Kalkulus I. gyakorlat, megoldásvázlatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kalkulus I. gyakorlat, megoldásvázlatok"

Átírás

1 Kalkulus I. gyakorlat, megoldásvázlatok Fizika BSc I/.. Ábrázoljuk a következ halmazokat a síkon! a {, y R : + y < }, b {, y R : + y < }, c {, y R : + y <, + y < }, d {, y R : + y < }.. gyakorlat. Ha A, B és C adott halmazok, akkor írjuk fel az alábbi halmazokat A, B, C és az,, \ halmazm veletek segítségével: a E = { : A és B vagy C}; b F = { : A és B vagy C}. a b F = A B C. E = A B C;. Igazak-e az alábbi halmazegyenl ségek? Ha igen, bizonyítsuk be, ha nem, akkor adjunk meg konkrét halmazokat, amelyekre nem teljesül az egyenl ség. a A B \ A = B; b A B \ C = A B \ C; c A B \ A B = A \ B B \ A. a Nem igaz, legyen A = {}, B = {, }. Ekkor A B \ A = {} B. b Nem igaz, legyen A = {, }, B = {}, C = {}. Ekkor A B \ C = {}, de A B \ C = {, }. c Igaz, ugyanis A B \ A B A B és / A B vagy A, vagy B vagy A \ B, vagy B \ A A \ B B \ A.. Igazak-e az alábbi állítások? a A B és A C A B C; b A C = B C és A \ C = B \ C A = B; a A balról jobbra való következtetés természetesen igaz, ugyanakkor visszafelé nem, legyen például B = {,, }, C = {,, } és A = {,, }. Ekkor B C = {,,,, } A, de A B és A C. b Itt a jobbról balra történ = következtetési irány teljesül nyilvánvaló módon, ugyanakkor a másik irány itt sem következik. Legyenek a halmazok olyanok, hogy nemüresek, A, B C és A B =. Ekkor mindkét feltétel teljesül, de A B. Például A = {}, B = {} és C = {, }.. Legyen X egy halmaz, A, B X. Bizonyítsuk be, hogy a A B = A B, b A B = A B. A B / A B / A és / B A és B A B. A másik állítás bizonyítása teljesen hasonló.. Legyenek f, g : R R a következ függvények: f = +, g =. Határozzuk meg az f g és a g f függvényeket. f g : R R, f g = +. g f : R R, g f = Írjuk be a hiányzó függvényeket: a f = g = + f g = + b f = g = + f g = c f = g = f g =

2 8. Legyenek f, g : R R függvények. Igaz-e, hogy ha mindkett injektív, akkor f + g is injektív? Nem igaz. Legyen f =, g =. Mindkett injektív, de f + g = nem injektív. 9. Mely függvények injektívek? Amennyiben létezik, adjuk meg az inverzét! a f : [, ] [, ], f = ; b g : R R, g = ; c h : R + R, h = ; d k : R \ {} R \ {}, k =. a Ha = y, akkor = y = y, amib l következik, hogy = y hiszen csak a [, ]-en vagyunk, tehát f injektív. Mivel az y = f egyenlet minden y Rf-re egyértelm en megoldható, így van inverz. Az y = egyenletb l = y, azaz f : [, ] [, ], f =. A függvény inverze önmaga. b A függvény injektív = y = y. Mivel az y = f egyenlet minden y Rf-re egyértelm en megoldható, így van inverz. Az y = -b l és y szerepét felcserélve, majd y-t kifejezve kapjuk, hogy g =. c A függvény injektív, tegyük fel ugyanis, hogy h = hy, azaz / = y /y yy + =. Ez a h értelmezési tartományán csak úgy lehet, hogy = y. Minden y R esetén az = y y y = h egyenlet egyértelm en megoldható, hiszen y = / y =. Ebb l, = y± y +, vagyis mindig két gyök van és itt pontosan az egyik gyök lesz az értelmezési tartomány eleme. Az inverz itt is az = hy egyenletb l számolható, y-t kifejezve: h : R R +, h = + + d A függvény injektív, ugyanis = y -ból = y következik. Mivel az y = f egyenlet minden y Rf-re egyértelm en megoldható, így van inverz. Az y = egyenletb l -et kifejezve: = y, vagyis k inverze önmaga.. Legyen f : R R adott függvény. Határozzuk meg az f [, 9], f [, ], f [, ] halmazokat, ha a f = ; b f = sin.. a f [, 9] = [, ] [, ], f [, ] = {}, f [, ] =. b f [, 9] =, f [, ] = k Z [k + π, k + π], f [, ] = { π. Legyen f : R R egy függvény, A, B R tetsz leges halmazok. + kπ : k Z}. a Mutassuk meg, hogy i. A f fa ; ii. f f B B. b Adjunk példát arra, hogy a fenti tartalmazásoknál általában nincs egyenl ség! feladatot. Nézzük meg az el z a Legyen A, ekkor az skép deníciója szerint f fa, hiszen f fa. Itt általában a két halmaz nem egyenl, pl. az el z feladatbeli f = függvény és A = [, ] halmaz esetén fa = [, 9], f fa = [, ] [, ] [, ]. b Ha f f B, akkor van olyan y f B, hogy fy =. Másrészt y f B azt jelenti, hogy fy B, azaz B. Általában itt sincs egyenl ség: ha f = és B = [, ], akkor f B = {}, f f B = f{} = {} [, ].. Mivel egyenl k az alábbi számok?. gyakorlat log =, log 9 =, log =, log =, log =, sin π =, sin π =, sin π = sin π =, sin π =, sin π =, sin π =, sin π = tg π =, tg π =, tg π =, tg π =, sgn log, 9π, sin = π, sin =, =, sgn sgn cos π =.

3 . Ábrázoljuk az alábbi függvényeket! Melyek lesznek párosak, páratlanok, periodikusak? Mi az értelmezési tartomány?,,,,, sgn, +,,,, log + +,, cos, cos, cos, cos, cos + π, cos.. Ábrázoljuk a trigonometrikus függvények inverzeit! Mi az értelmezési tartomány és az értékkészlet? arc sin = sin [ ], π, π arc cos = cos [,π], arc tg = tg, π, π arc ctg = ctg,π. y y y y a arc sin b arc cos c arc tg d arc ctg. gyakorlat. Mi a határértéke az alábbi a n sorozatoknak? Deníció alapján adott ε > -hoz adjunk meg n N küszöbindeet is. a a n =, b a n = n + 7 n n. a A sorozat határértéke. Legyen ugyanis ε > adott, ekkor a n a = n = < ε n > /ε n > /ε. n Tehát az n := [ /ε ] + küszöbinde-választás jó lesz. b Ennek a sorozatnak a határértéke /. Legyen ε > adott, ekkor n + 7 n = n + 7 n n = 7 < ε n > n + 7 ε, azaz a n / < ε teljesül, ha n nagyobb, mint a jobb oldalon álló ε-tól függ szám.. Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét a határérték és a m veletek közötti szabályok segítségével! a + n, b n, c + n, d n n n +. a A sorozat a b n = és c n = n sorozatok összege, így a határértéke ezen sorozatok határértékeinek összege: a n = + =. b A sorozat a b n = n sorozat kétszerese, így a határértéke a b n sorozat határértékének kétszerese: a n = =. c A sorozat a b n = n és c n = + n sorozatok szorzata, így a határértéke ezen sorozatok határértékeinek szorzata: a n = =. d A sorozat a b n = n és c n = n + sorozatok hányadosa, így a határértéke ezen sorozatok határértékeinek hányadosa: a n = + =.

4 . Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét! a n + n b n n n c n + + n n + d n n n +, 8 n+ e n n+ n 9 n+ + n f n! + n n + n! a n + n = + n n = + =. b n n n n = n n =. c d e f n + + n n + n n+ n 9 n+ + n = = n n n = +, 8n+ + n + + n = =. n +, 8, n =. 9 n n n 8 9 n + n = n! + n n + n! = + n n! n n! n! + = =. n 9 n = n 8. 9 n. Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét! a n + n, b n + n + n. a A -típusú kifejezést az alábbi módon alakíthatjuk át: n + + n n + n = n + n = =. n + + n n + + n b n + n + n = n + n + n + + n = + n + n + n + = =.. Bizonyítsuk be, hogy minden konvergens sorozat korlátos. Igaz-e a megfordítás? Ha a n konvergens, akkor létezik olyan a R, hogy minden ε > -hoz létezik n N, hogy minden n n -ra a n a < ε. Rögzítsünk egy tetsz leges ε > -t, például legyen ε =. Ekkor választható hozzá egy olyan n küszöbszám, hogy a sorozatnak a nála nagyobb inde elemei az a, a + intervallumban vannak, azaz ezen az intervallumon kívül legfeljebb véges sok tagja lehet a sorozatnak az a, a,..., a n lehet kívül. Ha M-mel jelöljük az els n tag maimumát, m-mel a minimumát, akkor a sorozatnak fels korlátja lesz a ma{a +, M} szám, alsó korlátja pedig a min{a, m}. A megfordítás nem igaz, az a n = n sorozat korlátos, de nincs határértéke.

5 . gyakorlat A határértékek kiszámításakor jó ötletnek t nhet, hogy egyszer en megpróbálunk behelyettesíteni, de ez általában nem hoz sikert, pl. mert / típusú erdedményt kapunk. Ilyenkor egy ügyes átalakítás segíthet algebrai, vagy trigonometrikus azonosságok.. =? =? + =? + = = = = ; / = =. + + / = ;. + =? + =? + =?. + = 9 = ; + = + = = + =. = 9 ; =? =? =? = = = + + = ; = = = + = + + = = 8 = = = = = =.. n =? n m =? n = n m = n n m = n m = n m. = n = n;

6 . cos sin =? sin =? tg sin sin =? cos cos = + cos + cos = cos sin + cos = tg sin sin = = cos sin = sin sin = sin sin =. cos cos cos = cos cos + cos cos =. Mi legyen A értéke, hogy f folytonos legyen az = pontban is? f = 8, ha A, ha =. + cos =. + cos cos =. A megadott függvény amely az egész R-en értelmezett akkor lesz folytonos = -ben, ha az ottani határértéke megegyezik a helyettesítési értékkel. Mivel 8 = ezért f folytonos lesz = -ben, ha A = /. + + = + + =,. gyakorlat. Mutassuk meg a deníció alapján, hogy a következ függvények minden a R pontban dierenciálhatók és számítsuk is ki a deriváltakat: a f = n, n egész, b h = sin f n a n a = a a = a n + n a a n = n a n = n a n ; a a a h sin sin a a = = a a cos +a a a sin a sin a a a = cos + a = cos a = cos a.. Deriváljuk az alábbi függvényeket, felhasználva a deriválási szabályokat.

7 i b a + =, a + a = a, c a b = b + a = a b, d = + = +, e =, f + = +, + g + + = , + h + + = + +, = 9, j cos sin = sin cos, k sin α + cos α cos α sin α = sin α cos α sin α + cos α sin α + cos α = sin α + cos α, sin l sin = sin cos sin sin cos sin m e = e, n ln ln ln = ln ln ln, o ln tg = tg cos = cos sin cos. Legyen f =. Mi lesz f? = sin cos = sin. Mivel külön-külön mindegyik tényez deriválja, a szorzatfüggvényre vonatkozó deriválási szabály szerint a derivált egy öttagú összeg lesz, minden tagból pontosan az egyik tényez hiányzik amikor t deriváljuk, a többihez pedig nem nyúlunk. Az öt tag mindegyikében fog szerepelni az -es szorzó, kivéve egyet. Emiatt f = = =.. Az inverzfüggvény deriválási szabályát használva számítsuk ki az alábbi függvények deriváltját ahol értelmes: a f = n, b g = arc tg. Mivel az n, illetve a tg függvények deriváltját már tudjuk, az inverzfüggvény deriválási szabálya szerint n = =b n n b n = n b n n = n b n. arc tg =b = tg a = = a=arc tg b a=arc tg b + tg a = a=arc tg b + b. cos a. Mennyi az f = sin + függvény inverzének deriváltja a b = + π pontban? Ha f invertálható, dierenciálható az a pontban és f a, akkor f dierenciálható a b = fa pontban és f b = f a = f f b. Ezt alkalmazva f + π = f π/ = + cos =. =π/ 7

8 . gyakorlat. Végezzünk teljes függvényvizsgálatot! a f =, b g = +, c h = +, d k =. a A függvény egész R-en értelmezett, zérushelye van a,, pontokban, f =, f =. f =, f =, f =. A derivált zérushelyei lehetséges lokális széls értékhelyek:,, a második derivált zérushelyei lehetséges ineiós pontok:. Mivel f polinom, ezért mindenhol folytonos. Az alábbi táblázat segít eldönteni f alaki tulajdonságait:,,,, f f f lokális ineiós lokális konve minimum konve pont konkáv maimum konkáv A derivált mindkét zérushelyén lokális széls érték van, mert ott a második derivált nem nulla. Az = -ban ineiós pont van, mert a harmadik derivált ott nem nulla illetve a -ban a függvény konveb l konkávba vált át. A rajzhoz még számoljuk ki a függvényértékeket az = ±-ben, azaz a lokális minimum és maimum értékeit: f =, f =. A függvény értékkészlete az egész R. y y e f = f g = + b A g függvény mindenhol értelmezett, nincs zérushelye, g = adódik, hogy g =, g = + + derivált zérushelyei az = /, / pontok. g =. Rövid számolásal. Ennek megfelel en a derivált zérushelye az =, a második, / / /,, / / /, f f + + f ineiós lokális ineiós konve pont konkáv maimum konkáv pont konve Valóban ineiós pontokról van szó, mert a függvény konveb l konkávba vált azokban a pontokban. A függvény értékei az ineiós pontokban, illetve a lokális széls értékhelyen: f =, f±/ = /. A függvény egy racionális törtfüggvény, amely mindenhol értelmezett, így mindenhol folytonos. Mivel zérushely nincs, a végtelenbeli eszekb l és a széls értékhelyen felvett értékb l a folytonsság miatt következik, hogy g értékkészlete a, ] intervallum. c A h függvény mindenhol értelmezett, kivéve az = pontot. Ett l a ponttól eltekintve mindenhol máshol folytonos. Zérushelye nincs. h =, h =, h =, h =. Az els és + második deriváltak: h =, h =. A derivált zérushelyei: és, a második deriváltnak nincs zérushelye. 8

9 ,,,, f + + f f lokális nincs lokális konkáv maimum konkáv értelmezve konve minimum konve h =, h =. A végtelenbeli és a szakadási pontbeli határértékeket gyelembevéve, a függvény értékkészlete a, ] [, halmaz. d A k függvény értelmezési tartománya a Dk = R \ {, } halmaz, továbbá Dk minden pontjában folytonos. A eszek ± -ben és ±-ben: k =, k =, k =, k =, ± + + k =. Zérushely nincs, k =. A deriváltak: k =, k = +. egyetlen zérushelye =, a második deriváltnak nincs zérushelye Dk-ban.,,,, f + + f f nincs lokális nincs konkáv értelmezve konve minimum konve értelmezve konkáv A derivált A -ban lokális minimum van, mert a második derivált pozitív, a minimum értéke k =, ez viszont nem globális minimum, hiszen a szakadási pontokban van határérték is. Az értékkészlet az Rk =, [, halmaz. y y 7 7 g h = + / h k =. Határozzuk meg az alábbi függvények lokális és globális széls értékhelyeit! a f =, b g = e sin. a f =, ennek a zérushelye = /. Tehát ebben a pontban lehet lokális széls értékhely. Mivel f <, ezért -ban lokális maimum van, a maimum értéke f, 9. Ez egyben globális maimum is, mert a függvény esze a ± -ben. b f = e sin + cos, f = e cos. Ott lehet lokális széls értékhely, ahol f =, azaz az = π + kπ pontokban k Z. A második derivált el jele ezekben a pontokban páros k-ra negatív, páratlan k- ra pozitív. Ebb l következ en f-nek lokális maimuma van az = π +lπ helyeken és lokális minimuma van az = π +l+π pontokban l Z. A függvénynek azonban nincs globális maimuma, illetve minimuma, mert f értékei a lokális maimumhelyeken végtelenhez tartanak, a minimumhelyeken felvett értékei pedig -hez. Például a maimumhelyeken f l ma = e π +lπ, ha l.. a Egy f : [, ] R függvényre f =. Igaz-e, hogy a -ban lokális széls értéke van? b Egy f : [, ] R függvényre f =. Igaz-e, hogy a -ban ineiós pontja van? Egyik sem igaz. Az els esetben az f = függvény szigorúan monoton növ, így nyilván nincs lokális széls értéke az = -ban, bár ott a deriváltja. A b részhez az f = függvényre f =, de sehol sincs ineiós pontja, hiszen végig konve. 9

10 . Írjuk fel az f = cos + függvény érint jének egyenletét az = pontban. Az érint egyenlete az pontban: y = f + f. Mivel f = sin és f = cos + /, ezért a keresett érint egyenlete y = sin + + cos +.. Írjuk fel a k = függvény érint jének egyenletét az = pontban. Húzzuk be ezt az egyenest az. d feladat ábrájába! Az érint egyenlete az pontban: y = k + k. Mivel k = és k = /, ezért a keresett érint egyenlete y = Számítsuk ki az alábbi függvények deriváltjait. = e ln = e ln ln + = ln +, ln sin = cos = ctg, sin log e ln e = = ln ln, ln e + + e = e + + e e + + e e, arc tg + + = = = Legyen f = {, ha a + b, ha > Hogyan kell megválasztani a és b értékét, ha azt akarjuk, hogy f dierenciálható legyen = -ben is? A függvény két részb l van összerakva, egy paraboladarabból és egy félegyenesb l áll. Azt szeretnénk, hogy a függvénygrakon két része csatlakozzon azaz f legyen folytonos és a két darab illeszkedése legyen sima, ne törjön meg azaz legyen f dierenciálható. A folytonossághoz az kell, hogy a jobb és bal oldali határértékek megegyezzenek, azaz f = = = a + b = a + b = + f, + azaz = a + b-nek teljesülnie kell, hogy f egyáltalán folytonos legyen. A másik követelmény a jobb és bal oldali deriváltak egyezése, azaz azaz a = és b = a = =. f = = = a = a + b a + b = f + +,

11 7. gyakorlat. Számítsuk ki az alábbi határértékeket L'Hospital-szabállyal. c a sin a ch cos e + e =? b sin b =? c =? a d ln cos a ln =? e + + =? f ln cos b =? sin a sin b = a cos a b cos b = a b ; ch cos sh + sin ch + cos b = = = ; e + e e e + e = = = e = ; ln d ln = + + / = / + / = = ; + f e + = e ln = e = ; ln cos a ln cos b = cos a b cos b sin aa = sin bb a tg a b tg b = a cos a b cos b. Írjuk fel az alábbi függvények n-edfokú -körüli T n, Taylor-polinomját. a f = e, T, =? b g = +, T, =? c h =, T, =? a T f,, = b T g,, = c T h,, = n= n= n= f n n = n! n= g n n = + n! 8 ; n n! = + +! +! +! +! +! ; h n n = + n!! +!.. Becsüljük meg, hogy legfeljebb mekkora hibát követünk el az alábbi közelít formulával: [ sin ],. a cos b = b cos a = a b. Használjuk a Taylor-formula Lagrange-maradéktagos alakját. Eszerint ha f legalább n + -szer dierenciálható az a pont egy környezetében, akkor f = T f, n, a + f n+ ξ n +! an+, ahol ξ egy a és közötti érték. Az f = sin függvény akárhányszor dierenciálható és a megadott közelít formula éppen T f,,, s t, mivel a függvény negyedik deriváltja a -ban sin =, ezért valójában = T f,, is igaz. Mivel /, ezért sin = f T f,, = f ξ =!!! 8.. Számoljuk ki e értékét legalább tizedesjegy pontossággal csak a négy alapm velet felhasználásával! Az e már kiszámolt Taylor-polinomját használva e T n, = e ξ n +! n+ n +! < n +! > n + 8 n 7.

12 Tehát e egy jó közelít értéke: ê = T n, = 7 k= k! = =, 7898, ami a pontosabb e =, értékkel összehasonlítva az els tizedesjegyben valóban megegyezik.. Végezzük el az alábbi m veleteket: 8. gyakorlat a + i i =? b i i =? c + i =? d /i =? e + i/ i =? f + i/ + i =? a + i i = i + i + = + i; b i i = i + + i = 7 + i; c + i = + i + i = + i + i = i + i = 8; d i = i i i = i = i; e + i i = + i i + i + i = + i ; f + i + i = + i + i i + i i = = i = i. i. Határozzuk meg azokat a c + di számokat, melyek négyzete i. A c + di = c d + cdi = i egyenl ség akkor áll fenn, ha a valós és képzetes részek megegyeznek, azaz c d = és cd =. Az ezekb l kapott másodfokú egyenletet megoldva c =, d =, illetve c =, d = megoldásokat kapjuk.. Írjuk fel az alábbi számokat trigonometrikus alakban: a + i, b i, c + i, d i. a + i = cos π + i sin π, b i = cos 7π + i sin 7π, c + i = cos π + i sin π, d i = cos π + i sin π.. Végezzük el az alábbi hatványozásokat! a + i =? b i =? a + i = b [ cos π + i sin π ] = cos π + i sin π = i; i = cos π +i sin π = cos 8π. Oldjuk meg az =, = és az = egyenleteket! +i sin 8π = cos 8π +i sin 8π =. a = = cos π + i sin π = cos kπ + i sin kπ k =,,, azaz = cos + i sin =, = cos π + i sin π = + i, = cos π + i sin π = i. b c = = cos π + i sin π = cos π+kπ + i sin π+kπ k =,,,. = = cos + i sin = cos +kπ + i sin +kπ k =,,,,,.

13 . Számítsuk ki i n -t, ahol n N. i = i, i =, i = i, i = és innent l kezdve ismétl dik, azaz, ha n = k i n i, ha n = k + =, ha n = k + i, ha n = k + 7. a Vezessük le a sinα ± β-ra és cosα ± β-ra tanult addíciós képleteket, felhasználva a komple számok trigonometrikus alakjátval végzett aritmetrikus m veleteket a szorzás szabálya felhasználható. b Fejezzük ki cos ϕ-t sin ϕ és cos ϕ segítségével. a Legyen z = cos α + i sin α, w = cos β + i sin β két egységhosszúságú komple szám. Szorozzuk össze ket kétféle módon: z w = cos α cos β sin α sin β + cos α sin β + cos β sin αi, a trigonometrikus alakok szorzása után pedig z w = cosα + β + i sinα + β. A két végeredmény természetesen ugyanaz, ezért a valós és képzetes részük megegyezik. Kicserélve β-t β-ra kapjuk a másik két azonosságot. b Tekintsük a cos ϕ + i sin ϕ komple számot és emeljük köbre kétféleképpen: cos ϕ + i sin ϕ = cos ϕ + i sin ϕ = cos ϕ + cos ϕi sin ϕ + cos ϕi sin ϕ + i sin ϕ = cos ϕ cos ϕ sin ϕ + i cos ϕ sin ϕ sin ϕ. Összehasonlítva a kétféle úton kapott eredmény valós részét kapjuk, hogy cos ϕ = cos ϕ cos ϕ sin ϕ. 9. gyakorlat. Az alapintegrálok felhasználásával számoljuk ki a primitív függvényeket. a d = / d = / / + C = + C; / b d = d = / d = 7/ / 7/ + C = C; c sin + cos d = sin d + cos d = cos + sin + C; sin d tg cos d = cos d = cos d = cos d d = tg + C; cos cos e sin + cos d = sin cos + sin d = cos sin d = sin + cos + C; f + d = + d = arc tg + C. Az fa + b d = af a + b + C formulát használva számítsuk ki a primitív függvényeket. c d a = ln + a + C; + a b d = + C = + d = + C; / / d = + C = / / + C. Számoljuk ki az alábbi f n f és f f alakú integrandusok primitív függvényét.

14 a + d = + d = + + C = + + C; b sin cos d = sin + C; c sin sin d = sin cos d = sin + C = sin + C; sin d cos + d = sin cos + d = ln cos + + C; / e ln d = d = ln ln + C. ln. Primitív függvény kiszámítása parciális integrálással. a e d = e + e d = e e + C; b cos d = sin sin d = sin + cos + C; c ln d = ln d = ln d = ln + C; d arc tg d = arc tg d = = arc tg + d = arc tg + = arc tg ln + + C; e e sh d = e sh = e sh e ch d = e e sh ch ch + e sh d. e sh d = A kapott egyenletet átrendezve kapjuk, hogy e sh d = e sh ch + C.

15 . gyakorlat. Számítsuk ki az alábbi integrálokat alkalmas helyettesítéssel, vagy akár más módon is. a A t = helyettesítéssel = t d = t dt, így e d = e t t dt = te t e t dt = e t t + C = e + C; b c d e f g A t = / helyettesítéssel = /t d = / dt, így d = d = A t = helyettesítéssel = t d = t dt, így + d = t + t dt = A t = / helyettesítéssel = t d = dt, így + d = + d = A t = e helyettesítéssel = ln t d = dt t, így e + e d = t + t t dt = A t = arc sin helyettesítéssel = sin t d = cos t dt, így / t dt = arc sin t + C = arc sin + C; + t dt = t ln + t + C = ln + + C; + t dt = arc tg t + C = arc tg + C; + t dt = t ln + t + C = e lne + + C; d = sin t cos t dt = cos t dt = + cos t dt = = sin t t + + C = arc sin + + C; A t = + helyettesítéssel = t d = t / t dt, így + d = t / t t t / dt = t dt = t + C = + / + C; h i A t = helyettesítéssel = t + d = dt, így t + d = t dt = = = 9 9 t 9 97 t + t + t + t dt = t t A ch sh = és az sh = sh ch t 99 + C = dt t t = th t helyettesítéssel = ar th t d = dt, sh = t t, így t sh d = t t dt = dt t dt t 98 + dt t C; dt t = th azonosságokból kapjuk, hogy sh = = ln t + C = ln th + C; th. A

16 j A t = ln helyettesítéssel = e t d = e t dt, így sinln d = e t sin t dt = e t sin t = e t sin t cos t e t sin t dt; e t cos t dt = e t sin t e t cos t + e t sin t dt = amib l átrendezéssel kapjuk, hogy e t sin t dt = et sin t cos t + C, amib l adódik az eredeti feladat megoldása: sinln d = et sin t cos t + C = sinln cosln + C. k A t = helyettesítéssel = t d = t dt, így sin d = t sin t dt = t cos t + t sin t = t cos t + = t cos t + t sin t t cos t dt = t sin t dt = cos t dt = t cos t + = t cos t + t sin t + t cos t sin t + C = = cos + + sin + C; l Legyen k π < < k + π, ekkor a t = tg helyettesítéssel = arc tg t d = dt, így + t + cos d = + t + t dt = +t dt = t + C = tg + C.. gyakorlat Határozott integrálok kiszámításához az alábbi tétel szerint elég az integrandus egy primitív függvényét ismerni.. Tétel NewtonLeibniz. Ha f folytonos az [a, b] intervallumon és F primitív függvénye f -nek, akkor b. Számítsuk ki az alábbi határozott integrálokat! a ] a f = F b F a. [ d = = = ; [ ] d = = = ; π π π/ π/ e d = [e ] = e e = e ; cos d = [sin ] π π = sinπ sin π = ; tg d = [ ln cos ] π/ π/ = ln cos π + ln cos π = ln + ln = ln.

17 b A primitív függvényt mindkét esetben parciális integrálással határozhatjuk meg. Egy primitív függvény e e, ezért e d = [e e ] = e e e e = e +. Az arc tg ln + függvény egy primitív függvény, így arc tg d = [ arc tg ] ln + = arc tg ln + = arc tg ln. c Ezekben a feladatokban helyettesítéses integrálással lehet egy-egy primitív függvényt megkeresni. A t = + helyettesítés után = t, d = ezért t + d = [ + + d = dt, így t + dt = + C = + C, ] = 799 =,. A t = helyettesítés után = t, d = t dt, így e d = te t dt = te t e t dt = e t t + C = e + C, ezért e [ d = e ] =. A t = arc sin helyettesítés után = sin t, d = cos t dt, így d = sin t cos t dt = cos t dt = = arc sin + + C, + cos t dt = t + sin t + C ezért d = [ arc sin + ] = π. Végül a t = e helyettesítés után = ln t, d = t vagyis e + e d = t + t t dt = dt, így + t dt = t ln + t + C = e lne + + C, e + e d = [e lne + ] = e lne + ln.. Számítsuk ki az alábbi síkidomok területét! a {, y R : y } ; b {, y R : y + } ; 7

18 c {, y R :, y } ; d az y = sin és az y = /π görbék által határolt síkidom az els síknegyedben. a A megadott parabola az = ± pontokban metszi az -tengelyt, a keresett terület pedig az y = függvény grakonja alatti terület a [, ] intervallumon, ami d = [ ] =. b A kérdéses síkidom nem más, mint az y = + egyenes és az y = parabola által bezárt síkrész. Az egyenes és a parabola metszéspontjainak abszcisszái és. A keresett területet nem más, mint a [, ] intervallumon értelmezett f = + grakonja alatti terület és a g = grakonja alatti terület különbsége. A Newton-Leibniz formulából az els terület + d = [ + ] = + =, míg a második d = [ ] = 8 =. Tehát a kérdéses terület = 9. c A kérdéses terület két integrál különbségeként áll el : a [, ] intervallumon értelmezett f = és a g = függvények grakonja alatti területek különbségeként. A terület tehát d d = =. d A keresett terület most is megkapható két integrál különbségeként: T = π/ sin d π/ /π d = π/.. gyakorlat. Határozzuk meg az alábbi kétváltozós függvények összes lehetséges els rend parciális deriváltfüggvényét! a f, y = b f, y = y c f, y = + y d f, y = y e f, y = e +y f f, y = y e y a f, y =, f, y =. b f, y =, f, y = y. c f, y =, f, y = y. d f, y = y, f, y = y. e f f, y = e e y, így f, y = e y e, f, y = e e y y. f, y = y ye e y, f, y = y e y y y y e y = e y.. Határozzuk meg a f, f, f, f, f, f, f, f függvényeket az alábbi függvények esetén: a f, y, z = z, b f, y, z = + y + z, c f, y, z = ze y. a f, y, z =, f, y, z =, f, y, z =. Ebb l adódik, hogy minden magasabb rend parciális deriváltfüggvény. b f, y, z =, f, y, z =, f, y, z =. Ebb l adódik, hogy minden magasabb rend parciális deriváltfüggvény. c f, y, z = ze y, f, y, z = ze y, f, y, z = e y. A másodrend deriváltak: f, y, z = f, y, z = ze y, f, y, z = f, y, z = ze y, f, y, z = e y. A harmadrend deriváltak: f, y, z = e y, f, y, z = e y.. Mi lesz a g : R R függvény Jacobi-mátria, ha g, y = a, y b Ha f = f, f, akkor + y + y, + y + y c e cos y, e sin y d e +sh cos y, e sin y + ln y f = f f. f f 8

19 Ennek megfelel en g, y = a d b + y y + y + y y + y. Számítsuk ki f, y, z-t, ha f : R R, f, y, z = c e cos y e sin y e sin y e cos y e +sh + ch cos y e +sh sin y e sin y + ln y e cos y + ln y + /y a y, y + z b y, yz a y b y y y ln y z yz yz ln zy z yz ln y z ln y. Számítsuk ki f, -et, ahol a f, y = y b f, y = + y + y c f, y = ln + y Ha f : R R, akkor a f = f f f f. b 8 8 c 7 7. Mutassuk meg, hogy ha u, y = ln + y, illetve u, y = arc tg y, akkor a az összegük valóban nulla. b az összeg itt is nulla. u := u, y + u, y =. ln + y = y + y, ln + y = y + y, arc tg y = y + y, arc tg y = y + y, 9

Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/1.

Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/1. . Ábrázoljuk a következő halmazokat a síkon! {, y) R 2 : + y < }, b) {, y) R 2 : 2 + y 2 < 4}, c) {, y) R 2 : 2 + y 2 < 4, + y < }, {, y) R 2 : + y < }. Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/.. gyakorlat

Részletesebben

1. Folytonosság. 1. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maximuma és minimuma?

1. Folytonosság. 1. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maximuma és minimuma? . Folytonosság. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maimuma és minimuma?. (A) Tudunk példát adni olyan függvényekre, melyek megegyeznek inverzükkel? Ha igen,

Részletesebben

Megoldott feladatok november 30. n+3 szigorúan monoton csökken, 5. n+3. lim a n = lim. n+3 = 2n+3 n+4 2n+1

Megoldott feladatok november 30. n+3 szigorúan monoton csökken, 5. n+3. lim a n = lim. n+3 = 2n+3 n+4 2n+1 Megoldott feladatok 00. november 0.. Feladat: Vizsgáljuk az a n = n+ n+ sorozat monotonitását, korlátosságát és konvergenciáját. Konvergencia esetén számítsuk ki a határértéket! : a n = n+ n+ = n+ n+ =

Részletesebben

1. Analizis (A1) gyakorló feladatok megoldása

1. Analizis (A1) gyakorló feladatok megoldása Tartalomjegyzék. Analizis A) gyakorló feladatok megoldása.................... Egyenl tlenségek, matematikai indukció, számtani-mértani közép....... Számsorozatok............................... 5... Számorozatok................................

Részletesebben

A derivált alkalmazásai

A derivált alkalmazásai A derivált alkalmazásai Összeállította: Wettl Ferenc 2014. november 17. Wettl Ferenc A derivált alkalmazásai 2014. november 17. 1 / 57 Tartalom 1 Függvény széls értékei Abszolút széls értékek Lokális széls

Részletesebben

Függvények vizsgálata

Függvények vizsgálata Függvények vizsgálata ) Végezzük el az f ) = + polinomfüggvény vizsgálatát! Értelmezési tartomány: D f = R. Zérushelyek: Próbálgatással könnyen adódik, hogy f ) = 0. Ezután polinomosztással: + ) / ) =

Részletesebben

Obudai Egyetem RKK Kar. Feladatok a Matematika I tantárgyhoz

Obudai Egyetem RKK Kar. Feladatok a Matematika I tantárgyhoz Obudai Egyetem RKK Kar Feladatok a Matematika I tantárgyhoz Gyakorló Feladatok a Matematika I Tantárgyhoz Els rész: Feladatok. Halmazelmélet, Számhalmazok, Függvények... Feladat. Legyen A = { : + 3 = 3},

Részletesebben

Határozott integrál és alkalmazásai

Határozott integrál és alkalmazásai Határozott integrál és alkalmazásai 5. május 5.. Alapfeladatok. Feladat: + d = Megoldás: Egy határozott integrál kiszámolása a feladat. Ilyenkor a Newton-Leibniz-tételt használhatjuk, mely azt mondja ki,

Részletesebben

Integrálszámítás. a Matematika A1a-Analízis nevű tárgyhoz november

Integrálszámítás. a Matematika A1a-Analízis nevű tárgyhoz november Integrálszámítás a Matematika Aa-Analízis nevű tárgyhoz 009. november Tartalomjegyzék I. Feladatok 5. A határozatlan integrál (primitív függvények........... 7.. A definíciók egyszerű következményei..................

Részletesebben

2. Házi feladat és megoldása (DE, KTK, 2014/2015 tanév első félév)

2. Házi feladat és megoldása (DE, KTK, 2014/2015 tanév első félév) . Házi feladat és megoldása (DE, KTK, 4/5 tanév első félév) () Határozza meg a következő függvények (első) deriváltját: 3 + f() ctg, g() (3 )3 tg, h() cos( 3 + e ), i() lg(ln(e + 4 ln )), j() (3) ln, k()

Részletesebben

HÁZI FELADATOK. 1. félév. 1. konferencia A lineáris algebra alapjai

HÁZI FELADATOK. 1. félév. 1. konferencia A lineáris algebra alapjai HÁZI FELADATOK. félév. konferencia A lineáris algebra alapjai Értékelés:. egység: önálló feladatmegoldás.8. Döntse el, párhuzamosak-e a következő vektorpárok: a) a( ; ; 7) b(; 5; ) b) c(; 9; 5) d(8; 6;

Részletesebben

Szili László. Integrálszámítás (Gyakorló feladatok) Analízis 3. Programtervező informatikus szak BSc, B és C szakirány

Szili László. Integrálszámítás (Gyakorló feladatok) Analízis 3. Programtervező informatikus szak BSc, B és C szakirány Szili László Integrálszámítás (Gyakorló feladatok Analízis. Programtervező informatikus szak BSc, B és C szakirány. február Tartalomjegyzék I. Feladatok 5. A határozatlan integrál (primitív függvények...........

Részletesebben

Függvény differenciálás összefoglalás

Függvény differenciálás összefoglalás Függvény differenciálás összefoglalás Differenciálszámítás: Def: Differenciahányados: f() f(a + ) f(a) függvényérték változása független változó megváltozása Ha egyre kisebb, vagyis tart -hoz, akkor a

Részletesebben

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja Komple számok A komple számok algebrai alakja 1. Ábrázolja a következő komple számokat a Gauss-féle számsíkon! Adja meg a számok valós részét, képzetes részét és számítsa ki az abszolút értéküket! a) 3+5j

Részletesebben

Gyakorlo feladatok a szobeli vizsgahoz

Gyakorlo feladatok a szobeli vizsgahoz Gyakorlo feladatok a szobeli vizsgahoz Függvények. Viszgaljuk meg, hogy az alabbi fuggvenyek kozuk melyik injektv, szurjektv, illetve bijektv? F : N N, n n b) F : Q Q, c) F : R R, d) F : N N, n n e) F

Részletesebben

Függvényhatárérték és folytonosság

Függvényhatárérték és folytonosság 8. fejezet Függvényhatárérték és folytonosság Valós függvények és szemléltetésük D 8. n-változós valós függvényen (n N + ) olyan f függvényt értünk amelynek értelmezési tartománya (Dom f ) az R n halmaznak

Részletesebben

Második zárthelyi dolgozat megoldásai biomatematikából * A verzió

Második zárthelyi dolgozat megoldásai biomatematikából * A verzió Második zárthelyi dolgozat megoldásai biomatematikából * A verzió Elméleti kérdések: E. Mit értünk eponenciális üggvényen? Adjon példát alulról korlátos szigorúan monoton csökkenő eponenciális üggvényre.

Részletesebben

4. fejezet. Egyváltozós valós függvények deriválása Differenciálás a definícióval

4. fejezet. Egyváltozós valós függvények deriválása Differenciálás a definícióval 4. fejezet Egyváltozós valós függvények deriválása Elm 4.. Differenciálás a definícióval A derivált definíciójával atározza meg az alábbi deriváltakat!. Feladat: f) = 6 + f 4) =? f 4) f4 + ) f4) 5 + 6

Részletesebben

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy /. Házi feladat. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy mindig igaz. (p (( p) q)) (( p) ( q)). Igazoljuk, hogy minden A, B és C halmazra A \ (B C) = (A \ B) (A \ C) teljesül.

Részletesebben

I. feladatsor i i i i 5i i i 0 6 6i. 3 5i i

I. feladatsor i i i i 5i i i 0 6 6i. 3 5i i I. feladatsor () Töltse ki az alábbi táblázatot: Komplex szám Valós rész Képzetes rész Konjugált Abszolútérték + i i 0 + i i 5 5i 5 5i 6 6i 0 6 6i 6 5i 5 + 5i + i i 7i 0 7 7i 7 () Adottak az alábbi komplex

Részletesebben

= x2. 3x + 4 ln x + C. 2. dx = x x2 + 25x. dx = x ln 1 + x. 3 a2 x +a 3 arctg x. 3)101 + C (2 + 3x 2 ) + C. 2. 8x C.

= x2. 3x + 4 ln x + C. 2. dx = x x2 + 25x. dx = x ln 1 + x. 3 a2 x +a 3 arctg x. 3)101 + C (2 + 3x 2 ) + C. 2. 8x C. . Határozatlan integrál megoldások.. 5. 7 5 5. t + t 5t. 8 = 7 8 = 8 5 8 5 6. e + 5 ln + tg + 7. = 8. + 5 = 5 ln + 5 9. = + 5 + 5 5 + 5 + 5 = /5 = 5 6 6/5 + 5 5 = + ln = 5 + 5 = + ln + 0.. a +a arctg a.

Részletesebben

1. Parciális függvény, parciális derivált (ismétlés)

1. Parciális függvény, parciális derivált (ismétlés) Operációkutatás NYME Gazdaságinformatikus mesterképzés El adó: Kalmár János (kalmar[kukac]inf.nyme.hu) Többváltozós széls érték számítás Parciális függvény, parciális derivált Széls érték korlátos zárt

Részletesebben

Egyváltozós függvények 1.

Egyváltozós függvények 1. Egyváltozós függvények 1. Filip Ferdinánd filip.ferdinand@bgk.uni-obuda.hu siva.banki.hu/jegyzetek 015 szeptember 1. Filip Ferdinánd 015 szeptember 1. Egyváltozós függvények 1. 1 / 5 Az el adás vázlata

Részletesebben

Dierenciálhatóság. Wettl Ferenc el adása alapján és

Dierenciálhatóság. Wettl Ferenc el adása alapján és 205.0.9. és 205.0.26. 205.0.9. és 205.0.26. / Tartalom A dierenciálhatóság fogalma Pontbeli dierenciálhatóság Jobb és bal oldali dierenciálhatóság Folytonosság és dierenciálhatóság Deriváltfüggvény 2 Dierenciálási

Részletesebben

1. Ábrázolja az f(x)= x-4 függvényt a [ 2;10 ] intervallumon! (2 pont) 2. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét!

1. Ábrázolja az f(x)= x-4 függvényt a [ 2;10 ] intervallumon! (2 pont) 2. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! Függvények 1 1. Ábrázolja az f()= -4 függvényt a [ ;10 ] intervallumon!. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! 3. Ábrázolja + 1 - függvényt a [ ;] -on! 4. Az f függvényt a valós

Részletesebben

6. Folytonosság. pontbeli folytonosság, intervallumon való folytonosság, folytonos függvények

6. Folytonosság. pontbeli folytonosság, intervallumon való folytonosság, folytonos függvények 6. Folytonosság pontbeli folytonosság, intervallumon való folytonosság, folytonos függvények Egy függvény egy intervallumon folytonos, ha annak miden pontjában folytonos. folytonos függvények tulajdonságai

Részletesebben

Feladatok a levelező tagozat Gazdasági matematika I. tárgyához. Halmazelmélet

Feladatok a levelező tagozat Gazdasági matematika I. tárgyához. Halmazelmélet Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Feladatok a levelező tagozat Gazdasági matematika I. tárgyához a megoldásra feltétlenül ajánlott feladatokat jelöli Halmazelmélet () Legyen A = {, 3, 4}, B =

Részletesebben

Dierenciálhányados, derivált

Dierenciálhányados, derivált 9. fejezet Dierenciálhányados, derivált A dierenciálhányados deníciója D 9.1 Az egyváltozós valós f függvény x0 pontbeli dierenciálhányadosának nevezzük a lim f(x0 + h) f(x0) h 0 h határértéket, ha ez

Részletesebben

Figyelem, próbálja önállóan megoldani, csak ellenőrzésre használja a következő oldalak megoldásait!

Figyelem, próbálja önállóan megoldani, csak ellenőrzésre használja a következő oldalak megoldásait! Elméleti kérdések: Második zárthelyi dolgozat biomatematikából * (Minta, megoldásokkal) E. Mit értünk hatványfüggvényen? Adjon példát nem invertálható hatványfüggvényre. Adjon példát mindenütt konkáv hatványfüggvényre.

Részletesebben

12. Mikor nevezünk egy részhalmazt nyíltnak, illetve zártnak a valós számok körében?

12. Mikor nevezünk egy részhalmazt nyíltnak, illetve zártnak a valós számok körében? Ellenörző Kérdések 1. Mit jelent az, hogy egy f : A B függvény injektív, szürjektív, illetve bijektív? 2. Mikor nevezünk egy függvényt invertálhatónak? 3. Definiálja a komplex szám és műveleteinek fogalmát!

Részletesebben

Függvény határérték összefoglalás

Függvény határérték összefoglalás Függvény határérték összefoglalás Függvény határértéke: Def: Függvény: egyértékű reláció. (Vagyis minden értelmezési tartománybeli elemhez, egyértelműen rendelünk hozzá egy elemet az értékkészletből. Vagyis

Részletesebben

1. Komplex függvények dierenciálhatósága, Cauchy-Riemann egyenletek. Hatványsorok, elemi függvények

1. Komplex függvények dierenciálhatósága, Cauchy-Riemann egyenletek. Hatványsorok, elemi függvények 1. Komplex függvények dierenciálhatósága, Cauchy-Riemann egyenletek. Hatványsorok, elemi függvények 1.1. Dierenciálhatóság 1.1. deníció. Legyen a z 0 pont az f(z) függvény értelmezési tartományának torlódási

Részletesebben

IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Megoldások november

IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Megoldások november IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Megoldások 009. november Határozatlan integrálás.05. + C + C.06. + C + C.07. ( ( 5 5 + C.08. ( ( + 5 5 + + C.09. + ( + ln + + C.. ( + ( + ( + 5 5 + + C.. + ( + ( + ( + + ( + ( + +

Részletesebben

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban?

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban? 6. Függvények I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban? f x g x cos x h x x ( ) sin x (A) Az f és a h. (B) Mindhárom. (C) Csak az f.

Részletesebben

Függvények határértéke és folytonosság

Függvények határértéke és folytonosság Függvények határértéke és folytonosság ) Bizonyítsa be a határérték definíciója alapján, hogy teljesül! + 5 + = Megoldás Heine definíciója alapján): Igazolandó, hogy a függvény értelmezve van a egy környezetében,

Részletesebben

Határozatlan integrál

Határozatlan integrál Határozatlan integrál 205..04. Határozatlan integrál 205..04. / 2 Tartalom Primitív függvény 2 Határozatlan integrál 3 Alapintegrálok 4 Integrálási szabályok 5 Helyettesítéses integrálás 6 Parciális integrálás

Részletesebben

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat!

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat! megoldásvázlatok Fizika BSc I/,. feladatsor. Rajzoljuk le a számegyeese az alábbi halmazokat! a { R < 5}, b { R 4}, c { Z 4}, d { Q < 4 6}, e { N 3 }.. Igazak-e az alábbi állítások? Adjuk meg az állítások

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Valós változós valós értékű függvények... 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Valós változós valós értékű függvények... 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... Valós változós valós értékű függvények... Hatványfüggvények:... Páratlan gyökfüggvények:... Páros gyökfüggvények... Törtkitevős függvények (gyökfüggvények hatványai)...

Részletesebben

2) Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! (3pont)

2) Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! (3pont) (11/1) Függvények 1 1) Ábrázolja az f()= -4 függvényt a [ ;10 ] intervallumon! (pont) ) Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! (3pont) 3) Ábrázolja + 1 - függvényt a [ ;] -on! (3pont)

Részletesebben

A gyakorlatok anyaga

A gyakorlatok anyaga A 7-11. gyakorlatok anyaga a Matematika A1a-Analízis nevű tárgyhoz B és D kurzusok Számhalmazok jelölésére a következő szimbólumokat használjuk: N := {1,,...}, Z, Q, Q, R. Az intervallumokat pedig így

Részletesebben

Kalkulus I. NÉV: Határozzuk meg a következő határértékeket: 8pt

Kalkulus I. NÉV: Határozzuk meg a következő határértékeket: 8pt 27.2.2. Kalkulus I. NÉV:... A csoport KÓD:.... Adjuk meg a b n = 3n 7 9 2n sorozat infimumát, szuprémumát. 8pt 2. Határozzuk meg a következő határértékeket: 8pt (a) ( lim n 2 3n n 2 n 3) n ( ) 3n 5 3 2n,

Részletesebben

Analízis II. Analízis II. Beugrók. Készítette: Szánthó József. kiezafiu kukac gmail.com. 2009/ félév

Analízis II. Analízis II. Beugrók. Készítette: Szánthó József. kiezafiu kukac gmail.com. 2009/ félév Analízis II. Analízis II. Beugrók Készítette: Szánthó József kiezafiu kukac gmail.com 2009/20 10 1.félév Analízis II. Beugrók Függvények folytonossága: 1. Mikor nevez egy függvényt egyenletesen folytonosnak?

Részletesebben

I. feladatsor. (t) z 1 z 3

I. feladatsor. (t) z 1 z 3 I. feladatsor () Töltse ki az alábbi táblázatot: Komple szám Valós rész Képzetes rész Konjugált Abszolútérték 4 + i 3 + 4i 5i 6i 3 5 3 i 7i () Adottak az alábbi komple számok: z = + 3i, z = i, z 3 = i.

Részletesebben

2 (j) f(x) dx = 1 arcsin(3x 2) + C. (d) A x + Bx + C 5x (2x 2 + 7) + Hx + I. 2 2x F x + G. x

2 (j) f(x) dx = 1 arcsin(3x 2) + C. (d) A x + Bx + C 5x (2x 2 + 7) + Hx + I. 2 2x F x + G. x I feladatsor Határozza meg az alábbi függvények határozatlan integrálját: a fx dx = x arctg + C b fx dx = arctgx + C c fx dx = 5/x 4 arctg 5 x + C d fx dx = arctg + C 5/ e fx dx = x + arctg + C f fx dx

Részletesebben

n 2 2n), (ii) lim Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, (ii) 3 t 2 2t dt,

n 2 2n), (ii) lim Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, (ii) 3 t 2 2t dt, 205.05.9. Kalkulus I. NÉV:... A csoport EHA:... FELADATOK:. Definíció szerint és formálisan is határozzuk meg a h() = 3 2 függvény deriváltját az = 2 helyen. 8pt 2. Határozzuk meg a következő határértékeket:

Részletesebben

Vizsgatematika. = kötelez bizonyítás Minden tételnél fontosak az el adáson elhangzott példák/ellenpéldák! Vizsgatematika 1 / 42

Vizsgatematika. = kötelez bizonyítás Minden tételnél fontosak az el adáson elhangzott példák/ellenpéldák! Vizsgatematika 1 / 42 Vizsgatematika = kötelez bizonyítás Minden tételnél fontosak az el adáson elhangzott példák/ellenpéldák! Vizsgatematika / 42 Bevezetés(logikai formulák és halmazok): logikai m veletek és m velettábláik,

Részletesebben

10. tétel Függvények lokális és globális tulajdonságai. A differenciálszámítás alkalmazása

10. tétel Függvények lokális és globális tulajdonságai. A differenciálszámítás alkalmazása . tétel Függvények lokális és globális tulajdonságai. A dierenciálszámítás alkalmazása FÜGGVÉNY De: A üggvény egyértelmű hozzárendelés két halmaz elemei között. A halmaz minden eleméhez B halmaz legeljebb

Részletesebben

Taylor-polinomok. 1. Alapfeladatok. 2015. április 11. 1. Feladat: Írjuk fel az f(x) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját!

Taylor-polinomok. 1. Alapfeladatok. 2015. április 11. 1. Feladat: Írjuk fel az f(x) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját! Taylor-polinomok 205. április.. Alapfeladatok. Feladat: Írjuk fel az fx) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját! Megoldás: A feladatot kétféle úton is megoldjuk. Az els megoldásban induljunk el

Részletesebben

x 2 e x dx c) (3x 2 2x)e 2x dx x sin x dx f) x cosxdx (1 x 2 )(sin 2x 2 cos 3x) dx e 2x cos x dx k) e x sin x cosxdx x ln x dx n) (2x + 1) ln 2 x dx

x 2 e x dx c) (3x 2 2x)e 2x dx x sin x dx f) x cosxdx (1 x 2 )(sin 2x 2 cos 3x) dx e 2x cos x dx k) e x sin x cosxdx x ln x dx n) (2x + 1) ln 2 x dx Integrálszámítás II. Parciális integrálás. g) i) l) o) e ( + )(e e ) cos h) e sin j) (sin 3 cos) m) arctg p) arcsin e (3 )e sin f) cos ( )(sin cos 3) e cos k) e sin cos ln n) ( + ) ln. e 3 e cos 3 3 cos

Részletesebben

2. SZÉLSŽÉRTÉKSZÁMÍTÁS. 2.1 A széls érték fogalma, létezése

2. SZÉLSŽÉRTÉKSZÁMÍTÁS. 2.1 A széls érték fogalma, létezése 2 SZÉLSŽÉRTÉKSZÁMÍTÁS DEFINÍCIÓ 21 A széls érték fogalma, létezése Azt mondjuk, hogy az f : D R k R függvénynek lokális (helyi) maximuma (minimuma) van az x 0 D pontban, ha van olyan ε > 0 hogy f(x 0 )

Részletesebben

Bevezetés. 1. fejezet. Algebrai feladatok. Feladatok

Bevezetés. 1. fejezet. Algebrai feladatok. Feladatok . fejezet Bevezetés Algebrai feladatok J. A számok gyakran használt halmazaira a következ jelöléseket vezetjük be: N a nemnegatív egész számok, N + a pozitív egész számok, Z az egész számok, Q a racionális

Részletesebben

Hatványsorok, elemi függvények

Hatványsorok, elemi függvények Hatványsorok, elemi függvények EL 1 Hatványsorok, elemi függvények Hatványsorok, elemi függvények EL Definíció: függvénysorozat Legyen A R, H { f f:a R }. (A H halmaz elemei az A halmazon értelmezett függvények)

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Kalkulus S af ar Orsolya F uggv enyek S af ar Orsolya Kalkulus

Kalkulus S af ar Orsolya F uggv enyek S af ar Orsolya Kalkulus Függvények Mi a függvény? A függvény egy hozzárendelési szabály. Egy valós függvény a valós számokhoz, esetleg egy részükhöz rendel hozzá pontosan egy valós számot valamilyen szabály (nem feltétlen képlet)

Részletesebben

Határozatlan integrál, primitív függvény

Határozatlan integrál, primitív függvény Határozatlan integrál, primitív függvény Alapintegrálok Alapintegráloknak nevezzük az elemi valós függvények differenciálási szabályainak megfordításából adódó primitív függvényeket. ( ) n = n+ n+ + c,

Részletesebben

8n 5 n, Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás,

8n 5 n, Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, 3... Kalkulus I. NÉV:... A csoport EHA:... FELADATOK:. Definíció szerint és formálisan is határozzuk meg az f() = 4 deriváltját az = helyen.pt. Határozzuk meg a következő határértékeket: pt lim n 8n 5

Részletesebben

2. Hogyan számíthatjuk ki két komplex szám szorzatát, ha azok a+bi alakban, illetve trigonometrikus alakban vannak megadva?

2. Hogyan számíthatjuk ki két komplex szám szorzatát, ha azok a+bi alakban, illetve trigonometrikus alakban vannak megadva? = komolyabb bizonyítás (jeleshez) Ellenőrző kérdések 2006 ősz 1. Definiálja a komplex szám és műveleteinek fogalmát! 2. Hogyan számíthatjuk ki két komplex szám szorzatát, ha azok a+bi alakban, illetve

Részletesebben

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY KÉZI CSABA Date: today. KÉZI CSABA ELŽSZÓ Ez a feladatgy jtemény a Debreceni Egyetem M szaki Karának Matematika II. tantárgyának tematikájához szorosan illeszkedik. Célja

Részletesebben

Függvények július 13. f(x) = 1 x+x 2 f() = 1 ()+() 2 f(f(x)) = 1 (1 x+x 2 )+(1 x+x 2 ) 2 Rendezés után kapjuk, hogy:

Függvények július 13. f(x) = 1 x+x 2 f() = 1 ()+() 2 f(f(x)) = 1 (1 x+x 2 )+(1 x+x 2 ) 2 Rendezés után kapjuk, hogy: Függvények 015. július 1. 1. Feladat: Határozza meg a következ összetett függvényeket! f(x) = cos x + x g(x) = x f(g(x)) =? g(f(x)) =? Megoldás: Összetett függvény el állításához a küls függvényben a független

Részletesebben

Inverz függvények Inverz függvények / 26

Inverz függvények Inverz függvények / 26 Inverz függvének 2015.10.14. Inverz függvének 2015.10.14. 1 / 26 Tartalom 1 Az inverz függvén fogalma 2 Szig. monoton függvének inverze 3 Az inverz függvén tulajdonságai 4 Elemi függvének inverzei 5 Összefoglalás

Részletesebben

8. feladatsor: Többváltozós függvények határértéke (megoldás)

8. feladatsor: Többváltozós függvények határértéke (megoldás) Matematika Ac gyakorlat Vegyészmérnöki, Biomérnöki, Környezetmérnöki szakok, 07/8 ősz 8. feladatsor: Többváltozós függvények határértéke (megoldás). Számoljuk ki a következő határértékeket: y + 3 a) y

Részletesebben

HÁZI FELADATOK. 2. félév. 1. konferencia Komplex számok

HÁZI FELADATOK. 2. félév. 1. konferencia Komplex számok Figyelem! A feladatok megoldása legyen áttekinthet és részletes, de férjen el az arra szánt helyen! Ha valamelyik HÁZI FELADATOK. félév. konferencia Komple számok Értékelés:. egység: önálló feladatmegoldás

Részletesebben

IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Feladatok november

IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Feladatok november IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Feladatok 9. november Határozatlan integrálás Elemi függvények integrálja 4.5. 4.6. 3 4.7. ( ) 4.8. ( ) 4.9. + 4 4.. ( + )( + ) 4.4. + ( + ) 4.5. 4.6. 6 5 + 5 ln + 4.8. cos cos sin

Részletesebben

A Matematika I. előadás részletes tematikája

A Matematika I. előadás részletes tematikája A Matematika I. előadás részletes tematikája 2005/6, I. félév 1. Halmazok és relációk 1.1 Műveletek halmazokkal Definíciók, fogalmak: halmaz, elem, üres halmaz, halmazok egyenlősége, részhalmaz, halmazok

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető feladatok Taylor polinom Bevezető feladatok Taylor polinomok...

Tartalomjegyzék Bevezető feladatok Taylor polinom Bevezető feladatok Taylor polinomok... Tartalomjegyzék 3. Valós függvények 3.. Valós függvények............................... 3 3... Bevezető feladatok.......................... 3 3... Határérték............................... 5 3..3. Függvény

Részletesebben

Integrálszámítás (Gyakorló feladatok)

Integrálszámítás (Gyakorló feladatok) Integrálszámítás (Gyakorló feladatok). Határozatlan integrál. Alapintegrálok F. Számítsa ki az alábbi határozatlan integrálokat! a) (x x + ) b) (6x x + 5) c) (x + x + x ) d) ( x + x x e) ( ) + e x ) f)

Részletesebben

A fontosabb definíciók

A fontosabb definíciók A legfontosabb definíciókat jelöli. A fontosabb definíciók [Descartes szorzat] Az A és B halmazok Descartes szorzatán az A és B elemeiből képezett összes (a, b) a A, b B rendezett párok halmazát értjük,

Részletesebben

Sorozatok és Sorozatok és / 18

Sorozatok és Sorozatok és / 18 Sorozatok 2015.11.30. és 2015.12.02. Sorozatok 2015.11.30. és 2015.12.02. 1 / 18 Tartalom 1 Sorozatok alapfogalmai 2 Sorozatok jellemz i 3 Sorozatok határértéke 4 Konvergencia és korlátosság 5 Cauchy-féle

Részletesebben

Feladatok matematikából 3. rész

Feladatok matematikából 3. rész Debreceni Egyetem Matematikai Intézet Feladatok matematikából 3. rész fizika és villamosmérök alapszakos hallgatók részére Debrecen, 6 ősz Határozatlan integrál. Számítsuk ki a következő integrálokat!

Részletesebben

5 1 6 (2x3 + 4) 7. 4 ( ctg(4x + 2)) + c = 3 4 ctg(4x + 2) + c ] 12 (2x6 + 9) 20 ln(5x4 + 17) + c ch(8x) 20 ln 5x c = 11

5 1 6 (2x3 + 4) 7. 4 ( ctg(4x + 2)) + c = 3 4 ctg(4x + 2) + c ] 12 (2x6 + 9) 20 ln(5x4 + 17) + c ch(8x) 20 ln 5x c = 11 Bodó Beáta ISMÉTLÉS. ch(6 d.. 4.. 6. 7. 8. 9..... 4.. e (8 d ch (9 + 7 d ( + 4 6 d 7 8 + d sin (4 + d cos sin d 7 ( 6 + 9 4 d INTEGRÁLSZÁMÍTÁS 7 6 sh(6 + c 8 e(8 + c 9 th(9 + 7 + c 6 ( + 4 7 + c = 7 4

Részletesebben

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2 1) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) b) c) ( ) ) Határozza meg az 1. feladatban megadott, ; intervallumon

Részletesebben

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Gazdaságmatematika középhaladó szinten MÁSODFOKÚ EGYENLETEK ÉS EGYENLŽTLENSÉGEK Készítette: Gábor Szakmai felel s: Gábor

Részletesebben

Gyakorló feladatok. Agbeko Kwami Nutefe és Nagy Noémi

Gyakorló feladatok. Agbeko Kwami Nutefe és Nagy Noémi Gyakorló feladatok Agbeko Kwami Nutefe és Nagy Noémi 25 Tartalomjegyzék. Klasszikus hibaszámítás 3 2. Lineáris egyenletrendszerek 3 3. Interpoláció 4 4. Sajátérték, sajátvektor 6 5. Lineáris és nemlineáris

Részletesebben

Matematikai analízis II.

Matematikai analízis II. Matematikai analízis II. Feladatgyűjtemény GEMAN6-B Gazdaságinformatikus, Programtervező informatikus és Mérnökinformatikus hallgatók részére Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia 6 . feladatlap Implicit függvények

Részletesebben

0, különben. 9. Függvények

0, különben. 9. Függvények 9. Függvények 9.. Ábrázolja a megadott függvényeket, és vizsgálja meg a függvények korlátosságát, monotonitását, konveitását, paritását, előjelét, zérushelyeit, periodicitását és határozza meg a valós

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Gyakorló feladatok I.

Gyakorló feladatok I. Gyakorló feladatok I. (Függvények határértéke és folytonossága) Analízis 2. (A,B, C szakirány, keresztfélév) Programtervező informatikus szak 2013-2014. tanév tavaszi félév Összeállította: Szili László

Részletesebben

2. hét (Ea: ): Az egyváltozós valós függvény definíciója, képe. Nevezetes tulajdonságok: monotonitás, korlátosság, határérték, folytonosság.

2. hét (Ea: ): Az egyváltozós valós függvény definíciója, képe. Nevezetes tulajdonságok: monotonitás, korlátosság, határérték, folytonosság. Ütemterv az Analízis I. c. tárgyhoz (GEMAN510B, 510-B) Járműmérnöki, logisztikai mérnöki, műszaki menedzser, villamosmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak 2019/20. tanév I. félév

Részletesebben

MATEMATIKA 2. dolgozat megoldása (A csoport)

MATEMATIKA 2. dolgozat megoldása (A csoport) MATEMATIKA. dolgozat megoldása (A csoport). Definiálja az alábbi fogalmakat: (egyváltozós) függvény folytonossága, differenciálhatósága, (többváltozós függvény) iránymenti deriváltja. (3x8 pont). Az f

Részletesebben

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva 6. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 6.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag 2018/19 1. félév Függvények határértéke 1. Bizonyítsuk be definíció alapján a következőket! (a) lim x 2 3x+1 5x+4 = 1 2 (b) lim x 4 x 16 x 2 4x = 2

Részletesebben

Matematika A1a Analízis

Matematika A1a Analízis B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Matematika A1a Analízis BMETE90AX00 Differenciálhatóság H607, EIC 2019-03-14 Wettl

Részletesebben

Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, x x 2 dx = arctg x + C = arcctgx + C,

Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, x x 2 dx = arctg x + C = arcctgx + C, 25.2.8. Kalkulus I. NÉV:... A csoport EHA:... FELADATOK:. Lineáris transzformációk segítségével ábrázoljuk az f() = ln(2 3) függvényt. 7pt 2. Határozzuk meg az f() = 2 3 + 2 2 2 + függvény szélsőértékeit

Részletesebben

A képzetes számok az isteni szellem e gyönyörű és csodálatos hordozói már majdnem a lét és nemlét megtestesítői. (Carl Friedrich Gauss)

A képzetes számok az isteni szellem e gyönyörű és csodálatos hordozói már majdnem a lét és nemlét megtestesítői. (Carl Friedrich Gauss) Gyakorló feladatok (Ép. matek). Komple számok: A képzetes számok az isteni szellem e gyönyörű és csodálatos hordozói már majdnem a lét és nemlét megtestesítői. (Carl Friedrich Gauss) ) Számítsa ki a következő

Részletesebben

Függvények Megoldások

Függvények Megoldások Függvények Megoldások ) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) x x b) x x + c) x ( x + ) b) Az x függvény

Részletesebben

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al:

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al: Bevezető matematika kémikusoknak., 04. ősz. feladatlap. Ábrázoljuk számegyenesen a következő egyenlőtlenségek megoldáshalmazát! (a) x 5 < 3 5 x < 3 x 5 < (d) 5 x

Részletesebben

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN Készült a TÁMOP-4.1.-08//a/KMR-009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék

Részletesebben

Matematika A1a Analízis

Matematika A1a Analízis B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Matematika A1a Analízis BMETE90AX00 Elemi függvények H607, EIC 2019-03-13 Wettl Ferenc

Részletesebben

M. 33. Határozza meg az összes olyan kétjegyű szám összegét, amelyek 4-gyel osztva maradékul 3-at adnak!

M. 33. Határozza meg az összes olyan kétjegyű szám összegét, amelyek 4-gyel osztva maradékul 3-at adnak! Magyar Ifjúság 6 V SOROZATOK a) Három szám összege 76 E három számot tekinthetjük egy mértani sorozat három egymás után következő elemének vagy pedig egy számtani sorozat első, negyedik és hatodik elemének

Részletesebben

Komplex számok. Wettl Ferenc előadása alapján Wettl Ferenc előadása alapján Komplex számok / 18

Komplex számok. Wettl Ferenc előadása alapján Wettl Ferenc előadása alapján Komplex számok / 18 Komplex számok Wettl Ferenc előadása alapján 2015.09.23. Wettl Ferenc előadása alapján Komplex számok 2015.09.23. 1 / 18 Tartalom 1 Számok A számfogalom bővülése 2 Algebrai alak Trigonometrikus alak Egységgyökök

Részletesebben

Analízis házi feladatok

Analízis házi feladatok Analízis házi feladatok Készült a PTE TTK GI szakos hallgatóinak Király Balázs 200-. I. Félév 2 . fejezet Első hét.. Házi Feladatok.. Házi Feladat. Írjuk fel a következő sorozatok 0.,., 2., 5., 0. elemét,

Részletesebben

Függvények menetének vizsgálata, szöveges széls érték feladatok

Függvények menetének vizsgálata, szöveges széls érték feladatok Függvények menetének vizsgálata, szöveges széls érték feladatok 2015. március 29. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Hol növekv az f() függvény, ha deriváltja f () = ( + 2)( 5) 2? Megoldás: Egy függvény növekedését,

Részletesebben

Gyakorló feladatok az II. konzultáció anyagához

Gyakorló feladatok az II. konzultáció anyagához Gyakorló feladatok az II. konzultáció anyagához 003/004 tanév, I. félév 1. Vizsgáljuk meg a következő sorozatokat korlátosság és monotonitás szempontjából! a n = 5n+1, b n = n + n! 3n 8, c n = 1 ( 1)n

Részletesebben

II. rész. Valós függvények

II. rész. Valós függvények II. rész Valós függvények Feladatok 3 4 3.. Értelmezési tartomány Határozza meg a következ függvények értelmezési tartományát! 3.. y = + + 3.. 3.4. 3.6. y = y = 3 y = + 3 ln 5 4 3.3. 3.5. 3.7. y = 3 +

Részletesebben

f(x) a (x x 0 )-t használjuk.

f(x) a (x x 0 )-t használjuk. 5. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 5.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

25 i, = i, z 1. (x y) + 2i xy 6.1

25 i, = i, z 1. (x y) + 2i xy 6.1 6 Komplex számok megoldások Lásd ábra z = + i, z = + i, z = i, z = i z = 7i, z = + 5i, z = 5i, z = i, z 5 = 9, z 6 = 0 Teljes indukcióval 5 Teljes indukcióval 6 Az el z feladatból következik z = z = =

Részletesebben

Matematika I. NÉV:... FELADATOK: 2. Határozzuk meg az f(x) = 2x 3 + 2x 2 2x + 1 függvény szélsőértékeit a [ 2, 2] halmazon.

Matematika I. NÉV:... FELADATOK: 2. Határozzuk meg az f(x) = 2x 3 + 2x 2 2x + 1 függvény szélsőértékeit a [ 2, 2] halmazon. 215.12.8. Matematika I. NÉV:... 1. Lineáris transzformációk segítségével ábrázoljuk az f(x) = ln(2 3x) függvényt. 7pt 2. Határozzuk meg az f(x) = 2x 3 + 2x 2 2x + 1 függvény szélsőértékeit a [ 2, 2] halmazon.

Részletesebben

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének.

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének. Függvények határértéke és folytonossága Egy f: D R R függvényt korlátosnak nevezünk, ha a függvényértékek halmaza korlátos. Ha f(x) f(x 0 ) teljesül minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének

Részletesebben