Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület Budapest, Pauler utca

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31"

Átírás

1 1013 Budapest, Pauler utca A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője

2 Statisztikai számjel: Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 1013 Budapest, Pauler u.11. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE: 2011 ÉV sorsz. A tétel megnevezése Előző évek Előző évek helyesb. Tárgyév e Ft 1 A. Befektett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök 5 Befektet eszközök értékhelyesbítése 6 B. Forgóeszközök Készletek 8 Követelések Értékpapírok 10 Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhtárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke Induló tőke / saját tőke Tőkeváltozás / eredmény Lekötött tartalék 17 Értékelési tartalék 18 Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.ből E. Céltartalék 21 F. Kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettségek 23 Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője

3 Statisztikai számjel: Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 1013 Budapest, Pauler utca 11. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA: 2011 ÉV e Ft Előző évek Előző évek helyesb. Tárgyév sorsz. A tétel megnevezése Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes 1 1 Értékesítés nettó árbevétele Aktívált saját telj. Értéke Egyéb bevételek ebből: támogatások alapítói központi ktgvetési helyi önkormányzati társadalombiztosítási egyéb, ebből 1% Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: támogatások alapítói központi ktgvetési helyi önkormányzati társadalombiztosítási egyéb Tagdíjak A Összes bevétel Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítás B Összes ráfordítás C Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség D Jóváhagyott osztalék E Tárgyévi eredmény Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője

4 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi egyszerűsített éves beszámolójához 1

5 Az Egyesület neve: Székhelye: 1013 Budapest, Pauler u. 11. Általános kiegészítések Szervezeti forma: Egyesület A szervezet képviselője: Bethlen Miklós Bálint 9661 Vasegerszeg Rákóczi utca 23. Bírósági végzés: Pk /1991/32 Nyilvántartási száma: 4030 A számviteli politika fő vonásai Az Egyesület könyvvezetését a évi C. tv. a számvitelről, valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet alapján alakította ki. Az Egyesület kettős könyvvitelt vezet. A beszámoló formája: az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A mérleg fordulónapja: a tárgyév december 31-e. A számviteli politika célja olyan alapelvek rögzítése az Egyesület könyvvezetésén és értékelési módjain keresztül, hogy megbízható és valós összképet nyújtson a gazdálkodásáról, jövedelemtermelő képességéről, vagyon alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli tervekről. Alkalmazott értékelési eljárások a következők - Tárgyi eszközöket nettó értéken. Az értékcsökkenés elszámolását a társasági adó által megengedett kulcsok alapján végeztük lineáris módszerrel, amely az adóalapot nem befolyásolta. Az Ft egyedi beszerzési előállítási érték alatti tárgyi eszközök elszámolásánál azonnali értékcsökkenést alkalmazunk. 2

6 Gazdasági helyzet alakulása Az Egyesület bevételei előző évhez viszonyítva 2011 évben mintegy 56%-kal ( eft) növekedtek, ezen belül az alaptevékenység bevétele 38%-kal a vállalkozási tevékenység bevétele pedig 794%-kal növekedett. Vállalkozási tevékenységből az Egyesület 2011-ben eft bevételt ért el, mely reklámtevékenységből, és kamatbevételből származott. Az alaptevékenység bevételei közül tagdíjbevételek összege eft, mely 2010-hez képest eft-tal növekedtek. A ráfordítások a bevételeknél nagyobb mértékben 68,8%-kal e Ft-tal nőttek, az eredmény az előző évhez képest e Ft-tal csökkent. Ebből következően az Egyesület vagyoni és pénzügyi helyzete javult, az alábbi mutatóknak megfelelően. Megnevezés Számítás Bázis Beszámolási Index időszak időszak % tárgyi eszközök Tárgyi eszközök értéke 85 0, ,63 3,76 aránya Összes eszköz értéke forgóeszközök Forgóeszközök értéke , ,87 0,95 aránya Összes eszközök értéke Források Kötelezettségek 490 4, , aránya Összes forrás tőke ellátottság Saját tőke Összes forrás , ,23 0,77 Pénzügyi helyzet Saját tőke Bef. eszközök készlet , , ,21 likviditási mutató Pénzeszk.+követelés+készlet Rövid lejáratú köt , , ,20 Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Megnevezés Immateriális javak -Vagyoni értékű jogok -Szellemi termékek Tárgyi eszközök -Irodai, igazg. Berend. -Egyéb ber.,felsz.-kis értékű Összesen: Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Terv szerinti écs Terven felüli écs Összesen:

7 Követelések összetétele: Vevőkövetelések: 0 Ft 930 e Ft Szállítói átsorolás: 2 e Ft 25 e Ft Óvadék: 113 e Ft 0 e Ft Szakképzési hozzájárulás 74 e Ft 0 e Ft Áfa követelés: 0 e Ft 785 e Ft Összesen: 189 e Ft e Ft Pénzeszközök: Cib Bank: e Ft e Ft Cib kártyás bankszámla: 126 e Ft 180 e Ft Lekötött betétek: e Ft e Ft Pénzeszközök: 251 e Ft 150 e Ft Összesen: eft e Ft Aktív időbeli elhatárolások: Lekötött betétek kamata: 54 e Ft 45 e Ft Költségek elhatárolása: 226 e Ft 630 e Ft Összesen: 280 e Ft 675 eft Saját tőke összetétele: Induló tőke: 734 e Ft 734 e Ft Tőkeváltozás: e Ft e Ft Mérleg szerinti eredmény: 29 e Ft e Ft Összesen: e Ft e Ft Kötelezettségek összetétele: Belföldi szállítók 1 e Ft e Ft Külföldi szállítók: 284 e Ft 155 e Ft Adók és járulékok 205 e Ft 400 e Ft Összesen: 490 e Ft e Ft A passzív időbeli elhatárolások összetétele: i költségek: 285 e Ft e Ft Összesen: 285 e Ft e Ft 4

8 Az Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Bevételek: (adatok eft-ban) Megnevezés év Tagdíjbevétel Konferenciaszervezés, reklámszolgáltatás bevétele Egyéb bevétel 75 2 Pénzügyi műveletek bevétele Alaptevékenységhez kapott támogatások Vállalkozási tevékenység bevétele összesen Összes bevétel A költségek és ráfordítások alakulása (eft) év Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai:

9 2011. évi eredmény az alábbiak szerint alakult: (ezer forintban) Alaptevékenység bevételei: Alaptevékenység ráfordításai: Közhasznú tevékenység eredménye: Vállalkozói tevékenység bevételei: Vállalkozói tevékenység ráfordításai: Társasági adó: 19 Vállalkozói tevékenység eredménye: évi összevont veszteség: Tájékoztató adatok A társasági adó tv. 20. (1) a.) pontja szerint: mivel a vállalkozási tevékenységből elért bevétel nem éri el a 10 millió ft-ot, de aránya az adóévben elért összes bevételhez viszonyítva 10% felett van, az Egyesületnek társasági adót és iparűzési adót is kell fizetnie. Tájékoztató adatok Átlagos statisztikai létszám 1 fő. Nincsenek olyan mérlegen kívüli kötelezettségek, amelyek jelentős szerepet játszanak a pénzügyi helyzet megítélésében. A beszámolót készítette: Mingus-BB Kft. (1165. Budapest, Mátyás király tér 6/a) Kosztya Adrienn, mérlegképes regisztrációs szám: A beszámolót a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (Budapest, 1103 Kőér utca 2/a) auditálta. Bejegyzett könyvvizsgáló: Baumgartner Ferenc (002955) Budapest, április 21. Szervezet képviselője 6