A SZILÁGYI AGYAGMÁRGA FORMÁCIÓ FAUNISZTIKAI JELLEMZÉSE* M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 H-1143

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZILÁGYI AGYAGMÁRGA FORMÁCIÓ FAUNISZTIKAI JELLEMZÉSE* M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 H-1143"

Átírás

1 A SZILÁGYI AGYAGMÁRGA FORMÁCIÓ FAUNISZTIKAI JELLEMZÉSE* Bhnne H avas M argit M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadin ut 14 H1143 ETO ( ) T argyszavak Szilagyi Agyagmarga Frmáció, felsőbadeni, Mllusca, paleklgta, bisztratigrafia, Magyarrszag A Szilagyi Agyagmarga Frmáció a hazai felsbadem egyik legjbban definiálható litsztratigrafiai egysege, gazdag ősmaradvány tartalmmal A frmáció faunisztikai jellemzése 20 fúrás (Dunántúl, ÉszakMagyarrszag) alapjan készült Hét bentsz Mllusca asszciáció különíthető el A fauna zömmel a felsőbadeni nrmális sótartalmú tenger parttl távlabbi nyíltvízi régióit népesítette be A frmáció az NN67 nannplanktn znaba, íll a spirplectaminas buliminasblivinas Framimfera, es a Flabellipecten bessen Pectimdae zóna, Pecten aduncus Fabellipecten leythajanus subznaba srlható A munka célja a felsóbádem, lithsztratigrafiailag jól definiált, gazdag ősmaradvány tartalmú frmáció Mllusca faunajanak jellemzése Ezen túlmenően ismertetése, íll sszehasnlítasa a kulnbz kifejlődést típusk területi elterjedésének, őskrnyezett visznyainak, keletkezési körülményeinek Összegezzük tvábbá a frmáció időbeni kiterjedésére vnatkzó bisztratigrafiai vizsgálatk eredményeit is A Szilagyi Agyagmarga Frmáció elnevezését H ámr G javaslata alapjan 1977ben fgadta el a Magyar Retegtani Bizttság Micén Albizttsága A frmáció Szilagy községről (Mecsek hegység Di előtere) kapta a nevét, ahl a szinnimaként elfgadtt turritellas crbulas agyagmarga nagy vastagságú és típuss kifejldesu A frmáció részletes leírását a mecseki, valamint a cserháti kifejlódési területre vnatkzóan H ám r G adja (1970, 1979, 1985) A makrfaunisztikai jellemzés alapadatainak egy részé is erről a két kutatási területről szármázik Ezeket egészítettük ki a NyugatiMecsekben (C h ik á n G 1986), a Keszthelyihegyseg Éi előterében (Jám br Á 1974, B en c ze G 1985), a Tlna megyei valamint Észak Magyarrszagn mélyült fúrásk adataival (1 abra) (C h ik á n G, H ámr G, Jámbr Á. et al kézirats adatai 1976,1982,1985,1987) Csak lyan lelőhelyekről szármázó vizsgalati eredményeket használtunk fel, melyeknél a frmáció lithsztratigrafiai szempntból jól definiált (1 tablazat) Az irdalmban közölt anyag átertekelesevel nem fglalkztunk * A kézirat lezárva 1987 szeptembereben

2 g Á Szilagyi Agyagmarga Frmációt harantl furask települési visznyai Cnditins f ccurrence f brehles penetrating the Szilagy Claymarl Frmatin X + O Uh Uh U. CO CO cd cd u 73 T}1 S' Uh "S a a a a a "S a O X X u h 73 cd Uh g» x»» S S I T3 L. cd N O X I cd N O X U Uh Vi cd Vi cd D *3 rfi S % U, Uh i_ 3 u. 'Cd cd N N O O X X io s Uh Uh UH I Ï Î *jt ^ ^ r~ i n Ci ^ ^ SD in r SO i n c r í r r <n in " t T " ín m " ÍN in r~ r r í \C 'cf in Tj c ii " v UO c n r r m «n V. r r i n c c T f i l G\ ITi. ^ m ^ 0 0 ÍN <N SO in ' 'sd in r " in " *n" Tf VO c" T f n VL5 n ÍN in n \ c n c ÍN r c ÍN n ín in r c c ÍN ^ 00 'S > O N cd C/5 X X m m s > T3 t) ed X C <J Nc *n >< X >> M H c (U SH D X X X 3 C u 00 Lá a> T3 SH 1) ÍN <UÍN cd ^d D cd N Vi O 0> CO >n cd u cdu. a cdu cdk. ü <L> Ű c N Cu a> S ^ed O Ë O O ír c c 00 cd ÍN B a> C cd c s CO cd cd >CO cd >&0 ed >Vi cd p >00 Nc00n X 00 cd _cd >> cd (J cd <L> >, OJ s <N tjc c " 2 CL» a> 00 CD 00 cd cd Lá pisi c X) cd1 e a T3 cd S L* cd c c cd ce X CL <u Oh ü Uh 0) Uh33 0) N 3 Cfi z s s (L) H _c cd ed u Uh Uh c 3 3 H 'CdCO (3 CQ cd Nc N cn C/3 cd H N W Q = quarter, Pa = alspannniai, M 5 = szarm ata, M \ = badeni, M\ = kárpáti 1 = Pllen N agy L ne +, N agy T né 2 = nannplanktn Baldi T né +, N agymarsi A, 3 = D iatm a H ajós M \,4 = Fram im fera K recne Laky I +, Lazarne szegó E, K ernerne Sümegi K X, 5 = Bhnnne Havas M +

3 J abra A Szilagyi Agyagmarga Frmációt harantl Mllusca faunas furask helyszinrajza 7 Hidas 53 sz fúrás, 2 Pécsvarad X sz f, 3 Pécsvarad X X III sz f,4 Pécsvarad XXVI sz f, 5 Pecsvarad LIX sz f, 6 Hsszuheteny X I sz f, 7 Szilagy 1 sz f, 8 Magyarszék I sz f,9 Magyarhertelend 1 sz f,10 Tekeres 1 sz f, 77 Tengehc 2 sz f,12 Paks 2 sz f,13 Paks 4/a sz f,14 Nagygrb 1 sz f, 15 Zalaszant 1 sz f, 16 Budajen 2 sz f,17 Budajen 3 sz f,18 Samsnhaza 15 sz f,19 Szirak2/a sz f,20 Hidasnémeti 1 sz f Fig 1 Layut f mlluscan faunayielding brehles penetrating the Szilagy Claymarl Frmatin 1 Hidas 53, 2 Pecsvarad X, 3 Pecsvarad X X III, 4 Pecsvarad XXIV, J Pécsvarad LIX, 6 Hsszuhetény XI, 7 S zilagyi, 8 M ag y a rsz ék ig Magyarhertelend 1,10 T ekeres,1,77 Tengehc 2, 72( Ijaks, 2, 73 IJaks4/a,74 Nagygrb 1, 75 Zalaszant 1, 16 Budajen 2, 77 Budajen 3, 18 S am sn^za^l5, 19 'Szirak^ 2/a, 2Ö ^Hidasnémetiül íjíti.,,1 A Szilagyi Agyagmárga Frmáció kőzettípusai A Keleti es a NyugatiMecsek területén a frmációt uralkdan kózetlisztes agyagmarga, finmhmks marga, a Tengehc 2 sz fúrásban tulnymreszt anyagmarga, hmks agyagmarga, aleurit alktja, utóbbi felső szakaszán a hmktartalm nvekv Paks krnyékén agyagmarga, a Keszthelyihegység Ét eltereben aleurits agyagmárga a leggyakribb kőzet, itt a felső szakaszban hmks kzbetelepulesek találhatk A budajeni furaskban aleunts agyagmárga a jellemző, míg az eszakmagyarrszági kifejlődésekben kózetlisztes agyagmárga, agyagmargas aleurit, finmhmks aleurit rétegekből épül fel Mindezeket összegezve megállapítható, hgy a vizsgált kifejldesi területen a Szilagyi Agyagmarga Frmáció, a kisebb eltérésektől eltekintve egyseges kzetkifejldesű Nem mndható el aznban ugyanez a Mllusca faunáról, mely a sk közös frma ellenere is területegységként váltzó Határk, települési visznyk A Szilagyi Agyagmarga Frmáció fekujét általában badeni képződmények alktják (1 tablazat) Peremi kifejlődésben a Hidasi Barnakőszén Frmáció, medencebeli helyzetben a Tekeresi Slir Frmáció

4 A Hidasi Barnakőszén Frmáció fele az elhatárlás a cskkentssvizi fauna eltunese, es a nrmális sótartalmú tengeri környezetére utaló fauna megjelenese alapjan történik. Uledékflytns medencekifejlódes esetén az elhatárlás skkal nehezebb Például a Tekeres 1 sz fúrásban (NyugatiMecsek) a frmáció alsó hatara makrfauna alapjan a kiugró fajszamcskkenessel (115rl 5re) es a Crbula gibba egyedszamanak nvekedesevel jellemezhető A mikrfaumsztikai alapn az NNGnannzna, íll a spirplectaminas Framinifera zóna fajainak megjelenésével jelölhető ki az alsó határ A frmáció fedjet többnyire a szarmata Kzardi Frmációba srlt képződmények alktják Az elhatárlás a bademszarmata határn bekövetkezett jelentős faunavaltzas alapjan történik Eltűnnek a Szilagyi Agyagmarga Frmációt jellemző turritellascrbulas, amussiums, lentipectenes, acanthcardiascrbulas stb faunaegyuttesek es megjelennek a cskkentssvízi Cardium vindbnenseábra reflexamhrensterma inflata, illetve Ábra refiexacardium inpinatum faunaegyuttesek A Szilagyi Agyagmarga Frmáció heterpikus faciese a Ráksi Mészkő Frmáció. Ez utóbbi jellegzetes parti fauna együttesei jól elkulnithetk a pelites kifejldesu Szilagyi Agyagmarga Frmáció faunaasszciaciitl A makrfauna általáns jellemzése A frmáció makrfaunaja igen gazdag Az összes taxn szám több mint 200 A taxnsszetetelbl megállapítható, hgy uralkdnak a Mlluscafelék 171 faj került elő (Gastrpda 79, Bivalvia 85, Scaphpda 7) a frmációba srlt pelites üledékekből (25 tabla). Legnagybb a diverzitas a Mecsekben (több mint 100 faj), legkisebb TengelicPaks krnyéken (22 faj) Tapasztalataink szerint ezeket az ertekeket amelyek igen jellemzők nem beflyáslja a feldlgztt furask szama A fenti, szélsőséges értékeket mutató példát alapul véve PaksTengelic krnyékén 3 fúrásból 22 faj került elő, míg a Pécs varad körzetében mélyült 3 fúrás közel 100 fajt tartalmaztt A frmáció vastagsága megközelítőleg azns mindkét esetben(90120 m) Az eszlelt diverzitasertekek elfgadhatk tehat, mint a kifejlődést területekre jellemző adatk Ugyancsak jellemző adat a Mlluscataxnk elszlása Általában a vizsgált kifejldési területeken, kulnbz mértékben ugyan, de a kagylók nagybb fajszammal képviseltek. Kivétel csak a Mecsek krnyéké, ahl a csigák javara A Szilagyi Agyagmarga Frmáció Mllusca faunaja inkább faj mint egyedgazdag, csak néhány frmánál jelentkezik nagybb peldanyszam (pl Turntella, Cardium, Amussium), ill tömeges előfrdulás (Crbulafelék) A megtartási állapt altalaban jónak mndható A pelites üledékekben visznylag gyakriak az ép héjú példányk, s a legtöbb lenymat is jól határzható A legszebb példányk a mecseki lelőhelyekről, a legrsszabb megtartasuak az ÉszakMagyarrszágról szármáznák A beágyazódást vizsgáivá a Szilagyi Agyagmarga Frmációra vnatkzóan megállapíthatjuk, hgy leggyakribb az egytekns betemetdes Ritka az elethelyzetu, visznylag ritka a duplateknós beágyazódás Ez utóbbi, valamint a nyittt duplatekns betemetdes leginkább ínfauna taxnk esetében jelentkezik Nem vnható le semmifele általáns következtetés a Mllusca héjak rétegbeli rendezettségere vnatkzóan Ez időszaks, lkális flyamatk kvetkezmenye, mely egy szelvényen belül is többször váltzhat A frmáció puhatestül altalaban nrmális méretűek A vizsgált 20 fúrásban ettől mindössze két eltérést tapasztaltunk

5 A Szilagyi Agyagmárga Frmáció mlluscai a Mecsekben Mlluscs f the Szilagy Claymarl Frmatin in Mts. Mecsek 2 tablazat Table 2 KeletiMecsek NyugatiMecsek ' Pecsvarad X 60,080,7 m Pecsvarad XXIII 11,165,6 m Pecsvarad XXIV I4.0_32.fl m ' Pécsvarad LIX 16,5101,1 m.. l Hsszuheteny XI 25,045,0 m Nucula nucleus + + _ Nuculana emarginata + _ + Nuculana fragihs gracilis Nuculana fragilis X 0 + A nadara turniensis + _ + Anadara diluvn _ + Glycymeris pilcsa deshayesi Pinna sp _ Amussium cristatum badense Amussium sp Chlamys muliistriata Ch/amys diaphana _ Chlamys sp Lima inflata _ Pycndnta cchlear _ Cardila scalaris + 1 l f Crdita partschi 1 "1 I Iscardia cr 1 1 Phacides clumbella ]_ + + ' Miltha suessi 1 u! V Lripes dentatus Myrtea spinífera + Luana sp Szilágy 1 228,0310,7 m Hidas ,9625,8 m Laevicardium multicstatum Cardium bsletum Cardium papillsum Cardium edule Cardium paucicstatum + Cardium sp Pitaría chine + Venus micaemca Venus scalaris Magyarszék 1 18,85,271 m Magyarhertelend 1 5,5172,5 m Venus multilamella + X + X + + Venus basterti Slencurtus antiquiatus vindbnensis Abra alba Gastrana fragilis Macma sp _ Tekeres 1 28,072,5 m

6 2 tablazat flytatasa Table 2 cnt Keleti*Mecsek NyugatiMecsek X E X c > c Ë X 2 j e X T3 ^ >*«E c r^ 00 M <u E T3 ^ '. a ^j r T s. Pi ^ n r ü rs O 00 u s 1 C^l > _j i1? 'Z es i 8«O s >> g j Om g'» S". Já a S ú, 0. ITl N(N IA (S SK h Tellina planata + _ Telhna dnacina _ Tellina sp + + Crbula carinata deshayesi Crbula carinata rstrata + Crbula carinata + _ + Crbula revluta + Crbula basterti Crbula gibba O O X + X X O Crbula sp + Teinstma wdi frequens Triclia millepunctata Alvama venus danubiensis + + Alvama curta cristatcsta 0 Alvama partschi + Alvama perregularis Rissa turricula Rissa acuticsta Aderbis planrbillus Turritella turris carinatides, O + Turritella badensis 0 0 O 0 O X Turritella spirata Turritella subarchimedis Turritella sp Architectmca simplex Pirenella ndsphcata petersi Pirenella ndsphcata Bittium reticulatum Bittium spina + Cerithtella kstejana Acirsa sp Scala kstejana Xenphra deshayesi Odstmia phcata Odstmia cnidea Odstmia mariae Euhlamella acicala Turbmlla gemina Turbmlla pseudcstellata hrnesiana Piramidella phcsa

7 Jelmagyarazat a 25 táblázatkhz = tömeges abundant, X = gyakri cmmn, kévés few, = előfrdul rare Calyptraea defrmis Aprrhais alatus Aprrhais sp Plymces catena hehcina Natica millepunctata tigrina Natica millepunctata Erat laevis Hinta schnni Hinia dujardim edlaueri Hinta dujardim Hinta hrnesi Hinta pupejrmis Hinta limata Hinta serraticstata Hinta sp Ancilla grandifrmis Ancil/a bsleta Cancellaria gradata Clavatula semimarginata Clavatula asperulata Clavatula amaliae Clavatula annae Clavatula camillae Perattma hildae Philbertia idae Clavus suessi Clavus pustu/atus Micrdrillia adelae Mangeha hispidula Asthentma rnata Cnus dujardim Ringicula auriculata buccinea Acten semistriatus Vaginella sp i Dentalium micheltti ' Dentalium hádense Dentalium nvemscstatum mutabile Dentalium vitreum Cadulus gadus Entalina tetrágn Fusitaria jam 1 Pecsvarad X 60,080,7 m Pecsvarad XXIII 11,165,6 m 2 tablazat flytatása Table 2 cnt KeletiMecsek Pecsvarad XXIV 14,032,8 m Pécsvárad LIX 16,5101,1 m Hsszuheteny XI 25,045,0 m Szilagyi 1 228,0310,7 m O + X O + Hidas ,9625,8 m [ NyugatiMecsek Magyarszék 1 18,8527,1 m M agyarhertelend 1 55,5172,5 m Tekeres 1 28,072,5 m + + O _t +! i ~ + X + + t X

8 3 tablazai Table 3 A Szilagyi Agyagmarga Frmáció Mlluscai Paksn es Tengebcen Mlluscs f the Szilagy Claymarl Frmatin in Paks and Tengelic 4 ta b la z a t T a b le 4 A Szilagyi Agyagmarga Frmáció Mlluscai a Zsambekimedenceben Mlluscs f the Szilagyi Claymarl Frmatin in Zsambék Basin s O ^ O N uculana hernesi N uculana subfragihs N u cu la n a sp?m a lle tia sp Slenm ya dderleim B athyarca p li asciata P alhlum z ellik fen X A m u ssiu m cristatum hádense L entipecten denudatum + O X C hlam ys m ultistriata C h la m ys sp P e d e n sp L im a strigilata A n m ia sp A m sdnta cf crbulides + 9 Thyasira flexu sa micheltti + M y rtea spim fera + M e g a xin u s incrassatus L n p e s dujardini L u iin a subm icheltti L u a n a agassizi L u a n a sp + C ardiam sp P ita r ruáis Venus m ultilam ella Venus scalaris Venus sp L utraria sp D nas: sp C rbula gibba + C rbula sp S len cu rtu s basterti A b ra alba Tellina sp + O xystele sp A prrhais alatus A prrhais sp 9 N a tic a sp H im a sp _ = 7 «1 «1 CS C J «(N l a CŰ m "5 e n CQ e n Anadara sp Musculus sp Amussium ciistatum hádense + Chlamys macrtis + Chlamys multistriata X + Chlamys sp Anmia sp 0 X Ostrea sp + Myrtea spimfera Lripes dujardini Luana sp Acanthccardia vidali ritzingense 0 X Pitar islandicides Venus basterti + Venus multilamella + Venus sp Crbula gibba 0 0 Crbula carinata X Crbula sp Salen subfragihs + Abra sp (reflexa) X Abra sp Tellina sp Calyptrea chinensis O Aprrhais alatus Aprrhais sp + Hima cf badensis Hima sp + Fusus sp

9 5 tablazat Table 5 A Szilagyi Agyagmarga Frmaci Mlluscai EszakMagyarrszagn Mlluscs f the Szilagy Claymarl Frmatin in N Flungary S z ira k 2 /a , ,5 m H id a s n é m e ti , ,5 m j S a m s n h a z a ,0 4 8,5 m Nucula nucleus X Nucula sp + Nuculana fragilis + + Nuculana sp Anadara diluvu + + A nadara sp Barbatia barbta Amussium cristatum badense Amussium sp Chlamys fasciculata + Chlamys multistriata Chlamys sp 1 Chlamys sp Pecten sp Flabellipecten leythajanus Anmia sp + Ostrea fimbriata + Ostrea sp + Crassstrea sp Myrtea spimfera Megaxinus incrassatus Megaxinus sp Lripes dujardim Lripes sp Saxlucina bellardiana + Lucina sp Chama gryphina Acanthcardia aculeatum platvi 9 Acanthcardia vidali ritun + gense Acanthcardia sp Cardium sp 1 + Cardium sp 2 Cardium sp 3 Cardium sp 5 tablazat flytatása Table 5 rnt S z ira k 2 /a , ,5 m H idasném eti ,61193,5 m S a m s n h a z a ,0 4 8,5 m Venus multilamella + Venus basterti Venus sp 1 _ Venus sp?paphia sp Mactra aff knkensis Macira sp Crbula gibba Crbula carinata Crbula sp Gari labrdei Slencurtus candidus Abra sp 1 Macma elliptica antisa Macma elhptica Tellina dnacina Tellma sp _ Gibbula triangulata Thedxus sp Hydrábia sp r. A Ivama.partse hi ' Alvania sp Mhrensterriia sp ' Turritella spirata + Turritella badensis Turntella subarchimedis Turritella cf eryna Turntella cf vermicularis Turritella sp Vermetus arenarius Pirenella sp Bittium sp Newtmella sp Calyptrea sp Aprrhais alatus + + Aprrhais sp Natica sp + Ocinebrina sp fh m a hrnesi Hmia sp "

10 5 tablazat flytatása Table 3 cnt Szirak 2/a 1292,41308,5 m Hidasnémeti ,61192,5 m Samsnhaza 15 24,048,5 m Lathyrus sp Fusus hntensis Fusus sp Cnus dujardim Vagmella sp 1 Cskevenyes termetű fauna jelentkezett a Paks 4/a sz fúrásban, ahl a leggyakribb elfrdulasu es legnagybb példányszámú Lenüpecten denudatum sem erte el nrmális meretet 2 A Hidasnémeti 1 sz fúrás 1031,61036,3 m kztt harantlt agyagmargas aleunt rétégéiből cskevenyes meretű Cardtum, Ervilia, Pirenella stb példányk kerültek elő A puhatestűek gyakri kísérői a rakmaradvanyk, melyek megtartási állaptuk alapjan fajra határzhatk így pl a Macrphtalmus \tndbnensis (Hn 1 sz fúrás), Tassadia carmlica (Zszt 3 sz fúrás) (Det M u l l e r P ) Szinten gyakriak a tengensunk, bar többnyire csak táblácskák, tüskék kerültek elő, de fajra határzható példányt is találtunk Schizaster eryntus (Hn 1 sz fúrás) (Det M i h á l y S ) Ezenkívül Bryza, halmaradvanyk (halcsnt, halpikkely, usztvis, thlith), feregnymk, szenult level es más növényi maradványk egészítik ki a frmáció fauna es flóra képét A kísérő fauna általában kis példányszámú Kivételt csak a Tengelic 2 sz fúrás 730,2 732,2 m kzebl előkerült Serpula csöveket tömegesen tartalmazó rétég kepez Ez utóbbi fssziliat SEM ultrastruktuia vizsgalatkkal határztuk meg A Mllusca asszciációk jellemzése A tulnymreszt pelites, agyags, margas kőzetekkel jellemezhető Szilagyi Agyagmarga Frmációban több Mllusca asszciációt lehetett elkülöníteni, a fajk dminanciavisznyai és leggyakribb együttes előfrdulása alapjan Ezek Crbula gibbaserpula, Ctbulafelek gazdagabb Gastrpda faunaval, Amussium cristatum badense, dl Chlamystelek kisereteben, Crbula gibba kévés kísérő faunaval, CrbulaScaphpda, TurntellaCrbula gazdag kísérő faunaval, AcanthcardiaCrbulaChlamys, Lentipecten denudatum Thyasira (2 abra) Az asszciációk taxnsszeteteli jellemzőik alapjan hárm nagy csprtba rendezhetők 1) Crbula, TurntellaCrbula, 2) AcanthcardiaCrbula, 3) Lentipecten denudatum Thyasira (3 abra)

11 3 abra Az asszciációk területi elterjedese 1 Crbula, Turritella Crbula, 2 Acanthcardia Crbula Chlamys, 3 Lentipecten denudatum Thyasira Fig 3 The areal distributin f assemblages I Crbula, Turritella Crbula, 2 Acanthcardia C rbulachlamys, 3 Lentipecten denudatum Thyasira Egy csprtba kerültek azk az asszciációk, amelyek kztt gyakriak az átmenetek, míg a hárm nagy csprt kztt alig észlelhetők hasnló jelenségek Munkánk célja a frmáció makrfaunisztikai jellemzése, valamint az egyes kifejldési területek közötti elteresek elemzese, ezért nem vállalkzhatunk annak eldöntésére, hgy vajn a hárm nagybb csprt hárm alappaleasszciacit képvisele Vagyis az áltálunk asszciációnak minősített egysegek csak a hárm f típus helyi visznykat tukrz valtzataie, vagy pedig valóban ónálló egysegek Ennek a prblémának a megldása, valamint az asszciációk részletes leírása egy kővetkező munkafázis feladata 1 1 Crbula gibbaserpula Jellemző az asszciációra a névadó taxnk tömeges, sszehalmztt (nem lumachella) megjelenese, szenult nvénymaradvanyk kíséretében A Crbulak gyenge megtartasuak, legtöbbször vékny, feher bevnatú lenymatk frmájában, egyteknsen találhatk A Serpula maradványk héjasak Az asszciáció megjelenési frmája alapjan allchtn A taxnsszetetel minden valószínűség szerint szállítás kzta szelekció kvetkezmenyekent alakult ki, azaz az együttes eredeti felépítésére nem lehet következtetni A Serpuladminans, Mlluscaszegény közössegek altalaban mzgattt vizű, néhány meter mely tengerparti környezetben gyakriak, ahl alkalmanként kisebb sótartalm csökkenés is lehetséges Előfrdulása Az asszciáció tér es időbeli kiterjedése igen krlátztt, minssze a Tengelic 2 sz fúrás Szilagyi Agyagmarga Frmációba srlt képződményéinek zar retegeben (730,2732,2 m) jelentkezik

12 Mht1 i f K W W W W W W ^»? k w x w w w w ^ ^ t. x V t$ $ s^//7 /z///////y///ym íá \ m T V 7 7 7Z7 Xk l> x OlOVWbOJ V9dVtN9VA9V I A 9 V 11Z S 2 abra A Szilagyi Agyag Frmáció bentsz Mllusca asszciációinak elterjedese a vizsgált furask szelvenyeben 1 Crbula gibba (tömeges) kevés kísérő faunaval, 2 Crbula gibba Serpula, 3 Crbula felek gazdag Gastrpda faunaval, 4 Crbula Scaphpda, 5 1 T urritellacrbula, 5 2 T urritellacrbula (Turritella dminancia), 5 3 Turntella Crbula (Amussium cnstatum badense kíséret), 61 Acanthcardia Crbula Chlamys, 6 2 nt Acahcardia C rbulachlamys (gazdag kiserfaunaval), 71 Lentipecten denudatum Thyasira, 7 2 Lentipecten denudatum Thyasira (kisebb melység), K = knka elemek, fm = fauna mentes

13 T e i ég e I i c Zsam bekim edence ««EMagyarrszag CD 1 C*5 in JS GO n s e? S V ///////Á Í c CD n CJ n CD O c J> a O 4= & «3 c w u R 911 e O X) fl Q. G3 ESS I 1 <J E! 5,2*,C3 3 fl O<* O 3 «3 II e c3 6 Li. cd >s E cd ü & * cd Cü C «rt i J * Cw c>h 1 * «2 5 3 U X) C s s U _ E cn 4 ) ' r* 5 O c I c c X c/> Jií c Q_ CM Q _ CO CD I> 3 X) X H

14 2 Crbulafelek gazdagabb Gastrpda faunaval Az asszciációra a Crbulafélék (Crbula gtbba, Crbula basterti stb ) nagybb fajes egyedszáma jellemző Kíséretükben mindig jelenlevő csigák Aprrhais, Hima, Natica, Turbómba, Odstmia, Eulimella, Alvania fajk, ritkán Turntella A kagylók közül Nucula, Nuculana, Lucina (Lnpes, Myrtea) es Venusfelek A NyugatiMecsekben ehhez az asszciációhz kapcslódik az Amussium cristatum badense (Tekeres 1 sz fúrás 28,043,1 m, 50,057,0 m, Mht 1 sz fúrás 55,575,0 m, Mszt 1 sz fúrás 18,8 57,8 m), míg a KeletiMecsekben erre sehl sem találtunk példát Ez utóbbi területen altalaban ritkán frdulnak elő a Szilagyi Agyagmarga Frmációban a Pectinidae család képviselői Kivételt kepez a Hidasimedence (H 53 sz fúrás 558,9 625,8 m), ahl gyakribbak az Anadara, Calyptraea, Iscardia kisereteben S e l m e c i I (1982) a Hidas 40 sz és 92 sz furask turntellascrbulas agyagmargajabl (melyre a Crbula gibba dminanciajajellemz) Acanthcardia vidah ntzmgense nagybb példányszámú előfrdulását jelzi A jelenleg vizsgált mecseki fúráskból nem került elő ez a faj A frma igen jellemző e képződményekre a Dunántúln, íll EszakMagyarrszagn Az asszciációk taxnsszetetele és diverzitasa valtz A fauna megtartási allapta j, gyakriak az ep, héjas példányk A betemetdesi állapt mzgattt környezetre utal A Crbulafelék leggyakrabban duplateknsek Az apró termetű puhatestűek sk esetben fészkes elrendezdesuek, néha jaratkitltesben jelentkeznek, utalva a biturbacira Gyakriak az iranyitatlan helyzetű, egytekns, de nem mnspecifikus flhalmzdask, es alkalmanként a retegzéssel párhuzams rendezettség Mindezek a belyegek allchtn beagyazdasra utalnak Az a tény, hgy az asszciációt felépítő taxnk zömmel j megtartasuak, valamint a néhány zárt, duplatekns beágyazódás valószínűsíti, hgy a szállítás nem vlt számttevő, a mzgatttsagra utaló megjelenési frma eletten adttság Az asszciációra jellemző a szuszpenzifiltrál mfauna dminanciája, a növényevők kis számú jelenlete, a vagilis infaunahz tartózó ragadzó, parazita csigák nagybb szama Az asszciáció elettere mzgattt vizű, gyér nvenyzetű, hmks aljzatú sekelyszublitralis környezet lehetett Legjellegzetesebb kifejlődései a Mecsekre krlátzódnák Átmeneti típusk a turntellascrbulas közösség fele gyakriak, s leginkább a frmációt harantl furask felsőbb szakaszán jelentkeznek Előfrdulása Hidas 53 sz fúrás (558,9625,9 m), Szilagyi 1 sz fúrás (228,0 279,0 m), Hsszuheteny XI sz fúrás (25,045,0 m), Pecsvarad LIX sz fúrás (16,538,0 m), Tekeres 1 sz fúrás (28,043,1 m), Magyarhertelend 1 sz fúrás (55,575,0 m), Magyarszék 1 sz fúrás (18,857,8 m) 3 Crbula gibba kévés kíserfaunaval Az együttes az előbb ismertetett, relatíve nagybb diverzitasu asszciáció maradványa Kialakulása minden valószínűség szerint az egyik környezeti tényező (mzgatttsag növekedés, sótartalm csökkenés) szélsőségessé valasanak kvetkezmenye Jellemző a névadó taxn kiugró egyedszama Skszr a teljes peldanyszam 90%a Kisereteben, kis egyedszámban ugyan, de mindig található Hinia, Aprrhais, Natica Ritkán töredékes Anadara, Chlamys is található A taxnsszetetel stabil, a diverzitas alacsny A Crbula gibba megtartási allapta j, gyakriak az ep, héjas példányk A zárt duplatekns megjelenese sem ritka Egytekns beágyazódás eseten jbb es bal teknk egyaránt megtalálhatk A fauna leggyakrabban iranyitatlan sszehalmzdaskban (nem lumachella) jelentkezik, néhány centiméteres rétégét képezve A beágyazódás mzgattt környezetre utal Életterén túli szállításnak, keveredésnek nyma sincs Valószínűleg sekelyszublitralis, turbulens vizű környezetben élt az együttes A növény

15 zet, íll a növényevők teljes hiányának ka nem a túl nagy melység, hanem az uledek mzgattta valasa, melyhez a Crbula gibba alkalmazkdtt Lehet, hgy a startalmcskkenés is szerepet játsztt az együttes kialakulasaban Előfrdulása Típuss kifejlődésben a mecseki (Hidas 53, sz fúrás, 553,4 558,9 m, Tekeres 1 sz fúrás 50,072,6 m) es tengehci (Tengelic 2 sz fúrás 726,4730,2 m) területen nymzható 4 Crbula Scaphpda Az asszciációra jellemző a Scaphpdak nagybb egyedszámu előfrdulása, s ez igen gazdag Gastrpda fauna (elsősrban ragadzó, dgev, íll, parazita) A planktn csigák jelentkezese is ehhez az asszciációhz kapcslódik A kagylókat többnyire Crbula, Nuculana, Amussium, Myrtea, Cardium fajk képviselik A taxnsszetétel visznylag stabil, a diverzitas kiugróan magas A megtartási állapt j, gyakriak az ep, héjas példányk Visznylag ritkák a töredékek A gazdag Gastrpda fauna, különösen a mikrmeretű fajk (Mangelia, Piramidella, Scala, Turbnilla, Alvania, Aderbis stb ) jól határzhatk A Scaphpdak is j megtartasuak, gyakriak az ep példányk A kagylóknál előfrdul a duplatekns beágyazódás is A maradványk altalaban szórtan, ritkán összehalmzódva helyezkednek el, az aprócsigák néha fészkes elrendezdesuek Közülük sk példány a nagybb Gastrpdakat kitöltő agyagból került elő A beágyazódást visznyk gyengén mzgattt környezetre utalnak Az asszciációira jellemző az ínfauna dminanciája, de a vagilis epifauna elemek (növényevő, es néhány ragadzó csiga) sem ritkák Táplálkzás szempntjából uralkdó szerepűek a ragadzk Kíséretükben a szuszpenzifiltralk a leggyakribbak, de nem hiányznák a növényevők sem (3 faj) Valószínű, hgy az asszciáció a nrmális sótartalmú tengerpartról távlabbi, nyíltvízi kapcslatu (Vaginellak), növényzettel gyéren bnttt, gyengén mzgattt vizű, puha aljzatú kzéps szubhtralis zónát népesítette be Előfrdulása Tekeres 1 sz fúrás (43,1 50,0 m ), *V í 5 Turritella Crbula gazdag kíserfaunaval Az asszciációra jellemző a Turntellak nagy faj és egyedszama, gazdag kísérő faunaval. A taxnsszetetel valtz, a diverzitas magas A megtartási állapt j A gazdag csiga fauna altalaban szép héjas példánykból all A kagylóknál előfrdul a zárt, duplatekns beágyazódás (Nucula, Nuculana, Crbula, néha Anadara, Cardium), de gyakribb a héjak egytekns betemetcdese A fauna beagyazdasa mzgattt környezetre utal Gyakriak a rendezetlen, vegyes összetételű, meretszelekci nélküli felhalmzdask A Turntellak néha a rétegzessel párhuzamsan helyezkednek el, gyenge irányítttság is észlelhető A Mecsekben krábban elkülönítettünk (B h n n e H a v a s M 1972) egy Turritelladminans szintet A fenti megjelenési frma itt a leggyakribb Az apróbb csigák nagy faj es egyedszammal képviseltek, különösen a Ringicula aunculata buccinea példanyszama kiugró Jellemző az ínfauna dminancia, a szubsztratum összes emelete fglalt Legsűrűbb az uledekfelszin közelében Altalaban kévés az epifauna elem es azk is zömmel a vagilis kategóriába tartznak (Alvania, Odstmia, Clavatula) A szuszpenzifiltralas az uralkdó táplálkzási frma, de igen gyakriak faj és egyedszam szempntjából is a ragadzk es paraziták Az aprtermetu növényevők néha nagy egyedszamban vannak jelen A Szilagyi Agyagmárga Frmációnak ez a legnagybb elterjedést mutató asszciációja Típuss kifejlődései a Mecsekből es ÉszakMagyarrszagrl is ismertek

16 Előfrdulása Pecsvarad X sz fúrás (50,080,7 m), Pecsvarad XXIII sz fúrás (11,1 65,5 m), Pecsvarad XXIV sz fúrás (14,032,8 m), Pecsvarad LIX sz fúrás (38,0101,1 m), Szilagy 1 sz fúrás (75,0 172,5 m), Samsnhaza 15 sz fúrás (24,048,5), Szirak 2/a sz fúrás (1292,4 1304,9 m) 6 AcanthcardiaCrbulaChlamys Az assciaci jellemző fajai Acanthcardia vidali ritzmgense, Chlamys multistriata, Crbula gtbba, Myrtea spinifera, Megaxinus incrassatus, Lripes dujardmi Kíséretükben Anmia, Anadara, Venus, Amussium cnstatum badense, Aprrhais alatus, Hinia, valamint féregnymk, tengerisun es rakmaradvanyk A taxnsszetétel visznylag stabil, a diverzitas alacsny Jellemző a kagylók dminanciája A megtartási állapt valtz, gyakri az ép lenymat, ritka a héjas példány, es sk a tredek Az Acanthcardia, Crbulafélek jól határzható lenymatk, hl vékny fehér, hl pirites bevnattal A Chlamys, Amussium, Anmiafelek visznt mindig héjas példányk A fauna leggyakrabban réteglapn sszehalmztt, szelektalatlan, iranyitatlan helyzetű, paratlan teknős beágyazódásban jelenik meg, de nem ritkák a szelektált sszehalmzdask, az apró Anmiak, a nagybb termetű Acanthcardiak vagy Chlamys héjak eseteben Zárt vagy nyittt duplatekns beágyazódást nem talalm A budajeni kifejldesi területen a Crbula és Acanthcardiafelek felnőtt esjuvemhs példányai is megtalálhatk Nem ritkák ez utóbbi faj nasi példányai sem Az apró termetű Crbulak leginkább fészkes elrendezesuek, míg nagy termetű váltzataik a retegzéssel párhuzamsán, iranyitatlan helyzetben találhatk Mindezek a taphnmiai belyegek parti aramlaskra, a víz erős turbulenciájára, s ennek következtében szállításra es keveredesre, vagyis allchtn beagyazdsra utalnak Mindezek ellenere a taxnsszetetel visznylag stabil, legfeljebb az ép/tredékes példányk előfrdulási aranya valtz A valószínűleg a budajeni területen a frmációba srlt uledekek keletkezesi ideje alatt a környezetben nem állt be lyan jellegű hidrdinamikai váltzás, mely újabb eletterek érintését, s így újabb taxnk megjeleneset eredményezte vlna A Szirak 2 sz es a Hidasnémeti 1 sz fúrásban a típuss acanthcardias es tum tellas crbulás asszciáció pst mrtem szállítással trtén keveredese figyelhető meg Erre utalnak a j megtartású Turntella példányk és néhány Crbula, melyek a bezáró kőzettől eltérő, finmabb szemű uledékkitltessel ágyazódtak be, jelezven, hgy a két asszciáció egymás melletti helyzetben élt, s a rövid szállítás után a betemetdes igen gyrsan történt Jellemző a szuszpenzifiltral ínfauna dminanciája, a helyhez kötött es szabadn heverő epifauna elemek gyakrisaga A növényevők szama alárendelt, alkalmanként hiányznák is, es visznylag kévés a ragadzó frma, skszr csak fúrasnymk képviselik ezt a csprtt Az asszciáció nrmális sótartalmú, sekely szublitralis, mélységű mzgattt vizű, nem túl puha, iszaps aljzatú környezetet jelez Ez az AcanthcardiaCrbulaChlamys asszciáció jellemző a Szilagyi Agyagmarga Frmáció dunántúli es eszakmagyarrszagi kifejldesi területeire Előfrdulása Budajen 2 sz fúrás (334,0 354,0 m), Budajen 3 sz fúrás (323,2 340,6 m), Szirak 2/a sz fúrás (1305,01308,5 m), Hidasnémeti 1 sz fúrás (1038,71125,0 m) 7 Lentipecten denadatumthyasira flexusa micheltti Jellemző fajk Lentipecten denudatum, Pallilum zellikfen, Thysasira flexusa micheltti Leggyakribb kísérők Megaxinus, Lripes, Myrtea, Nucula.Nuculana, Slenmmya, Aprrhais, Hinia, valamint tengensunk (lenymat, lemezke, tuske) es halmaradvanyk (pikkely, thlit)

17 A taxnsszetétel visznylag stabil Jellemző a kagylók kiugró dminanciája, sót a paksi területre a csigák teljes hiánya A diverzitas alacsny A beágyazódás visznylag zavartalan környezetre utal Osszehalmzas, aramlas kzta szelekció vagy rendezettseg sehl sem észlelhető Ritka az ep héjas példány Uralkdó az ép lenymat Leggyakribb az egytekns beágyazódás mind az epi, mind az ínfauna elemek kreben Néhány zárt, íll nyittt duplatekns betemetdest is észleltünk Minden esetben ínfauna taxnk (Nuculanar Megaxinus, Slenmya) őrződtek meg így Leggyakribb elfrdulasu (minden mintában megtalálható) es relatíve legnagybb egyedszamu a Lentipecten denudatum epifauna, mely ritkán retegzessel párhuzamsán, gyakrabban iranyítatlan paratlan teknős (jbb es bal is) beágyazódásban jelentkezik, szórt elrendezésben A paratlan teknős megjelenés minden valószínűség szerint inkább az eletmd, valamint a nyugdt uledekképződés kvetkezmenye, nem pedig szallitdas eredménye Az úszó, íll. fenéken heverő életmódt flytató egyedek tekni elpusztulásuk után a legcsendesebb vízben is szétválnak es kulnkuln temetődnek be Duplatekns beágyazódás ilyen környezetben csak hirtelen nagybb iszapelntés következtében frdul elő Mindezeket összegezve, feltételezhetjük, hgy az asszciáció valószínűleg autchtn beagyazdasu, s az eredeti bicnzis legfntsabb összetételi jellegeit megőrizte Paleklgiai szempntból értékes infrmációkat hrdznak az asszciációt felépítő taxnk, íll együttes előfrdulásuk Amussium (Lentipecten)MailétiaSlenmyaThyasira (Megaxinus, Lucina)CrbulaÁbra Hasnló struktúrájú, a növényevők szinte teljes hiányával jellemezhető mfauna es szuszpencifiltrál dminanciaju, véknyheju, vagilis epifauna elemeket is tartalmazó együttesek növényzettől szinte teljesen mentes, rsszul átvilágíttt, szublitralis mélységű, visznylag puha, iszaps aljzatú, alig mzg vizű (időnként xigenhianys) környezetben alakulhatnak ki Ilyen körülmények leggyakrabban a nrmális sótartalmú, visznylag zárt tengerrészekben (esetleg áramlásk hltterében), nyíltvízi környezetben jöhetnek létre Az asszciáció csak PaksTengelic krnyékére krlátzdik A két területen közel azns kifejlődésben jelentkezik, bar valószínű, hgy Tengelic krnyékén kisebb vízmélységgel kell számlnunk Előfrdulása Paks2 sz fúrás (656,2711,0m), Paks4/a sz fúrás(534,8567,0m),. Tengelic 2 sz fúrás (751,0823,4 m) Képződési környezet A Szilagyi Agyagmarga Frmációba srlt, zömmel agyags, márgas képződményekből ismertté vált bentsz Mllusca asszciációk környezeti igényeik alapjan két csprtra szthatók Az egyik csprtba tartznak azk az asszciációk, melyek a tenger szublitrális, parttl távlabbi, növényzettel gazdagn vagy gyengén bríttt, néha puha, néha kmpaktabb^ iszaps, finm hmks aljzatú, hullambazis alatti, xigénben gazdag, gyengén, vagy erősebben mzgattt vizű környezetet népesítették be A frmáció asszciációinak zöme ebbe a csprtba srlható, vagyis az eddigi adatk alapján feltételezhető, hgy a frmáció keletkezese idején sekélytengeri visznyk uralkdtak Itt figyelembe kell venni azt is, hgy a vizsgált furask nagyrésze medenceperemi helyzetű, s az Alföld területéről nincsenek adataink Ezen csprtn, íll életterén belül az asszciációk egymáshz visznyíttt helyzetéről csak vázlats képet alakíthatunk ki, mivel az együttesek pnts leírása, klgiai összetevőinek részletes elemzese még nem készült el

18 Valószínűleg a két legelterjedtebb együttes közül melyek egymással határs élettérben helyzkedtek el az AcanthcardiaCrbulaChlamys asszciáció a parthz közelebbi helyzetű, s ezt követi a nyílt víz fele eső övben a TurritellaCrbula asszciáció Másik csprtba az utóbbi időben megismert Lentipecten denudatumthyasira asszciáció tartzik, mely a fentiektőlelter, hullambazistl távli, melyebb, nyugdt környezetet jelez A két eletteret szrsabban sszekapcsl átmeneti tipusu asszciáció ezideig nem ismert Itt kell aznban megemlíteni azt az amussiumstellinasnuculanaslucinascrbulas asszciációt, mely tálán a hiányzó láncszem lehetne, s mely a Nagygrb 1 sz fúrás valószínűleg Szilagyi Agyagmarga Frmációba srlható, N N 6 nannznaval jelzett szakaszából került elő Összefglalva a kepzdesi körülményekre vnatkzó adatainkat megállapíthatjuk, hgy a Szilagyi Agyagmarga Frmáció uledekei a nentikus v szubhtrális zónájában keletkezhettek A kifejldesi területeket összehasnlítva megállapíthatjuk a mecseki, a Tlna megyei es az eszakmagyarrszagi kifejldesi területen a Szilagyi Agyagmarga Frmációt sekély, íll kzeps szublitralis zónában keletkezett pelites üledékek képviselik A pakstengehci területen pedig a szublitralis zóna mélyebb részen történt az uledekkepzdes Kr A Szilagyi Agyarmarga Frmációt leírása pillanatától kezdve (miután a turritellascrbulas agyag szinnimájaként lett bevezetve) a felsbádeni alemeletbe srltak A későbbi, több íranyu palentlgiai vizsgalatk alatamasztttak ezt a besrlást Prbléma akkr keletkezett, amikr 1975ben Krakkóban elfgadták a badeni emelet harmas felsztását (mravi, wielici, ksvi) s ezek után a felsbadeni mar csak a blivinas buhmmas Framinifera, íll NN7 nannznat jelentette Ebben a felfgasban mar nem allta meg a helyét a felsbadenibe való srlás Ugyanis a frmáció faunatartalma énnél hsszabb intervallumu kiterjedést mutattt A magyarrszagi micén bi, lith és krnsztratigrafiaja c tanulmány ( H á m r G et al 1987) a bádeni emelet ketsztatusaga mellett tr pálcát, mégpedig ly módn, hgy a felsóbadembe srlja az N N 67 nannznát, valamint az ezekkel krrelálható spirplectaminas esblivinasbuliminasznakat, valamint a Szilagyi Agyagmarga Frmációt is A ketsztatusagnakezt az ertelmezeset fgadtuk el a hazai micén Pectenznaciójanak kidlgzásakr is A frmáció így tehat időbeni kiterjedését tekintve a helyere került, amit száms fúrás nannplanktn, Framinifera és Mllusca vizsgalati eredményei is igazlnak NN67 zónát rögzítettek a Tekeres 1 sz, Tengehc 2 sz ( N a g y m a r s i A 1980, 1982), a Nagygrb 1 sz, Paks 4/a és Szirak 2/a sz fúráskban ( B á l d i n é B e k e M 1985, 1987) A Framimfera vizsgalatk a spirplectaminas es bhvinasbuliminas zónát jelezték a Nagygrb 1 sz, Tekeres 1 sz, Tengehc 2 sz, Paks 2 sz fúráskból ( K r e c z n é L a k y I 1981, 1982, 1985) A Mllusca fauna vizsgálata is értékes infrmációkkal járult hzza a frmáció időbeni kiterjedesere vnatkzó adatkhz A Flabellipecten leythajanus, Chlamys neumayri, (Hidasnémeti 1 sz fúrás), Chlamys diaphana (Hidas 53 sz fúrás), Pallilum zellikferi (Paks 2 sz, Tengehc 2 sz fúrás), Acanthcardia vidali ritzingense (Budajen 2,3 sz, Szirak 2/a sz, Hidasnémeti 1 sz fúrás) ilyen szempntból ertekelhet legfntsabb fajk A Flabellipecten leythajanus és Chlamys neumayri együttes jelenlete egyertelmuen a Pecten aduncusflabellipecten leythajanus szubznára jellemző, mely a felsbadenit jelzi a Flabellipecten bessei zónán belül A Pallilum zellikferi szintén az előbbi szubzna zóna

19 jelző faja, mely a medencefaciesre jellemző A Paratethys déli areajaban ez a faj helyettesíti a Ki területeken elterjedt s csak a felsbadenire krlatzd Chlamys elmit Az Acanthcardia vidali ritzingense Paratethysbeli és hazai előfrdulása felsbádem agyags képződményekre krlatzdik Mindezeket összevetve megállapítható, hgy a Szilagyi Agyagmarga Frmáció kra felsbádem [Hámr G et al (1985) értél mezesében] Elemezve és összehasnlítva a különböző kifejldesi területek nannplanktn es Framinifera vizsgalati eredményekkel krrelált szelvényeit, megállapítható, hgy a nrmális sótartalmú, valtz mélységű sekélytengeri környezetet jelző bentsz Mllusca asszciációk időben szinte teljesen kitöltik a felsóbadenit Kisebb környezeti váltzásra utaló vertikális asszciacivaltásk regisztrálhatk az egyes kifejlődést területeken, de ezek minden esetben egymástól független, helyi jellegű eseményekkel vltak kapcslatsak (pl Turritelladminans, vagy CrbulaScaphpda együttesek jelentkezése) Különböző mértékű, de azns tendenciájú, a kifejldesi területek zömén észlelhető faunakép váltzásk aznban csak a felsbádem legfiatalabb részén figyelhetők meg A Szilagyi Agyagmarga Frmációt harantl szelvények többségének csak legfelső szakaszán leptek fel azk az asszciációk, melyek a krábbi nrmális ssvizu tengeri környezetben bekövetkező váltzást (startalmcskkenes, mélységviszny váltzás, endemikus, KeletiParatethysbl szármázó fajk megjelenése) jelezték (3 abra) A NyugatiMecsekben, íll a KeletiMecsek déli előterében a frmáció zarszakaszaban fellépő nagy diverzitásu Crbula dmináns asszciációk a mélység csökkenésére utalnak Valószínűleg a mélység és sótartalm csökkenése következtében alakult ki a Tengelic 2 szfúrásában észlelt CrbulaSerpula együttes, vagy a hidasi területre jellemző, kis diverzitasu Crbula gibba dmináns asszciáció, melyben a KeletiParatethys endemikus fajai is fellépnek (Selmeczi I 1982) A B 2 sz és 3 sz fúráskban határztt faunaképvaltás nincs, de az Acanthcardia CrbulaChlamys együttesben a Crbula gibba kiugró dminanciája a szelvények felső szakaszán valószínűleg a sótartalm csökkenésének kvetkezmenye A Hidasnémeti 1 sz fúrásban, ahl a Szilagyi Agyagmarga Frmáció vastagsága 164,8 m, a badem rétegsr legfelső szakaszán (1031,6 1035,2 m) sótartalm, csökkenésre utaló frrnak kíséretében megjelenik a KeletiParatethys kapcslatát jelző Macira aff knkensis (Bhnné Havas M 1985b) A makrfaunavizsgalati eredményeket összegezve megállapítható, hgy a vizsgált elterjedési területeken a Szilagyi Agyagmarga Frmáció nrmális ssvizű sekélytenger partkzelinyíltvízi facieseiben alakult ki A zarszakaszban fellepő asszciációk nagybb kiterjedésű elsekelyesedesre, íll helyenként cskkentssvizu lagúnak kialakulására utalnak IRODALOM REFERENCES Bá l d it 1973 Mlluscan Fauna f the Hungárián Upper Oligcène (Egerien) Budapest Baldi T 1983 Magyarrszági ligcén es alsmicen frmációk Akad Kiadó Budapest Baldine Beke M 1985 A Nagygrbő 1 sz fúrás nannplanktn vizsgálata Fldt Int Adattar, 1775/1, kézirat Bence G 1985 A Zalaszant 1 sz fúrás Fldt Int Kzephegysegi sztály adattara, kézirat Bhnne H avas M 1973 A KeletiMecsek törtön Mllusca faunaja Fldt Int Évkönyv 53 (4) Bhnne H avas M 1982 A Tengelic 2 sz fúrás badem es szarmata Mllusca faunaja Fldt Int Évkönyv Bhnne H avas M 1983 Új típusu szarmata Cardiumk a Zsambekimedenceből (Budajenő 2 sz fúrás) Fldt Int Évijei 1982ről

20 B h n n e H avas M 1985a Összefglaló jelentes a Keszthelyihegyseg Éi előtere negen képződményéinek bisztratigrafiai es paleklgiai ertekeleserl Fldt Int Kzephegysegt sztály adattara, kézirat B h n n e H avas M 1985b A Hidasnémeti 1 sz fúrás badem es szarmata Mlluscai Fldt Int Adattar, 315/2, kézirat B h n n e H a v a s M etal 1987 Pectinid assemblage znes f the Micéné in Hungary Prceedings VlIIth Cngr n Mediterranean Negene Stratigr 1985 Fldt Int Évkönyv C h ik a n G 1986 NyugatiMecsek kainzs földtani képződményéi Dktri disszertáció Fldt Int DelDunantuli sztály adattara, kézirat C h ik a n G et al 1987 A Paks 4/a sz fúrás földtani vizsgálatának eredményei Fldt Int Adattar, 733/16, kézirat H ass J et al 1985 Gelgy f the Sümeg Area Gel Hung ser Gel 20 H a l m a i J J á m b r Á etal 1982 Alapfurask Tengelic 2 Fldt Int Évkönyv 65 H ám r G 1970 A keletmecseki micén Fldt Int Évkönyv 53 (1) H á m r G 1978 Micén frmációk leírása Fldt Int Adattar, Tér 7630, kézirat H á m r G 1979 Magyarrszagi micén frmációk Fldt Int Adattar, Tér 8887, kézirat H á m r G 1985 A ngradcserhati kutatási terület földtani visznyai Gel Hung ser Gel 22 H á m r G etal 1985 Brehle Szirak 2/a Excursin A 1, VlIIth RCMNS Cngress, Hungary H á m r G et al 1987 The bi, lith, and chrnstratigraphy f the Hungárián Micéné Prceedings VlIIth Cngress n Mediterranean Negene Stratigraphy 1985 Fldt Int Évkönyv H f f m a n A 1977 Syneclgy f macrbenthic assemblages f the Krythica Clay Acta Gel Pl 27 (2) J á m b r Á K r p á s L 1974 A nagygrbői szerkezetkutató fúrás Fldt Int Évijei 1972ről J á m b r Á etal 1976 ABudajen2 sz fúrás földtani eredményei Fldt Int Adattar, Tér 5863, kézirat J á m b r Á etal 1982 A Paks 2 sz fúrás földtani eredményei Fldt Int Adattar, 733/5, kézirat K reczn e L aky I 1968 A KeletiMecsek micén Framiniferai Fldt Int Évk 52 (1) K k a y J 1985 A középső es a Keleti Paratethys kapcslata a felsbadem tenger startalmvisznyai tükrében Gel Hung ser Pál K ó k a y J 1985 Central and Eastern Paratethyan interrelatins in the light f laté Bademan sahnity cnditins Gel Hung ser Pál L a z a r n e S z e g ő É 1985 A Zalaszant 1 sz fúrás Frarmmfera faunaja Fldt Int Kzephegysegi sztály adattara, kézirat N a g y m a r s i A 1980 A magyarrszagi bademen krrelációja nannplanktn alapjan Fldt. Közi Se l m e c z i I 1982 A Baranya megyei Hidas község tersegeben lemelyitett hárm barnakszenkutat fúrás micén rétegsrának őslénytani vizsgálata ELTE, Földtani tanszék, kézirat

21 A DESCRIPTION OF FAUNA OF THE SZILÁGY CLAYMARL FORMATION by M B h n H avas Hungarian Gelgical Institute Budapest, Népstadin ut 14 H1143 U D C ( ) Keywrds raphy, Hungary Szilagy Claymarl Frmatin, Bademan, Mllusca, palececlgy, bistratig The Szilagy Claymarl Frmatin is ne f thse lithstratigraphical units which have the richest mlluscan fauna frm Micene time in Hungary The descriptin f fauna f the frmatin is based n the study f a ttal f 20 brehles Examined areas f its gegraphic extent Transdanubia (E and W parts f Mecsek Mts, E f the ridge at Tlna, Paks, Tengelic, the nrthern freland f the Keszthely Mts, Basin f Zsambék) and N Hungary The characteristic rck type f the frmatin is claymarl There were seven benthmc mlluscan assemblages which culd be distinguished. Their majr part had existed in the shallw, middle and deep sublittral znes f an penwater envirnment, mre distant frm the shre f the Late Bademan sea f nrmal seawater salinity (Crbula species accmpanied by a rich fauna f gastrpds, Turritella Crbula, AcanthcardiaCrbulaChlamys, Lentipecten denudatumthyasira flexusa micheltti) Crbula gibba (in mass), with a few accessrial faunal elements and CrbulaSerpula assemblages had ccurred in the nearshre regins and, in sme cases, they were able t survive the decrease in salinity f the water Their ccurrence is characterisitc mainly f the upper part f the frmatin, which becmes frequently mre sandy The argillaceus frmatins f the Szilágy Claymarl Frmatin can be assigned t the Znes NN67 nannzne, the Spirplectamina, BulimmáBlivina Framinifera and Flabellipecten besseri Pectimda zne and the Subznes Pecten aduncusflabellipectea leythajanus subzne

Kristályszerkezetek és vizsgálatuk

Kristályszerkezetek és vizsgálatuk Kristályszerkezetek és vizsgálatuk Az anyagk tulajdnságait atmjaik fajtája, kémiai kötésük jellege és kristályszerkezete együttesen határzza meg. A fentiekre a szén egy tipikus példa. A tiszta szén gyémánt

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

LAJTAMÉSZKŐ ELŐFORDULÁS A KEREPESI ŰTON.

LAJTAMÉSZKŐ ELŐFORDULÁS A KEREPESI ŰTON. LAJTAMÉSZKŐ ELŐFORDULÁS A KEREPESI ŰTON. Dr. BARTKÓ LAJOS Dr. KOKAY JÓZSEF* Összefoglalás;: Budapesten, a Kerepesi úton csatornaépítés alkalmával lajtamészkő képződményeket tártak fel. Két egymáshoz közeli

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Vízgyűjtő-gazdálkdási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarrszági része 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Felszíni víztestek kijelölése Módszertan Vízflyás víztestek felülvizsgálata

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2014. WENFIS Mérnök Irda Kft. Székhely: 2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55. Telephely: 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. E-mail: inf@wenfis.hu www.wenfis.hu TISZAÚJVÁROS

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet.

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet. ÓBUDAI EGYETEM Bánki Dnát Gépész és Biztnságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudmányi- és Gyártástechnlógiai Intézet Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik Oktatási segédlet. Összeállíttta: dr. Hrváth

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata neutrncsillagk száma 8 7 6 5 4 3 2 1 ( dm/ dt ) 10 = 1 0 0 200 400 600 800 1000 1 n (s ) 10. ábra. A milliszekundums neutrncsillagk frekvencia szerinti elszlásának összehasnlítása Glendenning és Weber

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése Boda Erika III. éves doktorandusz Konzulensek: Dr. Szabó Csaba Dr. Török Kálmán Dr. Zilahi-Sebess

Részletesebben

Példák. Ismert a római számok halmaza, amely intuitív szintaxissal rendelkezik, hiszen pl.

Példák. Ismert a római számok halmaza, amely intuitív szintaxissal rendelkezik, hiszen pl. A 10. óra vázlata: Példák Ismert a római számk halmaza, amely intuitív szintaxissal rendelkezik, hiszen pl. IIV-t VX-et vagy IIII-t nem fgadjuk el római számnak (habár v.ö. tarkk-kártya vagy némely óra

Részletesebben

i-m- Megbízhatósági vizsgálatok Weibull-eloszláson alapuló mintavételi eljárásai és tervei /(f)=f'(0 = Hí F(f) =

i-m- Megbízhatósági vizsgálatok Weibull-eloszláson alapuló mintavételi eljárásai és tervei /(f)=f'(0 = Hí F(f) = k BALOGH ALBERT-DR. DUKÁTI FERENC Megbízhatósági vizsgálatk Weibull-elszlásn alapuló mintavételi eljárásai és tervei ETO 51926: 62-192: 621.3.019.S A megbízhatósági vizsgálatk mintavételi terveinek elkészítésekr

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN

NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN Misklci Egyetem Bölcsészettudmányi Kar Magyar Nyelvtudmányi Intézeti Tanszék NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN SZAKDOLGOZAT MAGYAR ALAPSZAK (BA) Készítette: Herbák Andrea magyar nyelv

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék XIII. évflyam 1. szám www.hmkigazda.cm Terjeszti: belterületen a Dbber Lapterjesztő Kft., külterületen a Magyar Psta 016. Január Szerkesztő: Hrváth Péter Nymdai munkák: Lapcm Lapkiadó és Nymdaipari Kft.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

Marginolási módszertan

Marginolási módszertan Marginlási módszertan Biztsíték típusk definiálása Az előírásnak megfelelően csak azk a biztsíték elemek kerülnek definiálásra, amely az érintett pzíciók lezárásáig felmerülő kckázatk fedezésére szlgálnak.

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ Dátum és időpnt: 2013. június 25. 10:00 Helyszín: NFÜ tárgyalója RÉSZTVEVŐK Meghívtt vendégek

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

A köztiagy, nagyagy, kisagy

A köztiagy, nagyagy, kisagy A köztiagy, nagyagy, kisagy Szerk.: Vizkievicz András A köztiagy és a nagyagy az embrinális fejlődés srán az előagyhólyagból fejlődik ki. A köztiagy (dienchephaln) Állmánya a III. agykamra körül szerveződik.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II.

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II. Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II. LABDARÚGÓ LÉTESÍTMÉNYEK (PÁLYA) Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 56/2009.(04.16.) számú határzatával I. fejezet Bevezetı rendelkezések 1. cím A szabályzat

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technlógiai tanulmányk intézete A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (IPPC) Referenciadkumentum a plimerek gyártása

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Nemesszalók Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2008.(XI.13.) számú rendelete Nemesszalók község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Nemesszalók Község Önkrmányzatának

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÁDÁM LÁSZLÓ A SAJÓ MENTI KŐSZÉNTELEPES ÖSSZLET SZEKVENCIA SZTRATIGRÁFIAI VIZSGÁLATA, KORA, ŐSFÖLDRAJZI VISZONYAI TÉMAVEZETŐ:

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÁDÁM LÁSZLÓ A SAJÓ MENTI KŐSZÉNTELEPES ÖSSZLET SZEKVENCIA SZTRATIGRÁFIAI VIZSGÁLATA, KORA, ŐSFÖLDRAJZI VISZONYAI TÉMAVEZETŐ: EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA VEZETŐ: DR. MONOSTORI MIKLÓS FÖLDTAN-GEOFIZIKA DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: DR. MONOSTORI MIKLÓS ÁDÁM LÁSZLÓ A SAJÓ MENTI

Részletesebben

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014 Fglalkztatás és a fglalkztatási frmák kérdőiv 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A Kmárm-Esztergm Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKI), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával Kmárm-Esztergm megyei Igazgatósága

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

I. Adatok, adatgyűjtés

I. Adatok, adatgyűjtés I. Adatk, adatgyűjtés Adatgyűjtés adatk minőségének értékelése. Gazdasági adatkról lesz szó! Adat: rögzített ismeret. Számszerű adatkkal fgunk fglalkzni. Általában az adatk nem teljes körűek (kmplettek).

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

Gombák. Félkövér tartalmazó, kitintartalmú sejtfallal rendelkezı élılények,

Gombák. Félkövér tartalmazó, kitintartalmú sejtfallal rendelkezı élılények, Gmbák Frrás: www.wikipedia.hu A gmbák Curier eukarióta New sejtekbıl 26 álló, egy- vagy többsejtő, általában Times fnalas New felépítéső, színanyagt nem Félkövér tartalmazó, kitintartalmú sejtfallal rendelkezı

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk

MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk MTEMTIK C 1. évflyam. mdul mi terünk Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató mdul célja Időkeret jánltt krsztály Mdulkapcslódási pntk térfgat- és felszínszámítási

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Eredmények. A megkapott regisztrációs lista alapján a Vándorgyűlésen résztvevők a következőképpen oszlottak meg:

Eredmények. A megkapott regisztrációs lista alapján a Vándorgyűlésen résztvevők a következőképpen oszlottak meg: Eredmények Általáns kérdések A megkaptt regisztrációs lista alapján a Vándrgyűlésen résztvevők a következőképpen szlttak meg: Dr (a neve előtt dr van, 1-2 kivételtől eltekintve rvs): 169 fő (38%) Gyse

Részletesebben

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA A DIFFÚZIÓ JELENSÉGE LEVEGŐBEN Cs in á lju n k e g y k ís é rle t e t P A = P AL +P= P BL + P = P B Leveg ő(p AL ) Leveg ő(p BL ) A B Fe k e t e g á z Fe h é r g á z A DIFFÚZIÓ

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökszféra- Prjekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben

2. A kiszolgálási politika működésének lépései (releváns kiszolgálási elemek, teljesítménynormák, teljesítésmérés, eltérések elemzése)

2. A kiszolgálási politika működésének lépései (releváns kiszolgálási elemek, teljesítménynormák, teljesítésmérés, eltérések elemzése) 5.A) Ismertesse a kiszlgálási színvnal fgalmát! Mutassa be a kiszlgálási plitika működésének lépéseit! Melyek a kiszlgálási színvnal fő mutatói? Mutassa be a kiszlgálási színvnal mérésének jellemző mutatószámait!

Részletesebben

1. kötet nevelési program

1. kötet nevelési program Verzió: 09 Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugdjék. (1 Krinthus 2,

Részletesebben

Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát nevezzük szocializációnak.

Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát nevezzük szocializációnak. Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szciális hatásk nélkül, e hatásk érvényesülésének flyamatát nevezzük szcializációnak. A szcializáció tartalma: maga a kultúra, vagyis mindazknak az

Részletesebben

Turisztikai alkalmazás készítése, GSM alapú helymeghatározás

Turisztikai alkalmazás készítése, GSM alapú helymeghatározás Pázmány Péter Katlikus Egyetem Infrmációs Technlógiai Kar Turisztikai alkalmazás készítése, GSM alapú helymeghatárzás Készítette: Elek Rland Knzulens: Tihanyi Attila PPKE-ITK 2012. 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék...

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Magyarrszág-Hrvátrszág Határn Átnyúló Együttmûködési Prgram 2007-2013 (HUHR CBC Prgram) keretében megvalósuló JOINT INDUSTRIAL PARK elnevezésû, HUHR/1001/2.1.4/0004 számú

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Dabrony község településrendezési terve Településszerkezeti leírás HATÁROZAT

Dabrony község településrendezési terve Településszerkezeti leírás HATÁROZAT HATÁROZAT Dabrny Községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 38/2007. (VIII. 16.) számú határzata Dabrny ának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Dabrny Községi Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Üledékföldtant vizsgálatok Görömbőly Hejőcsaba környékén

Üledékföldtant vizsgálatok Görömbőly Hejőcsaba környékén Trilm py, R. 1955: Wechselbeziehungen zwischen Palágegraphie und Deckenibau. Matt. Gel. Inst. d. Univ. Zürich. Ürey, H. C. 1951: Methd fór measurement f paletemperatures. Bull. Gel. Sc. Am. 62. Vadász

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november

Részletesebben

Panini A150.676 V3/0211

Panini A150.676 V3/0211 Panini A150.676 V3/0211 H 1. Általáns infrmáció 184 1.1 Használati útmutatóval kapcslats infrmációk 184 1.2 A szimbólumk magyarázata 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jg védelme

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE KIFIZETETT ÁRU MINŐSÉGHIBA MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSA ESETTANULMÁNY 2006/01 Budapesti Irda: Budapest H-1146

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN Új atmerőművi blkkk létesítése a paksi telephelyen MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS BAG/2435-3/2015. ügyiratszámú végzés alapján

Részletesebben

Hálózatvezérlés a számítógép-hálózatokban

Hálózatvezérlés a számítógép-hálózatokban álózatvezérlés a számítógép-hálózatkban KVÁCS SZKÁR Telefngyár ÖSSZEFGLALÁS A cikk a számitógép-hálózatk üzemeltetésével kapcslats kérdésekkel lglalkzik. Az elméleti alapfgalmak definiálása után bemutatja,

Részletesebben

Naticidae fúrásnyomok középsõ-miocén puhatestûek mészvázain (Ipolydamásd, Börzsöny hegység)

Naticidae fúrásnyomok középsõ-miocén puhatestûek mészvázain (Ipolydamásd, Börzsöny hegység) MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 1999 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 17: 21 36 Naticidae fúrásnyomok középsõ-miocén puhatestûek mészvázain (Ipolydamásd, Börzsöny hegység) Dudás Gabriella Abstract: Sign of Naticid predation

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

Hidrosztatikai problémák

Hidrosztatikai problémák Hidrsztatikai prblémák 11 hidrsztatikai nymással kapcslats gndlatmenetek Szájával lefelé frdíttt, vízzel telt mérőhengert kiemelünk egy nagybb kád vízből Kössünk rugós erőmérőt a mérőhengerre, s annál

Részletesebben

Gépi tanulás. A szükséges mintaszám korlát elemzése. Pataki Béla (Bolgár Bence)

Gépi tanulás. A szükséges mintaszám korlát elemzése. Pataki Béla (Bolgár Bence) Gépi tanulás A szükséges mintaszám krlát elemzése Pataki Béla (Blgár Bence) BME I.E. 414, 463-26-79 pataki@mit.bme.hu, http://www.mit.bme.hu/general/staff/pataki A Russell-Nrvig könyv n=10 bemenetű lgikai

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

minőségtigyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : : Átvételi időpont; Felhasználható összeg 2oi7-AO-02> Pénzügyi ellenjegyzés mi a M *»*

minőségtigyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : : Átvételi időpont; Felhasználható összeg 2oi7-AO-02> Pénzügyi ellenjegyzés mi a M *»* J V Ügyiratszám: J^?.^.í.Í ^ ^ Kötelezettségvállalást előkészítő sztály : j^.ííxws)..) j &$>J./\/.eí.'X A szerződés tárgya: l.fl;.^m:fl&u i^jf.'i.jí m A kötelezettségvállalás a..íwmí.'ít... évi költségvetés..

Részletesebben

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek Az átlags gyermek Az átlagtól eltérő gyermek A hátránys helyzetű gyermek A veszélyeztetett gyermek Kit nevezünk "átlags gyermeknek?" aki az isklai tanulmányk elvégzéséhez megfelelő értelmi képességekkel

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Részletes megvalósíthatósági tanulmány Budapest Fővárs XII. kerület Hegyvidéki Önkrmányzat Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Megvalósíthatósági

Részletesebben

A helyi addiktológiai ellátórendszer

A helyi addiktológiai ellátórendszer A helyi addiktlógiai ellátórendszer Priritásk és fejlesztési lehetőségek Misklcn Döntéselőkészítő tanulmány Misklc MJV Önkrmányzata számára 2011. április Az addiktlógiai ellátórendszer fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

A Tétényi-plató földtani felépítése, élővilága és környezeti érzékenysége Készítette: Bakos Gergely Környezettan alapszakos hallgató

A Tétényi-plató földtani felépítése, élővilága és környezeti érzékenysége Készítette: Bakos Gergely Környezettan alapszakos hallgató A Tétényi-plató földtani felépítése, élővilága és környezeti érzékenysége Készítette: Bakos Gergely Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Dr. Leél-Őssy Szabolcs 2014. Célkitűzés Bemutatni: A területről

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010.

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

Élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és. és egészségre vonatkozó állításokról

Élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és. és egészségre vonatkozó állításokról Nyilvántartásba vett étrend-kiegészítő készítmények Élelmiszerekkel kapcslats tápanyag-összetételre és egészségre vnatkzó k Marts Éva, Hracsek Márta, Lugasi Andrea Egyeztető ülés a tápanyag-összetételre

Részletesebben

A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN

A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN BSC IN SOFTWARE ENGINEERING TEACHING AND MAINTAINING EXPERIENCES AT THE FACULTY OF INFORMATICS OF THE

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATBAN ÉRDEKELT VÁLLALKOZÁSOK INFORMÁCIÓSZERZÉSI SZOKÁSAI ÉS IGÉNYEI Kutatás a magyar mezőgazdasági termelők körében 2010 Betekintő A kutatásról A jelentés bemutatja a Farmit.hu nline

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések

II. melléklet. Tudományos következtetések II. melléklet Tudmánys következtetések és a frgalmba hzatali engedélyek feltételeit érintő váltztatásk indklása (szájn át szedhető készítmények) és a frgalmba hzatali engedély visszavnása (parenterális

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben