Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés december 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2013. december 31."

Átírás

1 Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezet Hitelintézet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés december 31. Kaposvár, május 6. Készítette: Ihárosi Istvánné főkönyvelő 1

2 1. Gazdálkodási, közgazdasági körülmények: A Kaposvári Törvényszék Cégbírósága a CG /248 számú végzésben jóváhagyta a Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet és a DRÁVAMENTI Takarékszövetkezet átalakulását. Az átalakulás időpontja január 31. ennek kapcsán a DRÁVAMENTI Takarékszövetkezet beolvadással egyesült a Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezettel, mely jogutód Dél- Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet elnevezéssel folytatja tevékenységét. A megyében meghatározó a mezőgazdaság, a vállalkozások méretét tekintve a mikro-, kis- és középvállalkozások. Az üzleti környezet szűk, a lakosság gazdasági ereje csökkenő. Egyes területek gazdasági teljesítőképessége differenciált /Balaton part, belső-somogyi régió, dél-somogyi régió/. A megyében az ipari termelés - innováció - alacsony. A leglényegesebb külső körülmény a beszámolási időszakban bekövetkezett jegybanki alapkamat mértékének folyamatos csökkenése. A Takarékszövetkezet kamatpolitikája e folyamathoz való alkalmazkodás. E tényekből következően erős piaci versenyben működtünk. Munkánk során 2013-ban is támaszkodtunk erősségeinkre: helyi jelenlét, értékesítési pontok magas száma, egyedi, valós ügyféligény kezelés, termékhasználati szokások figyelemmel kísérése, bizalmi ügyfélkapcsolatok. A Takarékszövetkezet évre megfogalmazott stratégiai célja, hogy eredményesen gazdálkodjon, feleljen meg az ügyfelek igényeinek, és stabilan tartsa fizetőképességét, likviditását. Üzleti cél továbbá a biztonságos, prudens működés feltételeinek megteremtése, valamint a fúzióval beolvadt ügyfélkör és ügyfélbizalom megtartása, új ügyfelek akvirálása, fokozott értékesítési tevékenység, üzleti szemlélet tovább fejlesztése. A Takarékszövetkezet vezetése ezekhez a célkitűzésekhez határozta meg kamatpolitikáját, hitelpolitikáját, üzletpolitikai intézkedéseit, eszközrendszerét. Takarékszövetkezet céltudatosan törekszik az ügyfélkör komplex szolgáltatásokkal való ellátására. A hitelnyújtásnál előnyben részesítve azon ügyfélkört, amellyel mint betétessel, vagy számlavezetővel kialakult az üzleti kapcsolat. A szelektív, minőségi hitelezésre törekedtünk, figyelemmel a jövedelmezőség, likviditás, biztonság hármas követelményére. Takarékszövetkezetek a kistelepülések elsődleges pénzügyi szolgáltatói. Erősségünk a helyi jelenlét, ami egy megbízható pénzügyi kiszolgáláshoz vezethet. A bizalmi kötődésre épülő ügyfélkapcsolatokat preferáljuk. Működésünk során a helyi érdekeket, értékeket preferáljuk. 2

3 A Hitelintézet december 31.-i mérlegfőösszege ,561 millió forint, adózás előtti eredménye 107,217 millió forint. A betétstruktúra érdemben nem változott, továbbra is a lakossági megtakarítások a meghatározóak, 78,6 százalékos részesedéssel december 31.-én az ügyfelekkel szembeni bruttó hitelállomány ,499 millió forint, amely a bázishoz mérten 5.510,111 millió forinttal növekedett. Ez a növekedés összetett változást takar, amelyet elsősorban a január 31.-én beolvadó Takarékszövetkezet állományai növeltek, illetve az év második felében megnőtt a hitelezési aktivitás, amely szintén az állományra növelően hatott, de csökkentően hatott a beszámolási időszakban értékesített követelés állomány kivezetése. A hitelállomány növekedése a bázishoz mérten a vállalkozói szektorban volt meghatározó, amely elsősorban az MNB Növekedési hitelprogramjának tudható be. A hitelállományon belül a legmeghatározóbb szektor a társas vállalkozásoké, a több mint 51 %-os részaránnyal. A lakossági hitelállomány a bázishoz mérten több mint 19 %-kal csökkent, ennek ellenére 25,8 %-os a részaránya. A pénzügyi vállalkozásokkal szembeni kintlévőség közel négyszeresére nőtt, az év során nyújtott alárendelt kölcsöntőke összegével, amely állomány millió forint december 31.-én. A Takarékszövetkezet adózás előtti eredménye december 31-én 107,217 ezer Ft, amely 3,6 %-kal haladja meg az előző évit. A Takarékszövetkezet saját tőkéje december 31.-én 2.805,044 millió forint, a tőke változást jelentősen a beolvadó Takarékszövetkezet tőke elemi növelték, de kedvező hatással van a beszámolási időszakban elért gazdálkodási eredmény is a saját tőkére. A kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőke az alábbiak szerint alakul ( ): Adatok e. Ft-ban Alapvető tőke: Járulékos tőke: Levonások az alapvető és járulékos tőkéből: ,510 Fizetőképességi mutató számításához tartozó szavatoló tőke A bankbiztonságot, a prudens működést kifejező fizetőképességi mutató 8,94 %, a jogszabályban meghatározott minimum értékkel (8 %) szemben. A évi 10,59 % mértékhez képest 1,65 % pont csökkenést jelent. 3

4 Takarékszövetkezet év során is megképezte - a szabályzatokban meghatározott módon és mértékben - a szükséges értékvesztéseket, illetve visszaírásokat. Az összes értékvesztés aránya a követelésekhez (teljes bruttó hitelállományhoz) viszonyítva 11,1 %, mely növekedést mutat az előző évi 10,9 % hoz képest. A teljes értékvesztés állomány: e. Ft én (hitelekre, készletekre, egyéb követelésekre) A fúzió miatti állománynövekedés a nettó hitelállományra is hatással van. Ennek következtében a követelés állomány megoszlása minősítési kategóriánként jelentős változást takar, ez a változás nem feltétlenül a portfolió romlását jelenti. A problémamentes kategóriába sorolt hitelállomány részaránya nőtt (1,9 %-kal) a külön figyelendő kategóriájú hitelkövetelések állománya 3,8 %-kal nőtt. Az átlag alatti kategóriánál 5,7 %-os részarány csökkenés mutatható ki, a kétes minősítési kategóriánál 0,5 %-os részarány növekedés tapasztalható, míg a rossz minősítésű kategóriába tartozó hitel állomány tekintetében 0,4 %-os a növekedés. A törvényileg előírt céltartalék megképzésre került. 2. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség A Hitelintézet jövedelmezősége a különböző mutatószámok tükrében december 31.-én kedvezőtlenül alakult. A bevételek egyik jelentős forrását a kamatbevételek adják, melyek a bázis évhez képest növekedést mutatnak. Hitelezési tevékenységünk során törekedtünk a biztonságra, a megfelelő fedezeti pozíció kialakítására, az erős biztosítéki háttérre, az elvárt jövedelmezőségre. A Takarékszövetkezet eredményességét döntően a hitelezés kamatbevételei és a források (betétgyűjtés) kamatköltségei határozzák meg. A kamatmarge én 3,05 %, a bázishoz mérten csökkenést mutat. A Takarékszövetkezet likviditása az üzleti év során jó volt, és stabil forrás ellátottsága lehetővé teszi a hitelportfolió további növekedését, szelektív alapon. A Takarékszövetkezet súlyponti feladatának tartotta és tartja a jövőben is a likviditás megőrzését, a folyamatos fizetőképesség fenntartásával, a költségérzékenységet. Az azonnal készpénzzé tehető likvid eszközök aránya 60,4 % az eszközökön belül, ami likviditási szempontból kedvező, jövedelmezőségi szempontból viszont nem. 4

5 A bruttó hitelek állománya a betétek százalékában 44,1 %-ra a bázishoz viszonyítva közel 3,1 %-os növekedést mutat. Eszközminőségi mutató a jövedelmezőség szempontjából meghatározó tényező. Ebből a szempontból a hitelportfolió minőségének a mutatója, amelyben a nem problémamentes állomány viszonyul a teljes követelés állományhoz. A mutató december 31-én 21,6 %, mely az előző évhez 1,5 % pont csökkenést mutat. Hatékony, szakmailag megalapozott, eredményes intézkedések történtek a nem problémamentes állomány megtérülése, behajtása érdekében, azért, hogy a problémás követelések kezelése szervezett keretek között történjen. Mivel az üzleti környezet kockázatai növekedtek, további szigorításokat vezettünk be a hitelezési gyakorlatban (preventív kockázatkezelés, pénzügyi kockázatok tudatos kezelése, behajtás szakmai erősítése). A hitelintézetnél a portfólió tisztítása folyamatos volt a beszámolási időszakban is. Hatékonysági mutatók a takarékszövetkezet működésével kapcsolatos teljesítményt, illetve annak hatékonyságát mutatják. 3. Mutatószámok S.sz. Megnevezés Me Eltérés+,- Jövedelmezőségi mutatók 1 Bevételarányos nyereség % 4,9% 2,3% -2,6% 2 Eszközarányos bevétel % 10,8% 8,7% -2,1% 3 Eszközarányos nyereség (ROA) % 0,5% 0,2% -0,3% 4 Saját tőke arányos nyereség (ROE) % 7,9% 2,6% -5,3% 5 Hitelintézeti tevékenység jövedelmezősége % 53,2% 54,4% 1,2% 6 Pénzügyi és befekt.i szolgáltatás eredményessége % 6,7% 4,0% -2,7% 7 Kamatmarge % 4,89% 3,05% -1,8% Tőkeellátottsági mutatók 8 Tőkeáttételi mutató 15,0 13,2-1,8 9 Tőkemegfelelési mutató (hitelezési kockázat szintjén) % 18,5% 23,2% 4,6% 10 Hitelfedezettségi mutató % 30,4% 34,9% 4,5% 11 Kockázatvállalási mutató 3,3 4,2 0,93 Likviditás, szolvencia 12 3 hónapos fedezettség % 33,5% 24,5% -8,9% 13 Likviditási ráta I. 0,87 0,96 0,09 14 Likviditási ráta II.(gyorsráta) 0,59 0,74 0,15 15 Likvid eszközök aránya a mérlegfőösszeghez % 52,7% 60,4% 7,6% Eszközminőségi mutatók 16 Eszközportfólió minősége(nem problment.arány) % 23,1% 21,6% -1,5% 17 Hitelveszteségi ráta % 0,00% 0,00% 0,00% 18 Elszámolt értékvesztés arány % 47,4% 52,6% 5,2% 19 Mérlegfőösszeg arányos elszámolt értékvesztés % 4,0% 3,3% -0,7% Hatékonysági mutatók 20 Bevételarányos költségek (rezsi/pü.i -bef.szolg.bev.) % 39,4% 46,2% 6,8% 21 Eszközarányos költségek % 4,2% 3,4% -0,8% 22 Szem.i jellegű ráford. arányos nyereség % 23,4% 14,3% -9,1% 5

6 A mérleg fordulónapja után: Jelentős portfolió változás nem történt, Új termék, szolgáltatás nem került bevezetésre. 4. Fejlődési kilátások, 2014-es várakozások és tervek A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. üzleti és pénzügyi tervének készítése során figyelembe vettük a pénzintézeti szektort érintő és várható hatásokat, az előre jelzett makrogazdasági folyamatokat, az elmúlt évek tapasztalatit valamint Bank szervezeti fejlődési, növekedési céljait. A tervezett mérlegfőösszeg év végére ,772 millió Ft, mely 0,6%-os növekedés a december 31-i állapothoz mérten Aktív üzletág A hitelek (nettó állományának) esetében 37%-os növekedést tervezünk, mely egyrészt 2,4 milliárd Ft új NHP hitelkihelyezésből valamint az NHP hitelektől tisztított állomány év végi szintjéhez mérten 10%-os növeléséből épül fel. Ezt a 10%-os növekedést az NHP hitelezéssel megkeresett ügyfélkör kombinált hitelezéséből (az NHP hitelkihelyezésen kívül más hitel folyósítása is az adott ügyfélnek pl. folyószámla- vagy rulírozó hitel), a évre meghirdetett különböző gazdasági fejlesztések elő- és társfinanszírozásából, az új lakossági hitelprogramokból valamint a devizahitelek újabb várható kiváltási igényéből tervezzük megvalósítani. Az értékvesztés állomány további csökkentését prognosztizáljuk a évre, mely a hitelállomány további tisztításából, követelés eladásból valósul meg. A re tervezett értékvesztés állomány 1 087,527 millió Ft, ami a évinek a 91,6 %-a. Passzív üzletág A betét állomány esetében az előző évvel azonos módon a évre is 3,5%-os növekedéssel kalkuláltunk, ennek köszönhetően a december 31. terv állomány ,207 millió Ft, míg a tervezett évi átlagállomány ,027 millió Ft. A évben a betétek esetében új termékként kerül bevezetésre egy befektetetéssel kombinált konstrukció, valamint lakossági megtakarítási számla bevezetését tervezzük. A források között a felvett hitelek esetében kerül kimutatásra az NHP hitelek forrása, melyet a MNB kamatmentesen biztosít a résztvevő hitelintézetek számára. 6

7 5. Kutatási kísérleti fejlesztés: nem jellemző. 6. Környezetvédelem. A Takarékszövetkezet környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet nem folytat. 7. A Takarékszövetkezet foglalkoztatás politikája. A Dél- Dunántúli Takarék Bank Zrt. jogelődje január 1-én 128 fővel rendelkezett amely 8 fővel kevesebb mint a január 1-i létszám. Üzleti céljainak megvalósítása, ügyfélforgalmának lebonyolítása és egy korszerű hálózat irányítási rendszer kialakítása érdekében a Bank létszám növekedést tervez. A létszám növekedés egyrészt a hálózat átalakításához (régiók kialakítása) másrészt pedig a hitelezési és követeléskezelési feladatok centralizálásához kapcsolódik. A foglalkoztatás politikát tudás, képesség, motiváció, értékesítés, vezetői kompetencia rendszer fejlesztése jellemzi. A Takarékszövetkezet rendelkezik ben elfogadott javadalmazáspolitikával, amely átlátható, transzparens, a hosszú távú szervezeti célokat preferálja, összhangban a kockázati étvággyal. 8. Kockázatkezelési politika Ahhoz, hogy a pénzügyi szektorban kialakult erős versenyben, a megnövekedett környezeti, gazdasági, pénzügyi, piaci kockázatok mellett a Hitelintézet eredményes legyen, alkalmazkodni kell a környezeti változásokhoz. A kockázatainkat az alábbiakban foglaljuk össze: - környezeti kockázatok, - jogi kockázatok, - versenyképességi kockázatok, - szabályozási kockázatok, - gazdasági kockázatok, - menedzsment kockázatok, - a javadalmazási rendszer kockázata, - szervezeti kockázatok, - szolgáltatási kockázatok, - működési kockázat, - új-termék kockázat, - stratégiai kockázat, 7

8 - pénzügyi kockázatok, - piaci kockázatok (ár-, deviza-, kamatláb), - hitelkockázat - likviditási kockázat, - cash-flow kamatláb kockázat. A pénzpiacon megjelent strukturált, spekulatív célú, kockázati szempontból átláthatatlan termékektől a jövőben is tartózkodni kívánunk. A kockázatok kezelése szerves részét képezi a tevékenységünknek. Kiemelt figyelmet fordítunk a versenyképesség megtartására, versenyhátrányaink csökkentésére, hogy működésünket a jövőben is színvonalas, ügyféligényeket kielégítő szolgáltatásokkal, költséghatékony módon fenn tudjuk tartani. A jövedelmezőség, likviditás és a biztonság számunkra egyaránt fontos működési kritérium. Átlátható, közérthető működést és ügyfél kiszolgálást helyezzük előtérbe. A belső és külső tőkeképzés alapvető a hosszú távú, eredményes működés kereteinek kialakításához. Mára a tőkeerő, a veszteségpótló képesség szerepe jelentősen felértékelődött. A kockázatok megfelelő szakmai kezelésére, a prudens működésre kötelez bennünket a jogi környezet és a szabályozás, önmagunkkal szembeni elvárások, igényesség. Megemlítjük, hogy szigorúan, a törvényi keretek között végezzük az engedélyezett tevékenységeket. Az alapvető kockázat, hogy a hiteladósok nem tudják visszafizetni a hitelt és a kamatokat lejáratkor, illetve egyáltalán nem fizetnek. Az ügyfélkockázatot az ügyfelek minősítési rendszere, a belső kockázatvállalási szabályzatok jelentős mértékben kezelni tudják. A partnerkockázat szempontjából a Takarékbank Zrt. és a DRB Bank a fő partnerünk. A hitelkockázat szakmai kezelése alapvetően az alábbi módszerekkel, eszközökkel történik: - Pozíciók korlátozásával, ennek fő eszköze a limitrendszerünk. - Diverzifikáljuk a hitel kihelyezéseket (hitelportfóliót), szektor, futamidő, fedezet, ágazati oldalról. Alapvető követelmény a biztosítékok rendszere, a fedezetalapú (visszafizetés forrása legyen megalapozott, ellenőrizhető) hitelezés, az erős biztosítéki háttér, a minőség priorizálása. - Tőkemegfelelés. Fizetőképességi mutatónk az előírt 8 %-kal szemben 19,95 % a beszámolási időszak végén. - Preventív kockázatkezelést vezettünk be, az aktív üzletágban a döntés előkészítés során kockázatkezelőt alkalmazunk, véleményezési kompetenciával. - A tartós, bizalomra épülő, kölcsönös előnyökön nyugvó, bővíthető üzleti partnerkapcsolatokat priorizáljuk. 8

9 Árkockázat A Takarékszövetkezetnek árkockázata a részvények és részesedések hasznosításával kapcsolatosan állhat fenn. Kamatlábkockázat A Takarékszövetkezet hitelezési kockázatát követően a kamatlábkockázat a legjelentősebb kockázati tényező. A kamatkockázatot növelheti a piaci kamatláb nem várt változása, jelentős volatilitása. A kamatlábkockázaton belül az átárazási kockázatot kezelni tudjuk azzal, hogy hiteleink jelentős része a jegybanki alapkamathoz (lakossági ügyletek) illetve a BUBOR-hoz (vállalati ügyletek) kötött, azaz változó kamatozásúak, követik a pénzpiaci változásokat. Likviditási kockázat A Takarékszövetkezet likviditáskezelése szintén az alapvető működési feladatok közé tartozik. Két szinten működik, egyrészt a napi pénz pozíció kezelése, másrészt a teljes lejárati struktúra átfogó kezelése szintjén. Mindenkor biztosítottuk és biztosítjuk a jegybanki tartalékolási kötelezettségünket. Nem csökkent az elhelyezés- a tartalékolás- az előirt szint alá. A napi likviditás alapvetően a szolvencia tervezésével és fenntartásával érhető el. Cash-flow kamatláb kockázat Annak a kockázata, hogy a jövőbeni pénzáramlás ingadozik, a piaci kamatlábak változásából adódóan. Kaposvár, május 6. Illés András Antal Katalin Ihárosi Istvánné elnök-ügyvezető ügyvezető főkönyvelő 9

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Észak Tolna Megyei TAKARÉKSZÖVETKEZET... 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10 Üzleti jelentés 2014. Cg.:17-02-000583... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014.

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Cg.: 04 02 000350 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 04 02 000350... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 6344 HAJÓS, RÓZSA U. 2. Üzleti jelentés 2014. Cg. 03-02-000224... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000180... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 6422 Tompa, Szabadság tér 16. www.tompatksz.hu Üzleti jelentés 2013. Cg.:03-02-000296... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10044702-6612-122-10 Cg.: 10-02-020036 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Üzleti jelentés. 2014. évi

Üzleti jelentés. 2014. évi Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2014. évi Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A

Részletesebben

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE Zsibrita Lászlóné elnök-ügyvezető sk. Nádai Árpádné ügyvezető sk. A Takarékszövetkezet 2014. évi üzleti jelentése 2013 végén befejeződött

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti jelentése A Takarékszövetkezeti Integráció jelentős változásokon ment keresztül a 2013-as esztendő

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31.

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2012/2013. Budapest, 2012. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék Általános információk 3 I. A kibocsátó

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1.

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. ADÓSZÁM: 10081901-2-16 CG: 16-02-001512 TEL: 56/570-150 FAX: 56/570-154 SZÁMLASZÁM: 70000007-10000056 Nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről,

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15

Részletesebben

Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények

Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények (2013. december 31.) Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a Hpt. 137/A. -a és a 234/2007. (IX.4.)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben