MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI"

Átírás

1 Az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr../2008. (..) ÖTM rndlt a katasztrófavédlmi szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint szrvknél rndszrsíttt hivatásos bosztások mghatározásáról A fgyvrs szrvk hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hszt.) a (2) bkzdésénk b), h), k), l) pontjában, valamint (4)-(5) és (7) bkzdésébn, a katasztrófák llni védkzés irányításáról, szrvztéről és a vszélys anyagokkal kapcsolatos súlyos balstk llni védkzésről szóló 1999.évi LXXIV. törvény 52. -ának b) pontjában, továbbá a tűz llni védkzésről, a műszaki mntésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. tv ának (2) bkzdésénk 4. pontjában kapott flhatalmazás alapján, az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr fladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Kormány rndlt 1. -ának c) pontjában mghatározott fladatkörömbn ljárva, a (Hszt) ának (5) bkzdés szrint a közigazgatási minőségpolitikáért és szmélyztpolitikáért fllős minisztrrl gytértésbn a kövtkzőkt rndlm l: 1. A rndlt hatálya kitrjd: a) a hivatásos katasztrófavédlmi szrvk, az Országház Tűzoltóparancsnokság, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, (a továbbiakban gyütt: rndvédlmi szrvk), hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaira és ha a jogszabály ttől ltérőn nm rndlkzik a szrződéss szolgálati viszonyban álló (a továbbiakban gyütt: hivatásos állomány) tagjaira; b) a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok vonatkozásában a fnntartó önkormányzatokra; c) a minisztériumba brndlt, illtv más szrvhz vzénylt hivatásos állományúakra. I. Fjzt Szmélyzti hatáskörök A katasztrófavédlmi főigazgató hatáskör 2. (1) Kzdményzi a Köztársasági Elnök (továbbiakban: KE) és a minisztr jogköréb tartozó szmélyzti döntésk mghozatalát. (2) Engdélyzi a főtiszt és tiszt részér a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kivétlévl az illtmény nélküli szabadságot. (3) A hivatásos állomány tagját dicsértbn és jutalomban részsíti, valamint a rndvédlmi szrv, illtv szrvzti gység halottjává nyilvánítja. 1

2 (4) Elkészíti a főigazgató-hlyttsk minősítését, tljsítményértéklését, és jóváhagyásra a minisztrhz fltrjszti, továbbá a trülti bsorolású katasztrófavédlmi szrvk igazgatói (vztői) és hlyttsi stébn jóváhagyja. (5) A kinvzési hatásköréb tartozók stébn a közvtln hozzátartozók munkatársi viszonyba krülését, valamint külföldi nm állami kitünttés vislését ngdélyzi. (6) Egyztt a Katasztrófavédlmi Érdkgyzttő Tanáccsal. (7) A közvtln alárndltségéb tartozó központi szrvzti gységknél rndszrsíttt bosztásokba krülő, illtv lévő: a) főtisztt, tisztt, zászlóst, tiszthlyttst soron lőléptti, fiztési fokozatban lőrsorolja, csökknti gy évvl a fiztési fokozatának várakozási idjét, a bosztási illtményét az adott fiztési fokozatra mgállapítottnál lgfljbb 30%-kal magasabban, illtv 20%-kal alacsonyabban mgállapíthatja, minősítését, illtv szolgálati jllmzését jóváhagyja, hazai tanintézt alaptagozatára, tanfolyamaira biskolázza, részér más krső foglalkozást, a főigazgató-hlyttsk, főosztályvztők és a trülti bsorolású szrvk vztőink szabadságot ngdélyz; b) a zászlóst, tiszthlyttst hivatásos állományba vszi, hivatásos állományba visszavszi, szolgálati viszonyát mgszüntti, soron kívül lőléptti, fgylmi fnyítést szab ki rá, hazai tanintézt alaptagozatára, tanfolyamaira biskolázza, illtmény nélküli szabadságot ngdélyz. (8) Előléptti a nyugállományú főtisztt, tisztt, az zrds kivétlévl. A katasztrófavédlmi főigazgató szolgálati bosztásokkal kapcsolatos döntési 3. (1) Javaslatot tsz a minisztrnk a főigazgató-hlyttsk, a Katasztrófavédlmi Oktatási Központ igazgatójának szolgálati bosztásba történő kinvzésér, más bosztásba hlyzésér, vzénylésér, rndlkzési állományba hlyzésér, szolgálati bosztás llátásával való mgbízására, áthlyzésér, szolgálati bosztásból való flmntésér, továbbá gyakorolja flttük az gyéb munkáltatói jogokat. (2) Szolgálati bosztásba kinvzi, más bosztásba hlyzi, vzényli, szolgálati bosztás llátásával mgbízza, áthlyzi, szolgálati bosztásból flmnti, flfüggszti az zrdsi rndfokozattal rndszrsíttt bosztásba tartozókat a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokság kivétlévl mly bosztásokat a rndlt 1. mlléklt tartalmazza. (3) A kinvzési hatásköréb tartozók vonatkozásában, valamint a közvtln alárndltségéb tartozó központi szrvzti gységknél a főtiszti és tiszti rndfokozattal rndszrsíttt bosztások btöltésér vonatkozóan az önkormányzati tűzoltó-parancsnokság kivétlévl pályázatot írhat ki. (4) A közvtln alárndltségéb tartozó központi szrvzti gységknél, háttérintézményknél rndszrsíttt szolgálati bosztásokba főtisztt, tisztt, zászlóst, tiszthlyttst kinvzi, más bosztásba hlyzi, vzényli, rndlkzési állományba hlyzi, szolgálati bosztás llátásával mgbízza, áthlyzi, szolgálati bosztásból flmnti, flfüggszti. 2

3 (5) Szolgálati bosztásba kinvzi, flmnti, szolgálati fladat llátásával mgbízza, mint központi szrv vztőj az irányítása alá tartozó trülti szrv gazdasági vztőjét. A katasztrófavédlmi főigazgató katasztrófavédlmi szrvkkl kapcsolatos jogköri 4. (1) A főigazgatóság főosztályvztőit, főosztályvztő-hlyttsit, osztályvztőit, valamint vlük azonos jogállású vztőit, szolgálati bosztásba kinvzi, más bosztásba hlyzi, vzényli, szolgálati bosztás llátásával mgbízza, áthlyzi, szolgálati bosztásból flmnti. (2) A mgyi katasztrófavédlmi igazgatókat a mgyi közgyűlés lnök lőzts vélményévl a Fővárosi Polgári Védlmi Igazgatóság, igazgatóját a Főpolgármstr lőzts vélményévl szolgálati bosztásba kinvzi, más bosztásba hlyzi, vzényli, szolgálati bosztás llátásával mgbízza, áthlyzi, szolgálati bosztásból flmnti. A mgyi katasztrófavédlmi igazgató-hlyttskt, a fővárosi polgári védlmi igazgató-hlyttst szolgálati bosztásba kinvzi, más bosztásba hlyzi, vzényli, szolgálati bosztás llátásával mgbízza, áthlyzi, szolgálati bosztásból flmnti. (3) A Rpülőtéri Katasztrófavédlmi Igazgatóság igazgatóját és igazgató-hlyttsét, valamint a KOK igazgató-hlyttsét és az Országház Tűzoltó-parancsnokság parancsnokát szolgálati bosztásba kinvzi, más bosztásba hlyzi, vzényli, szolgálati bosztás llátásával mgbízza, áthlyzi, szolgálati bosztásból flmnti. A katasztrófavédlmi főigazgató jogköri a hivatásos önkormányzati tűzoltóság vonatkozásában (1) A hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok javaslatára: a) közrműködik a 7. (1) bkzdésébn mghatározottak mgvalósításában; 5. (2) Vélményzési jogkört gyakorol a fővárosi hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnoki bosztás btöltésér vonatkozó pályázat fltétli, illtv a minősítésénk és a tljsítmény értéklésénk összállításánál. (3) A fővárosi hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok stébn a munkáltatói jogkörrl rndlkző fővárosi közgyűlés, illtv a főpolgármstr kzdményzésér végzi a hivatásos szolgálati viszonyba történő kinvzéssl, a szolgálati viszony mgszünttésévl és a rndfokozattal kapcsolatos szmélyzti intézkdésk lőkészítését, illtv a hatásköréb tartozó intézkdés mgtétlét. (4) Az (1) bkzdésbn mghatározott javaslatot a törvénybn mghatározott és a főigazgatót mgilltő gyéb szmélyzti hatáskörökt illtőn is a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok a szakmai flügyltt llátó mgyi katasztrófavédlmi igazgató útján trjszti lő. 3

4 A mgyi katasztrófavédlmi (fővárosi polgári védlmi) igazgató, valamint az zkkl azonos jogállású szrvzti gység vztőjénk hatáskör 6. (1) A mgyi katasztrófavédlmi (fővárosi polgári védlmi) igazgató, valamint az zkkl azonos jogállású szrvzti gység vztőj (a továbbiakban: mgyi igazgató) kzdményzi, illtv javaslatot tsz a katasztrófavédlmi főigazgatóságnál a KE-i, valamint a minisztr és a főigazgató jogköréb tartozó hatáskörök alkalmazására. (2) A mgyi igazgató az irányítása alá tartozó trülti és hlyi szrvzti gységknél gyakorolja az alábbi hatáskörökt: a) főtiszt, tiszt (az igazgató-hlytts és a gazdasági vztő kivétlévl) zászlóst, tiszthlyttst soron lőléptti, fiztési fokozatban lőr sorolja, csökknti gy évvl a fiztési fokozatának várakozási idjét, a bosztási illtményét az adott fiztési fokozatra mgállapítottnál, lgfljbb 30 %-kal magasabban, illtv 20 %-kal alacsonyabban mgállapíthatja, részér más krső foglalkozást és szabadságot ngdélyz; b) zászlóst, tiszt-hlyttst hivatásos állományba vszi, soron kívül lőléptti, fgylmi fnyítést szab ki rá, hazai tanintézt alaptagozatára, tanfolyamaira biskolázza, illtmény nélküli szabadságát ngdélyzi; c) a hivatásos állomány tagjait dicsértbn és jutalomban részsíti, valamint a szrvzti gység halottjává nyilvánítja; d) a hivatásos állomány tagjának minősítését, szolgálati jllmzését, tljsítményértéklését az igazgató-hlytts és a gazdasági vztő kivétlévl jóváhagyja; ) a bosztásba történő kinvzési hatásköréb tartozók vonatkozásában ngdélyzi a közvtln munkatársi viszonyba krülést; f) a hlyi érdkgyzttő fórummal gyztt. (3) A mgyi igazgató az igazgatóság és az irányítása alá tartozó hlyi szrv hivatásos állományának tagjait a más kinvzési hatáskörb tartozók kivétlévl szolgálati bosztásba kinvzi, flmnti, flfüggszti, rndlkzési állományba, vagy más bosztásba hlyzi, vzényli, szolgálati bosztás llátásával mgbízza: a) főtisztr, tisztr (alzrdsi rndfokozatig) rndfokozatot és a szolgálati viszonyt érintő kivétlévl fgylmi fnyítést szab ki; b) a kinvzési hatásköréb tartozó főtiszt, tiszti rndfokozattal rndszrsíttt bosztások btöltésér pályázatot írhat ki; c) A mgyi igazgató vélményzési jogkört gyakorol a szakmai flügylt alá tartozó hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnoki bosztás btöltésér vonatkozó pályázat fltétli, illtv a tűzoltóparancsnok minősítésénk és a tljsítmény értéklésénk összállításánál; d) a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok stébn a tűzoltó-parancsnokságot fnntartó hlyi önkormányzat munkáltatói jogkörrl rndlkző képvislő-tstült, illtv az általa kijlölt tisztségvislőj kzdményzésér végzi a hivatásos szolgálati viszonyba történő kinvzéssl, a szolgálati viszony mgszünttésévl és a rndfokozattal kapcsolatos szmélyzti intézkdésk lőkészítését, illtv mgtétlét; ) közrműködik a 5. (1) bkzdésébn mghatározottak mgvalósításában. (4) A Rpülőtéri Katasztrófavédlmi Igazgatóság és a Katasztrófavédlmi Oktatási Központ igazgatója a mgyi igazgatóval azonos jogállású vztő. 4

5 A hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok hatáskör 7. (1) A hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok (továbbiakban: tűzoltó parancsnok) javaslatot tsz a szakmai flügyltt llátó mgyi igazgató közrműködésévl a főigazgatónak a magasabb szintű hatáskörök alkalmazására. (2) A tűzoltóparancsnok munkáltatói jogkörébn: a) a főtiszt zrds kivétlévl, továbbá tiszt, zászlós, tiszthlytts, tisztst soron lőléptti, bsorolási osztályon blül alacsonyabb bosztási katgóriába hlyzi, kártérítési fllősségét mgállapítja; hazai tanintézt alaptagozatára, tanfolyamára biskolázza; szrvzti gység halottjává nyilvánítja; dicsértbn és jutalomban részsíti. A bosztási illtményét az adott fiztési fokozatra mgállapítottnál lgfljbb 30%-kal magasabban, illtv 20%-kal alacsonyabban mgállapíthatja; részér illtmény nélküli szabadságot ngdélyz; fiztési fokozatban történő lőrsorolását, fiztési fokozatban várakozási idjénk gy évvl csökkntését, más krső foglalkozását, a közvtln munkatársi viszonyba krülést, valamint szabadságát ngdélyzi; b) a főtiszt, tiszt minősítését, illtv szolgálati jllmzését, továbbá a tljsítmény értéklését lkészíti; fgylmi fnyítést szab ki rá a rndfokozatot és szolgálati viszonyt érintő fnyítés kivétlévl; c) a zászlóst, tiszthlyttst, tisztst hivatásos állományba vszi; szolgálati viszonyát mgszüntti; visszavszi; soron kívül lőléptti; fgylmi fnyítést szab ki rá; minősítését, illtv szolgálati jllmzését jóváhagyja; d) szolgálati bosztásba kinvzi, más bosztásba hlyzi, vzényli, rndlkzési állományba hlyzi, szolgálati bosztás llátásával mgbízza, áthlyzi, szolgálati bosztásból flmnti, flfüggszti a főtisztt, tisztt, zászlóst, tiszthlyttst, tisztst. (3) Előléptti a nyugállományú zászlóst, tiszthlyttst. (4) A Fővárosi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka az irányítása alá tartozó hlyi szrvk hivatásos állománya fltt is gyakorolja a 7. -ban mgjlölt hatáskörökt. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltási Mntési parancsnokait a tűzoltóparancsnokot mgilltő munkáltatói jogkörrl ruházhatja fl. (5) A hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fnntartó önkormányzat polgármstr (fővárosban a főpolgármstr) a tűzoltóparancsnokkal szmbn: a) gyakorolja azokat a hatáskörökt (3.mlléklt) mly nm tartozik a minisztr, a főigazgató, illtv a képvislő tstült hatásköréb; b) a tűzoltóparancsnokkal szmbn állományilltéks parancsnoki hatáskörbn jár l; c) II. fokon lbírálja a tűzoltóparancsnok által hozott fgylmi és kártérítési ügykbn az állomány tagjai által bnyújtott panaszt, fllbbzést, továbbá azon szolgálati panaszokat, amlyknk a tűzoltóparancsnok nm adott hlyt. 5

6 II. Fjzt Szrvzési hatáskörök A katasztrófavédlmi főigazgató szrvzési hatásköri 8. (1) Az irányítása alá tartozó katasztrófavédlmi szrvk vonatkozásában a szrvzési munkát irányítja, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok stébn a mgyi katasztrófavédlmi igazgatóságok útján flügyli. (2) Javaslatot tsz a minisztrnk trülti szintű hivatásos katasztrófavédlmi (polgári védlmi, illtv állami tűzoltósági) szrv létrhozására és mgszünttésér; (3) A főigazgatóságon és trülti bsorolású háttérintézményinél, valamint a mgyi katasztrófavédlmi (fővárosi polgári védlmi) igazgatóságokon: a) főosztályt (csak a főigazgatóságon), osztályt, csoportot és az azokkal azonos jogállású szrvzti gységt létrhoz, módosít, mgszüntt, alárndltségét és mgnvzését mghatározza; b) az gys szrvzti gységknél a szakmai fladatok llátását figylmb vév a hivatásos bosztásokat a munkaköri jgyzéknk mgfllőn mghatározza, módosítja, illtv átcsoportosítja; c) a szükségs idgnnylv-tudást, valamint a ruhanormát a konkrét hivatásos bosztáshoz a szrvzési állománytáblázatban mghatározza. (4) Hlyi szintű hivatásos katasztrófavédlmi, állami tűzoltósági szrvzti gységt a minisztr lőzts gytértésévl létrhoz és mgszüntt. (5) Jóváhagyja a mgyi katasztrófavédlmi (fővárosi polgári védlmi) igazgatóság és az azzal azonos jogállású szrvk szrvzti és működési szabályzatait, valamint az Országház Tűzoltó-parancsnokság ügyrndjét. Az Országos Katasztrófavédlmi Főigazgatóság főigazgatója szrvzési hatáskör a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok vonatkozásában 9. (1) Egytértési jogot gyakorol a szrvzti flépítés, a hivatásos bosztások mghatározásánál, valamint a vztői, tűzmglőzési, késznléti és funkcionális bosztások losztásánál. (2) Előztsn gytértési jogkört gyakorol a szrvzési állománytáblázatok jóváhagyásánál. (3) Ellátja a Fővárosi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állományszrvzési munkájának flügyltét. 6

7 A mgyi katasztrófavédlmi (fővárosi polgári védlmi) igazgató, valamint az zkkl azonos jogállású szrvzti gység vztőjénk hatáskör 10. (1) Javaslatot tsz a főigazgatónak a normatív finanszírozású létszámhlyk bővítésér, az önkormányzatok által finanszírozott hivatásos tűzoltói létszámhlyk létrhozására. (2) Javaslatot tsz a főigazgatónak a 9. (1) és (2) bkzdésibn mghatározottakra; (3) Kzdményzi a polgári védlmi kirndltség létrhozását és mgszünttését; (4) Ellátja a szakmai flügylt alá tartozó hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság szrvzési munkájának flügyltét, vélményzi a szrvzési állománytáblázat, valamint a szrvzti és működési szabályzat trvztét. A hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok hatáskör 11. (1) Javaslatot tsz a szakmai flügyltt llátó mgyi katasztrófavédlmi igazgató útján a 9. (1), (2) és a 10. (1) bkzdésébn mghatározottakra. (2) Gyakorolja a 8. (3) bkzdés c) pontjában mghatározott hatáskörökt. III. Fjzt Állománytáblázat 12. (1) A állománytáblázat a szrvzti és működési szabályzat, illtv az ügyrnd mlltt rndlt hatálya alá tartozó rndvédlmi szrvk működésénk alapvtő okmánya, rndlttés az adott szrv flépítésénk, valamint a rndszrsíttt bosztásainak és azokhoz kapcsolódó normatíváknak mghatározása. (2) A állománytáblázat tartalmazza: a) a szrv mgnvzését, jogállását, szrvkódját (munkáltatói számát), a szrvzti hirarchiában lfoglalt hlyét (központi, trülti, hlyi szrv); b) a rndvédlmi szrvknél a rndszrsíttt hivatásos (önkormányzati finanszírozású hivatásos), a köztisztvislői, a közalkalmazotti (önkormányzati finanszírozású közalkalmazotti), bosztások: ba) munkaköri mgnvzését a munkaköri jgyzéknk mgfllőn, és az llátott fladat jllgét zárójlbn, bb) darabszámát, bc) hivatásosnál a munkaköri jgyzéknk mgfllőn a vztőnél a vztői szintnk mgfllő illtményr jogosultságot, a bosztotti állománynál a bosztás bsorolási osztályát és a bosztási katgóriáját, és mindn munkakörnél a bosztásban lérhtő lgmagasabb rndfokozatot, az lőírt iskolai szintjét és a mghatározott szakképsítést, továbbá a bosz- 7

8 tással járó kötlző idgnnylv-tudást, illtv ha az idgnnylv-tudásért nylvpótlék fizthtő (szükségs), valamint a ruhanormát, bd) köztisztvislőnél a bsorolási osztályt, a képsítési lőírást, b) közalkalmazottnál a fiztési osztályt, a spciális képsítési lőírást, c) a katasztrófavédlmnél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál szrződéss állományúval btölthtő hivatásos bosztások mgjlölését; d) a vztői katgória szintjénk jlölését: ) a vszélys katasztrófavédlmi és tűzoltói pótlékra jogosult hivatásos bosztások mgjlölését; f) az a)-) pontokban mghatározottakon kívül mindazokat az adatokat, mlyk az állománytáblázat hitlsség, a kzlhtőség és flhasználás mgkönnyítés, továbbá a szrvzti flépítés tükrözés érdkébn szükségsk. (3) Önálló állománytáblázattal rndlkznk: a) az Országos Katasztrófavédlmi Főigazgatóság, aa) a Katasztrófavédlmi Oktatási Központ, ab) mgyi katasztrófavédlmi (fővárosi polgári védlmi) igazgatóság, ac) a Rpülőtéri Katasztrófavédlmi Igazgatóság, b) hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál: ba) a fővárosi hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokság, bb) a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokság; (4) A állománytáblázat adatait az gységs számítógéps szmélyzti, munkaügyi és szrvzési nyilvántartó rndszr sgítségévl kll nyilvántartani, illtv állománytáblázat formájában kiadni. (5) A minisztr irányítása alá tartozó rndvédlmi szrvk állománytáblázatait a katasztrófavédlmi főigazgatóság szmélyzti és munkaügyi fladatokat llátó szrvzti gység készíti, kiadja, kzli, az érintttk értsítését lvégzi, az adatokat és az állománytáblázatok rdti példányát az iratkzlési szabályoknak mgfllőn tárolja. (6) Az állománytáblázatban rögzíttt bármly adat módosítása, változtatása az állománytáblázatot készítő szrv visszaigazolásával lép hatályba. (7) Az állomány tagjait csak az állománytáblázatban rndszrsíttt bosztásokon lht foglalkoztatni. (8) A állománytáblázatok iratkzlésr vonatkozó szabályok szrinti kzléséért az állománytáblázattal rndlkző szrvk vztői fllősk. (9) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság szrvzti és működési szabályzatát a szakmai flügyltt llátó mgyi katasztrófavédlmi igazgatóság, a fővárosi hivatásos önkormányzati tűzoltóság stén az Országos Katasztrófavédlmi Főigazgatóság lőzts vélményénk figylmbvétlévl továbbá a szrvzési állománytáblázatát, illtv annak módosítását az Országos Katasztrófavédlmi Főigazgatóság lőzts gytértésévl az illtéks önkormányzati képvislő-tstült (fővárosban a közgyűlés) által mgbízott polgármstr, illtv főpolgármstr hagyja jóvá. (10) A főigazgatóságnak az állománytáblázat módosításáról - a szrvzési adatok kzlhtőség, valamint az országos nyilvántartása céljából átirat, illtv az állománytáblázat számí- 8

9 tástchnikai módszrrl (hálózaton vagy mágnss adathordozón) és kinyomtatott formában történő mgküldésévl tájékoztatniuk kll a minisztérium szmélyzti és munkaügyi fladatokat llátó szrvzti gységét. (11) A minisztérium szmélyzti és munkaügyi fladatokat llátó szrvzti gység a szrvzési változásokról a fjzt költségvtési trvzés és llnőrzés érdkébn tájékoztatja a minisztérium gazdálkodási és pénzügyi fladatokat llátó szrvzti gységét, valamint az állománytáblázatok gy példányát részér mgküldi. IV. Fjzt A munkáltatói jogkörök gyakorlásával kapcsolatos közös szabályok 13. (1) Ha a munkáltatói jogkörök gyakorlása során a döntésr lőkészíttt javaslat több szaktrültt vagy több azonos szintű vztő hatáskörét érinti, a vztők kötlsség az gyzttésk lvégzés. A javaslatokat koordináció után, a szolgálati út btartásával kll jóváhagyásra lőtrjsztni. (2) A munkáltatói jogkört gyakorló vztők a hatáskörükt, illtv azok gy részét a szmélys fllősségük mlltt hlyttsikr, valamint a szaktrültk vonatkozásában azok vztőir átruházhatják. (3) Azonos hatáskörrl rndlkző vztők (parancsnokok) gymás intézkdésit nm módosíthatják, vita stén a flügyltt gyakorló közvtln közös vztő dönt. (4) A főigazgató által kzdményztt szrvzti és létszámmódosítások kövtkztébn flszabaduló létszámhlyk az adott rndvédlmi szrvnél flhasználhatók. (5) Ha a rndvédlmi szrvnél rndszrsítni kívánt hivatásos bosztást a munkaköri jgyzék nm tartalmazza, akkor a hivatásos állományút a tábornoki és zrdsi rndfokozattal rndszrsíttt bosztások kivétlévl a vonatkozó szabályok szrint a hasonló munkaköri fladatokat igénylő, a munkaköri jgyzékbn szrplő hivatásos bosztásba kll bsorolni. (6) A tábornoki és zrdsi rndfokozattal rndszrsíttt bosztások mgnvzését, számát, illtv krtszámát, mgoszlását a rndlt 1. mlléklt tartalmazza. (7) A rndvédlmi szrvk ügylti, késznléti és készültségi szolgálatainak körét a rndlt 2. mlléklt tartalmazza. (8) A minisztr, a főigazgató és az alacsonyabb szintű vztők munkáltatói jogkörét bmutató táblázatot a rndlt 3. mlléklt tartalmazza. (9) A munkaköri jgyzékbn mghatározott rndszrsíttt hivatásos bosztásokat, a btöltésükhöz szükségs kövtlménykt, a bosztásokban lérhtő lgmagasabb rndfokozatot, valamint a bosztásokhoz tartozó bsorolási osztályt és bosztási katgóriát a rndlt 4. mlléklt tartalmazza. 9

10 14. (1) Ez a rndlt a kihirdtését kövtő 8. napon lép hatályba. (2)A rndlt hatálybalépésévl gyidjűlg hatályát vszti a) a blügyminisztr irányítása alá tartozó szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint szrvknél rndszrsíttt hivatásos bosztások mghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18. ) BM rndlt, b) a blügyminisztr irányítása alá tartozó szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint- szrvknél rndszrsíttt hivatásos bosztások mghatározásáról szóló 11/1997. (II.18.) BM rndlt módosításáról szóló 13/2001. (VI. 29.) BM rndlt, c) a blügyminisztr irányítása alá tartozó szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint szrvknél rndszrsíttt hivatásos bosztások mghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rndlt módosításáról szóló 19/2004. ((VI.1.) BM rndlt. (3) A (2) bkzdés a rndlt hatálybalépését kövtő napon hatályát vszti. Bajnai Gordon 10

11 1. mlléklt a ( ) ÖTM rndlthz Táblázat a tábornoki és az zrdsi rndfokozattal rndszrsíttt létszámhlyk mgnvzéséről, számáról és mgoszlásáról I. TÁBORNOKI RENDFOKOZATTAL RENDSZERESÍTETT BEOSZTÁSOK Katasztrófavédlm - Központi szrv (OKF): = főigazgató 1 = főigazgató-hlytts 3 - Trülti szrvk: = igazgató (fővárosi polgári védlmi) 1 Hivatásos önkormányzati tűzoltóság - Trülti szrvk: = tűzoltóparancsnok (fővárosi) 1 Tábornoki rndfokozattal rndszrsíttt státusok összsn: 6 II. EZREDESI RENDFOKOZATTAL RENDSZERESÍTETT BEOSZTÁSOK Katasztrófavédlm - Központi szrv (OKF): = főosztályvztő 14 = hivatalvztő 1 - Trülti szrvk: = igazgató (KOK) 1 = igazgató (mgyi katasztrófavédlmi) 19 = igazgató (rpülőtéri katasztrófavédlmi) 1 = igazgató-hlytts (fővárosi polgári védlmi) 2 = igazgató-hlytts (mgyi katasztrófavédlmi) 19 = igazgató-hlytts (rpülőtéri katasztrófavédlmi) 1 Hivatásos önkormányzati tűzoltóság - Trülti szrvk: = tűzoltóparancsnok-hlytts (fővárosi) 2 = főosztályvztő (fővárosi) 8 = főosztályvztő (régióvztő Közép-psti Tűzmglőzési Régió, Észak-psti Tűzmglőzési 4 Régió, Dél-psti Tűzmglőzési Régió, Budai Tűzmglőzési Régió) - Hlyi szrvk: = tűzoltóparancsnok (Közép-Psti Tűzoltási, Mntési Parancsnokság főváros) mgyszékhlyi és 20 érdi hivatásos önkormányzati tűzoltóság. Ezrdsi rndfokozattal rndszrsíttt státusok összsn: 92 11

12 2. mlléklt a ( ) ÖTM rndlthz A hivatásos katasztrófavédlmi szrvk és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok ügylti, késznléti és készültségi szolgálatai körénk mghatározása KATASZTRÓFAVÉDELEM (hivatásos önkormányzati tűzoltóság) Ügylti szolgálatok: - Vztőügylt (központi szrv) - Trülti szintű ügylt (mgyi, fővárosi ügylt) - Hlyi szintű ügylt (Rpülőtéri Katasztrófavédlmi Igazgatóság, hlyi bsorolású hivatásos önkormányzati tűzoltóságok) Késznléti jllgű szolgálatok körénk mghatározása: - Az ügylti szolgálatba nm sorolt váltásos munkarndb tartozó bosztások, amlykbn a szolgálati vagy gyéb kijlölt hlyn kll szolgálatot tljsítni, olyan késznléti hlyztbn, amikor a bkövtkztt fladat végrhajtására azonnali flkészülési idő nélkül kll a bavatkozást biztosítani. Késznléti szolgálatok körénk mghatározása: - Késznléti szolgálat stén, az érinttt a hivatali munkaidjén túl, a szolgálattljsítés hlyén kívül áll késznlétbn és szükség stén a szolgálati bosztáshoz lőírt fladatra kötls jlntkzni. Készültségi szolgálatok körénk mghatározása: - Készültségi szolgálat stén a hivatásos állomány tagjának rndkívüli körülményk miatt (árvíz, hlyi katasztrófa stb.) a szolgálattljsítési hlyén vagy az állományilltéks parancsnok által mghatározott hlyn kll tartózkodnia és fladatokat végzni. 12

13 3. mlléklt a ( ) ÖTM rndlthz Táblázat a munkáltatói jogkörök szintjihz kapcsolódó gys munkáltatói jogkörök mgoszlásáról A hatáskör trült A munkáltatói jogkör mgnvzés Főigazgató Mgyi katvd. (Főv. PV. Ig. és azonos jogállású Fővárosi, Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Önkormányzati képvislőtstült, Fővárosi Közgyűlés Polgármstr, Főpolgármstr Hivatásos állományba vétl: - zászlóst, tiszthlyttst, tisztst 1.2. Flvétli korhatár alóli mntsítés, ill. hozzájárulás [Hszt. 37. (3) bk. alapján] 1. Szolgálati viszony létsítés, állományba vétl 3. Rndfokozatot és a szolgálati viszonyt érintő fgylmi döntésk 1.3. Szolgálati viszony mgszünttés: - zászlóst, tiszthlyttst, tisztst 1.4. Hivatásos állományba való visszavétl: - zászlóst, tiszthlyttst, tisztst 2.1. Soron kívüli lőlépttés: - zászlóst, tiszthlyttst, tisztst 2.2. Soron történő lőlépttés: - főtisztt, tisztt, - zászlóst, tiszthlyttst, tisztst 3.1. Rndfokozatban történő visszavtés: - zászlóst, tiszthlyttst, tisztst 3.2. Lfokozás: - zászlóst, tiszthlyttst, tisztst 3.3. Szolgálati viszony mgszünttés: - zászlós, tiszthlytts, tiszts stébn 3.4. Rndfokozati várakozási idő mghosszabbítása: - zászlós, tiszthlytts, tiszts stébn 3.5. Alacsonyabb szolgálati bosztásba hlyzés: 13

14 Rndfokozatot, bosztást és szolgálati viszonyt nm érintő gyéb fgylmi döntésk Egyéb döntésk - főtisztt, tisztt - zászlóst, tiszthlyttst, tisztst 3.6. Fddés, mgrovás, pénzbírság, fiztési fokozatban visszavtés: - főtisztt, tisztt - zászlóst, tiszthlyttst, tisztst 3.7. Bosztásból flfüggsztés: - tábornokot - főtisztt, tisztt - zászlóst, tiszthlyttst, tisztst 4.1. Bosztásba kinvzés, más bosztásba hlyzés, bosztás llátásával mgbízás, bosztásból való flmntés: - tábornoki rndfokozattal rndszrsíttt bosztásba - zrdsi rndfokozattal rndszrsíttt bosztásba - főtiszti, tiszti rndfokozattal rndszrsíttt bosztásba - zászlósi, tiszthlyttsi rndfokozattal rndszrsíttt bosztásba 4.2. Szolgálati bosztásba kinvzi és szolgálati bosztásból flmnti a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokot, fővárosban a főigazgató, többi hlyn az illtéks mgyi katasztrófavédlmi igazgató vélményénk kikérésévl (Hszt (1) bk. és Tt. 28. (1) bk. c)-d) pontja alapján) 4.3. Rndlkzési állományba hlyzés: - tábornokot - főtisztt, tisztt, zászlóst, tiszthlyttst, tisztst 4.4. Bosztás btöltésér pályázat kiírása: - tábornoki rndfokozattal rndszrsíttt bosztásba - zrdsi rndfokozattal rndszrsíttt bosztásba - főtiszti, tiszti rndfokozattal rndszrsíttt bosztásba 14

15 5.1. Hazai tanintézt alaptagozatára, tanfolyamaira: - tábornokot - főtisztt, tisztt - zászlóst, tiszthlyttst, tisztst 6.1. Más szrvhz vzénylés: - zászlóst, tiszthlyttst, tisztst 6.2. Egynruha vislési jog ngdélyzés, mgvonása: - tábornok - főtisztnk, tisztnk - zászlósnak, tiszthlyttsnk, tisztsnk 6.3. Illtmény nélküli szabadság ngdélyzés: - tábornok részér - főtiszt, tiszt részér - zászlós, tiszthlytts, tiszts részér 6. E g y é b d ö n t é s k 6.4. A fgyvrs szrv és a szrvzti gység halottjává való nyilvánítás: - szrvzti gység halottjává 6.5. Kitünttésk, lismrésk: - kitünttésr való fltrjsztés a KE-höz - kitünttő díjak, szolgálati jl, tanácsosi, főtanácsosi cím adományozása - dicsért, jutalom 6.6. Fiztési fokozatban történő lőrsorolás, fiztési fokozat várakozási idjénk csökkntés: - tábornok - főtiszt, tiszt - zászlós, tiszthlytts, tiszts 6.7. Közvtln munkatársi viszonyba krülés ngdélyzés 6.8. Más krső foglalkozás ngdélyzés: - tábornok - főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthlytts, tiszts 6.9. Hlyi Érdkgyzttő Fórummal gyzttés 15

16 6.10. Másodfokon dönt a fgylmi fnyítés és a kártérítési határozat lln bnyújtott panasz ügyébn [Hszt (1), (3) bk. és 159. (4) bk. alapján] Szabadság ngdélyzés: - tábornok részér - főtiszt, tiszt részér - zászlós, tiszthlytts, tiszts részér A hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokság szmélyzti és munkaügyi tvéknységénk közvtln szakmai flügylt [Hszt (3) bk. alapján] 7.1. Mgyi katasztrófavédlmi (fővárosi polgári védlmi) és azzal azonos jogállású rndvédlmi szrvk szrvzti és működési szabályzatának + Országház Tp. ügyrndjénk jóváhagyása 7.2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokság létrhozása és mgszünttés a minisztr lőzts gytértésévl [Tt. 28. (1) bk. a) pontja és (2) bk. a) pontja alapján] Rövidítésk: KE= Köztársasági Elnök Hszt = A fgyvrs szrvk hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény Tt = A tűz llni védkzésről, a műszaki mntésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény Kat = A katasztrófák llni védkzés irányításáról, szrvztéről és a vszélys anyagokkal kapcsolatos súlyos balstk llni védkzésről szóló évi LXXIV törvény 16

17 4. mlléklt a.(.) ÖTM rndlthz KATASZTRÓFAVÉDELEM (polgári vdlm, hivatásos állami tűzoltóság) Vztői munkakörök Képsítési és gyéb kövtlményk Szrv Vztő szint Munkakör (bosztás) Rndfokozati maximum Állami iskolai Szakmai iskolai Spciális rndészti Spciális kövtlményk K ö z p o n t i a Hszt. 245/H. (2) bk. szrinti illtményr jogosult a Hszt. 245/H. (2) bk. szrinti illtményr jogosult főosztályvztői illtményr jogosult Főigazgató Főigazgató-hlytts Főosztályvztő Hivatalvztő tábornok zrds gytm gytm, vagy főiskola szakirányú flsőfokú RSZV pszichológiai alkalmasság Szóvivő főosztályvztőhlyttsi illtményr jogosult Főosztályvztő-hlytts alzrds RSZV 17

18 Osztályvztő osztályvztői illtményr jogosult Titkárságvztő alzrds Szrv Vztő szint Munkakör(bosztás) T r ü l t i főosztályvztői illtményr jogosult Igazgató (fővárosi polgári védlmi) Igazgató (mgyi katasztrófavédlmi) Igazgató (KOK, rpülőtéri katasztrófavédlmi) Igazgató-hlytts (fővárosi polgári védlmi) Rndfokozati maximum Állami iskolai tábornok gytm zrds gytm, vagy főiskola Képsítési és gyéb kövtlményk Szakmai iskolai szakirányú flsőfokú Spciális rndészti RSZV Spciális kövtlményk pszichológiai alkalmasság főosztályvztőhlyttsi illtményr jogosult Igazgató-hlytts (mgyi katasztrófavédlmi) Igazgató-hlytts (KOK, rpülőtéri katasztrófavédlmi) osztályvztői illtményr jogosult Osztályvztő alzrds 18

19 Karmstr Szakcsoportvztő (KOK) H l y i osztályvztői illtményr jogosult Tűzoltóparancsnok (Országház) Kirndltség-vztő (polgári védlmi) RSZV I. Bsorolási osztály Képsítési és gyéb kövtlményk Szrv Bosztási katgória Munkakör (bosztás) Rndfokozati maximum Állami iskolai Szakmai iskolai Spciális rndészti Spciális kövtlményk K ö z p o n t i VI. Osztályvztő-hlytts Alosztályvztő Kimlt főrfrns Munkabiztonsági főflügylő Vztő ügylts alzrds gytm, vagy főiskola szakirányú flsőfokú RSZV pszichológiai alkalmasság 19

20 K ö z p o n t i V. IV. Csoportvztő mntésszrvzési, mglőzésivszélyhlyzt-kzlési, mntési,lakosságvédlmi, oktatási, képzési,llnőrzési, hatósági, ngdélyzési,balstlhárítási, minősíttt időszaki Kimlt főlőadó mntésszrvzési, mglőzési vszélyhlyzt-kzlési, mntési, lakosságvédlmi, oktatási, képzési, llnőrzési, hatósági, ngdélyzési, balstlhárítási, minősíttt időszaki Főlőadó mntésszrvzési, mglőzési vszélyhlyzt-kzlési, mntési, lakosságvédlmi, oktatási, képzési, llnőrzési, hatósági, ngdélyzési, balstlhárítási, minősíttt időszaki őrnagy gytm, vagyfőiskola szakirányú flsőfokú pszichológiai alkalmasság III. Előadó mntésszrvzési, mglőzési vszélyhlyzt-kzlési, mntési, lakosságvédlmi, oktatási, képzési, llnőrzési, hatósági, ngdélyzési, százados 20

21 II. balstlhárítási, minősíttt időszaki Fogalmazó mntésszrvzési, mglőzési vszélyhlyzt-kzlési, mntési, lakosságvédlmi, oktatási, képzési, llnőrzési, hatósági, ngdélyzési, balstlhárítási, minősíttt időszaki I. Szrződéss Pályakzdő hadnagy Képsítési és gyéb kövtlményk Szrv Bosztási katgória Munkakör(bosztás) T r ü l t i VI. Osztályvztő-hlytts Alosztályvztő Nvlési parancsnok Rndfokozati maximum Állami iskolai alzrds gytm, vagy főiskola Szakmai iskolai szakirányú flsőfokú Spciális rndészti RSZV Spciális kövtlményk pszichológiai alkalmasság 21

22 Kimlt főrfrns T r ü l t i Csoportvztő vszélyhlyzt-kzlési, fldrítési,- mglőzési, hatósági, mntés- és védlmszrvzési,alkalmazási és irányítási,llnőrzési, lakosságvédlmi, óvóhlyi, iskola rndszrű szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzői) gytm, vagyfőiskola szakirányú flsőfokú pszichológiai alkalmasság Kimlt főtanár V. Kimlt főlőadó vszélyhlyzt-kzlési, fldrítési,- mglőzési, hatósági, mntés- és védlmszrvzési, alkalmazási és irányítási, llnőrzési, lakosságvédlmi, óvóhlyi, iskola rndszrű szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzői) Kimlt főllnőr Ügyltvztő Karmstr-hlytts alzrds 22

23 T r ü l t i IV. III. Főlőadó vszélyhlyzt-kzlési, fldrítési,- mglőzési, hatósági, mntés- és védlmszrvzési, alkalmazási és irányítási, llnőrzési, lakosságvédlmi, óvóhlyi, iskola rndszrű szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzői) Főtanár Ügylts Koncrtmstr Előadó vszélyhlyzt-kzlési, fldrítési,- mglőzési, hatósági, mntés- és védlmszrvzési,alkalmazási és irányítási, llnőrzési, lakosságvédlmi, óvóhlyi, iskola rndszrű szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzői) Tanár Szólamvztő Ügylts Oktató őrnagy százados gytm, vagyfőiskola szakirányú flsőfokú pszichológiai alkalmasság 23

24 H l y i II. I. V. IV. III. II. I. Szrződéss Pályakzdő hadnagy Fogalmazó vszélyhlyzt-kzlési, fldrítési,- mglőzési, hatósági, mntés- és védlmszrvzési, alkalmazási és irányítási, llnőrzési, lakosságvédlmi, óvóhlyi, iskola rndszrű szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzői) Szolgálatparancsnok (Rpülőtér) Szolgálatparancsnok (Országház) Szolgálatparancsnokhlytts (Rpülőtér) Hírközpontvztő (Rpülőtér) Szrződéss alzrds őrnagy százados Pályakzdő hadnagy 24

25 II. Bsorolási osztály Képsítési és gyéb kövtlményk Szrv Bosztási katgória Munkakör (bosztás) Rndfokozati maximum Állami iskolai Szakmai iskolai Spciális rndészti Spciális kövtlményk T r ü l t i IV. III. Szolgálatvztő Tchnikai ügylts Szolgálatparancsnokhlytts Szakoktató Ügylts Sgédlőadó vszélyhlyzt-kzlési, fldrítési,- mglőzési, hatósági, mntés- és védlmszrvzési, alkalmazási és irányítási, llnőrzési, lakosságvédlmi, óvóhlyi, iskola rndszrű szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzői) Műmstr Kiképző főtörzszászlós középiskola szakirányú középfokú pszichológiai alkalmasság 25

26 Tchnikus vszélyhlyzt-kzlési, fldrítési,- mglőzési, hatósági, mntés- és védlmszrvzési, alkalmazási és irányítási, llnőrzési, lakosságvédlmi, óvóhlyi, iskola rndszrű szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzői) Ügylts Znész II. Gépjárművztő I. Szrződéss főtörzsőrmstr Pályakzdő őrmstr középiskola vagy szakiskola szakirányú alapfokú H l y i IV. III. II. I. Szolgálatvztő Különlgs szrkzlő (Rpülőtér) Bosztott tűzoltó Gépjárművztő Szrződéss főtörzszászlós Szrparancsnok (Rpülőtér) főtörzsőrmstr középiskola középiskola vagy szakiskola szakirányú középfokú szakirányú alapfokú pszichológiai alkalmasság Pályakzdő őrmstr 26

27 HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG Vztői munkakörök Szrv Vztő szint Munkakör (bosztás) Rndfokozati maximum Állami iskolai Képsítési és gyéb kövtlményk Szakmai iskolai Spciális rndészti Spciális kövtlményk T r ü l t főosztályvztői illtményr jogosult Tűzoltóparancsnok (fővárosi) Tűzoltóparancsnokhlytts (fővárosi) Főosztályvztő (fővárosi) főosztályvztőhlyttsi Szolgálatvztő (fővárosi) illtményr jogosult Főosztályvztő-hlytts (fővárosi) tábornok zrds alzrds gytm gytm, vagy főiskola szakirányú flsőfokú RSZV pszichológiai alkalmasság i osztályvztői illtményr jogosult Osztályvztő H l y i főosztályvztői illtményr jogosult Tűzoltóparancsnok (mgyszékhlyi, Közép- Psti Tűo.Mnt.Pk, Érdi tűzoltóság) Tűzoltóparancsnok (késznléti gységgl rndlkző tűzoltóság osztályvztői Tűzoltóparancsnok zrds alzrds 27

28 illtményr jogosult (késznléti gységgl nm rndlkző tűzoltóság) Osztályvztő I. Bsorolási osztály Képsítési és gyéb kövtlményk Szrv Bosztási katgória Munkakör (bosztás) Rndfokozati maximum Állami iskolai Szakmai iskolai Spciális rndészti Spciális kövtlményk Osztályvztő-hlytts T r ü l t i VI. Alosztályvztő Kimlt főrfrns alzrds gytm, vagy főiskola szakirányú flsőfokú RSZV pszichológiai alkalmasság Tűzoltási csoportvztő Ügyltvztő 28

29 T r ü l t i V. Csoportvztőtűzoltási és műszaki mntési, tűzmglőzési, tűzvizsgálati,hatósági, szakhatósági, bvtés-irányítási, biztonság-tchnikai,kiképzési, szolgálatszrvzési Kimlt főlőadó tűzoltási és műszaki mntési, tűzmglőzési, tűzvizsgálati, hatósági, szakhatósági, bvtésirányítási, biztonságtchnikai, kiképzési, szolgálatszrvzési Szakágvztő tűzoltási és műszaki mntési, tűzmglőzési, tűzvizsgálati, hatósági, szakhatósági, bvtésirányítási, biztonságtchnikai, kiképzési, szolgálatszrvzési alzrds gytm, vagyfőiskola szakirányú flsőfokú pszichológiai alkalmasság Háttérparancsnok T r ü l IV. Főlőadó tűzoltási és műszaki mntési, tűzmglőzési, tűzvizsgálati, hatósági, szakhatósági, bvtésirányítási, biztonságtchnikai, őrnagy 29 gytm, vagy főiskola szakirányú flsőfokú pszichológiai alkalmasság

30 t i kiképzési, szolgálatszrvzési III. Mérnöktűzoltási és műszaki mntési, tűzmglőzési, tűzvizsgálati,hatósági, szakhatósági, bvtés-irányítási, biztonságtchnikai,kiképzési, szolgálatszrvzési Szakrfrns tűzoltási és műszaki mntési, tűzmglőzési, tűzvizsgálati, hatósági, szakhatósági, bvtésirányítási, biztonságtchnikai, kiképzési, szolgálatszrvzési Törzstiszt Előadó tűzoltási és műszaki mntési, tűzmglőzési, tűzvizsgálati, hatósági, szakhatósági, bvtésirányítási, biztonságtchnikai, kiképzési, szolgálatszrvzési Hírközpontvztő százados 30

31 Fogalmazó tűzoltási és műszaki mntési, tűzmglőzési, tűzvizsgálati, II. hatósági, szakhatósági, bvtésirányítási, biztonságtchnikai, kiképzési, szolgálatszrvzési I. Szrződéss Pályakzdő hadnagy Képsítési és gyéb kövtlményk Szrv Bosztási katgória Munkakör(bosztás) Rndfokozati maximum Állami iskolai Szakmai iskolai Spciális rndészti Spciális kövtlményk H l y i VI. Osztályvztő-hlytts Alosztályvztő Kimlt főrfrns gytm, vagy főiskola szakirányú flsőfokú RSZV pszichológiai alkalmasság V. Csoportvztő tűzoltási és műszaki mntési, tűzmglőzési, kiképzési, Kimlt főlőadó tűzoltási és műszaki mntési, tűzmglőzési, kiképzési, Szolgálatparancsnok alzrds 31

32 Főlőadó tűzoltási és műszaki mntési, tűzmglőzési, kiképzési, IV. Rohamparancsnok Hajóskapitány (tűzoltóhajó) őrnagy Búvár-szolgálatvztő Szolgálatparancsnokhlytts III. Előadó tűzoltási és műszaki mntési, tűzmglőzési, kiképzési, Főgépész (tűzoltóható) Mrülés-vztő százados II. Fogalmazó tűzoltási és műszaki mntési, tűzmglőzési, kiképzési, I. Szrződéss Pályakzdő hadnagy II. Bsorolási osztály Képsítési és gyéb kövtlményk Szrv Bosztási katgória Munkakör (bosztás) Rndfokozati maximum Állami iskolai Szakmai iskolai Spciális rndészti Spciális kövtlményk T IV. Szolgálatvztő főtörzszászlós középiskola szakirányú középfokú pszichológiai alkalmasság 32

33 r ü l t i III. Sgédlőadó tűzoltási és műszaki mntési, tűzmglőzési, kiképzési, Hírközpont vztőhlytts II. Gépjárművztő I. Szrződéss főtörzsőr mstr középiskola vagy szakiskola szakirányú alapfokú Pályakzdő őrmstr Képsítési és gyéb kövtlményk Szrv Bosztási katgória Munkakör(bosztás) Rndfokozati maximum Állami iskolai Szakmai iskolai Spciális rndészti Spciális kövtlményk H l y i IV. Rohamparancsnokhlytts Szolgálatparancsnokhlytts Mrülésvztő-hlytts Szrparancsnok főtörzszászlós középiskola szakirány középfokú pszichológiai alkalmasság III. Tchnikus tűzoltási és műszaki mntési, tűzmglőzési, kiképzési Sgédlőadó tűzoltási és műszaki mntési, tűzmglőzési, kiképzési Vgyi mntsítő 33

34 Mntésvztő Különlgs szrkzlő Hírközpontkzlő Gépész (tűzoltóhajó) Kormányos Mntőszr-kzlő Bosztott tűzoltó Búvár II. Gépjárművztő Matróz Híradós I. Szrződéss főtörzsőrmstr Pályakzdő őrmstr középiskola, vagy szakiskola szakirányú alapfokú Mgjgyzés: a -gal jlztt tiszthlyttsi bosztásoknál a szakirányú középfokú szakmai iskolai gl rndlkzők illtmény bsorolás szmpontjából ggyl magasabb bosztási katgóriába sorolhatók. RSZV: rndészti szakvizsga 34

35 35

36 INDOKOLÁS 1.) A Blügyminisztérium mgszűnésévl a katasztrófavédlmi szrvk és a tűzoltóság szakmai irányítása az Önkormányzati és Trültfjlsztési Minisztérium fladatköréb krült. A blügyminisztr irányítása alá tartozó szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint szrvknél rndszrsíttt hivatásos bosztások mghatározásáról szóló 11/1997. (II.18.) BM rndlt a korábban a Blügyminisztérium irányítása alá tartozott szrvk (rndőrség, határőrség, katasztrófavédlm és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság) tkinttébn szabályozta a munkáltatói jogkörök mgoszlását és mghatározta az szrvknél rndszrsíttt bosztásokat. A Katasztrófavédlmi Oktatási Központ (továbbiakban: KOK) bosztásai a minisztériumi szrvk között voltak mgjlnítv. Az Oktatási Főigazgatóság mgszünttésévl a KOK az Országos Katasztrófavédlmi Főigazgatóság irányítása alá krült. Emlittt körülményk ttték indokolttá a hatásköröknk ÖTM rndltbn történő szabályozását. Főbb változások a BM rndltbn szabályozottakhoz képst: a rndlt csak katasztrófavédlmi szrvkr és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokra vonatkozó szmélyzti hatásköri kérdéskt szabályozza; a rndlt trvzt tartalmazza a KOK bosztásait; a tűzoltóságnál foglalkoztatott különlgs szrkzlői bosztáshoz korábban középfokú állami és szakmai képsítés volt mghatározva, amly a bosztás fladatait illtőn túlképzésnk bizonyult, a mgszrztt ismrtk csak magasabb bosztásban, szrparancsnok, szolgálatparancsnok hlytts bosztásban szükségsk. A különlgs szrkzlői bosztás btöltők, illtv azok várományosai az gy évs tűzoltó szakmunkásképzés lvégzését részbn nm vállalták, továbbá a képzési kapacitás sm biztosítja szakképzés mgszrzését. A jlnlgi rndltbn a különlgs szrkzlői bosztás képsítési kövtlmény, középiskolai érttségi bizonyítvány, alapfokú tűzoltó szakképsítés és tűzoltó tchnikai kzlői alaptanfolyamhoz kötött, műszaki szaktanfolyam, géptípusonként. A változás nm rdményzi a bavatkozások színvonalának csökknését, azonban munkaidő mgtakarítást rdményz. A fgyvrs szrvk hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) január 1-i hatállyal úgy rndlkztt, hogy nm minősül a szolgálati viszony jllgét mghatározó, sajátos szolgálati körülményk között végztt, az élt- és a tsti épség kockáztatásával járó szolgálati tvéknységnk különösn: a gazdálkodással, a humánszolgálati, szmélyügyi, munkaügyi, gészségügyi, jogi, igazgatási, a tájékoztatási, szociális, művészti, közművlődési, ügyvitli, informatikai, üzmlttési, állatgészségügyi munkaköri fladat. A rndvédlmi szrvt irányító minisztrt a Hszt. flhatalmazza arra, hogy a közigazgatási minőségpolitikáért és szmélyztpolitikáért fllős minisztrrl gytértésbn fnt mlíttt munkakörökt is hivatásos bosztásként határozhatja mg, ha z a rndvédlmi 36

37 szrv biztonságos működésénk biztosítása, illtőlg a rndvédlmi ismrtk szükségsség miatt lngdhttlnül szükségs. A rndlt trvzténk 4. számú mlléklt tartalmazza a katasztrófavédlmi szrvknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál rndszrsítésr trvztt hivatásos szolgálati bosztásokat. A tűzoltóság állami és a polgári védlm január 1-ji intgrációja alkalmával, olyan szrvztk krültk kialakításra, amlyk jlntős (közl 30%-os) létszámcsökkntést és a funkcionális szrvk civilsítését rdményzték. A közalkalmazotti állomány aránya az összs létszámhoz képst 39 %. A katasztrófavédlmi szrvknél, illtv a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál az alábbi szaktrültkn, illtőlg munkakörökbn foglalkoztatottak létszámhlyi krülnk köztisztvislői vagy közalkalmazotti létszámhlykké átsorolásra. A hivatásos katasztrófavédlmi szrvknél: A központi szrvknél érinttt szolgálati bosztások: Szmélyzti szaktrült: kimlt főlőadó, főlőadó, lőadó; Nmztközi kapcsolatok: kimlt főlőadó; Jogi szaktrült: kimlt főlőadó; Gazdasági szaktrült: kimlt főlőadó, főlőadó; A trülti szrvknél az átminősítéssl érinttt szolgálati bosztások: Szmélyzti, gazdálkodási, műszaki, informatikai kimlt főlőadó, főlőadó Hlyi szrvknél az átminősítéssl érinttt szolgálati bosztások: Polgári védlmi kirndltségk: kimlt főlőadó, főlőadó, lőadó. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál: Trülti szrvknél az átminősítéssl érinttt szolgálati bosztások: Humán szaktrült: kimlt főlőadó, sgédlőadó; Informatikai szaktrült: kimlt főlőadó, főlőadó, lőadó; Műszaki és karbantartó szaktrült: kimlt főlőadó, főlőadó, lőadó; Költségvtési és gazdálkodási szaktrült: kimlt főlőadó, főlőadó, lőadó, sgédlőadó, bszrző-gépjárművztő; Titkársági és koordinációs szaktrült: kimlt főlőadó, főlőadó, lőadó; Kommunikációs és jogi szaktrült: kimlt főlőadó, sgédlőadó; Hlyi szrvknél az átminősítéssl érinttt szolgálati bosztások: Humán és gazdálkodási szaktrült: kimlt főlőadó, főlőadó, lőadó; A közalkalmazottak aránya, a tljs létszámhoz viszonyítva, a civilsítés végrhajtása után 47% lsz. A parancsnoki vztési rndszrhz való zavarmnts kapcsolódás érdkébn a vztői bosztások a civilsíttt munkatrültkn is mgőrzik hivatásos szolgálati minőségükt. 37

38 A vztői és zk utánpótlására, hlyttsítésér figylmb vhtő I/VI. bsorolási osztályba tartozó bosztásokat indokolt hivatásos szolgálati jogviszonyban mgtartani. A vztői bosztást btöltőknk mindn szaktrültn tljs rálátással ismrniük kll a szrvzt fladatait, tvéknységi körét. Vztői utánpótlásra csak olyanok vhtők számításba, akik a szrvztnél már huzamosabb időt ltöltöttk. Amnnyibn a vztői bosztások nm maradnak mg hivatásos jogviszonyban, úgy az állományból nm lht az utánpótlást biztosítani, mivl nm fogják vállalni a hivatásos szolgálati jogviszony fladását. A katasztrófavédlm és a tűzoltóságok hatósági, mglőzési munkakörink hivatásos állományú jogviszonyát indokolja, hogy trült a szrvknél alaptvéknység, spciális ismrtt és gyakorlatot kövtl mg. Az itt szolgálatot tjsítők többk között flügylik a vszélys üzmkt, a vszélys áruszállítást, részt vsznk a tűzvizsgálatban és tvéknységt spciális védőflszrléssl látják l. Az OKF alárndlt és a flügylt önkormányzati tűzoltóságok szrvztink működését szolgáló, illtv a szrvzt működéséhz kapcsolódó igazgatási, gazdálkodási, műszaki, informatikai, humánszolgálati, nmztközi kapcsolatok, tájékoztatási vztő és kimlt főrfrnsi bosztásai hivatásos állományban tartása, az alábbiak miatt indokolt. A katasztrófavédlm lmúlt 8 évs vszélyhlyzt kzlési tapasztalatai azt bizonyították, hogy a tljs civilsítés végrhajtása után, a bvthtő hivatásos állomány létszáma, a mgyék közötti átcsoportosítások llnér sm lnn lgndő a trültilg kitrjdt, időbn lhúzódó alkalmazások humán rőforrással történő kiszolgálására. A flsorolt funkcionális szrvk mobilizálható állománya a kitlpítéskt, a kitlpítttk lhlyzését, llátását, a bfogadó állomásokon a közösségi élt mgszrvzését végzik, szrvzik a pszicho-szociális llátást, d ha kll a közvtln védkzésbn is részt vsznk, figylmml arra, hogy a szükségs spciális flkészültséggl (flsőfokú katasztrófavédlmi-polgári védlmi szaktanfolyam) rndlkznk. A vszélyhlyzt kzlés időszakában, a végrhajtásban résztvvők trmésztsn az éltükt és tsti épségükt is kockáztatják. A nmztközi kapcsolatokért fllős vztők a Magyar Honvédséghz hasonló módon és intnzitással (időközönként napi) kapcsolatot tartanak a NATO illtéks szrvivl (SCEPC, OCHA, stb.). A nmztközi katasztrófavédlmi gyüttműködés krtébn Magyarország több országban az lhúzódó katasztrófák flszámolásában részt vsz. Évnt nmztközi katasztrófavédlmi gyakorlatok krülnk mgtartásra. A szmélyi állomány részvétl munkajogi szmpontból csak hivatásos jogviszony krtébn biztosítható. A tájékoztatás hitlsségénk mgőrzés érdkébn, a szolgálat jllg miatt szükségs, hogy a szóvivő (főosztályvztői bsorolásban) szintén hivatásos állományban maradjon, ugyanakkor PR és rndzvényszrvzésért fllős állomány közalkalmazotti jogviszonyban dolgozik. A Katasztrófavédlmi Oktatási Központ oktató állománya, id értv az igazgató és az igazgató-hlytts bosztást is, hivatásos jogviszonyát a szolgálati tvéknység jllg indokolja, miszrint a tűzoltó és polgári védlmi ismrtkt csak gl és gyakorlattal rndlkző képs hitlsn és hatékonyan oktatni, zért a tanári állomány utánpótlását blső rőforrásból lht biztosítani. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok funkcionális szrvi, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság kivétlévl, csak humán és a logisztikai szrvzti gységgl rndl- 38

39 kznk. Az itt foglalkoztatott vztők rndlkznk flsőfokú tűzoltó szakképzttséggl, figylmml arra, hogy a tűzoltóság tchnikai kiszolgálása spciális ismrtkt kövtl mg, A humán szrvzti gység vztőj tűzoltóság munkavédlmi fladatait is llátja, ami szintén a tűzoltó szakma ismrtét kövtli mg, különös figylmml a foglalkozás rndkívüli vszélysségér. Mindkét bosztásban szolgálatot tljsítő, ügylts tűzoltás-vztői bosztást is llát, szükség stén a bavatkozásban részt vht. A Tűzoltó Znkar tljs állományának hivatásos jogviszonyát a szolgálati tvéknység jllg és tartalma indokolja. A tvéknységük nm kizárólag művészti munkaköri fladat, hanm szolgálati rndzvénykn, kgylti szrtartásokon, a Tűzoltóság Alaki Szabályzatának mgfllőn kll fladatokat végrhajtani. 2.) A hatásköri kérdésk mghatározása tkinttébn a rndlt szabályozása a katasztrófavédlmi szrvk és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság vonatkozásában mintgy tízzr főt érint. 3.) A rndlt hatályba lépésévl az ddigi költségvtési finanszírozás trhi nm növkdnk. 39

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése Az Intgrációs Pdagógiai Rndszr projtlmin bépülés a Fsttics Kristóf Általános Művlődési Központ Póaszpti 1-8. évfolyamos és a Paodi 1-4. évfolyamos Általános Isola tagintézményin otató-nvlő munájába 2011/2012.

Részletesebben

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (3 éves, esti munkarend szerint) szakiskolai képzés közismereti oktatással 2014.

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (3 éves, esti munkarend szerint) szakiskolai képzés közismereti oktatással 2014. HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01 (3 évs, sti munkarnd szrint) szakiskolai képzés közismrti oktatással 2014. 1. A TANULÓK FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A képzés mgkzdésénk szükségs fltétli:

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

Á ú Ö Ú Á Á ú ú ú ú ü ü ú É ő ú ű ú ü Á É Á Í Á ú ú ú ű ú Ö ú ü ú ú ü ú ú ü ú ü ü ú ü ü ú ú ú ü ű ü ü ü ü ú ü ú ő ő ú ü ű ü ő ú ő ú ü ú ü ő ű ő ő ő ő ő ü ú ú ü ő ü ü ú ő ü ü ü ü ő ü Á ú ő ú ú ú ő Á ú ü

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

ű Ö ű ú ű ü ú Á ű Á ű Á ú ű ü ú ú Í ü Á ú Ö ú ú ú ű ú ü ú Ö ú ű ű É ü ű ü ű ű É ü ű Ö ú É ú ú ú Á Á Á Á Á Á ú Ö Á Á Á Á ú ú Á Í Ü Á Á ú ú ú ú Á Á Á ű ü ü ü Ö ű ú Á Á Á É ú Á Á ű ú Ö ű ú ű Ö ű ű Ö ű ű Ö

Részletesebben

ü ű ö Á ö Ü Ú Ö Á Á ö ő ö ö ö ű ű ö ő ő ö ő ü Ú ú ü ö ö ő Ö ö ő ö ő ő ö ú ö ő ő ö ö ú ö ő ö ö ő ö ö ő ö ő ö Ö ö ö ö ő ö ő ö ö ö ü ű ö ö ő ö ö ű ö ő ö ö ű ö ü ö ö ö ő ö ö ő ű ö ö ü ű ö ö ő ö ö ü ő ő ő ő

Részletesebben

Á É ü Ö Á ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö ű ö Í Ü ü ö ö ö Ü ö ö ö ö ü ö ö ú ö ö Í ű ö ű ü ö ú ü ü ű ö ö ö Ü ú ú ö ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű Á ü ü ü ö ü ö ö ü ü Í ö ü ü É ű ű ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

É ü É É ü Á Á Á ö É ú ő í á é ő á á á é é ü é é é é é ú é é ő ü ü é é í á é é é ő ő á é ü é é ü á é ú úá íő ű á ő é ü á á é é é é í üé á ő é é é ü Í é ő á í á é ú á á á é á ö ü Á á ő é é ü á é á á ö í

Részletesebben

Í É ő ű Á ő ő ú ű ő ő ű ú ü ő ú ű ő ú ú ü ő ú ü ú ü ü ü ő ő őü Í ú ű ő É ű Í ű ű ű ü ő ő ű ő ű ű Á Á ú ú ú ú ú Í ő Í ő ü ú ü Ü ő Á ő ő ő Á ő ő ő ű Ü ú ü Á ő ű É ü ú ő ú ü Ö Í É Ü É Ü ú Ü ő ő Ő Á ű ü ő

Részletesebben

Ü Á Á ü É ü ü Í ú Í ú É ű ü ű ü ö ö Í ü ö ü ü ö Í ü ö ö ö ú Í ü ö ö ü ű ö ú ö ö ö ú ú ö ű ö ű ü ü Í ü ú ü ú ö ú ú ú ú Ő É É Ü É Á ü ü Í ü ü ö ö ú ö Á Á Ő ü ü ú ú Ö ü ö ö ö ö ú Í ö ú ö Í ö ö Í ú Í Í ü ú

Részletesebben

í ö ö ü ü í ü ö ü ö í ú ú Ö ö ö ü ü ö ö ű í ö ö ü ű ö í ű ö ö ü Á ö í ö í í í í ö ö ű ű í í í í í í ö í Ú í ü ü ö ű ö ö í ú ö ö ö ö ö ö Á í ö ú í ü í ú í ú Á í ú í ú ú Á ü ü í í í ö í í Á ú í ö ö í í ú

Részletesebben

Ö ö ö í ö í ű ö ő ú ü í ú ő ő ő ú ő ú ő í ő í Á Ö ő ő í ö ö Ö í É Á Á ú Ú í í í í í ű ö í í í ő ö ü ü ö í í ú í í ö ő ü ú ő ö ö ő ú ú ö ű ú í ő Á ú ú ő ú ű ü í ú ü ü ü ö ő í ő Ö ú ö ö ö ő ü ü ö őí ö ö

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Í Ú ü Í ö ö ü É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ú ü ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö Í Í ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ú ö ö ü ü ú Í ö ü ű ö Í ü Í ü ö ö Í ö ö ö ö ü ü ű ö Í ö ö Ö ú Í ú Í ö ö ö ö ö ö ú ú Á ö ö

Részletesebben

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ú Ú Í Ú Ú ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ü É Í ü Á É Ö Ő ú Ö ű Ő Ő Ő Í Ö ü Í Á Ö Ö Í ű Ő Í É É ü ü Í ü Í Í ű Í Ö É Ö ü É ű ű Ö ü Í Í ü Ö Í ű Ö É Ö ű Ö ü Ő Ő Á Í Í Í Ö Í É É Í ű ü ü ű É ü ű Ö Ö Ö ü Ö Í ü ű

Részletesebben

Á Á Á ö Á ű Á Á ű ő ö ö í É ő í ő ő í ő ö ö ö ü ö ő É Ö ő í ü ü ö ö ő ö ő ő í ő ö ú ü ö ő Á ő ö ö í ö ö ö ö ú ő ú ú ő Í ü ő ő ű ő í ö ú ú ő ő ö ü ő É ö ő ö ö ő ü ö ú ő í ű ö ű ü ö ő í ö ő ő ő ö ő í í ö

Részletesebben

É Á í Ú É í ö í ő ú ö Í ö ü Ö ö ü ö Ö ö Á É őí ö ú ő í ő í ú ö í ő ő ö ú Ú ű ő ő Ú ü ö ú ü ö ö ü í Í ú ő í ü ü ő ö ö Ú ú Í Ú ü Ú ö ő ú ö ű ü í Ö Ö ö í ö ő ö ú ő Ú ú Ö í Ú ü í Á í É ő ö ő ö Á ű Ü í ü í

Részletesebben

ú ű ú ú ü í Ü í Ü ü ö ö ű í ö ű ü ö ö ö ö ö ú ú ü í í ű í ú ű ú ű ú ü ú ö ö ö ö ú ú í ű í ú ö ú ú ú ú ü ü ö ü ü ö ö ö ö ú í ü ö ü ú ö ü ü í ü í ö ü ü í ö í í ö í ú ü ö í í ú ü ö ü Á ü ú ü ö Á ö ö ü ö ü

Részletesebben

Ü É Á í í Á ü ű í ú í ű ü ü Ö í Ü É Í í ü ü ü ü í ú ü í ü ű í í ü ü í í ü Í ú ú ú ű ü É ü í ü í Í í í ű ú í ú Á í í Ü É í í ú ú ű í í í ü í ú Ö ü ü ü ú ű ü í í í ü ü ü ű ü ü ű í ű Ö í í í ü ú Ü É í ú ú

Részletesebben

Á É ú Ö ü ö É ü ő Á í ő ú ű ő ü ű ö ö ö Ö Ö ü í ü ű ö ő ö Ö ü ö í ü ő ő ő ö í ő ö ű í ü í ú í í í í í ő ő ö ő í ü ű í í ő í ő í ő ű í ű Ő í ú ű ü ö ö ő ő ő ü ö ö ő Ú ű ő í ü ő ö í ö ü ö ö ö ü ö ü ő í í

Részletesebben

ő ű ü ü ű í í ú ő Í ő ö ő ő ő í ö ő ő ő í ő ő ö ö ő ő í ő ö Í ő í ü ú ő ő ű ö ő ő ü É í ú ő ö ü ő ü ü ú ü ő í í ő ü í É í ú ő í ú í ő í í ú í ő ö Ú ő ú ő í Á Ú ő Ú Ú ú ú ü ő ő ü Ú í ú ő ő Á í í ű ő Ú ö

Részletesebben

ú í ö ü í íí ő ö ö ö ü ö ö ö ú ű ű Í Í í ő í ű í ő ü Í ő íú í ö ö ö ő í í í Í Í í í ö ö í í ö ö ö ő Í Í ÍÍ ö ö ő ö ö í ő ő ö í ö ö ú í ő ö ő í ö ő ö ö ö í ö ú Í ő í ű ö ő ú ö ő ö í í ő ö ö ő ö ö ú ö ű

Részletesebben

é é é ú Ü é é ü é é ú é ü é é ü é é é Á é é é é ú é é é ü é ú é é é ű í é é é é é é ü é í é ü é é é é é é é ú é é í ü é é ú í í é é é é ü í ü é é é é é é é í é é é é é ü é é é é é é í é é í ü é ú ü é é

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

Ö í í ű í ü í ú í ü í ü í ü í ű í íí ü ü ű í í ú ü í ü ü ü ü ü ü ü í ü í ű ü í ü í ü ü ü í ü ű ü ü ű Í ü í ü ü í í ű ű ű í ü ű ű ü ü ü Í ü ú ú ü ű ü í É ü í í ü ü í í ü í Ú í í ü ü í ű í í í ü ű Á Ú í

Részletesebben

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok agasépítési csoport PRIORITÁSOK: BRH=biztonságos és rndlttésszrű használat, =állagmgóvás, = műszak iés funkcionális szükség, =gyéb 13 Holdfény Utcai Óvoda Kincskrső Tagóvodája Prioritás gjgyzés 13.1 Krt

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

ö ü ő ö ű É ö ö ü ü ö ö ő ő ö ö ü ő ő ö ö ö ö ü ö úő ö ö ő ű ú ő ü ő ő É öü ú Í ú ü ő ő ú ű ő ú ü ú ú ú ő ö ö ő ö ü ü Ú ö ő ü ö ő ö ü ű ü ö ü ö ő ű ö ő ü ő ű ú ü ő ő ő ú ú ü ö ö ő ő ű ő Ü ö ö ö ö ű ú ö

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben

ű ö ö ö ű ö ö ö ű ö Á Á Á Á É ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Á ö Á Á ű Í ű Ü ö ú ü ü ö ú ú ü Ú ö ö ú ö ü ü Ü ú ö ö ö ű ö ö ű ö ü ü ű ö Í ű ö Ő Á Í ö ö ú ú ü ö ü ö Ó ö ú Í ü ö ű ö ü ö ű ú Í ö ü ú ö ö ú Á Ü

Részletesebben

Á ö ö Á É ü É ö í ü í ü é é é é é é í é é é ö é í í ü ö ü é é é é é ü í ü é ü ü é é é é é í é é ö é ú é é ú é é é í ö é ű ü é ö é é ü é é í ü í ü é é é é é ö é é é ö ö ö é ü ü é í é ü é í é é ú ú ö é Ö

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

Ó Á É Á É Ő Ü É í í ü ü ö ö ö ö í ü ü ü ö ö ö ö ü í Í í ö ű É ö í ö ö Í í ö ú Í ö í öíö ö í Í ö Í Í ú ü í í ö Ö ú ö É Í Íí ö ü É í ö Í í í Í ö É Í Íí Á ü ö Öú í Í í ü ü ü í Ú ú í Íí É í ö ö ö ü ö öí ö

Részletesebben

Í É É É ú ú ö ü Á ö Ó ú ö Ö ú ú ö ö É ü ű Í ű ú Á ö ö ö ö ü ö É ö ö ö Á ö ö ö ü Á Á É ö ö Í Í ű ú ú Í ü ö ű ü ö Í Í ö ü ö ö ö Ú ú Ö ö ü ö ú ú ű ö ü É ü Í ö ú ö ö ü ö ö ö ö ö ü ű ü ö É Á ü ú ú ö ö ö ü ü

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

Á Í Á É ö É í É í í ú Í ö Í Á ü ú í ő ú ú í É É Á Á ú ő ö ü Í ő ü ü ö í ő Í ő ű í ő ő ü ö ö ő í Í ö ő öíö ő ő í í ú ú ü í ü Í í ö ő Í ő ő ő ő ű ö ű ö Í ö ö ő ú ü ö ű Í ő ő Í ü ő ő ö ö ő Á ő ő ü ö ö ő ő

Részletesebben

é é É É Á Ó é ű ú ü ü é ü é ő é é é ü ő é ő É é é é í í Í é é ö é ú ö é Ö ő í é í é ú ú ü é é é ö ö é ő éí é é é ő é é ő é é í é é ő í ő é Á ö é í ö é ő é é ő é é é ő ö é ő ö é í í Í É é í é é é é é ö

Részletesebben

ő Á Ö ÉÓ Á É Ü É Í í ü ü ő ő ö Í ö ö ő í ő ö í ő í ü ö í ő ű í ö Ö ú ú Í ö í öíö ö Ö Í í ő í ü ü ö ö ö í Í ú Í í ö í í ü ö í ő É Í Í í ö í í Í í Í ÍÍ í ő Í í ő ú í ő ö ö ő É í ő Í ú ő Íő Í Í Í ÍÍ í Ö í

Részletesebben

ű ú ü ü ü ü ü ü ű ü ü É É É É ü ü Ú ű ú Í Á ú Ö Ö Ö Á Í Á ú ú ú ú Á Ö ű ú ú ú ü ű ú ű ű ü ú ű ú ú ü ú ú ű ú ú ü ü ü ú Ü Í Ö ü Ö Ú ü ú Ö ú ü ü Ö Á ú ű ú ü ú ű Ü ú ú ú ú ú ú ü ú Ü ű Ű ú ú ú ű ú ú ü ü ü ú

Részletesebben

Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í

Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í Ü ü Ö ü ú ö ö Ö ú Í ü Á í ö ö ö Ö ü ü í ü ö ű ö í ú í í í ö í í ű Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í í í ö ú í ö ö í í ü ü

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

ü ö É í ü ö ö í Í ü ö ü ú í ű ö É ú í í í í ü ö Ú ü ö ö ö Í ú í Á ö ö í Í í í í ö í í í í í í ü ü ú ö ö Í ö Á ö Á Í í Á í ö í ö í ü ö Í ö ö ü í í í Íü ö í Í í í í ö ü ú í í í í í ö í ü í ö Ü öí ű ü í í

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

í ú ő ü Í ö í í ú ú ü í í ő ú ö í Ú Í ö ú Á É Í Á É É í Á Á ö É ú É Ü Á Á ö É Á Á Á É É Á Í í ő ö Á Á Á Í ö É Í í Í í ő í ő í í Á Á É Á ő ő ő ő í í Í Í ő ö Ö É Á É ő Ú ö ö ö ő ő É Á É É Á Í Á ő É Á ő ő

Részletesebben

ú ő ű ű ő ő ő ő ú ő ü ü ü ú ú ü ő Ó ő ü ő ú ü ú ü ő ú ü ú ü ü ü ü ü ú ü ő ü ü ű ü ő ü ü ü ü ú ü ü ő ú ü ő ú ú ü ü ü ü ü ü ő ü ü ü ú ü ü ü Ö ü ú ú ü ü ű ű ü ü ü ő ü ő ü ü ú ú ú Í ü Ü Ö ű ú Ú ú ü ű ü ú ü

Részletesebben

Ö é Í Í ü ü é é ö é ö é ÖÍ é éé ű ú é Í ö ű ö é é é é é Í é é é Í Í ö é ö é é é ü ö é Ó Ö é ü é ü ü é é Ü é Í é é é ü ö é é ü é é ü é ö éé é é Í ú é é é Í é Í Í é é ü Í ö é ö é é é ü é ü Í é ü Á é é éé

Részletesebben