J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében. A jelenlevők megállapításakor, az ülés elején 29 képviselőből 26 képviselő volt jelen. Nagy Szilárd, Jablonszki Ilona, Fajka Valéria nincsenek jelen. A képviselők mellett az ülésen részt vett Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere, Borbély Ferenc, Zenta község alpolgármestere, Sarnyai Rózsa Edit, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese, Pásztor Mária, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, Szél Antal, az informatikai alosztályról, Mészáros Károly, a község polgármesterének a tanácsadója, Kormányos Katona Gyöngyi, Zenta község Községi Tanácsának a kultúrával, oktatással és tájékoztatással megbízott tagja, Varga Viktor Zenta község Községi Tanácsának a gazdaságfejlesztéssel, mezőgazdasággal és környezetvédelemmel megbízott tagja, Nagy Zoltán Zenta község Községi Tanácsának a kommunális tevékenységgel, a helyi közösségek fejlesztésével és nagy értékű kommunális beruházásokkal megbízott tagja, Radonjić Dragana, Zenta község Községi Tanácsának az egészségüggyel és szociális politikával megbízott tagja, Kosiczky András, Zenta község Községi Tanácsának a turizmussal, sporttal és ifjúsággal megbízott tagja, Tuza Valéria, az építésügyi osztály vezetője, Suhajda Izabella, az építésügyi osztály környezetvédelmi alosztályának a vezetője, Kopasz Mészáros Lívia a gazdasági és pénzügyi osztály költségvetési és pénzügyi alosztályának a vezetője, Földi Márta, a gazdasági és pénzügyi osztály vezetője, Kanyó Marianna, a gazdasági és pénzügyi osztály helyi adóigazgatási alosztályának a vezetője, Tóth Mária Terézia, a gazdasági és pénzügyi osztály gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési alosztályának vezetője, Répás Erika, az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztályának vezetője, Bodó József a Zentai KLKV igazgatója, a médiumok képviselői és Márki Andrea, jegyzőkönyvvezető. Az ülést Širková Anikó, a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya hívta össze és vezette. A határozatképesség megállapítását követően a Községi Képviselő-testület elnök asszonya javasolta a jegyzőkönyv-hitelesítőket Huszár Zsoltot és Kriska Nándort. Ezt a javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta és megválasztotta a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Ezt követően áttértek a Zentai Községi Képviselő testület 30. rendes ülésének megvitatására. A Zentai Községi Képviselő-testület 30. ülésének a jegyzőkönyvét megjegyzés nélkül, egyhangúlag elfogadták. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya előterjeszti: Javasolom, hogy sürgős eljárásban a napirendet egészítsük ki az alábbi napirendi pontokkal: A rendeletjavaslat megvitatása Zenta községnek a nagybecskereki BÁNÁT Regionális Társadalmi-gazdasági Fejlesztési Központ Kft-ből való kilépéséről és a Rendeletjavaslat alapító-tagi minőségben a szabadkai PANONREG Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft-hez való csatlakozásról. Kérem Varga Viktort, hogy indokolja meg a sürgősséget.

2 Varga Viktor előadja az indoklást. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a bővítést. Zenta Község Képviselő-testületének elnök asszonya előterjeszti: Mivel a 7., 8. és 9., 12. és 13., 14. és 15., 16. és 17., 18. és 19., illetve 20. és 21. napirendi pontok tematikailag kapcsolódnak, javaslom, hogy folytassunk ezek szerint közös vitát, és külön szavazzunk róluk. Zenta Községi Képviselő-testülete elnök asszonyának a felsorolt javaslatát a képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta. A KKT áttér a napirend megállapítására. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya javasolja az alábbi N A P I R E N D E T 1. A január-szeptemberi időszakra vonatkozóan Zenta község költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 2. Zenta község évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 3. A zentai községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó évi éves program módosítása és kiegészítése 4. Zenta község mezőgazdaság-fejlesztése szubvencionálásának évi akcióterve módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 5. Zenta község évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a felhasználásáról szóló program módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 6. Az üzletviteli könyveket nem vezető adókötelezettek Zenta község területén található ingatlanjára vonatkozó vagyonadó megállapítására szolgáló adóbevallás benyújtásának kötelezettségéről szóló rendeletjavaslat megvitatása 7. A kommunális tevékenységekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 8. A temetők rendezéséről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 9. A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat évi kommunális szolgáltatási díjjegyzékének kiegészítéséről szóló határozat jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 10. A községi rendkívüli helyzetek törzskarának a megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 11. Az Egészségügyi Középiskolának használatba adott ingatlanok visszaszolgáltatásával kapcsolatos információról szóló végzésjavaslat megvitatása 12. A Zentai Történelmi Levéltár igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 13. A Zentai Történelmi Levéltár megbízott igazgatójának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása

3 14. A zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 15. A zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 16. A zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 17. A zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 18. A zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsági tagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 19. A zentai Snežana-Hófehérke óvoda igazgatóbizottsági tagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 20. A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 21. A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 22. A Zenta község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a zentai egészségházban foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 23. Zenta községnek a nagybecskereki BÁNÁT Regionális Társadalmi-gazdasági Fejlesztési Központ Kft-ből való kilépéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 24. Alapító-tagi minőségben a szabadkai PANONREG Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft-hez való csatlakozásról szóló rendeletjavaslat megvitatása. A Zentai Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendet. 1. pont Szám: /2014-I A január-szeptemberi időszakra vonatkozóan Zenta község költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása A bevezető előterjesztést e napirendi pont kapcsán Földi Márta nyújtja be. Vita folyik, amelyben részt vesz Bradić Miladin, Predrag Popović, Földi Márta, Ceglédi Rudolf. Zenta Községi Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi v é g z é s t a január-szeptemberi időszakra vonatkozóan Zenta község költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 2. pont Szám: 400-4/2014-I Zenta község évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása A bevezető előterjesztést e napirendi pont kapcsán Földi Márta nyújtja be.

4 A bevezető szavakat követően vita folyik, amelyben részt vesz Tolmácsi Géza, Popović Predrag, Rácz Szabó László, Rác Szabó Márta, Barsi Márta, Varga Pertić Márta, Kormányos Katona Gyöngyi, Zsíros-Jankelić Anikó, Ceglédi Rudolf. Zenta Község Képviselő-testülete 25 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi Ivana Ćirković képviselő elhagyja az ülést. r e n d e l e t e t Zenta község évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 3. pont Szám: /2014-I A zentai községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó évi éves program módosítása és kiegészítése Bevezető előterjesztést Mészáros Károly nyújt be. Zenta Község Képviselő-testülete vita nélkül meghozta az alábbi módosítást és kiegészítést a zentai községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó évi éves programban. A módosítás és kiegészítés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 4. pont Szám: /2014-I Zenta község mezőgazdaság-fejlesztése szubvencionálásának évi akcióterve módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Mészáros Károly nyújt be. Zenta Község Képviselő-testülete vita nélkül, egyhangúlag meghozta az alábbi r e n d e l e t e t Zenta község mezőgazdaság-fejlesztése szubvencionálásának évi akcióterve módosításáról és kiegészítéséről. 5. pont Szám: 415-7/2014-I Zenta község évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a felhasználásáról szóló program módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása A bevezető előterjesztést Nagy Zoltán nyújtja be. Vita nyílik, amelyben részt vesz Rácz Szabó László, Rác Szabó Márta, Nagy Zoltán.

5 A vita ideje alatt az ülést elhagyja Perpauer Attila, Döme Anikó és Bradić Miladin, és visszatér Ćirković Ivana. Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozza az alábbi r e n d e l e t e t Zenta község évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a felhasználásáról szóló program módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 6. pont Szám: 43-2/2014-I Az üzletviteli könyveket nem vezető adókötelezettek Zenta község területén található ingatlanjára vonatkozó vagyonadó megállapítására szolgáló adóbevallás benyújtásának kötelezettségéről szóló rendeletjavaslat megvitatása A bevezető előterjesztést Kanyó Marianna nyújtja be Az ülésre visszatér Perpauer Attila, Döme Anikó és Bradić Miladin, és az ülést elhagyja Kálmán Zsuzsanna és Vatai Zsuzsanna. Vita nyílik, amelyben részt vesz Popović Predrag, Bradić Miladin, Varga Pertić Márta, Rácz Szabó László, Tolmácsi Géza, Rác Szabó Márta, Ceglédi Rudolf, Sóti Ferenc, Zsíros-Jankelić Anikó. Bradić Miladin elmondja: Javaslom hogy a 2. szakasz első bekezdését módosítsák és a következőképpen hangozzék: A vagyonadó kötelezettek, akik nem vezetnek üzletviteli könyveket (természetes személyek), akik esetében az adókötelezettség az ingatlanra, amely Zenta község területén van, az előző év től éig keletkezett, kötelesek minden adóév március 31-éig benyújtani az adóbevallásukat erre a vagyonra. Zenta Község Képviselő-testületének elnök asszonya 12 órakor 15 perces szünetet rendel el. Az ülés 12:30 órakor folytatódik. Zenta Község Képviselő-testületének elnök asszonya elmondja: Bradić Miladin eláll a javaslatától a 2. szakasz 1. bekezdésének módosítását illetően, mert időközben az osztály kidolgozta a 2. szakasz 1. bekezdésének módosítását, amely a következőképpen hangzik: А vagyonadó kötelezettek, akik nem vezetnek üzletviteli könyveket (természetes személyek), akiknek az ingatlanra, amely Zenta község területén található az adókötelezettség az előző év december 31-éig keletkezett, kötelesek minden adóév március 31-éig benyújtani az adóbevallásukat a vagyonra, amelyre nem nyújtották be az adóbevallást. Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta az említett módosítást. Zenta Község Képviselő-testülete szótöbbséggel, 23 igen és 1 nem szavazattal meghozza az alábbi

6 r e n d e l e t e t Az üzletviteli könyveket nem vezető adókötelezettek Zenta község területén található ingatlanjára vonatkozó vagyonadó megállapítására szolgáló adóbevallás benyújtásának kötelezettségéről. A rendelet szövege alkotó része e jegyzőkönyvnek. A KKT áttér a 7., 8. és 9. napirendi pontok közös megvitatására. Bevezető előterjesztést Nagy Zoltán nyújt be. Vita folyik, amelyben részt vesz Tolmácsi Géza. Időközben az ülésre visszatért Kálmán Zsuzsanna. A jelenlevő képviselők száma pont Szám: /2014-I A kommunális tevékenységekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozza az alábbi r e n d e l e t e t A kommunális tevékenységekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 8. pont Szám: /2014-I A temetők rendezéséről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozza az alábbi r e n d e l e t e t A temetők rendezéséről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 9. pont Szám: /2014-I A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat évi kommunális szolgáltatási díjjegyzékének kiegészítéséről szóló határozat jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete szótöbbséggel, 24 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi v é g z é s t a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat évi kommunális szolgáltatási díjjegyzékének kiegészítéséről szóló határozat jóváhagyásáról. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

7 10. pont Szám: /2014-I A községi rendkívüli helyzetek törzskarának a megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása A bevezető előterjesztést Ceglédi Rudolf nyújtja be. Vita nyílik, amelyben részt vesz Bradić Miladin és Rácz Szabó László. Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta a következő: r e n d e l e t e t A községi rendkívüli helyzetek törzskarának a megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 11. pont Szám: /2014-I Az Egészségügyi Középiskolának használatba adott ingatlanok visszaszolgáltatásával kapcsolatos információról szóló végzésjavaslat megvitatása A bevezető előterjesztést Ceglédi Rudolf nyújtja be. Vita nyílik, amelyben részt vesz Popović Predrag, Varga Pertić Márta, Rácz Szabó László, Ceglédi Rudolf, Tolmácsi Géza, Zsíros-Jankelić Anikó, Kálmán Zsuzsanna, Lőrinc Csongor. Az ülésre visszatér Vatai Zsuzsanna. A jelenlevő képviselők száma 26. Zenta Község Képviselő-testülete szótöbbséggel, 25 igen és 1 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi v é g z é s t az Egészségügyi Középiskolának használatba adott ingatlanok visszaszolgáltatásával kapcsolatos információról. Az információ szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. A KKT áttér a 12. és 13. napirendi pontok közös megvitatására. Bevezető előterjesztést Ceglédi Rudolf nyújt be. Vita folyik, amelyben részt vesz Popović Predrag és Bradić Miladin. 12. pont Szám: 02-1/2014-I A Zentai Történelmi Levéltár igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a Zentai Történelmi Levéltár igazgatójának felmentéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

8 13. pont Szám: 02-2/2014-I A Zentai Történelmi Levéltár megbízott igazgatójának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a Zentai Történelmi Levéltár megbízott igazgatójának kinevezéséről. A határozat szövege alkotó része a jelen jegyzőkönyvnek. A KKT áttér a napirend 14. és 15. pontjainak közös megvitatására. Bevezető előterjesztés nélkül áttérnek a vitára, amelyben rész vesz Bradić Miladin. 14. pont Szám: /2014-I A zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának felmentéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 15. pont Szám: /2014-I A zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának kinevezéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. A KKT áttér a napirend 16. és 17. pontjainak közösmegvitatására. Bevezető előterjesztés és vita nélkül áttérnek a szavazásra. 16. pont Szám: /2014-I A zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának felmentéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

9 17. pont Szám: /2014-I A zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának kinevezéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. A KKT áttér a napirend 18. és 19. pontjainak közös megvitatására. Bevezető előterjesztés nélkül áttérnek a vitára, amelyben részt vesz Popović Predrag. 18. pont Szám: /2014-I A zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsági tagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsági tagjának felmentéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 19. pont Szám: /2014-I A zentai Snežana-Hófehérke óvoda igazgatóbizottsági tagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a zentai Snežana-Hófehérke óvoda igazgatóbizottsági tagjának kinevezéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. A KKT áttér a napirend 20. és 21. pontjainak közös megvitatására. Bevezető előterjesztés és vita nélkül áttérnek a szavazásra. 20. pont Szám: /2014-I A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak felmentéséről. A határozat e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

10 21. pont Szám: /2014-I A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak kinevezéséről. A határozat e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 22. pont Szám: 5-3/2014-I A Zenta község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a zentai egészségházban foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztés és vita nélkül a képviselő-testület áttér a szavazásra. Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a Zenta község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a zentai egészségházban foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 23. pont Szám: 5-3/2014-I Zenta községnek a nagybecskereki BÁNÁT Regionális Társadalmi-gazdasági Fejlesztési Központ Kft-ből való kilépéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Varga Viktor nyújt be. Vita folyik, amelyben részt vesz Rácz Szabó László, Popović Predrag és Varga Viktor. Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi r e n d e l e t e t Zenta községnek a nagybecskereki BÁNÁT Regionális Társadalmi-gazdasági Fejlesztési Központ Kft-ből való kilépéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

11 24. pont Szám: /2014-I Alapító-tagi minőségben a szabadkai PANONREG Regionális Fejlesztési Ügynökség Kfthez való csatlakozásról szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztés és vita nélkül a képviselő-testület áttér a szavazásra. Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi r e n d e l e t e t alapító-tagi minőségben a szabadkai PANONREG Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft-hez való csatlakozásról. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK RÁCZ SZABÓ LÁSZLÓ 1. Miért nincs kivetítő? 2. Hozzájuthatok-e ahhoz a peranyaghoz, amely alapján a zentai önkormányzat úgy fogalmaztak, hogy a fűtés ár fel nem emelése miatt kénytelen most 12 millió dinárt ugye kompenzálni, kifizetni a Cukorgyár részére. Ezt a peranyagot szeretném én megkapni, és szívesen átnézném, hiszen én részese voltam annak az időnek, amikor állítólag keletkezett ez a probléma és ezt szeretném átnézni, de úgy, hogy én nyugodtan, otthon átböngészhessem. 3. Azt szeretném megkérdezni az illetékesektől, hogy a Nemanjina utcát, azt tudjuk, hogy hol van, a Nemanjina utcára az a jellemző, hogy teljesen nyílt, egy hosszú párhuzamosan halad a fő utcával, ami a kórház felé visz ki. És mindkét utca olyan, hogy az iskolások útvonalát metszi. A homokon is van fekvő rendőr meg a főutcán is, közvetlenül az iskola környékén, de ezen az úgynevezett Nemanjina utcán nincs. Gondolkodnak-e, hogy oda tesznek fekvőrendőrt? A másik megoldás pedig az, hogy ezeket a STOP táblákat befordítanánk és a Nemanjina utca lenne az, ahol az autós kénytelen lenne a STOP tábla miatt megállni? Ez is egy forgalomlassítást jelentene. Ha megengedik, javaslatot is tennék, hogy valami ilyen megoldásban is gondolkodjunk. 4. Az oktatás terén a fejlesztési stratégia kidolgozására létrehozott bizottsággal kapcsolatban azt mondták, hogy a 31-es irodában hozzájuthatok a bizottság által elkészített anyaghoz. Azt írták nekem, hogy másfél évvel ezelőtt kész volt már ez az anyag. Miért nem került ez az anyag a képviselő-testület elé? A Magyar Nemzeti Tanács meghozta az oktatási stratégiáját, nagy valószínűséggel, ez az anyag ahhoz kellett volna, hogy elkészüljön. Volt-e ez az anyag a Tanács előtt? Ha volt, a Községi Tanács milyen véleményt adott erről? Elküldték-e ezt az anyagot a Nemzeti Tanács részére? Megkaptae ezt az anyagot Nemzeti Tanács? A Nemzeti Tanács szakszolgálata milyen véleményt mondott erről? 5. A zentaiak megkapták a vagyonadó kivetéseket. A kivetés késve érkezett a lakosokhoz. - Miért? - Nem kellene év elején kiadni a terheléseket? A végzések szerb nyelvűek. Bár hozzáadnak egy magyar nyelvű lapot is, az formájában sem hasonlít a szerb nyelvű anyaghoz.

12 A kiadott végzések így törvénytelenek. Csak az lenne törvényes, ha a magyar anyag is ki lenne töltve a hiteles adatokkal, az le lenne pecsételve és hitelesen alá lenne írva. Sokan emiatt nem is értik, hogy mit is akarnak tőlük. Emiatt kár érheti őket. - Ki vállalja ezért a felelősséget? - A károkat ki fogja kompenzálni? Belgrád? 6. A zentai lakosok egy része nemrégen bírósági végrehajtói végzést kapott, amelyben a kommunális tartozások megfizettetését kezdeményezi a KLKV és a hivatalos végrehajtó. Kérdezem a kommunális tevékenységgel megbízott községi tanácstagot, hogy Hány ember kapott végrehajtási végzést? Ezek közül, dinárban kifejezve mekkora a legnagyobb és a legkisebb tartozás értéke? Hány dinár a végrehajtás teljes megfizettetendő összege? Hány darab végzést adtak ki megfizettetésre? Dinárban kifejezve milyen értékű a lakosság össz tartozása a KLKV-val szemben azon a dátumon, amellyel bezárólag a bírósági megfizettetést is kezdeményezték? A végzéseket milyen nyelven juttatták el a zentai emberekhez? (szerb, magyar, mindkét nyelven) 7. Az MVSZ DOT irodája, amely a Fő utca 15-ben található beázott, mert hiába jelentették az önkormányzatnak, hogy lyukas a tető. Miután beázott az iroda, megrongálódott a plafon, a leszakadás előtti állapotba került, többször, legutóbb án az önkormányzathoz fordultak azzal a kéréssel, hogy javítsák ki a hibákat, mert a helyzet kritikus. A felmérést elvégezték, de a javításra nem került sor, miközben elkezdődött az épület külső vakolatának a felújítása amit természetesen nem ellenez senki, de fontos, vagy talán fontosabb is a plafon rendbetétele. Kérdezem a polgármestert, hogy mikor kerül javításra az MVSZ DOT elnöki irodájának plafon része. Ugyanakkor, kérdezem azt is, hogy miért köt szerződéseket az önkormányzat az MVSZ DOT megkérdezése nélkül az épület olyan részeire, amelyek az MVSZ DOT birtokában vannak. Az MVSZ DOT-nak 50 éves érvényes szerződése van. 8. A zentai híd alatt a zentai oldalon mindig is voltak ún. graffitik. Valójában, nekem sohasem tetszett a témájuk, különösen azért, mert közel vannak a 44/45-ös áldozatok kegyhelyéhez. A régi festék már megkopott és abban reménykedtem, hogy valami új téma kerül a falra. Legújabban azt látom, hogy a régi graffitik lettek felújítva. Kérdezem a polgármestert, hogy hogyan kell ezeket a műveket értelmezni. Mi a mondanivalójuk? Mi van a két ember szájában? Kell-e engedély ezeknek a graffitiknek a felfestéséhez? Ha igen, akkor ki adta ki az engedélyt és milyen megfontolásból, milyen indokkal? Širková Anikó válaszol Rácz Szabó László 1. kérdésére: Mint láthatják, a képviselő-testület titkára tegnap lebetegedett és ez az ő feladata lenne. Hogy tisztában legyünk vele, az ügyrend

13 nem látja elő, ezt csak az utóbbi időben praktizáltuk, hogy legyen kivetítő a képviselő-testület ülésein. BRADIĆ MILADIN I. II. 1. Községünk kért-e eszközöket a Szerb Köztársaságtól valamilyen projektum megvalósítására a községben? 2. Községünk készített-e valamilyen projektumot, mellyel pályázhat, és eszközöket kérhet a Szerb Köztársaságtól e projektumok megvalósítására? 1. Zenta község tett-e lépéseket a Szabadka - Zenta - Nagykikinda vasútvonal újjáélesztésének kezdeményezése érdekében? 2. Az elkövetkező időszakban Zenta községet megelőzve megindít-e valaki valamilyen kezdeményezést a Szabadka - Zenta - Nagykikinda vasútvonal újjáélesztése érdekében? III. 1. Meg lettek-e alakítva a rendkívüli helyzetek törzskarai a helyi közösségekben? RAFFAI LÁSZLÓ: A Cukorgyárból kijövő gépjárművek, elsősorban azokra gondolok, amik répaszeleteket hoznak a gyárból, hatalmas tócsákat és folyadékot hagynak az úttesten. Van-e lehetőség a Cukorgyárral megbeszéléseket folytatni, hogy az úttest valamikor meg legyen tisztítva, mert balesetveszélyes? Az ülés 14:05 órakor véget ért. Jegyzőkönyvvezető: Márki Andrea Širková Anikó Zenta Község Képviselő-testületének elnök asszonya Körmöci Károly Zenta Község Képviselő-testületének titkára Jegyzőkönyv-hitelesítők: 1. Huszár Zsolt 2. Kriska Nándor

14 Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 3/2014-I Kelt: december 22-én Z e n t a Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 48. szakasza és a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008 és 30/2012 szám) 75. szakasza alapján DECEMBER 30 -ÁRA Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 32. ÜLÉSÉT Az ülést a Zentai Községi Képviselő-testület nagytermében tartjuk 9,00 órai kezdettel. Zenta Község Képviselő-testülete 31., november 18-án megtartott rendes ülése jegyzőkönyvének elfogadása után javaslom a következő NAPIRENDI JAVASLATOT: 1. Zenta község évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 2. A zentai községi Képviselő-testület üzletviteli épületében a helyiségek és a zentai községi Képviselő testület üzletviteli épülete előtti parkban levő pavilon használatba adásának feltételeiről és módjáról és a községi közigazgatási hivatal általi szolgáltatások végzéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 3. Az állami tulajdonban és a zenta község köztulajdonában álló üzlethelyiségek és garázsok bérbeadása feltételeiről és eljárásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 4. A Zenta községbeli gyermekes családok részére nyújtott pénzügyi segélyről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 5. Zenta község évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 6. A zentai Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat évi kommunális szolgáltatási díjjegyzékéről szóló határozat jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 7. A zentai Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat 2015.évi üzletviteli programjának jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 8. A zentai Elgas Közvállalat megalapításáról szóló rendelet kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 9. A zentai Elgas Közvállalat ávi üzletviteli programjának jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 10. Zenta község községi ügyészségéről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 11. A Zenta település általános szabályozási terve kidolgozásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 12. A zentai Te-To Cukorgyár Rt.-nek a hőenergia előállítási ára január 1-jétől való módosításáról szóló határozata jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása,

15 13. A hőenergia tarifa szerinti vásárlókra vonatkozó ára január 1-jétől való módosításáról szóló határozat jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 14. A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottsága elnökének a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 15. A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottsága elnökének a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 16. A zentai Közgazdasági-Kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 17. A zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 18. A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 19. A zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 20. A zentai Egészségház Igazgatóbizottsága tagjának a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 21. A zentai Egészségház Igazgatóbizottsága tagjának a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Bera László, s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnökének helyettese

16 1 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Zenta község évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 15/2014. sz., a továbbiakban rendelet) az 1. szakasz az alábbiak szerint módosul: Zenta község évi költségvetésének teljes rendelkezésre álló összegét ,00 dinár összegben állapítjuk meg. 2. szakasz A rendelet 2. szakasza az alábbiak szerint módosul: A évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: 1. A évi költségvetés folyó jövedelme és bevételei ,00 dinár összegben 2. Áthozott fel nem használt különleges rendeltetésű eszközök ,00 dinár összegben 3. A használók más forrásokból származó bevételei ,00 dinár összegben 3. szakasz A 3. szakasz táblázatos része az alábbiak szerint módosul: Csoport Közgazdasági osztályozás Bevételek A évi terv I ADÓK 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK Keresetadók Keresetadók Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó-átalány Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó-önadóz Vagyonból eredő bevételek utáni adó Ingatlan utáni jövedelemből eredő adók Ingóságok bérbeadása utáni jövedelemből eredő adók Mezőgazdaságból és erdészetből származó jövedelem utáni adó Földadó Ingatlanjövedelem utáni adó az adóigazg. végzése szerint Személybiztosítási bevételek utáni adó Személybiztosítási bevételek utáni adó Helyi járulékok Önkéntes hozzájárulások a fogl. ker. után nyugd. alapján Порез на друге приходе Egyéb bevételek utáni adó A sportolók bevétele utáni adó oldal

17 1 712 KERESETALAPI ADÓ Keresetalapi adó Keresetalapi adó a költségvetésből finanszírozott fogl Keresetalapi adó egyéb foglalkoztatottak után VAGYONADÓ Vagyonadó Az üzleti könyveket nem vezető kötelezettek vagyonadója Az üzleti könyveket vezető kötelezettek vagyonadója Öröködödési és ajándékozási adó Öröködödési és ajándékozási adó az adóigazg. végz. szerint Tőkeátutalás utáni adó Az ingatlan abszolút jogai átruházása utáni adó A használt gépjárművek abszolút jogai átruházása utáni adó JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK Zenei program rendezése utáni kommunális illeték Hangszerek tartásáért és zenei programok rendezése utáni kommunális illeték Reklámpanók használata utáni kommunális illeték Reklámpanók használata utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni adók, illetékek és térítmények Kommunális illeték mot., közúti és csatlakozó járművek tartására Éves térítmény a motoros járművekre Általános érdekű javak használata utáni térítmények A vizek használata utáni térítmény Környezetszennyezési térítmény CO2, HO2 porszerű anyagok emissziója és az elhelyezett hulladék utáni térítmény Átengedett térítmények és tartózkodási illeték Tartózkodási illeték Külön térítmény környezetvédelemre és -fejlesztésre Külön térítmény környezetvédelemre és -fejlesztésre Koncessziós térítmény a kommunális tev. ell. és bevételek egyéb koncessziós ügyletekből Községi kommunális illeték Játékautomaták tartása utáni kommunális illeték A községi utak és utcák használata utáni térítmény Térítmény vízv., kan., tele. és elektromos vezetékek elhelyez EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni illeték A cégtáblának az üzlethely. való kihelyezése utáni komm. illeték ÖSSZESEN I II ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 732 ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL Текуће донације од међународних орг. у кор.општ Тек.донац.од међунар.орг.у корист нив. општ oldal

18 1III 733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a község javára Folyó célátutalások a Köztársaságtól Folyó célátutalások a VAT-tól a község javára Nem célátutalások a VAT-tól a község javára Egyéb hatalmi szintek tőkeátutalásai a községi szint javára A VAT tőkeátutalásai a község javára A VAT tőkeátutalásai a község javára-az FKU határozata alapján ÖSSZESEN II EGYÉB BEVÉTELEK 741 VAGYONI BEVÉTELEK A községi költségvetési eszközök utáni kamatok Közs. költségvetési bevételek a költségv. eszk. utáni kamatokból Az ásványi eredetű nyersanyag használata utáni térítmény A VAT területén térítmény az ásványi nyersanyag után Erdők és mezőgazdasági földterület használata utáni térítmény Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület, illetve mezőgazdasági létesítmények bérbeadásával megv. eszközök Terület- és telekhasználat utáni térítmény Kommunális illeték a közterületen levő vagy az üzlethelyiség előtti területre üzleti célokra Az építési telek használata utáni térítmény Kommunális illeték a közterületnek építőanyaggal való lefogl JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából szárm. bev. a községi szint javára Piaci szerv.javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából által szárm. bev. a községi szint javára Állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából származó jövedelem, amelyeket a község vagy annak közvetett költségvetési eszközhasználói használnak Községi tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából származó jövedelem, amelyeket a község vagy annak közvetett költségvetési eszközhasználói használnak Illetékek a községi szint javára Községi közigazgatási illetékek Építési telek rendezése utáni térítmény Községi szervek bevételei javak és szolgáltatások mellékes eladásából A bevételek, amelyeket tevékenységével a község szervei és szervezetei valósítanak meg PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Bevételek pénzbírságokból amelyeket szabálysértési eljárásban kézbesítettek, szabálysértésért, amelyet a képviselő-testület aktusa irányoz elő és elkobzott vagyoni haszon ebben az eljárásban Egyéb pénzbírságok, kötbérek a vagyoni haszonból Köztársasági szinten Az adósság 5%-a szerinti bevételek az LPA kényszermegfizettetéséből oldal

19 1744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől a község javára VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára Egyéb bevételek a községi szint javára KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK Költségrefundációs memorandumtételek Költségrefundációs memorandumtételek INGATLAN ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Ingatlan eladásából származó bevételek a községi szint javára INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Ingóságok eladásából származó bevételek a községi szint javára ÖSSZESEN III: A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI Áthozott fel nem használt különleges rendeltetésű eszközök A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ÖSSZES ESZKÖZE : A HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELFORRÁSAI ÖSSZESEN oldal

20 1 4. szakasz A rendelet 4. szakasza az alábbiak szerint módosul: A költségv. Közgazd. Költségvetési Összesen LEÍRÁS használók osztályozás terv eszközök tervei A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI A foglalkoztatottak keresete, pótl. és 411 térít A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglakoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma Képviselői pótlék SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag KAMATTÖRLESZTÉS Hazai kamatok törlesztése SZUBVENCIÓK Szubvenciók nem pénz. vállalatoknak ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Egyéb dotációk és átutalások Egyéb folyó dotációk a törvény szerint SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS 47 VÉDELEM A szoc.bizt.eredő jogoka, amelyeket 471 közvetlenül a szolgáltatónak fizetnek Szociális védelmi térítések a 472 költségvetésből EGYÉB KIADÁSOK Kormányon kívüli szervezetek dotálása Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések alapján oldal

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. MÁJUS 19. Z E N T A 50. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, kapcsolatban

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. MÁJUS 27. Z E N T A 132. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. 23/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. december 14-én 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. március 30-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2005/06. év Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság Mihajlo Pupin sugárút 16., 21000

Részletesebben

001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet

001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben