A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról"

Átírás

1 A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról A vágás, ill. a forgácsolás célja: anyagi részek egymástól való elválasztása. A vágás, ill. a forgácsolás hagyományos eszköze: a kés. A kés a v haladási irányhoz képest jellemző szögekkel rendelkezik ld. az. ábrát is!. ábra: Csúszóvágás 2. ábra: Csúszóforgácsolás Az. ábra forrása: [ ]. A 2. ábra forrása: [ 2 ]. A jellemző szögek: ~ α : hátszög; ~ β : élszög / ékszög; ~ γ : homlokszög; ~ δ : metszőszög; ~ λ : csúsztatási szög. Közöttük fennállnak az α + β + γ = 90, ill. a δ = α + β összefüggések, legalábbis λ = 0 esetén. Kíváncsiak vagyunk arra is, mi van akkor, ha λ 0. A csúszóvágás, ill. - forgácsolás alapelve régóta ismert, és gyakorlatilag mindenhol használják, ahol vágásról vagy forgácsolásról van szó [ 2 ]. Lényege, hogy a kés éle nem merőleges a mozgás irányára, hanem azzal λ 0 szöget zár be ld.:. és 2. ábra! [ ] Szendrő Péter ( szerk. ): Mezőgazdasági gépszerkezettan Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, [ 2 ] Sitkei György ( szerk. ): A faipari műveletek elmélete Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Kft., Budapest, 994.

2 2 Hosszú kések alkalmazásakor szinte mindig csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról van szó. Ilyenkor a v késsebességnek van a kés élére merőleges ( normális ) v n és a kés élével párhuzamos ( tangenciális ) v t komponense ld. a 3. ábrát is! ; ezek nagyságára nézve fennáll, hogy vn vcos ; ( ) vt vsin. ( 2 ) 3. ábra: A késsebesség felbontása A faipari tankönyvek a δ metszőszöget tekintik a forgácsoló szerszám legfontosabb szögének ld. pl.:[ 3 ]!, melynek szerepét a csúszóforgácsolás esetében a δ szög veszi át. A szakirodalom ugyanis a δ metszőszög mellett bevezeti a δ látszólagos metszőszöget is, melyet a mozgás síkjában értelmeznek ld. a 4. ábrát is! [ 3 ] Varga Péter: Faipari szakmai és gépismeret Műszaki Könyvkiadó, Budapest 4. ábra: A látszólagos metszőszöghöz

3 3 A szerszám homloklapjának síkja a térbeli derékszögű ( Oxyz ) koordináta - rendszer koordináta - síkjait metszi, az AB, BC és AC nyomvonalakban. A homloklap síkjában fekvő ABC nyomháromszög CD magasságvonala a homloklap síkjának esésvonala, amely a vízszintes síkkal a δ metszőszöget zárja be. Feladatunk: a δ szög meghatározása. A 4. ábra szerint egyrészt: OC tg ; másrészt: OC ODtg ; OD sin 90 cos ; harmadrészt: ezekkel: tg costg. ( 3 ) A ( 3 ) képletből leolvasható, hogy δ < δ, ha λ 0. Más szavakkal: csúszóforgácsoláskor / csúszóvágáskor a mozgási síkban mérhető metszőszög értéke csökken, az eredeti metszőszöghöz képest. Ha a metszőszög csökkentése a célunk, akkor a csúsztatási szög alkalmazásával ez elérhető. Tapasztalati tény, hogy a forgácsolóerő függ a metszőszögtől. Az elméleti és kísérleti vizsgálatok eredményei szerint a λ szög bármilyen δ szög esetén csökkenti a vágó -, ill. a forgácsolóerőt. Az 5. ábra egy kísérlet eredményeit szemlélteti ld. [ 2 ]!, ahol h : a forgács vastagsága. 5. ábra A csúszóvágás előnyei: ~ a kés éle fokozatosan hatol be az anyagba, nem az egész egyszerre, ezáltal a dinamikus erők lényegesen csökkenthetők; ~ a vágóerő csökken ld.: [ ]!

4 4 A famegmunkálás egy speciális esete a furnérköteg ollózása. Az ollók szintén csúszó mozgást végeznek, vagyis a kés éle λ szöget zár be a furnérköteg síkjával. Az egyidejűleg vágott hossz: L = H / sin λ ld. a 6. ábrát is! 6. ábra Forrása: [ 2 ]. Most nézzük a többi szög alakulását ld. a 7. ábrát is! 7. ábra: A látszólagos hát -, él - és homlokszöghöz Bár a szakirodalom nemigen foglalkozik velük, határozzuk meg az α látszólagos hátszöget, a β látszólagos élszöget és a γ látszólagos homlokszöget is! A ( 3 ) - hoz hasonló módon kapjuk, hogy tg cos tg. ( 4 ) A mellékábra is szemlélteti, hogy fennállnak az,, ( 5 ) 90, 90 ( 6 )

5 5 összefüggések. A ( 3 ) és ( 4 ) egyenletekből: arctgcos tg ; ( 7 ) arctg costg ; ( 8 ) majd ( 5 ) - ből: ; ( 9 ) most ( 7 ), ( 8 ), ( 9 ) - ből: arctgcos tgarctgcostg. ( 0) Kicsit átalakítva ( 0 ) - et, ( 5 ) - tel: arctg cos tg arctgcos tg. ( ) Ezután ( 6 ) - ból: 90 ; 90. ( 2 ) Most ( 2 ) - ből: tg tg90 ctg, ( 3 ) tg hasonlóan tg tg90 ctg. ( 4 ) tg Ezután a ( 3 ) és ( 4 ) képletekkel: tg, ( 5 ) cos tg majd a ( 3 ) és ( 5 ) képletekkel: tg tg. ( 6 ) cos Végül ( 6 ) - ból: arctg tg. cos ( 7 ) Megjegyzések: M. A 7. ábra mellékábrája úgy állt elő, hogy az OCD háromszöget a z tengely körül 80 λ szöggel továbbforgattuk, hogy síkja egybeessen az OBC háromszög síkjával. M2. A látszólagos szögek egyéb kifejezései a fentiek alapján önállóan is előállíthatók. M3. Megemlítjük, hogy jelen dolgozatunk lényege: a kés haladási irányához képest mért jellemző szögek itt: látszólagos szögek meghatározása. Erre a célra a csúszóvágás, ill. a csúszóforgácsolás technológiája alkalmas alanynak bizonyult. Sződliget, április 7. Összeállította: Galgóczi Gyula mérnöktanár

A kvadratrixról. Ez azt jelenti, hogy itt a görbe egy mozgástani származtatását vesszük elő 1. ábra. 1. ábra

A kvadratrixról. Ez azt jelenti, hogy itt a görbe egy mozgástani származtatását vesszük elő 1. ábra. 1. ábra 1 A kvadratrixról A kvadratrix más néven triszektrix nevű síkgörbéről az [ 1 ] és [ 2 ] munkákban is olvashatunk. A keletkezéséről készített animáció itt tekinthető meg: http://hu.wikipedia.org/wiki/kvadratrix#mediaviewer/file:quadratrix_animation.gif

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

Harmonikus rezgések összetevése és felbontása

Harmonikus rezgések összetevése és felbontása TÓTH.: Rezgésösszetevés (kibővített óravázlat) 30 005.06.09. Harmonikus rezgések összetevése és felbontása Gyakran előfordul hogy egy rezgésre képes rendszerben több közelítőleg harmonikus rezgés egyszerre

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:

Részletesebben

4. modul Hasonlóság és alkalmazásai

4. modul Hasonlóság és alkalmazásai Matematika A 10. szakiskolai évfolyam 4. modul Hasonlóság és alkalmazásai Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. szakiskolai évfolyam 4. modul: Hasonlóság és alkalmazásai Tanári útmutató 2 A modul célja

Részletesebben

2. ábra Változó egyenfeszültségek

2. ábra Változó egyenfeszültségek 3.5.. Váltakozó feszültségek és áramok Időben változó feszültségek és áramok Az (ideális) galvánelem által szolgáltatott feszültség iránya és nagysága az idő múlásával nem változik. Ha az áramkörben az

Részletesebben

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 1 Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések A matematikában alapfogalmaknak tekintjük azokat a fogalmakat, amelyeket nem határozunk meg, nem definiálunk más fogalmak segítségével

Részletesebben

Abszolút forgójeladók

Abszolút forgójeladók Abszolút forgójeladók Az inkrementális forgójeladók legnagyobb hátránya, hogy az elmozdulás nagyságát, vagy pozíció meghatározását szolgáló kimenő impulzusokat egy külső számlálóval kell számolni és tárolni.

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

7. előadás: Az idő. A Föld forgásán alapuló időrendszerek. 7. előadás: Az idő

7. előadás: Az idő. A Föld forgásán alapuló időrendszerek. 7. előadás: Az idő 7. előadás: Az idő Az idő filozófiai fogalma: Az anyag objektív létformája, melyet a világban lejátszódó események egymásutánja határoz meg. A múltból a jövőbe, azonosan egy irányban, érzékelésünktől függetlenül,

Részletesebben

Dobó Andor. Az elliptikus geometriának a Riemann-féle (gömbi) modellje lényegesen különbözik a Dobóféle

Dobó Andor. Az elliptikus geometriának a Riemann-féle (gömbi) modellje lényegesen különbözik a Dobóféle Dobó Andor Az elliptikus liptikus geometria két modelljér elljéről A Dobó-Topa-féle elliptikus (görbült) téridő-elmélet az elliptikus geometria alkalmazásán alapszik. Éppen ezért fontos e geometriának

Részletesebben

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program Regresszió számítás GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék: Egyenes x változik Egyenes y változik Egyenes y és x változik Kör Sík z változik Sík y, x és z

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

A SPECIÁLIS ÉS ÁLTALÁNOS RELATIVITÁS

A SPECIÁLIS ÉS ÁLTALÁNOS RELATIVITÁS ALBERT EINSTEIN A SPECIÁLIS ÉS ÁLTALÁNOS RELATIVITÁS IV. KIADÁS GONDOLAT BUDAPEST 1973 A mű eredeti címe: ÜBER DIE SPEZIELLE UND DIE ALLGEMEINE RELATIVITATSTHEORIE (Druck und Verlag von Friedrich Vieweg

Részletesebben

L'Hospital-szabály. 2015. március 15. ln(x 2) x 2. ln(x 2) = ln(3 2) = ln 1 = 0. A nevez határértéke: lim. (x 2 9) = 3 2 9 = 0.

L'Hospital-szabály. 2015. március 15. ln(x 2) x 2. ln(x 2) = ln(3 2) = ln 1 = 0. A nevez határértéke: lim. (x 2 9) = 3 2 9 = 0. L'Hospital-szabály 25. március 5.. Alapfeladatok ln 2. Feladat: Határozzuk meg a határértéket! 3 2 9 Megoldás: Amint a korábbi határértékes feladatokban, els ként most is a határérték típusát kell megvizsgálnunk.

Részletesebben

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük:

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: 14. Vektorok I. Elméleti összefoglaló Vektor Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: Jelölés: a kezdő és a végpont megadásával: AB ; egy kisbetűvel: v, írásban aláhúzás is szokásos: a; nyomtatásban

Részletesebben

Definíció: A tér irányított szakaszait vektoroknak nevezzük. Egy vektort akkor tekintünk adottna, ha ismerjük a nagyságát és az irányát.

Definíció: A tér irányított szakaszait vektoroknak nevezzük. Egy vektort akkor tekintünk adottna, ha ismerjük a nagyságát és az irányát. 1. Vektorok 1.1. Alapfogalmak, alapműveletek 1.1.1. Elméleti összefoglaló Definíció: A tér irányított szakaszait vektoroknak nevezzük. Egy vektort akkor tekintünk adottna, ha ismerjük a nagyságát és az

Részletesebben

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B Terner rendszer vizsgálata gyakorlat célja a fázisszabály gyakorlati alkalmazása, valamint a háromszögdiagram használata olyan háromkomponensű (terner) rendszer vizsgálatával, amelyben egymással nem tetszőleges

Részletesebben

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 19. Területszámítás I. Elméleti összefoglaló Sokszög területe: Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: Az egység (oldalú) négyzet

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

Még egyszer a Cayley-Klein modellről

Még egyszer a Cayley-Klein modellről Még egyszer a Cayley-Klein modellről (Apróságok II.) Az [1]-ben, a 3. pontban részletesen ismertettem a hiperbolikus sík Cayley-Klein-féle modelljét. Az ott leírtakat most több vonatkozásban is helyesbítem,

Részletesebben

Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének?

Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének? Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének? Az alapozó makroökonómia tankönyvek a transzmissziós mechanizmus bemutatásakor a pénz

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ FÓTHI ÁKOS BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ Harmadik, javított kiadás c Fóthi Ákos, 2012 Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak 11 1.1. Halmazok................................ 11 1.2. Sorozatok................................

Részletesebben