Üzleti jelentés 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti jelentés 2014."

Átírás

1 HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés Cg.:

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK, FOLYAMATOK 7 4. VÁRHATÓ FEJLŐDÉS 7 5. A K+F TEVÉKENYSÉG: NEM JELLEMZŐ INFORMÁCIÓ 7 6. KÖRNYEZETVÉDELEM BEMUTATÁSA 7 7. A TAKARÉKSZÖVETKEZET FOGLALKOZTATÁS POLITIKÁJA 8 8. PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK HASZNOSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA (BEFEKTETÉSI, FORGATÁSI CÉLÚ) IAS KOCKÁZATKEZELÉSI POLITIKA AZ ÁR-, HITEL-, KAMAT-, LIKVIDITÁS- ÉS CASH-FLOW KOCKÁZAT BEMUTATÁSA sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet 20 2

3 1. Bevezető Gazdálkodási körülmények: Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei lényegesen változtak. A gazdaság továbbra is stagnáló. A munkanélküliségi ráta megyénkben sajnos magas szinten mozog. Az MNB kamatpolitikája és a kihelyezett olcsó hitel pozitív hatást gyakorolt a kihelyezésre, másrészről viszont szűkült a kamatmarzs. A Takarékszövetkezetünk jövedelmezőségét erősen befolyásolta a tranzakciós illeték bevezetése. A működési területünkön üzemelő multinacionális cégek, mind a termelő, mind a kereskedelmi szférában egyre nagyobb részarányt képviselnek. Ezek hatása az ügyfélkörünkbe tartozó kis- és középvállalkozásokra kettős: a beszállítói körnek piacot jelentenek, viszont gyengítik a kereskedelmi kisvállalkozók pozícióját. Továbbra is növekedett a lakossági megtakarítások lakóingatlanba történő forgatása, a már hosszabb ideje élő lakásigények kielégítését segítette a lakás támogatási rendszer. A bankpiac teljesen felosztott, az ügyfelek bankválasztási lehetősége széleskörű a működési területünkön, a versenytársak nagybankok és Takarékszövetkezetek. E tényezőkből következően erős piaci versenyben működtünk év folyamán az NHP hiteleknek köszönhetően a vállalkozói hitelek iránt javult a kereslet, dominánsan a lakossági ügyfélkör és a kisvállalkozások igényeltek hitelt, melyet Szövetkezetünk a prudenciális szabályok figyelembe vétele mellett igyekezett minél teljesebb körben kielégíteni. A leglényegesebb külső körülmény a üzleti évben a kamatok folyamatos csökkenése. A jegybanki alapkamat 7 alkalommal csökkent. A Takarékszövetkezet e folyamathoz alkalmazkodva 2014-ben betétkamatait 9 alkalommal, a hitel kamatait 12 alkalommal, változtatta. A Takarékszövetkezet évre azt a kettős célt tűzte ki, hogy eredményes gazdálkodás mellett feleljen meg a 228 tag bizalmának és stabilizálja a Szövetkezet fizetőképességét, likviditását. Fontos feladat volt az az Integrációs törvény szerinti előírásoknak való megfelelés biztosítása, új szervezeti rendszer kialakítása, a bankbiztonsági követelményeknek való teljes körű megfelelés. A Takarékszövetkezet vezetése ezekhez a célkitűzésekhez határozta meg kamatpolitikáját, hitelpolitikáját, portfoliójának kívánatos összetételét, valamint üzletpolitikai intézkedéseit. Figyelembe kellett venni a már tényként bekövetkezett inflációs hatásokat, továbbá a kamatszínvonal általános csökkenését. Amelyek azt jelentették, hogy a betéti kamatok szintjét jelentősen csökkenteni szükséges, mindamellett ügyelve arra, hogy a betétállomány drasztikusan ne csökkenjen. Erre ösztönözte a Szövetkezetet a konkurenciaként a térségben jelen lévő nagyszámú bankfiók tevékenysége, az állampapírok túlkínálata is. A beszűkülő forrás lehetőségeket a források jobb kihasználásával, a lejáratok jobb összeghangolásával és részben új ügyfélkör megszerzésével sikerült ellensúlyozni. 3

4 A Szövetkezet az eddigieknél céltudatosabban törekedett az ügyfélkör komplex szolgáltatásokkal való ellátására. A hitelnyújtásnál előnyben részesítve azon ügyfélkört, amellyel mint betétessel, vagy mint számlavezetőként tartós kapcsolat alakult ki. A Szövetkezet passzív pénzpiaci tevékenységének középpontjában évben is a lakossági betétgyűjtés állt, bár az előző évhez képest a lakosság megtakarításai csökkentek, ezzel ellentétben a vállalkozások megtakarításai nőttek. A lakossági betétek aránya a mérleg fordulónapján elérte a betétállomány 73,88 %-át. Az adatok azt mutatják, hogy rövid lejáratú megtakarítások arányában nőttek. A Szövetkezet aktív pénzpiaci tevékenységét a források előző évinél rosszabb hasznosítása jellemezte. A bruttó hitelállomány ezer Ft-tal csökkent, a betétállomány ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest évben a hitelkihelyezések nagy része 92,58 %-át vállalkozásoknak nyújtott a Takarékszövetkezet, melynek jelentős részét az NHP hitelek tették ki, csupán 7,42 % jutott a lakossági körnek. A Szövetkezet adózás előtti eredménye 2014-ben ezer Ft, mely az előző évi negatív eredmény után jónak mondható. A Szövetkezet auditált szavatoló tőkéje ezer Ft, amely ezer Ft-os növekedést jelent egy év alatt, melyhez hozzájárult a pozitív mérleg szerinti eredmény valamint a megképzett általános tartalék összege is. A fizetőképességi mutató 27,44 %, ami a egy év alatt 2,72 %-os növekedést mutat, melyhez hozzájárult az alapvető tőke növekedése. A bankbiztonságot kifejező tőke-megfelelési mutató 1 (ICAAP) egy év alatt 13,94 %-ról 17,89 %-ra növekedett évben a Takarékbank által még 2013-ban kiadott egységes módszertan módosított változata szerint számítottuk a mutatót. A növekedés fő oka a kamatkockázat jelentős csökkenése. A Szövetkezet 2014-ben is elszámolta a szabályzataiban meghatározott módon a szükséges értékvesztéseket, illetve visszaírásra is sor került. A törvényileg előírt általános tartalék is megképzésre került. A Takarékszövetkezet infrastruktúráját tovább fejlesztettük: új számítógépek kerültek beszerzésre, valamint a kirendeltségeken áttértünk a vékonykliens alkalmazására. A Szövetkezet tevékenységének szabályozottsága kielégítő. Függetlenített belső ellenőr is segítette a vezetést. Mindezek következtében az auditált mérleg azt mutatja, hogy sikerült a kihelyezések kockázatát az elfogadható szinten tartani, a Takarékszövetkezet vagyona nőtt. 1 Az un. II.Pillér alatti 4

5 2. A vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség A Takarékszövetkezet jövedelmezősége a különböző mutatószámok tükrében nőtt. (Lásd:1. sz. melléklet) Az adózott eredmény az összes bevétel arányában 2 %-ra változott, ami az előző évhez viszonyítva 8,1 százalékpontos növekedés jelentett. A mutató javulása a pozitív adózott eredménynek köszönhető. A bevétel az eszközökre vetítve 10,1 %-os színvonalat ért el, ami 0,7 százalékponttal kevesebb, mint a bázis. Melynek oka, hogy emelkedett az eszközök nagysága, ugyanakkor csökkent a bevétel. A bevételek alakulásának fő forrását - a hitelezési tevékenységet- jól szemlélteti a 3. számú melléklet, amelyből megállapítható a hitelnyújtás nagysága. A Takarékszövetkezet az év folyamán 1729,434 ezer Ft hitelt nyújtott, melynek jelentős részét a vállalkozások megújuló folyószámla hitelei tették ki. A kölcsönbírálata szigorúbbá vált a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetéhez való csatlakozást követően. A fentiek együttes hatására az eszközarányos nyereség az előző évhez képest 0,9 százalékponttal nőtt, mely a pozitív adózott eredmény hatása. A saját tőke arányos nyereség 2014-ban 2 %-ra nőtt, amely 8,7 százalékponttal magasabb a évinél, ami szintén a pozitív eredményre vezethető vissza. Mint ismeretes, a Szövetkezet tevékenysége eredményességét döntően a hitelezés kamatbevételei és a betétgyűjtés kamatköltségei határozzák meg elsősorban. A hitelintézeti tevékenység jövedelmezősége 77,7 %-ra nőtt, ami 12,4%-os növekedést mutat az előző évhez képest. Bár évben a kapott kamatok nagysága összességében kevesebb volt az előző évhez képest, de a kamatkülönbözet előző időszakhoz viszonyított aránya lényegesen jobb volt. A pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredményessége 2014-ben 3,6 %-ra nőtt, ami a bázisidőszakhoz képest 10 %-os emelkedést mutat. Aminek oka szintén a pozitív eredményre vezethető vissza. A Takarékszövetkezet kamatmarzsa 2014-ben 5,3 % volt, ami 0,6 százalékponttal alacsonyabb a bázisnál, mely a kamatkülönbözet csökkenésének a hatását mutatja. A Takarékszövetkezet tőkeellátottsága nem változott. A mérleg-főösszeg a saját tőke tízszeresét tette ki. A Takarékszövetkezet fizetőképeségi mutatója 27,4 %, ami 2,7 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. Ennek egyik jelentős tényezője a szavatoló tőke növekedése, amely kedvezően alakult, a bázishoz képest 2 % nőtt. 5

6 A hitelfedezettségi mutató 6,6 %-kal növekedett az előző időszakhoz képest (32,8 %), melynek oka az ügyfelekkel szembeni kötelezettség, valamint a megképzett értékvesztés csökkenése. A Takarékszövetkezet kockázatvállalási mutatója 4,6 %, ami 0,6 %-kal több a bázis időszakhoz képest. A mutató értéke javult, bár nőtt az összes eszköz, ugyanakkor csökkent a korrigált mérlegfőösszeg. Mely megfelelő üzletpolitikáról tanúskodik, amin a jövőben sem kívánunk alapvetően változtatni. A Takarékszövetkezet súlyponti feladatának tartotta és tartja a jövőben is a likviditási problémák megelőzését, mivel a megelőzés milliós nagyságrendű veszteségektől óvhatja meg a gazdálkodást, a folyamatos fizetőkészség fenntartásával. A Takarékszövetkezet 2014-ben sem kényszerült banki pénzpiaci forrásbevonásra, mivel nem erőltette a mindenáron való hitelkihelyezést, ugyanakkor a betétesek bizalma is erősödött, rendkívüli betétkivonásra nem került sor. A működés biztonságát jól szemléltetik a likviditási ráta mutatószámai, melyek a következők: A Likviditási ráta I. szinten alig változott. Oka, hogy évben a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek is szinte egyformán növekedtek. A Likviditási ráta II évben a bázishoz képest 0,31 %-kal csökkent. Oka, hogy az állampapírok állománya számottevően csökkent, felszabaduló pénzeszközeinket számlavezető bankunknál kötöttük le. A likvid eszközök aránya 30,5 %, ami jelentősen csökkent az előző időszakhoz képest. Ennek oka, hogy csökkent a Takarékszövetkezet állampapírokba történő betét elhelyezése az előző időszakhoz képest. A Takarékszövetkezet ezeket a felszabaduló pénzeszközeit a számlavezető bankjánál (a Takarékbanknál) kötötte le. A hitelek a betétek %-ában mutató értéke 39,6 %-ra csökkent a bázis 47 %-ról. Ennek oka, hogy a hitelek iránti kereslet csökkent, melynek következtében visszaesett az ügyfelekkel szembeni követelésállomány is. A fordulónapi lejáratok összhangjának elemzéséből következik, hogy összességében a fedezettség biztosított. A lejárati összhang biztosítására 2014-ben is kiemelt figyelmet fordított a Takarékszövetkezet, ami maradéktalanul nem teljesült. Alapvető gyakorlattá vált a kihelyezések szerkezetének a betételhelyezések szerkezetéhez történő igazítás szem előtt tartása. Sajnos a betétek esetében a rövid lejárat a domináns, míg hitelek esetén a hosszabb lejárat a jellemző (4. sz. melléklet), így nehéz a lejárati összhangot biztosítani. A hitelportfolió minősége 11,8 %-ra nőtt az előző időszakhoz képest, amely a hatékony intézkedéseknek köszönhető. Melyet a nem problémamentes állomány megtérülése, behajtása érdekében tett a Takarékszövetkezet. A hitelveszteségi ráta számszerűen alig kifejezhető értéket mutat. Minden egyes leírt hitelre teljes mértékben megképzésre került az értékvesztés, a mutató 0,1 %-kal csökkent az előző időszakhoz képest. 6

7 Az összes értékvesztés aránya a minősített követelésekhez viszonyítva 83,2 %, ami a bázis időszakban 80,6 % volt, így 2,6 %-os javulás figyelhető meg. Ami azt mutatja meg, hogy a nem problémamentes hitelek mögött milyen mértékben van megképezve az értékvesztés. A mérlegfőösszeghez viszonyított arány 3,3 %, ami 0,1 %-os csökkenést mutat az előző időszakhoz viszonyítva. A mutató alacsony értéke azt jelzi, hogy még kezelhető nagyságrendű problémáról van szó. A követelések lejárat szerinti összetételét az 5. sz. melléklet tartalmazza. A különböző hatékonysági mutatók alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a Szövetkezet a rendelkezésre álló eszközökkel és munkaerővel a lehetőségeihez mérten tervezettől némileg elmaradva, de megfelelően gazdálkodott. A bevételarányos költségszint 64%, ami 5,4 százalékponttal meghaladja a bázist, melynek oka, hogy a tárgyévben a költségek növekedtek, a bevételek viszont csökkentek. Az eszközarányos költségszint 6,3 %, ami 0,2 %-kal növekedett mely a megemelkedett költségek hatása. A bérarányos adózott eredmény mutatója 4,9 % mely az előző évhez viszonyítva 21,7 %-os emelkedést jelent. A mutató értékének növekedése a pozitív adózott eredmény hatását jelzi. 3. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, folyamatok a) Lényeges portfolió-változás nem történt. b) Tovább folytatódott a kamatrés színvonal csökkenése. 4. Várható fejlődés A Takarékszövetkezet elkészítette a évi üzleti tervét a Takarékbank jóváhagyása mellett. A terv készítésénél az alábbi ismert feltételezett- jelentősebb környezeti tényezőkkel és folyamatokkal számoltunk. A környezeti hatások és üzletpolitikánk a következő eredmények valószínűséggel számol: A források 36%-os növekedését irányoztuk elő. A kihelyezések tekintetében 107 %-os növekedés a cél. A szolgáltatások bővülése új konstrukciókkal, gazda hitel, gazdakártya, előfinanszírozás. A takarékossági intézkedések a költségek oldaláról. Az üzlethálózat fejlesztésével a 2015-ös évre nem terveztünk. Az adózás előtti eredmény ezer Ft. A pénzügyi szervezetek különadója címen a következő évre is ezer Ft-ra számolunk. 5. A K+F tevékenység: nem jellemző információ 6. Környezetvédelem bemutatása A Takarékszövetkezet környezet szennyező anyagok közül az alábbiakat bocsátja ki: 7

8 A személygépkocsik üzemeltetése során keletkező fáradt olajat és akkumulátort a szervizek kezelik, illetve veszik át. 7. A Takarékszövetkezet foglalkoztatás politikája A Takarékszövetkezet átlagos állományi létszáma 2014-ben 28 fő volt. Stratégiánk alapja a szellemi tőkénk. A dolgozók többsége tulajdonosai is a Szövetkezetnek. A tudás, képesség, motiváció mellett ez a tulajdonosi szemlélet az, ami jellemzi a foglalkoztatáspolitikát, ami természetesen nem mehet a hatékonyság és a termelékenység rovására. Dolgozóink folyamatos továbbképzéseken vesznek részt. Támogatjuk őket szakmai előrehaladásuk érdekében végzett tanulmányaikban. 8. Pénzügyi instrumentumok hasznosításának bemutatása (befektetési, forgatási célú) IAS 39 2 Származékos ügyletet Takarékszövetkezetünk nem kötött és jelenleg sem rendelkezünk ilyen jellegű állománnyal, joggal, vagy kötelezettséggel. Pénzügyi instrumentumok állománya IAS 32 I. Pénzügyi eszközök % a) Készpénz % b)szerződésben foglalt jog arra, hogy egy másik gazdálkodótól pénzeszközhöz, vagy más pénzügyi eszközhöz lehessen jutni % c) szerződésben foglalt jog arra, hogy potenciálisan kedvező körülmények között pénzügyi instrumentumokat cseréljenek el egy másik gazdálkodóval d) Egy másik gazdálkodó tőkeinstrumentuma % II. Pénzügyi kötelezettség (szerződéses kötelem) % a) Pénzeszköznek vagy egyéb pénzügyi eszköznek egy másik gazdálkodó részére történő átadására % b) Pénzügyi instrumentumoknak egy másik gazdálkodóval történő cseréjére potenciálisan kedvező körülmények között 2 IAS= Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra való hivatkozás. Takarékszövetkezetünk a beszámolóját a magyar számviteli törvény előírásai szerint köteles elkészíteni, a pénzügyi instrumentum fogalmát nem alkalmazza, de mégis be kell mutatni az üzleti jelentésben 8

9 A pénztárakban és az ATM-ekben fellehető készpénz állomány jelentősen növekedett a bázis időszakhoz képest, melynek oka az ügyfélkiszolgáláshoz szükséges készpénzigény növekedése. Az állampapírok állománya jelentős mértékben csökkent, viszont nagymértékben nőtt a Hitelintézetekkel szembeni követelés nagysága. Oka, hogy a Takarékszövetkezet a felszabaduló pénzeszközeit a számlavezető bankjánál kötötte le. Az ügyfelekkel szembeni követelése visszaesett. Az előzőekben felsorolt három változás együttes hatása mindössze 2 %-os emelkedést jelentett. A pénzügyi kötelezettségek minimális növekedése az NHP hitelek, valamint az ügyfelekkel szembeni követelések emelkedéséből adódott. 9. Kockázatkezelési politika a) A Takarékszövetkezet kockázati stratégiája 1. A Takarékszövetkezet, mint kis intézmény, a belső tőkemegfelelés értékelési folyamatában a tőkeszükségletet a legegyszerűbb módszerekkel határozza meg. 2. Kockázatkezelési és kontroll folyamatait, rendszerint ilyen irányban törekszik fejleszteni. 3. Elsősorban olyan kockázatot vállal, amelynél helyismerete, az ügyfélhez való közelsége, a termékkínálat előnyt jelentenek a kockázatok megítélésénél. 4. A Takarékszövetkezet lényeges kockázatainak alakulását folyamatosan figyeli, elemzi az egyes típusokra vonatkozó adatokat, és a limittel kezelt kockázatok esetében 80 %-os limitterhelésnél jelez az Elnök-ügyvezetőnek, illetve az üzleti területeknek a limitek betartása érdekében. 5. A lényeges kockázatokra vonatkozóan a felügyeleti jelentéssel összhangban tájékoztatást ad az Igazgatóságnak és a Felügyelő Bizottságnak. A Takarékszövetkezet mindenkor úgy alakítja kockázatvállalásait, kockázatkezelési és belső tőkemegfelelés értékelési folyamatát, hogy az ne veszélyeztesse a biztonságos működést és a felügyelet ne korlátozza tevékenységét. A törvényi előírásokat betartja. A kockázatkezelési politika összefoglalja a Takarékszövetkezet vezetése által elfogadott kockázatvállalási és kockázatkezelési elveket, tartalmazza mindazon szabályokat és kockázatkezelési célokat, amelyek alkalmazása a Takarékszövetkezet egészére kötelező. b) Belső tőkeszükséglet tervezése, meghatározása, számítása Az alábbi táblázat szemlélteti a tárgyév és az elkövetkező három év tőketerv adatait: adatok ezer Ft-ban Belső tőkeszükséglet (ezer Ft) tény terv terv terv 1 Hitelezési kockázat Működési kockázat Kockázatos portfólió ( 3 Követelés fejében átvett ing.) Kamatkockázat

10 II. pillér alatti tőkeszükséglet 5 tőkepuffer nélkül (1+2+3) Tőkepuffer II. pillér alatti tőkeszükséglet 7 tőkepufferrel (4+5) Stressz puffer Belső tőkeszükséglet (6+7) Belső tőkeszámítás: Kockázatok Tőkeszükséglet Adatok: ezer Ft-ban Tőkeszükséglet II. pillér alatti tőkeszükséglet tőkepuffer nélkül Hitelezési kockázat sztenderd módszer I. pillér tőkekövetelménye a belső tőkemegfelelés számításánál alkalmazott, az I. pillérhez viszonyított kedvezmények hatása (a csökkentő hatást negatív előjellel kell bevinni) MNB által meghirdetett kockázatos portfoliók tőkekövetelménye - kockázatos portfolió 1. A 90 napon túli késedelemben lévő hitelekből várható veszteségek fedezettsége MNB által meghirdetett kockázatos portfoliók tőkekövetelménye - kockázatos portfolió 2. Retail gépjármű finanszírozás MNB által meghirdetett kockázatos portfoliók tőkekövetelménye - kockázatos portfolió 3. Balloon/bullet ügyeletek MNB által meghirdetett kockázatos portfoliók tőkekövetelménye - kockázatos portfolió 4. Devizában denominált hitelek MNB által meghirdetett kockázatos portfoliók tőkekövetelménye - kockázatos portfolió Többszöri átstrukturálás MNB által meghirdetett kockázatos portfoliók tőkekövetelménye - kockázatos portfolió 6. Kombinált lakossági hiteltermékek 2013 március 1-je után MNB által meghirdetett kockázatos portfoliók tőkekövetelménye - kockázatos portfolió 7. Független közvetítők közreműködésével kialakult lakossági hitelportfóliók MNB által meghirdetett kockázatos portfoliók tőkekövetelménye - kockázatos portfolió Követelés fejében átvett ingatlan -portfólió Piaci kockázatok (devizaárfolyam- és kereskedési könyvi kockázatok) Devizaárfolyam kockázat 10

11 Kereskedési könyvi általános és egyedi kamat- és részvénypozíciós kockázat általános kamat egyedi kamat általános részvény egyedi részvény Működési kockázat Működési kockázat negyedévenkénti növekménye, ha az eredmény egy részét beszámítják a belső tőkébe Koncentrációs kockázat Kamatkockázat (nem ker. könyvi) (akkor lesz tőkekövetelmény, ha túllépi a szavatoló tőke %-át) Likviditási kockázat Országkockázat (ha releváns) Addicionális tőke szükséglet a II. pillér kockázati típusok szerinti tőkeszükségletének százalékában 10% 10% Önértékelés 0% 0% Tőkepuffer a II. pillér kockázati típusok szerinti tőkeszükségletének százalékában 10% 10% Tőkepuffer II. pillér alatti tőkeszükséglet tőkepufferrel Stressz puffer számítása korrelációs módszer Stressz tesztek összes tőkeszükséglete Diverzifikációs hatás Forint leértékelődés miatti tőkeszükséglet növekedés Portfolió minőség romlása Koncentrációs stressz teszt legnagyobb adós feltételezett 90 napon túl lejárt tartozása értékvesztés hányad 50% 50% Devizaárfolyam stressz teszt - sztenderd Banki könyvi kamatkockázat stressz teszt sztenderd - a belső tőkeszükséglethez a kamatkockázatnál elvégzett számítás eredménye, függetlenül attól hogy átlépi-e a szavatoló tőke 20%-át vagy sem Likviditási stressz teszt Működési kockázat belső tőkeszükséglete stressz százalékkal növelve Ellenőrzés Stressz puffer stressz tesztek tőkeszükséglete csökkentve a II. pillér alatti tőkeszükséglettel tőkepuffert is beszámítva Belső tőkeszükséglet tőkepufferrel és enyhe stressz hatást figyelembe véve Belső tőke mérése Hpt. nagykockázati limitekhez szavatoló tőke

12 Kockázatok fedezéséhez figyelembe vehető szavatoló tőke Szavatoló tőke Kereskedési könyvi nagykockázatok miatti szavatoló tőke csökkenés Számviteli céltartalékból működési kockázati jellegű Figyelembe nem vett járulékos tőke Adózott eredmény figyelembe vett százaléka % adózott eredmény figyelembe vehető százalékának alsó határa 0% 0% adózott eredmény figyelembe vehető százalékának felső határa 50% 50% Adózott eredmény Adózott eredmény belső tőkemegfelelés értékelésénél figyelembe vett százaléka Belső tőkemegfelelés értékeléshez figyelembe vett szavatoló tőke Tőkemegfelelés a 2. pillér alatt Tőkemegfelelési mutató a 2. pillér alatt 13,94% 17,89% I. pillér alatti tőkekövetelmény összesen Hitelezési kockázat Devizaárfolyamkockázat Kereskedési könyvi kamat- és részvénypozíciós kockázat (általános és egyedi) Működési kockázat Tőkemegfelelés I. pillér alatt Tőkemegfelelési mutató I. pillér alatt 24,72 27,44% Belső tőkeszükséglet stressz pufferrel az I. pillér alatti tőkekövetelmény=100% 177% 153% Stressz puffer és tőkepuffer aránya a belső tőkeszükséglet tőkepuffer és stressz puffer nélkül számított értékéhez 15% 33% SREP által megadott tőkekövetelmény % 136% 151% SREP alatti tőkekövetelmény SREP Tőkemegfelelés SREP Tőkemegfelelési mutató 18,18% 18,17% 12

13 A Takarékszövetkezet, mint kisintézmény a belső tőkemegfelelés értékelési folyamatában a tőkeszükségletet a legegyszerűbb módszerekkel határozza meg. A Takarékszövetkezet az I. Pillér keretében a hitelezési kockázatra a meghatározott minimum tőkekövetelményen túl a II. Pillér keretében saját belső eljárása szerint is számít tőkekövetelményt. A belső tőkeszámítás esetében kiterjed az MNB által publikált kockázatos portfóliók tőkekövetelményére és a kamatkockázatra is. Az így kiszámított tőkeszükségletre tőkepuffert képez, ami az előző tőkekövetelmények összegének a 10 %-a. A stressz puffer stressz tesztek után számított tőkekövetelménye tovább növeli a belső tőkekövetelmény összegét. Az előzőekben felsorolt tőkekövetelmények összege adja a II. Pillér szerinti belső tőkeszükséglet végleges összegét. A Felügyeleti felülvizsgálat (SREP) előírásainak figyelembevételét követő tőkekövetelmény mértéke december 31.-én 151 % volt. c) A belső tőkeszükséglet változásának figyelése Változások az előző évhez képest: A hitelezési kockázat I. Pillér szerinti tőkeszükséglete csökkent, melynek oka a kedvezményes KKV szorzó alkalmazása. A működési kockázat csökkenésének oka a kamatkülönbözet jelentős visszaesése előző évben. Az MNB által közzétett kockázatos portfóliók tekintetében a 90 napon túli késedelemben lévő hitelekből várható veszteségek fedezettségére, valamint a többszöri átstrukturálásra nem kellett plusz tőkét megképeznünk az előző évvel ellentétben. Viszont az új elemként bevezetett követelés fejében átvett ingatlanra az I. Pillér szerinti tőkeszükséglet 100-%-át kellett megképeznünk. A Kamatkockázat jelentősen csökkent az előző évhez képest, melynek oka, hogy a hosszú lejáratú értékpapírunkat rövid lejáratúra cseréltük. A stressz tesztek tőkekövetelménye viszont emelkedett, ami azt jelenti, hogy a kamatkockázat még mindig elég magas. A belső tőkeszükséglet jelentősen csökkent az előző időszakhoz képest, melynek okai a kamatkockázat csökkenésére, valamint a kedvezményes KKV szorzó alkalmazására vezethető vissza. A szavatoló tőke növekedése az immateriális javak csökkenésére, az általános tartalék növekedésére, valamint a pozitív mérleg szerinti eredmény alakulásának következménye. Melynek hatására javult az I. Pillér és a II. Pillér szerinti tőkemegfelelési mutató értéke is. A SREP miatti tőkemegfelelés szint 136 %-ról 151 %-ra emelkedett. A Takarékszövetkezet belső tőkeszükséglete tőkepufferrel és enyhe stressz hatással ezer Ft, mely után számított tőkemegfelelési mutató 17,89 %. d) A belső tőkeszükséglet alakulásával kapcsolatos belső jelentésekre vonatkozó követelmények 2013 júliusában elfogadásra került a évi CXXXV. törvény a Szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról. A törvény hatálybalépését követően az OTIVA volt tagintézményeinek közös módszertanára kellett áttérnünk a belső tőkeszámítás területén, melyet tól használtunk. Ezen új szabályozás szerint kellett elkészíteni a belső tőkeszükséglet számítást ig, mely minden egyes hónapban kiszámításra került, amit a Takarékbank részére is megküldtünk. A számítás alapját a Felügyeleti jelentéstáblákban szereplő adatok adták től jelentős változás következett be az adatszolgáltatásba, melynek alapja CRR az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete. Melynek következtében a belső 13

14 tőkeszámításra kidolgozott tábla Felügyeleti jelentésre hivatkozó sorai megszűntek. Ezen sorokat az új táblák megfelelő soraival próbáltuk megfeleltetni, és ezen értékek alapján készítettük el a belső tőkeszámítást. (Az új adatszolgáltatás táblái (ITS) nagyobb részben hasonlítanak a régi COREP táblákra, bár új kitettségek is szerepelnek benne, és az eddigiektől eltérően forintban kell tölteni). A felmerülő lényeges kockázatok a következők: Hitelezési kockázat az ügyfelekkel és a partnerekkel szemben fennálló követelések nemteljesítéséből fakadó kockázat, amikor az ügyfél vagy a partner nem pontosan a szerződés szerinti feltételek szerint teljesíti kötelezettségét. Működési kockázat a nem megfelelő folyamatok és rendszerek, külső események vagy személyek nem megfelelő feladatellátása miatt felmerülő, jogszabály, szerződés vagy belső szabályzatban rögzített eljárás megsértése vagy nem teljesítése miatt keletkezett. Nem kereskedési könyvi kamatkockázat mely azon jelenlegi illetve jövőbeni kockázatokat jelenti, amelyek az intézmény jövedelmezőségére, tőkehelyzetére a kamatlábak kedvezőtlen változása estén hatnak. e) A kockázatkezelés szervezeti felépítése: A Takarékszövetkezetnél a kockázatok alapos figyelésére, elemzésére, a kockázatok előzetes kiszűrésében az illetékes döntési szinteken lévő személyek a felelősök. A kockázatkezelő hatáskörébe tartozik a nagyobb összegű kockázatvállalással kapcsolatos ügyiratoknak a kérelem befogadásától a hitel kifolyósításáig történő részletes átvizsgálása. A kockázatkezelő a vonatkozó dokumentumokba irat betekintési joggal rendelkezik. Munkája során a kockázatvállalásban résztvevő dolgozók kötelesek az ellenőrzéshez szükséges minden adatot, dokumentumot és információt haladéktalanul a kockázatkezelő rendelkezésére bocsátani. A kockázati stratégiát az ügyvezetők közösen készítik el, és az Igazgatóság hagyja jóvá. A stratégiában foglaltak évente egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek. 10. Az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása a) Árkockázat a beszerzési, értékesítési árak nem várt alakulásából adódó kedvezőtlen többlet teher. Az ár alakulásának a kockázatára hatást gyakorolnak a kamatlábak, a piaci likviditás, az árfolyam változása, a fedezeti ügyletekből származó kockázat. b) Hitelkockázat azt mutatja meg, hogy mekkora annak a valószínűsége, hogy a kötelezett nem, vagy nem az előírt időben és módon teljesít. A hitelkockázat a legalapvetőbb banki kockázat, melynek kezelése meghatározó fontosságú a Takarékszövetkezet számára, mivel a bevételek jelentős része ebből az üzletágból származik. Amit nagymértékben befolyásol az ügyfél nemfizetésének a valószínűsége. Ennek elkerülésére a Takarékszövetkezet a hitelkihelyezés előtt minősíti az ügyfelet, limiteket állapít meg, továbbá fedezeteket von be. A kihelyezés után pedig folyamatos monitoring alatt tartja a hitelt. Amennyiben nem várt esemény következik be, megpróbálja a lehető leghamarabb, a lehető legjobb megoldást 14

15 megtalálni a tartós nemfizetés elkerülése érdekében. A hitelezési kockázat az első pillér szerinti tőkeszükséglet számításában, és a belső tőke módszertanban is szerepel. c) A kamatkockázat jellemzően a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat (állampapír, vállalati kötvény, jelzáloglevél stb.) érintő kockázat, melyek értékét az elvárt hozamszint változása befolyásolhatja. A hozamok emelkedése (kamatemelés, inflációs várakozások változása, leminősítés stb.) hátrányosan érinti az ilyen értékpapírok piaci értékét, míg azok csökkenése előnyösen. Jellemzően minél hosszabb a futamidő, illetve minél alacsonyabb a fix kamatfizetés, annál jelentősebb az árfolyammozgás. A banki kamatkockázat beépítésre került az ICAAP (II. pillér) szerinti tőkemegfelelés számításába. d) Likviditási kockázat alatt megkülönböztetjük a piaci likviditási kockázatot, valamint a finanszírozási likviditási kockázatot. A piaci likviditási kockázat alatt annak a kockázatát értjük, amikor a bank csak számottevő árveszteséggel tudja értékesíteni piaci eszközeit a piaci zavarok miatt. A finanszírozási kockázat alatt annak a kockázatát értjük, amikor a bank nem képes teljesíteni vagy csak számottevő jövedelmezőségi veszteségek árán tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét. A likviditási kockázat mérésének egyik legalapvetőbb eszköze a lejárati összhangelemzés. A leggyakrabban használt likviditási mutatók a következők: o általános likviditási mutató (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek), o azonnali likviditási mutató (pénzeszközök+piacképes értékpapírok/rövid távú kötelezettségek), o a saját tőke multiplikátor (összes eszköz/saját tőke). a.) Cash-flow kockázat a működési- a befektetési-, és pénzügyi műveletekből származó pénzáramok vonatkozásában fellépő kockázat. Amely magában foglalja az árbevétel, a fix, és a változó költségek változását. A cash-flow számítása az eredménykimutatás alapján történik. Hajdúdorog, március 04.. Kiss Gizella Elnök Ügyvezető Korondán Miklós Ügyvezető 15

16 1. sz. melléklet A vagyoni-,pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói S.sz. Megnevezés Me. Előző év Tárgyév Eltérés+,- Jövedelmezőségi mutatók 1 Bevételarányos nyereség % -6,1% 2,0% 8,1% 2 Eszközarányos bevétel % 10,8% 10,1% -0,7% 3 Eszközarányos nyereség % -0,7% 0,2% 0,9% 4 Saját tőke arányos nyereség % -6,7% 2,0% 8,7% 5 Hitelintézeti tevékenység jövedelmezősége % 65,3% 77,7% 12,4% 6 Pénzügyi és befektetési. szolgáltatás eredményessége % -6,4% 3,6% 10,0% 7 Kamatmarge % 5,3% 4,7% -0,6% Tőkeellátottsági mutatók 9 Tőkeáttételi mutató 10,0 10,,0 10 Fizetőképességi mutató (hitelezési kockázat szintjén) % 24,7% 27,4% 2,7% 11 Hitelfedezettségi mutató % 32,8% 39,4% 6,6% 12 Kockázatvállalási mutató % 4,0% 4,6% 0,6% Likviditás, szolvencia 14 Likviditási ráta I. 0,56 0,55-0,01 15 Likviditási ráta II.(gyorsráta) 0,67 0,36-0,31 16 Likvid eszközök aránya a mérlegfőösszeghez % 56,0% 30,5% -25,5% Eszközminőségi mutatók 17 Eszközportfólió minősége (nem problémamentes.arány) % 10,7% 11,8% 1,1% 18 Hitelveszteségi ráta % 0,79% 0,10% -0,69% 19 Elszámolt értékvesztés arány % 80,6% 83,2% 2,6% 20 Mérlegfőösszeg arányos elszámolt értékvesztés % 3,4% 3,3% -0,1% Hatékonysági mutatók 21 Bevételarányos költségek (rezsi/pü.i -bef.szolg.bev.) % 58,6% 64,0% 5,4% 22 Eszközarányos költségek % 6,1% 6,3% 0,2% 23 Személyi jellegű ráfordítás arányos nyereség % -16,8% 4,9% 21,7% 16

17 2. sz. melléklet BETÉTÁLLOMÁNY - ÉS FORGALOM Adatok: ezer Ft-ban Sorsz. Állomány Elhelyezés Elhelyezés Felvét Felvét Állomány BETÉTFAJTA 2013.XII XII Takarékbetétek Életciklus betétek 03 Lakáscélú megtakarítás. (ifj.,otthon) Betét I Lak. folyószla.+ lekötött betétek Váll. folyószla.+ lekötött betétek Betét II Takarékszelvény 09 Kamatjegy Egyéb ép.szerű 10 betétek Takaréklevél Betét III Mindösszesen

18 3. sz. melléklet HITEL ÁLLOMÁNY - ÉS FORGALOM év Adatok: ezer Ft-ban S.sz. HITELFAJTA Állomány Hitel nyújtás Hitel nyújtás Hitel Hitel Egyéb Egyéb törlesztés törlesztés terhelés jóváírás Állomány 2013.XII XII Épitési,lakás-, ingatlan hitelek 1020,318 26,449 46, , , , Régi "kedv." kölcs. 03. Áruvásárlási hitel 2,421 2,302 1,817 4,002 2,573 1, Személyi hitel 204,409 29,672 30, ,428 95, , Fogyasztási hitelek (3+4) 206,830 31,974 32, ,430 98, , Lak. folyószla +Egyéb hitelek 7,462 46,739 49,512 43,950 50,843 6, LAKOSSÁGI HITELEK 1234, , , , , ,776 0 Vállalkozói hitelek 318, , , , , ,703 MINDÖSSZESEN: 1552, , , , , ,479 Munkáltatói 18

19 4. sz. melléklet LEJÁRATI ÖSSZHANGELEMZÉS Adatok: ezer Ft-ban Lejárat Hiv. Megnevezés Lejárt 0-30 nap nap év 2-3 év 3-5 év 5-10 év 10 év felett nélküli Összesen a b c d e f g h i j k l 4AT11 Eszközök 106, , , ,670 79, , , , , , , ,850 4AT12 Források 222, , ,212 88,756 56,316 0,00,00, ,948 0, , ,164 4AT21 Finanszírozási rés(gap) I. -115, , , ,914 23, , , , , , ,485 4AT31 Követelések 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 4AT32 Kötelezettségek 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 4AT41 Finanszírozási rés(gap) II. -115, , , ,914 23, , , , , , ,485 4AT51-52 Bevételek 35,573 77, , , ,000 4AT53-54 Kiadások 33,417 66, , , ,000 4AT61 Finanszírozási rés(gap) III. -115, , , ,292 11, , , , , , ,485 4AT7 Eszközmódosítások 0-25,277-1,453-3,187-4,439-2,265 5,319 13,189-4,207 22,32,000 4AT8 Forrás átcsoportosítások -1201, , ,143 31,003 53,821 0,000 4AT91 4AT111 4AT112 4AT121 4AT 1221 Finanszírozási rés(gap) IV , , ,102-46, , , , , , ,612 Eszközállomány változások 509, , ,000 50,000-40, , ,000-4,000-5,00,000 Forrásállomány változások -210, ,000 50,00 70, , , , ,00,000 Finanszírozási rés(gap) V. 0 2,566 3,354 5,102 3,298 7, ,698 8,004 0,059 0, , ,686 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletek 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 19

20 5. sz. melléklet A Takarékszövetkezet telephelyei és azok főbb jellemzői: Adatok: ezer Ft-ban S.sz. Cím Létszám Betét állomány Hitel állomány Fő 1 Hajdúdorog, Tokaji u , ,035 2 Hajdúböszörmény, Kossuth u , ,110 3 Hajdúböszörmény-Vid, Krúdy Gyula u ,131 69,331 4 Hajdúnánás, Kossuth u , ,642 5 Debrecen, Pásti u. 1/E 2 185, ,361 Összesen: , ,479 20

Üzleti jelentés 2015.

Üzleti jelentés 2015. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2015. Cg.: 09-02-000180... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÜZLETI JELENTÉS 2013. Kelt:... Györök Zoltán

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 6344 HAJÓS, RÓZSA U. 2. Üzleti jelentés 2014. Cg. 03-02-000224... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 6422 Tompa, Szabadság tér 16. www.tompatksz.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.:03-02-000296... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Üzleti jelentés 2016.

Üzleti jelentés 2016. NAGYKÁTA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 NAGYKÁTA, DÓZSA GY. ÚT 10. Üzleti jelentés 2016. Cg.: 10-02-020518 Nagykáta, 2017. január 11. 1 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti TAKARÉKSZÖVETKEZET Jászárokszállás 5123.Jászárokszállás, Árpád tér 2. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 16-02-001506... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Észak Tolna Megyei TAKARÉKSZÖVETKEZET... 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10 Üzleti jelentés 2014. Cg.:17-02-000583... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000180... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

2013. évi beszámolójához

2013. évi beszámolójához KSH szám: 10043873641912206 Cg.:0602000009 ÜZLETI JELENTÉS A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi beszámolójához 1. Bevezető Gazdálkodási körülmények: Az előző évhez képest a gazdálkodás külső

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti TAKARÉKSZÖVETKEZET Jászárokszállás 5123.Jászárokszállás, Árpád tér 2. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 16-02-001506... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014.

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Cg.: 04 02 000350 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900 ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.: 20-02-050052... 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 TISZAVASVÁRI KOSSUTH ÚT 1. Üzleti jelentés 2014. Cg.:15-02-050265... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 04 02 000350... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10044702-6612-122-10 Cg.: 10-02-020036 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 05-02-000250... 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 3 3. A

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 05-02-000250... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 3 3.A MÉRLEG

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2013.

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6.  ÜZLETI JELENTÉS 2013. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. www.fonixtakarek.hu ÜZLETI JELENTÉS 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.A MÉRLEG FORDULÓNAPJA

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 10043732-2-05 3915 Tarcal, Fő út 66. Üzleti jelentés 2014. Tarcal, 2015. március 03. Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Cg.: 05 02 000269... TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 09-02-000180... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

Üzleti jelentés Cg.:

Üzleti jelentés Cg.: Üzleti jelentés 2015. Cg.: 05-02-000250... Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király u. 76. Telefon: +36 46 399 036 Fax: +36 599 232 E-mail: kozpont@boldva.tksz.hu www.boldvatksz.hu

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS Nyírbéltek, május 27. Szmutkó Illés elnök ügyvezető... 1 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 1

Részletesebben

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve 3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve (A Felügyelet a kérdőívet az egyes intézménytípusok sajátosságaihoz igazodóan küldi ki) Az alábbi felügyeleti kérdőívet a Felügyelet évente legalább egyszer

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2015.

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2015. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2015. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4 3. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cégjegyzék szám: Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2013. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS... 1 ÜZLETI JELENTÉS A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Nyírbélteki

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Üzleti jelentés. 2014. évi

Üzleti jelentés. 2014. évi Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2014. évi Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4060 BALMAZÚJVÁROS, VERES PÉTER U. 3. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000184... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014.

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4 3.A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2008. április 16. 2008. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Üzleti jelentés 2014.12.31.

Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Üzleti jelentés 2014.12.31. Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Cg.: 20-02-050064 Üzleti jelentés 2014.12.31. Dátum: Bak, 2015. május 14. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Rétiné Varga Éva Horváth Józsefné

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31.

Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31. Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31. Kaposvár, 2014. május 6. Készítette: Ihárosi Istvánné főkönyvelő 1 1. Gazdálkodási, közgazdasági

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. A Bükkalja Takarékszövetkezet 2013. évi működéséről, gazdálkodásáról

ÜZLETI JELENTÉS. A Bükkalja Takarékszövetkezet 2013. évi működéséről, gazdálkodásáról ÜZLETI JELENTÉS A Bükkalja Takarékszövetkezet 2013. évi működéséről, gazdálkodásáról TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 3 II. Gazdálkodási körülmények 3 III. A 2013. üzleti év teljesítményeinek és gazdálkodásának

Részletesebben

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése 2 1. Gazdálkodási körülmények Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei lényegesen nem változtak. A gazdaság továbbra is stagnáló, a válságból való kilábalás jelei még nem mutatkoztak. A munkanélküliségi

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2014.12.31

ÜZLETI JELENTÉS 2014.12.31 HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014.12.31 ÜZLETI JELENTÉS 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2012 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2012 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2012 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet működési környezete A 2012-es üzleti évben a hazai gazdaság recessziója tovább mélyült. Az ágazatok többsége visszaesett,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése 2 1. Gazdálkodási körülmények Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei lényegesen nem változtak. A gazdaság továbbra is stagnáló, a válságból való kilábalás jelei még nem mutatkoztak. A munkanélküliségi

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év 1 1. Gazdálkodási, közgazdasági körülmények: Az elızı évhez képest a gazdálkodás külsı körülményei lényegesen

Részletesebben

Az MNB által kiemelten kezelt kockázatok, amelyek a CRD/CRR hatálya alá tartozó intézményeknél felmerülhetnek

Az MNB által kiemelten kezelt kockázatok, amelyek a CRD/CRR hatálya alá tartozó intézményeknél felmerülhetnek 1. melléklet Tájékoztatás a felügyeleti felülvizsgálati folyamat keretében kiemelten kezelt kockázatos portfoliókról és a hozzájuk kapcsolódó többlettőke előírásáról A tőkemegfelelés belső értékelési folyamata

Részletesebben

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

ÜZLET JELENTÉS A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Környe-Bokod Takarékszövetkezet. Pannon Takarék Bank Zrt. mint a Környe-Bokod Takarékszövetkezet jogutóda

ÜZLET JELENTÉS A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Környe-Bokod Takarékszövetkezet. Pannon Takarék Bank Zrt. mint a Környe-Bokod Takarékszövetkezet jogutóda Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2015. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ.. Pannon Takarék Bank Zrt. mint a Környe-Bokod Takarékszövetkezet jogutóda Kelt: Komárom, 2015. szeptember 25. 2 A Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. KOCKÁZATI- ÉS LIKVIDITÁSI STRATÉGIÁJA 2012-2014 2014 évek ekre Bevezetés A Takarékszövetkezet három éves időtávokra készíti el Stratégiai

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Belső tőkemegfelelés értékelési szabályzat Hatályos: 2014.05.29-től TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, ÚTMUTATÓK... 2 2. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

A PSZÁF szövetkezeti hitelintézeteknél végzett átfogó vizsgálatainak tapasztalatai

A PSZÁF szövetkezeti hitelintézeteknél végzett átfogó vizsgálatainak tapasztalatai A PSZÁF szövetkezeti hitelintézeteknél végzett átfogó vizsgálatainak tapasztalatai SREP tapasztalatok, felügyeleti elvárások Vincze Endre főosztályvezető-helyettes Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Varga Lajos Ellenőrzési Igazgató 1. OTIVA Ellenőrzési rendszere Monitoring Helyszíni ellenőrzés tervezés típusok Folyamatos beszámolás az OTIVA Igazgatóságon Prevenció

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben