Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN*"

Átírás

1 Origial scietific paper Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN* Egy körkérdés alkalmával az amerikai középiskolák mide ötödik diákja bevallotta, hogy hetete egyszer leissza magát, mide egyedik pedig beismerte, hogy marihuáát szív. Egy másik körkérdés alapjá kiderült, hogy a áluk még fiatalabb gyerekek is szeszes italt fogyasztaak és kábítószert élvezek. 1 Más adatok szerit a legyel fiatalok 58 %-a fogyaszt redszerese alkoholt, mégpedig a évesek bort, a évesek ikább vodkát.* Egy fracia vizsgálat eredméyei alapjá úgy tűik, hogy az abszties középiskolások aráya em haladja meg a 20 %-ot. A fiúk mitegy 20 %-a hetete többször iszik alkoholt, a láyok alkoholfogyasztása pedig e vizsgálat szerit általába a fiúkéak a fele.' Ilye és ehhez hasoló hírek ap mit ap megjeleek a sajtóba, rádióba, televíziós műsorokba. A közvéleméy pedig övekvő aggodalommal figyeli a világ külöböző tájáról érkező híreket, amelyek a doháyzás, az alkoholfogyasztás és ezzel párhuzamosa a kábítószerélvezet fokozódó elterjedéséről számolak be a fiatalok körébe. Ezek a jele.-t-gek közvetle köryezetükbe is riasztó méreteket ölteek. Egyre több gyerek doháyzik, egyre több fogyaszt alkoholt, és sajos, egyre többször halluk kábítós" vagy szipózó", ragasztózó" fiatalról is. A helyzet aál súlyosabb, mert az eddigiek sorá mide erőfeszítés elleére sem sikerült megakadályozi vagy visszaszorítai se a doháyzást, se az alkoholfogyasztást, és a kábítószerrel valamilye formába megismerkedő személyek száma is egyre ő. E szempotból külööse veszélyeztetett korosztályak tekithetők a középiskolások, sőt már az általáos iskola hetedik-yolcadik osztályosai, akikek biológiai fejlődésébe is komoly zavarokat okozhat a doháyzás és alkoholfogyasztás, a rászokás pedig későbbi életvitelük szempotjából meghatározó jeletőségűvé válik. A társadalmi felelősség éppe az б esetükbe a legagyobb: szülőkre, közvetle köryezetre, evelőkre, társadalmi-egészségügyi itézméyekre egyarát voatkozik. Az eddigi törekvések, a szervezett ismeretterjesztő-felvilágosító előadások, a pedagógusi ráhatások, * A Létük 1985-ös taulmáypályázatáak I. díjas pályaműve.

2 a szülői pofook azoba em hozták meg a kívát eredméyt, mit ahogy a kogresszusok, viták, szervezett kampáyok sem. A fiatalok körébe egyre jobba elterjedő doháyzás és alkoholfogyasztás valamit kábítószer-élvezés olyayira allergikus kérdés, hogy emritká a probléma feltárása helyett a felelősség találgatása lesz a fő cél. ügyesek szerit az iskolákat terheli a felelősség, mert egedékeyebbé váltak: egedélyezik a doháyzást, em lépek fel kellő szigorral az iskola szomszédságába sörözgető-pálikázgató diákokkal szembe, csak tessék-lássék kutatják, ki vitt egy kis szíverősítőt" a mukaakcióra, és gyakra csak a szülői értekezlete derül ki, hogy a születésapokat alkohollal üeplik meg a taulók az osztályterembe. Más felfogás szerit a családokra hárul a fő felelősség: a régi ormák fellazultak, a családok bomlékoyabbá váltak, a gyakra bizoytalaá váló családi légkör elől a fiatalok meeküli igyekezek. S a rossz" társaságba keveredő gyerekek a baráti kör elvárásaiak akarak megfeleli még akkor is, ha összeütközésbe kerülek a szülők követelméyeivel. Noha a feti ézetek szélsőségességükél fogva agyo leegyszerűsítik a problémát, és azt sugallják, hogy a felelősség áthárítása közelebb visz a kérdés megoldásához, mégis éháy em elhayagolható jeleségre tapitaak rá. Az utóbbi évtizedekbe ugyais jól érzékelhetőe alapvető változások zajlottak le az élet számos területé, így a családi élet, a hagyomáyos morális felfogás, az életmód, a evelési elvek és szokások voatkozásába is. Valószíűek látszik, hogy e változások öszszefüggésbe állak a fiatalok körébe tapasztalható emkíváatos jeleségek mit pl. a doháyzás és alkoholizmus terjedésével. Mielőtt azoba arra a kérdésre igyekezék választ találi, hogy milye családi, iskolai köryezeti téyezőkkel mutat csakugya összefüggést a fiata-kcrú személyek övekvő mértékű doháyzása és alkoholfogyasztása, szükségük va potos számszerű adatokra, melyek megbízhatóa jelzik a doháyzás és alkoholizálás elterjedését a tizeéves fiatalok körébe. Jele taulmáyuk alapjául egy 666 fiatallal készített felmérés szolgál. A vizsgált személyek az általáos iskola 7. és 8. osztályáak taulói, illetve az általáos középiskola I. és II. osztályába járak. Életkoruk szerit (kevés kivételtől eltekitve) égy csoportba sorolhatók: 14, 15, 16 és 17 évesek. A jelzett kevés kivétel feltehetőe a túl korai beiskolázásból adódott (a 13 évesek), illetve a valamilye ok miatt évvesztes (18 éves) taulók tartozak ide. Nemek szeriti megoszlásba a vizsgált személyek 50,75 %-a (338 fő) fiú, 49,25 %-a (328 fő) pedig láy. 4 Felmérésük azzal a céllal készült, hogy potos adatokat szerezzük a doháyzás és alkoholfogyasztás méreteit illetőe az általáos iskola felsőbb osztályaiba, és yomo kövessük, meyivel övekszik a doháyzó és alkoholt fogyasztó fiatalok száma a áluk egy-két évvel idősebb, a középiskola első két évfolyamába járó taulók körébe. Igyekeztük rámutati a doháyzás és alkoholfogyasztás összefüggéseire valamit az iskolai, családi, baráti köryezetbe tapasztalható egyes jelesé-

3 gekek a taulók doháyzásával, illetőleg alkoholfogyasztásával való kapcsolatára. Megkíséreltük feltári, jele va-e, és ha ige, milye mértékbe, a kábítószer-fogyasztás a vizsgált személyek körébe. A kapott válaszok alapjá képet alkothatuk arról is, hogy maguk a fiatalok hogya vélekedek a doháyzásról, alkoholizmusról és kábítószer-fogyasztásról. Jele taulmáyuk kereté belül a fiatalkorúak doháyzásával és alkoholfogyasztásával foglalkozuk, a kábítószerre voatkozó adataikat más mukába dolgozzuk fel. Doháyzás a fiatalok körébe Felmérésük taulsága szerit a doháyzás iráti érdeklődés, az első cigaretta elszívása már agyo fiatal korba megfigyelhető. Noha eredetileg is feltételeztük, hogy az általuk vizsgált legfiatalabb korosztály (az es születésűek) egy része már bizoyára rágyújtott, az azoba meglepetést okozott, hogy a éves fiúk 60,16 /o-a, a éves láyokak pedig 43,24 /o-a, azaz a korosztályak több mit a fele Í S2,30%) már túl volt az első cigarettá. Mit 1., 2. és 3. táblázatuk eredméyei feltütetik, ez az aráy az évek sorá egyre övekszik. A taulók doháyzása 1. táblázat Életkor Mir doháyzott Míg em doháyzott összese /o % (13)14 éves , , éves , , éves , , (18) éves 57 72, ,85 79 Összese , , táblázatuk adatai emcsak azt árulják el, hogy a éves taulókak több mit a féle már rágyújtott, de arra is utalak, hogy az évek sorá egyre több fiatal kezd doháyozi. Ugrásszerűe emelkedik a doháyzó taulók száma 15 éves korba (68,85 /o-ra), majd a későbbi korosztályokba csak kisebb mértékbe módosul ez az érték. A taulók doháyzására voatkozó átlageredméyeik azt bizoyítják, hogy 666, túlyomórészt év közötti fiatal közül 63,81 /o már cigarettázott, szembe a 36,19 %-kal, azokkal, akik saját bevallásuk szerit még em doháyoztak. (Lásd még az 1. ábrát)

4 A taulók doháyzása (1. ábra) Nemek szeriti lebotásba mit a 2. és a 3. táblázatuk adatai mutatják jeletős eltérés figyelhető meg a fiúk és láyok között. A fiúk doháyzása 2. táblázat Életkor Már doháyzott Míg em doháyzott Összese /o Ve (13)14 íves 77 60, , íves 74 84, , íves 61 79, , (18) íves Összese , , A láyok doháyzása 3. táblázat Életkor Már doháyzott Míg em doháyzott Összese % % (13)14 íves 48 43, , íves 52 54, , íves 56 63, , (18) íves 21 61, ,24 34 Összese , ,04 328

5 A fiúk 60,16 %-a 2. táblázatuk alapjá már éves korába rágyújt. 15 éves korára pedig a fiúk 84,09 %-a már elszívja az első cigarettát, s ez az érték a későbbiek sorá em övekszik. A léyeges külöbség a 13 14, illetve 15 éves korba doháyozi kezdő fiúk között figyelhető meg: eredméyeik szerit mitegy 24 %-kal több fiú gyújt rá ebbe a korba, mit ezt megelőzőe. A láyokál viszot más tedecia figyelhető meg: áluk fokozatosabba övekszik azokak a száma, akik saját bevallásuk szerit már elszívták az első cigarettát. A 16 és 17(18) éves láyok között azoba ebből a szempotból léyeges külöbséget em találtuk. 2. és 3. táblázatuk adatai arra hívják fel a figyelmet, hogy a fiútaulók mide korosztályba jóval magasabb százalékba érdeklődek a doháyzás irát, mit a láyok. A legagyobb eltérés a 15 éves fiúk és láyok között tapasztalható: a láyokhoz képest 30 %-kal több azokak a fiúkak a száma, akik 15 évese rágyújtaak. Más korosztályokba mitegy 20 %-os ez a külöbség. Az oszlopos diagram (2. ábra) jól érzékelteti a magas doháyzási mutatószámokat valamit a fiúk és láyok doháyzás iráti érdeklődésébe megyilváuló külöbségeket. A taulók doháyzása emek szeriti megoszlásba Természetese e magas százalékaráyál jóval kisebb azokak a fiatalokak a száma, akik emcsak rágyújtottak, de alkalmakét vagy redszerese azóta is doháyozak. A fiúk és a láyok között ebből a

6 szempotból is külöbség figyelhető meg: a láyok 21,04 %-a doháyzik alkalmakét és 5,79 %-a redszerese, mig a fiúk 32,25 %-a vallotta, hogy alkalmakét doháyzik, és 11,83 % azt, hogy barátai körébe redszerese doháyzik. két mutató esetébe is egyértelmű, hogy az évek előrehaladtával egyre ő az alkalmakét és redszerese doháyzó fiatalok száma. Míg pl. a éves geeráció fiútagjaiak 15,63 %-a állította, hogy alkalmakét doháyzik, a 16 évesekek már SO,64 /o-a! Ugyaez a tedecia figyelhető meg a láyok esetébe is. A évesek közül csak 10,81 % az alkalmi doháyzók száma, a 16 évesek közül már 23,86%, a 17/18 évesek közül pedig 38,24%. Felmérésük szerit a 17(18) éves fiúkak több mit a egyede (26,67 %-A) redszeres doháyosak vallja magát. Vajo milye okokra vezethető vissza a fiatalkorúak körébe tapasztalható doháyzás iráti érdeklődés megjeleése? Milye mértékbe érezteti hatását a köryezet doháyzása, és meyire érvéyesül a család tiltó ereje 3 Kérdőívük segítségével azt is szerettük vola megtudi, hogy maguk a fiatalok meyire érzik felőttes pózak, szerepek a doháyzást. Ez utóbbi kérdésre egyértelmű hárítás volt a válasz az éritettek részéről. Azzal elletétbe, hogy a közvéleméy a fiatalkorúak doháyzását legáltaláosabba felőttes attitűdek miősíti, maguk a fiatalok em így vélekedek erről: a fiúk közül csak 5,33 % (18 személy), a láyok közül pedig midössze 1,52 % (5 személy) válaszolt úgy, hogy már eléggé felőttek" tekiti magát a doháyzásra. Figyelemre méltó az is, hogya viszoyulak a fiatalok köryezetük doháyzásához. 54 %-uk ki em állhatja", ha doháyozak a közelébe, s ez az aráyszám magasabb, mit azokak a száma, akik még egyáltalá em gyújtottak rá. Tehát aak elleére, hogy a vizsgált személyek jó része már cigarettázott, soka közülük mégsem szívelik, ha maguk is ki vaak téve mások doháyzásáak. A doháyosoktól való idegekedés azoba az életkor aráyába csökke. Láyokál éppúgy, mit a fiúkál, bár a láyok általába kevésbé tolerásak a köryezet doháyzásával szembe, mit a fiúk. Míg a éves gyerekek 67,78 %-a em szereti, ha doháyozak körülötte, a 15 évesekek már csak 53 %-a, a 16 évesekek 45,45 %-a, a évesek közül pedig még kevesebbe (37,97 %). Aak megfelelőe, hogy maguk egyre jobba és egyre agyobb mértékbe doháyozi kezdeek, úgy válak megértőbbé, elézőbbé a köryezet doháyzásával szembe is. A fiatalok doháyzásáak kérdésébe az iskolai és családi köryezet em mide esetbe képvisel egységes álláspotot. Külööse a középiskolák egyes csoportjaira voatkozik ez, amelyekbe kijelölt helye egedélyezik a diákok számára a doháyzást, abból a meggodolásból kiidulva, hogy ily módo elejét tudják vei a mosdókba és más eldugottabb helyeke törtéő, kevésbé elleőrizhető doháyzásak. A szülők ezzel szembe még a középiskolás diákok esetébe is sokkal jobba tiltják a doháyzást. Mit 4. táblázatuk eredméyei mutatják, a szülők jelelétébe a fiatalok közül csak agyo kevese gyújthatak rá.

7 A szülök előtt rágyújthat Életkor Fi úk /. Lá yok öss: tese /. (13)14 éves 1 0,78 1 0,42 15 éves 9 10,23 1 1, ,46 16 éves 16 20,78 3 3, ,52 17(18) éves 12 26,67 3 8, ,99 összese 38 11,24 7 2, ,76 Táblázatuk szerit a szülők 6,76 %-a egedélyezi gyermekéek, hogy jelelétébe is doháyozhat. A fiúk és a láyok esetébe a szülők em egységes álláspotot foglalak el: a láyok számára jobba tiltják a doháyzást, a fiúkkal szembe kissé egedékeyebbek, hisze a láyokak csak 2,13 %-a gyújthat rá szülei előtt, a fiúkak pedig 11,24 %-a. A szülők egedékeysége külööse a fiútaulók szüleiél érzékelhető ez a jeleség gyermekeik életkorával aráyosa övekszik. Míg a éves gyerekek léyegébe em gyújthatak rá a szülők előtt, addig a 16 éves fiúk 20,78 %-a, a 17(18) éves fiúkak pedig 26,67 %-a cigarettázhat szülei jelelétébe. A tedecia a láyok szülőkél is megfigyelhető, de kisebb mértékbe. A szülők doháyzást ellező magatartása elleére is mide korosztályba ige magas a szülők tudta élkül doháyzó taulók száma: a fiúk és láyok közül is sokkal többe doháyozak, mit aháya a szülők előtt rágyújthatak. A fiatalok doháyzására voatkozó adataikat összegezve megállapíthatjuk, hogy az első cigaretta elszívásával már agyo fiatalo megpróbálkozak taulóik. A szülők tiltó hozzáállása külööse a láyok esetébe érvéyesül, s más okok mellett valószíűe ezzel is magyarázható, hogy a fiúk és láyok doháyzása között szembetűő külöbség figyelhető meg. A fiúk doháyzás iráti érdeklődése mide korosztályba mitegy 20 %-kal meghaladja a láyokét. Adataik szerit a éves kor közötti láyokak több mit a fele, a hasoló korú fiúkak pedig kis híjá háromegyed része rágyújtott már. S ha figyelembe vesszük, hogy az évek múlásával egyre ő azokak a fiatalokak a száma, akik cigarettázi kezdeek, feltételezhető, hogy a következő geerációkba ezek az értékek tovább emelkedek. Eredméyeik tehát a doháyzás egyre szélesebb körbe törtéő elterjedéséről adak számot, és sajos a visszaszorítására tett erőfeszítéseket egyáltalá em tükrözik. Hasoló megállapításokat tehetük akkor is, ha a fiatalkorúak alkoholfogyasztását vizsgáljuk meg.

8 A fiatalkorúak alkoholfogyasztása Amikor a fiatalkorúak alkoholfogyasztásáról beszélük, akkor ez természetese em jeleti azt, hogy az alkoholfogyasztást az alkoholizmussal azoosítaák. Nem is tehetjük ezt, hisze a vizsgált korosztály tagjai között életkori sajátosságaikból következőe igazi" alkoholistával még em is találkozhatuk. Az alkoholfogyasztás korai megkezdése azoba a későbbiek sorá sok esetbe alkoholizmushoz vezethet. S ez aál is ikább figyelmet érdemel, mert, mit felmérési eredméyeik mutatják, az alkoholfogyasztás még a doháyzásál is jobba veszélyezteti a fiatalkorúakat, s e voatkozásba a fiúk és láyok között ics olya szembetűő külöbség, mit a doháyzás esetébe. 5. táblázatuk a taulók szeszesital-fogyasztására voatkozik. A taulók alkoholfogyasztása 5. táblázat Életkor Már fogyasztott alkoholt Nem fogyasztott összese /. (13)14 íves , , éves , , éves , , (18) éves 62 78, ,52 79 Összese , , Amit azt 5. táblázatuk adatai taúsítják, 666 vizsgált személyük majd háromegyed része (73,72 %) fogyasztott már alkoholt, és csak alig több, mit egyede válaszolt úgy, hogy az eddigiek sorá még em kóstolt szeszes italt. Mitegy 10 %-kal többre tehető azokak a fiatalokak a száma, akik éves koruk között alkoholt fogyasztottak, mit azoké, akik ugyaebbe az életkorba doháyozi kezdtek, (v. ö. 1. táblázat) Kapott eredméyeik elgodolkodtatok abból a szempotból is, hogy az általuk vizsgált legfiatalabb korosztály tagjai között (13 14 éves általáos iskolásokról va szó) majd 70 % már fogyasztott szeszes italt. Ez a mutatószám messze felülmúlja az azoos életkorú cigarettázi kezdő taulók aráyát, (v. ö. 1. táblázat) Nyilvá eek a évesek között megfigyelhető magas százalékaráyak tudható be, hogy az alkohol iráti érdeklődés az egyes korcsoportokba em emelkedik olya meredeke, mit a doháyzás esetébe. Felmérésükbe már csak az alkoholtartalmú italokkal való megismerkedés fokozódó övekedését tudjuk regisztráli, az alkoholfogyasztás első megjeleése még egésze fiatal, általuk em vizsgált korosztályokra

9 tehető. S oha eredméyeik em olya riasztóak, mit egy magyarországi felmérés adatai, mely szerit éves korba 100 %-ot, éves korba 92 %-ot mutatott az alkoholfogyasztás, a későbbi életkorba pedig midig 100 %-ot, az mégis figyelemre méltó, hogy éves fiataljaik közül midössze 21 % em fogyasztott még szeszes italt. 6 Taulóik alkoholfogyasztására voatkozó eredméyeiket a 3. ábra szemlélteti. A fiatalok alkoholfogyasztása (3. ábra) Nemek szeriti megoszlásba mit 6. és 7. táblázatuk adatai mutatják látszólag ics olya agy külöbség fiúk és láyok alkoholfogyasztásába, mit a doháyzás esetébe, (v. ö. 2. és 3. táblázat, 2. ábra) Évekéti lebotásba azoba sajátos jeleségek fedezhetők fel. A fiúk alkoholfogyasztása 6. táblázat Életkor Már fogyasztott alkoholt Nem fogyasztott Összese /o (13)14 éves 86 67, , éves 69 78, , éves 67 87, , (18) éves 39 86, ,33 45 Összese , , és 7. táblázatuk átlagértékei fiúk és láyok alkoholfogyasztása között csak mitegy 7 %-os eltérést mutatak. Más a helyzet viszot, ha az egyes korosztályokat vesszük szemügyre. A láyok esetébe em övekszik évek szerit az alkoholfogyasztást elkezdő személyek száma,

10 A láyok alkoholfogyasztása Életkor Már fogyasztott alkoholt Nem fogyasztott Összese /. /t (13)14 éves 78 70, , éves 67 70, , éves 62 70, , (18) éves 23 67, ,35 34 összese , , haem mid a égy évfolyamba 70 % körül mozog. A fiákál azoba em ilye kiegyesúlyozotta alakul a kép, haem rohamosa csökke azokak a fiúkak a száma, akik még em fogyasztottak szeszes italt. Míg a láyokak mide korosztályba kb. 30 %-a em ivott még, a fiúkál ez az érték csak a évesek csoportjába figyelhető meg, és bizoy két év leforgása alatt %-ra csökke le. Fiúk és láyok alkoholfogyasztásáak külöbségét az oszlopos diagram (4. ábra) szemlélteti. A fiatalok alkoholfogyasztása emek szeriti megoszlásba (4. ábra)

11 A fiatalok alkoholfogyasztását elemző vizsgálatok általába arra a következtetésre jutak, hogy a fiatalok első alkoholfogyasztása az esetek túlyomó többségébe a felőttek támogatásával és a felőttek társaságába törtéik. Felmérésük eredméyei is arról teszek taúbizoyságot, hogy a szülők gyermekeik alkoholfogyasztásával kapcsolatba eléggé elézőek. 8. táblázatuk adatai a szülők hozzáállását tükrözik a fiatalok alkoholfogyasztására voatkozóa. A szülők mm tiltják gyermekeik alkoholfogyasztását 8. tibiázat Életkor Fi ók /. Lie iyok /. Ost zese /t (13)14 íves 40 31, , ,31 15 íves 43 48, , ,53 16 éves 39 50, , ,06 17(18) íves 26 57, , ,16 összese , , ,44 Táblázatuk alapjá egyértelműek látszik, hogy a szülők sokkal kevésbé elutasítóak gyermekeik alkoholfogyasztásával, mit esetleges doháyzajával kapcsolatosa, (v. ö. 4. táblázat) A fiús szülők 43,79 %-a megegedi gyerekéek az alkohol fogyasztását, a láyos szülőkek pedig 39,02 %-a, míg a doháyzást eél jóval kevesebbe tűrték el. Külöös figyelmet érdemelek a és 15 éves fiatalok szüleiek egedékeységére voatkozó adatok. A fiús szülők 31,25*/o-a megegedi, hogy éves fia alkoholt fogyasszo, a 15 éves fiúk szüleiek pedig csakem a fele. A láyos szülők is sokkal elézőbbek, mit a doháyzásál. A éves láyok szülei közül seki sem volt, aki a doháyzásc egedélyezte vola gyermekéek, ezzel szembe 37,84 % em emel kifogást az elle, ha láya alkalmakét szeszes italt fogyaszt. És oha a fiús szülők általába az alkoholfogyasztásál is elézőbbek, mit a láyos szülők, de ez a külöbség em számottevő a külöböző emű gyermekekre voatkozóa. Nem tűik talá idokolatlaak, ha a feti eredméyek alapjá arra a következtetésre jutuk, hogy a gyerekek alkoholfogyasztásával szembei agyobb szülői toleracia is közrejátszik abba, hogy ilye magas mutatószámokat kaptuk a éves fiatalok alkohol iráti érdeklődését illetőe. A jeleség legszembetűőbbe a láyos szülők tiltó, illetve egedékeyebb magatartásával mutat összefüggést. Persze, ez em jeleti azt, hogy a szülők részéről megyilváuló tiltás teljes egészébe vissza is fogá a káros szokást. Hisze mide tiltás elleé-

12 re is a láyokak több, mit a fele rágyújtott már, de ott, ahol a szülők részéről közel 40 %-os az egedékeység, ott bizoy a szeszes italok iráti érdeklődés is 70 %-ra emelkedett. Érdemes felfigyeli arra is, hogy az általáos tapasztalat szerit az iskolák és a családok elletétes álláspotot foglárak el a doháyzás és alkoholfogyasztás esetébe. Míg ugyais újabba egyes középiskolák egedélyezik a doháyzást, olya iskola em létezik, ahol akármilye formába elfogadott lee az alkoholfogyasztás; ezzel szembe a szülők sokkal ehezebbe tűrik el, ha gyermekeik a szülői házba rágyújtaak, mit azt, ha alkalomadtá a jelelétükbe szeszes italt fogyasztaak. A ta.'ók alkoholfogyasztására voatkozó felmérési eredméyeik szite teljes egészébe összecsegeek a dolgozatuk elejé említett fracia vizsgálat adataival, mely szerit a teljese abszties középiskolások aráya em haladja meg a 20 %-ot. e Az általuk vizsgált személyek közül az 1969-es, illetve az 1968/67-es születésű fiatalok járak középiskolába, és e két geeráció esetébe a teljese abszties fiatalok aráya 21,82, ill. 21,52%. Az említett fracia vizsgálat eredméyei szerit azoba a láyok szeszesital-fogyasztása a fiúkéak körülbelül a fele a mi fiataljaik körébe végzett felmérés szerit ics ilye agy külöbség a fiúk és láyok alkoholfogyasztása között: midössze 7 %-os külöbséggel számolhatuk, és az évekéti külöbségek sem haladják meg a 20 %-ot. Természetese em tekithető iszákosak" mide fiatal, aki már kóstolt szeszes italt. Éppe ezért külö figyelmet érdemel, háya vaak, akik alkalmakét" iszak, háya fogyasztaak redszerese" alkoholt, és vajo háy fiatallal fordult elő, hogy addig ivott, míg lerészegedett. 9., 10. és 11. táblázatuk adatai a feti kérdésekre adak választ. Alkalmakét iszik 9. táblázat Életkor Fi iúk /. Lár tyok /» öss zese /o (13)14 éves 65 50, , ,39 15 éves 54 61, , ,38 16 éves 55 71, , ,88 17(18) éves 29 64, , ,49 Összese , , ,16 9. táblázatuk is megerősíti, hogy a láyok és fiúk alkoholfogyasztása között az átlagértékek szempotjából léyeges külöbség

13 em található. A fiúk 60,06 /o-a tekiti magát alkalmi" ivóak, a láyokak pedig 58^23 /o-a. Az egyes évfolyamok szerit azoba már bizoyos eltérésekre figyelhetük fel. Szembetűő, hogy a legfiatalabbak között (a évesek csoportjába) több láy állítja, hogy alkalmakét szeszes italt fogyaszt, mit aháy fiú. Feltételezhető, hogy ez a jeleség összefüggésbe lehet azzal az életkori sajátossággal, hogy a éves láyok biológiailag felőttebbek érzik magukat, mit a hasoló korú fiúk, s a család, a köryezet is így vélekedhet: a éves láyok közül a szülők többek egedik meg a szeszes ital fogyasztását, mit a hasoló korú fiúkak, (lásd még a 8. táblázatot) Ezt a lemaradást" alkoholfogyasztási szempotból aztá a fiúk már a következő geerációra behozzák", és el is hagyják a láyokat. Baráti körbe redszerese iszik 10. táblázat Életkor Fi úk /o Lá yok /o öss: cese /. (13)14 íves 3 2,34 1 0,9 4 1,67 15 íves 5 5,68 4 4,21 9 4,91 16 íves 7 9,09 3 3, ,06 17(18) íves 6 13,33 2 5, ,12 Összese 21 6, , , táblázatuk alapjá taulóik 4,65 %-a vallotta magát redszeres" ivóak. A fiúk közül kétszer ayia állították ezt, mit a láyok közül. Az évek haladtával egyre több fiú iszik redszerese, s a égy év alatt ez a övekedés több, mit 10 %-ot tesz ki. Adataik kisebb éi:<íket mutatak, mit a dolgozatuk elejé említett legyel felmérés eredméyei, melyek szerit a legyel fiatalok 58 %-a fogyaszt redszerese alkoholt. 7 Ez az 58 % a mi vizsgálatukba az alkalmakét" ivó fiatalok számával (59,16 %) mutat komoly hasolóságot. Jele vizsgálatuk adatai arra hívják fel a figyelmet, hogy a éves korosztályhoz tartozó fiúkak a egyedrésze (24,56 /o-a) volt már részeg. Ha évekéti lebotásba vesszük szemügyre a feti jeleséget, elgodolkodtató adatokra bukkauk. Vajo hol s milye körülméyek között volt módja lerészegedi a éves fiúk 12,5 %-áak? A 15 eves fiúk 23,86 %-áak? Bár, mit láttuk, a szülők ezekbe a korosztályokba is ige magas százalékba egedélyezik gyermekeik számára az alkoholfogyasztást, de ahhoz bizoyosa em járulak hozzá, hogy általáos iskolás gyerekeik részegre igyák magukat. Meyi időt tölthetek el vajo ezek a fiatalok szülői elleőrzés él-

14 Már volt részeg Eleikor Fi iúk Lár lyok Oss: zese 0 / / / (13)14 éves 16 12, ,95 15 éves 21 23, ,66 16 éves 21 27, , ,18 17(18) éves 25 55, , ,24 Összese 83 24, , ,77 kül, ha lehetőségük va arra, hogy lerészegedjeek, s idejükből valószíűleg még arra is futja, hogy valamelyest kijózaodjaak, mire hazaérek. Nem kevésbé elgodolkodtató adat az sem, hogy a középiskola második osztályába járó fiúkak több mit a fele (55,56 Vo) yilatkozott úgy, hogy volt már részeg. A láyok esetébe alacsoyabbak ezek a mutatószámok, de a középiskolásokál ugrásszerűe megemelkedek, mide bizoyal az öállósodással", a felőttebbé válással", a szülői elleőrzés alól törtéő fokozatos kicsúszással párhuzamosa. 5. ábrák a fiúk és láyok között előforduló részegségre voatkozó eredméyeiket szemlélteti. A részegség előfordulása emek megoszlásba szeriti (5. ábra)

15 Fiataljaik alkoholfogyasztására voatkozóa tehát elég ijesztő kép tárul elék. A éves korú fiatalok közül majd háromegyed részük már fogyasztott szeszes italt, 60 %-uk alkalmakét azóta is iszik, a fiúk egyedrésze volt már részeg. S mit láttuk, a láytaulók sem maradak el sokkal a fiúk mögött. Eredméyeik arról taúskodak, hogy a gyerekek már agyo fiául korba hozzájutak szeszes italhoz, és az évek haladtával egyre többe leszek azok, akik külöböző okok miatt ismételte alkoholt fogyasztaak. Meredeke emelkedik a redszerese" ivók száma is. Sajos, kapott eredméyeik em tükrözik azokat a társadalmi erőfeszítéseket, amelyek a fiatalok alkoholfogyasztásáak visszaszorítására iráyulak. A jelelegi helyzet szerit a szeszesital-fogyasztás a fiatalok körébe ő. Az sem lehet megyugtató számukra, hogy más közegbe még súlyosabb a helyzet. A már említett magyarországi felmérés szerit éves kor felett 100 %-osak bizoyult az alkoholfogyasztás, a taulók 73 %-a több-kevesebb redszerességgel fogyaszt szeszes italt, és a középiskolások között a részegség előfordulása 28 %-os (emek közötti elkülöülés sem jeletkezett). 8 Adataik eél kisebb méretű alkoholfogyasztásról taúskodak, bár ami a részegség előfordulását illeti ameyibe a középiskolások adatait vesszük szemügyre agyo csekély eltérés figyelhető meg. Vajo kevés lee a felvilágosítás az alkohol káros hatásáról? Fiataljaik em leéek tisztába azzal, hogy a fejlődő szervezet számára meyi veszéllyel jár a szeszes italok fogyasztása? Vagy a agyfokú szülői toleracia járula hozzá a gyerekek alkoholizálásához? Esetleg a felőttek, a köryezet iszákosságáak látváya lee számukra a követedő példa? A fiatalok válaszai arra egedek következteti, hogy az alkoholfogyasztás motívumai között számos téyező játszik szerepet. A taulók egy része (77 fiú és 34 láy) vidámabbak, feldobottabbak érzi magát az alkohol hatására, és saját megítélése szerit ezért fogyaszt szeszes italt, a többségük pedig a társaság kedvéért iszik. Ez utóbbiak száma elég magas, az alkoholt fogyasztó személyek 37,47 %-a, s ez is megerősíti azt az általáosa elterjedt ézetet, mely szerit a baráti társaságok közvetle hatása a fiatalkorúak alkoholfogyasztásáak komoly téyezője. A köryezet iszákosságát, magát az alkoholizmust Viszot a fiatalkorúak jó része határozotta elutasítja. Diákjaik 70 %-a ki em állhatja az alkoholistákat. A láyok elutasítása határozottabb, mit a fiúké: a fiúk 63,02 %-a, a láyokak pedig 78,05 %-a idegekedik az iszákosoktól. Midkét emél megfigyelhető azoba egy olya tedecia, hogy az életkorral csökke az elutasító magatartás. Az alkoholfogyasztás esetébe is szembetűő az a sajátosság, amelyre már a doháyzásál is felfigyeltük: a fiatalok túlyomó többsége em érzi azt, hogy viselkedése felőttes magatartás utázása lee. Midössze 5,71 %-uk véli azt, hogy már elég agy" az alkoholfogyasztásra.

16 A doháyzás és alkoholfagyasztás összefüggései Felmérési eredméyeik szerit 666, túlyomórészt 14 és 17 év közötti fiatalra kiterjedő vizsgálati ayagukba számottevő mértékbe fordult elő doháyzás és alkoholfogyasztás. Célszerűek látszik összefüggést keresi a doháyzás és alkoholfogyasztás között, azaz megállapítai, milye aráyba doháyozak az alkohol irát is érdeklődő fiatalok, és viszot: milye aráyba fordul elő alkoholfogyasztás a doháyzó fiatalok körébe. 12. táblázatuk adatai arra voatkozak, hogy azok közül a taulók közül, akik már rágyújtottak, háya vaak, akik szeszes italt is fogyasztottak. A doháyzók közül alkoholt is fogyasztott 12. tibiázat Életkor Fii ik /. Lá yok /o ÖSSJ tese /. (13)14 éves 60 77, , ,2 15 éves 61 82, , ,75 16 éves 57 93, , ,32 17(18) éves 32 88, , ,21 Összese , , ,76 Táblázatuk alapjá fiúkra és láyokra egyarát jellemző, hogy azok közül, akik már rágyújtottak, több mit 80 /o-ba az is előfordult, hogy szeszes italt fogyasztottak. Az egyes évfolyamok szeriti lebotásba a fiúk doháyzása és alkoholfogyasztása közötti összefüggés az életkor aráyába övekvő, a láyokál csökkeő tedeciát mutat. Még szembetűőbb összefüggésre figyelhetük fel, ha a többé-kevésbé redszerese doháyzó fiatalok alkoholfogyasztását vizsgáljuk meg. (13. táblázat) 13. táblázatuk alapjá megállapíthatjuk, hogy 90%-ál is magasabb összefüggés va a redszeresebb doháyzás és az alkoholfogyasztás között a fiatalkorúak körébe. Ez az adat is megerősíti azt a felfogást, hogy a fiatalok doháyzása és alkoholfogyasztása elle egyszerre kell küzdei, aál is ikább, mert a jelek szerit a kettő együtt jár az esetek túlyomó többségébe. (Ha megfordítva próbáljuk elvégezi az összehasolítást, azaz azt kutatjuk, hogy a szeszes italt fogyasztó gyerekek háy százaléka doháyzott már, szité,magas értékeket kapuk: a fiúkál 80,46 %-os, a láyokál 63,48 %-os, átlagba pedig 72,51 %-os az összefüggés.) Összehasolító eredméyeik szerit tehát mide tíz alkalmar

17 A redszerese (alkalmakét) doháyzók közül alkoholt is fogyaszt Életkor Fit ik Vo Lá yok Vo öss; :ese /t (13)14 éves , ,75 15 éves 29 85, , ,22 16 éves 38 97, , ,08 17(18) éves , ,24 Összese , , ,30 két vagy redszerese doháyzó gyerek közül több mit kilec szeszes italt is fogyasztott. Nem érdektele talá mide voatkozó mutatót összegezve megállapítai, háyra tehető azokak a fiatalokak a száma, akik em doháyozak és alkoholt sem fogyasztaak. 14. táblázatuk adatai a em doháyzó és alkoholt sem fogyasztó fiatalok számát tütetik fel. A doháyzó és/vagy alkoholfogyasztó, illetve a em doháyzó alkoholt sem fogyasztó fiatalok megoszlása 14. táblázat Életkor Doháyzi к és/vagy alkoholt fogyaszt Ve Nem dohi myzik és em fogyás: zt alkoholt : V. Összese (13)14 éves , , éves , , éves , , (18) éves 71 89, ,13 79 összese , , Vizsgálati ayagukba midössze 15,77 %-or tesz ki azokak a fiatalokak a száma, akik em fogyasztottak szeszes italt és em is doháyozak. Ezzel szembe a vizsgált személyek közel 85 /o-a vagy az egyikkel, vagy a másikkal (vagy midkettővel) már próbálkozott. Még a évesek korosztályába is csak a taulók 22,18 /o-a állította, hogy em gyújtott rá és em is kóstolt szeszes italt. Az évek sorá ezekek a fiatalokak a száma egyre csökke, és a 17 évesek

18 csoportjába már csak 10,13 %-ot tesz ki. Nagyobb méretű csökkeés éves kor között következik be: egy év alatt 9 %-kal lett kevesebb azokak a száma, akik em doháyoztak és em fogyasztottak alkoholtartalmú italt. A fiatalkorúak körébe egyre jobba elterjedő doháyzásra és alkoholfogyasztásra voatkozó adatok hatékoyabb prevetív itézkedéseket sürgetek. A tájékoztató előadások, ismeretterjesztő műsorok keretébe a fiatalok számtalaszor hallottak már a doháyzás és az alkoholfogyasztás egészségkárosító hatásáról és más problémákról, melyek a túl korá elkezdett doháyzással és ivással együtt járak. Hiába tudják azoba elméletbe midezt, mégsem eek a szellemébe élek, és az alkoholfogyasztás (valamit a doháyzás) egyre fiatalabb korosztályokat veszélyeztet. Pedig számos kutatás bizoyítja, hogy az összes doháyos 67 %-a 19 éves kora előtt szokott rá, mit ahogy a zárt itézetbe kerülő alkoholisták %-a is már gyermek- és serdülőkor hm kezdett italozi. 9 A káros szokások megelőzése tehát legalább olya fotos vagy még fotosabb feladat, mit a már létrejött, maifesztálódott problémákkal felvei a küzdelmet. Kutatási eredméyeik a fiatalkorúak körébe megfigyelhető doháyzás és alkoholfogyasztás közötti szoros összefüggésre mutatak rá: kevés kivételtől eltekitve a doháyzó gyerekek alkoholt is fogyasztaak. Mi lehet eek a sajátosságak az oka? Milye motívumokkal lehet összefüggésbe hozi, hogy a fiatalok jó részét a korai doháyzás és alkoholfogyasztás egyarát veszélyezteti? Jele mukákba éháy közvetle köryezeti téyezőt vizsgáltuk meg abból a szempotból, hogy ezek hatása relevás összefüggést mutat-e a fiatalkorúak doháyzásával, illetve alkohol iráti érdeklődésével. A doháyzás és alkoholfogyasztás valamit az iskolai problémák összefüggései A ma iskoláját köztudomású közel se lehet megvádoli autoritárius evelési elvekkel. A régi, hírese szigorú, agy fegyelmet megkövetelő iskolák már rég megszűtek vagy átszerveződtek, s az újoa kialakult iskolatípusok számos problémával küzdeek. Többek között azzal, hogy szite teljese eszközteleek a taulók körébe elharapódzó fegyelmezetleségek megfékezésébe. Az ú. megrovások leéek hivatottak a diákok viselkedését szabályozi, s az igazolatla mulasztásoktól kezdve a legkülöbözőbb kihágásokat megtoroli. Kutatási ayagukba megvizsgáltuk, milye összefüggést mutatak az iskolai bütetések a taulók doháyzásával, illetve alkoholfogyasztásával. Kik azok a diákok, akik többször részesülek bütetésbe az iskolai ormáktól eltérő viselkedésük miatt? 15. táblázatuk erre a kérdésre ad választ.

19 A doháyzás és alkoholfogyasztás, valamit az iskolai megrovások összefüggései Vizsgált Megrovást kapott Nem kapott összese személyek (v. sz.) /# /# Nem doháyzik, em iszik 5 4, , Iszik és/vagy doháyzik , , Együtt , , Táblázatuk alapjá megállapíthatjuk, hogy azok a taulók, akik se em doháyoztak, se em ittak, jóval alacsoyabb százalékba (4,76) kapak valamilye bütetést az iskolába, mit azok, akik már rágyújtottak és/vagy szeszes italt is fogyasztottak (19,61 %). A em doháyzó és em ivó gyerekek viselkedése jobba megfelel az iskolába megkövetelt ormákak, ormaszegő viselkedés ritkábba lép fel áluk. Ige magas szigifikás összefüggést kapuk, ha a redszerese (alkalmakét) doháyzó és még alkoholt is fogyasztó taulók iskolai bütetéseit vizsgáljuk meg (p < 0,001-él), s hasoló magas értéket kapuk, ha azokak a taulókak a vizsgálati eredméyeit vesszük figyelembe, akik akár egyszeri alkalommal is doháyoztak és szeszes italt fogyasztottak (p < 0,001-él). A fiatalok doháyzása és alkoholfogyasztása tehát együtt jár egy bizoyos ormaszegő viselkedéssel, vagyis azok a fiatalok hajlamosabbak a külöböző tiltások elleére doháyzásra és alkoholfogyasztásra, akik egyébkét is hajlaak a köryezet részéről támasztott elvárások, viselkedési szokások megszegésére. S ha tudjuk, hogy az alkoholizmus jeleségét újabba társadalmi beilleszkedési zavarak tekitik, aélkül, hogy kapott eredméyeikből túlzotta messzemeő következtetést voák le, talá em hiábavaló, ha már iskoláskorba felfigyelük a beilleszkedési" problémák megjeleésére és egyértelmű összefüggésükre a korai szeszesitalfogyasztással és a doháyzással. A doháyzás és alkoholfogyasztás, valamit a családo belüli problémák összefüggései Napjaikba közhelyszámba megy a család válságáról beszéli. Az utóbbi évtizedekbe óriási változások zajlottak le a család struktúrájá belül, de a család hagyomáyos társadalmi és egyéi szerepeit illetőe is. A családi élet apjaikba olya agy változásoko met keresztül, amelyek kihatással vaak a felövő újabb emzedék szemé-

20 lyiségfejlődésére. És itt emcsak arról va szó, hogy a bomlékoyabbá váló, érzelmileg labilisabb család immár elvesztette azt a korábba még meghatározó fukcióját, amelyet a ormatív viselkedés szabályozásába betöltött, haem ami ezzel szervese összefügg a családo belüli kofliktusok, problémák hozzájárulhatak a felövekvő fiatal geeráció érzelmi bizoytalaságáak, káros szokásaiak, személyiségfejlődési zavaraiak, deviás viselkedéséek kialakításához. Jele felmérésük keretébe a fiatal korba jeletkező doháyzás és alkoholfogyasztás összefüggéseit kerestük éháy, családo belüli problémával. Alábbi eredméyeik arra mutatak rá, hogy a fiatalkorúak doháyzása és alkoholfogyasztása milye kapcsolatba va a kedvezőtle családi légkör kialakulásával, az otthotalaság" érzésével valamit л szülők az apa alkoholfogyasztásáak mértékével. Kedvezőtle családi légkörre, családo belüli feszültségre utalt kérdőívük három kérdéscsoportja: Szüleim gyakra veszekszeek", ayám gyakra ideges" és apám éha gorombá báik velük". E kérdésekre a következő válaszokat adták a vizsgált személyek: A szülök veszekszeek" 16. táblázat Vizsgált Szülök személyek r..veszekszeek" Nem veszekszeek" Összese (v. sz.) /. /o Redszerese (alkalmakét) doháyzik és alkoholt is fogyaszt 28 16, , A többiek 47 9, , Összese 75 11, , táblázatuk alapjá megállapítható, hogy a redszerese vagy alkalmakét doháyzó és alkoholt is fogyasztó taulók szülei léyegese többet veszekszeek", mit a többi szülő (p < 0,01-él). (Ez az összefüggés bár kevésbé kifejezette de akkor is feáll, ha azokat a fiatalokat vesszük szemügyre, akik már ittak és doháyoztak is, de em jelezték, hogy redszeres lee doháyzásuk. Az ő esetükbe az összefüggés p ^ 0,05 gyege szigifikaciát mutat.) A 17. táblázat a eurotikus tüeteket mutató ayák és a fiatalo doháyozi kezdő és alkoholt fogyasztó gyerekek közti összefüggésekre voatkozik.

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t Az egészséges evelés KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t 8. Előszó Tartalom Mide felőtt volt egyszer gyerek És felő majd az új gyereksereg:

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a Vi-va HA collage Ajádékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszöhetőe a kollagéek hialurosavak C-vitamiak www.ficlub.eu Vi-va HA collage A 2013-as év FORRADALMI ÚJDONSÁGA

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz Feladatok és megoldások a. het gyakorlathoz dszkrét várható érték Építőkar Matematka A. Egy verseye öt ő és öt férf verseyző dul. Tegyük fel, hogy cs két azoos eredméy, és md a 0! sorred egyformá valószíű.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13 Tartalomjegyzék I Kombiatorika Pemutáció Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció Kombiáció Ismétléses kombiáció II Valószíségszámítás M/veletek eseméyek között 6 A valószí/ség fogalma 8

Részletesebben

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből Kidolgozott feladatok a emparaméteres statisztika témaköréből A tájékozódást mideféle szíkódok segítik. A feladatok eredeti szövege zöld, a megoldások fekete, a figyelmeztető, magyarázó elemek piros szíűek.

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

A matematikai statisztika elemei

A matematikai statisztika elemei A matematikai statisztika elemei Mikó Teréz, dr. Szalkai Istvá szalkai@almos.ui-pao.hu Pao Egyetem, Veszprém 2014. március 23. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés................................

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása Moder iacelmélet Moder iacelmélet A iaci erő mérése ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Selei Adrie ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Készítette: Hidi Jáos A taayag a Gazdasági Verseyhivatal Verseykultúra

Részletesebben

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk VI.ombiatorika. ermutációk, variációk, kombiációk VI..ermutációk ismétlés élkül és ismétléssel (sorredi kérdések) l..) Az,, számjegyekből, ismétlés élkül, háy háromjegyű szám írható? F. 6 db. va. A feti

Részletesebben

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL 36 MIXCONTROL AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL Subert Istvá deformáció-elleálló keverékvázat lehet létrehozi. Kiidulási feltétel az alkalmazás helyéek

Részletesebben

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat Kísérlettervezés - biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert u-próba Feltétel: egy ormális eloszlású sokaság σ variaciájáak számszerű értéke ismert. Hipotézis: a sokaság µ várható értéke

Részletesebben

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 2011: 36 európai ország, több mint 100 ezer diák CAN (The Swedish Council for Information on Alcohol

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei Általáos taggal megadott sorozatok összegzési képletei Kéri Gerzso Ferec. Bevezetés A sorozatok éháy érdekes esetét tárgyaló el adást az alábbi botásba építem fel:. képletek,. alkalmazások, 3. bizoyítás

Részletesebben

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény Palácz Béla - Soft Computig - 11-1. Adatok közelítése 1. Adatok közelítése Bevezetés A természettudomáyos feladatok megoldásához, a vizsgált jeleségek, folyamatok főbb jellemzői közötti összefüggések ismeretére,

Részletesebben

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai 05..04. szórások vizsgálata z F-próba Hogya foguk hozzá? Nullhipotézis: a két szórás azoos, az eltérés véletle (mitavétel). ullhipotézishez tartozik egy ú. F-eloszlás. Szabadsági fokok: számláló: - evező:

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

Véges matematika 1. feladatsor megoldások

Véges matematika 1. feladatsor megoldások Véges matematika 1 feladatsor megoldások 1 Háy olya hosszúságú kockadobás-sorozat va, melybe a csak 1-es és 2-es va; Egymástól függetleül döthetük a külöböző dobások eredméyéről, így a taultak szerit a

Részletesebben

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok,

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok, l.ch FÜGGVÉNYSOROZATOK, FÜGGVÉNYSOROK, HATVÁNYSOROK Itt egy függvéysorozat: f( A függvéysorozatok olyaok, mit a valós számsorozatok, csak éppe a tagjai em valós számok, 5 haem függvéyek, f ( ; f ( ; f

Részletesebben

Matematika I. 9. előadás

Matematika I. 9. előadás Matematika I. 9. előadás Valós számsorozat kovergeciája +-hez ill. --hez divergáló sorozatok A határérték és a műveletek kapcsolata Valós számsorozatok mootoitása, korlátossága Komplex számsorozatok kovergeciája

Részletesebben

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők A lakosság egészség állapotát befolyásoló téyezők Számos kockázat téyező befolyásolja a lakosság egészség állapotát. Szükséges eze kockázat téyezőkre való odafgyelés az egyé, a család, a házorvos, a mukahely,

Részletesebben

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye XIX. évfolyam 11. szám, 2015. ovember 195 Ft KÖZÉLETI LAP Duaföldváro a régió legagyobb máltai üepi redezvéye Október 10-é Duaföldvár adott otthot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legagyobb dél-duátúli

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Első rész Matematikai tréfák Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a

Részletesebben

Kombinatorika. Variáció, permutáció, kombináció. Binomiális tétel, szita formula.

Kombinatorika. Variáció, permutáció, kombináció. Binomiális tétel, szita formula. Kombiatorika Variáció, permutáció, kombiáció Biomiális tétel, szita formula 1 Kombiatorikai alapfeladatok A kombiatorikai alapfeladatok léyege az, hogy bizoyos elemeket sorba redezük, vagy éháyat kiválasztuk

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

Devianciák a Zala megyei középiskolások körében

Devianciák a Zala megyei középiskolások körében kutatás közben 699 maguknak, amelyek az egyéni megnyilvánulásra, kreativitásra, valamint felelősségvállalásra épülnek, továbbá lehetőséget kínálhatnak a szervezet életével kapcsolatos döntési folyamatokban

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel?

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel? 5. Kombiatorika I. Feladatok. Háyféleképpe olvashatók ki az alábbi ábrákról a PAPRIKAJANCSI, a FELADAT és a MATEMATIKASZAKKÖR szavak, ha midig a bal felső sarokból kell iduluk, és mide lépésük csak jobbra

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

VII.Valószínűségszámítási, statisztikai, gráfelméleti alapfogalmak

VII.Valószínűségszámítási, statisztikai, gráfelméleti alapfogalmak VII.Valószíűségszámítási, statisztikai, gráfelméleti alapfogalmak VII..A valószíűségszámítás elemei A valószíűségszámítás a véletle tömegjeleségeket taulmáyozó, kb. 300 éves tudomáy. Véletle jeleség: em

Részletesebben

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 91 A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS EGY ÚJ TÁMOGATÁSI RENDSZER FELÉ? 1 Bevezető és módszertai keretek Kákai László A magyarországi civil szervezetek redszerváltás

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek

Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Elekes Zsuzsanna (1997): Devianciák, mentális betegségek in: Szerepváltozások.

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIÁBAN A terészetes folyai, illetve tegeri utakat igéybe vevő, csak a kikötővel redelkező helyeket felkeresi tudó szállítási ód. A vízi áruszállítást elsősorba

Részletesebben

Gyakorló feladatok II.

Gyakorló feladatok II. Gyakorló feladatok II. Valós sorozatok és sorok Közgazdász szakos hallgatókak a Matematika B című tárgyhoz 2005. október Valós sorozatok elemi tulajdoságai F. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt,

Részletesebben

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele csz10 elm 2 birosag.qxd 2007. 02. 25. 17:56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek

Részletesebben

Területi koncentráció és bolyongás Lengyel Imre publikációs tevékenységében

Területi koncentráció és bolyongás Lengyel Imre publikációs tevékenységében Lukovics Miklós (szerk.) 204: Taulmáyok Legyel Imre professzor 60. születésapja tiszteletére. SZTE Gazdaságtudomáyi Kar, Szeged, 5-24. o. Területi kocetráció és bolyogás Legyel Imre publikációs tevékeységébe

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető 11. méré Méréek, hibák 1. evezető laboratóriumi muka orá gyakra mérük külöböző fizikai meyiégeket. Ezeket a méréeket bármeyire ügyeek vagyuk i, bármeyire moder digitáli mérőezköz gombjait yomogatjuk i

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) O k t a t á s i H i v a t a l A 5/6 taévi Országos Középiskolai Taulmáyi Versey első forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató A 5 olya égyjegyű szám, amelyek számjegyei

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk!

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk! Tisztelt Olvasó! Semmilye szél em jó aak, kiek ics célul kiszemelt kikötõje. Motaige Carpe diem! (Haszáld ki a jelet!...) Horatius Még el sem kezdõdött a XXI. század, s máris elsõ évéek végé, 2001 decemberébe

Részletesebben

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE]

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] 2011. Egészségügyi Szkképző és Továbbképző Itézet [A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] Részletek z értékelésből A miősített mérőeszközök kezelése részletek z

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

Napjainkban többféle álláspont támasztja alá, vagy vonja kétségbe a kvalitatív

Napjainkban többféle álláspont támasztja alá, vagy vonja kétségbe a kvalitatív Iskolakultúra 202/3 Sátha Kálmá Kodoláyi Jáos Főiskola Neveléstudomáyi Taszék Numerikus problémák a kvalitatív megbízhatósági mutatók meghatározásáál A taulmáy a kvalitatív vizsgálatok megbízhatósági problémáiak

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova 1. rész Matematikai tréfák A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a játékosok

Részletesebben

Foglalkozási oldószer-expozíció hatása férfiak termékenységére

Foglalkozási oldószer-expozíció hatása férfiak termékenységére FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 Foglalkozási oldószer-expozíció hatása férfiak termékeységére Tárgyszavak: oldószer-expozíció; termékeység; spermaszámcsökkeés. Brit szerzők 1977-be hírt adtak egy rágcsálók

Részletesebben

Mexikó Általános Tájékoztató

Mexikó Általános Tájékoztató Mexikó Általáos Tájékoztató Mexikói Egyesült Államok Államforma: szövetségi köztársaság Határai: észako az USA, yugato a Csedes Óceá, Kelete a Karib teger, déle Belize és Guatemala. Terület 1.972 547 égyzetkilométer

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

A teveszabály és alkalmazásai

A teveszabály és alkalmazásai A teveszabály és alalmazásai Tuzso Zoltá, Széelyudvarhely Godolá-e valai, hogy a matematiáa lehete-e valami öze a tevéhez? Ha em aor a továbbiaba meggyzzü errl, mégpedig arról, hogy a matematiába ige is

Részletesebben

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a 1 Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb térsége. 2 A Bodrogközt 3 folyó

Részletesebben

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 75 VILÁG-NÉZET A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT Tatjaa Rakar Zika Kolarič Bevezető Az úgy evezett szocialista

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l TETÔPONT m a g a z i A C r e a t o H u g a r y K f t. i d ô s z a ko s h í r m a g a z i j a 2 012. m á r c i u s A védelem, amely tűzbe születik A kerámia egób tetőcserépbe égetett védelemről az egób

Részletesebben

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok . fejezet Számsorozatok, számsorok .. Számsorozatok és számsorok... Számsorozat megadása, határértéke Írjuk fel képlettel az alábbi sorozatok -dik elemét! mooto, korlátos, illetve koverges-e! Vizsgáljuk

Részletesebben

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal Egy lehetséges tételsor megoldásokkal A vizsgatétel I része a IX és X osztályos ayagot öleli fel, 6 külöböző fejezetből vett feladatból áll, összese potot ér A közzétett tétel-variások és az előző évekbe

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

V. Deriválható függvények

V. Deriválható függvények Deriválható függvéyek V Deriválható függvéyek 5 A derivált fogalmához vezető feladatok A sebesség értelmezése Legye az M egy egyees voalú egyeletes mozgást végző pot Ez azt jeleti, hogy a mozgás pályája

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

Eseményalgebra, kombinatorika

Eseményalgebra, kombinatorika Eseméyalgebra, kombiatorika Eseméyalgebra Defiíció. Véletle kísérletek evezük mide olya megfigyelést, melyek több kimeetele lehetséges, és a véletletől függ, (azaz az általuk figyelembevett feltételek

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı modul

Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı kutatási ismeretek modul Tudomáyos kutatási alapayag feldolgozása, elemzési ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI

Részletesebben

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk;

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk; Statisztika Tegyük fel, hogy va egy halmazuk, és tekitsük egy vagy több valószíűségi változót, amelyek a halmaz mide elemé felveszek valamilye értéket. A halmazt populációak vagy sokaságak evezzük. Példák:

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996 62 Kertesi Gábor Köllõ Jáos Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 997. július augusztus (62 634. o.) Kertesi Gábor Köllõ Jáos Reálbérek és kereseti egyelõtleségek, 986 996 A bérszerkezet átalakulása Magyarországo,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja 2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal igyees lapja vedégeik voltak elkészült az óvoda bővítése Augusztus 20. Szet Istvá apja, az új keyér megszetelése, megható, jól megszervezett

Részletesebben