1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése"

Átírás

1

2 2 1. Gazdálkodási körülmények Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei lényegesen nem változtak. A gazdaság továbbra is stagnáló, a válságból való kilábalás jelei még nem mutatkoztak. A munkanélküliségi ráta megyénkben magas szinten stabilizálódott. A jegybanki alapkamat az év eleji 5,75%-ról év végére 3 %-ra csökkent. 2 Az üzletmenet fejlődése A takarékszövetkezet mérleg főösszege december 31.-én eft volt. A mérleg főösszeg változása meghatározóan az idegen források - betétek- változásának függvénye, mely az eszköz oldalon az ügyfelekkel szembeni követeléseknél (hiteleknél), a hitelintézetekkel szembeni követeléseknél, valamint ban az értékpapíroknál jelentkezik elsősorban. A takarékszövetkezet hiteleinek bruttó állománya december 31.-én eft. volt, eft-al kevesebb az előző évinél. Jelentős átrendeződés történt a hitelállományon belül. Az önkormányzati hitelek előző év végi csökkenését (adósságkonszolidáció) a rájuk vonatkozó új szabályozók miatt nem lehetett pótolni ban tovább csökkent a lakossági hitelek állománya is. A betétállomány eft. volt, eft.-al alacsonyabb az előző évinél. A saját tőke december hó végén eft. volt. Takarékszövetkezetünk az év során felügyeleti prudenciális korlátokat nem sértett meg.

3 3 Eszköz-forrás struktúra alakulása, piaci növekedés A Takarékszövetkezet mérleg főösszege IV. negyedévhez (bázishoz) viszonyítva 1,4 %-al csökkent december 31.-én a mérleg főösszeg összege a évi tervezettnek a 97,6 %-a. A fő mérlegadatok alakulása (millió Ft) % Mérleg főösszeg ,6 Hitelállomány (nettó) ,8 Betétállomány ,9 A hitel betét arány alakulása IV. negyedév IV. negyedév Nettó hitelhez viszonyítva Bruttó hitelhez viszonyítva Nettó hitelhez viszonyítva Bruttó hitelhez viszonyítva 20,7 24,7 21,5 24,7 A bruttó hitel, betét arány IV. negyedév végén IV. negyedévhez viszonyítva-, kis mértékkel növekedett nettó szinten, bruttó szinten az előző évhez hasonlóan, azzal megegyezően alakult.

4 4 Eszköz állomány alakulása Eszközök (adatok ezer Ft.-ban) IV. negyedév 2013.IV. negyedév Pénzeszközök Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Bankközi betétek Hitelek Vagyoni érdekeltségek Aktív kamatelhatárolások Egyéb aktív elszámolások Saját eszközök Összesen: Forrás állomány alakulása Források adatok ezer Ft.-ban IV. negyedév IV. negyedév Betétek Passzív kamat elhatárolások Egyéb passzív elszámolások Céltartalék Saját tőke Összesen: Fentiekből megállapítható, hogy a mérleg főösszeg mintegy 1,4 %-al csökkent a IV. negyedévihez viszonyítva. A változás részben az idegen források, azaz a betétállomány csökkenéséből adódik. A betétállományon belül ugyan növekedett az önkormányzati, illetve a háztartásokat segítő non profit intézmények betéteinek állománya, viszont csökkent a vállalkozói betétek állománya. Ezen változás a folyószámla állományok periodikus mozgásából adódik. A betétállomány alakulását elemezve megállapíthatjuk, hogy a lakossági betétállomány továbbra is stabil magját képezi betétállományunknak, közel a év végi állomány szintjén realizálódott. Az összes betétállomány mintegy 84,3 %-át a lakossági betétek teszik ki Forrásállományunk alakulását elemezve azonban megállapíthatjuk, hogy az előző évhez képest a változás legfőképp a céltartalék, valamint saját tőke állományát érinti.

5 év végére jelentősen csökkent a céltartalék, illetve saját tőke állománya. Céltartalékok alakulása: A hitelkeret ki nem helyezett részére képzett céltartalék összege: 396 eft. Az általános kockázati céltartalék összege december 31-én átvezetésre került az eredménytartalékba. Saját tőke összege: eft. A IV. negyedévben a mérleg szerinti eredmény eft. A saját tőke csökkenése a IV. negyedévi mérleg szerinti eredmény (veszteség) változásának, valamint az eredménytartalék növekedésének az eredménye. Az eszköz állomány egyik legmeghatározóbb eleme, a hitelállomány nettó értéken mintegy 0,8 %-al csökkent az előző évihez viszonyítva. Hitelállomány ágazatonkénti megoszlása IV. negyedév IV. negyedév Állomány (ezer Ft.) Megoszlás % Állomány (ezer Ft.) Megoszlás % Önkormányzatok ,4 - - Nem pénzügyi vállalkozások , ,7 Lakosság , Önálló vállalkozók , ,9 Házt. segítő nonprofit szervezetek , ,4 Összesen: A hitelállomány ágazatonkénti megoszlását tekintve megállapíthatjuk, hogy jelentős mértékben csökkent a háztartásokat segítő non profit szervezetek, illetve lakossági hitelek állományának részaránya, növekedett viszont a nem pénzügyi vállalkozások, illetve az önálló vállalkozóknak nyújtott hitelek állományának részaránya. A hitelállomány összetételét vizsgálva tehát megállapíthatjuk, hogy jelentős átrendeződés történt a szektoronkénti megoszlásban. Ennek oka egyrészt az, hogy december hónapban az önkormányzati adósságkonszolidáció során kivezetésre került könyveinkből az önkormányzati hitelek jelentős része, majd év közben kifizetésre kerültek az önkormányzatok még fennálló hitel tartozásai is, így ezen szektor hitelállománya megszűnt év végére. A lakossági szektor hiteleinek állománya szintén jelentős mértékben csökkent mind állományi szinten, mind részarányát tekintve, ezen szektor részére szűkülő tendenciát mutatnak. hitel kihelyezési lehetőségeink- továbbra is- egyre

6 6 Betétállomány ágazatonkénti megoszlása IV. negyedév IV. negyedév Állomány (ezer Ft.) Megoszlás % Állomány (ezer Ft.) Megoszlás % Önkormányzatok , ,9 Nem pénzügyi vállalkozások , ,4 Lakosság , ,3 Önálló vállalkozók , ,1 Házt. segítő nonprofit szervezetek , ,3 Összesen: A betétállomány ágazati megoszlását elemezve megállapíthatjuk, hogy jelentős átrendeződés nem történt. A betétállományunk legjelentősebb, meghatározó részét továbbra is a lakossági betétek alkotják, melyek részaránya az összes betétállományon belül mintegy 84,3 %. Eredmény kimutatás alakulása 2012.IV.negyedév IV. negyedév Kamat és kamat jellegű bevételek Hitelek, bankközi betétek Értékpapírok Fizetett kamatok Kamatkülönbözet Kapott osztalék Jutalék díjeredmény Díjbevételek Díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások Általános igazgatási költségek Személyi jellegű ráfordítások Egyéb igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Értékvesztés, kockázati céltartalék képzés Szokásos üzleti tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

7 7 A Takarékszövetkezet eredményét a kamatbevételek és a kamatráfordítások különbözete, valamint a működési költségek határozzák meg markánsan év végére a kamatkülönbözet a tervtől mintegy 18,2 %-kal maradt el. Kamatbevételeknél az önkormányzati hitelállomány csökkenésén túl a bevételek alakulását negatívan befolyásolta még a jegybanki alapkamat csökkenése is, amely mind a bankközi betétek kamatánál, mind az értékpapírok hozamánál megjelent. (Változás II. félévében 5 alkalommal, míg év végéig 12 alkalommal történt.) További csökkenést generált a évi CXXXV. Törvény előírásainak betartása, mely szerint a korábban bankközi betétben történt kihelyezéseket a Takarékbanki kivételével meg kellett szüntetni. Ennek következményeként jelentős átrendeződés történt az eszközállományokon belül, megnövekedett az állampapír állományunk. Itt a negatív kamatkülönbözet mellett a partner bank által felszámított közel 1 millió Ft-os utalási díj is jelentkezett. Az eszközök kamatbevételéből közel 43,1 % a hitelezés bevételéből, 31,2 % a bankközi betétek kamatbevételéből, 25,7 % pedig az értékpapírok hozamából tevődik ki. A kamatozó eszközök hozama a évi tervet nem érte el, mintegy 10,2 %-al maradt alatta. Az értékpapírok kamatbevételei a tervezettet meghaladóan alakultak, amely kizárólag az állomány növekedésével függ össze. A hitelek kamatbevételei azonban elmaradtak a tervezettől, melynek oka egyrészt az egyre szűkülő hitel kihelyezési lehetőségek következtében folyamatosan csökkenő lakossági hitelállomány, másrészt a változó kamatozású hitelek kamatkondícióinak folyamatos csökkenése következtében kamatbevételeink elmaradtak a tervezett összegtől. A fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások összege viszont 2,5 %-kal magasabb szinten realizálódott, mint ahogyan tervezésünk folyamán számoltunk. A kamatráfordításokat a betétállomány összetétele miatt nem tudtuk, és jelentősen továbbra sem tudjuk a hitelkamatok csökkenésével párhozamosan alakítani. Egyrészt a betétállomány nem csökken, másrészt az állomány döntő többsége takarékszelvény formájában került elhelyezésre, amely konstrukció lényege, hogy 3 hónapig fix kamatozású, így a gyors jegybanki kamatcsökkentéseket nem lehet ugyanolyan ütemben követni, a kamatok módosításának eredménye késve jelentkezik.

8 8 A IV. negyedév végén a jutalék bevételek összege 20,7 %-al magasabb szinten realizálódott a tervezett összegtől, így a nettó jutalék-eredmény jelentősen magasabb a tervezettnél. Itt jelentkezik a befolyt tranzakciós illeték, amelyet ellensúlyoz az egyéb ráfordításokban elszámolt, adóként befizetett tranzakciós illeték összege. Az általános igazgatási költségek összege közel a tervezettnek megfelelően alakult, bár annak összege is mintegy 1,2 %-al magasabb a tervezettnél. Az egyéb ráfordítások összege meghaladta a tervezett összeget, amely jelentősen befolyásolta eredményességünket. Ezen ráfordítások túlnyomó részét a ráfordítások terhére elszámolt adók, (tranzakciós illeték, iparűzési adó, különadó,) a hozzájárulások (OTIVA/SZHISZ, OTSZ fenntartási hozzájárulás), a Felügyeleti díj, valamint az OBA díj teszi ki. Az adózás előtti eredmény eft veszteség. A évi göngyölített eredményünk ugyan veszteséget mutat, azonban az április, május, június, július, augusztus havi eredményünk pozitív volt. Összefoglalóan tehát a évi eredmény - veszteség- alakulását az alábbi tényezőkre vezethetjük vissza: A jegybanki alapkamat csökkenése következtében egyre kedvezőtlenebb feltételek mellett tudtuk kihelyezni pénzeszközeinket a bankközi piacon, tovább csökkent az állampapírok hozama is. Egyre szűkülnek hitel kihelyezési lehetőségeink, a lakossági szegmens hitelállománya folyamatosan csökken, a év végén az önkormányzati hitelek megszűnése miatt egyszerre jelentős mértékben csökkent a hitelállományunk. A vonatkozó jogszabályok változása miatt ezt az állományt nem is lehetett az önkormányzati szektorban pótolni, mely tényező is negatívan hatott a hitelekből származó kamatbevételeinkre. Az év folyamán a lakosság részére szinte alig történt hitelfolyósítás, a II. negyedévben meghirdetett hitelezési akció sem hozott érzékelhető pozitív változást. A vállalkozók esetében az akció jobb eredménnyel járt ugyan, de csak korrigálni tudta a hiányzó állományt.

9 9 Szükségessé vált év közben több alkalommal is a betét kamatlábak csökkentése, valamint számlavezetési díjak emelése, ennek hatása azonban csak a IV. negyedévben volt érdemben érezhető. A tranzakciós illeték bevezetése is negatívan hatott gazdálkodásunk eredményességére. A 2012-ben megvalósult fejlesztés (szervercsere) jelentősen megnövelte az értékcsökkenés összegét, amely mintegy 6 millió Ft költséget jelent éves szinten. A fizetendő adók (iparűzési adó, különadó, tranzakciós illeték elmaradt 208% pótbefizetés), hozzájárulások (OTIVA/SZHISZ kockázati pótbefizetés, Felügyeleti díj, OBA díj), negyedéves értékcsökkenés elszámolása jelentősen negatívan- befolyásolta eredményességünket. Tőkehelyzet alakulása 1.) Takarékszövetkezetünk jegyzett tőkéje az alábbiak szerint alakult december 31-én: o A cégbíróságon bejegyzett tőke összege: eft., ebből a részjegy alap összege: eft. o 2013.IV. negyedévi befizetett jegyzett tőke összege: eft, ebből a részjegy alap összege: eft. o A szavatoló tőke összege: eft Fizetőképességi mutató 33,4 %, az előző negyedévhez (32,25%) képest1,15 %-kal növekedett. 2.) A pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenység I. pillér (hitelezési, működési kockázat szerinti) tőkekövetelménye számítás szerint eft. A felügyeleti felülvizsgálat (SREP) előírásainak figyelembe vételét követően szavatoló tőke szükséglet eft., belső tőkemegfelelés értékelés (ICAAP) szavatoló tőke szükséglete eft. Szavatoló tőke többlet átmeneti tőkekövetelmények előtt eft. Szavatoló tőke többlet SREP előírásainak figyelembe vételét követően eft. Szavatoló tőke többlet Belső tőkemegfelelés értékelést követően eft.

10 10 A kockázattal súlyozott eszközök összetételének alakulása (adatok millió Ft-ban): % % % % % % % 1 súlyozott eszközök összesen kockázattal súlyozott kitettség érték tőkekövetelmény A bázis időszakhoz viszonyítva jelentős átrendeződés történt. Szabad pénzeszközeink jelentős részét állampapírokba fektettük, mindemellett a Takarékbankkal szembeni követelések kedvező (0%) súlyozásának változása következtében is nagy mértékben növekedett a 0% súlyozású állomány, ugyanakkor a bankközi kihelyezések megszűnése miatt jelentősen csökkent a 20%-os állomány. Az átrendeződés tehát az eszközállomány szerkezeti változásának a következménye. Az előző évhez viszonyítva nagymértékben csökkent a lakossági hitelek állománya, valamint részaránya a hitelállományon belül, melynek következtében csökkent a 75 % súlyozású állomány aránya is. Növekedett viszont a vállalkozói hitelek részaránya a hitelállományon belül, így növekedés tapasztalható az 50%-os súlyozású állományok esetén. Az átrendeződés miatt nagymértékben csökkent az eszközállomány kockázattal súlyozott kitettségének értéke, melynek következtében a tőkekövetelmény összege is jelentősen csökkent az előző év ugyanezen időszakához képest.

11 11 Hitelkockázat A minősített hitelállományon belül a megoszlás az alábbiak szerint változott az előző minősítéshez viszonyítva: (adatok millió Ft.-ban!) Minősítési kategóriák Megoszlás állomány megoszlás % állomány megoszlás % változása % Problémamentes , ,2-19,5 Külön figyelendő , ,8 Átlag alatti ,4-0,6 Kétes 31 3,8 30 4,3 +,05 Rossz 59 7, ,1 +2,8 Összesen Hitel portfolió állomány szektorok szerinti megoszlása Megnevezés Problémamentes adatok : ezer Ft.-ban Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Összesen Önkormányzat Nem pénzügyi vállalkozás Lakosság Önálló vállalkozók Házt. segítő non profit szervezetek Összesen

12 12 Likviditás alakulása A lakossági forrásokra épülő stabil forrásszerkezet jól menedzselhető likviditási helyzetet biztosít, zömmel éven belüli lejáratú forrásokkal. Takarékszövetkezetünk forrásainak zömét 3 hónapos lejáratú takarékszelvények teszik ki. Forrástöbbleteink hitelintézeteknél kerülnek elhelyezésre 1, 2 illetve 3 hónapos futamidejű lekötött betét formájában a lejárati összhang megteremtése érdekében. Forrásállományunk stabil, a régi hagyományos lakossági betétek erős magját képezik az idegen forrásállománynak. A betétmozgás főként a nagyobb összegű újonnan elhelyezett rövidlejáratú betétekre jellemző. Kamat- és devizaárfolyam kockázat alakulása A év során a kamatkockázat figyelésére, mérséklésére különös gondot fordítottunk, követve a jegybanki alapkamat mértékének csökkenését, illetve a kereskedelmi bankok kamatpolitikáját. Intézményünknél a kamatkockázat kezelésére az alábbi eszközöket használja: Pénz és értékpapír piacon kialakult kamatok, hozamok, árfolyamok folyamatos napi figyelése, rögzítése, azok elemzése, megfelelő döntések meghozatala A konkurensek aktuális kamatkondícióinak rendszeres figyelése, ezek elemzése, megfelelő döntések meghozatala Megfelelő termékek kidolgozása, mely termékek kamatkockázat szempontjából releváns tulajdonságának illeszkednie kell intézményünk kamatkockázati profiljába A kamatozó értékpapír - portfolió intézményünk mérlegében igen jelentős súlyt képvisel, ezért fontosnak tartjuk az értékpapírpiac, valamint az állomány napi alakulásának, összetételének, hátralévő illetve eredeti futamidő szerinti megbontásának figyelemmel kísérését Intézményünknél a kamatláb kockázat mérése valamennyi kamatlábkockázatnak kitett mérlegen belüli és mérlegen kívüli tételre kiterjednek. A kamatozó eszközökön, forrásokon és a mérlegen kívüli tételeken kívül azon nem kamatjellegű bevételekre és kiadásokra is kiterjednek, amelyek érzékenyek a piaci kamatlábak változására.

13 13 Működési kockázat Takarékszövetkezetünk az alábbi informatikai fejlesztéseket tervezte évre: 1.) InternetBank funkcionális fejlesztése, IntenetBank biztonságának a fokozása 2.) A meglévő ügyfélkapcsolati, ügyfél kiszolgálási csatornák bővítése 3.) Az ügyfélkiszolgálás dokumentációs hátterének egységesítése, automatizálása 4.) EuroBank rendszer folyamatos fejlesztése, a backoffice területén újabb modellek bevezetése, a meglévők jobb kihasználása, a rendszer zártságának fokozása 5.) Az adatkommunikációs hálózat kihasználásának fokozása 6.) Az ügyviteli rendszer zártságának megteremtése, az EuroBank rendszer üzemeltetési információbiztonságának fokozása. 7.) Központilag menedzselt vírusvédelem alkalmazása 8.) Meglévő saját internetes honlap naprakészségének biztosítása. Ezen fejlesztések az üzletmenet folyamán állandó, folyamatos fejlesztési igényként szerepelnek, megvalósulásuk is folyamatosan történik évben az informatika területén legfontosabb fejlesztésünk a tartalékrendszerre történő napközbeni adat szinkronizáció megvalósulása a számlavezető rendszer tekintetében. Együttműködési megállapodások stratégiai szövetségek A takarékszövetkezet az MTB Zrt.-vel üzleti együttműködési megállapodást kötött, mely alapján a Takarékbank ügynökeként a Takarékbank termékeit értékesíti. A Hungária Biztosító ZRt. megbízásából kölcsönfedezeti életbiztosítások kötése történik a Takarékszövetkezetnél. Együttműködési megállapodás van a VOSZ-al Széchenyi kártya igénylések elfogadására. 3. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események A mérleg fordulónapját követően a Takarékszövetkezet tevékenységére, jövőjére ható lényeges események nem következtek be.

14 14 4. Várható fejlődés A takarékszövetkezet évi üzleti tervének elkészítése folyamatban van. A terv készítésénél az alábbi ismert feltételezett- jelentősebb környezeti tényezőkkel és folyamatokkal számolunk. A munkanélküliség tovább fokozódik A lakossági jövedelmek visszaesése a hitelezhető ügyfelek számát csökkenti, egyben emeli a hitelezés kockázatát A jegybanki alapkamatnál az év elején további csökkenésre számítunk Az ingyenes készpénzes tranzakciók miatt a jutalék bevételeink csökkenésével számolunk A környezeti hatások számbavételével üzletpolitikánkban, üzleti tervünkben a következőket céloztuk meg: A mérleg főösszeget tekintve célunk, hogy az közel a évivel azonos szinten realizálódjon, Az idegen források (betétek) minimális növekedésével számolunk, célunk a lakossági betétek megtartása A lakossági hitel kihelyezés mérsékeltebb ütemű lesz, azonban vállalkozói körben az állomány növekedésére számítunk A szolgáltatásainkat igénybe vevők körét tovább szeretnénk bővíteni, célunk, hogy minél többen használják ki az InternetBank, SMS szolgáltatások adta lehetőségeket, 5. A K+F tevékenység: nem jellemző információ A Takarékszövetkezet nem foglalkozik kutatással és kísérleti fejlesztéssel 6. Környezetvédelem Mivel a Takarékszövetkezet kizárólag irodai munkát végez a környezetvédelemre gyakorolt hatása csekély, ebből következően sem környezetvédelmi fejlesztésekre, sem támogatások igénylésére nem került sor. A Takarékszövetkezet az alábbi környezet szennyező anyagot bocsátja ki: A személygépkocsik üzemeltetése során keletkező fáradt olajat, akkumulátort a szervizek kezelik, illetve veszik át.

15 15 7. A Takarékszövetkezet foglalkoztatás politikája A Takarékszövetkezet átlagos állományi létszáma ban 24,3 fő volt. Stratégiánk alapja a szellemi tőkénk. A dolgozók többsége tulajdonosai is a szövetkezetnek. 8. Pénzügyi instrumentumok hasznosításának bemutatása (befektetési, forgatási célú) IAS 39 1 Származékos ügyletet Takarékszövetkezetünk nem kötött és jelenleg sem rendelkezünk ilyen jellegű állománnyal, joggal, vagy kötelezettséggel. Pénzügyi instrumentumok állománya IAS év 2013.év I. Pénzügyi eszközök a) Készpénz b) szerződésben foglalt jog arra, hogy egy másik gazdálkodótól pénzeszközhöz, vagy más pénzügyi eszközhöz lehessen jutni c) szerződésben foglalt jog arra, hogy potenciálisan kedvező körülmények között pénzügyi instrumentumokat cseréljenek el egy másik gazdálkodóval d) Egy másik gazdálkodó tőkeinstrumentuma II. Pénzügyi kötelezettség (szerződéses kötelem) a) Pénzeszköznek vagy egyéb pénzügyi eszköznek egy másik gazdálkodó részére történő átadására b) Pénzügyi instrumentumoknak egy másik gazdálkodóval történő cseréjére potenciálisan kedvező körülmények között

16 16 9. Kockázatkezelési politika Ahhoz, hogy a pénzügyi szektorban kialakult élesedő versenyben a Takarékszövetkezet fenn tudjon maradni, egyrészt alkalmazkodni kell a környezeti változásokhoz, másrészt az eddigieknél kockázatosabb üzleteket kénytelen vállalni. Ezt felismerve alakítottuk ki a kockázatkezelési politikánkat. A kockázatainkat az alábbi táblázatban foglaljuk össze: környezeti kockázatok jogi kockázatok versenyképességi kockázatok szabályozási kockázatok gazdasági kockázatok menedzsment kockázatok az érdekeltségi rendszer kockázata szervezeti kockázat szolgáltatási kockázatok működési kockázat technológiai kockázat új-termék kockázat stratégiai kockázat pénzügyi kockázatok piaci kockázatok (ár-, deviza-, kamatláb) hitelkockázat likviditási kockázat cash-flow kamatláb kockázat A kockázatok kezelése szerves részét képezi a tevékenységünknek. Kiemelt figyelmet fordítunk a versenyképesség megtartására, hogy működésünket a jövőben is színvonalas szolgáltatásokkal, alacsony működési költségekkel fenn tudjuk tartani. Vannak mérhető és nem mérhető kockázataink. A fejlett számítástechnikának köszönhetően egyre teljesebben tudjuk számszerűsíteni és behatárolni a kockázatokat és olyan kockázatcsökkentő eljárásokat tudunk alkalmazni, hogy a működésünket rendkívüli események sem veszélyeztethetik. A jövedelmezőség, likviditás és a biztonság számunkra egyaránt fontos működési kritérium.

17 17 A hitelkockázat kezelésére, a prudens működésre kötelez bennünket a jogi környezet és a szabályozás. Megemlítjük, hogy szigorúan az törvényi keretek között végezzük az engedélyezett tevékenységeket. Az ügyfélkockázatot az ügyfelek minősítési rendszere nagymértékben kezelni tudja. A hitelkockázat kézben tartása az alábbi módszerekkel, eszközökkel történik alapvetően: pozíciók korlátozásával, ennek fő eszköze a limitrendszerünk kár valószínűségek csökkentésével. Diverzifikáljuk hitel termékeinket, szektor, futamidő, fedezet stb. oldalról. Alapvető követelmény a biztosítékok rendszere, a fedezetalapú hitelezés, a jövedelemalapú hitelezés esetén pedig az ügyfél mögötti biztosítékok alkalmazása. tőkemegfelelés. Jelenleg a Bazel II. alapú szabályozás van érvényben, a fizetőképességi mutatónk az előírt 8%-al szemben 33,4% volt a mérleg fordulónapján. A működési kockázat tőkekövetelményére a 200/2007 (VII.30.) Korm. rendelet alapján az alapmutató módszer szerinti számításokat az elmúlt évek adatai alapján elvégeztük, ennek várható tőkekövetelménye a takarékszövetkezet prudens működését nem veszélyezteti.

18 18 1. számú melléklet S.sz. Megnevezés 1. A vagyoni-,pénzügyi és jövedelmi helyzet Jövedelmezőségi mutatók Me. Előző év Tárgyév Eltérés+,- 1 Bevételarányos nyereség % 4,7% -11,4% -16,1% 2 Eszközarányos bevétel % 10,4% 8,6% -1,7% 3 Eszközarányos nyereség % 0,5% -1,0% -1,5% 4 Saját tőke arányos nyereség % 4,8% -10,4% -15,3% 5 Hitelintézeti tevékenység jövedelmezősége % 57,2% 55,9% -1,3% 6 Pénzügyi és befekt.i szolgáltatás eredményessége % 5,7% -13,3% -19,0% 8 Kamat marge % 5,36% 3,91% -1,4% Tőke ellátottsági mutatók 9 Tőkeáttételi mutató 9,9 10,6 0,7 10 Fizetőképességi mutató (hitelezési kockázat szintjén) % 0,0% 0,0% 0,00 11 Hitel fedezettségi mutató % 76,2% 63,6% -0,13 Likviditás, szolvencia 14 Likviditási ráta I. 0,97 0,59-0,39 15 Likviditási ráta II.(gyorsráta) 0,25 0,62 0,37 16 Likvid eszközök aránya a mérlegfőösszeghez % 22,3% 56,1% 0,34 Eszközminőségi mutatók 17 Eszközportfólió minősége(nem problémamentes arány) % 49,8% 63,8% 14,0% 18 Hitelveszteségi ráta % 0,00% 0,00% 0,00% 19 Elszámolt értékvesztés arány % 32,9% 20,2% -12,7% 20 Mérlegfőösszeg arányos elszámolt értékvesztés % 3,6% 2,9% -0,7% Hatékonysági mutatók 21 Bevételarányos költségek (rezsi/pü.i - bef. szolg. bev.) % 57,6% 61,8% 4,2% 22 Eszközarányos költségek % 5,7% 5,3% -0,5% 23 Személyi jellegű ráford. arányos nyereség % 14,1% -29,5% -43,6%

19 2 2. számú melléklet Tájékoztató A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet hitel forgalmi és állományi adatairól Kölcsön folyósítás engedélyezett ezer Ft MEGNEVEZÉS Lakossági ig Vállalkozói, önkormányzati ig Lakáscélú db. Fogyasztási db. Folyószámla db. Forgóeszköz db. Beruházási db. Folyószámla db. Endrefalva Nagylóc Nógrádmegyer Szécsény Ludányhalászi Varsány Rimóc Összesen: Kölcsön folyósítás /engedélyezett/ Kölcsön törlesztés MEGNEVEZÉS 2013.I. félév II. félév Összesen 2013.I. félév II. félév Összesen eft db eft eft eft eft Önkormányzat hitelei Nem pü. vállalkozás hitel Önálló vállalkozók hitelei Non-profit szerv. hitel Lakossági hitel összesen.: folyószámla hitel lakáscélú hitel fogyasztási hitel Összesen:

20 3. számú melléklet 20 Tájékoztató A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet évi BETÉT forgalmi és állományi adatairól december 31. Forgalom alakulása Kirendeltségek szerint (adatok eft-ban) 2013 Betét elhelyezés Betét felvét 2013.I. félév 2013.II. félév Összesen 2013.I. félév 2013.II. félév Összesen Endrefalva Nagylóc Nógrádmegyer Szécsény Ludányhalászi Varsány Rimóc Összesen Forgalom alakulása Betétfajták szerint (adatok eft.-ban) 2013 Betét elhelyezés Betét felvét 2013.I. félév 2013.II. félév Összesen 2013.I. félév 2013.II. félév Összesen Önkormányzat Vállalkozói Lakosság Folyószámla Betéti okirat Takaréklevél+kamat Könyves betét Lakáscélú betét Életciklus betét Takarék számla betét Egyéni vállalkozói Házt. Seg. Non-profit szerv Összesen

21 21 4. számú melléklet Lejárati összhang elemzés Hiv. Megnevezés év Lejárat Lejárt 0-30 nap nap nap nap 1-2 év 2-3 év 3-5 év 5-10 év felett nélk. Összesen a b c d e f g h i j l Finanszírozási rés 4AA041 (gap) II AA011 Eszközök AA05 Bevételek AA012 Források AA05 Ráfordítások Finanszírozási rés 4AA061 (gap) III Betétek 4AA08 átcsoportosítása A32 Betétek becsült kifizetésr 4AA072 Értékpapírok átcsop A34 Lejárttá tétel 4A35 Óvadékul adott ép. 4A36 Tőzsdei ép. Lejárat nélküli eszközök 4A37 átcsoportosítása 4AA 91 Módosított fin gap IV Eszközállomány 4AA101 változások A52 Mérlegen kívüli köv.-ek 4A7 Korrekciós tételek egyenlege 0 4AA111 Finanszírozási rés V

22 22 5. számú melléklet PSZÁF Megnevezés Portfolió elemzés- Lejárt követelések (bruttó könyv sz. értéken) Nem lejárt Átstrukturált 1-30 nap nap nap 1 év felett. Összesen a b c d e f i 8AA0 Követelések összesen: AB11 Forgatási célú értékpapírok AB3 111 kötvények 8AB3 112 egyéb hitelviszonyt megtestesítő ért.p AB12 Befektetési célú értékpapírok AB3 121 részvénnyé konvertálható kötvény 8AB3 122 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír AB2 Bankközi betétek AB3 Hitelek AB32 Hitelek- nem pénzügyi vállalkozások AB33 Hitelek- Háztartásoknak AB331 hitelek lakosságnak AB332 Hitelek önálló vállalkozóknak AB34 Hitelek- Egyéb AB4 Egyéb követelések AB5 Egyéb eszközök

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése 2 1. Gazdálkodási körülmények Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei lényegesen nem változtak. A gazdaság továbbra is stagnáló, a válságból való kilábalás jelei még nem mutatkoztak. A munkanélküliségi

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti TAKARÉKSZÖVETKEZET Jászárokszállás 5123.Jászárokszállás, Árpád tér 2. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 16-02-001506... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS... 1 ÜZLETI JELENTÉS A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Nyírbélteki

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS Nyírbéltek, május 27. Szmutkó Illés elnök ügyvezető... 1 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 1

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

ÜZLET JELENTÉS A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Környe-Bokod Takarékszövetkezet. Pannon Takarék Bank Zrt. mint a Környe-Bokod Takarékszövetkezet jogutóda

ÜZLET JELENTÉS A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Környe-Bokod Takarékszövetkezet. Pannon Takarék Bank Zrt. mint a Környe-Bokod Takarékszövetkezet jogutóda Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2015. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ.. Pannon Takarék Bank Zrt. mint a Környe-Bokod Takarékszövetkezet jogutóda Kelt: Komárom, 2015. szeptember 25. 2 A Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti TAKARÉKSZÖVETKEZET Jászárokszállás 5123.Jászárokszállás, Árpád tér 2. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 16-02-001506... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) 0602000009 Cg: 10043873641912206 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 2008év 2009év a b c d 01 1Kapott

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 6422 Tompa, Szabadság tér 16. www.tompatksz.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.:03-02-000296... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15.812

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 14369164191225 Cg: 5-2-266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 213év 214év a b c d 1 1Kapott kamatok

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 2014. május 23-án megtartandó Közgyűlésre

BESZÁMOLÓ. a 2014. május 23-án megtartandó Közgyűlésre Rétköz Takarékszövetkezet Igazgatóságától 1. sz. melléklet BESZÁMOLÓ a 2014. május 23-án megtartandó Közgyűlésre 1. napirendi pont: A Rétköz Takarékszövetkezet Igazgatóságának tevékenysége, a Takarékszövetkezet

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 TISZAVASVÁRI KOSSUTH ÚT 1. Üzleti jelentés 2014. Cg.:15-02-050265... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 10043433 6419 122 04 Cg.: 04-02-000216 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) (adatok: ezer Ft-ban) S. sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

a Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti tevékenységéről

a Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti tevékenységéről Érd és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága Ü Z L E T I J E L E N T É S a Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti tevékenységéről Gazdálkodásunkról Tranzakciós illeték fizetési kötelezettség bevezetésével

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15,606

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Észak Tolna Megyei TAKARÉKSZÖVETKEZET... 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10 Üzleti jelentés 2014. Cg.:17-02-000583... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2008. április 16. 2008. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 ában 1 2004. ban a háztartási szektor folyószámlahiteleinek és fogyasztási hiteleinek átlagos kamatlábai csökkentek,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2015. február 11. Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2015. február 11. Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2015. február 11. Takarékszövetkezet vezetője 2 A Környe-Bokod Takarékszövetkezet 2014-ben 1 központtal és 11 kirendeltséggel

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÜZLETI JELENTÉS 2013. Kelt:... Györök Zoltán

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Mérlegösszetétel A Bank mérlegfőösszege 2006 végére elérte a 1.764 milliárd Ft-ot, ami 22%-kal magasabb az előző év végi mérlegfőösszegénél.

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2003. évi éves gyorsjelentése 2004. február 11. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (Budapest, V. ker. Váci utca 38.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53.

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben