Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány Budapest, Báróczy utca 15/a.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a."

Átírás

1 2. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 5222 Nagy-Szivárvány Alapítvány év Keltezés: Budapest, január 11. *A közölt adatok könyvvizsgálattal alátámasztva.

2 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: Nagy-Szivárvány Alapítvány Sorsz ám Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolójának erdménykimutatása Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítása Tárgyév a b c d e I. A.Összes közhasznú tevékenység bevét évhez 1 1. Közhasznú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől MÁK 4 c) helyi önkormányzattól Főv. Önk 5 d) egyéb Magánsz., Jogi sz Pályázati úton elnyert támogatás Szakmai, Gyakorl.pály.,BTM pály Közhasznú tevékenységből származó bevétel OM tám Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel NAV 1%., kapott kamat II. B. Vállalkozási tevékenység bevétele III. C. Összes bevétel (A.+B.) IV. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások V. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 26. VI. F. Összes Ráfordítás ( D.+E. ) VII. G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) VIII. H. Adófizetési kötelezettség IX. I. Tárgy évi vállalkozási eredmény (G.-H.) X. J. Tárgy évi közhasznú eredmény (A.-D.) Keltezés: Budapest, január 11. PH. Kuratórium elnöke

3 * A közölt adatok könyvvizsgálattal alátámasztva. Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: Nagy-Szivárvány Alapítvány Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolójának eredménykimutatása Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) adatok E Ft-ban TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Részletezés Előző év Előző év(ek) Tárgyév A. Személyi jellegű egyéb ráfordítások 48 módosítása Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatás ebből: A Korm.rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Keltezés: Budapest, január 11. PH. * A közölt adatok könyvvizsgálattal alátámasztva.

4 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolójának mérlege ( Aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) Sorszám a A tétel megnevezése b Előző év 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális Javak II. Tárgyi Eszközök III. Befektetett Pénzügyi Eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) c Előző év(ek) módosítása d adatok E Ft-ban Tárgyév e Keltezés: Budapest, január 11. *A közölt adatok könyvvizsgálattal alátámasztva.

5 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 5222 Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolójának mérlege ( Passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) adatok E Ft-ban a b c d e 19. D. Saját tőke ( ) I. JEGYZETT/INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. Tárgyévi eremény Alaptevékenységből ( közhasznú tevékenységből ) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, január 11. *A közölt adatok könyvvizsgálattal alátámasztva.

6 év Nagy Szivárvány Alapítvány Sorszám Megnevezés Főkönyv Számlaszám Szállító Beszerzés kelte Leírási kulcs Beszerzéskori érték Elszámolt. Tárgy évi Halmozott Nettó érték 1 Intarzia Nonprofit Kft részes ,00% Összesen év Nagy Szivárvány Alapítvány Sorszám Megnevezés Főkönyv Számlaszám Szállító Beszerzés kelte Leírási kulcs Beszerzéskori érték Elszámolt. Tárgy évi Halmozott Nettó érték 1 Jövő Záloga TISZK részes ,00% Összesen * A szervezet vásárolt részesedéseire értékvesztést nem számolt el. Azok a bekerülési értéken kerültek kimutatásra év Nagy Szivárvány Alapítvány Sorszám Megnevezés Főkönyv Számlaszám Szállító Beszerzés kelte Leírási kulcs Beszerzéskori érték Elszámolt. Tárgy évi Halmozott Maradványérték 1 Iphone 4,16GB/SL Tel.kész Magyar Telekom Nyrt % Összesen * elszámolás *14,5% fők év Nagy Szivárvány Alapítvány 1449 Sorszám Megnevezés Főkönyv Számlaszám Szállító Beszerzés kelte Leírási kulcs Beszerzéskori érték Elszámolt. Tárgy évi Halmozott Maradványérték 1 Iphone 4,16GB/SL Tel.kész Magyar Telekom Nyrt % Összesen

7 év Nagy Szivárvány Alapítvány Sorszám Megnevezés Főkönyv Számlaszám Szállító Beszerzés kelte Leírási kulcs Beszerzéskori érték Elszámolt. Tárgy évi Halmozott Maradványérték 1 Iphone 4,16GB/SL Tel.kész Magyar Telekom Nyrt % Összesen * elszámolás *14,5% fők év Nagy Szivárvány Alapítvány 1449 Sorszám Megnevezés Főkönyv Számlaszám Szállító Beszerzés kelte Leírási kulcs Beszerzéskori érték Elszámolt. Tárgy évi Halmozott Maradványérték 1 Iphone 4,16GB/SL Tel.kész Magyar Telekom Nyrt % Összesen fők 2011.év Nagy Szivárvány Alapítvány 572 Sorszám Megnevezés Főkönyv Számlaszám Szállító Beszerzés kelte Leírási kulcs Beszerzéskori érték Elszámolt. Tárgy évi Halmozott Maradványérték 1 Irattáska Tesco Globál kft ,00% Összesen Összesen 2011.év

8 Tőkeváltozás analitika Év T / Veszteség K / Nyereség Tőkeváltozás Ezer forintban 2004.év év év év év év év év

9 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 5222 Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznú jelentése év Keltezés: Budapest, január 11.

10 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 8. A közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. PH.

11 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Nagy-Szivárvány Alapítvány 2. Képviselő: Véghelyi Péter 3. Székhely: 4. Levelezési cím: 5. Adószám: Közhasznúságú fokozat: közhasznú szervezet Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte : 12.Pk / november 17. Nyilvántartási szám: Közhasznúságú fokozat módosítását követően: kiemelten közhasznú szervezet Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte : 12.Pk /1994/ április 22. A közhasznúságú fokozat módosításban névelírás történt. A nyilvántartási ügyben meghozott kijavító végzés száma, kelte: 12.Pk /1994/ október A szervezet céljának rövid leírása: Az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási tevékenység támogatása, kiemelten a tanulási- és beilleszkedési zavarokkal küzdő, a Közoktatási Törvény alapján a " más fogyatékosság " kategóriájába tartozó, valamint a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését és oktatását ellátó:nagy-szivárvány Alapítvány Gimnáziuma,Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola tevékenységének fenntartása, működtetése. Budapest, január 11. PH.

12 Közhasznú jelentése január december 31. I. Tartalmi beszámoló: Az oktatás közhasznú tevékenységében közreműködők tevékenységükért díjazásban részesültek. Egy fő munkavállaló és egy megbízásos jogviszonyban látta el munkáját. Közhasznú tevékenysége során: 0 e Ft vállalkozási bevétel, 0 e Ft vállalkozási kiadás történt e Ft közhasznú bevétel, e Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, mely alapján: e Ft vagyoncsökkenés történt. A csökkenést a szervezet rövidlejáratú kölcsönből finanszírozta. A szervezet a mérlegfordulónapon: e Ft eszközzel rendelkezett, melyből 122 e Ft tárgyi eszköz, 360 e Ft befektetett pénzügyi eszköz, 52 e Ft szja követelés, 88 e Ft pénzeszköz, valamint e Ft aktív időbeli elhatárolás. A szervezet a mérlegfordulónapon: e Ft forrást mutat ki, melyből: e Ft a saját tőke, 9 e Ft rövidlejáratú szállítói, 5 e Ft nyugdíjbizt.jár. kötelezettség, továbbá a 15410/12/2010. és a 15410/16/2011.sz végzésekben előírásra került jogtalan támogatás igénylésének hátralékaiból összesen: e Ft, valamint a felvett e Ft kölcsön összegeiből adódik. A kiadások összetétele és nagysága egyértelműen tükrözi, hogy - az előző évekhez hasonlóan - bár alaposan megfontolt, takarékos és ésszerű a költséggazdálkodás történt, bizonyos kiadások radikális csökkentését kell előirányozni a következő év(ek)re. A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és a tárgy évben is eredményesnek értékelhető. A támogatást a szervezet: a Nagy-Szivárvány Alapítvány Gimnáziuma,Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI oktatási célkitűzéseinek megvalósítására fordította. II. Támogatások részletezése forrásonként: Sorszám Megnevezés e Ft Központi költségvetési szervtől Elkülönített állami pénzalapból Helyi Önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat és szervei Települési önkormányzatok társulásáról NCA visszafizetés Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől Közhasznú szervezettől Közhasznúként be nem sorolt szervezettől APEH 1 % SZJA Összesen Budapest, január 11. PH.

13 Közhasznú jelentése január december 31. III. Cél szerinti juttatások: Sorszám Megnevezés e Ft /2011. (V.18.)NEFMI rend BTM tan.támogatására fordított ráf. 17/2010. Isk.gyak.oktatás támogatása OKM. 16/2011. Isk.gyak.oktatás támogatása OKM Összesen 1852 IV. Tagdíj, egyéb bevétel: Sorszám Megnevezés e Ft Egyéb bevétel Kerekítés Bankkamat 27 Összesen 27 V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése ( tárgyévi összes ráfordítás) Sorszám Megnevezés e Ft Anyag jellegű ráfordítások Bérköltség, bérjárulékok, személyi jell.egyéb kifizetések Beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenése Szociális támogatás Működésre utalt összeg Összesen VI. Vezető Tisztségviselőknek nyújtott juttatások Sorszám Megnevezés e Ft 0 Összesen 0 Budapest, január 11. PH.

14 3. Közhasznú jelentése január december 31. Kimutatás a költségvetési támogatás bevételéről és felhasználásáról A költségvetési támogatás, az alábbi részletezések szerint került felhasználásra: Közhasznú tevékenység bevétele Folyósított központi költségvetési támogatás Folyósított központi költségvetési támogatás Minisztérium Helyi Önkormányzattól kapott bevétel Költségvetési támogatás összesen Közhasznú tevékenység egyéb bevétele Magánszemélyektől kapott támogatás Jogi személyektől kapott támogatás Közhasznú tevékenységre megnyer pályázati támogatás NAV 1% támogatás Bankszámla kamat bevétele Közhasznú tevékenység egyéb bevétele összesen Közhasznú tevékenység ráfordításai e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 208 e Ft 26 e Ft e Ft Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség, bérjárulék, személyi jellegű egyéb kifizetések Beszerzett tárgyi eszköz értékcsökkenése Nagy-Szivárvány Alapítvány GSzKI működésére átutalt összeg e Ft e Ft 51 e Ft e Ft Szociális ráfordítás 244 e Ft Határozat szerinti visszafizetés rendkív.ráf-ként e Ft Költségvetési támogatás felhasználása összesen e Ft 2011.évi közhasznú tevékenység eredménye Költségvetési támogatás összesen Közhasznú tevékenység egyéb bevétele összesen Költségvetési támogatás felhasználása összesen Közhasznú tevékenység eredménye e Ft e Ft e Ft e Ft Budapest, január 11. PH.

15 Közhasznú jelentése január december Cél szerinti juttatások kimutatása évben az Alapítvány közvetlenül 244 e Ft szociális támogatást nyújtott. A szociális támogatás magánszemélyek részére ( diákok ) 194 e Ft, míg a "Balázs Mester Alapítvány " részére 50 e Ft összegű volt. Továbbá célszerinti felhasználásként számolta el a pályázati támogatások felhasználását, az alábbiak szerint: 24/2011. (V.18.)NEFMI rend BTM tan.támogatására fordított ráf /2010. Isk.gyak.oktatás támogatása OKM /2011. Isk.gyak.oktatás támogatása OKM 102 Összesen 1852 Budapest, január 05. PH.

16 Közhasznú jelentése január december A vagyon felhasználása Induló tőke Tőkeváltozás Közhasznú tevékenység eredménye Saját tőke Az Alapítvány induló tőkéje 30 e Ft, ami az alapítás óta nem változott évben a közhasznú tevékenység eredménye : Az Alapítvány összes bevétele: - ebből közhasznú tevékenység bevétele: Az Alapítvány összes kiadása: - ebből közhasznú tevékenység kiadása: 2010.év 30 e Ft e Ft 812 e Ft 660 e Ft e Ft volt e Ft e Ft e Ft e Ft 2011.év 30 e Ft 660 e Ft e Ft e Ft Az Alapítvány forgóeszköze: - ebből: követelés pénzeszköz Az Alapítvány befektetett eszköze: tárgyi eszköz befektetett pénzügyi eszköz Az Alapítvány aktív időbeli elhatárolása: 134 e Ft 52 e Ft 88 e Ft 482 e Ft 122 e Ft 360 e Ft e Ft * Az aktív időbeli elhatárolás a tárgy évben pénzügyileg rendezett, de a következő évet érintő költség ként felmerült 2012.évi tagdíj, és visszafizetésre kerülő jogtalan támogatás összegeit mutatja. Az Alapítvány saját tőkéje: - ebből induló tőke: tőkeváltozás / eredmény: évi közhasznú tevékenység eredménye: Kötelezettségek: Rövid lejáratú kötelezettségek: Passzív időbeli elhatárolás: e Ft 30 e Ft 660 e Ft e Ft e Ft e Ft 0 e Ft *A passzív időbeli elhatárolás nem volt. Budapest, január 11. PH.

17 Közhasznú jelentése január december A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Az Alapítvány az alábbiakban részletezett támogatásokat kapta közhasznú tevékenységének folytatására: Sorszám Sorszám Sorszám 1 2 Megnevezés e Ft Központi költségvetési szervtől Elkülönített állami pénzalapból 0 Helyi Önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat és szervei 0 Települési önkormányzatok társulásáról 0 Pályázati támogatás APEH 1 % SZJA 207 Bankkamat Közhasznú tevékenységre kapott Minisztériumi támogatás Összesen Egyéb bevétel 8773 Kerekítés Megnevezés e Ft Összesen 8800 Megnevezés e Ft Támogatások összesen Egyéb bevétel összesen 8800 Összesen bevétel Budapest, január 11. PH.

18 Közhasznú jelentése január december A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A Nagy-Szivárvány Alapítvány 2011-ben sem nyújtott pénzbeli támogatást vezető tisztségviselőinek. A bérjárulékok között kimutatásra került összeg: a munkavállaló és a megbízási jogviszonban foglalkoztatottak bér-és járulékait, a telefonköltség járulékfizetési kiadásait tartalmazza. Budapest, január 05. PH.

19 Közhasznú jelentése január december A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Nagy-Szivárvány Alapítvány évben is folytatta az alapszabályban meghatározott tevékenységét. Változatlanul kiemelt jelentőségű cél, a tanulási- és beilleszkedési zavarokkal küzdő, hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése és oktatása. A 2011-ben megkapott támogatásokat a Nagy-Szivárvány Alapítvány Gimnáziuma, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI oktatási célkitűzéseinek maradéktalan megvalósítására fordította. A támogatások igénylésére-és felhasználásra kapott összegek központi ellenőr-, zése során feltárt "jogtalan" igénylés összegeit részletfizetéssel részben rendezte a szervezet. Aktív időbeli elhatárolásban a következő évben rendezendő "maradvány" értékek kimutatásra kerültek. A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt és ésszerű. Hasonlóan az előző évekhez törekedtek a takarékosságra valamint bizonyos költségek radikális csökkentésére. A Nagy-Szivárvány Alapítvány a mérlegfordulónapon, e Ft köteletettséget tart nyilván. A kötelezettségből: 9 e Ft szállítói tartozás 5 e Ft Nyugdíjbizt.járulék tartozás 663 e Ft 15410/12/2010.sz visszafiz-re köt.végzés maradványa, 381 e Ft 15410/16/2011.sz visszafiz-re köt.végzés maradványa, e Ft szerződés alapján kapott kölcsön. A Nagy-Szivárvány Alapítvány 2011-ben vállalkozási célú tevékenységet nem folytatott. Budapest, január 11. PH.

20 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 5222 Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója Pályázatok, támogatások analitika Sorsz. Projectszám Megnevezés Összeg Főkönyv 1. 24/2011 BTM gyerekek támogatása /2010 Isk.Gyak.okt.támogatás (2010-ről) /2011 Isk.Gyak.okt.támogatás Budapest, január 11.

21 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 5222 Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója Nagy-Szivárvány Alapítvány Átadott támogatások analitika Sorsz. Főkönyv Megnevezés Összeg Műk.Fennt.tám. GSzKI-nak /2011.(V.18.)NEFMI rend Szakmai vizsga lebonyolításához támogatás Ft Iskolai gyakorlati oktatás lebonyolítás.tám Budapest, január 11.

22 Statisztikai számjel: Nagy-Szivárvány Alapítvány Bejegyzés száma: 5222 Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója Nagy-Szivárvány Alapítvány Visszafizetett támogatások analitika Sorsz. Főkönyv Megnevezés Összeg /12/2010.sz végzés visszafizetése /16/2011.sz végzés visszafizetése Budapest, január 11. PH.

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben