Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76."

Átírás

1 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Üzleti jelentés Cg.:

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 3 3.A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK, FOLYAMATOK 9 4. VÁRHATÓ FEJLŐDÉS 9 5. A K+F TEVÉKENYSÉG: NEM JELLEMZŐ INFORMÁCIÓ 9 6. KÖRNYEZETVÉDELEM BEMUTATÁSA A TAKARÉKSZÖVETKEZET FOGLALKOZTATÁS POLITIKÁJA PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK HASZNOSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA (BEFEKTETÉSI, FORGATÁSI CÉLÚ) IAS KOCKÁZATKEZELÉSI POLITIKA AZ ÁR-, HITEL-, KAMAT, LIKVIDITÁS- ÉS CASH-FLOW KOCKÁZAT BEMUTATÁSA 15 Mellékletek 19 2

3 1. Bevezető Gazdálkodási körülmények A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet a nehéz gazdasági helyzet ellenére a évet eredményesen zárta. Megőrizte szövetkezeti formáját, működési területén megtartotta, illetve erősítette piaci pozícióját, betét és hitelkamatát folyamatosan karban tartotta, hogy piacképességét megtartsa, vállalkozásként nyereséget termelt a saját vagyona (tőkéje) növelése céljából. Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei lényegesen nem változtak. A gazdaság továbbra is stagnáló, a negyedik negyedévtől indult meg a növekedés, azonban a válságból való kilábalásról még nem lehet beszélni. A munkanélküliségi ráta megyénkben magas szinten stabilizálódott, IV. negyedévhez képest is romlott. Az MNB kamatpolitikája lényegesen változott és a kihelyezett olcsó hitel pozitív hatást gyakorolt a kihelyezésre, viszont szűkült a kamatmarzs. A Takarékszövetkezetünk jövedelmezőségét is erősen befolyásolta a tranzakciós illeték bevezetése. A 2014.évi (XL.) tv. előírása alapján e Ft egyéb céltartalékot kellett képeznünk a forint, illetve deviza-kölcsön szerződések felülvizsgálata alapján kiszámított 2015-ben esedékes kötelezettségekre. A bankpiac teljesen felosztott, az ügyfelek bankválasztási lehetősége széleskörű. E tényezőkből következően erős piaci versenyben működtünk, így a szövetkezet az eddigieknél céltudatosabban törekedett az ügyfélkör komplex szolgáltatásokkal való ellátására. 2. A vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség év folyamán a vállalkozói hitelek iránt javult a kereslet, lakossági ügyfeleink hiteligénye mérséklődést mutat, e hiteligényeket szövetkezetünk a prudenciális szabályok figyelembe vétele mellett igyekezett minél teljesebb körben kielégíteni. A növekedési hitelprogram keretében folyósított hiteleink ellensúlyozták a fogyasztási kölcsönök visszaeséséből adódó hatásokat. A leglényegesebb külső körülmény a üzleti évben a kamatok folyamatos csökkenése. A jegybanki alapkamat 7 alkalommal csökkent, összességében 75 bázisponttal. Takarékszövetkezetünk 2014-ben betétkamatait 3 alkalommal mérsékelte, ügyelve arra, hogy a betétállományunk ne csökkenjen jelentős mértékben, a hitel kamatai csupán indirekt módon változtak a jegybanki alapkamat, illetve bankközi hitelkamatláb változásainak megfelelően. A jegybanki alapkamat csökkenési üteméhez képest betéti kamataink csökkenési üteme lassabb volt, utólag bevezetve, ezzel is a betétállományt és ügyfeleink érdekeit védve. Erre ösztönözte a szövetkezetet a konkurenciaként a térségben jelenlevő nagyszámú bankfiók tevékenysége. A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 2014.évre azt a kettős célt tűzte ki, hogy eredményes gazdálkodással érjen el 12 millió Ft adózás előtti eredményt, ugyanakkor feleljen meg a 464 tag bizalmának és stabilizálja a szövetkezet fizetőképességét, likviditását. Fontos feladat volt az Integrációs törvény szerinti előírásoknak való megfelelés biztosítása, a bankbiztonsági követelményeknek való teljes-körű megfelelés. A szövetkezet vezetése ezekhez a célkitűzésekhez határozta meg kamatpolitikáját, hitelpolitikáját, határozta meg portfoliójának kívánatos összetételét, üzletpolitikai intézkedéseit. 3

4 Figyelembe kellett venni a már tényként bekövetkezett inflációs hatásokat, továbbá a kamatszínvonal általános csökkenését, amelyek azt jelentették, hogy a betétek kamatszintjét kellett csökkenteni, ügyelve arra, hogy a betétállomány drasztikusan ne csökkenjen. A beszűkülő forrás lehetőségeket a források jobb kihasználásával, a lejáratok jobb összeghangolásával és részben új ügyfélkör megszerzésével sikerült ellensúlyozni. A szövetkezet az eddigieknél céltudatosabban törekedett az ügyfélkör komplex szolgáltatásokkal való ellátására, a hitelnyújtásnál előnyben részesítve azon ügyfélkört, amellyel mint betétessel, vagy számlavezetővel kialakult a kapcsolat. A szövetkezet passzív pénzpiaci tevékenységének középpontjában évben is a lakossági betétgyűjtés állt, s ennek aránya a mérleg fordulónapján elérte a betétállomány 80,3 %-át. Betétállományunk az előző évhez képest 3,6%-os növekedést mutat, mely a mérlegfőösszeg növekedési ütemétől elmarad. Jelen körülmények között a betétek növekedése jó eredménynek tekinthető. Az adatok azt mutatják, hogy az önálló vállalkozók és a non-profit szektor állománya nőtt jelentős mértékben. Betétállományunk e Ft-os növekedést mutat. A Takarékszövetkezet piaci pozícióját a térségben meg tudta erősíteni annak ellenére, hogy a forrásgyűjtésben a konkurencia jelentős, és folyamatos erősödése volt tapasztalható. A betétnövekedés hátterében az elfogadott jó kamatpolitikánk áll, betéteseink továbbra is bizalmat szavaznak szövetkezeti tevékenységünkhöz. Betét struktúra Adatok ezer Ft-ban, illetve %-ban BÁZIS: 2013 Ezer/Ft Megoszl % Ezer/Ft Megoszl % Önkormányzati , ,6 104,4 Nem pénzügyi vállalatok (Kft. Bt.) , ,6 97,9 Pénzügyi vállalkozás , ,2 94,0 Lakossági , ,3 103,2 Egyéni vállalkozói , ,9 142,0 Non profit , ,4 116,0 ÖSSZESEN , ,0 103,6 A szövetkezet arra törekszik, hogy az aktív pénzpiaci tevékenységét minél jobban hasznosítsa. A hitelállomány e Ft-os csökkenést mutat, mely 5,8%-os mérséklődést 4

5 jelent a év végi hitelállományunkhoz képest. A hitelkihelyezések 18,7 %-át a lakossági hitelnyújtások tették ki, míg 81,3 % jutott a vállalkozói körnek 2014-ben. Szövetkezetünk hitelportfóliója én az alábbiak szerint alakult: Hitelállomány Összeg e/ft Megoszlás %-ban Összeg e/ft Adatok ezer Ft-ban, illetve %-ban Megoszlás %-ban Bázis Index % Problémamentes , ,9 90,4 Külön figyelendő , ,2 127,3 Átlag alatti , ,9 88,1 Kétes , ,5 87,8 Rossz , ,5 96,9 Összesen: , ,0 94,2 Adatok ezer Ft-ban, illetve %-ban Időpont Összes hitelállomány 90 napon túli hitelállomány Portfólió mutató 90 napon túli értékvesztés Fedezeti mutató ezer Ft ezer Ft % ezer Ft % , , , , , , , , , ,49 A szövetkezet adózás előtti eredménye 2014-ben elérte a e Ft-ot, ami a tervezett 119,2 %-a, az előző évinek pedig 103,3 %-a. Ezen eredmény egyben a saját tőkét figyelembe-véve a küldöttgyűlés döntését is e Ft-tal növelte. A keletkezett "friss pénz" lehetővé tette a gazdálkodás stabilizálását, a törvényi előírásoknak való megfelelést, egyes mutatóknál pedig a feltételek "túlteljesítését". A szövetkezet auditált szavatoló tőkéje e Ft-ra emelkedett, amely e Ft-os növekedést jelent egy év alatt. 5

6 MEGNEVEZÉS E/FT E/FT INDEX % Jegyzett tőke ,0 Szavatoló tőke ,9 Tőkemegfelelési mutató 13,00 10,76 82,8 A bankbiztonságot kifejező tőke-megfelelési mutató 1 egy év alatt 13,00 %-ról 10,76 %-ra csökkent, ami a csökkenés ellenére is lényegesen meghaladja az előírt szintet. A szövetkezet évben is elszámolta a szabályzataiban meghatározott módon a szükséges értékvesztéseket. Takarékszövetkezetünk a évi XXXVIII, és a évi XI tv-ben előírtaknak megfelelően végrehajtotta a céltartalék képzést e Ft értékben, melyet várható veszteségként elszámolt. A törvényileg előirt általános tartalék is megképzésre került. A takarékszövetkezet infrastruktúráját tovább fejlesztettük, az alábbi fejlesztéseket hajtottuk végre 2014-ben: o Működési területünkön 12 egységünk üzemel, melyek karbantartása folyamatos feladatunk évben Borsodszirák kirendeltségen fűtéskorszerűsítést hajtottunk végre 545 e Ft értékben, valamint a Boldva fióktelepen történt felújítás mintegy 5,26 m Ft értékben, mely az ügyfelek magasabb színvonalon való kiszolgálását tette lehetővé, nem utolsó sorban arculatunk javításához is hozzájárult. o 2014 februárjától értékpapír forgalmazással is foglalkozik takarékszövetkezetünk, ehhez kapcsolódva a Takinfo Kft által kínált CLAVIS Értékpapír Rendszerhez kapcsolódó Licenc szerződés keretében CLAVIS Branch modul használati jogának megvásárlásával biztosítjuk az ügyfelek kiszolgálását. o Az év folyamán szolgálati gépjármű cseréjére is sor került, mely mintegy 2,083 m Ft-tal növelte járművek bruttó értékét. A szövetkezet tevékenységének szabályozottsága kielégítő. Függetlenített belső ellenőrzés is segítette a vezetést. Mindezek következtében az auditált mérleg azt mutatja, hogy sikerült a kihelyezések kockázatát az elfogadható szinten tartani, a takarékszövetkezet vagyonát - az elszámolt veszteségek mellett is- növelni. (Lásd: 1. sz. mell) A takarékszövetkezet évi tevékenysége során a kamatkülönbözet e Ft-tal növekedett, a kapott jutalékok és díjbevételek e Ft-tal nőttek. Az általános költségek csökkenése e Ft az előző évhez képest. A bevétel az eszközökre vetítve 13,3%-os színvonalat ért el, ami 1,6 százalék-ponttal magasabb, mint a bázisban. A bevételek alakulásának fő forrását, a hitelezési tevékenységet jól szemlélteti a 3. számú melléklet, amelyből megállapítható, hogy a hitelnyújtás intenzív volt, mivel mintegy m forintot folyósítottunk ki az adott időszakban. 1 Az un. II.Pillér alatti 6

7 A fentiek együttes hatására az eszközarányos nyereség 0,1%, ami az előző évhez képest 0,1% pontos csökkenést jelent. A saját tőke arányos nyereség 2014-ben 1,2%-ra csökkent, amely 0,6 % ponttal alacsonyabb a 2013 évinél. A szövetkezet tevékenysége eredményességét döntően a hitelezés kamatbevételei és a betétgyűjtés kamatköltségei határozzák meg elsősorban. A csökkenő kamatmarzs ellenére a pénzügyi és befektetési szolgáltatás jövedelmezősége elérte az 1,8%-ot, ami a bázishoz viszonyítva 1,4 %-ponttal magasabb. A pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredményessége, vagyis a fedezet 2013-ban 0,4% volt, és az év eltelt időszakában növekvő tendenciát mutat. A takarékszövetkezet kamatmarzsa 2014-ben 5,26% volt, ami 1,7 %-ponttal alacsonyabb a bázisnál. A takarékszövetkezet tőkeellátottsága - mint azt az előzőekből is érzékelni lehetett, alacsonyabb jövedelmezőségi szint mellett, de javult. A mérleg-főösszeg a saját tőke 12,4- szeresét tette ki. A hitelintézeti törvényben előirt 8 %-os fizetőképességi mutatót a takarékszövetkezet túlteljesítette, mivel a fordulónapi értéke 14,20 %. Főbb mutatószámaink az alábbiak szerint alakultak a évi auditált adatok alapján Hatékonysági mutatók Saját tőke/ámfö 8,8 8,3 Saját eszköz/ámfö 7,2 6,8 Bruttó hitel/betétáll. 54,4 49,5 Bruttó hitel/ámfö 49,2 44,3 Kamatkülönbözet/áMFÖ 5,9 4,5 Jutalék és díj 1,8 1,9 eredmény/ámfö Általános ig.költség/ámfö Személyi Költség/áMFÖ jell. 4,9 4,6 3,2 3,1 ROA (AEE/áMFÖ) 0,2 0,2 ROE(AEE/Saját tőke) 2,1 2,1 Kamatkül./ált. ig. ktgek 120,8 98,6 Adatok %-ban A működés biztonságát jól szemléltetik a likviditási ráta mutatók is. A folyó források forgóeszközökkel való fedezettsége 1,52-szeresen biztosított. A likvid eszközök aránya - ami azt mutatja, hogy a betéteseknek mekkora esélye van, hogy bármikor pénzükhöz jussanak, 30,7 %-os. 7

8 A hitelek a betétek %-ában 49,8%-ra csökkent a bázis 54,4 %-ról. Ennek oka, hogy a vállalkozói körben a hitelek iránti kereslet növekedett, de a betéteseink megtakarításai ettől nagyobb mértékben nőttek. A fordulónapi lejáratok összhangjának elemzéséből következik, hogy összességében a fedezettség biztosított. A lejárati összhang biztosítására 2014-ben is kiemelt figyelmet fordított a takarékszövetkezet. Alapvető gyakorlattá vált a kihelyezések szerkezetének a betételhelyezések szerkezetéhez történő igazítása. (4. sz. melléklet) A hitelportfolió minősége kis mértékben romlott. Hatékony intézkedéseket tettünk, a nem problémamentes állomány megtérülése, behajtása érdekében. Mivel a fizetőkészség nem javult kielégítően, további szigorításokat, megkötéseket vezettünk be a hitelezési gyakorlatunkban én az átlagosan elszámolt értékvesztés az alábbiak szerint alakult: Hitelportfólió Képzett értékvesztés % Képzett értékvesztés % Problémamentes 0 PM rend. előírt % Külön figyelendő 5,5 6,0 Max.10 Átlag alatti 20,4 17, Kétes 33,9 32, Rossz 40,2 44, Összesen A hitelveszteségi ráta számszerűen alig kifejezhető értéket mutat. A leírt kisebb összegű követelésekre is teljes egészében meg volt képezve a céltartalék. Az értékvesztés elszámolása teljes egészében megtörtént. Az értékvesztés aránya a 90 napon túli elmaradással bíró követelésekhez viszonyítva 36,49%, amely a 2013 év végi állapothoz viszonyítva 8,92 %-kal növekedett. A követelések lejárat szerinti összetétele is alátámasztja a követelés-értékelés megalapozottságát. (5. sz. melléklet) A különböző hatékonysági mutatók alapján le lehet azt a következtetést vonni, hogy a szövetkezet a rendelkezésre álló eszközökkel és munkaerővel megfelelően gazdálkodott. A bevételarányos költségszint 56,4 %, ami 11,4 %-ponttal meghaladja a bázist. Az eszközarányos költségszint 4,8 %, ami az inflációs hatásokat tükrözi elsősorban. A bérarányos adózott eredmény mutatója kissé elmarad a tervezettől. 8

9 3.A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, folyamatok a) Lényeges portfólió változás nem történt. b) Tovább folytatódott a kamatrés színvonal csökkenése. 4. Várható fejlődés Az elmúlt évi eredmények alapján takarékszövetkezetünk elkészítette a évi feladatait, célkitűzéseit. Terveink, feladataink meghatározásánál figyelembe vettük a gazdasági folyamatokat, a makrogazdasági környezetet, az ország gazdasági helyzetét, a lakosság teherbíró képességét. A Takarékszövetkezet üzletpolitikája, az üzleti stratégiája a évi feladatait, célkitűzéseit foglalja össze. Mivel Takarékszövetkezetünk szerepvállalása a működési körzetében jelentős, ezért olyan célokat határozunk meg, amelyek hosszú távon is értéket teremtenek, és alacsony kockázattal bírnak. Főbb feladataink közé tartozik megőrizni a szövetkezeti jelleget, a tulajdonos tagjaink számának növelését, törekedni arra, hogy az újonnan belépők a tagságból adódó jogaikkal és kötelezettségeikkel éljenek, valamint járuljanak hozzá a takarékszövetkezet fejlődéséhez. További cél korszerű és versenyképes pénzintézeti termékek forgalmazása, a jutalékbevétel növelése, biztosítások kötése, kedvező kamatozású hitelek folyósítása, kis-és középvállalkozások hitelezési aktivitásának fokozása, a nem problémamentes állomány hatékony kezelése, különös tekintettel a 90 napon túli kintlévőségekre. Különösen fontos cél a bizalom megtartása. A stabilitás és növekedés összhangjának megteremtése a 2015-ös üzleti évnek a legfontosabb feladata lesz. A környezeti hatások és üzletpolitikánk eszközrendszere nagy valószínűséggel azt eredményezi, hogy kihelyezéseink összállománya növekedést, forrásaink stabilitást fognak mutatni. Fióktelepeink folyamatos karbantartásán felújításán keresztül igyekszünk megfelelni ügyfeleink elvárásainak. Főbb célkitűzéseink: Mérlegfőösszeg: millió Ft elérése Adózás előtti eredmény: 41,9 millió Ft elérése Betétállomány: millió Ft elérése Hitelállomány: millió Ft elérése 5. A K+F tevékenység: nem jellemző információ 9

10 6. Környezetvédelem bemutatása A Takarékszövetkezet környezet szennyező anyagot az alábbiakat bocsátja ki: A személygépkocsik üzemeltetése során keletkező fáradt olajat, akkumulátort a szervizek kezelik, illetve veszik át. 7. A Takarékszövetkezet foglalkoztatás politikája A Takarékszövetkezet átlagos állományi létszáma 2014-ben 52 fő volt, 3 fővel alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Stratégiánk alapja a szellemi tőkénk. A dolgozóink nagy hányada tulajdonosként is érdekelt szövetkezetünknél. A teljes részjegy állomány összegéből 7,79 %-ban részesülnek dolgozóink. A tudás, képesség, motiváció mellett ez a tulajdonosi szemlélet is jellemzi a foglalkoztatáspolitikát, a hatékonyság és a termelékenység érdekében. 8. Pénzügyi instrumentumok hasznosításának bemutatása (befektetési, forgatási célú) IAS 39 2 Származékos ügyletet Takarékszövetkezetünk nem kötött és jelenleg sem rendelkezünk ilyen jellegű állománnyal, joggal, vagy kötelezettséggel. A szavatoló tőke elemeinek alakulása S.sz. Megnevezés Index% 01 Jegyzett tőke (3A111) % 03 Eredménytartalék % 05 Általános tartalék % 07 Mérleg szerinti poz. eredmény, könyvvizsgáló ált.hitelesítve % 08 Jegyzett, be nem fizetett tőke (3A121) Egyéb tartalékok Egyéb levonások alapvető tőkéből (Immat. javak) % 11 ALAPVETŐ TŐKE % 12 Alárendelt kölcsöntőke 13 Értékelési tartalék (számviteli) Járulékos tőkelemek csökkentése 3A2132, 3A22 15 JÁRULÉKOS TŐKE Levonások előtti szavatoló tőke 3A3 17 Tőkemódosítás a PIBB miatt 3A41 csökkentő t. 18 Limit túllépések tőkekövetelménye 3A51 19 Egyéb korrekciók +,- 20 SZAVATOLÓ TŐKE (szolvencia ráta számlálója) % 21 Fizetőképességi mutató-tmm 17,94 14,20 0,79 2 IAS= Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra való hivatkozás. Takarékszövetkezetünk a beszámolóját a magyar számviteli törvény előírásai szerint köteles elkészíteni, a pénzügyi instrumentum fogalmát nem alkalmazza, de mégis be kell mutatni az üzleti jelentésben 10

11 9. Kockázatkezelési politika A kockázatok kezelésével a Takarékszövetkezet korlátozza a tőkéjére és eredményére nézve kedvezőtlen események hatását, a kockázati stratégia kialakításával és rendszeres felülvizsgálatával pedig meghatározza a kockázatkezelés szervezeti kereteit, elveit és módszereit, valamint a tevékenysége során vállalható kockázatok méreteit. Takarékszövetkezet a kockázatkezelési tevékenységét a jogszabályi követelmények, és a felügyeleti elvárások a szerint végzi. A kockázati stratégia a belső tőkeellátottság biztosítására irányul, az üzleti stratégiával összhangban bemutatja a Takarékszövetkezet kockázatokkal kapcsolatos általános irányvonalát. A Takarékszövetkezet kockázati stratégiája az alábbi témakörökre terjed ki: Kockázatvállalási politika: összefoglalja Takarékszövetkezet vezetése által elfogadott kockázatvállalási és kockázatkezelési elveket, és tartalmazza mindazokat a szabályokat, kockázatkezelési célokat, amelyek egységes alkalmazását a vezetés az egész intézményen belül elvárja. A Takarékszövetkezet a kockázatvállalását olyan üzleti tevékenységekre összpontosítja, amelyeknél kellő szaktudással és technikai feltételekkel rendelkezik a kockázat megítélésére, mérésére és nyomon követésére, új termékek, szolgáltatások vonatkozásában a bevezetés előtt minden lényeges kockázati tényezőnél felméri a kockázatokat, meghatározza a kockázatkezelés módszereit, ideértve a monitoring tevékenységet is. A Takarékszövetkezet minden lényeges kockázat esetében gondoskodik az alábbi fő funkciók ellátásáról: Kockázati kitettségek és a kitettségeket mérséklő tételek azonosítása, számbavétele, nyilvántartása. Kockázatok mérési módszereinek meghatározása, kockázatok számszerűsítése. Kockázatok kezelése, kockázatvállalásra vonatkozó döntések, a kockázatvállalás mértékének a korlátozása, a kockázatok csökkentése. Kockázatok alakulásának figyelése. Kockázatokra vonatkozó belső és külső jelentések. A kockázati stratégiát a kockázatkezelő készíti el, és az Igazgatóság hagyja jóvá. A kockázati stratégiában foglaltak évente egyszer felülvizsgálatra kerülnek. A Takarékszövetkezet, mint kisintézmény a belső tőkemegfelelés értékelési folyamatában a tőkeszükségletet a legegyszerűbb módszerekkel határozza meg. A Takarékszövetkezet lényeges kockázatainak 11

12 alakulását folyamatosan figyeli, folyamatosan gyűjti és elemzi az egyes kockázati típusok mértékének jelzésére vonatkozó adatokat, és a limittel kezelt kockázatok esetében 80%-os, illetve 90%-os limitterhelésnél jelzést küld a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott személyeknek és/vagy szervezeti egységeknek, üzleti területeknek, annak érdekében, hogy biztosítsák a limitek betartását. A Takarékszövetkezet az Igazgatóságnak és a Felügyelő Bizottságnak szóló kockázati jelentéseit úgy alakítja ki, hogy azok tartalmazzák a MNB felügyeleti szervének küldött kockázati jelentések fő adatait, tükrözzék az adatszolgáltatás struktúráját. Az intézményünk törekszik a szervezet kockázat-tudatosságának erősítésére, a kockázati árazás kialakítására és alkalmazására, a hozam-vezérelt kockázati politika működtetésére. Kockázatvállalási hajlandóság, kockázati étvágy: Annak érdekében, hogy a Takarékszövetkezet kockázati étvágya a Takarékszövetkezet által meghatározott kockázati szintek között maradjon, a számszerűsíthető kockázatok esetében limitek kerülnek meghatározásra. A kockázatvállalási hajlandóságot a Takarékszövetkezet öt évre, a kockázati stratégia időhorizontjára határozza meg, rendszeresen, évente felülvizsgálja. A kockázati étvágyat a Takarékszövetkezet Igazgatósága állapítja meg, figyelembe véve a takarékszövetkezet célkitűzéseit. A kockázati szerkezetet az egyes kockázati típusok vonatkozásában a szabályozási minimális tőkekövetelmény nagyságával jellemezzük. A szabályozási tőkekövetelmény méréséhez alkalmazott módszerek: Hitelezési kockázat sztenderd módszer, Hitelkockázat mérséklés pénzügyi biztosítékoknál: egyszerű módszer, garanciák, készfizető kezessége esetében sztenderd módszer, Partnerkockázati kitettségek: eredeti kockázat módszere (vagy piaci árazás módszere), Devizaárfolyam kockázat sztenderd módszer, Működési kockázat alapmutató módszer. A számszerűsíthető kockázatok esetében limitek kerülnek meghatározásra az alábbi területeken: vállalkozói szegmensbe tartozó kitettségek, nagykockázat vállalás (állam, hitelintézet, befektetési váll, vállalkozások), ügyfelek/partnerek portfolió szintű koncentrációja, egy ágazattal szembeni kitettségek (meghatározott ágazatokra), devizaárfolyam kockázat, nem-kereskedési könyvi kamatkockázat, likviditási kockázat, egyes termékcsoportok. A takarékszövetkezet az MTB Zrt-vel, mint számlavezető bankjával szembeni kockázatvállalására nem alkalmaz limitet. 12

13 Kockázatkezelés szervezete: A Takarékszövetkezet kockázatkezelési rendszerét úgy alakítja ki, hogy biztosítsa a kockázatkezelési elvek és célkitűzések megvalósítását. A takarékszövetkezet 1 fő főállású, a törvényi előírásoknak megfelelő képzettséggel rendelkező dolgozót alkalmaz a kockázatokkal kapcsolatos feladatok ellátására. A kockázatkezelő tevékenysége minden egyéb területtől független, felügyeletét közvetlenül az elnök-ügyvezető látja el. Beszámolási kötelezettséggel tartozik munkájáról és a kockázatok alakulásáról az Igazgatóságnak. A Takarékszövetkezet kockázati típusokra vonatkozó információk összefogásáért és a tőketervezésért a kockázatkezelő a felelős. Kockázatmérési és jelentési rendszerek alkalmazási köre: A szabályozói és a belső tőkemegfeleléséről, a releváns kockázatok alakulásáról legalább negyedévente készül jelentés az Igazgatóságnak és a Felügyelő Bizottságnak. Az Ügyvezetés a kockázatok és a tőkemegfelelés alakulását havonta nyomon követi. A limittel kezelt kockázatok esetében 80%-os, illetve 90%-os limitterhelésnél azonnali jelzésküldés történik a döntéshozók felé. A kockázatkezelő a belső kockázati jelentések útján tájékoztatja a vezetést és a testületeket a kockázatok alakulásáról. A kockázatok és a tőkekövetelmény vonatkozásában külső adatszolgáltatást készítünk. A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet a végzett tevékenységek kockázatának fedezetét mindenkor biztosító, megfelelő nagyságú szavatoló tőkével rendelkezik. A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatának elvei és stratégiája: A tőkemegfelelés követelményrendszerét szabályozó jogszabályok előírják, hogy a Takarékszövetkezetnek a tőkemegfelelés megfelelősségére belső értékelési folyamattal kell rendelkezni. A tőkemegfelelés a rendelkezésre álló tőke és a kockázatok fedezéséhez szükséges tőke különbsége. Belső tőkemegfelelés értékelés folyamat mindazon takarékszövetkezeti folyamatokat magában foglalja, amelyekkel a Takarékszövetkezet Vezető Testületei biztosítják, hogy a Takarékszövetkezet az összes lényeges kockázatot megfelelően azonosítsa, mérje, összesítse és figyelje; a Takarékszövetkezet meghatározza a kockázatok fedezéséhez szükséges belső tőke nagyságát, és folyamatosan biztosítja, hogy a lényeges kockázatok fedezéséhez megfelelő, a belső szabályok szerint meghatározott tőkefedezet álljon rendelkezésre; hatékony kockázatkezelési rendszert működtessen, és azt folyamatosan fejlessze. 13

14 A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll: Kockázati stratégia meghatározása Lényeges kockázatok meghatározása, a kockázatok mérése, kezelése, figyelése, a kapcsolódó tőkeszükséglet meghatározása és az ezekkel kapcsolatos jelentések Tőketervezés - a minimális szabályozási tőkekövetelmény meghatározása, a lényeges kockázatok belső tőkeszükségletének összegzése és összehasonlítása a minimális tőkekövetelménnyel, a tőke puffer mértékének a meghatározása és összehasonlítása a takarékszövetkezet rendelkezésére álló tőkével. A belső tőkeszámítás folyamata a következő: A belső tőkeszámítás során a következő kockázattípusokra meghatározzuk a minimális tőkeszükséglet nagyságát: Hitelezési kockázat, Piaci-devizaárfolyam kockázat, Piacikereskedési könyvi kockázat, Működési kockázat. A Takarékszövetkezet a számszerűsített belső tőkeszükségleten felül minimálisan tartandó stressz-puffert határoz meg az alábbi kockázatokra stressz tesztek segítségével: Hitelkockázat, Koncentrációs kockázat, Devizaárfolyam kockázat, Kamatkockázat, Likviditási kockázat, Működési kockázat. A felügyeleti felülvizsgálat elvárásaira való felkészülés érdekében a Takarékszövetkezet évente egyszer az éves üzleti terv és tőketervezés keretében kockázati önértékelést végez, melynek alapján meghatározza a következő évre vonatkozó tőke puffer érékét. A tőkeszükséglet összegzése az építő-kocka elv alapján, összeadással történik. A Takarékszövetkezet a stressz alatti tőkeszükségletet két forgatókönyvvel számítja, az egyik enyhe, a másik erős stressz hatásokat feltételez. A két forgatókönyv számítási elvei azonosak, eltérés csak a feltételezett stressz hatások mértékében van. Az egyes kockázati típusok stressz alatti tőkeszükségletét a Takarékszövetkezet külön-külön határozza meg, majd a teljes tőkeszükségletet az egyes kockázati típusok közötti feltételezett korrelációs mátrix alkalmazásával számítja ki. A kockázatok kezelésével a Takarékszövetkezet korlátozza a tőkéjére és eredményére nézve kedvezőtlen események hatását, a kockázati stratégia kialakításával és rendszeres felülvizsgálatával pedig meghatározza a kockázatkezelés szervezeti kereteit, elveit és módszereit, valamint a tevékenysége során vállalható kockázatok méreteit. Takarékszövetkezet a kockázatkezelési tevékenységét a jogszabályi követelményeknek, és a felügyeleti elvárásoknak a figyelembevételével kidolgozott belső szabályozás szerint végzi. A 14

15 kockázati stratégia a belső tőkeellátottság biztosítására irányul, az üzleti stratégiával összhangban bemutatja a Takarékszövetkezet kockázatokkal kapcsolatos általános irányvonalát. 10. Az ár-, hitel-, kamat, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása Hitelezési mutató alakulása NPL ráta alakulása 19,42% 17,38% A késedelmes hitelek teljes hitelállományhoz viszonyított aránya 17,38 %, amely a bázisévhez viszonyítva 2,04%-os javulást mutat. Hitelezési kockázat Takarékszövetkezetünk hitelállományának mérlegfőösszeghez viszonyított aránya 43,3%. A bruttó hitelállományunk 227,4 millió Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A minősített állományunk mintegy 39 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A megképzett értékvesztés értéke e Ft. Szövetkezetünk hitelportfóliója a következőképpen alakult: Adatok ezer Ft-ban Összeg Megoszlás Összeg Megoszlás Változás Problémamentes , ,9-9,6% Külön figyelendő , ,2 +27,3% Átlag alatti , ,9-11,9% Kétes , ,5-12,2% Rossz , ,5-3,1% Összesen ,8% 15

16 2013. december a hitelállomány és a 90 napon túli késedelemmel rendelkező ügyletek alakulása Adatok e Ft-ban Szektorok Bruttó hitelállomány 90 napon túli hiteláll Fedezet 90 napon túli fedezet Értékveszté s 90 napon túli értékvesztés Pénzügyi vállalkozás - Nem pénzügyi vállalkozás Lakosság ebből: jelzáloghitel Egyéni vállalkozó Egyéb Összesen december a hitelállomány és a 90 napon túli késedelemmel rendelkező ügyletek alakulása Adatok e Ft-ban Bruttó hitelállomány 90 napon túli hiteláll 90 napon túli fedezet Értékveszté s 90 napon túli értékvesztés Szektorok Fedezet Pénzügyi vállalkozás Nem pénzügyi vállalkozás Lakosság ebből: jelzáloghitel Egyéni vállalkozó Egyéb Összesen A bruttó hitelállomány az év végi auditált adatokhoz képest 5,8 %-os csökkenést mutat. A nem pénzügyi vállalkozás hitelállománya 16 millió Ft-tal nőtt, a lakossági hitelállomány 247 millió Ft-os csökkenést mutat. Az egyéni vállalkozói hitelállományban 44 millió Ft-os növekedés figyelhető meg, az önkormányzati és non-profit szektorban 25 millió Ft-os csökkenés következett be az előző évhez viszonyítva. A hitelezési kockázatunknál a devizahitelezés is szerepet játszik, de ez továbbra is csekély mértékben. A devizakockázat szövetkezetünknél csak közvetetten jelentkezik, mivel a deviza hitelállomány aránya az összes hitelállományhoz viszonyítva 2,5 %. Takarékszövetkezetünk számára a deviza hitelek és a minden egységünkre kiterjedő devizaszámla vezetés, valutapénztár működtetés alacsony kockázatot jelent. Törekszünk a folyósított és felvett hitelállomány egyeztetésével a minimálisra csökkenteni az ebből adódó árfolyamkockázatot. 16

17 Devizaárfolyam kockázat Ahhoz, hogy a devizaárfolyam kockázat miatt ne lépjen fel tőkeszükséglet, valamint a jelentősebb árfolyam veszteség elkerülése érdekében a devizában lévő pozícióinkat naponta figyeljük, hogy a számunkra kedvező árfolyam változás esetén a szükséges intézkedéseket meg tudjuk hozni. Tőkelimit: Ha a Takarékszövetkezet teljes (összesített) nyitott devizapozíciója meghaladja a túllépések levonása előtti szavatoló tőke 2 %-át, akkor a devizaárfolyam kockázat tőkekövetelménye a nyitott devizapozíció 8 %-a. Ennek a limitfelállításnak a célja, hogy a devizaárfolyam kockázat tőkekövetelmény teljesítése ne veszélyeztesse a Takarékszövetkezet egészének tőkemegfelelését decemberben nyitott hosszú devizapozíciónk e Ft. A szavatoló tőke 2 %-a e Ft. Mivel a nyitott pozíciónk nem haladja meg a szavatoló tőke 2 %-át, így tőkekövetelményt ebben a hónapban nem kell a deviza műveletek után állítanunk. Likviditási kockázat Betétállományunk bázisidőszakhoz viszonyítva 245,941 millió Ft-tal nőtt. A betétek struktúrája évek óta változatlan, továbbra is a lakossági megtakarítások a meghatározóak. Szövetkezetünk a következő mutatószámokat alkalmazza: Nettó likviditási pozíció mérése A nettó likviditási pozíció a kiegyensúlyozó kapacitások és egy meghatározott időhorizonton mért kumulált nettó finanszírozási igény különbsége. Ez a mutató általános esetben nem lehet negatív. A nettó likviditási pozíciónk december 31-én e Ft, a likviditási pozíciós mutatónk 2384%, míg a likviditási többlettartalékunk e Ft. Hitelek bruttó állományának aránya a betétekhez 49,5%, amely bázisidőszakhoz viszonyítva 5%-kal alacsonyabb. A lejárati összhang-elemzés során figyelembe veendő, hogy az ügyfélbetét-állomány egy része tartósan a Takarékszövetkezet forrásai között szerepel, ezért a lejárat nélküli számlapénzeket és a lejárattal rendelkező ügyfélbetéteket át kell sorolni más, az eredeti hátralévő lejárati sávból egy későbbi hátralévő lejárati sávba. Szövetkezetünknek a folyamatos fizetőképességét kell fenntartania, és ehhez ad segítséget a lejárati összhangra vonatkozó előírások betartása. Az ügyfélbetét-állomány tartós részét meg kell becsülni. Tartós állománynak a minimum összeg 85 %-át tekintjük, mellyel a Takarékszövetkezet hosszú távon gazdálkodhat. 90 napos lejárati összhanghiányra vonatkozó mutató A 90 napos lejárati összhanghiány ráta a likvid eszközöknek a finanszírozási hiányhoz viszonyított arányát jelzi. A 90 napos lejárati összhanghiány rátára vonatkozó integrációs szintű limit mértéke január 1.-től 100 %. A 90 napos lejárati összhanghiány ráta mutatónk 134 %. Nagy egyedi betétektől való függőség szövetkezetünket nem fenyegeti. A szavatoló tőke 15 %-át egy betétesünk haladta meg december végével. 17

18 Működési kockázat A működési kockázatokra is az I. pillér alatt képezzük meg a tőkét, az alapmutató módszer alapján. Ez az érték az év folyamán állandó, mert a szabályozás értelmében, az előző 3 üzleti év könyvvizsgálóval hitelesített éves beszámoló Eredmény kimutatásának átlaga alapján számított érték 15 %-a, ami 2014 évben e Ft. Kereskedési könyvi kockázat Takarékszövetkezetünk azért köteles kereskedési könyvet vezetni, mert a Diófa Alapkezelő Zrt.-vel portfólió kezelési megbízási keretszerződés jött létre. A kereskedési könyvben tartjuk nyilván azokat a pozíciókat, illetőleg kockázatvállalásokat, amelyek nem befektetési célokat szolgálnak, hanem kereskedési célból kerültek a portfolióba, azzal a céllal, hogy a vételi és eladási ár különbsége, illetőleg a kamatváltozások révén, lehetőleg rövidtávon nyereséget realizáljon. A Takarékszövetkezet a kereskedési könyvi pozíciókat naponta értékeli és folyamatos nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza mindazon adatokat, amelyek a kereskedési könyv vezetéséhez, illetve kereskedési könyvi pozíciók tőkekövetelményének számításához szükségesek. Értékpapír állományunkból e Ft értékben tartunk nyílván kereskedelmi céllal vásárolt értékpapírt, ez a teljes állományunk 61,79 %-a. A kereskedési könyvi kockázat tőkeszükséglete decemberben e Ft. Boldva, január 31. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Tóth Bálintné ügyvezető elnök Vékei Béláné ügyvezető 18

19 1. sz. melléklet 1. A vagyoni-, pénzügyi és jövedelmi helyzet Ssz. Megnevezés Jövedelmezőségi mutatók Me. Előző év Tárgyév Eltérés+,- 1 Bevételarányos nyereség % 1,3% 0,7% -0,6% 2 Eszközarányos bevétel % 11,7% 13,3% 1,6% 3 Eszközarányos nyereség % 0,2% 0,1% -0,1% 4 Saját tőke arányos nyereség % 1,8% 1,2% -0,6% 5 Hitelintézeti tevékenység jövedelmezősége % 63,5% 71,0% 7,5% 6 Pénzügyi és befekt.i szolgáltatás eredményessége % 0,4% 1,8% 1,4% 7 Hitelintézeti műveletek jövedelmezősége % 0,0% 0,0% 8 Kamatmarge % 6,97% 5,26% -1,7% Tőkeellátottsági mutatók 9 Tőkeáttételi mutató 11,7 12,0 0,3 10 Fizetőképességi mutató (hitelezési kockázat szintjén) % 17,94% 14,2% -3,74% 11 Hitelfedezettségi mutató % 25,7% 25,73% 0,03% 12 Kockázatvállalási mutató 1297,3 1993,7 696,4 Likviditás, szolvencia 13 3 hónapos fedezettség % - 24,2% 14 Likviditási ráta I. 1,03 1,52 0,49 15 Likviditási ráta II.(gyorsráta) 0,50 0,47-0,03 16 Likvid eszközök aránya a mérlegfőösszeghez % 33,0% 30,7% -2,28% Eszközminőségi mutatók 17 Eszközportfólió minősége(nem problment.arány) % 28,3% 31,1% 2,8% 18 Hitelveszteségi ráta % 0,00% 0,00% 0,0% 19 Elszámolt értékvesztés arány % 23,0% 22,8% -0,2% 20 Mérlegfőösszeg arányos elszámolt értékvesztés % 3,1% 3,1% 0,0% Hatékonysági mutatók 21 Bevételarányos költségek (rezsi/pü.i -bef.szolg.bev.) % 45,0% 56,4% 11,4% 22 Eszközarányos költségek % 5,1% 4,8% -0,3% 23 Szem.i jellegű ráford.arányos nyereség % 4,8% 3,1% -1,7% 19

20

21 2. sz. melléklet BETÉTÁLLOMÁNY - ÉS FORGALOM Sorsz. Állomány Elhelyezés Elhelyezés Felvét Felvét Állomány BETÉTFAJTA Takarékbetétek Életciklus betétek Lakáscélú megt. (ifj.,otthon) Betét I Lak. folyószla.+ lekötött betétek Váll. folyószla.+ lekötött betétek Betét II Takarékszelvény Kamatjegy Egyéb ép.szerű betétek Takaréklevél Betét III Mindösszesen

22 3. sz. melléklet HITEL ÁLLOMÁNY Adatok e Ft-ban, illetve %-ban Hiteltípus Index (%) Önkormányzati ,0% Pénzügyi vállalkozás ,1% Nem pénzügyi vállalkozások ,2% ebből deviza ,0% Lakossági ,0% Éven belüli fogyasztási ,1% Éven túli fogyasztási ,9% Deviza alapú ,0% Folyószámlahitel ,3% Lakáscélú ,8% Záloghitel+ egyéb ,6% Egyéni vállalkozói ,7% Non - profit ,3% Összesen ,5% 22

23 4. sz. melléklet Hiv. Megnevezés Lejárt (a) 1-30 nap (b) LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS év 2-3 év között között nap (c) nap (d) nap (e) (f) (g) 3-5 év között (h) 5-10 év között (i) 10 év felett (j) Lejárat nélkül (k) Összesen (a+...+k) (l) 4AT011 Eszközök 370, ,3 927,49 606,65 638,81 591,68 506, ,7 618,71 377,61 461, AT012 Források 1767,1 3039,6 1462,8 846,28 143,57 30,998 15,84 87,668 93, , ,3 4AT05 4AT07 Eredménytételek Eszközmódosítások 4AT0711 Lej. tét-k korr AT072 Ép-k átcsop. 1701,5-201, ,2-273,5-236,8-452, AT073 Lej nélk eszk. átcs AT074 Hitel-tőke konv-ból szárm vagyoni érd. és átvett eszközök AT075 Egyéb eszkmód AT081 Háztartások betétei ,12 958, , ebből: látra sz és 4AT0811 folyószla betétek 0-306, ,09 61,357 15, AT0812 lek betétek ,03 896, , AT082 Nem pü-i váll bet 0-378,5 53, ,08 33,087 60, ebből: látra sz és 4AT0821 folyószla bet 0-110, ,544 33,087 60, AT0822 lek betétek 0-268,2 53, , AT083 Egyéb for átcsop

24 5.sz. melléklet: Megnevezés Követelés ek Nem lejárt (a) Követelé sek Átstruktu rált (b) Követelé sek 1-30 nap (c) Követelé sek nap (d) Követelé sek nap (e) Követelé sek 1 év felett (f) KÖVETELÉSEK LEJÁRAT SZERINT Követelés ek Összesen (g) Fedezete k Nem lejárt (h) Fedezet ek Átstrukt urált (i) Fedezet ek 1-30 nap (j) Fedezet ek nap (k) Fedezet ek nap (l) Fedezet ek 1 év felett (m) Fedezete k Összesen (n) Köv.ért.v eszt Nem lejárt (o) Köv.ért.v eszt Átstruktu rált (p) Köv.ért.v eszt 1-30 nap (q) Köv.ért.v eszt nap (r) Adatok: ezer Ft-ban 8AB0 MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZESEN 6301,63 20, , , , , ,4 1539,01 18, ,92 122,77 289, ,55-13,286-2,861-3,743-7,023-29,86-195,21-251,98 8AB1 Értékpapírok 1928, , AB2 Jegyb-i és bankközi bet 2010, , AB3 Hitelek 2216,89 20, , , , , , ,95 18, ,69 241,83 122,36 289, ,67-13,286-2,861-3,743-7,023-29,86-195,21-251,98 8AB31 8AB311 8AB32 8AB33 Hitelek-Belföld-Pü-i váll 21, ,006 0, ,338 21, , , ,009 ebből:pü-i vállalkozások 21, ,313 21, , Hitelek-Belföld- Nem pénzügyi vállalatok 431, ,379 31,002 46, , , , ,47 30,266 32,171 65, ,671-6, ,74-3,358-3,956-87, ,39 Hitelek-Belföld- Háztartások 1719,27 20, , , , , , ,28 18, ,22 211,56 90, , ,44-7,179-2,861-2,003-3,664-25, ,98-149,58 8AB331 Hitelek-Belföld- Háztart- Lakosság 1514,26 20, ,12 165, , , ,3 940,417 18, ,23 131,56 90, , ,23-6,121-2,861-2,003-3,264-25,895-92, ,02 8AB3311 ebből: Jelzáloghitel 1001,28 18, , , , , ,18 940,417 18, ,23 131,56 90, , ,23-6,071-2,611-0,435-0,562-17,834-62,143-89,656 8AB332 Hitelek-Belföld- Háztart- Önálló vállalkozók 205, ,899 80, , , , , , ,216-1, ,4 0-15,108-16,566 8AB34 Hitelek-Belf-Egyéb 45, ,52 0,003 0, ,776 37, , , ,001 8AB341 ebből: Önkormányzatok 0 0 0, , AB35 Hitelek - Külföld AB4 Egyéb követelések 94,08 0 0,449 0,096 0,421 0,002 95,048 0, ,308 0,092 0,418 0,002 0, AB5 Egyéb eszközök 51, , AB6 8AB61 8AB611 MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÖSSZESEN 294, ,389 20,588 0,079 0, ,221 77, ,842 25, , ,061 Függő köt szárm ügyletek nélkül 294, ,389 20,588 0,079 0, ,221 77, ,842 25, , ,061 peres ügyekkel kapcs áll követelésért miatt 8AB612 fennm függő köt AB613 egyéb függő köt 294, ,389 20,588 0,079 0, ,221 77, ,842 25, , ,061 Jövőbeni köt szárm 8AB62 ügyl nélkül AB63 Szárm ügyletek Köv.ért.v eszt nap (s) Köv.ért.v eszt 1 év felett (t) Köv.ért.v eszt Összesen (u) 8AB7 MÉRLEG- ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÖSSZESEN 6595,75 20, , , , , , ,85 18, ,92 122,77 289, ,39 12,675-2,861-3,743-6,923-29,86-195,21-225,92 24

25 6. sz. melléklet A takarékszövetkezet telephelyei és főbb jellemzői Sor szám Cím Létszám Fő Betétállomány ezer Ft Hitelállomány ezer Ft 1. Boldva Központ, Mátyás király út Boldva, Mátyás király út Sajóbábony, Erkel Ferenc út 2/ Lak, Kossuth Lajos út 1/c Borsodszirák, Fő út Edelény, Tóth Árpád utca Sajókeresztúr, Rákóczi Ferenc út Sajóvámos. Hunyadi János út 2/a Miskolc I., Szentpéteri kapu 66. (bérleti jog) Miskolc II., Nagyváthy J. u. 1/a Miskolc III., Bajcsy Zs. E. u Miskolc IV., Árpád út Miskolc V. Miskolc-Szirma, Hajnóczy u Összesen

Üzleti jelentés Cg.:

Üzleti jelentés Cg.: Üzleti jelentés 2015. Cg.: 05-02-000250... Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király u. 76. Telefon: +36 46 399 036 Fax: +36 599 232 E-mail: kozpont@boldva.tksz.hu www.boldvatksz.hu

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 05-02-000250... 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 3 3. A

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 6344 HAJÓS, RÓZSA U. 2. Üzleti jelentés 2014. Cg. 03-02-000224... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti TAKARÉKSZÖVETKEZET Jászárokszállás 5123.Jászárokszállás, Árpád tér 2. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 16-02-001506... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÜZLETI JELENTÉS 2013. Kelt:... Györök Zoltán

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 6422 Tompa, Szabadság tér 16. www.tompatksz.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.:03-02-000296... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti TAKARÉKSZÖVETKEZET Jászárokszállás 5123.Jászárokszállás, Árpád tér 2. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 16-02-001506... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

2013. évi beszámolójához

2013. évi beszámolójához KSH szám: 10043873641912206 Cg.:0602000009 ÜZLETI JELENTÉS A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi beszámolójához 1. Bevezető Gazdálkodási körülmények: Az előző évhez képest a gazdálkodás külső

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Észak Tolna Megyei TAKARÉKSZÖVETKEZET... 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10 Üzleti jelentés 2014. Cg.:17-02-000583... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014.

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Cg.: 04 02 000350 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000180... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2013.

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6.  ÜZLETI JELENTÉS 2013. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. www.fonixtakarek.hu ÜZLETI JELENTÉS 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.A MÉRLEG FORDULÓNAPJA

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 04 02 000350... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 TISZAVASVÁRI KOSSUTH ÚT 1. Üzleti jelentés 2014. Cg.:15-02-050265... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Üzleti jelentés 2015.

Üzleti jelentés 2015. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2015. Cg.: 09-02-000180... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2015.

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2015. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2015. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4 3. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900 ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.: 20-02-050052... 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS Nyírbéltek, május 27. Szmutkó Illés elnök ügyvezető... 1 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 1

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014.

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4 3.A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Üzleti jelentés. 2014. évi

Üzleti jelentés. 2014. évi Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2014. évi Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A

Részletesebben

Üzleti jelentés 2016.

Üzleti jelentés 2016. NAGYKÁTA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 NAGYKÁTA, DÓZSA GY. ÚT 10. Üzleti jelentés 2016. Cg.: 10-02-020518 Nagykáta, 2017. január 11. 1 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2011 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet működési környezete A 2011-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2012 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2012 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2012 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet működési környezete A 2012-es üzleti évben a hazai gazdaság recessziója tovább mélyült. Az ágazatok többsége visszaesett,

Részletesebben

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS... 1 ÜZLETI JELENTÉS A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Nyírbélteki

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10044702-6612-122-10 Cg.: 10-02-020036 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 10043732-2-05 3915 Tarcal, Fő út 66. Üzleti jelentés 2014. Tarcal, 2015. március 03. Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Cg.: 05 02 000269... TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Üzleti jelentés 2014.12.31.

Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Üzleti jelentés 2014.12.31. Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Cg.: 20-02-050064 Üzleti jelentés 2014.12.31. Dátum: Bak, 2015. május 14. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Rétiné Varga Éva Horváth Józsefné

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31.

Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31. Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31. Kaposvár, 2014. május 6. Készítette: Ihárosi Istvánné főkönyvelő 1 1. Gazdálkodási, közgazdasági

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése 2002-ben is az volt az alapvetõ célkitûzés, hogy a magyarországi piacon bankunk tovább növelje részesedését mind a magán-, mind a vállalati

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

OTP Bank évi előzetes eredmények

OTP Bank évi előzetes eredmények OTP Bank 25. évi előzetes eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. február 14. A 25. év főbb kihívásai 14/2/26 25. január

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. KOCKÁZATI- ÉS LIKVIDITÁSI STRATÉGIÁJA 2012-2014 2014 évek ekre Bevezetés A Takarékszövetkezet három éves időtávokra készíti el Stratégiai

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. A Bükkalja Takarékszövetkezet 2013. évi működéséről, gazdálkodásáról

ÜZLETI JELENTÉS. A Bükkalja Takarékszövetkezet 2013. évi működéséről, gazdálkodásáról ÜZLETI JELENTÉS A Bükkalja Takarékszövetkezet 2013. évi működéséről, gazdálkodásáról TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 3 II. Gazdálkodási körülmények 3 III. A 2013. üzleti év teljesítményeinek és gazdálkodásának

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2008. április 16. 2008. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Völgység-Hegyhát Takarék a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -a és A

Részletesebben

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése 2 1. Gazdálkodási körülmények Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei lényegesen nem változtak. A gazdaság továbbra is stagnáló, a válságból való kilábalás jelei még nem mutatkoztak. A munkanélküliségi

Részletesebben

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Varga Lajos Ellenőrzési Igazgató 1. OTIVA Ellenőrzési rendszere Monitoring Helyszíni ellenőrzés tervezés típusok Folyamatos beszámolás az OTIVA Igazgatóságon Prevenció

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2009. évi üzleti jelentés

2009. évi üzleti jelentés Vértes Takarékszövetkezet 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 2009. évi üzleti jelentés 1. A 2009. évi gazdálkodás értékelése, elemzése és a 2010. évi célkitőzések megfogalmazása 2009. évi tevékenységünk fı célja

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cégjegyzék szám: Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve 3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve (A Felügyelet a kérdőívet az egyes intézménytípusok sajátosságaihoz igazodóan küldi ki) Az alábbi felügyeleti kérdőívet a Felügyelet évente legalább egyszer

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

ÜZLET JELENTÉS A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Környe-Bokod Takarékszövetkezet. Pannon Takarék Bank Zrt. mint a Környe-Bokod Takarékszövetkezet jogutóda

ÜZLET JELENTÉS A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Környe-Bokod Takarékszövetkezet. Pannon Takarék Bank Zrt. mint a Környe-Bokod Takarékszövetkezet jogutóda Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2015. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ.. Pannon Takarék Bank Zrt. mint a Környe-Bokod Takarékszövetkezet jogutóda Kelt: Komárom, 2015. szeptember 25. 2 A Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2013. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2014.12.31

ÜZLETI JELENTÉS 2014.12.31 HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014.12.31 ÜZLETI JELENTÉS 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15.812

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Erste Befektetési Zrt. alábbi közzététele a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek Nyilvánosságra hozatal 2009 A Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Belső tőkemegfelelés értékelési szabályzat Hatályos: 2014.05.29-től TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, ÚTMUTATÓK... 2 2. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Központ: 8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 62.64. Tel: 92/346-473; Fax: 92/350-754 email: szihhitelig@t-online.hu www.szih.hu Kockázatkezelési

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2015. február 11. Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2015. február 11. Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2015. február 11. Takarékszövetkezet vezetője 2 A Környe-Bokod Takarékszövetkezet 2014-ben 1 központtal és 11 kirendeltséggel

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Agócs Gábor. MKVK PTT Elnök december 11. Tartalom. A külön kiegészítő jelentés javasolt szerkezete és tartalma

Agócs Gábor. MKVK PTT Elnök december 11. Tartalom. A külön kiegészítő jelentés javasolt szerkezete és tartalma A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsa és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös ajánlása a könyvvizsgálók által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének évente készítendő külön

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4060 BALMAZÚJVÁROS, VERES PÉTER U. 3. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000184... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése 2 1. Gazdálkodási körülmények Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei lényegesen nem változtak. A gazdaság továbbra is stagnáló, a válságból való kilábalás jelei még nem mutatkoztak. A munkanélküliségi

Részletesebben

Lamanda Gabriella április 21.

Lamanda Gabriella április 21. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. április 21. Bankok mérlegének sajátosságai Banktőke szerepe és felépítése, TMM Eredménykimutatás jellegzetes tételei Banki kockázatok és kezelésük Hitel nyújtás

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet jelen dokumentummal a 2013. december 31- én hatályos a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Kis Gábor Magyar Nemzeti Bank Statisztika Monetáris Statisztika vezetője

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 ában 1 2004. ban a háztartási szektor folyószámlahiteleinek és fogyasztási hiteleinek átlagos kamatlábai csökkentek,

Részletesebben