ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM JÚLIUS 21. Z E N T A

2 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013. és 142/2014. szám) 76. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 2. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2015.július 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi Csoport V É G Z É S T A ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET JANUÁR JÚNIUS IDŐSZAK KÖZÖTTI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Jövedelmek évi költségvetési terv I-VI megvalósítás Közgazdasági osztályo zás Megvalósítás % (5:4) I ADÓK 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK Keresetadók Keresetadók Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adóátalány Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adóönadózás Vagyonból eredő bevételek utáni adó Ingatlanból eredő bevételek utáni adó Ingóságok bérbeadásából eredő bevételek utáni adó Mezőgazdaságból és erdészetből származó bevételek utáni adó Földadó Ingatlanból eredő bevételek utáni adó az adóhivatal hat alapján Személybiztosítási bevételek utáni adó Személybiztosítási bevételek utáni adó Helyi járulék Helyi járulék az alkalmazottak bére és a nyugdíjak szerint Más bevételek utáni adó Egyéb bevételek utáni adó Sportolók bevétele utáni adó KERESETALAPI ADÓ Keresetalapi adó A költségvetésből pénzelt alkalmazottak keresetalapi adója Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója VAGYONADÓ Vagyonadó Természetes személyek vagyonadója Jogi személyek vagyonadója Vagyonadó a kiépítetlen földt. kivételével Örökösödési és ajándékozási adó Örökösödési és ajándékozási adó az adóhivatal hat. alapján Tőkeátutalás utáni adó Ingatlan feletti kizárólagos jogok átruházása utáni adó JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK Kommunális illeték zenei programok rendezésére Страна 1 of

3 Kommunális illeték zenei programok rendezésére Hirdetőtáblák használata utáni kommunális illeték Hirdetőtáblák használata utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni adók, illetékek és térítmények Mot., közúti és kapcs. járművek tartása utáni komm. illeték Gépjárművek utáni éves térítmény Általános érdekű javak használata utáni térítmények Vízhasználati térítmény Környezetszennyezési térítmény СО2, NО2 és porszerű anyagok kibocsájtása, ill ártalmatlanított hulladék utáni térítmény Átengedett térítmények és tartózkodási illeték Tartózkodási illeték Külön környezetvédelemi és -fejlesztési térítmény Külön környezetvédelemi és -fejlesztési térítmény Komm. tev. ellátása utáni átengedett térítmények Községi kommunális illetékek Játékgépek tartása utáni kommunális illeték Községi utak és utcák használata utáni térítmény Vízvezeték, szennyvízcsatorna, valamint telefon- és elektromos vezetékek elhelyezése utáni térítmény 716 EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni illeték Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni illeték ÖSSZESEN I II ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 732 ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a közs javára Folyó adom. nemzetközi szervezetektől a közs. szint javára EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai a község javára III Folyó, rendeltetés szerinti átutalások, szűkebb értelemben, a köztársaságtól a községi szint javára A VAT folyó, rendeltetés szerinti átutalásai a község javára A VAT célhoz nem kötött átutalásai a község javára Egyéb hatalmi szintek tőkeátutalásai a község javára A VAT tőkeátutalásai a község javára EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN II VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A községi költségvetési eszközök utáni kamatok A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból származó bevételei Ásványi eredetű nyersanyagok használata utáni térítm Ásványi eredetű nyersanyagok utáni térítmény a VAT területén Erdők és mezőgazdasági földterület használata utáni térítmény Erdők és mezőgazdasági földterület használata utáni térítmény Terület- és telekhasználat utáni térítmény Telekhasználati térítmény Страна 2 of

4 Страна 3 of

5 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából származó bevételek a községi szint javára Javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek a községi szint javára Állami tulajdonban levő, a község vagy a községi költségvetés közvetlen használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek Községi tulajdonban levő, a község vagy a községi költségvetés közvetlen használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek Illetékek a községi szint javára Községi közigazgatási illetékek Telekrendezési térítmény Községi szervek bevételei javak és szolgáltatások mellékes eladásából Községi szervek bevételei PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságokból eredő bevételek a községi szint javára Egyéb pénzbírságok, kötbérek, és elkobzott vagyoni haszonból származó bevételek a Köztársasági szint javára A községi képviselő-testület ügyirataival előirányozott szabálysértésekért szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságokból eredő bevételek, valamint elkobzott vagyon TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai a község javára VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Vegyes és meghatározatlan bevételek a közs. szint javára Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai a község javára KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK Költségrefundációs memorandumtételek Költségrefundációs memorandumtételek INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Ingóságok eladásából származó bevételek a községi szint javára A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ÖSSZESEN III Áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök 90,000, A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ÖSSZES ESZKÖZ: Страна 4 of

6 A közgazdasági osztályozások összesítése a január 1-jétől június 30- áig terjedő időszakra Közg. osztályozás Bevételek és jövedelmek fajtái Eszközök a költségvetésből A költségvetés megvalósítása A megvalósítás %-a A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térít A munkáltatót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 417 Képviselői pótlék SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 421 Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag KAMATTÖRLESZTÉS 441 Hazai kamatok törlesztése SZUBVENCIÓK 451 Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Egyéb adományok, dotációk és átutalások TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből EGYÉB KIADÁSOK 481 Nem kormányzati szervezetek dotálása Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések alapján TARTALÉKESZKÖZÖK 499 Tartalékeszközök ÁLLÓESZKÖZÖK 511 Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Egyéb ingatlanok és felszerelések Nem anyagi jellegű vagyon TERMÉSZETI VAGYON 543 Erdők és vizek Страна 4 of

7 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek ÖSSZESEN Страна 5 of

8 Kód Százalékos Programtevékenység / költségvetésből megvalósítás Eszközök a 2015 jan-jún Megnevezés Szerkezet % megvalósítás Program (10/9) Projektum program Helyi fejlesztés és területi tervezés % % Stratégiai, területi és várostervezés % % П П2 A KIADÁSOK PROGRAM SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA Zenta község közvagyonának összeírása és bejegyzése % % Zenta település általános szabályozási terve % 0.00% program Kommunális tevékenység % % Vízellátás % % Közhigiénia % % A zöldterületek rendezése és karbantartása % % Közvilágítás % % Egyéb kommunális szolgáltatások % % 0601-П1 A vízhálózat kiépítése Zentán a Fruškogorska, Pupin, Posta és Gróf Batthány Lajos utcákban % 0.00% 0601-П2 A В-1/II/11 kút kiépítése Zentán, a Dél kútmezőn % % 0601-П3 Digitális szakaszkapcsoló beszerzése a közvilágítás régi irányítórendszerének lecserélése érdekében 0601-П4 Szennyvízhálózat kiépítése Zentán a Molnár Péter, Filip Višnjić és Vasút utcákban % % % % 0601-П5 A bicikliút kiépítése 1. fázisának megvalósítása Zentán a % % Tornyosi úton program Helyi gazdaságfejlesztés % % A meglévő gazdaság támogatása % 0.00% Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére % % Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2015-ben % % 1501-П П2 Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása % 0.00% Страна 6 of

9 program A turizmus fejlesztése % % A turizmusfejlesztés irányítása % % Idegenforgalmi bemutató % % 1502-П1 Tiszavirág fesztivál Zentán % % 1502-П2 I love Zenta fesztivál % 0.00% 1502-П3 Karácsonyi vásár % % program Mezőgazdaságfejlesztés % % A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása % % A mezőgazdasági termelés ösztönzése % % Vidékfejlesztés % % 0101-П1 XIII. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál % % 0101-П2 A kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója % 0.00% program Környezetvédelem % % A környezet és a természeti értékek védelmének % % irányítása A kommunális hulladék kezelése % % A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése % % A természeti értékek védelme és a természetes % % tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása 0401-П1 A Szabadkai Regionális Hulladéktároló kiépítése % % program Közúti infrastruktúra % % A közlekedési infrastruktúra igazgatása % % Utak karbantartása % % 0701-П1 Útépítés Tornyos településen % 0.00% 0701-П2 Videó megfigyelő rendszer az útkereszteződéseknél a % % közlekedés és a polgárok biztonságának javítása érdekében program Iskoláskor előtti nevelés % % Iskoláskor előtti intézmények működése % % 2001-П1 A vizesblokk kibővítése a Százszorszép épületben % 0.00% 2001-П2 Tetőcsere a Szivárvány épületben % 0.00% program Alapfokú oktatás % % Általános iskolák működése % % 2002-П1 "Opel kombi" lízingelt jármű % % 2002-П2 Pelletkazán beszerzése és beépítése a zentai Stevan Sremac Általános Iskola tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozatában % % Страна 7 of

10 2002-П3 A vizesblokk helyreállítása a zentai November % 0.00% Kihelyezett Tagozatban 2002-П4 Videó megfigyelő rendszer bevezetése a zentai % % November 11. Kihelyezett Tagozatban 2002-П5 A tanárok szakmai továbbképzése % % 2002-П6 Közlekedési készlet az elsősöknek % 0.00% 2002-П7 Külföldi partnerség % % 2002-П8 Tudás-hatalom % % 2002-П9 Mesteriskola % % 2002-П10 A tető újjáépítése és helyreállítása az alapfokú zeneiskola % 0.00% épületén 2002-П11 Külföldi partnerség % % program Középfokú oktatás % % Középiskolák működése % % 2003-П1 "Kombi" lízingelt jármű % % 2003-П2 Nemzetközi verseny % % 2003-П3 A tanárok szakmai továbbképzése % 0.00% 2003-П4 Az iskola festése % 0.00% 2003-П5 Virtuális vállalat kiállítás köztársasági verseny % % 2003-П6 A tanárok szakmai továbbképzése % % 2003-П7 A tanárok szakmai továbbképzése % 0.00% 2003-П8 Külföldi partnerség % 0.00% 2003-П9 Külföldi partnerség % 0.00% program Szociális és gyermekvédelem % % Szociális támogatás % % A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása % % Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások % % A Vöröskereszt tevékenysége % % Gyermekvédelem % % 0901-П1 A zentai nyugdíjas- és idősotthon létrehozása % 0.00% feltételeinek megteremtése program Elsődleges egészségvédelem % % Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése % % program A kultúra fejlesztése % % A helyi kulturális intézmények működése % % Страна 8 of

11 A kulturális és művészi alkotás ösztönzése % % 1201-П1 Táncpanoráma % 0.00% 1201-П2 Zenta község jeles ünnepei - Városnap % 0.00% 1201-П3 Szilveszterezés a téren % 0.00% 1201-П4 Pedagógusnap % 0.00% 1201-П5 Magyar folklór % % 1201-П6 Az előadások előkészítése és előadása % % 1201-П7 Irodalmi est % % 1201-П8 Sremac-napok % 0.00% 1201-П9 Az Alapítvány ünnepe % 0.00% 1201-П10 Éves folklór koncert % 0.00% 1201-П11 Mosolytenger % % 1201-П12 Fúvószenekar % % 1201-П13 A kultúrát szolgáló épületek javítása % % 1201-П14 A munkálatok első fázisának megvalósítása a Történelmi % 0.00% Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében program Sport- és ifjúsági fejlesztés % % A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek % % támogatása Az iskoláskor előtti, iskolai és rekreációs sport, valamint % % a tömeges testnevelés támogatása A sport infrastruktúra karbantartása % % 1301-П1 Sportösztöndíjak % % 1301-П2 Az uszoda főprojektumának kidolgozása % % 1301-П3 A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése % % program Helyi önkormányzat % % A helyi önkormányzatok és városi községek működése % % A helyi önkormányzatok és városi községek működése % % Közadósságkezelés % % Községi vagyonjogi ügyészség % % Tömegközlekedés % % Tájékoztatás % % Страна 9 of

12 A nemzeti kisebbségek programja % % Programtevékenység: Jogsegély % % Programtevékenység: Tartalékok % 0.00% 0602-П1 A szavazatszámláló konferenciarendszer bevezetése % % 0602-П2 Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi % 0.00% adóhatóság szükségleteire 0602-П3 Diákok utaztatása % % 0602-П4 Egyetemisták ösztöndíjazása % % 0602-П5 Ballagók parádéja % % 0602-П6 Zenta község épülete kupolájának helyreállítása % % 0602-П7 A Madách Imre utca 1. szám alatti épület folyó % 0.00% karbantartása 0602-П8 A helyi közösség napja % % 0602-П9 Utak és járdák építése % 0.00% 0602-П10 Kulturális rendezvények % % 0602-П11 Sportrendezvények % 0.00% PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN % % Страна 10 of

13 II. KÜLÖN RÉSZ Rész Fejezet Program szerinti osztályozás Funkció Pozíció Közgazdasági osztályozás Leírás Eszközök a költségvetésből 2015 jan-jún megvalósítás Százalé-kos megvalósítá s (9/8) KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és 110 külügyek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) % A munkaadót terhelő szociális járulékok % A foglalkoztatottak költségtérítései % A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások % Képviselői pótlék % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások % Egyéb folyó dotációk a törvény alapján % Kormányon kívüli szervezetek dotálása % A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % Funkció 110: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % Programtevékenység: Jogsegély 330 Bíróságok Szerződéses szolgáltatások % A 330. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % Funkció 330: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % Страна 11 of

14 A programtevékenységre összesen : % 0602-П1 A szavazatszámláló konferenciarendszer bevezetése 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek Gépek és felszerelés % Egyéb ingatlan és felszerelés % Nem anyagi jellegű vagyon % A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 02 Átutalások azonos szintű használók között % Funkció 110: % A projektum finanszírozási forrásai 0602-П1: 01 Bevételek a költségvetésből % 02 Átutalások azonos szintű használók között % A projektumra összesen 0602-П1: % Az 1. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 02 Átutalások azonos szintű használók között % Az 1. fejezetre összesen: % Az 1. rész finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 02 Átutalások azonos szintű használók között % Az 1. részre összesen: % 2 1 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) % A munkaadót terhelő szociális járulékok % Szerződéses szolgáltatások % Egyéb folyó dotációk a törvény alapján % Страна 12 of

15 Kormányon kívüli szervezetek dotálása % A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % Funkció 111: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % Tájékoztatás 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek Szerződéses szolgáltatások % A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % Funkció 111: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 15. programra összesen: % Programtevékenység: Tartalékok 112 Pénzügyi és fiskális ügyek Állandó tartalék Folyó tartalék A 112. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 112: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Rendkívüli helyzet PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 220 Polgári védelem Страна 13 of

16 Szerződéses szolgáltatások % Folyó javítások és karbantartás % Anyag % A 220. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % Funkció 220: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 15. programra összesen: % PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 250 Máshova nem sorolt védelem Folyó javítások és karbantartás Anyag % Gépek és felszerelés A 250. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % Funkció 250: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 15. programra összesen: % Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből % Az 1. fejezetre összesen: % Страна 14 of

17 A 2. rész finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből % A 2. részre összesen: % KÖZSÉGI TANÁCS PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) % A munkaadót terhelő szociális járulékok % A foglalkoztatottak költségtérítései % Állandó kiadások % Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások % Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás % Anyag % Hazai kamatok törlesztése % Egyéb folyó dotációk a törvény alapján % Adók, kötelező illetékek és bírságok % Gépek és felszerelés % A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % Funkció 111: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 3.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 3.1. fejezetre összesen: % KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Страна 15 of

18 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) % A munkaadót terhelő szociális járulékok % A foglalkoztatottak szociális juttatásai % A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások % Anyag % Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek Egyéb folyó dotációk a törvény alapján % Gépek és felszerelés A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % Funkció 130: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 3.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 3.2. fejezetre összesen: % KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Községi vagyonjogi ügyészség 330 Bíróságok A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) % A munkaadót terhelő szociális járulékok % A foglalkoztatottak szociális juttatásai % A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások % Állandó kiadások % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások Страна 16 of

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. MÁJUS 27. Z E N T A 132. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. MÁJUS 19. Z E N T A 50. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, kapcsolatban

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2013. DECEMBER 30. Z E N T A 227. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012. és

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK 1. szakasz Jelen törvény Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) hatásköreit határozza meg, és szabályozza

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014. ÁPRILIS 3. Z E N T A 29. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. szám) 50. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a gazdasági

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:8/3014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági

Részletesebben

Település-gazdálkodási ismeretek

Település-gazdálkodási ismeretek Település-gazdálkodási ismeretek Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2013/2014. tanév tavaszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu Tematika Települések közti

Részletesebben

Tematika. Település-gazdálkodási ismeretek. Település funkciói. Település külső kapcsolatai 2015.02.11.

Tematika. Település-gazdálkodási ismeretek. Település funkciói. Település külső kapcsolatai 2015.02.11. Település-gazdálkodási ismeretek GVAM III. évfolyam levelező tagozat számára Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2014/2015. tanév tavaszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VIII. 10.) önkormányzati

Részletesebben

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2005/06. év Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság Mihajlo Pupin sugárút 16., 21000

Részletesebben

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. Államháztartás rendszere. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. Államháztartás rendszere. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Speigelné Szabó Margit Államháztartás rendszere A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-016-50 ÁLLAMHÁZTARTÁS

Részletesebben

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/142 212.3.19 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.12.31. 211. é v Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/119 211.7.11 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. é v Megnevezés Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2014. OKTÓBER 3. Z E N T A 93. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. szám) 50. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a gazdasági

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT MAGYARKANIZSA 2013. ÉV ÜZLETVITELI TERVE ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT MAGYARKANIZSA 2013. ÉV ÜZLETVITELI TERVE ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT MAGYARKANIZSA 2013. ÉV ÜZLETVITELI TERVE ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ILLETÉKES TERÜLETI KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG: SZABADKA TEVÉKENYSÉG:

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi:

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben