AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán"

Átírás

1 LV. évfolym 2. szám 47 Fleischer Tmás Szlávik János AMgyr KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Brnyi Rit Brnner közlekedpolitik Füle Miklós Ferenc Kósi Kálmán strtégii környezeti Ngypál Noémi Pálvölgyi Tmás vizsgált Princz-Jkovits Tibor Szlávik Péter 1. Bevezet Aközlekedpolitikát ig szóló prlmen- mgyr ti elfogdását eljárás keretében megelõzõ egyeztegylt z Országos Környezetvédelmi során felmerült, Tnács is. hogy E konzultáció megtártel kpcsoltbn elõzetesen tervezetmiféle környezeti htásvizsgált sem- nem les gyorssággl kzült. A kifogásr regált z kivétejesztõ Gzdsági Közlekedi elõter- Minisztérium, bn egy meghívásos kiválsztási jnuárjá- eljárást Budpesti követõen Mûszki megbízást Gzdságtudományzetgzdságtn Egyetem Tnszékének Környe- dott kzíti fázisbn lévõ közlekedpolitiknyezeti vizsgáltár, Intézkedi beleértve Terv kör- ennek elvégzéhez szükséges z módszertni kidolgozását kérdek is1. Minthogy áttekintét Intézkedi Terv Közlekedpolitik végrehjtásár során ki kellett kzült, térni en- z munk nek strtégii z lpdokumentumnk környezeti elemzére is. tnszék A vizsgált stábj mellett végrehjtásáb bekpcsolódotttóintézete MTAVilággzdsági is. Ku- intézkedi kímélõ cselekvi progrmcél- di központi feldtát képezõ Intézke- egyidõben terv, kidolgozott illetve Környezet- z ezzel jelentette, Avizsgált hogy egyik zzl sjátosságát következõkben rendszerére is. A huzmosn módosult idõben vizsgált párr közös vezérfonlinket felfûzve muttjuk be elemze- tárgy, sokr mgánk de nélkül, környezeti hogy e változászûrt fõbb megállpításinkból következteteket. leznek bármiféle htás lehetett elem- szerkezetet Az összeállítás következõ voln. bn z Amikor országgyûl ugynis elfogdt márciusden követi. Elõször rövi- közlekedpolitikát, (Közlekedpolitik ponton módosított 2004) egyben nnk néhány di ezen belül különösen közleke- környezeti összefoglljuk strtégii vizsgáltokról (SKV) rendszerét, célok megfoglmzását, vizsgálthoz sorrendjét. elõször Így korábbn környezeti hzi áttekintünk korábbi cél- témájú SKV kérdkörében irodlmi kilkított álláspontunkt, szk- kormány áltl jóváhgyott Közlekedpolitikár, htároztávl mjd korrigált prltott áltlunk relevánsnk tr- követõen tpsztltink lpján. Ezt zetben vázoljuk z dott helymenlekedpolitikár is kzült elemzõ elfogdott nyg, külön Htározti megvizsgálv szöveget is. z vizsgáltok Ezt követi z elvégzett Köz- módszertnár strtégii környezeti vizsgált ltunkt. vontkozó jvsmertete, ezen eredményeinek belül közlekedpolitikátikák céljink érintõ áttekinte, országos poli- z is- Ezen jedt túlmenõen tuljdonképpeni z elemz megbízás kiterlekedpolitik cél- intézke- köz- 1 Környezetvédelmi megrendelére kzített htásvizsgálti BME módszertn Környezet-gzdságtn lklmzás Tnszéke közlekedpolitiki áltl koordinált intézkedi XI-1/767/2003 tervhez számú címû, tnulmány. jnuár május Amunk között témfelelõse GKM kedpolitiki Dr. Szlávik János Fõosztályán, dr. Kósi z OKTTitkárságán Kálmán volt. AGKM BMGE rzérõl Környezetgzdságtn konzulensek Szûcs Ljos Tnszékén Ngy érhetõ Bn el. Iboly. Ateljes nyg GKM Közle-

2 48 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE drendszerének tenci-vizsgált; belsõ illetve konzisz- összevete más ágzti célok ágztközi politikák céljivl, vgy közlekedpolitik célrendszere ellenõrze. külsõ Akonzisztenciájánk kár vontkozó közlekedpoliti- z- elemzét, mint dokumentumok vette vizsgáltunkkl említettük, párhuzmosn elõkzített mjd Intézkedi kö- tervintézkedeinek, nyezetkímélõ közlekedre vontkoznek elemze. cselekvi Az progrm elvégzett tételei- körk eredményeinek áttekintét munvid összefoglló zárt. rö- 2. gáltról Astrtégii környezeti vizs- Míg is jogszbállyl z 1995 ót bevezetett, Mgyrországon házásokr vontkozó környezeti beru- htásvizsgált ját, mind eljárási (KHV) menetét mind tekintve cél- kilkult tekinthetõ, közpolitiki ddig z eredete eszköznek rint egy hsonló vizsgáltot szevez korábbi fázisábn lebonyolító strtégii munkmenetét környezeti nemzetközi vizsgá- terlt szintéren is számos vit övezi vizsgáltnk Astrtégii két, környezeti eltérõ felfogás létezik: lpvetõen z környezeti egyik strtégiákr htásvizsgáltot próbál kzíteni, sági másik vizsgáltként inkább fenntrthtó- feldtot értelmezi Npjinkr vált egymástól jól z elkülöníthetõvé telmeze. SKVkétféle ér- mgát Az elsõ SKV megközelít leszármzttásához, egy korábbi tennivlókt fázisbn végrehj- trtj próbálj tott z értelmez KHV módjár ágztpolitikák, felfogni. Ez strtégiák) tervek kzíte progrmok során (együtt: rehjtndó, lényegében KHV vég- eljárási környezeti lépeinek htások megbecsülére kezeli irányuló SKV-t. Ebben tevékenységként megfelelõ, SKV-t fõleg környezeti z esetben emberek kzítik el, z elõre szk- meghtározott szorosn követve. eljárási E felfogás menetet elõnye, mitt hogy trtlmi kötött követelmények lgoritmus jól egz meghtározhtók, eljárás dönthoztli folymtbvezethetõ, jogi lépei elõírásként számon- jól be- z kérhetõek. lett Afelbukknó vitthttln hátrány elõnyök zonbn mel- ugyncsk egyre számottevõ. több strtégiávl Agykor- kpcsoltbn dönthoztlnk derül z dott ki, hogy fázisábn bármi nem relevánst lehetséges mondni érdemben nyezeti kibocsátásokról. Máskor kör- esetleg sok, de zok vnnk egyáltlán környezeti nem htávetlenek, hnem tervezet gzdságményei vgy nyomán társdlmi keletkeznek; következ- köz- h gzdsági htásokkl nem így, fogllkozunk, bõl eredeztethetõ elszlsztjuk további következményekeák áltlánosbb is. szintjén Ezért érdemes strtégi- z eb- inkább környezeti gzdsági következményeket - társdlmi - együtt fenntrthtósági, vizsgálni, mint ezáltl szorosn inkább vett lefolyttni2. környezeti Mindebbõl vizsgáltot z is következik, hogy zonbn ilyen végrehjtás inkább komplex környezetvédõ temek, mintsem szkemberek dominánsn SKV munkáján még mrkánsbbn kell lpuljon. kifejezi Végül téreket KHV z SKVeljá- z el- rás s, hogy között míg nnk egy beruházás végiggondolátében KHV keretében döntõen ese- várhtó csátásokt, igénybevételeket zz nygármokt kibo- htárértékekhezviszonyítjuk, becsülünk meg, zokt fiziki dig egy tervezet, egy szkmpolitiki outputjként elképzel elsõsorbn esetében szkm- nnk dpolitiki elõírásokt célokt, tudunk intézkedeket, ezeket viszont nem környezeti zonosítni: mitekhez, htárértékekhez, hnem fenntrthtósági inkább környezetpolitiki célokhoz tudjuk li- viszonyítni. cstáj Az SKV még kétféle nem zárult felfogásánk KHV eljárási lépeihez rgszkodók, egyes igen úgy komplex tûnik, belátták, strtégiákr, hogy le. A így lóbn például nem érdemes ágztpolitikákrvjár kilkított környezeti KHVvizsgá- lt ezért végrehjtását erõfeszíteiket szorglmzni, mintá- progrmokrkoncentrálják, tervekre zon mokr. belül is egyes Ezen tervekre lpszik z progr- 2001/42/EK irányelve bizonyos EU tervek vló htásánk progrmok vizsgáltáról, környezetre melynek strtégiiszó, címébõl htály tehát pedig kimrdt zonyos tervekre progrmokr bi- szûkül: lyekre végrehjthtónk lényegében zokr, tûnik me- KHVlépeinek mintájár felépített Aeljárás. doljuk, mgunk hogy z rzérõl tény, hogy úgy gon- ztpolitikákr, így közlekedpolitikármányos KHVfelfogásúkörnyeze- nem érdemes hgyo- ágttlán vizsgáltot nem jelenti végezni, zt, hogy még egyál- semmiféle SKV-t ne lenne kkor mes kzíteni. Meggyõzõdünk, érde- hogy egy szélesebben munkánk bizonyítni értelmezett tudj zz egy strtégii fenntrthtó- SKV, 2 Fenntrthtósági vizsgált lehetséges projekt szinten is, sõt projektek környezeti vizsgált is kitekinthet társdlmi-gzdsági következmények irányáb, tendenciájábn mégis fontosnk trtjuk nnk hngsúlyozását, hogy strtégiák vizsgált esetében ez megkerülhetetlen lép.

3 LV. évfolym 2. szám 49 sági létjogosultságát vizsgált végrehjtásánk hzi közlekedpolitiks keretében. dönthoztli eljárá- látni Ugynkkor zt is, hogy világosn strtégiák vizsgáltánk ki világszerte keretei. Minden most egyes l- kell kulnk ágztpolitik, hierrchi stb. ország, esetében tervezi lkítni z ott releváns módszereket. kzítõi Közben elemzik nemcsk közlekedpo- z SKV ki kell litikát, kzítõi de is joggl közlekedpolitik lemmel, miféle eljárásnk kísérik figye- lá mûvüket. Esetünkben vlószínûlehetett voln még gyümölcsözõbb megbízóvl vló le- vetik együttmûköd, lpvetõ közös érdekeknek h z SKVmeg- felelõen közlekedpolitikávl, együtt kzült voln mód lett eredményeit voln különbözõ visszcstolni elemzek z szkpolitik kzítének folymtáb. tás Amûfjr lezárásként vontkozó érdemes bemutni zt négy pontot, melyben itt idéz- Olivi SKV kzítének Bin(2001) összegezte metodikájár z SKVfejlõde vontkozó tnulságokt: leginkább () kzíte várhtó, közben (b) z történõ SKV nem tnulástól ki z dott országbeli szkít- z z egzét jellemzõ viszonyokból, (c) nem fontos, csk hnem végsõ z együtt- doku- tervementumûködém-közelít folymt kommunikáció is, proble iskolájként, hozzájárulás (d) z z integráció SKVkzítétúrájához. kul lom Anemzetközi strtégiákon szkirod- koncepciólkotási szintet belül több lönböztet meg, mit érdemes kü- z kitûzénél dott szinthez is figyelembe trtozó célok venni Akörnyezeti közlekedi vizsgáltár munkák strtégii zó, már idézett összeállításábn vontko- Bin lönít el három egymástól strtégi-szintet ( negyedik kü- projekt szint, mely már KHV ágztpolitiki nem SKV témáj): szintet, strtégii célok teljesítére irányuló politiki tégii döntek szintjét, továbbá str- fejleszti progrmok szintjét. egyes Mi szintekhez úgy gondoljuk, (vgy ehhez hogy sonlón zi kilkult megfoglmzhtó, tervezi gykorlt h- z szerint jól megkülönböztethetõ, pontosíthtó szintekhez) pusú célokcsoportosíthtók. eltérõ Strtégii ágztpolitiki szinten nem- tí- közlekedpolitikintegrált irányokt, zeti céloktnevesít, melyeket mint olyn társdlom kíván, z dott melyeket idõszkbn z egyes követni fõ ztpolitikáknk mguk területén még támogtniuk társdlompolitiki kell. Ezek tehát ág- közlekedi szkmi célok. Apolitiki strtégii célok döntek teljesítére szintjén irányuló nem mzódnk meg zok z átfogó fogl- z közlekedi ágzt dott célkitûzek, idõszkár melyek kenységek prioritásit rögzítik. tevé- Ezek számár már közvetlenül közlekedi értelmezhetsek, célkitûzek, vezérfonlk. súlypont Ezt követheti kijelölé- szkm AKHV szélesebben értelmezett SKV közötti eltérek tábláztos összefogllás fejleszti hol még mindig progrmok nem projektekben, lágztokbn sõt nem gondolkodv is feltétlenül szintje, logikusn összetrtozó tevékenységlkított csoportokb célok érdekében rendezni végzen- ki- kell dõ ágzti Bevlljuk, feldtokt. került teljesen hogy hrmonikusn még nem öszszerendeznbn logikus z cél-hierrchiát említett, önmgá- si- másik jvslttl, mely kifejezettetek speciális z infrstrukturális szemszögébõl fejlesz- egy fel z SKV szempontjából állít megkülönböztetendõ kt (Mnul 1999). Az ktegóriá- Bizottság gondozásábn Európi kézikönyv projekt szint kzült két mrkáns ktegóriát különböztet meg: szintet. hálózti szintet illetve felett korridor ngyobb Hálózti mértékben szinten vizsgált orientált, komplex, többi policy- értékszempontjivl átszõtt; ágzt hosszbb kell értékelni múltbeli ngyobb folymtokt koncipiálni. (Hzi vontkozásbn közleked zt lehet összhálózti mondni, hogy szinten történõ le szkmi terveze elemze, szinte teljesen értéke- idõtávr kimrdt h pedig ilyen munkfolymtokból: nem kzül, ngyon szkmi nehéz elemz lálni zt pontot, hov hálóztntkozó szintû strtégii SKV-nek döntekre kpcsolódni vo- megt- kellene.) gondolt sém, Hálózti vgy szinten ennek végigntívái birtokábn lehetne lter- hozzáfogni korridor szintû döntedor szinten elõkzítéhez, tisztázott (esetleg korri- csk terntívként továbbr is nyitv l- hgyott) kezhetünk döntek el projekt birtokábn szinthez. érhmrkodott Ahzi tervezt bejelente projektek jellemzi, el- csán rendre feslenek egy-egy fel korridor- projekt vgy kp- hálózti lk. Ez szükségképpen szinten elvrrtln kérdeknetott gyors z lezárásr dott projekthez presszionálj igzí- szá- dönthozókt, problémák há-

4 50 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE lózti- történõ módszeres illetve korridor végiggondolás kzíte helyett. lklom A közlekedpolitik szinten legyen e szintek rendbetételére. kellett voln 3. vizsgált Módszertni végzére jvslt z SKV Az mából SKVszármzó nemzetközi tpsztltokkl szkirodl- összhngbn k vizsgáltához közlekedpoliti- strtégii környezeti egyértelmûen vizsgált áltlános szélesebb értelmezére, fenntrthtósági zz vizsgáltot. Ennek elvégzre keretében tettünk közleke- jvsl- egy dpolitik rendszerét egyránt cél- szükségesnek intézkedi trtottuk tenci szempontjából belsõ külsõ elemezni, konzisz- illetve szert z kilkítottunk egyes céloknk egy rendtrthtóság kritériumivl fenn- összevetére. vló 3.1. közlekedpolitik Mit vizsgálunk céljink vgy zonosítás Ami: belsõ célok konzisztenci legyenek egyértelmûeguk mértéke zonosíthtók, szerint strukturáltk, áltlánossá- kritériu- ezen ból legyenek belül z kibonthtók áltlánosbb célok- ágzti strtégii irányok, mjd fõbb ebbõl lok, illetve tovább z intézkedek. rzletesebb cémételt említ esetén elvárhtó Is- következetesség, áltlábn is dokumentum ben következetes különbözõ visszhivtkozás szintû célokr. kilkított mgsbb rzei- kritériumi A belsõ konzisztenci nem tekinthetõk elõzõ közlekedpolitikávl szemben támsztott nek, hnem egyedi mindez követelmény- szektorpolitikákkl kpcsoltos inkább áltlános glmzhtó szkmi meg. elváráskéntfo- konzisztenciáj önmgábn A célrendszer nem nyújt biztosítékot célok még szkmi ségére, de trtlmánk feltétele nnk, megfelelõ- hogy szkmi megítélhetõ trtlom legyen. egyáltlábn vizsgáltként A célok külsõ közlekedpolitiksoltuk céljink jelentõs összevetét hzi uniós jv- konzisztenciáj kumentumok célrendszerével. do- Konkrétn mentumok z közül újbb Technológii hzi doku- Elõretekinti Nemzeti Fejleszti Progrm Terv (TEP); (NFT), illetve rstruktúr ennek Opertív Környezeti Progrmj Inf- (KIOP), Alp Keretstrtégiáj vlmint (KAK) Kohéziós rendszerével vló összhngot célmeztük, míg z uniós dokumentumodpolitik közül fõ céljivl 2001-es vló közleke- elehngot vizsgáltuk. Aközlekedpolitikzül z áltlános megállpíthtó politiki célji jellegû- kö- összek többi áltlábn dokumentumbn összhngbn deklrált voltk áltlános például célokkl, közlekedpolitik ugynkkor OGY jedõ idõszkr Htároztábn megszbott 2006-ig intézkedek kiépítének páneurópi említét leszámítv folyosók ter- tenciát meglehetõsen mutttk ngy kár inkonzisz- kár KAK áltl megjelölt KIOP, dõkkel. teen gált Mivel célokt vetjük vgy össze fenntrthtósági értékrend vizs- kérdköre Míg gált elsõsorbn külsõ konzisztenci közlekedpolitikzi tervezi áltlános környezetbe céljink vló h- vizs- beilleszkedét z SKV gerincét ellenõrzi, lkotó fenntrthtósági áttekinti z vizsgált egyes célokt módszeresen ddig tézkedeket bból szempontból, meg hogy környezeti, zok mennyire társdlmi felelnek in- gzdsági kritériumokt egyránt mgáb értékrendnek. foglló fenntrthtósági sekor Aközlekedpolitik fontosnk trtottuk, értékelé- ne mg vizsgáltot végzõ hogy port lkoss meg zokt z értékrendi etlonokt, melyek cso- lpján hetõleg minõsítt lklmzzunk végezzük, hnem meglévõ le- kritériumrendszereket. sített Kormányzti etlonként szinten második is hitelezeti Környezetvédelmi Progrm Nem- (NKP-II) figyelembe, célrendszerét ehhez viszonyítottujelölt z feldtokt. Intézkedi Tervben A problémát meg- vehettük bbn tott célrendszer látjuk, hogy környezeti, kiválsz- nem fenntrthtósági kritériumokdlmi d szempontból meg, ezért néhány nyilvánvló- társ- n d lpvetõ (pl. kdálymentesít, fontosságú intézke- blesetek csökkente) egyszerûen NKP-II nem célkitûzei volt minõsíthetõ lpján. z vgy szúmivel fenntrthtósági hsonlón mgs értékrendet státu- rögzítõ létezik, ezért hzi helyette dokumentum Nemzeti nem Fejleszti rtív Progrmjánk Terv Regionális strtégii Ope- környezeti rábbn létrehozott vizsgált fenntrthtósági mind értékrendet közlekedpolitik vettük lpul, ált- céljár kolános mind pedig társdlompolitiki z átfogó közlekedi céljit, célokt tük. Ezen ennek túlmenõen lpján z minõsítetlt megismételtük közlekedpolitikrével, melyeket célok zon országgyûlé- szûkebb kö- értékesi trtlmzott: htározt de szövege ez lklomml tételesen etlonként bilitási értékrendre egy fenntrthtó vontkozó mo- kndi gyelembe. kritériumsort vettünk fink Az nnk elõzõek fontosságár, egyúttl rámutt- további SKV vizsgáltok hogy végzéhepsztltink z eddigi elemze próbálkozások segítsé- t- gével ként hsználhtó, ki kell lkítni jóváhgyott egy etlonzi fenntrthtósági értékrendet. h- Ennek végzõknek hiányábn lklmnként vizsgáltot mércét válsztniuk/lkotniuk, kell mjd telenül zzl lecsökkenti mérniük, kpott mi kétségmények hitelét összemérhetõségét. ered-

5 LV. évfolym 2. szám se Aközlekedpolitik strtégii környezeti értékelégált lpján vizs- Miközben ntkozásábn tervhierrchi közlekedpolitiklötte egyes születõ rzei különbözõ továbbá doku- körü- vomentumok lkotnk, ddig egyértelmû egyáltlán rendszert tláltuk ugynilyen rendezettnek nem sem nk rendszerét, közlekedpolitik sem z egyes, célji- közlekedpolitikár szkmi dokumentumok elfogdásánsét. idõbeli egymásr épülé- épülõ chiájábn A közlekedi közlekedpolitik tervek hierr- legmgsbb szinten, sõt, mg áll e golódik: dokumentum tuljdonképpeni is két fõ rzre közlekedpolitikárfejleszt progrmjár. közleked- tkezõ szintet z intézkedi A követ- fogllj el, mely rzben terv lágzti r épül rá. speciális progrmok ji nem Aközlekedpolitik olvshtók ki világosszövegezük dokumentumból, nem következe- meg- céltes, keverednek különbözõ dokumentum szintû célok lönbözõ helyein kü- Aszövegén Mgyr belül Közlekedpolitik Közlekedfejleszt z Elõszótól progrmj egyes zõbb helyeken lfejezeteiig bukkn legkülönbö- közlekedpolitik z feldtánknyink, céljánk, prioritásink, strtégii követel- fõirá- olvsó ményeinek, szolgáló elemeinek vgy megvlósítást sorolásokr. Ezek nevezett felsorolások fel- néh nos célokt eltérõ célokt, máshogy, máskor vgy rz- zotelben zonos jelenítenek célokt meg, más összetémiképpen nem muttnk sem- hogy célok rendszerét dokumentutesen végiggondolták összeállítói következe- rr, rzletes elemzben felhívtuk voln. A figyelmet vitthtó, esetenként korábbi egyeztetek szkmilg során mentumon is bírált, belül sõt is mgán máshol dokuvított formábn szereplõ megfoglmzásokr, z áltlános jellegû, illetve átfogó rr, hogy kijtégii fõirányok felsorolását str- dokumentumon belül indokoltlnul áltlános megelõzik célokr logikilg épülõ szármz- ezen ttott Végül célok. ból különbözõ teljes dokumentum- (feldt, prioritás, csoportokbn vetelmény megvlósítási fõirány, kö- elem rzben néven) egymást összesen ismétlõ hrminc, deklrációnk tekinthetõ megfoglmzást mint melyek válsztottunk úgy tekinthetõk, ki, cél- hogy it kívánják közlekedpolitik megjelölni. E célj- további strukturálásávl megkülönböztettüntot (feldt egy fõirányok; olyn csopor- célok sen tizenkét állítás, mibõl össze- megismétlõdik, zz 11 különbözõdlompolitiki melyek célokt áltlános jelölnek társ- egy meg, sok, követelmények egy másikt (prioritálósítási elemek, összesen megvnyolc állítás, mibõl ht lényegéz 12 tekintve különbözõ) megismétlõdik, melyek tár- z- tizensdlompolitiki irányuló közlekedi célok vontkozású áltlános célkitûzeket ne- elérére vesítenek. zisztenci Tekintettel vizsgált rr, hogy elvégze kon- közben gdt, z helyenként Országgyûl módosítot- elfomegfoglmzásit, szkmi dokumentum megbízókksi htározt egyetértben (Htározt) országgyûlé- véglegesített formábn kereté- cél- összetételben elemeztük célokt. belül Az egyébként ismertetett Htározt struktúrán telesen strtégii fõirányok té- formájábn lompolitiki 9 célt, áltlános áltlános társdvlósítási elemként pedig meg- közlekedi vontkozású célt ht nevesített mentum Aközlekedpolitik hierrchiáj eltér doku- egyes dokumentumrzekben z közölt célok hierrchiájától Akár ból merített teljes célrendszerbõl közlekedpolitikátunk ki, kár leszûkítettük indulgálódást Htároztbn megjelenõ belül célokr, minden z esetben egyes csoportokon vizs- célok inhomogenitását. tpsztltuk strtégii fõirányok egyébként Így társdlompolitiki megfoglmzási közé áltlánosságú ságr vontkozón indokoltlnul gzd- került si rendszeren be kizárólg belüli htékonyságot ország kitûzõ cél, gzdsági helyett, versenyké- hogy itt közlekedé- z pességét ére lett elõsegítõ voln kitûzve. közleked elkintve Aközlekedpolitik mindenképpen indokolt egzét tevárás lenne, hogy szorosn vett el- Közlekedpolitikábn sõ rzben) jelenjenek meg (tehát z z áltlános áltlános társdlompolitiki közlekedi célok mjd (ebben z Közlekedfejleszt sorrendben nem fordítv); progrmj míg el- erre progrmokr szigorún z támszkodv áltlános célkitûzeket.adokumentumbn nyomon követni sem z nem áltlános lehet bonts céloknk trnszformálását, közlekedi sem célokká célok vló vább bontását progrmokká. to- h tekintetbe Tovább zvrj vesszük z értelmezt, további lebontását intézkedekre. progrmok Aközötti közlekedpolitik megvlósításr projekt szinten is megjelölt esetenként tokt ( elemeket ) ír elõ, (rádásul, feld- mint irányok rr deklrálás utltunk, elõtt, strtégii mi léptéktévesztrlennek mutt) Ugynitt közötti je- fõ- megvlósításr mek, egyébként szánt mélységükben további ele- jelentõsen csoporttól, leginkább különbözve csk z megnevezve nem említett fõként lágztokt E között elõzõ lehetõsen inhomogén, két blokkbdt nevesítõ, összesen tizenhárom strtégii fõirányomeg- intézke-

6 52 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE kt nös megelõzõ súly kölcsönöz, felsorolásnk hogy z OGY külö- Htározt ezeket z intézkedeket. is tételesen felsorolj lyozzuk, hogy e helyen Hngsú- egyes intézkedek trtlmát nem vittjuk, közlekedpolitik hnem zt jelezzük, nem teljesíti hogy zt z z feldtát, össztársdlmi, hogy bemutss, mjd z áltlános következnek közlekedi egyes célokból progrmok, hogyn hogy nyiltkoztt mjd intézkedek; egyes intézkedeket, ehelyett ki- melyeket országos elõírássá prlment emeltet. szvávl 4.3. bból Aközlekedpolitik következõ dokumentumoborított elfogdási hierrchiánk idõrendje meg- fel- z felelõ legjelentõsebb sorrendet, lágzti z ágzt progrmotû elfogdttásávl külön kormányzti kz hely- szin- zetet litik produkált érdemi döntei közlekedpo- számár Aelfogdását közlekedpolitik követve, prlmenti tunk megállpítási áltl vizsgál- még befolyásolhtó módon ezáltl szült Közlekedpolitik ké- ig májusábn szóló intézkedi érvényes terve. tervezet A2004 intézkedt trtlmzott: egyenrngú intézkedt, illetve pontként néhány megjelenõ további rzletezét. intézgált Aformális egyik feldt konzisztenci lett voln vizsnk ellenõrze, hogy n- elõzõekben jelzett 44 (57) intézke- z dpolitikábn hogyn következik deklrált, Közleke- OGY Htároztbn is nevesített mjd z 13 helyek intézkedbõl ezeket nem (bár nevezik z említett kedeknek). Ennek z összhngnk 13 intézked kkor lenne vlmilyen jelentõsége, módon intéz- kpcsolódn fõirányihoz. Mint közlekedpolitik kpcsolódásr láttuk, dokumentum erre nem Az fordított intézkedi figyelmet. sei összközlekedi terv intézkedé- lágzti csoportokr nem tláltuk teljesen voltk osztv, következetesnekülönböztettük ezt csoportosítást. viszont z intéz- Meg- de kedek szempontból, négy hogy csoportját zok bból milyen viszonybn változásokt vnnk eredményezõ tényleges vtkozásokkl. A négy csoportbn z eldöntött intézkedek progrmok rendre figye- () be- külön lemmel fejlesztekre, kisérére, (c)jogi-közigzgtásgozásár, jellegû illetve, szbályozások (d) leendõ kidol- (b) konkrét tézkedeket meglpozó kuttóelemzõ Az intézkedek munkárirányultk. inportj közlekedpolitikától elsõ () elkülönülten progrmok htároztokbn figyelemmel kísérét rögzített cso- célozt. ljdonképpeni Ezekben progrmok z esetekben trtlmi tupolitik elemei megkerülték dönthoztli közleked- mivel progrmszintû folymtát, sok külön, esetenként elõbb elhtározászülettek, mint z keret, melybe meg- illeszteni nk közlekedi kellene õket. rendszer Ide trtozlentõsebb beruházási, gyorsforglmúthálóztr, úthálóztr, vsúthálóztr z országos köz- legje- repülõterekre vontkozó fejleszti döntek. kísérre Ugyncsk korlátozódik, figyelemmel málisn ide sorolhtó, de ezért csk for- közlekedpolitik elfogdását követõenhuzmosn z intézkedi került dönthozók tervvel pár- elé vontkozó környezetkímélõ 32 pontos progrm. közlekedre z említett Mivel z esetekben intézked elhtározott trtlm döntek nyomon lpján követe, folyó tevékenység nnk trtlmár, fenntrthtó különösen fejlõdhez pedig fûzõdõ intézkedeknek viszonyár mguknk lényegében z nincs Abbn kihtásuk. z intézkedek két ktegóriábn, (c) jövõbeli hol bályozás kilkításár, illetve sz- jövõbeli intézkedeket meglpozó elemzek döntek elvégzére nem múltbn, vont- (d) koztk, hnem jövõben születnek meg, ezért hetõsége jövõ ezekben befolyásolásánk z esetekben le- még hogy nyitv kidolgozndó vn. Azt szbályozásokmán megszületõ illetve z elemzek intézkedek nyo- zonbn, htásár módosuló közlekedi rendszer jelenleginél jobbn környezetvédelmi meg fog-e felelni szempontoknk, szülõ szbályok mjdn intézkedek elké- vontkozón trtlm fogj befolyásolni, nem lehet értékelszont, dni. hogy Szorglmzni szbályozások kell kidol- vi- erre gozási végze folymt trtlmzzon z fenntrthtósági Az vizsgáltot! elemzek negyed összes rzére, intézkednek tíz intézkedre lig terjedt közvetlenül ki z fejlesztek (b) ktegóri, végzére mely irányul. védelmi Ezek célú egyik beruházásokt felét bleset- NKP-II kritériumrendszere lpján kevsé felállított tudt értékelõrendszerünk z nem z intézkedeknek, megítélni: ám hnem ez fenntrthtósági rünknek hiányosság. értékelõ rendsze- intézkednél kombinált Aszállí- tási d- terminálok, kerékpáros belterületi burkoltok út-, épí- jár- többi ténél leked jármûveinek z elõvárosi beszerzénorbn z NKP-II levegõszennyez-csök- z elõnyökbõl elsõ- vsúti közkenti logisztiki htást központok képes érzékelni. építének A környezeti áltlán nem hozdék egyértelmûen viszont pozitív, egy- z függ értékelben vélemény dominált. egyfjt ttól 4.4. ked Akörnyezetkímélõ strtégiájár cselekvlön progrmtervezet progrmjár kzült célrend- kü- közleszeréneját jónk, belsõ ugynkkor konzisztenciászerünk segítségével még módvább jvíthtónk tláltukto- Amódszerünket célkonzisztenciát különösen értékelõ hetett lklmzni z intézkedi jól le- terv elsõ pontját lkotó, külön

7 LV. évfolym 2. szám 53 progrmként Számunkr is kzülõ örömteli tervezetre. hogy ezúttl egy önmgábn volt, konzisztens gi elvekkel hrmonizáló fenntrthtósázetet vizsgálhttunk meg. (És terve- sem mellõzhetõ szempont, hogy z ebben elfogdott z esetben dokumentumról, nem lezárt hnerõl volt még szó.) módosíthtó tervezet- zet Bízunk kzítõi benne, számár hogy is érdeklõdre tábláztb trtott fogllt számot eredménye, elemzünk terve- mely vi progrmok kimuttt, jól hogy lefednek cselek- környezetkímélõ közleked strtégiájár hét strtégii külön irány megállpított de kevsé fedik le közül hetediket; htot, illetve, lekvi hogy progrmpont hrminckét között cse- tizenhárom olyn, melyik vn mgábn ngyon kevsé járul ön- hozzá teljesüléhez bármelyik (bár strtégii semelyikkel irány sem Jvsoltuk voltk nnk ellentmondásbn). hogy esetleg ezek átgondolását, pontok rzben összevonhtók, progrm- jobbn nek; illetve, koncentrálhtók hogy tlán megfoglmzhtvábbi strtégii lenne irány, egy olyn mi to- lenné- összerendezné z egyelõre rzben strtégii irányok mellé jól hordóprogrmpontokt. elemzett Míg szkmi mellékletei elõzõekben igen tttk, jó belsõ ez korántsem konzisztenciát volt mumondhtó progrmhoz kzített utóbbi Htározti két elsõ pontjábn jvsltról. olyn, Ez el- levegõ- kozó számszerû zjvédelemre célkitûzeket vont- foglmz okozói oldlr meg, koncentráló melyekre strtégitett módon irányok htnk, kizárólg láthtón közve- z egzen zófiát követve. más (korszerûbb) Kevsé érthetõ, filo- z szkmi is, hogy nyg lpulvétele jól kidolgozott lyett miért egy olyn négyelemû he- jvslt további lkotj rzét, htározti minek j- z elsõ ugynzt három z áltlános eleme lényegében ismétli, ( közlekedi kívánságot ruktúr fejleszte legyen infrstnyezetbrát) miközben kimrdnk munkmegosztásr htároztból közlekedi körközlekedre vontkozó strtégii irányok, követelménye, z ágztok közötti tömeg- integráció bá z informtik felhsználását továb- rendszereiben közleked mûszki-gzdsági vet. szorglmzó fel- 5. Összegzõ megállpítások Az mából SKVszármzó nemzetközi tpsztltokkl szkirodl- összhngbn k vizsgáltához közlekedpolitinyezeti szélesebb strtégii értelmezének fenntrthtósági elfogdásávl egy vizsgá- ál- körtlános kidolgozását lt elvégzére kezdeményeztük. irányuló módszer Ennek litik cél- keretében intézkedi közlekedporét elemeztük célok belsõ rendsze- külsõ konzisztenciáj szempontjából, összevetettük illetve z fenntrthtóság egyes célokt kritériumivl. tuk Alpvetõ zt, hogy problémánk célok cél-jellegkedpolitikábn megfoglmzások többfélekép- közle- tlálpengesen, következetlenül, esetenként szkmilg esetle- vitthtón egyáltlán nem volt jelennek mgától meg, tetõdõ feldt már célok zonosítástum szerkezete, sem. Sem sem dokumen- ér- közlének sorrendje célok összhngbn célok hierrchiájávl. problémát Ezen is túlmenõen jelent, hogy trtlmi nincs lok hierrchiáj nincs következetesen policy célok kidolgozv, közé közlekedi z áltlános cé- célok Ugyncsk keverednek, trtlmi kihtás viszont. vn közlekedpolitik nnk ténynek, nem hogy vezeti célokt, z össztársdlmi nem muttj célokt be, hogyn szolgálják z áltlános közlekedi hogyn következnek célok, z ezekbõl progrmok, mjd intézkedek. egyes progrmok A legjelentõsebb külön kormányzti lágzti szintû mg vette elfogdttásávl semmibe sját z kzülnek közlekedpolitikáját, dönti trtomány így mely- ágzt ben külön meghozott lágzti rz- figyelemmel döntek végrehjtás kiséréreutólgos zódik. Ezt jól vissztükrözte korláto- kzülõ intézkedi terv tételeinek 44 intézkedsé fenntrthtósági összevonhtó elemze: 57 lön egyedi elhtározott intézked progrmok közül 7 kügyelemmel kisérére vontkozotttási szbályozás 27 jövõbeli jogi-közigzg- fi- vgy jövõbeli intézkedek kidolgozásár lpozását szolgáló kuttásielemzi kidolgozás feldtr ill. elemz (hol eredmé- mjd megnyét szempontból lehet megítélni), fenntrthtósági 10 intézked volt konkrét építhez vgy sorolhtó. beszerzi Ezért tevékenység- csk keretében környezeti szempontbórékpáros érdemben gylogos belterületi, utk ke- eljárásunk építének progrmj volt minõsíthetõglmi utk, miközben z országos gyorsfor- kilózt, vsútvonlk vgy közúthágionális vsutk repülõterek re- fejlesztére kától függetlenül közlekedpolitiroztok vontkoznk. kzített htákelt, Végül hogy zzl mindzok zárjuk le z konkrét érté- megállpítások, kedpolitikár vontkoznk, melyek közlekor lettek voln érdemben k- figyelembevehetõk, idõben párhuzmosn h z kzült SKV voln sávl. Most dokumentum jvítások kidolgozásére csk egy Htározt-módosítászont keretében szükség vn is mód, lenne erre hhoz, vi- elvégzé- hogy k képes mgyr legyen közlekedpolitipét, világos kereteket betölteni biztosítni szere- z di elkövetkezõ fejlesztei számár. évtized közleke-

8 54 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE Irodlom Bin, Environmentl Olivi (prepred Assessment by): Strtegic Trnsport Corridors: Lessons lerned of compring Member Sttes. the methods Environment of five Resources Commission, Mngement, DG Environment, Europen 5684, Jnury Ref Közlekedpolitik (2004) Mgyr Köz- Köztársság. Országgyûl Elfogdv 19/2004. (III. Mgyr OGYhtároztávl. 26.) Mnul Infrstructure on SEA Plns. (1999) Report of Trnsport by DHV for DGVII. Europen prepred Commission, Köszönetnyilvánítás Dncsokné A szerzõk ezúton Fóris Edin, köszönik Rdni meg Anikó megjegyzeit, Szilvcsku melyeket Zsolt értékes korábbi változtához fûztek. kézirt

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet)

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folymtb épített, elızetes és utólgos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szbályztához kpcsolódó Ellenırzési nyomvonl szbályzt (SZMSZ melléklet) Jóváhgyt: -.... Jóváhgyás idıpontj:

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgzdságtn Tnszék Doktori Iskol vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tnár Témvezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tnár Társ-témvezető:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Igazgatótanács BESZÁMOLÓJA. a 2010. év gazdálkodásáról, végzett munkájáról.

Az Igazgatótanács BESZÁMOLÓJA. a 2010. év gazdálkodásáról, végzett munkájáról. Az Igzgtótnács BESZÁMOLÓJA 2010. év gzdálkodásáról, végzett munkájáról. 1 BEVEZETŐ Az Igzgtótnács opertív irányítás mellett Villmosenergi - Ipri Társságok Nyugdíjpénztáránk mindkét ágzt jelentős hozm eredményeket

Részletesebben

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e UV- TECH UV-berendezek 150-1500 mm-es mérethez UV-kikeményítő berendezek UV-TECH berendezek UV-kikeményítő lklmzott jvításár rendszerek szennyvízelvezető új bélcsövek (GFK) műnyg üvegszál-erősítű csővezetékek

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ A KORKEDVEZMÉNYES NYUGDÍJ MEGÍTÉLÉSÉRE

SZAKMAI KONCEPCIÓ A KORKEDVEZMÉNYES NYUGDÍJ MEGÍTÉLÉSÉRE SZAKMAI KONCPCIÓ A KORKDVZMÉNYS NYUGDÍJ MGÍTÉLÉSÉR Prof. Dr. Ungváry György Terminológii problémák mitt nehezen áttekinthető Korábbn (még z 1990-s évek elején sem) sikerült hzihoz hsonló rendszert tlálni

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens Lineáris egyenletrendszerek Összeállított: dr. Leitold Adrien egyetemi docens 2008.09.08. Leontieff-modellek Leontieff-modellek: input-output modellek gzdság leírásár legyen n féle, egymássl összefüggésben

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben ÉN TÉR KÉP vgy művészetek nyelvén gyermekvédelemben A 2006. április 20 május 4 e közt rendezett Gyermekvédelmi Npok keretében szkembereknek szóló progrmok mellett bemuttkoztk gyermeklkotók és lkotóműhelyek

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni.

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni. Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás IRÁNYOK fejlőde érdekében tudtosn tudj működtetni. Bite Brbr Juhász nit: Új kihívások k előtt Vezetőfejleszt prdigmváltás küszöbén jó eredményesség, kiválsztás szervezeti

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Diszkriminatív, piac- és versenyellenes állami MIHÁLYI PÉTER

Diszkriminatív, piac- és versenyellenes állami MIHÁLYI PÉTER MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2016/7 Diszkrimintív, pic- és versenyellenes állmi gzdságpolitik Mgyrországon, 2010 2015 MIHÁLYI PÉTER MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben