Közhasznúsági jelentés 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés 2011."

Átírás

1 Adószám: Cégjegyzék szám: Budapest Városligeti fasor Fordulónap: Beszámolási időszak: Budapest, május 02. P.h. A társaság képviselője

2 -2- Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 2. A szervezet bemutatása 2.1. Tevékenység általában 2.2. Közhasznú tevékenység 2.3. A szervezet vezetése 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 4.1. Bevételek Kapott támogatások Pályázati úton elnyert támogatások Tagdíjból származó bevételek Közhasznú tevékenység bevételei Egyéb közhasznú bevételek 4.2. Kiadások Cél szerinti juttatások Vezető tisztségviselők juttatásai 4.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése 5. Köszönetnyilvánítás 5.1. Köszönet a támogatóknak

3 -3-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló főbb adatai az alábbiak: A Befektetett eszközök értéke: e Ft. Ezen belül az immateriális javak értéke eft, tárgyi eszközök e Ft értékkel szerepelnek a Társaság beszámolójában. A Társaság befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. A Forgóeszközök értéke: e Ft, melyből a követelések értéke e Ft, pénzeszközök értéke: e Ft. Követelések értékéből e Ft a vevőkövetelés, melyhez e Ft értékvesztés kapcsolódik. A Társaság készletekkel és értékpapírokkal nem rendelkezik. Aktív időbeli elhatárolások értéke: 245 e Ft, mely költségek, és bevételek elhatárolását jelenti. Eszközök összesen: e Ft A saját tőke értéke: e Ft Összetevői: Jegyzett tőke, induló tőke e Ft Közhasznú tevékenységből származó eredménytartalék e Ft Vállalkozási tevékenységből származó eredménytartalék e Ft Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye e Ft A Kötelezettségek értéke: e Ft A kötelezettségek értékéből 404 e Ft a belföldi szállítók felé tartozás. Passzív időbeli elhatárolások értéke: e Ft A passzív időbeli elhatárolások értékéből e Ft bevétel elhatárolás, mely a tárgyévet követő időszak működési költségeinek fedezetére szolgál. Források összesen: e Ft A közhasznú tevékenység bevétele: e Ft, ráfordítása: e Ft, így a közhasznú tevékenységből származó eredmény 0 e Ft. A társaság évben vállalkozási tevékenységet is folytatott, melynek bevétele e Ft. A vállalkozási tevékenység ráfordításai: e Ft. Vállalkozási tevékenység eredménye: e Ft.

4 -4- Számviteli beszámoló adatai Beszámoló sor (EFt) Tárgyév Mérleg adatai A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 245 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III.Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN Eredménykimutatás adatai Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 907 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei 81 Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 81 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások

5 -5- Beszámoló sor (EFt) Tárgyév RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség 106 ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Közhasznú eredménykimutatás adatai Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapítótól - központi költségvetésből - helyi önkormányzattól - egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel (A+B) Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai 776 Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 43 Egyéb ráfordítások 807 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 100 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás Adózás előtti vállalkozási eredmény Adófizetési kötelezettség 106 Tárgyévi vállalkozási eredmény Tárgyévi közhasznú eredmény 0 Összes eredmény Tájékoztató adatok Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség bérköltségből: megbízási díjak bérköltségből: tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok A szervezet által nyújtott támogatások

6 -6-2. A szervezet bemutatása 2.1. Tevékenység általában A MAGYAR ÉLŐZENE Művészeti Közhasznú Társaság évben jött létre. A Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon 2005.október 01. napján a Cg cégjegyzékszámon került bejegyzésre dátummal módosította alapító okiratát, mely szerint a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 365. (3) bekezdése alapján nonprofit korlátolt felelősségű, és közhasznú jogállású társaságként működik tovább. Az egyszerű átalakulás cégbejegyzésének napja Megváltozott cégjegyzékszám: A társaság közhasznú céljai: az élőzene, így különösen a könnyű-, szórakoztató-, népi-, és cigányzene elterjedésének, népszerűsítésének elősegítése, támogatása. A társaság közhasznú fő tevékenysége: 9001 Előadóművészeti tevékenység. Főbb közhasznú tevékenységek: - szakmai oktatás alkotóművészet m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 9499 A társaság üzletszerű tevékenységei: - hangfelvétel készítése, kiadása zene, -videofelvétel kiskereskedelme Közhasznú tevékenység A szervezetnek évben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez tartozó TÁMOP /10-1/KMR azonosító számú támogatói okirat alapján szerződéses jogviszonya jött létre. Ez a pályázat Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek támogatására irányult, melynek finanszírozása az Európai Unió támogatásával valósult meg. A szerződésben vállalt projekt megvalósítási időtartama 14 hónap volt, kezdési időpont június 01., befejezési időpont július 31. A támogatási szerződés hatályba lépése azonban december 15., ezért a projektet nem tudtuk a pályázatnak megfelelően június 01-vel megkezdeni. A tervezett programokat az

7 -7- együttműködő oktatási intézmények már nem tudták beilleszteni a folyamatban lévő 2010/2011. tanévbe. A legkorábbi kezdő dátum a 2011/2012. tanév indulásától, szeptemberétől lett volna lehetséges júliusában benyújtott hosszabbítási kérelmünk alapján 6 hónap hosszabbítási időt kaptunk, melynek megfelelően február 29.-ig kellett volna a projektet megvalósítani, lezárni. A fentiek alapján a projektet a Támogatási Szerződésben előírt határidőig rajtunk kívülálló okokból nem voltunk képesek megvalósítani, így november 21-én kezdeményeztük a Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. A Támogatási Szerződés megszűnéséig a társaságunknak a megvalósítás érdekében költségei merültek fel A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők adatai az alábbiak: A társaság ügyvezetője: Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére, ügyeinek intézésére. A társaság cégvezetői: - Esze Jenő - Póka Egon - Sebők Gabriella - Dr Békés Gergely A felügyelő bizottság tagjai: - Katonáné Kállai Katalin - Dr Niklai Ákos - Szűcs András A társaság könyvvizsgálója: AUDITEM Kft Budapest, Brassó u.6/b. Kamarai nyilvántartási száma: Makláriné Radics Eszter kamarai tagsági száma: A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A szervezet által végzett közhasznú tevékenység: előadóművészeti tevékenység, a végzett vállalkozási tevékenység: Dalok.hu internetes portál üzemeltetése. Tevékenységeiből befolyt árbevétel: e Ft, míg a támogatásból kapott összeg e Ft volt. Egyéb bevételei: 33 e Ft, pénzügyi bevétel 81 e Ft így az összes bevétel: e Ft.

8 -8- A tevékenységeivel kapcsolatos összes ráfordítása: e Ft volt, melyből 7,3 % a közhasznú tevékenységet, 92,7 % a vállalkozási tevékenységet terhel. Az összes ráfordításból a személyi jellegű ráfordítások 66,2 % - ot tesznek ki. Az eredmény: e Ft a vállalkozási tevékenységéből, 0 e Ft a közhasznú tevékenységből származik. 4. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 4.1. Bevételek Kapott támogatások MSZSZ-EJI-től kapott támogatás működésre: ebből közhasznú tevékenység finanszírozására: vállalkozási tevékenység finanszírozására: e Ft e Ft e Ft Pályázati úton elnyert támogatások Társaságunk az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez tartozó TÁMOP /10-1/KMR azonosító szerződés alapján december 15-én megítélt támogatása Ft, melyből előlegként február 3-án Ft-ot megkaptunk. A 2.2. pontban említett okok, a Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése miatt november 07-én a kapott előleget visszautaltuk. Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. Közhasznú tevékenység bevétele A fent említett pályázat megvalósításához kapcsolódó költségek finanszírozásához kapott támogatás e Ft volt. Egyéb közhasznú bevételek

9 -9- A szervezet által a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen realizált bevétele nem volt Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott. Vezető tisztségviselők juttatásai Vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan: Dalok.hu internetes kulturális portál üzemeltetésével megbízott vezető éves munkadíja: e Ft volt A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A Társaság közhasznú tevékenysége 2011-ben a 2.2. pontban ismertetett pályázat megvalósításával függött össze. Az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket egyéb támogatásból finanszírozta. 5. Köszönetnyilvánítás 5.1. Köszönet a támogatóknak A ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy egyéb segítséget nyújtott.