Függvényhatárérték-számítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Függvényhatárérték-számítás"

Átírás

1 Függvéyhatárérték-számítás I Függvéyek véges helye vett véges határértéke I itervallumo, ha va olya k valós szám, melyre az I itervallumo, ha va olya K valós szám, melyre I itervallumo, ha alulról és felülről is korlátos Megjegyzés: függvéy értelmezve az I itervallumo Az f függvéy alulról korlátos az k, ha I Az f függvéy felülről korlátos K, ha I Az f függvéy korlátos az A feti defiícióhoz hasolóa defiiálható valamely pothalmazo [alulról, illetve felülről] korlátos függvéy, azzal a külöbséggel, hogy ott a pothalmaz elemeire kell megkövetelük a megfelelő egyelőtleségek teljesülését A sorozatokál látott korlátossághoz hasolóa itt is igaz, hogy az f függvéy akkor és csak akkor korlátos az I itervallumo, ha va olya K valós szám, hogy mide re K Függvéy határértéke defiíció I Legye az I - függvéy értelmezve az ( a, a \{ a} halmazo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba határértéke és ez az A valós szám, ha mide számhoz létezik olya valós szám, hogy mide esetbe, amikor a teljesül, feáll A is Jelölés: A Megjegyzések: A feti defiíció azt modja ki, hogy az f függvéy határértéke a-ba A, ha mide olya esetbe, amikor közel va a-hoz, f( közel va A-hoz Azért -hoz kell választauk -t, mert azt akarjuk eléri, hogy ha A-t evezzük határértékek, akkor a függvéyértékek tetszőlegese közel kerülhesseek hozzá; eek általába az a feltétele, hogy közel legye a-hoz, de persze vaak kivételek Ha fordítva modaák ki a defiíciót, akkor em tudák garatáli, hogy -szel a-hoz közelítve a függvéyértékek is közel legyeek A-hoz A defiíció azt mutatja, hogy a függvéy határértékéek egy adott potba való kiszámításakor érdektele, hogy a függvéy azo a kokrét helye, ahol a határértéket számítjuk, mit csiál; még azt sem követeljük meg, hogy abba a potba értelmezve legye A vizsgálat tárgya az, hogy a pot egy köryezetébe mikét viselkedik egy függvéy, illetve értékével a pothoz közelítve milye tulajdoságai vaak Példa: a Legye, és a tetszőleges valós szám Megmutatjuk, hogy a a Nyilvávaló, hogy az f függvéy mide itervallumo értelmezve va Legye valós szám Ekkor -ra teljesül, hogy a eseté a, hisze a a és, azaz a a

2 Függvéy határértéke (Heie-féle defiíció II Legye az függvéy értelmezve az ( a, a \ { a} halmazo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba határértéke és ez az A valós szám, ha mide a, de egyik tagja sem egyelő a-val, az f sorozat határértéke A ( ( sorozatra, melyek határértéke Megjegyzés: A két defiíció ekvivaleciáját az átviteli elv -két ismert tétel modja ki Az átvitelielv elevezés arra utal, hogy a második defiíció segítségével a sorozatok határértékére megállapított tulajdoságokat alkalmazhatjuk a függvéyek határértékére voatkozóa is A II defiíció segítségével köyebbe határozhatjuk meg a függvéyek határértékét, mit az I defiíció segítségével, ezért a továbbiakba a II defiíciót vesszük alapul, és eek megfelelőe készülek a feladatok megoldásai, illetve a további defiíciók is Példák: Legye, és a tetszőleges valós szám Ekkor az f függvéyek mide a eseté va határértéke, és ez a határérték a, mert mide a sorozatra f ( a Legye si, ha, és legye f ( Ekkor az f függvéyek az a helye ics határértéke Eek bizoyításához vegyük az alábbi sorozatokat:, π π y π π Teljesül, hogy és y, továbbá si és si Tehát a defiíció értelmébe az f( függvéyek em lehet a -ba határértéke, mert találtuk két sorozatot, melyek -hoz tartaak, de a hozzájuk tartozó függvéyértékek sorozatáak határértéke em egyezik meg y Kidolgozott feladatok: Vizsgáljuk meg, hogy létezek-e a következő függvéyhatárértékek! Az a helye vizsgálva a függvéy határértékét, ahol A sorozatok határértékére és a műveletekre voatkozó tételek szerit a tört számlálója -höz, evezője -hez tart, ezért a háyados sorozat határértéke (A számítás tetszőleges sorozat eseté érvéyes

3 , ahol A sorozatok határértékére és a művele- tekre voatkozó tételek szerit a tört számlálója 8-hoz, evezője -hez tart, ezért a háyados sorozat határértéke (A számítás tetszőleges sorozat eseté érvéyes Vizsgáljuk meg a számláló és a evező szorzattá alakításával, hogy létezek-e a következő függvéyhatárértékek! c 7 7 Vegyük egy tetszőleges ( sorozatot Ekkor 6 és, tehát a háyados határértéke em meghatározott, így a törtbe szereplő algebrai kifejezéseket át kell alakítauk A szorzattá alakításhoz felhaszálhatjuk, hogy a számlálóba és a evezőbe szereplő kifejezések gyöke a 6 ( ( ( ( 7 7 Tekitsük a tetszőleges ( sorozatot, ekkor 7 7 Az előző feladathoz hasolóa tetszőleges ( sorozat törtbe helyettesítésével a számlálóba és a evezőbe is -hoz tartó sorozatot kapuk Alakítsuk szorzattá tehát a evezőt és a számlálót is: 8 ( ( Alkalmazva a defií- 8 6 ( ( ciót tetszőleges ( sorozatra: ha létezik a keresett határérték, akkor A számláló 6-hoz, a evező viszot -hoz tart Ha az sorozat felülről tart -hez, akkor a evező pozitív és -hoz tart, tehát a tört határértéke, ha az sorozat alulról tart -hez, akkor a evező egatív és -hoz tart, tehát a tört határértéke + Ekkor viszot em teljesül, hogy mide -hez tartó sorozatra ugyaaz legye a helyettesítési értékek sorozatáak határértéke, így a keresett határérték em létezik c Az előző feladathoz hasolóa tetszőleges ( sorozat törtbe helyettesítésével a számlálóba és a evezőbe is -hoz tartó sorozatot kapuk Alakítsuk szorzattá tehát a evezőt és a számlálót is! A számlálót például poliomosztással lehet szorzattá alakítai, mert tudjuk, hogy az ott szereplő poliomak a gyöke, tehát az a poliomból kiemelhető A poliomosztásról bővebb leírás a függelékbe található 7 ( ( 7 ( ( 9

4 Alkalmazva a defiíciót tetszőleges sorozatra: A továbbiakba az elméleti ayag bővítésére, új fogalmak bevezetésére és tételek kimodására, továbbá a függvéyek speciális tulajdoságaiak áttekitésére kerül sor, mert a függvéyhatárértékek meghatározásáál ezek éháy lépést agymértékbe leegyszerűsíteek Függvéyek bal-és jobboldali határértéke A függvéy-határérték defiíciójába ki, hogy az midkét oldalról közelítette az a számot, azaz em kötöttük sorozat tagjai a-ál kisebbek vagy agyobbak legye Megkülöböztethetük azoba jobb- illetve baloldali határértéket, attól függőe, hogy milye Bevezetük egy szóhaszálatot (mely már korábba szerepelt is: ha modjuk, hogy az hogy az a a sorozat alulról tart a-hoz; ha pedig sorozat felülről tart a-hoz Megjegyzés: Nyilvávalóa az a a megegedése a határértéket em befolyásolja, azoba a függvéyhatárértékél az a értékeket egedük meg a a és a a a és a a, akkor azt, akkor azt modjuk, a a feltételek teljesülie kell, így ekük kéyelmesebb a defiícióba most az egyelőséget em megegedi Ezt a kérdést a továbbiakba kezeljük rugalmasa: ha az egyéb körülméyek em tiltják, akkor vehetjük az a a, illetve a a feltételeket Def: Legye az függvéy értelmezve az ( a, a itervallumo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba jobboldali határértéke és ez az A valós szám, ha mide sorozatra, mely felülről tart a-hoz, de egyik tagja sem egyelő a-val, az f ( sorozat határértéke A Jelölés: a ( Def: Legye az függvéy értelmezve az ( a, itervallumo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba baloldali határértéke és ez az A valós szám, ha mide ( sorozatra, mely alulról tart a-hoz, de egyik tagja sem egyelő a-val, az f sorozat határértéke A Jelölés: A a (

5 Tétel: Legye az függvéy értelmezve az ( a, a \{ a} halmazo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba határértéke és ez az A valós szám akkor és csak akkor, ha f-ek létezik a-ba a baloldali és jobboldali határértéke, és midkettő A Megjegyzés: A jelölésekbe a + illetve azt mutatja, hogy az a számak melyik oldalá vagyuk Szokás az a+ illetve a helyett egyszerűe csak az a+ illetve a jelölést haszáli ( a, a Ezzel a határérték-fogalmuk kibővült, mert vaak olya függvéyek, melyek egy-egy a szám eseté csak valamely illetve, vagy illetve itervallumo vaak értelmezve Ilye például az [ a, a ( a, függvéy, mely csak az ( a, a] esetbe va értelmezve, így a - ba vett határértékéről em beszélhetük, de jobboldali határértékéről ige [Belátható, hogy ez ] A határértékek kiszámításába gyakorlati hasza is va a feti tételekek, mert olya függvéyek határértéke is kiszámítható, melyek több függvéy kombiációjából állak elő, azaz egyes itervallumoko más-más képlet adja meg a függvéyt Kidolgozott feladat: Meyi az, ha függvéy határértéke az, ha a helye? Ha a függvéy jobboldali határértékét tekitjük a -ba, akkor ez megegyezik a g( függvéy ugyaitt vett jobboldali határértékével, ami A függvéy baloldali határértéke a -ba megegyezik a h( függvéy -ba vett baloldali határértékével, ami Mivel a bal- és jobboldali határértékek létezek és midkettő, ezért az f függvéy határértéke a -ba létezik és értéke A függvéyhatárérték és a műveletek kapcsolata Mivel a függvéy határérték defiíciója a sorozatok határértéké alapul, ezért a sorozatokkal végzett műveletek és a határértékek kapcsolatáról szóló tételek alapjá a függvéyekkel végzett műveletek és a határértékek kapcsolatáról is hasoló tételeket tuduk kimodai Tétel: Legye az és g : R R függvéy értelmezve az ( a, a \{ a} halmazo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Ha az f függvéyek létezik a-ba határértéke és ez A, továbbá a g függvéyek létezik határértéke a-ba és ez B, akkor f+g-ek, f g-ek, f g-ek is létezik a-ba határértéke, és ez redre A+B, A B, A B Azaz ha létezik A és létezik g( B a, akkor létezik g( A B a g( A B és g( A B a a, a

6 Tétel: Legye az hogy eze a halmazo és g( g : R R függvéy értelmezve az ( a, a \{ a} halmazo úgy, [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Ha az f függvéyek létezik a-ba határértéke és ez A, továbbá a g függvéyek létezik határértéke a-ba és ez B, akkor f g -ek is létezik a-ba határértéke, és ez Megjegyzés: A feti tételek speciális esete, amikor az egyik függvéy kostas, ezért a kostassal való szorzásra és osztásra, továbbá a kostas hozzáadására és kivoására voatkozó tételek kimodása külö em szükséges A függvéykompozícióra (összetett függvéyekre voatkozó határértékkel kapcsolatos tételt a következő fejezetbe tárgyaljuk Kidolgozott feladatok: Határozzuk meg az alábbi határértékeket! A B 6 6 c d e f Vegyük egy tetszőleges ( sorozatot Ekkor ( (, ( 6 ( 6 A két függvéy háyadosáak határértéke tehát Vegyük egy tetszőleges ( sorozatot Ekkor a számlálóba és a evezőbe helyettesítve is azt kapjuk, hogy azok határértéke, tehát a háyados határértéke em meghatározott, így a törtbe szereplő algebrai kifejezéseket át kell alakítauk A szorzattá alakításhoz felhaszálhatjuk, hogy a számlálóba és a evezőbe szereplő kifejezések gyöke a ( ( 6 ( ( A számláló határértéke, a evezőé pedig, tehát a háyados határértéke c Vegyük egy tetszőleges ( sorozatot Ekkor ( ( 6, ( ( 6 A két függvéy háyadosáak határértéke tehát 6

7 d Vegyük egy tetszőleges ( sorozatot Ekkor a számlálóba és a evezőbe helyettesítve is azt kapjuk, hogy azok határértéke, tehát a háyados határértéke em meghatározott, így a törtbe szereplő algebrai kifejezéseket át kell alakítauk A számlálóba és a evezőbe is az kiemelhető: ( ( A számláló -hez, a evező +-hez tart, tehát a háyados határértéke e Vegyük egy tetszőleges ( sorozatot Ekkor ( ( A két függvéy háyadosáak határértéke tehát f Vegyük egy tetszőleges 7, ( ( ( sorozatot Ekkor a számlálóba és a evezőbe helyettesítve is azt kapjuk, hogy azok határértéke, tehát a háyados határértéke em meghatározott, így a törtbe szereplő algebrai kifejezéseket át kell alakítauk A szorzattá alakításhoz felhaszálhatjuk, hogy a számlálóba és a evezőbe szereplő kifejezések gyöke az Poliomosztással (az kiemelésével kapjuk a következőket (a módszert részletese lásd a Függelékbe: ( ( ( ( A számláló és a evező határértéke egyarát, tehát a háyados határértéke is Megjegyzés: A megoldásokba az egyszerűség kedvéért a továbbiakba em részletezzük azt a godolatmeetet, hogy Vegyük egy tetszőleges a ( sorozatot Helyettesítsük ezt a függvéy hozzáredelési szabályába, és vizsgáljuk a kapott sorozat határértékét! stb Gyakorló feladatok Határozzuk meg az alábbi határértékeket! c d ( ( ( A gyakorló feladatok megoldása a dokumetum végé található 7

8 II Függvéyek folytoossága Az eddigiekbe em foglalkoztuk azzal, hogy egy függvéy hogya viselkedik abba a potba, ahol a határértékét számítjuk Ha ezt is figyelembe vesszük, a függvéyek egy újabb érdekes tulajdoságát vizsgálhatjuk függvéy értelmezve az ( a, a itervallumo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéy folytoos a-ba, ha a függvéyek létezik a- beli határértéke, és ez megegyezik a függvéyek a-ba felvett értékével, azaz f ( A feti defiíció másképp megfogalmazva: Legye az a függvéy értelmezve az ( a, a itervallumo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéy folytoos a-ba akkor és csak akkor, ha mide a-hoz tartó sorozatra az függvéyértékek sorozatáak határértéke ( f ( f ( Korábba már láthattuk példát folytoos függvéyre Az függvéyek mide a-ba létezik határértéke és a-val egyelő, ami pot azt jeleti, hogy az f függvéy mide a-ba folytoos Köye tuduk azoba olya függvéyt is készítei, amely em folytoos valamely potba Legye például g(, ha, és legye g( Ekkor yilvávaló, hogy a g függvéy határértéke a -be, de a függvéyérték, így a g függvéy a -be em folytoos A bal- és jobboldali határérték defiíciójáak segítségével defiiálhatjuk a függvéyek balról, illetve jobbról folytoosságát is 8

9 függvéy értelmezve az [ a, a itervallumo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéy jobbról folytoos a-ba, ha a függvéyek f ( a függvéy értelmezve az ( a, a] itervallumo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéy balról folytoos a-ba, ha a függvéyek létezik a- beli baloldali határértéke, és ez megegyezik a függvéyek a-ba felvett értékével, azaz f ( a ( a, mide potjába folytoos függvéy értelmezve az ( a, itervallumo Az f folytoos ( a, -, ha folytoos ( a, függvéy értelmezve az [ a, b] -, és a-ba jobbról, b-be balról folytoos itervallumo Az f folytoos [ a, b] -, ha A továbbiakba a folytoos [balról, illetve jobbról folytoos] függvéyek említésekor em fogjuk feltüteti az értelmezési tartomáyt, a folytoosság fogalmába beleértjük, hogy a függvéyek a megfelelő itervallumoko értelmezve vaak Vaak tehát em folytoos és folytoos függvéyeik Azo potokat, ahol valamely f függvéy em folytoos, megkülöböztető elevezéssel láthatjuk el Def Ha az f függvéy az a potba em folytoos, akkor azt modjuk, hogy f-ek a-ba szakadási helye va A szakadási helyeket három csoportra oszthatjuk: létezik, de a ics bee f értelmezési tartomáyába vagy f ( Ekkor azt a modjuk, hogy f-ek a-ba megszütethető szakadási helye va [Azért megszütethető, mert az f függvéy folytoossá tehető a-ba Az első esetbe a-t belevesszük az értelmezési tartomáyba, és ott úgy adjuk meg a függvéy értékét, hogy az a határértékkel legye egyelő A második esetbe a függvéyértéket megváltoztatjuk a-ba úgy, hogy a határértékkel legye egyelő] em létezik, de létezik a és véges határérték [és ezek szükségszerűe külöbözőek] Ekkor azt modjuk, hogy f-ek ugráshelye va a-ba, vagy f ugrik a a a a-ba Mide más eset Az és típusú szakadási helyeket elsőfajú, a típusúakat másodfajú szakadási helyek evezzük a 9

10 A folytoosság és a műveletek kapcsolata Tétel: Ha f és g folytoos függvéyek a-ba, akkor f + g, f g, fg is folytoos a-ba, és g ( eseté f g is folytoos a-ba Következméy: Mivel folytoos a-ba tetszőleges a eseté, ezért a g ( poliomfüggvéy [azaz g( a a ] folytoos a-ba tetszőleges a eseté Ha racioális törtfüggvéy [azaz két poliomfüggvéy háyadosakét áll elő], akkor a evező ullhelyeit kivéve mideütt folytoos A függvéyek esetébe előkerül egy újabb művelet, ami még korábba em szerepelt, evezetese a függvéyek összetétele vagy kompozíciója Legyeek f : D( f R D( g R, g :D( g R függvéyek, és legye u, illetve g( v Ekkor általába em igaz, hogy a g ( függvéyek va határértéke a-ba és ez v u [Ezt abból godolhaták, hogy ha tart a-hoz, akkor a következő függvéyeket: f ( h( tart u-hoz, és h( g( a tart v-hez] Vegyük, ha mide -re és g ( Ekkor yilvávaló, hogy a g ( függvéy értelmezve, ha va R-e Azoba, g(, de g(, mert g( g( Azoba bizoyos feltételek mellett igaz az állítás, evezetese: Tétel: Ha f folytoos a-ba és g folytoos f(-ba, akkor g ( folytoos a-ba Megjegyzés: Az állítás teljesüléséhez em szükséges a folytoosság, kevesebb megkötés is elég Azoba a mideapos gyakorlatba legikább folytoos függvéyekkel dolgozuk, ezért itt most az öszszetett függvéyekkel kapcsolatba csak a folytoos függvéyek összetételéek esetét tárgyaljuk Kidolgozott feladatok: Válasszuk meg A értékét úgy, hogy az alábbi függvéy folytoos legye a teljes értelmezési tartomáyá!,ha A, ha Ha, akkor a tört egyszerűsíthető, így a függvéy, ha A, ha

11 Ha a, akkor a függvéy folytoos a-ba az + folytoossága miatt Ha, akkor Tehát ha a függvéy a -be em folytoos A, akkor a függvéy a -be folytoos, ha A, akkor Vizsgáljuk meg az alábbi függvéy folytoosságát az értelmezési tartomáyá! sg, azaz, ha, ha, ha Ha a a, akkor ott folytoos f(, mert itt a g ( függvéyel egyezik meg Ugyaígy folytoos eseté is A -ba viszot em folytoos, mert a baloldali határértéke, a jobboldali határértéke pedig, azaz a függvéyek a -ba ics határértéke, tehát em folytoos Vizsgáljuk meg az alábbi függvéy folytoosságát az értelmezési tartomáyá! [ ] (A képletbe [] az egészrészét, azaz a ála em agyobb egész számok legagyobbikát jelöli Ha a em egész szám, akkor a-ba folytoos, mert itt és [] is folytoos Ha a egész, akkor az [ a, itervallumba ( a, az [ a, a itervallumba a Ha a, akkor a, ha a, akkor a a Ha a függvéyek létezik a határértéke a-ba, akkor a a a kell teljesüljö Ez csak a eseté áll fe, tehát más egész a eseté f em lehet folytoos A -ba viszot az, mert itt a függvéy értéke is, meg a határértéke is Vizsgáljuk meg az alábbi függvéy folytoosságát az értelmezési tartomáyá! A függvéy kivételével mideütt értelmezhető Az értelmezési tartomáyáak mide potjába folytoos, mert itt a evező és a számláló is folytoos, és folytoos függvéyek háyadosa szité folytoos függvéy Vizsgáljuk meg, hogy létezik-e a következő függvéyhatárérték!

12 A folytoosságot felhaszálva behelyettesítéssel kapjuk, hogy a számláló és a evező határértéke is az = -él Alakítsuk át a kifejezést! A számlálót gyökteleítéssel, a evezőt szorzattá alakítással tudjuk továbbformáli: ( ( ( ( ( Az új evezőbe folytoos függvéy áll, ezért a keresett határérték Gyakorló feladatok: Meg tudjuk-e választai A és B értékét úgy, hogy az alábbi függvéy folytoos legye a teljes értelmezési tartomáyá? 7,, 7, 6 ( ha B ha A és ha f Vizsgáljuk meg, hogy létezek-e a következő függvéyhatárértékek! c d 8

13 III A végtele mit függvéyhatárérték Az átviteli elv alapjá adott defiíciók kapcsolatot teremt a függvéyek és a sorozatok határértéke között Célszerű tehát a sorozatok lehetséges határértékeit függvéyek eseté is értelmezi Ezt véges határértékek eseté már megtettük, de a végtele mit határérték bevezetése is lehetséges Def: Legye az függvéy értelmezve az ( a, a \{ a} halmazo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba határértéke és ez plusz végtele, ha mide sorozatra, melyek határértéke a, de egyik tagja sem egyelő a-val, az ( sorozat határértéke + Jelölés: a f ( Def: Legye az függvéy értelmezve az ( a, a \{ a} halmazo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba határértéke és ez míusz végtele, ha mide sorozatra, melyek határértéke a, de egyik tagja sem egyelő a-val, az ( sorozat határértéke Jelölés: a f ( Véges helye vett jobb- és baloldali végtele határértékeket is defiiálhatuk a korábbiakkal aalóg módo: Def: Legye az függvéy értelmezve az ( a, a itervallumo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba jobboldali határértéke és ez +, ha mide sorozatra, mely felülről tart a-hoz, de egyik tagja sem egyelő a-val, az f sorozat ( határértéke + Jelölés: a ( Def: Legye az függvéy értelmezve az ( a, a itervallumo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba jobboldali határértéke és ez, ha mide sorozatra, mely felülről tart a-hoz, de egyik tagja sem egyelő a-val, az f ( sorozat határértéke Jelölés: a ( Def: Legye az függvéy értelmezve az ( a, itervallumo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba baloldali határértéke és ez +, ha mide ( sorozatra, mely alulról tart a-hoz, de egyik tagja sem egyelő a-val, az f sorozat határértéke + Jelölés: a (

14 Def: Legye az függvéy értelmezve az ( a, itervallumo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba baloldali határértéke és ez, ha mide sorozatra, mely alulról tart a-hoz, de egyik tagja sem egyelő a-val, az ( sorozat határértéke Jelölés: a f ( Kidolgozott feladatok: Állapítsuk meg, hogy létezek-e az alábbi függvéyhatárértékek! Ha ige, akkor határozzuk meg az értéküket! ( ( 6 ( c ( 6 A kifejezés számlálója és evezője is folytoos a -ál, a számláló határértéke 9, a evezőé pedig Ha felülről tart a -hoz, akkor a evező pozitív és -hoz tart, a számláló pozitív véges értékhez tart, így a tört jobboldali határértéke + Ha alulról tart a -hoz, akkor a evező egatív és -hoz tart, a számláló pozitív véges értékhez tart, így a tört baloldali határértéke Tehát a keresett határérték em létezik A kifejezés számlálója és evezője is folytoos a -él, a számláló határértéke, a evezőé pedig Mivel a evező -edik hatváy, ezért értéke midig pozitív eseté, ezért a evező úgy tart hoz, hogy közbe csak pozitív értékeket vesz fel Emiatt a tört határértéke + c A kifejezés számlálója és evezője is folytoos a -él, a számláló és evező határértéke egyarát A kifejezés emiatt átalakítható: felhaszáljuk, hogy a számlálóba és a evezőbe szereplő poliomak a egyarát gyöke, így midkét poliomból az kiemelhető ( ( (poliomosztással vagy a másodfokú kifejezés gyökök segítségével törtéő szorzattá alakításával, és 6 ( ( (poliomosztással és a kapott másodfokú kifejezés pl gyökök segítségével törtéő szorzattá alakításával Az átalakítás utá azt kapjuk, hogy ( ( 6 ( ( ( ( ( ( ( A számláló határértéke, a evezőé pedig Mivel a evezőbe a -hoz tartó kifejezés égyzetes, a másik kifejezés pedig pozitív, ezért értéke midig pozitív eseté, emiatt a evező úgy tart hoz, hogy közbe csak pozitív értékeket vesz fel Tehát a tört határértéke +

15 Függvéy végtelebe vett határértéke Ha a függvéy határértékéek defiíciójába szereplő, a-hoz tartó sorozatok helyett végtelebe tartó sorozatokat választuk, akkor a függvéyek végtelebe vett határértékét kaphatjuk meg (Ez szemléletese leírja a függvéy viselkedését, miközbe a változó értéke egyre agyobb, illetve egyre kisebb lesz Def: Legye az függvéy értelmezve a Az f határértéke a plusz végtelebe az A szám, ha mide sorozat határértéke A Jelölés: A [ W, ( itervallumo, ahol W R sorozatra, melyek határértéke +, az f ( Def: Legye az függvéy értelmezve a Az f határértéke a míusz végtelebe az A szám, ha mide sorozat határértéke A Jelölés: A (, W ] ( itervallumo, ahol W R sorozatra, melyek határértéke, az f ( Hasoló defiíció modható ki a +-be és -be vett + illetve határértékre: Def: Legye az függvéy értelmezve a [ W, itervallumo, ahol W R Az f határértéke a plusz végtelebe plusz végtele, ha mide sorozat határértéke + Jelölés: ( sorozatra, melyek határértéke +, az f ( Def: Legye az függvéy értelmezve a [ W, itervallumo, ahol W R Az f határértéke a plusz végtelebe míusz végtele, ha mide ( sorozatra, melyek határértéke +, az f ( sorozat határértéke Jelölés: Def: Legye az függvéy értelmezve a (, W ] itervallumo, ahol W R Az f határértéke a míusz végtelebe plusz végtele, ha mide ( sorozatra, melyek határértéke, az f sorozat határértéke + Jelölés: (

16 Def: Legye az függvéy értelmezve a (, W ] Az f határértéke a míusz végtelebe míusz végtele, ha mide f ( sorozat határértéke Jelölés: ( itervallumo, ahol W R sorozatra, melyek határértéke, az Példa: Határozzuk meg az függvéy eseté a,, határértékeket! f( f( f( a a a a a a a a Kidolgozott feladatok: Vizsgáljuk meg, hogy létezek-e a következő függvéyhatárértékek! c A -be vett határérték megállapításához alakítsuk át a függvéyt! -be, akkor a számláló -hez, a evező szité -hez tart Azaz a függvéy ha- Ha tart a tárértéke a -be és a -be is Haszáljuk az feladat megoldásába kapott alakot! Ha tart a -be, akkor a számláló -hez, a evező szité -hez tart Azaz a függvéy határértéke a -be is 6

17 c, a sorozatokra korábba látott összefüggések alapjá Állapítsuk meg az alábbi határértékeket! Mivel midkét szereplő függvéy a végtelebe végtelebe tart, ezért a külöbség határértéke átalakítás élkül em adható meg Gyökteleítsük a kifejezést, majd osszuk a evező domiás tagjával, ahogy ezt korábba a sorozatokál is láttuk! A számláló, a evező határértéke, így a keresett határérték Ha a törtbe a számlálót és a evezőt is leosztjuk az alábbi kifejezést kapjuk: -szel (a evező domiás tagjával, akkor mert a számláló és a evező is -hez tart, ha tart a végtelebe Gyakorló feladatok: Határozzuk meg a következő határértéket! c ( ( ( d e 7

18 IV Szakadási helyek vizsgálata Kidolgozott feladatok: Vizsgáljuk meg, hogy az alábbi függvéyek szakadási helyéek jellegét! Vizsgáljuk meg, létezik-e a függvéyekek határértéke a plusz és míusz végtelebe! 9 d j ( e ( g( c ( k f ( h ( 6 m( Mivel a számláló és a evező midehol folytoos, ezért a függvéy midehol folytoos, ahol a evező em Tekitsük az -él vett jobb-, illetve baloldali határértéket!, mert a evező -hoz tart, és pozitív, mert a evező -hoz tart, és egatív Tehát a függvéyek ics határértéke az -él, így itt másodfajú szakadási helye va A plusz és míusz végtelebe vett határértékek: és teljesül, mert a evező abszolút értéke midkét esetbe végtelebe tart, a számláló pedig véges érték A számláló és a evező mideütt folytoos, ezért a háyados a evező ullhelyei kivételével mideütt folytoos A függvéyek két szakadási helye va (a evező két ullhelye, az és az Alakítsuk át a hozzáredelési szabályt! g( Ebből lát- ( ható, hogy g(, tehát az -él megszütethető szakadási helye va, a g ( érték megadásával Tekitsük az -ál vett jobb-, illetve baloldali határértéket!, mert a evező -hoz tart, és pozitív, mert a evező -hoz tart, és egatív Tehát a függvéyek ics határértéke a -ál, így ott másodfajú szakadási helye va A plusz és míusz végtelebe vett határértékek: és teljesül, mert a evező abszolút értéke midkét esetbe végtelebe tart, a számláló pedig véges érték c A számláló és a evező mideütt folytoos, ezért a háyados a evező ullhelyei kivételével mideütt folytoos A függvéyek két szakadási helye va (a evező két ullhelye, az és az Alakítsuk át a hozzáredelési szabályt! 8

19 ( ( h ( Ebből látható, hogy h(, tehát az -él megszütethető szakadási helye va, a érték megadásával 6 ( ( Tekitsük g( az -ál vett jobb-, illetve baloldali határértéket!, mert a számláló pozitív és -hez tart, a evező pedig -hoz tart és pozitív, mert a számláló pozitív és -hez tart, a evező pedig -hoz tart és egatív Tehát a függvéyek ics határértéke a -ál, így ott másodfajú szakadási helye va A plusz és míusz végtelebe vett határértékek: Hasoló módo kapjuk: d A számláló és a evező mideütt folytoos, ezért a háyados a evező ullhelyei kivételével mideütt folytoos A függvéyek két szakadási helye va (a evező két ullhelye, az és az Alakítsuk át a hozzáredelési szabályt! 9 j ( ( ( ( ( ( A kapott kifejezés evezője továbbra is az és az helye A két helye a függvéy határértékét megvizsgálva azt kapjuk, hogy midkét helye a határérték plusz végtele, mert a evező ullához tart és pozitív, a számláló pedig egy pozitív értékhez tart Tehát másodfajú szakadási helye va a -ál és a -ál is A plusz és míusz végtelebe vett határértékek: és ( ( ( (, mert midkét esetbe a számláló -hez, a evező abszolút értéke pedig végtelehez tart e Az összetett függvéy folytoossága miatt a kitevőbe levő tört evezőjéek zérushelyét (az -et kivéve az összetett függvéyük mideütt folytoos Vizsgáljuk meg a jobb- és baloldali határértéket a szakadási helyél! Kezdjük a kitevővel:, mert a evező -hoz tart és pozitív Így, mert a kitevő plusz végtelebe tart, mert a evező -hoz tart és egatív Így, mert a kitevő míusz végtelebe tart Tehát a függvéyek a -él ics határértéke, ezért ez másodfajú szaka- dási hely 9

20 A plusz és míusz végtelebe vett határértékek:, mert a kitevő -hoz tart Ugyaígy f Az összetett függvéy folytoossága miatt a kitevőbe levő tört evezőjéek zérushelyét (az -t kivéve a evezőbe szereplő összetett függvéy mideütt folytoos, és mivel sehol sem, ezért a háyados is mideütt folytoos a kivételével Vizsgáljuk meg a jobb- és baloldali határértéket a szakadási helyél! Kezdjük a kitevővel:, mert a evező -hoz tart és pozitív Így, azaz Nézzük a baloldali határértéket!, mert a evező -hoz tart és egatív Így, mert a -hatváy kitevője míusz végtelebe tart, vagyis a -hatváy értéke -hoz tart Tehát Ez viszot azt jeleti, hogy a függvéyek va bal- és jobboldali véges határértéke, ám ezek em egyezek meg, így a függvéyek a -ál elsőfajú szakadási helye va (ugrás A plusz és míusz végtelebe vett határértékek: -hoz, így a -hatváy -hez tart Hasolóa kapjuk, hogy V Trigoometrikus függvéyek határértéke, mert a -hatváy kitevője Kidolgozott feladatok: si Felhaszálva, hogy, vizsgáljuk meg, hogy létezek-e a következő függvéyhatárértékek! si si c si d si tg si si si si si si

21 c si si si si si si si tg si d cos, és itt felhaszáljuk, hogy cos folytoos és cos cos Vizsgáljuk meg, hogy létezek-e a következő függvéyhatárértékek! si tg si cos c ( ctg si si si tg si cos si cos si cos si cos cos si si cos cos (Itt ismét felhaszáltuk a cos függvéy folytoosságát és azt, hogy és cos c A kifejezés átalakításával visszavezethető a si határértékre: ctg cos cos si si si cos Állapítsuk meg az alábbi függvéyhatárértékeket! si cos A számlálóba és a evezőbe álló függvéy is folytoos a -ba, de midkettő helyettesítési értéke, így át kell alakítauk a képletet Alakítsuk át a számlálót gyökteleítéssel! si si si si si Végezzük további átalakítást úgy, hogy a határérték felhaszálható legye!

22 si si A számlálóba és a evezőbe álló függvéy is folytoos a -ba, de midkettő helyettesítési si értéke, így át kell alakítauk a képletet Céluk, hogy az átalakítás utá a határérték felhaszálható legye Ehhez a számlálót és a evezőt is szorozzuk meg -szel! cos cos cos cos cos cos si cos cos Gyakorló feladatok Vizsgáljuk meg, hogy létezek-e a következő függvéyhatárértékek! d si tg e si tg8 si c si si 7 Vizsgáljuk meg, hogy létezek-e a következő függvéyhatárértékek! si cos c ( tg d cos e si cos cos 6

23 A gyakorló feladatok megoldása I fejezetbe kitűzött gyakorló feladatok megoldása Határozzuk meg az alábbi határértékeket! ( ( ( c d Alakítsuk át a kifejezést, mert a két törtek külö-külö ics határértéke! ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Tehát 6 ( ( ( Behelyettesítéssel a számláló és a evező határértéke is -ak adódik, ezért alakítsuk át a törtet a zárójelek kibotásával és kiemeléssel, majd egyszerűsítéssel! ( ( ( ( ( ( 6 6 (6 ( ( ( c A számlálóba és a evezőbe -et helyettesítve midkét esetbe -t kapuk, így át kell alakítauk a törtet: ( ( ( ( ( Tehát ( d Alakítsuk át itt is a számlálót és a evezőt! ( ( ( ( Tehát 9

24 II fejezetbe kitűzött gyakorló feladatok megoldása Meg tudjuk-e választai A és B értékét úgy, hogy az alábbi függvéy folytoos legye a teljes értelmezési tartomáyá? 6, ha és 7 A, ha B, ha 7 Alakítsuk át a függvéy hozzáredelési szabályát! határértéke a -él létezik, és értéke 9 Tehát A 9 6 ( ( ( 7( Eek a 7 választással a -él folytoos lesz a függvéy A függvéy határértéke 7-él azoba em létezik, mert ha felülről tart 7-hez, akkor a evező pozitív és -hoz tart, a számláló pedig -hez tart, így a függvéy jobboldali határértéke Ez már ömagába em teszi lehetővé a folytoosságot (A függvéy baloldali határértéke egyébkét + Vizsgáljuk meg, hogy létezek-e a következő függvéyhatárértékek! c d 8 A számlálóba és a evezőbe is folytoos függvéyeket látuk A számláló határértéke -ál, a evező határértéke, tehát a vizsgált határérték létezik, és értéke A számlálóba és a evezőbe is folytoos függvéyeket látuk Ha a számláló és a evező határértékét behelyettesítéssel meghatározzuk, akkor midkét esetbe -t kapuk, így át kell alakítauk a kifejezést Vegyük észre, hogy a számlálóba és a evezőbe a gyök alatt álló kifejezések szorzattá alakíthatók, így kiemelésre adódik lehetőség: ( ( ( ( Így már a határérték kiszámítható, felhaszálva, hogy a számlálóba és a evezőbe is folytoos függvéyeket látuk: a számláló -höz, a evező pedig szité -höz tart, így a keresett jobboldali határérték

25 c A folytoosságot felhaszálva behelyettesítéssel kapjuk, hogy a számláló és a evező határértéke is az = -él Alakítsuk át a törtet! A számlálót szorzattá alakítással, a evezőt gyökteleítéssel tudjuk továbbvihető alakra hozi: ( ( ( ( ( A számlálóba álló függvéy folytoos, így határértéke az -él, tehát a keresett határérték d A folytoosságot felhaszálva behelyettesítéssel kapjuk, hogy a számláló és a evező határértéke is az = -él Alakítsuk át a törtet! A számlálót gyökteleítsük: A kapott kifejezés folytoos az -él, így határértéke 6 III fejezetbe kitűzött gyakorló feladatok megoldása Határozzuk meg a következő határértéket! c ( ( ( d e Osszuk le a számlálót és a evezőt is a evező domiás tagjával, azaz -al! mert a számláló -hez, a evező pedig -höz tart Osszuk le a számlálót és a evezőt is a evező domiás tagjával, azaz -al! mert a számláló -hez, a evező pedig -höz tart

26 c A számlálóba és a evezőbe is a legagyobb fokú tag a evezőt is (téyezőkét elvégezhető az osztás: ( ( ( A számlálóba levő kifejezések határértéke, a evezőbe levő kifejezés határértéke pedig Tehát a keresett határérték, osszuk tehát ezzel a számlálót és, illetve d A evezőbe a domiás tag -es agyságredű, így osszuk el a számlálót és a evezőt is -szel: mert a számlálóba levő függvéy határértéke, a evezőé pedig e Gyökteleítés utá az alábbi kifejezést kapjuk: Itt a számlálót és a evezőt -szel leosztva a kifejezés határértéke meghatározható: mert a számláló -hez, a evező -höz tart IV fejezetbe kitűzött feladatok megoldása: Vizsgáljuk meg, hogy létezek-e a következő függvéyhatárértékek! d si tg e si tg8 si c si si 7 si si 6

27 c si si si 7 si si 7 si d e tg si si cos cos tg8 si 8 si si cos8 si 8 si cos8 8 Vizsgáljuk meg, hogy létezek-e a következő függvéyhatárértékek! d si cos e cos si cos cos 6 c ( tg si si si si cos si si cos cos cos cos si cos cos cos c Alkalmazzuk olya átalakítást, hogy a si és az jellegű kifejezések szorzata helyett a háyadosuk szerepelje! Ehhez a tages függvéyt alakítsuk át kotagessé! ( tg ( ctg ( ctg ( Ha most bevezetjük az y jelölést, akkor y ( ctg ( y ctg y cos y y y si y d Itt külö kell vizs- cos ( si gáluk a jobb-és baloldali határértéket si si 7

28 si si si ( si ; Ebből látszik, hogy a kétoldali határértékek em egyezek meg, így a vizsgált határérték em létezik e Alkalmazzuk a evezőbe szereplő külöbségre az addíciós tételt! si cos cos6 si 6 6 si si si si si( si si si si 8

29 Függelék Poliomosztás A számok osztásához hasolóa algebrai kifejezéseket is oszthatuk egymással maradékosa A módszert az egyik kokrét kitűzött feladat számításáak elvégzésével szereték bemutati A poliomosztás felhaszálásához előzméyekét még egy tételt meg kell említeük: Tétel: Ha a p( p( ( q( alakba, ahol valós együtthatós poliom gyöke az a valós szám, akkor a poliom felírható q( egy megfelelő valós együtthatós poliom Lássuk tehát a poliomosztást! Tudjuk, hogy az 7 poliomak az Kezdjük el az osztást úgy, mit a számokál! gyöke, tehát osztható ( -mal ( 7 : ( Most egy olya -hatváyt kell találuk, amellyel ( -at megszorozva lesz Végezzük el a visszaszorzást, és vojuk ki a kapott poliomot az eredetiből: ( ( 7 : ( 7 is keletkezik, ez az Most folytassuk tovább a megfelelő -hatváy keresését, olyat kell találuk, mellyel ( -at megszorozva is keletkezik: ( ( ( : ( Befejező lépéskét már yilvávalóa -et kell íruk a háyadosba: 9

30 ( ( ( ( : ( Előfordulhat, hogy a poliomosztás sorá maradék lép fel Az osztást csak addig tudjuk végezi, amíg a visszaszorzás utá kapott poliom fokszáma kisebb em lesz, mit az osztóé Ha em fogy el egyszerre mide tag, akkor maradék keletkezik (pot úgy, mit a számok maradékos osztásáál Ilyekor a poliom q( poliommal törtéő osztása utá a p( h( q( r( alakot kapjuk, ahol poliom fokszáma kisebb, mit q ( fokszáma p( r( VI Defiíciók az I függvéyhatárérték defiícióak megfelelő megfogalmazásba és köryezetbe Jobb- és baloldali határérték függvéy értelmezve az ( a, a itervallumo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba jobboldali határértéke és ez A valós szám, ha mide valós számhoz létezik olya valós szám, hogy mide esetbe, amikor a teljesül, feáll A is Jelölés: A a függvéy értelmezve az ( a, itervallumo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba baloldali határértéke és ez A valós szám, ha mide valós számhoz létezik olya valós szám, hogy mide esetbe, amikor a teljesül, feáll A is Jelölés: A a A végtele mit határérték függvéy értelmezve az ( a, a \{ a} halmazo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba határértéke és ez plusz végtele, ha mide K valós számhoz létezik olya valós szám, hogy ha a teljesül, feáll K f ( is Jelölés: a

31 függvéy értelmezve az ( a, a \{ a} halmazo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba határértéke és ez míusz végtele, ha mide K valós számhoz létezik olya feáll K f ( is Jelölés: a valós szám, hogy ha a teljesül, függvéy értelmezve az ( a, a itervallumo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba jobboldali határértéke és ez +, ha mide K valós számhoz létezik olya valós szám, hogy mide esetbe, amikor a teljesül, feáll is Jelölés: a K függvéy értelmezve az ( a, a itervallumo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba jobboldali határértéke és ez, ha mide K valós számhoz létezik olya valós szám, hogy mide esetbe, amikor a teljesül, feáll K is Jelölés: a függvéy értelmezve az ( a, itervallumo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba baloldali határértéke és ez +, ha mide K valós számhoz létezik olya valós szám, hogy mide esetbe, amikor a teljesül, feáll K is Jelölés: a függvéy értelmezve az ( a, itervallumo [a tetszőleges valós szám, tetszőleges pozitív valós szám] Az f függvéyek létezik a-ba baloldali határértéke és ez, ha mide K valós számhoz létezik olya valós szám, hogy mide esetbe, amikor a teljesül, feáll K is Jelölés: a Végtelebe vett határérték függvéy értelmezve a [ W, itervallumo, ahol W R Ekkor azt modjuk, hogy f határértéke a plusz végtelebe az A valós szám, ha mide valós számhoz létezik olya K valós szám, hogy mide esetbe, amikor A K teljesül, feáll A is Jelölés:

32 függvéy értelmezve a (, W ] itervallumo, ahol modjuk, hogy f határértéke a míusz végtelebe az A valós szám, ha mide létezik olya K valós szám, hogy mide esetbe, amikor A is Jelölés: A K teljesül, feáll W R Ekkor azt valós számhoz függvéy értelmezve a [ W, itervallumo, ahol W R Ekkor azt modjuk, hogy f határértéke a plusz végtelebe plusz végtele, ha mide N valós számhoz létezik olya K valós szám, hogy mide esetbe, amikor teljesül, feáll is Jelölés: K N függvéy értelmezve a [ W, itervallumo, ahol W R Ekkor azt modjuk, hogy f határértéke a plusz végtelebe míusz végtele, ha mide N valós számhoz létezik olya K valós szám, hogy mide esetbe, amikor teljesül, feáll is Jelölés: K N függvéy értelmezve a (, W ] itervallumo, ahol W R Ekkor azt modjuk, hogy f határértéke a míusz végtelebe plusz végtele, ha mide N valós számhoz létezik olya K valós szám, hogy mide esetbe, amikor K teljesül, feáll N is Jelölés: függvéy értelmezve a (, W ] itervallumo, ahol W R Ekkor azt modjuk, hogy f határértéke a míusz végtelebe míusz végtele, ha mide N valós számhoz létezik olya K valós szám, hogy mide esetbe, amikor K teljesül, feáll N is Jelölés:

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága Sorozatok, határérték fogalma. Függvéyek határértéke, folytoossága 1) Végtele valós számsorozatok Fogalma, megadása Defiíció: A természetes számok halmazá értelmezett a: N R egyváltozós valós függvéyt

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő.

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő. 3. SOROZATOK 3. Sorozatok korlátossága, mootoitása, kovergeciája Defiíció. Egy f : N R függvéyt valós szám)sorozatak evezük. Ha A egy adott halmaz és f : N A, akkor f-et A-beli értékű) sorozatak evezzük.

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

Matematika I. 9. előadás

Matematika I. 9. előadás Matematika I. 9. előadás Valós számsorozat kovergeciája +-hez ill. --hez divergáló sorozatok A határérték és a műveletek kapcsolata Valós számsorozatok mootoitása, korlátossága Komplex számsorozatok kovergeciája

Részletesebben

10.M ALGEBRA < <

10.M ALGEBRA < < 0.M ALGEBRA GYÖKÖS KIFEJEZÉSEK. Mutassuk meg, hogy < + +... + < + + 008 009 + 009 008 5. Mutassuk meg, hogy va olya pozitív egész szám, amelyre 99 < + + +... + < 995. Igazoljuk, hogy bármely pozitív egész

Részletesebben

Számsorozatok. 1. Alapfeladatok december 22. sorozat határértékét, ha. 1. Feladat: Határozzuk meg az a n = 3n2 + 7n 5n létezik.

Számsorozatok. 1. Alapfeladatok december 22. sorozat határértékét, ha. 1. Feladat: Határozzuk meg az a n = 3n2 + 7n 5n létezik. Számsorozatok 2015. december 22. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Határozzuk meg az a 2 + 7 5 2 + 4 létezik. sorozat határértékét, ha Megoldás: Mivel egy tört határértéke a kérdés, ezért vizsgáljuk meg el

Részletesebben

4. Test feletti egyhatározatlanú polinomok. Klasszikus algebra előadás NE KEVERJÜK A POLINOMOT A POLINOMFÜGGVÉNNYEL!!!

4. Test feletti egyhatározatlanú polinomok. Klasszikus algebra előadás NE KEVERJÜK A POLINOMOT A POLINOMFÜGGVÉNNYEL!!! 4. Test feletti egyhatározatlaú poliomok Klasszikus algebra előadás Waldhauser Tamás 2013 április 11. Eddig a poliomokkal mit formális kifejezésekkel számoltuk, em éltük azzal a lehetőséggel, hogy x helyébe

Részletesebben

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198.

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198. ALGEBRA MÁSODFOKÚ POLINOMOK. Határozzuk meg az + p + q = 0 egyelet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 98.. Határozzuk meg az összes olya pozitív egész p és q számot, amelyre az

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

Függvények határértéke 69. III. Függvények határértéke

Függvények határértéke 69. III. Függvények határértéke Függvéyek határértéke 69 A határérték értelmezése III Függvéyek határértéke Ebbe a fejezetbe taulmáyozi fogjuk a függvéy határértékét egy potba A feladat így fogalmazható meg: Ha adott az f : D valós változójú

Részletesebben

1 h. 3. Hogyan szól a számtani és a mértani közép közötti összefüggést kifejező tétel?

1 h. 3. Hogyan szól a számtani és a mértani közép közötti összefüggést kifejező tétel? 1. Fogalmazza meg az R -beli háromszög-egyelőtleségeket!,y R (i) +y + y (ii) -y - y 2. Mit mod ki a Beroulli-egyelőtleség? (i) (1+h) 1+ h ( h>-1) ( N*) (ii) (1+h) 1+2 h 1 ( N*) h 2 3. Hogya szól a számtai

Részletesebben

6. Számsorozat fogalma és tulajdonságai

6. Számsorozat fogalma és tulajdonságai 6. Számsorozat fogalma és tulajdoságai Taulási cél: A számsorozat fogalmáak és elemi tulajdoságaiak megismerése. A mootoitás, korlátosság vizsgálatáak elsajátítása. Nevezetes sorozatok határértékéek megismerése.

Részletesebben

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok,

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok, l.ch FÜGGVÉNYSOROZATOK, FÜGGVÉNYSOROK, HATVÁNYSOROK Itt egy függvéysorozat: f( A függvéysorozatok olyaok, mit a valós számsorozatok, csak éppe a tagjai em valós számok, 5 haem függvéyek, f ( ; f ( ; f

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis. Írásbeli tételek Készítette: Szátó Ádám 20. Tavaszi félév . Archimedes tétele. Tétel: a > 0 és b R : N : b < a. Bizoyítás: Idirekt úto tegyük fel, hogy

Részletesebben

Gyakorló feladatok II.

Gyakorló feladatok II. Gyakorló feladatok II. Valós sorozatok és sorok Közgazdász szakos hallgatókak a Matematika B című tárgyhoz 2005. október Valós sorozatok elemi tulajdoságai F. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt,

Részletesebben

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1 A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Ha N és h R, akkor + h + h Mikor va itt egyelőség? Léyeges-e a h feltétel? Számtai-mértai közép Bármely N és,, R, k 0 k =,, választással k

Részletesebben

V. Deriválható függvények

V. Deriválható függvények Deriválható függvéyek V Deriválható függvéyek 5 A derivált fogalmához vezető feladatok A sebesség értelmezése Legye az M egy egyees voalú egyeletes mozgást végző pot Ez azt jeleti, hogy a mozgás pályája

Részletesebben

Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechnika-technika szak, II. évfolyam, 2. félév

Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechnika-technika szak, II. évfolyam, 2. félév Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechika-techika szak, II. évfolyam,. félév Sorozatok: 1. A valós számoko értelmezett műveletek és reláció tulajdoságai. Számok abszolút értéke, itervallumok. Számhalmazok

Részletesebben

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +...

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +... . Függvéysorok. Bevezetés és defiíciók A végtele sorokál taultuk, hogy az + x + x + + x +... végtele összeg x < eseté koverges. A feti végtele összegre úgy is godolhatuk, hogy végtele sok függvéyt aduk

Részletesebben

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn Feladatok közepek közötti egyelőtleségekre (megoldások, megoldási ötletek) A továbbiakba szmk=számtai-mértai közép közötti egyelőtleség, szhk=számtaiharmoikus közép közötti egyelőtleség, míg szk= számtai-égyzetes

Részletesebben

Sorozatok október 15. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit!

Sorozatok október 15. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit! Sorozatok 20. október 5. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit!. Zh feladat:vizsgálja meg mootoitás és korlátosság szerit az alábbi sorozatot! a + ha ; 2; 5 Mootoitás eldötéséhez vizsgáljuk

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis 1. Írásbeli beugró kérdések Készítette: Szátó Ádám 2011. Tavaszi félév 1. Írja le a Dedekid-axiómát! Legyeek A R, B R. Ekkor ha a A és b B : a b, akkor

Részletesebben

Határértékszámítás. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo április A határátmenet és a műveletek 12

Határértékszámítás. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo április A határátmenet és a műveletek 12 Határértékszámítás szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo 207. április 23. Tartalomjegyzék. Bevezetés 2 2. Segédállítások 3 3. Nevezetes sorozatok 7 4. A határátmeet és a műveletek 2 5. Az e szám fogalma

Részletesebben

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Legye N, x k R k =,, és tegyük fel, hogy vagy x k 0 k =,, vagy pedig x k 0 k =,, Ekkor + x k + x k Speciális Beroulli-egyelőtleség Ha N és

Részletesebben

Vegyészmérnöki, Biomérnöki, Környezetmérnöki szakok, 2017/18 ősz. 2 dx = 1, cos nx dx = 2 π. sin nx dx = 2 π

Vegyészmérnöki, Biomérnöki, Környezetmérnöki szakok, 2017/18 ősz. 2 dx = 1, cos nx dx = 2 π. sin nx dx = 2 π Matematika Ac gyakorlat Vegyzméröki, Bioméröki, Köryezetméröki szakok, 7/8 ősz 4. feladatsor: Fourier-sorok megoldás. Legye fx = ha x, ], fx = ha x, π]. Írjuk fel f Fourier-sorát. Mely potokba állítja

Részletesebben

Kalkulus II., második házi feladat

Kalkulus II., második házi feladat Uger Tamás Istvá FTDYJ Név: Uger Tamás Istvá Neptu: FTDYJ Web: http://maxwellszehu/~ugert Kalkulus II, második házi feladat pot) Koverges? Abszolút koverges? ) l A feladat teljese yilvávalóa arra kívácsi,

Részletesebben

Fourier sorok FO 1. Trigonometrikus. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel!

Fourier sorok FO 1. Trigonometrikus. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel! Fourier sorok FO Trigoometrikus Fourier sorok FO Trigoometrikus redszer Defiíció: trigoometrikus redszer Az {, cos x, si x, cos x, si x, cos 3x, si 3x, } függvéyekből álló (végtele sok függvéyt tartalmazó)

Részletesebben

2014. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia

2014. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia 24. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia A differenciálszámítás az emberiség egyik legnagyobb találmánya és ez az állítás nem egy matek-szakbarbár fellengzős kijelentése. A differenciálszámítás segítségével

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Kalkulus példatár. Gselmann Eszter

Debreceni Egyetem. Kalkulus példatár. Gselmann Eszter Debrecei Egyetem Természettudomáyi és Techológiai Kar Kalkulus példatár Gselma Eszter Debrece, 08 Tartalomjegyzék. Valós számsorozatok Elméleti áttekités........................................................

Részletesebben

(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1

(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1 . Bevezető. Oldja meg az alábbi egyeleteket: (a cos x + si x + cos x si x = (b π si x = x π 4 x 3π 4 cos x (c cos x + si x = si x (d x 6 3x = 0 (e x + x = x (f x + 5 + x = 8 (g x + + x + + x + x + =..

Részletesebben

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok . fejezet Számsorozatok, számsorok .. Számsorozatok és számsorok... Számsorozat megadása, határértéke Írjuk fel képlettel az alábbi sorozatok -dik elemét! mooto, korlátos, illetve koverges-e! Vizsgáljuk

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok 1 Diszkrét matematika II., 3. előadás Komplex számok Dr. Takách Géza NyME FMK Iformatikai Itézet takach@if.yme.hu http://if.yme.hu/ takach/ 2007. február 22. Komplex számok Szereték kibővítei a valós számtestet,

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

II. INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK

II. INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK Itegrálási módszerek 5 II INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK A parciális itegrálás módszere Ha az f, g : D (D em degeerált itervallumok egyesítése) függvéyek deriválhatók a D halmazo, akkor tudjuk, hogy a szorzatuk

Részletesebben

Függvény határérték összefoglalás

Függvény határérték összefoglalás Függvény határérték összefoglalás Függvény határértéke: Def: Függvény: egyértékű reláció. (Vagyis minden értelmezési tartománybeli elemhez, egyértelműen rendelünk hozzá egy elemet az értékkészletből. Vagyis

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) O k t a t á s i H i v a t a l A 5/6 taévi Országos Középiskolai Taulmáyi Versey első forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató A 5 olya égyjegyű szám, amelyek számjegyei

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat!

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat! megoldásvázlatok Fizika BSc I/,. feladatsor. Rajzoljuk le a számegyeese az alábbi halmazokat! a { R < 5}, b { R 4}, c { Z 4}, d { Q < 4 6}, e { N 3 }.. Igazak-e az alábbi állítások? Adjuk meg az állítások

Részletesebben

Matematika B4 I. gyakorlat

Matematika B4 I. gyakorlat Matematika B4 I. gyakorlat 2006. február 16. 1. Egy-dimeziós adatredszerek Va valamilye adatredszer (számsorozat), amelyről szereték kiszámoli bizoyos dolgokat. Az egyes értékeket jelöljük z i -vel, a

Részletesebben

Függvények december 6. Határozza meg a következő határértékeket! 1. Feladat: x 0 7x 15 x ) = lim. Megoldás: lim. 2. Feladat: lim.

Függvények december 6. Határozza meg a következő határértékeket! 1. Feladat: x 0 7x 15 x ) = lim. Megoldás: lim. 2. Feladat: lim. Függvények 05. december 6. Határozza meg a következő határértékeket!. Feladat: ( + 7 5 ) ( + 7 5 ) ( + 0 ). Feladat: ( + 7 5 ) ( + 7 5 ) ( + 0) 3. Feladat: ( + 0 7 5 ) 4. Feladat: ( + 0 7 5 ) ( + 7 0 5

Részletesebben

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA Szerkesztette: Balogh Tamás 202. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add

Részletesebben

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3 Dr. Tóth László, Fejezetek az elemi számelméletből és az algebrából (PTE TTK, 200) Számelméleti függvéyek Számelméleti függvéyek értékeire voatkozó becslések A τ() = d, σ() = d d és φ() (Euler-függvéy)

Részletesebben

1. A KOMPLEX SZÁMTEST A természetes, az egész, a racionális és a valós számok ismeretét feltételezzük:

1. A KOMPLEX SZÁMTEST A természetes, az egész, a racionális és a valós számok ismeretét feltételezzük: 1. A KOMPLEX SZÁMTEST A természetes, az egész, a raioális és a valós számok ismeretét feltételezzük: N = f1 ::: :::g Z = f::: 3 0 1 3 :::g p Q = j p q Z és q 6= 0 : q A valós szám értelmezése végtele tizedestörtkét

Részletesebben

1. Gyökvonás komplex számból

1. Gyökvonás komplex számból 1. Gyökvoás komplex számból Gyökvoás komplex számból. Ismétlés: Ha r, s > 0 valós, akkor rcos α + i siα) = scos β + i siβ) potosa akkor, ha r = s, és α β a 360 egész számszorosa. Moivre képlete scos β+i

Részletesebben

1. Írd fel hatványalakban a következõ szorzatokat!

1. Írd fel hatványalakban a következõ szorzatokat! Számok és mûveletek Hatváyozás aaaa a a darab téyezõ a a 0 0 a,ha a 0. Írd fel hatváyalakba a következõ szorzatokat! a) b),,,, c) (0,6) (0,6) d) () () () e) f) g) b b b b b b b b h) (y) (y) (y) (y) (y)

Részletesebben

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal Egy lehetséges tételsor megoldásokkal A vizsgatétel I része a IX és X osztályos ayagot öleli fel, 6 külöböző fejezetből vett feladatból áll, összese potot ér A közzétett tétel-variások és az előző évekbe

Részletesebben

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK Szerkesztette: Balogh Tamás 2012. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add el! - Így add

Részletesebben

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0 Komplex számok 1 Adjuk meg az alábbi komplex számok valós, illetve képzetes részét: a + i b i c z d z i e z 5 i f z 1 A z a + bi komplex szám valós része: Rez a, képzetes része Imz b Ez alapjá a megoldások

Részletesebben

Függvények határértéke és folytonosság

Függvények határértéke és folytonosság Függvények határértéke és folytonosság ) Bizonyítsa be a határérték definíciója alapján, hogy teljesül! + 5 + = Megoldás Heine definíciója alapján): Igazolandó, hogy a függvény értelmezve van a egy környezetében,

Részletesebben

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk:

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk: Kocsis Júlia Egyelőtleségek 1. Feladat: Bizoytsuk be, hogy tetszőleges a, b, c pozitv valósakra a a b b c c (abc) a+b+c. Megoldás: Tekitsük a, b és c számok saját magukkal súlyozott harmoikus és mértai

Részletesebben

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása 59. Számsorozatok.. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása.. Defiíció. Azokat az f : N R valós függvéyeket, melyek mide természetes számhoz egy a valós számot redelek hozzá, végtele számsorozatokak,

Részletesebben

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok SOROK Feladatok és megoldások. Numerikus sorok I. Határozza meg az alábbi, mértai sorra visszavezethető sorok esetébe az S -edik részletösszeget és a sor S összegét! )...... k 5 5 5 5 )...... 5 5 5 5 )......

Részletesebben

A primitív függvény létezése. Kitűzött feladatok. határérték, és F az f egy olyan primitívje, amelyre F(0) = 0. Bizonyítsd be,

A primitív függvény létezése. Kitűzött feladatok. határérték, és F az f egy olyan primitívje, amelyre F(0) = 0. Bizonyítsd be, 6 A primitív üggvéy létezése A primitív üggvéy létezése Kitűzött eladatok. Határozd meg az a és b valós paraméterek értékét úgy hogy az : R ae + b üggvéyek létezze primitív üggvéye! >. Az : [ + [ + olytoos

Részletesebben

Sorozatok A.: Sorozatok általában

Sorozatok A.: Sorozatok általában 200 /2002..o. Fakt. Bp. Sorozatok A.: Sorozatok általába tam_soroz_a_sorozatok_altalaba.doc Sorozatok A.: Sorozatok általába Ad I. 2) Z/IV//a-e, g-m (CD II/IV/ Próbálj meg róluk miél többet elmodai. 2/a,

Részletesebben

INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK

INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK Megoldott feladatok Ijektivitás és egyéb tulajdoságok 59 ) INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK Határozd meg azt az f:r R függvéyt, amelyre f ( f ( ) x R és a g:r R g ( = x f ( függvéy

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Függvények határértéke, folytonossága

Függvények határértéke, folytonossága Függvények határértéke, folytonossága 25. február 22.. Alapfeladatok. Feladat: Határozzuk meg az f() = 23 4 5 3 + 9 a végtelenben és a mínusz végtelenben! függvény határértékét Megoldás: Vizsgáljuk el

Részletesebben

2. gyakorlat - Hatványsorok és Taylor-sorok

2. gyakorlat - Hatványsorok és Taylor-sorok . gyakorlat - Hatváysorok és Taylor-sorok 9. március 3.. Adjuk meg az itt szereplő sorok kovergeciasugarát és kovergeciaitervallumát! + a = + Azaz a hatváysor kovergeciasugara. Az biztos, hogy a (-,) yílt

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

(f) f(x) = x2 x Mutassa meg, hogy ha f(x) dx = F (x) + C, akkor F (ax + b) a 3. Számolja ki az alábbi határozatlan integrálokat: 1.

(f) f(x) = x2 x Mutassa meg, hogy ha f(x) dx = F (x) + C, akkor F (ax + b) a 3. Számolja ki az alábbi határozatlan integrálokat: 1. PROGRAMTERVEZŐ MATEMATIKUS SZAK II. ÉVF. III. FÉLÉV GYAKORLÓ FELADATOK AZ II. ANALÍZIS ZH-RA Primitívfüggvéy keresés. Adja meg az f függvéy egy primitívfüggvéyét: f) = 6 8 + 3 b) f) = + 3 f) = + 5 ) /

Részletesebben

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva 6. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 6.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

Függvények július 13. Határozza meg a következ határértékeket! 1. Feladat: x 0 7x 15 x ) = lim. x 7 x 15 x ) = (2 + 0) = lim.

Függvények július 13. Határozza meg a következ határértékeket! 1. Feladat: x 0 7x 15 x ) = lim. x 7 x 15 x ) = (2 + 0) = lim. Függvények 205. július 3. Határozza meg a következ határértékeket!. Feladat: 2. Feladat: 3. Feladat: 4. Feladat: (2 + 7 5 ) (2 + 7 5 ) (2 + 0 ) (2 + 7 5 ) (2 + 7 5 ) (2 + 0) (2 + 0 7 5 ) (2 + 0 7 5 ) (2

Részletesebben

A primitív függvény és a határozatlan integrál 7

A primitív függvény és a határozatlan integrál 7 A primitív függvéy és a határozatla itegrál 7 I A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL Korábbi taulmáyaitok sorá láthattátok, hogy sok műveletek, függvéyek va fordított művelete, iverz függvéye

Részletesebben

f (M (ξ)) M (f (ξ)) Bizonyítás: Megjegyezzük, hogy konvex függvényekre mindig létezik a ± ben

f (M (ξ)) M (f (ξ)) Bizonyítás: Megjegyezzük, hogy konvex függvényekre mindig létezik a ± ben Propositio 1 (Jese-egyelőtleség Ha f : kovex, akkor tetszőleges ξ változóra f (M (ξ M (f (ξ feltéve, hogy az egyelőtleségbe szereplő véges vagy végtele várható értékek létezek Bizoyítás: Megjegyezzük,

Részletesebben

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ. HALMAZOK RELÁCIÓK FÜGGVÉNYEK. Bizoyítsuk be a halmaz-műveletek alapazoosságait! 2. Legye adott az X halmaz legye A B C X. Ha A B := (A B) (B A) akkor bizoyítsuk be hogy

Részletesebben

Kalkulus gyakorlat - Megoldásvázlatok

Kalkulus gyakorlat - Megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat - Megoldásvázlatok Fizika BSc I/. gyakorlat. Tétel Newto Leibiz. Ha f folytoos az a, b] itervallumo és F primitív függvéye f-ek, akkor b a f F b F a.. Számítsuk ki az alábbi racioális

Részletesebben

N - edik gyökvonás. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)

N - edik gyökvonás. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Brósch Zoltá (Debrecei Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimáziuma) N - edik gyökvoás DEFINÍCIÓ: (Négyzetgyökvoás) Egy em egatív x valós szám égyzetgyöké azt a em egatív valós számot értjük, amelyek égyzete

Részletesebben

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is:

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is: . A szupréum elv. = H R felülr l körlátos H fels korlátai között va legkisebb, azaz A és B a A és K B : a K Ekkor ξ-re: mi{k R K fels korlátja H-ak} } a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova 1. rész Matematikai tréfák A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a játékosok

Részletesebben

Analízis feladatgy jtemény II.

Analízis feladatgy jtemény II. Oktatási segédayag a Programtervez matematikus szak Aalízis I. tatárgyához (003004. taév szi félév) Aalízis feladatgy jteméy II. Összeállította Szili László 003 Tartalomjegyzék I. Feladatok 3. Valós sorozatok.......................................

Részletesebben

Bevezetés az algebrába komplex számok

Bevezetés az algebrába komplex számok Bevezetés az algebrába komplex számok Wettl Ferec Algebra Taszék B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M 2015. december 6.

Részletesebben

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet Debrecei Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudomáyi Kar Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz a megoldásra feltétleül ajálott feladatokat jelöli e feladatokat a félév végére megoldottak

Részletesebben

Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák könyvtár

Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák könyvtár Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák köyvtár Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák köyvtár SOROZATSZERKESZTŐ Fazekas Istvá Lajkó Károly Kalkulus I. példatár programozó és programtervező matematikus

Részletesebben

BIOMATEMATIKA ELŐADÁS

BIOMATEMATIKA ELŐADÁS BIOMATEMATIKA ELŐADÁS 10. A statisztika alapjai Debrecei Egyetem, 2015 Dr. Bérczes Attila, Bertók Csaád A diasor tartalma 1 Bevezetés 2 Statisztikai függvéyek Defiíció, empirikus várható érték Empirikus

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

Integrálszámítás (Gyakorló feladatok)

Integrálszámítás (Gyakorló feladatok) Itegrálszámítás Gyakorló feladatok Programtervez iformatikus szakos hallgatókak az Aalízis. cím tárgyhoz Összeállította Szili László 8. február Tartalomjegyzék I. Feladatok 5. Primitív függvéyek határozatla

Részletesebben

dr. CONSTANTIN NĂSTĂSESCU egyetemi tanár a Román Akadémia levelező tagja dr. CONSTANTIN NIŢĂ egyetemi tanár

dr. CONSTANTIN NĂSTĂSESCU egyetemi tanár a Román Akadémia levelező tagja dr. CONSTANTIN NIŢĂ egyetemi tanár dr. CONSTANTIN NĂSTĂSESCU egyetemi taár a Romá Akadémia levelező tagja dr. CONSTANTIN NIŢĂ egyetemi taár I. VALÓS SZÁMOK. VALÓS GYÖKÖKKEL RENDELKEZŐ MÁSODFOKÚ EGYENLETEK II. A MATEMATIKAI LOGIKA ELEMEI.

Részletesebben

Második zárthelyi dolgozat megoldásai biomatematikából * A verzió

Második zárthelyi dolgozat megoldásai biomatematikából * A verzió Második zárthelyi dolgozat megoldásai biomatematikából * A verzió Elméleti kérdések: E. Mit értünk eponenciális üggvényen? Adjon példát alulról korlátos szigorúan monoton csökkenő eponenciális üggvényre.

Részletesebben

BSc Analízis I. előadásjegyzet

BSc Analízis I. előadásjegyzet BSc Aalízis I. előadásjegyzet 2009/200. őszi félév Sikolya Eszter ELTE TTK Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai Taszék 200. április 30. ii Tartalomjegyzék Előszó v. Bevezetés.. Logikai állítások,

Részletesebben

Analízis I. gyakorlat

Analízis I. gyakorlat Aalízis I. gyakorlat Kocsis Albert Tihamér, Németh Adriá 06. március 4. Tartalomjegyzék Előszó.................................................... Sorozatok és sorok.............................................

Részletesebben

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének.

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének. Függvények határértéke és folytonossága Egy f: D R R függvényt korlátosnak nevezünk, ha a függvényértékek halmaza korlátos. Ha f(x) f(x 0 ) teljesül minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Kitűzött feladatok Injektivitás és egyéb tulajdonságok 69 KITŰZÖTT FELADATOK

Kitűzött feladatok Injektivitás és egyéb tulajdonságok 69 KITŰZÖTT FELADATOK Kitűzött feladatok Ijektivitás és egyéb tulajdoságok 69 1. KITŰZÖTT FELADATOK Határozd meg az összes szigorúa mooto f:z Z függvéyt, amely teljesíti az f ( xy) = f ( y), x, y Z összefüggést és létezik k

Részletesebben

Pl.: hányféleképpen lehet egy n elemű halmazból k elemű részhalmazt kiválasztani, n tárgyat hányféleképpen lehet szétosztani k személy között stb.?

Pl.: hányféleképpen lehet egy n elemű halmazból k elemű részhalmazt kiválasztani, n tárgyat hányféleképpen lehet szétosztani k személy között stb.? Dr. Vicze Szilvia A kombiatorika a véges halmazokkal foglalkozik. A véges halmazokkal kapcsolatba számos olya probléma vethető fel, amely függetle a halmazok elemeitől. Pl.: háyféleképpe lehet egy elemű

Részletesebben

3. Számelmélet. 1-nek pedig pontosan három. Hány pozitív osztója van az n számnak? OKTV 2012/2013; I. kategória, 1. forduló

3. Számelmélet. 1-nek pedig pontosan három. Hány pozitív osztója van az n számnak? OKTV 2012/2013; I. kategória, 1. forduló . Számelmélet I. Feladatok 1. Háy égyzetszám osztója va a 7 5 5 7 számak?. Az pozitív egész számak potosa két pozitív osztója va, az + 1-ek pedig potosa három. Háy pozitív osztója va az + 01 számak? OKTV

Részletesebben

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma 94 Műveletek II MŰVELETEK A művelet fogalma Az elmúlt éveke már regeteg művelettel találkoztatok matematikai taulmáyaitok sorá Először a természetes számok összeadásával találkozhattatok, már I első osztálya,

Részletesebben

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai Taszék Taylor-sorok alkalmazása umerikus sorok vizsgálatára Szakdolgozat Készítette: Témavezet : Walter Petra

Részletesebben

I. rész. Valós számok

I. rész. Valós számok I. rész Valós számok Feladatok 3 4 Teljes idukció Igazolja a teljes idukcióval a következ állítások helyességét!.. k 2 = k= ( + )(2 + ). 6.2. 4 + 2 7 + + (3 + ) = ( + ) 2..3. a) b) ( + ) = +. k ( ) =

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

Metrikus terek. továbbra is.

Metrikus terek. továbbra is. Metrius tere továbbra is. Defiíció: Legye X egy halmaz, d : X X R egy függvéy. Azt modju, hogy d metria (távolság), ha.. 3. 4. d d d d x, x 0, x, y 0 x y, x, y dy, x, x, z dx, y dy, z. Az X halmazt a d

Részletesebben

Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-86. ábra: A példa-feladat kódolási változatai

Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-86. ábra: A példa-feladat kódolási változatai közzétéve a szerző egedélyével) Öfüggő szekuder-változó csoport keresése: egy bevezető példa Ez a módszer az állapothalmazo értelmezett partíció-párok elméleté alapul. E helye em lehet céluk az elmélet

Részletesebben

1. Gyökvonás komplex számból

1. Gyökvonás komplex számból 1. Gyökvoás komplex számból Gyökvoás komplex számból Ismétlés: Ha r,s > 0 valós, akkor r(cosα+isiα) = s(cosβ+isiβ) potosa akkor, ha r = s, és α β a 360 egész számszorosa. Moivre képlete: ( s(cosβ+isiβ)

Részletesebben

Statisztika 1. zárthelyi dolgozat március 21.

Statisztika 1. zárthelyi dolgozat március 21. Statisztika 1 zárthelyi dolgozat 011 március 1 1 Legye X = X 1,, X 00 függetle mita b paraméterű Poisso-eloszlásból b > 0 Legye T 1 X = X 1+X ++X 100, T 100 X = X 1+X ++X 00 00 a Milye a számra igaz, hogy

Részletesebben

3.4. gyakorlat. Matematika B1X február 1819.

3.4. gyakorlat. Matematika B1X február 1819. 3.4. gyakorlat Matematika B1X 2003. február 1819. 1. A harmadik el adás (II. 17.) 1.1. Számosság Egyel számosságú halmazok. Véges, megszámlálhatóa végtele és kotiuum számosságú halmazok. Hatváyhalmaz számossága

Részletesebben

I. Függelék. A valószínűségszámítás alapjai. I.1. Alapfogalamak: A valószínűség fogalma: I.2. Valószínűségi változó.

I. Függelék. A valószínűségszámítás alapjai. I.1. Alapfogalamak: A valószínűség fogalma: I.2. Valószínűségi változó. I. Függelék A valószíűségszámítás alapjai I.1. Alapfogalamak: Véletle jeleség: létrejöttét befolyásoló összes téyezőt em ismerjük. Tömegjeleség: a jeleség adott feltételek mellett akárháyszor megismételhető.

Részletesebben

Minta JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI 2. FELADATSORHOZ

Minta JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI 2. FELADATSORHOZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI. FELADATSORHOZ Formai előírások: A dolgozatot a vizsgázó által haszált szíűtől eltérő szíű tollal kell javítai, és a taári gyakorlatak megfelelőe

Részletesebben

Az átlagra vonatkozó megbízhatósági intervallum (konfidencia intervallum)

Az átlagra vonatkozó megbízhatósági intervallum (konfidencia intervallum) Az átlagra voatkozó megbízhatósági itervallum (kofidecia itervallum) Határozzuk meg körül azt az itervallumot amibe előre meghatározott valószíűséggel esik a várható érték (µ). A várható értéket potosa

Részletesebben