Üzleti jelentés 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti jelentés 2013."

Átírás

1 HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés Cg.:

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK, FOLYAMATOK 7 4. VÁRHATÓ FEJLŐDÉS 7 5. A K+F TEVÉKENYSÉG: NEM JELLEMZŐ INFORMÁCIÓ 7 6. KÖRNYEZETVÉDELEM BEMUTATÁSA 7 7. A TAKARÉKSZÖVETKEZET FOGLALKOZTATÁS POLITIKÁJA 8 8. PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK HASZNOSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA (BEFEKTETÉSI, FORGATÁSI CÉLÚ) IAS KOCKÁZATKEZELÉSI POLITIKA FEDEZETI ÜGYLET POLITIKA AZ ÁR-, HITEL-, KAMAT-, LIKVIDITÁS- ÉS CASH-FLOW KOCKÁZAT BEMUTATÁSA sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet 26 2

3 1. Bevezető Gazdálkodási körülmények: Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei megváltoztak. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló évi CXXXV. törvény értelmében a TAKIVA mint intézményvédelmi alap megszűnt. A jogszabály követeztében új takarékszövetkezeti integráció jött létre. A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete közös intézményvédelmi alapként működik. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának a központi szerve. A törvény hatályba lépését követően a Takarékbank egységes közvetett és közvetlen hatályú szabályzatokat bocsátott a takarékszövetkezet részére, amelyeket az Igazgatóság elfogadott. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló törvény alapján a Takarékbank és a szövetkezeti hitelintézetek összevont felügyelet alá tartoznak. A további szabályzatok egységesítése folyamatban van. A gazdaság továbbra is stagnáló tendenciát mutat, a válságból való kilábalásról még továbbra sem lehet beszélni. A munkanélküliségi ráta megyénkben sajnos magas szinten mozog. Lényegesen változott, az MNB kamatpolitikája és a kihelyezett olcsó hitel pozitív hatást gyakorolt a kihelyezésre, másrészről viszont szűkült a kamatmarzs. A Takarékszövetkezetünk jövedelmezőségét erősen befolyásolta a tranzakciós illeték bevezetése. A működési területünkön üzemelő multinacionális cégek, mind a termelő, mind a kereskedelmi szférában egyre nagyobb részarányt képviselnek. Ezek hatása az ügyfélkörünkbe tartozó kis- és középvállalkozásokra kettős: a beszállítói körnek piacot jelentenek, viszont gyengítik a kereskedelmi kisvállalkozók pozícióját. Továbbra is növekedett a lakossági megtakarítások lakóingatlanba történő forgatása, a már hosszabb ideje élő lakásigények kielégítését segítette a lakás támogatási rendszer. A bankpiac teljesen felosztott, az ügyfelek bankválasztási lehetősége széleskörű a működési területünkön. E tényezőkből következően erős piaci versenyben működtünk év folyamán az NHP hiteleknek köszönhetően a vállalkozói hitelek iránt javult a kereslet, dominánsan a lakossági ügykörünk igényelt hitelt, melyet szövetkezetünk a prudenciális szabályok figyelembe vétele mellett igyekezett minél teljesebb körben kielégíteni. A leglényegesebb külső körülmény a 2013 üzleti évben a kamatok folyamatos csökkenése. A jegybanki alapkamat 12 alkalommal csökkent. A Takarékszövetkezet e folyamathoz alkalmazkodva 2013-ban betétkamatait 9 alkalommal, a hitel kamatait 12 alkalommal, változtatta. A takarékszövetkezet évre azt a kettős célt tűzte ki, hogy eredményes gazdálkodással érjen el 20 millió Ft adózás előtti eredményt, ugyanakkor feleljen meg a 228 tag bizalmának és stabilizálja a szövetkezet fizetőképességét, likviditását. Fontos feladat volt az az Integrációs törvény szerinti előírásoknak való megfelelés biztosítása, új szervezeti rendszer kialakítása, a bankbiztonsági követelményeknek való teljes körű megfelelés. A szövetkezet vezetése ezekhez a célkitűzésekhez határozta meg kamatpolitikáját, hitelpolitikáját, portfoliójának kívánatos összetételét, valamint üzletpolitikai intézkedéseit. 3

4 Figyelembe kellett venni a már tényként bekövetkezett inflációs hatásokat, továbbá a kamatszínvonal általános csökkenését. Amelyek azt jelentették, hogy a betéti kamatok szintjét jelentősen csökkenteni szükséges, mindamellett ügyelve arra, hogy a betétállomány drasztikusan ne csökkenjen. Erre ösztönözte a szövetkezetet a konkurenciaként a térségben jelen lévő nagyszámú bankfiók tevékenysége, az állampapírok túlkínálata is. A beszűkülő forrás lehetőségeket a források jobb kihasználásával, a lejáratok jobb összeghangolásával és részben új ügyfélkör megszerzésével sikerült ellensúlyozni. A szövetkezet az eddigieknél céltudatosabban törekedett az ügyfélkör komplex szolgáltatásokkal való ellátására. A hitelnyújtásnál előnyben részesítve azon ügyfélkört, amellyel mint betétessel, vagy mint számlavezetőként tartós kapcsolat alakult ki. A kitűzött eredmény teljesülése elmaradt a tervtől, melynek oka több tényező együttes hatására vezethető vissza. Ezek a következők: tranzakciós illeték bevezetése, helyi adók és az értékvesztés növekedése, hitelleírások nagysága, munkavállalóknak fizetett végkielégítés összege. A szövetkezet passzív pénzpiaci tevékenységének középpontjában évben is a lakossági betétgyűjtés állt, bár az előző évhez képest a lakosság megtakarításai csökkentek, ezzel ellentétben a vállalkozások megtakarításai nőttek. A lakossági betétek aránya a mérleg fordulónapján elérte a betétállomány 79,51 %-át. Az adatok azt mutatják, hogy rövid lejáratú megtakarítások arányában nőttek. A szövetkezet aktív pénzpiaci tevékenységét a források előző évinél jobb hasznosítása jellemezte. A bruttó hitelállomány ezer Ft-tal, a betétállomány ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest évben a hitelkihelyezések 93,91 %-át vállalkozásoknak nyújtott a takarékszövetkezet, melynek jelentős részét az NHP hitelek tették ki, csupán 6,09 % jutott a lakossági körnek. A szövetkezet adózás előtti eredménye 2013-ban ezer Ft, ami az általános tartalék felhasználását követően csökkentette a saját tőke összegét. A szövetkezet auditált szavatoló tőkéje ezer Ft- ra csökkent, amely ezer Ft-os csökkenést jelent egy év alatt. Oka a negatív adózott eredmény, valamint az immateriális javakban bekövetkezet növekedés, melynek nagysága csökkenti a szavatoló tőke összegét. A fizetőképességi mutató a hitelezési kockázat szintjén egy év alatt 1,6 %-os csökkenést mutat. A bankbiztonságot kifejező tőke-megfelelési mutató 1 (ICAAP) egy év alatt 19,57 %-ról 13,94 %-ra csökkent évben a TAKIVA módszertan szerint került kiszámításra a mutató értéke, míg évben a Takarékbank által kiadott egységes módszertan szerint számítottuk a mutatót. A két módszertan alapjaiban más, ezért a két érték nem összehasonlítható egymással. 1 Az un. II.Pillér alatti 4

5 A szövetkezet 2013-ban is elszámolta a szabályzataiban meghatározott módon a szükséges értékvesztéseket, illetve visszaírásra is sor került. Általános kockázati céltartaléka nem volt a takarékszövetkezetnek, mert azt az előző évben hitelleírások ellensúlyozásaként felhasználta. Általános tartalékot a negatív adózott eredmény után nem képeztünk. Általános tartalék felhasználása történt az adózott eredmény nagyságának megfelelően ( ezer Ft), így az általános tartalék összege ezer Ft-ra változott. A takarékszövetkezet infrastruktúráját tovább fejlesztettük: megkeresések modul, devizamodul, és egyéb modulok bevezetésével. A szövetkezet tevékenységének szabályozottsága kielégítő. Függetlenített belső ellenőr is segítette a vezetést. Mindezek következtében az auditált mérleg azt mutatja, hogy sikerült a kihelyezések kockázatát az elfogadható szinten tartani, viszont a takarékszövetkezet vagyona az elszámolt veszteségek mellett csökkent. 2. A vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség A takarékszövetkezet jövedelmezősége a különböző mutatószámok tükrében csökkent. (Lásd:1. sz. melléklet) Az adózott eredmény az összes bevétel arányában -6,1 %-ra csökkent, ami az előző évhez viszonyítva 6,4 százalékpontos csökkenés. A bevétel az eszközökre vetítve 10,8 %-os színvonalat ért el, ami 1,3 százalékponttal kevesebb, mint a bázis. A bevételek alakulásának fő forrását - a hitelezési tevékenységet- jól szemlélteti a 3. számú melléklet, amelyből megállapítható, hogy a hitelnyújtás igen intenzív volt. A takarékszövetkezet az év folyamán 1727 millió Ft hitelt nyújtott, annak ellenére, hogy kölcsönbírálata szigorúbbá vált a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetéhez való csatlakozást követően. A fentiek együttes hatására az eszközarányos nyereség az előző évhez képest 0,7 százalékponttal csökkent. A saját tőke arányos nyereség 2013-ban -6,7 %-ra csökkent, amely 7 százalékponttal alacsonyabb a évinél. Mint ismeretes, a szövetkezet tevékenysége eredményességét döntően a hitelezés kamatbevételei és a betétgyűjtés kamatköltségei határozzák meg elsősorban. A csökkenő kamatmarzs ellenére a pénzügyi és befektetési szolgáltatás jövedelmezősége elérte a 65,3 %-ot, ami a bázishoz viszonyítva 1,4 százalékponttal növekedett. A pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredményessége, vagyis a fedezet 2013-ban -6,4 %- ra csökkent. 5

6 A takarékszövetkezet kamatmarzsa ban 5,89 % volt, ami 1,33 százalékponttal alacsonyabb a bázisnál. A takarékszövetkezet tőkeellátottsága 0,8 százalékponttal emelkedett. A mérleg-főösszeg a saját tőke tízszeresét tette ki. A hitelintézeti törvényben előirt 8 %-os fizetőképeségi mutatót a takarékszövetkezet túlteljesítette, mivel a fordulónapi értéke 24,72 %. Ennek egyik jelentős tényezője a szavatoló tőke, amely kedvezőtlenül alakult a bázishoz képest 7 % csökkenést mutat. A takarékszövetkezet kockázatvállalási mutatója 4% ami megfelelő üzletpolitikáról tanúskodik. Ezen a jövőben sem kívánunk alapvetően változtatni. A takarékszövetkezet súlyponti feladatának tartotta és tartja a jövőben is a likviditási problémák megelőzését, mivel a megelőzés milliós nagyságrendű veszteségektől óvhatja meg a gazdálkodást, a folyamatos fizetőkészség fenntartásával. A takarékszövetkezet 2013-ban sem kényszerült banki pénzpiaci forrásbevonásra, mivel nem erőltette a mindenáron való hitelkihelyezést, ugyanakkor a betétesek bizalma is erősödött, rendkívüli betétkivonásra nem került sor. A likvid eszközök aránya (ami azt mutatja, hogy a betéteseknek mekkora esélye van, hogy bármikor pénzükhöz jussanak) 56 %-os, az előző időszakhoz képest 5,1 %-kal növekedett. A hitelek a betétek %-ában mutató értéke 47,02 %-ra csökkent a bázis 49,22 %-ról. Ennek oka, hogy a vállalkozói körben elsősorban az NHP hitelek iránti kereslet nőtt. A fordulónapi lejáratok összhangjának elemzéséből következik, hogy összességében a fedezettség biztosított. A lejárati összhang biztosítására 2013-ban is kiemelt figyelmet fordított a takarékszövetkezet, ami maradéktalanul nem teljesült. Alapvető gyakorlattá vált a kihelyezések szerkezetének a betételhelyezések szerkezetéhez történő igazítás szem előtt tartása. Sajnos a betétek esetében a rövid lejárat a domináns, míg hitelek esetén a hosszabb lejárat a jellemző (4. sz. melléklet), így nehéz a lejárati összhangot biztosítani. A hitelportfolió minősége kis mértékben romlott. Hatékony intézkedéseket tettünk, a nem problémamentes állomány megtérülése, behajtása érdekében. A hitelezésben bevezetett szigorítások, megkötések hatására javult a hitelportfólió minősége év májusától kezdtük a követeléskezelés gyakorlati alkalmazását, mely szintén javítja a problémás ügyfelek fizetési hajlandóságát. A hitelveszteségi ráta számszerűen alig kifejezhető értéket mutat. Minden egyes leírt hitelre teljes egészében meg volt képezve az értékvesztés, a mutató 0,76 %-kal nőtt az előző időszakhoz képest. Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés elszámolási-, és Céltartalékképzési szabályzatot az Igazgatóság az Ig.112/2013/16 számú határozatával án fogadta el. A december 31-ei minősítés készítésekor, szem előtt tartottuk az előbbi szabályzatban leírtakat, 6

7 és annak megfelelően történt az értékvesztés számítása. Az értékvesztés elszámolása teljes egészében megtörtént. Az összes értékvesztés aránya a minősített követelésekhez viszonyítva 80,6 %, ami december 31.-én 49,9 % volt. A mérlegfőösszeghez viszonyított arány 3,4 %, ami jelzi, hogy még kezelhető nagyságrendű problémáról van szó. A különböző hatékonysági mutatók alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a szövetkezet a rendelkezésre álló eszközökkel és munkaerővel a lehetőségeihez mérten tervezettől némileg elmaradva, de megfelelően gazdálkodott. A bevételarányos költségszint 58,6%, ami 4,6 százalékponttal meghaladja a bázist. Az eszközarányos költségszint 6,1 %, ami az inflációs hatásokat tükrözi elsősorban. A bérarányos adózott eredmény mutatója -16,8 %, ami jelentős mértékben elmaradt a tervezettől, melynek oka a negatív összegű adózott eredmény. 3. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, folyamatok a) Lényeges portfolió-változás nem történt. b) Tovább folytatódott a kamatrés színvonal csökkenése. c) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló évi CXXXV. törvény értelmében a TAKIVA mint intézményvédelmi alap megszűnt, és létrejött a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete, mely közös intézményvédelmi alapként működik. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának a központi szerve, és számlavezető bankja lett. 4. Várható fejlődés A takarékszövetkezet elkészítette a évi üzleti tervét. A terv készítésénél az alábbi ismert feltételezett- jelentősebb környezeti tényezőkkel és folyamatokkal számoltunk. A környezeti hatások és üzletpolitikánk a következő eredmények valószínűséggel számol: A források csekély 0,85%-os növekedését irányoztuk elő. A kihelyezések tekintetében 4,6%-os növekedés a cél. A szolgáltatások bővülése új konstrukciókkal. A takarékossági intézkedések a költségek oldaláról. Az üzlethálózat fejlesztésével a 2014-es évre nem terveztünk. Az adózás előtti eredmény növekedésével átmenetileg nem számolunk, mert a képződő nyereség a felmerülő eredményt csökkentő tételeket ellensúlyozza majd. A pénzügyi szervezetek különadója címen a következő évre is ezer Ft-ra számolunk. 5. A K+F tevékenység: nem jellemző információ 6. Környezetvédelem bemutatása A Takarékszövetkezet környezet szennyező anyagok közül az alábbiakat bocsátja ki: 7

8 A személygépkocsik üzemeltetése során keletkező fáradt olajat és akkumulátort a szervizek kezelik, illetve veszik át. 7. A Takarékszövetkezet foglalkoztatás politikája A Takarékszövetkezet átlagos állományi létszáma 2013-ban 27 fő volt, ez megegyezik az előző év állományi létszámával. Stratégiánk alapja a szellemi tőkénk. A dolgozók többsége tulajdonosai is a szövetkezetnek. A tudás, képesség, motiváció mellett ez a tulajdonosi szemlélet az, ami jellemzi a foglalkoztatáspolitikát, ami természetesen nem mehet a hatékonyság és a termelékenység rovására. 8. Pénzügyi instrumentumok hasznosításának bemutatása (befektetési, forgatási célú) IAS 39 2 Származékos ügyletet Takarékszövetkezetünk nem kötött és jelenleg sem rendelkezünk ilyen jellegű állománnyal, joggal, vagy kötelezettséggel. Pénzügyi instrumentumok állománya IAS 32 I. Pénzügyi eszközök % a) Készpénz % b) szerződésben foglalt jog arra, hogy egy másik gazdálkodótól pénzeszközhöz, vagy más pénzügyi eszközhöz lehessen jutni % c) szerződésben foglalt jog arra, hogy potenciálisan kedvező körülmények között pénzügyi instrumentumokat cseréljenek el egy másik gazdálkodóval d) Egy másik gazdálkodó tőkeinstrumentuma % II. Pénzügyi kötelezettség (szerződéses kötelem) % a) Pénzeszköznek vagy egyéb pénzügyi eszköznek egy másik gazdálkodó részére történő átadására % b) Pénzügyi instrumentumoknak egy másik gazdálkodóval történő cseréjére potenciálisan kedvező körülmények között 2 IAS= Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra való hivatkozás. Takarékszövetkezetünk a beszámolóját a magyar számviteli törvény előírásai szerint köteles elkészíteni, a pénzügyi instrumentum fogalmát nem alkalmazza, de mégis be kell mutatni az üzleti jelentésben 8

9 9. Kockázatkezelési politika a) A Takarékszövetkezet kockázati stratégiája 1. A Takarékszövetkezet, mint kis intézmény, a belső tőkemegfelelés értékelési folyamatában a tőkeszükségletet a legegyszerűbb módszerekkel határozza meg. 2. Kockázatkezelési és kontroll folyamatait, rendszerint ilyen irányban törekszik fejleszteni. 3. Elsősorban olyan kockázatot vállal, amelynél helyismerete, az ügyfélhez való közelsége, a termékkínálat előnyt jelentenek a kockázatok megítélésénél. 4. A Takarékszövetkezet lényeges kockázatainak alakulását folyamatosan figyeli, elemzi az egyes típusokra vonatkozó adatokat, és a limittel kezelt kockázatok esetében 80 %-os limitterhelésnél jelez az Elnök-ügyvezetőnek, illetve az üzleti területeknek a limitek betartása érdekében. 5. A lényeges kockázatokra vonatkozóan a felügyeleti jelentéssel összhangban tájékoztatást ad az Igazgatóságnak és a Felügyelő Bizottságnak. 1) Kockázatkezelési elvek, módszerek: A Takarékszövetkezet mindenkor úgy alakítja kockázatvállalásait, kockázatkezelési és belső tőkemegfelelés értékelési folyamatát, hogy az ne veszélyeztesse a biztonságos működést és a felügyelet ne korlátozza tevékenységét. A törvényi előírásokat betartja. A kockázatkezelési alapelvek: l./ A számítások alapján meghatározott belső tőkeszükségletnek mindig megfelelő tőketöbbletet kell biztosítania a szabályozás által meghatározott minimális tőkekövetelmény felett a biztonságos működés elve alapján. 2./ A kockázatkezelési módszerekért, a kockázatok mértékének behatárolásáért, figyeléséért és jelentéséért felelős személyek nem végezhetnek olyan tevékenységet, amelyek az érintett kockázatokat hordozó üzleti tevékenységgel vagy az azt támogató tevékenységekkel összefüggnek. 3./ A Takarékszövetkezet kockázatokat csak a belső szabályzatokban meghatározott keretek között és mértékig vállal, szem előtt tartva folyamatosan az óvatosság elvét. 4./ Minden lényeges kockázatot a lehetőségekhez képest - azonosítani, mérni és figyelni kell. Törekedni kell a számszerűsíthető kockázatokat limitekkel és a szükséges belső kontrollokkal kezelésére. A nem számszerűsíthető kockázatokat kontrollálni kell, ezek alakulásáról szükség szerint jelentést kell készíteni az Elnök-ügyvezető részére. A limitek betartása minden érintett számára kötelező. 5./ A kockázatkezelési módszereknek és kontrolloknak, és a kockázatkezelés költségeinek arányban kell állni a kockázat mértékével, bonyolultságával (költség-haszon elve). 6./ A Takarékszövetkezet kockázatvállalását olyan üzleti tevékenységekre összpontosítja, amelyeknél kellő szaktudással és technikai feltételekkel rendelkezik a kockázat megítélésére, mérésére és nyomon követésére. 9

10 7./ Új termékek, szolgáltatások bevezetése előtt minden lényeges kockázati típus vonatkozásában felméri a termék kockázatait, meghatározza a kockázatkezelés módszereit. 8./ A Takarékszövetkezet nem folytat számára jogszabály által tiltott tevékenységet, nem vállal kockázatot jogszabályok által tiltott vagy jogszabályba ütköző tevékenységekkel, illetve olyan személyekkel kapcsolatban, akiknek rosszhiszemű magatartása a Takarékszövetkezet számára veszteséget okozott. 9./ A Takarékszövetkezet nem vállal olyan kockázatot, amely alapján a tőkemegfelelési mutató a kockázati étvágynál maghatározott minimális szint alá csökken. A kockázatkezelési stratégia a takarékszövetkezet kockázatokhoz és azok kezeléséhez való viszonyát tartalmazza, és a következő témaköröket veszi figyelembe: l. Kockázatvállalási politika 2. Kockázati étvágy, hajlandóság 3. Kockázati szerkezet 4. Kockázatkezelés szervezete 5. Internet-biztonság 2) Kockázatvállalási politika: A belső szabályzatok tartalmazzák a kockázatvállalási és kockázatkezelési elveket és minden olyan előírást, kockázatkezelési célokat, amelyeknek az egységes alkalmazását az igazgatóság a takarékszövetkezeten belül elvárja. A szabályozás és gyakorlat összhangjának folyamatos biztosítása kiemelt feladat. A kockázatkezelési politika összefoglalja a Takarékszövetkezet vezetése által elfogadott kockázatvállalási és kockázatkezelési elveket, tartalmazza mindazon szabályokat és kockázatkezelési célokat, amelyek alkalmazása a Takarékszövetkezet egészére kötelező. Ezek a kockázatvállalási és kockázatkezelési elvek: - prudens kockázatvállalás elve, - az elfogadott legjobb piaci gyakorlat alkalmazása elve, - az összeférhetetlenség kezelésére és elkerülésére kialakított elv, - új tevékenységek, üzletágak, termékek indításakor a kockázatkezelési szempontok figyelembe vétele, - új területen kirendeltség létesítésekor várható előnyök és problémák meghatározása, mérlegelése. 3) Kockázati étvágy, kockázati hajlandóság: Azt mutatja, hogy - milyen típusú és mértékű kockázatokat szándékozik és képes felvállalni, - a felvállalt kockázat megtérülése hogyan alakulhat, milyen mértékben térül meg, - rendelkezik-e valamely területen komparatív előnnyel, - milyen módon ellenőrzi a kockázatokat - milyen módon jelenti a kockázatokat 10

11 A Takarékszövetkezet a MNB (korábban Pénzügyi Szervezetek Állami felügyelete) által engedélyezett tevékenységeket végez. A vállalt kockázatok mértékénél ügyelni kell arra, hogy ne veszélyeztesse a jogszabályokban - elsősorban a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló l996. évi CXII. törvényben meghatározott- korlátok betartását. b) Belső tőkeszükséglet tervezése Belső tőkeszükséglet (ezer Ft) tény terv terv terv 1 Hitelezési kockázat Működési kockázat Kamatkockázat II. pillér alatti tőkeszükséglet 4 tőkepuffer nélkül (1+2+3) Tőkepuffer II. pillér alatti tőkeszükséglet 6 tőkepufferrel (4+5) Stressz puffer Belső tőkeszükséglet (6+7) c) A belső tőkeszükséglet meghatározása, számítása, változásának figyelése A belső tőkeszükséglet meghatározása a Takarékbank által kiadott módszertan segédtáblái segítségével történik, melynek végeredménye az alábbi összesítő táblázat. Amely konkrét számadatokat tartalmaz a különböző kockázatok tekintetében. Összehasonlíthatóság szempontjából az előző évi táblázatot és a benne szereplő adatokat azért nem mellékeltük, mert az nem megfeleltethető a jelenlegivel. Ezen számításokat a havonta a kockázatkezelő készíti el, melyről beszámol az ügyvezetés felé. Adatok: ezer Ft-ban Kockázatok december 31. Tőkeszükséglet II. pillér alatti tőkeszükséglet tőkepuffer nélkül Hitelezési kockázat sztenderd módszer I. pillér tőkekövetelménye a belső tőkemegfelelés számításánál alkalmazott, az I. pillérhez viszonyított kedvezmények hatása (a csökkentő hatást negatív előjellel kell bevinni) PSZÁF által meghirdetett kockázatos portfoliók tőkekövetelménye - kockázatos portfolió

12 PSZÁF által meghirdetett kockázatos portfoliók tőkekövetelménye - kockázatos portfolió 2. PSZÁF által meghirdetett kockázatos portfoliók tőkekövetelménye - kockázatos portfolió 3. PSZÁF által meghirdetett kockázatos portfoliók tőkekövetelménye - kockázatos portfolió 4. PSZÁF által meghirdetett kockázatos portfoliók tőkekövetelménye - kockázatos portfolió 5. PSZÁF által meghirdetett kockázatos portfoliók tőkekövetelménye - kockázatos portfolió 6. PSZÁF által meghirdetett kockázatos portfoliók tőkekövetelménye - kockázatos portfolió 7. PSZÁF által meghirdetett kockázatos portfoliók tőkekövetelménye - kockázatos portfolió 8. PSZÁF által meghirdetett kockázatos portfoliók tőkekövetelménye - kockázatos portfolió 9. egyedi mérlegelés szerinti tőkeszükséglet növekedés - az intézmény sajátos kockázat alapján Piaci kockázatok (devizaárfolyam- és kereskedési könyvi kockázatok) 0 Devizaárfolyam kockázat 0 Kereskedési könyvi általános és egyedi kamat- és részvénypozíciós kockázat 0 általános kamat egyedi kamat általános részvény egyedi részvény Működési kockázat Működési kockázat negyedévenkénti növekménye, ha az eredmény egy részét beszámítják a belső tőkébe Koncentrációs kockázat 0 Kamatkockázat (nem ker. könyvi) (akkor lesz tőkekövetelmény, ha túllépi a szavatoló tőke 20%-át) Likviditási kockázat 0 Országkockázat (ha releváns) Addicionális tőke szükséglet a II. pillér kockázati típusok szerinti tőkeszükségletének százalékában 10% Önértékelés 0% Tőkepuffer a II. pillér kockázati típusok szerinti tőkeszükségletének százalékában 10% Tőkepuffer II. pillér alatti tőkeszükséglet tőkepufferrel Stressz puffer számítása korrelációs módszer Stressz tesztek összes tőkeszükséglete Diverzifikációs hatás Forint leértékelődés miatti tőkeszükséglet növekedés 0 Portfolió minőség romlása Koncentrációs stressz teszt legnagyobb adós feltételezett 90 napon túl lejárt tartozása értékvesztés hányad 50% Devizaárfolyam stressz teszt - sztenderd 0 Banki könyvi kamatkockázat stressz teszt sztenderd - a belső tőkeszükséglethez a kamatkockázatnál elvégzett számítás eredménye, függetlenül attól hogy átlépi-e a szavatoló tőke 20%-át vagy sem Likviditási stressz teszt

13 Működési kockázat belső tőkeszükséglete stressz százalékkal növelve Ellenőrzés Stressz puffer stressz tesztek tőkeszükséglete csökkentve a II. pillér alatti tőkeszükséglettel tőkepuffert is beszámítva Belső tőkeszükséglet tőkepufferrel és enyhe stressz hatást figyelembe véve Belső tőke mérése Hpt. nagykockázati limitekhez szavatoló tőke - COREP tábla CAA millió Ft Kockázatok fedezéséhez figyelembe vehető szavatoló tőke COREP tábla CAA és kereskedési könyv nagykockázatok miatti szavatoló tőke változás Szavatoló tőke COREP tábla CAA millió Ft Számviteli céltartalékból működési kockázati jellegű 0 Figyelembe nem vett járulékos tőke 0 Adózott eredmény figyelembe vett százaléka 0% adózott eredmény figyelembe vehető százalékának alsó határa 0% adózott eredmény figyelembe vehető százalékának felső határa 50% Adózott eredmény Adózott eredmény belső tőkemegfelelés értékelésénél figyelembe vett százaléka 0 Belső tőkemegfelelés értékeléshez figyelembe vett szabatoló tőke Tőkemegfelelés a 2. pillér alatt Tőkemegfelelési index a 2. pillér alatt 174,28% Tőkemegfelelési mutató a 2. pillér alatt 13,94% Tőkemegfelelési mutató csak a szavatoló tőkét figyelembe véve 13,94% I. pillér alatti tőkekövetelmény összesen Hitelezési kockázat Devizaárfolyamkockázat 0 Kereskedési könyvi kamat- és részvénypozíciós kockázat (általános és egyedi) 0 Működési kockázat Tőkemegfelelés I. pillér alatt Tőkemegfelelési index I. pillér alatt 309,01% Tőkemegfelelési mutató I. pillér alatt 24,72% Belső tőkeszükséglet stressz pufferrel az I. pillér alatti tőkekövetelmény=100% 177% Stressz puffer és tőkepuffer aránya a belső tőkeszükséglet tőkepuffer és stressz puffer nélkül számított értékéhez 15% SREP által megadott tőkekövetelmény % 136% SREP alatti tőkekövetelmény SREP Tőkemegfelelés SREP Tőkemegfelelési index 227,22% SREP Tőkemegfelelési mutató 18,18% 13

14 d) A belső tőkeszükséglet alakulásával kapcsolatos belső jelentésekre vonatkozó követelmények 2013 júliusában elfogadásra került a évi CXXXV. törvény a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról. A törvény hatálybalépését követően az OTIVA volt tagintézményeinek közös módszertanára kellett áttérnünk a belső tőkeszámítás területén. A Takarékbanki utasítás tól lépett hatályba, így visszamenőlegesen szeptember hónaptól kezdődően már az új szabályozás szerint kellett elkészíteni a belső tőkeszükséglet számítását. Változás az előző módszertanhoz képest, hogy a tőkeszámítást nem negyedévente kell elkészítenünk, hanem havonta, amit meg kell küldenünk a Takarékbank részére. A két módszertan egymással nem megfeleltethető, a régi TAKIVA által kidolgozott módszertan teljesen más számítási módszerekre épült. e) A kockázatkezelés szervezeti felépítése: A Takarékszövetkezetnél a kockázatok alapos figyelésére, elemzésére, a kockázatok előzetes kiszűrésében az illetékes döntési szinteken lévő személyek a felelősök. A kockázatkezelő hatáskörébe tartozik a nagyobb összegű kockázatvállalással kapcsolatos ügyiratoknak a kérelem befogadásától a hitel kifolyósításáig történő részletes átvizsgálása. A kockázatkezelő a vonatkozó dokumentumokba irat betekintési joggal rendelkezik. Munkája során a kockázatvállalásban résztvevő dolgozók kötelesek az ellenőrzéshez szükséges minden adatot, dokumentumot és információt haladéktalanul a kockázatkezelő rendelkezésére bocsátani. A kockázati stratégiát az ügyvezetők közösen készítik el, és az Igazgatóság hagyja jóvá. A stratégiában foglaltak évente egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek. A tőkemegfelelés elengedhetetlen része a kockázatok mérése és a kockázatokra elkülönített tőkének a tényleges kockázatokkal történő összevetése. A Takarékszövetkezet rendszeresen végzi a kockázatokhoz tartozó tőkekövetelmény meghatározását, illetve annak áttekintését, hogy a kimutatott tőkekövetelmény folyamatosan rendelkezésre áll. A Takarékszövetkezet folyamatos feladata a kockázatok mérséklésére, minimalizálására való törekvés: a kockázatvállalással járó ügyletek engedélyezésekor a követelést- az általános szabályok szerint- fedezetekkel kell biztosítania. A hitelbiztosítéki szerződéseknek jogilag érvényesnek és bírósági úton végrehajthatónak, kikényszeríthetőnek kell lenniük. Az ügylet fennállás alatt a folyamatos utógondozás végzése kötelező - amelynek keretében többek között a biztosítékok meglétét, állagát is időnként - esetenként helyszínen is ellenőrizni kell. A felülvizsgálatkor ki kell térni arra is, hogy a biztosíték értéke, állaga, forgalmazhatósága vagy jogi státusa nem sérült-e a takarékszövetkezet hátrányára. Az adós pozícióját vizsgálni kell, annak romlása esetén, illetve a fedezet értékének elvonásának vagy csökkenésének megállapításakor azonnal intézkedni kell, a pótlásról vagy a Ptk-ban lefektetett jogok érvényesítéséről. 14

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000180... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 6344 HAJÓS, RÓZSA U. 2. Üzleti jelentés 2014. Cg. 03-02-000224... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Észak Tolna Megyei TAKARÉKSZÖVETKEZET... 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10 Üzleti jelentés 2014. Cg.:17-02-000583... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 6422 Tompa, Szabadság tér 16. www.tompatksz.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.:03-02-000296... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014.

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Cg.: 04 02 000350 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 04 02 000350... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10044702-6612-122-10 Cg.: 10-02-020036 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900 ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.: 20-02-050052... 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti TAKARÉKSZÖVETKEZET Jászárokszállás 5123.Jászárokszállás, Árpád tér 2. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 16-02-001506... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

Üzleti jelentés. 2014. évi

Üzleti jelentés. 2014. évi Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2014. évi Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése 2012. év

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése 2012. év Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése 2012. év A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. év I. BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben

Borotai Takarékszövetkezet

Borotai Takarékszövetkezet Borotai Takarékszövetkezet A Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007.(IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett lényeges

Részletesebben

A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll:

A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló (Hpt) 1996. évi CXII. tv. 137/A -a, illetve a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007.

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15 R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15 Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2013. 1 A RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. MÁJUS 29. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év 1 A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet ( 8945 Bak, Széchenyi tér 2.; a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján 2011. évre

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján 2011. évre BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján 2011. évre Cím: 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/A Telefon: (69) 569-990 Fax: (69) 569-991 E-mail:

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2010. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2009. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012.

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. SZEGHALOM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGHALOM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. Szeghalom, 2013. május 10. Nyilvánosságra hozatal 2012. A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre Középtávú üzleti terv melléklete Az Igazgatóság 3/2013.03.05. számú Határozatával jóváhagyva Sohajda Jánosné elnök-ügyvezető

Részletesebben

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. SZENDRŐ, 2012. MÁJUS 31. 1 A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19; továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben