Üzleti jelentés 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti jelentés 2014."

Átírás

1 Észak Tolna Megyei TAKARÉKSZÖVETKEZET Iregszemcse, Kossuth tér 10 Üzleti jelentés Cg.:

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK, FOLYAMATOK VÁRHATÓ FEJLŐDÉS A K+F TEVÉKENYSÉG: NEM JELLEMZŐ INFORMÁCIÓ KÖRNYZETVÉDELEM BEMUTATÁSA A TAKARÉKSZÖVETKEZET FOGLALKOZTATÁS POLITIKÁJA PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK HASZNOSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA (BEFEKTETÉSI, FORGATÁSI CÉLÚ) IAS KOCKÁZATKEZELÉSI POLITIKA sz. melléklet: főbb mutatók sz. melléklet: a betétállomány sz.melléklet: hitelállomány sz.melléklet: lejárati sz. melléklet: követelések sz. melléklet: a telephelyek bemutatása

3 1. Bevezető Gazdálkodási körülmények: Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei lényegesen nem változtak. A gazdaság továbbra is stagnáló, a IV. negyedévtől indult meg a növekedés, azonban a válságból való kilábalásról még nem lehet beszélni. A munkanélküliségi ráta megyénkben közepes szinten stabilizálódott, illetve romlott. Ami lényegesen változott, az MNB kamatpolitikája és a kihelyezett olcsó hitel pozitív hatást gyakorolt a kihelyezésre, viszont szűkült a kamatmarzs. A Takarékszövetkezetünk jövedelmezőségét is erősen befolyásolta a tranzakciós illeték bevezetése. A működési területünkön üzemelő multinacionális cégek, mind a termelő, mind a kereskedelmi szférában egyre nagyobb részarányt képviselnek. Ezek hatása az ügyfélkörünkbe tartozó kis- és középvállalkozásokra kettős: a beszállítói körnek piacot jelentenek, viszont gyengítik a kereskedelmi kisvállalkozók pozícióját. Növekedett a lakossági megtakarítások lakóingatlanba történő forgatása, már hosszabb ideje élő lakásigények kielégítését segítette a lakástámogatási rendszer. A bank piac teljesen felosztott, az ügyfelek bankválasztási lehetősége széleskörű. E tényezőkből következően erős piaci versenyben működtünk év folyamán a vállalkozói hitelek iránt javult a kereslet, kisebb mértékben a lakossági ügykörünk igényelt hitelt, melyet szövetkezetünk a prudenciális szabályok figyelembe vétele mellett igyekezett minél teljesebb körben kielégíteni. A hitelezési folyamatot nehezítette az elmúlt évben a központi szabályozásnak való megfelelés, a nagyobb összegű hitelek központi elbírálása. A leglényegesebb külső körülmény a üzleti évben a kamatok folyamatos csökkenése. A jegybanki alapkamat 7 alkalommal csökkent. A Takarékszövetkezet e folyamathoz alkalmazkodva ben betétkamatait 3 alkalommal változtatta. A hitelezés visszaesése miatt nincs betétkamat verseny a pénzintézetek között. A hitel kamatait nem változtatta. A takarékszövetkezet 2014.évre azt a kettős célt tűzte ki, hogy a megnövekedett értékvesztés, a kötelező céltartalék képzés és adófizetési terhek után előreláthatóan 168 millió Ft veszteséget realizáljon, ugyanakkor feleljen meg a 318 tag bizalmának és stabilizálja a szövetkezet fizetőképességét, likviditását. Fontos feladat volt az az Integrációs törvény szerinti előírásoknak való megfelelés biztosítása, új szervezeti rendszer kialakítása, a bankbiztonsági követelményeknek való teljes-körű megfelelés. A szövetkezet vezetése ezekhez a célkitűzésekhez határozta meg kamatpolitikáját, hitelpolitikáját, határozta meg portfoliójának kívánatos összetételét, üzletpolitikai intézkedéseit. Figyelembe kellett venni a már tényként bekövetkezett inflációs hatásokat, továbbá a kamatszínvonal általános csökkenését, amelyek azt jelentették, hogy a betéti kamatok szintjét jelentősen csökkenteni, mindamellett ügyelve arra, hogy a betétállomány drasztikusan ne csökkenjen. 3

4 Erre ösztönözte a szövetkezetet a konkurenciaként a térségben jelenlevő nagyszámú bankfiók tevékenysége, az állami papírok túlkínálata is. A beszűkülő forrás lehetőségeket a források jobb kihasználásával, a lejáratok jobb összeghangolásával és részben új ügyfélkör megszerzésével sikerült ellensúlyozni. A szövetkezet az eddigieknél céltudatosabban törekedett az ügyfélkör komplex szolgáltatásokkal való ellátására, a hitelnyújtásnál előnyben részesítve azon ügyfélkört, amellyel mint betétessel, vagy számlavezetővel kialakult a kapcsolat. A szövetkezet passzív pénzpiaci tevékenységének középpontjában évben is a lakossági betétgyűjtés állt, s ennek aránya a mérleg fordulónapján elérte a betétállomány 82,51%-át. Az adatok azt mutatják, hogy a lakossági jellegű megtakarítás arányában növekvő évi lakossági betétek aránya a teljes állományhoz 84,02 % volt. A szövetkezet aktív pénzpiaci tevékenységét a források előző évinél jobb hasznosítása jellemezte. A hitelállomány e Ft-al csökkent, míg a betétállomány e Ft-al növekedett. A hitelkihelyezések 21,95 %-át a lakossági hitelnyújtások tették ki, míg 78,05% jutott a vállalkozói körnek. A szövetkezet adózás előtti eredménye ben e Ft, amely az eredménytartalék átcsoportosítása általános tartalékba és az általános tartalék felhasználása a veszteség minimalizálására felhasználása után e Ft lett. A mérlegszerinti eredményünk pedig e Ft lett az adófizetési kötelezettséggel együtt. A szövetkezet auditált szavatoló tőkéje e Ft- ra csökkent, amely e Ft-os csökkenést jelent egy év alatt. A csökkenés oka, hogy a takarékszövetkezet veszteséges évet zárt. A bankbiztonságot kifejező tőke-megfelelési mutató 1 egy év alatt 14,25 %-ról 11,201 %-ra csökkent, de még így is meghaladja az előírt szintet. A szövetkezet évben is elszámolta a szabályzataiban meghatározott módon a szükséges értékvesztéseket, illetve visszaírásra is sor került minősített tételeknél. A céltartalék képzés új rendszerében a céltartalék 98 e Ft-ról e Ft-ra növekedett. A törvényileg előirt általános tartalékot nem képzett takarékszövetkezetünk, mivel veszteségesek lettünk. A szövetkezet tevékenységének szabályozottsága kielégítő. Az elmúlt évben sok szabályzat került központilag kiadásra. Függetlenített belső ellenőr is segítette a vezetést. Az auditált mérleg azt mutatja, hogy a kihelyezések portfóliójának romlása miatt értékvesztés többlet megképzésének következtében a takarékszövetkezet vagyona nem növekedett, hanem csökkent. 1 Az un. II.Pillér alatti 4

5 2. A vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség A takarékszövetkezet jövedelmezősége a különböző mutatószámok tükrében csökkent. (Lásd:1.sz.mell) A takarékszövetkezet költségei alatta maradtak a kamatkülönbözetnek. A takarékszövetkezet informatikai, bankbiztonsági célú kiadásai megsokszorozódtak ban, ezen kívül a ráfordításai nagyobb mértékben növekedtek a tervezettnél az értékvesztés képzés és a plusz tranzakciós illeték bevezetése miatt. Az adózott eredmény az összes bevétel arányában -23,2 %-, ami az előző évhez viszonyítva (bázishoz) 26,7 százalékponttal csökkent. A bevétel az eszközökre vetítve 12,5 %-os színvonalat ért el, ami 1 százalék-ponttal alacsonyabb, mint a bázisban. A bevételek alakulásának fő forrását - a hitelezési tevékenységet- jól szemlélteti a 3. számú melléklet, amelyből megállapítható, hogy a hitelnyújtás visszaesést mutatott. A takarékszövetkezet az év folyamán ezer Ft hitelt nyújtott, annak ellenére, hogy kölcsönbírálata szigorúbbá vált. A fentiek együttes hatására az eszközarányos nyereség - 2,9, ami az előző évhez 3,4 %- pontos csökkenés jelent. A saját tőke -arányos nyereség ban - 39,1 %-ra csökkent, amely 43,6. %-ponttal alacsonyabb a évinél. Mint ismeretes, a szövetkezet tevékenysége eredményességét döntően a hitelezés kamatbevételei és a betétgyűjtés kamatköltségei határozzák meg elsősorban. A csökkenő kamatmarzs ellenére a pénzügyi és befektetési szolgáltatás jövedelmezősége - 23,2 %-, ami a bázishoz viszonyítva 28,2 %-ponttal alacsonyabb. A pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredményessége, vagyis a fedezet ban - 23,2 % volt.. A befektetett eszközök (diszkontkincstárjegy, államkötvény) e Ft-tal kevesebb árbevétel származott ben e Ft, míg 2013-ban e Ft-ot tettek ki a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után járó kamatbevételek. A takarékszövetkezet kamatmarzsa ban 8,58 % volt, ami 1,1 %-ponttal magasabb a bázisnál. A takarékszövetkezet tőkeellátottsága- mint azt az előzőekből is érzékelni lehetett -alacsonyabb jövedelmezőségi szint mellett, de javult. A mérleg-főösszeg a saját tőke 13,43 - szorosát tette ki. A hitelintézeti törvényben előirt 8 %-os fizetőképességi mutatót a takarékszövetkezet túlteljesítette, mivel a fordulónapi értéke 11,201% ben a szavatoló tőke csökkent, ezáltal a fizetőképességi mutató is alacsonyabb az előző évinél- A takarékszövetkezet kockázatvállalási mutatója 2,05 ami megfelelő üzletpolitikáról tanúskodik. Ezen a jövőben sem kívánunk alapvetően változtatni. 5

6 A takarékszövetkezet súlyponti feladatának tartotta és tartja a jövőben is a likviditási problémák megelőzését, mivel a megelőzés milliós nagyságrendű veszteségektől óvhatja meg a gazdálkodást a folyamatos fizetőkészség és -képesség fenntartásával. A takarékszövetkezet ben sem kényszerült banki pénzpiaci forrásbevonásra, mivel nem erőltette a mindenáron való kihelyezést, ugyanakkor a betétesek bizalma is erősödött, rendkívüli betétkivonásra nem került sor. A működés biztonságát jól szemléltetik a likviditási rátamutatók is. A likvid eszközök aránya - ami azt mutatja, hogy a betéteseknek mekkora esélye van, hogy bármikor pénzükhöz jussanak, 28,1 %-os. A hitelek a betétek %-ában 57,32. % -ra csökkent a bázis 71,41 %-ról. A fordulónapi lejáratok összhangjának elemzéséből következik, hogy összességében a fedezettség biztosított. A lejárati összhang biztosítására ben is kiemelt figyelmet fordított a takarékszövetkezet. Alapvető gyakorlattá vált a kihelyezések szerkezetének a betételhelyezések szerkezetéhez történő igazítása. (4.sz melléklet ) A hitelportfolió minősége kis mértékben romlott. Hatékony intézkedéseket tettünk, a nem problémamentes állomány megtérülése, behajtása érdekében. Mivel a fizetőkészség nem javult kielégítően, további szigorításokat, megkötéseket vezettünk be a hitelezési gyakorlatunkban. 90 napon túli hitelek állománya növekedett az elmúlt évhez viszonyítva. A hitelveszteségi ráta számszerűen alig kifejezhető értéket mutat. A leírt kisebb összegű követelésekre is teljes egészében meg volt képezve a értékvesztés. Az értékvesztés elszámolása teljes egészében megtörtént. Az összes értékvesztés aránya a minősített követelésekhez viszonyítva 14,74. %, ami 2013.dec.31.-én 8,79 % volt. A mérleg főösszeghez viszonyított arány 7,52 %, ami jelzi, hogy még kezelhető nagyságrendű problémáról van szó. A követelések lejárat szerinti összetétele is alátámasztja a követelés értékelés megalapozottságát. (5.sz.melléklet ) A különböző hatékonysági mutatók alapján le lehet azt a következtetést vonni, hogy a szövetkezet a rendelkezésre álló eszközökkel és munkaerővel a tervezettől némileg elmaradva, megfelelően gazdálkodott. A bevételarányos költségszínt 30,5 %, ami 3,2 százalékkal emelkedett a bázishoz képest. Az eszközarányos költségszint 3,7 %, ami az inflációs hatásokat tükrözi elsősorban. A bérarányos adózott eredmény mutatója kissé elmarad a tervezettől. A veszteség következményeként 128,9%. 6

7 3.A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, folyamatok a) Lényeges portfolióváltozás nem történt első negyedévben a betétállomány növekedett, a hitelállomány csökkent. Mezőgazdasági ügyfeleink 2015 év elején kapták meg a területalapú támogatások második részletét és ez által növekedett a betétállomány. b) Kamatrésünket próbáljuk megtartani és úgy alakítani a kamatkülönbözetet, hogy költségeinket fedezze, sőt még haladja is meg. 4. Várható fejlődés A takarékszövetkezet elkészítette a 2015.évi üzleti tervét. A terv készítésénél az alábbi ismert feltételezett- jelentősebb környezeti tényezőkkel és folyamatokkal számoltunk. A környezeti hatások és üzletpolitikánk eszközrendszere nagy valószínűséggel azt eredményezi, hogy A források és eszközök állománya e Ft A betétek állománya e Ft A kihelyezést e Ft körül szeretnénk stabilizálni. Microsoft Office irodai programcsomag 2010-re frissítése a vékonyklienseken Operációs rendszerek frissítése a szervereken Windows Server 2008-ra. Ezekre feltétlenül szükség van a folyamatos üzletmenet biztosításához. A takarékossági intézkedések a költségek minimális növelésével tervezzük. A mérlegszerinti eredményt e Ft-ban határoztuk meg. A tervadatok megállapításánál a Takarékbank által kiadott tervszámokat vettük figyelembe. Az ígért bankadó eltörlése elmaradt, és ez elég nagy teher egy ilyen kis pénzintézetnek, mint a takarékszövetkezetünk és a januárban bevezetett tranzakciós illeték is nagy terhet jelent a takarékszövetkezetnek. 5. A K+F tevékenység: nem jellemző információ 6. Környzetvédelem bemutatása A Takarékszövetkezet környezet szennyező anyagot az alábbiakat bocsátja ki: A személygépkocsik üzemeltetése során keletkező fáradt olajat, akkumlátort a szervizek kezelik, illetve veszik át. 7. A Takarékszövetkezet foglalkoztatás politikája A Takarékszövetkezet átlagos állományi létszáma ban 35,72. fő volt 1,4.-fővel alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Stratégiánk alapja a szellemi tőkénk. A dolgozók többsége tulajdonosai is a szövetkezetnek. A tudás, képesség, motiváció mellett ez a tulajdonosi szemlélet ami jellemzi a foglalkoztatáspolitikát, ami természetesen nem mehet a hatékonyság és a termelékenység rovására. 7

8 8. Pénzügyi instrumentumok hasznosításának bemutatása (befektetési, forgatási célú) IAS 39 2 Származékos ügyletet Takarékszövetkezetünk nem kötött és jelenleg sem rendelkezünk ilyen jellegű állománnyal, joggal, vagy kötelezettséggel. Pénzügyi instrumentumok állománya IAS 32 I. Pénzügyi eszközök % a) Készpénz % b)szerződésben foglalt jog arra, hogy egy másik gazdálkodótól pénzeszközhöz, vagy más pénügyi eszközhöz lehessen jutni % c) szerződésben foglalt jog arra, hogy potenciálisan kedvező körülmények között pénzügyi instrumokat cseréljenek el egy másik gazdálkodóval d) Egy másik gazdálkodó tőkeinstrumentuma II. Pénzügyi kötelezettség (szerződéses kötelem) a) Pénzeszköznek vagy egyéb pénzügyi eszköznek egy másik gazdálkodó részére történő átadására % % % b) Pénzügyi instrumentumoknak egy másik gazdálkodóval történő cseréjére potenciálisan kedvező körülmények között 2 IAS= Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra való hivatkozás. Takarékszövetkezetünk a beszámolóját a magyar számviteli törvény előírásai szerint köteles elkészíteni, a pénzügyi instrumentum fogalmát nem alkalmazza, de mégis be kell mutatni az üzleti jelentésben 8

9 9. Kockázatkezelési politika a.) A Takarékszövetkezet kockázati stratégiája b) A tőketervezés és a belső tőkeszükséglet meghatározása, a belső tőkemegfelelés számítása c) A belső tőkeszükséglet változásának figyelése d) A belső tőkeszükséglet alakulásával kapcsolatos belső jelentésekre vonatkozó követelmények e) A kockázatkezelés szervezeti felépítése: (szövegesen) Takarékszövetkezetünknél 1 fő foglalkozik a kockázat kezeléssel, egy fő a hátralékos hitelállomány behajtásával. A kockázatkezelő az e Ft feletti hiteleket elemzi és véleményezi. A központi CB döntése előtt véleményt nyilvánít. (A központi CB hatásköre az 1 millió forint feletti hitelek engedélyezése, feltételek meghatározása). Az Eszköz Forrás Bizottság döntés hozataláról véleményt alkot. Ahhoz, hogy a pénzügyi szektorban kialakult élesedő versenyben a Takarékszövetkezet fenn tudjon maradni, alkalmazkodni kell a jogszabályi változásokhoz, törekedni kell a biztonságos hitelezésre. Ezt felismerve alakítottuk ki a kockázatkezelési politikánkat. A kockázatainkat az alábbi táblázatban foglaljuk össze: környezeti kockázatok jogi kockázatok versenyképességi kockázatok szabályozási kockázatok gazdasági kockázatok menedzsment kockázatok az érdekeltségi rendszer kockázata szervezeti kockázat szolgáltatási kockázatok működési kockázat kamatkockázat stratégiai kockázat pénzügyi kockázatok piaci kockázatok (kamatláb) hitelkockázat likviditási kockázat cash-flow kamatláb kockázat A kockázatok kezelése szerves részét képezi a tevékenységünknek. Kiemelt figyelmet fordítunk a versenyképesség megtartására, hogy működésünket a jövőben is színvonalas szolgáltatásokkal, alacsony működési költségekkel fenn tudjuk tartani. Vannak mérhető és nem mérhető kockázataink. A fejlett számítástechnikának köszönhetően egyre teljesebben tudjuk számszerűsíteni és behatárolni a kockázatokat és olyan kockázatcsökkentő eljárásokat tudunk alkalmazni, hogy a működésünket rendkívüli események sem veszélyeztethetik A jövedelmezőség, likviditás és a biztonság számunkra egyaránt fontos működési kritérium. A Takarékszövetkezet egyik legjelentősebb feladatának tekinti, hogy a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által elkészített kamatlábkockázat menedzsmentjére vonatkozó alapelvek alapján a kockázat folyamatos mérésével, ellenőrzésével a 15 alapelv érvényesüljön. Az eszköz-forrás bizottság évben 3 alkalommal tárgyalta a betét kamatlábbal kapcsolatos előterjesztést és mindig meghozta a szükséges döntéseket a piaci kamatmozgások megfelelő kihasználására. A Takarékszövetkezet megfelelő információs rendszerrel rendelkezik a kamatkockázati kitettség mérésére, figyelésére, ellenőrzésére és jelentésére. 9

10 A hitelkamat változását erősen befolyásolja az a jogszabályi változás, hogy csak azokat a tételeket változtathatjuk, amelyeket a hitelszerződés tartalmaz. Az ügyfeleket kedvezőtlenül érintő módosításról 60 nappal előbb ki kell értesíteni, amely hatalmas többletmunkát, többlet költséget jelent. Az előtörlesztési díjat is központilag beszabályozták. A kondíciókat és a változásokat minden esetében a PSZÁF honlapra fel kell tölteni. Ehhez járul még, hogy az éven belüli lejáratú hiteleknél nem módosítható a kamat, költség, díj mértéke. A hitelkockázat kezelésére, a prudens működésre kötelez bennünket a jogi környezet és a szabályozás. Megemlítjük, hogy szigorúan a törvényi keretek között végezzük az engedélyezett tevékenységeket. Az ügyfélkockázatot az ügyfelek minősítési rendszere nagymértékben kezelni tudja. A partnerkockázat igen alacsony szintű, hiszen a Takarékbank Rt a fő partnerünk, amelynek egyben tulajdonosai is vagyunk. A hitelkockázat kézben tartása az alábbi módszerekkel, eszközökkel történik alapvetően: Pozíciók korlátozásával, ennek fő eszköze a limitrendszerünk Diverzifikáljuk hitel termékeinket, szektor, futamidő, fedezet stb. oldalról. Alapvető követelmény a biztosítékok rendszere, a fedezetalapú hitelezés, a jövedelemalapú hitelezés esetén pedig az ügyfél mögötti biztosítékok alkalmazása. Tőkemegfelelés. Jelenleg a Bazel II. alapú szabályozás van még érvényben, a fizetőképességi mutatónk az előírt 8%-al szemben 11,201% volt a mérleg fordulónapján. -tőkekövetelmény felügyeleti felülvizsgálat figyelembe vételét követően 9,49% -belső tőkemegfelelés értékelés után 10,37% A hitelezésen belül azokat a lakossági hiteleket tartjuk a legkockázatosabbaknak, amelyeket az utóbbi 2-3 évben folyósítottunk és a hitel fedezeteként lakóházat fogadtunk el, mivel bevezették a kilakoltatási moratóriumot. Iregszemcse, március. 05. (a képviseletre jogosult-ak). Szőke Sándorné Pappné Árvai Tünde ügyvezető Igazgató Ügyvezető 10

11 1.sz. melléklet: főbb mutatók 1. A vagyoni-,pénzügyi és jövedelmi helyzet S.sz. Megnevezés Me. Előző év Tárgyév Eltérés+,- Jövedelmezőségi mutatók 1 Bevételarányos nyereség % 3,5% -23,2% -26,7% 2 Eszközarányos bevétel % 13,5% 12,5% -1,0% 3 Eszközarányos nyereség % 0,5% -2,9% -3,4% 4 Saját tőke arányos nyereség % 4,5% -39,1% -43,6% 5 Hitelintézeti tevékenység jövedelmezősége % 65,3% 77,2% 11,9% 6 Pénzügyi és befekt.i szolgáltatás eredményessége % 5,0% -23,2% -28,2% 7 Hitelintézeti műveletek jövedelmezősége % 8 Kamatmarge % 7,47% 8,58% 1,1% Tőkeellátottsági mutatók 9 Tőkeáttételi mutató 9,6 13,4 3,8 10 Fizetőképességi mutató (hitelezési kockázat szintjén) % 14,3% 11,2% -0,03 11 Hitelfedezettségi mutató % 28,4% 34,4% 0,06 12 Kockázatvállalási mutató 1,75 2,05 0,30 Likviditás, szolvencia 13 3 hónapos fedezettség % 14 Likviditási ráta I. 1,51 1,39-0,12 15 Likviditási ráta II.(gyorsráta) 0,83 0,76-0,07 16 Likvid eszközök aránya a mérlegfőösszeghez % 26,9% 28,1% 0,01 Eszközminőségi mutatók 17 Eszközportfólió minősége(nem problment.arány) % 22,3% 21,4% -0,8% 18 Hitelveszteségi ráta % 0,00% 0,00% 0,00% 19 Elszámolt értékvesztés arány % 32,8% 42,2% 9,4% 20 Mérlegfőösszeg arányos elszámolt értékvesztés % 7,8% 10,0% 2,2% Hatékonysági mutatók 21 Bevételarányos költségek (rezsi/pü.i -bef.szolg.bev.) % 27,4% 30,5% 3,2% 22 Eszközarányos költségek % 3,5% 3,7% 0,2% 23 Szem.i jellegű ráford.arányos nyereség % 21,9% -128,9% -150,9% 11

12 2.sz. melléklet: a betétállomány BETÉTÁLLOMÁNY - ÉS FORGALOM BETÉTÁLLOMÁNY - ÉS FORGALOM év Sorsz. Állomány Elhelyezés Elhelyezés Felvét Felvét Állomány BETÉTFAJTA 2013.XII XII Takarékbetétek Életciklus betétek Lakáscélú megt. (ifj.,otthon) Betét I Lak. folyószla.+ lekötött betétek Váll. folyószla.+ lekötött betétek Betét II Takarékszelvény Kamatjegy Egyéb ép.szerű betétek Takaréklevél Betét III Mindösszesen

13 3.sz.melléklet: hitelállomány.. HITEL ÁLLOMÁNY - ÉS FORGALOM 2014.év HITEL ÁLLOMÁNY - ÉS FORGALOM S.sz. HITELFAJTA Állomány Hitel nyújtás Hitel nyújtás Hitel Hitel Egyéb Egyéb törlesztés törlesztés terhelés jóváírás Állomány 2013.XII XII Épitési,lakás-, ingatlan hitelek Régi "kedv." kölcs Áruvásárlási hitel Személyi hitel Fogyasztási hitelek (3+4) Lak. folyószla +Egyéb hitelek LAKOSSÁGI HITELEK Vállalkozói hitelek MINDÖSSZESEN: Munkáltatói

14 4.sz.melléklet: lejárati LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS 2014.XII év Lejárt 0-30 nap nap 1-2 év 2-3 év 3-5 év 5-10 év Hiv. Megnevezés nap nap felett Lej.nélk. Összesen a b c d e f g h i l 4AT021 Bázispozició AT011 Eszközök AT Bevételek AT012 Források AT Ráfordítások AT Halmozott bázispozíció Betétek 4AT031 átcsoportosítása 0 4A32 Betétek becsült kif.-e 0 Lejárat nélküli források 4A33 átcsop. 0 4A34 Lejárttá tétel 4A35 Övadékul adott ép. 4A36 Tőzsdei ép. Lejárat nélküli 4A37 eszk.átcsop.-a 4AT041 Módosított bázispoz Mérlegen kívüli 4AT031 kötelez. 0 4A52 Mérlegen k.köv.-ek 0 4AT061 Nettó bázispozició Korrekciós tételek 4AT081 egyenlege AT091 Nettó fedezettség sz. melléklet: követelések KÖVETELÉSEK LEJÁRAT SZERINT

15 PSZÁF Megnevezés 2014.XII.31. Portfolió elemzés-lejárt követelések (bruttó könyv sz. értéken) Nem lejárt Újra tárgy nap nap nap 1 év felett Összesen a b c d e f i 8AB0 Követelések össz AB11 Forgatási célú értékpapírok AB3 111 kötvények AB3112 egyéb hitelviszonyt megtestesítő ért.p. 0 8AB12 Bef.i célú értékpapírok AB3121 részvénnyé konvertálható kötvény AB3122 hitelviszonyt megtestesítő értékp AB2 Bankközi betétek AB331 Hitelek-Hit, PBBS AB32 Hitelek- nem pü.i vállalkozások AB321 hitelek jogi szem.ű vállalkozásoknak AB322 hitelek-nem jogi szem.ű vállalkoz.nak AB33 Hitelek-Háztartásoknak AB331 hitelek egyéni vállalkozóknak AB332 hitelek lakosságnak AB35 Hitelek-Egyéb AB4 Egyéb követelések AB5 Egyéb követelések

16 6.sz. melléklet: a telephelyek bemutatása A takarékszövetkezet telephelyei és főbb jellemzői S.sz. Cím Létszám Fő Betétáll. e Ft Hitel.áll. e Ft 1 Iregszemcse központ 11,72 2 Iregszemcse kirendeltség Felsőnyék Nagykónyi Tamási Szakcs Kocsola Nak Dalmand Siófok Székesfehérvár Toponár Összesen 35,

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 04 02 000350... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A

Részletesebben

Üzleti jelentés. 2014. évi

Üzleti jelentés. 2014. évi Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2014. évi Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

I. Passzív bankműveletek

I. Passzív bankműveletek Az igazgatóság beszámolója a takarékszövetkezet 2011. évi gazdasági tevékenységéről, a takarékszövetkezet pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. A 2011. évi éves beszámoló elfogadása. I. Passzív bankműveletek

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1.

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. ADÓSZÁM: 10081901-2-16 CG: 16-02-001512 TEL: 56/570-150 FAX: 56/570-154 SZÁMLASZÁM: 70000007-10000056 Nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről,

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2013.évi tevékenységéről

ÜZLETI JELENTÉS. a Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2013.évi tevékenységéről ÜZLETI JELENTÉS a Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2013.évi tevékenységéről Aktív állomány: A Takarékszövetkezet hitelállománya 2013.12.31-én 7,3 %-kal marad el a 2012.12.31-i állománytól és 88,2 %-a a tervezettnek.

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben