СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар г., Бачка Топола

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, december 21.

2 Broј СТРАНА 182. OLDAL szám 103. A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 30. szakasza, A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/87 és 2005/66 szám) 29. szakaszának 3. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a december 21-i ülésén, meghozta e H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz А Тоpolya község évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2005/10 és 2006/6 szám - a továbbiakban: Határozat) 1. szakaszában a ,00 összeg ,00 -ra módosul. 2. szakasz A Határozat 2. szakasza az alábbiak szerint módosul: A évi költségvetés kerete 1. A évi költségvetés rendelkezésére álló ,00 dinárt kitevő eszközökből, 2. A községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak saját számláikon előirányozott, eredeti tevékenységekből és egyéb forrásokból befolyó ,00 dinár összegű bevételeiből áll. Gazdasági besorolás 3. szakasz A határozat 3. szakaszának táblázati része az alábbiak szerint módosul: BEVÉTELNEM A ÉVRE TERVEZETT BEVÉTEL FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL - 7 OSZTÁLY 711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó , Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , Vagyonból eredő jövedelem utáni adó , Egyéb jövedelemadók , ÖSSZESEN: , VAGYONADÓ Vagyonadó , Hagyaték és ajándék utáni adó , Nagyobb pénzügyletek utáni adó , Nevesített részvények és haszonrész utáni adó , ÖSSZESEN: , JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték , Reklámtábla használata utáni kommunális illeték ,00

3 Broј СТРАНА 183. OLDAL szám Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából , Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , Gépjárművek utáni évi díj , A termőföld művelési ágának változtatásáért járó térítés , Környezetszennyezésért fizetendő térítés , Tartózkodási illeték , Környezetvédelmi díj , Községi kommunális illetékek , ÖSSZESEN: , EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték , ÖSSZESEN: , NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI , EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Köztársasági költségvetésből a törvény alapján átutalt eszközök , Köztársaság egyéb átutalásai , Az VAT folyó átutalásai , Kapitális átutalások a köztársasági költségvetésből (pályázat alapján , A VAT kapitális átutalásai 0, ÖSSZESEN , VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek ,00 Terület- és telekhasználati díj kommunális illetékek , városi építési telek használati díja , ÖSSZESEN: , JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek , Községi közigazgatási illetékek , Telekrendezési díj , Községi igazgatási szervek bevételei , ÖSSZESEN: , PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek , ÖSSZESEN: , VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára , ÖSSZESEN: , OSZTÁLY ÖSSZESEN: ,00 NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL 8. OSZTÁLY Társadalmi tulajdonú lakások felvásárlásából eredő bevételek 0, OSZTÁLY ÖSSZESEN: 0,00

4 Broј СТРАНА 184. OLDAL szám 921 TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK - 9. OSZTÁLY Nyújtott hitelek törlesztésén alapuló bevételek 0, A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből eredő juttatások , OSZTÁLY ÖSSZESEN: , FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN ,00 Előző évekből eredő felhasználatlan eszközök ,00 A KÖLTSÉGVETÉS ESZKÖZEI ÖSSZESEN ,00 KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK EGYÉB FORRÁSOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEI ,00 ÖSSZESEN ,00 4. szakasz A Határozat 4. szakaszának táblázati része az alábbiak szerint módosul: Feladatkör LEÍRÁS Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 000 Szociális védelem ,00 0, , Általános közszolgáltatások , , , Közrend és nyugalom ,00 0, , Gazdasági teendők , , , Környezetvédelem , , , Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése , , , Egészségügy ,00 0, , Üdülés, művelődés és hitközösségek , , , Oktatás , , ,00 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,00 5. szakasz A Határozat 5. szakasza az alábbiak szerint módosul: A költségvetés és a felhasználók összesen ,00 dinárt kitevő folyó évi eszközeinek gazdasági besorolás szerinti felosztása a következő: SZÁM- LA KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI , , , Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , , Természetbeni térítések , , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , , Foglalkoztatottak térítményei , , , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások , , ,00

5 Broј СТРАНА 185. OLDAL szám 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRÚK IGÉNYBEVÉTELE , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyagok költségei , , ,00 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0, , , Alapeszközök használata 0, , ,00 45 TÁMOGATÁSOK ,00 0, , Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások ,00 0, , Magánvállalatoknak szánt támogatások 0,00 0,00 0,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , , , Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások , , ,00 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK ,00 0, , Szociális védelmi térítmények a költségvetésből ,00 0, ,00 48 EGYÉB KIADÁSOK , , , Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások ,00 0, , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek , , ,00 és bírságok 483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések ,00 0, ,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ,00 0, ,00 ÁTUTALÁSOK 499 Tartalékeszközök ,00 0, ,00 51 ALAPESZKÖZÖK , , , Épületek és építészeti létesítmények , , , Gépek és felszerelés , , , Egyéb alapeszközök , , ,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: , , ,00

6 Broј СТРАНА 186. OLDAL szám 6. szakasz A Határozat 6. szakasza 1. bekezdésének táblázati része az alábbiak szerint módosul: LEÍRÁS Gazdasági besorolás Költségvetési jelszáma eszközök А. A KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEI ÉS KIADÁSAI I. ÖSSZBEVÉTELEK FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL 7 1. Adóbevételek , Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó , Vagyonadó , Javak és szolgáltatások utáni adó , Egyéb adók ,00 2. Nem adókból eredő bevételek ,00 Ebből megfizettetett kamatok ,00 3. Adományok ,00 4. Átutalások ,00 Folyó évi bevételek összesen ,00 NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK 8 I. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (7. és 8. csoport ) ,00 FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK 4 1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások ,00 2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele ,00 3. Kamatok törlesztése 44 0,00 4. Támogatások ,00 5. Társadalombiztosításból eredő jog ,00 6. Egyéb kiadások ,00 7. Folyó évi átutalások ,00 8. Kapitális átutalások ,00 Folyó évi kiadások összesen ,00 NEMPÉNZBELI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK KAPITÁLIS KIADÁSOK ,00 II. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEGE (4. és 5. csoport) ,00 III. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (HIÁNY) (7+8)-(4+5) ,00 ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) (MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZBEVÉTEL MINUSZ FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZKIADÁS) ( ) - (4-44+5) ,00 ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI) ,00 B. HITELYNYÚJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ,00 V. ADOTT KÖLCSÖNÖKÖN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK

7 Broј СТРАНА 187. OLDAL szám VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) ,00 C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS HITELTÖRLESZTÉS VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE IX. SZÁMLAÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII) ,00 X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS (VI+VII-VIII-IX= - III) ,00 A 6. szakasz 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: A ,00 dinárt kitevő költségvetési hiányt ,00 dinár erejéig a pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított és a 9. bevételcsoport keretében kimutatott bevételekből, és ,00 dinár erejéig a korábbi évekből eredő felosztatlan bevételtöbbletből kell finanszírozni. 7. szakasz A határozat 8. szakaszának 1. bekezdésében az ,00 összeg ,00 -ra módosul. 8. szakasz A Határozat 9. szakaszában a ,00 összeg ,00 -ra módosul. 9. szakasz A Határozat 13. szakasza az alábbiak szerint módosul: A környezetvédelmi díjat és a környezetszennyezési térítést összesen ,00 dinár összegben a következő programok realizálására kell átutalni: - a Rovar- és Patkányirtási Alap javára ,00 dinár összegben, - a Környezetvédelem Különszámlájának javára a költségek egy részének fedezésére ,00 dinár összegben, - a hulladékkezelés programjára, ,00 dinár összegben, - a tó strandja fenntartási költségei egy részének fedezésére, ,00 dinár összegben. 10. szakasz A Határozat 16. szakaszának táblázati része az alábbiak szerint módosul: Rész Fejezet Feladatkör Gazd. besorolás Helyrend szám A HELYREND LEÍRÁSA ÉVI KÖLTSÉGVE- TÉSI ESZKÖZÖK FELHASZNÁ LÓK EGYÉB FORRÁSOKB ÓL EREDŐ ESZKÖZEI ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Fejezet - A helyi önkormányzat szervei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , Jutalmak és kedvezmények , ,00

8 Broј СТРАНА 188. OLDAL szám Állandó költségek - bérlet , , Útiköltségek , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,00 Képviselők és bizottsági tagok térítményei ,00 Reprezentáció és ajándékok ,00 Község napjának megünneplése ,00 Testvérvárosokkal való együttműködés , Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) , , Fejezet összesen: , , Fejezet A költségvetés tartalékai A költségvetés állandó tartaléka , , Folyó költségvetési tartalék , , Fejezet összesen , , Fejezet Községi Közigazgatás Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) , , Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési , ,00 segélyei) Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) , , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és , ,00 кedvezmények) Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális- posta és biztosítási szolgáltatások) , , Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata , ,00 utáni térítmények) Szerződésen alapuló szolgált. (vállalkozási szerződések, foglalkoz.képzése és , ,00 továbbképzése, tájékozt.szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízmintaelemzések , ,00 költségei) Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) , , Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és kenőanyagok, reprezentáció) , , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és , ,00 bírságok Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és , ,00 büntetések Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, , ,00 létesítmények beruházási karbantartása) Gépek és felszerelés , , Egyéb alapeszközök (számítógépprogramok vásárlása) , , Fejezet összesen , , Fejezet Külön rendeltetések Választási bizottság 0,00-0, Menekültek különszámlája , , Nemkormányzati szervezetek politikai pártok dotációi , , A polgárok egyesületeinek dotációi , ,00 - Szabályzat alapján ,00 - Pályázat alapján ,00

9 Broј СТРАНА 189. OLDAL szám - Külön végzések alapján , Asszociáció Topolya község fejlesztéséért , , Fejezet összesen , , Fejezet - Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , , Jutalmak és kedvezmények , , , Útiköltségek 0, , , Szerződésen alapuló szolgáltatások 0, , , Anyagok 0, , , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 2.000, , Gépek és felszerelés , , , Fejezet Összesen , , ,00 1. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-36 helyrend) , , ,00 ÖSSZESEN RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA Tanulók utaztatása , ,00 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) Foglalkoztatottak költségei utaztatás , ,00 - természetbeni térítések (havi jegy) ,00 - térítések készpénzben , a Foglalkoztatottak szociális juttatásai , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és , ,00 kedvezmények) Állandó költségek energia , ,00 - villanyenergia ,00 - fűtési költségek , Állandó költségek egyéb , , Útiköltség , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagok , ,00 Más hatósági szinteknek való átutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00-0, Gépek és felszerelések , , Fejlesztési tervek társfinanszírozása 0,00 0,00 Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) Speciális oktatási intézményeknek való átutalás , ,00 2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (37-50 helyrend) ÖSSZESEN , ,00 3. RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Középiskolai tanulók utaztatása , ,00

10 Broј СТРАНА 190. OLDAL szám Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) A foglalkoztatottak utaztatása természetbeni térítés , ,00 - természetbeni térítések (havi jegy) ,00 - térítések készpénzben , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és , ,00 kedvezmények) Energiaköltségek , ,00 - villanyáram ,00 - fűtési költségek , Állandó költségek egyéb , , Útiköltségek , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagok , ,00 Más hatósági szinteknek való kapitális átutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00 0, Gépek és felszerelések , , Fejlesztési tervek társfinanszírozása 0,00 0,00 3 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (51-63 helyrend) ÖSSZESEN , , RÉSZ MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS Fejezet - Topolya község Művelődési Háza Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , a Természetbeni juttatások 8.000, , ,00 Foglalkozt. való szociális juttatások , ösztöndijak , , Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás , , , Jutalmak és kedvezmények , , Állandó költségek (pénzforgalom, energia) , , , Útiköltségek 0, , , Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , , Szerződésen alapuló szolgáltatások 0, , ,00 Szakosított szolgáltatások- színházi , előadások , , Folyó karbantartás 0, , , Anyagok 0, , , Alapeszközök használata 0, , ,00 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt - 0, adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , ,00 Épületek kapitális karbantartása , (melléképületek) , , Gépek és felszerelés (hangosítás) 0, , , Fejezet összesen , , , Fejezet - Népkönyvtár Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Természetbeni juttatások , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , ,00

11 Broј СТРАНА 191. OLDAL szám Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás , , , Jutalmak és kedvezmények , , Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási , ,00 szolgáltatások) Útiköltségek 0, , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , , a - Igazgatóbiz. tagjainak térítményei , , Speciális szolgáltatások (művelődési rendezvények) 0, , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyagok , , , Alapeszközök használata 0, , , Épületek és létesítmények kapitális karbantartása , , , Gépek és felszerelés , , , Könyvek vásárlása , , , Fejezet összesen , , , Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása Dotáció a községközi intézményeknek , , Dotáció a művelődési egyesületeknek a , ,00 a Szabályzat szerint ,00 0,00 0,00 - magasabb rangú szemléken való részvétel költségei az utalványozó külön végzései 0,00 0,00 alapján , Épületek és létesítmények kapitális karbantartása , , Gépek és felszerelés , , Könyvek vásárlása ,00 0, , Fejezet összesen , , , Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása Dotáció a községközi intézményeknek , , Dotáció a művelődési egyesületeknek a , , Épületek és létesítmények kapitális karbantartása , , Gépek és felszerelés , ,00 Könyvek vásárlása ,00 0, , Fejezet összesen Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása , , Dotáció a községközi intézményeknek , , Dotáció a művelődési egyesületeknek a , , Épületek és létesítmények kapitális karbantartása , , Gépek és felszerelés , ,00 Könyvek vásárlása ,00 0, , RÉSZ - SZOCIÁLIS VÉDELEM Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4631) , ,00

12 Broј СТРАНА 192. OLDAL szám Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4632)- Gyermekek , ,00 fogadására szolgáló terem berendezésére Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , , Nonprofit szervezetek támogatása , ,00 7 SZOCIÁLIS VÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, , RÉSZ 8 GYERMEKVÉDELEM Fejezet - A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , , a Természetbeni juttatások , , , Foglalkoztatottaknak való szociális , b juttatások , , Nyugállományba vonulók végkielégítése , , Foglalkoztatottak térítményei 0, , ,00 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön , kiadások , , Állandó költségek pénzforgalom , , , Állandó költségek - energiaszolgáltatás , , , Állandó költségek - egyéb 0, , , Útiköltségek 0, , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , , Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , a Anyagok , , ,00 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt - 0, adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , , Gépek és felszerelés 0, , , Fejezet összesen , , , Fejezet - Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök Ingyenes uzsonna és tankönyvek , , Szülői pótlék a család első gyermeke után , , Rendezvények - Gyermekhét , , Fejezet összesen ,00 0, ,00 8 GYERMEKVÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN , , , RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM Kapitális adományok a Dr.Hadzsy János Egészségháznak , , A lakosság megelőző egészségvédelme , , Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek kategorizálása és , ,00 idő előtti beíratása) 9. RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, ,00 10 RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, 10 TERÜLETI TERVEZÉS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott tevékenységek végzésére (4631) , , , A helyi közösségek fejlesztési programjainak társfinanszírozása (4632) , , Az újonnan fúrt kutak felszerelésének költségei (4632) , , Alapeszközökbe való beruházások 0, , , HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN , , , Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV Kapitális átutalások (4632)

13 Broј СТРАНА 193. OLDAL szám Vízellátási program vízgyár építése Topolyán , , A vízvezeték és a csatornarendszer rekonstrukciójának programja , ,00 Hulladékkezelési program Topolyai szeméttelep helyreállításának , ,00 tervdokumentációja Kapitális átutalások összesen ,00 0, ,00 Folyó támogatások (4511) Működési költségek , , Utak folyó karbantartása téli szolgálat , ,00 Folyó támogatások összesen ,00 0, , FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN ,00 0, , Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV Kapitális átutalások (4632) A helyi közösségekkel közös programok (gyermekjátszóterek, autóbuszmegállók , ,00 építése, padok kihelyezése) , , a Picknikterület kialakítása , , Tervdokumentáció elkészítése , , Folyó támogatások (4511) Kapitális átutalások összesen ,00 0, , Közvilágítás és nagyjavítása , , Szignalizáció és jelzőlámpák karbantartása , , Árkok és útpadkák rendezése , , Utak karbantartása , , A tó strandjának fenntartása , ,00 Folyó támogatások összesen ,00 0, , A Kv működésének költségei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , , Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. 0, , ,00 gyógykezelési segélyei) Foglalkoztatottak térítményei (szállítás) 0, , , Egyéb külön kiadások 0, , , Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, postaszolgáltatás és fűtés , , ,00 biztosítása) Útiköltségek 0, , , Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, foglalkoztatottak képzése és továbbképzése, tájékoztatási , , ,00 szolgáltatások) Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) 0, , , Anyagok 0, , , Épületek beruházási karbantartása , , , Gépek és felszerelés 0, , , Számítógép-programok vásárlása 0, , ,00

14 Broј СТРАНА 194. OLDAL szám Működési költségek összesen , , , TELEKRENDEZÉSI KV , , ,00 ÖSSZESEN KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK A község területi tervének elkészítése , , A HKCST programjának valóra váltása , ,00 A Topolya község társadalmi fejlesztési stratégiájának kidolgozásának , ,00 társfinanszírozása 143 Felsőbb hatósági szintektől eredő eszközök , ,00 a pályázat útján Sürgős beavatkozások és más kommunális , ,00 szükségletek - sürgős beavatkozások ,00 - lecsapolási díj , KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ,00 0, ,00 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 10 KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE ( , , ,00 helyrend) ÖSSZESEN 11 RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK 540 Környezetvédelem Állatvédelmi Alap , , Rovar- és Patkányirtási Alap , , Környezetvédelmi Különszámla , ,00 Biztonság 0,00 0, Tűzvédelmi Alap , ,00 Topolya Község Biztonságának , ,00 Különszámlája Oktatás, művelődés, tudomány és sport 0,00 0, Topolya monográfiája 0,00 0,00 A Tehetséges Fiatalok Iskoláztatásának , ,00 Különszámlája Díjalap , ,00 Gazdaság 0,00 0,00 Gazdaság és Vállalkozásfejlesztés , ,00 Különszámlája Topolya község Mezőgazdaság- és , ,00 Vállalkozásfejlesztési Alapja Topolya község fejlesztési terveinek , ,00 társfinanszírozási alapja 11 PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK ( helyrend) ,00 0, ,00 ÖSSZESEN 12. RÉSZ NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT 620 PROJEKTUMOK REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK Projektum: Aktív polgárok számítástechnika segítségével Szerződés szerinti szolgáltatások (az , ,00 előadók munkadíjköltségei ) Gépek és felszerelés (számítástechnikai , ,00 felszerelés) Összesen: ,00 0, ,00 Projektum: Képzéssel és pályázatokkal a foglalkoztatás növeléséért A projektumban résztvevők útiköltségei , ,00

15 Broј СТРАНА 195. OLDAL szám Szerződés szerinti szolgáltatások (az előadók munkadíjköltségei ) Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés) , , , , Gépek és felszerelés , ,00 Összesen: ,00 0, ,00 Projektum: TIP megvalósíthatósági tanulmánya és tervdokumentációjának kidolgozása Tervezés , ,00 Összesen: ,00 0, ,00 Projektum: Külföldi befektetések lokációit bemutató tanulmány Tervezés , ,00 Összesen: ,00 0, ,00 12 PROJEKTUMOK REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK ( helyrend) ÖSSZESEN FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN: 11. szakasz ,00 0, , , , ,00 A 21. szakasz 2. bekezdése így módosul: A kapitális beruházásokra való adósságvállalás A közadósságról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban történik. 12. szakasz A Határozat 33. szakasza az 5. után a következő új 6. fordulattal egészül ki: 117- A Dr.Hadzsy János Egészségház létesítményeinek folyó karbantartása. A Határozat 34. szakaszát törölni kell. 13. szakasz 14. szakasz E Határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba és meg kell küldeni a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának. TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2006-II Fehér István s.k., Topolya a Községi Képviselő testületének elnöke 104.

16 Broј СТРАНА 196. OLDAL szám A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 30. szakasza, A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/87, 2005/66 és 2006/85 szám) 25. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a december 21-i ülésén, meghozta e H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község évi költségvetése folyó évi bevételeinek és illetményeinek összege ,00 dinár. 2. szakasz A évi költségvetés bevételeinek és illetményeinek bruttó elv szerinti kerete ,00 dinárt tesz ki, és 1. a évi költségvetés ,00 dinárt kitevő folyó évi bevételeiből és illetményeiből, 2. a helyi járulékból befolyó ,00 dinárt kitevő folyó évi bevételekből és illetményekből, és 3. a községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak a saját számláikon előirányozott, eredeti tevékenységeikből és egyéb forrásokból befolyó ,00 dinár összegű bevételeiből és illetményeiből áll. 3. szakasz Gazdasági besorolás A költségvetés bevételeinek felosztása nemeik szerint a következő: BEVÉTELNEM JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ A ÉVRE TERVEZETT BEVÉTEL Keresetek utáni adó , Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , Vagyonból eredő jövedelem utáni adó , Egyéb jövedelemadók , ÖSSZESEN: , VAGYONADÓ Vagyonadó , Hagyaték és ajándék utáni adó , Nagyobb pénzügyletek utáni adó , Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 0, ÖSSZESEN: , JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték , Reklámtábla használata utáni kommunális illeték ,00 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából , Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , Gépjárművek utáni évi díj , A termőföld művelési ágának változtatásáért járó térítés , Környezetszennyezésért fizetendő térítés , Tartózkodási illeték ,00

17 Broј СТРАНА 197. OLDAL szám Környezetvédelmi díj , Községi kommunális illetékek , ÖSSZESEN: , EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték , ÖSSZESEN: , NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó adományai a községi szintek javára , ÖSSZESEN , EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Köztársasági költségvetésből a törvény alapján átutalt eszközök , Köztársaság egyéb átutalásai , Az VAT folyó átutalásai , Kapitális átutalások a köztársasági költségvetésből (pályázat alapján) , A VAT kapitális átutalásai , ÖSSZESEN , VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek ,00 Terület- és telekhasználati díj kommunális illetékek , városi építési telek használati díja , ÖSSZESEN: , JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek , Községi közigazgatási illetékek , Telekrendezési díj , Községi igazgatási szervek bevételei , ÖSSZESEN: , PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek , ÖSSZESEN: , VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a községi szintek javára , ÖSSZESEN: , OSZTÁLY ÖSSZESEN: ,00 NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL 8. OSZTÁLY Társadalmi tulajdonú lakások felvásárlásából eredő bevételek 8 8. OSZTÁLY ÖSSZESEN: 921 TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK - 9. OSZTÁLY Nyújtott hitelek törlesztésén alapuló bevételek A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből eredő juttatások ,00 9. OSZTÁLY ÖSSZESEN: , FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN , Helyi járulékok ,00 A KÖZSÉG RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,00 A költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból eredő bevételei ,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,00 4. szakasz

18 Broј СТРАНА 198. OLDAL szám A pénzforgalom lebonyolításának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat értelmében a költségvetés és a felhasználók összbevételeinek és illetményeinek feladatkörök szerinti felosztása a kincstár konszolidált számlája keretében a következő: Feladatkör LEÍRÁS Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 000 Szociális védelem ,00 0, , Általános közszolgáltatások , , , Közrend és nyugalom ,00 0, , Gazdasági teendők , , , Környezetvédelem , , , Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése , , , Egészségügy ,00 0, , Üdülés, művelődés és hitközösségek , , , Oktatás , , ,00 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,00 5. szakasz A költségvetés és a felhasználók összesen ,00 dinárt kitevő folyó évi bevételeinek és illetményeinek gazdasági besorolás szerinti felosztása a következő: SZÁM- LA KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI , , , Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , , Természetbeni térítések , , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , , Foglalkoztatottak térítményei , , , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások , , ,00 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRÚK IGÉNYBEVÉTELE , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyagok költségei , , ,00 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0, , , Alapeszközök használata 0, , ,00

19 Broј СТРАНА 199. OLDAL szám 44 KAMATTÖRLESZTÉS ,00 0, , Hazai hitelek kamatainak törlesztése , ,00 45 TÁMOGATÁSOK ,00 0, , Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások ,00 0, , Magánvállalatoknak szánt támogatások 0,00 0,00 0,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , , , Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások , , ,00 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK ,00 0, , Szociális védelmi térítmények a költségvetésből ,00 0, ,00 48 EGYÉB KIADÁSOK , , , Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások ,00 0, , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és , , ,00 bírságok 483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések ,00 0, ,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK ,00 0, , Tartalékeszközök ,00 0, ,00 51 ALAPESZKÖZÖK , , , Épületek és építészeti létesítmények , , , Gépek és felszerelés , , , Egyéb alapeszközök , , ,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 6. szakasz , , ,00 A költségvetési hiány, az elsődleges hiány és a költségvetés összesített pénzügyi eredménye A költségvetési rendszerről szóló törvény 13. szakaszának értelmében a következő: LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma Költségvetési eszközök А. A KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEI ÉS KIADÁSAI I. ÖSSZBEVÉTELEK FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL 7 1. Adóbevételek , Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó , Vagyonadó , Javak és szolgáltatások utáni adó , Egyéb adók ,00 2. Nem adókból eredő bevételek ,00 Ebből megfizettetett kamatok ,00

20 Broј СТРАНА 200. OLDAL szám 3. Adományok ,00 4. Átutalások ,00 Folyó évi bevételek összesen ,00 NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK 8 I. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (7. és 8. csoport ) ,00 FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK 4 1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások ,00 2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele ,00 3. Kamatok törlesztése ,00 4. Támogatások ,00 5. Társadalombiztosításból eredő jog ,00 6. Egyéb kiadások ,00 7. Folyó évi átutalások ,00 8. Kapitális átutalások ,00 Folyó évi kiadások összesen ,00 NEMPÉNZBELI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK KAPITÁLIS KIADÁSOK ,00 II. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEGE (4. és 5. csoport) ,00 III. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (HIÁNY) (7+8)-(4+5) ,00 ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) (MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZBEVÉTEL MINUSZ FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZKIADÁS) ( ) - (4-44+5) ,00 ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI) 0,00 B. HITELYNYÚJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ,00 V. ADOTT KÖLCSÖNÖKÖN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK 62 0,00 VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) ,00 C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS HITELTÖRLESZTÉS VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK 91 0,00 VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 61 0,00 IX. SZÁMLAÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII) 0,00 X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS (VI+VII-VIII-IX= - III) ,00 A költségvetési hiányt ,00 dinár összegben a privatizáció alapján megvalósított illetményekből kell fedezni. 7. szakasz A költségvetés állandó tartalékába ,00 dinárt kell elkülöníteni.

21 Broј СТРАНА 201. OLDAL szám A költségvetés állandó tartalékeszközeinek felhasználására vonatkozó végzést a község Polgármestere hozza meg, a Községi Közigazgatás Pénzügyi Osztályának javaslatára. A költségvetés állandó tartalékeszközeinek felhasználásáról szóló jelentést a költségvetés zárszámadásához mellékelve meg kell küldeni Topolya község Képviselő-testületének. 8. szakasz A tervezett bevételek ,00 dinárt kitevő részét folyó költségvetési tartalék címén kell tartalékolni. Ezen eszközök felhasználásáról Topolya község Polgármestere dönt a Községi Közigazgatás pénzügyekben illetékes szervének javaslatára. A folyó költségvetési tartalék eszközeit a költségvetési eszközök közvetlen felhasználói között kell felosztani, és meghatározott rendeltetésekre vonatkozó végrehajtási felhatalmazásaik bővítésére szolgálnak. 9. szakasz Az. 1. szakasz szerinti bevétel ,00 dinárt kitevő részét helyi járulékból eredő eszközök képezik, amelyeknek megvalósítását helyi közösségenként külön-külön kell nyilvántartani. A járulékból befolyt eszközöket a költségvetésből a helyi közösségeknek kell átutalni a járulék bevezetéséről szóló határozatban kijelölt célokra, a megvalósított összeg erejéig. 10 szakasz Az 1. szakasz szerinti bevétel ,00 dinárt kitevő része a polgárok törvényben szavatolt jogainak az oktatás, a művelődés, a testnevelés, a szociális védelem, a társadalmi gyermekjólét és a tájékoztatás terén történő fedezésére szolgál. 11. szakasz A Köztársaság évi költségvetésből átutalt eszközök ,00 dinárt kitevő részét céleszközök képezik, amelyeket az alábbiakra kell fordítani: az egészségügyi intézmények feletti alapítói jogok gyakorlására, a helyi adóadminisztráció felszerelésének beszerzésére és szolgálata működésének megszervezésére. 12. szakasz A tartózkodási illetékből befolyó bevételeket Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének kell átutalni, a megvalósított összegük erejéig. 13. szakasz A tűzvédelemre szolgáló eszközökből eredő bevételeket Topolya község Tűzvédelmi Alapjának kell átutalni, a megvalósított összegük erejéig. 14. szakasz A közúti gépjárművek utáni évi díjból befolyó bevételeket az utak karbantartására és a téli szolgálat működésére kell átutalni. 15. szakasz A környezetvédelmi és fejlesztési díjat a Községi Közigazgatás reszortszerve által a Településrendezési, Lakáskezelési-közművesítési és Környezetvédelmi Bizottság közreműködésével előterjesztett programok realizálására kell átutalni Az előző bekezdés szerinti díjat a környezetvédelem különszámlájának és az állatvédelmi alap

22 Broј СТРАНА 202. OLDAL szám javára kell átutalni. 16. szakasz A környezetszennyezési térítést a következő célokra kell átutalni: a HKCST programjának valóra váltására, a regionális hulladéklerakó kivitelezhetőségi tanulmányának kidolgozására, a rovar- és patkányirtási költségek egy részének fedezésére. 17. szakasz A cégtábla utáni kommunális illetékből befolyó bevételek 20%-ot kitevő részét a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés különszámlájára kell átutalni. 18. szakasz A privatizáció eljárásának keretében a Köztársaság költségvetéséből a községi költségvetés javára átutalt eszközöket az infrastruktúrának Topolya község területén való fejlesztésére kell fordítani, a költségvetés Külön részének 10. része keretében mérlegbe foglalt célokra. II. KÜLÖN RÉSZ 19. szakasz A költségvetés ,00 dinárt kitevő eszközeinek és a község konszolidált kincstári számlájának használatába bevont közvetlen és közvetett felhasználók ,00 dinárt kitevő bevételeinek felosztása igényjogosultak és a kiadások közelebbi rendeltetései szerint a következő: Rész Fejezet Feladatkör Gazd. besorolás Helyrend szám A HELYREND LEÍRÁSA ÉVI KÖLTSÉG- VETÉSI ESZKÖZÖK FELHASZN. EGYÉB FORRÁ- SOKBÓL EREDŐ ESZKÖZEI ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Fejezet - A helyi önkormányzat szervei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , Jutalmak és kedvezmények , , Állandó költségek- bérlet , , Útiköltségek , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,00 -Képvisel.és bizotts. tagok térít ,00 -Reprezent. és ajándékok ,00 -Község napjának megün ,00 -Testvérváros. való együttm , Községi jelentőségú rendezvények megtartásának költségei(4631) , , Fejezet összesen: ,00 0, , Fejezet A költségvetés tartalékai 0, A költségvetés állandó tartaléka , , Folyó költségvetési tartalék , , Fejezet összesen ,00 0, , Fejezet Községi Közigazgatás

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXII 8. јул 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. Број 6. 8.07.2010. СТРАНА 420. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 12. szám Topolya, 2003. december 18. Broј 12. 18.12.2003. СТРАНА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLV 10. октобар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. Број 11. 10.10.2013. СТРАНА 472.

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 9. szám 2001. október 9. Број 9. 09.10. 2001. СТРАНА 130. OLDAL 2001. 10. 09.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIV 18. април г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIV 18. април г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXIV 18. април 2002. г., Бачка Топола XXXIV. évfolyam 5. szám Topolya, 2002. április 18. Broј 5. 18.04.2002. СТРАНА 37. OLDAL 2002.04.18.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

RENDELET LENDVA KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. 1. cikk (A Rendelet tartalma)

RENDELET LENDVA KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. 1. cikk (A Rendelet tartalma) A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SzK Hivatalos Közlönye, 94/07-UPB, 27/08-odl. US, 76/08, 100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10 és 84/10-odl. US és 40/12-ZUJF. sz.) 29. cikke, az Államháztartásról

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLVI 4. септембар 2014. г., Бачка Топола XLV évfolyam 11. szám, 2014. szeptember 4. Број 11. 04.09.2014. СТРАНА 297. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIII 11. април 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIII 11. април 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXIII 11. април 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2001. április 11. Број 5 11. 04. 2001. СТРАНА 36.

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. november 30. Broј 10. 30.11.2006. СТРАНА 155. OLDAL

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2015 (...) önkormányzati rendelethez. Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. számú melléklet a.../2015 (...) önkormányzati rendelethez. Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 1. számú melléklet a.../201 (......) önkormányzati rendelethez Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Rovat megnevezése

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18 2. OLVASAT 71 NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK 18.289,81 24.020,00 24.201,52 21.100,00 87,84 87,18 710 NYERESÉGRÉSZESEDÉS ÉS VAGYONJÖVEDELMEK 27,28 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 710200 Kamatok 27,28 0,00 0,00

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 2015. NOVEMBER 27. Z E N T A 162. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2012., 62/2013. 63/2013., 108/2013., 142/2014. és 68/2015. számok) 43. szakaszának 1. bekezdése kapcsolatban

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213. és 63/213. szám helyesbítés) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben