Közhasznúsági jelentés 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés 2011"

Átírás

1 Adószám: Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január december 31. Budapest, 2012.ápr.03. A gazdálkodó képviselője P.h. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2 -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló főbb adatai az alábbiak: Számviteli beszámoló adatai Mérleg adatai Beszámoló sor (EFt) Tárgyév A. Befektetett eszközök 901 I. Immateriális javak 0 II. Tárgyi eszközök 901 III.Befektetett pénzügyi eszközök 0 B. Forgóeszközök I. Készletek 0 II. Követelések 0 III.Értékpapírok 7229 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke 0 I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 III.Tőketartalék IV. Eredménytartalék 0 V. Lekötött tartalék 0 VI. Értékelési tartalék 0 E. Céltartalékok 0 F. Kötelezettségek 102 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 III.Rövid lejáratú kötelezettségek 102 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN Közhasznú eredménykimutatás adatai Összes közhasznú tevékenység bevétele 1812 Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapítótól 0 - központi költségvetésből 0 - helyi önkormányzattól 0 - egyéb 1470 Pályázati úton elnyert támogatás 0 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 Tagdíjból származó bevétel 0 Egyéb bevétel 342 Vállalkozási tevékenység bevétele 899 Összes bevétel (A+B) 2711 Közhasznú tevékenység ráfordításai 9778

3 -2- Beszámoló sor (EFt) Tárgyév Anyagjellegű ráfordításai 999 Személyi jellegű ráfordítások 986 Értékcsökkenési leírás 197 Egyéb ráfordítások 7596 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások 0 Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1162 Anyagjellegű ráfordítások 675 Személyi jellegű ráfordítások 389 Értékcsökkenési leírás 98 Egyéb ráfordítások 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások 0 Összes ráfordítás Adózás előtti vállalkozási eredmény -263 Adófizetési kötelezettség 0 Tárgyévi vállalkozási eredmény -263 Tárgyévi közhasznú eredmény Tájékoztató adatok Személyi jellegű ráfordítások 1652 Bérköltség 826 bérköltségből: megbízási díjak 826 bérköltségből: tiszteletdíjak 0 Személyi jellegű egyéb kifizetések 549 Bérjárulékok 277 A szervezet által nyújtott támogatások Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges. 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség Székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út Azonosító adatok Adószám: Nyilvántartásba vételi végzés: 8.Pk.63292/1990/1, Közhasznú végzés száma: 12.Pk.63292/1990/13,

4 Az Alapítvány közhasznú tevékenysége 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. tudományos tevékenység, kutatás, 3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés A szervezet vezetése Az alapítvány képviselőjének neve, lakóhelye: Dr. Mészáros Zsolt, 2030 Érd, Betonozó u Foglalkoztatottak Az Alapítvány 1 főt foglalkoztat megbízás keretében. 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: Vagyoni helyzet alakulása Változás Megnevezés (EFt) Előző év Tárgyév Értékben %-ban Induló tőke 15,500 15, Tőkeváltozás Vállalkozási eredmény ,00 Közhasznú tevékenység eredménye Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához A társaság eszközei között kimutatott főbb vagyonelemeket az alábbi táblázat mutatja. A kötelezettségek között 1 fő december havi megbízási díja és annak járuléka szerepel 102 eft összeggel. Megnevezés EFt Ingatlan könyv szerinti értéke 901 Értékpapírok Pénztár 90 Bankszámla egyenleg Lekötött betét Kamatbevételek elhatárolása 0 Összes eszközérték Az Alapítvány mérlegében kimutatott értékpapírok: Befektetési jegy: Dbszám: Vételi árfolyama: i árfolyama: CIB Pénzpiaci Befektetési jegy db Ft/db Ft/db Mérlegértéke: eft Piaci értéke én: eft.

5 -4-4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása Az Alapítvány 93 eft bevételhez jutott a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából. 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A tárgyévi kapott támogatásait mutatja be támogatásonként az alábbi táblázat: Kapott tárgyévi támogatások felsorolása Támogató Személyi jövedelemadó 1%-a 93 Egyéb támogatások 1470 Összesen 1563 Egyéb közhasznú bevételek A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység egyéb bevételei Jogcím Kapott támogatások 1563 Kamatbevételek 249 Összesen 1812 Vállalkozási tevékenység bevételei A vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Vállalkozási tevékenység bevételei Jogcím Bérleti díj bevétele 608 Továbbszámlázott rezsi- és egyéb költség 167 Kamatbevételek 124 Összesen Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet kutatási támogatásra eft-ot fizetett ki, nyári szakmai gyakorlatra 200 eft került kifizetésre. Konferencia részvétel támogatásra, utazási támogatásra kifizetett összeg : eft, mely összegből végelszámolás után 123 eft visszafizetésre került.

6 Vezető tisztségviselők juttatásai -5- A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. Közhasznú tevékenység működési költségei* A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra. Az egyéb ráfordítások között eft kutatási támogatás összege szerepel. Vállalkozási tevékenység ráfordításai A vállalkozási tevékenységének tárgyévi ráfordításait mutatja be az alábbi táblázat: Vállalkozási tevékenység ráfordításai Jogcím Anyagköltségek (irodaszer, energiahordozók, egyéb anyagfelhasználás) 196 Igénybevett szolgáltatások költségei/szállítás,karbantartás,könyvelés,telefonktg / 486 Bankköltség, biztosítás 17 Megbízási díj és járulékai 366 Értékcsökkenési leírás 98 Egyéb ráfordítások/ Összesen A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el. 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. Kiemelt támogatóink:a,pfizer Kft, a Sanofi-Aventis Zrt., a Roche Mo. Kft, és a Nycomed Kft.