ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ 2015."

Átírás

1 Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: Cégjegyzék szám: Cjsz.: ÉVES BESZÁMOLÓ Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Üzleti jelentés Cjsz.:

49 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 6 3. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK, FOLYAMATOK 8 4. VÁRHATÓ FEJLŐDÉS 8 5. A K+F TEVÉKENYSÉG 9 6. KÖRNYEZETVÉDELEM BEMUTATÁSA 9 7. A TAKARÉKSZÖVETKEZET FOGLALKOZTATÁS POLITIKÁJA 9 8. PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK HASZNOSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA (BEFEKTETÉSI, FORGATÁSI CÉLÚ) IAS KOCKÁZATKEZELÉSI POLITIKA 10 MELLÉKLETEK HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. számú melléklet: Főbb mutatók Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2. számú melléklet: Betétállomány Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3. számú melléklet: Hitelállomány Hiba! A könyvjelző nem létezik. 4. számú melléklet: Lejárati összhang elemzés Hiba! A könyvjelző nem létezik. 6. számú melléklet: A telephelyek bemutatása 18

50 1. Bevezető Gazdálkodási körülmények: Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei érzékelhetően nem változtak. Magyarország külső megítélése nem igazán javult. A gazdaság továbbra is stagnáló. Bár a magyar reformok működnek év a deviza hitelekkel kapcsolatos elszámolási és forintosítási valamint a fair bankolási kormányzati intézkedések megvalósításáról, MNB általi felügyeletéről szóltak. A belső fogyasztás növekedésének publikálása a rezsicsökkenésből származó többlet jövedelmeket határozta meg forrásul. Ezen többletek azonban a klasszikus pénzintézeti, s Takarékszövetkezetünk által is gyakorolt tevékenységekben évben nem hoztak fellendülést. Sem az ügyfelek hitel felvételi hajlandósága, sem a megtakarítási hajlam fokozódása nem hozott évi gazdálkodásunkban áttörést. A működési területünkön üzemelő kis- és középvállalkozások helyzete továbbra sem virágzó. Az általános gazdasági fellendülés továbbra sem érte el Békés megyét. Az eladósodottság nagymérvű. Ami lényegesen változott, az MNB kamatpolitikája. A kihelyezett olcsó hitel pozitív hatást gyakorolt a gazdaságra, bár az ügyfelek megfontoltak, csupán kedvező kamat miatt nem vállalnak újabb terheket, nem vágnak bele bizonytalan jövedelmezőségű beruházásokba. Erőteljesen szűkült a kamatmarzs. A bankpiac teljesen felosztott, az ügyfelek bankválasztási lehetősége széleskörű. Továbbra is erős piaci versenyben működtünk. A bankok népszerűsége a kormánypolitika hatására elsüllyedt. A Takarékszövetkezetek a nyári integrációs törvény hatására a médiának köszönhetően az érdeklődés középpontjába kerültek, néha túlzottan is. Ezeket a negatív megítélési szempontokat jelentősen növelték azon pénzpiaci események, melyek egy-egy bedőlésről adtak hírt. Bár ezek a történések néha gondot okoztak az ügyfél kommunikációban, működési területünktől távol estek, így nem érintették közvetlenül ügyfélkörünket, így jelentős ügyfél illetve tag vesztéssel nem jártak. Az évek alatt ez enyhült, de az ügyfelek bizonytalansága olykor tapasztalható évi üzletpolitikai célkitűzéseinket középtávú üzleti stratégiánk részeként határoztuk meg, illeszkedve az integráció terveihez évre mérlegfőösszeg csökkenéssel számoltunk, eredmény elérése mellett évre kitűzött céljainkat sem eszköz-forrás, sem eredmény oldalon nem sikerült teljesítenünk évben igyekeztünk elsajátítani az integrációban bevezetésre került új értékesítési politikát és gyakorlatot. Sikereket értünk el több ponton, ez azonban áldozattal is járt, mint például a betét állomány csökkenése, s ez által a mérlegfőösszeg csökkenése. Ez az eddig megszokottól eltérő, újfajta szemlélet tanulást, tapasztalat szerzést igényel, kiteljesedése hosszabb távú folyamatos munkát igényel. Elkötelezettek vagyunk ez irányba, s bízunk benne, hogy az integrációs célok a Takarékszövetkezetre is hosszú távon pozitív hozadékkal fognak bírni. Hitel állományunk könyvszerinti értékének csökkenését a tárgyidőszaki hitel kihelyezések nem tudták kompenzálni. A bruttó hitel állománynál évre 13,8 %-os növekedéssel számoltunk M Ft állomány elérése mellett. A bruttó hitel állomány M Ft, mely 13,7 %-kal M Ft-tal maradt el a tervezett állománytól. Saját forrásunk állománya szintén csökkenésben realizálódott évi üzletpolitikai célkitűzéseinkben év végére a betét állományunkat M Ft-ban irányoztuk elő, amely 5,3 %-os, M Ft-os csökkenést jelent az előző évhez viszonyítva. A tárgyidőszak végén a

51 forrás állományunk M Ft, mely 7,4 %-kal, M Ft-tal alacsonyabb, mint a tervezett érték. Ezen tendenciák következményeként mérlegfőösszegünk szintén csökkenést mutat, nem sikerült a terv érték betartása évre 3,5 %-os mérlegfőösszeg csökkenést határoztunk meg, M Ft-os mérlegfőösszeg állomány mellett. A mérlegfőösszeg december 31-én M Ft, mely érték, 7,7 %-kal M Ft-tal maradt el a tervezett értéktől. Eredmény oldalon 121 M Ft adózás előtti eredményt terveztünk elérni évi adózás előtti eredmény 296 M Ft veszteség. Beigazolódott a várakozás, miszerint az éves eredmény alakulására jelentős hatással fog bírni a várható kockázatok fedezetére képzendő ráfordítás nagysága, azaz az értékvesztés képzés. A tervezetten felüli mértékben került az értékvesztés megképzésre, mely a veszteség indokaként magyarázható. Ezen túlmenően a tárgyévben sok olyan, rajtunk kívülálló ok miatt elszámolt költség és ráfordítás terhelte gazdálkodásunkat, melyek a tervezés időszakában még nem voltak ismertek év folyamán a vállalkozói hitelek iránt stagnált a kereslet, a lakossági ügyfélkörünk által igényelt hitelek jelentősen csökkentek. Takarékszövetkezetünk a prudenciális szabályok figyelembe vétele mellett igyekezett minél teljesebb körben kielégíteni ezen mérsékelt hiteligényeket. Fellendülést mindössze az MNB által meghirdetett Növekedési Hitel Program keretében értünk el, melynek tárgyév végi állománya M Ft. Ebben a körben azonban jövedelmezőségről alig beszélhetünk, kötött hiteldíja miatt. A leglényegesebb külső körülmény üzleti évben is a kamatok folyamatos csökkenése volt. A jegybanki alapkamat 75 bázispontos csökkenése mellett Takarékszövetkezetünk betéti kamatait 0,64 %-kal csökkentette. Üzletpolitikai célkitűzéseink: Üzletpolitikai célkitűzéseink között a mérlegfőösszeg 3,5 %-os csökkenését terveztük, így a mérlegfőösszeg M Ft-ban került meghatározásra. A mérlegfőösszeg M Ft-ban valósult meg, ami 10,9 %-os csökkenés az előző évhez viszonyítva és 7,7 %-kal maradt el a terv értéktől év végi várható betétállományunk nagyságát M Ft nagyságra prognosztizáltuk. Ez a év végéhez képest 5,3 %-os, nominális értékben milliós csökkenést jelent. A tárgyév végén a betétállomány M Ft-ban realizálódott. 12,2 %-kal, M Ft-tal alacsonyabb a bázistól és 7,4 %-kal, M Ft-tal alacsonyabb, mint a tervezett érték. A évi forrásköltség 49,7 % a évihez képest és 65,1 % a terv értékhez képest. A évi pénzpiaci helyzet és a jegybanki alapkamat év folyamán bekövetkezett 0,75 %-os csökkenése miatt Takarékszövetkezetünk a betétkamatokat év közben átlagosan 0,64 %-kal csökkentette. Ez kihatott az átlagkamat ráfordításra, mely 1,05 %-os szintet ért el. Átlagkamat ráfordításunk az előzőévben 1,89 % volt. A hitelezési tevékenység során, az év végi hitelállomány volumene tekintetében cél volt M Ft-os állomány elérése. Ez százalékos arányban az előző év végi állományhoz képest 13,8 %-os, hitel tömegben milliós állomány csökkenést takar. Az év végi záró állomány a bázishoz viszonyítva 1,8 %-os, 225 M Ft-os csökkenést mutat, a terv értéktől 13,7 %-kal, M Ft-tal maradt el. Takarékszövetkezetünk a prudenciális szabályok figyelembe vétele mellett ügyfeleink finanszírozhatónak ítélt hitel igényeit maradéktalanul kielégítette évben is.

52 2015. évre hitel kamat és kamatjellegű bevételként 763 M Ft-ot irányoztunk elő. A tárgyévi teljesülés 73,3 % az előző évhez és 81,9 % a terv értékhez viszonyítva. Az átlag hitelkamat bevétel 5,01 %, az előző évben 6,19 % volt az átlagkamat hozam. A Takarékszövetkezet vezetése Üzletpolitikai célkitűzésekben határozta meg kamatpolitikáját, hitelpolitikáját, portfoliójának kívánatos összetételét, üzletpolitikai intézkedéseit. Figyelembe kellett venni a már tényként bekövetkezett inflációs hatásokat, továbbá a kamatszínvonal általános csökkenését, mindemellett ügyelni a megfelelő jövedelmezőség elérésére. De legfontosabb szempontként az integrációs elvárások szerepeltek a tervezés időszakában. A Takarékszövetkezet mindenkor céltudatosan törekedett az ügyfélkör komplex szolgáltatásokkal való ellátására, a hitelnyújtásnál előnyben részesítve azon ügyfélkört, amellyel mint betétessel, vagy számlavezetővel van kialakult kapcsolata. Ezen túlmenően igen nagy hangsúlyt fektetünk a tagi kapcsolat meglétére, s ezen belül is a személyes közreműködésre. A Takarékszövetkezet passzív pénzpiaci tevékenységének középpontjában évben is a lakossági betétgyűjtés állt, s ennek aránya a mérleg fordulónapján a betétállomány 68,7 %-a. A betétállomány alakulását a 2. sz. melléklet szemlélteti. A Takarékszövetkezet aktív pénzpiaci tevékenységében törekszünk a források minél jobb hasznosítására. Az állomány bővülésénél kitűzött célt nem sikerült elérnünk, 13,7 %-kal elmaradtunk. Összetételében lakossági hitelek részaránya 23,4 %-ot, míg a vállalkozói hitelek aránya 76,6 %-ot képvisel. A hitelállomány alakulását a 3. sz. melléklet szemlélteti. A felvett hitelek állománya növekedést mutat a bázishoz 5,6 %-ban és csökkenést a tervezett értékhez viszonyítva 4,3 %-ban. A tárgyévi növekedésben az MNB által meghirdetett Növekedési Hitel Program refinanszírozási forrása szerepel, melyhez Takarékszövetkezetünk milliós keretéből M Ft-ot folyósított ki évben. A törlesztési kötelezettség teljesítése után a december 31-én fennálló állomány M Ft. A Takarékszövetkezet adózás előtti eredménye és adózott eredménye 296 M Ft veszteség. Az adózott negatív eredményt általános tartalék terhére kívánjuk elszámolni. Ez a veszteség nagyságrendileg jelentős, azonban sem a saját tőke csökkenése szempontjából, sem a szavatoló tőke, sem a tőkemegfelelés szempontjából nem okoz problémát a Takarékszövetkezetnél. A mérleg szerinti eredmény 0. A Takarékszövetkezet szavatoló tőkéje M Ft, mely csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva 11,4 %-kal, mégpedig a tárgyévi veszteség miatt. A szavatoló tőke meghatározó eleme a saját tőke. A tárgyidőszakban a saját tőke állománya szintén a tárgyévi adózás előtti eredménnyel változott, mivel azonos tőkeelemekből tevődik össze a két tőkefajta. A bankbiztonságot kifejező tőke-megfelelési mutató 1 egy év alatt 22,45 %-ról 19,42 %-ra csökkent. A Takarékszövetkezet évben is elszámolta a szabályzataiban meghatározott módon a szükséges értékvesztéseket, illetve visszaírásra is sor került az ügyfelekkel szembeni 1 Az un. I.Pillér alatti

53 követeléseknél. Az értékvesztés záró állománya M Ft, melyből M Ft követelésre képzett, 2 M Ft vevőre, 23 M Ft átvett eszközre, valamint 2 M Ft részvényre képzett értékvesztés. A céltartalék állomány december 31-én 42 M Ft, mely a függő és jövőbeni kötelezettségek után képzett céltartalék állomány. Az általános tartalékképzés a negatív adózott eredmény miatt nem történt meg, mivel a tárgyévi veszteséget az általános tartalék terhére számoltuk el évben beruházásként kizárólag fenntartó és pótló beruházást terveztünk és hajtottunk végre, mely célra összesen 7 M Ft-ot használtunk fel. A Takarékszövetkezet tevékenységének szabályozottsága megfelelő. Függetlenített belső ellenőrzési csoport is segítette a vezetés munkáját. A compliance munkakör is szintén erősíti a kontroll tevékenységet III. negyedévétől kockázatkezelő került alkalmazásra Takarékszövetkezetünknél. Mindezek következtében az auditált mérleg azt mutatja, hogy sikerült a kihelyezések kockázatát az elfogadható szinten tartani, a Takarékszövetkezet vagyonát - az elszámolt veszteségek mellett is - növelni. 2. A vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség A Takarékszövetkezet jövedelmezősége a különböző mutatószámok tükrében csökkent. (1. számú melléklet) Az általános igazgatási költségek évben a bázishoz viszonyítva 90,9 %-ban, a tervhez képest 97,5 %-ban teljesültek. A bruttó vállalkozási eredmény 68,9 %-át fedik le az általános igazgatási költségek. Az előző évben 70,3 % volt a mutató értéke. Az adózott eredmény az összes bevétel arányában a tárgyévi veszteség miatt -17,2 %-ra csökkent az előző évi -6,8 %-ról. A csökkenés a bázishoz viszonyítva 10,4 %. A bevétel az eszközökre vetítve 6,5 %-os színvonalat ért el, ami 0,6 százalék-ponttal alacsonyabb, mint a bázisban. A bevételek alakulásának fő forrását - a hitelezési tevékenységet- jól szemlélteti a 3. számú melléklet. A fentiek együttes hatására az eszközarányos nyereség -1,1 %, ami az előző évhez 0,6 %- pontos csökkenés jelent. A saját tőke arányos nyereség évben -12,7 %-ra csökkent, amely 7,3 %-kal alacsonyabb a évinél. A Takarékszövetkezet tevékenységének eredményességét döntően a hitelezés kamatbevételei és a betétgyűjtés kamatköltségei határozzák meg elsősorban.

54 A Takarékszövetkezet kamatmarzsa 2015-ben 3,5 % volt, ami 0,3 százalékkal alacsonyabb a bázisnál. A csökkenő kamatmarzs ellenére a pénzügyi és befektetési szolgáltatás jövedelmezősége elérte a 76,7 %-ot, ami a bázishoz viszonyítva 9,7 %-ponttal magasabb. A pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredményessége, vagyis a fedezet 2015-ben -16,0 % volt, az elmúlt évben -6,7 % volt a mutató értéke. A Takarékszövetkezet tőkeellátottsága negatív jövedelmezőségi szint mellett enyhén romlott. A mérleg-főösszeg a saját tőke 11,3-szorosát teszi ki. A hitelintézeti törvényben előírt 8 %-os tőkemegfelelési mutatót a Takarékszövetkezet túlteljesítette, mivel a fordulónapi értéke 19,42 %. Ennek egyik jelentős tényezője a szavatoló tőke, mely 88,6 % az előző évhez viszonyítva. A tőkemegfelelési mutató 86,5 % az előző évi mutatóhoz viszonyítva. A Takarékszövetkezet kockázatvállalási mutatója 30,3 % ami megfelelő üzletpolitikáról tanúskodik, s növekedést mutat az előző évi mutatóhoz képest. A Takarékszövetkezet súlyponti feladatának tartotta és tartja a jövőben is a likviditási problémák megelőzését, mivel a megelőzés milliós nagyságrendű veszteségektől óvhatja meg a gazdálkodást a folyamatos fizetőkészség és -képesség fenntartásával. A évi likviditási mutató 67,6 %, az előző évi 75,1 %. A április 1-jétől hatályos Kockázati Stratégia az Integráció tagintézményei számára egységesen 2%-ban határozta meg a kötelező tartalékráta mértékét. A számított likviditási mutatók, így a bevezetésre kerülő új LCR mutató is változatlanul stabil likviditást tanúsít. A felhalmozott pénzeszköz állomány biztosítja a fizetőképesség és a fizetőkészség fenntartását, megőrzését. Likviditásunk pénzeszköz csökkenésünk ellenére stabil, megbízható. Likviditási mutatónk én az előző év végi 75,1 %-ról 67,6 %-ra változott. Bár csökkenés tapasztalható, azonban ezt a változást kedvezőnek ítéljük eszközhasznosítás szempontjából, noha a változás betét csökkenésen keresztül valósult meg, amely pénzkiáramlással párosult. A saját forrás 67,8 %-a testesül meg pénzeszközökben. Az előző év végén 75,3 % volt a viszonyszám. A hitelek a betétek %-ában 48,9 %, a bázis viszonyszám 59,4 %. Ennek oka, hogy a hitel állomány 7,3 %-kal csökkent, a betétállomány pedig 12,2 %-kal csökkent. A fordulónapi lejáratok összhangjának elemzéséből következik, hogy összességében a fedezettség biztosított. A lejárati összhang biztosítására 2015-ben is kiemelt figyelmet fordított a Takarékszövetkezet. Alapvető gyakorlattá vált a kihelyezések szerkezetének a betételhelyezések szerkezetéhez történő igazítása. (4. számú melléklet)

55 A hitelportfolió minősége kis mértékben romlott. Hatékony intézkedéseket tettünk, a nem problémamentes állomány megtérülése, behajtása érdekében. A fizetőkészség nem javult, így folyamatos monitoringozás történik a késedelmes állománynál. A hitelveszteségi ráta számszerűen alig kifejezhető értéket mutat. A leírt kisebb összegű követelésekre teljes egészében meg volt képezve az értékvesztés. A követelésekre az értékvesztés elszámolása teljes egészében megtörtént. A minősített hitelállomány (átlag alatti kétes rossz) aránya 30,6 % a bruttó hitelállományon belül, 26,8 % volt ez az érték az előző év végén. A minősített hitelállományra megképzett értékvesztés állomány a tárgyidőszakban 60,7 %, míg az előző év végén 51,0 % volt a mutató értéke. A teljes állományra vetítve 18,8 % az értékvesztés állomány, az előző évben 13,9 % volt az értéke. Az értékvesztés mérleg főösszeghez viszonyított arány 8,9 %, ami 3 %-os növekedést jelent az előző időszakhoz képest. A különböző hatékonysági mutatók alapján le lehet azt a következtetést vonni, hogy a Takarékszövetkezet a rendelkezésre álló eszközökkel és munkaerővel a tervezettől némileg elmaradva, de megfelelően gazdálkodott. A bevételarányos költségszint 39,5 %, ami 2,9 %-ponttal meghaladja a bázist. Az eszközarányos költségszint nem változott az előző évhez viszonyítva. 3. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, folyamatok a) Lényeges portfolióváltozás nem történt. b) Tovább folytatódott a kamatrés színvonal csökkenése. 4. Várható fejlődés A Takarékszövetkezet elkészítette a évi üzleti tervét. A terv készítésénél az MTB által leosztott követelmények teljesítését vetítette elő. A Takarékszövetkezet elkészítette és az MTB-nek megküldte előzetes jóváhagyásra üzleti tervét, melyet elfogadtak. Az Igazgatóság elfogadása után a május 20-i Küldöttgyűlés elé lesz terjesztve.

56 A évi üzletpolitikai célkitűzések sarokszámai a következők: Név Összeg Mérleg főösszeg Nettó hitelállomány Betét állomány Saját tőke Kamatbevétel Kamatráfordítás Kamatkülönbözet Jutalék és díj eredmény Általános igazgatási költség Értékv. és céltart. vált Adózás előtti eredmény A K+F tevékenység Nem jellemző információ 6. Környezetvédelem bemutatása A Takarékszövetkezet környezet szennyező anyagot nem bocsájt ki. A személygépkocsik üzemeltetése során keletkező fáradt olajt, akkumulátort a szervizek kezelik, illetve veszik át. 7. A Takarékszövetkezet foglalkoztatás politikája A Takarékszövetkezet átlagos állományi létszáma 2015-ben 88 fő volt, nem változott az előző évhez képest. Stratégiánk alapja a szellemi tőkénk. A dolgozók tulajdonosai is a Takarékszövetkezetnek. A tudás, képesség, motiváció mellett ez a tulajdonosi szemlélet is jellemzi a foglalkoztatáspolitikát, ami természetesen nem mehet a hatékonyság és a termelékenység rovására.

57 8. Pénzügyi instrumentumok hasznosításának bemutatása (befektetési, forgatási célú) IAS 39 2 Pénzügyi instrumentumok állománya IAS 32 I. Pénzügyi eszközök % a) Készpénz % b)szerződésben foglalt jog arra, hogy egy másik gazdálkodótól pénzeszközhöz, vagy más pénzügyi eszközhöz lehessen jutni % c) szerződésben foglalt jog arra, hogy potenciálisan kedvező körülmények között pénzügyi instrumokat cseréljenek el egy másik gazdálkodóval d) Egy másik gazdálkodó tőkeinstrumentuma % II. Pénzügyi kötelezettség (szerződéses kötelem) % a) Pénzeszköznek vagy egyéb pénzügyi eszköznek egy másik gazdálkodó részére történő átadására % b) Pénzügyi instrumentumoknak egy másik gazdálkodóval történő cseréjére potenciálisan kedvező körülmények között 9. Kockázatkezelési politika A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény 79. (1) bekezdése az alábbiakat mondja ki - A hitelintézet a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott idegen és saját forrásokkal gazdálkodni, hogy folyamatosan fenntartsa azonnali fizetőképességét likviditását- és mindenkori fizetőképességét szolvenciáját.. Valamint a (2) bekezdésben foglaltak szerint a hitelintézet - a mindenkori fizetőképesség (szolvencia) fenntartása és a kötelezettségek teljesíthetősége érdekében - az általa végzett tevékenység kockázatának fedezetét mindenkor biztosító megfelelő nagyságú szavatoló tőkével rendelkezik. Takarékszövetkezetünk a prudens működés érdekében kockázati stratégiáját úgy alakította ki, hogy a kockázatok alacsony szinten történő tartására a működési területünkre jellemző adottságok mellett a kockázatvállalási elveiben és módszereiben megvalósuljanak, igazodva a folyamatosan változó szabályozói elvárásokhoz. 2 IAS= Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra való hivatkozás. Takarékszövetkezetünk a beszámolóját a magyar számviteli törvény előírásai szerint köteles elkészíteni, a pénzügyi instrumentum fogalmát nem alkalmazza, de mégis be kell mutatni az üzleti jelentésben

58 A kockázatainkat az alábbiakban foglaljuk össze: környezeti kockázatok jogi kockázatok versenyképességi kockázatok szabályozási kockázatok gazdasági kockázatok menedzsment kockázatok az érdekeltségi rendszer kockázata szervezeti kockázat szolgáltatási kockázatok működési kockázat technológiai kockázat új-termék kockázat stratégiai kockázat pénzügyi kockázatok piaci kockázatok (ár-, deviza-, kamatláb) hitelkockázat likviditási kockázat cash-flow kamatláb kockázat A kockázatok kezelése szerves részét képezi a tevékenységünknek. Kiemelt figyelmet fordítunk a versenyképesség megtartására, hogy működésünket a jövőben is színvonalas szolgáltatásokkal, alacsony működési költségekkel fenn tudjuk tartani. Vannak mérhető és nem mérhető kockázataink. A fejlett számítástechnikának köszönhetően egyre teljesebben tudjuk számszerűsíteni és behatárolni a kockázatokat és olyan kockázatcsökkentő eljárásokat tudunk alkalmazni, hogy a működésünket rendkívüli események sem veszélyeztethetik. A jövedelmezőség, likviditás és a biztonság számunkra egyaránt fontos működési kritérium. a.) A Takarékszövetkezet kockázati stratégiája A felmerülő és stratégiailag kezelendő kockázatokhoz kockázatkezelési rendszeren keresztül kialakított kockázatkezelési folyamatok kerültek meghatározásra, a belső tőkeszükséglet számítások elengedhetetlen részeként, amely illeszkedik a Takarékszövetkezet kockázatkezelési stratégiájához. Kockázatkezelési folyamat lépései: Kockázatok teljes körű feltárása A kockázat mértékének meghatározása A kockázatok és kockázatcsökkentő eszközök összevetése Kockázatok monitoringja, kezelése Utólagos ellenőrzés, visszajelzés Takarékszövetkezetünk egyedi jellemzőkkel és háttérrel rendelkezik, feladatkörünk és lehetőségeink behatároltak, így stratégiánk és működésünk ennek megfelelően kerül kialakításra évben a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációjának tagjaként a Takarékbank által kialakított kockázati stratégia implementálási folyamata megkezdődött.

59 b.) A tőketervezés és a belső tőkeszükséglet meghatározása, a belső tőkemegfelelés számítása A tőketervezés a Takarékszövetkezet tervezésének szerves része, melynek keretében az üzleti tervvel és a kockázati stratégiával összhangban, három évre előre éves bontásban történik. A évre vonatkozó tőketervezés során meghatározott szavatoló tőke- és a belső tőkeszükséglet fő elemei a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek kiszámításra. c.) A belső tőkeszükséglet változásának figyelése A Takarékszövetkezetünk havi gyakorisággal a felügyeleti adatszolgáltatást követően meghatározza a belső tőkeszükséglet nagyságát az alábbiak figyelembe vételével: A szavatoló tőke; A minimális követelmény a kockázati kitettség osztályok bontásában; Stressz tesztek alkalmazásával havonta számszerűsítésre kerül a kockázatok belső tőkeszükséglete; A belső tőkeszükséglet felülvizsgálata; A BASEL-III elvárásai a 2013-as, 2014-es évben kerültek beépítésre a belső tőkeszükséglet meghatározásába. Az 575/2013 EU rendelet CRR- a legjelentősebb szigorítást, változást a tőke- és likviditás szabályozás területén tartalmaz. Sokkal nagyobb hangsúlyt és összetettebb vizsgálatot, elemzést készítünk Takarékszövetkezetünk likviditásának alakulásáról. Az Ügyvezetés a Takarékszövetkezet belsőtőke szükséglet alakulását havonta nyomon követi, míg az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság negyedévente kap tájékoztatást. A belső jelentések fontos alapját képezik az utólagos ellenőrzéseknek, amelyek célja a felmerült kockázatok figyelembe vételével aktív befolyás gyakorlása a kockázati pozíciókra. d.) A belső tőkeszükséglet alakulásával kapcsolatos belső jelentésekre vonatkozó követelmények június 30-tól közvetlenül hatályos az Integráció tagintézményei számára a Tőkemegfelelési Módszertani Szabályzat, mely egységesen határozza meg azokat a szabályokat, hogy egyedi szinten 1. pillér alatt, illetve összevont szinten 1. és 2. pillér alatt hogyan kell tőkekövetelményt számítani az egyes kockázati típusokra vonatkozóan. A Szabályzat értelmében Takarékszövetkezetünk csak egyedi szinten (1. pillér alatt) számít tőkeszükségletet december 31-én az 1. pillér alatt a hitelezési kockázat tőkeszükséglete 727 M Ft, a működési kockázat tőkeszükséglete 233 M Ft, így a tőkekövetelmény minimális szintje 960 M Ft. A tőke-megfelelési mutató 19,42%. Konszolidált szinten a hitelkockázati tőkeszükséglet-számítás (2. pillér alatt) során a sztenderd módszer kiegészül az ún. kockázatos portfóliók többlet-tőkekövetelményével. Kiemelten kockázatos portfóliók, Takarékszövetkezetünknél én a Szabályzat szerint a következők: balloon-bullet ügyletek, többszörösen átstrukturált portfóliók, deviza portfólió, záloghitel portfólió.

60

61 Mellékletek 1. számú melléklet: Főbb mutatók 1. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet S.sz. Megnevezés Me. Előző év Tárgyév Eltérés+,- Jövedelmezőségi mutatók 1 Bevételarányos nyereség % -6,8% -17,0% -10,2% 2 Eszközarányos bevétel % 7,1% 6,6% -0,5% 3 Eszközarányos nyereség % -0,5% -1,1% -0,6% 4 Saját tőke arányos nyereség % -5,4% -12,7% -7,3% 5 Hitelintézeti tevékenység jövedelmezősége % 67,0% 76,7% 9,7% 6 Pénzügyi és befekt.-i szolgáltatás eredményessége % -6,7% -16,0% -9,3% 7 Kamatmarge % 3,8% 3,5% -0,3% Tőke ellátottsági mutatók 8 Tőkeáttételi mutató 11,3 11,3 0,0 9 Fizetőképességi mutató (hitelezési kockázat szintjén) % 22,5% 19,4% -3,1% 10 Hitel fedezettségi mutató % 40,4% 46,3% 5,9% 11 Kockázatvállalási mutató 26,7% 30,3% 3,6% Likviditás, szolvencia 12 Likviditási ráta I. 0,56 0,42-0,14 13 Likviditási ráta II.(gyorsráta) 0,47 0,43-0,04 14 Likvid eszközök aránya a mérlegfőösszeghez % 38,7% 34,4% -4,3% Eszközminőségi mutató 28 Mérlegfőösszeg arányos elszámolt értékvesztés % 5,9% 8,9% 3,0% Hatékonysági mutatók 19 Bevételarányos költségek (rezsi/pü.i -bef. szolg. bev.) % 36,6% 41,7% 5,1% 20 Eszközarányos költségek % 2,6% 2,6% 0,0% 21 Szem.i jellegű ráfordítás arányos nyereség % -26,2% -60,0% -33,8%

62 2. számú melléklet: Betétállomány BETÉTEK Önkormányzat a./folyószámlabetét b./rövidlejáratú lekötött betét Nonprofit szervezet a./folyószámlabetét b./rövidlejáratú lekötött betét Vállalkozások a./folyószámlabetét b./rövidlejáratú lekötött betét Lakosság a./folyószámlabetét b./rövidlejáratú lekötött betét c./hosszúlejáratú lekötött betét d./rövidlejáratú könyves betét e./rövidlejáratú okirat f./hosszúlejáratú könyves betét g./hosszúlejáratú okirat h./lakáscélú betét Külföldiek forintszámlái Betétek összesen Ebből: Folyószámlabetétek Számlán lekötött betétek Egyéb betétek

63 3. számú melléklet: Hitelállomány HITELEK Vállalkozói hitelek a./jogi személyek hosszú lejáratú ebből mg.,tőkepótló rövid lejáratú ebből mezőgazdasági b./kisvállalkozók hosszú lejáratú ebből mg., tőkepótló rövid lejáratú ebből mezőgazdasági Lakossági hosszú lejáratú ebből lakásvásárlási, építési otthonkiváltó rövid lejáratú Nonprofit szervezet Hitelek összesen Kamatkövetelés Kamatkövetelés / előtti/ Bruttó hitelállomány Értékvesztés Nettó hitelállomány

64 4. számú melléklet: Lejárati összhang elemzés Hiv. Megnevezés Lejárt 0-30nap 31-90nap nap nap 1-2év 2-3év 3-5év 5-10év 10 év felett a b c d e f g h i j k l 4AT011 Eszközök AT012 Források AT021 Finanszírozási rés I AT051-2 Bevételek AT053-4 Ráfordítások AT061 Finanszírozási rés III AT081-2 Betétek átcsoportosítása AT091 Módosított finanszírozási rés IV. Lejárat nélkül Összesen

65 5. számú melléklet: A telephelyek bemutatása A takarékszövetkezet telephelyei és főbb jellemzői Ssz. Cím Létszám Fő 1 Gyomaendrőd, Blaha u Gyomaendrőd, Kossuth u Hunya, Rákóczi u Köröstarcsa, Kossuth u Mezőberény, Békési u Csárdaszállás, Petőfi u Murony, Szarvasi u Békés, Szarvasi u Bélmegyer, Petőfi u Sarkad, Kossuth u Békéscsaba, Mednyánszki u Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. 25

66

67

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti TAKARÉKSZÖVETKEZET Jászárokszállás 5123.Jászárokszállás, Árpád tér 2. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 16-02-001506... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti TAKARÉKSZÖVETKEZET Jászárokszállás 5123.Jászárokszállás, Árpád tér 2. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 16-02-001506... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 6422 Tompa, Szabadság tér 16. www.tompatksz.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.:03-02-000296... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÜZLETI JELENTÉS 2013. Kelt:... Györök Zoltán

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 6344 HAJÓS, RÓZSA U. 2. Üzleti jelentés 2014. Cg. 03-02-000224... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Észak Tolna Megyei TAKARÉKSZÖVETKEZET... 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10 Üzleti jelentés 2014. Cg.:17-02-000583... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2013.

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6.  ÜZLETI JELENTÉS 2013. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. www.fonixtakarek.hu ÜZLETI JELENTÉS 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.A MÉRLEG FORDULÓNAPJA

Részletesebben

Üzleti jelentés 2016.

Üzleti jelentés 2016. NAGYKÁTA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 NAGYKÁTA, DÓZSA GY. ÚT 10. Üzleti jelentés 2016. Cg.: 10-02-020518 Nagykáta, 2017. január 11. 1 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Üzleti jelentés 2015.

Üzleti jelentés 2015. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2015. Cg.: 09-02-000180... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014.

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Cg.: 04 02 000350 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

2013. évi beszámolójához

2013. évi beszámolójához KSH szám: 10043873641912206 Cg.:0602000009 ÜZLETI JELENTÉS A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi beszámolójához 1. Bevezető Gazdálkodási körülmények: Az előző évhez képest a gazdálkodás külső

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000180... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 TISZAVASVÁRI KOSSUTH ÚT 1. Üzleti jelentés 2014. Cg.:15-02-050265... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 04 02 000350... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2015.

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2015. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2015. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4 3. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Üzleti jelentés. 2014. évi

Üzleti jelentés. 2014. évi Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2014. évi Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A

Részletesebben

Üzleti jelentés Cg.:

Üzleti jelentés Cg.: Üzleti jelentés 2015. Cg.: 05-02-000250... Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király u. 76. Telefon: +36 46 399 036 Fax: +36 599 232 E-mail: kozpont@boldva.tksz.hu www.boldvatksz.hu

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS Nyírbéltek, május 27. Szmutkó Illés elnök ügyvezető... 1 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 1

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900 ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.: 20-02-050052... 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31.

Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31. Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31. Kaposvár, 2014. május 6. Készítette: Ihárosi Istvánné főkönyvelő 1 1. Gazdálkodási, közgazdasági

Részletesebben

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése 2 1. Gazdálkodási körülmények Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei lényegesen nem változtak. A gazdaság továbbra is stagnáló, a válságból való kilábalás jelei még nem mutatkoztak. A munkanélküliségi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4060 BALMAZÚJVÁROS, VERES PÉTER U. 3. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000184... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS... 1 ÜZLETI JELENTÉS A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Nyírbélteki

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 10043732-2-05 3915 Tarcal, Fő út 66. Üzleti jelentés 2014. Tarcal, 2015. március 03. Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Cg.: 05 02 000269... TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 05-02-000250... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 3 3.A MÉRLEG

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10044702-6612-122-10 Cg.: 10-02-020036 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 05-02-000250... 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 3 3. A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Szavatoló tőke. Magyar Nemzeti Bank. Bihari Patrícia, felügyelő Hitelintézeti felügyeleti igazgatóság

Szavatoló tőke. Magyar Nemzeti Bank. Bihari Patrícia, felügyelő Hitelintézeti felügyeleti igazgatóság Szavatoló tőke Bihari Patrícia, felügyelő Hitelintézeti felügyeleti igazgatóság 1 Szavatoló tőke 1) A szavatoló tőke a prudenciális szabályozás egy központi eleme Több lényeges prudenciális korlát ennek

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2012 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2012 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2012 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet működési környezete A 2012-es üzleti évben a hazai gazdaság recessziója tovább mélyült. Az ágazatok többsége visszaesett,

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése 2002-ben is az volt az alapvetõ célkitûzés, hogy a magyarországi piacon bankunk tovább növelje részesedését mind a magán-, mind a vállalati

Részletesebben

OTP Bank évi előzetes eredmények

OTP Bank évi előzetes eredmények OTP Bank 25. évi előzetes eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. február 14. A 25. év főbb kihívásai 14/2/26 25. január

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Üzleti jelentés 2014.12.31.

Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Üzleti jelentés 2014.12.31. Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Cg.: 20-02-050064 Üzleti jelentés 2014.12.31. Dátum: Bak, 2015. május 14. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Rétiné Varga Éva Horváth Józsefné

Részletesebben

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Varga Lajos Ellenőrzési Igazgató 1. OTIVA Ellenőrzési rendszere Monitoring Helyszíni ellenőrzés tervezés típusok Folyamatos beszámolás az OTIVA Igazgatóságon Prevenció

Részletesebben

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év 1 1. Gazdálkodási, közgazdasági körülmények: Az elızı évhez képest a gazdálkodás külsı körülményei lényegesen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2013. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. ELSŐ NEGYEDÉV 2016. május 24. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2008. április 16. 2008. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS

ÜZLETI JELENTÉS GYÖNGYÖS-MÁTRA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉS 2016.10.31. Gyöngyös, 2017. január 11.... Juhász Ferenc elnök-ügyvezető Sohajda Jánosné igazgatósági tag 1 1. Gazdálkodási körülmények A takarékszövetkezeti

Részletesebben

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése 2 1. Gazdálkodási körülmények Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei lényegesen nem változtak. A gazdaság továbbra is stagnáló, a válságból való kilábalás jelei még nem mutatkoztak. A munkanélküliségi

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014.

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4 3.A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2011 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet működési környezete A 2011-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Agócs Gábor. MKVK PTT Elnök december 11. Tartalom. A külön kiegészítő jelentés javasolt szerkezete és tartalma

Agócs Gábor. MKVK PTT Elnök december 11. Tartalom. A külön kiegészítő jelentés javasolt szerkezete és tartalma A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsa és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös ajánlása a könyvvizsgálók által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének évente készítendő külön

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000180... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2014.12.31

ÜZLETI JELENTÉS 2014.12.31 HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014.12.31 ÜZLETI JELENTÉS 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III es gazdálkodásának elemzése 1.) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2.) Megnevezés 2009. évi bázis 2010.

Részletesebben

2009. évi üzleti jelentés

2009. évi üzleti jelentés Vértes Takarékszövetkezet 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 2009. évi üzleti jelentés 1. A 2009. évi gazdálkodás értékelése, elemzése és a 2010. évi célkitőzések megfogalmazása 2009. évi tevékenységünk fı célja

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 A vállalkozás megnevezése: vállalkozás címe: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 3910.Tokaj,Bodrogkeresztúri út 1544/1

Részletesebben