Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011"

Átírás

1 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: PK /24/ A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 211 Budapest, 212. május 1. P.H.

2 Statisztikai számjel: Segítőszándék Alapítvány Bejegyzés száma: 16.PK /24/ Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolójának erdménykimutatása Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítása Tárgyév a I. b A.Összes közhasznú tevékenység bevét c d e Közhasznú működésre kapott támogatás a) alapítótól 3. 3 b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól 5. 5 d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevéte Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 1 1. II. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 11. III. C. Összes bevétel (A.+B.) IV. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 19. V. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai VI. 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes Ráfordítás ( D.+E. ) VII. G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) 29. VIII. H. Adófizetési kötelezettség 3. IX. I. Tárgy évi vállalkozási eredmény (G.-H.) 31. X. J. Tárgy évi közhasznú eredmény (A.-D.) * A közölt adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

3 Statisztikai számjel: Segítőszándék Alapítvány Bejegyzés száma: 16.PK /24/ Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolójának erdménykimutatása Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) Részletezés TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegű egyéb ráfordítások 1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatás ebből: A Korm.rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Előző év Előző év(ek) módosítása Tárgyév * A közölt adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

4 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: Segítőszándék Alapítvány PK /24/ Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolójának mérlege ( Aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítása Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális Javak II. Tárgyi Eszközök III. Befektetett Pénzügyi Eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Segítőszándék Alapítvány Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 16.PK /24/ Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolójának mérlege ( Passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítása Tárgyév a 19. b D. Saját tőke ( ) c 1747 d e I. JEGYZETT/INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. Tárgyévi eremény Alaptevékenységből ( közhasznú tevékenységből ) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenys E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN *A közölt adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

5 Statisztikai számje Bejegyzés száma: 16.Pk /24/ Segítő Szándék Alapítvány 147. Budapest, Batthyány utca 11/a. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 211. év Budapest, 212. május 1. PH.

6 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 8. A közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. PH.

7 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Segítőszándék Alapítvány 2. Képviselő: Somogyi József 3. Székhely: 147. Budapest, Batthyány utca 11/2 4. Levelezési cím: 147. Budapest, Batthyány utca 11/2 5. Adószám: Közhasznúságú fokozat: közhasznú szervezet Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte : 16.Pk /24/ Nyilvántartási szám: 7. Közhasznúságú fokozat módosítását követően: Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte : 8. A szervezet céljának rövid leírása:

8 211. január 1. - december 31. I. Tartalmi beszámoló: A közhasznú tevékenységében közreműködők tevékenységüket, alkalmazotti munkában végezték melyért pénzbeni, munkabér ellenszolgáltatásban részesültek. Közhasznú tevékenysége során: e Ft vállalkozási bevétel, e Ft vállalkozási kiadás történt e Ft közhasznú bevétel, e Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, mely alapján: 811 e Ft vagyonnövekedés történt. A szervezet a mérlegfordulónapon: e Ft eszközzel rendelkezett, melyből 7 e Ft immateriális javak, 76 e Ft tárgyi eszköz, 183 e Ft követelés, e Ft pénzeszköz. Aktív időbeli elhatárolás 189 e Ft, mely az NCA támogatás/költségelhatárolása. A szervezet a mérlegfordulónapon: e Ft forrást mutat ki, melyből e Ft a saját tőke, 8 e Ft rövidlejáratú szja kötelezettség. Passzív időbeli elhatárolás 264 e Ft, mely az NCA támogatás/bevételi része. A kiadások összetétele és nagysága egyértelműen tükrözi, hogy - az előző évekhez hasonlóan - alaposan megfontolt, takarékos és ésszerű a költséggazdálkodás. II. A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és a tárgy évben is eredményesnek értékelhető. A támogatást a szervezet: Rászoruló magánszemélyek gyógykezelés- és gyógyellátás megsegítésére fordította. Az évben bekövetkezett természeti- és egyéb katasztrófákra tekintettel magánszemélyek ré- szére is nyújtott támogatást. Támogatások részletezése forrásonként: Megnevezés Központi költségvetési szervtől Elkülönített állami pénzalapból Helyi Önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat és szervei Települési önkormányzatok társulásáról NCA visszafizetés Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől e Ft Közhasznú szervezettől Közhasznúként be nem sorolt szervezettől (egyház ) 42 APEH 1 % SZJA 29 Összesen 7159

9 211. január 1. - december 31. III. Cél szerinti juttatások: Megnevezés e Ft Összesen IV. Tagdíj, egyéb bevétel: 1 Egyéb bevétel 2 Kerekítés 3 Bankkamat 4 Megnevezés e Ft Összesen V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése ( tárgyévi összes ráfordítás) Megnevezés e Ft Anyag jellegű ráfordítások 3227 Bérköltség, bérjárulékok, személyi jell.egyéb kifizetések 1368 Beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenése 68 Szociális támogatás 1685 Működésre utalt összeg Összesen 6348 VI. Vezető Tisztségviselőknek nyújtott juttatások Megnevezés e Ft Tiszteletdíj Összesen

10 211. január 1. - december Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A költségvetési támogatás, az alábbi részletezések szerint került felhasználásra: Közhasznú tevékenység bevétele Folyósított központi költségvetési támogatás Helyi Önkormányzattól kapott bevétel APEH 1% Szja Költségvetési támogatás összesen Ft 3 Ft 29 e Ft 293 e Ft Közhasznú tevékenység egyéb bevétele Magánszemélyektől kapott támogatás Jogi személyektől kapott támogatás Közhasznú társaságtól kapott támogatás (egyház ) Bankkamat Közhasznú tevékenység egyéb bevétele összesen e Ft e Ft 42 e Ft e Ft e Ft Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség, bérjárulék, személyi jellegű egyéb kifizetések Beszerzett tárgyi eszköz értékcsökkenése Szociális ráfordítás Költségvetési támogatás felhasználása összesen e Ft e Ft 68 e Ft e Ft e Ft 211.évi közhasznú tevékenység eredménye Költségvetési támogatás összesen Közhasznú tevékenység egyéb bevétele összesen e Ft e Ft Költségvetési támogatás felhasználása összesen e Ft Közhasznú tevékenység eredménye 811 e Ft

11 211. január 1. - december Cél szerinti juttatások kimutatása 211. évben az Alapítvány közvetlenül e Ft szociális támogatást nyújtott.

12 211. január 1. - december A vagyon felhasználása Induló tőke Tőkeváltozás Közhasznú tevékenység eredménye Saját tőke 21.év 3 e Ft 1 47 e Ft 4 e Ft e Ft 211.év 3 e Ft e Ft 811 e Ft e Ft Az Alapítvány induló tőkéje 3 e Ft, ami az alapítás óta nem változott. 211.évben a közhasznú tevékenység eredménye : Az Alapítvány összes bevétele: - ebből közhasznú tevékenység bevétele: Az Alapítvány összes kiadása: - ebből közhasznú tevékenység kiadása: Az Alapítvány forgóeszköze: - ebből: követelés pénzeszköz Az Alapítvány befektetett eszköze: tárgyi eszköz immateriális javak 811 e Ft volt e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 183 e Ft e Ft 83 e Ft 76e Ft 7 e Ft Az Alapítvány aktív időbeli elhatárolása: 189 e Ft * Az "NCA" támogatás-ra már elköltött költségek elhatárolása. Elszámolás 212-ben lesz. Az Alapítvány saját tőkéje: - ebből induló tőke: tőkeváltozás / eredmény: 21. évi közhasznú tevékenység eredménye: Kötelezettségek: Rövid lejáratú kötelezettségek: e Ft 3 e Ft 1447 e Ft 811 e Ft 8 e Ft 8 e Ft Passzív időbeli elhatárolás: 264 e Ft * Az " NCA" támogatás már pü-leg rendezett jóváírása. Elszámolás 212-ben lesz. Budapest, 211. január 22. PH.

13 211. január 1. - december A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Az Alapítvány az alábbiakban részletezett támogatásokat kapta közhasznú tevékenységének folytatására: Megnevezés Központi költségvetési szervtől Elkülönített állami pénzalapból Helyi Önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat és szervei Települési önkormányzatok társulásáról NCA visszafizetés Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől Közhasznú szervezettől Közhasznúként be nem sorolt szervezettől (egyház ) APEH 1 % SZJA e Ft Összesen Egyéb bevétel 2 Kerekítés 3 Bankkamat Megnevezés Egyéb bevétel összesen e Ft Megnevezés e Ft 1 2 Támogatások összesen Egyéb bevétel összesen 7159 Összesen bevétel 14318

14 211. január 1. - december A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A Segítő Szándék Alapítvány 21-ben sem nyújtott pénzbeli támogatást vezető tisztségviselőinek. A bérjárulékok között kimutatásra került összeg, az alkalmazottak bér, adó- és járulék vonzata

15 211. január 1. - december A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Segítő Szándék Alapítvány 211. évben is folytatta az alapszabályban meghatározott tevékenységét. Változatlanul kiemelt jelentőségű cél, a rászoruló magánszemélyek gyógykezelés-és gyógyellátás megsegítése. Azonban a tárgyévben bekövetkezett természeti.és egyéb katasztrófákra tekintettel segítette a károsult magánészemélyeket. A kiadások összetétele és nagysága nagyon megfontolt és ésszerű. Hasonlóan az előző évekhez törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására. A Segítő Szándék Alapítvány a mérlegfordulónapon, 8 e Ft köteletettséget tart nyilván, mely az előző év szja elszámolása, s melyet a fordulónap után azonnal rendezni kíván. A Segítő Szándék Alapítvány 211-ben sem folyatott vállalkozási célú tevékenységet.

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a.

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a. 2. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 1 8 0 6 7 5 9 4 9 1 3 3 5 6 9 0 1 Bejegyzés száma: 5222 Nagy-Szivárvány Alapítvány 2011. év

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány. A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10

A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány. A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10 A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10 Statisztikai számjel: 18666777-9133-569-13 (adószám, csekkszámlaszám) 18666777-1-13 Cégjegyzék

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető szervezetek részére

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető szervezetek részére Adószám: 19661414-1-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány 1171 Budapest, Borsfa u. 55. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető szervezetek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben