III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök"

Átírás

1 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia különböző szintjén kell meghozni. Az egyes szintekhez kapcsolódó döntési hatáskör kialakításának alapelve, hogy a döntés ott keletkezzen, ahol az ahhoz szükséges valamennyi információ rendelkezésre áll, illetve ahol a döntés hatásának következményei a takarékszövetkezet üzleti tevékenységére kiszámítható. Tilos döntési hatáskörök pozitív, vagy negatív elvonása. Nem jelenti a döntési hatáskör pozitív elvonását az ha a HCB nem egyhangú döntése hiányában az adott kockázatvállalás engedélyezésre a KCB-hez kerül felterjesztésre. Erre akkor kerülhet sor, ha a HCB tagok többsége támogatta a kért kockázatvállalást. Nem jelent hatáskör elvonást, ha a kockázatvállalási kérelmet befogadó és előkészítő szervezeti egység az előkészítés eredményeként a befogadott kérelmet - döntési hatáskörét meghaladó összegre is - elutasítja. Ezekről a kérelmekről az aktív bankműveleti üzletágvezetőt tájékoztatni kell. Ha a kérelmező ezen döntést nem fogadja el, vagy kifejezetten kéri a megfelelő döntési szint döntését, úgy a kockázatvállalási kérelmet a döntésre jogosult elé kell terjeszteni. Nem jelenti a döntési hatáskör elvonását ha az 5-6. (HCB, kirendeltség-vezetők) döntési szint határozatának érvényességéhez további feltétel kerül előírásra. Ilyen feltételt (pl. ellenjegyzés, jóváhagyás) az ügyvezető igazgató II. javaslatára az ügyvezető igazgató rendelhet el indokolt esetben átmeneti időszakra. A Takarékszövetkezet üzleti tevékenységével kapcsolatos döntéseket a következő szinten kell meghozni: 1./ Küldöttgyűlés 2/. Igazgatóság 3./ Központi Cenzúra Bizottság (KCB) 4./ Ügyvezetők 5./ Helyi Cenzúra Bizottság (HCB) 6./ Kirendeltség vezetők IV. Döntési hatáskörök 1. Küldöttgyűlés - belépés más szövetkezetbe, gazdasági társaságba és kilépés onnan, továbbá döntés szövetkezet, vagy gazdasági társaság alapításáról, ha a bevitt vagyoni érték a saját tőke 5 %-át - önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alaphoz való csatlakozás, ha ennek éves költségkihatása a saját tőke 5 %-át 2. Igazgatóság - belső hitel engedélyezése, - kapcsolódó hitel engedélyezése,

2 - kockázatvállalás engedélyezése, amennyiben az ügyfél (ügyfélcsoport) összes kockázatvállalása 100 M Ft-ot meghaladja, - az érvényes ügyféllimit megállapítása, amennyiben az a 100 M Ft-ot meghaladja, - belépés más szövetkezetbe, gazdasági társaságba és kilépés onnan, továbbá döntés szövetkezet, vagy gazdasági társaság alapításáról, ha a bevitt vagyoni érték a saját tőke 5 %-át nem haladja meg. - önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alaphoz való csatlakozás, ha ennek éves költségkihatása a saját tőke 5 %-át nem haladja meg. - nem banküzemi célú befektetések (tárgyi eszközök és immateriális javak) megvalósításának és értékesítésének engedélyezése, ha azok nettó értéke a sajáttőke 2 %-át meghaladja, - banküzemi célú befektetések (tárgyi eszközök és immateriális javak) megvalósításának és értékesítésének engedélyezése, ha azok nettó értéke a sajáttőke 5 %-át meghaladja, - a Magyar Állam és az MNB által nem garantált értékpapírba történő befektetés, ha az szavatoló tőke 15 %-át meghaladja (nem beleértve tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapírokat), - hitel-tőke konverzióból származó részvények és üzletrészek tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó döntés, - hitel-tulajdon(rész), csere ügyletek engedélyezése, ha a hiteltartozás a 40 M Ft-ot meghaladja, - hiteltartozás fejében átvett eszköz értékesítésének engedélyezése ha az átvett eszköz nettó értéke a 40 M forintot meghaladja - portfolió kezelési megállapodás (vagyonkezelési) engedélyezése, - Központi Cenzúra Bizottsági hatáskörbe tartozó kockázatvállalás második prolongációjának engedélyezése, ha az adott kockázatvállalás végső lejárati ideje meghosszabbításra kerül és a prolongált kockázatvállalás összege az 50 M Ft-ot - kötelező tartalékhoz szükséges átmeneti hitelfelvételen kívüli, más takarékszövetkezeti hitelfelvétel, ha annak mértéke a szavatoló tőke 25 %-át meghaladja, és fedezetét nem a takarékszövetkezet eszközportfoliójában lévő értékpapírok képezik, - takarékszövetkezeti hitelfelvétel ha annak összege a szavatoló tőke 100 %-át meghaladja és fedezetét a takarékszövetkezet eszközportfoliójában lévő értékpapírok képezik, - alárendelt kölcsöntőke felvétele, - saját konstrukciós termékek bevezetésének elhatározása, - a Takarékszövetkezet aktív és passzív oldali termékek irányadó kamatsávjának és díjmértékének meghatározása, - szolgáltatások jutalék fejében végzett tevékenységek irányadó díjtételének meghatározása (kivéve ügynöki tevékenység keretében végzett szolgáltatás), - kockázatvállalással kapcsolatos követelések értékesítése, ha azok bruttó értéke a 100 M forintot meghaladja, illetve ezen összeghatárt el nem érő követelések értékesítése, ha az értékesítési ár a követelés nettó értékénél alacsonyabb. 3. Központi Cenzúra Bizottság - A lakossági ügyfelek részére 10 M Ft-ot meghaladó, de 100 M Ft-ot meg nem haladó személyi, fogyasztási és áruvásárlási hitelek engedélyezése, továbbá alsó összeghatártól függetlenül e körbe tartozó hitelek engedélyezése, ha annak futamideje a 96 hónapot - A lakossági ügyfelek részére 10 M Ft-ot meghaladó, de 100 M Ft-ot meg nem haladó egyéb hitelek engedélyezése, továbbá alsó összeghatártól függetlenül e körbe tartozó hitelek engedélyezése, ha annak futamideje a 240 hónapot

3 - gazdálkodó, vállalkozó ügyfelek részére 20 M Ft meghaladó, de 100 M Ft-ot meg nem haladó kockázatvállalások engedélyezése, - gazdálkodó, vállalkozó ügyfelek részére 10 M Ft-ot meghaladó, de 100 M forintot meg nem haladó kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, - önkormányzati ügyfelek részére 100 M forintot meg nem haladó kockázatvállalás engedélyezése - speciális ügyfelek részére 5 M forintot meghaladó de 100 M forintot meg nem haladó kockázatvállalás engedélyezése - önkormányzati és speciális ügyfelek részére 100 M forintot meg nem haladó kezesség és bankgarancia, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása - Helyi Cenzúra Bizottság hatáskörébe tartozó kockázatvállalás második prolongációjának engedélyezése, ha az adott kockázatvállalás végső lejárati ideje meghosszabbításra kerül és az ügyféllel (ügyfélcsoporttal) szembeni összes kockázatvállalás összege a 10 M Ft-ot - igazgatósági hatáskörbe tartozó kockázatvállalás prolongációjának engedélyezése, ha a kockázatvállalás végső lejárati határideje nem változik, - igazgatóság által megállapított érvényes ügyféllimit terhére történő egyedi kockázatvállalás engedélyezése, ha az igazgatóság delegálta e jogkört, - hitel-tulajdon(rész), csere ügyletek engedélyezése, ha a hiteltartozás a 40 M Ft-ot nem haladja meg, - hiteltartozás fejében átvett eszközök értékesítésének engedélyezése, ha az átvett eszköz nettó értéke a 40 M Ft-ot nem haladja meg, M forint összeghatárt meg nem haladó konzorciális kockázatvállalás engedélyezése konzorciumvezetőként vagy konzorciumi résztvevőként, - egyedi kamat és díjmérték megállapítás kockázatvállalási tevékenység keretében aktív ügyletek vonatkozásában irányadó kamatoktól és díjaktól eltérően, - értékvesztés és céltartalék mértékének megállapítása, - kockázatvállalással kapcsolatos követelések értékesítése, ha annak bruttó értéke a 100 M Ftot nem haladja meg, s az értékesítési ár legalább a követelés nettó értékét eléri, - eredménytelen bírósági végrehajtás esetén lakossági ügyféllel szemben fennálló követelés leírásának engedélyezése, - olyan követelés leírás engedélyezése, amelynek végrehajtási eljárási (felszámolási) költsége előreláthatólag magasabb, mint az eljárás során beszedhető összeg. 4. Ügyvezetők Rövid és hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése - államilag beleértve MNB által nem garantált kötvény értékpapír (nem beleértve a tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapírokat) vásárlása, ha annak összege nem haladja meg a szavatoló tőke 15 %-át, - magyar állam MNB által garantált értékpapírba történő befektetés, illetve kereskedelmi célú adásvétele, - nem banküzemi célú befektetések (tárgyi eszközök és immateriális javak) megvalósításának és értékesítésének engedélyezése, ha azok nettó értéke a sajáttőke 2 %-át nem haladja meg, - banküzemi célú befektetések (tárgyi eszközök és immateriális javak) megvalósításának és értékesítésének engedélyezése, ha azok nettó értéke a sajáttőke 5 %-át nem haladja meg, - kötelező tartalékhoz szükséges átmeneti hitelfelvétel engedélyezése, - takarékszövetkezeti hitelfelvétel, ha annak mértéke a szavatoló tőke 25 %-át nem haladja meg, és fedezetét nem a takarékszövetkezet eszközportfoliójában lévő értékpapírok képezik,

4 - takarékszövetkezeti hitelfelvétel ha annak összege a szavatoló tőke 100 %-át nem haladja meg és fedezetét a takarékszövetkezet eszközportfoliójában lévő értékpapírok képezik, - egyes termékek, termékcsoportok limitjének meghatározása, azok korlátozása, - szolgáltatásokhoz kapcsolódó irányadó díjtételektől való eltérés engedélyezése, - nagy betétek (szavatoló tőke 15 %-át meghaladó) befogadásának engedélyezése, - egyedi kamat és díjmértékek megállapítása a II./4. 2. és 4.3. pont ügyletek vonatkozásában az igazgatóság által meghatározott kamatsávok és díjmértékek keretein kívül, - valuta vétel- és eladási árfolyam meghatározása, - integrációs termékek bevezetésének elhatározása. - a Takarékszövetkezet alkalmazottaival szembeni kockázatvállalás 100 M Ft-ot meg nem haladó összegre, ha az alkalmazott lakossági ügyfélnek minősül, - meghatározott hiteltípus általános prolongációjának engedélyezése, ha ez kormányzati intézkedésen alapul, - takarékszövetkezeti kockázatvállaláshoz központi kormányzati intézkedéshez, vagy integrációs termékhez kapcsolódó refinanszírozási forrás igénybevétele, - fennálló kockázatvállaláshoz kapcsolódó jelzálogjog ranghely változásának engedélyezése, - óvadékkal fedezett 20 M Ft-ot meghaladó kockázatvállalás engedélyezése, - Helyi Cenzúra Bizottsági, kirendeltség-vezetői hatáskörbe tartozó kockázatvállalással kapcsolatos fedezet módosítás engedélyezése összeghatártól függetlenül. 5. Helyi Cenzúra Bizottság - A lakossági ügyfelek részére 3 M Ft-ot meghaladó, de 10 M Ft-ot meg nem haladó személyi, fogyasztási és áruvásárlási hitelek engedélyezése, továbbá alsó összeghatártól függetlenül e körbe tartozó hitelek engedélyezése, ha annak futamideje a 60 hónapot meghaladja, de a 96 hónapot nem. - A lakossági ügyfelek részére 5 M Ft-ot meghaladó, de 10 M Ft-ot meg nem haladó egyéb hitelek engedélyezése, továbbá alsó összeghatártól függetlenül e körbe tartozó hitelek engedélyezése, ha annak futamideje a 180 hónapot meghaladja, de a 240 hónapot nem. - vállalkozó ügyfelek részére 5 M forintot meghaladó, de 20 M forintot meg nem haladó kockázatvállalások engedélyezése, - gazdálkodó ügyfelek részére 20 M forintot meg nem haladó kockázatvállalások engedélyezése - 10 M forintot meg nem haladó kezességi és bankgarancia, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása gazdálkodó és vállalkozó ügyfelek részére, - Kirendeltség-vezetői hatáskörbe tartozó kockázatvállalás prolongációjának engedélyezése, - likvid (értékpapír, betét számlapénz fedezet melletti) hitelek engedélyezése 20 M forint összeghatárig - speciális ügyfelek részére kockázatvállalás engedélyezése 5 M forint összeghatárig 6. Kirendeltség-vezetők - A lakossági ügyfelek részére 3 M Ft-ot meg nem haladó személyi, fogyasztási és áruvásárlási hitelek engedélyezése, ha annak futamideje a 60 hónapot nem haladja meg. - A lakossági ügyfelek részére 5 M Ft-ot meg nem haladó egyéb hitelek engedélyezése, ha annak futamideje a 180 hónapot nem haladja meg. - vállalkozói ügyfelek részére 5 M Ft meg nem haladó kockázatvállalások engedélyezése (kivéve a kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása), - Igazgatóság, KCB vagy HCB által megállapított érvényes ügyféllimit terhére történő egyedi kockázatvállalás engedélyezése, ha a döntés hozó delegálta e jogkört.

5

ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK

ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Nyírbéltek ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK Készítette: Szmutkó Illés Ezt a szabályzatot a Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Igazgatósága 5/14.számú határozatával

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK é á ö é á á ó á é ü á ú á á á á á á ő ü á Í é ő A Takarékszövetkezet Hitelezési Szabályzata a számvitelről szóló törvény végrehajtásaként megjelent 250/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet, a Hitelintézetekről

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4) Kormányrendeletben előírt kötelezettségének megfelelően a 2008. üzleti

Részletesebben

90/2010. számú ügyvitelii utasítás 14. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT a 2. számú módosítással egységes szerkezetben A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 79/2009.(XII. 3.) számú kuratóriumi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Jelen Üzletszabályzat az Alapítvány

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos: 2014. július 7-étől A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól ÜZLETSZABÁLYZAT az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos:

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel Üzletszabályzat Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007.

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. MÁJUS 29. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31.

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM 2010. év VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt.) 234/2007. (IX.4.) Korm.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 2013. évi CXCVI. törvény Közlönyállapot 2013. évi CXCVI. törvény a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 1. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1.

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. ADÓSZÁM: 10081901-2-16 CG: 16-02-001512 TEL: 56/570-150 FAX: 56/570-154 SZÁMLASZÁM: 70000007-10000056 Nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS A

Részletesebben