Autoregressziós modellekkel kapcsolatos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Autoregressziós modellekkel kapcsolatos"

Átírás

1 Autoregressziós modellekkel kapcsolatos határeloszlás tételek Pap Gyula Kossuth Lajos Tudomáyegyetem, Matematikai és Iformatikai Itézet H 4 ebrece, Pf.2 AR() modellek Tekitsük az (.) Xk = αx k + ε k, k =, 2,..., X = egylépéses autoregressziós modellt, ahol α R ismeretle paraméter, és az egyszerűség kedvéért feltesszük, hogy (ε k ) k függetle, azoos eloszlású valószíűségi változók, Eε =, Eε 2 =. Az α paraméter legkisebb égyzetes becslése α = X jx j. X2 j Közismert, hogy az aszimptotikusa stacioárius (stabilis) esetbe, amikor α <, az ( α ) sorozat aszimptotikusa ormális (Ma, Wald [27], Aderso []): ( α α) N (, α 2 ). Az istabil esetbe ( egységgyök modell ), amikor α =, az ( α ) sorozat em aszimptotikusa ormális, haem ( α ) W (t) dw (t) W, 2 (t) dt ahol W (t) : t [, ]} stadard Wieer folyamat (White [36], Aderso []). Az explozív esetbe, amikor α >, az ( α ) sorozat megit em aszimptotikusa ormális. Ha például ε N (, ), akkor α ( α α) Cauchy(, α 2 ).

2 Általába pedig ez a határeloszlás függ ε eloszlásától (White [36], Aderso []). Más ormálással: ( N (, ) α, /2 Xj ) 2 ( α α) W (t) dw (t) ( ) /2 α =, W 2 (t) dt amely az α > esetbe akkor érvéyes, amikor ε N (, ). A következő modellt közel istabilak ( közel egységgyök modell, közel emstacioárius modell ) evezzük: (.2) ahol Ekkor az α () () X k = α () X () X () =, k + ε() k, k =, 2,..., α () = + γ(), γ() γ. paraméterek legkisebb égyzetes becsléseiből álló ( α () ) sorozatra teljesül (.3) ( α () α () ) Y (t) dw (t) Y, 2 (t) dt ahol Y (t) : t [, ]} egy folytoos idejű AR() folyamat, azaz egy Orstei Uhlebeck folyamat, melyet a következő sztochasztikus differeciálegyelettel lehet defiiáli: (.4) dy (t) = γy (t) dt + dw (t), t [, ] Y () = (Bobkoski [4], Phillips [29], Cha ad Wei [6]). Az Y (t) : t [, ]} folyamat írható Y (t) = t e γ(t v) dw (v) alakba is. Arató, Kolmogorov, Siai [5], valamit Arató [2], [4] felhívta a figyelmet a diszkrét és folytoos idejű autoregressziós folyamatok közötti kapcsolatra. Az (.3) eredméy a következő módo is megfogalmazható: γ () γ, ahol γ () a γ () paraméter legkisebb égyzetes becslése az (.2) diszkrét idejű modellbe, γ pedig a γ paraméter maximum likelihood becslése az (.4) folytoos idejű modellbe (Arató [3]): γ = Y (t) dy (t) Y 2 (t) dt, 2

3 hisze az Y (t) : t [, ]} és W (t) : t [, ]} folyamatok által a C([, ]) tére idukált P Y, illetve P W mértékek ekvivalesek, és a Rado Nikodym derivált alakja: P } Y (Y ) = exp γ Y (t) dy (t) γ2 Y 2 (t) dt, P W 2 továbbá γ () = ( α () ), és az Itô formulával γ = Y (t) dw (t) Y + γ. 2 (t) dt A közel istabil esetbe fellépő külöleges határeloszlást heurisztikusa az magyarázza, hogy ( α α ) = X() j ε() j = (X() j )2 Y (t) dm (t) Y, 2 (t) dt ahol M (t) := [t], Y (t) := X () [t], és a fukcioális cetrális határeloszlás tétel értelmébe M W, Y Y, hisze j X () j = α j l ε () l, továbbá az együtthatót írhatjuk α = e γ/ Y (t) = [t] [t]/ e γ([t] l)/ ε () l = l= l= alakba is ahol γ γ, ezért [t] e γ( s) dm (s) Az α < esetbe ez a jeleség azért em lép fel, mert ekkor ( α α) = X j ε j X2 j t N ( α 2 ), valamit teljesül e γ(t s) dw (s) = Y (t). hisze a gyegé függő valószíűségi változókra voatkozó cetrális határeloszlás tétellel X j ε j a agy számok erős törvéyével pedig ( N, ), α 2 X 2 j α 2 P-m.m. 3

4 2. AR(p) modellek Hasoló eredméyek érvéyesek az (2.) Xk = α X k + + α p X k p + ε k, k =, 2,..., X = X =... = X p =, AR(p) modellre is. Az aszimptotikusa stacioárius (stabilis) esetbe, amikor a ϕ(z) = α z... α p z p karakterisztikus poliom összes zérushelye az egységkörö kívül va, az együtthatók legkisebb égyzetes becslése aszimptotikusa ormális (Ma, Wald [27], Aderso []). Az istabil esetbe ( egységgyök modell ), amikor a ϕ karakterisztikus poliom összes zérushelye az egységkörö kívül va, Cha, Wei [7] bebizoyította, hogy az α = (α,..., α p ) együtthatók α = ( α,,..., α p, ) legkisebb égyzetes becslése em aszimptotikusa ormális, viszot alkalmas δ } ormalizáló mátrixokkal a δ ( α α) sorozatak va határeloszlása, melyre adtak egy reprezetációt többszörös Wieer itegrálok segítségével. Jegaatha [2] vizsgálta a következő közel istabil ( közel egységgyök, közel emstacioárius ) AR(p) modellt: () X k = α () X () k (2.2) + + α() p X () k p + ε() k, k =, 2,..., X () = X () =... = X () p =, ahol az α () = (α (),..., α p () ) együtthatókra teljesül α () = α + δ γ, ahol γ γ, és δ } a Cha, Wei [7] által haszált ormalizáló mátrixok. Jegaatha [2] bebizoyította, hogy a δ α () ) sorozatak va határeloszlása, melyre adott egy ige boyolult reprezetációt. Va der Meer, Pap, Va Zuijle [28] adtak egy jóval egyszerűbb reprezetációt és egyúttal megmutatták, hogy létezik egy olya folytoos idejű AR(p) modell, mely hasoló kapcsolatba va a diszkrét idejű modellel, mit amely az AR() esetbe ( α () érvéyes. Tulajdoképpe köyebb kezeli a karakterisztikus poliomok zérushelyeiek legkisebb égyzetes becslését, mit az együtthatókét. A karakterisztikus poliomok zérushelyei egységgyökökhöz kovergálak a következő módo: r q j q ϕ (z) = α () z... α p () z p = ( e γ() j,k /+iθ j z) ( e iθ j z) r j, k= ahol θ,..., θ q ( π, π] párokét külöbözőek, és γ () j,k ( γ () j,k, ) legkisebb égyzetes becsléseire teljesül γ () j,k, γ j,k, γ j,k. Ekkor a γ () j,k paraméterek ahol γ j,k } maximum likelihood becslések a következő folytoos idejű AR(p) modellbe: rj k= (d γ j,k)y (t) = dw j (t), t [, ], j =,..., q Y j () =... = Y (r j ) j () =, j =,..., q, 4

5 ahol W j (t) : t [, ]}, j =,..., q függetle, stadard Wieer folyamatok, melyek valós értékűek, amikor ϑ j = vagy ϑ j = π, egyébkét komplex értékűek. Hasoló kapcsolat érvéyes bizoyos diszkrét és folytoos idejű vektorértékű autoregressziós modellek között is (Kormos, Pap [23], Pap, Zuijle [3], [3], Varga [35]). 3. uplá geometrikus síkbeli autoregressziós modell Most tekitsük az úgyevezett duplá geometrikus síkbeli autoregressziós modellt: (3.) Xk,l = α X k,l + α 2 X k,l α α 2 X k,l + ε k,l, k, l =, 2,...,, X,l = X k, =, melyet Marti [25] vezetett be. Ezt a modellt Jai [2] képfeldolgozás taulmáyozásáál, Marti [26], Cullis, Gleeso [8], Basu, Reisel [] mezőgazdasági kísérletekél, Tjostheim [33] pedig digitális szűrésél haszálta. Az aszimptotikusa stacioárius esetbe, amikor α < és α 2 <, az α = (α, α 2 ) paraméter külöböző becsléseiről megmutatták, hogy aszimptotikusa ormálisak (például Tjostheim [32], [34], Basu [7], Khalil [22], Basu, Reisel [8], [9]). Az egységgyök modellbe, amikor α = α 2 =, az AR() esettel elletétbe az α = (α, α 2 ) paraméter egylépéses Gauss Newto becsléseiek sorozata szité aszimptotikusa ormális (Bhattacharyya, Khalil, Richardso []). A legegyszerűbb egylépéses Gauss Newto becslés: ) ( ) ( α, ( ) = + A 2 X k,l 2 X k,l, X k,l 2 X k,l ahol és α, A = x k,l = x k,l x k,l, k= l= k= l= 2 x k,l = x k,l x k,l ( ) ( 2 X k,l ) 2 2 X k,l X k,l 2 X k,l X k,l ( X k,l ) 2. Ebbe az esetbe Bhattacharyya, Khalil, Richardso [] eredméyéből következik, hogy ) ( α, 3/2 N (, 2I). α 2, Érdemes megjegyezi, hogy az AR() egységgyök modellbe az α paraméter α égyzetes becslése is egylépéses Gauss Newto becslés, hisze legkisebb α = + k= X k X k. k= X2 k 5

6 Bhattacharyya, Richardso, Frakli [2] vizsgálták a X () k,l (3.2) = α() X () k,l + α() 2 X () k,l α() α () 2 X () k,l + ε() k,l, X (),l = X() k, = közel egységgyök modellt, ahol k, l =, 2,..., α () j = + γ() j, γ() j γ j, j =, 2, és bebizoyították az α () = (α (), α () 2 ) paraméter Gauss Newto becsléseiek aszimptotikusa ormalitását. Ebbe az esetbe az egylépéses Gauss Newto becslések alakja ( ) ( ) ( α (), α () 2 X () α (), =, α () + A k,l,2x () ) k,l 2, k= l= X () k,l,,2x () k,l ahol, 2 és,2 módosított differeciák: x k,l = x k,l α (),x k,l, 2 x k,l = x k,l α () 2,x k,l,,2 x k,l = 2 x k,l + ( α (), α () ) 2 x k,l + ( α () 2, α () 2 ) x k,l. Bhattacharyya, Richardso, Frakli [2] eredméyéből következik, hogy ha a α () j, becslésekre teljesül α () j, = α() j + O P ( 3/2 ), akkor ahol 3/2 α(), α () α () 2, α () 2 N (, diag(d,, d 2,2 )), 4γj 2 ha γ e d j,j = 2γj 2γ j, j 2 ha γ j =. kiiduló Eek a cikkek az az egyik célja, hogy megvilágítsa a (3.2) diszkrét idejű közel egységgyök duplá geometrikus síkbeli modell és az (3.3) Y (s, t) = s t e γ (s u)+γ 2 (t v) dw (u, v), s, t [, ] folytoos idejű Orstei Uhlebeck véletle mező kapcsolatát, ahol W (s, t) : s, t [, ]} stadard Wieer lepedő. Kiderül, hogy a (3.3) Orstei Uhlebeck lepedő megit tekithető a (3.2) duplá geometrikus modell folytoos idejű párjáak, de ez a kapcsolat em érvéyes a becslésekre voatkozólag. Valójába a (3.3) modellbe a γ = (γ, γ 2 ) paraméterek ics maximum likelihood becslése, mert a külöböző paraméterű Orstei Uhlebeck lepedők által geerált mértékek ortogoálisak egymásra. Ez a jeleség azzal függ össze, hogy a γ = (γ, γ 2 ) paramétert erőse kozisztes módo lehet becsüli (Yig [38] a stacioárius esetbe adott erőse kozisztes becsléseket). 6

7 4. uplá geometrikus síkbeli autoregressziós modell kovergeciája Orstei Uhlebeck lepedőhöz Tekitsük a (3.2) diszkrét idejű duplá geometrikus közel egységgyök modellt. Ekkor a Y () (s, t) := X() [s],[t], s, t [, ], M () (s, t) := [s] [t] i= ε () i,j s, t [, ] véletle lépcsős függvéyek tekithetők véletle elemekek a ([, ] 2 R) Szkorohod térbe. A következő eredméy (Arató, Pap, Zuijle [6]) leírja az aszimptotikus kapcsolatot a modellhez hozzáredelt (Y () ) sorozat és a zajhoz hozzáredelt (M () ) sorozat között. 4. Állítás. A következő állítások ekvivalesek: (i) M () W (ii) Y () Y i ([, ] 2 R), i ([, ] 2 R), (iii) (M (), Y () ) (W, Y ) i ([, ] 2 R 2 ). A ([, ] 2 R) térbe alkalmazva a fukcioális cetrális határeloszlás tételt (Bickel, Wichura [5, Theorem 5]) kapjuk az alábbi következméyt. 4.2 Következméy. Tegyük fel, hogy ε () k,l } függetle, azoos eloszlású, várható értékű és szórású valószíűségi változók. Ekkor (M (), Y () ) (W, Y ) ([, ] 2 R 2 ) be. A 4.2 Következméyt közvetleül is be lehet láti az Y () (s, t) = [s] [t] i= e γ() ([s] i)/+ γ () 2 ([t] j)/ ε () i,j összefüggés felhaszálásával, mégpedig egyrészt a cetrális határeloszlástétel segítségével megmutatható a végesdimeziós eloszlások kovergeciája, másrészt Bhattacharyya, Richardso, Frakli [2] techikájával bizoyítható a feszesség. 7

8 5. Orstei Uhlebeck lepedők ortogoalitása Legye γ R és σ > eseté Y γ,σ 2(t) := σ t e γ(t v) dw (v), t [, ]. Az Y γ,σ 2(t) : t [, ]} folyamat egy Orstei Uhlebeck folyamat (γ, σ 2 ) paraméterekkel, mely a következő sztochasztikus differeciálegyelet megoldása: dy (t) = γy (t) dt + σdw (t), t [, ], (5.) Y () =. Jelölje P Yγ,σ 2 az Y γ,σ 2 folyamat által a C([, ] R) tére idukált valószíűségi mértéket. Valamely P és P 2 valószíűségi mértékek ekvivaleciáját illetve ortogoalitását illetve fogja jelöli. A következő dichotómia jól ismert (lásd Arató [3]): PYγ,σ2 P Y γ, σ2 ha σ 2 = σ 2, Az ortogoalitás σ 2 σ 2 (5.2) P Yγ,σ 2 P Y γ, σ 2 ha σ 2 σ 2. eseté azo alapul, hogy ( ( j Yγ,σ 2 ) Yγ,σ 2 ( j )) 2 σ 2 P Yγ,σ 2-m.m., amely a következő reprezetáció segítségével bizoyítható (mely 5. következméye): Y γ,σ 2(t) = γ t Y γ,σ 2(v) dv + σw (t) felhaszálva a következő valószíűségű kovergeciákat: ( ( ( W j ( ) W j )) 2 j/, (j )/ Y γ,σ 2(v) dv) 2, ahol a második kovergecia abból következik, hogy az Y γ,σ 2 folyamat valószíűséggel folytoos. Más szavakkal: a σ 2 paramétert erőse kozisztes módo lehet becsüli (Yig [37] a stacioárius esetbe adott erőse kozisztes becsléseket). Most tekitsük a (γ, γ 2, σ 2 ) paraméterű Orstei Uhlebeck lepedőt, mely a következő módo va defiiálva: s t Y γ,γ 2,σ 2(s, t) = σ e γ (s u)+γ 2 (t v) dw (u, v), s, t [, ] 2, ahol γ, γ 2 R, σ >. Jelölje P Yγ,γ 2,σ 2 az Y γ,γ 2,σ 2 folyamat által a C([, ]2 R) tére idukált valószíűségi mértéket. A következő dichotómia érvéyes (lásd Kurcheko [24], Arató, Pap, Zuijle [6]): 5.3 Állítás. PYγ,γ2,σ2 P Y γ, γ2, σ2 ha (γ, γ 2, σ 2 ) = ( γ, γ 2, σ 2 ), P Yγ,γ 2,σ 2 P Y γ, γ 2, σ 2 ha (γ, γ 2, σ 2 ) ( γ, γ 2, σ 2 ). 8

9 Hivatkozások [] Aderso, T. W. (959). O asymptotic distributios of estimates of parameters of stochastic differece equatios. A. Math. Statist. 3, [2] Arató, M. Estimatio of the parameters of a statioary Gaussia Markov process. okl. Akad. Nauk SSSR [3] Arató, M. Liear stochastic systems with costat coefficiets. A statistical approach. (Lecture Notes i Cotrol ad If., vol. 45, 39 pp.) Berli: Spriger-Verlag, 982 (i Russia, Moscow: Nauka, 989). [4] Arató, M. (989). Asymptotic iferece for discrete vector AR processes. Publ. Math. 36, 9 3. [5] Arató, M., Kolmogorov, A.N. ad Siay, Ya. G. (962). Estimatio of the parameters of a complex statioary Gaussia Markov process. okl. Akad. Nauk SSSR [6] Arató, M., Pap, G. ad Zuijle, M.v. (999). Asymptotic iferece for spatial autoregressio ad orthogoality of Orstei Uhlebeck sheets. Report 9927, Uiversity of Nijmege, The Netherlads. [7] Basu, S. (99). Aalysis of first-order spatial bilateral ARMA models. Ph.. dissertatio, Uiv. Wiscosi, Madiso. [8] Basu, S. ad Reisel, G. C. (992). A ote o properties of spatial Yule Walker estimators. J. Statist. Comput. Simulatio 4, [9] Basu, S. ad Reisel, G. C. (993). Properties of the spatial uilateral first-order ARMA model. Adv. i Appl. Probab. 25, [] Basu, S. ad Reisel, G. C. 994). Regressio models with spatially correlated errors. J. Amer. Statist. Assoc. 89, [] Bhattacharyya, B. B., Khalil, T. M. ad Richardso, G.. (996). Gauss Newto estimatio of parameters for a spatial autoregressio model. Statist. Probab. Lett. 28, [2] Bhattacharyya, B. B., Richardso, G.. ad Frakli, L. A. (997). Asymptotic iferece for ear uit roots i spatial autoregressio. A. Statist. 25, [3] Billigsley, P. (968). Covergece of probability measures. Joh Wiley & Sos, New York. [4] Bobkoski, M. J. (983). Hypothesis testig i ostatioary time series. Ph.. dissertatio, Uiv. Wiscosi, Madiso. 9

10 [5] Bickel, P. J. ad Wichura, M. J. (97). Covergece criteria for multiparameter stochastic processes ad some applicatios. A. Math. Statist. 42, [6] Cha, N. H. ad Wei, C. Z. (987). Asymptotic iferece for early ostatioary AR() processes. A. Statist. 5, [7] Cha, N. H. ad Wei, C. Z. (988). Limitig distributios of least squares estimates of ustable autoregressive processes. A. Statist. 6, [8] Cullis, B. R. ad Gleeso, A.C. (99). Spatial aalysis of field experimets a extesio to two dimesios. Biometrics 47, [9] eo, C. M. ad Wog, S. F. (978). O quadratic variatio of Gaussia radom fields. Teor. Veroyat. Prime. 23, [2] Jai, A. K. (98). Advaces i mathematical models for image processeg. Proc. IEEE 69, [2] Jegaatha, P. (99). O the asymptotic behaviour of least-squares estimators i AR time series with roots ear the uit circle. Ecoometric Theory 7, [22] Khalil, T. M. (99). A study of the doubly geometric process, statioary cases ad a ostatioary case. Ph.. dissertatio, North Carolia State Uiv., Raleigh. [23] Kormos, J. ad Pap, G. (997). Nearly ustable multidimesioal AR() processes. Computers Math. Appl. 34, 7. [24] Kurcheko, A. A. (983). Some coditios for the orthogoality of measures correspodig to homogeeous radom fields. Theory Probab. Math. Stat. 26, 3 9. [25] Mari, R. J. (979). A subclass of lattice processes applied to a problem i plaar samplig. Biometrika 66, [26] Mari, R. J. (99). The use of time-series models ad methods i the aalysis of agricultural field trials. Comm. Statist. Theory Methods 9, [27] Ma, H. B. ad Wald, A. (943). O the statistical treatmet of liear stochastic differece equatios. Ecoometrica, [28] Meer, T.v.d., Pap, G. ad Zuijle, M.v. (999). Asymptotic iferece for early ustable AR(p) processes. Ecoometric Theory 5, [29] Phillips, P. C. B. Towards a uified asymptotic theory for autoregressio. Biometrika 74 (987): [3] Pap, G. ad Zuijle, M.v. (996). Asymptotic iferece for early ustable multidimesioal AR processes. Theory Probab. Appl. 4, 73 7.

11 [3] Pap, G. ad Zuijle, M.v. (999). Asymptotic properties of early ustable multivariate AR processes. Computers Math. Appl. 37, 9. [32] Tjostheim,. (978). Statistical spatial series modellig. Adv. i Appl. Probab., [33] Tjostheim,. (98). Autoregressive modellig ad spectral aalysis of array data i the plae. IEEE Tras. o Geoscieces ad Remote Sesig 9, [34] Tjostheim,. (983). Statistical spatial series modellig II: some further results o uilateral processes. Adv. i Appl. Probab. 5, [35] Varga, K. (998). Nearly ustable AR models with coefficiet matrices i Jorda ormal form. Computers Math. Appl. 36,. [36] White, J. S. (958). The limitig distributio of the serial correlatio coefficiet i the explosive case. A. Math. Statist. 29, [37] Yig, Z. (99). Asymptotic properties of a maximum likelihood estimator with data from a Gaussia process. J. Multivar. Aal. 36, [38] Yig, Z. (993). Maximum likelihood of parameters uder spatial samplig scheme. A. Statist. 2,

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek Wieer folyamatok A következő két feladat azt mutatja, hogy az az eseméy, hogy egy sztochasztikus folyamat folytoos trajektóriájú-e vagy sem em határozható meg a folyamat véges dimeziós eloszlásai segítségével,

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK A SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK ELMÉLETÉBEN ÉS STATISZTIKÁJÁBAN, BIOLÓGIAI ALKALMAZÁSOKKAL*

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK A SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK ELMÉLETÉBEN ÉS STATISZTIKÁJÁBAN, BIOLÓGIAI ALKALMAZÁSOKKAL* SZÁMÍTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK A SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK ELMÉLETÉBEN ÉS STATISZTIKÁJÁBAN, BIOLÓGIAI ALKALMAZÁSOKKAL* írta: ARATÓ MÁTYÁS l. Bevezetés Sztochasztikus folyamatok vizsgálatára éppen a valóság

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2004. ÉVI TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGROL

BESZÁMOLÓ A 2004. ÉVI TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGROL BESZÁMOLÓ A 2004. ÉVI TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGROL I. A kutatóintézet fo feladatai a beszámolási évben Az alapítása óta eltelt több mint fél évszázadban az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet a nemzetközi

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Mozgóátlag folyamatok

Mozgóátlag folyamatok Mozgóátlag folyamatok 3.. Deníció. Legyen ε(t független érték zaj, vagy fehér zaj - gyakran Gauss fehér zaj (GWN, Gaussian white noise. Ekkor az X(t = β ε(t + β ε(t +... + β q ε(t q folyamatot q-rend mozgóátlag

Részletesebben

Wiener-folyamatok legfontosabb tulajdonságai. Poisson-folyamatok.

Wiener-folyamatok legfontosabb tulajdonságai. Poisson-folyamatok. Wiener-folyamatok legfontosabb tulajdonságai. Poisson-folyamatok. Láttuk, hogy a Wiener-folyamat teljesíti az úgynevezett funkcionális centrális határeloszlástételt. Ez az eredmény durván szólva azt fejezi

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma 94 Műveletek II MŰVELETEK A művelet fogalma Az elmúlt éveke már regeteg művelettel találkoztatok matematikai taulmáyaitok sorá Először a természetes számok összeadásával találkozhattatok, már I első osztálya,

Részletesebben

Barczy Mátyás és Pap Gyula. Sztochasztikus folyamatok. (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat)

Barczy Mátyás és Pap Gyula. Sztochasztikus folyamatok. (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat) Barczy Mátyás és Pap Gyula Sztochasztikus folyamatok Példatár és elméleti kiegészítések I. Rész (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat mobidiák könyvtár Barczy Mátyás és Pap Gyula Sztochasztikus folyamatok

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek.

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek. A Valószínűségszámítás II. előadássorozat második témája. A CENTRÁLIS HATÁRELOSZLÁSTÉTEL A valószínűségszámítás legfontosabb eredménye a centrális határeloszlástétel. Ez azt mondja ki, hogy független valószínűségi

Részletesebben

Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat)

Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat) Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat) Sinkovicz Péter PhD hallgató S t 0 0 50 00 50 00 50 t 0 0 04 Sinkovicz Peter BEVEZETÉS Statisztikai alapfogalmak Események valószínűségének értelmezése.....................................

Részletesebben

Végeselem módszer polimer-folyadékok determinisztikus modelljéhez

Végeselem módszer polimer-folyadékok determinisztikus modelljéhez Végeselem módszer polimer-folyadékok determinisztikus modelljéhez David Knezevic and Süli Endre University of Oxford, Computing Laboratory Wolfson Building, Parks Road, Oxford OX1 3QD, U.K. 2007. október

Részletesebben

A következő feladat célja az, hogy egyszerű módon konstruáljunk Poisson folyamatokat.

A következő feladat célja az, hogy egyszerű módon konstruáljunk Poisson folyamatokat. Poisson folyamatok, exponenciális eloszlások Azt mondjuk, hogy a ξ valószínűségi változó Poisson eloszlású λ, 0 < λ

Részletesebben

A futómûvek üzemeltetési megbízhatóságának és rendelkezésre állásának elemzése az üzemeltetési folyamat Markovés szemi-markov modelljének segítségével

A futómûvek üzemeltetési megbízhatóságának és rendelkezésre állásának elemzése az üzemeltetési folyamat Markovés szemi-markov modelljének segítségével A futómûvek üzemeltetési megbízhatóságának és rendelkezésre állásának elemzése az üzemeltetési folyamat Markovés szemi-markov modelljének segítségével Dr. Csiba József A futómûvek, mint komplex mûszaki

Részletesebben

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy?

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy? Mért pot úgy kombálja kétfokozatú legksebb égyzetek módszere (2SLS az strumetumokat, ahogy? Kézrat A Huyad László 60. születésapjára készülő köyvbe Kézd Gábor 2004. júlus A Budapest Corvus Egyetem rövd

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

A KVADRATIKUS SZIMPLEX ALGORITMUS VÉGESSÉGE INDEXVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA ESETÉN

A KVADRATIKUS SZIMPLEX ALGORITMUS VÉGESSÉGE INDEXVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA ESETÉN Alkalmazott Matematikai Lapok 3 (213), 1-21. A KVADRATIKUS SZIMPLEX ALGORITMUS VÉGESSÉGE INDEXVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA ESETÉN ILLÉS TIBOR, NAGY ADRIENN Dolgozatunkban bebizonyítjuk a kvadratikus

Részletesebben

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek 3. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK A folyadékkal működő gépeket több szempot szerit lehet csoportokba osztai. Az egyik fő csoportjuk a folyadékba rejlő mukavégző képességet haszálja fel, és alakítja át a folyadék eergiáját,

Részletesebben

tudjuk biztosítani a majdnem biztos nyerést, de nem érdemes akkor, ha ehhez 100000

tudjuk biztosítani a majdnem biztos nyerést, de nem érdemes akkor, ha ehhez 100000 Az információszámítás néhány fontos fogalma és eredménye. 1. Az entrópia és feltételes entrópia fogalma és tulajdonságai. Annak érdekében, hogy megértsük az entrópia fogalmát és azt, hogy milyen problémák

Részletesebben

azonosságot minden 1 i, l n, 1 j k, indexre teljesítő együtthatókkal, amelyekre érvényes a = c (j) i,l l,i

azonosságot minden 1 i, l n, 1 j k, indexre teljesítő együtthatókkal, amelyekre érvényes a = c (j) i,l l,i A Cochran Fisher tételről A matematikai statisztika egyik fontos eredménye a Cochran Fisher tétel, amely a variancia analízisben játszik fontos szerepet. Ugyanakkor ez a tétel lényegét tekintve valójában

Részletesebben

Munkapiaci áramlások, konzisztencia egy alternatív megoldás*

Munkapiaci áramlások, konzisztencia egy alternatív megoldás* Munkapiaci áramlások, konzisztencia egy alternatív megoldás* Mihályffy László, a KSH ny. főtanácsadóa E-mail: Laszlo.Mihalyffy@ksh.hu A magyar munkaerő-felmérés negyedévenként ad táékoztatást a munkaerőpiac

Részletesebben