Az OTP Bank Rt I. félévi összefoglaló nem konszolidált, nem auditált IAS pénzügyi adatai A Bank I. félévi fejlõdése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az OTP Bank Rt I. félévi összefoglaló nem konszolidált, nem auditált IAS pénzügyi adatai A Bank I. félévi fejlõdése"

Átírás

1 Az OTP Bank Rt I. félévi összefoglaló nem konszolidált, nem auditált IAS pénzügyi adatai Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti nem konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben bemutatjuk a nem konszolidált nem auditált beszámolóból származtatott, egyszerûsített pénzügyi kimutatásokat, elemzésünket és magyarázatainkat az IAS és az MSZSZ alapján készített eredménykimutatás adatainak eltérésére. A Bank I. félévi fejlõdése Mérleg A Bank mérlegfõösszege június 30-án 1.954,2 milliárd forintot tett ki, amely 159,5 milliárd forinttal, 8,9%- kal volt magasabb, mint egy évvel korábban elsõ féléve folyamán a mérlegfõösszeg növekedése 1,8%-os volt. Összességében 15,9%-kal csökkentek a pénztárak, a betétszámlák és elszámolások az MNB-vel szemben, ezen belül a forintra vonatkozóak 11,2%-kal, a devizára vonatkozóak pedig 61,7%-kal csökkentek. Az MNB rövidlejáratú kihelyezések csökkentek a legnagyobb mértékben, mintegy 96,1 milliárd forinttal. A bankközi kihelyezések nettó állománya 19,6%-kal, 41,8 milliárd forinttal nõtt. Ezen belül a rövidlejáratú kihelyezések 15,4%-kal, míg a hosszúlejáratú követelések alacsony szintrõl 113,3%-kal emelkedtek. A bankközi kihelyezéseken belül a forint kihelyezések 86,1,%-kal voltak magasabbak, így 37,8%-ot, a deviza-kihelyezések 1,8%-os csökkenésével 62,2%-ot képviseltek. A kereskedési célú és értékesíthetõ értékpapírok nettó állománya 110,4 milliárd forint tett ki, mely 22%-kasl magasabb, mint év végén. Ezen belül a kereskedési célú értékpapírok állománya 58,7%-kal 23,7 milliárd forintra csökkent, az értékesíthetõ értékpapírok állománya 162,7%-kal 86,7 milliárd forintra nõtt december 31-e óta. A befektetési célú, lejáratig tartandó értékpapírok nettó állománya az év elsõ felében 6,1%-kal, 339,5 milliárd forintra csökkent. Ezen belül az államkötvények 3,3%-kal, nõttek, az MNB kötvények 70,6%-kal csökkentek. 8,8 milliárd forint értékû magyar diszkont kincstárjegy is megjelent ebben a portfolióban. Az 5 éven belüli lejáratú kötvények állománya 10,9%-kal esett vissza, míg az 5 éven túli lejáratú papírok 12,8%-kal voltak magasabb szinten, mint 6 hónappal korábban. A kötvényeken belül továbbra is a változó kamatozás és az 5 éven belüli lejárat a meghatározó. A hitelek nettó állománya 22,4%-kal nõtt 2000 június vége óta, amely a hitelállomány 21,1%-os növekedésének és a céltartalék-állomány 6,6%-os csökkenésének az eredõje. A lakossági hitelek 26,1%-kal, ezen belül a fogyasztási hitelek 28,6%-kal a lakáshitelek állománya 24,1%-kal nõttek, emellett a hitelek 60,6%-át kitevõ vállalkozói hitelek 20,8%-os növekedése volt számottevõ. A bruttó hitelállományon belül mind a rövid, mind a hosszúlejáratúak növekedtek, ez utóbbiak részesedése 51,8%-ra csökkent. A devizahitelek a teljes bruttó hitelállomány mintegy 22,1%-át képviselték június 30-án, szemben a június 30-i 24%-kal. A kamatkövetelések 21,9%-kal nõttek. A nettó hitelkihelyezés a mérlegfõösszeg 29,4%-áról 33%-ára nõtt egy év alatt. A bank kötelezettségei 8,2%-kal voltak magasabbak, mint júniusának végén. Ezen belül a pénzintézetekkel szembeni kötelezettségek állománya 68,7%-kal nõtt, egyedül az éven belüli deviza kötelezettségek csökkentek. A devizakötelezettségek 35,4%-os csökkenés eredményeként a hitelintézetekkel szembeni teljes kötelezettségek mindössze 22,5%-át képviselték. Az ügyfelek betétei 8,9%-kal emelkedtek és elérték az 1.659,1 milliárd forintot, így a kötelezettségek 91,3%-át, a mérlegfõösszeg 84,9%-át képviselik. A betéteken belül az éven belüli lejáratú forintbetétek 15,1%-kal emelkedtek, az éven túli lejáratú forint betétek csökkenése 60,9%-os volt. A forint betétek dinamikusabban, 11,2%-kal növekedtek, míg a devizabetétek forintban kifejezve 0,6%-kal bõvültek, és az összes betét 20%-át tették ki. A bank által kibocsátott értékpapírok állománya június végén 74,1%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, az éven belüli lejáratúak 42,4%-os, éven túli lejáratú letéti jegyek 96,1%-os csökkenése következtében.

2 A kamattartozások 22,1%-kal, az egyéb kötelezettségek 20,8%-kal csökkentek. Ez utóbbin belül a GIRO elszámolási, illetve függõ és elszámolási számlák állományának csökkenés volt jelentõs. A bank nem konszolidált saját tõkéje a tartalékok állományának 31,8%-os növekedése eredményeként, elsõsorban az adózott eredmény miatt, 18,4%-kal volt magasabb, mint június végén. A Bank 2001 június 30-án 4,3 milliárd forintos mérleg szerinti rövid és 2,7 milliárd forintos nettó hosszú devizapozíciót tartott. Eredménykimutatás elsõ félévében a kamatbevételek 95,9 milliárd forintot tettek ki, ami 3,6%-kal magasabb, mint 2000 hasonló idõszakában. A hitelekbõl származó kamatbevétel 14,2%-kal, a bankközi kihelyezésekbõl származó kamatbevétel 20,1%-kal nõtt. A kamatbevételek között 38,7%-kal csökkent a jegybanknál és más bankoknál vezetett számlákból származó bevétel. Mind a kereskedési célú és értékesíthetõ értékpapírokból mind a lejáratig tartandó értékpapírokból származó kamatbevétel emelkedett. A kamatráfordítások 47,4 milliárd forintot tettek ki, ami 9,6%-kal alacsonyabb, mint 2000 hasonló idõszakában. Az ügyfelek betéteire fizetett kamatok a volumen növekedése ellenére 6,1%-os csökkenést mutattak. A 45,9 milliárd forintos nettó kamatbevétel 20,8%-kal magasabb, mint elsõ 6 hónapjában. A kamatráfordítások aránya a kamatbevételekhez 56,6%-ról 49,4%-ra csökkent. A céltartalékképzés a várható hitelezési és kihelyezési veszteségekre 19,6%-kal nõtt, összege 2,7 milliárd forintot tett ki. A nettó hitelállomány átlagára vetített céltartalék képzési szükséglet elsõ félévében 0,87%-os volt, csökkent az elõzõ év azonos idõszakában mért 0,9%-hoz viszonyítva. A nettó kamatbevétel - a várható hitelezési és kihelyezési veszteségekre képzett céltartalékok elszámolása után - 45,8 milliárd forintot tett ki, ami 20,9%-os növekedést jelent elsõ 6 hónapjában a mérlegfõösszeg matematikai átlaga alapján számított annualizált nettó kamatmarzs 4,73% volt, szemben az 2000 elsõ félévében elért 4,25%-kal. A nem kamat jellegû bevételek 0,4 milliárd forinttal, 1,8%-kal voltak magasabbak 2000 elsõ félévéhez képest és 22,5 milliárd forintot tettek ki. Ezen belül 19,8%-kal nõttek a kapott díjak és jutalékok. A devizakereskedelem az évi 1,3 milliárd forint nyeresége 0,9 milliárd forintra csökkent, nagyrészt a mérleg devizapozíciójával összefüggésben. Az értékpapír árfolyamveszteség 0,1 milliárd forintot tett ki az elõzõ évi 2,3 milliárd forint nyereséggel szemben. Az ingatlan-tranzakciók veszteségei 56 millió forinttal voltak alacsonyabbak. A Bank összes bevétele 13,9%-kal 68,3 milliárd forintra nõtt elsõ 6 hónapjában a nem kamatjellegû bevételek aránya az összes bevételben 32,9%-ot tett ki, szemben az egy évvel korábbi 36,8%-kal év elsõ félévéhez viszonyítva a nem kamatjellegû ráfordítások mindössze 7,6%-kal nõttek. A nettó díjak és jutalékok 18,2 milliárd forintot tettek ki, ami 23,7%-os növekedést jelent. A személyi jellegû ráfordítások 15,1%- kal nõttek, míg az elszámolt értékcsökkenés 5,7%-kal nõtt. Az egyéb ráfordítások 0,8 milliárd forinttal, 4,5%-kal voltak magasabbak. Ezen belül a költségek 11,6%-kal 19,7 milliárd forintra nõttek, a céltartalékképzés pedig 1,2 milliárd forinttal (68,4%) volt alacsonyabb. A Bank számított kiadás-jövedelem arány mutatója csökkent, az elsõ féléves 64,5%-kal szemben 60,8%-os volt. A Magyar Számviteli Szabályok szerint a két mutató 59,6% és 59,2% volt 2000 illetve 2001 elsõ felében. Az millió forintos adózás elõtti eredmény a elsõ félévinél 26,7%-kal magasabb. A évinél magasabb effektív adózási szint eredményeként a Társaság millió forintos adózás utáni eredménye 24,4% növekedést jelent 2000 elsõ 6 hónapjához viszonyítva. A Bank egy részvényre jutó elsõ féléves eredménye (EPS) 780 forint volt (hígítottan) ami 26,1%-kal több mint egy évvel korábban. A Bank IAS szerinti, számított átlagos eszközökre vetített megtérülése (ROA) ugyanezen idõszakban 2,10% 1 -os volt (2000. elsõ félévében 1,84% 1 ), míg a számított átlagos saját tõkére vetített megtérülés (ROE) nominálisan 30,9% 1 -ot ért el (2000. elsõ félévében 29,5% 1 ) június 30-án az egy részvényre esõ saját tõke (NAV) az összes részvényre vetítve forint volt, 18,4%-kal haladta meg az június 30-i értéket. 1 annualizálva 2

3 A Nemzetközi Számviteli Szabványok szerint elkészített eredménykimutatás millió forinttal tér el a Magyar Számviteli Szabályok alapján készítettõl. Ez leginkább a céltartalékok elszámolásának eltérésébõl következik, mivel az IAS nem ismeri el az általános kockázati, országkockázati és az árfolyamveszteségre képzett céltartalékokat, illetve azok felszabadítását, amelyeket a Banknak kötelezõ vagy kötelezõ volt megképeznie a magyar szabályozás szerint. Ezek az összegek így visszaforgatásra kerülnek az IAS szerinti eredménykimutatásban. A kötvények prémiumának és diszkontjának amortizációjában fennállt különbségének illetve a 2001 évi új magyar szabályzásnak a hatása miatt mintegy 656 millió forinttal volt az IAS eredmény magasabb. AZ IAS 39-cel kapcsolatos korrekciók hatására az IAS eredmény mintegy 500 millióval volt magasabb, mint a magyar. Különbség adódik még a pénzügyi lízing és a mérlegen kívüli pénzügyi instrumentumok elszámolásában és a halasztott adózás hatása is számottevõ. Budapest, szeptember 28. OTP Bank Rt. 3

4 2001. JÚNIUS 30- ÁVAL ZÁRULT FÉLÉV NEM KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT, KIEMELT PÉNZÜGYI ADATAI MSZSZ ÉS IAS SZERINT 2001 I. félév MSZSZ IAS Nettó kamatbevétel Összes kamatbevétel Összes kamatkiadás Nem kamat jellegû bevételek Kapott díjak és jutalékok Devizakereskedelem nettó árfolyam eredménye Értékpapír-forgalmazás nettó árfolyam eredménye Ingatlanforgalmazás vesztesége Osztalékbevételek 25 Egyéb nem kamatjellegû bevétel Összes bevétel Nem kamatjellegû kiadások Fizetett díjak és jutalékok Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb nem kamatjellegû ráfordítás Kiadás/Bevétel arány % 60.9% 60.8% Üzleti eredmény Céltartalékképzés és hitelezési veszteség Adózás elõtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény

5 2001. JÚNIUS 30- ÁVAL ZÁRULT FÉLÉV NEM KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT, KIEMELT PÉNZÜGYI ADATAI A MAGYAR ÉS A NEMZETKÖZI BESZÁMOLÓ ADÓZOTT EREDMÉNYEI KÖZÖTTI ELTÉRÉSEK LEVEZETÉSE Magyar beszámoló Magyar beszámoló módosításai: Általános kockázati céltartalék visszaforgatása 937 Deviza árfolyamkockázati céltartalék visszaforgatása -70 Országkockázati céltartalék visszaforgatása -580 Kötvények prémiumának és diszkontjának amortizációja 656 Céltartalékképzés függõ és jövõbeni kötelezettségekre 51 Pénzügyi lízing elszámolása miatti módosítás 145 Halasztott adózás hatása -497 Eltérés a mérlegen kívüli pénzügyi instrumentumok elszámolásában Kereskedési célú és értékesíthetõ értékpapírok, valamint részesedések piaci értékre való korrigálása (IAS 39) 667 Derivatívák (IAS 39) -162 Visszavásárolt saját részvények árfolyamnyeresége -13 Nemzetközi beszámoló

6 2001. JÚNIUS 30-I EGYSZERÛSÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK - MÉRLEG (NEM KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT) június 30. június 30. Pénztárak, betétszámlák, elszámolások a Magyar Nemzeti Bankkal Bankközi kihelyezések, követelések, a kihelyezési veszteségekre képzett céltartalékok levonása után Kereskedési célú és értékesíthetõ értékpapírok Hitelek, a hitelezési veszteségekre képzett céltartalékok levonása után Kamatkövetelések Részvények és részesedések Lejáratig tartandó értékpapírok Tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke Egyéb eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelek betétei Kibocsátott értékpapírok Kamattartozások Egyéb kötelezettségek Alárendelt kölcsöntõke KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Jegyzett tõke Tartalékok Visszavásárolt saját részvény SAJÁT TÕKE FORRÁSOK ÖSSZESEN

7 AZ JÚNIUS 30- ÁVAL ZÁRULT FÉLÉV EGYSZERÛSÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK - EREDMÉNYKIMUTATÁS (NEM KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT) jún. 30- án zárult félév jún. 30- án zárult félév Kamatbevétel Kamatráfordítások NETTÓ KAMATBEVÉTEL Céltartalékképzés a várható hitelezési veszteségekre NETTÓ KAMATBEVÉTEL A VÁRHATÓ HITELEZÉSI VESZTESÉGEKRE KÉPZETT CÉLTARTALÉKOK ELSZÁMOLÁSA UTÁN Nem kamat jellegû bevételek Nem kamat jellegû ráfordítások ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY Társasági adó ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY

8 AZ JÚNIUS 30- ÁVAL ZÁRULT FÉLÉV EGYSZERÛSÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK - CASH- FLOW KIMUTATÁS (NEM KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT) jún. 30- án zárult félév jún. 30- án zárult félév Üzleti tevékenység Adózás utáni eredmény Adózás utáni eredmény és az üzleti tevékenység levezetéséhez szükséges módosítások Üzleti tevékenység eszközeinek és forrásainak nettó változása Üzleti tevékenységbõl származó/(felhasznált) nettó pénzforgalom Kihelyezési tevékenységre felhasznált nettó pénzforgalom Finanszírozási tevékenységbõl származó nettó pénzforgalom Pénzeszközök nettó növekedése Pénzeszközök nyitó egyenlege Pénzeszközök záró egyenlege

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés OTP Bank Rt. 2000. évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés Budapest, 2001. június 11. 2 JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2000. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI

Részletesebben

Az OTP Bank Rt évi Auditált IAS Jelentése

Az OTP Bank Rt évi Auditált IAS Jelentése Az OTP Bank Rt. 2001. évi Auditált IAS Jelentése Jelen jelentésünket az OTP Bank Rt. auditált 2001. december 31-ére vonatkozó, Nemzetközi Számviteli Sztandardok (IAS) szerinti nem konszolidált pénzügyi

Részletesebben

Az OTP Bank Rt évi Auditált konszolidált IAS Jelentése

Az OTP Bank Rt évi Auditált konszolidált IAS Jelentése Az OTP Bank Rt. 2001. évi Auditált konszolidált IAS Jelentése JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2001. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI AUDITÁLT, KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Az OTP Bank Rt évi Auditált IAS Jelentése

Az OTP Bank Rt évi Auditált IAS Jelentése Az OTP Bank Rt. 2000. évi Auditált IAS Jelentése Jelen jelentésünket a OTP Bank Rt. auditált 2000. december 31-ére vonatkozó, Nemzetközi Számviteli Sztandardok (IAS) szerinti nem konszolidált pénzügyi

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Konszolidált IFRS Millió Ft-ban

Konszolidált IFRS Millió Ft-ban Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-031/2017 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. 2002. évi Auditált IFRS Jelentése

Az OTP Bank Rt. 2002. évi Auditált IFRS Jelentése Az OTP Bank Rt. 2002. évi Auditált IFRS Jelentése Jelen jelentésünket az OTP Bank Rt. auditált 2002. december 31-ére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolókészítési Standardok (IFRS) szerinti nem konszolidált

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL Budapest, május 13.

Részletesebben

OTP Bank Rt. 2002. évi Auditált Konszolidált IFRS Jelentés

OTP Bank Rt. 2002. évi Auditált Konszolidált IFRS Jelentés OTP Bank Rt. 2002. évi Auditált Konszolidált IFRS Jelentés Budapest, 2003. május 15. JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2002. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IFRS) SZERINTI

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK NYRT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK NYRT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2007. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-035/2019 Az OTP Bank Nyrt. 2018. évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai A 2013.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-034/2018 Az OTP Bank Nyrt. 2017. évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai A 2013.

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A SZEPTEMBER 30-ÁVAL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL Budapest, november

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

2005. évi Tőzsdei Auditált Éves Jelentése

2005. évi Tőzsdei Auditált Éves Jelentése OTP Bank Rt. 2005. évi Tőzsdei Auditált Éves Jelentése Budapest, 2006. április 28. AZ OTP BANK 2005. ÉVI TŐZSDEI AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE AZ OTP BANK 2005. ÉVI TŐZSDEI AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE Az OTP Bank

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ RŐL Budapest, 2006. február 14. TARTALOMJEGYZÉK Az Országos

Részletesebben

2006. első negyedévi Tőzsdei Gyorsjelentése

2006. első negyedévi Tőzsdei Gyorsjelentése OTP Bank Rt. 2006. első negyedévi Tőzsdei Gyorsjelentése Budapest, 2006. május 15. AZ OTP BANK 2006. ELSŐ NEGYEDÉVI TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE Az OTP Bank Rt. 2006. első negyedévi gyorsjelentését a BÉT Bevezetési

Részletesebben

OTP BANK KONSZOLIDÁLT

OTP BANK KONSZOLIDÁLT Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok Hivatkozási szám: BK-051/2007 AZ OTP BANK 2006. ÉVI TŐZSDEI AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE Az OTP Bank Nyrt. 2006. évi tőzsdei auditált éves jelentése a BÉT

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2016. SZEPTEMBER 30-ÁVAL ZÁRULT I-III. NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÉNZÜGYI JELENTÉS 54

PÉNZÜGYI JELENTÉS 54 54 MÉRLEG (nem konszolidált, MSZSZ szerint) 2001. december 31-én, millió forintban Eszközök (aktívák) 2000 2001 1. PÉNZESZKÖZÖK 482.350 372.593 2. ÁLLAMPAPÍROK 440.201 481.079 a) Forgatási célú 184.275

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2018. MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2002. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRÕL Budapest, 2002. október 25. KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2007. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2001. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRÕL KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyorsjelentés a bankszektor első negyedévi fejlődéséről

Gyorsjelentés a bankszektor első negyedévi fejlődéséről Szabályozási, elemzési és nemzetközi igazgatóság Elemzési és kutatási főosztály Gyorsjelentés a bankszektor 2005. első negyedévi fejlődéséről Budapest 2005. május Gyorsjelentésünk célja a bankszektor 2005.

Részletesebben

A konszolidált éves beszámoló elemzése

A konszolidált éves beszámoló elemzése A konszolidált éves beszámoló elemzése A konszolidált éves beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban készült el. 2005. évtől kezdődően, Magyarország uniós csatlakozásával a

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRÕL

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRÕL ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A 2001. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRÕL TARTALOMJEGYZÉK Független könyvvizsgálói jelentés 1 Nem konszolidált

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A SZEPTEMBER 30-ÁVAL ZÁRULT I-III. NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2002. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRÕL TARTALOMJEGYZÉK Az Országos Takarékpénztár

Részletesebben

OTP Bank Rt évi auditált éves jelentés kivonata

OTP Bank Rt évi auditált éves jelentés kivonata OTP Bank Rt. 2004. évi auditált éves jelentés kivonata Az OTP Bank Rt. 2004. évi auditált éves jelentésének kivonata a 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (TPT) 52 -a alapján a Bank magyar Számviteli

Részletesebben

PÉNZÜGYI JELENTÉS 68

PÉNZÜGYI JELENTÉS 68 67 68 MÉRLEG (nem konszolidált, MSZSZ szerint) 2003. december 31-én, millió forintban Eszközök (aktívák) 2002 2003 1. PÉNZESZKÖZÖK 346.963 252.975 2. ÁLLAMPAPÍROK 401.855 402.543 a) forgatási célú 111.072

Részletesebben

2006. második negyedéves Tőzsdei Gyorsjelentése

2006. második negyedéves Tőzsdei Gyorsjelentése OTP Bank Nyrt. 2006. második negyedéves Tőzsdei Gyorsjelentése Budapest, 2006. augusztus 14. AZ OTP BANK 2006. MÁSODIK NEGYEDÉVI TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE Az OTP Bank Nyrt. 2006. második negyedévi gyorsjelentését

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2018. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2016. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRÕL

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRÕL ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ 2000. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRÕL KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2000. június 30. TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Konszolidált Pénzügyi Kimutatások:

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2017. SZEPTEMBER 30-ÁVAL ZÁRULT I-III. NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2018. SZEPTEMBER 30-ÁVAL ZÁRULT I-III. NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2005. évi Tőzsdei Gyorsjelentése

2005. évi Tőzsdei Gyorsjelentése OTP Bank Rt. 2005. évi Tőzsdei Gyorsjelentése Budapest, 2006. február 14. AZ OTP BANK 2005. ÉVI TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE Az OTP Bank Rt. 2005. évi gyorsjelentése a BÉT Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2014. SZEPTEMBER 30-ÁVAL ZÁRULT I-III. NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2004. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL 2005. április KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2014. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ RÕL KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Független

Részletesebben

PÉNZÜGYI JELENTÉS 52

PÉNZÜGYI JELENTÉS 52 52 M ÉRLEG (nem konszolidált, MSZSZ szerint) 2000. december 31-én, millió forintban Eszközök 1999 2000 A) FORGÓESZKÖZÖK 1.519.163 1.553.841 I. PÉNZESZKÖZÖK 557.365 482.351 II. ÉRTÉKPAPÍROK 171.980 195.882

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2000 ÉS 2001. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVEKRÕL KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: MÉRLEG év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: MÉRLEG év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 559 074 586 854 2. Állampapírok 4 900 163 0 5 779 321 a) forgatási célú 4 900 163 5 779 321 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2005. DECEMBER 31ÉVEL ZÁRULT

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. TARTALOMJEGYZÉK. Nem konszolidált beszámolók 1

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. TARTALOMJEGYZÉK. Nem konszolidált beszámolók 1 TARTALOMJEGYZÉK Független könyvvizsgálói jelentés Nem konszolidált beszámolók 1 A 2002. és 2001. december 31i nem konszolidált mérlege 2 A 2002. és 2001. december 31ével zárult évek nem konszolidált eredménykimutatása

Részletesebben

OME Tagi kölcsön OME1224

OME Tagi kölcsön OME1224 73OME MÉRLEG-Eszközök Előző évi beszámoló záró Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált adatai eltérések (+, -) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Éves Beszámoló. Budapest Bank Rt december 31. Budapest Bank Rt. Budapest Bank Csoport. Budapest, március 24.

Éves Beszámoló. Budapest Bank Rt december 31. Budapest Bank Rt. Budapest Bank Csoport. Budapest, március 24. Budapest Bank Csoport Budapest Bank Rt. Éves Beszámoló 2002. december 31. Budapest, 2003. március 24. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje Budapest Bank Csoport Statisztikai számjel: 10196445652111401

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2010. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió

Részletesebben

OTP Bank Nyrt évi Tőzsdei Auditált Éves Jelentése. Budapest, április 25.

OTP Bank Nyrt évi Tőzsdei Auditált Éves Jelentése. Budapest, április 25. OTP Bank Nyrt. 2007. évi Tőzsdei Auditált Éves Jelentése Budapest, 2008. április 25. AZ OTP BANK 2007. ÉVI TŐZSDEI AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE AZ OTP BANK 2007. ÉVI TŐZSDEI AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE Az OTP Bank

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVEKRŐL 2004. május

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2001. december 31. Budapest, 2002. április 26. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2001. Adatok

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2004. DECEMBER 31ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL 2005. április TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ ÉVES BESZÁMOLÓ

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ ÉVES BESZÁMOLÓ ZALA TAKARÉKSZÖVETKEZET 8900 ZALAEGERSZEG, DÍSZ TÉR 7. Cg.: 20-02-050052 TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KSH: 10081970-6419-122-20 Cg.: 20-02-050052 Zala Takarékszövetkezet

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2005. I. negyedéves Tőzsdei Gyorsjelentése

2005. I. negyedéves Tőzsdei Gyorsjelentése OTP Bank Rt. 2005. I. negyedéves Tőzsdei Gyorsjelentése Budapest, 2005. május 13. AZ OTP BANK RT. NEM KONSZOIDÁT ÉS KONSZOIDÁT, NEM AUDITÁT IFRS JEENTÉSEI Jelen jelentésünket az OTP Bank Rt. nem auditált

Részletesebben

közötti időszakról szóló ÉVES BESZÁMOLÓ

közötti időszakról szóló ÉVES BESZÁMOLÓ 22700368-3523-113-01 A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1031 Budapest, Nánási út 5-7. B-325. 2016.01.01-2016.12.31 közötti időszakról szóló ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Budapest, 2017.04.25

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

IFRS-eket első alkalommal 2019-től alkalmazó pénzügyi vállalkozás, az ezen típusú EGT-fióktelep

IFRS-eket első alkalommal 2019-től alkalmazó pénzügyi vállalkozás, az ezen típusú EGT-fióktelep 4.melléklet a 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelethez A pénzügyi vállalkozás és az ezen típusú EGT-fióktelep felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltatásra kötelezettek Gyakoriság

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2017. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

OTP Bank évi előzetes eredmények

OTP Bank évi előzetes eredmények OTP Bank 25. évi előzetes eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. február 14. A 25. év főbb kihívásai 14/2/26 25. január

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2009

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2009 AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által elfogadott

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám

Részletesebben

P é n z ü g y i j e l e n t é s

P é n z ü g y i j e l e n t é s P é n z ü g y i j e l e n t é s 64 OTP BANK Éves jelentés 2005 Mérleg (konszolidált, IFRS szerint, 2005. december 31-én és 2004. december 31-én, millió forintban) Újra megállapított Pénztárak, betétszámlák,

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 22 623 759 0 22 623 759 24 490 244 0 24 490 244 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Féléves jelentés 2016

Féléves jelentés 2016 Féléves jelentés 2016 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2016. 2015. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 29.102 35.616-18,29%

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2019. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások 67

Pénzügyi kimutatások 67 66 Pénzügyi kimutatások 67 66 OTP Bank Éves jelentés 2006 Mérleg (konszolidált, IFRS szerint, 2006. december 31-én, millió forintban) Pénztárak, betétszámlák, elszámolások a Magyar Nemzeti Bankkal 532.625

Részletesebben

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT GYULA, Szent László u Eves beszámoló

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT GYULA, Szent László u Eves beszámoló 0 GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT 5700. GYULA, Szent László u. 16. 06-66-362-377, Eves beszámoló 2016 Keltezés: 2017. március 16. ~~--= 1/6. oldal "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2016 december 31 adatok E

Részletesebben

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek és a PEKMI felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek és a PEKMI felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA 6. melléklet a 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelethez Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek és a PEKMI felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

2006. harmadik negyedéves Tőzsdei Gyorsjelentése

2006. harmadik negyedéves Tőzsdei Gyorsjelentése OTP Bank Nyrt. 2006. harmadik negyedéves Tőzsdei Gyorsjelentése Budapest, 2006. november 14. AZ OTP BANK 2006. HARMADIK NEGYEDÉVI TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE Az OTP Bank Nyrt. 2006. harmadik negyedévi gyorsjelentését

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2015. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) beszámoló záró eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 14 427 94 14 427 940 18 825 028 0 18 825 028 002 73OME11

Részletesebben