Függvények menetének vizsgálata, szöveges széls érték feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Függvények menetének vizsgálata, szöveges széls érték feladatok"

Átírás

1 Függvények menetének vizsgálata, szöveges széls érték feladatok március Alapfeladatok 1. Feladat: Hol növekv az f() függvény, ha deriváltja f () = ( + 2)( 5) 2? Megoldás: Egy függvény növekedését, illetve csökkenését az els derivált el jeléb l tudjuk vizsgálni. Ha ugyanis egy adott helyen egy függvény deriváltja pozitív, akkor ott növekszik a függvény, ha pedig negatív a derivált, akkor csökken a függvény. Ahol pedig 0 a derivált, ott lehet széls értéke a függvénynek. Els lépésként mindenképpen meg kell vizsgálnunk, mi a legb vebb halmaz, amelyen a derivált értelmezhet, majd ezen a halmazon vizsgáljuk a derivált el jelét. Jelen esetben a derivált minden valós számra értelmezhet, azaz D f = IR. Ezután következhet a derivált el jelének vizsgálata. Mivel egy függvény általában olyan helyen vált el jelet, ahol értéke zérus, így határozzuk meg, hol veszi fel a derivált a 0 értéket. Oldjuk meg tehát az f () = 0 egyenletet. Most a konkrét esetben ez a következ : ( + 2)( 5) 2 = 0. Használjuk fel, hogy egy szorzat csak úgy lehet egyenl 0-val, ha valamelyik tényez je 0. Így az egyenlet két egyszer bb egyenletre bontható. + 2 = 0 vagy ( 5) 2 = 0 Ezen egyenletek megoldásai: = 2 és = 5. Ha nem szeretnénk sokat írni, akkor ezután célszer egy táblázatot készítenünk, amiben a derivált el jelét tüntetjük fel, majd ebb l a következtetést az eredeti függvény növekedésére illetve csökkenésére. A derivált zérushelyei az értelmezési tartományt részekre bontják, s az így kapott részeken belül biztosan nem vált el jelet a derivált. Ezért a táblázat els sorában az értelmezési tartomány részeit adjuk meg. A második sorban tüntetjük fel azt, hogy az adott részen milyen el jel a derivált, s végül a harmadik sorban következtetünk a függvény növekedésére vagy csökkenésére. A zérushelyeket is írjuk be az 1

2 értelmezési tartomány részei közé, mert ezeken a helyeken lehet széls értéke a függvénynek. Jelen esetben a két zérushely három részre bontja a valós számok halmazát. A kisebb zérushelynél kisebb számok, azaz < 2, két zérushely közötti számok, azaz 2 < < 5, valamint a nagyobb zérushelynél nagyobb számok, azaz 5 <. Ezeket a részeket jelöljük a táblázat els sorában, valamint a két zérushelyet. A táblázat, egyel re csak els sorát kitöltve, az alábbi módon néz ki. f f < 2 = 2 2 < < 5 = 5 5 < Töltsük ki ezután a második sort is. Vizsgáljuk meg, milyen el jel a derivált az értelmezési tartomány egyes részein. Azt már tudjuk, hogy = 2 és = 5 estén a derivált zérus, így ezekre a helyekre 0-t írunk. A három intervallumon legegyszer bben úgy dönthet el a derivált el jele, ha veszünk egy számot, ami az adott intervallumba esik, és azt behelyettesítjük a deriváltba. Amilyen el jel értéket kapunk, olyan el jel a derivált az egész intervallumon. Els ként vegyünk tehát egy 2-nél kisebb számot, pl. legyen = 3. Helyettesítsük ezt a deriváltba. f ( 3) = ( 3 + 2)( 3 5) 2 = 64 Negatív értéket kaptunk, így < 2 estén a második sorban azt tüntetjük fel, hogy a derivált negatív. Vegyünk ezután egy 2 és 5 közé es számot, pl. legyen = 0. Most ezt helyettesítjük a deriváltba. (Ha választhatjuk a 0-t, akkor célszer azt választani, mert azt könny helyettesíteni.) f (0) = (0 + 2)(0 5) 2 = 50 Pozitív értéket kaptunk, így 2 < < 5 estén a második sorban azt tüntetjük fel, hogy a derivált pozitív. Végül vegyünk egy 5-nél nagyobb számot, pl. legyen = 6. Helyettesítsük ezt a deriváltba. f (6) = (6 + 2)(6 5) 2 = 8 Most is pozitív értéket kaptunk, így 5 < estén a második sorban azt tüntetjük fel, hogy a derivált pozitív. Ha kitöltjük a második sort is, akkor táblázatunk a következ : < 2 = 2 2 < < 5 = 5 5 < f neg. ( ) 0 poz. (+) 0 poz. (+) f 2

3 Most töltsük ki a harmadik sort is, írjuk be az intervallumokon, hol n és hol csökken a függvény. A derivált zérushelyeinél pedig tüntessük fel azt, hogy van-e, s ha igen, akkor milyen jelleg széls érték (SZÉ) van. Ha < 2, akkor negatív a derivált, itt tehát csökken a függvény. Ha 2 < < 5 vagy 5 <, akkor pozitív a derivált, ezeken az intervallumokon tehát n a függvény. Az = 2 helyen el jelet vált a derivált, így ezen a helyen van széls értéke a függvénynek. Mivel az = 2 hely el tt negatív a derivált, azaz csökken a függvény, utána pedig pozitív a derivált, azaz n a függvény, így ezen a helyen lokális minimum van. Az = 5 helyen a derivált nem vált el jelet, el tte is, és utána is pozitív a derivált, így ezen a helyen nincs széls érték, itt is növekv a függvény. A teljesen kitöltött táblázat így a következ : < 2 = 2 2 < < 5 = 5 5 < f neg. ( ) 0 poz. (+) 0 poz. (+) f csökk. ( ) lok. min. n ( ) nincs SZÉ, n ( ) n ( ) A kész táblázat alapján már csak válaszolnunk kell a kérdésre. Amint látható, a függvény növekszik, ha 2 <, vagy másképp fogalmazva, a ( 2, ) intervallumon n a függvény. 2. Feladat: Hol csökken az f() függvény, ha deriváltja f () = 3 + 4? Megoldás: A feladat nagyon hasonlít az el z höz, így ugyanúgy járhatunk el. Els lépésként határozzuk meg, mely halmazon értelmezhet a függvény deriváltja. A nevez nem lehet zérus, így D f = IR \ { 4}. Ezután oldjuk meg az f () = 0 egyenletet = 0 Egy tört akkor 0, ha számlálója 0, tehát elég az 3 = 0 egyenlettel foglalkoznunk. Ennek = 3 a megoldása. Nézzük ezután, milyen részekre kell bontanunk az értelmezési tartományt. Az el z feladatban szerepelt, hogy a derivált zérushelyei bontják részekre az értelmezési tartományt, mert általában ezeken a helyeken változik meg a derivált el jele. De nem csak zérushelyen változhat egy függvény el jele, hanem olyan helyen is, ahol nincs értelmezve. Gondoljunk pl. az 1 függvényre, amely nincs értelmezve az = 0 3

4 helyen. A negatív értékekre negatív ez a függvény, a pozitív -ekre pedig pozitív. Nincs tehát zérushely a 0-ban, hisz a függvény itt nem is értelmezett, de a függvény el jele mégis változik. Amikor készítjük a táblázatot, akkor tehát nem csak a derivált zérushelyével kell részekre bontani az értelmezési tartományt, hanem az értelmezési tartományban lev szakadási hellyel is. Készítsük el most a táblázatot, egyel re az els sorát kitöltve. A szakadási helyen azonban a második és a harmadik sorban jelölhetjük, hogy ott a derivált nem értelmezett, így a függvényr l sem tudunk semmit mondani. f f < 4 = 4 4 < < 3 = 3 3 < X X Ezután vizsgáljuk meg az értelmezési tartomány részein a derivált el jelét, és ebb l határozzuk meg, n vagy csökken ott a függvény. Vegyünk egy 4-nél kisebb számot. Legyen pl. = 5, s helyettesítsük ezt a deriváltba. f ( 5) = = 8 Pozitív értéket kaptunk, tehát < 4 esetén pozitív a derivált, ebb l következ en itt n a függvény. Vegyünk egy 4 és 3 közé es számot. Legyen pl. = 0, s ezt is helyettesítsük a deriváltba. f (0) = = 3 4 Negatív értéket kaptunk, tehát ha 4 < < 3, akkor negatív a derivált, s így itt csökken a függvény. Végül vegyünk egy 3-nál nagyobb számot is. Legyen pl. = 4, és helyettesítsük ezt a deriváltba. f (4) = = 1 8 Pozitív értéket kaptunk, így ha 3 < akkor pozitív a derivált, tehát ekkor n függvény. Mivel a derivált értéke az = 3 helyen el jelet vált, így ezen a helyen van lokális széls értéke a függvénynek. Mert a derivált negatívból pozitívba megy át, így ezen a helyen lokális minimum van. Ezután kitölthetjük a táblázat második és harmadik sorát is. < 4 = 4 4 < < 3 = 3 3 < f + X 0 + f X lok. min. 4

5 A kitöltött táblázat alapján válaszolhatunk a feladat kérdésére. A függvény csökken, ha 4 < < 3. Másképp fogalmazva, a függvény a ( 4, 3) intervallumon csökken. 3. Feladat: Hol és milyen jelleg széls értéke van az f() függvénynek, ha deriváltja f () = ( 2) 2 ln? Megoldás: Az el z két feladat megoldásából láthattuk, hogy egy függvény széls értékeinek meghatározásához is azokra a lépésekre van szükség, mint a növekedés és a csökkenés vizsgálatához. Így járjunk el hasonlóan, mint az el z két feladatban. Els ként vizsgáljuk meg, mely halmazon értelmezhet a függvény deriváltja. Most a ln miatt ki kell kötnünk, hogy csak pozitív értékeket vehet fel, így D f = IR +. Ezután oldjuk meg az f () = 0 egyenletet. ( 2) 2 ln = 0 Arra hivatkozunk, hogy szorzat csak akkor lehet zérus, ha valamelyik tényez je 0. Így az egyenletet egyszer bb egyenletekre bontjuk. ( 2) 2 = 0 vagy ln = 0 Az els egyenlet megoldása nyilván = 2. A második egyenlet mindkét oldalát tekintsük úgy mint kitev t, s az e számot emeljük fel ezen kitev kre. Így a bal oldalon olyan kompozíciót kapunk, amiben egy függvény és inverze szerepel, így ott egyszer en áll. ln = 0 e ln = e 0 = 1 A derivált zérushelyei tehát az 1 és a 2. Ezután elkészíthetjük a táblázatot, egyel re csak az els sort kitöltve. Figyeljünk oda, hogy az értelmezési tartomány most csak a pozitív valós számok halmaza. Így az els részben nem elég < 1-et írni, ott 0 < < 1-nek kell szerepelni. f f 0 < < 1 = 1 1 < < 2 = 2 2 < Ezután vizsgáljuk a derivált el jelét az egyes részeken, s ebb l következtessünk a növekedésre vagy a csökkenésre. A 0 < < 1 egyenl tlenségnek eleget tesz pl. az = 0.5 f (0.5) = (0.5 2) 2 ln A derivált értéke itt negatív, tehát ezen az intervallumon csökken a függvény. 5

6 Az 1 < < 2 egyenl tlenségnek pl. az = 1.5 tesz eleget. f (1.5) = (1.5 2) 2 ln A derivált értéke ezen a helyen pozitív, ebb l következ en ezen az intervallumon n a függvény. Végül a 2 < egyenl tlenségnek eleget tesz pl. az = 3. f (3) = (3 2) 2 ln A derivált pozitív ezen a helyen, így itt is n a függvény. Az = 1 helyen a derivált el jele megváltozik, így itt a függvénynek lokális széls értéke van. Mivel a derivált negatívból pozitívba megy át ezen a helyen, így itt lokális minimuma van a függvénynek. Az = 2 helyen a derivált nem vált el jelet, így ezen a helyen nincs széls értéke a függvénynek. Mivel el tte és utána is pozitív a derivált, így ezen a helyen is n a függvény. Töltsük ki ezután a táblázat második és harmadik sorát is. 0 < < 1 = 1 1 < < 2 = 2 2 < f f lok. min. nincs SZÉ, A függvénynek tehát csak az = 1 helyen van lokális széls értéke, ahol lokális minimuma van. 4. Feladat: Hol konve az f() függvény, ha második deriváltja f () = ( 1)( + 6) 3? Megoldás: Amikor egy függvényt olyan szempontból vizsgálunk, hogy hol konve, illetve hol konkáv, akkor ugyanúgy járhatunk el, mint a növekedés és csökkenés vizsgálatánál. Ilyenkor azonban a második derivált el jelével kell foglalkoznunk. Ahol ugyanis pozitív egy függvény második deriváltja, ott konve a függvény, ahol pedig negatív a második derivált, ott konkáv a függvény. Természetesen ilyenkor azzal kell kezdenünk, hogy megállapítjuk, hol értelmezhet a második derivált, és ezen a halmazon vizsgáljuk az el jelét. Jelen esetben minden valós számra értelmezhet a második derivált, azaz D f = IR. Ezután határozzuk meg a második derivált zérushelyeit, azaz oldjuk meg az f () = 0 egyenletet. ( 1)( + 6) 3 = 0 Mivel szorzat egyenl 0-val, így ez két egyenletre bontható. 1 = 0 vagy ( + 6) 3 = 0 Ezen egyenletek megoldásai: = 1 és = 6. 6

7 Most hasonló táblázatot célszer készítenünk, mint amikor növekedés és csökkenés, azaz monotonitás szempontjából vizsgáltunk függvényt. Annyi csak a változás, hogy a második sorban nem az els, hanem a második derivált el jelét tüntetjük majd fel. Természetesen az értelmezési tartományt most a második derivált zérushelyei bontják részekre, hiszen ezeken a helyeken változhat meg a második derivált el jele. Ha egyel re csak az els sort töltjük ki, akkor táblázatunk az alábbi lesz. f f < 6 = 6 6 < < 1 = 1 1 < Ezután vizsgáljuk meg a második derivált el jelét az értelmezési tartomány egyes részein. Ezt végrehajthatjuk úgy, ahogyan a korábbiakban vizsgáltunk el jelet, azaz mindegyik részb l kiválasztottunk egy számot, és azt behelyettesítettük. Mivel azonban a második derivált egy szorzat, így megtehetjük azt is, hogy külön vizsgáljuk az egyes tényez k el jelét, és ebb l következtetünk a szorzat el jelére. Ha pl. < 6, akkor nyilván 1 < 0, azaz a derivált els tényez je negatív. Persze ekkor + 6 < 0 is teljesül, amib l ( + 6) 3 < 0 is következik, tehát a második tényez is negatív. Két negatív szám szorzata pedig pozitív, azaz < 6 esetén pozitív a második derivált, s ebb l következ en itt konve a függvény. Hasonlóan, ha 6 < < 1, akkor 1 < 0, és + 6 > 0 ( + 6) 3 > 0, azaz a szorzat egyik tényez je negatív, másik tényez je pedig pozitív, tehát ekkor negatív a második derivált. Ez azt jelenti, ezen az intervallumon konkáv a függvény. Végül ha 1 <, akkor 1 > 0, és + 6 > 0 ( + 6) 3 > 0, tehát mindkét tényez pozitív, s így a második derivált is pozitív. Ennek következtében ezen az intervallumon konve a függvény. Mivel a második derivált mindkét zérushelyében ( = 6, = 1) megváltozik a második derivált el jele, így mindkét helyen ineiós pontja van a függvénynek. Ezek alapján már kitölthetjük a táblázat második és harmadik sorát is. < 6 = 6 6 < < 1 = 1 1 < f f konve ( ) in. p. konkáv ( ) in. p. konve ( ) Legvégül adjunk választ a feladat kérdésére. Amint a táblázatból látható, a függvény konve, ha < 6 vagy ha 1 <. Ugyanezt úgy is írhatjuk, hogy a függvény a (, 6) (1, ) halmazon konve. 7

8 5. Feladat: Hol konkáv az f() függvény, ha második deriváltja f 5 () = ( + 3)( 4)? Megoldás: Az el z feladat megoldásában ismertetettek szerint járunk el. Vizsgáljuk meg, mely halmazon értelmezhet a függvény második deriváltja. Mivel a nevez ben nem állhat 0, így és 4 0. Ezekb l következik, hogy 3 és 4. A második derivált értelmezési tartománya tehát: D f = IR \ { 3, 4}. Ezután oldjuk meg az f () = 0 egyenletet. 5 ( + 3)( 4) = 0 Tört csak úgy lehet zérus, ha a számlálója zérus, így egyszer bb egyenletet kapunk. 5 = 0 Ennek az egyenletnek azonban nincs megoldása, hiszen 5 értéke pozitív minden valós esetén. A második deriváltnak tehát nincsen zérushelye. Mivel egy függvény el jele ott is változhat, ahol a függvény nincs értelmezve, így bár nincs a második deriváltnak zérushelye, de az értelmezési tartományt a szakadási helyek mégis részekre bontják. Ha elkezdjük kitölteni a szokásos táblázatot, akkor most a következ t kapjuk. < 3 = 3 3 < < 4 = 4 4 < f X X f X X A szakadási helyeken egyb l jelölhettük, hogy mivel ott nem létezik a második derivált, így a függvényr l sem mondhatunk semmit. Vizsgáljuk ezután az egyes részeken a második derivált el jelét. Most olyan törtünk van, melynek számlálója minden esetén pozitív, így csak a nevez t kell vizsgálnunk, ami egy szorzat. Itt megtehetjük, hogy külön vizsgáljuk a tényez k el jelét. Ha < 3, akkor + 3 < 0 és 4 < 0, tehát a nevez pozitív, így a második derivált is pozitív. Ebb l következ en a függvény konve. Ha 3 < < 4, akkor +3 > 0 és 4 < 0, tehát a nevez negatív, így a második derivált is negatív. Ebb l következ en a függvény konkáv. Ha pedig 4 <, akkor +3 > 0 és 4 > 0, tehát a nevez pozitív, így a második derivált is pozitív. Ebb l következ en a függvény konve. Immáron kitöltethetjük a teljes táblázatot. 8

9 < 3 = 3 3 < < 4 = 4 4 < f + X X + f X X A táblázatból kiolvasható, hogy a függvény a ( 3, 4) intervallumon konkáv. 6. Feladat: Hol van ineiós pontja az f() függvénynek, ha második deriváltja f () = ( 7) 6 (e 1)? Megoldás: Most is a második derivált értelmezési tartományának vizsgálatával kezdjük. Jelen esetben ez az összes valós szám, azaz D f = IR. Oldjuk meg az f () = 0 egyenletet. Egy függvénynek ugyanis ott lehet ineiós pontja, ahol a második deriváltja 0. ( 7) 6 (e 1) = 0 Mivel a bal oldal szorzat, ezt egyszer bb egyenletekre bontjuk. ( 7) 6 = 0 vagy e 1 = 0 Az els egyenlet megoldása nyilván = 7. A második egyenletet rendezzük át. e 1 = 0 e = 1 Vegyük mindkét oldal logaritmusát. ln(e ) = ln 1 Mivel a bal oldalon egy függvény és az inverze áll egy összetételben, így ott valójában egyszer en szerepel. = ln 1 = 0 A második egyenlet megoldása így = 0. Két zérushelye van tehát a második deriváltnak, az = 0 és az = 7. Ezek után a táblázat els sora kitölthet. f f < 0 = 0 0 < < 7 = 7 7 < Vizsgáljuk ezután a második derivált el jelét. Mivel olyan szorzat, aminek els tényez je nem vesz fel negatív értéket, hiszen páros kitev j hatvány, így csak a második tényez el jelével kell foglalkoznunk. Ha < 0, akkor e < 1, ezért e 1 < 0. Ekkor tehát negatív a második derivált, s itt konkáv a függvény. Ha 0 < < 7, akkor e > 1, ezért e 1 > 0. Így itt pozitív a második derivált, tehát konve a függvény. 9

10 Ha 7 <, akkor e > 1, ezért e 1 > 0. Így itt is pozitív a második derivált, tehát itt is konve a függvény. Amint látható, a második derivált zérushelyei közül az = 0 helyen el jelet vált a második derivált, így itt ineiós pontja van a függvénynek. Viszont az = 7 helyen a második derivált nem vált el jelet, így itt nincs ineiós pont. Töltsük ki a teljes táblázatot. < 0 = 0 0 < < 7 = 7 7 < f f in. p. nincs in. p, A függvénynek tehát az = 0 helyen van ineiós pontja. 2. Összetett feladatok 1. Feladat: Vizsgáljuk meg monotonitás és széls érték szempontjából az 2 f() = ( + 1) függvényt! 2 Megoldás: Amikor egy függvényt valamilyen szempontból vizsgálunk, akkor els ként mindig az értelmezési tartományt kell meghatároznunk. Jelen esetben ki kell kötnünk, hogy a nevez nem lehet 0, s ebb l az következik, hogy 1. A függvény értelmezési tartománya tehát: D f = IR \ { 1}. A monotonitás vizsgálata azt jelenti, hogy meghatározzuk, hol n, hol csökken a függvény. Ehhez el kell állítanunk a függvény deriváltját. Alkalmazzuk a törtekre vonatkozó deriválási szabályt. f () = 2 ( + 1)2 2 2( + 1) (( + 1) 2 ) 2 Ez ilyen formában nagyon csúnyán néz ki, ezért próbáljunk alakítani rajta. Emeljünk ki a számlálóban, amit csak lehet, a nevez t pedig írjuk egyetlen hatványként. f 2( + 1)[( + 1) ] () = ( + 1) 4 Ezután egyszer sítsünk, és a szögletes zárójelen belül vonjunk össze. f 2 () = ( + 1) 3 A derivált minél egyszer bb alakra hozása azért fontos, mert ezután meg kell oldanunk az f () = 0 egyenletet, valamint vizsgálnunk kell majd a derivált el jelét. Ha a derivált bonyolult alakban van felírva, 10

11 akkor mind az egyenlet megoldása, mind az el jel vizsgálata nehézségekbe ütközik. Általában elmondhatjuk, hogy ha lehet ség van kiemelésre, akkor ezzel a lehet séggel élni kell, s törtek esetében egyszer sítsünk, ha erre lehet ség van. Most oldjuk meg az f () = 0 egyenletet, hogy megkapjuk, hol lehet széls értéke a függvénynek. 2 ( + 1) 3 = 0 Tört csak úgy lehet egyenl 0-val, ha számlálója 0, így egyszer bb egyenletet kapunk. 2 = 0 = 0 Ezután a szokásos módon táblázatot készíthetünk. Els ként csak az els sort töltsük ki, melyben feltüntetjük az értelmezési tartomány részeit, melyeken belül már nem változik a derivált el jele. Az értelmezési tartományt a derivált zérushelye és az értelmezési tartományban lev szakadás bontja részekre. f f < 1 = 1 1 < < 0 = 0 0 < X X Most vizsgáljuk meg a derivált el jelét az egyes részeken. A derivált tört, így külön vizsgálhatjuk a számláló és a nevez el jelét, amib l következtethetünk a tört el jelére. Ha < 1, akkor a számláló, azaz 2 negatív, és a nevez, azaz (+1) 3 is negatív, így a derivált ekkor pozitív. Ebben az eesetben tehát n a függvény. Ha 1 < < 0, akkor 2 negatív, de ( + 1) 3 pozitív, így negatív lesz a derivált. A függvény tehát ekkor csökken. Ha 0 <, akkor 2 is pozitív, és ( + 1) 3 is pozitív, azaz pozitív lesz a derivált. Ebb l következ en itt n a függvény. Az = 0 helyen a derivált el jele megváltozik, így itt széls értéke van a függvénynek. Mivel a derivált negatívból pozitívba megy át ezen a helyen, így itt lokális minimuma van a függvénynek. Készítsük el a teljes táblázatot. < 1 = 1 1 < < 0 = 0 0 < f + X 0 + f X lok. min. 11

12 A táblázattal így megadtuk, hogy hol n, és hol csökken a függvény, valamint hol, milyen jelleg széls értéke van. Már csak egyetlen feladatunk van, megadni a széls érték nagyságát. Helyettesítsük be a függvénybe azt a helyet, ahol széls értéke van. 0 2 f(0) = (0 + 1) 2 = 0 A lokális minimum értéke tehát 0. függ Feladat: Vizsgáljuk meg konveitás szempontjából az f() = e vényt. Adjuk meg az ineiós pont(ok) koordinátáit is! Megoldás: Els ként most is a függvény értelmezési tartományát kell vizsgálnunk. Mivel nevez nem lehet zérus, így ki kell kötnünk, hogy 0, azaz D f = IR \ {0}. Ezután állítsuk el a függvény második deriváltját, mert a konveitás vizsgálatához erre lesz szükségünk. Az els derivált el állításakor összetett függvényt deriválunk. Küls függvény az e, bels függvény pedig az 1. ( ) f 1 () = e 1 1 = e ( 1) 1 = e ( 2) A második deriválás során a szorzatra vonatkozó szabályt használjuk. ( ) f 1 () = e ( 2) 1 + e ( 2) = [ = e 1 ( 2)] ( 2) 1 + e (2 3) 1 = e e 3 Amint az korábban már szerepelt, ilyenkor célszer kiemelni, amit csak lehet. Figyeljünk oda, hogy a hatványokból azt emeljük ki, ahol kisebb a kitev, s ez most az 4. Ha pedig az 3 -ból kiemelünk 4 -t, akkor ott fog maradni. f 1 () = e 4 (1 + 2) A negatív kitev s hatvány helyett törtet is írhatunk. Így a második derivált a következ alakot ölti: f 1 () = e Miután a második deriváltat sikerült egyszer bb alakra hozni, oldjuk meg az f () = 0 egyenletet. 1 e = 0 Az els tényez nem lehet egyenl 0-val, hiszen az eponenciális függvény csak pozitív értékeket vesz fel. Ennek következtében elég csak a második tényez ben lev törtet vizsgálnunk. 12

13 = 0 De a tört csak úgy lehet 0, ha a számlálója 0, így az egyenlet még tovább egyszer södik = 0 Ennek megoldása pedig = 0.5. Ezután elkészíthetjük a táblázatot, kitöltve az els sort. Az értelmezési tartományt egyrészt a második derivált zérushelye, másrészt az értelmezési tartományban lev szakadási hely osztja részekre. f f < 0.5 = < < 0 = 0 0 < X X Vizsgáljuk ezután a második derivált el jelét a különböz részeken. Az 1 e, valamint az 4 csak pozitív értékeket vehet fel, így elég csak az el jelét vizsgálnunk. Ha < 0.5, akkor < 0, így a derivált negatív, s ebb l következ en itt konkáv a függvény. Ha 0.5 < < 0, akkor > 0, s ezért itt konve a függény. Ha pedig 0 <, akkor > 0 ismét, így itt is konve a függvény. Az = 0.5 helyen el jelet vált a második derivált, így ezen a helyen ineiós pontja van a függvénynek. Töltsük a teljes táblázatot. < 0.5 = < < 0 = 0 0 < f 0 + X + f in. p. X Ezután már csak az ineiós pont második koordinátáját kell meghatároznunk. Ehhez helyettesítsük be a függvénybe az = 0.5 értéket, ahol az ineiós pont van. f( 0.5) = e 0.5 = e 2 1 Az ineiós pont koordinátái tehát: ( 0.5, e 2 ) 3. Feladat: Végezzünk teljes függvényvizsgálatot az f() = ln( 2 + 1) függvényen! Megoldás: Egy teljes függvényvizsgálat során minden olyan szempontból elemezzük a függvényt, amir l korábban már szó esett. Célszer pontokba szedni a vizsgálat lépéseit, nehogy valami elmaradjon. A vizsgálati szempontok egy lehetséges csoportosítása a következ : 13

14 (a) Az értelmezési tartomány meghatározása. (b) A grakon és a tengelyek közös pontjainak meghatározása. (c) Szimmetria tulajdonságok vizsgálata. (d) Határértékek az értelmezési tartomány szélein. (e) Monotonitás és széls érték vizsgálata. (f) Konveitás vizsgálata, ineiós pontok meghatározása. (g) Grakon rajzolása. (h) Az értékkészlet meghatározása. Hajtsuk most végre ezeket a lépéseket a konkrét feladat esetén (a) Az értelmezési tartomány meghatározása. Mivel > 0 minden valós -re, ezért D f = IR. (b) A grakon és a tengelyek közös pontjainak meghatározása. A függvény grakonja és az y tengely metszéspontját az egyszer bb meghatározni. Ha a 0 eleme az értelmezési tartománynak, akkor be kell helyettesítenünk a függvénybe. (A grakon az y tengelyet legfeljebb egy pontban metszheti.) f(0) = ln( ) = ln 1 = 0 A grakon és az tengely több helyen is metszheti egymást. Ezen metszéspontok helyét az f() = 0 egyenlet megoldásai adják, azaz ilyenkor a függvény zérushelyeit határozzuk meg. Jelen esetben az alábbi egyenletet kell megoldanunk. ln( 2 + 1) = 0 Tekintsük mindkét oldalt kitev nek, s emeljük fel az e számot a kitev re. e ln(2 +1) = e 0 A bal oldalon függvény és inverze áll egy összetételben, így ott valójában csak az argumentum, azaz áll = e 0 = 1 Ennek az egyenletnek pedig nyilvánvalóan csak az = 0 a megoldása. A függvénynek tehát most csak egy zérushelye van, és ez az = 0. A függvény grakonja tehát átmegy az origón, így egyetlen helyen van közös pontja az és az y tengellyel. Mivel korábban már kiderült, hogy f(0) = 0, így el re tudhattuk, hogy az = 0 zérushely lesz. Az egyenlet megoldásával azt igazoltuk, hogy csak ez az egyetlen zérushely létezik. (c) Szimmetria tulajdonságok vizsgálata. Mivel tudjuk, az páros függvény, s jelen esetben ez a bels függvény egy összetett függvényben, így sejthet, hogy függvényünk páros lesz. Igazoljuk ezt. Egy függvény akkor páros, ha 14

15 minden D f esetén D f is teljesül, és f( ) = f() minden D f esetén. Ennek teljesülését kell ellen riznünk. f( ) = ln ( ( ) ) = ln ( ) = f() Ez minden D f esetén teljesül, tehát valóban páros a függvény. A grakonja így szimmetrikus lesz az y tengelyre. (d) Határértékek az értelmezési tartomány szélein. Mivel az értelmezési tartomány a valós számok halmaza, így két határértéket kell csak vizsgálnunk, egyrészt a -ben, másrészt pedig a + -ben. Mert összetett függvény határértékét kel vizsgálnunk, így el ször a bels a bels függvény határértékét határozzuk meg, majd vesszük a küls függvény határértékét azon a helyen, ahova a bels függvény tart. Els ként a -ben nézzük a határértéket. lim ( ) = Legyen t = lim ln ( ) = lim ln t = t Teljesen hasonlóan járunk el a + -ben is. ( ) = lim Legyen t = lim ln ( ) = lim ln t = t Mivel a függvény páros, így el re tudhattuk, hogy a -ben és a + -ben meg fog egyezni a határérték. (e) Monotonitás és széls érték vizsgálata. Deriváljuk a függvényt. Az összetett függvényekre vonatkozó szabályt használjuk. f () = 1 ( ) = = Oldjuk meg az f () = 0 egyenletet = 0 Csak a számlálót kell vizsgálnunk, így a 2 = 0 egyenletet kapjuk, aminek nyilván = 0 az egyetlen megoldása. Készítsük el a szokásos táblázatot. A derivált nyilván negatív, ha < 0, és pozitív, ha 0 <. Az = 0 helyen a derivált el jele változik, s mivel negatívból pozitívba megy át, így ezen a helyen lokális minimum van. Töltsük ki egyb l a teljes táblázatot. < 0 = 0 0 < f 0 + f lok. min. 15

16 A minimum értékét megkapjuk, ha a függvénybe 0-t helyettesítünk. Mivel ezt már korábban megtettük, így tudjuk, hogy f(0) = 0. Nem csak áthalad tehát az origón a függvény hanem itt lokális minimuma is van. Ha végigondoljuk, akkor viszont ez a minimum nem csak lokális, hanem globális is, azaz a függvény a teljes értelmezési tartományán itt veszi fel a legkisebb értéket. Ez azért van így, mert a függvény minden < 0 esetén csökken, és minden 0 < esetén n. (f) Konveitás vizsgálata, ineiós pontok meghatározása. Állítsuk el a második deriváltat is. Most a törtekre vonatkozó szabályt kell alkalmaznunk. f () = 2 ( ) 2 2 ( 2 + 1) 2 = 2 22 ( 2 + 1) 2 Oldjuk meg az f () = 0 egyenletet ( 2 + 1) 2 = 0 Ismét csak a számlálóval kell foglalkoznunk, így a = 0 egyenletet kapjuk. Ebb l az 2 = 1 egyenlet következik, aminek megoldásai = ±1. A második derivált el jelének vizsgálatakor nyilván csak a számlálóval kell foglalkozni, hisz a nevez biztosan pozitív. Mivel a olyan másodfokú függvény, amelyben a f együttható negatív, így a két gyök között vesz fel pozitív, s a kisebb gyök el tt ill. a nagyobb gyök után negatív értékeket. Így az alábbiakat mondhatjuk. Ha < 1, akkor f () < 0. Ha 1 < < 1, akkor f () > 0. Ha 1 <, akkor f () < 0. Készítsük most el a konveitásról a táblázatot. < 1 = 1 1 < < 1 = 1 1 < f f in. p. in. p. Határozzuk meg az infeleiós pontok második koordinátáit. Helyettesítsük a függvénybe az ineiós pontok helyét, azaz a ±1-et. Mivel a függvény páros, így nyilván meg fog egyezni a két helyen a függvény értéke. f( 1) = f(1) = ln( ) = ln (g) Grakon rajzolása. 16

17 1. ábra. Az f() = ln ( ) függvény grakonja Az eddig megszerzett információk alapján vázlatosan megrajzolhatjuk a függény graonját. El ször jelöljük meg a nevezetes pontokat a koordináta rendszerben. Ilyenek a tengelymetszetek, a széls értékek, és az ineiós pontok. Ezután felhasználva a határértékeket, a monotnitási és konveitási viszonyokat vázoljuk a grakont. Így az ábrán látható alakú grakont kapjuk. (h) Az értékkészlet meghatározása. Az ábráról leolvasható, hogy 0 a legkisebb érték, melyet felvesz a függvény, s ennél minden nagyobb értéket felvesz. Így a függvény értékkészlete a következ : R f = [0, ). 4. Feladat: Mekkorának kell választani egy 20 cm kerület téglalap oldalait, hogy területe maimális legyen? Mekkora ez a maimális terület? Megoldás: Most egy szöveges széls érték feladatot kell megoldanunk. Az ilyen feladatokban nagyon gyakran geometriai feltételekkel meghatározott mennyiség legnagyobb, vagy legkisebb értékét keressük. Ekkor els lépésként fel kell írnunk, egy általunk választott független változó függvényében azt a mennyiséget, aminek a széls értékét keressük. Ezután meg kell határozni a feladat feltételeib l, hogy a független változó milyen értékeket vehet fel. Az így kapott, szöveg szerinti értelmezési tartományon kell aztán megkeresnünk a függvény széls értékeit a korábban megismert módon. Ezután térjünk át a konkrét feladat megoldására. Jelöljük a téglalap egyik oldalát -szel, a másikat pedig y-nal. Ekkor a téglalap területe: T = y. 17

18 Így felírva a területet, két változó mennyiség szerepel. Azonban a két változó között kapcsolat van, hiszen a kerület 20 cm. Írjuk fel a kerületet az oldalakkal. K = 20 = 2 + 2y Ebb l az összefüggésb l az egyik változó, pl. y kifejezhet. y = 10 Ha pedig ezután behelyettesítünk y helyére a területet leíró összefüggésben, akkor már egyváltozós függvényt kapunk. Ekkor már jelölhetjük is, hogy a terület az változó függvénye. T () = (10 ) = 10 2 Ezzel olyan függvényt kaptunk, ami a terület változását írja le az egyik oldal függvényében. Határozzuk meg ezután, hogy milyen határok között vehet fel értékeket a változó. Nyilvánvaló, hogy az > 0 feltételnek teljesülni kell, hiszen egy téglalap oldala csak pozitív lehet. Az -nek azonban 10-nél kisebbnek is kell lennie, hiszen a téglalap másik oldala 10, és ennek is pozitívnak kell lenni. Így a változóra a 0 < < 10 feltételt kapjuk. Ezen a halmazon kell keresnünk a fenti T () függvény maimumát. Ehhez állítsuk el a függvény deriváltját. T () = 10 2 Megoldjuk a T () = 0 egyenletet = 0 = 5 A deriváltnak a zérushelye a (0, 10) intervallumba esik, így szóba jöhet, mint lehetséges maimum hely. Annak eldöntésére, hogy az = 5 helyen valóban maimuma van-e a területnek, célszer elkészíteni a szokásos táblázatot. Az els sor kitöltésekor vegyük gyelembe a 0 < < 10 feltételt. A derivált el jelének vizsgálatát immár nem részletezzük, mert nyilvánvaló, hogy melyik intervallumon pozitív ill. negatív a derivált. 0 < < 5 = 5 5 < < 10 T + 0 T lok. ma. Az = 5 helyen tehát lokális maimuma van a függvénynek. S t ez a 0 < < 10 feltétel mellett nem csak lokális maimum, hanem ezen a halmazon ez globális maimum is, hiszen < 5 esetén végig n a függvény, > 5 esetén pedig végig csökken. 18

19 A terület tehát akkor lesz maimális, ha az egyik oldal 5 cm hosszúságú. Persze ekkor a másik oldal hossza is 5 cm, azaz a téglalap ekkor négyzet. A maimális területet kell még meghatároznunk. Helyettesítsük be a maimum helyét a függvénybe. T (5) = 5(10 5) = 25 A terület maimumának értéke tehát 25 cm 2. Megjegyzés: Az ilyen feladatokban nem egyértelm, hogy mit választunk független változónak. Jelen feladatban elég egyértelm volt, hogy a téglalap egyik oldalát célszer választani, de eljárhattunk volna más módon is. Mivel a két oldal összege 10, így az egyik oldal ugyanannyival rövidebb 5-nél, mint amennyivel a másik hosszabb 5-nél. Választhattuk volna változónak ezt a mennyiséget is, amivel az oldalak az 5-t l eltérnek. Természetesen ekkor másik függvény írja le területet, és más a szöveg szerinti értelmezési tartomány is. 5. Feladat: Egy 10 cm sugarú, 20 cm magasságú egyenes körkúpba hengert írunk úgy, hogy forgástengelye megegyezik a kúp forgástengelyével, alapköre a kúp alapkörére esik, fed köre pedig érinti a kúp palástját. Mekkora legyen a henger sugara és magassága, hogy térfogata maimális legyen? Mekkora a maimális térfogat? Megoldás: Jelöljük a henger sugarát r-rel, magasságát pedig h-val. Ekkor a henger térfogata, aminek széls értéke kell, hogy legyen, az alábbi módon írható fel: V henger = πr 2 h Ebben két változó van, hiszen ha változik a henger sugara, akkor a magasság is változik. Amint az el z feladatban, így itt is összefüggést kell keresnünk a két változó között. Ehhez szükségünk lesz egy ábrára. Képzeletben vágjuk el a kúpot és a hengert egy a közös forgástengelyre illeszked síkkal, és a síkmetszetr l készítsünk ábrát. Ezen metszeten a kúp nyilván egyenl szárú háromszögnek látszik majd, a henger pedig egy olyan téglalapnak, amely ezen háromszögbe van írva úgy, hogy két csúcsa az alapra, másik két csúcsa pedig egy-egy szárra esik. Az ábráról nyilvánvaló, hogy a KBC derékszög háromszög hasonló a DBE derékszög háromszöghöz, így a két háromszögben megegyezik a befogók aránya. Írjuk ezt fel. h 10 r = = 2 Fejezzük ki ebb l h-t az r-rel. h = 20 2r Helyettesítsük be ezt a henger térfogatába, s így olyan függvényt kapunk, amiben már csak r lesz a változó. 19

20 2. ábra. A kúp és a henger metszete V (r) = πr 2 (20 2r) = 20πr 2 2πr 3 Ennek a függvénynek kell keresnünk a maimumát. A változóra nyilván a 0 < r < 10 feltételnek kell teljesülni. Felhívjuk a gyelmet arra, hogy szigorú egyenl tlenségek vannak, mert egyenl ség esetén a henger elfajulna. Az r = 0 esetben egy szakaszá, a kúp magasságává válna a henger, az r = 10 esetben pedig egy körlappá, a kúp alapkörévé válna. Ezután a szokott módon határozuk meg a széls értéket. Állítsuk el a térfogatfüggvény deriváltját. V (r) = 40πr 6πr 2 Oldjuk meg a V (r) = 0 egyenletet. Ehhez célszer a deriváltat szorzattá alakítani. V (r) = 2πr(20 3r) Így nyilvánvaló, hogy az egyenletnek két megoldása van, az egyik r = 0, a másik pedig r = 20. Az r = 0 nem felel meg a 0 < r < 10 3 feltételnek, így csak a másik zérushellyel kell foglakoznunk. Készítsük el a megszokott táblázatot. 0 < r < 20 r = < r < 10 V + 0 V lok. ma. Látható, hogy az r = 20 helyen lokális maimuma van a függvénynek, 3 ami a 0 < r < 10 feltétel mellett globális maimum is. 20

21 A henger térfogat tehát akkor maimális, ha r = Ekkor a henger magassága a következ : h = = Végül a maimális térfogat: V ma = π ( 20 3 ) = π

Konvexitás, elaszticitás

Konvexitás, elaszticitás DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS ALKALMAZÁSAI Konveitás, elaszticitás Tanulási cél A másodrendű deriváltat vizsgálva milyen következtetéseket vonhatunk le a üggvény konveitására vonatkozóan. Elaszticitás ogalmának

Részletesebben

Teljes függvényvizsgálat

Teljes függvényvizsgálat Teljes üggvényvizsgálat Tanulási cél A üggvényvizsgálat lépéseinek megismerése és begyakorlása. Motivációs példa Jelölje egy adott termék árát P, a termék keresleti üggvényét pedig 1000 10 P D P. A P teljes

Részletesebben

Határozott integrál és alkalmazásai

Határozott integrál és alkalmazásai Határozott integrál és alkalmazásai 5. május 5.. Alapfeladatok. Feladat: + d = Megoldás: Egy határozott integrál kiszámolása a feladat. Ilyenkor a Newton-Leibniz-tételt használhatjuk, mely azt mondja ki,

Részletesebben

Függvények határértéke, folytonossága

Függvények határértéke, folytonossága Függvények határértéke, folytonossága 25. február 22.. Alapfeladatok. Feladat: Határozzuk meg az f() = 23 4 5 3 + 9 a végtelenben és a mínusz végtelenben! függvény határértékét Megoldás: Vizsgáljuk el

Részletesebben

L'Hospital-szabály. 2015. március 15. ln(x 2) x 2. ln(x 2) = ln(3 2) = ln 1 = 0. A nevez határértéke: lim. (x 2 9) = 3 2 9 = 0.

L'Hospital-szabály. 2015. március 15. ln(x 2) x 2. ln(x 2) = ln(3 2) = ln 1 = 0. A nevez határértéke: lim. (x 2 9) = 3 2 9 = 0. L'Hospital-szabály 25. március 5.. Alapfeladatok ln 2. Feladat: Határozzuk meg a határértéket! 3 2 9 Megoldás: Amint a korábbi határértékes feladatokban, els ként most is a határérték típusát kell megvizsgálnunk.

Részletesebben

Függvények július 13. f(x) = 1 x+x 2 f() = 1 ()+() 2 f(f(x)) = 1 (1 x+x 2 )+(1 x+x 2 ) 2 Rendezés után kapjuk, hogy:

Függvények július 13. f(x) = 1 x+x 2 f() = 1 ()+() 2 f(f(x)) = 1 (1 x+x 2 )+(1 x+x 2 ) 2 Rendezés után kapjuk, hogy: Függvények 015. július 1. 1. Feladat: Határozza meg a következ összetett függvényeket! f(x) = cos x + x g(x) = x f(g(x)) =? g(f(x)) =? Megoldás: Összetett függvény el állításához a küls függvényben a független

Részletesebben

A derivált alkalmazásai

A derivált alkalmazásai A derivált alkalmazásai Összeállította: Wettl Ferenc 2014. november 17. Wettl Ferenc A derivált alkalmazásai 2014. november 17. 1 / 57 Tartalom 1 Függvény széls értékei Abszolút széls értékek Lokális széls

Részletesebben

Taylor-polinomok. 1. Alapfeladatok. 2015. április 11. 1. Feladat: Írjuk fel az f(x) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját!

Taylor-polinomok. 1. Alapfeladatok. 2015. április 11. 1. Feladat: Írjuk fel az f(x) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját! Taylor-polinomok 205. április.. Alapfeladatok. Feladat: Írjuk fel az fx) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját! Megoldás: A feladatot kétféle úton is megoldjuk. Az els megoldásban induljunk el

Részletesebben

Bodó Bea, Somonné Szabó Klára Matematika 2. közgazdászoknak

Bodó Bea, Somonné Szabó Klára Matematika 2. közgazdászoknak ábra: Ábra Bodó Bea, Somonné Szabó Klára Matematika. közgazdászoknak I. modul: Dierenciálszámítás alkalmazásai lecke: Konveitás, elaszticitás Tanulási cél: A másodrendű deriváltat vizsgálva milyen következtetéseket

Részletesebben

Komplex számok trigonometrikus alakja

Komplex számok trigonometrikus alakja Komplex számok trigonometrikus alakja 015. február 15. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Határozzuk meg az alábbi algebrai alakban adott komplex számok trigonometrikus alakját! z 1 = 4 + 4i, z = 4 + i, z =

Részletesebben

A dierenciálszámítás alapjai és az érint

A dierenciálszámítás alapjai és az érint A dierenciálszámítás alapjai és az érint 205. november 7.. Alapfeladatok. Feladat: Határozzuk meg az fx) x 2 3 x függvény deriváltját! Megoldás: Deriválás el tt célszer átalakítani a függvényt. A gyök

Részletesebben

Függvénytani alapfogalmak

Függvénytani alapfogalmak Függvénytani alapfogalmak 015. február 15. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Határozzuk meg a valós számok legb vebb részhalmazát, 4x + melyen az f(x) = hozzárendelési utasítású függvény értelmezhet! x Megoldás:

Részletesebben

Figyelem, próbálja önállóan megoldani, csak ellenőrzésre használja a következő oldalak megoldásait!

Figyelem, próbálja önállóan megoldani, csak ellenőrzésre használja a következő oldalak megoldásait! Elméleti kérdések: Második zárthelyi dolgozat biomatematikából * (Minta, megoldásokkal) E. Mit értünk hatványfüggvényen? Adjon példát nem invertálható hatványfüggvényre. Adjon példát mindenütt konkáv hatványfüggvényre.

Részletesebben

Második zárthelyi dolgozat megoldásai biomatematikából * A verzió

Második zárthelyi dolgozat megoldásai biomatematikából * A verzió Második zárthelyi dolgozat megoldásai biomatematikából * A verzió Elméleti kérdések: E. Mit értünk eponenciális üggvényen? Adjon példát alulról korlátos szigorúan monoton csökkenő eponenciális üggvényre.

Részletesebben

Függvények vizsgálata

Függvények vizsgálata Függvények vizsgálata ) Végezzük el az f ) = + polinomfüggvény vizsgálatát! Értelmezési tartomány: D f = R. Zérushelyek: Próbálgatással könnyen adódik, hogy f ) = 0. Ezután polinomosztással: + ) / ) =

Részletesebben

1. Folytonosság. 1. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maximuma és minimuma?

1. Folytonosság. 1. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maximuma és minimuma? . Folytonosság. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maimuma és minimuma?. (A) Tudunk példát adni olyan függvényekre, melyek megegyeznek inverzükkel? Ha igen,

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

10. Koordinátageometria

10. Koordinátageometria I. Nulladik ZH-ban láttuk: 0. Koordinátageometria. Melyek azok a P x; y pontok, amelyek koordinátái kielégítik az Ábrázolja a megoldáshalmazt a koordináta-síkon! x y x 0 egyenlőtlenséget? ELTE 00. szeptember

Részletesebben

= x + 1. (x 3)(x + 3) D f = R, lim. x 2. = lim. x 4

= x + 1. (x 3)(x + 3) D f = R, lim. x 2. = lim. x 4 Bodó Beáta Differenciálszámítás. B Írja fel az f() = függvény az a = és az helyekhez tartozó különbségi hányadosát. f() f(a) a = = (+)( ) = +. B Számolja ki az f() = függvény a = 3 helyhez tartozó differenciálhányadosát!

Részletesebben

Határozatlan integrál

Határozatlan integrál Határozatlan integrál 05. április.. Alapfeladatok. Feladat: Határozzuk meg az alábbi határozatlan integrált! + sin ch Megoldás: Az integrálandó függvényen belül összeadás illetve kivonás m velete szerepel,

Részletesebben

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Gazdaságmatematika középhaladó szinten MÁSODFOKÚ EGYENLETEK ÉS EGYENLŽTLENSÉGEK Készítette: Gábor Szakmai felel s: Gábor

Részletesebben

Függvények július 13. Határozza meg a következ határértékeket! 1. Feladat: x 0 7x 15 x ) = lim. x 7 x 15 x ) = (2 + 0) = lim.

Függvények július 13. Határozza meg a következ határértékeket! 1. Feladat: x 0 7x 15 x ) = lim. x 7 x 15 x ) = (2 + 0) = lim. Függvények 205. július 3. Határozza meg a következ határértékeket!. Feladat: 2. Feladat: 3. Feladat: 4. Feladat: (2 + 7 5 ) (2 + 7 5 ) (2 + 0 ) (2 + 7 5 ) (2 + 7 5 ) (2 + 0) (2 + 0 7 5 ) (2 + 0 7 5 ) (2

Részletesebben

Tanulási cél Szorzatfüggvényekre vonatkozó integrálási technikák megismerése és különböző típusokra való alkalmazása. 5), akkor

Tanulási cél Szorzatfüggvényekre vonatkozó integrálási technikák megismerése és különböző típusokra való alkalmazása. 5), akkor Integrálszámítás Integrálási szabályok Tanulási cél Szorzatfüggvényekre vonatkozó integrálási technikák megismerése és különböző típusokra való alkalmazása Motivációs feladat Valószínűség-számításnál találkozhatunk

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I 16 XVI A DIFFERENCIÁLSZÁmÍTÁS ALkALmAZÁSAI 1 Érintő ÉS NORmÁLIS EGYENES, L HOSPITAL-SZAbÁLY Az görbe abszcisszájú pontjához tartozó érintőjének egyenlete (1), normálisának egyenlete

Részletesebben

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2 1) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) b) c) ( ) ) Határozza meg az 1. feladatban megadott, ; intervallumon

Részletesebben

4. fejezet. Egyváltozós valós függvények deriválása Differenciálás a definícióval

4. fejezet. Egyváltozós valós függvények deriválása Differenciálás a definícióval 4. fejezet Egyváltozós valós függvények deriválása Elm 4.. Differenciálás a definícióval A derivált definíciójával atározza meg az alábbi deriváltakat!. Feladat: f) = 6 + f 4) =? f 4) f4 + ) f4) 5 + 6

Részletesebben

1. Monotonitas, konvexitas

1. Monotonitas, konvexitas 1. Monotonitas, konvexitas 1 Adjuk meg az alabbi fuggvenyek monotonitasi intervallumait! a) f (x) = x 2 (x 3) B I b) f (x) = x x 5 I c) f (x) = (x 2) p x I d) f (x) = e 6x 3 3x 2 I 2 A monotonitas vizsgalat

Részletesebben

Németh László Matematikaverseny, Hódmezővásárhely. 2015. március 30. A 11-12. osztályosok feladatainak javítókulcsa

Németh László Matematikaverseny, Hódmezővásárhely. 2015. március 30. A 11-12. osztályosok feladatainak javítókulcsa Németh László Matematikaverseny, Hódmezővásárhely 2015. március 30. A 11-12. osztályosok feladatainak javítókulcsa Feladatok csak szakközépiskolásoknak Sz 1. A C csúcs értelemszerűen az AB oldal felező

Részletesebben

Függvények Megoldások

Függvények Megoldások Függvények Megoldások ) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) x x b) x x + c) x ( x + ) b) Az x függvény

Részletesebben

10. Differenciálszámítás

10. Differenciálszámítás 0. Differenciálszámítás 0. Vázolja a következő függvények, és határozza meg az értelmezési tartomány azon pontjait, ahol nem differenciálhatóak: a, f() = - b, f()= sin c, f() = sin d, f () = + e, f() =

Részletesebben

1. Ábrázolja az f(x)= x-4 függvényt a [ 2;10 ] intervallumon! (2 pont) 2. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét!

1. Ábrázolja az f(x)= x-4 függvényt a [ 2;10 ] intervallumon! (2 pont) 2. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! Függvények 1 1. Ábrázolja az f()= -4 függvényt a [ ;10 ] intervallumon!. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! 3. Ábrázolja + 1 - függvényt a [ ;] -on! 4. Az f függvényt a valós

Részletesebben

8. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II.

8. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II. 8 Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II Elméleti összefoglaló Az a + b+ c, a egyenletet másodfokú egyenletnek nevezzük A D b ac kifejezést az egyenlet diszkriminánsának nevezzük Ha D >, az

Részletesebben

2) Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! (3pont)

2) Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! (3pont) (11/1) Függvények 1 1) Ábrázolja az f()= -4 függvényt a [ ;10 ] intervallumon! (pont) ) Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! (3pont) 3) Ábrázolja + 1 - függvényt a [ ;] -on! (3pont)

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al:

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al: Bevezető matematika kémikusoknak., 04. ősz. feladatlap. Ábrázoljuk számegyenesen a következő egyenlőtlenségek megoldáshalmazát! (a) x 5 < 3 5 x < 3 x 5 < (d) 5 x

Részletesebben

10. tétel Függvények lokális és globális tulajdonságai. A differenciálszámítás alkalmazása

10. tétel Függvények lokális és globális tulajdonságai. A differenciálszámítás alkalmazása . tétel Függvények lokális és globális tulajdonságai. A dierenciálszámítás alkalmazása FÜGGVÉNY De: A üggvény egyértelmű hozzárendelés két halmaz elemei között. A halmaz minden eleméhez B halmaz legeljebb

Részletesebben

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének 6. Függvények I. Elméleti összefoglaló A függvény fogalma, értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet Legyen az A és B halmaz egyike sem üreshalmaz. Ha az A halmaz minden egyes eleméhez hozzárendeljük

Részletesebben

Függvény határérték összefoglalás

Függvény határérték összefoglalás Függvény határérték összefoglalás Függvény határértéke: Def: Függvény: egyértékű reláció. (Vagyis minden értelmezési tartománybeli elemhez, egyértelműen rendelünk hozzá egy elemet az értékkészletből. Vagyis

Részletesebben

Megoldott feladatok november 30. n+3 szigorúan monoton csökken, 5. n+3. lim a n = lim. n+3 = 2n+3 n+4 2n+1

Megoldott feladatok november 30. n+3 szigorúan monoton csökken, 5. n+3. lim a n = lim. n+3 = 2n+3 n+4 2n+1 Megoldott feladatok 00. november 0.. Feladat: Vizsgáljuk az a n = n+ n+ sorozat monotonitását, korlátosságát és konvergenciáját. Konvergencia esetén számítsuk ki a határértéket! : a n = n+ n+ = n+ n+ =

Részletesebben

Függvény differenciálás összefoglalás

Függvény differenciálás összefoglalás Függvény differenciálás összefoglalás Differenciálszámítás: Def: Differenciahányados: f() f(a + ) f(a) függvényérték változása független változó megváltozása Ha egyre kisebb, vagyis tart -hoz, akkor a

Részletesebben

352 Nevezetes egyenlôtlenségek. , az átfogó hossza 81 cm

352 Nevezetes egyenlôtlenségek. , az átfogó hossza 81 cm 5 Nevezetes egyenlôtlenségek a b 775 Legyenek a befogók: a, b Ekkor 9 + $ ab A maimális ab terület 0, 5cm, az átfogó hossza 8 cm a b a b 776 + # +, azaz a + b $ 88, tehát a keresett minimális érték: 88

Részletesebben

Halmazok. Gyakorló feladatsor a 9-es évfolyamdolgozathoz

Halmazok. Gyakorló feladatsor a 9-es évfolyamdolgozathoz Halmazok 1. Feladat. Adott négy halmaz: az alaphalmaz, melynek részhalmazai az A, a B és a C halmaz: U {1, 2,,..., 20}, az A elemei a páros számok, a B elemei a hárommal oszthatók, a C halmaz elemei pedig

Részletesebben

II. rész. Valós függvények

II. rész. Valós függvények II. rész Valós függvények Feladatok 3 4 3.. Értelmezési tartomány Határozza meg a következ függvények értelmezési tartományát! 3.. y = + + 3.. 3.4. 3.6. y = y = 3 y = + 3 ln 5 4 3.3. 3.5. 3.7. y = 3 +

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek megoldásához!

Részletesebben

A gyakorlatok anyaga

A gyakorlatok anyaga A 7-11. gyakorlatok anyaga a Matematika A1a-Analízis nevű tárgyhoz B és D kurzusok Számhalmazok jelölésére a következő szimbólumokat használjuk: N := {1,,...}, Z, Q, Q, R. Az intervallumokat pedig így

Részletesebben

Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/1.

Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/1. . Ábrázoljuk a következő halmazokat a síkon! {, y) R 2 : + y < }, b) {, y) R 2 : 2 + y 2 < 4}, c) {, y) R 2 : 2 + y 2 < 4, + y < }, {, y) R 2 : + y < }. Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/.. gyakorlat

Részletesebben

Matematika A1. 9. feladatsor. A derivált alkalmazásai. Függvény széls értékei

Matematika A1. 9. feladatsor. A derivált alkalmazásai. Függvény széls értékei Matematika A1 9. feladatsor A derivált alkalmazásai Függvény széls értékei 1. Keressük meg a függvények abszolút maximumát és minimumát a megadott intervallumon. Ezután rajzoljuk fel a függvény grakonját.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető feladatok Taylor polinom Bevezető feladatok Taylor polinomok...

Tartalomjegyzék Bevezető feladatok Taylor polinom Bevezető feladatok Taylor polinomok... Tartalomjegyzék 3. Valós függvények 3.. Valós függvények............................... 3 3... Bevezető feladatok.......................... 3 3... Határérték............................... 5 3..3. Függvény

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

FÜGGVÉNYTANI ALAPOK A) ÉRTELMEZÉSI TARTOMÁNY

FÜGGVÉNYTANI ALAPOK A) ÉRTELMEZÉSI TARTOMÁNY FÜGGVÉNYTANI ALAPOK Foglalkoztunk az alaptulajdonságnak tekinthető értelmezési tartománnyal, és a paritással, továbbá az összetett függvények képzési módjával, illetve ezeknek az elemi függvényekre való

Részletesebben

Feladatok megoldásokkal a harmadik gyakorlathoz (érintési paraméterek, L Hospital szabály, elaszticitás) y = 1 + 2(x 1). y = 2x 1.

Feladatok megoldásokkal a harmadik gyakorlathoz (érintési paraméterek, L Hospital szabály, elaszticitás) y = 1 + 2(x 1). y = 2x 1. Feladatok megoldásokkal a harmadik gyakorlathoz (érintési paraméterek, L Hospital szabály, elaszticitás). Feladat. Írjuk fel az f() = függvény 0 = pontbeli érintőjének egyenletét! Az érintő egyenlete y

Részletesebben

Gazdasági Matematika I. Megoldások

Gazdasági Matematika I. Megoldások . (4.feladatlap/2) Gazdasági Matematika I. Di erenciálszámítás alkalmazásai Megoldások a) Határozza meg az f(x) x 6x 2 + függvény x 2 helyen vett érint½ojének az egyenletét. El½oször meghatározzuk a pont

Részletesebben

9. Tétel Els - és másodfokú egyenl tlenségek. Pozitív számok nevezetes közepei, ezek felhasználása széls érték-feladatok megoldásában

9. Tétel Els - és másodfokú egyenl tlenségek. Pozitív számok nevezetes közepei, ezek felhasználása széls érték-feladatok megoldásában 9. Tétel Els - és másodfokú egyenl tlenségek. Pozitív számok nevezetes közepei, ezek felhasználása széls érték-feladatok megoldásában Bevezet : A témakörben els - és másodfokú egyenl tlenségek megoldásának

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1 pont. A feltételek alapján felírhatók az. összevonás után az. 1 pont

Oktatási Hivatal. 1 pont. A feltételek alapján felírhatók az. összevonás után az. 1 pont Oktatási Hivatal Öt pozitív egész szám egy számtani sorozat első öt eleme A sorozatnak a különbsége prímszám Tudjuk hogy az első négy szám köbének összege megegyezik az ezen öt tag közül vett páros sorszámú

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények ) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) x

Részletesebben

Nagy Krisztián Analízis 2

Nagy Krisztián Analízis 2 Nagy Krisztián Analízis 2 Segédanyag a második zárthelyi dolgozathoz Tartalomjegyzék Deriválási alapok... 3 Elemi függvények deriváltjai... 3 Deriválási szabályok műveletekre... 4 Első feladat típus...

Részletesebben

Németh László Matematikaverseny, Hódmezővásárhely április 8. A osztályosok feladatainak javítókulcsa

Németh László Matematikaverseny, Hódmezővásárhely április 8. A osztályosok feladatainak javítókulcsa Németh László Matematikaverseny, Hódmezővásárhely 2013. április 8. A 9-10. osztályosok feladatainak javítókulcsa 1. Jelöljük x-szel az adott hónapban megkezdett 100 kb-s csomagok számát. Az első szolgáltatónál

Részletesebben

2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia

2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia 2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia Tartalomjegyzék 1.) Az egyváltozós valós függvény fogalma, műveletek 2.) Zérushely, polinomok zérushelye 3.) Korlátosság 4.) Monotonitás 5.) Szélsőérték 6.) Konvex

Részletesebben

IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Megoldások november

IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Megoldások november IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Megoldások 009. november Határozatlan integrálás.05. + C + C.06. + C + C.07. ( ( 5 5 + C.08. ( ( + 5 5 + + C.09. + ( + ln + + C.. ( + ( + ( + 5 5 + + C.. + ( + ( + ( + + ( + ( + +

Részletesebben

Emelt szintű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Pataki János; dátum: november. I. rész

Emelt szintű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Pataki János; dátum: november. I. rész Pataki János, november Emelt szintű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Pataki János; dátum: november I rész feladat Oldja meg az alábbi egyenleteket: a) log 7 log log log 7 ; b) ( )

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatok (középszint)

Koordináta-geometria feladatok (középszint) Koordináta-geometria feladatok (középszint) 1. (KSZÉV Minta (1) 2004.05/I/4) Adott az A(2; 5) és B(1; 3) pont. Adja meg az AB szakasz felezőpontjának koordinátáit! 2. (KSZÉV Minta (2) 2004.05/I/7) Egy

Részletesebben

Obudai Egyetem RKK Kar. Feladatok a Matematika I tantárgyhoz

Obudai Egyetem RKK Kar. Feladatok a Matematika I tantárgyhoz Obudai Egyetem RKK Kar Feladatok a Matematika I tantárgyhoz Gyakorló Feladatok a Matematika I Tantárgyhoz Els rész: Feladatok. Halmazelmélet, Számhalmazok, Függvények... Feladat. Legyen A = { : + 3 = 3},

Részletesebben

Függvényhatárérték és folytonosság

Függvényhatárérték és folytonosság 8. fejezet Függvényhatárérték és folytonosság Valós függvények és szemléltetésük D 8. n-változós valós függvényen (n N + ) olyan f függvényt értünk amelynek értelmezési tartománya (Dom f ) az R n halmaznak

Részletesebben

Egyváltozós függvények differenciálszámítása II.

Egyváltozós függvények differenciálszámítása II. Egváltozós függvének differenciálszámítása II.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Végezzen teljes függvénvizsgálatot! A függvénvizsgálat szokásos menete:. Értelmezési tartomán, tengelmetszetek 2. Szimmetriatulajdonságok:

Részletesebben

Általános és Középiskolai alapismeretek

Általános és Középiskolai alapismeretek Általános és Középiskolai alapismeretek Balázs István Bogya Norbert Csányi János Dudás János Fülöp Vanda Szíjjártó András Zarnócz Tamás https://www.youtube.com/playlist?list=plm_pndtn9bap8udvkotuuxovynnsul.

Részletesebben

Másodfokú egyenletek. 2. Ábrázoljuk és jellemezzük a következő,a valós számok halmazán értelmezett függvényeket!

Másodfokú egyenletek. 2. Ábrázoljuk és jellemezzük a következő,a valós számok halmazán értelmezett függvényeket! Másodfokú egyenletek 1. Alakítsuk teljes négyzetté a következő kifejezéseket! a.) - 4 + 4 b.) - 6 + 8 c.) + 8 - d.) - 4 + 9 e.) - + 8 - f.) - - 4 + 3 g.) + 8-5 h.) - 4 + 3 i.) -3 + 6 + 1. Ábrázoljuk és

Részletesebben

I. feladatsor. (t) z 1 z 3

I. feladatsor. (t) z 1 z 3 I. feladatsor () Töltse ki az alábbi táblázatot: Komple szám Valós rész Képzetes rész Konjugált Abszolútérték 4 + i 3 + 4i 5i 6i 3 5 3 i 7i () Adottak az alábbi komple számok: z = + 3i, z = i, z 3 = i.

Részletesebben

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban?

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban? 6. Függvények I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban? f x g x cos x h x x ( ) sin x (A) Az f és a h. (B) Mindhárom. (C) Csak az f.

Részletesebben

Feladatok a levelező tagozat Gazdasági matematika I. tárgyához. Halmazelmélet

Feladatok a levelező tagozat Gazdasági matematika I. tárgyához. Halmazelmélet Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Feladatok a levelező tagozat Gazdasági matematika I. tárgyához a megoldásra feltétlenül ajánlott feladatokat jelöli Halmazelmélet () Legyen A = {, 3, 4}, B =

Részletesebben

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag 2018/19 1. félév Függvények határértéke 1. Bizonyítsuk be definíció alapján a következőket! (a) lim x 2 3x+1 5x+4 = 1 2 (b) lim x 4 x 16 x 2 4x = 2

Részletesebben

Egyváltozós függvények 1.

Egyváltozós függvények 1. Egyváltozós függvények 1. Filip Ferdinánd filip.ferdinand@bgk.uni-obuda.hu siva.banki.hu/jegyzetek 015 szeptember 1. Filip Ferdinánd 015 szeptember 1. Egyváltozós függvények 1. 1 / 5 Az el adás vázlata

Részletesebben

c.) Mely valós számokra teljesül a következő egyenlőtlenség? 3

c.) Mely valós számokra teljesül a következő egyenlőtlenség? 3 1. Az alái feladatok egyszerűek, akár fejen is kiszámíthatóak, de a piszkozatpapíron is gondolkodhat. A megoldásokat azonan erre a papírra írja! a.) Írja fel egy olyan egész együtthatós másodfokú egyenlet

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I 5 V ELEmI ALGEbRA 1 BINÁRIS műveletek Definíció Az halmazon definiált bináris művelet egy olyan függvény, amely -ből képez -be Ha akkor az elempár képét jelöljük -vel, a művelet

Részletesebben

Függvények december 6. Határozza meg a következő határértékeket! 1. Feladat: x 0 7x 15 x ) = lim. Megoldás: lim. 2. Feladat: lim.

Függvények december 6. Határozza meg a következő határértékeket! 1. Feladat: x 0 7x 15 x ) = lim. Megoldás: lim. 2. Feladat: lim. Függvények 05. december 6. Határozza meg a következő határértékeket!. Feladat: ( + 7 5 ) ( + 7 5 ) ( + 0 ). Feladat: ( + 7 5 ) ( + 7 5 ) ( + 0) 3. Feladat: ( + 0 7 5 ) 4. Feladat: ( + 0 7 5 ) ( + 7 0 5

Részletesebben

Miért van az, hogy a legtöbben. a szöveges feladatokkal nem boldogulnak? Részletek a szövegértést fejleszt, kidolgozott feladatlapokból

Miért van az, hogy a legtöbben. a szöveges feladatokkal nem boldogulnak? Részletek a szövegértést fejleszt, kidolgozott feladatlapokból Miért van az, hogy a legtöbben a szöveges feladatokkal nem boldogulnak? Részletek a szövegértést fejleszt, kidolgozott feladatlapokból Elszó 0 éves személyes tapasztalataim azt mutatják, hogy a tanulóknak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Valós változós valós értékű függvények... 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Valós változós valós értékű függvények... 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... Valós változós valós értékű függvények... Hatványfüggvények:... Páratlan gyökfüggvények:... Páros gyökfüggvények... Törtkitevős függvények (gyökfüggvények hatványai)...

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal 04/0 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MTEMTIK I KTEGÓRI (SZKKÖZÉPISKOL) Javítási-értékelési útmutató Határozza meg a tízes számrendszerbeli x = abba és y =

Részletesebben

Kalkulus I. gyakorlat, megoldásvázlatok

Kalkulus I. gyakorlat, megoldásvázlatok Kalkulus I. gyakorlat, megoldásvázlatok Fizika BSc I/.. Ábrázoljuk a következ halmazokat a síkon! a {, y R : + y < }, b {, y R : + y < }, c {, y R : + y

Részletesebben

7. 17 éves 2 pont Összesen: 2 pont

7. 17 éves 2 pont Összesen: 2 pont 1. { 3;4;5} { 3; 4;5;6;7;8;9;10} A B = B C = A \ B = {1; }. 14 Nem bontható. I. 3. A) igaz B) hamis C) igaz jó válasz esetén, 1 jó válasz esetén 0 pont jár. 4. [ ; ] Más helyes jelölés is elfogadható.

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus kifejezések Megoldások

Exponenciális és logaritmikus kifejezések Megoldások Eponenciális és logaritmikus kifejezések - megoldások Eponenciális és logaritmikus kifejezések Megoldások ) Igazolja, hogy az alábbi négy egyenlet közül az a) és jelű egyenletnek pontosan egy megoldása

Részletesebben

Halmazelméleti alapfogalmak

Halmazelméleti alapfogalmak Halmazelméleti alapfogalmak halmaz (sokaság) jól meghatározott, megkülönböztetett dolgok (tárgyak, fogalmak, stb.) összessége. - halmaz alapfogalom. z azt jelenti, hogy csak példákon keresztül magyarázzuk,

Részletesebben

Feladatok megoldásokkal az ötödik gyakorlathoz (Taylor polinom, szöveges szélsőérték problémák)

Feladatok megoldásokkal az ötödik gyakorlathoz (Taylor polinom, szöveges szélsőérték problémák) Feladatok megoldásokkal az ötödik gyakorlathoz Taylor polinom, szöveges szélsőérték problémák) 1. Feladat. Írjuk fel az fx) = e x függvény a = 0 pont körüli negyedfokú Taylor polinomját! Ennek segítségével

Részletesebben

Matematika A1. 8. feladatsor. Dierenciálás 2. Trigonometrikus függvények deriváltja. A láncszabály. 1. Határozzuk meg a dy/dx függvényt.

Matematika A1. 8. feladatsor. Dierenciálás 2. Trigonometrikus függvények deriváltja. A láncszabály. 1. Határozzuk meg a dy/dx függvényt. Matematika A 8. feladatsor Dierenciálás Trigonometrikus függvények deriváltja. Határozzuk meg a dy/d függvényt. a) y = 0 + 3 cos 0 3 sin b) y = sin 4 + 7 cos sin c) y = ctg +ctg sin )+ctg ) d) y = tg cos

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Paraméter

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Paraméter MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Paraméter A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Exponenciális és Logaritmikus kifejezések

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Exponenciális és Logaritmikus kifejezések MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Eponenciális és Logaritmikus kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szoálhatnak fontos információval

Részletesebben

Teljes függvényvizsgálat példafeladatok

Teljes függvényvizsgálat példafeladatok Teljes függvénvizsgálat példafeladatok Végezz teljes függvénvizsgálatot az alábbi függvéneken! Az esetenként vázlatos megoldásokat a következő oldalakon találod, de javaslom, hog először önállóan láss

Részletesebben

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 203 I. rész. Oldja meg a következő egyenletet: x 2 25. Az egyenlet megoldása: 2. Egy vállalat 280 000 Ft-ért vásárol egy számítógépet. A számítógép évente 5%-ot veszít az értékéből.

Részletesebben

1. Parciális függvény, parciális derivált (ismétlés)

1. Parciális függvény, parciális derivált (ismétlés) Operációkutatás NYME Gazdaságinformatikus mesterképzés El adó: Kalmár János (kalmar[kukac]inf.nyme.hu) Többváltozós széls érték számítás Parciális függvény, parciális derivált Széls érték korlátos zárt

Részletesebben

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja Komple számok A komple számok algebrai alakja 1. Ábrázolja a következő komple számokat a Gauss-féle számsíkon! Adja meg a számok valós részét, képzetes részét és számítsa ki az abszolút értéküket! a) 3+5j

Részletesebben

Trigonometria. Szögfüggvények alkalmazása derékszög háromszögekben. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék 1

Trigonometria. Szögfüggvények alkalmazása derékszög háromszögekben. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék 1 Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék 1 Trigonometria Szögfüggvények alkalmazása derékszög háromszögekben 1. Az ABC hegyesszög háromszögben BC = 14 cm, AC = 1 cm, a BCA szög nagysága

Részletesebben

Feladatmegoldások az A1 (VBK) tárgy hallgatói számára 2018/19/ sz, 9.

Feladatmegoldások az A1 (VBK) tárgy hallgatói számára 2018/19/ sz, 9. Feladatmegoldások az A (VBK) tárgy hallgatói számára 08/9/ sz, 9. hét. Egy téglalap alakú, méteres kartonpapírból felül nyitott, téglalap alakú dobozt hajtogatunk úgy, hogy a papír négy sarkából négy egybevágó

Részletesebben

1. Analizis (A1) gyakorló feladatok megoldása

1. Analizis (A1) gyakorló feladatok megoldása Tartalomjegyzék. Analizis A) gyakorló feladatok megoldása.................... Egyenl tlenségek, matematikai indukció, számtani-mértani közép....... Számsorozatok............................... 5... Számorozatok................................

Részletesebben

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás:

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás: 9. Trigonometria I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! x = cos 150 ; y = sin 5 ; z = tg ( 60 ) (A) z < x < y (B) x < y < z (C) y < x < z (D) z < y

Részletesebben

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont)

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont) 1. tétel 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont). Adott az ábrán két vektor. Rajzolja meg a b, a b és az a b vektorokat! (6 pont)

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Többváltozós függvények (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Egyváltozós függvények esetén a differenciálhatóságból következett a folytonosság. Fontos tudni, hogy abból, hogy egy

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. 5. Add meg az összeadásban szereplő Add meg a kivonásban szereplő Add meg a szorzásban szereplő Add meg az osztásban szereplő Hogyan függ két szám előjelétől a két szám szorzata, hányadosa?

Részletesebben

Függvények határértéke, folytonossága FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, SZÉLSŐÉRTÉK FELADATOK MEGOLDÁSA

Függvények határértéke, folytonossága FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, SZÉLSŐÉRTÉK FELADATOK MEGOLDÁSA Függvények határértéke, folytonossága FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, SZÉLSŐÉRTÉK FELADATOK MEGOLDÁSA Alapvető fogalmak: Függvény fogalma Függvény helyettesítési értéke (függvényérték) Függvény grafikonja A

Részletesebben