Üzleti jelentés 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti jelentés 2014."

Átírás

1 Jászárokszállás és Vidéke Körzeti TAKARÉKSZÖVETKEZET Jászárokszállás 5123.Jászárokszállás, Árpád tér 2. Üzleti jelentés Cg.:

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK, FOLYAMATOK 6 4. VÁRHATÓ FEJLŐDÉS 6 5. A K+F TEVÉKENYSÉG: NEM JELLEMZŐ INFORMÁCIÓ 7 6. KÖRNYZETVÉDELEM BEMUTATÁSA 7 7. A TAKARÉKSZÖVETKEZET FOGLALKOZTATÁS POLITIKÁJA 7 8. KOCKÁZATKEZELÉSI POLITIKA 8 9. AZ ÁR-, HITEL-, KAMAT, LIKVIDITÁS- ÉS CASH-FLOW KOCKÁZAT BEMUTATÁSA 8 1.sz. melléklet: főbb mutatók 9 2.sz. melléklet: betétállomány 10 3.sz.melléklet: hitelállomány 12 4.sz.melléklet:l ejárati összhang 13 5.sz. melléklet: követelések 14 6.sz. melléklet: a telephelyek bemutatása 15 2

3 1. Bevezető Gazdálkodási körülmények: Az elmúlt időszakban javult a magyar gazdaság teljesítménye A gazdasági növekedés 3 % feletti. Bővült a foglalkoztatás, a munkanélküliségi ráta 7,1 %-os. Az év során folytatódott az MNB kamatcsökkentési politikája, az irányadó kamatláb év végére 2,1 %-ra csökkent. A kamatcsökkentési folyamat következtében csökkentek a betéti kamatok, ugyanakkor az olcsó forrás - MNB Növekedési Hitelprogram - pozitív hatást gyakorolt a kihelyezésekre. Mindezek következtében szűkült a kamatmarzs. A működési területünkön üzemelő külföldi tulajdonú cégek munkahelyeket teremtettek ugyan, de az alacsony bérek miatt kevés a hitelképes ügyfél. Működési területünkön magas a mezőgazdasági tevékenységből élők száma. A bank piac teljesen felosztott, az ügyfelek bankválasztási lehetősége széleskörű. A Takarékszövetkezetnek ebben a gazdasági környezetben kellett gazdálkodnia, pozícióját, ügyfeleit megtartani, új ügyfeleket szerezni. Takarékszövetkezetünk kiegyensúlyozott üzleti döntésekkel, mértéktartó kockázatvállalással megőrizte gazdálkodási és működési stabilitását, eredményesen zárta a évet. E tényezőkből következően erős piaci versenyben működtünk év folyamán mind a vállalkozói, mind a lakossági hitelek iránt csökkent a kereslet, dominánsan a vállalkozói ügyfélkörünk igényelt hitelt. A leglényegesebb külső körülmény a üzleti évben a kamatok folyamatos csökkenése. A takarékszövetkezet évre azokat a célokat tűzte ki, hogy eredményesen gazdálkodjon, mérsékelten növelje mérleg főösszegét, fenntartsa fizetőképességét, likviditását, feleljen meg tagjai bizalmának évben is fontos feladatnak tartottuk, hogy saját tőkénk tovább növekedjen. A takarékszövetkezet vezetése ezekhez a célkitűzésekhez határozta meg kamatpolitikáját, hitelpolitikáját, határozta meg portfoliójának kívánatos összetételét, üzletpolitikai intézkedéseit. Fontos feladat volt az Integrációs törvény szerinti előírásoknak való megfelelés biztosítása. Figyelembe kellett venni a kamatszínvonal általános csökkenését. Erős tőkeháttérrel rendelkező hitelintézet vagyunk, saját tőkénk az év végével megközelítette az 1,5 milliárd Ft-ot. A saját tőke összege nem tartalmaz eszközök felértékeléséből származó értékelési tartalékot. A hitelezés területén év folyamán a vállalkozói hitelek közül döntő részben a mezőgazdasági ágazatba helyeztünk ki hiteleket. Továbbra is részt vettünk az MNB által meghirdetett Növekedési Hitelprogramban. Takarékszövetkezetünk a prudenciális szabályok figyelembe vétele mellett igyekezett minél teljesebb körben kielégíteni a felmerülő hiteligényeket. Takarékszövetkezetünk a piaci viszonyokhoz alkalmazkodva alakította betéti és hitelkamatait, de a működési területünkön lévő kereskedelmi bankokkal nem vettük fel a kamatversenyt. Betétállományunk több, mint egy milliárd Ft-al növekedett. A növekedést az 3

4 év során folyamatosan értük el. Kiemelkedő volt a 10. hónap növekedése, elsősorban a területalapú támogatásokból. Ugyanis mind a betét, mind a hitelállományunk alakulása nagy mértékben függ a mezőgazdasági területalapú támogatások kiutalásának időpontjától. Takarékszövetkezetünk az eddigieknél is céltudatosabban törekedett az ügyfélkör komplex szolgáltatásokkal való ellátására, a hitelnyújtásnál előnyben részesítve azon ügyfélkört, amellyel mint betétessel, vagy számlavezetővel kialakult a kapcsolat. A szövetkezet passzív pénzpiaci tevékenységének középpontjában évben is a lakossági betétgyűjtés állt, s ennek aránya a mérleg fordulónapján elérte a betétállomány 77,8 %-át, az előző évinél 3,3 %- al alacsonyabb az arány. Az adatok azt mutatják, hogy mind a folyószámla, mind a lekötött számlajellegű betét megtakarítás arányaiban növekvő. A szövetkezet aktív pénzpiaci tevékenységét az alábbiak jellemezték: A bruttó hitelállomány az év folyamán e Ft-al csökkent. A hitelállomány 32,5 %-át lakosságnak nyújtott hitelek, míg 63,9% -át vállalkozói, 3,6 %- át az egyéb szektornak nyújtott hitelek teszik ki. A szövetkezet adózás előtti eredménye 2014-ben e Ft-ot ért el, ami 64,6 %-al alacsonyabb az előző évinél, alacsonyabb a tervezettnél. Az eredmény alakulását nagy mértékben befolyásolták a csökkenő kamatszintek, a csökkenő hitelállomány, a 2013-ban bevezetett tranzakciós adó. Ezen eredmény egyben a saját tőkét figyelembe-véve a küldöttgyűlés döntését is e Ft-tal növeli. A szövetkezet auditált szavatoló tőkéje e Ft, amely e Ft-tal magasabb a évinél. A bankbiztonságot kifejező tőke-megfelelési mutató egy év alatt 25,33 %-ról 25,51 %-ra emelkedett, ami lényegesen meghaladja az előírt szintet. A szövetkezet évben is elszámolta a szabályzataiban meghatározott módon a szükséges értékvesztéseket. A törvényileg előirt általános tartalék is megképzésre került. A takarékszövetkezetnél 2003-ban bevezetett EUROBANK szoftver jelentősen segítette az ügyviteli munka végzését. A szövetkezet tevékenységének szabályozottsága kielégítő. Függetlenített belső ellenőrök is segítették a vezetést. Mindezek következtében az auditált mérleg azt mutatja, hogy sikerült a kihelyezések kockázatát az elfogadható szinten tartani, a takarékszövetkezet vagyonát növelni. 4

5 2. A vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség A takarékszövetkezet jövedelmezősége a különböző mutatószámok tükrében romlott. (Lásd:1.sz.mell) Az adózott eredmény az összes bevétel arányában 3,24 %, ami az előző évhez viszonyítva (bázishoz) 5,38 százalék pontos csökkenés. A bevétel az eszközökre vetítve 8,04 %-os színvonalat ért el, ami 2,07 százalék-ponttal alacsonyabb, mint a bázisban. A bevételek alakulásának fő forrását - a hitelezési tevékenységet- szemlélteti a 3. számú melléklet. A takarékszövetkezet kölcsönbírálata az év folyamán nem változott. A fentiek együttes hatására az eszközarányos nyereség 0,26 %-ot ért el, ami az előző évhez 0,61 %-pontos csökkenést jelent. A saját tőke -arányos nyereség 2014-ben 2,33 %-os a évi 7,35 %-oshoz képest. A szövetkezet tevékenysége eredményességét döntően a hitelezés kamatbevételei és a betétgyűjtés kamatköltségei határozzák meg elsősorban. Ugyanakkor jelentős tétel volt az állampapírok és a bankközi betétek hozama, eszközeink 32 %-a bankközi kihelyezés, 27 %-a állampapír. A hitelintézeti tevékenység jövedelmezősége 75,88 %-ot ért el, ami a bázishoz viszonyítva 8,3 %-ponttal magasabb. A pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredményessége, vagyis a fedezet 2014-ben 4,41 % volt, ami 7,50 %-os csökkenést mutat. A takarékszövetkezet kamatmarzsa 2014-ben 4,45 % volt, ami 0,99 %-ponttal alacsonyabb a bázisnál. A takarékszövetkezet tőkeellátottsága nem változott számottevően. A mérleg-főösszeg a saját tőke 8,96 szeresét tette ki a évi 8,44 helyett. A takarékszövetkezet fizetőképeségi mutatója a hitelezési kockázat szintjén a évi 34,44 %-ről 35,15 %-ra változott. A mutató az elmúlt évihez képest 0,71 %-al növekedett. A takarékszövetkezet kockázatvállalási mutatója 3,1 még biztonsággal növelhető. A takarékszövetkezet súlyponti feladatának tartotta és tartja a jövőben is a likviditási problémák megelőzését. A takarékszövetkezet ben sem kényszerült banki pénzpiaci forrásbevonásra, a betétesek bizalma is erősödött, rendkívüli betétkivonásra nem került sor. A működés biztonságát jól szemléltetik a likviditási ráta mutatók is. 5

6 A likvid eszközök aránya - ami azt mutatja, hogy a betéteseknek mekkora esélye van, hogy bármikor pénzükhöz jussanak, 32,27 %-os. A hitelek a betétek %-ában 42,46 % -ra változott a bázis 50,18 %-ról, ennek oka, hogy a hitelek iránti kereslet csökkent, a betétállomány pedig több, mint egy milliárd Ft-al nőtt. A fordulónapi lejáratok összhangjának elemzéséből következik, hogy összességében a fedezettség biztosított. A lejárati összhang biztosítására 2014-ben is kiemelt figyelmet fordított a takarékszövetkezet. Eszközeink 27 %-a állam által kibocsátott értékpapír, amely bármikor hozzáférhető likvid eszközt jelent. A hitelportfolió minőségében nincs jelentős változás. A külön figyelendő kategóriába soroljuk az óvatosság elve alapján a nagyobb összegű kihelyezéseket. Hatékony intézkedéseket tettünk a nem problémamentes állomány megtérülése, behajtása érdekében is. A hitelveszteségi ráta 0,07 % év folyamán összesen e Ft hitelt írtunk le. A leírt követelések 92 %-ban értékvesztéssel fedezettek voltak. Az értékvesztés elszámolása teljes egészében megtörtént. Az összes értékvesztés aránya a problémásnak minősített követelésekhez viszonyítva 20,53 % -os. Az elszámolt értékvesztés mérleg főösszeghez viszonyított aránya 4,49 %, az elmúlt évi 4,94 %-al szemben. A követelések lejárat szerinti összetétele is alátámasztja a követelés értékelés megalapozottságát. (5.sz.melléklet ) A különböző hatékonysági mutatók alapján le lehet azt a következtetést vonni, hogy a szövetkezet a rendelkezésre álló eszközökkel és munkaerővel megfelelően gazdálkodott. A bevételarányos költségszint 47,63 %-os. Az eszközarányos költségszint 3,8 %. A bérarányos adózott eredmény mutatója 11,43 %. 3.A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, folyamatok a) Lényeges portfolió változás nem történt. b) A kamatrés tovább csökken. c) A hitelezési tevékenység élénkülést mutat, különös tekintettel a mezőgazdasági támogatás előfinanszírozás folyósításra. 4. Várható fejlődés A Takarékszövetkezeti szektor működését alapvetően meghatározzák a évi szövetkezetek integrációjáról szóló CXXXV. törvény rendelkezései. A törvény hatályba lépésétől a takarékszövetkezetek intézményvédelmét a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete látja el, amely válságmegelőző és felügyeleti jogkörrel bír, és alapvető feladatának tekinti a szektor hatékonyságának növelését. Az integrációs törvény előírásai olyan keretrendszert jelentenek, amely az így létrejött új integráció számára meghatározzák az alkalmazkodási folyamat feltételeit. 6

7 A Takarékszövetkezet 2014.december 10-én felvételt nyert a Takarékszövetkezetek Garanciaközösségébe, a garanciaközösség számára kötelezően alkalmazandó szabályzatok alapján működik. Az elhelyezett ügyfélbetétek kettős védelem alatt állnak. A takarékszövetkezet elkészítette a évi üzleti tervét, figyelemmel a Takarékbank által kiadott tervszámokra. A terv készítésénél az alábbi ismert feltételezett - jelentősebb környezeti tényezőkkel és folyamatokkal számoltunk: a környezeti hatásokat és üzletpolitikánk eszközrendszerét, valamint az elvárt tervszámokat figyelembe véve - nagy valószínűséggel A források mérsékelten emelkednek A kihelyezés lakossági körben mérsékelten növekszik, vállalkozói körben nagyobb növekedésre számítunk. A szolgáltatások bővülnek Takarékos költséggazdálkodás valósul meg A szavatoló tőke, saját tőke változása közel azonosan alakul Nagyobb szerep jut a jutalék jellegű bevételeknek, mind abszolút összegben, mind a forgalom növekedésével. Prudens működés biztosítása Versenyképesség fenntartása, ügyfélkör bővítése Helyi körülményeknek megfelelő, biztonságos banküzemi feltételek folyamatos biztosítása 5. A K+F tevékenység: nem jellemző információ 6. Környezetvédelem bemutatása A Takarékszövetkezet környezet szennyező anyagot az alábbiakat bocsátja ki: A személygépkocsik üzemeltetése során keletkező fáradt olajat, akkumlátort a szervizek kezelik, illetve veszik át. 7. A Takarékszövetkezet foglalkoztatás politikája A Takarékszövetkezet átlagos állományi létszáma év végével 92 fő, évhez képest nem változott. Üzleti céljaink megvalósulását megfelelő banki környezetben, hozzáértő dolgozói csapat végzi. 7

8 8. Kockázatkezelési politika Kockázatainkat az egységes kockázati stratégia, kockázatvállalási politika alapján alábbiakban foglaljuk össze: az környezeti kockázatok jogi kockázatok versenyképességi kockázatok szabályozási kockázatok gazdasági kockázatok menedzsment kockázatok az érdekeltségi rendszer kockázata szervezeti kockázat szolgáltatási kockázatok működési kockázat technológiai kockázat új-termék kockázat stratégiai kockázat pénzügyi kockázatok piaci kockázatok (ár-, deviza-, kamatláb) hitelkockázat likviditási kockázat cash-flow kamatláb kockázat A kockázatok kezelése szerves részét képezi a tevékenységünknek. Kiemelt figyelmet fordítunk a versenyképesség megtartására, hogy működésünket a jövőben is színvonalas szolgáltatásokkal, alacsony működési költségekkel fenn tudjuk tartani. Vannak mérhető és nem mérhető kockázataink. A fejlett számítástechnikának köszönhetően egyre teljesebben tudjuk számszerűsíteni és behatárolni a kockázatokat és olyan kockázatcsökkentő eljárásokat tudunk alkalmazni, hogy a működésünket rendkívüli események sem veszélyeztethetik. A jövedelmezőség, likviditás és a biztonság számunkra egyaránt fontos működési kritérium. 9. Az ár-, hitel-, kamat, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása Árkockázat: A Takarékszövetkezetnek árkockázata a részvények és részesedések hasznosításával kapcsolatosan állhat fenn. Hitelkockázat A Takarékszövetkezet évben is megfelelően kezelte a hitelezési kockázatot. A hitelkockázatot számszerűen a korrigált mérleg-főösszeg mutatóval fejezzük ki, amely összege a mérleg fordulónapján e Ft. A kockázatot szavatoló tőkével 35,15 %-os mértékben fedeztük le, ami az előírt 8%-al szemben igen kedvező helyzetet mutat. 8

9 Kamatlábkockázat A Takarékszövetkezet hitelezési kockázatát követően a legjelentősebb kockázati tényező, amivel mindig számolunk. A kamatkockázaton belül az átárazási kockázatot is megfelelően kezelni tudtuk, jövedelem kiesés nem következett be. Likviditási kockázat A Takarékszövetkezet likviditáskezelése szintén az alapvető működési feladatok közé tartozik. Két szinten működik, egyrészt a napi pénz pozíció kezelése, másrészt a teljes lejárati struktúra átfogó kezelése szintjén. Mindenkor biztosítottuk és biztosítjuk a jegybanki tartalékolási kötelezettségünket, annak a megfelelő menedzselését ben az átlagos tartalékolási előírás e Ft, a tényleges teljesítés pedig e Ft volt. A napi likviditás alapvetően a szolvencia tervezésével és fenntartásával érhető el. Cash-flow kamatláb kockázat Takarékszövetkezetünk változó kamatozású éven túli betét kitettsége nem jelentős mértékű. A kamatláb kezelési politikánkat az előző fejezetben bemutattuk. Jászárokszállás, 2015.március 06. Gergely Béláné Elnök- ügyvezető Gyenesné Tősér Zsuzsanna Gazdasági ügyvezető 9

10 1.sz. melléklet: főbb mutatók S.sz. Megnevezés 1. A vagyoni-,pénzügyi és jövedelmi helyzet Jövedelmezőségi mutatók Me. Előző év Tárgyév Eltérés+,- 1 Bevételarányos nyereség % 8,62% 3,24% -5,38% 2 Eszközarányos bevétel % 10,11% 8,04% -2,07% 3 Eszközarányos nyereség % 0,87% 0,26% -0,61% 4 Saját tőke arányos nyereség % 7,35% 2,33% -5,02% 5 Hitelintézeti tevékenység jövedelmezősége % 67,58% 75,88% 8,30% 6 Pénzügyi és befekt.i szolgáltatás eredményessége % 11,91% 4,41% -7,50% 7 Kamatmarge % 5,44% 4,45% -0,99% Tőke ellátottsági mutatók 8 Tőkeáttételi mutató 8,44 8,96 0,52 9 Fizetőképességi mutató (hitelezési kockázat szintjén) % 34,44% 35,14% 0,70% 10 Hitelfedezettségi mutató % 46,46% 50,36% 3,90% 11 Kockázatvállalási mutató 2,81 3,05 0,24 Likviditás, szolvencia 12 Likviditási ráta I. 0,63 0,62-0,01 13 Likviditási ráta II.(gyorsráta) 0,52 0,38-0,14 14 Likvid eszközök aránya a mérlegfőösszeghez % 43,84% 32,27% -11,57% Eszközminőségi mutatók 15 Eszközportfólió minősége(nem probl.ment.arány) % 42,11% 31,17% -10,94% 16 Hitelveszteségi ráta % 3,65% 0,07% -3,58% 17 Elszámolt értékvesztés arány % 19,71% 20,53% 0,82% 18 Mérlegfőösszeg arányos elszámolt értékvesztés % 4,94% 4,49% -0,45% Hatékonysági mutatók 19 Bevételarányos költségek (rezsi/pü.i -bef.szolg.bev.) % 40,91% 47,63% 6,72% 20 Eszközarányos költségek % 4,09% 3,80% -0,29% 21 Szem.i jellegű ráford.arányos nyereség % 35,84% 11,43% -24,41% 10

11 BETÉTÁLLOMÁNY - ÉS FORGALOM év adatok e Ft ban S.sz. Állomány Elhelyezés Elhelyezés Felvét Felvét Állomány BETÉTFAJTA 2013.XII XII Kamatozó /takaréklevél nélkül/ 02. Értékpapír jellegű betét Könyvesbetétek(1-2+3) Lakáscélú megtakarítás Lakossági folyószámla,lek.bet. 08. Takarékszámla betét LAKOSSÁGI BETÉTEK Vállalkozói betétek Önkormányzati, egyéb betétek 13. BETÉTEK ÖSSZESEN: Értékpapírszerű betétek MINDÖSSZESEN

12 3.sz.melléklet: hitelállomány HITEL ÁLLOMÁNY - ÉS FORGALOM év adatok e Ft-ban S.sz. HITELFAJTA Állomány H.nyújtás H.nyújtás H.törleszt. H.törleszt. Állomány XII XII Lakáscélú hitelek Áruvásárlási hitel Fogyasztási, szabadfelh.jelz hitel 04. Lakossági folyószámla LAKOSSÁGI HITELEK Vállalkozói hitelek Egyéb hitelek - zálog Egyéb hitelek-nonpr.,önkorm MIND. ÖSSZESEN:

13 4.sz.melléklet:lejárati összhang elemzés LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS Hiv. Megnevezés Lejárt 0-30 nap nap nap nap 1-2 év 2-3 év 3-5 év 5-10év 10 év felett Lejárat nélkül Összesen a b c d e f g h i j k l 4A Bázispozició A011 Eszközök A Bevételek A012 Források A Ráfordítások Betétek 4A081 átcsoportosítása A081 Betétek becsült kif.-e A071 Lejárt tételek miatti korr. 0 4A075 Egyéb eszközmód. 0 4A072 Értékpapírok átcsop A083 Egyéb forrásmód. Lejárat nélküli 4A073 eszk.átcsop.-a 4A Módosított bázispoz A032 Mérlegen kívüli kötelez. 0 4A031 Mérlegen k.köv.-ek 0 4A102 Nettó bázispozició A7 Korrekciós tételek egyenlege 0 4A122 Nettó fedezettség

14 5.sz. melléklet: követelések KÖVETELÉSEK LEJÁRAT SZERINT Adatok: ezer Ft-ban PSZÁF Megnevezés Portfolió elemzés-lejárt követelések (bruttó könyv sz. értéken) Nem lejárt Átsrtukt nap nap nap 1 év felett Összesen a b c d e f i 8AB0 Követelések össz AB1 Értékpapírok AB2 Jegybanki és bankközi betétek AB3 Hitelek AB31 Hitelek pénzügyi váll 0 Hitelek- nem pü.i 8AB32 vállalkozások AB33 Hitelek-Háztartásoknak AB331 hitelek lakosságnak AB332 hitelek önálló vállalkozóknak AB34 Hitelek-Egyéb AB341 ebből: Önkormányzatok AB4 Egyéb követelések AB5 Egyéb eszközök

15 6.sz. melléklet: a telephelyek bemutatása A takarékszövetkezet telephelyei és főbb jellemzői S.sz. Cím Létszám Betétáll. Hitel.áll. Fő eft eft 1. Jászárokszállás, Árpád tér Jászdózsa, Szent Mihály tér Jászjákóhalma, Fő út Kisköre, Kossuth Lajos út Tiszanána, Fő út Kőtelek, Szent István tér Nagykörű, Kossuth tér Tiszasüly, Kíséri út 25/a Jászszentandrás, Rákóczi út 75/ Jászapáti, István király út Jászkísér, Fő út Pély, Fő utca Tarnaszentmiklós, Vöröshadsereg út Heves, Hunyadi utca Boconád, II.Rákoczi Ferenc út Detk, Rákoczi Ferenc utca Jászberény, Lehel Vezér tér Nagyfüged, Táncsics Mihály út Tarnaméra, Árpád utca 4/ Tarnaörs, Petőfi Sándor út Visonta, Csapás utca Zaránk, Kossuth Lajos utca

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Észak Tolna Megyei TAKARÉKSZÖVETKEZET... 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10 Üzleti jelentés 2014. Cg.:17-02-000583... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014.

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Cg.: 04 02 000350 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 6344 HAJÓS, RÓZSA U. 2. Üzleti jelentés 2014. Cg. 03-02-000224... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 04 02 000350... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900 ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.: 20-02-050052... 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 6422 Tompa, Szabadság tér 16. www.tompatksz.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.:03-02-000296... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000180... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10044702-6612-122-10 Cg.: 10-02-020036 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31.

Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31. Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31. Kaposvár, 2014. május 6. Készítette: Ihárosi Istvánné főkönyvelő 1 1. Gazdálkodási, közgazdasági

Részletesebben

Üzleti jelentés. 2014. évi

Üzleti jelentés. 2014. évi Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2014. évi Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 3390 FÜZESABONY, RÁKÓCZI U. 55. 36/542-180 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-02-020072 STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10081846 6419 122 10 A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013.

Részletesebben

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE Zsibrita Lászlóné elnök-ügyvezető sk. Nádai Árpádné ügyvezető sk. A Takarékszövetkezet 2014. évi üzleti jelentése 2013 végén befejeződött

Részletesebben

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója a 2014. üzleti évről

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója a 2014. üzleti évről A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója a 2014. üzleti évről 1. Makrogazdasági környezet Legfontosabb mutatószámok változása: 2010 2011 2012 2013 2014 GDP % 1,1 1,7-1,7 1,2 3,6

Részletesebben

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti jelentése A Takarékszövetkezeti Integráció jelentős változásokon ment keresztül a 2013-as esztendő

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 14 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 14 2. Számviteli politika

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013.ÉVI HITELINTÉZETI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Bogács, 2014. január. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet Hitelintézeti Éves beszámolóját köteles közzétenni,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ Szeged, 2014. március 10. Statisztikai számjel: 1 0 0 4 3 9 9 0-6 4 1 9-1 2 2-0 6 PARTISCUM XI Takarékszövetkezet 2013. december 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA A vállalkozás

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Dunakanyar TAKARÉKSZÖVETKEZET 2023 Dunabogdány, Hajó u.3. Internet: www.dkanyar-tksz.hu Cg.: 13-02-050251 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900. ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Cg.: 20-02-050052 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4060 BALMAZÚJVÁROS, VERES PÉTER U. 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Balmazújváros, 2015. március 06. dr. Kádár Béla Juhász Imre Lajosné elnök-ügyvezető ügyvezető-főkönyvelő

Részletesebben

a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012.

a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012. Kötvény Kibocsátá si Isme r t e tő a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012. A Kötvény Kibocsátási Program keretében kibocsátandó Kötvények a szokásostól eltérő

Részletesebben