A gyermekvállalás árnyékára és a teljes termékenységi ráta Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyermekvállalás árnyékára és a teljes termékenységi ráta Magyarországon"

Átírás

1 Compeiio XVI. évfolyam, 1. szám, oldal doi: /comp/2017/1/2 A GYERMEKVÁLLALÁS ÁRNYÉKÁRA ÉS A TELJES TERMÉKENYSÉGI RÁTA A gyermekvállalás árnyékára és a eles ermékenységi ráa Magyarországon PÁSZTOR SZABOLCS meserszakos egyeemi hallgaó, Budapesi Corvinus Egyeem, Közgazdaságudományi Kar Magyarországon a eles ermékenységi ráa a rendszerválás óa meredeken csökken. Az arányszám ráadásul az 1980-as évek második fele óa messze elmarad a reprodukciós szinől, a népességszám 1980 óa fogy. Releváns ehá a kérdés, hogy milyen ényezők húzódhanak meg a ráa arósan alacsony szine és ovábbra is csökkenő rende mögö. Cikkemben Walker (1995) nyomán elkészíem a gyermekvállalás árnyékárának idősorá Magyarországra, amellyel empirikus adaok alapán becslés adok az első gyermek vállalása kövekezében felmerülő kölségekre. Bemuaom az összefüggés a eles ermékenységi ráa alakulása és az álagos anyai élekor kiolódása közö. Az üem és pariás szerin korrigál eles ermékenységi ráá először az árnyékárak idősorainak segíségével vizsgálom, mad parciális elemzésnek veem alá. Az eredmények alapán aánlásoka fogalmazok meg a gazdaságpoliikai dönéshozó számára a ermékenység poziív irányú öszönzésére vonakozóan. Journal of Economic Lieraure (JEL) kódok: J11, J13 Kulcsszavak: árnyékár, gyermekvállalás, halaszó magaarás, eles ermékenységi ráa 1. Bevezeés Egy ország demográfiai folyamaainak elemzéséhez a leggyakrabban használ mérőszám a eles ermékenységi ráa (TTR). A muaó rövid definícióa: egy ado időponban a szülőképes korú (15 49 éves) női népességre uó álagos szüleésszám. Az arányszám megmuaa, hogy a szülőképes korú nők hány gyermeke fognak világra hozni szülőképes koruk ala álagosan és várhaóan (Husz 2006), implici feléelezve, hogy (1) a női populáció megoszlása állandó, (2) a korévenkéni eles ermékenységi ráa időben válozalan, (3) minden nő megéli a ermékeny kora végé és (4) nincs, vagy kiegyenlíe a migráció (Sao 2007). A ráa reprodukciós szine 1 elméleileg 2, feléve, hogy a eles népesség ponosan fele nő és minden nő megéli a ermékeny kora 1 A reprodukciós szin az az érék, amely melle a népességszám állandó. 31

2 PÁSZTOR SZABOLCS végé. Az egyenlőlen férfi-nő arány és a korai halálozások mia azonban ennél magasabb érék szükséges a reprodukcióhoz, amely így a fele gazdaságokban 2,1 körül alakul 2. A TTR ezek alapán képes előreveíeni a népességszám várhaó alakulásá, amennyiben a felevések elesülnek. Magyarországon a rendszerválás köveően az anyák álagos élekora (az első gyermek szüleésekor) egyre későbbre olódo. A rende Kamarás (2001) a családalapíási szokások megválozásával magyarázza. A halaszó magaarás orzía a TTR-, így érelmezéséből éves kövekezeésekre uhaunk. Az első gyermek vállalásának későbbre olódása az eredményezi, hogy az ado évben a fiaalabb koroszályok nem vállalnak gyermeke. Az idősebb koroszályokra ez nem vonakozik, ehá az ado évben ők már úl vannak az első gyermek vállalásán. Ezek kövekezében a TTR éréke elenős mérékben lecsökken, hiszen nem számol azzal, hogy a fiaalabb koroszályok később,,bepóolhaák az elmarad gyermekvállalás. Ha a TTR visszaesésekor halaszó magaarás muaó koroszályok szülőképes koruk végéhez közeledve mégis gyermeke vállalnak, az a TTR növekedésé vona maga uán. A TTR növekedése ekkor (a halaszó magaaráshoz hasonlóan, de ellenéesen) nem eleni a népességszám várhaó növekedésé, csupán a muaó számíásának kövekezménye (Berde Némeh 2015). A TTR a kohorsz befeeze ermékenységi ráával összeveve ellenőrizheő. Berde és Némeh (2015) kimeríő elemzés nyú a hagyományos TTR és ké korrigál muaó összehasonlíásáról. Eredményeik alapán a Bongaars Feeney-féle üem és pariás szerin kiigazío eles ermékenységi ráá 3 aánlák demográfiai elemzésekhez. A szerzőpáros a korrigál ráa idősorá öbbek köz Magyarországra is számszerűsíee és az adaoka rendelkezésemre bocsáoa. A TTRp* ehá már nem aralmazza a halaszó magaarás orzíó haásá, azonban még így is óval a reprodukciós szin ala marad 4. Ráadásul a muaó alakulása csökkenő rende mua, amely pesszimisa képe fes. Cikkemben Walker (1995) munkáa alapán elkészíem Magyarországra a gyermekvállás árnyékárának idősorá, amely az első gyermek vállalásának relaív kölségé muaa különböző korévekre. Az idősor segíségével így nemcsak a halaszó magaarás magyarázhaó, de a TTRp* csökkenő rende mögö meghúzódó ényezők elemzése is leheővé válik. Cikkem a kövekezőképpen épül fel. A 2. feezeben ismereem Walker neoklasszikus modellé, amely elsőrendű feléelének eredménye a gyermekvállalás árnyékára. A 3. feezeben részleezem az árnyékár srukúráá, valamin a modell paraméerezésé és a 2 Angliában például 2,0750 (Espenshade és szerzőársai 2003). 3 Üem és pariás szerin korrigál eles ermékenységi ráá Kohler és Orega (2004), illeve Bongaars és Feeney (2008) szerzőpáros definiál. A Bongaars Feeney-féle korrigál ráára cikkemben a TTRp* elöléssel hivakozom. 4 A halaszó magaarás a népesség elöregedésé okozza. Ekkor a halálozási arány nő, ami a TTRp* reprodukciós szinének növekedésé vona maga uán. Ez az eleni, hogy a TTRp* növekedése ellenére a népesség ovább fogyha. 32

3 A GYERMEKVÁLLALÁS ÁRNYÉKÁRA ÉS A TELJES TERMÉKENYSÉGI RÁTA Magyarország-specifikus felevéseke. A 4. feezeben a halaszó magaarás magyarázó ényezőke, az 5. feezeben pedig a TTRp* csökkenésé okozó ényezők haásá elemzem. Végül összefoglalom a főbb eredményeke, valamin gazdaságpoliikai aánlásoka eszek a ermékenység poziív irányú befolyásolására vonakozóan. 2. Walker neoklasszikus modelle Walker (1995) neoklasszikus modellé az 1970-es és 1980-as évek svéd demográfiai folyamaai insipirálák. Svédország eles ermékenységi rááa a reprodukciós szin körül alakul, azonban az 1970-es évekől a gyermekvállalás későbbre olódása vol ellemző. Magyarországon a rendszerválás köveően elenkeze hasonló elenség, azonban a halaszó magaarásól szűr TTRp* is csökkenő rende mua. Így Magyarország eseében ké kérdés is releváns: (1) milyen ényezők állnak a halaszó magaarás mögö, (2) milyen ényezők okozzák a ermékenység arós csökkenésé. Walker (1995) modelle mindké kérdés elemzésére alkalmas, így a feeze ovábbi részében bemuaom a modell rövid levezeésé. A modell egyelen szereplőe egy reprezenaív nő. Legyen az időhorizon = 1,...,T, hasznosság pedig a gyermekvállalásból ( C ) és a kompozi ószág ( x ) fogyaszásából származik. C = v( n s, ), ehá C függ a gyermekek számáól ( n ) és élekoráól ( s ) is. A gyermekek száma: = b l =, ahol l n 1 b a. időszaki ermékeny- ség. Az élepálya-hasznosság ekkor a kövekezőképpen adhaó meg: T s U = β [ v( ns ) + u( xs )], s= ahol a fogyaszói preferenciák ineremporálisan és ószágcsoporonkén sze- 1 parálhaóak, δ = a szubekív diszkonfakor, v () és u () pedig ól vi- 1 (1+ r) selkedő hasznossági függvények. A szereplő ké evékenysége: munka ( h ), illeve a gyermek gondozása ( f ( n ) ), az ezek rendelkezésre álló idő pedig normálva 1. A gyermekre fordío kiadások a. időszakban: g n ). φ az ado év szülésre és gyermek- ( gondozásra fordío része. Ekkor f ( n ) = φ b az összes gyermekgondozásra S p =0 fordío idő, ahol S a gyermek maximális, szülői gondozás igénylő kora. Legyen p a szülői és inézményi gyermekgondozás egymás ökélees helyeesíői. A gyermekre fordío közvelen kiadások a gyermek s. éleévében a. évben: m a gyermek s M. éves koráig elenkeznek ( m s = 0, s M ). A családi pólék α, az inézményi 33

4 PÁSZTOR SZABOLCS s gyermekgondozás día pedig c. c akkor merül fel, amikor az anya dolgozik ( h ) s és ameddig a gyermek nem múl el S p éves ( c = 0, s > S p). A gyermekvállalás mia felmerülő közvelen kiadások ekkor ( n függvényében): M ( m ) b + =0 g( n ) = α Legyen a 0. időszaki humán őke 1 ( k = 1). A humán őke akkumulálódása a kö =1 vekezőképpen ellemezheő: k = exp( µ + µ h ). A munkabér egyenlő a reálbérlei dí és a humán őke szorzaával: w = ω k. A őkepiacok ökéleesek. A 1 reálkamaláb ( r ) konsans, a diszkonfakor δ =. A gyermekgondozási 1 (1+ r) segély legyen θ. A ranszferek forrása az ad valorem munkaadó, melynek kulcsa τ. A házasárs övedelmének elenéréke A 0, a kompozi ószág ára p. A reprezenaív nő dönési problémáa ekkor a kövekező: A feléeles szélsőérék-felada a kövekező alako öli: es szélsőérék-felada a kövekező alako öli: Μ = T =1 s β [ v( n s T =1 ) + u( x s )] max { b 1, x 1, b 2, x 2,..., b T, x T } =1 λ ( T 1 =1 T ( p x λ2 ( w ωexp( µ 0 + µ 1 = 1,...,T h S p c b =0 s β [ v ( ns ) + u( xs )] ( p x + g( n )) δ = A0 + (1 τ ) w hδ w = ω k T = ω exp( µ + µ n = b =1 0 b B. = =1 + g( n )) δ A h ) 1 0 =1 T =1 h )) λ ( n (1 τ ) w h δ) 3 =1 b ) 34

5 A GYERMEKVÁLLALÁS ÁRNYÉKÁRA ÉS A TELJES TERMÉKENYSÉGI RÁTA ahol λ 1 az élepálya-kölségveési korlához arozó Lagrange-szorzó és (1) alapán egyenlő az adózo munkabér haárhasznával. π a gyermekvállalás eles kölsége: Az elsőrendű feléelek (1) második egyenlee alapán láhaó, hogy a korai gyermekvállalás öszönzi az, ha a szubekív diszkonfakor kisebb min 1. A korai gyermekvállalás ellenöszönzőe lehe π magas szine, mivel a nők dönésüknél figyelembe veszik a gyermek árá. π a. időszaki gyermekvállalás eles kölségének elenéréke, másképpen a gyermekvállalás árnyékára. π komponensei és paraméerezésé a 3. feezeben részlee- Μ 1 = β u ( x ) λ1 pδ = 0 x T Μ 1 = β v ( n ) λ1π = 0 b = = 1,..., T, T π = ((1 τ + ) w + φ θ + ) δ + =0 T + ( m + α + + (1 φ ) c + ) δ+ =0 T 1 l + µ 1 ( φ )(1 τ + ) h + w + δ + =1 l=0 T 1 zem. Legyen V ( n ) = β v ( n ). Ekkor: = V + 1 π = + 1, (5) V π amely alapán egyensúlyban a gyermekvállalás egy periódussal való késleleésének haárhaszna egyenlő az egy periódussal való késleleés haárkölségével. Walker fonosnak ara kéféle elemzési megközelíés elhaárolásá. Az evolúciós megközelíés során az élepálya-övedelem válozalan, a komparaív saikai elemzés során álalában válozik. Cikkem során a komparaív saikai elemzésre fókuszálok, mivel feléelezésem szerin a magyar folyamaok alakulása mögö olyan válozások húzódnak meg, amelyek elenősen befolyásolák az élepálya-övedelem méréké. Walker felhíva a figyelme arra, hogy amennyiben a komparaív saikai elemzések során a övedelmi és helyeesíési haás ellenées, akkor az eredmények félrevezeőek lehenek. Ezér a szerző azzal a feléelezéssel él, hogy a övedelmi haás a befeeze ermékenységen nulla, így a övedelmi haás csak a gyermekvállalás időzíésé befolyásola, a gyermekek számá nem. Elemzésem során én is hasonló feléelezéssel élek, valamin Walkerhez hasonlóan kizárólag az első gyermek vállalásának időzíésé vizsgálom, így eredményeim a övedelmi haás orzíásáól menesek (1) (2) (3) (4) 35

6 PÁSZTOR SZABOLCS A gyermekvállalás árnyékárának magyar adaokkal való paraméerezése elő bemuaom Walker komparaív saikai elemzésé a modell válozóira, így láhaóvá válik, hogy a megfigyel válozások valóban a vár irányba mozgaák-e a ermékenység alakulásá. Az olyan válozások, amelyek meredekebbé eszik az árnyékára 5, a korai gyermekvállalás öszönzik. Az olyan válozások, amelyekől az árnyékár laposabb 6, a késői gyermekvállalás öszönzik. Nemcsak a válozások méréke, hanem az időzíése is fonos. Ceeris paribus növekvő bérek a korai gyermekvállalás öszönzik 7. Egy ado időszaki ámenei munkabérválozás haása annál elenősebb, minél korábban örénik 8. A gyermekre fordío kiadások növekedése drágía a gyermekvállalás, a ranszferek emelkedése csökkeni a gyermekvállalás árnyékárá ceeris paribus. µ 1 növekedése eseén ceeris paribus az árnyékár meredekebb lesz, ehá ez a korai gyermekvállalás öszönzi. A 3. feezeben részleesen árgyalom a gyermekvállalás árnyékárának komponensei. Ezuán elvégzem az egyenle paraméerezésé magyar adaok segíségével a es időhorizonra. Az így kapo idősorok segíségével a 4. feezeben felárom a magyarországi halaszó magaarás mögö meghúzódó ényezőke, mad az 5. feezeben a TTRp* csökkenésé okozó válozásoka. 3. A gyermekvállalás árnyékára Az árnyékár közgazdasági inerpreációa a kövekező. Egy feléelhez arozó árnyékár megada, hogy mennyivel válozik az opimális célfüggvényérék, ha a feléelen egy egységnyi,,lazíunk (Temesi Varró 2007). Walker modellében a gyermekvállalás árnyékára a kövekezőképpen érelmezheő. Az árnyékár megada, hogy mennyivel nő a maximalizál fogyaszás opimumban ve éréke, ha az árnyékárhoz arozó korláon egy egységnyi lazíunk, ehá az ado nő plusz egy gyermeke vállal. A fogyaszásnövekmény a gyermekvállalás haárhaszna, az árnyékár pedig a gyermekvállalás haárkölsége. Mivel opimumban MU = MC, így a gyermekvállalás haárhaszna egyenlő a gyermekvállalás haárkölségével, vagyis az árnyékárával. Az árnyékár ezek alapán megada, hogy egy ado nő mennyi lenne halandó fizeni azér, hogy plusz egy gyermeke vállalhasson, vagy másképpen, mennyivel kellene kompenzálni azér, hogy ne vállalon plusz egy gyermeke Walker a meredekebb árnyékár ala az éri, hogy a szumma agai időben növekvőek. 6 A laposabb árnyékár az eleni, hogy a szumma agai időben csökkenőek. 7 I ermészeesen a neó bér számí, az adókulcs válozásának haása ellenées. 8 Ez a diszkonálás kövekezménye. 9 A cikk során végig az első gyermek vállalásá, ehá az anyává válás fogom elemezni.

7 A GYERMEKVÁLLALÁS ÁRNYÉKÁRA ÉS A TELJES TERMÉKENYSÉGI RÁTA A 2. feezeben ismereem Walker modellé. A levezeés eredményekén adódo a (2) egyenle, amely a gyermekvállalás árnyékára, vagy másképpen a gyermekvállalás alernaívakölsége. Az áekinheőség vége az egyenle még egyszer: T π = ((1 τ + ) w + φ θ+ ) δ+ =0 T + ( m + α + + (1 φ ) c + ) δ + =0 l + µ ( φ )(1 τ T ) h + w + δ+ =1 l= (2.1) (2.2) (2.3) Az egyenle ól láhaó módon három komponensből áll 10. A (2.1) komponens a gyermekvállalás mia kiese neó munkabér és az ez részben póolni kívánó gyermekgondozási segély elenéréke. A (2.2) komponens a gyermek mia felmerülő közvelen kiadásoka aralmazza. A komponens első fele a közvelen kiadások a családi pólékkal csökkenve, a második fele pedig az inézményi gyermekgondozás día, ami akkor merül fel, amikor a gyermek nem áll szülői gyermekgondozás ala. A (2.3) komponens a gyermekvállalás mia nem realizálódo humánőke-akkumuláció. Walker felhíva a figyelme arra, hogy π endogén, így a modellre fennáll a Lucas-kriika (Lucas 1976). A dönési környezee módosíó válozások nyilvánvalóan befolyásolák a házarások dönésé 11, ezálal az árnyékár szerkezee válozha. Az árnyékár helyes érelmezése ezek szerin az opimumban ve árnyékár. Elemzésem során Walker-hez hasonlóan válozalannak ekinem a formulá, ezálal a konkré érékek nem érelmezheőek, azonban a relaív válozások informaívak maradnak A kiinduló paraméerezés A (2) egyenle paraméerezése során feléelezem a ökélees információ. Ennek érelmében minden gazdasági szereplő ismeri a munkabér méréké korcsoporonkén, az erre számíandó effekív adókulcso, az inézményi gyermekgondozás díá, a humán őke hozamá és így ovább. Emelle a szereplőkről feléelezem a eles racionaliás, ehá a várakozásaik is racionálisak. A racionális várakozások elmélee szerin a szereplők minden rendelkezésre álló információ felhasználnak a válozók övőbeli alakulásának előreelzésekor, ehá ökélees informálság melle a szereplők előreelzése 10 Walker az árnyékár komponensei T -ig szummáza. Ekkor azonban a nyugdíkorhaárhoz közeli gyermekvállalás árnyékára orzul. Éppen ezér a számolás során minden komponensben a gyermek 18 éves koráig szummázam. A diszkonfakor mia a övőbeli érékek 0-hoz konvergálnak, így elegendő ez az időszako ekineni. 11 A modell feléelezi, hogy φ exogén, pedig valóában φ = f ( w, τ, θ, α,...). 37

8 PÁSZTOR SZABOLCS is ökélees 12. Egyensúly eseén a övőbeli érékek csak egy ε : N(0,σ ) információs sokkban érhenek el a elenlegiől. Ekkor egy eszőleges X válozó alakulása a várakozások szerin 13 : X = X + ε (3.1) + 1 E ( + 1 X ) = X. (3.2) Mivel csak a. időszaki érék ismer, így -ben a legobb előreelzés: E( X + ) = X + k 1, E( X + ) = X, (3.3) (3.4) A (3.4) egyenle szerin ekkor minden válozó a. periódusban rendelkezésre álló információ szerin alakul. A ovábbiakban ismereem a magyar adaokkal való paraméerezés főbb felevései és korláai. A (2) egyenle paraméerezése empirikus adaok segíségével örénik. A svéd saiszika régóa és rendkívül ponosan gyűi a fonos adaoka, amelyeke öbbnyire elérheővé is esz. Ezzel szemben Magyarországon a rendszerválás elő az adaoka válozékony szemléleben írák össze, és sokszor felmerül az idősorok konziszenciáának kérdése. A rendelkezésre álló idősorok korláo szabnak az elemzésnek, így a vizsgálódás horizona a as időszakra rövidül 14. Az adaok forrása szereágazó, ez részleesen az 1. ábláza aralmazza. A legöbb válozó alakulása közvelenül megfigyelheő, azonban néhány válozó megfigyelése nehézkes, így a paraméerezés némi számíás igényel. A szükséges számíásoka a függelékben részleezem. Minden pénzben mér érék 2014-es árszínvonalon érendő. Walker modellében éves munkabér szerepel. Magyar ada csak az éves bruó álagkereseről áll rendelkezésre, azonban a munkabér és a kerese korrelációa nagyon magas, így a kerese a munkabér megfelelő proxya. Az elemzés időhorizonára különböző forrásokból állíhaó össze az éves női bruó álagkerese korcsoporok szerin ( w ). A korcsoporok hossza forrásonkén elérő, ezér például a és a éves koroszály álagbére 2006-ól azonos. A várhaó kerese ismereében kalkulálhaó az effekív adókulcs ( τ ). Effekív adókulcskén definiálom az ado keresere számol személyi övedelemadó és a munkavállalói árulékok összegé. w és τ ismereében kalkulálhaó az éves neó álagkerese, amely a munkavállalásból származó rendelkezésre álló övedelem proxya. 12 Walker ez a felevés az angol perfec foresigh assumpion kifeezéssel illei. 13 Ekvivalens feléelezés, hogy a válozók elsőrendű Markov-folyamao kövenek. 14 A szűk kereszmesze elsősorban a nők munkabérének korcsoporos megoszlása, mivel a 2000-es évek elő kevésbé részlees adagyűés vol ellemző. 38

9 A GYERMEKVÁLLALÁS ÁRNYÉKÁRA ÉS A TELJES TERMÉKENYSÉGI RÁTA 1. ábláza: A (2) egyenle válozói, a válozók aralma és éréke, vagy forrása Válozó 15 Taralma Érék/Forrás w Bruó álagkerese korcsoporonkén Saá számíás (ld. A.1.) τ Effekív adókulcs korcsoporonkén Saá számíás (ld. A.2.) φ A szülői gyermekgondozás az összes φ = 1.0, 0 2 gyermekgondozás arányában φ = 0.5, 3 6 φ = 0.0, 7 θ Gyermekgondozási segély (gyes) KSH (2016a) s m Közvelen kiadások a gyermekre Saá számíás (ld. A.3.) α Családi pólék Saá számíás (ld. A.4.) s c Az inézményi gyermekgondozás día Saá számíás (ld. A.5.) µ A humán őke hozama Campos és Joliffe (2007) r Reálkamaláb Világbank (2016) 1 δ Diszkonfakor δ = 1 (1+ r) h A munkával ölö idő az éven belül 1 T Nyugdíkorhaár 65 év φ a kiinduló paraméerezésnél exogén paraméer. A 3. feeze eleén ismere- em, hogy φ valóában endogén, de empirikusan megfigyelheő, hogy a nők álalában mennyi idő ölenek ohon a gyermekkel és mikor érnek vissza rész-, illeve eles munkaidőben a munkapiacra. A kiinduló paraméerezés során feleéelezem, hogy az anyák a gyermek 3 éves koráig nem dolgoznak, ez köveően részmunkaidős állás vállalnak, mad a gyermek 7 éves koráól eles munkaidőben dolgoznak egészen a nyugdíkorhaárig. φ így összefüggésben áll a anköelezeséggel, hiszen a gyermekek ipikusan 3 6 éves korukig árnak óvodába, mad 7 éves korukól kezdődik az alapfokú okaás 16. A válozóra végze érzékenységvizsgála segíségével elemezheő a felevés robuszussága. 15 A válozók indexei a kövekezőképpen érelmezheők: : napári év : a gyermek szüleése óa elel évek száma s: a gyermek koréve 16 A feléelezés megkönnyíi az elemzés, hiszen a gyermekgondozási segély melle legfelebb hei 30 órában, a gyermekgondozási dí melle pedig egyálalán nem lehee dolgozni egészen anuár 1-éig. Azóa azonban az úgyneveze,,gyed exra inézkedéscsomag öbbek köz engedélyezi a korlálan munkavállalás (KSH 2015b). 39

10 PÁSZTOR SZABOLCS θ paraméerezéséhez a gyermekgondozási segély (gyes) álagos éréké veem alapul. Ennek oka az, hogy a gyes alanyi ogon ár az anyáknak, ellenében a gyermekgondozási díal (gyed), amelyre nem mindenki ogosul 17. A gyes álagos éréke 2000-ől 2014-ig minden évben a gyednél alacsonyabb szinen alakul 18. s A gyermekre fordío közvelen kiadásoka ( m ) a házarások egy főre uó éves kiadások COICOP-csoporosíás 19 szerini részleezéséből kalkulálam ől ig rendelkezésre áll az adaok házarások szerkezee szerini bonása, ami alapán megbecsülheőek az egy gyermekre fordío közvelen kiadások. A 2 felnő és a 2 felnő 1 gyermekkel szerkezeű házarások különbségéből adódo eredményeke álagolam, mad a konsans éréke veem az elemzés eles időhorizonára 20. Az éves családi pólék ( α ) a havi álagos családi pólékból és az egy családra uó gyermekszámból kalkulálhaó. Az inézményi gyermekgondozás éves díá ( c s ) ismé a házarások egy főre uó éves kiadások COICOP-csoporosíása segíségével állíoam elő. A kaegóriák alapán elkülöníeem a anköelezeség különböző szinein felmerülő kiadásoka, ami alapán megbecsülem az óvoda, az alapfokú okaás és a középfokú okaás kölségé 21. Egyszerűsíéskén az érékeke az elemzés időhorizonára konsansnak, valamin szinenkén válozalannak ekinem. A humán őke hozamá ( µ ) Campos és Joliffe (2007) munkáa alapán paraméerezem. A reálkamalába ( r ) az időszak álagos érékén, 4,17%-on rögzíeem, amelyből a diszkonfakor képle alapán számíhaó. Walker (1995) nyomán hasonlóan az feléelezem, hogy h l = 1, l. Ez az eleni, hogy az akuális gyermekvállalás uán eles munkaidős foglalkozaás várhaó, ehá élepályáa során a nő összesen egy gyermeke vállal 22. A nyugdíkorhaár éréke 65 éven rögzíe, a válozóra φ -hez hasonlóan érzékenységvizsgála végezheő. A kövekező alfeezeben bemuaom a gyermekvállalás árnyékárának idősorá különböző korú nők eseén. Egy rövid elemzés uán, a 4. feezeől kezdődően felárom az összefüggéseke az árnyékár és a korábban ismeree magyarországi elenségek közö. 17 Az igénybe vevők havi álagos számának aránya 2003-ól 2014-ig hozzáveőlegesen 2/3 1/3 a gyes,,avára (KSH 2016a). 18 Az összehasonlíásnál fonos megegyezni, hogy a gyes 3, a gyed pedig csak 2 évig ár. Számíásaim során ez figyelembe veem, ennek ellenére a messze legalacsonyabb álagkereseel rendelkező (20 évesnél fiaalabb) koroszály eseén is a gyed vol a magasabb az álag szinén. 19 Classificaion of Individual Consumpion According o Purpose, az egyéni fogyaszás rendeleés szerini oszályozása. 20 Walker is hasonló módszerrel becsüle a válozó éréké Svédországra. 21 A bölcsőde kölségé zérusnak ekineem, mivel a bölcsődébe beírao gyermekek aránya elhanyagolhaó. 22 A szigorúnak űnő feléelezés oka az, hogy így a számíások elenős mérékben egyszerűsödnek. Az árnyékár segíségével vizsgálandó elenségek szemponából a felevés nem befolyásola az eredményeke. 40

11 A GYERMEKVÁLLALÁS ÁRNYÉKÁRA ÉS A TELJES TERMÉKENYSÉGI RÁTA 3.2. A gyermekvállalás árnyékárának idősorai különböző korú nők eseén A gyermekvállalás árnyékárának idősorá először egy 25 és egy 28 éves nő eseén muaom be. A válaszo korévek mögö az áll, hogy a 2000-es évek eleén a szülő nők álagos élekora az első gyermek szüleésekor 25 év vol, 2010-re azonban elére a 28 éve (KSH 2015a), így az idősorok alapán láhaóvá válik a gyermekvállalás relaív, álagos kölségének alakulása. A függőleges engely mérékegysége forinban érendő, azonban a korábbi árgyalás alapán az abszolú érékek érelmezése félrevezeő lenne, ezér csak a relaív különbségeke vizsgálom, a mérékegysége pedig idézőelben üneem fel. Az 1. ábrán ól láhaó, hogy a gyermekvállalás árnyékára hasonlóan alakul egy 25 és egy 28 éves nő eseén 23. A elenség oka az, hogy elenős különbség csak az árnyékár (2.1) komponensében van, a (2.2) komponens a paraméerezés mia egybeesik, a (2.3) pedig a nagyságrendi különbség mia elhanyagolhaó. Az első komponens alakulása a 2. ábrán láhaó. A függőleges engelyen az 1. és a 2. ábra közö ugyan nagyságrendi elérés áll fenn, de az elemzés szemponából a relaív érékek számíanak. Mindké ábra ól muaa, hogy a korévek közöi különbség 2000-ől 2005-ig nő, ez köveően 2006-ra hirelen lecsökken, mad 2014-ig rendszerűen úra növekede. Az ábrák szerin a halaszó magaarás elsősorban 2006-ól 2008-ig elenkeze. 1. ábra: A gyermekvállalás árnyékárának idősora egy 25 és egy 28 éves nő eseén ( ) Forrás: saá készíésű ábra, az 1. áblázaban megado források alapán 23 A 2006 óa csökkenő rend a TTR növekedésére enged kövekezeni. A TTR alakulásá az 5. feezeben árgyalom. 41

12 PÁSZTOR SZABOLCS 2. ábra: A gyermekvállalás árnyékárának első komponense egy 25 és egy 28 éves nő eseén ( ) Forrás: saá készíésű ábra, az 1. áblázaban megado források alapán Az 1. és 2. ábra a szülő nők álagos élekora alapán készül (az első gyermekük szüleésekor). Szemléleesebb azonban a nagyobb korkülönbségre elkészíe idősorok összehasonlíása. A 3. és 4. ábra 20 és 40 éves korra ábrázola az árnyékár idősorá. Jól láhaó, hogy nagyobb korkülönbség eseén már markáns elérés elenkezik az árnyékárak közö. Az elérés oka az, hogy a legnagyobb különbség a és a éves koroszály álagkeresee közö elenkezik. A csökkenő endencia 2005-ől i is megelenik 24, azonban ami igazán informaív, az a ké vonal közöi ávolság alakulása. A 3. ábrán megfigyelheő, hogy a 20 éves nők eseén 2004-ig obban csökken az árnyékár min a 40 éves nők eseén. Ez arra enged kövekezeni, hogy a nők gyermekvállalása 2000-ől 2004-ig egyre korábbra olódo. A különbség 2008-ig csökken, azóa pedig úra növekvő endenciá mua. Az árnyékárak idősorai alapán ehá megállapíhaó, hogy halaszó magaarás leginkább 2005 és 2008 közö elenkeze. A kövekező feezeben bemuaom a szülő nők álagos élekorának alakulásá, amelye összeveek az árnyékárak idősora alapán kapo eredményekkel Ez alapán a TTR 2005 óa csökken.

13 A GYERMEKVÁLLALÁS ÁRNYÉKÁRA ÉS A TELJES TERMÉKENYSÉGI RÁTA 3. ábra: A gyermekvállalás árnyékárának idősora egy 20 és egy 40 éves nő eseén ( ) Forrás: saá készíésű ábra, az 1. áblázaban megado források alapán 4. ábra: A gyermekvállalás árnyékárának első komponense egy 20 és egy 40 éves nő eseén ( ) Forrás: saá készíésű ábra, az 1. áblázaban megado források alapán 43

14 PÁSZTOR SZABOLCS 4. A szülő nők álagos élekora az első gyermek szüleésekor Magyarországon a rendszerválás óa folyamaosan emelkedik a szülő nők álagos élekora 25. A elenség minden pariásnál 26 elenkezik, azonban a legmarkánsabban az első pariásban nyilvánul meg (Husz 2006). Az 5. ábrán láhaó a szülő nők álagos élekora az első gyermek szüleésekor. Az ábra alapán a vizsgál időszak eleéől 2011-ig fennáll a halaszó magaarás, amelynek üeme 2005-ől 2008-ig kis mérékben lelassul, mad 2011-ben az első pariásnál ve álagos anyai élekor elére a maximumá. 5. ábra: A szülő nők álagos élekorának alakulása az első pariásnál ( ) Forrás: saá készíésű ábra, KSH-adaok alapán A MAB alakulása inkonziszens az árnyékárak idősorai alapán kapo eredményekkel. A 3.2. alfeeze szerin a halaszó magaarás leginkább 2005 és 2008 közö elenkeze, azonban a 5. ábrán láhaó, hogy a halaszó magaarás ponosan ebben az időszakban lassul le. Az első pariás álagos anyai élekora ehá elsősorban nem az árnyékár ingadozásának megfelelően alakul. Az ellenmondásnak különböző okai lehenek. (1) Az árnyékárak idősorainak konsruálásánál feléelezem a ökélees informálságo. 25 Mean Age a Birh (MAB). A feeze fennmaradó részében a MAB kifeezés az első pariásra érendő. 26 A pariás fogalma a demográfiában az élveszüleések számá elöli. Az első pariás ehá az első gyermek szüleésé eleni. 44

15 A GYERMEKVÁLLALÁS ÁRNYÉKÁRA ÉS A TELJES TERMÉKENYSÉGI RÁTA A valóságban azonban elképzelheő, hogy az árnyékára befolyásoló ényezők alakulása nem azonnal, hanem néhány év késleleéssel épül be a várakozásokba 27. (2) Egy másik ok lehe az, hogy egyéb ényezők is öszönzik a halaszó magaarás. A 2000-es évek első felében a várhaó iskolázási idő kiolódása elenkeze a közép- és felsőfokú okaásban Magyarországon. Az áalakulás haása megfigyelheő vol a közép- és felsőfokú végzeséggel rendelkező nők első pariás szerini álagos élekorában, azonban az alapfokú okaásban részesülőkre nem vol ellemző a halaszó magaarás (Husz 2006). (3) Kamarás (2001) a halaszó magaarás okakén a hagyományos családmodell áalakulásá ünee fel. Az álala vizsgál időszak a rendszerválás köveő évized vol. Feléelezheő, hogy a radicionális családmodell áalakulása a 2000-es években is folyaódo, azonban az áalakulás haása valószínűleg kisebb, min a rendszerválás köveő első évizedben. Feleheően mindhárom ényező közreászo a MAB kedvezőlen alakulásában. A elenség mögö álló egyéb ényezők felárása ovábbi kuaás árgyá képezhei 28. A vizsgál időszakban az első pariás álagos élekora 2011-ben ére el maximumá, ezuán 2013-ig gyakorlailag sagnál. A gyermekvállalás biológiai haára ugyan 50 év körül alakul, de véleményem szerin nem várhaó a MAB 30 év felei alakulása, mivel a késői gyermekvállalás egészségügyi kockázaokkal ár (Berkowiz és szerzőársai 1990; Joseph és szerzőársai 2005). A szülő nők álagos élekorának emelkedésé okozó ényezők felárása a demográfiai folyamaok fonos eleme. Magyarország eseében azonban a ermékenység draszikus csökkenése kiemel elenősége kölcsönöz a TTR vizsgálaának. Berde és Némeh (2015) 2013-ig számszerűsíee a magyar TTRp* idősorá, amely öbbek köz a halaszó magaarásól is szűr, így leheővé eszi a ermékenység csökkenése mögö meghúzódó ényezők parciális elemzésé. 5. A eles ermékenységi ráa alakulása mögö meghúzódó ényezők Magyarországon a rendszerválás köveő évizedben a korrigálalan eles ermékenységi ráa és a halaszó magaarás közö egyérelmű negaív kapcsola áll fenn (Kamarás 2001; Husz 2006). A 2000-es évekől a kapcsola azonban nem ennyire egyérelmű. Az 5.1. alfeezeben a TTR és a halaszó magaarás közöi kapcsolao vizsgálom 2000 és 2013 közö Az effekív adókulcs csökkenése eseén reális felevés, hogy a nők nem az adócsökkenés beelenésekor realizálák a gyermekvállalás leheőségkölségének megemelkedésé, hanem csak a rendelkezésre álló övedelmük öbb éves emelkedésé köveően. 28 Az uóbbi évizedekben felgyorsul női emancipáció erőeles haása feléelezheő az anyák álagos élekorának kiolódására. 29 A TTR-re és a TTRp*-ra adaok csak 2013-ig állak rendelkezésre. 45

16 PÁSZTOR SZABOLCS 5.1. A eles ermékenységi ráa és a halaszó magaarás összefüggései A TTR és a MAB alakulása a 6. ábrán láhaó ől 2003-ig a ké muaó egymással ellenéesen mozog, ahogy az várnánk ől 2008-ig azonban a muaók együmozgása figyelheő meg. A MAB növekedése ellenére a TTR nem csökken ovább, ami arra enged kövekezeni, hogy a TTR- olyan poziív sokk érhee a 2000-es évek közepén, amely ellensúlyoza a halaszó magaarás negaív haásá uán a TTR hirelen csökkenése elenkeze, mivel a globális pénzügyi válság kövekezében a gyermekvállalási kedv draszikusan lecsökken. A TTR 2012-re ére el a 2008 körüli sziné, míg a MAB növekedése a válság ala lelassul. Elképzelheő, hogy a MAB 2012-ben azér csökken, mer a válságból való kilábalás során vissszaér a fiaalabb koroszályok gyermekvállalási kedve. 6. ábra: A eles ermékenységi arányszám (TTR) és a szülő nők álagos élekorának (MAB) alakulása ( ) 46 Forrás: saá készíésű ábra, KSH-adaok alapán A ermékenység csökkenő szine mögö meghúzódó ényezők elemzéséhez azonban célszerű a halaszó magaarásól szűr muaó vizsgálni. A TTR és a TTRp* alakulása a 7. ábrán láhaó. A ké muaó közö 2004-ig közel 50%-os az elérés, ehá ebben az időszakban a halaszó magaarás elenős szerepe ászo a TTR alakulásában. A különbség 2005-ől 2008-ig kis mérékben csökken, amely a MAB elenőségének visszaszorulására enged kövekezeni. A válság ala a TTRp* draszikus csökkenése figyelheő meg, melynek eredményekén 2012-ben ámeneileg a TTR alá ese. A e-

17 A GYERMEKVÁLLALÁS ÁRNYÉKÁRA ÉS A TELJES TERMÉKENYSÉGI RÁTA lenség oka az, hogy a ermékenység alakulásá elsősorban nem a halaszó magaarás, hanem egyéb ényezők alakíoák. Az 5.2. alfeezeben az árnyékárak idősorai segíségével rávilágíok a TTRp* csökkenése mögö meghúzódó ényezőkre. 7. ábra: A eles ermékenységi arányszám (TTR) és az üem és pariás szerin korrigál eles ermékenységi ráa (TTRp*) alakulása ( ) Forrás: saá készíésű ábra KSH-adaok, valamin Berde és Némeh (2015) adaai alapán 5.2. A TTRp* és a gyermekvállalás árnyékárának idősorai A korábbi árgyalás alapán láhaóvá vál, hogy a korrigálalan eles ermékenységi ráa (TTR) arósan alacsony szine elsősorban a halaszó magaarás kövekezménye. Az üem és pariás szerin korrigál ráa (TTRp*) folyamaos csökkenése azonban olyan válozók alakulásának kövekezménye, amelyek megelennek a gyermekvállalás árnyékárának idősoraiban. A 8. és a 9. ábrán 30 láhaó a TTRp* alakulása, valamin a gyermekvállalás árnyékárának idősora egy 20 és 40 éves nő eseén. Elméleileg a ké válozó közö negaív kapcsola áll fenn, hiszen a gyermekvállalás alernaívakölségének csökkenése a ermékenység növekedésé eredményezné, a válozók azonban inkább együmozognak. 30 A 9. ábra korábban szerepel már 3. ábrakén, az áekinheőség vége azonban hasznosnak vélem úra felüneni. 47

18 PÁSZTOR SZABOLCS 8. ábra: Az üem és pariás szerin korrigál eles ermékenységi ráa (TTRp*) alakulása ( ) Forrás: saá készíésű ábra KSH-adaok, valamin Berde és Némeh (2015) adaai alapán 9. ábra: A gyermekvállalás árnyékárának idősora egy 20 és egy 40 éves nő eseén ( ) Forrás: saá készíésű ábra, az 1. áblázaban megado források alapán 48

19 A GYERMEKVÁLLALÁS ÁRNYÉKÁRA ÉS A TELJES TERMÉKENYSÉGI RÁTA A korrelációs együhaók éréké a vizsgál korévekre a 2. ábláza aralmazza. így megállapíhaó, hogy az árnyékár komponensei összességében nem magyarázzák ól a TTRp* alakulásá 31. Az árnyékár összeéele megleheősen komplex, amely modellszemléleben nem elen problémá, azonban a gazdasági szereplők feleheően csak a legfonosabb, könnyen érelmezheő ényezőkre reagálnak. 2. ábláza: A korrelációs együhaók éréke a vizsgál korévek árnyékára és a TTRp* közö ( ) Válozó Korrelációs együhaó π (20) 0,8819 π (25) 0,8681 π (28) 0,8590 π (40) 0,8687 Hipoézisem az, hogy a neó kerese 32, valamin a gyermekvállaláshoz kapcsolódó ranszferek 33 alakulása meghaározó elenőséggel bírnak a ermékenységi dönésekre vonakozóan elsősorban a övedelmi haáson kereszül. A 2. feezeben azzal a feléelezéssel élem, hogy a övedelmi haás nulla. A valóságban azonban úgy vélem, hogy a nők dönésében a övedelmi haás is meghaározó szerepe ászik. Ennek megfelelően a cikk fennmaradó részében parciális elemzés végzek az árnyékár egyes válozóival, így a korábbi feléelezés feloldhaó A bruó bér és az álagos effekív adókulcs haásának parciális elemzése Hipoézisem mögö az áll, hogy a neó kerese gyakorlailag az anyák rendelkezésre álló övedelme 34. Ebből kifolyólag az anyák eles mérékben szembesülnek a neó kereseük alakulásával, amely közvelenül az eleni, hogy ól informálak a bruó kerese és az effekív adókulcs alakulásával kapcsolaban. A szociális ranszferek a mindenkori kormány programában meghaározó elenősséggel bírnak a szavazóbázisra, így feléelezheő, hogy a gyermekes és poenciális anyák ól informálak a ranszferekkel kapcsolaban. A 10. ábrán láhaó a bruó álagkerese és a korrigál eles ermékenységi ráa alakulása. Elméleileg a bruó álagkerese emelkedésének a TTRp* csökkenésé kel- 31 A korrelációs együhaók érelmezése az idősorok rövid vola mia félrevezeő lehe. Robuszus kövekezeések levonása nemzeközi összehasonlíással illeve hosszabb idősorok elemzésével válik leheővé. 32 A bruó kerese az effekív adókulccsal csökkenve. 33 A gyermekgondozási segély és a családi pólék. 34 A házasárs, vagy parner kereseé exogénnek ekinem. 49

20 PÁSZTOR SZABOLCS lene eredményeznie, hiszen a magasabb kerese növeli a gyermekvállalás leheőségkölségé, így csökkeni a ermékenysége ől 2008-ig a muaók ezek szerin alakulnak, azonban ezuán együmozgás figyelheő meg. A elenség oka az, hogy a válság haására csökken mind a bruó álagkerese, mind a gyermekvállalási kedv. A 11. ábra az álagos effekív adókulcs és a TTRp* alakulásá muaa. A keőnek elméleileg együ kellene mozognia, mivel az adókulcs haása a bruó kereseével éppen ellenées: növekvő adók eseén csökken a gyermekvállalás leheőségkölsége, ehá nő a ermékenység. Az együmozgás az ábrán kiveheő, azonban az álagos effekív adókulcs alakulása ól muaa a kormányzai ciklusoka: 2002, 2006 és 2010 uán adóemelés, míg 2006 és 2010 elő elenős adócsökkenés figyelheő meg. A kormányzai ciklusok kövekezében bekövekeze adóválozások 2002 és 2008 közö nem haoak a ermékenység alakulására, a ermékenység inkább az adók rendére reagál. A 2010-es ermékenységcsökkenés pedig inkább a válság haásakén érelmezheő. 10. ábra: A bruó álagkerese és az üem és pariás szerin korrigál eles ermékenységi ráa (TTRp*) alakulása ( ) Forrás: saá készíésű ábra, az 1. áblázaban megado források alapán A 3. ábláza aralmazza a korrelációs együhaók éréké a bruó álagkerese és az álagos effekív adókulcs egyideű, 1, illeve 2 évvel korábbi 35 érékei, valamin az üem és pariás szerin korrigál eles ermékenységi ráa közö. Abszolú érékben minden együhaó 0,5 felei, ami az eleni, hogy a kerese és a TTRp*, valamin az adókulcs és a TTRp* közö a közepesnél erősebb kapcsola muakozik minden lead-re és -2 lead. 36 Fonos megegyzés, hogy elol idősorok korrelációa során adaveszés örénik.

21 A GYERMEKVÁLLALÁS ÁRNYÉKÁRA ÉS A TELJES TERMÉKENYSÉGI RÁTA 11. ábra: Az álagos effekív adókulcs és az üem és pariás szerin korrigál eles ermékenységi ráa (TTRp*) alakulása ( ) Forrás: saá készíésű ábra, az 1. áblázaban megado források alapán 3. ábláza: A korrelációs együhaók éréke a bruó álagkerese és az álagos effekív adókulcs, valamin a TTRp* közö ( ) Válozó Korrelációs együhaó mean( w ) -0,5318 mean( w 1 ) -0,5143 mean( w 2 ) -0,5408 mean(τ ) 0,6812 mean( τ 1 ) 0,7444 mean( τ 2 ) 0,6594 Válozónkén a legmagasabb korrelációs együhaó vasaggal elölem. Az érékek alapán láhaó, hogy a kerese haása a ermékenységre leginkább 2 év késéssel, az adókulcsé pedig 1 év késéssel elenkezik. A elenség oka az, hogy a gyermekvállalásról a nők legkorábban 9 hónappal korábban dönhenek, ami kerekíve egy éves késés elen. A legmarkánsabb relaív elérés az adókulcs egyideű és 1 évvel korábbi éréke közö áll fenn, mivel az adókulcs válozásának beelenése álalában a válozás elő 1 évvel örénik. 51

22 PÁSZTOR SZABOLCS Az elemzés alapán az a kövekezeés lehe levonni, hogy a ermékenység erőelesen reagál a kereseben és az adókulcsban örénő válozásokra. A reakció azonban nem egyideű, hanem leginkább 1 éves késéssel elenkezik 37. A kormányza ezek alapán az álagos effekív adókulcs módosíásával erőeles haás gyakorolha a ermékenység alakulására. A ermékenysége ehá az SZJA és a munkavállalói árulékok növelésével lehe öszönözni, mivel ezálal csökken a gyermekvállalás leheőségkölsége. Fonos azonban megegyezni, hogy a úlzo adózaás negaív haással lehe a gyermekvállalási kedvre, hiszen az anyagi bizonság hiányában a nők nem adhaák fel munkahelyüke a gyermekvállalásér A gyermekvállaláshoz kapcsolódó ranszferek haásának parciális elemzése Hipoézisem második fele az vol, hogy a gyermekvállaláshoz kapcsolódó ranszferek alakulása erőelesen befolyásola a ermékenységi dönéseke. A 12. és a 13. ábrán láhaó rendre a gyermekvállalási segély és a TTRp* alakulása, valamin a családi pólék és a TTRp* alakulása 2000-ől 2013-ig. Elméleileg a kapcsola poziív, hiszen a ranszferek a gyermekvállalás hivaoak öszönözni. Az ábrákon azonban poziív kapcsola csak 2006-ól figyelheő meg, 2000-ől 2006-ig a kapcosla inkább negaív. Láhaó, hogy 2000 és 2006 közö a gyes madnem 20%-kal, míg a családi pólék csaknem 85%-kal emelkede. A TTRp* csökkenő rende azonban ennek ellenére válozalan marad ól 2013-ig a kapcsola poziív, azonban felveődik a kérdés, hogy ez valóban ok-okozai kapcsola, vagy az együmozgás láens. Véleményem szerin az uóbbi áll fenn, hiszen a válság éveiben mind a gyes, mind a családi pólék csökkenő endenciá mua. A gyermekvállalási kedv pedig a korábbi árgyalás alapán válság eseén visszaesik. A elesség kedvéér a 4. áblázaban felüneem a korrelációs együhaók éréké a ranszferek egyideű, valamin egyes lead érékeire. A gyes és a TTRp* egyideű érékei közö a közepesnél gyengébb, míg a családi pólék és a TTRp* egyideű érékei közö gyenge a kapcsola. A lead érékeknél a kapcsola iránya megfordul, ami ellenmond az inuíciónak. A korrelációk lényegi érelmezése félrevezeő lenne, mivel a válság kövekezében erőeles csökkenés figyelheő meg mind a ranszferek, mind a gyermekvállalási kedv alakulásában. Emia a valós összefüggések felárásához hosszabb idősorok elemzése szükséges, amely ovábbi kuaás árgyá képezhei. 37 A korrelációs együhaók érelmezése az idősorok rövid vola mia félrevezeő lehe. Robuszus kövekezeések levonása nemzeközi összehasonlíással illeve hosszabb idősorok elemzésével válik leheővé. 38 A ermékenységi dönésre közvelenül a házasárs, vagy a parner övedelme is haással van, amely hasonlóan függ az adókól. 52

23 A GYERMEKVÁLLALÁS ÁRNYÉKÁRA ÉS A TELJES TERMÉKENYSÉGI RÁTA 12. ábra: A gyermekvállalási segély és az üem és pariás szerin korrigál eles ermékenységi ráa (TTRp*) alakulása ( ) 13. ábra: A családi pólék és az üem és pariás szerin korrigál eles ermékenységi ráa (TTRp*) alakulása ( ) 53

24 PÁSZTOR SZABOLCS 4. ábláza: A korrelációs együhaók éréke a gyermekvállaláshoz kapcsolódó állami ranszferek és a TTRp* közö ( ) Válozó Korrelációs együhaó θ 0,3184 θ 1 0,1533 θ 2-0,1173 α -0,5555 α 1-0,6294 α -0, Az elemzés során levonhaó kövekezeések összegzése A 3. feezeben bemuaam a gyermekvállalás árnyékárának idősorai az első pariásra. A különböző koroszályokra elkészíe idősorok öbbnyire együmozogak, hiszen az árnyékárak egyes válozói 39 függelenek az anyai élekoról. Az elérések elsősorban a korcsoporonkén különböző neó kereseből adódak. Az árnyékárak idősorainak segíségével felárhaóvá válnak a szülő nők álagos élekorának kiólódása 40, valamin az üem és pariás szerin eles ermékenységi ráa mögö meghúzódó ényezők A halaszó magaarás magyarázó ényezők A 4. feezeben a halaszó magaarás alakulásá elemezem az árnyékárak segíségével. Az 5. ábra muaa a szülő nők álagos élekorának rendszerű, de valamelyes lassuló növekedésé. Az árnyékárak idősorai (1. és 3. ábra) akkor magyarázák volna ól a halaszó magaarás, ha a fiaalabb és az idősebb korévek idősora egymáshoz közelíe volna. Ekkor az árnyékár komponenseivel végze hasonló összehasonlíás megada volna, hogy melyik komponens (és melyik válozók) alakulása ha leginkább a halaszó magaarásra. Az 1. és 3. ábra idősorai inkább ávolodnak egymásól, ami arra enged kövekezeni, hogy a halaszó magaarás nem az árnyékára alkoó komponensek és válozók, hanem más ényezők kövekezménye. Az árnyékár a gyermekvállalás miai minden olyan direk és indirek kölsége aralmazza, amely pénzben kifeezheő. Ez alapán a szülő nők álagos élekorának kiolódása nem, vagy csak rendkívül közvee módon kapcsolódik a pénzben kifeezheő kölségekhez. Kamarás (2001) szerin a hagyományos családmodell áalakulása, Husz (2006) szerin az okaásban megelenő A gyermek iskolázaása, ruházaása, a családi pólék méréke sb. 40 Ez a elensége nevezem halaszó magaarásnak.

25 A GYERMEKVÁLLALÁS ÁRNYÉKÁRA ÉS A TELJES TERMÉKENYSÉGI RÁTA válozások is erőeles haás gyakorolnak a halaszó magaarásra. A ény, hogy az árnyékárak idősorai nem magyarázák megfelelően a halaszó magaarás, mindké szerző hipoézisé igazola, így az eredmények konziszensek. Feléelezheően egyéb ényezők is előidézik a halaszó magaarás, melyek felárásához érdemes a problémá nemzeközi környezeben vizsgálni A ermékenység alakulásá magyarázó ényezők Az 5. feezeben az üem és pariás szerin korrigál eles ermékenységi ráa alakulásá vizsgálam az árnyékárak segíségével. A feeze eleén Berde és Némeh (2015) nyomán röviden érvelem amelle, hogy az elemzés során a korrigál eles ermékenységi ráa alakulásá célszerű figyelembe venni, és ennek megfelelően áram el. Az árnyékárak idősorai és a ermékenység alakulása közöi kapcsola elméleileg negaív, hiszen a gyermekvállalás árnyékárának emelkedése (csökkenése) a ermékenysége negaívan (poziívan) öszönzi. Az álalam elkészíe idősorok és a TTRp* alakulása közö azonban a kapcsola ránézésre is poziív (8. és 9. ábra), ami a korrelációs együhaók éréke is aláámasz (2. ábláza). Ezek alapán az árnyékár komponensei nem magyarázzák ól a ermékenység alakulásá, ső, félrevezeő kövekezeésekre vezenek. Az ellenmondás oka a gazdasági és pénzügyi ciklusokban keresendő. A gyermekvállalás árnyékárának legöbb válozóa erőelesen ciklikus, így a 2008-as globális pénzügyi válság haása megfigyelheő az árnyékárak idősoraiban. A gazdasági és pénzügyi ciklusok azonban a gyermekvállalási kedve is befolyásolák A ermékenység poziív öszönzése Kuaásom célkiűzései közö szerepel, hogy olyan aánlásoka fogalmazzak meg a gazdaságpoliikai dönéshozó számára, ami alapán öszönözhei a gyermekvállalás. Ez az egyes válozók haásának parciális elemzése alapán eem meg. Az előző bekezdésben felhívam a figyelme arra, hogy a gazdasági és pénzügyi ciklusok,,elronák az árnyékárral való elemzés, hiszen mind az ok, mind az okoza reagál a ciklusokra. Célom ehá az vol, hogy olyan aciklikus válozó keressek, amelye a kormányza legalább közvee módon képes befolyásolni. Kiinduláskén az árnyékára elenős mérékben meghaározó komponenseke vizsgálam. Az 5.3. alfeezeben a bruó álagkerese és az álagos effekív adókulcs haásá elemezem. A 10. ábrán láhaó, hogy a bruó álagkerese és a ermékenység közöi összefüggés negaív, azonban az is megfigyelheő, hogy a bér alakulása is ciklikus. 41 Az összefüggés inuiíve fennáll, de egyszerű módon beláhaó. Tegyük fel, hogy a gyermekvállalási kedv függelen a gazdasági és pénzügyi ciklusokól. A ermékenységnek ekkor elenős mérékben növekednie kellene az árnyékár csökkenésekor. Az idősorok azonban együmozognak, így a gyermekvállalási kedv is szükségszerűen függ a ciklusokól. 55

26 PÁSZTOR SZABOLCS A 11. ábra alapán az álagos effekív adókulcs és a TTRp* közö poziív kapcsola áll fenn, valamin τ alakulásában a válság haása melle más is megfigyelheő. Az effekív adókulcs válozása erőelesen függ a kormányzai ciklusokól. Elsősorban az figyelheő meg, hogy a 2006-os és a 2010-es válaszási évek elő meredeken csökken, ez köveően pedig emelkede. τ ehá egy olyan válozó, amely aciklikus és a gazdaságpoliikai dönéshozó közvelenül uda befolyásolni. Az álagos effekív adókulcs, ehá a személyi övedelemadó és a munkavállalói árulékok pályáának megválaszásával öszönözheő a ermékenység, mégpedig a kövekező módon. τ és TTRp* közö a kapcsola a közepesnél erősebb és poziív (3. ábláza), ehá a munká erhelő adók növelésével a gyermekvállalás poziívan öszönözheő. Az adóeemelésnek azonban korláa a rendelkezésre álló övedelem úlzo csökkenése 42. Fonos megegyezni, hogy az elemzés során munká erhelő adók haásá vizsgálam. Mikroökonómiából ól ismer, hogy az egyösszegű adó preferál a ermelési ényezőke erhelő adókkal szemben, mivel semleges (nem befolyásola a gazdasági szereplők viselkedésé), ellenben nem, vagy nehezen megvalósíhaó. A ermékenység öszönzésénél azonban a cél a gazdasági szereplők viselkedésének megválozaása, amely a munká erhelő adók növelése álal a kívánaos irányban befolyásolhaó. Az adózaás emelle megvalósíhaó, mivel az adóalap ól definiál. A gazdaságpoliikai dönéshozó ehá a munká erhelő adók növelése álal öszönözhei a gyermekvállalás, amely inézkedés a megfigyelések alapán aciklikus és elméleileg megvalósíhaó. Az 5.4. alfeezeben a gyermekvállaláshoz kapcsolódó ranszferek haásá elemezem. A 12. és a 13. ábrán láhaó az egyes ranszferek és a TTRp* idősora. Együmozgásról egyik eseben sem beszélheünk, ami a korrelációs együhaók érékei is aláámaszanak (4. ábláza). Az ábrákon megfigyelheő, hogy a ranszferek elenős növelésére a ermékenység egyálalán nem reagál. Az öszönző haás hiánya mia a gazdaságpoliikai dönéshozó a ranszferek növelésével ehá nem uda befolyásolni a ermékenysége 43. A nem vár eredmény oka az, hogy mind a gyes, mind a családi pólék ciklikus. Az ábrákon megfigyelheő, hogy a válság kiörése óa a ranszfereke csökkenő pálya ellemzi. A korábbi árgyalás alapán ciklikus válozókkal a ermékenység nem öszönözheő. 42 Ekkor az anyagi bizonyalanság feleheően csökkeni a gyermekvállalási kedve. 43 A ranszferek a kölségveési kiadások növelésé elenenék. Első pillanásra úgy űnhe, hogy az inézkedés nem fennarhaó. Ha azonban a ranszfereke a kormányza munká erhelő adókból finanszírozza, az inézkedések megvalósíhaóak és fennarhaóak, hiszen elméleileg mindké inézkedés öszönzi a gyermekvállalás. 56

27 A GYERMEKVÁLLALÁS ÁRNYÉKÁRA ÉS A TELJES TERMÉKENYSÉGI RÁTA 7. Összefoglalás Kuaásom elsősorban az üem és pariás szerin korrigál eles ermékenységi ráa alakulása mögö meghúzódó ényezők felárására irányul. Az elemzéshez Walker neoklasszikus modellé veem segíségül, melynek elsőrendű feléele megada a gyermekvállalás árnyékárának egyenleé. Az egyenlee empirikus magyar adaokkal paraméerezem és elkészíeem a gyermekvállalás árnyékárának idősorá különböző korú nők eseén. Az elkészíe idősorok segíségével először az álagos anyai élekor kiolódásá, az úgyneveze halaszó magaarás próbálam magyarázni az első pariásra. Az árnyékárak alakulása nem magyaráza ól a elensége, a leheséges okok felüneésével ovábbi kuaási irányoka elölem ki. Az 5. feezeben részleesen vizsgálam a eles ermékenységi ráa alakulásá. Rámuaam, hogy a korrigálalan eles ermékenységi ráa elemzése félrevezeő lenne, mivel a halaszó magaarás kövekezében erősen orzío. Az üem és pariás szerin korrigál eles ermékenységi ráá először a gyermekvállalás árnyékárának idősoraival veeem össze. Ennek során, elsősorban a 2008-as globális pénzügyi válság mia, félrevezeő eredményeke kapam, hiszen nemcsak a modell számos komponense, hanem a gyermekvállalási kedv is elenős mérékben függ a gazdasági és pénzügyi ciklusokól. A korrigál eles ermékenységi ráá ebből kifolyólag parciális elemzésnek veeem alá. A 6. feezeben öbbek köz bemuaam, hogy a bruó kerese és az effekív adókulcs alakulása erőeles haás gyakorol a ermékenységre, így a gazdaságpoliikai dönéshozó a személyi munkaövedelemadó és a munkavállalói ranszferek alakíásával öszönözhei a gyermekvállalás. Emelle beláam, hogy a gyermekgondozáshoz kapcsolódó ranszferek elenős emelése sem képes befolyásolni a ermékenysége. Köszönenyilváníás A szerző köszöneé feezi ki Dr. Berde Évának érékes megegyzéseiér, avaslaaiér. A fennmaradó hibákér a felelősség kizárólag a szerző erheli. Függelék A. A gyermekvállalás árnyékárának egyenleéhez használ válozók számíásának móda A.1 w A válozó számszerűsíése során három forrás használam. Ké forrás (KSH 2007; Nemzei Foglalkozaási Szolgála 2014) segíségével összeállíoam a korcsoporos női bérek arányá az álagbérhez képes. Az álagkereseeke (KSH 2016b) súlyozva és a fogyaszói árindexszel korrigálva előállíoam a nők éves bruó reálkereseé korcsoporok szerin.

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika Makroökonómiai modellépíés moneáris poliika Szabó-Bakos Eszer 200. ½oszi félév Téelezzük fel, hogy az álalunk vizsgál gazdaságban a reprezenaív fogyaszó hasznossági függvénye az X U = ln C +! v M+ L +

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell Insrumenális válozók módszerének alkalmazásai Mikroökonomeria, 3. hé Bíró Anikó Keresle becslése: folyonos válaszás modell Folyonos vs. diszkré válaszás: elérő modellek Felevés: homogén jószág Közelíés:

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

KAMATPOLITIKA HATÁRAI

KAMATPOLITIKA HATÁRAI Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Gazdálkodásani Dokori Iskola Koppány Kriszián JEGYBANKI HITELESSÉG ÉS A KAMATPOLITIKA HATÁRAI Likvidiási csapda és deflációs spirál: elméle és realiás Dokori

Részletesebben

A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése

A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése A ermelés, szolgálaás gény előrejelzése Termelés- és szolgálaásmenedzsmen r. alló oém egyeem docens Menedzsmen és Vállalagazdaságan Tanszék Termelés- és szolgálaásmenedzsmen Részdős üzle meserszakok r.

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Okaási Hivaal A 015/016 anévi Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny dönő forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javíási-érékelési úmuaó 1 Ado három egymásól és nulláól különböző számjegy, melyekből

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Maemaikai Közgazdaságan és Gazdaságelemzés Tanszék Témavezeő: Móczár József egyeemi anár, az MTA-dokora Morvay Endre

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Közgazdasági és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Balaoni András - Mellár Tamás 2011/3 2011. szepember

Részletesebben

Konvergencia és növekedési ütem

Konvergencia és növekedési ütem Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 2009. január (19 45. o.) DEDÁK ISTVÁN DOMBI ÁKOS Konvergencia és növekedési üem A szerzõk anulmányukban empirikusan vizsgálják a közép-kele-európai országok feléeles konvergenciájának

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel Rácsos arók párhuzamos övekkel Azér, hog a sabiliási eléelek haásá megvizsgáljuk, eg egszerű síkbeli, saikailag haározo, K- rácsozású aró vizsgálunk párhuzamos övekkel és hézagos csomóponokkal A rúdelemek

Részletesebben

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 13 Wiener folyama és az Iô lemma Opions, Fuures, and Oher Derivaives, 8h Ediion, Copyrigh John C. Hull 01 1 Markov folyamaok Memória nélküli szochaszikus folyamaok, a kövekező lépés csak a pillananyi helyzeől

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MUNKAGAZDASÁGTAN. Készítette: Köllő János. Szakmai felelős: Köllő János január

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MUNKAGAZDASÁGTAN. Készítette: Köllő János. Szakmai felelős: Köllő János január MUNKAGAZDASÁGTAN MUNKAGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ETE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ETE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása*

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása* A udás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemuaása* Jankó Balázs, az ECOSTAT közgazdásza E-mail: Balazs.Janko@ecosa.hu A anulmányban azoka a nemzeközi közgazdasági irodalomban fellelheő legfonosabb

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az ROBERT F. ENGLE ÉS CLIVE W. J. GRANGER, A 003. ÉVI KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJASOK DARVAS ZSOLT A Svéd Tudományos Akadémia a 003. évi Nobel-díjak odaíélésé ké fő alkoással indokola: Rober F. Engle eseén az

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június ÖKONOMETRIA ÖKONOMETRIA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai A szochaszikus idősorelemzés alapjai Ferenci Tamás BCE, Saiszika Tanszék amas.ferenci@medsa.hu 2011. december 19. Taralomjegyzék 1. Az idősorelemzés fogalma, megközelíései 2 1.1. Az idősor fogalma...................................

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

Statisztika gyakorló feladatok

Statisztika gyakorló feladatok . Konfidencia inervallum beclé Saizika gyakorló feladaok Az egyeemiák alkoholfogyazái zokáainak vizgálaára 995. avazán egy mina alapján kérdıíve felméré végezek. A vizgál egyeemek: SOTE, ELTE Jog, KözGáz.

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag, Hősee folyamaok ( Műv-I. 48-84.o. ) A ménöki gyakola endkívül gyakoi feladaa: - a közegek ( folyadékok, gázok ) Minden hővel kapsolaos művele veszeséges - nins ökélees hőszigeelő anyag, hűése melegíése

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin 080 ÉETTSÉGI VISGA 009. május. EEKTONIKAI AAPISMEETEK EMET SINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VISGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KTÁIS MINISTÉIM Egyszerű, rövid feladaok

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete*

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete* Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa A Baedeker-úikönyvek esee* Erdôs Péer, a Budapesi Műszaki és Gazdaságudományi Egyeem Phd-hallgaója E-mail: erdos@finance.bme.hu Ormos Mihály, a Budapesi Műszaki

Részletesebben

Volt-e likviditási válság?

Volt-e likviditási válság? KÜLÖNSZÁM 69 VÁRADI KATA 1 Vol-e lkvdás válság? Volalás és lkvdás kapcsolaának vzsgálaa Széleskörűen aláámaszo, emprkus ény, hogy önmagában a nagyobb volalás csökken a pac lkvdásá, vagys válozékonyabb

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben Demográfia és fiskális fennarhaóság DSGE-OLG modellkereben Baksa Dániel* és Munkácsi Zsuzsa** 2. szepember 24. Absrac A hagyományos dinamikus szochaszikus álalános egyensúlyi DSGE modellkere jellegéb l

Részletesebben

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése Budapesi Műszaki- és Gazdaságudományi Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Pénzügyek Tanszék Az inflációs célköveés, az árszínvonal célkiűzés, valamin hibrid poliikájuk alkalmazhaóságának

Részletesebben

Adósságdinamika és fenntarthatóság*

Adósságdinamika és fenntarthatóság* Adósságdinamika és fennarhaóság* Tóh G. Csaba, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. munkaársa, a Debreceni Tudományegyeem PhD-hallgaója E-mail: oh@szazadveg-eco.hu A magyar államadósság alakulása és fennarhaósága

Részletesebben

Adatbányászat: Rendellenesség keresés. 10. fejezet. Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba

Adatbányászat: Rendellenesség keresés. 10. fejezet. Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Adabányásza: Rendellenesség keresés 10. fejeze Tan, Seinbach, Kumar Bevezeés az adabányászaba előadás-fóliák fordíoa Ispány Máron Logók és ámogaás A ananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kele-magyarországi

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT

TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Dr. Kolai Tamás TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT okaási segédanyag Budapes, 06 TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán Közgazdasági- és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem, Közgazdaságudományi Kar KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Zsol Schepp Zolán

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

Gázok viszkozitásának és a molekulák közepes szabad úthosszának meghatározása.

Gázok viszkozitásának és a molekulák közepes szabad úthosszának meghatározása. Gázok viszkoziásának és a molekulák közepes szabad úhosszának meghaározása Készíee: Veszergom Soma Mérésleírás a Fizikai kémia labor (kv1c4fz5) és Fizikai kémia labor (1) (kv1c4fzp) kurzusokhoz Figyelem:

Részletesebben

Az új magyar adósságszabály értékelése

Az új magyar adósságszabály értékelése Közgazdasági Szemle, LIX. évf., 2012. okóber (1107 1137. o.) Balaoni András Tóh G. Csaba Az új magyar adósságszabály érékelése A anulmányban a Magyarország gazdasági sabiliásáról szóló 2011. évi CXCIV.

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel kísérle, labor Izzíva, h ve... Láványos kísérleek vashuzallal és graficeruza béllel Az elekromos, valamin az elekronikus áramköröknél is, az áfolyó elekromos áram h"haása mia az egyes áramköri alkoóelemek

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Okaás segédle Hegesze szerkezeek kölségszámíása a Léesímények acélszerkezee árgy hallgaónak Dr. Járma Károly Mskolc Egyeem 013 1 Kölségszámíás Az opmálás első sádumában és alkalmazásakor álalában a ömeg,

Részletesebben

MNB Füzetek 1999/6. Jakab M. Zoltán Kovács Mihály András: május

MNB Füzetek 1999/6. Jakab M. Zoltán Kovács Mihály András: május MB Füzeek 999/6 Jakab M. Zolán Kovács Mihály András: A REÁLÁRFOLYAM-IGADOZÁSOK FÕBB MEGHAÁROZÓI MAGYARORSZÁGO 999. május A anulmány a szerzõk sajá véleményé fejezi ki, és nem felélenül esik egybe a Magyar

Részletesebben