Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány évi Közhasznúsági jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: Statisztikai száma: Közhasznúság fokozata: közhasznú Tartalom: 1. Számviteli beszámoló a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Budapest, április 22. P. H. az alapítvány képviselője 1/7

2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója év Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. címe A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva alapítvány képviselője 2/7

3 Statisztikai számjel évi Közhasznúsági jelentés Bírósági végzés száma Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE ESZKÖZÖK adatok E Ft-ban Sor Előző év(ek) szám Megnevezés Előző év Módosításai Tárgyév A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 2 IV. Pénzeszközök C AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK adatok E Ft-ban Sor Előző év(ek) szám Megnevezés Előző év Módosításai Tárgyév D SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Eredménytartalék III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E CÉLTARTALÉKOK F KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 230 G PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva az alapítvány képviselője 3/7

4 Statisztikai számjel Bírósági végzés száma évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA adatok e Ft-ban Sor Előző év(ek) Megnevezés Előző év szám módosításai Tárgy év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) Alapítótól b) Központi költségvetésből c) Helyi önkormányzattól 30 d) Egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel ebből továbbutalandó támogatásra kapott összeg B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 192 Egyéb ráfordítások ebből továbbutalt támogatás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti vállalkozási eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség - ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Szervezet által nyújtott támogatások A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva az alapítvány képviselője 4/7

5 1. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány a számviteli politikájában foglaltak szerint, a számviteli törvény előírásai alapján a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000 (XII. 19.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve készítette el a december 31-i beszámolóját. Alapvető információk Könyvvezetés módszere: kettős könyvvitel Könyvelési eljárás: költségnem könyvelés A beszámoló választott formája Alkalmazott mérlegséma formája: a kormányrendelet szerinti 4. számú melléklet Alkalmazott eredmény-kimutatás: (összköltség eljárás) 6. számú melléklet A beszámolási időszak: Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Kezdete Vége Mérleg fordulónap Az alapítvány számviteli-politikájának alapelve, hogy a reális eredményt megbízhatóan, valósan és összehasonlíthatóan mutassa ki, azon kívül számviteli szempontból a jövőbeni terveinek is alapjai lehessen. A beszámoló alapját képező leltárak fordulónapja december 31. Az alapítvány számviteli politikájában megfogalmazott értékelési eljárásokat alkalmaztuk az eszközök és források értékelésénél. A befektetett eszközök között kerül kimutatásra az Alapítvány tevékenységét tartósan, 1 évet meghaladóan, közvetlenül vagy közvetett módon szolgáló eszközök értéke. Immateriális javak és tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja az értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési ár. A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását egyedi értékelés alapján a számviteli politikában megfogalmazott elvek szerint kerül elszámolásra, lineáris leírási kulcsok alapján a várható használati idő figyelembe vételével. A december 31-i eszközérték az alábbiak szerint alakult. 1. sz. táblázat (adatok eft) Megnevezés Bruttó érték Halm.écs Nettó érték Immateriális javak Tárgyi eszközök Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök Összesen A vonatkozási időszakban tárgyi eszköz beszerzése nem történt. A befektetett eszközök állományváltozását a számvitel-politikában meghatározott módon elszámolt tervszerinti értékcsökkentés okozta. A kis értékű tárgyi eszközök melyek egyedi bekerülési értéke nem haladja meg a ,- Ft-ot a tárgyidőszakban 169 eft értéket képviseltek. Aktív időbeli elhatárolások tartalma: lekötött betétek után járó kamat. Passzív időbeli elhatárolás tartalma: Számviteli szolgáltatás 381 e Ft 5/7

6 Bevételek alakulása Az alapítvány közhasznú bevételét 2011-ben külföldi magánszemélytől kapott támogatás eFt, közhasznú tevékenységből származó eft, valamint az egyéb bevételen belül a kapott bankkamat 748 eft és a devizabetétek árfolyamnyeresége 442 eft tette ki. Kiadások alakulása A tárgyidőszakban elszámolt költségek és ráfordítások csak közhasznú tevékenység érdekében merültek fel. A társaság éves beszámolóját Joó Imréné, 1084 Budapest, Dohány u. 84. PM számon regisztrált mérlegképes könyvelő készítette el. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az alapítvány évben elkülönített alapból nem kapott támogatást és költségvetési támogatásban sem részesült. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az alapítvány évben az elért bevételeiből gazdálkodott. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Az alapítvány évben eft értékben nyújtott cél szerinti juttatást az árvízkárosultaknak. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása Ilyen támogatásban az alapítvány nem részesült. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Az 5 fős Kuratórium és a 3 fős Felügyelő Bizottság tagjai évben nem részesültek juttatásban. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 7.1. Bevezető (Alap információk) Az Alapítvány neve: Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Adószám: Bírósági nyilvántartási szám: 16. Pk /2009/2. Közhasznúsági fokozata: közhasznú nyilvántartási számon Alapító: Magyar Kálmán (Budapest, Szent Gellért tér 3.) Az Alapítvány induló vagyona: ,- Ft, azaz Ötszázezer forint. Alapító okirat kelte: február 2. Tevékenység kezdete: március 30. 6/7

7 7.2. Az Alapítvány tevékenysége Az Alapítvány támogatói amerikai és magyar állampolgárok. Az Alapítvány célja: A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény (a továbbiakban Ksztv.) 26. c) pontja 2. alpontjában meghatározott szociális tevékenység, családsegítés. Amerika és Magyarország bemutatása, kölcsönösen a két ország imázs építése, Magyarország jó hírnevének erősítése Amerikában. A magyar származású vagy érzelmű amerikaiakat ösztönözze, és elősegítse azon szándékaikat, hogy amerikai kapcsolataik és gazdasági lehetőségeik felhasználásával az Alapítvány segítségével és céljaival összhangban a magyarság számára hasznos és fontos lehetőségeket biztosítson, támogasson Az Alapítvány évi közhasznú tevékenysége: Szakmai tevékenység: Az Alapítvány év során a magyarországi árvízkárosultak rehabilitációját segítette támogatásaival. Az Alapítvány a beszámolási időszakban a pályázatokon nem indult Szervezet Az Alapítvány működésével kapcsolatos operatív feladatokat az Alapítványi képviselője látja el bérelt irodában. Képviselő: Balogh Gyula amerikai állampolgár (1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9.) A főállású munkaviszonyban foglalkoztatottak száma 2011-ben 0 fő. Az alapítvány tevékenységét önkéntesek végezték, akik juttatásban nem részesültek. P. H. az alapítvány képviselője 7/7

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a.

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a. 2. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 1 8 0 6 7 5 9 4 9 1 3 3 5 6 9 0 1 Bejegyzés száma: 5222 Nagy-Szivárvány Alapítvány 2011. év

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben