Üzleti jelentés 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti jelentés 2012."

Átírás

1 DRÁVAMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 57. Üzleti jelentés Cg.:

2 TARTALOM TARTALOM A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK, FOLYAMATOK VÁRHATÓ FEJLŐDÉS KÖRNYEZETVÉDELEM BEMUTATÁSA A TAKARÉKSZÖVETKEZET FOGLALKOZTATÁS POLITIKÁJA GAZDÁLKODÁST MEGHATÁROZÓ SZAVATOLÓ TŐKE ELEMEI: KOCKÁZATKEZELÉSI POLITIKA sz. melléklet: mutatószámok: sz. melléklet: a telephelyek bemutatása sz. melléklet CAB tőkekövetelmény számítás

3 1. Bevezető Gazdálkodási körülmények: Az eurózona recessziója, a nemzetközi piacok visszafogottsága volt a jellemző a 2012-es évre. A bizonytalan gazdasági környezet, a külső piacokon tapasztalt lassulás a hazai gazdasági folyamatokat is jelentősen visszafogta. A recessziós környezet ellenére a magyar gazdaság kockázati megítélése 2012 évben kismértékben javult. A kormányzati intézkedések és a gazdasági helyzet kedvezőtlen alakulása a munkaerő-piac helyzetét jelentősen befolyásolták, ami azt eredményezte, hogy a hitel-, és fizetőképes ügyfélkör tovább szűkült. Összességében elmondható, hogy nehézségekkel terhelt pénzügyi környezetben és a megnövekedett kockázatok mellett, erős piaci versenyben működtünk, ennek ellenére sikerült eredményesen teljesíteni üzletpolitikai célkitűzéseinket. A Takarékszövetkezet évi célkitűzései közül az egyik legjelentősebb, hogy a jelen gazdasági helyzetben is eredményes gazdálkodást érjen el, ugyanakkor feleljen meg a tagok bizalmának és folyamatosan biztosítsa a szövetkezet fizetőképességét, likviditását. A DRÁVAMENTI Takarékszövetkezet tevékenységére évben hatással volt a Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezettel való egyesülés előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése, az üzleti folyamatok összehangolása. A Takarékszövetkezet vezetése ezekhez a célkitűzésekhez határozta meg kamatpolitikáját, hitelpolitikáját, határozta meg portfoliójának kívánatos összetételét, üzletpolitikai intézkedéseit. A Takarékszövetkezet versenyképességének megőrzése illetve fokozása érdekében figyelemmel kellett lenni a gazdaság környezeti hatásaira, valamint, hogy az éles kamatversenyben megtartható legyen a már megszerzett forrásállomány, ezzel biztosítva a szabad forrás adta lehetőségeket. Erre ösztönözte a takarékszövetkezetet a konkurenciaként térségben jelenlévő bankok tevékenysége, valamint az állampapírok túlkínálata is. A szűkülő forrás lehetőségeket a források jobb kihasználásával, a lejáratok jobb összehangolásával és részben új ügyfélkör megszerzésével sikerült ellensúlyozni. A Takarékszövetkezet az eddigieknél céltudatosabban törekedett az ügyfélkör komplex szolgáltatásokkal való ellátására, a hitelnyújtásnál előnyben részesítve azon ügyfélkört, amellyel mint betétessel, vagy számlavezetővel már kialakult a kapcsolat. A szövetkezet passzív pénzpiaci tevékenységének középpontjában évben is a lakossági betétgyűjtés állt, s ennek aránya a mérleg fordulónapján elérte a betétállomány 89,3 %-át. Az állományi adatok azt mutatják, hogy a lekötött számla jellegű megtakarítás több mint háromszorosa az okiratos betétkonstrukciónak. 3

4 A szövetkezet aktív pénzpiaci tevékenységét a források előző évinél gyengébb hasznosítása jellemezte. A bruttó hitelállomány 29 millió Ft-tal csökkent, a betétállomány pedig több mint 213 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A hitelkihelyezések 53,6 %-át a lakossági hitelnyújtások tették ki, míg 46,4 %-ot tesz ki az önkormányzati (0,6 %) és vállalkozói (41,3 %), valamint a non-profit szervezetek (1%) által igénybe vett hitelek, továbbá hitelintézet részére nyújtott kölcsön (3,5 %). A Takarékszövetkezet 2012 évi adózás előtti eredménye e Ft., ami az előző évi eredmény 2,6 szorosa, míg a tervezettnek a 2,8 szorosa.. A saját tőke alakulására hatással van a mérlegszerinti eredmény figyelembe-véve a Közgyűlés döntését is amely e. Ft. összeggel növelte azt. A keletkezett "friss pénz" lehetővé teszi a gazdálkodás további stabilizálását, a törvényi előírásoknak való megfelelést, egyes mutatóknál pedig a feltételek megfelelő szintű teljesítését. A takarékszövetkezet auditált szavatoló tőkéje e Ft-ra emelkedett, amely közel 10 %-os növekedést jelent egy év alatt. A biztonságot kifejező tőke-megfelelési mutató 25,7 %, ami lényegesen meghaladja az előírt szintet és meg felel az II. pillér alatti követelménynek. A Takarékszövetkezet szabályzataiban meghatározott módon évben is megképezte a szükséges értékvesztést és céltartalékot, illetve visszaírásra is sor került a sikeresen behajtott tételeknél. Az értékvesztés állomány eredményre gyakorolt hatása kedvező, mivel az év során közel 42 millió forinttal csökkent, arányaiban ez a csökkenés 4,4 %-ot jelent. A céltartalék függő és jövőbeni kötelezettségekre képzett állománya és az általános kockázati céltartalék szintén csökkent, ezzel az állományban bekövetkezett változás az előző évhez képest együttesen 28,4 %-os csökkenést eredményezett. A Takarékszövetkezet a Hpt bekezdésben előirt általános tartalékképzési kötelezettségének eleget tett, azzal, hogy az adózott eredmény 10 %-át e Ft.-ot tartalékba helyezett. Ezzel az Általános tartalék összege e Ft., amely a szavatoló tőkében is meghatározó elem. A Takarékszövetkezet infrastruktúráját tovább fejlesztette. A kirendeltségein állag megóvó karbantartást végzett az év során. Informatikai hálózatát fejlesztette, eszköz állományának korszerűsítése folyamatos, az év során a napi üzletmenet zavartalansága folyamatosan biztosított volt. A Takarékszövetkezet tevékenységének szabályozottsága megfelelő. Függetlenített belső ellenőr és kockázat kezelő segíti a vezetés munkáját. Mindezek következtében az auditált mérleg és eredményadatok azt mutatják, hogy sikerült a kihelyezések kockázatát az elfogadható szinten tartani, a Takarékszövetkezet vagyonát - az elszámolt és várható veszteségek mellett is növelni. 4

5 2. A vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség A takarékszövetkezet jövedelmezősége a különböző mutatószámok tükrében javult az előző évhez képest. (Lásd: 1. sz. melléklet) Ennek okai: Az év során felszabadított több mint 41 millió forint értékvesztés pozitív hatással volt az eredményre. Az általános költségek bázishoz viszonyítottan csökkentek 1,5 %-kal, a tervezettet 5,2 %-kal meghaladóan alakultak. A kamatkülönbözet az előző évhez képest 22,1 %-kal nőtt, ami pozitívan befolyásolta az eredményességet, a tervezettet 27,5 %-kal haladja meg. A jutalék és díjeredmény bázishoz mért 1,2 %-os növekedése kedvezően hatott az eredményességre. A Takarékszövetkezet működési költségei között nagyobb aránnyal megjelenő számítástechnikai, informatikai célú kiadások közel 53 %-kal nőttek a bázishoz mérten, ennek hatása kedvezőtlen az eredményre. Az eredmény az összes bevétel arányában 13,87 %, ami az előző évhez viszonyítva 8,1 %- os növekedést mutat. A bevétel az eszközökre vetítve 10,6 %-os szintet ért el, ami 1 százalékponttal magasabb, mint a bázis. A fentiek együttes hatására az eszközarányos nyereség 1,5 %, ami az előző évhez 0,9 százalékpontos növekedést jelent. A saját tőke - arányos nyereség 2012-ben 12,6 %, amely 7,7 százalékponttal haladja meg a bázist. A Takarékszövetkezet alaptevékenységének eredményességét a hitelezés kamatbevételei és a betétgyűjtés kamatráfordításai határozzák meg elsősorban. A kamatkülönbözet 140 millió forintot meghaladó növekedése kedvezően befolyásolta az eredményességet. A kamatmarge 5,3 %, ami kismértékkel (0,7 %) meghaladja a bázist. A Takarékszövetkezet tőkeellátottsága - mint azt az előzőekből érzékelni lehet a magas jövedelmezőségi szint mellett tovább erősödött. A mérleg-főösszeg a saját tőke több mint 8,7-szeresét teszi ki. A hitelintézeti törvényben előirt 8 %-os tőkemegfelelési mutatót a Takarékszövetkezet túlteljesítette, mivel a fordulónapi érték 25,7 %. A mutatót meghatározó szavatoló tőke 10 %- os növekedése kedvezően alakult, a kockázati kitettség a mutató nevezője, a 14 %-os csökkenésével kedvezően hat a mutató alakulására. Mindezek együttes hatása az előző évhez képest 4,67 %-os növekedést eredményezett. A Takarékszövetkezet kockázatvállalási mutatója 24,7 %, ami az előző évhez képest 5,1 %- kal alacsonyabb, amely óvatos üzletpolitikáról tanúskodik. Ezen a jövőben sem kívánunk alapvetően változtatni. 5

6 A Takarékszövetkezet súlyponti feladatának tartotta és tartja a jövőben is a likviditási problémák megelőzését, mivel a megelőzés milliós nagyságrendű veszteségektől óvhatja meg a gazdálkodást a folyamatos fizetőkészség és fizetőképesség (szolvencia) fenntartásával. A Takarékszövetkezet 2012-ben is kellő nagyságrendű szabad likvid eszközökkel rendelkezett, a betétesek bizalma révén rendkívüli betétkivonásra sem került sor az év során. A teljes körű pénzügyi szolgáltatás biztosítása érdekében vált szükségessé korábban banki forrás bevonása egyes hitelcélok kielégítéséhez. A működés biztonságát jól szemléltetik a likviditási mutatók is. Változatlanul biztosított a folyó források forgóeszközökkel való fedezettsége. A likvid eszközök aránya a mérleg főösszeghez 49,3 %, - azt mutatja, hogy a betéteseknek mekkora esélyük van, hogy bármikor pénzükhöz jussanak - ez 15,4 %-os növekedést mutat a bázishoz mérten. A Takarékszövetkezetnél a hitel - betét arány 37,2 %, a bázishoz képest minimális (0,8 %) a csökkenés. A lejárati összhang biztosítására 2012-ben is kiemelt figyelmet fordított a Takarékszövetkezet. Alapvető gyakorlattá még sem vált a kihelyezések szerkezetének a betételhelyezések szerkezetéhez történő igazítása. A lejárati összhang az eszköz és forrás átcsoportosítást követően biztosított, a korrigált finanszírozási rés elég fedezetet biztosít és arányban áll a várható forgalommal. A hitelportfolió minősége kis mértékben (5,2 %-kal) romlott. Hatékony intézkedéseket tettünk, a nem problémamentes állomány megtérülése, behajtása érdekében. Portfólió tisztítás, azaz követelés eladás is történt az év során. Mivel a fizetőkészség nem javult kielégítően, további szigorításokat, megkötéseket vezettünk be a kintlévőség behajtására. A gazdasági környezet kedvezőtlen hatása is további hatékony intézkedéseket sürget. A hitelveszteségi ráta nem kifejezhető értéket mutat, mivel a leírt és eladott követelések aránya minimális volt, és értékvesztéssel fedezettek voltak. Az értékvesztés elszámolása teljes egészében megtörtént. Az összes értékvesztés aránya a minősített követelésekhez viszonyítva 19,4 %, ez megegyezik a december 31-i 19,4 %- os aránnyal. A mérleg-főösszeghez viszonyított arány 5,9 %, ami jelzi, hogy kezelhető nagyságrendű problémáról van szó. A követelések lejárat szerinti összetétele is alátámasztja a követeléskezelés megalapozottságát. A különböző hatékonysági mutatók alapján le lehet azt a következtetést vonni, hogy a Takarékszövetkezet a rendelkezésre álló eszközökkel és munkaerővel a tervezettet meghaladóan a tervet túlteljesítve, megfelelően gazdálkodott. 6

7 A bevételarányos költségszint 31,5 %, ez 5,3 %-os csökkenést jelent a bázishoz mérten, így elmondható, hogy a Takarékszövetkezet gazdálkodása költségtakarékos. Az eszközarányos költségszint 3,2 %, ez 0,3 % csökkenést mutat, tehát bázis alatt maradt. A személyi jellegű ráfordítással arányos adózott eredmény mutatója növekvő, ezzel a hatékonyság megfelelő szintjét jelzi. 3. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, folyamatok a) Lényeges portfolióváltozás nem történt. b) A befektetési szolgáltatás végzéséhez a feltételek biztosítottak, a gyűjtött állomány minimális, növelésére érdeklődés hiányában kicsi az esély. 4. Várható fejlődés 1. Monetáris szféra A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-EN-I-1726/2012. számú határozatával engedélyezte a Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet és a DRÁVAMENTI Takarékszövetkezet beolvadással történő átalakulását. A Takarékszövetkezet a évi üzleti tervét ennek figyelembe vételével alakította ki. A terv készítésénél az ismert jelentősebb környezeti tényezőkkel és folyamatokkal számolt. A 2013-as évre vonatkozó piaci előre jelzések továbbra is bizonytalanságokkal teli működési környezetett vetítenek előre. A bankok között a verseny tovább éleződhet a piaci pozíciók megtartása érdekében. A Takarékszövetkezeti szférában a tőkeegyesítés, illetve külső tőkebevonás gyakoribbá válhat. Mindezek alapján várhatóan a bankoknál a mérlegfőösszeg bázis közeli tartása lesz a cél a jövedelmezőség kismértékű csökkenése mellett. A pénzeszközök kihelyezése területén a nagyobb fedezettség, mint követelmény továbbra is előtérben marad, és a saját jogú hitelezés bázis szinten tartása a cél. A monetáris politika mozgásterét érdemben befolyásolja az ország kockázati megítélésének alakulása. Tervezés során 4,5 5,5 %-os jegybanki alapkamattal lehet kalkulálni, figyelemmel azonban arra, hogy váratlan jelenségek előfordulhatnak. 2. Üzletpolitika a) Forrásgyűjtés számlavezetés Stratégia 13 milliárd feletti betétállomány megtartása - meglévő 27 önkormányzat részére a számlavezetési pozíció megtartása - a piaci viszonyokat és a változó jogszabályi környezetet követő, ahhoz igazodó üzleti tevékenység, - az alacsony költségű források (bankszámlapénzek) növelése, lekötött betétek átcsoportosítása számlához kötött lekötésekbe. 7

8 Operatív teendők: - az ügyfelek megtakarítási hajlandóságának növelése részben kedvező kondíciók alkalmazásával, részben a meglévő tőke erősítésével o gyors, piackövető kamatpolitika, o ügyfelek részére alternatívák biztosítása, o minden részletre kiterjedő széleskörű tájékoztatás. - olcsó forrás arányának növelése o számlákhoz kapcsolódó betétek általánossá tétele, o bankkártyák számának növelése a kártyás vásárlások propagálásával, o konkurens pénzintézetek elégedetlen ügyfeleinek megnyerése, b) Hitelezés Stratégia: - a hitelállomány tudatos alakítása a jövedelmezőségi és prudenciális szempontok egyensúlya mellett. - a hitelállomány növelésének biztosítása - potfólió tisztítás a problémás hitelek arányának 20 % alatt tartásával. Operatív teendők: - 50 %-os hitel-betét arányhoz történő közelítés, - a tőkemegfelelési mutató prudenciális feltételeknek megfelelő szinten tartása, - a lakossági hitelek megfelelően fedezett részének növelése a jelzáloghitelek és forgalmazó bankszámlákhoz kötődő hitelek révén - vállalkozói hitelek szintjének megtartása, - vállalkozói komplex igények kielégítése, - agrárkonstrukciók teljes körű forgalmazása. - konzorciális hitelezésre vonatkozóan a szektoron belüli ajánlatok mérlegelése és optimális esetben csatlakozás - önkormányzati és intézményi finanszírozás keretében a költségvetések alapján folyamatos rulírozó hitelezés limiten belül - pályázatos előfinanszírozás okiratok alapján. - követeléskezelés keretében a szabályozás szerinti minősítés, értékvesztés elszámolásának biztosítása - hitel-monitoring fokozása, belső ellenőrzés hatékony növelése - portfólió tisztítás éves gyakorisággal (eladás, leírás) - garanciaalapok bevonása biztosítékul minden lehetséges esetben - területen kívüli és egyéb fokozottan kockázatos hitelek visszaszorítása. - piaci viszonyokhoz igazodó, bázis kamattól függő kamatok alkalmazása - az alacsonyabb és magasabb kamatú hitelkonstrukciók helyes arányának megtartása - túlzott kockázatvállalás elkerülése. 8

9 c) Jövedelmezőség Stratégia: - a Takarékszövetkezet a szektorban elért kedvező pozíciójának megőrzése, kiemelkedő jövedelmezőségi mutatóinak megtartása. Operatív: - a Takarékszövetkezeti eredményeinek rendszeres összevetése, a Takarékszövetkezeti szektor átlagos mutatóival, következtetések levonása, - hatékony költséggazdálkodás megtartása o kontrolling funkció erősítése, o rendszeres költségelemzés, o vezetői információs rendszer továbbfejlesztése, d) Kiegészítő szolgáltatások - Bankkártya üzletág o nemzetközi kártyák népszerűsítése o bankkártya darabszám növelése, o bankjegykiadó automaták számának növelése, kihasználtságuk ösztönzése. - Deviza üzletág: o az ügyfelek teljes körű kiszolgálása érdekében devizaszámla-vezetés folytatása, o pontos, gyors ügyintézés, o szakmai képzések folyamatos biztosítása. - Biztosítás: o hitelügyletek biztosítékául rendszeresség megtartása, o egyéb biztosítási ügyletek ügyféligény szerint. e) Marketing A Takarékszövetkezet kedvező megítélésének, kialakult képének folyamatos tudatosítása ügyfelek felé: - lehetséges marketingeszközök folyamatos felhasználása, - termékbevezetések, akciók kiemelt reklámozása f) Informatika Az informatikai rendszer folyamatos bővítése és kiterjedt használata: - szolgáltató helyek korszerű felszereltségének folyamatos biztosítása, avuló technika cseréje, - elektronikus banki szolgáltatások körének, igénybevevőinek folyamatos bővítése, - VIR rendszer informatikai keretek közötti működtetése. g) Hálózati korszerűsítés, fejlesztés Egységes, esztétikus megjelenés a szolgáltató helyeken. - együttműködés majd tőkeegyesítés más takarékszövetkezettel - rendszeres karbantartással, felújítással méltó színvonal megtartása. 9

10 6. Környezetvédelem bemutatása A Takarékszövetkezet környezetszennyező anyagot csak fűtés idején bocsát ki. Mértéke nem ütközik érvényes előírásokba. A számítástechnikai veszélyes hulladék kezelését a karbantartó cég végzi, selejtezett anyagokat dokumentálva átveszik. A személygépkocsi üzemeltetése során keletkező fáradt olajat, akkumulátort a szervizek kezelik, illetve veszik át. 7. A Takarékszövetkezet foglalkoztatás politikája A Takarékszövetkezet átlagos állományi létszáma 2012-ban 58 fő volt, az előző évvel azonos Stratégiánk alapja a szellemi tőkénk. A tudás, képesség, motiváció jellemzi a foglalkoztatáspolitikát, ami természetesen nem mehet a hatékonyság és a termelékenység rovására. A támasztott újabb követelmények a létszám növelését, míg a piaci lehetőségek szűkülése a csökkentését indokolnák. A kettő közötti összhang megteremtésére törekszünk, és a zavartalan működéshez szükséges létszámot biztosítjuk. 8. Gazdálkodást meghatározó szavatoló tőke elemei: A szavatoló tőke elemeinek alakulása S.sz. Megnevezés 2011.XII XII.31. Index% 01 Jegyzett tőke % 02 Tőketartalék % 03 Eredménytartalék % 04 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv. vagyon Általános tartalék % 06 Általános kockázati céltartalék % 07 Mérleg szerinti eredmény, könyvvizsgáló ált. hitelesítve % 08 Jegyzett, be nem fizetett tőke Immateriális javak % 10 Kockázati céltartalék adótartama, és értékvesztés hiány % 11 ALAPVETŐ TŐKE % 12 Alárendelt kölcsöntőke Értékelési tartalék (számviteli) % 14 Járulékos tőkeelemek csökkentése 15 JÁRULÉKOS TŐKE % 16 Levonások előtti szavatoló tőke % 17 Tőkemódosítás a PIBB miatt csökkentő t. 18 Limit túllépések tőkekövetelménye 19 Egyéb korrekciók +,- 20 SZAVATOLÓ TŐKE (szolvencia ráta számlálója) % 21 Tőkemegfelelési mut. Hitelezési kockázat szintjén 34,05% 43,31% 9,26% 22 Tőkemegfelelési mutató a 2.pillér alatt-tőkepuffer értéke nélkül 26,30% 32,13% 5,83% 23 Tőkemegfelelési mutató a 2. pillér alatt 21,04% 25,70% 4,67% 10

11 9. Kockázatkezelési politika Ahhoz, hogy a pénzügyi szektorban kialakult élesedő versenyben a Takarékszövetkezet fenn tudjon maradni, egyrészt alkalmazkodnia kell a környezeti változásokhoz, másrészt az eddigieknél kockázatosabb üzleteket kénytelen vállalni. Ezt felismerve tovább szigorította az eddig is konzervatívnak nevezhető kockázatkezelési politikáját, amely a prudens gyakorlat betartását támogatja. A kockázatkezelési politika összefoglalja a Takarékszövetkezet vezetése által elfogadott kockázatvállalási és kockázatkezelési elveket, és tartalmazza mindazokat a szabályokat, kockázatkezelési célokat, amelyek egységes alkalmazását a vezetés az egész intézményen belül elvár. A kockázatok kezelése szerves részét képezi a tevékenységünknek. Kiemelt figyelmet fordítunk a versenyképesség megtartására, hogy működésünket a jövőben is színvonalas szolgáltatásokkal, alacsony működési költségekkel fenn tudjuk tartani. Vannak mérhető és nem mérhető kockázataink. A fejlett számítástechnikának köszönhetően egyre teljesebben tudjuk számszerűsíteni és behatárolni a kockázatokat és olyan kockázatcsökkentő eljárásokat tudunk alkalmazni, hogy a működésünket rendkívüli események sem veszélyeztethetik A jövedelmezőség, likviditás és a biztonság számunkra egyaránt fontos működési kritérium. A kockázatvállalási politika az egyes releváns kockázatokra vonatkozóan külön-külön is tartalmaz alapelveket. A Takarékszövetkezet egyik legjelentősebb feladatának tekinti, hogy a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által felállított valamennyi kockázatkezelési alapelv, a kockázatok folyamatos mérésével, ellenőrzésével teljes körűen érvényesüljön. A Takarékszövetkezet, mint kisintézmény a belső tőkemegfelelés értékelési folyamatában a tőkeszükségletet a legegyszerűbb módszerekkel határozza meg. A Takarékszövetkezet az 1. pillér keretében a hitelezési, piaci és működési kockázatára meghatározott minimum tőkekövetelményen túl a 2. pillér keretében saját belső eljárása szerint is számít tőkekövetelményt. A belső tőke számítása során megállapításra kerül, hogy az intézmény saját számításai alapján mekkora összegű tőkekövetelményt tart szükségesnek az általa vállalt és felmerülő kockázatok kezelésére. A különböző típusú kockázatokat a Takarékszövetkezet az építőkocka-elv alapján összesíti. A belső tőkeszámítás két fő részre bontható: egyrészt kockázattípusonként számítja a szükséges tőkét, másrészt ezen felül tőkepuffert is számszerűsít. A belső tőkeszámítás kiinduló értéke az I. pillér alatti tőkekövetelmény, melyre a kockázati önértékelés alapján évente megállapított mértékű többlettőkét számszerűsítünk. A belső tőke számítás keretében a Takarékszövetkezet egyes kockázati típusokra enyhe stressz tesztet készít, amely adatok alapján szintén számít egy többlet tőke követelményt. A tőkepuffer mértéke az enyhe stressz hatások és a kockázati önértékelés közül a nagyobb, december 31.-i állapot szerint önértékeléssel számított tőkeszükséglet e. Ft, a stressz hatás figyelembevételével a belső tőkeszükséglet e. Ft. A Felügyeleti felülvizsgálat (SREP) előírásainak figyelembevételét követő tőkekövetelmény mértéke december 31.-én 133 %, tőkeszükséglet összege e. Ft. 11

12 A Takarékszövetkezet elsősorban olyan kockázatokat vállal, amelyeknél helyismerete, az ügyfélhez való közelsége előnyt jelent a kockázatok megítélésében. A hitelkockázat kezelésére, a prudens működésre kötelez bennünket a jogi környezet és a szabályozás. Megemlítjük, hogy szigorúan az törvényi keretek között végezzük az engedélyezett tevékenységeket. Az ügyfélkockázatot az ügyfelek minősítési rendszere nagymértékben kezelni tudja. A hitelkockázat kézben tartása az alábbi módszerekkel, eszközökkel történik alapvetően: fedezetek értékének kellő gyakoriságú felülvizsgálatával, problémás ügyletek folyamatos figyelésével, veszteség valószínűség méréshez kapcsolt értékvesztés képzéssel. Alapvető követelmény a fedezetalapú hitelezés. granularitás számítással: a vállalkozói portfolióba soroljuk mindazon kitettségeket, melyek meghaladják a lakossági összportfolió 1%-át, ezáltal 100%-os súlyt rendelve hozzájuk. A lakossági és vállalkozói kockázati súlyok meghatározása a hitelezési kockázatok tőkével való lefedését segíti. Tőkemegfelelés: A II. pillér szerinti szabályozás van érvényben, a hitelezési kockázat szintjén a fizetőképességi mutatónk az előírt 8%-al szemben 43,31 % volt a mérleg auditált adatainak figyelembe vételével. A tőke-megfelelési mutató a II. pillér alatt 25,7 %-a megfelelő stabilitást tükröz. A kockázatainkat 3 sz. mellékletként csatolt táblázatban foglaljuk össze. Árfolyamkockázat: A Takarékszövetkezetnek árfolyamkockázata a részvények és részesedések hasznosításával kapcsolatosan állhat fenn, melyek kezelését az instrumentumhoz kapcsolódó cég éves gyakoriságú elemzésével kezelni tud. Jellemző a stratégiai tehát nem spekulatív befektetés, így az árfolyamkockázat nem mérvadó. Devizaügyletből származó árfolyamkockázat a Takarékszövetkezetnél nincs, devizahitelt nem forgalmaz, számlavezetést megbízásból végez. Nem kereskedési-könyvi kamatlábkockázat A kamatkockázat a piaci kamatláb változásának a Takarékszövetkezet pénzügyi helyzetére, kamateredményére gyakorolt lehetséges hatása. A stressz teszt eredményének hatására a gazdasági érték csökkenése nem haladhatja meg a mindenkori szavatoló tőke 20%-át. A súlyozott pozíciók szavatoló tőkéhez viszonyított aránya december 31-én 6,9% volt, amely a limitet nem haladta meg, így a nemkereskedési könyvi kamatkockázat tőkefedezetét a számszerűsített tőkeszükséglet felett meghatározott tőkepuffer jelenti. A Takarékszövetkezetnél a kamatlábkockázat saját termékkörét tekintve a következő ügyleteknél jelentkezik nagyobb arányban: - A hitelezési kockázatot követően a legjelentősebb kockázati tényező, amivel mindig számolunk. A kamatkockázaton belül az árazási kockázatot megfelelően tudtuk kezelni annak ellenére, hogy hiteleink jelentős része a jegybanki alapkamathoz kötött és annak változása, a jövedelmezőségre közvetlen hatással van. 12

13 - A forrásköltséget szintén jelentősen befolyásolja a jegybanki alapkamat változása, a betétek árazása szintén alapkamat követő. A kamat bevételek nőttek, a ráfordítások csökkentek az előző évhez viszonyítva, ezek együttes hatására a kamatból származó jövedelem nőtt. Koncentrációs kockázat A koncentrációs kockázatot a Takarékszövetkezet az I. pillér alatt tőkével fedezi, a II. pillér alatt vizsgálja, hogy szükség van-e addicionális tőkére ezen felül. A többlet tőke szükségességének vizsgálata portfolió koncentráció mérésére kialakított limitekkel és stressz teszttel történik. A koncentrációs stressz teszt tőkeszükséglete december 31-én 44,017 millió Ft. Likviditási kockázat A Takarékszövetkezet likviditáskezelése szintén az alapvető működési feladatok közé tartozik. A Takarékszövetkezet a likviditási kockázatra vonatkozóan a 2. pillér alatt automatikusan, közvetlenül nem teljesít tőkekövetelményt. Két mutató vonatkozásában (90 napos halmozott nettó bázispozíció, Nettó finanszírozási pozíció) a limittúllépést szavatoló tőkével kell fedezni. A limiten belül a likviditási kockázat tőkefedezetét a belső tőkeszükséglet feletti tőkepuffer jelenti. Operatív likviditáskezelés: Két szinten működik, egyrészt a napi pénz pozíció kezelése (money-cash), másrészt a teljes lejárati struktúra átfogó kezelése szintjén (loan position management). Mindenkor biztosítottuk és biztosítjuk a jegybanki tartalékolási kötelezettségünket, annak a megfelelő menedzselését ben az átlagos tartalékolási előírás e Ft, a tényleges teljesítés pedig e Ft volt. Egyetlen napon sem csökkent az elhelyezés - a tartalékolás - az előírt szint alá. A havi tartalék egy hónapban sem maradt el a kötelezőtől. A napi likviditás alapvetően a szolvencia tervezésével és fenntartásával érhető el, tisztában vagyunk és kezelni tudjuk a teljes eszköz és forrás állomány lejárati szerkezetét. Barcs, január 31. Elnök-ügyvezető. ügyvezető 13

14 1. sz. melléklet: főbb mutatók S.sz. Megnevezés 1. A vagyoni-, pénzügyi és jövedelmi helyzet Jövedelmezőségi mutatók Me. Előző év Tárgyév Eltérés+,- 1 Bevételarányos nyereség % 5,7% 13,8% 8,1% 2 Eszközarányos bevétel % 9,6% 10,6% 1,0% 3 Eszközarányos nyereség (ROA) % 0,5% 1,5% 0,9% 4 Saját tőke arányos nyereség (ROE) % 4,9% 12,6% 7,7% 5 Hitelintézeti tevékenység jövedelmezősége % 50,5% 52,7% 2,2% 6 Pénzügyi és befekt.-i szolgáltatás eredményessége % 7,2% 16,6% 9,4% 7 Hitelintézeti műveletek jövedelmezősége % 10,6% 12,5% 1,9% 8 Kamatmarge % 4,58% 5,30% 0,7% Tőke ellátottsági mutatók 9 Tőkeáttételi mutató 9,0 8,7-0,3 10 Tőkemegfelelési mutató (hitelezési kockázat szintjén) % 34,1% 43,3% 9,3% 11 Hitelfedezettségi mutató % 66,4% 72,5% 6,1% 12 Kockázatvállalási mutató 3,2 3,9 0,69 Likviditás, szolvencia 13 3 hónapos fedezettség % 79,2% 61,8% -17,5% 14 Likviditási ráta I. 0,98 0,94-0,04 15 Likviditási ráta II.(gyorsráta) 0,41 0,57 0,16 16 Likvid eszközök aránya a mérlegfőösszeghez % 33,9% 49,3% 15,4% Eszközminőségi mutatók 17 Eszközportfólió minősége(nem problémament. arány) % 38,1% 32,9% -5,2% 18 Hitelveszteségi ráta % 0,00% 0,01% 0,01% 19 Elszámolt értékvesztés arány % 52,1% 60,3% 8,1% 20 Mérlegfőösszeg arányos elszámolt értékvesztés % 6,5% 5,9% -0,7% Hatékonysági mutatók 21 Bevételarányos költségek (rezsi/pü.i -bef.szolg.bev.) % 36,8% 31,5% -5,3% 22 Eszközarányos költségek % 3,5% 3,2% -0,3% 23 Szem.i jellegű ráford.arányos nyereség % 25,4% 77,3% 51,9% 14

15 2. sz. melléklet: a telephelyek bemutatása Kirendeltségek és egyéb banküzemi ingatlanok főbb adatai S.sz. Megnevezés Alapterület évi piaci érték Hrsz. ezer Ft Üzlet Egyéb 1. Barcs központ + kirendelt. 1819/16/A/9 591, /A/11 247,6 2. Babócsa 535/2 129, Csokonyavisonta 82/1 93, Darány 495/4 88, Homokszentgyörgy 95/1 106,0 15, Lakócsa 167/2 52, Szulok 422/1 70,4 12, Vízvár , Csurgó 936/A/4 106,0 26, garázs 939/1/B/4 10. Berzence 927/1 93, Zákány 323/A 90, Gyékényes+parkoló , Somogyudvarhely Bérelt 50,0 Bérlemény 14. Porrog Bérelt 20,0 Bérlemény 15. Kaposvár Bérelt 48,0 Bérlemény 16. Balatonlelle, Napsugár u /A/47 39,

16 3. sz. melléklet: CAB HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés Összeg (a) Mód (z) 1 CAB2 TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE 467,009 2 CAB21 3 CAB211 4 CAB21111 ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA 346,439 Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye 346,439 SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) 346,439 5 CAB Központi kormányok és központi bankok 1CS 6 CAB Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok 3,315 2CS 7 CAB Közszektorbeli intézmények 3CS 8 CAB Multilaterális fejlesztési bankok 4CS 9 CAB Nemzetközi szervezetek 5CS 10 CAB Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 69,782 6CS 11 CAB Vállalkozások 74,759 7CS 12 CAB ebből: rövid lejáratú követelések 8,715 71CS 13 CAB Lakosság 107,277 8CS 14 CAB Ingatlannal fedezett követelések 32,575 9CS 15 CAB Késedelmes tételek 13,324 10CS 16 CAB Fedezett kötvények 12CS 17 CAB Kollektív befektetési értékpapírok 14CS 18 CAB Egyéb tételek 45,407 15CS 19 CAB CAB21112 ebből: Hkr. 16. (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékp 21 CAB Központi kormányok és központi bankok 22 CAB Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 23 CAB Vállalkozások 24 CAB Lakosság 25 CAB Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő 26 CAB eszközök 27 CAB21113 Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (érté 151CS 16

17 28 CAB Központi kormányok és központi bankok 29 CAB Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 30 CAB Vállalkozások 31 CAB Lakosság 32 CAB Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő 33 CAB eszközök 34 CAB2112 Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye 35 CAB212 IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye 36 CAB2121 FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) 37 CAB Központi kormányok és központi bankok 38 CAB Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 39 CAB ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások 40 CAB Vállalkozások 41 CAB2122 AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) 42 CAB Központi kormány és központi bank 43 CAB Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 44 CAB ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások 45 CAB Vállalkozások 46 CAB Lakosság 47 CAB2123 Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye 48 CAB CAB CAB22 Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE 51 CAB23 52 CAB CAB2311 ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 54 CAB2312 Részvények 55 CAB2313 Deviza 56 CAB2314 Áruk 57 CAB232 Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye 58 CAB24 59 CAB241 ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer) 120,57 120,57 OP1,g 17

18 60 CAB CAB243 Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer) Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer) E E 62 CAB26 EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY 0,00 63 CAB261 Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet E 64 CAB3 ÖSSZEGZŐ ADATOK E 65 CAB31 66 CAB CAB32 Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után 1 408,543 E 32,129 E 1 408,543 E 68 CAB321 TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után 32,129 E 69 CAB33 70 CAB3301 FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE 1 875,552 E FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY 621, % 71 CAB CAB CAB CAB34 Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE 1 254,43 301,962 E 24,157 E 1 875,552 E 75 CAB CAB CAB342 BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően 618,832 E 1 256,72 303,079 E 78 CAB343 TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően 24,246 E 18

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti TAKARÉKSZÖVETKEZET Jászárokszállás 5123.Jászárokszállás, Árpád tér 2. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 16-02-001506... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÜZLETI JELENTÉS 2013. Kelt:... Györök Zoltán

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 6344 HAJÓS, RÓZSA U. 2. Üzleti jelentés 2014. Cg. 03-02-000224... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti TAKARÉKSZÖVETKEZET Jászárokszállás 5123.Jászárokszállás, Árpád tér 2. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 16-02-001506... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31.

Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31. Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31. Kaposvár, 2014. május 6. Készítette: Ihárosi Istvánné főkönyvelő 1 1. Gazdálkodási, közgazdasági

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 6422 Tompa, Szabadság tér 16. www.tompatksz.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.:03-02-000296... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Szavatoló tőke. Magyar Nemzeti Bank. Bihari Patrícia, felügyelő Hitelintézeti felügyeleti igazgatóság

Szavatoló tőke. Magyar Nemzeti Bank. Bihari Patrícia, felügyelő Hitelintézeti felügyeleti igazgatóság Szavatoló tőke Bihari Patrícia, felügyelő Hitelintézeti felügyeleti igazgatóság 1 Szavatoló tőke 1) A szavatoló tőke a prudenciális szabályozás egy központi eleme Több lényeges prudenciális korlát ennek

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

2013. évi beszámolójához

2013. évi beszámolójához KSH szám: 10043873641912206 Cg.:0602000009 ÜZLETI JELENTÉS A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi beszámolójához 1. Bevezető Gazdálkodási körülmények: Az előző évhez képest a gazdálkodás külső

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Észak Tolna Megyei TAKARÉKSZÖVETKEZET... 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10 Üzleti jelentés 2014. Cg.:17-02-000583... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS Nyírbéltek, május 27. Szmutkó Illés elnök ügyvezető... 1 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 1

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 TISZAVASVÁRI KOSSUTH ÚT 1. Üzleti jelentés 2014. Cg.:15-02-050265... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS... 1 ÜZLETI JELENTÉS A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Nyírbélteki

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000180... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900 ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.: 20-02-050052... 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 28.

Lamanda Gabriella március 28. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 28. Transzformációs szerepkör Bankári alapelvek Bankok bankja szerepkör Bankmérleg Banktőke Beszámoló egyéb részei Banki kockázatok és kezelésük Hitelkockázat

Részletesebben

Üzleti jelentés 2015.

Üzleti jelentés 2015. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2015. Cg.: 09-02-000180... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10044702-6612-122-10 Cg.: 10-02-020036 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2013.

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6.  ÜZLETI JELENTÉS 2013. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. www.fonixtakarek.hu ÜZLETI JELENTÉS 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.A MÉRLEG FORDULÓNAPJA

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014.

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Cg.: 04 02 000350 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Jogszabályok, felügyeleti módszerek, ajánlások Előadó: Seregdi László igazgató Szakmai fórum 2007. október 30-31. Legfontosabb témák 1. Az új tőkeszabályozás alapelvei

Részletesebben

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt.

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. 2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2009.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése 2002-ben is az volt az alapvetõ célkitûzés, hogy a magyarországi piacon bankunk tovább növelje részesedését mind a magán-, mind a vállalati

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 04 02 000350... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Seregdi László PSZÁF 2009. november 24. Témakörök 1. Tőkekövetelmény számítás szabályozása 3. Várható hazai

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve 3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve (A Felügyelet a kérdőívet az egyes intézménytípusok sajátosságaihoz igazodóan küldi ki) Az alábbi felügyeleti kérdőívet a Felügyelet évente legalább egyszer

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év 1 1. Gazdálkodási, közgazdasági körülmények: Az elızı évhez képest a gazdálkodás külsı körülményei lényegesen

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2012 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2012 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2012 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet működési környezete A 2012-es üzleti évben a hazai gazdaság recessziója tovább mélyült. Az ágazatok többsége visszaesett,

Részletesebben

Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Üzleti jelentés 2014.12.31.

Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Üzleti jelentés 2014.12.31. Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Cg.: 20-02-050064 Üzleti jelentés 2014.12.31. Dátum: Bak, 2015. május 14. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Rétiné Varga Éva Horváth Józsefné

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Üzleti jelentés 2016.

Üzleti jelentés 2016. NAGYKÁTA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 NAGYKÁTA, DÓZSA GY. ÚT 10. Üzleti jelentés 2016. Cg.: 10-02-020518 Nagykáta, 2017. január 11. 1 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt.

2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. 2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése 2 1. Gazdálkodási körülmények Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei lényegesen nem változtak. A gazdaság továbbra is stagnáló, a válságból való kilábalás jelei még nem mutatkoztak. A munkanélküliségi

Részletesebben

Mérleg. Szolvencia II. szerinti érték Eszközök

Mérleg. Szolvencia II. szerinti érték Eszközök Mérleg Szolvencia II. szerinti érték Eszközök C0010 Immateriális javak R0030 - Halasztott adókövetelések R0040 - Nyugdíjszolgáltatások többlete R0050 - Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 05-02-000250... 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 3 3. A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

ÜZLET JELENTÉS A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Környe-Bokod Takarékszövetkezet. Pannon Takarék Bank Zrt. mint a Környe-Bokod Takarékszövetkezet jogutóda

ÜZLET JELENTÉS A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Környe-Bokod Takarékszövetkezet. Pannon Takarék Bank Zrt. mint a Környe-Bokod Takarékszövetkezet jogutóda Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2015. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ.. Pannon Takarék Bank Zrt. mint a Környe-Bokod Takarékszövetkezet jogutóda Kelt: Komárom, 2015. szeptember 25. 2 A Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Üzleti jelentés Cg.:

Üzleti jelentés Cg.: Üzleti jelentés 2015. Cg.: 05-02-000250... Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király u. 76. Telefon: +36 46 399 036 Fax: +36 599 232 E-mail: kozpont@boldva.tksz.hu www.boldvatksz.hu

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 05-02-000250... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 3 3.A MÉRLEG

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014.

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4 3.A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Fazekas Tamás. 1. Melyek a tárgyi eszközök főbb csoportjai? Mondjunk példákat is ezekre!

Fazekas Tamás. 1. Melyek a tárgyi eszközök főbb csoportjai? Mondjunk példákat is ezekre! A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése 1. rész Fazekas Tamás Kis- és középvállalkozások finanszírozása 1. A mérleg eszközoldalának elemzése A mérleg elemzése. A mérleg elemzése

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16.

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16. Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. Március 16. Miről volt szó? Pénzintézet Pénzügyi intézmény Hitelintézet Kereskedelmi bank Intézményi befektetők Transzformációs szerepkör

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2015.

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2015. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2015. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4 3. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Üzleti jelentés. 2014. évi

Üzleti jelentés. 2014. évi Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2014. évi Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A

Részletesebben

1. A mérleg és az eredménykimutatás egyes tételeihez kapcsolódó kiegészítések

1. A mérleg és az eredménykimutatás egyes tételeihez kapcsolódó kiegészítések 1. A mérleg és az eredménykimutatás egyes tételeihez kapcsolódó kiegészítések A Bank a 2003. évben három hasábos mérleget és eredménykimutatást készített egy 2002. december 31-én már lejárt, de a mérlegen

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2011 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet működési környezete A 2011-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2014.12.31

ÜZLETI JELENTÉS 2014.12.31 HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014.12.31 ÜZLETI JELENTÉS 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2008. április 16. 2008. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. KOCKÁZATI- ÉS LIKVIDITÁSI STRATÉGIÁJA 2012-2014 2014 évek ekre Bevezetés A Takarékszövetkezet három éves időtávokra készíti el Stratégiai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati

Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati példákon Dr. Pálosi-Németh Balázs, Tamás Sándor Budapest, 18 November 2010 A Bank tőkemegfelelésének

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cégjegyzék szám: Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

Pénzintézetek CAMELS típusú elemzése

Pénzintézetek CAMELS típusú elemzése Pénzintézetek CAMELS típusú elemzése C M 1. Capital (Tőkemegfelelés) 3. Management (Vezetés képességei, adottságai) CAMELS A E 2. Assets (Eszközök minősége) 4. Earnings (Eredményszintje, minősége) L 5.

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 10043732-2-05 3915 Tarcal, Fő út 66. Üzleti jelentés 2014. Tarcal, 2015. március 03. Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Cg.: 05 02 000269... TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés OTP Bank Rt. 2000. évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés Budapest, 2001. június 11. 2 JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2000. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben