KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság"

Átírás

1 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Közhasznú Társaság Cg jogutódja közhasznú egyéb szervezet megnevezése 9022 Győr, Czuczor G. u. 17. címe

2 Statisztikai számjel: Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) adatok E Ft-ban Sorszám (ek) módosításai a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak érték 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök érték 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 09. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK sorból: Követelések értékelési különbözete sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14. III.ÉRTÉKPAPÍROK sorból: Értékpapírok értékelési különbözete 16. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) P.H. A vállalkozás (képviselője)

3 Statisztikai számjel: Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A" változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) Adatok E Ft-ban Sorszám (ék) módosításai a b c d e 19. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 22. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( - ) 23. III. TŐKETARTALÉK 24. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 27. ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28. Valós értékelés értékelési tartaléka 29. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 31. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37. G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) P.H. A vállalkozás (képviselője)

4 2 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Sor- ek A tétel megnevezése szám a. b. c. d. e. I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmény értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek 411 XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény 411 E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény

5 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE ÉV Sor- ek A tétel megnevezése szám a. b. c. d. e. 1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDŐBELI ELHAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZ D. SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. i eredm.(közhasznú tev.-ből) VI. i eredmény vállalk. tev.-ből E. CÉLTARTALÉKOK 20. F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHAT FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ

6 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Megnevezés ek A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel (pü,rendkívüli,poz.készl.áll.vált.) B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások (neg. készlet áll.vált.) Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E)

7 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Megnevezés ek G. Adózás előtti eredmény (C-F) H. Adófizetési kötelezettség I. i vállalkozási eredmény (B-E-H) J. i közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Ebből: - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések 8610 Ebből: - megbízási díjak Bérjárulékok 8478 B. A szervezet által nyújtott támogatások Ebből: az e rendelet 16. (5) bek. szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott.