EUKLIDESZI TÉR. Euklideszi tér, metrikus tér, normált tér, magasabb dimenziós terek vektorainak szöge, ezek következményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EUKLIDESZI TÉR. Euklideszi tér, metrikus tér, normált tér, magasabb dimenziós terek vektorainak szöge, ezek következményei"

Átírás

1 Eukldes tér, metrkus tér, ormált tér, magasabb dmeós terek vektoraak söge, eek követkemée Metrkus tér Defícó. A H halmat metrkus térek eveük, ha va ola, metrkáak eveett m: H H R {0} függvé, amelre a követkeők teljesülek:./ m, 0, akkor és csak akkor, ha po. deft./ m, m, smmetra 3./ H eseté m, m, m, háromsög egelőtleség A metrka a 3 dmeós geometra tér távolságáak általáosítása. Példa: dskrét metrka: m,:, ha és külöböők, és lege m,:0, ha. Bércesé Novák Áges

2 Normált tér Defícó: A H halmat ormált ak eveük, ha va ola : H R {0} függvé, a ú. orma, amelre a követkeők teljesülek:. 0 akkor és csak akkor, ha 0. α α 3. vektorok össeadása, sámok össeadása A orma függvét sokás a absolút értékhe hasoló. jellel s jelöl.. 0, akkor és csak akkor, ha 0. α α 3.. háromsög egelőtleség A orma a absolút érték függvé ullától való távolság, vektor hossa általáosítása. Tehát a vektor hossa s tekthető ormáak, és a sokásos absolút érték s mel halmaba? Tétel: Mde ormált tér metrkus tér B.: Kostruktív, megaduk eg metrkát: m,: - Erről kell boíta, hog redelkek a metrka tulajdoságaval, hf előadáso leírtuk. Bércesé Novák Áges

3 Bércesé Novák Áges 3 Defícó: A s: V V R függvét skalárs soratakskalársoratak eveük, ha a követkeő tulajdoságokkal redelkek:. V eseté s, 0, és s, 0 a. cs. a., ha 0 potív deft., V eseté s, s, smmetrkus 3., V és λ R eseté sλ, λs, homogé 4.,, V eseté s, s, s, leárs vektorok össeadása, sámok össeadása Példa: Lege,,, K T R és,,, K T R. Ekkor a két vektor eg lehetséges skalárs sorata: s, K Defícó: A skalársoratos tereket eukldes terekek eveük. Tétel: Mde, véges dmeós vektortér Eukldes tér. B.: Kostruktív, megaduk eg skalársoratot. A előő példába sereplő skalársorat megfelel: s, K V eseté s, 0, és s, 0 a. cs. a., ha 0 potív deft 0 K., V eseté s, s, smmetrkus s, K s,, V és λ R eseté sλ, λs, homogé sλ, λ λ λ λ λ K λs,,, V eseté s, s, s, leárs s,,, s s K

4 Megjegés: Sokás a skalársoratot a követkeőképpe s jelöl:. s,<,> vag:. s,. Tétel: Mde skalársoratos tér ormált tér. B.: kostruktív: megadjuk a ormát :s, / A orma első és másodk tulajdosága a skalársorat első és másodk tulajdoságából teljesül hf., előadáso leírtuk. A háromsög-egelőtleséghe aoba be kell boíta a alább tételt: Tétel : Cauch-Buakovskj-Schwart egelőtleség: <a,b> <a,a>.<b,b> Boítás: Tektsük a <aλb, aλb skalársoratot. 0 <aλb, aλb > a potív deft tulajdoság matt 0 <aλb, aλb ><a,a><a, λb> <λb, a> <λb, λb <a,a><a, λb> <λb, λb> λ <b, b> <a,b>λ<a,a>. E λ-ra éve eg egsmeretlees másodfokú egelőtleség: λ s<b, b> <a,b>λ<a,a>aλ BλC Mvel e függvéek legfeljebb eg göke lehet, a dskrmás em potív, aa B -4AC 0 4<a,b> -4<b,b><a,a> 0, amből: <a,b> <a,a><b,b> Amből a s követkek, hog <a,b> a. b Tétel: Mde skalársoratos tér ormált tér. B.: kostruktív: megadjuk a ormát. Lege :<,> / A orma 3. tulajdoságáak, a háromsög-egelőtleségek a boítása: <, > / <,> / <,> / Bércesé Novák Áges 4

5 <,><,><,><,> <,><,><,> / <,> /., eért valóba: Tétel: Mde Eukldes tér metrkus tér. B.: Kostruktív, megaduk eg metrkát: m,: <-, -> / E függvére a metrka előírt tulajdosága teljesülek. B.: hf. előadáso serepelt Defícó: Eukldes térbe két vektor, a és b által beárt α söget a követkeőképpe lehet értelme. Lege <.,.> eg skalársorat V-be, és valamel vektor ormája : <,> /. Ekkor: < a, b > cosα a b Megjegés: A defícó heles, hse a CBS: <a,b> <a,a> <b,b> <a,b> <a,a> / <b,b> / < a, b > - a b A cos függvé va össhagba a R 3 -ra voatkoó smeretekkel, emmatt em a s függvé-t válastjuk Defícó: At modjuk, hog a a vektor ortogoáls merőleges a b vektorra, ha <a,b>0 Tétel: Ortogoáls em ulla vektorok függetleek. B: α α... α k k 0, at kell b., hog mdegk α 0. Vegük redre a,, k vektorokkal való skalársoratot, kapjuk, hog α <, >0, mvel <, > em ulla, eért mdegk α 0. Tétel: Mde eukldes térbe va ortogoáls bás Tétel: Mde altérbe va ortogoáls bás. A boítást em kell tud Bércesé Novák Áges 5

6 B.: Kostruktív. Potosa at boítjuk, hog bármel függetle redserből kdulva, íg básból s, tuduk ugaola elemsámú ortogoáls redsert kostruál. A eljárás eve: GRAM-SCHMIDT ortogoalácó. Lege b, b, b k a függetle redser. Ebből a c, c,, c k ortogoáls redser a követkeőképpe kapható: c :b c :b α c, ebből α <-b,c >/<c,c >, íg c :b -<b,c >/<c,c >c. c k :b k- α k c α k c. α k,k- c k-, eek a defáló egeletek redre véve a skalársoratát a c, c,. c k- vektorokkal, a egütthatókra követkeőt kapjuk: α kj <-b k-,c j >/<c j,c j > A kostrukcó matt a kapott redser ortogoáls. Defícó: Ortoormált a vektorredser, ha párokét ortogoáls, és mde eleméek ormája. Követkemé: Mde eukldes térek va ortoormált bása. B.: lege a orma a skalársoratból sármatatott: c < c, c > Tetsőleges básból kdulva, a Gram-Schmdt eljárással kapott ee skalársoratot hasálva! ortogoáls bás mde elemét sorouk ee orma recprokával: c * c / c, ekkor valóba c * < c / c, c / c >/ c < c, c >/ c. c Tétel: A eukldes tér valamel bása akkor és csak akkor ortoormált, ha eg vektor koordátáját a követkeőképpe kapjuk meg: a α e, αk < a, e k > B.: hf. Bércesé Novák Áges 6

7 A követkeőkbe rögített básra voatkotatva tektsük koordáta mátrát: mde vektorak a,, K, és,, K, T A mátrok sorásáak sabálat sem előtt tartva, mvel mde vektor specáls mátr, a skalársoratot defálhatjuk mátrok sorásakét s. Eért a első vektor sor, a másodkat oslopvektorak fogható fel. Tehát a tér vektorat oslopmátr-sal repreetáljuk, és íg skalársoratuk két mátr sorata, eg k típusú, és eg k típusú. Emmatt egk traspoáltját kell ve. A komple tereket s fgelembe véve, a és vektorok skalársoratát a követkeő mátr- sorással sokás értelme: <,>: T. A követkeőkbe skalársorat alatt e mátr soratot érjük. Volt: Defícó : A A mátr traspoáltja, A T k A k Defícó: smmetrkus mátr: AA T Defícó: Eg trasformácót smmetrkusak eveük, ha va ola bás, amelre éve a trasf. mátra smmetrkus. Lemma: Ha a leképeés A mátra smmetrkus, és <,>: T, akkor <,A><A,> B.: <, A>A T. T.A T T.A <A,> A smmetrkus, AA T Tétel: Smmetrkus mátr külöböő sajátértékehe tartoó sajátvektorok ortogoálsak merőlegesek. B.: A λ / vel balról skalársorat A λ / gel jobbról skalársorat <, A > <, λ > λ <, > <A, > <λ, > λ <, > Mvel <, A ><A, >, a egeleteket kvova egmásból: 0 λ - λ <, >, mvel λ λ, eért <, > 0, vags a két sajátvektor valóba ortogoáls/merőleges Defícó: A G mátr ortogoáls, ha G.G T E, ahol E a megfelelő típusú egségmátr. Példa: elforgatás mátra R -be Bércesé Novák Áges 7

8 A eleveés oka, hog a mátr sor és oslopvektora ortogoálsak ld. a mátrokról sóló fle-t A def. követkemée: G.G T E / G - G T G - Lemma: A G mátr akkor és csak akkor ortogoáls, ha G T G - B.: hf. A ortogoáls mátr tehát defálható eképpe: Defícó: A G mátr ortogoáls, ha G T G - Tétel: A ortogoáls trasformácó megőr a <,>: T skalársoratot lege a képe : A a lege b képe : A b <, > A b T A a b T A T A a b T E.a b T E.a <a, b> Követkemé: Ortogoáls trasformácó távolságtartó, ormatartó, sögtartó B.: skalársorat orma távolság sög Tétel: determások sorás tétele: det A.BdetA.detB, amebe a A.B sorás elvégehető em b. Tétel: Ortogoáls mátr determásáak absolút értéke. B.: detedeta.a - deta deta - deta. deta deta Tétel: Ortogoáls trasformácó sajátértékeek absolút értéke. Boítás: A λ A T λ T A két egeletet össesorova: A T A λ T λ T A T Aλ T λ T A - Aλ T T Eλ T, valóba, λ Bércesé Novák Áges 8

GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. A KLASSZIKUS VAN CITTERT-FÉLE ÉS A GOLD-FÉLE ITERÁCIÓ

GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. A KLASSZIKUS VAN CITTERT-FÉLE ÉS A GOLD-FÉLE ITERÁCIÓ GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. HANKA LÁSZLÓ DR. HABIL. VINCZE ÁRPÁD GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. A KLASSZIKUS VAN CITTERT-FÉLE ÉS A GOLD-FÉLE ITERÁCIÓ

Részletesebben

A VÉGESELEM-MÓDSZER ALAPJAI

A VÉGESELEM-MÓDSZER ALAPJAI A VÉGESEEM-MÓDSZER AAPJAI A projekt címe: Egségesített Jármű- és mobilgépek képés- és tananagfejlestés A megvalósítás érdekében létrehoott konorcium réstvevői: KECSKEMÉI FŐISKOA BUDAPESI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGUDOMÁNYI

Részletesebben

Projektív ábrázoló geometria, centrálaxonometria

Projektív ábrázoló geometria, centrálaxonometria Projektív ábráoló geometria, centrálaonometria Ennél a leképeésnél a projektív teret seretnénk úg megjeleníteni eg képsíkon, hog a aonometrikus leképeést (paralel aonometriát) speciális esetként megkaphassuk.

Részletesebben

Tuzson Zoltán A Sturm-módszer és alkalmazása

Tuzson Zoltán A Sturm-módszer és alkalmazása Tuzso Zoltá A turm-módszer és alalmazása zámtala szélsérté probléma megoldása, vag egeltleség bzoítása ago gara, már a matemata aalízs eszözere szorítoz, mt például a Jese-, Hölder-féle egeltleség, derválta

Részletesebben

I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK. I.1. Sorozatok

I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK. I.1. Sorozatok Soozato 5 I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK I.. Soozato A legtöbb embe szóicsébe szeepel a soozat szó. Ez azt jeleti, hog edelezi valamile soozatfogalommal. Megéti, ha a miet sújtó

Részletesebben

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László Valószíűségszámítás és matematka statsztka Ketskeméty László Budapest, 996 Tartalomjegyzék I. fejezet VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS 4. Kombatorka alapfogalmak 5 Elleőrző kérdések és gyakorló feladatok 7. A valószíűségszámítás

Részletesebben

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma 94 Műveletek II MŰVELETEK A művelet fogalma Az elmúlt éveke már regeteg művelettel találkoztatok matematikai taulmáyaitok sorá Először a természetes számok összeadásával találkozhattatok, már I első osztálya,

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek Wieer folyamatok A következő két feladat azt mutatja, hogy az az eseméy, hogy egy sztochasztikus folyamat folytoos trajektóriájú-e vagy sem em határozható meg a folyamat véges dimeziós eloszlásai segítségével,

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy?

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy? Mért pot úgy kombálja kétfokozatú legksebb égyzetek módszere (2SLS az strumetumokat, ahogy? Kézrat A Huyad László 60. születésapjára készülő köyvbe Kézd Gábor 2004. júlus A Budapest Corvus Egyetem rövd

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Mer legesség. Wettl Ferenc 2015-03-13. Wettl Ferenc Mer legesség 2015-03-13 1 / 40

Mer legesség. Wettl Ferenc 2015-03-13. Wettl Ferenc Mer legesség 2015-03-13 1 / 40 Mer legesség Wettl Ferenc 2015-03-13 Wettl Ferenc Mer legesség 2015-03-13 1 / 40 Tartalom 1 Pszeudoinverz 2 Ortonormált bázis ortogonális mátrix 3 Komplex és véges test feletti terek 4 Diszkrét Fourier-transzformált

Részletesebben

DISZKRÉT MATEMATIKA RENDEZETT HALMAZOKKAL KAPCSOLATOS PÉLDÁK. Rendezett halmaz. (a, b) R a R b 1. Reflexív 2. Antiszimmetrikus 3.

DISZKRÉT MATEMATIKA RENDEZETT HALMAZOKKAL KAPCSOLATOS PÉLDÁK. Rendezett halmaz. (a, b) R a R b 1. Reflexív 2. Antiszimmetrikus 3. Rendezett halmaz R A x A rendezési reláció A-n, ha R Másképpen: (a, b) R a R b 1. Reflexív 2. Antiszimmetrikus 3. Tranzitív arb for (a, b) R. 1. a A ara 2. a,b A (arb bra a = b 3. a,b,c A (arb brc arc

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

A természetes számok halmaza (N)

A természetes számok halmaza (N) A természetes számo halmaza (N) A természetes számoat étféleéppe vezethetjü be: ) A Peao-féle axiómaredszerrel ) Evivalecia osztályo segítségével ) A természetes számo axiomatius értelmezése. A Peao-axiómá

Részletesebben

Lineáris algebra zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I. 2005.márc.11. A csoport

Lineáris algebra zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I. 2005.márc.11. A csoport Lineáris algebra zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I. 2005.márc.11. A csoport 1. Egy egyenesre esnek-e az A (2, 5, 1), B (5, 17, 7) és C (3, 9, 3) pontok? 5 pont Megoldás: Nem, mert AB (3, 12,

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések 1 Diszkrét matematika II., 1. el adás Lineáris leképezések Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. február 6 Gyakorlati célok Ezen el adáson,

Részletesebben

NUMERIKUS MÓDSZEREK FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT. Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó

NUMERIKUS MÓDSZEREK FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT. Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT NUMERIKUS MÓDSZEREK 2013 Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó Szakmai vezet Lektor Technikai szerkeszt Copyright Az Olvasó most egy egyetemi jegyzetet tart

Részletesebben

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük:

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: 14. Vektorok I. Elméleti összefoglaló Vektor Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: Jelölés: a kezdő és a végpont megadásával: AB ; egy kisbetűvel: v, írásban aláhúzás is szokásos: a; nyomtatásban

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Tekintsünk a térben egy P (p 1, p 2, p 3 ) pontot és egy v = (v 1, v 2, v 3 ) = 0 vektort. Ekkor pontosan egy egyenes létezik,

Részletesebben

GRÁFELMÉLET. 7. előadás. Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus

GRÁFELMÉLET. 7. előadás. Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus GRÁFELMÉLET 7. előadás Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus Definíció: egy P utat javító útnak nevezünk egy M párosításra nézve, ha az út páratlan hosszú, kezdő- és végpontjai nem párosítottak,

Részletesebben

Sokszínû matematika 11. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 11. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû matematika. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Összeállította: FRÖHLICH LAJOS gimnáziumi tanár A Kombinatorika, gráfok és a Valószínûségszámítás, statisztika c. fejezeteket szakmailag ellenõrizte:

Részletesebben