Átlageredmények a évi Országos Kompetenciamérésen. matematikából és szövegértésből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen. matematikából és szövegértésből"

Átírás

1 Átlageredmények a évi Országos Kompetenciamérésen Általános iskola 8. osztály matematikából és szövegértésből Matematika Szövegértés Iskolánkban Ált. iskolákban Budapesti ált. iskolákban Iskolánkban Ált. iskolákban Budapesti ált. iskolákban Matematika Az átlageredmény 44 képességponttal magasabb az általános iskolák és szignifikánsan hasonló a budapesti általános iskolák átlagához. Képességeloszlás Iskolánkban diákjaink közel 75 %-a az általános iskolák átlaga felett teljesít. A legjobban teljesítő diákjaink képességpontja (1828) alacsonyabb az általános iskolákban legjobb eredményt elérő diákokénál (1904). A leggyengébben teljesítő diákjaink képességpontjai nagyon különbözők: 1031 és 1593 képességpont között vannak. A tanulók képességeiről még többet elárulnak a képességszinteket mutató ábrák. A következő ábrák a 8. osztályos általános iskolásdiákjaink képességeloszlását mutatják. 1

2 Az ábra is mutatja, hogy az osztályban van egy olyan tanuló, akinek az eredménye 1. szint alatti, ő tehát nagyon lemaradt a többiekhez képest. A 8. osztályosok esetében alapszintként a 4. képességszintet határozták meg. Ez az a minimális szint, amely szükséges a további ismeretek megszerzéséhez és a mindennapi életben való boldoguláshoz az adott korosztály sajátosságait figyelembe véve. Látható, hogy a leggyengébben teljesítő diákon kívül az osztályban még öt olyan diák van, aki nem éri el az alapszintet. A sávdiagramm mutatja, hogy az alapszintet 8. osztályos általános iskolás diákjaink 18%-a nem éri el, ez a százalék jóval alacsonyabb, mint a budapesti általános iskolák közel 36%-a. Tanulóink közel fele a 4. képességszinten, az 5. képességszinten pedig a diákok 36%-a van. Ezek a százalékok magasabbak, mint a budapesti általános iskolák megfelelő százalékai. A 6. illetve 7. szinten nincs tanulónk. Ennek az az oka, hogy év volt az utolsó, amelyben a 8. évfolyamon az általános iskolai osztály mellett nyolc évfolyamos osztály is van. Azok a diákok, akik jobb képességűek, iskolánk nyolc évfolyamos képzésében vettek részt. A következő ábra segítségével arról tájékozódhatunk, hogy 8. osztályos tanulóink átlageredménye hogyan változott a évi kompetenciamérésen elért átlageredményükhöz képest, vagyis képet kaphatunk diákjaink átlagos fejlődéséről. (Iskolánk 8. osztályos tanulóinak két évvel korábbi eredményét a mérési azonosító segítségével akkor is ki tudják számítani, ha a tanulók időközben iskolát váltottak.) 2

3 Az intézményünket jelző karika az országos adatokra támasztott regressziós egyenes felett van. Ez azt jelenti, hogy jobban teljesítettek tanulóink, mint amit az országos adatok figyelembevételével várhattunk. Tehát tanulóink átlagosan többet fejlődtek két év alatt, mint amekkora fejlődés a hasonló korábbi átlageredményű tanulókkal dolgozó iskolák többségén tapasztalható. Telephelyünk eredménye a becslés alapján várható eredmény tükrében: Iskolánk 2011-es átlageredménye: 1630 Iskolánk tanulóinak 2009-es átlageredménye: 1499 Várható eredmény az országos ált. iskolákra illesztett 1605 regressziós egyenes alapján: Várható eredmény a budapesti ált. iskolákra illesztett 1615 regressziós egyenes alapján: A várható értékekhez képest az elért átlageredményünk magasabb, de szignifikánsan hasonló. Az általános iskola 8. osztályos tanulóinak egyéni fejlődését mutatja a következő ábra. 3

4 Az ábrán minden egyes oszlop az osztály egy-egy tanulóját jelzi. Az oszlop magassága a tanuló tényleges eredményének és egy modell (ami hasonló családi hátterű, ugyanolyan nemű tanulókra épül, mint akiknek két évvel korábbi eredménye hasonló volt) alapján becsült elvárt eredményének a különbsége. Az oszlopok magassága az adott időszak iskolai munkájának fejlesztő hatásátmutatja. A sötét oszlopok azt jelzik, hogy a becsült és a tényleges eredmény közötti különbség szignifikáns, míg a világos oszlopok azt, hogy a várt és valós eredmény között nincs szignifikáns eltérés. Iskolánk esetében szignifikáns eltérés nyolc tanuló esetében van. Két tanuló gyengébb eredményt ért el, mint ami a modell alapján várható lett volna. Az osztály negyedénél viszont szignifikánsan pozitív értékek a várakozáson felüli eredményeket jelentik. Ezeknél a tanulóknál a pedagógiai fejlesztő hatás nyilvánvalóan az átlagosnál erősebb, csupán két tanuló esetében gyengébb az átlagosnál a pedagógiai fejlesztő hatás. A következő táblázat az egyes években elért átlageredményeket mutatja. Év Átlag A évi átlageredményünk szövegértésből 13 képességponttal alacsonyabb a tavalyi átlagnál,a évi átlagnál viszont 49 képességponttal magasabb, ezek az eltérések szignifikáns eltérést nem mutatnak. 4

5 Szövegértés A évi átlageredmény 20 képességponttal magasabb, a konfidencia-intervallumokat figyelembe véve ez az átlag szignifikánsan hasonló az általános iskolák átlagához. A 8. osztályos tanulóink által elért képességpontok 1340 és 1806 között vannak, ez az intervallum nem olyan széles, mint országosan az általános iskolák képességpontjainak intervalluma ( ). A gyengébben teljesítő tanulóink magasabb képességpontokat értek el az általános iskolákhoz képest. Ez azt jelenti, hogy szövegértés területén a tanulók teljesítménye homogén. Ezt támasztja alá a következő ábra, amely részletesen mutatja a diákok által elért képességszinteket. Az alapszint a 4. szint, ez alatt diákjaink 22,7%-a van, kevesebben nem érik el ezt a szintet, mint országosan. Országosan a 4. szint alatt a tanulók 31.6%-a van. A 8. osztályosok 68,2 %-a a 4. és 5. szinten van. A 6. szinten tanulóink 9,1%-a van, a 7. szinten nincs tanuló. Ennek oka, hogy év volt az utolsó, amelyben a 8. évfolyamon az általános iskolai osztály mellett nyolc évfolyamos osztály is van. Azok a diákok, akik jobb képességűek, iskolánk nyolc évfolyamos képzésében vettek részt. 5

6 Általános iskolánk 8. osztályos tanulóinak tényleges átlageredménye 1581 képességpont, a évi átlageredménye ugyanezeknek a diákoknak 1514 képességpont volt, tehát a évi 67 képességponttal magasabb. A matematikánál említett modell segítségével számított országosan elvárt átlageredmény 1589 képességpont volt. Diákjaink eredménye ettől nem különbözik szignifikánsan, ezért van az intézményünket jelölő karika a regressziós egyenesen. A tanulók egyéni fejlődését figyelembe véve a diákok közül hét mutat szignifikáns eltérést a tanulókra vonatkozó modell alapján elvárt eredménytől. Két tanuló pozitív szignifikáns eltérést mutat, ők jobban teljesítettek, mint az várható volt. Az osztály tanulóinak 72%-a szignifikánsan hasonló eredményt ért el az elvárthoz képest, vagyis a korábbi eredményeknek és körülményeknek megfelelően teljesítettek. 6