CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA"

Átírás

1 CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címe: 893 Csesztreg Petőfi u. 2. adószáma: KSH száma: cégbírósági bejegyzés száma: B/ A társaságot Csesztreg Község Önkormányzata alapította közhasznú társaságként február 1-i hatállyal. Működését Ft-os jegyzett tőke összeggel kezdte meg, melyből Ft-ot az alapító készpénz, Ft-ot pedig a tervezett tevékenység folytatásához szükséges eszközök rendelkezésre bocsátásával biztosított a társaság részére az alapítással egyidejűleg. A Csesztreg Község Önkormányzata, mint a Társaság 100 %-os tulajdonosa a június 15-i cégnyilvántartásba vételi időponttal értékesítette 51 %-nyi tulajdonrészét Kovács Károly részére július 22. napján megtörtént Cégbírósági Bejegyzéssel 41%-ban tulajdonos Kovácsné Kocsi Zsuzsanna. Ezzel együtt az ügyvezető feladatok ellátásával a taggyűlés Kovács Károlyt bízta meg öt éves időtartamra. A társaság cél szerinti tevékenysége: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Tudományos tevékenység, kutatás Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális örökség megóvása Műemlékvédelem Természetvédelem, állatvédelem Környezetvédelem Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Emberi és állampolgári jogok védelme Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével Fogyasztóvédelem Rehabilitációs foglalkoztatás Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése Euro-atlanti integráció elősegítése Közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások Bűnmegelőzés és áldozatvédelem

2 CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. A társaság év során az Alapító okiratban foglaltak szerinti közhasznú tevékenységet, és vállalkozási tevékenységet egyaránt végzett A számviteli rendszer bemutatása A CSESZT REGÉLŐ Kft. könyvelését külső könyvelő iroda - a KÖNYVTET Gazdasági Tanácsadó Kft. - végzi megfelelő szakmai tapasztalattal. Ez vonatkozik a teljes főkönyvi, pénzügyi rendszer, a bérszámfejtés, valamint részben a foglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátására, gazdasági tanácsadásra. A társaságnál alkalmazott alapvető számviteli szabályok: A társaság a Számviteli törvényben meghatározott nyilvántartási kötelezettségeknek megfelelően könyveli gazdasági eseményeit. Az Éves beszámolóban az eredményét a 224/2000. (XII.19) Kormányrendeletben foglalt előírások szerint vezeti le. A társaság kiemelten közhasznú, amely mentesíti a társasági adó fizetési kötelezettsége alól. A nyilvántartásokban ennek megfelelően külön mutatja ki a közhasznú, illetve a nem közhasznú tevékenységei bevételét és költségét. A befektetett eszközök értékelése a számviteli törvényben megfogalmazott alapvetések alapján történik, kivéve a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolását, melyre az adózási jogszabályok szerint kerül sor. A társaság anyag- és alkatrészraktár hiányában, készleteket alapvetően azonnali felhasználásra vásárol, így azonnal költségként kerülnek elszámolásra. A társaság számviteli politikája szerint a gazdálkodási évek végén leltár készül, s annak tartalma kerül könyvelésre a 2. számla osztályban év végén. Az egyéb eszközök értékelése tekintetében a Számviteli törvényben meghatározott értékelési alapelvek az irányadók. A társaság éves beszámolójának egyes táblázataihoz az alábbi kiegészítéseket célszerű bemutatni a megfelelő információnyújtás érdekében.

3 1. számú táblázat Kimutatás a befektetett eszközökről Adatok EFt-ban Sor- Bruttó érték Értékcsökkenés részletezése Nettó érték szám Mérlegtételek Nyitóáll. Növekedés Csökkenés Záróáll. Nyitóért. Tervszer. Terv.felüli Halmozott Nyitóáll. Záróáll. a b c d e f g h i j k l 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Alapítás-átszervezés aktívált értéke 08. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, gépek, járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek 14. III.Befektetett pénzügyi eszközök ( sorok) Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszúlejáratú bankbetétek

4 Társasági adófizetési kötelezettség kiszámítása Cég megnevezése: Cseszt Regélő Közhasznú Társaság Adóév: Megnevezés Összeg Ft Összeg (EFt) Főkönyv szerinti vállalkozási Adózás előtti eredmény Adóalap növelő tételek Adóalap csökkentő tételek Adóalap Társasági adó 16% Különadó 4% 0 0 Adómentességek 0 0 Adókedvezmények 0 0 Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Osztlékfizetés Mérleg szerinti eredmény Mellékszámítások Adóalap növelő tételek értékcsökkenés Sztv szerinti Adóalap csökkentő tételek értékcsökkenés TAO szerinti Csesztreg, május 14.

5 TAO növelők Értékcsökkenés SZTV szerint TAO növelő és csökkentő tételek részletezése TAO csökkentők Értékcsökkenés TAO szerint Leltári szám Összeg Leltári szám Összeg Összesen Összesen Kisértékűek Kisértékűek Összesen Összesen Korábbi évek beruházási kedvezménye miatt 124/ / összesen / összesen Összesen Csesztreg, május 25.

6 Eredménykimutatás elemzése "CSESZT REGÉLŐ" Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft adatok Ft-ban Sor- Előző év Tárgyév Különböze Index A tétel megnevezése szám t (d-c) (d/c*100) a b c d e f 01. A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE , Közhasznú célra, működésre támogatás c) Helyi önkormányzattól 06. a) Alapítótól b) Központi költségvetésből e) Egyéb szervezettől Pályázati úton elnyert támogatás , Közhasznú tevékenységből származó árbevétel , Tagdíjból származó árbevétel Egyéb bevétel , B. Vállalkozási tevékenység bevétele , C. ÖSSZES BEVÉTEL , D. Közhasznú tevékenység ráfordításai , Anyagjellegű ráfordítások , Személyi jellegű ráfordítások , Értékcsökkenési leírás , Egyéb ráfordítások , Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 27. F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) ,96 ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI 28. G ,00 EREDMÉNYEREDMÉNY (B-E) 29. H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG , I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) , J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) ,26

7 "CSESZT REGÉLŐ" Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Tájékoztató adatok adatok Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Különböze Index szám t (d-c) (d/c*100) a b c d e f A) Személyi jellegű ráfordítások ,00 64,63 1. Bérköltség ,00 87,05 ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések ,00 21,30 3. Bérjárulékok ,00 28,24 B) A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a 22

8 A Mérleg elemzés táblázata "CSESZT REGÉLŐ" Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft ESZKÖZÖK (aktívák) Adatok EFt-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Különbözet Index % szám (d-c) (d/c*100) a b c d e f 1. A. Befektetett eszközök ( sor) ,10 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK , sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhely. 8. B. Forgóeszközök ( sor) ,54 9. I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK , III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK , C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,04 ( sor) FORRÁSOK (passzívák) 15. D. Saját tőke ( sorok) , I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE , II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY , III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 20. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (közhasznú) , TÁRGYÉVI EREDMÉNY VI. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL , E. Céltartalékok 23. F. Kötelezettségek ( sorok) , I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK , II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 26. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK , G. Passzív időbeli elhatárolások , FORRÁSOK ( PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok) ,04

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA 1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA 1.1. Az Egyesület adatai A/ Az Egyesület: neve: Zalai Falvakért Egyesület címe: 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi u. 10. telefonszáma: 92/511-260 adószáma: 19269830-1-20 KSH száma:

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2004. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 21819274-8531-571-11 Cégjegyzék

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben