Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Üzleti jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Üzleti jelentés 2014.12.31."

Átírás

1 Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Cg.: Üzleti jelentés Dátum: Bak, május 14. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Rétiné Varga Éva Horváth Józsefné Ügyvezető-igazgató Ügyvezető-főkönyvelő

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. A vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség 4 3. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, folyamatok 6 4. Várható fejlődés 6 5. A K+F tevékenység 7 6. Környezetvédelem bemutatása 7 7. A Takarékszövetkezet foglalkoztatás politikája 7 8. Pénzügyi instrumentumok hasznosításának bemutatása (befektetési, forgatási célú) IAS Kockázatkezelési politika A hitel-, működési, deviza, kamat, likviditás- és koncentrációs kockázat bemutatása 12 1.sz. melléklet: Jövedelmezőségi mutatók 14 2.sz.melléklet: A betétállomány alakulása sz. melléklet : Hitelállomány alakulása 16 4.sz.melléklet:Lejárati összhang 17 5.sz. melléklet: Követelések 18 6.sz. melléklet: Telephelyek bemutatása 19 2

3 1. Bevezető Gazdálkodási körülmények: A év utolsó negyedévében kirobbant gazdasági vállság jelentősen megváltoztatta a hitelintézetek piaci helyzetét, lehetőségeit. A válság hatására jelentősen csökkent a beruházások száma, ezzel egy időben jelentősen megnőtt a munkanélküliek száma is. A megváltozott piaci körülmények a mai napig hatással vannak az ügyfelek fizetőképességére. A gazdaság továbbra is stagnáló, a IV. negyedévtől indult meg a növekedés, azonban a válságból való kilábalásról még nem beszélhetünk. A munkanélküliségi ráta megyénkben 2014-ben 9,4 %, a mutató értéke 2,9 %-ponttal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Ami lényegesen változott, az MNB kamatpolitikája és a kihelyezett olcsó hitel pozitív hatást gyakorolt a kihelyezésre, viszont szűkült a kamatmarzs. A 2014.évi XL.tv. előírása alapján eft egyéb céltartalékot képeztünk a fogyasztási kölcsönszerződések felülvizsgálata alapján kiszámított ben esedékes kötelezettségekre. Az ügyfélkörünkbe tartozó mikro-, kis- és közép vállalkozások megnövekedett hiteligényét, Szövetkezetünk a prudenciális szabályok figyelembe vétele mellett, óvatos, körültekintő hitelbírálattal, a biztosítéki rendszer megerősítésével igyekezett minél teljesebb körben kielégíteni. A lakossági szektorban kissé mérséklődött a hiteligény, a megtakarítások lakóingatlanba történő forgatása csökkent. Ügyfeleink inkább a szabad felhasználású jelzáloghiteleket, személyi hiteleket, valamint a folyószámla hiteleket igényelték. A hitelintézet eredményét jelentősen terhelte a jegybanki alapkamat csökkentése. A jegybanki alapkamat januártól decemberig 3,00 %-ról 7 lépésben 2,10 %-ra mérséklődött. A Takarékszövetkezet a jegybanki alapkamat változásához igazodva változatta betéti kamatait akciós betéti kamatok meghirdetésével -, valamint a hitel kamatait, amennyiben azok referencia kamathoz kötöttek, a referencia kamat változtatásakor módosítottuk. A 2014-es évben a Szövetkezetet is terhelő különadó, valamint a tranzakciós illeték is jelentős mértékben hozzájárult az eredmény csökkentéséhez. A Takarékszövetkezetek életében jelentős változással bírt a júliusában kihirdetett a 2013.évi CXXXV. törvény a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról. Szövetkezetünk is az Integrációs Szervezet tagja, így az integrációs törvény előírásainak megfelelően köteles a könyveit vezetni valamint pénzpiaci tevékenységét folytatni. A 2014-es évben fontos feladatként kezeltük az Integrációs törvény szerinti előírásoknak, a január 01.-én életbe lépő Bázel III. szabályoknak, a bankbiztonsági követelményeknek való teljeskörű megfelelés biztosítását. A Takarékszövetkezet 2014.évre azt a kettős célt tűzte ki, hogy eredményes gazdálkodással érjen el 54 millió Ft adózás előtti eredményt. Ugyanakkor feleljen meg a tagság bizalmának és stabilizálja a szövetkezet fizetőképességét, likviditását az üzleti terv elfogadásakor érvényben lévő jogszabályok betartásával. 3

4 A Szövetkezet vezetése ezekhez a célkitűzésekhez határozta meg kamatpolitikáját, hitelpolitikáját, portfoliójának kívánatos összetételét, üzletpolitikai intézkedéseit. 2. A vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség A takarékszövetkezet jövedelmezősége a különböző mutatószámok tükrében az 1. sz. mellékletben foglaltak alapján változott. A takarékszövetkezet jövedelmezőségi mutatóinak nagy része javulást mutat az előző évi adatokhoz képest. A mutatók pozitív irányú elmozdulásához nagymértékben hozzájárult: - Kamatkülönbözetünk növekedése ( eft ) - Kapott jutalék- és díjbevételek emelkedése ( eft ) - A hitelleírások miatt elszámolt tárgyévi értékvesztés évi összegénél jelentősen alacsonyabb szintje, - a pótlólagos tranzakciós illeték 2013-ban jelentkező eredménycsökkentő hatásának megszűnése ( eft) A hitelintézeti tevékenység jövedelmezősége mutató értéke az előző évhez képest 15,3 százalékpontos növekedést mutat. A szövetkezet bevételeinek fő forrása a hitelezési tevékenységből keletkezik. A 3.számú melléklet szemlélteti a hitelállomány változását. Összességében a én nyilvántartott hitelállomány alacsonyabb volt az előző évinél eft-tal. A táblázatból jól látható, hogy a lakossági illetve a nem pénzügyi szektor hitelei csökkentek, míg az önálló vállalkozók, önkormányzatok hitelállománya megnövekedett az előző év végi állapothoz képest. A nem pénzügyi szektor állományának csökkenésében nagy szerepe van a támogatások megelőlegezésére folyósított hitelek év végi törlesztésének. A lakossági hitelek állományának mérséklődése valamennyi hitelfajta esetén fennáll. A szövetkezet tevékenysége eredményességét döntően a hitelezés kamatbevételei és a betétgyűjtés kamatköltségei határozzák meg elsősorban. A csökkenő kamatmarge, valamint a hitelállomány-mérséklődés hatására a hitelintézeti műveletek jövedelmezősége 7,8 %-kal alacsonyabb az előző évinél. A pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredményessége, vagyis a fedezet 2014-ben 19,5 %- kal emelkedett. Ennek oka, hogy az egyéb ráfordítások között az előző évben új elemként jelentkező pótlólagos tranzakciós illetékből adódó ráfordítás 2014-ben nem terhelte eredményünket. Jelentős mértékben csökkent 2013-hoz képest az egyéb ráfordítások között a leírt követelések ráfordítása. Jutalék bevételünk emelkedése is hozzájárult a pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredményességének a emelkedéséhez. A takarékszövetkezet tőkeellátottsága, mint azt az előzőekből is érzékelni lehetett alacsonyabb jövedelmezőségi szint mellett, de javult. A mérleg-főösszeg a saját tőke 26,9-szeresét tette ki. A hitelintézeti törvényben előirt 8 %-os tőkemegfelelési mutatót a takarékszövetkezet túlteljesítette, mivel a fordulónapi értéke 11,77 %. A takarékszövetkezet kockázatvállalási mutatója 3,4 ami megfelelő üzletpolitikáról tanúskodik. Az előző évi értékhez képest 0,6 tizeddel emelkedett a mutató értéke. 4

5 A takarékszövetkezet súlyponti feladatának tartotta és tartja a jövőben is a likviditási problémák megelőzését, mivel a megelőzés milliós nagyságrendű veszteségektől óvhatja meg a gazdálkodást a folyamatos fizetőkészség és - képesség fenntartásával. A takarékszövetkezet 2014-ben idegen banki forrás bevonására eft értékben került sor, mivel a lekötött betéteink lejárati idő előtti felvételével nem kívántunk kamat veszteséget realizálni. A működés biztonságát jól szemléltetik a likviditási ráta mutatók is. A folyó források forgóeszközökkel való fedezettsége 0,48-szorosan biztosított. Ami 0,1 tizeddel tér el az előző évi adathoz képest. A likvid eszközök aránya az előző évi állapothoz képest 1,7 % ponttal mérséklődött, értéke 29,6 %. A mutató azt fejezi k, hogy a betéteseknek mekkora esélye van arra, hogy bármikor a pénzükhöz jussanak. A hitelek a betétek %-ában 60,6 % -ra mérséklődött a bázis 67,2 %-ról, köszönhetően a hitelek állománycsökkenésének és a betétek növekedésének. A fordulónapi lejáratok összhangjának elemzéséből következik, hogy összességében a fedezettség biztosított. A lejárati összhang biztosítására ben is kiemelt figyelmet fordított a takarékszövetkezet. Alapvető gyakorlattá vált a kihelyezések szerkezetének a betételhelyezések szerkezetéhez történő igazítása. (4.sz melléklet) A hitelportfolió minősége kis mértékben romlott, mely a folytatódó pénzügyi válság, munkahely megszűnések következtében fizetési nehézségekkel küszködő ügyfeleink késedelmes állományának a rosszabb minősítési kategóriába történő sorolásából adódik. A mutató alakulását a problémamentes hitelállomány törlesztése is negatívan befolyásolta. Hatékony intézkedéseket tettünk, a nem problémamentes állomány megtérülése, behajtása érdekében. Mivel a fizetőkészség és fizető képesség nem javult kielégítően, további szigorításokat, megkötéseket vezettünk be a hitelezési gyakorlatunkban. A hitelveszteségi ráta előző évi 3,64 %-os értéke 1,91 % százalékponttal csökkent. A leírt követelésekre 100 %-os mértékű értékvesztést már a követelés leírását megelőzően elszámoltuk. Az értékvesztés elszámolása teljes egészében megtörtént. Az összes értékvesztés aránya a minősített követelésekhez viszonyítva 29,4 %, ami 2013.dec.31.-én 35,8 % volt. A mérleg főösszeghez viszonyított értékvesztés arány 3,0 %. A mutató az előző évi értékhez képest 1,0 százalékponttal csökkent, ami azt jelzi, hogy kezelhető nagyságrendű problémáról van szó. A követelések lejárat szerinti összetétele is alátámasztja a követelés értékelés megalapozottságát. (5.sz.melléklet ) A bevételarányos költségszínt valamint az eszközarányos költségszint változásai az inflációs hatásokat tükrözi elsősorban. 5

6 A személyi jellegű ráfordításokkal arányos nyereség mutatója jelentős eltérést mutat a as évi mutatóhoz képest, annak ellenére, hogy a személyi jellegű ráfordítások a évihez képest emelkedtek. Az előző évi negatív összegű adózás utáni eredmény torzítja a mutató értékét. A különböző hatékonysági mutatók alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy a szövetkezet a rendelkezésre álló eszközökkel, munkaerővel valamint a piaci tényezőket és a jogszabályi környezetet is figyelembe véve a tervezettől elmaradva gazdálkodott. 3. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, folyamatok A Takarékszövetkezet január hónapban közel 2 milliós (1 705 e Ft) adózott eredményt realizált. Ezzel is hozzájárulva vagyoni-, pénzügyi és jövedelmi helyzetének javításához. Hitelportfoliónk tekintetében 1,75%-os, betétállományunkat tekintve 0,05 %-os visszaesés volt tapasztalható 2015 első hónapjában. 4. Várható fejlődés A korábbi évek megváltozott piaci körülményei 2014-ben is érzékeltették hatásukat a bankszektor egészében. Ez alól a takarékszövetkezet sem volt kivétel. Az Integrációs közös üzleti célok elérése érdekében a Takarékszövetkezet közös tervezési és visszamérési struktúrát alakított ki és működtet. A tervezési folyamat kiinduló bázisa a Takarékbank által készített makrogazdasági előrejelzés és a Takarékbank által összeállított előzetes integrációs pénzügyi célkitűzések. A 2015-re vonatkozó, a Takarékbank által is elfogadott üzleti politikánkban feltételezzük, hogy a Takarékszövetkezet az eddiginél aktívabb hitelezési politikát folytatva végzi üzletági tevékenységét, s ennek megfelelően teljesíti az elvárt célkitűzéseket. Bruttó hitelállományunk növekedését 20,8 %-ban határoztuk meg, melynek teljesítéséhez nagyban hozzájárulhat a Növekedési Hitelprogram folytatása, az Integráción belüli új hitelkonstrukciók bevezetése. A betéti oldalon az állomány 5,2 %-os növekedését és a hozzá kapcsolódó forrásköltségek év végi állapotához képest mérsékeltebb összegét tűzte ki célul a Takarékszövetkezet, s a jövedelmezőség, a hitel/betét arány, a likviditás stb. szem előtt tartása mellett fontosnak ítéli a passzív üzletág kiemelt céljai között szerepeltetni a befektetési szolgáltatási tevékenység bővítését. A évben a törvényi szabályozás értelmében a különadó hasonló mértékben eredménycsökkentő hatású, mint az előző években, illetve a tranzakciós illeték is jelentősen csökkenti eredményességünket. Ez negatívan hat a tőkeellátottságra is. 6

7 Mindezek következtében a Takarékszövetkezet a évben a mérlegfőösszeg 3 %-os növekedésével és a mérleg szerinti eredmény 64,7 mft-ban meghatározott értéke mellett készítette el üzleti tervét. A befektetési tevékenység aktivitását célul tűztük ki az üzleti tervben, az állomány nagymértékű növekedésével kalkulálunk, egyúttal feltételezve a forrásköltségek mérséklődését és a díjbevétel növekedését. Előtérbe kell helyeznünk a jutalékos tevékenységek esetében a dinamikusan növekvő díjbevételt (KÖT, SIGNÁL, Fundamenta). Az Integrációs stratégiai elképzelések vonatkozásában is fontos dönteni az ügyfélkiszolgálás a térség pénzügyi szolgáltatásokkal való mind teljesebb ellátása érdekében. Élve a MasterCard kínálta lehetőségnek az ügyfélkörünkbe szeretnénk POS terminálokat PayPass adapterrel együtt kihelyezni. Fontosnak ítéljük, hogy az ügyintézést az ügyféltérben fel kell, hogy váltsa az értékesítés, vagy még tovább fejlesztve a tanácsadás. E cél elérése érdekében a dolgozók intenzív tanfolyamokon vesznek részt folyamatosan. Adózás előtti eredményként a fentiek ismeretében 79,9 mft-ot határoztunk meg terveinkben. 5. A K+F tevékenység Nem jellemző információ. 6. Környezetvédelem bemutatása A Takarékszövetkezet mint környezetet szennyező anyagokat az alábbiakat bocsátja ki: A személygépkocsik üzemeltetése során keletkező fáradt olajat, akkumulátort a szervizek kezelik, illetve veszik át. Az informatika területén jelentkező veszélyes hulladékok (selejtezett számítástechnikai berendezések, adathordozók) megsemmisítését a velünk szerződésben álló hulladékgyűjtő és hasznosító cég bonyolítja. 7. A Takarékszövetkezet foglalkoztatás politikája A Takarékszövetkezet átlagos állományi létszáma 2014-ben 69 fő volt, amely 1 fővel haladja meg az egy évvel korábbi ( 68) adatot. Stratégiánk alapja a szellemi tőkénk. A dolgozóink többsége a tulajdonosai is a szövetkezetnek. A tudás, képesség, motiváció mellett ez a tulajdonosi szemlélet, ami jellemzi a foglalkoztatáspolitikát, ami természetesen nem mehet a hatékonyság és a termelékenység rovására. 7

8 8. Pénzügyi instrumentumok hasznosításának bemutatása (befektetési, forgatási célú) IAS 39 1 Származékos ügyletet Takarékszövetkezetünk nem kötött és jelenleg sem rendelkezünk ilyen jellegű állománnyal, joggal, vagy kötelezettséggel. Pénzügyi instrumentumok állománya IAS 32 I. Pénzügyi eszközök % a) Készpénz % b)szerződésben foglalt jog arra, hogy egy másik gazdálkodótól pénzeszközhöz, vagy más pénügyi eszközhöz lehessen jutni % c) szerződésben foglalt jog arra, hogy potenciálisan kedvező körülmények között pénzügyi instrumokat cseréljenek el egy másik gazdálkodóval 0 0 0% d) Egy másik gazdálkodó tőkeinstrumentuma % II. Pénzügyi kötelezettség (szerződéses kötelem) % a) Pénzeszköznek vagy egyéb pénzügyi eszköznek egy másik gazdálkodó részére történő átadására b) Pénzügyi instrumentumoknak egy másik gazdálkodóval történő cseréjére potenciálisan kedvező körülmények között % 0 0 0% 9. Kockázatkezelési politika Ahhoz, hogy a pénzügyi szektorban kialakult élesedő versenyben a Takarékszövetkezet fenn tudjon maradni egyrészt alkalmazkodni kell a környezeti változásokhoz, másrészt az eddigieknél kockázatosabb üzleteket kénytelen vállalni. Ezt felismerve alakítottuk ki a kockázatkezelési politikánkat. Főbb kockázataink az alábbiak: Hitelkockázat Működési kockázat Piaci kockázatok ( deviza-, kamatláb) Likviditási kockázat Koncentrációs kockázat Ellenőrzési/vezetési kockázat Stratégiai kockázat Külső tényezők kockázata 1 IAS= Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra való hivatkozás 8

9 A kockázatok kezelése szerves részét képezi a tevékenységünknek. Kiemelt figyelmet fordítunk a külső tényezők kockázatainak kezelésére, a versenyképesség megtartására, hogy működésünket a jövőben is színvonalas szolgáltatásokkal, alacsony működési költségekkel fenn tudjuk tartani. Vannak mérhető és nem mérhető kockázataink. A fejlett számítástechnikának köszönhetően egyre teljesebben tudjuk számszerűsíteni és behatárolni a kockázatokat és olyan kockázatcsökkentő eljárásokat tudunk alkalmazni, hogy a működésünket rendkívüli események sem veszélyeztethetik. A jövedelmezőség, likviditás és a biztonság számunkra egyaránt fontos működési kritérium. A Takarékszövetkezet egyik legjelentősebb feladatának tekinti, hogy a kamatlábkockázatokat azonosítsa, folyamatosan mérje, ellenőrizze, limitálja, kezelje. Az Igazgatóság évben minden alkalommal megtárgyalta a kamatlábbal kapcsolatos előterjesztést és mindig meghozta a szükséges döntéseket a piaci kamatmozgások megfelelő kihasználására. A Takarékszövetkezet megfelelő információs rendszerrel rendelkezik a kamatkockázati kitettség mérésére, figyelésére, ellenőrzésére és jelentésére. A hitelkockázat kezelésére, a prudens működésre kötelez bennünket a jogi környezet és a szabályozás. Megemlítjük, hogy szigorúan a törvényi keretek között végezzük az engedélyezett tevékenységeket. Az ügyfélkockázatot az ügyfelek minősítési rendszere nagy mértékben kezelni tudja. A partnerkockázat igen alacsony szintű, hiszen a Takarékbank Zrt a fő partnerünk, amelynek egyben meghatározó tulajdonosai is vagyunk integrációs szinten. A hitelkockázat kézben tartása az alábbi módszerekkel, eszközökkel történik alapvetően: pozíciók korlátozásával, ennek fő eszköze a limitrendszerünk kárvalószínűségek csökkentésével. Diverzifikáljuk hitel termékeinket, szektor, futamidő, fedezet stb. oldalról. Alapvető követelmény a biztosítékok rendszere, a fedezetalapú hitelezés, a jövedelemalapú hitelezés esetén pedig az ügyfél mögötti biztosítékok alkalmazása. A különböző hitelkockázatot hordozó portfoliók és kitettségek folyamatos nyomon követésével, ellenőrzésével, Tőkemegfelelés: A január 1.-től életbe lépett az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról határozza meg a hitelezési kockázatok kezelése és tőkekövetelményének számítása során alkalmazandó szabályokat. A Takarékszövetkezet kockázati stratégiája: A 2014-ben érvényben lévő kockázati stratégia a belső tőkeellátottság biztosítására irányul, az üzleti stratégiával összhangban bemutatja a takarékszövetkezet kockázatokkal kapcsolatos általános irányvonalát. Az MNB-nek (korábban PSZÁF) a tőkemegfelelés belső értékelési folyamatára vonatkozó útmutatója szerint a kockázati stratégia tartalmazza a hitelintézet kockázatokhoz és kockázatkezeléshez való viszonyát, és az alábbi témakörökre terjedhet ki: Kockázatvállalási politika Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság Kockázati szerkezet Kockázatkezelés felépítése, szervezeten belüli elhelyezkedése Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 9

10 648/2012/EU rendelet módosításáról szabályozza a nyilvánosságra hozatali követelményeket, mely szerint: Az intézményeknek minden egyes kockázati típus tekintetében nyilvánosságra kell hozniuk a kockázatkezelési célkitűzéseiket és szabályaikat. A kockázati stratégiát az Ügyvezetők együttesen készítették el, és az Igazgatóság hagyta jóvá. A kockázati stratégiában foglaltak évente egyszer felülvizsgálatra kerültek. Takarékszövetkezetünk i hatállyal felvételre került az Integráció egyetemes felelősségű belső körébe a évi CXXXV. törvény 20/A. -a alapján. A Takarékbank Zrt. Igazgatósága a évi CXXXV. tv. (ISztv.) 19. (5) bekezdés vonatkozásában kötelező alkalmazásra kibocsátotta a szövetkezeti hitelintézeti integráció kockázatkezelési szabályzatait, úgymint Kockázati Stratégia, Hitelkockázat-kezelési Szabályzat, Ügyfél- és Partnerminősítési Szabályzat, Likviditási Kockázatkezelési Szabályzat, és Befektetési Szabályzat, amelyek től kötelező hatályúak. A tőketervezés és a belső tőkeszükséglet meghatározása, a belső tőkemegfelelés számítása A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény 97. (1) bekezdése szerint a hitelintézet megbízható, hatékony és átfogó stratégiával és folyamatokkal rendelkezik annak érdekében, hogy a jelenlegi és jövőben felmerülő kockázatainak fedezetéhez szükséges nagyságú és összetételű szavatoló tőkéjét meghatározza és folyamatosan fenntartsa. (2) A hitelintézet legalább évente felülvizsgálja az (1) bekezdés szerinti stratégiáját és eljárását annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek a tevékenysége jellegével, nagyságrendjével és összetettségével. (5) A tőkemegfelelés belső értékelési eljárására vonatkozó rendelkezéseket a központi szervhez tartósan kapcsolt hitelintézet a központi szervével együttesen teljesíti. A törvényi előírásoknak megfelelően a Takarékszövetkezetnek terveznie kell tőkéjét, hogy mindenkor biztosítsa a ténylegesen vállalt kockázatoknak megfelelő tőkeszintet, és járuljon hozzá a kiegyensúlyozott, stabil növekedéshez is. A tőketervezés a Takarékszövetkezet tervezésének szerves része. Az üzleti tervvel és a kockázati stratégiával összhangban gördülő módon - három évre előre éves bontásban határozza meg a szabályozási, belső szempontból rendelkezésre álló tőkét, valamint a minimális szabályozási tőkekövetelményt és a belső tőkeszükségletet. A tőketervezés magában foglalja a következőket: a szavatoló tőke és belső tőke elemeinek meghatározása és az elemek figyelembe vehetősége, és a rendelkezésre álló tőke számszerűsítése a minimális tőkekövetelmény kiszámítása figyelembe véve a Felügyelet által megkövetelt tőketöbbletet 10

11 belső tőkeszükséglet számítása a lényeges kockázati típusok belső tőkeszükségletének meghatározása a különböző kockázati típusok belső tőkeszükséglete alapján a limiten belüli kockázatok és a nem-számszerűsíthető kockázatok fedezéséhez szükséges tőketöbblet meghatározása a szabályozás által előírt tőkekövetelmény és a belső tőkeszükséglet összehasonlítása a rendelkezésre álló tőke összehasonlítása a belső tőkeszükséglettel és a szabályozás által előírt tőkekövetelménnyel Szavatoló tőke és a belső tőke meghatározása A Takarékszövetkezet a szavatoló tőkét az 575/2013/EU rendelete alapján, legalább a Felügyeleti adatszolgáltatásban szereplő formátumban számolja. A belső tőkeszámítás céljára a Takarékszövetkezet a szabályozás által meghatározott szavatoló tőkét alkalmazza. Kockázatok összesítése A különböző típusú kockázatok számszerűsített belső tőkeszükségletét, a meghatározott tőkepuffert és a számított stressz-puffert a Takarékszövetkezet az építőkocka elv alapján összesíti, amely az előzőek összeadását jelenti. Az építőkocka elv konzervatív megközelítést jelent, mert azon a feltételezésen alapul, hogy a különböző típusú kockázatokra feltételezett veszteségek mindegyike egyszerre következik be. Az építőkocka elv alkalmazását indokolja, hogy a sztenderd módszerek alkalmazása nem teszi lehetővé a kockázatok közötti összefüggések számszerűsítését. Tőkemegfelelés alakulásának figyelése A Takarékszövetkezet - havi gyakorisággal - közvetlenül a felügyeleti adatszolgáltatás beküldését megelőzően meghatározza a szabályozási, valamint a belső tőkemegfelelését, az alábbiak figyelembe vételével: Havonta számolja a szavatoló tőkét és a minimális szavatoló tőke követelményt, a hitelezési kockázatoknál kitettségi osztály bontásban; Havonta számolja a számszerűsített kockázatok belső tőkeszükségletét a tőkepuffer nélkül, hitelezési kockázatoknál kitettségi osztály bontásban; Havonta elvégzi a tőkepuffer mértékének felülvizsgálatához a kockázatok stressz-tesztjét. Évente kell elvégezni a tőkepuffer mértékének meghatározásához az önértékelést. Tőkemegfelelésről szóló jelentések A Takarékszövetkezet a szabályozói és belső tőkemegfelelésről negyedévente készít jelentést az Igazgatóságnak és a Felügyelő Bizottságnak. Az Ügyvezetés a Takarékszövetkezet tőkemegfelelésének alakulását havonta nyomon követik. A tőkemegfelelésről szóló belső jelentések tartalmának és formátumának összhangban kell lenni a takarékszövetkezet szabályzatában szereplő táblázatokkal. 11

12 A tőkemegfelelés belső értékelési folyamatának felülvizsgálata A Takarékszövetkezet évente elvégezte a tőkemegfelelés belső értékelési folyamatának felülvizsgálatát, amelyet a Takarékszövetkezet Igazgatósága hagyott jóvá. A felülvizsgálat minimálisan az alábbiakra terjedt ki: A tőkemegfelelés belső értékelési folyamatára vonatkozó módszertan változásai, amennyiben a változtatást kellően megalapozott tényezők indokolják; A kockázati stratégia felülvizsgálata, új 3 éves időszakra történő tovább görgetése A tőketerv felülvizsgálata, új 3 éves időszakra történő továbbgörgetése A tőkemegfelelés belső értékelési folyamatával kapcsolatos szervezeti változások és felelősségi körök változása Takarékszövetkezetünk i hatállyal egyetemes felelősségű belső körébe felvételre kerülésével a Takarékbank központilag kiadott szabályzatai határozzák meg a jövőben a tőkemegfelelés számításának módszertanát. 10. A hitel-, működési, deviza, kamat, likviditás- és koncentrációs kockázat bemutatása I. Pillér alatti kockázataink: Hitelkockázat A Takarékszövetkezet évben is megfelelően kezelte a hitelezési kockázatot. A hitelkockázat számszerűsítésére a sztenderd módszert alkalmazza Szövetkezetünk. Kockázattal súlyozott kitettségeink értéke: eft, melynek tőkekövetelménye: eft. Működési kockázat Működési kockázataink kezelését és tőkekövetelményének számítását a 200/2007. (VII.30.) Korm.rendelet előírásai alapján végezzük. Számszerűsítésére az alapmutató módszert alkalmazzuk. E kockázatunk tőkekövetelménye december 31.-én eft. Devizaárfolyam kockázat: Devizaárfolyam kockázataink tőkekövetelményének meghatározását a 244/2000 (XII:234.) Korm.rendelet szabályozza. Devizapozícióinkat a rendeletben foglaltak szerint értékeltük, illetve deviza árfolyam kockázatunkat a rendelet előírásai szerint mértük. Nettó hosszú pozíciónk a beszámolási időszak végén eft, ennek tőkekövetelménye nem keletkezett. II.Pillér alatti kockázatok: Kamatkockázat A Takarékszövetkezet hitelezési kockázatát követően a legjelentősebb kockázati tényező, amivel mindig számolunk. A kamatkockázaton belül az átárazási kockázatot is megfelelően kezelni tudtuk azzal, hogy hiteleink jelentős része a jegybanki alapkamathoz kötött és annak ellenére, hogy csökkentek a forrásköltségeink, jövedelem kiesés következett be, mert ugyan az alapkamathoz kötött hitelek kamatai is hasonlóan emelkedtek, viszont a több mint 800 mft Növekedési Hitelprogram keretében kifolyósított hitel kamatai ennél mérsékeltebben árazottak. 12

13 A II. Pillér alatti kockázatok tőkekövetelményének számítása során alkalmazott stressz teszt eredményeképpen kamatkockázatunk tőkekövetelménye eft. Likviditási kockázat A likviditáskezelés szintén az alapvető működési feladatok közé tartozik. A Takarékszövetkezet a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával az idegen és saját forrásokkal oly módon gazdálkodik, hogy folyamatosan fenntartja a likviditását. Mindent elkövet annak érdekében, hogy az esedékes és jogos kötelezettségek azonnali kifizetéséhez mindig rendelkezzen a szükséges mennyiségű pénzeszközzel. Folyamatosan biztosítja likviditását, forrásgyűjtését és eszközkihelyezését likviditása folyamatos fenntartása mellett végzi és a lejárati struktúra megfelelő összhangjával biztosítja. Mindenkor teljesítettük és teljesítjük a jegybanki tartalékolási kötelezettségünket, annak megfelelő menedzselését ben az átlagos tartalékolási előírás eft, a tényleges teljesítés pedig eft volt. Egyetlen napon sem csökkent az elhelyezés - a tartalékolás - az előírt szint alá. A napi likviditás alapvetően a szolvencia tervezésével és fenntartásával érhető el, tisztában vagyunk és kezelni tudjuk a teljes eszköz és forrás állomány lejárati szerkezetét. 13

14 1.sz. melléklet: Jövedelmezőségi mutatók 1. A vagyoni-,pénzügyi és jövedelmi helyzet S.sz. Megnevezés Me év 2014.év Eltérés+,- Jövedelmezőségi mutatók 1 Bevételarányos nyereség % -15,7% 1,6% 17,3% 2 Eszközarányos bevétel % 11,2% 8,9% -2,3% 3 Eszközarányos nyereség % -1,8% 0,1% 1,9% 4 Saját tőke arányos nyereség % -43,9% 3,8% 47,7% 5 Hitelintézeti tevékenység jövedelmezősége % 63,1% 78,4% 15,3% 6 Pénzügyi és befekt.i szolgáltatás eredményessége % -17,0% 2,5% 19,5% 7 Hitelintézeti műveletek jövedelmezősége % 28,0% 20,2% -7,8% 8 Kamatmarge % 4,89% 4,76% -0,13% Tőkeellátottsági mutatók 9 Tőkeáttételi mutató 24,9 26,9 2,0 10 Fizetőképességi mutató (hitelezési kockázat szintjén) % 9,49% 11,77% 2,28% 11 Hitelfedezettségi mutató % 15,0% 15,9% 0,9% 12 Kockázatvállalási mutató 2,8 3,4 0,6 Likviditás, szolvencia 13 3 hónapos fedezettség % 80,5% 81,7% 1,2% 14 Likviditási ráta I. 0,47 0,48 0,01 15 Likviditási ráta II.(gyorsráta) 0,36 0,35-0,01 16 Likvid eszközök aránya a mérlegfőösszeghez % 31,3% 29,6% -1,7% Eszközminőségi mutatók 17 Eszközportfólió minősége(nem problment.arány) % 13,5% 12,6% -0,9% 18 Hitelveszteségi ráta % 3,64% 1,73% -1,91% 19 Elszámolt értékvesztés arány % 35,8% 29,4% -6,4% 20 Mérlegfőösszeg arányos elszámolt értékvesztés % 4,0% 3,0% -1,0% Hatékonysági mutatók 21 Bevételarányos költségek (rezsi/pü.i -bef.szolg.bev.) % 45,0% 53,2% 8,2% 22 Eszközarányos költségek % 4,7% 4,4% -0,3% 23 Szem.i jellegű ráford.arányos nyereség % -64,1% 5,2% 69,3% 14

15 2.sz.melléklet: A betétállomány alakulása adatok Ft-ban Megnevezés Záró db szám Záró tőke Megoszlás (%) Záró db szám Záró tőke Megoszlás (%) 1. Kamatozó betét éven belül ,26% ,29% 2. Kamatozó betét rövid lej ,30% ,84% 3. Kamatozó betét hosszú lej ,08% ,07% 4. Takaréklevél betét + kamat ,14% ,05% 5. Lakáscélú megtakarítás ,04% ,04% 6. Lakossági folyószámla (látra szóló) ,68% ,99% 7. Lakossági folyószámla éven belül ,52% ,77% 8. Garancia betét éven belül + kamat ,02% ,02% 9. Garancia betét éven túl + kamat 0 0 0,00% 0 0 0,00% 10. Értékjegy, Letéti jegy + kamat ,00% ,00% 11. Takarékszámlabetét (rövid+hosszú) ,78% ,84% 12. Takarékszelvény ,82% ,86% 13. Kamatjegy ,02% ,01% 14. Tartós befektetési számla ,38% ,28% 15. Lakossági betétek összesen ,04% ,05% 16. Önálló váll. folyószámla betéte ,40% ,51% 17. Önálló váll. éven bel. lekötött betét ,23% ,33% 18. Egyéni vállalkozók összesen ,63% ,84% 19. Háztartások betétei összesen ,67% ,89% 20. Nem pénzügyi váll. folyószámla betét ,78% ,13% 21. Nem pénzügyi váll. rövid lejáratú betét ,16% ,53% 22. Nem pénzügyi váll. hosszú lejáratú betét 0 0 0,00% 0 0 0,00% 23. Nem pénzügyi váll. Összesen ,95% ,66% 24. Háztartást segítő nonprofit int. folyószámla betét ,70% ,88% 25. Háztartást segítő nonprofit int. rövid. lej. betét ,47% ,42% 26. Önkormányzatok folyószámla betéte ,12% ,07% 27. Önkormányzatok folyószámla betét éven belül ,09% ,09% 28. Egyéb szektorok összesen ,39% ,45% 29. Mindösszesen ,00% ,00% 15

16 3. sz. melléklet : Hitelállomány alakulása H I T E L F A J T Á K adatok Ft-ban Darab Állomány Megoszlás(%) Darab Állomány Megoszlás(%) 1. Építési hitelek max. 5 év ,42% ,43% 2. Építési hitel 5 éven túl ,01% ,25% 3. Személyi és áruvás. hit. max. 5 év ,14% ,87% 4. Személyi és áruvás. hit. 5 éven túl ,98% ,97% 5. Egyéb röv. lej. hit ,12% 0 0 0,00% 6. Egyéb hosszú lej. Hitel ,01% 0 0 0,00% 7. Egyéb rövid lejáratú (jelzálog) hitel ,11% ,10% 8. Egyéb (jelzálog) hitel max. 5 év ,33% ,22% 9. Egyéb (jelzálog) hitel 5 éven túl ,53% ,19% 10. Lakossági folyószámla hitel ,35% ,27% 11. LAKOSSÁGI HITELEK ÖSSZ.: (1+11) ,01% ,30% 12. Önálló vállalkozók folyószámla hitele ,26% ,90% 13. Önálló vállalkozók rövid lej. hitele ,26% ,08% 14. Önálló váll. hosszú lej. hit. max. 5 év ,54% ,97% 15. Önálló váll. hosszú lej. hit. 5 éven túl ,32% ,01% 16. ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓK HITELE( ) ,39% ,96% 17. HÁZTARTÁSOK ÖSSZESEN (12+17) ,40% ,20% 18. Nem pü-i váll. folyószámla hitele ,73% ,35% 19. Nem pü-i váll. jelzálog hit. 5 éven túl ,00% ,32% 20. Nem pü-i váll. építési jelz. tip. 5 éven túl ,06% ,14% 21. Nem pü-i váll. rövid lej. hitele ,02% ,52% 22. Nem pü-i váll. hosszú lej. hit. max. 5 év ,03% ,62% 23. Nem pü-i váll. hosszú lej. hitele 5 éven túl ,94% ,68% 24. NEM PÜ-I VÁLL. HITELEK ÖSSZ.: ( ) ,78% ,63% 25. Önkormányzatok folyószámla hitele ,00% 0 0 0,00% 26. Önkormányzatok rövid lej. hitele ,20% ,42% 27. Önkormányzatok hosszú lej. hitele (max 5 év-5 éven túl) ,11% ,13% 28. Háztartást segítő nonprof. szerv. folyószla hitele ,00% ,00% 29. Háztartást segítő nonprof. szerv. rövid lej hitele ,51% ,56% 30. EGYÉB SZEKTOROK HITELE ÖSSZ.:( ) ,82% ,11% 31. MINDÖSSZESEN: ( ) ,00% ,00% 16

17 4.sz.melléklet:Lejárati összhang Megnevezés Lejárt 0-30 nap nap nap nap 1-2 év 2-3 év 3-5 év 5-10 év adatok eft-ban 10 é felett lej. nélkül Összesen a b c d e f g h i j k l Finansz. rés I. (Eszk.-Forrás) Eszközök Források Mérlegen kívüli követelések 0 Mérlegen kívüli kötelezettségek 0 Finansz.rés II.(E-F-Mérl.k.) Bevételek Ráfordítások Finanszírozási résiii.(eredm.tét.korr.) Értékpapírok átcsoportosítása 0 Hitel-tőke konv.szárm.vagy.érd.,átv.eszk Források átcsoportosítása Finanstzírozási rés IV-V

18 5.sz. melléklet: Követelések KÖVETELÉSEK LEJÁRAT SZERINT MNB sorszám MNB kód Megnevezés Kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) Nem lejárt 1-30 nap nap nap 1 év felett Összesen 1 8NACT0 I. LEJÁRATI ESEDÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ KÖVETELÉSEK NACT1 Értékpapírok NACT2 Jegybanki és bankközi betétek NACT3 Hitelek NACT31 Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalatok ebből: Hitelek - Belföld - Pénzügyi 6 8NACT311 vállalkozások Hitelek - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal) NACT32 8 8NACT321 ebből: projektfinanszírozási hitelek NACT33 Hitelek - Belföld - Háztartások NACT331 Hitelek - Belföld - Háztartások - Lakosság NACT3311 ebből: Jelzáloghitel NACT332 Hitelek - Belföld - Háztartások - Önálló vállalkozók NACT3321 ebből: projektfinanszírozási hitelek NACT34 Hitelek - Belföld - Egyéb ebből: Hitelek - Belföld - Egyéb - Önkormányzatok NACT NACT3411 ebből: projektfinanszírozási hitelek NACT35 Hitelek - Külföld NACT351 ebből: projektfinanszírozási hitelek NACT4 Egyéb követelések

19 6.sz. melléklet: Telephelyek bemutatása A Takarékszövetkezet telephelyei és főbb jellemzői Átlagos statisztikai létszám fő Betétállomány eft Hitelállomány eft S.sz. Cím 1. Bak, Széchenyi tér 2. központ Bak, Széchenyi tér 2. kirendeltség Pusztaszentlászló, Kossuth L. u Hahót, Kossuth tér Zalaegerszeg, Eötvös ü Gutorfölde, Verseny u Zalaszentbalázs, Kossuth u Nova, Néphadsereg utca Pacsa, József Attila u Búcsúszentlászló, Széchenyi u Gelse, Kossuth u Zalaszentmihály, Deák F. u Surd, Kossuth u. 9/b Nagykanizsa, Kápona tér (Miklósfa) Murakeresztúr, Állomás tér Nagykanizsa, Rozgonyi u Söjtör, Deák F. u Nagykapornak, Fő u. 30/d Takarékszövetkezet összesen:

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 6422 Tompa, Szabadság tér 16. www.tompatksz.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.:03-02-000296... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti TAKARÉKSZÖVETKEZET Jászárokszállás 5123.Jászárokszállás, Árpád tér 2. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 16-02-001506... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Észak Tolna Megyei TAKARÉKSZÖVETKEZET... 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10 Üzleti jelentés 2014. Cg.:17-02-000583... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 6344 HAJÓS, RÓZSA U. 2. Üzleti jelentés 2014. Cg. 03-02-000224... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÜZLETI JELENTÉS 2013. Kelt:... Györök Zoltán

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti TAKARÉKSZÖVETKEZET Jászárokszállás 5123.Jászárokszállás, Árpád tér 2. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 16-02-001506... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 TISZAVASVÁRI KOSSUTH ÚT 1. Üzleti jelentés 2014. Cg.:15-02-050265... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése 2 1. Gazdálkodási körülmények Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei lényegesen nem változtak. A gazdaság továbbra is stagnáló, a válságból való kilábalás jelei még nem mutatkoztak. A munkanélküliségi

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900 ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.: 20-02-050052... 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014.

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Cg.: 04 02 000350 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

2013. évi beszámolójához

2013. évi beszámolójához KSH szám: 10043873641912206 Cg.:0602000009 ÜZLETI JELENTÉS A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi beszámolójához 1. Bevezető Gazdálkodási körülmények: Az előző évhez képest a gazdálkodás külső

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 04 02 000350... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2013.

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6.  ÜZLETI JELENTÉS 2013. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. www.fonixtakarek.hu ÜZLETI JELENTÉS 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.A MÉRLEG FORDULÓNAPJA

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2015.

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2015. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2015. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4 3. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése 2 1. Gazdálkodási körülmények Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei lényegesen nem változtak. A gazdaság továbbra is stagnáló, a válságból való kilábalás jelei még nem mutatkoztak. A munkanélküliségi

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

Üzleti jelentés. 2014. évi

Üzleti jelentés. 2014. évi Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2014. évi Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A

Részletesebben

Üzleti jelentés 2015.

Üzleti jelentés 2015. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2015. Cg.: 09-02-000180... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000180... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31.

Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31. Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31. Kaposvár, 2014. május 6. Készítette: Ihárosi Istvánné főkönyvelő 1 1. Gazdálkodási, közgazdasági

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS Nyírbéltek, május 27. Szmutkó Illés elnök ügyvezető... 1 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 1

Részletesebben

Üzleti jelentés 2016.

Üzleti jelentés 2016. NAGYKÁTA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 NAGYKÁTA, DÓZSA GY. ÚT 10. Üzleti jelentés 2016. Cg.: 10-02-020518 Nagykáta, 2017. január 11. 1 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS... 1 ÜZLETI JELENTÉS A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Nyírbélteki

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014.

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4 3.A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 05-02-000250... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 3 3.A MÉRLEG

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 05-02-000250... 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 3 3. A

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cégjegyzék szám: Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 10043732-2-05 3915 Tarcal, Fő út 66. Üzleti jelentés 2014. Tarcal, 2015. március 03. Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Cg.: 05 02 000269... TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10044702-6612-122-10 Cg.: 10-02-020036 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Üzleti jelentés Cg.:

Üzleti jelentés Cg.: Üzleti jelentés 2015. Cg.: 05-02-000250... Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király u. 76. Telefon: +36 46 399 036 Fax: +36 599 232 E-mail: kozpont@boldva.tksz.hu www.boldvatksz.hu

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4060 BALMAZÚJVÁROS, VERES PÉTER U. 3. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000184... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 ában 1 2004. ban a háztartási szektor folyószámlahiteleinek és fogyasztási hiteleinek átlagos kamatlábai csökkentek,

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Varga Lajos Ellenőrzési Igazgató 1. OTIVA Ellenőrzési rendszere Monitoring Helyszíni ellenőrzés tervezés típusok Folyamatos beszámolás az OTIVA Igazgatóságon Prevenció

Részletesebben

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év 1 1. Gazdálkodási, közgazdasági körülmények: Az elızı évhez képest a gazdálkodás külsı körülményei lényegesen

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

OTP Bank évi előzetes eredmények

OTP Bank évi előzetes eredmények OTP Bank 25. évi előzetes eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. február 14. A 25. év főbb kihívásai 14/2/26 25. január

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2008. április 16. 2008. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. A Bükkalja Takarékszövetkezet 2013. évi működéséről, gazdálkodásáról

ÜZLETI JELENTÉS. A Bükkalja Takarékszövetkezet 2013. évi működéséről, gazdálkodásáról ÜZLETI JELENTÉS A Bükkalja Takarékszövetkezet 2013. évi működéséről, gazdálkodásáról TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 3 II. Gazdálkodási körülmények 3 III. A 2013. üzleti év teljesítményeinek és gazdálkodásának

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Völgység-Hegyhát Takarék a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -a és A

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Kis Gábor Magyar Nemzeti Bank Statisztika Monetáris Statisztika vezetője

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Rónasági TAKARÉKSZÖVETKEZET 6085. Fülöpszállás, Kiskunság tér l. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 0302000278/90.... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2014.12.31

ÜZLETI JELENTÉS 2014.12.31 HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014.12.31 ÜZLETI JELENTÉS 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Vojnits Tamás vezérigazgató helyettes Takarékbank Zrt. A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Magyar Közgazdasági Társaság 52. Közgazdász- vándorgyűlés Nyíregyháza 2014. szeptember 5. 0 Takarékszövetkezetek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. KOCKÁZATI- ÉS LIKVIDITÁSI STRATÉGIÁJA 2012-2014 2014 évek ekre Bevezetés A Takarékszövetkezet három éves időtávokra készíti el Stratégiai

Részletesebben

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Szabó Levente vezérigazgató Takarékbank Zrt. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Budapest 2014. október 29. A takarékszövetkezeti szektor bemutatása Fiókhálózat több mint 1.500 fiók, alapvetően

Részletesebben

A Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

A Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet 4287 Vámospércs, Nagy u. 9 sz. Tel: (52) - 591-060 Fax: 591 036 E-mail: vptksz@t-online.hu Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság A Vámospércs

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15.812

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2005 májusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2005 májusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 0 ában 1 0. ban a háztartási szektornak nyújtott hitelek átlagos kamatlábai minden instrumentum esetében csökkentek. A háztartások

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2013. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve 3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve (A Felügyelet a kérdőívet az egyes intézménytípusok sajátosságaihoz igazodóan küldi ki) Az alábbi felügyeleti kérdőívet a Felügyelet évente legalább egyszer

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2015.12.31.

ÜZLETI JELENTÉS 2015.12.31. MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS 2015.12.31. ÜZLETI JELENTÉS 2015.12.31. Dátum: Beled, 2016. május 27. Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Szarkáné Horváth Valéria Kozma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon Szabó Levente vezérigazgató Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. A Bankrendszer Jövője a Közép- és Kelet-Európai Régióban Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2012 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2012 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2012 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet működési környezete A 2012-es üzleti évben a hazai gazdaság recessziója tovább mélyült. Az ágazatok többsége visszaesett,

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE 2013. Cg.: 05-02-000282 2 Bevezetés Már hagyomány nálunk, hogy egyes idén is esedékes tisztújítás előtti beszámoló nemcsak az elmúlt esztendőt, hanem

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Belső tőkemegfelelés értékelési szabályzat Hatályos: 2014.05.29-től TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, ÚTMUTATÓK... 2 2. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Üzleti jelentés 2012.

Üzleti jelentés 2012. DRÁVAMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 57. Üzleti jelentés 2012. Cg.: 14-02-000319... TARTALOM TARTALOM... 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG... 5 3. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

ÜZLET JELENTÉS A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Környe-Bokod Takarékszövetkezet. Pannon Takarék Bank Zrt. mint a Környe-Bokod Takarékszövetkezet jogutóda

ÜZLET JELENTÉS A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Környe-Bokod Takarékszövetkezet. Pannon Takarék Bank Zrt. mint a Környe-Bokod Takarékszövetkezet jogutóda Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2015. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ.. Pannon Takarék Bank Zrt. mint a Környe-Bokod Takarékszövetkezet jogutóda Kelt: Komárom, 2015. szeptember 25. 2 A Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2013.12.31

ÜZLETI JELENTÉS 2013.12.31 HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013.12.31 ÜZLETI JELENTÉS 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. Általános

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS

ÜZLETI JELENTÉS GYÖNGYÖS-MÁTRA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉS 2016.10.31. Gyöngyös, 2017. január 11.... Juhász Ferenc elnök-ügyvezető Sohajda Jánosné igazgatósági tag 1 1. Gazdálkodási körülmények A takarékszövetkezeti

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2011 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet működési környezete A 2011-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben