Bankmérleg jellegzetességei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bankmérleg jellegzetességei"

Átírás

1 Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés célja Kapcsolt vállalkozás Speciális, csak bankra jellemző tételek (általános kockázati tartalék, konszolidáció miatti változások) Hitelintézetek tevékenységét meghatározó fő jogszabályok évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (.Htp..) évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról évi C. törvény a számvitelről (.Törvény.) évi CXX. törvény A tőkepiacról 250/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet a a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 14/2001. (III. 9.) PM rendelet a kintlevőségek, befektetések, mérlegen kívüli tételek és a fedezetek minősítésének és értékelésének szempontjairól. Eszközök Bankmérleg Források 1. Pénzeszközök 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 2. Állampapírok (forg.és bef. cél) 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 4. Ügyfelekkel szembeni követelés 4. Egyéb kötelezettségek 5. Hitelviszonyt megtestesító értékpapírok 5. Passzív időbeli elhatárolások 6. Céltartalékok 6. Részvények és más változó hozamú é.p. 7. Hátrasorolt kötelezettségek 7. Részvények, részesedések befektetési 8. Jegyzett tőke célra 9. Jegyzett, de be nem fizetett tőke 8. Részvények, részesedések kapcsolt 10. Tőketartalék vállalkozásban 11. Általános tartalék 9. Immateriális javak 12. Eredménytartalék 10. Tárgyi eszközök 13. Lekötött tartalék 11. Saját részvények 14. Értékelési tartalék 12. Egyéb eszközök 15. Mérleg szerinti eredmény 16. Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját 13. Aktív időbeli elhatárolások tőke változása 17. Konszolidáció miatti változások 18. Külső tagok részesedése Eszközök összesen Források összesen Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Saját tőke 1

2 Banki eredmény-kimutatás jellegzetességei Sokkal több specialitás, mint a mérleg esetében (kamatkülönbözet, pénzügyi műveletek eredményének részletes bontása, általános tartalék) Tételek bontása a bank, befektetési szolgáltatási és az egyéb tevékenység szerint Költségnem szerinti költségek Eszköztételek magyarázata Pénzeszközök: a készpénz, az elektronikus pénzeszközök, a csekkek, az MNB-nél elhelyezett elszámolási betétszámlák, valamint elkülönített betétszámlák és átvezetési számlák összevont értéke Állampapírok: forgatási cél átmenetileg, nem tartósan tartott Befektetési cél lejáratig (tartósan) tartott értékpapír Pénzügyi eszközök értéke bekerülési érték felhalmozott kamat - értékvesztés Banki eredmény-kimutatás 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 13. Értékvesztés értékpapírok után 2. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 14. Értékvesztés visszaírása értékpapírok után Kamatkülönbözet 15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 3. Bevételek értékpapírokból Ebből pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye 5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások 18. Rendkívüli eredmény 6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye 19. Adózás előtti eredmény 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 20. Adófizetési kötelezettség 8. Általános igazgatási költségek 21. Adózott eredmény 9. Értékcsökkenési leírás 22. Általános tartalék képzése és felhasználása 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 23. Jóváhagyott osztalék és részesedés 11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés függő és biztos jövőbeli kötelezettségekre 24. Mérleg szerinti eredmény 12. Értékvesztés visszaírása követelések után és céltartalék felhasználása függő és biztos kötelezettségekre 2

3 Eredménykimutatás tételek tartalma A kapott és fizetett kamatok követelések, betétek kamata, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata, követelésekhez kapcsolt jutalék és díjbevétel A bevételek értékpapírokból részvényekre, részesedésekre járó osztalék Kapott jutalék és díjbevétel lebonyolítási és pénzforgalmi jutalékok, a postaforgalmi díjak, a garancia- és kezességvállalási díjak, lakossági folyószámla esetén a tételdíjak, az elszámolóház esetében a tőzsdeforgalmi számlavezetési díjak, a hitelvizsgálati díjak, az egyéb pénzügyi szolgáltatások, stb. Pénzügyi műveletek nettó eredménye árfolyamnyereség/veszteség bef. célú értékpapír értékesítése, devizaeszközök és források különbözete Egyéb bevételek üzleti tevékenységből nem pénzügyi befektetési szolgáltatás bevétele Az általános igazgatási költségek összes banküzemi költség Az üzleti évben elszámolt értékcsökkenési leírást az eredménykimutatásban önálló költségtételként kell bemutatni. Banki pénzügyi beszámoló elemzése (konszolidált bankmérleggel összehasonlítva) Jövedelmezőségi Likviditási Áttételi Hatékonysági Banki pénzáram Hozam versus Kockázat Jövedelmezőségi Kamatmarge= Kamatkülönbözet Kamatozó eszközök Nettó marge= Adózott eredmény Kapott kamatok Eszközök forgási sebessége= Kapott kamatok Adózott eredmény Eszközarányos eredmény= Tőkeáttétel= Saját tőke Adózott eredmény Tőkearányos eredmény= Saját tőke 3

4 Jövedelmezőségi kapcsolata Tőkearányos eredmény = * Eszközarányos eredmény = Tőkeáttételi Nettó marge * Tőkeáttétel Nyereségáttételi Eszközjövedelmezőségi Eszközök forgási sebessége Hatékonysági Kockázatot mérő főbb Rövid lejáratú értékpapír-pénzpiaci források Likviditási kockázat= Betétek Kamatérzékeny eszközök Kamatlábkockázat= Kamatérzékeny források Kockázatos eszközök Hitelkockázat= Saját tőke Tőkekockázat= Elemzéshez összehasonlítási alapot Bank múltbeli teljesítménye vertikális elemzés (minimum 3 év) Hasonlóméretű és tevékenységű bankok teljesítménye horizontális elemzés Terv-tény egyeztetés - kontrolling 4

5 Egyéb jövedelmezőségi Kamatozó eszköz/összes eszköz Nem kamatozó eszköz/összes eszköz (Nemkamat kiadás-nemkamat bevétel)/ összes eszköz Nemkamat kiadás/összes bevétel Kamatbevétel/Kamatozó eszköz Kamatkiadás/Kamatozó forrás Likviditási kockázatot mérő Likvid eszköz/ Lekötött betétek/összes forrás Likvid eszköz/kamatozó eszközök Ügyfélhitelek/Lekötött betétek Változékony források/(kamatozó eszköz likvid eszköz) Rövid lej. hitel/rövid lej. forrás Hitelkockázatot mérő (Értékvesztés értékvesztés visszaírása)/ügyfélhitelek (Értékvesztés-értékvesztés visszaírása)/minősített kihelyezések Minősített kihelyezések/kamatozó eszközök Minősített kihelyezések/mérlegfőösszeg 5

6 Szolvencia mutatószámok Saját tőke/ Törzstőke/ Saját tőke /(Minősített követelések + Hosszú lejáratú eszközök) (Saját tőke - Értékelési tartalék) /Kockázatokkal korrigált mérlegfőösszeg Szavatoló tőke/kockázatokkal korrigált mérlegfőösszeg 6

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 14369164191225 Cg: 5-2-266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 213év 214év a b c d 1 1Kapott kamatok

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat -

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat - A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat - A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (FORRÁS nyrt)

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG Budapest, 2010 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Veress Attila Lektorálta: Dr. Sztanó Imre ISBN 978 963 638 353 4 Második, átdolgozott kiadás Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A prudens működésre vonatkozó szabályok

A prudens működésre vonatkozó szabályok A prudens működésre vonatkozó szabályok A Hpt. általános előírása, hogy a hitelintézet a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott idegen és saját forrásokkal gazdálkodni,

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Természetben keletkezik Változatás nélkül vagy minimális változtatással kerül a folyamatba Természeti erőforrások Munka A szaktudás A képességek A szakmai tapasztalatok

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

A 50/2014. (XI. 28.) MNB

A 50/2014. (XI. 28.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Bereczki Mária Hatékony működés, eredményesség A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-50 HATÉKONY

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben