A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai"

Átírás

1 A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) Témakörök 1. Kik érdekeltek a pénzintézetek teljesítményében? 2. A beszámoló felépítése, sajátosságai. 3. A pénzintézetek pénzügyi kimutatásainak elemzési módszerei. 1. Kik érdekeltek a bankok teljesítményének értékelésében? Részvényesek; Potenciális befektetők; Partnerbankok; A bank ügyfelei; Hatóságok; (ÁPTF, könyvvizsgáló cégek) Hitelminősítő cégek; (Standard&Poor's, Moody's) Bank vezetői és dolgozói; 1

2 2.1. A bankmérleg 1. Pénzeszközök 1. Hitelintézetek szembeni kötelezettségek 2. Állampapírok 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 4. Ügyfelekkel szembeni követelések 4. Egyéb kötelezettségek 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Passzív időbeli elhatárolások 6. Részvények és más változó hozamú 6. Céltartalékok értékpapírok 7. Részvények, részesedések befektetési célra 7. Hátrasorolt kötelezettségek 8. Részvények, részesedések kapcsolt 8. Jegyzett tőke vállalkozásban 9. Immateriális javak 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 10. Tárgyi eszközök 10. Tőketartalék 11. Saját részvények 11. Általános tartalék 12. Egyéb eszközök 12. Eredménytartalék 13. Aktív időbeli elhatárolások 13. Lekötött tartalék 14. Értékelési tartalék 15. Mérleg szerinti eredmény 2.1. Hogyan épül fel a bankmérleg? Likvid eszközök Pénzpiaci források Ügyfelekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Befektetett eszközök Egyéb külső források Egyéb külső források 2.1. Hogyan épül fel a bankmérleg? Pénztár és elszámolási számlák Értékpapírok (kötv., részvények) Jegybanki és bankközi betétek Hitelek Vagyoni érdekeltségek Aktív elszámolások Saját eszközök Betétek Mon.pü.int-től származó betétek Felvett hitelek Saját kib., hit. Megt. értékpapírok Passzív elszámolások Céltartalék Saját tőke 2

3 2.1. Bankmérleg az ügyféltermékek szempontjából Vállalati hitelek Lakossági hit Önk. hitelek Folyószámla egy. Látra szóló és lek. Bet. Ügyf. Kib. kötv. És rv. Egyéb bef. Hitelkeret Bankgarancia Akkreditív 2.1. Bankmérleg likviditáskezelés szempontjából Pénzeszközök Kereskedési célú értékpapírok Jegybanki Hitel Bankközi források Bankközi kihelyezések Jegybanki betét Derivatív termékek (deviza, kamat) 2.1. Bankmérleg a banküzem működése szempontjából Befektetések (leányvállalatok) Tárgyi eszközök (IT, banküzemi ingatlanok) Immateriális javak 3

4 2.1. Bankmérleg a biztonsági tételek szempontjából Céltartalékok Alárendelt kölcsöntőke Saját tőke 2.1. Bankmérleg az egyéb tételek szempontjából Egyéb kihelyezések Aktív elhatárolások Egyéb források Passzív elhatárolások 2.1. KÖVETELÉSEK opciós ügyletek garanciavállalás, kezességvállalás visszavonható készenléti (standby) hitellevél visszavonhatatlan hitellevelek és az akkreditívek hitelszerződés alapján még igénybe vehető keretösszeg harmadik fél tartozásaiért biztosítékként szolgáló, a mérlegben nem szereplő vagyontárgyak nem valódi penziós ügyletek hitelígérvények kötelezettségvállalásra vonatkozó ígérvények; váltó forgatásból eredő kötelezettségek le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek portfolió kezelés kapcsán saját ügyfelek felé vállalt tőkegarancia, illetve hozamgarancia befektetési alapkezelők vagy portfoliókezelők által vállalt tőkegarancia, illetve hozamgarancia után vállalt bankgarancia egyéb eszközre vonatkozó függő kötelezettségek Kötelezettségek határidős adásvételi ügyletek swap ügyletek határidős ügyletrésze miatti kötelezettségek (a kamatok cseréjére vonatkozó swap ügylet esetén a vállalt fix, illetve változó kamat értékelés napján a mérleg fordulónapján fennálló mértékével a teljes hátralévő futamidőre számított kamatra vonatkozó fizetési kötelezettség) egyéb eszközre vonatkozó biztos (jövőbeni) kötelezettségek 4

5 2.1. A mérleg felépítésének sajátosságai 2. Pénzeszközök: MNB-nél vezetett pénzforgalmi és devizaszámla MNB-nél vezetett tartalékszámla más hitelintézetnél lévő betétszámla és devizaszámla giroszámla készpénz átvezetési számlák csekk és a fizetési forgalomban is használt érmék 3. Állampapírok forgatási célú befektetési célú Tartalma a magyar állam és az MNB által kibocsátott értékpapírok: kötvény kincstárjegy kárpótlási jegy egyéb hitelviszonyt megtestesítő kamatozó és diszkont értékpapírok 6. Céltartalékok a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre c) általános kockázati céltartalék d) egyéb céltartalék Képzésének szabályozása, várható kötelezettségre, nem pénzügyi garanciális kötelezettségek Felhasználás: Ha az adott eszköz, hitelezési veszteség leírásakor, értékesítésekor az e címen megképzett céltartalékok nem nyújtanak elegendő fedezetet, akkor az általános kockázati céltartalékból egészítjük ki a hiányzó összeget. Ha a képzés meghaladja a kötelező mértéket, akkor a céltartaléktöbbletet fel kell használni 5

6 Hátrasorolt kötelezettségek a) alárendelt kölcsöntőke Jellemzői: szerződésbe foglalt 5 évnél hosszabb lejáratú (kiegészítő alárendelt kölcsöntőke esetén 2 évnél hosszabb lejáratú) felhasználható adósságrendezésre Megjelenésük a könyvviteli nyilvántartásban: elkülönítetten kell kimutatni: az 5 éven túli az 5 éven belüli lejáratú hátrasorolt kötelezettségeket a tárgyévet követő évben esedékes törlesztő részletet nem szabad átsorolni a rövid lejáratú kötelezettségek közé b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása c) egyéb hátrasorolt kötelezettség 2.2. Eredménykimutatás tagolása 1. Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek 2. Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások KAMATKÜLÖNBÖZET 3. Bevételek értékpapírokból 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások 6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 8. Általános igazgatási költségek 9. Értékcsökkenési leírás 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 13. Értékvesztés a befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után 14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után 15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye EBBŐL: PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE 16. Rendkívüli bevételek 17. Rendkívüli ráfordítások 18. Rendkívüli eredmény 19. Adózás előtti eredmény 20. Adófizetési kötelezettség 21. Adózott eredmény 22. Általános tartalékképzés, felhasználás (±) 23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 24. Jóváhagyott osztalék és részesedés 25. Mérleg szerinti eredmény (+21-/ ) 6

7 2.2. Az eredménykimutatás felépítésének sajátosságai 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek kamatozó értékpapírok eladási árában lévő kamatrész befektetési jegy hozama b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek betét hitel egyéb követelés bankkölcsön egyéb ügyleti kamat után felszámított késedelmi kamat pénzügyi szolgáltatásból származó jutalékbevételek, amelyekhez kamatbevétel kapcsolódik például: rendelkezésre tartási jutalék, hitelelbírálási díj, folyósítási díj (a hitelintézet aktív bankműveletinek bevételei) 2. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráf.-ok betét hitel egyéb kötelezettség bankkölcsön ügyleti kamat után fizetett késedelmi kamat kamatozó értékpapírok vételárában elismert (bevételeket csökkentő tételként elszámolt) kamat jutalékráfordítás, amelyhez kamatráfordítás is kapcsolódik Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek A) EGYÉB PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS BEVÉTELEIBŐL lebonyolítási és pénzforgalmi jutalékok postaforgalmi díjak garancia- és kezességvállalási díj lakossági folyószámla vezetése esetén a tételdíjak hitelvizsgálati díj egyéb pénzügyi szolgáltatás után felszámított díjak befolyt késedelmi kamatok hitelezési veszteségként leírt vásárolt követelések utólag befolyt összege B) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEIBŐL (KIVÉVE A KERESKEDÉSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉT) értékpapír-forgalombahozatal szervezési, lebonyolítási díjak és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokért felszámított díjak, jutalékok bizományosi tevékenység után felszámított díjak és jutalékbevételek letétkezelési, letétőrzési tevékenység miatt felszámított díjak és egyéb jutalékok 7

8 Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráf.-ok A) EGYÉB PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS RÁFORDÍTÁSAIBÓL lebonyolítási és pénzforgalmi jutalékok postaforgalmi díjak garancia- és kezességvállalási díj hitelvizsgálati díj egyéb pénzügyi szolgáltatás után fizetett díjak fizetett késedelmi kamatok vásárolt követelések hitelezési veszteségként leírt összege B) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK RÁFORDÍTÁSAIBÓL (KIVÉVE A KERESKEDÉSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAIT) értékpapír forgalombahozatalának lebonyolításáért, szervezéséért és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokért felmerült költségek, közvetítési díjak bizományosi szolgáltatás miatt felmerült költségek, ráfordítások, közvetített szolgáltatási díjak, közvetítői díjak letétkezelési, letétőrzési tevékenységgel kapcsolatban felmerülő ktg-ek, ráfordítások (ide sorolandó az elszámolóháznak fizetett őrzési, letéti igazolás, egyéb díjak) Általános igazgatási költségek a) személyi jellegű ráfordítások aa) bérköltség ab) személyi jellegű egyéb kifizetések (társadalombiztosítási költségek, munkáltatót terhelő táppénz, korengedményes nyugdíjhoz való hozzájárulás, végkielégítés, önkéntes kölcsönös biztosítóba, magánnyugdíjpénztárba fizetett tagdíj-kiegészítés, a TB-költségekből: nyugdíjjal kapcsolatos költségek) ac) bérjárulékok Ebből: társadalombiztosítási költségek nyugdíjjal kapcsolatos költségek b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegű ráfordítások) + pénzügyi és befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült összes banküzemi költség 2.3. Cash flow kimutatás 4. Számú melléklet szerint Gyakori az A változat Kamatbevétel + cash-t generáló bevételek - Kamatráfordítás + cash csökkentő ráfordítások (kifizetett osztalék is) = Működési pénzáramlás +- eszköz állomány változások Nettó pénzáramlás 8

9 2.4. Kiegészítő melléklet Külön kiegészítő melléklet ellenőrző lista Pl. HPT szerinti nagykockázat vállalás bemutatása- nagykockázat a szavatoló tőke 10 %-a a szavatoló tőke bemutatása, tőkemegfelelés bemutatása 4. Elemzési módszerek Pénzügyi kimutatások idősoros elemzése; Peer group összehasonlítás; Pénzügyi mutatók elemzése; CAMELS elemzési módszer alkalmazása; 4. Egy bank értékelése a számok tükrében MÉRLEGSTRUKTÚRÁT JELLEMZŐ MUTATÓK Ügyfélhitel / Mérlegfőösszeg Ügyfélforrás / Mérlegfőösszeg Ügyfélhitel / ügyfélbetét Függő kötelezettség / Ügyfélhitel Ügyfélhitel + függő kötelezettség / Mérlegfőösszeg Saját tőke szerkezet Szavatoló tőke szerkezet Szavatoló tőke / ügyfélhitel Mérlegen kívüli kötelezettségek aránya: függő és határidős Portfólió minőség szerinti megoszlása Portfólió ágazat szerinti megoszlása Értékvesztés / Mérlegfőösszeg Értékvesztés / Ügyfélhitelek Jövedelmezőséget jellemző mutatók ROA, ROE: átlagos állományokkal Tőkeáttétel: év végi adatokkal ROA felbontása: NIM, Tranzakciós jövedelem, Értékvesztés, Egyéb pü szolg, Működési költség, Egyéb (+/-) Jövedelemszerkezet: Kamatjövedelem, Tranzakciós jövedelem, Egyéb pü szolg jövedelem, Egyéb jövedelem Működési költség szerkezete Hatékonysági mutatók: egy főre jutó eszköz, profit, működési költség, személyi költség 9

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

MÉRLEG 2014. december 31.

MÉRLEG 2014. december 31. KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2014. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013. év 2014. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KSH: 10048397-6419-122-17 Cg.:17-02-000583 Észak Tolna Megye Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Bankismeret. Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Bankismeret. Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens Tananyag Kötelező irodalom: Előadások anyaga (PP prezentációk) melyek a tanszék honlapjáról letölthetők. A tantárgy letölthető jegyzete Ajánlott irodalom: MISKOLCI EGYETEM

Részletesebben

Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ

Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Cg.: 07-02-000504 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10044702-6612-122-10 Cg.: 10-02-020036 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

4. melléklet az 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez

4. melléklet az 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez 4. melléklet az 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez 4. melléklet a /2014. (....) MNB rendelethez A pénzügyi vállalkozás és az ezen típusú EGT-fióktelep felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

4. melléklet a /2013. (XII..) MNB rendelethez

4. melléklet a /2013. (XII..) MNB rendelethez . melléklet a /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 4. melléklet a /2013. (XII..) MNB rendelethez Pénzügyi vállalkozások és az ezen típusú fióktelepek felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés

Részletesebben

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 14 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 14 2. Számviteli politika

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Cégjegyzék szám: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG KSH: 10116058-6419-122-12 Cg.: 12-02-000365 Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet M É R L E G S.sz. M e g n e v

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 03-02-000284 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. www.szabadszallasitakarek.hu Cg.: 03-02-000284 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Dunakanyar TAKARÉKSZÖVETKEZET 2023 Dunabogdány, Hajó u.3. Internet: www.dkanyar-tksz.hu Cg.: 13-02-050251 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900. ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Cg.: 20-02-050052 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 211. évi mérlegbeszámolójához 1 I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Kiszombor és Vidéke megnevezése:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Cg.: 20-02-050064 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG...3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Nagykáta, 2015. április 30. 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 10.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről ~ Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről @ l'mj Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás

Részletesebben

SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Tarcal, 2015. március 03. Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Szerencs és

Részletesebben