KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány Alapításának kelte Alapító:Törökbálint Nagyközségi Önkormányzata Székhelye: 245 Törökbálint Munkácsy M.u.7. Bejegyzés:1.Pk.6.49/24/2.Pest Megyei Bíróság AK nyilv. szám alatt Közhasznúsági nyilvántartásba vétel: Pk... szám alatt Jogerőre emelkedés kelte: Közhasznú fokozata: közhasznú szervezet Cél szerinti tevékenysége: közbiztonsági védelmi tev. A közhasznú alapítványhoz való csatlakozás lehetősége nyitott. Alapításának célja: Alapító Okirat szerint közbiztonságvédelémi tev. A jogszabály által közhasznúnak minősített tevékenység végzése az Alapító Okirat részletezése szerint, ilyenek: A közhasznú alapítvány kezelője 3 tagú kuratórium. Elnöke és az alapítvány képviselője: Vokány Attila Tagjai: Vokány Attila Heiszer Henrik Kalló Ferenc Az alapítvány kuratóriumának működése felett az ellenőrzést az alapító megbízásából 2 fős Felügyelő Bizottság látja el. A tárgyévben a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság létszáma, személyi összetétele nem változott. : 2.) 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló A közhasznú közalapítvány 24. évben kezdte meg működését. A felmerült költségek, ráfordítások a közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódnak. A 212. évi, közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegadatai: (ezer forintban) ESZKÖZÖK FORRÁSOK A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. Immat. javak I. Induló tőke II. Tárgyi eszközök II. Tőkeváltozás III. Befektetett püi eszközök III. Lekötött tartalék

2 2 IV. Tárgyévi közhasznú e B. Forgóeszközök V. Tárgyévi vállalkozási er. I. Készletek E. Céltartalék II. Követelések F. Kötelezettség III. Értékpapírok II. Hosszú lejár. köt IV. Pénzeszközök III. Rövid lejáratú köt. C. Aktív időbeli elhat. G. Passzív időb.elh 67ESZKÖZÖK FORRÁSOK évi közhasznú tevékenység eredménykimutatásának főbb adatai : (ezer forintban) Megnevezés Előző év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapítótól kapott támogatás központi költségvetéstől kapott tám. helyi önkormányzattól kapott tám. szja 1 % bevétele munkaügyi központ támogatása továbbutalási céllal kapott támogatás egyéb bevétel Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek 6. Egyéb bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) B. Összes költség, ráfordítás Ezen belül: közhasznú tevékenység költségei vállalkozási tevékenység költségei C. Adózás előtti eredmény I. Adófizetési kötelezettség J. Tárgyévi közhasznú eredmény

3 3 3.) Közhasznú szervezetnek nyújtott 213. évi támogatások A Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány 213. évi támogatási jellegű bevételei: Központi költségvetésből nyújtott támogatás Alapítók részéről működtetés támogatása: Helyi önkormányzatok részéről támogatás: Gazdasági társaságok részéről: 996,eFt Szja 1 %a (magánszemélyek támogatása) 312,eFt Összes támogatás 138, eft Egyéb bevételek: Banki, egyéb kamatbevételek Egyéb bevételek 63,eFt Összes egyéb bevétel 63 eft 4.) Költségvetési támogatás felhasználása 213. évben a közhasznú alapítvány a.. kapott költségvetési támogatás felhasználásával lett kifizetve: 5.) Kimutatás a vagyon felhasználásáról A közalapítvány vagyona eszközök, források egyező értéke 213. december 31én 1152 eft volt. Eszközökön belül: nyitó áll. záró áll. változás 767 e Ft 1152 e Ft 385 e Ft Befektetett eszk.könyvszerinti értéke Követelések állománya Pénzeszközök záró állománya 767 e Ft 1152 e Ft 385 e Ft Forrás oldalon változás nyitó áll. záró áll. változás Saját tőke állománya 767 e Ft 1152 e Ft 385 e Ft Rövidlej. kötelezettség

4 4 6.) Cél szerinti juttatások kimutatása A közhasznú szervezetnél a tárgyévben közhasznú tevékenységével kapcsolatosan célszerinti juttatás kifizetésére nem került sor. 7.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása A Kuratórium illetve az FB tagjai a közhasznú szervezettől tiszteletdíjban nem részesültek. 8.) Közhasznú tevékenységről rövid szakmai beszámoló Törökbálint, 214.2,25.. Vokány Attila kuratórium elnöke

5 Vállalkozás neve: Törökbálint Közbiztonságáért K Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: AK 2565 nyil A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Normál egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Tétel megnevezése Eszközök (aktívák) Elızı év Elızı év(ek) módosításai a b c d adatok E Ftban Tárgyév 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 11 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 767 e Törökbálint, P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

6 Vállalkozás neve: Törökbálint Közbiztonságáért K Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: AK 2565 nyil A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Normál egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Tétel megnevezése Források (passzívák) Elızı év Elızı év(ek) módosításai a b c d adatok E Ftban Tárgyév 12 D. SAJÁT TİKE I. JEGYZETT TİKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TİKE () 15 III. TİKETARTALÉK 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK 21 F. KÖTELEZETTSÉGEK 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 25 G. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 26 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 767 e Törökbálint, P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

7 Vállalkozás neve: Törökbálint Közbiztonságáért K Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: AK 2565 nyil A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Normál egyszerősített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai a b c d adatok E Ftban Tárgyév 1 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 3 III. EGYÉB BEVÉTELEK IV. ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK 6 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 7 VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 46 8 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII PÉNZÜGYI MŐVELETEK BEVÉTELEI 1 1 IX. PÉNZÜGYI MŐVELETEK RÁFORDITÁSAI 11 B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE 1 12 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY e Törökbálint, P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

8 FİKÖNYVI KIVONAT Törökbálint Közbiztonságáért K 213 Forgalom Fık.szám Megnevezés Tartozik Követel Egyenleg Tartozik Követel KÉSZLETEK 3 3 Segédanyagok 3 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDİBELI PÉNZESZKÖZÖK Pénztár Pénztárszámla Bankszámlák Elszámolási betétszámla Átvezetési számla FORRÁSOK SAJÁT TİKE Jegyzett tıke Eredménytartalék RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Szállítók Belföldi anyag és áruszállítók ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK Nyitómérleg számla KÖLTSÉGNEMEK ANYAGKÖLTSÉGEK Egyéb anyagköltségek IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Karbantartási költségek Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke Véglelgesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök 3 3 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE Alaptev. árbev.támog.civil EGYÉB BEVÉTELEK Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás Költségvetésbıl kapott tám.1%szja PÉNZÜGYI MŐVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke számlaosztály összesen 59 számlaosztály összesen Mindösszesen oldal A program jogos felhasználója: Viola Lászlóné

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS. Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009.

ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS. Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. r ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Közösségi Rádiózásért Egyesület számviteli

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a.

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a. 2. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 1 8 0 6 7 5 9 4 9 1 3 3 5 6 9 0 1 Bejegyzés száma: 5222 Nagy-Szivárvány Alapítvány 2011. év

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben