értékeket redeli. Visszatérve a korábbi

9 9 átadás-átvételi vitához, azt csak egy atropomorf szíigermérő redszerbe lehet megoldai. A CIE szíigermérő redszer x, y, Y számhármasáak x, y, Y külöbségei em hozhatók elfogadható kapcsolatba az emberi szíkülöbségi észleléssel. Az ú. MacAdam-féle toleracia ellipszisekbe csak olya miták közötti külöbséget lehet jellemezi, amelyek Y-jai közötti eltérés kisebb 0,5 %-ál, tehát majdem teljese egyforma világosak. (0) Ilyeek pl. az ugyaolya típusú féycsövek, közlekedési jelzőlámpák szíes üvegei stb. Másmilye mitákra a toleracia ellipszisek em alkalmazhatók. A szímérést haszálók másik igéye az volt, hogy a két mita közötti külöbséget egyetle számmal lehesse megadi. 936 és 977 között 9 olya szíigerkülöbséget jellemző számmal próbálkoztak, amelyet itt-ott haszáltak is (6). McLare () publikálta az irodalom alapjá az alábbi szíigerkülöbségi képletekek a vizuális elfogadási dötésekkel (acceptibility) való megegyezését jellemző korrelációs együtthatókat: CIELAB (975) Glasser Cube Root (958) ANLAB (944) Sauderso-Miller (946) Natioal Bureau of Stadards: NBS (939) FMC- (967) Huter (958) CIE 964, U, V, W FMC- (966) X, Y, Z; x, y, Y (93) 0,67 0,67 0,664 0,650 0,640 0,60 0,605 0,588 0,445 0,30 A zárójelbe lévő számok a képletek közreadásáak, publikálásáak éveit mutatják. A számítási módszereket részletese ismerteti a (6). A feti első égy szíigerkülöbségi számítás a Musell-féle szímita gyűjteméyt leíró összefüggése alapul. Az ANLABredszer ötödfokú, vagy egyszerűsített formájába harmadfokú poliomokból álló számítását a CIELAB szíigermérő redszerbe köbgyökös összefüggésekkel közelítették, l. ()-be a 5. táblázatot. A CIELAB szíigermérő redszer alkalmazásába agy előrelépést jeletett, amikor az agol papíriparba megállapították, hogy a szemmel való észleléskor megállapított szíkülöbségi osztályok határait a E ab szíigerkülöbségi értékekkel az alábbi 6. táblázat szerit lehet meghatározi. 6. táblázat. Szemmel észlelt szíkülöbség határai E ab értékébe E x ab Szemmel észlelt külöbség <0,5 em észrevehető 0,5...,5 alig észrevehető,5... 3,0 észrevehető 3,0... 6,0 jól látható 6,0...,0 agy Huszka Tibor és szerzőtársai evvel megegyező eredméyre jutottak paprika-őrleméyeke végzett méréseikbe l. a 7. táblázatot a (4)-be. A teljesség kedvéért említem, hogy a mostai közlés idejére bevezették a CIELAB szíigerkülöbség javított alakjait: a és a CMC kifejezéseket, valamit a CIEDE000, E00, összefüggést (5). E 94

10 0 A MOMCOLOR-ok szímérési ismétlőképessége és a szímérési potossága A szíigermetrikába a metrológia más területé ismeretle követelméyeket kell teljesítei. Egyetle műszerrel kell átfogi az egész szíigerteret: a fehér és agyo sötét szürke, a majdem fehér és a legszíezetdúsabb mitákat. A szíiger három dimeziós meyiség, a szíészleletek ebbe a szíigertérbe egy pot felel meg, és ez az elméleti eset, kérdés, hogy a valóságba milye térrészt kell odagodoli, és hogya lehet azt meghatározi. A szímérési ismétlőképesség. (7-30) A mérőeszköz ismétlőképességét a metrológiai szótár a () szerit értelmezi, ahol a Megjegyzés. potjába az áll, hogy Az ismétlőképesség meyiségileg az értékmutatások szóródásáak jellemzőivel fejezhető ki. A méréstechikába az esetek túlyomó részébe erre a mért értékek szórását (s) illetve a s értéket haszálják. A szíigermetrikai mérésekbe három meyiség pl. XYZ, Lab stb. szóródik, eek megfelelőe választották kezdetbe a külöböző meyiségek szórását az elméleti szakemberek éppe úgy, mit a műszergyártó cégek l. a 8. táblázatot a (3)-be. Seki sem vitathatja, hogy ezekbe az adatokba zűrzavart lehet megállapítai. A műszer haszálója pedig csak a megegedhető külöbségbe tud godolkozi, vagyis, hogy a szíigertérbe az elméleti pot helyett mekkora térrész va, s ez észrevehető-e szemmel vagy sem ( E ab < 0, 5). Ezért értelmeztem az általam szímérési ismétlőképességek evezett meyiséget az alábbiak szerit. A szímérési ismétlőképességet a szíigertérbe külöböző agyságú gömbök testesítik meg, a gömbök sugarait a következőképpe határozzuk meg. A mérés tartama alatt stabil mitát tízszer lemérjük közvetleül egymás utá úgy, hogy mide mérés utá a mitát a műszertől el(le)vesszük és újra visszatesszük. Leírjuk az így kapott X i, Y i, Z i szíigerösszetevőket és kiszámítjuk az átlagaikat: X átl, Y átl, Z átl. Meghatározzuk az egyes szíigerösszetevő hármasok és az átlag közötti ( E ab ) i szíigerkülöbségeket, amelyek az általuk meghatározott egyes potok és az átlagukat reprezetáló pot közötti távolságok. Ezekek az átlaga, a E ab, adja meg a keresett gömb sugarát (3. ábra). Völz szerit eek a térrészek forgási ellipszoidak kell leie. A szíigerpotok kis köryezetébe (amit ez a szímérési ismétlőképességkor is va) a gömbök jól közelítik a Völz-féle adatokat (3). A szímérési ismétlőképesség függ a méredő mita felületéek egyeletességétől, síktól való eltérésétől stb. A mérés megkezdése előtt először meg kell határozi a méredő mita szímérési ismétlőképességét, l. a (33)-ba a 9. táblázatot. Sem az olcsóbb tristimulusos műszerek, sem a kb. tízszer drágább spektrofotométeres szímérők em mérek egyformá az egész szíigertérbe, amit ezt az alábbi 0. táblázatból megállapíthatjuk.

11 0. táblázat. A MOMCOLOR-D, MOMCOLOR-00, MOMCOLOR-000 szímérők és az OMH spektrofotométeréek szímérési ismétlőképessége OMH szietalook. 05, világospiros, világoszöld 4, középkék 00, fehér 5, világoskék. 09, világossárga 03, sötétpiros 0, sötétszürke 04, középpiros 3, sötétkék 3. 08, középsárga 07, sötétsárga, sötétzöld 0, telített piros 06, telített sárga 0, telített zöld MOMCOLOR D (974) MOMCOLOR 00 (986) MOMCOLOR 000 (99) Y E ab Orsz. Mérésügyi Hiv. spektrofotométere (986) 56,0 58,0 3,0 84,0 4,0 0, 0, 0, 0, 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,03 0,0 0,0 0,03 0,03 58,0 0, 0,06 0,06 0,04 5,0 0, 0,07 0,07 0,5 7,0 0,08 0,08 0,06,0 0, 0,09 0,09 0, 5,0 0,3 0,0 0,09 0,07 7,0 0, 0,0 0, 0,4 7,0 0, 0,0 0,5 0,0 4,0 0,4 0,0 0,6 0,09 4,0 0,3 0,0 0,0 0, 56,0 0, 0,0 0,0 0,0 7,0 0, 0,30 0,8 0,0 átlag 0, 0, 0, 0,08 Megjegyzés. Az Y értékek csak tájékoztatásra vaak. A szímérés addig em tisztázott két alapkérdését sikerült a 0. táblázat számsorai alapjá megválaszolom: a) a tristimulusos és a spektrofotométeres szímérők szímérési ismétlőképessége em álladó az egész szíigermérési tartomáyba, haem változik; b) a kétféle szímérő műszer szímérési ismétlőképessége egyeértékűek tekithető. Ezzel megdőlt az a vélelem, hogy a tízszer drágább spektrofotométeres műszerekkel tízszer jobba lehet méri. Feti megállapításokat a 0. táblázat alábbi tartomáyok szeriti botásával világosabbá teszem:. táblázat. Szímérési ismétlőképesség tartomáyokét. A CIELAB szíigertér tartomáyaiba MC-D (974) MC-00 (986) MC-000 (99) E ab OMH (986) KCS-8 (977). tart.: öt pot átlaga 0, 0,04 0,04 0,03 0,9. tart.: öt pot átlaga 0, 0,08 0,08 0,08 0, 3. tart.: hat pot átlaga 0, 0,0 0,6 0, 0, teljes átlag 0, 0, 0, 0,08 A Kollmorge Color Eye KCS-8 spektrofotométeres szíreceptszámító műszeréek adatai mutatják, hogy egy kereskedelmi csúcskészülék teljesítméye elmaradt az OMH automatikus spektrofotométeréek adatai mögött, ha tehát az OMH-hoz hasolítjuk a MOMCOLOR-okat akkor szigorúbb összehasolítási alapot vállaluk. A MOMCOLOR típusok közötti eltérések egyik oka, hogy a szűrőkombiációkat időkét újra kellett számítai, mert az addig haszált szíes üvegek egy-egy ötésszámú tétele a raktárból kifogyott. N.B. az ugyaolya betűjelű, de külöböző ötésszámú optikai szíes üvegek

12 között sokszor agy eltérések vaak. A MOMCOLOR-ok közötti eltérések másik oka, hogy az újabb típusok stabilabbak lettek, mit a korábbiak. A. táblázat adataiból következik, hogy csak az. tartomáyba lévő potokra lehet a E ab értékét két tizedessel megadi, a szíigertér többi tartomáyába csak egy tizedesjeggyel való megadásak va értelme. Mivel ritka a gyakorlatba az olya mérés, ahol a miták közötti E ab szíigerkülöbséget tized potossággal kell méri, ezért általába javasolható a szímérési ismétlőképesség és összetevőiek megadására, ha a méredő mita felülete a zomác E ab etalookéhoz hasoló, 0, (a gömb sugara), L ±0,03, C ab ±0,, H ab ±0, tizedesekkel megadi. A szímérési potosság. A mideapi szímérési gyakorlatba legtöbbször redelkezésre áll a kívát szít megvalósító mita és így közvetle méréssel tudjuk meghatározi a mita és mérésük tárgya közötti E ab szíigerkülöbséget. Előfordulhat, hogy ics ilye mita, csak az X, Y, Z szíigerösszetevőkkel, vagy L, a, b koordiátákkal va a megvalósítadó mita meghatározva. Ilyekor ismerük kell szímérő műszerük potosságát (34). A metrológiai szótár szerit (35) a műszer potosságát a mért értékek a valódi értéktől való eltérése adja meg. A valódi értéket az etalook testesítik meg. A szíméréstechika gyege potja, hogy kevés szíetalot hozak forgalomba és a kalibrálásuk drága. A MOMCOLOR-ok egyik piaci előye volt, hogy mide műszerhez, redes tartozékkét kapott a vevő egy 6 db-os zomác szíetalo készletet, amelyet az Országos Mérésügyi Hivatal kalibrálva bocsátott ki (36, 37). Az agol Natioal Physical Laboratory, Teddigto hozott még forgalomba db-os, kerámiából készült szíetalo sort, kalibrálása azoba sokba került (38).. táblázat. A MOMCOLOR-D, MOMCOLOR-00 ÉS MOMCOLOR 000 szímérők átlagos szímérési potossága OMH szietalook. 05, világospiros 0, sötétszürke 5, világoskék 09, világossárga 4, középkék 04, középpiros. 08, középsárga, világoszöld 07, sötétsárga, sötétzöld 3, sötétkék 3. 06, telített sárga 0, telített zöld 4. 03, sötétpiros 0, telített piros Y 56,0 7,0 4,0 58,0 3,0,0 7,0 58,0 7,0 4,0 5,0 MOMCOLOR D (979) 0,8 0,6,4,5,3,,6 0,9,4,8 4,7 6,0 4,5 4,6 6, MOMCOLOR 00 (986) E ab,4,,4,4,5,5,5,4,5,5,5 5,4 4, 5,4 4, MOMCOLOR 000 (99) 0,5 0,8 0,8 0,9 0,9,0,,3,5,8,8, 56,0 7,0,3 5,0 3,6 4,0 5, átlagok,7,7,7 Megjegyzés. Az Y értékek csak tájékoztatásul szerepelek. 9-9 db-os gyártási sorozatoko végzett mérések átlagai

13 3 A. táblázatba (7) három MOMCOLOR-típus átlagos potosságáak adatait látjuk. Midegyik műszertípusból 9-9 darabbal lemértük a hozzátartozó OMH etalook midegyikét, és mide etalora átlagoltuk a 9 mérés eredméyét, ezek szerepelek a. táblázatba. A MOMCOLOR-000 eredméyei a legjobbak, eek az illesztő szűrői voltak a legsikerültebbek. A szímérési potosság is a szíigertér egyes tartomáyaiba külöböző. Az. tartomáy eredméyei agyo jók, a. tartomáyba szereplők elfogadhatók és csak az utolsó égy szíetalo közelébe agyobbak a hibák. Hogy egy-egy készülékek mi a szímérési potossága, azt a MOMCOLOR műszer haszálója a műszeréhez mellékelt, kalibrált OMH etalookkal meghatározhatta, az így kapott számok a táblázatba szereplő adatokál kisebbek is és agyobbak is lehettek. A tudomáyos tevékeységek A szímérési iformációs redszerem. Az 970-es évek elejétől egyre többe belátták az iparba, a mezőgazdaságba, a kereskedelembe stb., ittho és külföldö, hogy a szíekkel kapcsolatba felmerült vitáikat csak műszeres mérésekkel lehet eldötei. Ezért tudtuk a piaco való megjeleésük utá rögtö, ehézség élkül eladi MOMCOLOR műszereket. Az új felhaszálók egy része azoba már kezdetbe olya elméleti, a mita előkészítésével és a kapott mérési eredméyeiek értelmezésével kapcsolatos kérdésekkel találta magát szembe, amelyeket em tudott megválaszoli (. pl. (7)). Hazai és külföldi vásárlóik egyarát természetesek találták, hogy problémáik megoldásába segítséget fogak kapi a műszerük gyártójától, és a MOM-hoz fordultak. Ezt a feladatot úgy tudtam megoldai, hogy dokumetációs redszert építettem ki magamak (39). Teljes terjedelembe gyűjtöttem folyóiratcikkeket és más dokumetumokat, 3 db agy iratgyűjtőbe, 983-ba 54 db volt belőlük. Redszerese átéztem és kicéduláztam 6 folyóiratot, a cédulák száma 988-ba elérte a 300-at, persze ezek szak szerit el voltak redezve. A MOM-ak agyo jó köyvtára volt, ide kerültek az átalakult Optikai és Fiommechaikai Közpoti Kutató Laboratórium optikai tárgyú köyvei is. Jártak a legfotosabb külföldi folyóiratok: Joural of the Optical Society of America (JOSA), Applied Optics, Optik stb. és megvolt a JOSA valameyi évfolyama reprit formába, ebbe jeletek meg az alapvető szítai közleméyek. A Mérés és Automatika folyóirat szerepe. A műszereik haszálóival folytatott megbeszélésekből gyakra megállapítottuk, hogy új, publikálható eredméyei vaak a taácskérőek. Néha érvelem kellett, hogy ami eredméy em jeleik meg yomtatásba az ics, és így midig elértem, hogy folyóiratcikk formába kidolgoztuk a mérési eredméyeket. Ekkor tagja voltam a Mérés és Automatika folyóirat szerkesztő bizottságáak és a megfelelő szívoalú közleméyek ott megjelehettek. 97 és 99 között, ekkor a lap megszűt, 8 optikai tárgyú, zömébe a szíméréshez kapcsolódó közleméy látott apvilágot. A szerzők mukahelyeik szeriti megoszlását a 3. táblázatba látjuk:

14 4 3. táblázat. A Mérés és Automatikába között publikálók mukahely szeriti megoszlása Egyesült Izzó: Egyetem: Eötvös L. Kertészeti, Bp. Műszaki, Bp. Orvosi, Bp. Elleőrző It.: Élelmiszer Elektrotech. Papíripari TEXIMEI Festék-lakkipar: Fotokémiai ipar: Főiskola: Élelmiszer, Szeged Köyűipari Gyógyszeripar: Kozmetikai ipar: Köyűipari Mi.: Kutató Itézet: Gaboatermesztési Közp. Élelmiszeripari Malom-sütőipari MKKL Műszaki Fizikai Kut. It. Zöldségtermeszt. Kecskemét Magyar Opt. Művek: Nyomdaipar: Orsz. Mérésügyi Hiv.: Papíripar: Textilipar: A három agy műhely mellett elég sok iparágba jutottak el a tudomáyos publikálásig. Meg kell jegyezi, hogy más periodikákba is jeletek még meg szímérési eredméyeket bemutató közleméyek, pl. Acta Pharmaceutica Hugarica, Borgazdaság, Gyógyszerészet, Kolorisztikai Értesítő, Magyar Kémikusok Lapja, Műszerügyi Közleméyek stb. A Műszer és Automatikát referálta a szovjet Referativüj Zsural, ami akkor derült ki, amikor szovjet kollégák a Mérés és Automatikába megjelet közleméyeimet kérték tőlem. (40) A Hugaria Scietific Istrumets c. agol yelve megjeleő, tudomáyos cikkeket közreadó periodika öt magyar vállalat: a Chioi, a Labor MIM, a Magyar Optikai Művek, a Műszeripari Kutató Itézet és a Radelkis közös kiadváya volt, Pugor Erő akadémikus főszerkesztővel. Az 977/40 987/63 számaiba 6 szíméréssel foglalkozó közleméy jelet meg, amelyek a Mérés és Automatikába már közreadott cikkek fordításai voltak. Az 98/5 szímérési külöszám volt s 8 taulmáyt tartalmazott. Mide cikkből több száz külöleyomatot kaptuk. Nekem volt egy 600 évből álló évjegyzékem, az azo szereplőkek ezeket a külöleyomatokat is postáztuk. Így azutá a MOM eve és tudomáyos eredméyeik is ismertek voltak a külföldi szakmai körökbe. Az egyetle európai tudomáyos szítai folyóirat, a Die Farbe is felvette szakmai bibliográfiájába a mi 9 beküldött külöleyomatukat is (4). Az Országos Mérésügyi Hivatalba folyó agypotosságú mérések és azokkal előállított etalook élkül em lehete biztosítai az iparba gyártott mérőműszerek visszavezethetőségét (4). Az OMH-ba az ötvees évek közepétől foglalkoztak spektrofotometriai mérésekkel és szíméréssel. Szímérési célra automatikus spektrofotométert fejlesztettek (37), amellyel kalibrálták a tűzi zomácozással, vaslemezekre felvitt 6 db-os szíetalo készleteket (43). Az ipari szímiták mérésekor fellépő egyik hibaforrás azok termokromizmusa, vagyis hogy szíük függ a hőmérsékletüktől. Az OMH-ba megvizsgálták a 6 db-os szíetalo készletük változását +0 ºC és +0 ºC felmelegedés hatására. A 4. táblázat taúsága szerit a felmelegedés utá a legtöbb szíetalo szíigermérési adatai megváltoztak, csak a 00, fehér; 0, szürke; 05, világospiros;, sötétzöld és 3, sötétkék etalook értékei maradtak az OMH spektrofotométere szímérési ismétlőképességéek közelébe (44). A másik fotos tulajdosága az etaloak, hogy értéke meyire álladó, illetve idővel meyit változik, vagyis milye időközökét kell az etalookat

15 5 újra kalibráltati. Az 975-be és 980-ba ugyaazo spektrofotometriai mérőredszerrel lemért OMH szíetalook szíváltozása kicsi volt: fehérél E = 0 07, a x világos ab, x szíekél E ab < 0, 5, ezt a mérőredszer hosszúidejű változásaitól ehéz elválasztai. Egyes sötét és telített szíű ipari felhaszálókál volt etalook a felület kopása, a köryezeti és egyéb hatások miatt valamivel agyobb mértékbe változtak; ezekre x ( E ) ab értékeket kaptak, amit az a 4. táblázat jobb szélső oszlopába látható max (45). Megyugtató, hogy a 00, fehér etalo, amellyel a MOMCOLOR műszereket a méréskor beállítják, em termokróm, és az ipari felhaszálókál is átlagba csak x E ab = 0, 07 érték változott öt év alatt. Mideesetre célszerű az OMH szíes etalojait ötévekét újra kalibráltati, és közbe godosa, a dobozukba zárva tároli. Az addig haszált fehér etalook: magéziumoxid, báriumszulfát, tejüveg és zomác felületek, em közelítik meg kielégítőe az ideális diffuzor felületét és em teljesítik a fehér etalookkal szembe támasztott más követelméyeket. A szakirodalomba ismertetett politetrafluoretiléből (PTFE, HALON márkaévvel) készített fehér etalo az eddigiekél jobbak tűik. Refelxiós téyezője a 380 m 760 m-es tartomáyba agyobb, mit 0,99. Nem szelektív és em változtatja az időbe reflexiós téyezőjét. Ilye haloból készült fehér szíetalookat készített és hozott forgalomba az OMH (46). 4. táblázat. Az Országos Mérésügyi Hivatal zomác szíetaloaiak teremokrómiája és ötéves stabilitásuk OMH szíetalook 00, fehér Szímérési ismétlőképesség E ab 0,03 Termokrómia 3 ºC + +0 ºC +0 ºC E ab 0,05 0,03 Ötéves stabilitás yolc ipari felhaszáló etalojaira E ab E ab ( ) max 0,07 0, 0, szürke 05, világospiros 09, világossárga, világoszöld 5, világoskék 0,07 0,03 0,04 0,0 0,03 0,05 0,05 0, 0,08 0,07 0,03 0,04 0, 0, 0, 0,3 0, 0, 0, 0,3 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 04, középpiros 07, sötétsárga 08, világossárga 4, világoskék 0, 0,0 0,4 0,0 0,8 0,3 0,6 0,,0 0,6, 0,3 0,4 0,8 0,5 0,4 0,6,6, 0,7, sötétzöld 3, sötétkék 0,09 0,07 0, 0, 0,4 0,6 0,6 0,5,8 0,8 0, telített piros 0, telített zöld 0, 0,0, 0,8,6,9 0,8 0,6,9,7 03, sötétpiros 0,5 0,5, 0,9,9 06, telített sárga 0,0 0,8,6 0,9,9 Átlag 6 etalora 0,08 0,4 0,5

16 6 Tudomáyos előadásaim és tafolyamaim. A hazai és külföldi tudomáyos kofereciákat, a szimpóziumokat a szereplők legfrissebb eredméyeiek bemutatására redezik. Ezek alkalmasak arra is, hogy a külöböző szakterületeke, más országokba dolgozó szakemberek megismerjék egymást és személyes kapcsolatokat teremtseek. A tafolyamok célja a szakmai alap- illetve továbbképzés. Mide alkalomra külö előadás szöveget írtam itthora és külföldre is, kivétel volt, ha egy külföldi utazáskor több helye kellett szerepelem, pl. l. Legyelország. Tudomáyos kofereciai előadásaim és tafolyamaim ittho. Nem sorolom fel azt, amikor csak magam tartottam egy előadást, mert feleslegese övelé a terjedelmet. Emiatt hagytam el a kétévekét redezett Kolorisztikai Szimpóziumoko elhagzottakat is. A Méröki Továbbképző Itézeti előadásokból em sorolom fel azokat, ahol többedmagammal szerepeltem. A kofereciák és a tafolyamok: IV. Országos Gyógyszertechológiai Koferecia, Élelmiszeripari Mérés és Szabályozástechikai Koferecia, MOMCOLOR műszert ismertető tafolyam. MOM redezés Iteratioales CONFRUCTA-Symposium 973 i Budapest Műszaki Fizikai Kutató Itézet szímérési szemiárium é és é Origial-Haau GmbH. Szimpózium Kertészeti Egyeteme az 985/86. taévbe Szímérés előadást tartottam, két féléve át heti h-ba. Méröki Továbbképző Itézetbe: 97 tavasszal: Szímérés, 9 h. 976 őszé: A szímérés elmélete és gyakorlata. I. 6 h. 980 tavasszal: A szímérés elmélete és gyakorlata. II. 3,5 h. Tudomáyos előadásaim és tafolyamaim külföldö: Az előadásokat agol, fracia, émet illetve szerb yelve tartottam, a helyzetek megfelelőe, egyedül Moszkvába a tafolyamo volt tolmácsra szükségem. Számos esetbe elsősorba a MOM redezvéyeire előadásaim teljes szövegét az idege yelvre fordítva magammal vittem és kiosztottam a hallgatóságak. Aglia: 975. Lodo, a CIE 8-ik ülésszaká (7). Ausztria: 975. Wie, Magyar Gazdasági Napoko Wie, Österreichischer Igeieur- ud Architekte-Verei meghívására (47). Berli, Ny.: 973. Elektrisches Istitut der TU, Prof. Krochma meghívására. Bulgária: 976. Szófia, a MOM kiállításá Plovdiv, az Élelmiszeripari kofereciá Plovdiv, a Naucspribor Szev 84 kofereciá. Csehszlovákia: 974. Prága, a Magyar Műszaki Napoko. Pozsoy, a Magyar Műszaki Napoko. Egyiptom: 970. Kairó, a Drug Research ad Cotrol Ceterbe MOM redezés. Alexadria, a Textilipari szakemberekek Metrimpex redezés. Fraciaország: 977. Bordeaux, a Festékipari szakkiállításo. Jugoszlávia: 977. Újvidék, a Műszaki Egyetem meghívására.

17 7 Legyelország: 97. Poza, az egyeteme MOM redezés. Lodz, a Textilipari Kutatóba MOM redezés Varsó, az egyeteme MOM redezés. Németország, NDK: 968. Drezda, az Iterlack-Iterfarbe 68 kofereciá (5). 97. Lipcse, a III. Műszeripari szakkiállításo Drezda, az Iterlack-Iterfarbe 74 kofereciá Lipcse, az V. Műszeripari szakkiállításo Jea, akéto C. Zeiss redezés. 98. Lipcse, tafolyamo C. Zeiss redezés Drezda, tafolyam a malomipariakak Drezda, a Magyar Műszaki és Gazdasági Napoko. Romáia: 986. Bukarest, MOM redezés. Svájc: 989. St. Galle, az IARIGAI Symposio o Colorimetry-. Szovjetuió: 970. Moszkva, a Papíripari Kutatóba Moszkva, az Autmatizacia kiállításo Moszkva, a Naucspribor Szev 78 kofereciá. 98. Moszkva, 3 apos MOM tafolyam térképészekek. A MOMCOLOR továbbfejlesztett típusai A MOMCOLOR tristimulusos szímérő mozgatható mérőfejből és villamos egységből állt. A mérőfej a. ábrá látható helyzetekbe volt állítható és ily módo mide előforduló méredő mitát lehetett vele méri. A mérőfej változatla maradt midvégig, csak a kézzel törtéő szűrőváltást szütették meg az automatikus kivitelbe egy léptető motor beépítésével. A fejlődést, a kéyelmes kezelést a műszer által adott X, X, Y, Z szíigerösszetevőkek más szíigerredszerekbe való átszámítása és kiyomtatása jeletette. Erről ad áttekitést a 5. táblázat.

18 8 5. táblázat. MOMCOLOR-ok összehasolítása MOMCOLOR-000 (99) Szíhőmérséklet automatikus korrekciója Automatikus mérés és kalibrálás Öteszt bekapcsoláskor és üzem közbe Skálák: X X YZ, XYZ, xy, CIELAB, Huter, λ d, p e, Y C E i E ab, E Hu, E AN, E FM-, E uv i a, b, L, a, b, L,, L C ab H ab Idexek: WI (fehérség) ASTM E-33 (Taube) Huter, Berger, Stesby, CIE YI (sárgaság) ASTM E-33 ASTM D-95 Kijelzés: x40 karakteres Számító egysége: alfaumerikus, LCD MOMCOLOR-00 (986) Szűrőtárcsa forgatása kézzel xy, CIELAB, ANLAB, Huter E ab MOMCOLOR-DC (977) Szűrőtárcsa forgatása kézzel XYZ, xyy, CIELAB, ANLAB, Huter, E AN, E Hu, E AN, E Hu E ab C ab, H ab, L a, b, L A, B, L A, B, L a, b, L a, b, L WI Taube 40 mm átlóméretű képcső, 6 sor 3 karakter Villamos egysége: 4½ digites digitális voltmérő Nyomtató: beépített, két szíű, 40 karakteres Kimeet: RS 3C Villamos egysége: 4½ digites digitális voltmérő Kalkulátorba beépített yomtató RS 3C A MOMCOLOR-D típusba (974) megszűt a beállító helipotok állítása mide egyes méréskor, mert a galvaométer helyére került digitális voltmérőről közvetleül lehetett leolvasi a szíigerösszetevőket (48). Ekkor került a választékba az ú. agyátmérőjű mérőfej, amellyel 5 mm és 50 mm közötti átmérőjű mérőfolttal voltak mérhetők a miták. A műszer B5-ös formátumú, 6 oldal terjedelmű, 979-be megjeletetett, szíes prospektusába hét, fél-oldalyi Compedium Coloris (Szítai Tudivalók) volt, meszsze megelőzve más cégek hasoló összefoglalásait (49). Ez is, mit a legtöbb prospektus agol, fracia, émet, orosz és spayol yelve is elkészült, a magyar mellett. A MOMCOLOR-DC típus (977) volt az első megoldásuk, amelybe a más szíigermérő redszerekbe való átszámítást és a szíigerkülöbségek számítását is megkapta a felhaszáló. A szímérőhöz csatlakozó kalkulátort az Elektroikus Mérőműszerek Gyárába tervezték és készítették. A célkalkulátorba a szímérőből közvetleül jöttek az adatok, de átszámításokat lehetett végezi kézi adatbeadással is. A CIE által szabváyosított CIELAB redszer mellett, az Európába korábba már elterjedt Adams-Nickerso-féle és az USA-ba legtöbbet haszált Huter-féle Lab redszerbe lehetett átszámoli. A kalkulátorba yomtató volt beépítve. Az EMG célkalkulátor adatai:

19 9 mérete: 60 mm x 30 mm x 85 mm tömege: kg A MOMCOLOR-00 típus (986) fejlesztésekor, 983-ba derült ki, hogy az illesztő szűrőkhöz addig haszált szíesüveg ötések elfogytak és új szűrőkombiációkat kell számítai. A MOM-ba em volt olya spektrofotométer, amellyel a szükséges potosságú méréseket el lehetett vola végezi, ezért a szűrők számításával az Országos Mérésügyi Hivatal Optikai Laboratóriumát bízták meg (50). A szímérőhöz külö számító egység csatlakozott, amelybe az Egyesült Izzó kaposvári gyára által szállított 40 mm átlóméretű, 6 sor 3 karakter, alfaumerikus képcső volt. A képcső megjeletek a haszált etalo és mért mita X, Y, Z szíigerösszetevők, a traszformált redszerbe, pl. a CIELAB-ba az a, b, L koordiáták és a E ab, C ab, H ab, L ab szíigerkülöbségi értékek. A műszerrel meg lehetett kapi az ANLAB és a Huter Lab redszerbe számított értékeket, valamit a Taube-féle fehérségi mérőszámot is. A műszerhez is készült szíes, 7 A4-es oldalyi prospektus a szokott yelveke. A számító egység adatai: mérete: 50 mm x 335 mm x 40 mm tömege: 0 kg A MOMCOLOR-000 automatikus tristimulusos szímérőt (99) Mara József vezetésével tervezték a MOM Globios Kft. Számítástechikai Osztályá (5) (4. ábra). A műszer mérőfejből és elektroikai egységből állt. A mérőfejbe beépített motor automatikusa váltotta a szűrőkészleteket; a mérőfejjel valameyi korábbi mérést el lehetett végezi. A szűrőkombiációk és az érzékelő Se-féyelemek készülékekkét össze voltak válogatva. A lámpa szíhőmérsékletéek korrekciós utáállítása automatikusa törtét. Az elektroikus egység a mérőfejből érkező villamos jeleket feldolgozta és tárolta. A tároló első részébe a kiidulási adatok és az abból számított függvéyértékek, a második részbe a referecia értékek és abból számított függvéyértékek kerültek. A külöbségi értékek meghatározásakor a méréssel vagy kézzel bevitt értékekből kivoták a referecia értékeket. A harmadik tároló részbe voltak a műszer automatikus kalibrálásához haszált etalook szíigerösszetevői. A műszer ötesztje bekapcsoláskor és üzem közbe is automatikusa működött. A 5. táblázato látható, hogy a MOMCOLOR-000-be megvoltak a haszálatos skálák, ki lehetett számítai a szükséges szíigerkülöbségi meyiségeket, továbbá a fehérségi és a sárgasági idexeket is. Az elektroikus egység adatai: mérete: 360 mm x 80 mm x 00 mm tömege: 5, kg teljesítméyfelvétele: 70 VA

20 0 Összefoglalás A MOMCOLOR jól szerepelt az 968. évi külföldi bemutatkozásá (5), az 97-be végzett hazai összehasolító vizsgálatoko (5) pedig egyeértékűek találták az akkor mita-műszerek tekitett, az agol Hilger cég által gyártott J 40 típusú tristimulusos szímérővel. A D, DC és 00 jelű továbbfejlesztésekbe javultak a műszaki jellemzők (0. és. táblázat) és az adatok feldolgozása is bővült (5. táblázat). Ugrásszerű fejlődés volt a MOMCOLOR-000, amely teljese automatikusa működött, valameyi szükséges átszámítást el lehetett végezi, eze túlmeőe a statisztikai számításokkal (átlag, szórás) és a szímérési ismétlőképesség meghatározásával olyat adott, amely egyetle külföldi szímérőél em volt található. A MOM átalakulás és az utód Globios megszűte miatt a típus már em tudott teljese kifuti. A közel 0 év utá érkezett spayol megredelési szádék arra mutat, hogy sikere lehetett vola a MOMCOLOR-000- ek is. Az as évekbe a MOMCOLOR-ok haszálatba vételével széles körbe elterjedt a szímérés és kialakult aak hazai tudomáyos ága is. Eek egyik megyilváulása volt, hogy a kétévete redezett Kolorisztikai Szimpóziumokra egyre több szímérési előadással jeletkeztek. Kezdetbe egy-két ilye szerzőt találuk, de az 999. évbe (53) az előadások 66 %-a, 00-be (54) a 74 % foglalkozott szímérési és szíészlelési kérdésekkel. A Veszprémi Egyetem Képfeldolgozási és Neuroszámítógépek Taszéke széleskörű szítai kutató muka folyik. Az évekét redezett Lux et Color Vespremiesis kofereciáko találkozak a hazai szítaal és szíészleléssel foglalkozó szakemberek. A veszprémi kutatás iráyítója, dr. Schada Jáos professzor agolul megjelet kitűő összefoglalását (55) le kellee fordítai magyarra is. A sorok írója abba bízik, hogy lesz rövidese újra magyar gyártású szímérő műszer, s az tovább pezsdíti a hazai szímérési elméleti és gyakorlati tevékeységet. LUKÁCS

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: Óvárié dr. Balajti Zsuzsaa egyetemi adjuktus SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

2. modul Gazdasági matematika

2. modul Gazdasági matematika Matematika A. évfolyam. modul Gazdasági matematika Készítette: Lövey Éva Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató A modul célja Időkeret Ajálott korosztály Modulkapcsolódási potok

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL EGÉSZSÉGESEN VÁRHATÓ ÉLETTARTAMOK MAGYARORSZÁGON 25 EGY ÖSSZETETT, KVANTIFIKÁLT MUTATÓ A NÉPESSÉG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉRE Budapest, 27 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft. 1112. Budapest Gulyás u 20. www.solart-sytem.hu mail@solart-system.hu T/F: 06 1 246-1783 3.1. Magyarország

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Készült az Európai Uió és a Magyar Köztársaság támogatásával 2007 impresszum Euro Bajai Gordo fejlesztéspolitikai kormáybiztos

Részletesebben

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában csz12 kozosseg radiok.qxd 2007. 06. 13. 14:58 Page 144 BÖLCS LAIKUSOK Társadalmi részvételi techikák a demokrácia szolgálatába Pataki György Bevezetés Bölcsek és laikusok? A két fogalom külööse hazai közbeszédükbe

Részletesebben

Információ mindenkinek

Információ mindenkinek A köye érthető kommuikáció európai alapelvei Iclusio Europe Készült az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára projekt keretébe Az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek 3. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK A folyadékkal működő gépeket több szempot szerit lehet csoportokba osztai. Az egyik fő csoportjuk a folyadékba rejlő mukavégző képességet haszálja fel, és alakítja át a folyadék eergiáját,

Részletesebben

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 35 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásáak lehetőségei a közoktatásba Galambos Attila Ma már semmi újat em modok,

Részletesebben

A WGS84 és HD72 alapfelületek közötti transzformáció Molodensky-Badekas-féle (3-paraméteres) meghatározása a gyakorlat számára

A WGS84 és HD72 alapfelületek közötti transzformáció Molodensky-Badekas-féle (3-paraméteres) meghatározása a gyakorlat számára A WGS84 és HD7 alapfelületek közötti traszformáció Molodesky-Badekas-féle (3-paraméteres) meghatározása a gyakorlat számára Timár Gábor Molár Gábor Pásztor Szilárd ELTE Geofizikai Taszék, Ûrkutató Csoport.

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518 Tartalom KÖZPÉNZÜGYEK MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS RENDSZER ERDÕS TIBOR: Stagflácó és moetárs poltka 36 BÁGER GUSZTÁV PULAY GYULA: A költségvetés tervezés makrogazdaság kockázataak elemzése 384 KUTASI GÁBOR:

Részletesebben

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november HIRDETMÉNYEK 2. Interjú Poppe Kornélnével 3. Rendezvényeink 7. Programajánló 16. Szervezeti hírek 19. Figyelő 20. Fiatal

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

Jóvátétel és külkereskedelmi orientációváltás Magyarországon, 1945-1949/51

Jóvátétel és külkereskedelmi orientációváltás Magyarországon, 1945-1949/51 Pécsi Tudományegyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program Gábor Péter Jóvátétel és külkereskedelmi orientációváltás Magyarországon, 1945-1949/51

Részletesebben

Mérés- és műszertechnika, automatika, számítástechnika

Mérés- és műszertechnika, automatika, számítástechnika Mérés- és műszertechnika, automatika, számítástechnika A természettudományok, a technika és az ipar egymást kölcsönösen megtermékenyítő jellege századunkban hihetetlen mértékben felerősödött. Az ipari

Részletesebben

Az Ipari Műszergyár, Iklad (IMI) és az IMI Vevőszolgálat-Márkaszerviz ipartörténete

Az Ipari Műszergyár, Iklad (IMI) és az IMI Vevőszolgálat-Márkaszerviz ipartörténete Az Ipari Műszergyár, Iklad (IMI) és az IMI Vevőszolgálat-Márkaszerviz ipartörténete 1 Az Ipari Műszergyár Iklad (IMI) és az IMI Vevőszolgálat-Márkaszerviz Ipartörténete Írta és szerkesztette: Jakabfalvy

Részletesebben

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon KUTATÁSI JELENTÉS 2013. szeptember A kutatás a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megbízásából készült 2013.évben. A kutatást az industorg védjegyiroda

Részletesebben

MENNYIT ÉR EGY TANÚSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER?

MENNYIT ÉR EGY TANÚSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási Menedzser szakirány MENNYIT ÉR EGY TANÚSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben