1. ábra A rádiócsatorna E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, melynek definíciója a következő: (1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. ábra A rádiócsatorna E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, melynek definíciója a következő: (1)"

Átírás

1 Az antnna Adó- és vvőantnna Az antnna lktomágnss hullámok kisugázásáa és vétlé szolgáló szköz. A ádióndszkbn btöltött szp alapján az antnna a tápvonal és a szabad té közötti tanszfomáto, mly a tápvonalon hozzávzttt ngiát kisugázott lktomágnss hullámokká (adóantnna) az antnnáa bső lktomágnss hullámot pdig vzttt hullámmá alakítja (vvőantnna). Fontos, hogy az antnnák a tápvonalakhoz és a szabad téhz gyaánt jól illszkdjnk. Az adási és vétli funkció külön antnnával, gy antnnával flváltva, vagy gy antnnával gyidőbn is alizálható. A ádiócsatona A ádiócsatona alapvtőn az a közg, amly az adó- és vvőantnna között tjdő ádióhullámok fontosabb tulajdonságait (amplitudó, fázis, polaizáció, spktum) mghatáozza. Rndsztchnikai szmpontból a ádiócsatona az adóantnna bmnt és a vvőantnna kimnt közötti négypólus (1. ába). Adóantnna Vvôantnna 1. ába A ádiócsatona E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, mlynk dfiníciója a kövtkző: Pb a sz = 1lg [ db] (1) Pki P b az adóantnnába btáplált tljsítmény P ki a vvőantnnából kivhtő maximális hatásos tljsítmény Mivl a ádiócsatonában a ádióhullámok mstségs vztés nélkül tjdnk, zét a szakaszcsillapítást lsősoban az adó- és vvőantnna között lhlyzkdő közg tulajdonságai hatáozzák mg. A pontos összfüggésk mgállapítása a hullámtjdés témakö fladata. Mivl az adó- és vvőantnna a ádiócsatona ész, zét a szakaszcsillapítás zktől is függ. Híközlő összkötttés Híközlő ndszkbn az antnna szpét az gyutas szabadtéi ádióösszkötttés jl-zaj viszonyának kiszámításával illusztáljuk. Az összkötttés vázlatát a. ába mutatja. P A P G V A A h Adó T A Vvô F V R. ába Híközlő összkötttés A szakaszcsillapítás lvztéséhz lőszö íjuk fl a tljsítménysűűségt a vvőantnna hlyén. Ha az adóantnna a té mindn iányába gynlő intnzitással sugáoz (izotóp antnna), akko akadálymnts szabad tébn (szabadtéi tjdés) a tljsítménysűűség az adóantnnától R távolsága a kövtkző PA So = () 4π R P A az adóantnnába btáplált tljsítmény. Az antnnák azonban a kívánt iányba nagyobb itnzitással sugáoznak. Ezt a tulajdonságukat az antnna nységévl fjzzük ki. Smax GA = (3) So G A az antnna nység S max a fő sugázási iányban lőállított tljsítménysűűség S az izotóp antnna által lőállított tljsítménysűűség. o

2 A (3) képlt flhasználásával a tljsítménysűűség a fő sugázási iányban a kövtkző: PA GA Smax = 4π R (4) A vvőantnna a bső hullám tljsítménysűűségét tljsítménnyé alakítja. Ezt a funkciót a vvőantnna hatásos flültévl íjuk l. PV Ah = S (5) A h a vvőantnna hatásos flült P V a vvőantnnából kivhtő maximális hatásos tljsítmény S a vvőantnnáa bső hullám tljsítménysűűség. A vvőantnnából kivhtő maximális hatásos tljsítmény thát a (3.4) és (3.5) képlt flhasználásával PA GA Ah PV = 4π R (6) Egy antnna nység és hatásos flült között az alábbi összfüggés áll fnn. λ A h = G V 4π (7) G V a vvőantnna nység λ az üzmi hullámhossz. Ezzl P V ( 4π R) PA GA λ = (8) A szakaszcsillapítás thát az (1) és (8) képlt alapján a kövtkző 4π R a o = 1lg ( GA + GV ) (9) λ G A és G V az adó- és vvőantnna nység (db-bn) A (8) képlt lvztés soán fltétlztük, hogy a hullám a két antnna között a szabad tébn tjd, zét a o a szabadtéi csillapítás.. Az antnna iánykaaktisztikái.1. A szabadtéi és üzmi iánykaaktisztika A gyakolatban ndszint az antnna távolt édks, zét az iánykaaktisztikával az antnna távolténk iányfüggését adjuk mg. Az iánykaaktisztika mghatáozásánál fltétlzzük, hogy az antnna akadálymnts szabad téb sugáoz. Az így kapott iánykaaktisztikát az antnna szabadtéi iánykaaktisztikájának nvzzük. Az akadálymnts szabad tt úgy is tkinthtjük, mint az antnna ádiócsatona flé néző kapujának illszttt lzáását. Ezt ndszint csak laboatóiumi köülményk között, flxiómntsítő (lnylő) anyaggal bukolt méőszobában, vagy spciális antnna méőtpn lht biztosítani. Adott ndszbn a tlpíttt antnna iánykaaktisztikáját üzmi iánykaaktisztikának nvzzük, mly a könyzt hatása miatt jlntősn ltéht a szabadtéitől... Az antnna tljsítmény- és amplitudó iánykaaktisztikája Az antnna távoltéi téősség ϑ és ϕ iányú lináisan polaizált komponnskkl flíva gy adott hlyn a kövtkző () = Eϑ ϑ + Eϕϕ E (1) E ϑ és E ϕ ϑ és ϕ komplx skalákomponnsk otogonális gységvktook. A továbbiakban bnnünkt lsősoban a tljsítménysűűség édkl, zét íjuk fl a (1) képltt gy valós skaláamplitudó és gy gységnyi abszolutétékű vkto szozataként. Ez utóbbi a tljsítménysűűségt nm bfolyásolja, d tatalmazza a hullám polaizációját. E() E E ϑ ϕ E ϑ + Eϕ ϑ + = Eo() p() (11) E + + ϑ Eϕ Eϑ Eϕ = ϕ

3 E o ϑ ϑ ϕ ϕ a téősség skalá amplitudója p = p + p a polaizációs vkto p E E és a polaizációs vkto komplx komponnsi ϑ ϕ ϑ = pϕ = Eo E o p = 1 a polaizációs vkto abszolút éték 1 Az antnna sugázása a távoltébn az oigóból kiflé haladó gömbhullámmal íható l. Ennk amplitudója és j β fázisa a távolsággal az ismt tövényszűség szint változik, mlyt a (11) képlt jobboldalán kimlv a mgmaadó fszültségdimnziójú mnnyiség má csak a szögkoodináták függvény lsz. E(, ϑ, = Uo ( ϑ, p( ϑ, (1) Most íjuk fl a tljsítménysűűségt a (1) képlt sgítségévl: o U ( ϑ, S(, ϑ, = (13) 4π U ( ϑ, A (13) képltbn S (, ϑ, métékgység W / m, métékgység W/sztadián. 4 Emljük ki a (13) képlt jobboldalán a maximális tljsítménysűűségt, vagyis vzssük b a nomalizált tljsítménykaaktisztikát S (, ϑ, = Smax ( ) P( ϑ, (14) S max o U ( ϑ, max ( ) = (15) 4π S(, ϑ, P( ϑ, = a nomalizált tljsítmény iánykaaktisztika (16) S max ( ) A (16) dfinícióból kövtkzik, hogy F ( ϑ, = P( ϑ, (17) valós függvény, mlyt nomalizált fszültségiánykaaktisztikának, vagy másnévn amplitudó iánykaaktisztikának nvzünk..3. Iányhatás és nység.3.1. Iányhatás Az antnna iányítottságát gytln méőszámmal az iányhatással is jllmzhtjük. Ez a főiányban kisugázott tljsítménysűűség és az azonos tljsítményt kisugázó izotóp antnna tljsítménysűűségénk hányadosa. Smax D = (18) S o PS So = 4π (19) P S a kisugázott tljsítmény. A kisugázott tljsítményt flíhatjuk az amplitudó iánykaaktisztikával az alábbi módon PS = S(, ϑ, da = Smax F ( ϑ, da () A A Bhlyttsítv a (19) képltb és áttév a tészög szinti intgálása 4π D = (1) F ( ϑ, dω 4π da d Ω =

4 A (1) képlt azt jlnti, hogy az antnna iányhatása csak az iánykaaktisztikától függ. Ha thát az antnnát áamköi hasonlattal négypólusnak tkintjük, akko az iányhatás a sugázó kapu kapocspái jllmzőj, és valójában adó- és vvőantnnáa gyaánt étlmzhtő. Étlmszűn éték nm függ az antnna vsztségétől. A (1) képlt nvzőjénk métékgység sztadián. Ez úgy is flfogható, mint gy idális antnnanyaláb által lfoglalt tészögtatomány (3.8. ába) Ω A 3. ába Antnnanyaláb által lfoglalt tészögtatomány E tészögtatomány Ω A = F ( ϑ, dω () 4π Ω A az kvivalns antnnanyaláb tészög. A gyakolatban Ω A közl gynlő a főnyaláb 3 db-s kontúja által lfoglalt tészögtatománnyal. Ez lhtővé tszi, hogy az iányhatást jó közlítéssl kiszámoljuk az iányélsségi szögből. Ugyanis idális tűnyaláb stén Θ 3 db π Ω A = 4 (3) Θ 3dB a 3 db-s iányélsségi szög adiánban. Átszámítva foka és bhlyttsítva a (1) képltb az iányhatás közlítőlg 55 D Θ 3dB () Kösugázó antnnánál 115 D Θ 3dB (3).3.. Nység Az antnnanység a főiányban kisugázott tljsítménysűűség és az azonos bmnő tljsítményű izotóp antnna tljsítménysűűségénk hányadosa. Smax G = So (4) Pb So = 4π (5) Az áamköi hasonlatnál maadva a nység thát "tanszfjllmző", vagyis függ az antnna vsztségétől. A fnti dfinícióból kövtkzik, hogy az antnna ohmos vsztségit kifjző hatásfok a kövtkző: G η = D (6) Adóantnnáknál mindig tökszünk a maximális hatásfoka, így zknél a nység és az iányhatás ndszint közl gynlő. Vvőantnnák stébn gyakan az iányhatás fontosabb, ugyanis az intfncia ézéknységt z hatáozza mg.

5 A továbbiakban az gyns dipólantnnával, mint sugázó lmml foglalkozunk, mlynél az gynlts ksztmtsztű vzték hosszmét jóval nagyobb a ksztmtszti méténél, zét jó fizikai modllt kapunk, ha huzalantnnának tkintjük. A huzalantnnák közös jllmzőj, hogy a ksztmtszti mét ndszint a hullámhossznál is jóval kisbb, zét a sugázási té kiszámítása általában olyan gydimnziós fladat, az áam hosszmnti loszlása gyszű fizikai mggondolások alapján jól közlíthtő. Az áamloszlás szmpontjából két stnk van nagyobb jlntőség. Ha a vzték a végén nyitott, és hossza kisbb a hullámhossznál, akko az áamloszlás jó közlítéssl állóhullámú, mly az antnna mntén szinuszos hlyfüggésű. Ilynk a lináis antnnák (dipól, monopól). Ha a vzték a végén llnállással van lzáva, vagy hossza a hullámhossznál sokkal nagyobb, akko az áamloszlás haladóhullámú. Id tatozik a ombuszantnna, V-antnna és gys hlix antnnák. 3. Egyns dipól 3.1. Huzalantnnák távolténk kiszámítása A huzalantnnák távolténk kiszámításához használjuk fl a Htz fél dipólus távolténk kifjzését. Lgyn antnnánk gyns vzték, a z tnglybn lhlyzv. Ekko a távoltéi lktomos téősségnk csak ϑ, a távoltéi mágnss téősségnk pdig csak ϕ össztvőj van. Az lőzőkbn mgállapítottuk, hogy a távoltéi lktomos és mágnss téősség össztvők között kapcsolat van, zét lég az lktomos téősségt flíni a 4. ába alapján. 4. ába Egyns dipól Az gyns huzalantnnát osszuk fl Htz fél dipólusoka és íjuk fl gy, a hlyn lévő lm lktomos téősségét. I()d - jβ -' deϑ = j6π sinϑ (7) λ - ' Az gyns antnna távoltéi lktomos téősségét az lmi téősség L, tljs antnnahossza lvégztt intgáljából kapjuk. -jβ -' 6π Eϑ = j sinϑ I() d (8) λ - ' L A (8) kifjzésbn az - ' közlítését íjuk fl a 4. ába alapján. Ha a Q mgfigylési pont az antnnától lgndőn távol van, akko a (8) intgandusz kitvőjébn - ' - ' cos ϑ = - ' cos ϑ (9) a nvzőjébn pdig - ' = (3) Az lktomos téősség (8) kifjzés a (9) és (3) flhasználásával E ϑ - jβ 6π = j λ sinϑ L I() jβ ' cosϑ d A továbbiakban a huzalantnnák távoltéi téősségét a (31) képltből kiindulva vztjük l. 3.. Lináis antnnák téősség és iánykaaktisztikája A távoltéi téősség lvztés Lináis antnnáknak az gyns állóhullámú antnnákat nvzzük, mlyk dipóloka és monopóloka oszthatók. A közöttük fnnálló tüközési összfüggést kihasználva, az kvivalns monopól jllmzői a dipóléból mghatáozhatók, zét lgndő a dipóllal foglalkozni. (31)

6 A dipólantnna áamloszlása flíható, ha az antnnát a 5. ába szint végén nyitott tápvonalnak tkintjük. Homogén tápvonal Inhomogén tápvonalak 5. ába Végén nyitott tápvonal modll Ha a btáplálási pontok távolsága lgndőn kicsi, akko a dipól áamloszlása Imsin[ β ( l - )] > I() = Imsin[ β ( l - )] = (3) Imsin[ β ( l + )] < A szimmtikus dipólantnnát hlyzzük l a 4. ába koodinátandszébn úgy, hogy a btálálási pont az oigóba ssn. Az antnna téősség a (31) képlt és (3) áamloszlás flhasználásával - jβ l 6π jβ cosϑ jβ cosϑ Eϑ = j Im sinϑ [ β ] [ β ] λ sin (l + ) d+ sin (l - ) d (33) l Változótanszfomációval az lső intgál is átíható (, ) közötti intgálása, így -jβ l 1π E ϑ = j Im sinϑ sin[ β( l - ) ] cos( β cosϑ) d (34) λ A (34) kifjzésbn az intgálást lvégzv a dipólus lktomos téősség -jβ cos( β l cosϑ) - cos( β l ) Eϑ = j6im (35) sinϑ Ha az antnna hossza l/λ =.5 -nél kisbb, akko I m má nincs az antnnán, zét ilynko célszűbb I m hlytt az I() bmnti áammal számolni. Mivl I() = Imsinβ l (36) zét E ϑ I() = j6 sin ( β l ) -jβ cos ( β l cosϑ) - cos( β l ) sinϑ (37) 3... Az iánykaaktisztika Az antnna amplitudó iánykaaktisztikájának mghatáozásához ismnünk kll E ϑ maximumát. Ehhz lőszö a fő sugázási iányt ( ϑ ) kll mghatáoznunk. Bbizonyítható a (37) képlt alapján, hogy ha o max l / λ.65, akko ϑ max = 9, azaz a fő sugázási iány az antnnáa mőlgs síkban - a midián síkban - van. Eszint a (37) képltből -jβ Emax = j6im (1- cos β l ) (38) így az amplitudó iánykaaktisztika: cos( β l cosϑ ) - cos β l F( ϑ ) = ha l/ λ.65 (39) (1- cos β l )sinϑ Két gyakan lőfoduló iánykaaktisztikát külön is flíunk. Félhullámú dipólus ( l / λ =.5 ) stén π cos cosϑ ϑ F( ) = (4) sinϑ gészhullámú dipólus ( l / λ = 1. ) stén cos( π cosϑ ) + 1 F( ϑ ) = (41) sinϑ

7 Az iánykaaktisztikát néhány jllmző hossza a 6. ába mutatja. 6. ába Dipólus iánykaaktisztikái Mint a 6.a ába mutatja, a hullámhosszhoz képst övid antnna iánykaaktisztikája mggyzik a Htz fél dipóluséval. Az antnnahossz növlésévl az iánykaaktisztika, az antnnáa mőlgs iányban mgnyúlik (6.b és 6.c ába). Mint a 6.d ábán látható, az l / λ =.65 antnnahosszt lév a főnyalábok mlltt mgjlnnk a mlléknyalábok is, amlyk az antnnahossz növlésévl gyütt nőnk (6. és 6.f ába). Ezkbn az stkbn gyakolati céloka az antnna má nm nagyon használható Iányhatás A lináis antnna iányhatásának képltét az alapdfinícióból kiindulva vztjük l Smax Smax D = = S P o S 4π A (37 és 4) képltk flhasználásával D = π (1- cosβ l ) [ cos( β l cosϑ ) - cosβ l ] sin ϑ dϑ Az iányhatást l /λ függvényébn a 7. ába tüntti fl. (4) (43)

8 7. ába Iányhatás l /λ függvényébn Mint a 7. ábából látható, az iányhatás a midiánsíkban l /λ = 1 -nél zéus, ami összhangban van az áamloszlás alapján kialakított képpl. Az ábából az is látható, hogy az iányhatás maximuma l /λ =.65 - nél van. Ezt a tényt hasznosítjuk az olyan ádiószolgálatoknál, amlyk vtikális antnnát alkalmaznak és az llnállomások a midiánsík közlébn vannak. Így például a földi mozgó URH ádiótlfonok és a CB ádiósok kdvlt antnnatípusa az 5/8λ =.65λ hosszúságú botantnna Az gyns dipólantnna gzakt áamloszlása Az gyns dipólantnna gzakt áamloszlását az antnna áamloszlásáa flít intgálgynlt (Halln vagy Pocklington) mgoldásaként kapjuk. A 8. ábákon bmutatjuk az antnna áamát néhány jllmző antnnahossza. Az ábákat az l Ω = ln (44) a kacsúsági tényzővl paamétztük, l a dipólantnna fél hossza, a a vzték sugaa.

9 8. ába Egyns dipól áamloszlása Az antnna bmnti áamából a bmnti impdanciája is kiszámítható. (9. ába) 9. ába Egyns dipól bmnti impdanciája A 9. ábán mgfigylhtő, hogy mindn göb átmgy a Z=73.+j4.5 Ω ponton, az antnna hossza βl =1.57, vagyis l /λ =.5. Ez alatt az impdancia nm nagyon függ a kacsúságtól, míg fölött a függés ign jlntős. A göbék mtszéspontja a valós tngllyl kis impdanciájú (zonancia) illtv nagy impdanciájú (antizonancia) állapotot jlnt. A zonancia- és antizonancia llnállást a kacsúság függvényébn a 1. ába mutatja.

10 1. ába Rzonancia- és antizonancia llnállás a kacsúság függvényébn A ábán R 1 -gyl jlölt pontban az antnna hossza l =.5λ( 1 δ ) (45) Az R -vl jlölt pontban pdig l a =.5λ( 1 δ a ) (46) l és l az antnna zonáns-, illtv antizonáns hossza a δ és δ a a zonáns-, illtv antizonáns övidülés Mint látható, az R 1 zonancia llnállás kvésbé, az R antizonancia llnállás viszont számottvőn függ az antnna kacsúságától. A zonancia llnállást Ω függvényébn a könnybb kiétéklhtőség édkébn a 11. ábán külön is fltüntttük: 11. ába Rzonancia llnállás A zonáns és antizonáns övidülés a kacsúság függvény, mlyt a 1. ába is mutat.

11 1. ába Rzonáns és antizonáns övidülés Mint látható, a zonáns övidülés mintgy 3-1%, az antizonáns pdig 6-3%. 4. Kölcsönös impdancia Ebbn az alfjztbn a cipocitási tétl flhasználásával mgmutatjuk a kölcsönös impdanciák kiszámításának módját, majd a szinuszos áamloszlású dipólantnna közlténk lvztés után kifjzzük a kölcsönös impdanciát két azonos hosszúságú dipólantnnáa. A cipocitási tétl étlmébn cipok áamköbn két kapocspá között a tanszf impdanciák gynlők. Lgyn az gyik kapocspá a lináis antnna bmnt, a másik az antnna ksztmtszt a z hlyn. (4.1. ába) Adás stén a bmnt U fszültségt adva a z hlyn I(z ) áam folyik ába Az antnna tanszf jllmzői adó- és vvőantnnaként alkalmazva Ha ugyanzt az antnnát vétl használjuk és az antnnával páhuzamosan bső téősség E(z ), akko z a z hlyn, az antnna dz lmi szakaszán E(z )dz fszültségt indukál, mly flfogható úgy, mint a z hlyn biktatott zéus blső llnállású gnáto. Ha az antnna bmntét most övid zájuk, akko a bmntn az E(z )dz indukált fszültség hatásáa di R áam folyik. A cipocitási tétl étlmébn U E( ) d = (4.1) I( ) di R Ebből E( ) di R = I( ) d (4.) U A tljs övidzáási áamot úgy kapjuk mg, hogy az lmi indukált fszültségk hatását az antnna mntén intgáljuk. + l 1 I R = E( ) I( ) d (4.3) U l Másészt a vvőantnna aktív kétpólus, mly igaz, hogy

12 Uü I R = (4.4) Z A Z A az antnna bmnti impdanciája. Az adóantnna lináis passzív kétpólus, zét U =Z A I() (4.5) A (4.3)-(4.5) képlt alapján + l 1 U ü = E( ) I( ) d (4.6) I() l 4.1 Lináis antnnák közlt Az antnnák közlténk ismté főlg éltvédlmi szmpontok miatt, vagy kölcsönhatás-számításokhoz van szükség. Itt nagyobb jlntőség az antnnával páhuzamos téősségnk van, zét a 4. ába szint olyan koodinátandszt vszünk fl, hogy z a komponns könnyn kiadódjék. z +l R 1 R Q y R -l 4.. ába Egyns dipólantnna koodinátandsz közlté számításához Az 4. ába alapján az alábbi jlöléskt vztjük b: ( z ) y R = + (4.7) ( z ) R = l + (4.8) 1 y ( z + ) R = l + (4.9) y = z + y (4.1) Mivl a gomtia hngszimmtikus, zét a Q mgfigylési pontot az általánosság csökkntés nélkül flvhtjük az y-z síkban. Az antnnaáamot szinuszosnak fltétlzv a vktopotnciál a Q pontban: l R R μ [ β ( )] [ β ( + )] Im sin l sin l Az = + π d d (4.11) 4 R R l Hlyttsítsük sin[ β ( l )] -t a kövtkző képlttl: jβ ( l ) ( l ) sin[ β ( l )] = j sin β l + -t is kifjzv, a vktopotnciál a közltébn: és nnk mgfllőn [ ( )] μ Im Az = 8π j jβ l l ( R+ ) d ( R ) ( R+ ) jβ l l + d d R R l l Hngkoodinátandszbn a mágnss té a Q pontban R l l ( R ) R d + (4.1) A μh ϕ = ( A) ϕ = z (4.13) ρ

13 Mivl a Q pont az y-z síkban van, zét Az μhϕ = μh x = y (4.14) Elvégzv a (4.1) szinti intgálást és a (4.14) szinti diffnciálást, a végdmény Im R1 R H ϕ = j [ + cos( β l ) ] 4π y (4.15) Az lktomos téősségt a mágnss téősségből hatáozhatjuk mg az lső Maxwll gynltből 1 E = jωε H (4.16) Az x= síkban = 1 1 Ez Hϕϕ = jωε jωε y y yh z ( ) ( ) 1 ( H ) = ( ) ϕ (4.17) = 1 Ey ϕ ϕ ϕ jωε jωε z H (4.18) y Bhlyttsítv a (4.17) képltb, némi átndzés után R1 R ( ) = Ez j3im + cos β l (4.19) R1 R β β β I ( ) E = j 3 j R1 j R j m y ( z l ) + ( z + l) cos β l z (4.) y R1 R Vizsgáljuk mg a tt az x-y síkban. Ekko z=, R 1 =R =R, =y és E y = R y ( ) = Ez j6im cos β l (4.1) R y Im R y H ϕ = j ( cos( β l ) ) (4.) π y A (4.1) és (4.) képlt alkalmas például aa, hogy nagytljsítményű, közép- és hosszúhullámú adóantnnák közlébn a föld flszínén méhtő téősségt mghatáozzuk. 4.. Lináis antnnák kölcsönös impdanciája z l 1 l U 1 I 1 I U y x 1 I1Z11 IZ1 d 4.3. ába Két dipól mint kétkapu U = + (4.3) U = + (4.4) I1Z1 IZ és Z 11 az 1. dipól bmnti impdanciája úgy, hogy a. dipól bmnti áama zéus, d a dipól jln van,

14 U1 Z 1 =, ha I 1 = U Továbbá igaz, hogy Z 1 =Z 1 Ha az antnnák hossza nm sokkal nagyobb, mint λ/. akko az üsjáásban mûködő másik antnna kölcsönhatása lhanyagolható, és Z 11 hlytt az gydül álló antnna bmnti impdanciája vhtő. Az 1. antnna bmnti impdanciája a kölcsönhatás figylmbvétlévl U I Z b = + (4.5) 1 1 = Z11 Z1 I1 I1 A kölcsönös impdanciát a (4.6) képlt sgítségévl hatáozhatjuk mg. Eszint 1 = l U ź 1 Ez( ) I1( ) dz ' (4.6) I 1b U ü1 az 1. antnna üsjáási fszültég I 1b az 1. antnna bmnti áama, ha az antnnát adása használjuk E z (z ) a. antnna által az 1. antnna hlyén lőállított téősség I 1 (z ) az 1. antnna adási áamloszlása A kölcsönös impdancia thát l1 Z1 = Ez( ) I1( ) d (4.7) I1b Ib A ngatív lőjl a méőiánnyal llntéts áam miatt alkalmazandó. Ha az antnnák nincsnk nagyon közl (d>.1λ), akko a szinuszos áamloszlás jó közlítés. Ezzl [ β( l )] ' Z1 = Ez( ) Im1 sin 1 dz ( Im1 sin( 1) ) ( Im sin( ) ) β l β l l1 Bíva E z hlyéb a (4.1) közltéi téősségt j6im Z1 = I sin( β l ) I sin( β l ) l ( ) ( ) m1 1 m 1. jβ R1. jβ R + cos R 1 R Egyszűsítés után j6 Z1 = sin( β l ) sin( β l ) l 1. jβ ( β l ) I sin[ β( l )] d m1 1 (4.8) (4.9) (4.3) 1. jβ R1. jβ R. jβ + cos( β l ) sin[ β( l1 )] d R 1 R A (4.3) képlt valós és képzts ész flíható intgálszinusz és intgálkoszinusz függvénykkl, vagy közvtlnül numikusan kiintgálható. A kapott dmény ábázolásáa többfél lhtőség kínálkozik. Lggyakoibb az R 1 és X 1 ábázolása. (x.x ába)

15 8 6 Ral Z1 Imag Z1 4 Z1 [ohm] d/lambda Rflktofalas lndzésk Síkflkto Saokflkto 4.4. ába Kölcsönös impdancia két l=λ/4 hosszúságú gyns dipól között

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Félvezető eszközök és áramkörök I Analóg elektrónika jegyzetek

Félvezető eszközök és áramkörök I Analóg elektrónika jegyzetek Sapnta-M Maosvásály kaok Vllamosménök tanszék Gmán Zoltán Félvztő szközök és áamköök nalóg lktónka jgyztk tomatzálás és Számítástcnka év-. élév lktónks omátm (lső változat, nm tljs!!!) 005 Gmán Z. : Félvztő

Részletesebben

ismerd meg! A kicsi... a nagyhoz,... a nagy az egészhez Hol bujkál az aranymetszés az iskolában? I. rész

ismerd meg! A kicsi... a nagyhoz,... a nagy az egészhez Hol bujkál az aranymetszés az iskolában? I. rész ismrd mg! A kicsi... a nagyoz,... a nagy az gészz Hol bujkál az aranymtszés az iskolában? I. rész Az iskolában tanult matmatika lgtöbbször száraz, a zsúfolt iskolai tantrv, a rndlkzésr álló idő rövidség

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben

Lapja. Mozdonyvezetők. 2013. jan. Hogyan is jutottunk idáig? 1. szám 1991. dec. 2001. jan. 2001. márc. 2008. aug. 2008. jan. 2005. jan.

Lapja. Mozdonyvezetők. 2013. jan. Hogyan is jutottunk idáig? 1. szám 1991. dec. 2001. jan. 2001. márc. 2008. aug. 2008. jan. 2005. jan. 16 2013 Mozdonyvztők Lapja Alapíts év: 1892 Mozdonyvztők Szakszvzt tjékoztató kiadvnya jogtancsos vlaszol 1 XXIII. évolyam 2. szm Hogyan is jtottnk idig? 1. szm 1991. dc. 2001. jan. 2001. mc. 2013 Mozdonyvztők

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. NOVEMBER, III. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM Az '56-os hősökr mlékztk BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL A 4 6. OLDALON Az új mgyi főépítész Ismét van Fjér mgyénk főépítész,

Részletesebben

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. AUGUSZTUS, IV. ÉV FO LYAM, 8. SZÁM Újra zakatol a vonat BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON Újabb félmillió az árvízkárosultaknak A martonvásári Brunszvik-kastély

Részletesebben

Nem technikai összefoglaló

Nem technikai összefoglaló A V r s p a t a k P r o j k t Lgislaţi Română Riscuri Proictul Roşia Montană chnologis BAT bl Practics BAP Bst Availabl Tchnologis BAT sponsibl Mining Bst Availabl Practics BAP Rsponsibl Mining Economi

Részletesebben

SI mértékegység rendszer:

SI mértékegység rendszer: S értékgyég rndzr: Fizikai nnyiég S gyég nv S gyég zibólua Kifjzé Salapgyégkkl lktroo tölté (q) coulob lktroo fzültég, (), lktroo potnciálkülönbég volt V J/ kg ára rőég () apr / lktroo llnállá () oh Ω

Részletesebben

Fizika I. (Mechanika, áramlástan, reológia, fénytan) előadási jegyzet Élelmiszermérnök, Szőlész-borász mérnök és Biomérnök BSc hallgatóknak

Fizika I. (Mechanika, áramlástan, reológia, fénytan) előadási jegyzet Élelmiszermérnök, Szőlész-borász mérnök és Biomérnök BSc hallgatóknak Fizika I. (Mecanika, áamlástan, eológia, fénytan) előadási jegyzet Élelmiszeménök, Szőlész-boász ménök és Bioménök BSc allgatóknak Tatalom D. Fita Feenc Fizika-Automatika Tanszék 05. Statika, kinematika

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ.

( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ. 5.A 5.A 5.A Szinszos mennyiségek ezgıköök Ételmezze a ezgıköök ogalmát! ajzolja el a soos és a páhzamos ezgıköök ezonanciagöbéit! Deiniálja a ezgıköök hatáekvenciáit, a ezonanciaekvenciát, és a jósági

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

A projekt keretében elkészült tananyagok:

A projekt keretében elkészült tananyagok: VÉGESEEM-MÓDSZER A pojt tébn lésült tananago: Anagtchnológá Matals tchnolog Anagtdomán Áamlástchna gép CAD tanönv CAD Boo CAD/CAM/CAE ltons példatá CAM tanönv Mééstchna Ménö optmalácó Engnng Optmaton Végslm-analís

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről 2009.12.22. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/59 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. novmr 30.) kozmtiki trmékkről (átolgozás) (EGT-vontkozású szövg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ

Részletesebben

A magnetosztatika törvényei anyag jelenlétében

A magnetosztatika törvényei anyag jelenlétében TÓTH A.: Mágnesség anyagban (kibővített óavázlat) 1 A magnetosztatika tövényei anyag jelenlétében Eddig: a mágneses jelenségeket levegőben vizsgáltuk. Kimutatható, hogy vákuumban gyakolatilag ugyanolyanok

Részletesebben

2. ábra Változó egyenfeszültségek

2. ábra Változó egyenfeszültségek 3.5.. Váltakozó feszültségek és áramok Időben változó feszültségek és áramok Az (ideális) galvánelem által szolgáltatott feszültség iránya és nagysága az idő múlásával nem változik. Ha az áramkörben az

Részletesebben

Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás

Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás Tanulmányok Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás Gelei Andea PhD, a Budapesti Covinus Egyetem egyetemi docense E-mail: andea.gelei@unicovinus.hu Dobos Ime DSc, a Budapesti Covinus Egyetem

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában A ladához zmélyi igazolvány, lakcímkártya é adózám zükég! Alu tizta: 400 forint/kg, alu fttt: 300 forint/kg, alu öntvény: 300 forint/kg, alu italo doboz: 200 forint/kg, alu forgác: 200 forint/kg, alu hõhida:

Részletesebben

Tesztelések az új fejlesztésű elektromos impedancia mérő műszerekkel

Tesztelések az új fejlesztésű elektromos impedancia mérő műszerekkel Tesztelések az új fejlesztésű elektromos impedancia mérő műszerekkel Az anyagok (kőzetek, elő struktúrák) felépítéséből, szerkezetéből következik, hogy elektromos tulajdonságaikat (elektromos vezetésüket,

Részletesebben

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA 3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA A földmágneses tér elemei nemcsak a helynek, hanem az időnek is a függvényei. A tapasztalatok szerint a mágneses tér időben minden más földfizikai erőtérnél gyorsabban

Részletesebben

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle A dokumenum bámely észé, vagy egészé ilos anyagi haszonszezés céljából sokszoosíani,

Részletesebben

A levegő törésmutatójának mérése Michelsoninterferométerrel

A levegő törésmutatójának mérése Michelsoninterferométerrel XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 008. május 3 4. A levegő törésmutatójának mérése Michelsoninterferométerrel Szerző: Kovács Anikó-Zsuzsa, Babes-Bolyai Tudoányegyetem Kolozsvár, Fizika

Részletesebben

Vezeték nélküli megoldások a távközlésben

Vezeték nélküli megoldások a távközlésben ezeték nélküli megoldások a távközlésben Szakmai segédlet MMK it továbbképzés 2011 A segédletet a Magyar Mérnöki Kamara írközlési és informatikai Tagozata megbízásából összeállította Kund Csaba. Az anyagot

Részletesebben

Akontinens területét a szovjet határtól

Akontinens területét a szovjet határtól Jugoszlávi flosztás 1941-bn A némt ngyhtlmi politik événysülés mény is mgszûnik. A hdicélokt Hitl Ukjn, Fhéooszoszág és Bltikum mgszzésébn jlölt mg. Mindzt 1940. dcmb 18-án 1. sz. Bboss-st c. utsítás fogllt

Részletesebben

PÁROS HOSSZÚ KÖRÖK GRÁFOKBAN

PÁROS HOSSZÚ KÖRÖK GRÁFOKBAN PÁROS HOSSZÚ KÖRÖK GRÁFOKBAN CSIKVÁRI PÉTER Kivonat. Ebben a jegyzetben bebizonyítjuk Bondy és Simonovits következő tételét. Ha egy n csúcsú egyszerű gráf nem tartalmaz C k kört akkor az éleinek száma

Részletesebben

Harmonikus rezgések összetevése és felbontása

Harmonikus rezgések összetevése és felbontása TÓTH.: Rezgésösszetevés (kibővített óravázlat) 30 005.06.09. Harmonikus rezgések összetevése és felbontása Gyakran előfordul hogy egy rezgésre képes rendszerben több közelítőleg harmonikus rezgés egyszerre

Részletesebben