5. modul: Szilárdságtani Állapotok lecke: A feszültségi állapot

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. modul: Szilárdságtani Állapotok. 5.3. lecke: A feszültségi állapot"

Átírás

1 5 modul: Silárdságtai Állapotok 53 lck: A fsültségi állapot A lck célja: A taaag flhasálója mgismrj a fsültségi állapot fogalmait valamit mg tudja határoi g lmi pot körték fsültségi állapotát Kövtlmék: Ö akkor sajátította l mgfllő a taaagot, ha mg tudja határoi a fsültségi állapot fogalmait, mg tudja határoi a fsültségvktor, potbli fsültségi állapot, lmi kört fogalmát, fl tudja soroli a fsültségvktor össtvőit, fl tudja íri a fsültségvktor koordiátáit, fl tudja íri a fsültségi tort, ábráoli tudja a fsültségvktorokat a lmi kocká, fsültségi torból lő tudja állítai a más iráokho tartoó fsültségkoordiátákat, mg tudja határoi a fsültségi főtgl és a főfsültség dfiícióját, fl tudja íri a főiráok koordiáta-rdsréb a fsültségi tort, ábráoli tudja a főiráok koordiáta-rdsréb a,, 3 fsültségkt, mg tudja oldai a főtglproblémát, mg tudja határoi a főfsültségkt, mg tudja határoi a fsültségi főiráokat, ki tudja sámítai g potba a fsültségvktorokat, ábráoli tudja a pot fsültségi állapotát a lmi kocká, ki tudja sámítai a fsültségkoordiátákat Idősükséglt: A taaag lsajátításáho körülblül 55 prcr ls sükség Kulcsfogalmak: fsültségvktor, sűrűségvktor, potbli fsültségi állapot, lmi kört fsültségi állapota, fsültségvktor össtvői, fsültségvktor koordiátái, jobbsodratú dréksögű koordiáta-rdsr ormál fsültségvktor, csústató fsültségvktor, ormál fsültségi koordiáta, csústató fsültségi koordiáta, ascal, fsültségi tor, homogé, liáris függvé, simmtrikus tor fsültségi főtglk, főfsültségk, főtglprobléma, sajátérték fladat, liáris algbrai gltrdsr, mtriviális (m ulla) mgoldás, dtrmiás, ivariás A fsültségi állapot Tvékség: Olvassa l a bkdést! Gűjts ki, majd taulja mg a fsültségi állapotho tartoó alapfogalmakat! Rajolja fl a fsültségvktor össtvőit!

2 a) A fsültségvktor: a tst g mtstflülté mgosló blső rőrdsr sűrűségvktora (ititásvktora) Jlölés: ( r, ) r - aak potak hlvktora, aml a mtstflült va, - a poto átmő mtstflültk a tstből kiflé mutató ormális gségvktora b) otbli fsültségi állapot (lmi kört fsültségi állapota): A adott potra illskdő össs lmi flült fllépő fsültségvktorok össsség (halmaa) Ha rögíttt:, tulajdosága: A fsültségvktor össtvői, koordiátái: m a lmi flült ormális gségvktora, da l, m a lmi flült síkjába ső, m gmásra mrőlgs l gségvktorok l A l, m, gségvktorok jobbsodratú dréksögű koordiáta-rdsrt alkotak Tvékség: Olvassa l a bkdést! Gűjts ki, majd taulja mg a fsültségvktor össtvőit! Írja fl a fsültségvktor koordiátáit! Taulja mg a fsültség mértékgségét! A fsültségvktor össtvői (vktorok): - a ormál fsültségvktor: ( ) - a csústató fsültségvktor: A fsültségvktor koordiátái (skalárok): - a ormál fsültségi koordiáta: - a csústató fsültségi koordiáták: m m m l l l Mértékgség: SI alap mértékgség: N/m a (ascal, kijtés paskál) A méröki gakorlatba sokásos mértékgség: N/mm MN/m Ma

3 Tvékség: Olvassa l a bkdést! Írja fl a fsültségi tort! Írja fl a fsültségvktorok koordiátáit! Ábráolja a fsültségvktorokat g lmi kocká! A fsültségi tor: A pot lmi körték fsültségi állapotát a fsültségi tor jllmi gértlmű A fsültségvktor a homogé, liáris függvé tor - Diadikus lőállítás: F F - Mátrios lőállítás: - simmtrikus tor A fsültségi tor oslopai a,, koordiátáit tartalmaák l - a ormálisú lmi flült ébrdő fsültségvktor - a ormálisú síko fllépő ormálfsültség, - a ormálisú síko fllépő iráú csústató fsültség Simmtria:,, fsültség vktorok A F fsültségi tor hat gmástól függtl skaláris miséggl adható mg A,, ormálisú flült fllépő fsültségvktorok koordiátái: F, F, F A fsültségi állapot smlélttés: A,, fsültségvktorok koordiátáit ábráoljuk a potbli, három gmásra mrőlgs síko (a pot körtéből kiragadott lmi kocka látható oldallapjai)

4 Tvékség: Olvassa l a bkdést! A fsültségi tor alapjá írja fl a más iráokho tartoó fsültségkoordiátákat! Taulja mg a fsültségi főtglk, főfsültségk dfiícióját! Más iráokho tartoó fsültségkoordiáták lőállítása a fsültségi torból: F, F, m m m F F m c) Fsültségi főtglk, főfsültségk: Dfiíció: Ha a gségvktorra mrőlgs lmi flült, aa,akkor a fsültségi főirá (főtgl), főfsültség, a -r mrőlgs lmi flült főfsültségi sík Mgjgés:- Mid potba létik lgalább három főirá, amlk gmásra kölcsöös mrőlgsk lht érus is: - Tvékség: Olvassa l a bkdést! Írja fl a főiráok koordiáta-rdsréb a fsültségi tort! Vss l a főtglproblémát! Fsültségi tor a főiráok koordiáta-rdsréb F,, Mgállapodás a jlölésr és sorsámoásra: 3 Főtglprobléma (sajátérték fladat): Fladat: aokak a főiráokak és főfsültségkk a mghatároása, amlk lgt tsk a dfiícióba mgadott fltétlkk A főtglprobléma (sajátérték fladat) aoos módo írható fl a fsültségi és a alakváltoási állapotra,, F I, A I, F I A I

5 A fti gltkb: I - gségtor (idmtor) - főúlás, - főfsültség, - fsültségi / alakváltoási főirá E midkét stb g homogé liáris algbrai gltrdsr a vktor,, skaláris koordiátáira A mátriokat réslts kiírva:, Mgjgés: - Midig va lgalább három főirá, amlk kölcsöös mrőlgsk gmásra - A főfsültség / főúlás ulla is lht A liáris algbrai gltrdsr mtriviális (m ulla) mgoldásáak fltétl a, hog a liáris algbrai gltrdsr güttható mátriáak lmiből álló dtrmiásak ulláak kll li: dt F I, dt A I Réslts kiírva: dt, dt A mgoldás további lépésit csak a fsültségi állapotra mutatjuk b A dtrmiást kifjtv kapjuk a karaktristikus gltt: 3 F F F I II III A karaktristikus glt g harmadfokú algbrai glt a főfsültségkr

6 A főfsültségk mghatároása: Karaktristikus glt mgoldásai: a 3 főfsültségk A karaktristikus glt gütthatói a fsültségi tor skaláris ivariásai: F - a fsültségi tor lső skaláris ivariása, F F I 3 II a második skalár ivariás, - a fsültségi tor harmadik skalár ivariása III 3 Ivariás: koordiáta trasformációval smb álladó (koordiáta-rdsr válastásától függtlül ugaa a érték) A fsültségi főiráok mghatároása: Vissahlttsítés a liáris algbrai gltrdsrb:,,,,,,,, főirá főirá 3 főirá A,, 3 főfsültségkt a liáris algbrai gltrdsrb külö-külö bhlttsítv, at tapastaljuk, hog a gltk m függtlk gmástól (a három köül g glt a másik kttő liáris kombiációja ls) Eért a mgoldást úg kapjuk, hog a ismrtl i, i, i (i=,, 3) koordiáták köül gt ismrtk tkitük és a másik kttőt pdig a két függtl gltből a ismrtk tkittt koordiáta függvééb mghatárouk A ismrtk tkittt koordiáta végül abból a fltétlből sámítható, hog a gségvktor: Tvékség: Taulmáoa a gakorló fladatokat! Oldja mg öállóa is a gakorló fladatokat! Gakorló fladat: pot lmi körték fsültségi állapota Adott: a potba a F fsültségi tor és három, gmásra kölcsöös mrőlgs irá 5 4 F 8 3 Ma, 4 3, m m l, m l m l l Fladat: a) A potba a,, fsültségvktorok mghatároása b) A potbli fsültségi állapot smlélttés a lmi kocká c) A potba a fsültségvktor és a m l fsültség koordiáták mghatároása

7 Kidolgoás: a) A potba a,, fsültségvktorok mghatároása: [ ] F [ ] 8 3 Ma, (5 4 ) Ma 5 4 [ ] F [ ] Ma, ( 8 3 )Ma 5 Ma Ma [ ] F [ ] Ma, 4 3 ( 4 3 )Ma 4 Ma 3 b) fsültségi állapot smlélttés a lmi kocká: A lmi kocka ormálisú lapjára a koordiátáit, a ormálisú lapra a koordiátáit, a ormálisú lapra pdig a koordiátáit rajoljuk fl c) A potba a fsültségvktor és a m l fsültség koordiáták mghatároása: 5 4 / 3 5 / 3 4 / 3 8 / 3 / 3 [ ] [ F ] [ ] 8 3 / 3 / 3 6 / 3 6 / 3 8 Ma, 4 3 / 3 4 / 3 6 / 3 4 / 3 / 3 / 3 8 / Ma, / 3 / 3 l l 8 / Ma, / 3 / 3 m m 8 / Ma /

8 Gakorló fladat: pot lmi körték fsültségi állapota Adott: m 6Ma, 6Ma, 6Ma,, m, 85Ma, m 5Ma Fladat: a) A ormál fsültség és a csústató fsültség mghatároása b) A csústató fsültség mghatároása Kidolgoás: a) A ormál fsültség, és a csústató fsültség mghatároása: 6 6 A fsültségi tor a ismrt és ismrtl koordiátákkal: F Ma 6 6 A gltk, amiből a ismrtlk mghatárohatók:, m m Résltsámítások a lső glt flírásáho: F, Résltsámítások a második glt flírásáho: m m A mgoldadó gltrdsr és mgoldása: Ma 4 Ma 3 5 A fsültségi tor mátria: F 4 3 Ma b) A csústató fsültség mghatároása: 6 6

9 Ma 3 Gakorló fladat: A potba a főfsültségk és a fsültségi főiráok mghatároása Adott: F 3 4 Ma 4 9 Fladat: A potbli főfsültségk és fsültségi főiráok mghatároása Kidolgoás: Sajátérték fladat: F I ( F I) Liáris algbrai gltrdsr: ( ), (3 ) 4, 4 (9 ) A mtriviális mgoldás fltétl karaktristikus glt: dt F I Résltv: ( ) (3 )(9 ) 4 A karaktristikus glt mgoldása: 3 Ma Ehh a gökhö tartoó fsültségi főirá: 3 A karaktristikus glt további göki: (3 )(9 ) , Ma, Ma A fsültségi főiráok mghatároása a főfsültségkt vissahlttsítjük a liáris algbrai gltrdsrb főirá: főirá: 3 ( ) ( ) 5 5 A gltrdsr mgoldása:, 5 5 ( ) 5

A projekt keretében elkészült tananyagok:

A projekt keretében elkészült tananyagok: VÉGESEEM-MÓDSZER A pojt tébn lésült tananago: Anagtchnológá Matals tchnolog Anagtdomán Áamlástchna gép CAD tanönv CAD Boo CAD/CAM/CAE ltons példatá CAM tanönv Mééstchna Ménö optmalácó Engnng Optmaton Végslm-analís

Részletesebben

A VÉGESELEM-MÓDSZER ALAPJAI

A VÉGESELEM-MÓDSZER ALAPJAI A VÉGESEEM-MÓDSZER AAPJAI A projekt címe: Egségesített Jármű- és mobilgépek képés- és tananagfejlestés A megvalósítás érdekében létrehoott konorcium réstvevői: KECSKEMÉI FŐISKOA BUDAPESI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGUDOMÁNYI

Részletesebben

EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. együttható-mátrix x-ek jobb oldali számok 2.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ. easymaths.

EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. együttható-mátrix x-ek jobb oldali számok 2.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ. easymaths. www.symhs.hu mk ilágos oldl symhs.hu.lépés: GENERÁLÓ ELEM VÁLASZTÁSA Csk -s oszlopól és -s soról álszhunk gnráló lm, nullá nm álszhunk és lhőlg - gy -- érdms AZ JÁTÉKSZABÁLYAI.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ

Részletesebben

Projektív ábrázoló geometria, centrálaxonometria

Projektív ábrázoló geometria, centrálaxonometria Projektív ábráoló geometria, centrálaonometria Ennél a leképeésnél a projektív teret seretnénk úg megjeleníteni eg képsíkon, hog a aonometrikus leképeést (paralel aonometriát) speciális esetként megkaphassuk.

Részletesebben

SI mértékegység rendszer:

SI mértékegység rendszer: S értékgyég rndzr: Fizikai nnyiég S gyég nv S gyég zibólua Kifjzé Salapgyégkkl lktroo tölté (q) coulob lktroo fzültég, (), lktroo potnciálkülönbég volt V J/ kg ára rőég () apr / lktroo llnállá () oh Ω

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek Wieer folyamatok A következő két feladat azt mutatja, hogy az az eseméy, hogy egy sztochasztikus folyamat folytoos trajektóriájú-e vagy sem em határozható meg a folyamat véges dimeziós eloszlásai segítségével,

Részletesebben

EUKLIDESZI TÉR. Euklideszi tér, metrikus tér, normált tér, magasabb dimenziós terek vektorainak szöge, ezek következményei

EUKLIDESZI TÉR. Euklideszi tér, metrikus tér, normált tér, magasabb dimenziós terek vektorainak szöge, ezek következményei Eukldes tér, metrkus tér, ormált tér, magasabb dmeós terek vektoraak söge, eek követkemée Metrkus tér Defícó. A H halmat metrkus térek eveük, ha va ola, metrkáak eveett m: H H R {0} függvé, amelre a követkeők

Részletesebben

I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK. I.1. Sorozatok

I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK. I.1. Sorozatok Soozato 5 I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK I.. Soozato A legtöbb embe szóicsébe szeepel a soozat szó. Ez azt jeleti, hog edelezi valamile soozatfogalommal. Megéti, ha a miet sújtó

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

2. A geometria alapfogalmai A geometria alapfogalmai: pont, vonal, egyenes, sík, tér.

2. A geometria alapfogalmai A geometria alapfogalmai: pont, vonal, egyenes, sík, tér. 1. Mi z lpfoglom? Alpfoglom: olyn foglom, mit ismrtnk fogdunk l, nm tudunk más foglmk sgítségévl mghtározni, dfiniálni, lgflj szmléltsn körülírjuk. Mindn tudomány ilyn lpfoglmkr épül fl. (Egy foglmt úgy

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

Dr. Tarsoly Péter GEODÉZIA II

Dr. Tarsoly Péter GEODÉZIA II Dr. Tarsol Péter GEODÉZIA II Nugat-magarországi Egetem Geoiformatikai Kar Geodézia Taszék 03 Tartalomjegzék. A SOKSZÖGELÉS... 4. A SOKSZÖGVONALAK SZÁMÍTÁSA... 4.. Egszerese csatlakozó és egszerese tájékozott

Részletesebben

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. Számítás:. Olvassuk be két pont koordinátáit: (, y) és (2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. 2. Olvassuk be két darab két dimenziós vektor komponenseit: (a, ay) és (b, by). Határozzuk

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

STATISZTIKAI MÓDSZEREK

STATISZTIKAI MÓDSZEREK HAJTMAN BÉLA STATISZTIKAI MÓDSZEREK Egetem egzet Pázmá Péter Katolkus Egetem, Bölcsészettudomá Kar Plscsaba, 0. Bevezetés Az első félévbe (Bostatsztka) a statsztka alapat smertük meg. Természetese ez

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: Óvárié dr. Balajti Zsuzsaa egyetemi adjuktus SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL x 1-2x 2 6 -x 1-3x 3 = -7 x 1 - x 2-3x 3-2 3x 1-2x 2-2x 3 4 4x 1-2x 2 + x 3 max Alapfogalmak: feltételrendszer (narancs színnel jelölve), célfüggvény

Részletesebben

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]...

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]... A Guss elimiáció Tekitsük egy lieáris egyeletredszert, mely m egyeletet és ismeretlet trtlmz: A feti egyeletredszer együtthtómátri és kibővített mátri: A Guss elimiációs módszer tetszőleges lieáris egyeletredszer

Részletesebben

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma 94 Műveletek II MŰVELETEK A művelet fogalma Az elmúlt éveke már regeteg művelettel találkoztatok matematikai taulmáyaitok sorá Először a természetes számok összeadásával találkozhattatok, már I első osztálya,

Részletesebben

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben