Üzleti jelentés 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti jelentés 2013."

Átírás

1 Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 6422 Tompa, Szabadság tér 16. Üzleti jelentés Cg.:

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4 3. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK, FOLYAMATOK 6 4. VÁRHATÓ FEJLŐDÉS 7 5. A K+F TEVÉKENYSÉG: NEM JELLEMZŐ INFORMÁCIÓ 7 6. KÖRNYZETVÉDELEM BEMUTATÁSA 7 7. A TAKARÉKSZÖVETKEZET FOGLALKOZTATÁS POLITIKÁJA 7 8. PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK HASZNOSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA (BEFEKTETÉSI, FORGATÁSI CÉLÚ) IAS KOCKÁZATKEZELÉSI POLITIKA 8 KOCKÁZATI STRATÉGIA 8 1. sz. melléklet: főbb mutatók sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet: a telephelyek bemutatása 19 2

3 1. Bevezető Gazdálkodási körülmények: Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei lényegesen nem változtak. A gazdaság továbbra is stagnáló, a IV. negyedévtől indult meg a növekedés, azonban a válságból való kilábalásról még nem lehet beszélni. A munkanélküliségi ráta megyénkben IV. negyedévi 9,2 %-ról, 2013 IV. negyedévre 10,1% emelkedett. Ami lényegesen változott, az MNB kamatpolitikája, melynek hatására szűkült a kamatmarzs. A Takarékszövetkezetünk jövedelmezőségét erősen befolyásolta a tranzakciós illeték bevezetése, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték elmaradását pótló egyszeri befizetés. A működési területünkön üzemelő multinacionális cégek, mind a termelő, mind a kereskedelmi szférában egyre nagyobb részarányt képviselnek. Ezek hatása az ügyfélkörünkbe tartozó kis- és közép vállalkozásokra kettős: a beszállítói körnek piacot jelentenek, viszont gyengítik a kereskedelmi kisvállalkozók pozícióját. A bank piac teljesen felosztott, az ügyfelek bankválasztási lehetősége széleskörű. E tényezőkből következően erős piaci versenyben működtünk év folyamán mind vállalkozói, mind a lakossági hitelek iránt csökkent a kereslet, a jelentkező igényeket szövetkezetünk a prudenciális szabályok figyelembe vétele mellett igyekezett minél teljesebb körben kielégíteni. A leglényegesebb külső körülmény a üzleti évben a kamatok folyamatos csökkenése. A jegybanki alapkamat az év során 2,75 % ponttal csökkent. A Takarékszövetkezet e folyamathoz alkalmazkodva alakította a betétkamatait, a hitel kamatainak változtatása a THM plafon előírásainak, valamint a jelzálog-hitelszerződésekre vonatkozó referencia-kamatláb változásának figyelembevételével történt. A takarékszövetkezet évre azt a kettős célt tűzte ki, hogy eredményes gazdálkodással érjen el 7 millió Ft adózás előtti eredményt. A kedvezőtlen gazdasági környezet, a meg növekedett adóterhek, a kamatbevételek csökkenése miatt a évre szóló üzleti tervet az Igazgatóság 7 millió Ft adózás előtti veszteségre módosította a harmadik negyedévet követően. Fontos feladat volt az Integrációs törvény szerinti előírásoknak való megfelelés biztosítása, a bankbiztonsági követelményeknek való teljes-körű megfelelés. A szövetkezet vezetése ezekhez a célkitűzésekhez határozta meg kamatpolitikáját, hitelpolitikáját, határozta meg portfoliójának kívánatos összetételét, üzletpolitikai intézkedéseit. Figyelembe kellett venni a már tényként bekövetkezett inflációs hatásokat, továbbá a kamatszínvonal általános csökkenését, amelyek azt jelentették, hogy a betéti kamatok szintjét jelentősen csökkenteni, mindamellett ügyelve arra, hogy a betétállomány drasztikusan ne csökkenjen. Erre ösztönözte a szövetkezetet a konkurenciaként a térségben jelenlevő nagyszámú bankfiók tevékenysége, az állami papírok túlkínálata is. 3

4 A szövetkezet passzív pénzpiaci tevékenységének középpontjában évben is a lakossági betétgyűjtés állt, s ennek aránya a mérleg fordulónapján elérte a betétállomány 78,35 %-át. Az adatok azt mutatják, hogy a megtakarítások arányában összetételében nincs jelentős arányú változás, azonban a betétállomány összességében e Ft-os növekedést mutat. A szövetkezet aktív pénzpiaci tevékenységét a források előző évinél rosszabb hasznosítása jellemezte. A hitelállomány e Ft-al csökkent. A hitelkihelyezések 81,8 %-át a lakossági hitelnyújtások tették ki, míg 18,2 % jutott a vállalkozói körnek. A szövetkezet adózás előtti eredménye 2013-ban e Ft veszteség, amely a tervezett negatív eredményt 49 e Ft-al meghaladta, az előző évben elért eredménytől e Ft-al elmaradt. Ezen eredmény, figyelembe-véve a küldöttgyűlés döntését is e Ft-al csökkentette a saját tőkét. A szövetkezet auditált szavatoló tőkéje e Ft-ra csökkent, amely e Ft-os csökkenést jelent egy év alatt. A jelentős mértékű csökkenés, a veszteség rendezésére felhasznált e Ft Általános tartalék, valamint e Ft visszavásárolt részjegyek csökkentő hatásával magyarázható. A bankbiztonságot kifejező tőke-megfelelési mutató 1 egy év alatt 43,79 %-ról 39,04 %-ra csökkent, amely a csökkenés ellenére is lényegesen meghaladja az előírt szintet. A szövetkezet évben is elszámolta a szabályzataiban meghatározott módon a szükséges értékvesztéseket, illetve visszaírásra is sor került. A Takarékszövetkezet évtől általános kockázati céltartalékot nem képez. A üzleti év során általános tartalék felhasználására került sor. A takarékszövetkezet infrastruktúráját tovább fejlesztettük. Az üzletmenet folytonosságának hatékonyabb biztosításának érdekében eszközbeszerzést hajtottunk végre, a Takinfo Kft-vel jövőben megkötésre kerülő EuroBank integrált számlavezető rendszerének központi üzemeltetésének megvalósításához. A szövetkezet tevékenységének szabályozottsága kielégítő. Függetlenített belső ellenőr is segítette a vezetést. Mindezek következtében az auditált mérleg azt mutatja, hogy sikerült a kihelyezések kockázatát az elfogadható szinten tartani, a takarékszövetkezet vagyonát - az elszámolt veszteségek mellett is- növelni. 2. A vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség A takarékszövetkezet jövedelmezősége a különböző mutatószámok tükrében csökkent. (Lásd: 1. sz. mell.) 1 Az un. II.Pillér alatti 4

5 Ennek oka a bevételek 7,8%-os csökkenése, valamint a ráfordítások 9,8 %-os növekedése, amelyet nem ellensúlyozott az általános igazgatási költségek e Ft-os csökkenése. Az adózott eredmény az összes bevétel arányában -4,5 %, ami az előző évhez viszonyítva (bázishoz) 9,7 százalékponttal csökkent. A bevétel az eszközökre vetítve 8,2 %-os színvonalat ért el, ami 1,2 százalék-ponttal alacsonyabb, mint a bázisban. A bevételek alakulásának fő forrását - a hitelezési tevékenységet- szemlélteti a 3. számú melléklet, amelyből megállapítható, hogy a hitelnyújtás elmarad az előző évtől. A takarékszövetkezet az év folyamán e Ft hitelt nyújtott (folyószámla hitelekkel együtt). A fentiek együttes hatására az eszközarányos nyereség -0,4 %-ot, ami az előző évhez 0,9 %- pontos csökkenést jelent. A saját tőke -arányos nyereség 2013-ban -2,5 %-ra csökkent, amely 5,5 %-ponttal alacsonyabb a évinél. Mint ismeretes, a szövetkezet tevékenysége eredményességét döntően a hitelezés kamatbevételei és a betétgyűjtés kamatköltségei határozzák meg elsősorban. A csökkenő kamatmarzs hatására a pénzügyi és befektetési szolgáltatás jövedelmezőség - 4,4 %, ami a bázishoz viszonyítva 11,1 %-ponttal alacsonyabb. A pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredményessége, vagyis a fedezet 2013-ban 62 % volt, a bázishoz viszonyítva 3,9 % ponttal magasabb. A takarékszövetkezet kamatmarzsa 2013-ban 3,5 % volt, ami 1 %-ponttal alacsonyabb a bázisnál. A takarékszövetkezet tőkeellátottsága- mint azt az előzőekből is érzékelni lehetett - alacsonyabb jövedelmezőségi szint mellett, de javult. A mérleg-főösszeg a saját tőke 6,8 -szorosát tette ki. A hitelintézeti törvényben előirt 8 %-os fizetőképeségi mutatót a takarékszövetkezet túlteljesítette, mivel a fordulónapi értéke 46,8 %. Ennek egyik jelentős tényezője a szavatoló tőke kedvezőtlenül alakult, mivel 3 %-al csökkent, a korrigált mérleg-főösszeg, a mutató nevezője 17,3 %-al nőtt, így csökkentően hatott a mutató alakulására. A takarékszövetkezet kockázatvállalási mutatója 5,1 % ami megfelelő üzletpolitikáról tanúskodik. Ezen a jövőben sem kívánunk alapvetően változtatni. A takarékszövetkezet súlyponti feladatának tartotta és tartja a jövőben is a likviditási problémák megelőzését, mivel a megelőzés milliós nagyságrendű veszteségektől óvhatja meg a gazdálkodást a folyamatos fizetőkészség és -képesség fenntartásával. A takarékszövetkezet 2013-ban sem kényszerült banki pénzpiaci forrásbevonásra, rendkívüli betétkivonásra nem került sor. 5

6 A működés biztonságát jól szemléltetik a likviditási ráta mutatók is, 0,81-szeresen biztosított a folyó források forgóeszközökkel való fedezettsége. A likvid eszközök aránya - ami azt mutatja, hogy a betéteseknek mekkora esélye van, hogy bármikor pénzükhöz jussanak - 49,6 %-os. A hitelek a betétek %-ában 7,35 % -ra csökkent a bázis 9,53 %-ról. Ennek oka, hogy mind a lakossági, mind a vállalkozói körben a hitelek iránti kereslet csökkent. A fordulónapi lejáratok összhangjának elemzéséből következik, hogy összességében a fedezettség biztosított. A lejárati összhang biztosítására 2013-ban is kiemelt figyelmet fordított a takarékszövetkezet. Alapvető gyakorlattá vált a kihelyezések szerkezetének a betételhelyezések szerkezetéhez történő igazítása. (4. sz. melléklet) A hitelportfolió minősége romlott. Kiemelt feladatunknak tekintjük a nem problémamentes állomány megtérülését. A hitelveszteségi ráta számszerűen alig kifejezhető értéket mutat. Az értékvesztés elszámolása teljes egészében megtörtént. Az összes értékvesztés aránya a minősített követelésekhez viszonyítva 10,2 %, ami december 31-én 9 % volt. A mérleg főösszeghez viszonyított arány 0,63 %, ami jelzi, hogy még kezelhető nagyságrendű problémáról van szó. A követelések lejárat szerinti összetétele is alátámasztja a követelés értékelés megalapozottságát. (5. sz. melléklet) A különböző hatékonysági mutatók alapján le lehet azt a következtetést vonni, hogy a takarékszövetkezet a rendelkezésre álló eszközökkel és munkaerővel, az igazgatási költség csökkentésével sem tudott eredményesen gazdálkodni a évben a beszűkült kamatmarzs, tranzakciós illeték bevezetése valamint a növekvő adóterhek miatt. A bevételarányos költségszínt 60,5 %, ami 2,5 %-ponttal meghaladja a bázist. Az eszközarányos költségszint 4,9 %, ami az inflációs hatásokat tükrözi elsősorban. 3. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, folyamatok a) Lényeges portfolió változás nem történt. b) Tovább folytatódott a kamatrés színvonal csökkenése. 6

7 4. Várható fejlődés A takarékszövetkezet elkészítette a évi üzleti tervét. A terv készítésénél az alábbi ismert feltételezett- jelentősebb környezeti tényezőkkel és folyamatokkal számoltunk. A környezeti hatások és üzletpolitikánk eszközrendszere nagy valószínűséggel azt eredményezi, hogy A források jelentős mértékű változásával nem számoltunk, a tapasztalat alapján szezonális ingadozások hatására várható az átlagtól való eltérés. A kihelyezés területén az agrárfinanszírozás bővülése jelentheti a növekedési pályát. A szolgáltatásunkat az új integráció által bevezetésre kerülő termékek forgalmazásával tervezzük bővíteni, az ügyfélkör megtartására, bővítése érdekében. A takarékossági intézkedések terén már erősen korlátozottak a lehetőségek, a munkaerő a jelenlegi működési környezetben tovább már nem karcsúsítható. Az üzlethálózat technikai fejlesztése folyamatos. Az adózás előtti eredmény alakulása több tényező együttes hatásának a függvénye. A pénzügyi szervezetek különadójával továbbra is számolunk. 5. A K+F tevékenység: nem jellemző információ 6. Környzetvédelem bemutatása A Takarékszövetkezet környezet szennyező anyagot az alábbiakat bocsátja ki: A tisztítószerek alkalmazásánál a jogszabályok által meghatározott felhasználási rendet betartjuk. 7. A Takarékszövetkezet foglalkoztatás politikája A Takarékszövetkezet átlagos állományi létszáma 2013-ban 19 fő volt, 1 fővel alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Stratégiánk alapja a szellemi tőkénk. A dolgozók tulajdonosai is a szövetkezetnek. A tudás, képesség, motiváció mellett ez a tulajdonosi szemlélet ami jellemzi a foglalkoztatáspolitikát, ami természetesen nem mehet a hatékonyság és a termelékenység rovására. 8. Pénzügyi instrumentumok hasznosításának bemutatása (befektetési, forgatási célú) IAS 39 2 Származékos ügyletet Takarékszövetkezetünk nem kötött és jelenleg sem rendelkezünk ilyen jellegű állománnyal, joggal, vagy kötelezettséggel. 2 IAS= Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra való hivatkozás. Takarékszövetkezetünk a beszámolóját a magyar számviteli törvény előírásai szerint köteles elkészíteni, a pénzügyi instrumentum fogalmát nem alkalmazza, de mégis be kell mutatni az üzleti jelentésben 7

8 Pénzügyi instrumentumok állománya IAS 32 I. Pénzügyi eszközök % a) Készpénz % b)szerződésben foglalt jog arra, hogy egy másik gazdálkodótól pénzeszközhöz, vagy más pénügyi eszközhöz lehessen jutni % c) szerződésben foglalt jog arra, hogy potenciálisan kedvező körülmények között pénzügyi instrumokat cseréljenek el egy másik gazdálkodóval d) Egy másik gazdálkodó tőkeinstrumentuma II. Pénzügyi kötelezettség (szerződéses kötelem) a) Pénzeszköznek vagy egyéb pénzügyi eszköznek egy másik gazdálkodó részére történő átadására % % % b) Pénzügyi instrumentumoknak egy másik gazdálkodóval történő cseréjére potenciálisan kedvező körülmények között 9. Kockázatkezelési politika Kockázati stratégia A Takarékszövetkezet mindenkor úgy alakítja kockázatvállalását, kockázatkezelési és a belső tőkemegfelelés értékelési folyamatát, hogy az ne veszélyeztesse a Takarékszövetkezet biztonságos működését. A kockázati stratégia a belső tőkeellátottság biztosítására irányul, az üzleti stratégiával összhangban bemutatja a takarékszövetkezet kockázatokkal kapcsolatos általános irányvonalát. A PSZÁF-nak a tőkemegfelelés belső értékelési folyamatára vonatkozó útmutatója szerint a kockázati stratégia tartalmazza a hitelintézet kockázatokhoz és kockázat kezeléshez való viszonyát, és az alábbi témakörökre terjed ki: - Kockázatvállalási politika - Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság - Kockázati szerkezet - Kockázatkezelés szervezete 8

9 A tőketervezés és a belső tőkeszükséglet meghatározása, a belső tőkemegfelelés számítása A tőketervezés a takarékszövetkezet tervezésének szerves része, melynek keretében az üzleti tervvel és a kockázati stratégiával összhangban, három évre előre éves bontásban számszerűen határozza meg a szabályozási, valamint belső szempontból rendelkezésre álló tőke, valamint a minimális szabályozási tőkekövetelmény és a belső tőkeszükséglet fő elemeit. A tőketervezés a következőket foglalja magába: - a szavatoló tőke és a belső tőke elemeinek meghatározása és az elemek figyelembe vehetősége, és rendelkezésre álló tőke számszerűsítése - a minimális tőkekövetelmény kiszámítása - belső tőkeszükséglet számítása - a lényeges kockázati típusok belső tőkeszükségletének meghatározása a különböző kockázati típusok belső tőkeszükséglete alapján - a limiten belüli kockázatok és a nem számszerűsíthető kockázatok fedezéséhez szükséges tőketöbblet meghatározása - a szabályozás által előírt tőkekövetelmény és a belső tőkeszükséglet összehasonlítása - a rendelkezésre álló tőke összehasonlítása a belső tőkeszükséglettel és a szabályozás által előírt tőkekövetelménnyel A takarékszövetkezet, mint kis intézmény, a belső tőkemegfelelés értékelési folyamatában a tőkeszükségletet a legegyszerűbb módszerekkel határozza meg, amely az alábbi területeket foglalja magába: Hitelezési kockázat Piaci kockázatok Működési kockázat Koncentrációs kockázatok Kereskedési könyvön kívüli kamatkockázat Likviditási kockázat A belső tőkeszükséglet változásának figyelése A takarékszövetkezet - havi gyakorisággal - közvetlenül a felügyeleti adatszolgáltatás beküldését megelőzően meghatározza a szabályozási, valamint a belső tőkemegfelelését, az alábbiak figyelembe vételével: - Havonta kell számolni a szavatoló tőkét és a minimális szavatoló tőke követelményt, a hitelezési kockázatoknál kitettségi osztály bontásban; - Havonta kell számolni a számszerűsített kockázatok belső tőkeszükségletét a tőkepuffer nélkül, hitelezési kockázatoknál kitettségi osztály bontásban; - Legalább negyedévente a felügyeleti adatszolgáltatáshoz illeszkedően - kell elvégezni a tőkepuffer mértékének felülvizsgálatához a kockázatok stressztesztjét; - Évente kell elvégezni a tőkepuffer mértékének meghatározásához önértékelést. 9

10 A belső tőkeszükséglet alakulásával kapcsolatos belső jelentésekre vonatkozó követelmények A takarékszövetkezet a szabályozói és belső tőkemegfelelésről negyedévente készít jelentést az Igazgatóságnak és a Felügyelő Bizottságnak. Az Ügyvezetés a takarékszövetkezet tőkemegfelelésének alakulását havonta nyomon követi. A kockázatkezelés szervezeti felépítése A takarékszövetkezet kockázatkezelési rendszerét úgy alakítja ki, hogy biztosítsa a kockázatkezelési elvek és célkitűzések megvalósítását. A takarékszövetkezetnél a kockázati típusokra vonatkozó információk összefogásáért és a tőketervezésért a főkönyvelői feladatokat ellátó ügyvezető a felelős. A takarékszövetkezet olyan belső védelmi vonalakat alakít ki és működtet, amely elősegíti a - a szervezet prudens, hatékony és megbízható, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelő működését - a szervezet eszközeinek, az ügyfelek és a tulajdonosok gazdasági érdekeinek, valamint társadalmi céljainak védelmét - a Takarékszövetkezet zavartalan és eredményes működését, a vele szembeni bizalom fenntartását. A takarékszövetkezet belső védelmi vonalát a felelős belső irányítás és a belső kontroll funkciók alkotják. A felelős belső irányítás megvalósítását a takarékszövetkezet a megfelelő szervezeti felépítés és testületi rendszer kialakításával és működtetésével, irányítási és ellenőrzési funkciók gyakorlásával biztosítja. A takarékszövetkezet a hatékony és átfogó, az intézmény összes tevékenységére és szervezeti egységére kiterjedő belső kontroll funkció megvalósítása érdekében: - Kockázat kontroll funkciót, - Megfelelőség biztosítási funkciót, - Belső ellenőrzési rendszert alakít ki és működtet. A takarékszövetkezetnél a kockázatok alapos figyelését, elemzését, a kockázatok előzetes kiszűrését a kockázatkezelő végzi. Tompa, március 21. Horváth Mihályné ügyvezető Lukácsné Koril Terézia Éva ügyvezető 10

11 1. sz. melléklet: főbb mutatók 1. A vagyoni-,pénzügyi és jövedelmi helyzet S.sz. Megnevezés Előző Me. év Tárgyév Eltérés+,- Jövedelmezőségi mutatók 1 Bevételarányos nyereség % 5,2% -4,5% -9,7% 2 Eszközarányos bevétel % 9,4% 8,2% -1,2% 3 Eszközarányos nyereség % 0,5% -0,4% -0,9% 4 Saját tőke arányos nyereség % 2,9% -2,5% -5,5% 5 Hitelintézeti tevékenység jövedelmezősége % 58,1% 62,0% 3,9% 6 Pénzügyi és befekt.i szolgáltatás eredményessége % 6,7% -4,4% -11,1% 7 Hitelintézeti műveletek jövedelmezősége % 0,0% 0,0% 0,0% 8 Kamatmarge % 4,47% 3,49% -1,0% Tőkeellátottsági mutatók 9 Tőkeáttételi mutató 6,0 6,8 0,8 Fizetőképességi mutató (hitelezési kockázat 10 szintjén) % 52,6% 46,8% -0,06 11 Hitelfedezettségi mutató % 234,5% 271,6% 0,37 12 Kockázatvállalási mutató 5,6 5,1-0,46 Likviditás, szolvencia 13 3 hónapos fedezettség % 0,0% 0,0% 0% 14 Likviditási ráta I. 1,03 0,83-0,20 15 Likviditási ráta II.(gyorsráta) 0,69 0,59-0,10 16 Likvid eszközök aránya a mérlegfőösszeghez % 56,9% 49,6% -0,07 11

12 Eszközminőségi mutatók 17 Eszközportfólió minősége(nem problment.arány) % 4,5% 6,0% 1,5% 18 Hitelveszteségi ráta % 0,00% 0,00% 0,00% 19 Elszámolt értékvesztés arány % 38,5% 28,1% -10,4% 20 Mérlegfőösszeg arányos elszámolt értékvesztés % 0,7% 0,7% -0,1% Hatékonysági mutatók 21 Bevételarányos költségek (rezsi/pü.i -bef.szolg.bev.) % 58,0% 60,5% 2,5% 22 Eszközarányos költségek % 5,4% 4,9% -0,5% 23 Szem.i jellegű ráford.arányos nyereség % 14,7% -12,5% -27,2% 12

13 2. sz. melléklet Adatok: ezer Ft-ban Betétállomány és forgalom év Sorsz. Állomány Elhelyezés Elhelyezés Felvét Felvét Állomány BETÉTFAJTA 2012.XII XII Takarékbetétek Életciklus betétek Lakáscélú megt. (ifj.,otthon) Betét I Lak. folyószla.+ lekötött betétek Váll. folyószla.+ lekötött betétek Betét II Takarékszelvény 0 09 Kamatjegy 0 10 Egyéb ép.szerű betétek Takaréklevél Betét III Mindösszesen

14 3. sz. melléklet Adatok: ezer Ft-ban HITEL ÁLLOMÁNY - ÉS FORGALOM év S.sz. HITELFAJTA Állomány Hitel nyújtás Hitel nyújtás Hitel törlesztés Hitel törlesztés Egyéb terhelés Egyéb jóváírás Állomány 2012.XII XII.31 Épitési,lakás-, ingatlan hitelek Régi "kedv." kölcs. 03. Áruvásárlási hitel Személyi hitel Fogyasztási hitelek (3+4) Lak. folyószla +Egyéb hitelek LAKOSSÁGI HITELEK Vállalkozói hitelek MINDÖSSZESEN: Munkáltatói

15 4. sz. melléklet Adatok millió Ft-ban 4AA Lejárati összhang elemzés - HUF LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet GIRO Kód: 531 Időszak: MNB sorszám PSZÁF kód Megnevezés Lejárt (a) 1-30 nap (b) nap (c) nap (d) nap (e) 1-2 év között (f) 2-3 év között (g) 3-5 év között (h) 5-10 év között (i) 10 év felett (j) Lejárat nélkül (k) Összesen (a+...+k) (l) 1 4AA01 Mérlegtételek E 2 4AA011 Eszközök 13, , ,168 17, , ,847 9,112 10, ,003 14,741 41, ,726 E 3 4AA0111 Pénztár és elszámolási számlák 46, ,853 E 4 4AA0112 Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy 0 99, , ,549 98, , ,774 E 5 4AA0113 Egyéb értékpapír , ,729 E 6 4AA0114 Jegybankkal szembeni betétek E 7 4AA0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek ,652 13, ,302 E 8 4AA0116 Hitelek 13,744 1,889 4,282 17,941 18,897 13,304 9,112 10,775 16,813 14, ,498 E 9 4AA01161 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel E 10 4AA01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 0,028 0,014 0, ,045 E 11 4AA01163 Háztartásoknak nyújtott hitel 13,716 1,875 4,278 17,941 18,897 13,304 9,112 10,775 16,813 14, ,452 E 12 4AA01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel 0 0 0, ,001 E 13 4AA01165 Külföld hitelei E 14 4AA0117 Egyéb követelések 0 6, ,508 E 15 4AA0118 Vagyoni érdekeltségek 13,396 13,396 E 16 4AA0119 Saját eszközök 27,666 27,666 E 17 4AA012 Források 294, ,034 46,772 0,708 11, , ,039 E 18 4AA0121 Betétek 294, ,133 46,772 0,708 11, ,524 E 19 4AA01211 ebből:nem pénzügyi vállalatok betétei 0 137, , ,401 E Mód (z) 15

16 ebből: látra szóló és 20 4AA folyószámla betét 0 75, ,172 E 21 4AA lekötött betét 0 62, , ,229 E 22 4AA01212 Háztartások betétei 294, ,626 46,334 0,708 11, ,479 E ebből: látra szóló és 23 4AA folyószámla betét 0 427, ,556 E 24 4AA lekötött betét 294, ,071 46,334 0,708 11, ,923 E 25 4AA01213 Külföld betétei 0 17, ,153 E 26 4AA0122 Bankközi betétek E 27 4AA01221 Belföldi hitelintézetek betétei E 28 4AA01222 Külföldi hitelintézetek betétei E 29 4AA01223 Pénzpiaci alapok betétei E 30 4AA0123 Felvett hitelek E 31 4AA01231 Külföld E 32 4AA01232 Belföld E 33 4AA0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok E 34 4AA0125 Egyéb kötelezettségek 23, ,901 E 35 4AA0126 Saját tőke 288, ,615 E Finanszírozási rés (gap) I AA021 (Mérleg: Eszközök-Források) 281, , ,396 17, , ,847 9,112 10, ,003 14, ,55 E 37 4AA03 Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók E 38 4AA031 Követelések E 39 4AA032 Kötelezettségek E Finanszírozási rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök- Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók: AA041 követelések- kötelezettségek) 281, , ,396 17, , ,847 9,112 10, ,003 14, ,55 E 41 4AA05 Eredménytételek E 42 4AA051 Kamatbevételek 8, , E 43 4AA052 Egyéb bevételek 4,5 9 13, E 44 4AA053 Kamatkiadások E 45 4AA054 Egyéb kiadások E Finanszírozási rés (gap) III.(Eredménytételekkel AA061 korrigált) 281, , ,396 23, , ,847 37,112 66, ,003 14, ,55 E 16

17 47 4AA07 Eszközmódosítások E 48 4AA0711 Lejárt tételek miatti korrekciók E 49 4AA0712 Lejárt tételek várható megtérülése E 50 4AA072 Értékpapírok átcsoportosítása E 51 4AA073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása E 52 4AA074 Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök E 53 4AA075 Egyéb eszközmódosítások E 54 4AA08 Forrás átcsoportosítások E 55 4AA081 Háztartások betétei E 56 4AA0811 ebből: látra szóló és folyószámla betétek E 57 4AA0812 lekötött betétek E 58 4AA082 Nem pénzügyi vállalatok betétei E 59 4AA0821 ebből: látra szóló és folyószámla betétek E 60 4AA0822 lekötött betétek E 61 4AA083 Egyéb források átcsoportosítása E Módosított finanszírozási rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat 62 4AA091 és Forrás átcsoportosításokat követően) 0 48, ,396 23,233 46,143 52,847 37,112 16,775 19,003 14, ,81 E 63 4AA10 Egyéb állományváltozások E 64 4AA101 Eszközállomány változások E 65 4AA1011 hitelállomány E 66 4AA1012 egyéb eszközállományok E 67 4AA102 Forrásállomány változások E 68 4AA1021 betétállomány E 69 4AA1022 egyéb forrásállományok E Finanszírozási rés (gap) V. 70 4AA111 (Egyéb állomány változásokkal korrigált) 0 48, ,396 23,233 46,143 52,847 37,112 16,775 19,003 14, ,81 180,687 E 71 4AA1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből E 72 4AA1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből E 17

18 5. sz. melléklet Adatok: ezer Ft-ban KÖVETELÉSEK LEJÁRAT SZERINT december 31. Megnevezés Portfolió elemzés-lejárt követelések (bruttó könyv sz. értéken) Nem lejárt Újra tárgy nap nap nap n. 1-2év 2 év felett Prolongált Összesen a b c d e f g h a i Követelések össz Forgatási célú értékpapírok kötvények egyéb hitelviszonyt megtestesítő ért.p. 0 Bef.i célú értékpapírok részvénnyé konvertálható kötvény 0 hitelviszonyt megtestesítő értékp Bankközi betétek Hitelek-Hit, PBBS 0 Hitelek- nem pü.i vállalkozások hitelek jogi szem.ű vállalkozásoknak 0 hitelek-nem jogi szem.ű vállalkoz.nak Hitelek-Háztartásoknak hitelek egyéni vállalkozóknak hitelek lakosságnak Hitelek-Egyéb 1 1 Egyéb követelések

19 6. sz. melléklet: a telephelyek bemutatása A takarékszövetkezet telephelyei és főbb jellemzői S.sz. Cím Létszám Fő Betétáll. e Ft Hitel. áll. e Ft 1 Központ 6422 Tompa Szabadság tér Tompa szabadság tér Kisszállás Felszabadulás u Kunfehértó Rákóczi u Kelebia Ady E. u fsz Szeged Sárosi u

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 6344 HAJÓS, RÓZSA U. 2. Üzleti jelentés 2014. Cg. 03-02-000224... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Észak Tolna Megyei TAKARÉKSZÖVETKEZET... 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10 Üzleti jelentés 2014. Cg.:17-02-000583... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014.

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Cg.: 04 02 000350 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 04 02 000350... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000180... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10044702-6612-122-10 Cg.: 10-02-020036 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Üzleti jelentés. 2014. évi

Üzleti jelentés. 2014. évi Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2014. évi Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31.

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4) Kormányrendeletben előírt kötelezettségének megfelelően a 2008. üzleti

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. év I. BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti jelentése A Takarékszövetkezeti Integráció jelentős változásokon ment keresztül a 2013-as esztendő

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. MÁJUS 29. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben