A Maxwell - kerékről. Maxwell - ingának is nevezik azt a szerkezetet, melyről most lesz szó. Ehhez tekintsük az 1. ábrát is!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Maxwell - kerékről. Maxwell - ingának is nevezik azt a szerkezetet, melyről most lesz szó. Ehhez tekintsük az 1. ábrát is!"

Átírás

1 1 A Maxwell - kerékről Maxwell - ingának is nevezik azt a szerkezetet, melyről most lesz szó. Ehhez tekintsük az 1. ábrát is! 1. ábra forrása: [ 1 ] Itt azt láthatjuk, hogy egy r sugarú kis hengerre felerősítettek egy R - r sugarú körtárcsát, majd a kis hengerre felcsévélt vékony cérna felső végét rögzítették; így az egész mg súlyú test elindul lefelé. Ez a szerkezet egyik kedvence a fizikai kísérleteket végzőknek, mert több minden szemléltetésére, illetve meghatározására alkalmas. Leginkább az energia megmaradásának bemutatására használják. A feladat többféle megoldásával találkoztunk. A feladat: minden érdemleges erő - és mozgástani mennyiség meghatározása. Először [ 2 ] alapján dolgozunk. Ehhez tekintsük a 2. ábrát is! Itt azt látjuk, hogy a szimmetrikus kialakítású eszközt elhelyezték egy térbeli derékszögű Oxyz koordináta - rendszerben. A kerékre ható erők: a P súlyerő és a fonalakban működő F húzóerők. A számítás során néhány elhanyagolást teszünk. A szerkezet a felső holtpontból való elindulás után egyidejű haladó és forgó mozgást vé - gez: a C tömegközéppont haladó, és a C körüli forgó mozgásról van szó. Ennek mozgás - egyenletei az alábbiak: ( 1 )

2 2 2. ábra forrása: [ 2 ] ( 2 ) ( 3 ) A ( 1 ) egyenlet közvetlenül integrálható: Minthogy a feladatban így ( 4 ) és ( 5 ) szerint: ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Eszerint a kerék tömegközéppontja egy függőleges egyenes mentén mozog. Most fordítsuk figyelmünket ( 2 ) és ( 3 ) együttes megoldására! Itt szükség van még egy geometriai feltételi egyenletre, amely kapcsolatot teremt az y C és a φ változók között. Ezt a legördülés feltétele adja [ 3 ] : ( 7 ) Ez azt fejezi ki, hogy a kerék tömegközéppontja csak annyit süllyedhet, mint amekkora hosszúságú cérna a forgás következtében lefejtődik.

3 3 Differenciálva ( 7 ) - et: minthogy így ( 8 ) és ( 9 ) szerint: ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) vagyis a tömegközéppont haladási sebességének nagysága egyenlő a kis henger kerületi sebességének nagyságával. ( 9 ) további differenciálásával: ( 11 ) ahol a C a tömegközéppont skalár gyorsulása, ε pedig a forgás skaláris szöggyorsulása. Most ( 8 ) - ból: ( 12 ) Ezután visszatérünk a ( 2 ) és ( 3 ) mozgásegyenletekhez. Mivel ( 13 ) így ( 2 ), ( 12 ) és ( 13 ) szerint: majd ( 3 ) - ból: ( 14 ) ( 15 ) Most kiküszöböljük F - et, ( 14 ) és ( 15 ) - ből: ( 16 ) most ( 13 ) és ( 16 ) - tal a kerék szöggyorsulása: ( 17 ) Majd ( 11 ), ( 12 ) és ( 17 ) - tel a tömegközéppont gyorsulása:

4 4 ( 18 ) A fonalakban fellépő F erő - nagyság ( 15 ) - ből: ( 19 ) majd ( 17 ) és ( 19 ) - cel: ( 20 ) A sebesség nagysága ( 12 ) integrálásával adódik, figyelembe véve, hogy ( 21 ) valamint ( 18 ) - cal is: ( 22 ) Az elmozdulás ( 22 ) integrálásával, figyelembe véve, hogy ( 23 ) valamint ( 18 ) - cal is: ( 24 ) A legmagasabb ponttól a legmélyebb pontig T idő alatt megtett út h hosszára ( 24 ) - ből: ( 25 ) innen adott h - val a leérkezési időre: ( 26 ) A legmélyebb pontban a sebesség maximumára ( 22 ) és ( 26 ) - tal:

5 5 ( 27 ) A felírt képletekben szerepel I C, azaz a korong + tengely közös forgástengelyére vett forgási inercianyomatéka. Ennek értéke kis közelítéssel elhanyagolva az r sugarú henger azon részének inercianyomatékát, amely a keréken kívül esik, feltéve, hogy ugyanolyan anyagból készültek, viszont az m össz - tömegbe annak tömegét is beleértve : ( 28 ) Most ( 18 ) és ( 28 ) - cal: ( 29 ) A fonalakban ébredő húzóerő nagysága a leérkezés előttig ( 20 ) és ( 28 ) szerint: ( 30 ) A leérkezési idő ( 26 ) és ( 29 ) szerint: ( 31 ) A C pont legnagyobb sebessége ( 27 ) és ( 29 ) szerint:

6 6 ( 32 ) A tömegközéppont mozgásának időfüggvénye a lefelé irányuló mozgás során ( 24 ) és ( 29 ) szerint: ( 33 ) Megjegyezzük, hogy ( 34 ) A maximális szögsebesség ( 10 ) és ( 32 ) szerint: ( 35 ) A képletekből jól kiolvasható, hogy a megfelelő eredmények jelentősen elmaradhatnak a szabadesési eredményektől. A legmélyebb ponton a kerék a 3. ábra szerinti módon átfordul, miközben egy jelentős lökést kap. 3. ábra forrása: [ 1 ]

7 7 [ 1 ] szerint a cérnákban fellépő többlet - erő számítása a következő. A kerék C( = S ) tömegközéppontja egy kis Δt idő alatt 180 fokos fordulatot tesz. A cérnára ható erő F* nagysága ekkor közelítéssel: ( 36 ) Az impulzus - változás nagysága: ennek időtartam a valamint a összefüggésekből: ( 37 ) ( 38 ) ( 39 ) ( 40 ) most ( 10 ), ( 36 ), ( 37 ), ( 38 ) és ( 40 ) szerint: ( 41 ) Most ( 32 ) és ( 41 ) - gyel: ( 42 ) Ezután a lökésszerű erőhatás után a C pont emelkedik, lassuló mozgással, majd y = y 0 - nál megáll, és újra kezdődik az egész elölről. A vékony, nem eléggé erős cérna az alsó forduló - nál akár el is szakadhat, a hirtelen terhelés - növekedés miatt. A ( 41 ) képlet alakja is mutatja, hogy itt egy centripetális erőről van szó. Fentiek alapján írhatjuk, hogy egy teljes mozgási ciklus időigénye:

8 8 A tan - és szakkönyvek megjegyzik, hogy a mozgás során a teljes helyzeti energiának hányad részét teszi ki a haladó, és hányad részét a forgó mozgás energiája 4. ábra. ( 43 ) 4. ábra forrása: [ 4 ] Ezzel kapcsolatban megemlítjük azt az apróságot, hogy nem tettek különbséget a I inercia - nyomaték jelölésében az a gyorsulás, illetve E rot képletében; ugyanis az első a kis henger és a cérna érintkezési pontjára, a második pedig a kerék tengelyére vonatkozik. Értelemszerű, hogy a súrlódási energia - veszteségek oda vezetnek, hogy az egyszer elindí - tott fáradhatatlan Maxwell - kerék valamikor leáll. Ezzel itt már nem foglalkozunk.

9 9 Kis különbség látható az 1. ábra, valamint a 2. és 4. között. Itt a cérnák ferde, illetve füg - gőleges helyzetére gondolunk. Bizonyára nem mindegy ez, már csak a szükséges cérna - hosszak miatt sem. A ferde ( nem függőleges ) cérna - állás előnye lehet, hogy a cérna menetei egymás mellé, nem pedig egymásra tekerednek fel. A ( 2 ) egyenletben az R betű az eredő erőre utal, nem pedig a nagyobbik sugárra. Ajánljuk az Olvasónak, hogy ( 24 ) - et vezesse le az energiatétel ld. [ 5 ] alapján is! A Maxwell - kerék működéséről videókat is találhatunk az interneten. Itt többféle kialakí - tást láthatunk: fém - fém, fa - fém, stb. Megfigyelhető, hogy elég nehéz úgy indítani a kere - ket, hogy ne vigyünk bele a mozgásába valamilyen zavart. Egy ilyet nézhetünk meg itt: 8Ch9TDeW1FU html Források: [ 1 ] Christian Ucke ~ Hans Joachim Schlichting: Das unermüdliche Maxwell - Rad [ 2 ] M. I. Baty ~ G. Ju. Dzsanelidze ~ A. Sz. Kel zon: Tyeoretyicseszkaja mehanyika v primerah i zadacsah Tom II. Gyinamika 5. kiadás, Izdatyelsztvo Nauka, Moszkva, [ 3 ] Nagy Dezső: Dinamika Budapest, Pátria, [ 4 ] Wolfgang Demtröder: Experimentalphysik 1, Mechanik und Waerme 4. Auflage, Springer - Verlag, Berlin - Heidelberg - New York, [ 5 ] Budó Ágoston: Mechanika 5. kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest, Sződliget, Összeállította: Galgóczi Gyula mérnöktanár

Egy kis ismétlés geometriai optikából. A Fermat - elvről

Egy kis ismétlés geometriai optikából. A Fermat - elvről 1 Egy kis ismétlés geometriai optikából Idevágó tanulmányaimat évtizedekkel ezelőtt folytattam, így ideje egy kicsit felfrissíteni az alapvető tudnivalókat. Meglehet, másoknak is hasznára válik ez. A Fermat

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

A kvadratrixról. Ez azt jelenti, hogy itt a görbe egy mozgástani származtatását vesszük elő 1. ábra. 1. ábra

A kvadratrixról. Ez azt jelenti, hogy itt a görbe egy mozgástani származtatását vesszük elő 1. ábra. 1. ábra 1 A kvadratrixról A kvadratrix más néven triszektrix nevű síkgörbéről az [ 1 ] és [ 2 ] munkákban is olvashatunk. A keletkezéséről készített animáció itt tekinthető meg: http://hu.wikipedia.org/wiki/kvadratrix#mediaviewer/file:quadratrix_animation.gif

Részletesebben

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:

Részletesebben

FIZIKA I. Mechanika, Hõtan.

FIZIKA I. Mechanika, Hõtan. Table of Contents FIZIKA I. Mechanika, Hõtan...1 Pontmechanikai alapok...3 Kinematika...5 Dinamika...18 Newton törvényei....19 A dinamika tételei...28 Impulzustétel...29 A munka, munkatétel...29 Perdületi

Részletesebben

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam 33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása A feladatok helyes megoldása maximálisan 10 pontot ér. A javító tanár belátása szerint a 10 pont az itt megadottól

Részletesebben

Mechanika Készül jegyzet a Fizika 1M tárgyhoz

Mechanika Készül jegyzet a Fizika 1M tárgyhoz Mechanika Készül jegyzet a Fizika 1M tárgyhoz Szerzk: Farkas Henrik, Wittmann Marian és Márkus Ferenc A jegyzet csak most készül, ez nem végleges változat. Észrevételeket, hibajelzéseket köszönettel fogadunk:

Részletesebben

GULYÁS JÁNOS RÁCZ MIHÁLY TOMCSÁNYI PÉTER VARGA ANTAL

GULYÁS JÁNOS RÁCZ MIHÁLY TOMCSÁNYI PÉTER VARGA ANTAL GULYÁS JÁNOS RÁCZ MIHÁLY TOMCSÁNYI PÉTER VARGA ANTAL J / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /. -F, -F2 Panem-Akkord Gulyás-Rácz-Tomcsányi-Varga FIZIKA Ennyit kell(ene) tudnod Gulyás János-Rácz Mihály-Tomcsányi

Részletesebben

V. rész: Alkalmazási példák 143

V. rész: Alkalmazási példák 143 V. RÉSZ V. rész: Alkalmazási példák 143 ALKALMAZÁSI PÉLDÁK Ebben a fejezetben megpróbáljuk az elméletet összekapcsolni a legtöbbször csak töredékesen fennmaradt gyakorlati megoldásokkal. Elsősorban azt

Részletesebben

Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása

Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása Juhász András, Szegeczky Tibor Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása Módszertani segédanyag a 9. évfolyam fizika kerettantervi anyagához Öveges József Tanáregylet Katolikus Pedagógiai

Részletesebben

Harmonikus rezgések összetevése és felbontása

Harmonikus rezgések összetevése és felbontása TÓTH.: Rezgésösszetevés (kibővített óravázlat) 30 005.06.09. Harmonikus rezgések összetevése és felbontása Gyakran előfordul hogy egy rezgésre képes rendszerben több közelítőleg harmonikus rezgés egyszerre

Részletesebben

Integrál a relativisztikus kvantummechanikában

Integrál a relativisztikus kvantummechanikában EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Integrál a relativisztikus kvantummechanikában Szakdolgozat Témavezető: Mezei István adjunktus ELTE TTK Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai

Részletesebben

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra. A verseny hivatalos támogatói

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra. A verseny hivatalos támogatói 34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra A verseny hivatalos támogatói Gimnázium 9. évfolyam 1.) Egy test vízszintes talajon csúszik. A test és a

Részletesebben

Fizika munkafüzet. 9. osztály. Készítette: Horváthné Hadobás Olga. Lektor: Rózsa Sándor

Fizika munkafüzet. 9. osztály. Készítette: Horváthné Hadobás Olga. Lektor: Rózsa Sándor Fizika munkafüzet 9. osztály Készítette: Horváthné Hadobás Olga Lektor: Rózsa Sándor A pályázat neve: TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Karakterszám

Részletesebben

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár . Teljesítmény terhelés hatásfok, vontatás vízszintes és lejtős pályán Egy (felső gépházas) felvonó járószékének tömege 600 kg, teherbírása 4000 N. Az alkalmazott ellensúly a járószék súlyán kívül a maximális

Részletesebben

Energia-átalakító gépek I. Áramlástechnikai gépek (műszaki menedzsereknek)

Energia-átalakító gépek I. Áramlástechnikai gépek (műszaki menedzsereknek) Energia-átalakító gépek I. Áramlástechnikai gépek (műszaki menedzsereknek) Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai

Részletesebben

Mindig érvényes (akkor is, ha vannak nem konzervatív erők súrlódási, közegellenállási is)

Mindig érvényes (akkor is, ha vannak nem konzervatív erők súrlódási, közegellenállási is) 9. hét Munkatétel. Konzervatív erőtér. Mechanikai energia megmaradás. (+ impulzus-megmaradásos feladatok a 6. hétről) Munkatétel: Mindig érvényes (akkor is, ha vannak nem konzervatív erők súrlódási, közegellenállási

Részletesebben

Fizika döcögőknek I. év, Mechanika

Fizika döcögőknek I. év, Mechanika Hódi Gyula Fizika döcögőknek I. év, Mechanika v.4 (rövid változat) Köszönöm egykori tanáromnak, Barthos Zoltánnénak, akit te is bírnál. Értsd meg a jelenségeket, vágd be a képleteket és törvényeket...

Részletesebben

Pere Balázs. a fizikában

Pere Balázs. a fizikában Pere Balázs Variációs elvek és módszerek a fizikában Győr, 1998 2 3 Tartalomjegyzék Előszó 5 1. Variációszámítás 7 1.1. A brachisztochron-probléma................... 7 1.2. A legegyszerűbb variációs probléma...............

Részletesebben

Kiadandó feladatok, Fizika 1.

Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kinematika 1. Egy követ h = 125m magasról kezdősebesség nélkül leejtünk. Ezután 1 másodperccel utána dobunk egy másik követ függőlegesen lefelé irányuló v o kezdősebességgel.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ VERMES MIKLÓS FIZIKUS TEHETSÉGÁPOLÓ ALAPÍTVÁNY EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT SOPRONI CSOPORTJÁNAK 2013/2014. TANÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2014.

BESZÁMOLÓ VERMES MIKLÓS FIZIKUS TEHETSÉGÁPOLÓ ALAPÍTVÁNY EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT SOPRONI CSOPORTJÁNAK 2013/2014. TANÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2014. BESZÁMOLÓ A VERMES MIKLÓS FIZIKUS TEHETSÉGÁPOLÓ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT SOPRONI CSOPORTJÁNAK 2013/2014. TANÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2014. A kötetet kiadja: A VERMES MIKLÓS FIZIKUS TEHETSÉGÁPOLÓ

Részletesebben

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФІЗИКИ. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK TÉMAKÖREI FIZIKÁBÓL (BSC szint)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФІЗИКИ. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK TÉMAKÖREI FIZIKÁBÓL (BSC szint) ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Ф. РАКОЦІ ІІ КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA MATEMATIKA TANSZÉK ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФІЗИКИ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK

Részletesebben

KINEMATIKA 1. A mechanikai mozgás... 12 2. Egyenes vonalú egyenletes mozgás... 16

KINEMATIKA 1. A mechanikai mozgás... 12 2. Egyenes vonalú egyenletes mozgás... 16 Előszó... 3 Bevezetés... 5 Tartalom KINEMATIKA 1. A mechanikai mozgás... 12 2. Egyenes vonalú egyenletes mozgás... 16 3. Változó mozgások: átlagsebesség, pillanatnyi sebesség 20 4. Egyenes vonalú egyenletesen

Részletesebben

TERMÉSZETTAN. Debreceni Egyetem, 2014/2015. tanév I. félév, leadta és lejegyezte Végh László. 2014. november 17.

TERMÉSZETTAN. Debreceni Egyetem, 2014/2015. tanév I. félév, leadta és lejegyezte Végh László. 2014. november 17. TERMÉSZETTAN Debreceni Egyetem, 2014/2015. tanév I. félév, leadta és lejegyezte Végh László 2014. november 17. 0.1. Tudnivalók a vizsgázásról Szinte valamennyi munkanapon lesz vizsga, a Neptunon kell jelentkezni.

Részletesebben

és a hozzájuk tartozó modellezési és matematikai módszereket egyaránt jelölik. A

és a hozzájuk tartozó modellezési és matematikai módszereket egyaránt jelölik. A BEVEZETÉS A NEM-EGYENSÚLYI TERMODINAMIKÁBA ÍRTA: VÁN PÉTER Kivonat. Figyelem! A jegyzet az előadástól és az előző változattól tisztább formában használja az egyensúly fogalmát! 1. Bevezetés A nemegyensúlyi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR DR. NAGY GÉZA ÁLTALÁNOS GÉPTAN DEBRECEN 2006.

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR DR. NAGY GÉZA ÁLTALÁNOS GÉPTAN DEBRECEN 2006. DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR DR. NAGY GÉZA ÁLTALÁNOS GÉPTAN DEBRECEN 006. Lektorálta: dr. Kováts Attila egyetemi docens 3 TARTALOMJEGYZÉK JELÖLÉSRENDSZER... 5. A GÉPEK JELENTŐSÉGE, FOGALMAI

Részletesebben

6 JÁRMŰVEK ÉS MOBIL GÉPEK I.

6 JÁRMŰVEK ÉS MOBIL GÉPEK I. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ. 8 1. BEVEZETÉS... 9 2. A JÁRMŰ MEGHATÁROZÁSA... 11 A jármű mozgáspályájáról... 11 I. Szárazföldi járművek... 12 II. Vízi járművek... 17 III. Légi járművek... 17 3. A JÁRMŰ RENDSZERMODELLJE

Részletesebben

Komplex Elektromos Impedancia Mérőeszköz alkalmazhatóságának vizsgálata akusztikus impedancia mérésekhez

Komplex Elektromos Impedancia Mérőeszköz alkalmazhatóságának vizsgálata akusztikus impedancia mérésekhez KAROTÁZS TUDOMÁNYOS MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. 7634 Pécs, Kővirág u. 39., Tel: 20 9372905, 72 224 999 Fax: 20 9397 905, E-mail: posta@karotazs.hu Akusztikus Impedancia mérésekhez alkalmazásfejlesztés

Részletesebben

A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról

A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról A vágás, ill. a forgácsolás célja: anyagi részek egymástól való elválasztása. A vágás, ill. a forgácsolás hagyományos eszköze: a kés. A kés a v haladási irányhoz

Részletesebben

LÉZERGIROSZKÓPOK MŰKÖDÉSI ELVE, EGYENLETEI ÉS ÁTVITELI KARAKTERISZTIKÁI BEVEZETÉS

LÉZERGIROSZKÓPOK MŰKÖDÉSI ELVE, EGYENLETEI ÉS ÁTVITELI KARAKTERISZTIKÁI BEVEZETÉS LÉZERGIROSZKÓPOK MŰKÖDÉSI ELVE, EGYENLETEI ÉS ÁTVITELI KARAKTERISZTIKÁI Békési Bertold mérnök százados egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar Fedélzeti

Részletesebben