TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS..."

Átírás

1

2 1/67. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES... 5 I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE... 5 II. A PIACI POZÍCIÓK, VEVİKAPCSOLATOK, KAPACITÁSOK ÉS AZOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE ) ALAPTEVÉKENYSÉGEK Az ivóvíz-szolgáltatás A csatorna-szolgáltatás Fürdıszolgáltatás ) ÉPÍTİIPARI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK Tervezési Csoport ) A SZERVÍZÜZEM TEVÉKENYSÉGEI Piaci pozíciók Kapacitások kihasználtsága Geodéziai tevékenység Kamerás csatornavizsgáló tevékenység Vízmérıhitelesítı laboratóriumi tevékenység Víztározó-mosató tevékenység Csatornatisztító tevékenység Búvárszivattyú- és kútkarbantartó tevékenység Gépjármő-ügyviteli és - fenntartási tevékenység Szennyvízszivattyú javító, és iszapvíztelenítı tevékenység Technológiai csoport tevékenységei ) A KÖZPONTI LABORATÓRIUM TEVÉKENYSÉGEI III. A FELHASZNÁLT ERİFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE ) AZ ANYAGELLÁTÁS HELYZETE, SZÁLLÍTÓI KAPCSOLATOK ) A HUMÁNERİFORRÁSOKKAL VALÓ GAZDÁLKODÁS A munkaerı gazdálkodás A munkaidıalap kihasználása A munkaerıköltségek alakulása ) AZ ENERGIAELLÁTÁS BIZTONSÁGA ÉS GAZDASÁGOSSÁGA Villamosenergia Földgáz-energia Egyéb energia ) KÉSZLETGAZDÁLKODÁS IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE ) IVÓVÍZELLÁTÁS Békéscsabai Üzemmérnökség Gyomaendrıdi Üzemmérnökség Mezıkovácsházi Üzemmérnökség Orosházi Üzemmérnökség Sarkadi Üzemmérnökség Szeghalmi Üzemmérnökség Regionális Üzemmérnökség TARTALOMJEGYZÉK

3 2/67. oldal 2.) SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS Békéscsabai Üzemmérnökség Gyomaendrıdi Üzemmérnökség Mezıkovácsházi Üzemmérnökség Orosházi Üzemmérnökség Sarkadi Üzemmérnökség Szeghalmi Üzemmérnökség V. KÖRNYEZETVÉDELEM ) AZ ALAPTEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATBAN ELVÉGZETT FELADATOK Vízellátás Szennyvízelvezetés és tisztítás ) LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK ) EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK VI. A BERUHÁZÁSI, BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK ÉRTÉKELÉSE VII. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE VIII. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZMŐVAGYON NYILVÁNTARTÁSA IX. AZ ÉRTÉKESÍTÉSI, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG X. KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT, MARKETING TEVÉKENYSÉG XI. AZ INFORMATIKAI RENDSZER XII. BEHAJTÁSI TEVÉKENYSÉG XIII. JELENTİS KÖTELEZETTSÉGEK, KOCKÁZATOK C RÉSZ: ÖSSZEGZÉS D RÉSZ: MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉK

4 3/67. oldal A RÉSZ: BEVEZETÉS A Békés Megyei Vízmővek Zrt évi gazdálkodását is a cég belsı folyamatain túlmenıen a mikro- és makrogazdasági környezet hatásai befolyásolták. A makrogazdasági folyamatoknál figyelembe kell venni, hogy a bruttó hazai termék évi alakulására vonatkozó részletes adatok szerint a GDP 0,5 %-kal nıtt. A magyar gazdaság növekedése az év egészében elmaradt az Európai Unió tagországainak átlagos növekedésétıl. Az Európai Uniós tagországok gazdasága 1,4 %-al bıvült, ami év óta a legalacsonyabb növekedési ütemet jelentette. Ez az alacsony szint az egyes tagországoknál is jelentkezı recesszió miatt volt tapasztalható. A GDP felhasználási oldalán a háztartások fogyasztása az év egészében 0,1%-kal csökkent, a bruttó állóeszköz felhalmozás évben 2,6 %-kal csökkent. A termékek és a szolgáltatások külkereskedelme kedvezıen hatott a növekedésre, az export 4,6 %-kal, az import 4,0 %-kal bıvült, ami a korábbi évekhez viszonyítva mérsékelt növekedést jelent. A mikrogazdasági környezet legnagyobb kihívása évben is az volt, hogy Társaságunk mennyire tud alkalmazkodni ahhoz az árbevétel kieséshez, mely az egyre csökkenı megyei ipari fogyasztók számának következménye. Emellett az ágazat gazdálkodását minden évben jelentısen befolyásolja az idıjárás alakulása, ami az alaptevékenységi mennyiségeket nagyságrendileg változtathatja. A év legnagyobb kihívását a Zrt. mőködési modellváltásának tulajdonosi elfogadtatása, majd ezt követıen az új szabályzók szerinti víz- és csatornaszolgáltatási díjak kiajánlása, a víziközmő rekonstrukciók elszámolási rendjének megváltozása jelentette. A víz- és csatornaszolgáltatás színvonala évben is megfelelt a tulajdonosi elvárásoknak. A RÉSZ BEVEZETÉS

5 4/67. oldal évben két nagy beruházási projektet indított el a Társaság. Az egyik az elektronikus dokumentum-kezelı rendszer (OpAL) bevezetésének teljes körő elıkészítése, amely január hónapban élesben is bevezetésre került. A másik ilyen nagy project a Társaság mőszaki, szolgáltatói tevékenységének egészét átfogó MIR térinformatikai rendszer üzembe állításának szakmai elıkészítése volt. A továbbiakban a évi Üzleti Jelentésben az alábbi fejezetek, témakörök szerint tárgyaljuk a Társaságra és a gazdálkodási évre jellemzı fıbb eseményeket: I. A Békés Megyei Vízmővek Zrt. tevékenységeinek bemutatása, a tevékenységi teljesítmények összegzı értékelése II. III. IV. A piaci pozíciók, vevıkapcsolatok, kapacitások és azok kihasználásának értékelése A felhasznált erıforrások értékelése A minıség alakulásának értékelése V. Környezetvédelem VI. VII. A beruházási, befektetési döntések értékelése A vagyoni, pénzügyi helyzet értékelése VIII. Az önkormányzati közmővagyon nyilvántartása IX. Az értékesítési, ügyfélszolgálati tevékenység X. Közönségszolgálat, marketing tevékenység XI. XII. Az informatikai rendszer Behajtási tevékenység XIII. Jelentıs kötelezettségek, kockázatok A RÉSZ BEVEZETÉS

6 5/67. oldal B RÉSZ: A RÉSZLETES I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE A Társaság alaptevékenységét továbbra is az ivóvíztermelés és elosztás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás jelenti. Ezek zökkenımentes biztosítása érdekében az alaptevékenységek különféle háttértevékenységekkel egészülnek ki. Az egyes tevékenységek teljesítményeit az alábbi táblázat ágazati bontásban szemlélteti. Megnevezés évi tény évi terv évi tény évi tény / évi tény [ ezer Ft ] [ % ] évi tény / évi terv Ivóvíz-szolgáltatás ,48 96,11 Szennyvízelvezetés ,33 97,86 Fürdıszolgáltatás ,85 87,94 Vízgazdálkodási egyéb ,39 104,56 Építıipar vállalkozás ,89 60,76 Egyéb ,18 113,05 MINDÖSSZESEN: ,39 95,16 Az árbevételek ágazati megoszlása évben Ivóvízszolgáltatás Szennyvízelvezetés Fürdıszolgáltatás Vízgazd. egyéb Építıipar vállalkozás Egyéb B RÉSZ -I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE

7 6/67. oldal A Társaság nettó árbevételén belül az ivóvíz-szolgáltatás árbevétele 56 %-os részarányt képvisel. A számlázási bevétel a tervezetthez képest közel 4 %-os visszaesést, a bázishoz képest pedig több mint 7 %-os növekedést mutat. Az ivóvíz szolgáltatást szegmensenként vizsgálva megállapítható, hogy a lakosság felé történı értékesítés mennyisége a bázishoz képest 3,45 %-kal, az éves tervhez viszonyítva 4,68 %-kal csökkent. A nem lakossági szegmensnél hasonló a tendencia, de a visszaesés mértéke nagyobb (bázishoz képest 7,57 %; tervhez képest 6,39 %). Megnevezés évi tény évi terv évi tény évi tény / évi tény [ ezer m 3 ] [ ezer m 3 ] [ % ] évi tény / évi terv Víztermelés , , ,3 95,76 96,51 Vízértékesítés Összesen , , ,0 95,64 94,95 Lakossági , , ,9 96,55 95,32 Nem lakossági 2 895, , ,1 92,43 93,61 A szennyvízelvezetés, tisztítás közel 28,7 %-os részarányt képvisel a nettó árbevételen belül. Összességében a számlázott szennyvíz mind a tervhez (1,91 %), mind a bázishoz (3,76 %) képest csökkent mutat. A lakossági számlázási irányt vizsgálva a bázishoz képest minimális (0,72 %), tervhez képest egy kicsit nagyobb (2,62 %) csökkenés következett be. A nem lakossági területeknél a bázishoz képest továbbra is jelentıs visszaesés látható (8,93 %), amely a megyén belüli ipari felhasználói körnek további szőkülésére vezethetı vissza. Viszont ebben a szegmensben a tervezésnél az elızı évi tendenciákat figyelembe véve a tervezett mennyiségi adatok szinte maradéktalanul teljesültek (0,57 % csökkenés). Megnevezés évi tény évi terv évi tény évi tény / évi tény [ ezer m 3 ] [ ezer m 3 ] [ % ] évi tény / évi terv Tisztított szennyvíz , , ,1 102,99 85,22 Számlázott szennyvíz Összesen: 8 118, , ,8 96,24 98,09 Lakossági 5 109, , ,8 99,28 97,38 Nem lakossági 3 008, , ,0 91,07 99,43 B RÉSZ -I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE

8 7/67. oldal A következı diagram a víz- és a szennyvízszámlázás volumenét szemlélteti havi bontásban. Jól látható az ún. közmőolló nyitottsága, mely alapvetıen a szennyvíz-ágazat volumen csökkenése miatt az elızı évekhez képest nem mutat javuló tendenciát. Az ivóvíz- és szennyvíz számlázás volumenének havi alakulása évben 1 500,0 [ ezer m 3 ] 1 000,0 500,0 0,0 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December [ idıszak ] Értékesített ivóvíz Számlázott szennyvíz Az alaptevékenységhez szorosan kapcsolódó víz-, szennyvízgazdálkodási egyéb tevékenységek együttesen mind a bázishoz, mind a tervhez képest növekedést mutatnak, ezek a tevékenységek alapvetıen az alaptevékenységeket támogatják és csak az ezen felüli szabad kapacitásukkal jelennek meg a külsı piacon. A fürdıszolgáltatás évi teljesítménye mind a bázis (6,15 %), mind a tervezett szinthez képest (12,06 %) csökkenéssel zárult. A fürdı részletes értékelésére a következı fejezetben térünk ki. Az építıiparból származó árbevétel várakozásainktól eltérıen jelentısen visszaesett a évben a tervezetthez képest (39,24 %), azonban a bázishoz képest jelentısen növekedett (264,89 %). Az értékelésre ugyancsak a késıbbi fejezetekben térünk ki. Az egyéb tevékenységek bevétele esetén mind a bázishoz, mind a tervezetthez képest növekedés tapasztalható. B RÉSZ -I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE

9 8/67. oldal II. A PIACI POZÍCIÓK, VEVİKAPCSOLATOK, KAPACITÁSOK ÉS AZOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE 1.) Alaptevékenységek A Társaság piaci pozíciója, vevıkapcsolatai, a rendelkezésre álló kapacitások kihasználtsága a különféle tevékenységeknél eltérı elemzést, értékelést igényel. Míg az alaptevékenységeknél azok speciális helyzetébıl eredıen természetes monopolhelyzet jellemzı, a kisegítı vagy háttértevékenységek jó része a külsı piacra kilépve éles helyzetben kell, hogy helytálljon. Ebbıl adódóan az egyes tevékenységeket külön-külön kell értékelni. Egyeseknél a piaci helyzet elemzésére, máshol így a fıtevékenységeknél a kapacitások kihasználtságának vizsgálatára kell a hangsúlyt helyezni. 1.1 Az ivóvíz-szolgáltatás A víztermelı kapacitás és a kitermelt víz üzemmérnökségi megoszlása évben az alábbi táblázat szerint alakult: Üzemmérnökség megnevezése évben üzemelı víztermelı kapacitás Termelt víz év év év év / év [ m 3 /év ] [ % ] Békéscsabai Üm Gyomaendrıdi Üm ,29 Mezıkovácsházi Üm ,21 Orosházi Üm ,77 Sarkadi Üm ,66 Szeghalomi Üm ,88 Regionális Üm ,54 Összesen: ,76 B RÉSZ -II. A PIACI POZÍCIÓK, VEVİKAPCSOLATOK, KAPACITÁSOK ÉS AZOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

10 9/67. oldal A víztermelı kapacitási adatok nem változtak az elızı üzleti évrıl készült jelentéshez képest, mivel az év folyamán az üzemeltetésben, üzemeltetett települések számában változás nem volt. A víztermelés csökkenése a évhez képest 4,24 %-os, ami a vízértékesítés visszaesésével függ össze. Az átlagos kihasználtsági mutató 38,95 %, ami kismértékő hatékonyságcsökkenést mutat az elızı évhez képest. 1.2 A csatorna-szolgáltatás A Cég mőködési területén lévı települések átlagos csatornázottsága a fejlesztések ellenére továbbra is elmarad a kívánatos mértéktıl. A Társaság szennyvíztisztító kapacitása évrıl évre növekedést mutat. Ez a növekedés a települések telepi tisztítókapacitására, részben a meglévı telepek bıvítésére vezethetı vissza. A tisztítókapacitások és a tisztított szennyvíz-mennyiségek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: évi Tisztított szennyvíz Üzemmérnökség tisztító év / megnevezése kapacitás év év év év [ m 3 /év ] [ % ] Békéscsabai Üm ,30 Békési Üm Gyomaendrıdi Üm ,93 Mezıkovácsházi Üm ,49 Orosházi Üm ,21 Sarkadi Üm ,38 Szeghalomi Üm ,04 Összesen: ,99 B RÉSZ -II. A PIACI POZÍCIÓK, VEVİKAPCSOLATOK, KAPACITÁSOK ÉS AZOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

11 10/67. oldal 1.3 Fürdıszolgáltatás év az utolsó olyan év, ahol a fürdıszolgáltatás hatással van Társaságunk eredményére. Ennek oka, hogy az Árpád Fürdı átadásra kerül január 1-tıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. Az átadásról a szeptember 26-án megtartott rendkívüli közgyőlés döntött. A fürdıszolgáltatás éves teljesítményét erısen befolyásolja az idıjárás, ezen belül is a nyári idıjárás alakulása, valamint a belépıjegyek, bérletek ára. A látogatói számot tekintve a év szinte valamennyi hónapjában jelentıs visszaesés következett be a bázisévhez viszonyítva (összességében 16,86 %-kal), kivételt csak az augusztus hónap jelentett. A látogatói szám ilyen mértékő visszaesése az elızı évhez képest az árbevételre is jelentıs hatással volt, így ennek nagysága is csökkent. Az árbevételeket külön-külön vizsgálva látható, hogy a jegy-árbevételek alakulása lényegében bázis szintő, ahhoz képest, hogy majdnem 10 %-os volt a látogatói szám csökkenése. A bérletek eladásából származó árbevétel viszont jelentısen csökkent, ami lényegében a bérletet vásárló látogatók számának csökkenésével arányos (kb %). Növekedés csak a többi szolgáltatásban látható (egyéb szolgáltatás, vízfelület használati díj, ingatlan bérleti díj), de mindezek növekedése csak részben tudta ellensúlyozni a látogató szám visszaesésébıl bekövetkezett árbevétel kiesést. Az éves árbevétel és látogatói létszám alakulását a következı táblázat tartalmazza. Megnevezés évi tény évi tény Tény / Bázis látogató árbevétel látogató árbevétel látogató árbevétel [ fı ] [ ezer Ft ] [ fı ] [ ezer Ft ] [ % ] Belépıjegyek ,03 100,29 Bérletek ,27 80,41 Egyéb szolgáltatás ,01 230,05 Vízfelület használat ,62 Fürdıszolgáltatás összesen: ,14 93,85 Bérleti díjak: ,49 MINDÖSSZESEN: ,14 94,96 B RÉSZ -II. A PIACI POZÍCIÓK, VEVİKAPCSOLATOK, KAPACITÁSOK ÉS AZOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

12 11/67. oldal Az Árpád Fürdı látogatottsága [ év év ] Az Árpád Fürdı árbevétele [ év év ] Egyéb szolgáltatás Belépıjegyek Bérletek évi évi [ ezer Ft ] évi évi [ fı ] 0 Belépıjegyek Bérletek Egyéb szolgáltatás Vízf elület használati díj Bérlemények Az egyéb szolgáltatásokat (értékmegırzı, szolárium, infra- szauna) az elızı évhez képest kevesebb fı vette igénybe, azonban mégis jelentıs bevétel növekedés következett be ezen a területen. Ennek oka, hogy az egyéb szolgáltatások igénybevétele áttolódott a drágább szolgáltatások felé. A vízfelület használati díj a bázishoz képest több mint 45 %-kal nıtt. Az Árpád Fürdı területén található bérleményekbıl származó árbevétel 5,49 %-os növekedése a bázishoz képest a bérleti díjak emelésébıl adódik. A békéscsabai Árpád Fürdı B RÉSZ -II. A PIACI POZÍCIÓK, VEVİKAPCSOLATOK, KAPACITÁSOK ÉS AZOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

13 12/67. oldal 2.) Építıipari vállalkozási tevékenységek Az építıipari vállalkozási tevékenység szerkezetét tekintve a korábbi évekhez képest teljesen átalakult. A szokásos üzemmérnökségi szerelési, javítási, illetve kisebb építési munkák ( ezer Ft árbevétel) mellett május 16-át követıen tulajdonosi döntés alapján idegen építıipari árbevételként kerültek elszámolásra az önkormányzati közmővagyonon végzett rekonstrukciós munkák is ( ezer Ft árbevétel). A fentiek alapján évben építıipari munkákból összesen ezer Ft (ebbıl építıipari alvállalkozói teljesítés értéke: ezer Ft) realizálódott. 2.1 Tervezési Csoport A Tervezési Csoport az Üzemviteli Osztály keretein belül 2 fı állományi létszámmal végzi tevékenységét. A csoport feladatai közé az alábbiak tartoznak: az Üzemviteli Osztály és az Eszköz- és készletgazdálkodási Osztály által kezdeményezett illetve koordinált kisebb saját rezsis munkák tervezése; fenntartási munkákhoz kapcsolódó tervezési feladatok, közmőegyeztetések; mőszaki feladatok esetén a döntés elıkészítés; szabad kapacitás esetén vállalkozási formában idegen (külsı) megrendelések teljesítése, valamint a csoport beosztott munkatársa látja el az Üzemviteli Osztály teljes adminisztrációs feladatait is. Az egység kapacitását évben is fıleg saját rezsis beruházási munkák tervezése kötötte le. Jelentısebb tervezési munkák a következık voltak: Békés, Malomasszonykert újosztás ivóvízhálózati terve; Kamut, Bakuc major vízellátási terve; B RÉSZ -II. A PIACI POZÍCIÓK, VEVİKAPCSOLATOK, KAPACITÁSOK ÉS AZOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

14 13/67. oldal Szennyvíztelepi figyelı-kutak terve; Árpád Fürdı szennyvízmérés kialakításának terve; Szarvas, Alföld-Hús Zrt. víztisztító elhelyezésének terve. A tervezési munkákon kívül a csoportnak kiemelkedı feladata volt a rekonstrukciós munkák elıkészítésében is. 3.) A Szervízüzem tevékenységei 3.1 Piaci pozíciók A Szervízüzem segédüzemként mőködik a Társaságon belül, legfıbb feladata a cég fıtevékenységeinek kiszolgálása. A speciális tevékenységi kör, és a leterheltség ingadozása azonban lehetıvé teszi az üzem szabad piacon való állandó jelenlétét is, mely a hasonló tevékenységet is folytató társaságok, valamint magánszemélyek kiszolgálásában jelenik meg év elején az UVIÉP Kft-tıl visszakerült a volt Gépészeti Üzem tevékenységei közül a technológiai javítási munkák (fémipari munkák), a tőzoltókészülékek javítása-ellenırzése, a gépi berendezések javítása, valamint a szállítási feladatok is. A gépjármő javítás-ügyintézés, szennyvízszivattyú javítás és a szennyvíziszap víztelenítés már évben beintegrálódott a Szervízüzembe, ez a folyamat évben lezárult. Ezzel az átszervezéssel a Szervízüzem maradt az egyetlen, az üzemeltetést kiszolgáló segédüzem. A Szervízüzem tevékenységei speciálisak és speciális igényeket elégítenek ki, így jelenleg a megyében komplexen a lakossági szennyvízkihordás, csatorna-hálózat mosatás, gépjármő javítás, geodéziai tevékenység kivételével egyedülállóan látják el ezeket a feladatokat, ami természetesen nem azt jelenti, hogy a szabad piacon elıforduló más társaságok és társüzemeltetık rész feladatokat nem tudnak elvégezni, rontva ezzel az egység piaci pozícióit. A külsı megrendelık skálája igen széles: a lakosság, egyes üzemek és építéssel kivitelezéssel foglalkozó vállalkozások, valamint önkormányzatok is a Szervízüzemhez fordulnak igényeikkel. Szolgáltatásait a Társaság Igazgatósága által elfogadott árterv figyelembevételével, piaci áron nyújtja partnereinek. B RÉSZ -II. A PIACI POZÍCIÓK, VEVİKAPCSOLATOK, KAPACITÁSOK ÉS AZOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

15 14/67. oldal A Szervízüzem által évben végzett tevékenységek: hálózat felmérés, térképkészítés; csatornatisztítás, szennyvízszippantás; kamerás csatornavizsgálat; vízmennyiségmérı-javítás, összeszerelés, hitelesítés; tározó mosatás, fertıtlenítés; búvárszivattyú cserélés és javítás, kúttisztítás, javítás és kútvizsgálat; szennyvízszivattyú javítás és szennyvíziszap víztelenítés; gépjármő fenntartás és ügyvitel, vízgépészeti berendezések gyártása, szervizelése; általános fémipari és lakatos munkálatok; tőzoltókészülékek javítása, felújítása, hitelesítése; szállítmányozási feladatok. 3.2 Kapacitások kihasználtsága A Társaság belsı igényeinek kielégítése után fennmaradó kapacitásait a Szervízüzem a szabad piacon hasznosítja. Az adott évben a megelızı évekhez hasonlóan, az alap céloknak megfelelıen az Üzem kapacitásának nagy részét belsı munkák kötötték le. Az alábbiakban az egyes egységek kapacitás-kihasználtságát vizsgáljuk meg részletesen Geodéziai tevékenység A Közmőnyilvántartó és felmérı csoport folyamatosan végzi hagyományosnak mondható feladatait: közmőtérképek karbantartását, az új közmővek és létesítmények bemérését, térképekre történı felvezetését. Folyamatban van a korszerő közmőnyilvántartás alapjainak megteremtése, a MIR bevezetésére való felkészülés. B RÉSZ -II. A PIACI POZÍCIÓK, VEVİKAPCSOLATOK, KAPACITÁSOK ÉS AZOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

16 15/67. oldal Kamerás csatornavizsgáló tevékenység A tevékenység legfıbb célja olyan felvételek készítése és azok alapján jegyzıkönyvek összeállítása, melyek segítségével az üzemeltetı eldöntheti, hogy az elıírásoknak és az üzemeltetési feltételeknek megfelel-e az új csatorna. Szintén fontos feladat a már üzemelı csatornák állagának ellenırzése, és az ott felmerülı hibák feltárása. A Csatornavizsgáló csoport évi bevételének túlnyomó része több kisebb volumenő munkából adódott össze Vízmérıhitelesítı laboratóriumi tevékenység februárjától a Társaság teljes üzemeltetési területén lévı lejárt hitelesítéső vízmérık cseréjét egy vállalkozó végzi. Továbbra is a vízmérı-hitelesítést végzı csoport feladata maradt ezen mérık javítása és hitelesítése, azonban emellett a vállalkozóval való kapcsolattartás, anyagellátás, illetve a teljesítések dokumentálása is a hatáskörükbe került évben mérı hitelesítése, felújítása történt meg. A 2008-as év külsı árbevétele a nem Társaság által üzemeltetett néhány kis település megrendeléseibıl, illetve kalibráló szervezeteknek végzett alvállalkozói tevékenységbıl adódott Víztározó-mosató tevékenység Minden évben két alkalommal az Üzemviteli Osztály által megadott, valamint az egyedi kutas települések esetén saját összeállítású ütemterv alapján végzi el a Víztározó-mosató csoport a Társaság összes mély- és magastárolójának mosatását, fertıtlenítését. Szükség esetén ha azt a vízminıség alakulása megköveteli erre többször is sor kerülhet. A fennmaradó szabad kapacitás szivacslövedék gyártására és külsı mosatási megrendelések teljesítésére, mőszeres csıtörés kutatásra fordítódik Csatornatisztító tevékenység A Csatornatisztító csoport megelızve ezzel az esetleges dugulásokat rendszeresen végez mosatásokat a Társaság kezelésében lévı csatornahálózatokon. Feladatai közé tartozik az új B RÉSZ -II. A PIACI POZÍCIÓK, VEVİKAPCSOLATOK, KAPACITÁSOK ÉS AZOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

17 16/67. oldal és üzemelı csatornaszakaszok kamerázás elıtti mosatása, valamint fontos szerepet töltenek be a hibaelhárítási munkák terén is. Az utóbbi években a Társaság által üzemeltetett csatornahálózatok idıszakos tisztítása a külsı megrendelések teljesítése miatt háttérbe szorult. A évtıl ez a tevékenység nagyobb hangsúlyt kapott és az általunk üzemeltetett teljes csatornahálózat (kb. 800 km) tervszerő mosatását indítottuk el, ami évben is folytatódott. Az elvégzendı munka szinte a teljes kapacitást lekötötte. Mivel a lakossági szennyvízszippantás nem a Társaság feladata, így szippantási tevékenységet szerzıdéses munkaként végzünk. Az utóbbi években egy stabil megrendelıi kör alakult ki, így ez a tevékenység jelentıs árbevételt hozott. Alkalmanként bevétel származott a csatornahálózat mosatásából is Búvárszivattyú- és kútkarbantartó tevékenység A Búvárszivattyú- és kútkarbantartó csoport feladata akár munkaidın kívül is a meghibásodott búvárszivattyúk cseréje és esetleges javítása, valamint a Társaság üzemeltetési területén lévı kutak tisztítása és felújítása. Amennyiben a szivattyú javítását nem tudja az egység elvégezni fıdarab javítás vagy csere, úgy a megfelelı helyre szállítja és intézkedik a javításról, amivel jelentıs összegek takaríthatók meg. Mivel a regionális ellátás miatt már viszonylag kevés kutat üzemeltet Cégünk, így folyamatosan törekedni kell külsı munkák megszerzésére. A rossz technikai feltételek ellenére is sikerült a csoportnak megközelíteni külsı megrendelésekbıl a tervezett árbevételi szintet. Társaságunknál fontos szempont az energiatakarékosság. Ennek jegyében átvizsgálásra és optimalizálásra kerülnek a víztermeléshez használt szivattyúk, melyek cseréjét a csoport folyamatosan végzi. B RÉSZ -II. A PIACI POZÍCIÓK, VEVİKAPCSOLATOK, KAPACITÁSOK ÉS AZOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

18 17/67. oldal Gépjármő-ügyviteli és - fenntartási tevékenység A Gépjármő-ügyviteli és - fenntartási csoport végzi a jármővek, munkagépek üzemeltetési dokumentációinak feldolgozását, üzemeltetési elıírások szerinti ellenırzését, üzemanyag elszámoltatását, számlázását, valamint a jármővek javítását, szervizelését és mőszaki szemlékre való felkészítését, környezetvédelmi mérését évtıl a személygépjármővek és kisteher-gépkocsik javítását külsı vállalkozók, a munkagépek és nagyteher-gépkocsik javítását - a rendelkezésre álló kapacitások függvényében - a Gépjármő-ügyviteli és - fenntartási csoport végzi évtıl e csoport végzi Társaságunk szállítmányozási feladatainak jelentıs részét is. E tevékenység leköti kapacitásunkat, valamint a jogosultságok hiánya miatt külsı megrendelések vállalása nem is lehetséges. Minimális árbevételt hozott az idegen megrendelık felé végzett környezetvédelmi, illetve fékerımérés, daruzás Szennyvízszivattyú javító, és iszapvíztelenítı tevékenység A Szennyvízberendezés javító és iszapvíztelenítı csoport feladatai közé tartozik az üzemeltetési területen lévı szennyvízszivattyúk és szennyvízkeverı berendezések javítása, valamint a szennyvíztisztító telepeken keletkezı szennyvíziszap víztelenítése mobilcentrifugával. A szivattyú- és berendezés javító tevékenység teljesen leköti a csoport kapacitását, ebbıl és a feladat specifikusságából adódóan minimális árbevételt realizált. Iszapvíztelenítést évben kizárólag a Békéscsabai Szennyvíztisztító telepen végeztek folyamatos üzemmel Technológiai csoport tevékenységei A Technológiai csoport tevékenységei a legszerteágazóbbak. A vízgépészeti berendezések gyártása, szervizelése, lakatosipari munkálatok, csıvezeték szerelések, csomópontok kialakításai, mőtárgy felújítások, tőzoltókészülékek javítása, felülvizsgálata és számos esetben B RÉSZ -II. A PIACI POZÍCIÓK, VEVİKAPCSOLATOK, KAPACITÁSOK ÉS AZOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

19 18/67. oldal részvétel a hibaelhárításokban. Az egység leterheltségének zömét a Társaságon belüli munkálatok teszik ki, mint részvétel a fenntartásban és a rekonstrukcióban. A szabad kapacitások kihasználása érdekében egységünk a szabadpiacon vállalkozási tevékenységet is folytat. Ezek közül kiemelkedik a gépgyártás (gáztalanítók), mőtárgyépítés (mőtárgyak gépészeti felújítása) valamint tőzoltókészülék felülvizsgálat. 4.) A Központi Laboratórium tevékenységei A Központi Laboratórium feladata a víz és szennyvíz szolgáltatás minıségének laboratóriumi jellemzése, a felmerülı minıségi problémák kiszőrése, azok megoldásának, korrigálásának bizonyítása. A laboratórium tevékenységi köre az alábbi vizsgálatokból tevıdik össze: vízminıség vizsgálatok; szennyvízminıség vizsgálatok; szennyvíz- és egyéb iszapok vizsgálata; fürdıvíz vizsgálata; felszíni víz vizsgálata; talajok vizsgálata. A Központi Laboratórium tevékenységei, vizsgálati köre igen kiterjedt, sokrétő. A konkurens laboratóriumok tevékenységi köre ennél jóval szőkebb. A tevékenységi kör jellege lehetıvé teszi a laboratórium szabad piacon való állandó jelenlétét is. Az egység amiatt, hogy akkreditált státuszú az MSZ EN ISO szabványnak megfelelı, elınyre tett szert a környezı laboratóriumokkal szemben, de mára az elınyt behozták a környéken dolgozó laboratóriumok, s árképzésük módja miatt számos esetben piacot nyertek tılünk. Egyetlen elınyünk velük szemben a gyorsaság, a rugalmasság, és a megbízhatóság évben sem került sor áremelésre, tekintettel a piacon megjelenı magánlaboratóriumra, mely sok esetben irreálisan alacsony árakon kínálja szolgáltatásait. A megrendelések száma B RÉSZ -II. A PIACI POZÍCIÓK, VEVİKAPCSOLATOK, KAPACITÁSOK ÉS AZOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

20 19/67. oldal és ezzel egyetemben a realizált külsı árbevétel a kedvezıtlen változások hatására még nem csökkent. A külsı megrendelésre végzett vizsgálatok ellentételezéseként befolyt árbevétel évben ezer Ft-ot tett ki a megelızı év ezer Ft-os árbevételével és a ezer Ft-os tervszinttel szemben. A beszámolási idıszakban a mintaszámok 36 %-át külsı megrendelésre végzett vizsgálatok tették ki. A laboratórium csak abban az esetben képes a vele szemben támasztott igényeknek megfelelni (aktuális jogszabályok, vizsgálati szabványok, hatósági elıírások illetve határozatok), ha technikailag, szakmailag lépést tart a fejlıdéssel. A évben hozott jogszabályokban elıírt halogénezett szénhidrogének és olajtartalom-komponensek vizsgálatára a évben vásárolt gázkromatográfok által felkészültté vált a labor év végétıl új, korszerő mőszerrel történik a higany- és nitrogén-formák vizsgálata is. Ugyancsak ebben az évben került bevezetésre az ivóvizek mikroszkópos biológiai vizsgálata évtıl már szintén új, korszerő mőszerrel mérjük a szennyvizek összes nitrogén tartalmát, valamint az új, EU-s elvárás szerint a TOC mennyiségét is. Emellett fejlesztés történt a mikrobiológiai laboratóriumban is, a sterilitás és a megfelelı hıkezelés biztosítására modern, programozható autokláv berendezést vásároltunk. A év mőszerfejlesztése révén automata fotométerrel tudjuk az összetett ionokat mérni, ill. a GC-MS rendszerrel lehetıvé válik a policiklikus aromás vegyületek (PAH) és a peszticidek mérése is. Elvégeztük az új mőszereknek megfelelı gázellátás kiépítését, illetve egy új mőszeres laborhelység kialakítására is sor került év során talajok és szennyvíziszapok szerves összetevıinek vizsgálata és elıkészítése vált valóra egy új mőszer segítségével. Megvásárlásra került egy ionkromatográf, mellyel az eddig nehézkesen mérhetı ionok, mint a jodid, bromid, cianid stb. korrekt mérése lehetıvé vált. Kromatográfiás technikánkat bıvítettük egy HPLC berendezéssel, sajnálatos módon ennek beüzemelése még nem történt meg, a labort jellemzı helyszőke miatt, külön helység biztosítása még folyamatban van. B RÉSZ -II. A PIACI POZÍCIÓK, VEVİKAPCSOLATOK, KAPACITÁSOK ÉS AZOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

21 20/67. oldal III. A FELHASZNÁLT ERİFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE 1.) Az anyagellátás helyzete, szállítói kapcsolatok Az elızı évekhez képest az anyagkészlet-gazdálkodás tervezett célkitőzése, alapfeladata nem változott. A folyamatos és biztonságos üzemeléshez, a vállalkozási munkákhoz, valamint az egyéb tevékenységekhez szükséges anyagellátás az elvárásoknak megfelelı, tervszerinti módon valósult meg. Az anyagbiztosítás módja, formája, minısége, gazdaságossága az éves üzleti tervnek megfelelıen valósult meg. Kiemelt figyelmet fordított Társaságunk a nagy értékő beruházások eszközeinek beszerzésére, úgymint: vízterhelési díj terhére elszámolható labor eszközök, berendezések; vállalkozásainkhoz szükséges anyagok, eszközök; szivattyújavítások; vízmérıjavítások, hitelesítések; AC csövek javításához szükséges eszközök, anyagok; üzemeltetéshez szükséges anyagok, vegyszerek, kisgépek, technológiai eszközök, stb. A fıbb beszállítók köre az elızı évhez képest kismértékben változott, de továbbra is stabil maradt. A beszállítókkal szemben érdekérvényesítı pozíciónk tovább erısödött. A legnagyobb beszállítók évben az alábbiak voltak: Pannonpipe Mőanyagipari Kft. mőanyagcsövek, idomok Plasztika Hungária Kft. mőanyagcsövek, idomok Buda-Kom Kft. szennyvíz szivattyú + alkatrész Hawle Kft. szerelvények MOM Rt. vízmérı + alkatrész Zenner Magyarország vízmérı + alkatrész B RÉSZ -III. A FELHASZNÁLT ERİFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

22 21/67. oldal Atlasz-Plussz Transz Kft. üzemanyagok Atlasz-Plussz Kft. kenıanyagok Winter Kft. villanyszerelési anyagok Elektrolabor villanyszerelési anyagok Budapest Vegyimővek Rt. vegyi anyagok Interex Waga Kft. szerelvények Koós és Társa Bt. munka-, védıruha Efen Kft. szivattyúk Barát-Papír Kft. papír-írószer Gaft Kereskedelmi Kft. alkatrész UNICAM Kft. laboreszközök, berendezések Perform Kft. labormőszer Aktivit Kft. labormőszer VÍZTEC Kft. vegyszerek, vízkezelıszerek Marso Kft. gumiköpeny Mediker Kft. szivattyúk, alkatrészek Primagáz Hungária Kft. gázok Clean-Water Kft. szerelvények Plan Kereskedelmi Rt. szerelvények Strabag Építı Rt. kevert beton Würth Szereléstechnikai Kft. szerelési segédanyagok A PannonPipe Raktáráruház bizományosi és értékesítési rendszere tovább fejlıdött. Új termékek kerültek be a Társaság kereskedelmi rendszerébe, melyek tovább növelték az anyagellátási biztonságot, az értékesítést kedvezıen befolyásolták évben az értékesítésbıl származó nettó árbevétel ezer Ft, az ELÁBÉ ezer Ft, a realizált árrés ezer Ft volt. B RÉSZ -III. A FELHASZNÁLT ERİFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

23 22/67. oldal 2.) A humánerıforrásokkal való gazdálkodás 2.1 A munkaerı gazdálkodás A vizsgált idıszak munkaerı- és bérgazdálkodását alapvetıen a szervezeti változások határozták meg. Ezek a folyamatok fıként jogutódlásos és nem jogutódlásos visszaszervezést jelentettek, valamint további elmozdulás történt a fiatalítás irányába. Ezeken túl a HR munka minıségi megújítását is elindítottuk és elkezdtük a jövedelemi szerkezet átalakítását is január 1-el, jogutódlással visszaszervezésre került a volt Gépészeti Üzem vállalkozási tevékenységet is folytató részegysége 17 fı munkavállalóval; február 1-tıl, a korábban vállalkozásba adott behajtási tevékenységünk került a céghez vissza 4 fı alkalmazásával március 1-el, jogutódlással visszaszervezésre került a volt VILATIR, mint Elektronikai fenntartó és karbantartó csoport 15 fıvel évben tovább folytatódott a évben megkezdett vezetıi fiatalítás, ezzel a vezetıi átlagéletkor 45,5 évre csökkent a 2007-es évi 50,5 év életkorról. Bevezetésre került a választható béren kívüli juttatások rendszere. Az éves állományi létszámot a következı táblázat mutatja: Átlaglétszám Megnevezés évi évi [ fı ] Teljes munkaidıs ebbıl Szellemi Fizikai Nem teljes munkaidıs Mindösszesen: A jogutódlásos visszaszervezések összességében 36 fı többletlétszámot jelentettek, céges szinten viszont 22 fı leépítés történt. Összességében munkaerı-gazdálkodással mindössze 14 fı növekedés realizálódott. B RÉSZ -III. A FELHASZNÁLT ERİFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

24 23/67. oldal A évi humánpolitikai célkitőzések között a mőszaki célokhoz igazodó képzések domináltak. Kiemelkedı ezek közül a mővezetı képzés, amelyben nem csak mőszaki természető ismeretátadásra, hanem vezetıi készségek fejlesztésére is sort kerítettünk. Jelentıs erıforrást igényeltek még az utánpótlást megcélzó szakirányú fıiskolai képzések, átképzések. További képzéseinkkel együtt a szakképzési hozzájárulás belsı képzésekre fordítható hányadát is jelentıs mértékben fel tudtuk használni. A tervezett képzési költségben jelentıs megtakarítást értünk el, hiszen évben a pénzügyi megtakarítások elvárásai az oktatást is elérték. A Humánerıforrás-gazdálkodásban évben elıször elvégeztünk egy Hewitt elkötelezettségi vizsgálatot, amely a belsı elégedettség és elkötelezettség tényezıit tárta fel, valamint elindult egy korszerő (teszteken alapuló) kiválasztási eljárás is a meghatározó munkakörökben. 2.2 A munkaidıalap kihasználása A év munkaügyi adatai alapján elkészített munkaidımérleg tanúsága szerint az egy fı dolgozói létszámra jutó távol töltött napok száma 35,7 nap/fı volt. Ez 1,75 nap/fı növekedést jelent az elızı évhez képest. Ennek oka a betegség miatti távol töltött idı növekedésében keresendı. A munkaidımérlegen belül a betegség miatt távol töltött napok száma év vonatkozásában 6,75 nap/fı, amely a évhez képest 1,79 nap/fı növekedést jelent, és a évi szintre állt vissza. Ezzel a folyamatos csökkenés megtorpant, mindez részben az átlag életkor növekedésének következménye, másrészt pedig néhány tartós megbetegedés hatásaként értékelhetı. A Társaság dolgozóinak korösszetétele miatt (a munkavállalók 65,7 %-a 40 év feletti) az egy fıre jutó szabadságnapok száma évben 27,83 nap/fı volt. B RÉSZ -III. A FELHASZNÁLT ERİFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

25 24/67. oldal 2.3 A munkaerıköltségek alakulása A évi bérköltség tervet alapvetıen a jogutódlásos visszaszervezések, valamint a január 1-vel megvalósult 9 % -os béremelés határozta meg. A terv-tény adatok eltérése egyrészt magyarázható a létszám mozgásával. A évi terv adatok tartalmazzák a létszámnövekedést, de a 22 fı bérmegtakarításából csak egy kisebb részt, hiszen a 22 fı egy része év közben a folyamatok vizsgálatával került leépítésre. További bérmegtakarítást eredményezett az évközi vezetıváltással együtt járó mozgóbér megtakarítás is és a magasabb munkából kiesett idı. A létszámleépítéseket részben a belsı ellenırzések generálták, részben pedig nyugdíjazások következményei voltak, ezért ezek a költségek az év folyamán zömmel meg is térültek. Az egyéb személyi jellegő kifizetéseinket alapvetıen a tervszerőség és a megállapodások szerinti korrekt, de takarékos gazdálkodás jellemezte. Ezekben a költség-nemekben megjelentek többek között a jogszabályok, a betegség miatti napok számának növekedésébıl eredı költségnövekedések, valamint a létszámcsökkentés nem tervezett költségei is (végkielégítés és korengedményes nyugdíj). A vezetıi létszámmozgások jelentıs költséghatása szintén ebben a költség csoportban jelent meg. A juttatási-rendszerben meghatározó változás történt. Bevezetésre került több juttatás helyett a választható béren kívüli juttatás - ( kafetéria ) rendszere. A teljesítménybérezés felé való elmozdulást szintén sikerült elindítani, hiszen a korábbi bérelemek átalakításával egy célprémium rendszer alapját teremtettük meg. Az egyes területeket irányító vezetık, a teljesítményeket figyelembe véve és a cég céljaiból kiindulva már évben kitőzhettek a területükön a munkavállalóknak is célprémiumot, értékelhették az egyéni teljesítményeket is. A bérmegállapodás tartalmazott a 9 %-os béremelésbıl, mintegy 1,5%-ot az eltorzult bérarányok kompenzálására, valamint azt a célt is el tudtuk érni, hogy érdemi munkát végzı dolgozó ne kereshessen havi bruttó ,- Ft/hó alatt. Ennek hatásaként a évi minimálbér és garantált bér minimum elıírásai nem igényeltek többlet bért. B RÉSZ -III. A FELHASZNÁLT ERİFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

26 25/67. oldal 3.) Az energiaellátás biztonsága és gazdaságossága A Békés Megyei Vízmővek Zrt évi energiafelhasználása ágazatonként és energiatípusonként az alábbiak szerint alakult: Ágazat Villamos energia Földgáz Főtıolaj Propángáz Egyéb energia [ e kwh ] [ e Ft ] [ e m 3 ] [ e Ft ] [ e kg ] [ e Ft ] [ e kg ] [ e Ft ] [ e kg ] [ e Ft ] évi tény Ivóvíz Szennyvíz Fürdı Egyéb Összesen: A korábbi évekhez képest a fogyasztási és vételezési szokások jelentısen nem változtak. 3.1 Villamosenergia A Társaságnál használt energiahordozók jelentıs részét a villamosenergia teszi ki. Ez az összes energiaköltség mintegy 86,8 %-át jelenti, aminek 96 %-a technológiai hasznosítású. A korábbiaktól eltérıen évben a villamosenergiát szabadpiacon vásároltuk, kereskedınk a Nagykanizsai székhelyő ELMIB Zrt., míg a meglévı hálózatok miatti rendszer használati díjat (RHD) a DÉMÁSZ és az EON számolta el felénk. Villamosenergia felhasználásunk a tervhez képest 10 %-al lett kevesebb, mivel a víz- és szennyvíz-ágazatok termelése a tervhez képest ugyancsak csökkent. A tervezett és tényleges villamosenergia költség összege még ennél is nagyobb eltérést mutat. Ez köszönhetı egyrészt a megfelelı gazdálkodásnak, másrészt annak, hogy rendszer használati díjjal (RHD) elsı alkalommal kellett számolnunk és becsléseinkkel ellentétben lényegesen kedvezıbben alakultak a tényleges költségek. A 2008 évi villamosenergia árak alakulása: 21,95 Ft/kWh RHD 10,06 Ft/kWh összesen 32,01 Ft/kWh, ez évben 26,16 Ft/kWh volt, a növekedés 22,4%-os. B RÉSZ -III. A FELHASZNÁLT ERİFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

27 26/67. oldal Az ivóvíztermelı telepeken technológiai változás nem volt, a szennyvíztisztító telepeken csak minimális átalakítás történt, ezért a fajlagos villamosenergia felhasználás lényegesen nem változott. A villamosenergia költségek szinten-tartását eltekintve a külsı hatásoktól, mint például a kötelezı szabadpiaci részvétel egy nagyon kedvezı energia vásárlási szerzıdés kötésével, illetve a túllépés-felár és az áramszámlák folyamatos figyelésével értük el. Szakmai elırejelzések a kötelezı szabadpiaci részvétel miatt 30-35%-os árnövekedést jósoltak, ami cégünk esetében jelentısen kisebb lett. Több nagyfogyasztó telepen vízmő telepeken és szennyvíztisztító telepeken is tovább folytattuk a fázisjavító berendezések karbantartását, felújítását, melyek szintén a költségek csökkentését szolgálták. 3.2 Földgáz-energia A földgáz-fogyasztás évben 192 ezer m 3 -rel lett kevesebb a tervezett szinthez képest, ez a csökkenés elsısorban az enyhébb télnek köszönhetı. A fogyasztás alakulását megvizsgálva megállapítható, hogy a gázenergia felhasználás több mint fele az Árpád Fürdıben történt. 3.3 Egyéb energia A főtıolaj- a propángáz-, valamint a szén és fa felhasználás (egyéb energia) a tervezetthez képest csökkenést mutat, ez összegben mintegy 5 millió Ft költség megtakarítást jelent, ami az összes költséghez képest elhanyagolható. B RÉSZ -III. A FELHASZNÁLT ERİFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

28 27/67. oldal 4.) Készletgazdálkodás A biztonságos, gazdaságos üzemeléshez, vállalkozási és egyéb tevékenységeinkhez szükséges anyagbeszerzések kedvezı árszínvonalon, kedvezı feltételekkel valósultak meg. Az áremelések hatását elınyös szerzıdésekkel, erıteljesebb érdekérvényesítéssel jelentısen mérsékelni tudtuk. Ennek következtében az áremelkedés a zárókészletérték tekintetében nem eredményezett számottevı növekedést. A év végi mérleg szerinti társasági készletszint ezer Ft, ezen belül: vásárolt készletek záró-állománya: ezer Ft; ebbıl: áruk záró-állománya: késztermékek záró-állománya: ezer Ft; ezer Ft. A készletnövekedést a VILLATIR, UVIÉP Kft. szolgáltatási ágazatainak Társaságunkhoz történı visszavétele okozta. Emellett új szervezeti egység került kialakításra Elektronikai fenntartó és karbantartó csoport néven. Az egyéb szolgáltatói tevékenységet végzı csoportok pedig a Szervízüzem szervezetébe integrálódtak. A biztonságos üzemelés fokozása érdekében az üzemmérnökségek által javasolt javító készletek választékát, mennyiségét növeltük a kívánt mértékre. A beépítésre kerülı anyagok minısége, mőszaki színvonala tovább javult. Továbbra is hangsúlyos az egységesítési elıírásainknak megfelelı összetételő készletállomány folyamatos alakítása. A rozsdamentes kötıelemek, öv. epoxi bevonatos öntvények, új típusú bekötési idomok használata általánossá vált, állandó készletként bizományosi konstrukcióban raktáráruházunkban rendelkezésre álltak. A Társaság folyamatosan lépéseket tesz az egységesítési elıírásoknak megfelelı, teljes körő készletválaszték kialakítására azért, hogy az igény szerinti mennyiség és minıség állandóan rendelkezésre álljon. B RÉSZ -III. A FELHASZNÁLT ERİFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

29 28/67. oldal A PannonPipe raktáráruház kereskedelmi tevékenysége évben is eredményes volt, az elért árbevétel ezer Ft. A bizományosi készlet jól szolgálta a társasági igényeket is. Az állandóan bizományi raktáron tartott fontos anyagok biztonságot nyújtottak a váratlan meghibásodások javításához, egyéb sürgıs munkák elvégzéséhez. Az elavult, feleslegessé vált készletek felülvizsgálata, selejtezése évben is folytatódott. Az elfekvı anyagok értékesítésébıl származó árbevétel ezer Ft volt. B RÉSZ -III. A FELHASZNÁLT ERİFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

30 29/67. oldal IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 1.) Ivóvízellátás Vízmőveink minden településen biztosítani tudták a fogyasztói igényeknek megfelelı vízmennyiséget. Legtöbb vízbázisunkra jellemzı azonban, hogy csak korlátozott számban állnak rendelkezésre megfelelı vízminıséget biztosító kutak évben a termelt és az értékesített víz közötti különbség ezer m 3 volt. Ez Zrt. szinten 26,7 %-os értékesítési különbözetet jelent. A vízmővekkel kapcsolatosan a 201/2001. (X. 25.) kormányrendeletben szereplı határértékek és határidık betartása komoly problémát jelent, ezért a kormányrendelet 6. számú mellékletének A.) részében megnevezett települések (Eperjes, Bucsa, Ecsegfalva, Hunya, Kardos, Kertészsziget, Tótkomlós) esetében, arzén illetve bór komponensekre vonatkozóan átmeneti határértéket kértünk az Országos Tisztiorvosi Hivataltól. Ennek megfelelıen december 25-ig átmeneti eltérési engedélyt kaptunk Eperjes település kivételével az összes érintett településre. Eperjesen szükségvízellátást rendelt el a hatóság, a szolgáltatott ivóvíz igen magas arzén-tartalma miatt. 1.1 Békéscsabai Üzemmérnökség A Békéscsabai Üzemmérnökség tevékenységi területén (Békéscsaba, Csabaszabadi, Telekgerendás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Kétegyháza) Társaságunk a Közép-Békési Regionális Vízmőbıl származó vizet szolgáltat. Csabaszabadi és Pusztaottlaka a medgyesbodzási termelıteleprıl kiinduló ellátó vezetékrıl, Szabadkígyós az újkígyósi vízmőteleprıl induló távvezetékrıl, Kétegyháza a lıkösháza kevermesi termelıteleprıl induló távvezetékrıl, Békéscsaba fıleg a békéscsaba-vandháti elosztó központból kap ivóvizet. Mezımegyer és Telekgerendás a békéscsabai hálózaton keresztül kerül ellátásra. A gerlai hálózat önálló átadási ponttal rendelkezik a regionális vízmő sarkadi ágán. B RÉSZ IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

31 30/67. oldal 1.2 Gyomaendrıdi Üzemmérnökség Gyomaendrıd és Nagylapos vízellátása évek óta a Közép-Békési Regionális Vízmőrıl történik, ezáltal a településen korábban fennálló vízminıségi problémák megszőntek. Kétsoprony, Murony, Kamut és Mezıberény település a Közép-Békési Regionális Vízmő mezıberényi ágáról kap vizet, míg Csárdaszállás táplálása a KBRV gyomaendrıdi ágáról történik. Hunyai vízmőrendszernél két vízmőkút létesült vízkezelési technológia nélkül. Nagyon sok probléma van a szolgáltatott víz minıségével, határérték felettiek az arzén, a vas, a mangán, az ammónium és a KOI ps értékek. Szarvas és Csabacsőd települések az Orosházi Kistérségi Vízmő Maros-hordalékkúpról származó vizét kapják, ezért a településeken általában nem jellemzıek a vízminıségi problémák. A Kardos területén lévı vízmőkutak vízminısége megfelel a helyi vízadó-rétegek sajátosságainak, így több paraméterben - magas hımérséklet, alacsony keménység, magas KOI-, metán-, vas- és ammónium tartalom eltér a jogszabályban elıírt határértékektıl. A magas ammónium-tartalom következtében néhány alkalommal nitrit koncentrációnövekedést regisztráltunk, melynek jövıbeni megakadályozása érdekében az illetékes ÁNTSZ-el egyeztetett üzemeltetési utasítást dolgoztunk ki, amely magába foglalta egy új szivattyú beépítését is. Az örménykúti vízmő egy kútból áll, ez üzembiztonsági szempontból nem megfelelı. A kút által kitermelt ivóvíz jó minıségő, de a hálózat állapota miatt a fogyasztókhoz eljutó víz kifogásolt minıségő. B RÉSZ IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

32 31/67. oldal 1.3 Mezıkovácsházi Üzemmérnökség A Mezıkovácsházi Üzemmérnökséghez tartozó települések többségét év óta üzemeltetjük. Az üzemmérnökség víztermelı létesítményei a jó vízminıségő Maroshordalékkúpon fekszenek, melynek vize tisztítás nélkül is megfelel a jogszabálynak. Dombiratos vízszükségletét 1 db helyi kút, Magyarbánhegyes vízellátását 2 db helyi kút (1db tartalék) biztosítja, melyek tisztítás nélkül is megfelelı minıségő vizet szolgáltatnak. A dombiratosi 1 db kút üzemelési szempontból kockázatot jelentett, ezért Társaságunk évben egy tartalék kutat létesített, melynek üzembe helyezése évben történt meg. Dombegyház, Magyardombegyház, Kisdombegyház települések vízellátása közös, úgynevezett összekapcsolt vízmőrendszerrel került megoldásra. A települések vízellátását a Dombegyház településen lévı 2 db kút biztosítja, melyek vízminısége tisztítás nélkül is megfelelı. A vízmő rendelkezik egy 8 db kútból álló vízbázis monitoring-rendszerrel is. Nagykamarás és Almáskamarás települések vízellátása szintén összekapcsolt vízmőrendszerrıl történik. A vízellátást a településeken lévı 3 db kút biztosítja (2 db tartalék), melyek tisztítás nélkül is megfelelı vízminıségőek. Kunágota vízellátását 2 db helyi kút biztosítja. Ezek tisztítás nélkül is megfelelı minıségő vizet szolgáltatnak. A kunágotai vízmőhöz tartozik még egy 8 db figyelıkútból álló vízbázisfigyelı monitoring-rendszer. Medgyesbodzás ivóvízellátása a Közép-Békési Regionális Vízmő medgyesbodzási 5. számú kútcsoportjáról álkúton keresztül történik, a kitermelt víz kezelésére nincs szükség. Mezıkovácsházát és Végegyházát közös összekapcsolt rendszer látja el vízzel. A két község vízellátását a településeken lévı 9 db kút biztosítja (ebbıl 5 db tartalék), melyek vizét tisztítás nélkül is hálózatba lehet táplálni. A vízmőterületeket körbevevı 21 db kútból álló vízbázisfigyelı monitoring-rendszer az igényeknek megfelelıen mőködik. Battonya vízellátása a település három saját kútjáról történik, melyek vize tisztítás nélkül is megfelelı minıségő. B RÉSZ IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

33 32/67. oldal A mezıhegyesi vízmőnél a rekonstrukció befejezése óta a vízminıség stabil, a 201/2001 Korm. rendeletnek megfelelı. A településen 9 db kútból álló vízbázis monitoring-rendszer mőködik. Lökösháza a lökösháza kevermesi termelıteleprıl induló távvezetékrıl kap jó minıségő ivóvizet. Kevermes vízellátása 2 db helyi kútról történik, melyek tisztítás nélkül is megfelelı minıségő vizet szolgáltatnak. Az egyik kút évben melléfúrással felújításra került. A vízbázis megfigyelésére szolgáló 5 db kútból álló monitoring-rendszer megfelelıen mőködik. 1.4 Orosházi Üzemmérnökség Orosháza Város, Kardoskút, Gádoros, Nagyszénás és Pusztaföldvár az Orosházi Kistérségi Vízmő Maros-hordalékkúpról származó vizét kapja, ezért általában nem jellemzıek a vízminıségi problémák. Kivételes esetekben (csapadékmentes nyári idıszakok) elıfordul az arzén és mangán tartalom kis mértékő növekedése. A Békéssámsonban üzemelı gáztalanító berendezések évben kerültek felújításra. A magas ammóniatartalom és a légbevitellel mőködı gáztalanító miatt fennáll a nitritképzıdés veszélye. Határérték túllépés azonban nem következett be a megszigorított vízbiztonsági intézkedéseknek köszönhetıen. A hálózatban bekövetkezı másodlagos biológiai szennyezıdések miatt gyakoriak a vízminıség-javító beavatkozások. Eperjes vízellátása a település két saját kútjáról történik, a víz arzéntartalma jelentısen meghaladja a 201/2001-es kormányrendeletben elıírt 0,05 mg/l-es ideiglenes határértéket, ezért az OTH szükségvízellátást rendelt el. Az arzén-tartalom csökkentését üzemeltetési eszközökkel megoldani nem lehet, megoldást a vízminıség-javító program jelenthet. Kaszaper vízigényét 2db helyi kútból elégítjük ki (1db tartalék), a kitermelt víz gáztalanítása egy VLV-600-as gáztalanítóval történik. A vízmőrıl kerül ellátásra Pusztaszılıs is. B RÉSZ IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

34 33/67. oldal Tótkomlósi gáztalanító-berendezés A tótkomlósi vízmőnél termelt víz kifogásolt minıségő: magas vas- és ammóniatartalom jellemzi és nagyon alacsony a víz keménysége. A vákuumos gáztalanító és az új fertıtlenítı berendezés üzembe állása óta jelentısen javult a szolgáltatott víz minısége. A nagykopáncsi településrész is a települési hálózatról került ellátásra. A hálózat nem megfelelı hidraulikai viszonyainak és a magas vastartalomnak köszönhetıen gyakran bekövetkezik a hálózat másodlagos biológiai szennyezıdése. 1.5 Sarkadi Üzemmérnökség Az üzemmérnökséghez tartozó települések többsége - Sarkad, Sarkadkeresztúr, Doboz, Kötegyán, Méhkerék, Újszalonta, Békés és Tarhos a Közép-Békési Regionális Vízmőrendszerrıl származó vizet kap, ellátásuk általában minıségi és mennyiségi szempontból is kifogástalan. A települések vízellátása a sarkadi ágon keresztül történik, átadási pontokon keresztül. Biharugrán a vízellátást két helyi mélyfúrású kút biztosítja (1 db tartalék). Az 1. számú kút vize tisztítás nélkül is megfelelı, így elsısorban ez üzemel. Ha valamilyen okból mindkét kút üzemeltetésére szükség van, a vízellátás FERMASICC vas- és mangánmentesítı berendezésen keresztül történik. B RÉSZ IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

35 34/67. oldal Geszt, Mezıgyán és Nagygyanté vízellátása megbízhatóan üzemelı saját víztermelı kutakból történik. Mezıgyánban a vastartalom, a nagygyantéi vízben az ammóniatartalom haladja meg a jogszabályban elıírtakat. Körösnagyharsány és Zsadány vízellátását 2-2 db helyi kút biztosítja (1-1 db tartalék funkciót tölt be), melyek tisztítás nélkül is megfelelı minıségő vizet szolgáltatnak. Okány vízellátása a Közép-Békési Regionális Vízmő sarkadi ágáról történik. 1.6 Szeghalmi Üzemmérnökség Szeghalom és Füzesgyarmat vízellátása a Szeghalmi Kistérségi Vízmőrıl történik, amely a T1-T2-T4 jelő vízmőtelepet, a fürdıi kútcsoport és az érmelléki vízmőtelep kútjait, valamint az ez utóbbi telepen lévı m 3 /nap névleges kapacitású komplex víztisztító technológiát foglalja magában. A víztisztítási technológia részét képezı aktív-szén adszorber cseréjét decemberében elvégeztük. Szeghalmi víztisztító-telep A tisztítómő elvégzi a teljes vízmennyiség vas-, mangán-, arzén-, és ammóniamentesítését, fertıtlenítését és - ha szükséges - gáztalanítását is. A tisztított víz a jogszabályi elıírásoknak megfelel. A szolgáltatott ivóvíz elıállítása - fıként az igen magas amortizáció és B RÉSZ IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

36 35/67. oldal vegyszerköltség miatt - még úgy is költséges, hogy csak az egyik tisztítósor mőködik. A szeghalom-szeleskerti valamint a füzesgyarmati kutak a tartalék kutak szerepét töltik be. Dévaványa, Körösladány, Köröstarcsa és Bélmegyer vízellátása a Közép-Békési Regionális Vízmő mezıberényi ágáról, Vésztı és Körösújfalu vízellátása a Közép-Békési Regionális Vízmő vésztıi ágáról, átadási ponton keresztül történik. Kertészsziget ivóvízellátása két vízmőkútból termelt vízzel, gázmentesítın keresztül történik. A problémás komponensek: arzén, bór, ammónium és mangán. Bucsai vízmőtelep Bucsán és Ecsegfalván komplex víztisztítási technológiát alkalmazunk, melynek feladata a metángáz, a vas-, a mangán- valamint az arzén-tartalom csökkentése. Komoly problémát okozott az utóbbi esztendıben a szőrıtartályok biológiai aktivitása, melynek megszüntetése érdekében főthetıvé alakítottuk át a tartályokat. Mindazonáltal év végéig nem sikerült orvosolni a szóban forgó problémát. A helyzet kezelése érdekében Ecsegfalván üzembe állítottunk egy kísérleti UV-fertıtlenítı berendezést is, amely sajnálatos módon nem bizonyult hatékony megoldásnak. B RÉSZ IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

37 36/67. oldal 1.7 Regionális Üzemmérnökség A Regionális Üzemmérnökség üzemelteti a Közép-Békési Regionális Vízmő és az Orosházi Kistérségi Vízmő létesítményeit a vízbeszerzéstıl az átadási pontokig. Az ivóvíz kormányzását a Társaság központjában található - 24 órában mőködı - diszpécserszolgálat végzi. Újkígyósi vízmőtelep gépház B RÉSZ IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

38 37/67. oldal 2.) Szennyvízelvezetés és tisztítás A környezetvédelmi követelmények rendszeres változása miatt állandó feladatot jelent a jogszabályváltozások követése, valamint a területileg illetékes hatóságok sokszor egymástól is eltérı jogszabály értelmezése miatti többletmunkák elvégzése, kötelezettségek teljesítése (pl. monitoring rendszert alkotó talajvízfigyelı kutak telepítése, folyékony hulladék kezelés engedélyeztetése). A jogszabályi és hatósági kötelezettségek maradéktalanul teljesítésre kerültek évben évben az elmúlt évek gyakorlata szerint továbbra is kiemelten foglalkozott Társaságunk a szennyvíztisztító telepeinken keletkezı szennyvíziszap végleges elhelyezésének lehetıségeivel, ezen belül újabb területek bevonására került sor a kezelt szennyvíziszap mezıgazdasági hasznosításának engedélyezési eljárásába. Az önkormányzati beruházások sikeres megvalósítása érdekében szakmai támogatást nyújtottunk a teljes folyamat során. Emellett jelentıs elırelépés volt az önkormányzati szennyvíz közmő beruházásokban a Társaságunk által kidolgozott mőszaki egységesítési irányelv bevezetése, mely a beruházások megfelelı mőszaki színvonalát segítette a 2007-es évtıl. Komoly feladatot jelentett az ipari üzemek és egyéb szennyvízkibocsátók ellenırzése, a szennyvíz elıtisztítók üzeméhez történı hozzájárulások kiadása a különbözı szempontok egyidejő alkalmazása mellett. Ilyenek voltak: érvényesüljön a szennyezı fizet elv a jogalkotók akarata szerint; a szennyvíz közmővek üzemeltetése ne lehetetlenüljön el rendkívüli minıségő vagy mennyiségő szennyvíz bebocsátása miatt; a szolgáltatási díjak és csatornabírságok fedezetet nyújtsanak a szennyvíz közmő üzemeltetésére, az esetlegesen bekövetkezı rendkívüli események kezelésére; ne okozzuk a szennyvízkibocsátók ellehetetlenülését (jogszabályi kereteken belül) évben a feladat megoldása teljes körően sikerült. B RÉSZ IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

39 38/67. oldal Az egyes üzemmérnökségek területén található települések szennyvízrendszereinek jellemzésére az alábbiakban térünk ki. 2.1 Békéscsabai Üzemmérnökség Békéscsaba győjtıhálózatára a sík terep miatt viszonylag sok szennyvízátemelı a jellemzı, melyek karbantartási igénye magas. A hálózati hibák észlelését megkönnyíti az évek óta mőködı üzemirányítási rendszer. A telep biológiai tisztítómőtárgyai csepegtetıtestekbıl állnak, az ülepítık DORRrendszerőek. A tisztítómő csak részbiológiai tisztítást nyújt, ezért bár a telep a tervezési értékeknél hatékonyabban mőködik a jelenlegi környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg. Békéscsabai szennyvíztisztító telep csepegtetıtestjei évben folytatódott a város szennyvíz közmővének komplett tervezése, melyhez Társaságunk minden segítséget megadott. Ennek a tervnek egyaránt része a csatornahálózat bıvítése és a szennyvíztisztító telep jelenlegi követelményeknek megfelelı fejlesztése. A telep év végéig tervezett megvalósítása és beüzemelése után várhatóan lecsökken a befogadó szennyezıanyag-terhelése. A szennyvízmennyiség növekedése ellenére csökken a szerves- és tápanyag-kibocsátás, megoldódik az iszap energetikai hasznosításának és az iszapkezelésnek a kérdése, valamint az iszaptavak felszámolásával is csökken a környezet terhelése. B RÉSZ IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

40 39/67. oldal évben a tervezı cég kiválasztása után elkészült a szennyvíz közmő beruházás hatóság által elıírt környezeti hatástanulmánya és vízjogi létesítési engedélyterve. A Békéscsabai Üzemmérnökség üzemelteti a szabadkígyósi csatornahálózatot, a szennyvízátemelıkkel együtt. A településen a hálózatra való rákötési arány példaértékő. A település szennyvízelvezetı rendszerén keresztül elvezetett szennyvíz az újkígyósi szennyvíztelepen kerül tisztításra. A kétegyházi szennyvíztisztító-telep átlagos hidraulikai kiterheltsége évben is 26 %-os volt. A telepet és a csatornahálózatot jellemzı alulterheltség ellenére a rendszer üzemképes, a tisztítási hatásfok megfelelı volt. Csatornahálózat bıvítés nem történt, így a rendszer üzemeltetése továbbra is gazdaságtalan. 2.2 Gyomaendrıdi Üzemmérnökség Gyomaendrıdön csak kommunális jellegő szennyvíz keletkezik, melyet m 3 /nap kapacitású szennyvíztisztító mő fogad évben a telep átlagos hidraulikai kiterheltsége mindössze 59 %-os volt a tervezetthez képest (2006. évben ez 80 % volt), de ennek ellenére a telep korszerősítése szükséges. A szarvasi csatornahálózatba kerülı szennyvíz több jellemzıben is eltér az átlagostól a városban mőködı, fıleg élelmiszeripari üzemek bebocsátása, valamint a település megoldatlan csapadékvíz elvezetése miatt. A telep kiépítettsége, technológiája nem felel meg a jelenlegi környezetvédelmi elıírásoknak. Jelentıs változás volt a évben, hogy a Gallicoop Zrt. beindította saját építéső és üzemeltetéső szennyvíztisztító telepét. A telep hidraulikai túlterhelését a telepre lökésszerően beérkezı tisztítatlan szennyvizek nagy mennyisége okozza. Ezen túlmenıen a tisztítótelep tápanyag eltávolítási hatásfoka sem megfelelı. A kezelt szennyvíziszap mezıgazdasági hasznosítása évig megoldott. B RÉSZ IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

41 40/67. oldal A mezıberényi szennyvíztisztító telep kapacitása m 3 /nap, kiterheltsége idıszakonként megközelítette a telep kapacitását, de a tisztított szennyvíz minısége jellemzıen megfelelt az elvárásoknak. Jelentıs problémaként meg kell említeni a befogadó állapotát, a szennyvíz kivezetés jelenlegi kiépítettségét, a szennyvízrendszert terhelı csapadékvíz jelentıs mennyiségét, melyek felvetik a városi csapadék-elvezetı rendszer, valamint a szennyvíztisztító telep felülvizsgálatának szükségességét. A kezelt szennyvíziszap mezıgazdasági hasznosításához nem áll rendelkezésre megfelelı terület a városban. Az iszap alkalmas lenne hasznosításra és telepi tárolása is megoldott, ezért elıkészítettük elérhetı távolságban lévı települések szántó területeire történı engedélyeztetését. 2.3 Mezıkovácsházi Üzemmérnökség A lökösházi-kevermesi szennyvíztisztító telep üzemeltetése során a tisztított szennyvíz minısége megfelelı volt. A kezelt szennyvíziszap tárolása megoldott, mezıgazdasági hasznosítása évig engedélyezett közeli szántón, távolabbi területen (Mezıkovácsháza) pedig évig. A mezıhegyesi szennyvíztisztító a korábbi követelményeknek megfelelıen épült, hatásfoka nem felel meg mindenben a jelenlegi elıírásoknak néhány esetben határérték túllépés is elıfordult, ugyanakkor a telep a évben jellemzı átlagos alulterheltsége következtében problémamentesen üzemelt. Hálózatbıvítés a meglévı tervek ellenére nem történt. A szennyvíziszap gépi víztelenítése nincs kiépítve, és nincs megoldva a víztelenített (szikkasztott) szennyvíziszap átmeneti tárolása, mely a hasznosítás feltétele. A víztelenített iszap mezıgazdasági hasznosítása engedélyezett Mezıkovácsháza térségében. A battonyai szennyvíztisztító telep kapacitása 800 m 3 /nap, mely csak jelentıs hidraulikai és szennyezıanyagban mérhetı alulterheltsége következtében tudta teljesíteni a követelményeket. Az üzemelés eddig bírságmentes volt, de a jelenlegi technológia elavult. B RÉSZ IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

42 41/67. oldal Hálózatbıvítés a meglévı tervek ellenére Battonyán sem történt, a szennyvíziszap gépi víztelenítése, tárolása megoldatlan annak ellenére, hogy mezıgazdasági hasznosítása engedélyezett évig. A kunágotai szennyvíztisztító telep fogadja Almáskamarás és Nagykamarás szennyvizeit is. A 300 m 3 /d kapacitású telepre évben nem érkezett a kapacitást meghaladó szennyvízmennyiség. A telep folyamatosan bírságmentesen üzemel. A szennyvíziszap gépi víztelenítése megoldott, de helyi tárolása nem. Iszaptároló építésével és szállítójármő biztosításával megoldhatóvá válna a víztelenített iszap közvetlen kiszállítása mezıgazdasági területre, mely engedélyezett évig. A mezıkovácsházi szennyvíztisztító telep fogadja Végegyháza szennyvizét is. A kétlépcsısre tervezett biológiai szennyvíztisztítási technológia 2. lépcsıje önmagában is megfelelı hatásfokkal tisztította a telepre érkezı szennyvizet. A csepegtetıtest üzeme csak fagymentes idıszakban problémamentes, a jelenlegi kiterheltségnél azonban szükségtelen. A helyben, valamint a kunágotai szennyvíztisztító telepen víztelenített szennyvíziszap zöldhulladékkal történı bekeverése, tárolása megoldott, szántóföldi hasznosítása biztosított évig. Mezıkovácsházán és Reformátuskovácsházán bıvült a szennyvízcsatorna hálózat, augusztus 29-én megtörtént a mezıkovácsházi szennyvízcsatorna hálózat befejezı ütemének mőszaki átadás-átvétele. A településen összesen közel 16 km gerinccsatorna, 11,5 km bekötıcsatorna épült meg, ehhez tartozóan nyomóvezetékek és szennyvízátemelık is kiépítésre kerültek. Ezen kívül néhány meglévı átemelınél szivattyúcsere is történt. Az új vízjogi üzemeltetési engedélyt 2008 elsı felében adta ki a hatóság. Ezzel a beruházással Mezıkovácsháza csatornával való lefedettsége közel 100 %-os lett. A rákötési hajlandóság stagnáló tendenciát mutat, éppen ezért a tisztítótelep kapacitása jelenleg nincs kihasználva (50 % alatti). Várhatóan az újonnan csatornázott területeken tovább fog növekedni a rákötések száma. A 2008-as évben közel 300 lakás csatlakozott a csatornahálózatra. B RÉSZ IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

43 42/67. oldal 2.4 Orosházi Üzemmérnökség Az orosházi szennyvíztisztító telepre érkezı szennyvíz a magas ipari hányad ellenére kommunális jellegő, a nehézfémtartalmú szennyvizet bebocsátó üzemek elıtisztítása kielégítı. A m 3 /nap kapacitású szennyvíztisztító telep kiterheltsége, tisztítási hatásfoka megfelelı, bıvítése a csatornahálózat bıvítésével párhuzamosan szükséges. Orosháza Város júliusában kapott vízjogi létesítési engedélyt a csatornahálózat befejezı ütemének megépítésére. A kapacitás növelésén túl megoldandó feladat a szennyvíziszap energetikai és mezıgazdasági hasznosítása. Engedély szerint elhelyezhetı mezıkovácsházi mezıgazdasági területekre a víztelenített szennyvíziszap, de a nagy távolság, a jelentıs iszapmennyiség, valamint a tárolókapacitás hiányossága miatt ez csak nehezen és részlegesen kihasználható lehetıség. Tótkomlóson a szennyvíztisztító kapacitás 500 m 3 /nap, éves hidraulikai kiterheltsége 50 % alatt maradt, hatásfoka megfelelı volt. A szennyvízelvezetés vegyes kialakítású gravitációs és vákuumos rendszerő, a gravitációs rendszer jelentıs bıvítése szükséges a tisztítási kapacitás bıvítésével párhuzamosan. A telep bıvítéséig meg kell oldani a víztelenített iszap ideiglenes tárolóba juttatását, hogy a mezıkovácsházi területekre engedélyezett mezıgazdasági hasznosítás lehetıségét ki lehessen használni. Nagyszénás szennyvíztisztító telepe elavult, a település csatornázottsága csekély. A vízjogi létesítési engedélyes tervek rendelkezésre állnak, de évben sem volt szennyvíz közmő beruházás. A szennyvíziszap helyi víztelenítése nem megoldott, jelenleg a fölösiszap az orosházi szennyvíztisztító telepre kerül átszállításra víztelenítés céljából. A kaszaperi szennyvízrendszer kiépült, de nem rendelkezik helyi iszaptárolóval. Az iszap helyi tárolásának megoldása az iszap közvetlen mezıgazdasági hasznosításának feltétele, melyre lehetıséget biztosít a mezıkovácsházi mezıgazdasági területekre vonatkozó engedély. B RÉSZ IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

44 43/67. oldal A telep szennyvíztisztító kapacitása megfelelı, a telepen fellépı idıszakos túlterhelést csapadékvíz beáramlás okozza. 2.5 Sarkadi Üzemmérnökség A sarkadi szennyvíztisztító telep a kombinált mőtárgy alkalmatlansága miatt a gépi finomráccsal, szalagszőrıpréssel és iszaptároló térrel kiegészített régi oxidációs árkos mőtárgysorral üzemelt évben is. A telep mind hidraulikailag, mind szennyezıanyagban túlterhelt. A szennyvíztisztító telep és a szennyvízhálózat bıvítés létesítési engedélyes tervei rendelkezésre állnak, de évben nem történt szennyvíz közmő beruházás. A békési szennyvíztisztító telep I. ütemben kiépült kapacitása m 3 /nap. A éves nyers szennyvíz mennyiség átlagosan nem érte el a telep hidraulikai kapacitását, a szennyezıanyagban mért terhelése azonban lényegesen magasabb annál. Az elmúlt év során több komponens tekintetében több alkalommal meghaladták a határértéket a mért értékek. A város csatornázottsága közel teljes körő, a telep II. ütemének megépítése szükséges a kialakult terhelési viszonyokhoz illeszkedıen. A telep túlterheltsége miatt meg kellett növelni az iszapvíztelenítı kapacitást és újabb mezıgazdasági területeket kellett bevonni az iszap hasznosításába, melynek engedélyezési eljárását Társaságunk elıkészítette. 2.6 Szeghalmi Üzemmérnökség A szeghalmi m 3 /d hidraulikai kapacitású szennyvíztisztító telep kapacitása elegendı, hatásfoka megfelelı, a csatornázottság elırehaladott. A szennyvíziszap mezıgazdasági hasznosítása csak részben megoldott, Társaságunk elkezdte az engedélyeztetés elıkészítését újabb területek bevonására. Vésztın év végéig megtörtént a 7. sz. szennyvízcsatorna öblözet mőszaki átadásátvétele, valamint a szennyvíztisztító telep beüzemelése, melynek kapacitása 500 m 3 /d-ról m 3 /d-ra emelkedett megoldva a képzıdı szennyvíziszap helyi víztelenítését és átmeneti B RÉSZ IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

45 44/67. oldal tárolását is. A csatornahálózat hossza 4 km-rel lett több, 172 bekötés valósult meg az új hálózatra rövid idın belül. Kiépítésre került még egy új átemelı, valamint 193 méter nyomóvezeték. A telep bıvítése lehetıvé tette újabb szennyvízcsatornák építését, melyek engedélyes tervei rendelkezésre állnak. Az új vízjogi üzemeltetési engedély novemberében került kiadásra. A szennyvíziszap mezıgazdasági területre történı kihelyezése évig engedélyezett. A dévaványai szennyvíztisztító telep kapacitása m 3 /nap. A település csatornázottsága elırehaladott, a telep túlterhelt, ezért bıvítésre illetve korszerősítésre szorul. Az elızı években iszaphasznosításra felajánlott mezıgazdasági terület más irányú hasznosítása miatt a kezelt iszap befogadása csak kis részben biztosított a éves évben beszerzett engedély alapján, ezért az iszap a szomszédos komposztáló telepre került átszállításra. A körösladányi szennyvíz közmő évben nem változott, továbbra is vákuumos szennyvízcsatorna-rendszer I. üteme, valamint a túlterhelt (átlagos terhelés: 163 m 3 /nap, engedélyezett terhelés: 130 m 3 /nap) szennyvíztisztító telep üzemelt. A tárolt, víztelenített szennyvíziszap közvetlen mezıgazdasági hasznosításához szükséges engedélyezési eljárást Társaságunk elıkészítette. Az új szennyvíztisztító telep és csatornahálózat engedélyes tervei rendelkezésre állnak. Köröstarcsán évben elkezdıdött a vákuumos szennyvízcsatorna III. ütemének kiépítése, valamint a szennyvíztisztító telep bıvítése, korszerősítése. A 2008-as év teljes egészében a munkálatok jegyében telt, s végül február 1-én kezdıdhetett meg a telep próbaüzeme. Eddig a telep határérték túllépésekkel üzemelt, túlterheltsége és elavultsága miatt, illetve nem volt megoldva az iszap helyi víztelenítése, tárolása sem. Az új telep megvalósulásával a problémák megoldódnak. Társaságunk elıkészítette az szennyvíziszap közvetlen mezıgazdasági hasznosításának engedélyezési eljárását. B RÉSZ IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

46 45/67. oldal Füzesgyarmaton a szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása 660 m 3 /nap, mely a jelenlegi szennyvíz-csatornázottsághoz illeszkedik. A tisztított szennyvíz minısége mindenben megfelelı volt a telep éves terheltsége (átlagosan 62 %) következtében. A telep és a hálózat bıvítésének tervei rendelkezésre állnak. Füzesgyarmati szennyvíztisztító telep iszap-víztelenítés B RÉSZ IV. A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV 2009-2014 2 I. BEVEZETÉS A Tulajdonosi Stratégiai Ellenırzési Terv célja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. hosszú távú céljaival összhangban meghatározza

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Üzleti jelentés. 2014 év

Üzleti jelentés. 2014 év ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Pesti út 65. Üzleti jelentés 2014 év Cegléd,2015. április 28. Mérész Attila ügyvezetı Ügyvezetı tájékoztatása Az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. részére a 411/20144 számon kiadott

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarján, Kassai Sor 2. Tel.: 32/423-227, 423-228 Fax: 32/423-238 E-mail: oigsz@mail.globonet.hu T á j é k o z t a t ó a közoktatási intézmények takarítási,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e Tárgy: Elıterjesztı: Elıadó: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2009. március 20. Kiss József ügyvezetı igazgató - 1 - HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyőlés! Kérem

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

GOP-2009-1.1.1. Piacorientált kutatás-fejlesztés tevékenység támogatása

GOP-2009-1.1.1. Piacorientált kutatás-fejlesztés tevékenység támogatása GOP-2009-1.1.1. Piacorientált kutatás-fejlesztés tevékenység támogatása Állattartásból származó istállótrágya kezelésére korszerő, komplex takarmányozási, tárolási és trágyakezelési technológia prototípusának

Részletesebben

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A Fotex Csoport 2009. I-III. havi tevékenységét bemutató jelentését az IFRS elıírásainak megfelelıen készítette

Részletesebben

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai 2 Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló, többször módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére A KOMÁROM-EESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. /2011 ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A kéményseprı-ipari

Részletesebben

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása Baross Gábor Program Nyugat-dunántúli Innovációs Fejlesztések ND_INRG_05-TAUMOBIL Az elsı magyar alternatív

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november I. A Társaság cégadatai: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat)

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Frey Mária Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti idıszakban Szintetizáló tanulmány (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Készült a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0061-06/2 Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés elıírásai.

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ConseilUE PUBLIC Brüsszel, D006234/02 Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ( ) aco 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokés alágazatoklistájánaka2003/87/ekeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvszerinti

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Uszoda mőködésérıl szóló tájékoztató Elıkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna ig. fıorvos, Perdi Tamás uszodavezetı Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Véleményezı valamennyi

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 20072012. 1 A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 2 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Régió: Kistérség neve:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4 Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata V. A 27-213-as idıszak operatív programjainak módosítására vonatkozó környezeti jelentés elkészítése Budapestt,, 211.. decemberr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A Ügyszám: Vj-19/2011. A Gazdasági Versenyhivatal a Groupama Garancia Biztosító Zrt. és a Magyar Ingatlanszövetség eljárás alá vont vállalkozások

Részletesebben

Ivóvízminıség-javító beruházások költségeinek elemzése

Ivóvízminıség-javító beruházások költségeinek elemzése ÖKO KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI ZRT. Ivóvízminıség-javító beruházások költségeinek elemzése 1013. Budapest. Attila út 16. I. 3. 1253. Budapest. Pf. 7.;

Részletesebben

e-közigazgatás fejlesztési koncepció

e-közigazgatás fejlesztési koncepció Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció 2007. március Stratégiai munkaanyag Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.

Részletesebben