J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében. A jelenlevők megállapításakor, az ülés elején 29 képviselőből 26 képviselő volt jelen. Nagy Szilárd, Jablonszki Ilona, Fajka Valéria nincsenek jelen. A képviselők mellett az ülésen részt vett Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere, Borbély Ferenc, Zenta község alpolgármestere, Sarnyai Rózsa Edit, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese, Pásztor Mária, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, Szél Antal, az informatikai alosztályról, Mészáros Károly, a község polgármesterének a tanácsadója, Kormányos Katona Gyöngyi, Zenta község Községi Tanácsának a kultúrával, oktatással és tájékoztatással megbízott tagja, Varga Viktor Zenta község Községi Tanácsának a gazdaságfejlesztéssel, mezőgazdasággal és környezetvédelemmel megbízott tagja, Nagy Zoltán Zenta község Községi Tanácsának a kommunális tevékenységgel, a helyi közösségek fejlesztésével és nagy értékű kommunális beruházásokkal megbízott tagja, Radonjić Dragana, Zenta község Községi Tanácsának az egészségüggyel és szociális politikával megbízott tagja, Kosiczky András, Zenta község Községi Tanácsának a turizmussal, sporttal és ifjúsággal megbízott tagja, Tuza Valéria, az építésügyi osztály vezetője, Suhajda Izabella, az építésügyi osztály környezetvédelmi alosztályának a vezetője, Kopasz Mészáros Lívia a gazdasági és pénzügyi osztály költségvetési és pénzügyi alosztályának a vezetője, Földi Márta, a gazdasági és pénzügyi osztály vezetője, Kanyó Marianna, a gazdasági és pénzügyi osztály helyi adóigazgatási alosztályának a vezetője, Tóth Mária Terézia, a gazdasági és pénzügyi osztály gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési alosztályának vezetője, Répás Erika, az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztályának vezetője, Bodó József a Zentai KLKV igazgatója, a médiumok képviselői és Márki Andrea, jegyzőkönyvvezető. Az ülést Širková Anikó, a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya hívta össze és vezette. A határozatképesség megállapítását követően a Községi Képviselő-testület elnök asszonya javasolta a jegyzőkönyv-hitelesítőket Huszár Zsoltot és Kriska Nándort. Ezt a javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta és megválasztotta a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Ezt követően áttértek a Zentai Községi Képviselő testület 30. rendes ülésének megvitatására. A Zentai Községi Képviselő-testület 30. ülésének a jegyzőkönyvét megjegyzés nélkül, egyhangúlag elfogadták. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya előterjeszti: Javasolom, hogy sürgős eljárásban a napirendet egészítsük ki az alábbi napirendi pontokkal: A rendeletjavaslat megvitatása Zenta községnek a nagybecskereki BÁNÁT Regionális Társadalmi-gazdasági Fejlesztési Központ Kft-ből való kilépéséről és a Rendeletjavaslat alapító-tagi minőségben a szabadkai PANONREG Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft-hez való csatlakozásról. Kérem Varga Viktort, hogy indokolja meg a sürgősséget.

2 Varga Viktor előadja az indoklást. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a bővítést. Zenta Község Képviselő-testületének elnök asszonya előterjeszti: Mivel a 7., 8. és 9., 12. és 13., 14. és 15., 16. és 17., 18. és 19., illetve 20. és 21. napirendi pontok tematikailag kapcsolódnak, javaslom, hogy folytassunk ezek szerint közös vitát, és külön szavazzunk róluk. Zenta Községi Képviselő-testülete elnök asszonyának a felsorolt javaslatát a képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta. A KKT áttér a napirend megállapítására. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya javasolja az alábbi N A P I R E N D E T 1. A január-szeptemberi időszakra vonatkozóan Zenta község költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 2. Zenta község évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 3. A zentai községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó évi éves program módosítása és kiegészítése 4. Zenta község mezőgazdaság-fejlesztése szubvencionálásának évi akcióterve módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 5. Zenta község évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a felhasználásáról szóló program módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 6. Az üzletviteli könyveket nem vezető adókötelezettek Zenta község területén található ingatlanjára vonatkozó vagyonadó megállapítására szolgáló adóbevallás benyújtásának kötelezettségéről szóló rendeletjavaslat megvitatása 7. A kommunális tevékenységekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 8. A temetők rendezéséről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 9. A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat évi kommunális szolgáltatási díjjegyzékének kiegészítéséről szóló határozat jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 10. A községi rendkívüli helyzetek törzskarának a megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 11. Az Egészségügyi Középiskolának használatba adott ingatlanok visszaszolgáltatásával kapcsolatos információról szóló végzésjavaslat megvitatása 12. A Zentai Történelmi Levéltár igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 13. A Zentai Történelmi Levéltár megbízott igazgatójának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása

3 14. A zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 15. A zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 16. A zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 17. A zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 18. A zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsági tagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 19. A zentai Snežana-Hófehérke óvoda igazgatóbizottsági tagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 20. A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 21. A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 22. A Zenta község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a zentai egészségházban foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 23. Zenta községnek a nagybecskereki BÁNÁT Regionális Társadalmi-gazdasági Fejlesztési Központ Kft-ből való kilépéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 24. Alapító-tagi minőségben a szabadkai PANONREG Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft-hez való csatlakozásról szóló rendeletjavaslat megvitatása. A Zentai Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendet. 1. pont Szám: /2014-I A január-szeptemberi időszakra vonatkozóan Zenta község költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása A bevezető előterjesztést e napirendi pont kapcsán Földi Márta nyújtja be. Vita folyik, amelyben részt vesz Bradić Miladin, Predrag Popović, Földi Márta, Ceglédi Rudolf. Zenta Községi Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi v é g z é s t a január-szeptemberi időszakra vonatkozóan Zenta község költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 2. pont Szám: 400-4/2014-I Zenta község évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása A bevezető előterjesztést e napirendi pont kapcsán Földi Márta nyújtja be.

4 A bevezető szavakat követően vita folyik, amelyben részt vesz Tolmácsi Géza, Popović Predrag, Rácz Szabó László, Rác Szabó Márta, Barsi Márta, Varga Pertić Márta, Kormányos Katona Gyöngyi, Zsíros-Jankelić Anikó, Ceglédi Rudolf. Zenta Község Képviselő-testülete 25 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi Ivana Ćirković képviselő elhagyja az ülést. r e n d e l e t e t Zenta község évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 3. pont Szám: /2014-I A zentai községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó évi éves program módosítása és kiegészítése Bevezető előterjesztést Mészáros Károly nyújt be. Zenta Község Képviselő-testülete vita nélkül meghozta az alábbi módosítást és kiegészítést a zentai községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó évi éves programban. A módosítás és kiegészítés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 4. pont Szám: /2014-I Zenta község mezőgazdaság-fejlesztése szubvencionálásának évi akcióterve módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Mészáros Károly nyújt be. Zenta Község Képviselő-testülete vita nélkül, egyhangúlag meghozta az alábbi r e n d e l e t e t Zenta község mezőgazdaság-fejlesztése szubvencionálásának évi akcióterve módosításáról és kiegészítéséről. 5. pont Szám: 415-7/2014-I Zenta község évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a felhasználásáról szóló program módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása A bevezető előterjesztést Nagy Zoltán nyújtja be. Vita nyílik, amelyben részt vesz Rácz Szabó László, Rác Szabó Márta, Nagy Zoltán.

5 A vita ideje alatt az ülést elhagyja Perpauer Attila, Döme Anikó és Bradić Miladin, és visszatér Ćirković Ivana. Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozza az alábbi r e n d e l e t e t Zenta község évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a felhasználásáról szóló program módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 6. pont Szám: 43-2/2014-I Az üzletviteli könyveket nem vezető adókötelezettek Zenta község területén található ingatlanjára vonatkozó vagyonadó megállapítására szolgáló adóbevallás benyújtásának kötelezettségéről szóló rendeletjavaslat megvitatása A bevezető előterjesztést Kanyó Marianna nyújtja be Az ülésre visszatér Perpauer Attila, Döme Anikó és Bradić Miladin, és az ülést elhagyja Kálmán Zsuzsanna és Vatai Zsuzsanna. Vita nyílik, amelyben részt vesz Popović Predrag, Bradić Miladin, Varga Pertić Márta, Rácz Szabó László, Tolmácsi Géza, Rác Szabó Márta, Ceglédi Rudolf, Sóti Ferenc, Zsíros-Jankelić Anikó. Bradić Miladin elmondja: Javaslom hogy a 2. szakasz első bekezdését módosítsák és a következőképpen hangozzék: A vagyonadó kötelezettek, akik nem vezetnek üzletviteli könyveket (természetes személyek), akik esetében az adókötelezettség az ingatlanra, amely Zenta község területén van, az előző év től éig keletkezett, kötelesek minden adóév március 31-éig benyújtani az adóbevallásukat erre a vagyonra. Zenta Község Képviselő-testületének elnök asszonya 12 órakor 15 perces szünetet rendel el. Az ülés 12:30 órakor folytatódik. Zenta Község Képviselő-testületének elnök asszonya elmondja: Bradić Miladin eláll a javaslatától a 2. szakasz 1. bekezdésének módosítását illetően, mert időközben az osztály kidolgozta a 2. szakasz 1. bekezdésének módosítását, amely a következőképpen hangzik: А vagyonadó kötelezettek, akik nem vezetnek üzletviteli könyveket (természetes személyek), akiknek az ingatlanra, amely Zenta község területén található az adókötelezettség az előző év december 31-éig keletkezett, kötelesek minden adóév március 31-éig benyújtani az adóbevallásukat a vagyonra, amelyre nem nyújtották be az adóbevallást. Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta az említett módosítást. Zenta Község Képviselő-testülete szótöbbséggel, 23 igen és 1 nem szavazattal meghozza az alábbi

6 r e n d e l e t e t Az üzletviteli könyveket nem vezető adókötelezettek Zenta község területén található ingatlanjára vonatkozó vagyonadó megállapítására szolgáló adóbevallás benyújtásának kötelezettségéről. A rendelet szövege alkotó része e jegyzőkönyvnek. A KKT áttér a 7., 8. és 9. napirendi pontok közös megvitatására. Bevezető előterjesztést Nagy Zoltán nyújt be. Vita folyik, amelyben részt vesz Tolmácsi Géza. Időközben az ülésre visszatért Kálmán Zsuzsanna. A jelenlevő képviselők száma pont Szám: /2014-I A kommunális tevékenységekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozza az alábbi r e n d e l e t e t A kommunális tevékenységekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 8. pont Szám: /2014-I A temetők rendezéséről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozza az alábbi r e n d e l e t e t A temetők rendezéséről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 9. pont Szám: /2014-I A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat évi kommunális szolgáltatási díjjegyzékének kiegészítéséről szóló határozat jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete szótöbbséggel, 24 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi v é g z é s t a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat évi kommunális szolgáltatási díjjegyzékének kiegészítéséről szóló határozat jóváhagyásáról. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

7 10. pont Szám: /2014-I A községi rendkívüli helyzetek törzskarának a megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása A bevezető előterjesztést Ceglédi Rudolf nyújtja be. Vita nyílik, amelyben részt vesz Bradić Miladin és Rácz Szabó László. Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta a következő: r e n d e l e t e t A községi rendkívüli helyzetek törzskarának a megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 11. pont Szám: /2014-I Az Egészségügyi Középiskolának használatba adott ingatlanok visszaszolgáltatásával kapcsolatos információról szóló végzésjavaslat megvitatása A bevezető előterjesztést Ceglédi Rudolf nyújtja be. Vita nyílik, amelyben részt vesz Popović Predrag, Varga Pertić Márta, Rácz Szabó László, Ceglédi Rudolf, Tolmácsi Géza, Zsíros-Jankelić Anikó, Kálmán Zsuzsanna, Lőrinc Csongor. Az ülésre visszatér Vatai Zsuzsanna. A jelenlevő képviselők száma 26. Zenta Község Képviselő-testülete szótöbbséggel, 25 igen és 1 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi v é g z é s t az Egészségügyi Középiskolának használatba adott ingatlanok visszaszolgáltatásával kapcsolatos információról. Az információ szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. A KKT áttér a 12. és 13. napirendi pontok közös megvitatására. Bevezető előterjesztést Ceglédi Rudolf nyújt be. Vita folyik, amelyben részt vesz Popović Predrag és Bradić Miladin. 12. pont Szám: 02-1/2014-I A Zentai Történelmi Levéltár igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a Zentai Történelmi Levéltár igazgatójának felmentéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

8 13. pont Szám: 02-2/2014-I A Zentai Történelmi Levéltár megbízott igazgatójának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a Zentai Történelmi Levéltár megbízott igazgatójának kinevezéséről. A határozat szövege alkotó része a jelen jegyzőkönyvnek. A KKT áttér a napirend 14. és 15. pontjainak közös megvitatására. Bevezető előterjesztés nélkül áttérnek a vitára, amelyben rész vesz Bradić Miladin. 14. pont Szám: /2014-I A zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának felmentéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 15. pont Szám: /2014-I A zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának kinevezéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. A KKT áttér a napirend 16. és 17. pontjainak közösmegvitatására. Bevezető előterjesztés és vita nélkül áttérnek a szavazásra. 16. pont Szám: /2014-I A zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának felmentéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

9 17. pont Szám: /2014-I A zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának kinevezéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. A KKT áttér a napirend 18. és 19. pontjainak közös megvitatására. Bevezető előterjesztés nélkül áttérnek a vitára, amelyben részt vesz Popović Predrag. 18. pont Szám: /2014-I A zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsági tagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsági tagjának felmentéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 19. pont Szám: /2014-I A zentai Snežana-Hófehérke óvoda igazgatóbizottsági tagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a zentai Snežana-Hófehérke óvoda igazgatóbizottsági tagjának kinevezéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. A KKT áttér a napirend 20. és 21. pontjainak közös megvitatására. Bevezető előterjesztés és vita nélkül áttérnek a szavazásra. 20. pont Szám: /2014-I A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak felmentéséről. A határozat e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

10 21. pont Szám: /2014-I A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak kinevezéséről. A határozat e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 22. pont Szám: 5-3/2014-I A Zenta község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a zentai egészségházban foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztés és vita nélkül a képviselő-testület áttér a szavazásra. Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t a Zenta község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a zentai egészségházban foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 23. pont Szám: 5-3/2014-I Zenta községnek a nagybecskereki BÁNÁT Regionális Társadalmi-gazdasági Fejlesztési Központ Kft-ből való kilépéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Varga Viktor nyújt be. Vita folyik, amelyben részt vesz Rácz Szabó László, Popović Predrag és Varga Viktor. Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi r e n d e l e t e t Zenta községnek a nagybecskereki BÁNÁT Regionális Társadalmi-gazdasági Fejlesztési Központ Kft-ből való kilépéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

11 24. pont Szám: /2014-I Alapító-tagi minőségben a szabadkai PANONREG Regionális Fejlesztési Ügynökség Kfthez való csatlakozásról szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztés és vita nélkül a képviselő-testület áttér a szavazásra. Zenta Község Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi r e n d e l e t e t alapító-tagi minőségben a szabadkai PANONREG Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft-hez való csatlakozásról. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK RÁCZ SZABÓ LÁSZLÓ 1. Miért nincs kivetítő? 2. Hozzájuthatok-e ahhoz a peranyaghoz, amely alapján a zentai önkormányzat úgy fogalmaztak, hogy a fűtés ár fel nem emelése miatt kénytelen most 12 millió dinárt ugye kompenzálni, kifizetni a Cukorgyár részére. Ezt a peranyagot szeretném én megkapni, és szívesen átnézném, hiszen én részese voltam annak az időnek, amikor állítólag keletkezett ez a probléma és ezt szeretném átnézni, de úgy, hogy én nyugodtan, otthon átböngészhessem. 3. Azt szeretném megkérdezni az illetékesektől, hogy a Nemanjina utcát, azt tudjuk, hogy hol van, a Nemanjina utcára az a jellemző, hogy teljesen nyílt, egy hosszú párhuzamosan halad a fő utcával, ami a kórház felé visz ki. És mindkét utca olyan, hogy az iskolások útvonalát metszi. A homokon is van fekvő rendőr meg a főutcán is, közvetlenül az iskola környékén, de ezen az úgynevezett Nemanjina utcán nincs. Gondolkodnak-e, hogy oda tesznek fekvőrendőrt? A másik megoldás pedig az, hogy ezeket a STOP táblákat befordítanánk és a Nemanjina utca lenne az, ahol az autós kénytelen lenne a STOP tábla miatt megállni? Ez is egy forgalomlassítást jelentene. Ha megengedik, javaslatot is tennék, hogy valami ilyen megoldásban is gondolkodjunk. 4. Az oktatás terén a fejlesztési stratégia kidolgozására létrehozott bizottsággal kapcsolatban azt mondták, hogy a 31-es irodában hozzájuthatok a bizottság által elkészített anyaghoz. Azt írták nekem, hogy másfél évvel ezelőtt kész volt már ez az anyag. Miért nem került ez az anyag a képviselő-testület elé? A Magyar Nemzeti Tanács meghozta az oktatási stratégiáját, nagy valószínűséggel, ez az anyag ahhoz kellett volna, hogy elkészüljön. Volt-e ez az anyag a Tanács előtt? Ha volt, a Községi Tanács milyen véleményt adott erről? Elküldték-e ezt az anyagot a Nemzeti Tanács részére? Megkaptae ezt az anyagot Nemzeti Tanács? A Nemzeti Tanács szakszolgálata milyen véleményt mondott erről? 5. A zentaiak megkapták a vagyonadó kivetéseket. A kivetés késve érkezett a lakosokhoz. - Miért? - Nem kellene év elején kiadni a terheléseket? A végzések szerb nyelvűek. Bár hozzáadnak egy magyar nyelvű lapot is, az formájában sem hasonlít a szerb nyelvű anyaghoz.

12 A kiadott végzések így törvénytelenek. Csak az lenne törvényes, ha a magyar anyag is ki lenne töltve a hiteles adatokkal, az le lenne pecsételve és hitelesen alá lenne írva. Sokan emiatt nem is értik, hogy mit is akarnak tőlük. Emiatt kár érheti őket. - Ki vállalja ezért a felelősséget? - A károkat ki fogja kompenzálni? Belgrád? 6. A zentai lakosok egy része nemrégen bírósági végrehajtói végzést kapott, amelyben a kommunális tartozások megfizettetését kezdeményezi a KLKV és a hivatalos végrehajtó. Kérdezem a kommunális tevékenységgel megbízott községi tanácstagot, hogy Hány ember kapott végrehajtási végzést? Ezek közül, dinárban kifejezve mekkora a legnagyobb és a legkisebb tartozás értéke? Hány dinár a végrehajtás teljes megfizettetendő összege? Hány darab végzést adtak ki megfizettetésre? Dinárban kifejezve milyen értékű a lakosság össz tartozása a KLKV-val szemben azon a dátumon, amellyel bezárólag a bírósági megfizettetést is kezdeményezték? A végzéseket milyen nyelven juttatták el a zentai emberekhez? (szerb, magyar, mindkét nyelven) 7. Az MVSZ DOT irodája, amely a Fő utca 15-ben található beázott, mert hiába jelentették az önkormányzatnak, hogy lyukas a tető. Miután beázott az iroda, megrongálódott a plafon, a leszakadás előtti állapotba került, többször, legutóbb án az önkormányzathoz fordultak azzal a kéréssel, hogy javítsák ki a hibákat, mert a helyzet kritikus. A felmérést elvégezték, de a javításra nem került sor, miközben elkezdődött az épület külső vakolatának a felújítása amit természetesen nem ellenez senki, de fontos, vagy talán fontosabb is a plafon rendbetétele. Kérdezem a polgármestert, hogy mikor kerül javításra az MVSZ DOT elnöki irodájának plafon része. Ugyanakkor, kérdezem azt is, hogy miért köt szerződéseket az önkormányzat az MVSZ DOT megkérdezése nélkül az épület olyan részeire, amelyek az MVSZ DOT birtokában vannak. Az MVSZ DOT-nak 50 éves érvényes szerződése van. 8. A zentai híd alatt a zentai oldalon mindig is voltak ún. graffitik. Valójában, nekem sohasem tetszett a témájuk, különösen azért, mert közel vannak a 44/45-ös áldozatok kegyhelyéhez. A régi festék már megkopott és abban reménykedtem, hogy valami új téma kerül a falra. Legújabban azt látom, hogy a régi graffitik lettek felújítva. Kérdezem a polgármestert, hogy hogyan kell ezeket a műveket értelmezni. Mi a mondanivalójuk? Mi van a két ember szájában? Kell-e engedély ezeknek a graffitiknek a felfestéséhez? Ha igen, akkor ki adta ki az engedélyt és milyen megfontolásból, milyen indokkal? Širková Anikó válaszol Rácz Szabó László 1. kérdésére: Mint láthatják, a képviselő-testület titkára tegnap lebetegedett és ez az ő feladata lenne. Hogy tisztában legyünk vele, az ügyrend

13 nem látja elő, ezt csak az utóbbi időben praktizáltuk, hogy legyen kivetítő a képviselő-testület ülésein. BRADIĆ MILADIN I. II. 1. Községünk kért-e eszközöket a Szerb Köztársaságtól valamilyen projektum megvalósítására a községben? 2. Községünk készített-e valamilyen projektumot, mellyel pályázhat, és eszközöket kérhet a Szerb Köztársaságtól e projektumok megvalósítására? 1. Zenta község tett-e lépéseket a Szabadka - Zenta - Nagykikinda vasútvonal újjáélesztésének kezdeményezése érdekében? 2. Az elkövetkező időszakban Zenta községet megelőzve megindít-e valaki valamilyen kezdeményezést a Szabadka - Zenta - Nagykikinda vasútvonal újjáélesztése érdekében? III. 1. Meg lettek-e alakítva a rendkívüli helyzetek törzskarai a helyi közösségekben? RAFFAI LÁSZLÓ: A Cukorgyárból kijövő gépjárművek, elsősorban azokra gondolok, amik répaszeleteket hoznak a gyárból, hatalmas tócsákat és folyadékot hagynak az úttesten. Van-e lehetőség a Cukorgyárral megbeszéléseket folytatni, hogy az úttest valamikor meg legyen tisztítva, mert balesetveszélyes? Az ülés 14:05 órakor véget ért. Jegyzőkönyvvezető: Márki Andrea Širková Anikó Zenta Község Képviselő-testületének elnök asszonya Körmöci Károly Zenta Község Képviselő-testületének titkára Jegyzőkönyv-hitelesítők: 1. Huszár Zsolt 2. Kriska Nándor

14 Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 3/2014-I Kelt: december 22-én Z e n t a Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 48. szakasza és a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008 és 30/2012 szám) 75. szakasza alapján DECEMBER 30 -ÁRA Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 32. ÜLÉSÉT Az ülést a Zentai Községi Képviselő-testület nagytermében tartjuk 9,00 órai kezdettel. Zenta Község Képviselő-testülete 31., november 18-án megtartott rendes ülése jegyzőkönyvének elfogadása után javaslom a következő NAPIRENDI JAVASLATOT: 1. Zenta község évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 2. A zentai községi Képviselő-testület üzletviteli épületében a helyiségek és a zentai községi Képviselő testület üzletviteli épülete előtti parkban levő pavilon használatba adásának feltételeiről és módjáról és a községi közigazgatási hivatal általi szolgáltatások végzéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 3. Az állami tulajdonban és a zenta község köztulajdonában álló üzlethelyiségek és garázsok bérbeadása feltételeiről és eljárásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 4. A Zenta községbeli gyermekes családok részére nyújtott pénzügyi segélyről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 5. Zenta község évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 6. A zentai Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat évi kommunális szolgáltatási díjjegyzékéről szóló határozat jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 7. A zentai Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat 2015.évi üzletviteli programjának jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 8. A zentai Elgas Közvállalat megalapításáról szóló rendelet kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 9. A zentai Elgas Közvállalat ávi üzletviteli programjának jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 10. Zenta község községi ügyészségéről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 11. A Zenta település általános szabályozási terve kidolgozásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 12. A zentai Te-To Cukorgyár Rt.-nek a hőenergia előállítási ára január 1-jétől való módosításáról szóló határozata jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása,

15 13. A hőenergia tarifa szerinti vásárlókra vonatkozó ára január 1-jétől való módosításáról szóló határozat jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 14. A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottsága elnökének a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 15. A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottsága elnökének a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 16. A zentai Közgazdasági-Kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 17. A zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 18. A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 19. A zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 20. A zentai Egészségház Igazgatóbizottsága tagjának a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 21. A zentai Egészségház Igazgatóbizottsága tagjának a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Bera László, s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnökének helyettese

16 1 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Zenta község évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 15/2014. sz., a továbbiakban rendelet) az 1. szakasz az alábbiak szerint módosul: Zenta község évi költségvetésének teljes rendelkezésre álló összegét ,00 dinár összegben állapítjuk meg. 2. szakasz A rendelet 2. szakasza az alábbiak szerint módosul: A évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: 1. A évi költségvetés folyó jövedelme és bevételei ,00 dinár összegben 2. Áthozott fel nem használt különleges rendeltetésű eszközök ,00 dinár összegben 3. A használók más forrásokból származó bevételei ,00 dinár összegben 3. szakasz A 3. szakasz táblázatos része az alábbiak szerint módosul: Csoport Közgazdasági osztályozás Bevételek A évi terv I ADÓK 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK Keresetadók Keresetadók Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó-átalány Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó-önadóz Vagyonból eredő bevételek utáni adó Ingatlan utáni jövedelemből eredő adók Ingóságok bérbeadása utáni jövedelemből eredő adók Mezőgazdaságból és erdészetből származó jövedelem utáni adó Földadó Ingatlanjövedelem utáni adó az adóigazg. végzése szerint Személybiztosítási bevételek utáni adó Személybiztosítási bevételek utáni adó Helyi járulékok Önkéntes hozzájárulások a fogl. ker. után nyugd. alapján Порез на друге приходе Egyéb bevételek utáni adó A sportolók bevétele utáni adó oldal

17 1 712 KERESETALAPI ADÓ Keresetalapi adó Keresetalapi adó a költségvetésből finanszírozott fogl Keresetalapi adó egyéb foglalkoztatottak után VAGYONADÓ Vagyonadó Az üzleti könyveket nem vezető kötelezettek vagyonadója Az üzleti könyveket vezető kötelezettek vagyonadója Öröködödési és ajándékozási adó Öröködödési és ajándékozási adó az adóigazg. végz. szerint Tőkeátutalás utáni adó Az ingatlan abszolút jogai átruházása utáni adó A használt gépjárművek abszolút jogai átruházása utáni adó JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK Zenei program rendezése utáni kommunális illeték Hangszerek tartásáért és zenei programok rendezése utáni kommunális illeték Reklámpanók használata utáni kommunális illeték Reklámpanók használata utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni adók, illetékek és térítmények Kommunális illeték mot., közúti és csatlakozó járművek tartására Éves térítmény a motoros járművekre Általános érdekű javak használata utáni térítmények A vizek használata utáni térítmény Környezetszennyezési térítmény CO2, HO2 porszerű anyagok emissziója és az elhelyezett hulladék utáni térítmény Átengedett térítmények és tartózkodási illeték Tartózkodási illeték Külön térítmény környezetvédelemre és -fejlesztésre Külön térítmény környezetvédelemre és -fejlesztésre Koncessziós térítmény a kommunális tev. ell. és bevételek egyéb koncessziós ügyletekből Községi kommunális illeték Játékautomaták tartása utáni kommunális illeték A községi utak és utcák használata utáni térítmény Térítmény vízv., kan., tele. és elektromos vezetékek elhelyez EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni illeték A cégtáblának az üzlethely. való kihelyezése utáni komm. illeték ÖSSZESEN I II ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 732 ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL Текуће донације од међународних орг. у кор.општ Тек.донац.од међунар.орг.у корист нив. општ oldal

18 1III 733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a község javára Folyó célátutalások a Köztársaságtól Folyó célátutalások a VAT-tól a község javára Nem célátutalások a VAT-tól a község javára Egyéb hatalmi szintek tőkeátutalásai a községi szint javára A VAT tőkeátutalásai a község javára A VAT tőkeátutalásai a község javára-az FKU határozata alapján ÖSSZESEN II EGYÉB BEVÉTELEK 741 VAGYONI BEVÉTELEK A községi költségvetési eszközök utáni kamatok Közs. költségvetési bevételek a költségv. eszk. utáni kamatokból Az ásványi eredetű nyersanyag használata utáni térítmény A VAT területén térítmény az ásványi nyersanyag után Erdők és mezőgazdasági földterület használata utáni térítmény Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület, illetve mezőgazdasági létesítmények bérbeadásával megv. eszközök Terület- és telekhasználat utáni térítmény Kommunális illeték a közterületen levő vagy az üzlethelyiség előtti területre üzleti célokra Az építési telek használata utáni térítmény Kommunális illeték a közterületnek építőanyaggal való lefogl JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából szárm. bev. a községi szint javára Piaci szerv.javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából által szárm. bev. a községi szint javára Állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából származó jövedelem, amelyeket a község vagy annak közvetett költségvetési eszközhasználói használnak Községi tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából származó jövedelem, amelyeket a község vagy annak közvetett költségvetési eszközhasználói használnak Illetékek a községi szint javára Községi közigazgatási illetékek Építési telek rendezése utáni térítmény Községi szervek bevételei javak és szolgáltatások mellékes eladásából A bevételek, amelyeket tevékenységével a község szervei és szervezetei valósítanak meg PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Bevételek pénzbírságokból amelyeket szabálysértési eljárásban kézbesítettek, szabálysértésért, amelyet a képviselő-testület aktusa irányoz elő és elkobzott vagyoni haszon ebben az eljárásban Egyéb pénzbírságok, kötbérek a vagyoni haszonból Köztársasági szinten Az adósság 5%-a szerinti bevételek az LPA kényszermegfizettetéséből oldal

19 1744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől a község javára VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára Egyéb bevételek a községi szint javára KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK Költségrefundációs memorandumtételek Költségrefundációs memorandumtételek INGATLAN ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Ingatlan eladásából származó bevételek a községi szint javára INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Ingóságok eladásából származó bevételek a községi szint javára ÖSSZESEN III: A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI Áthozott fel nem használt különleges rendeltetésű eszközök A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ÖSSZES ESZKÖZE : A HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELFORRÁSAI ÖSSZESEN oldal

20 1 4. szakasz A rendelet 4. szakasza az alábbiak szerint módosul: A költségv. Közgazd. Költségvetési Összesen LEÍRÁS használók osztályozás terv eszközök tervei A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI A foglalkoztatottak keresete, pótl. és 411 térít A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglakoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma Képviselői pótlék SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag KAMATTÖRLESZTÉS Hazai kamatok törlesztése SZUBVENCIÓK Szubvenciók nem pénz. vállalatoknak ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Egyéb dotációk és átutalások Egyéb folyó dotációk a törvény szerint SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS 47 VÉDELEM A szoc.bizt.eredő jogoka, amelyeket 471 közvetlenül a szolgáltatónak fizetnek Szociális védelmi térítések a 472 költségvetésből EGYÉB KIADÁSOK Kormányon kívüli szervezetek dotálása Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések alapján oldal

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2014. október 3-án 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének nagytermében megtartott 30. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

2014. MÁJUS 19-ÉRE Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 25. ÜLÉSÉT

2014. MÁJUS 19-ÉRE Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 25. ÜLÉSÉT Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 25/214-I Kelt: 214. május 8-án Z e n t a Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/211.

Részletesebben

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 43. üléséről, amelynek megtartására 2015. október 30-án került sor a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében. A jelenlevők számának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 38. üléséről, amelynek megtartására 2015. június 16-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 2015. NOVEMBER 27. Z E N T A 162. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 4. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2014. december 30-án 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselőtestület épületének nagytermében megtartott 32. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a Zentai Községi Képviselő-testület 19. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 31-én került sor 9.00 órától 15.10 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

Az ülésen Balo Tatjana, a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya elnökölt.

Az ülésen Balo Tatjana, a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya elnökölt. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2016. december 29-én 09,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében megtartott 14. üléséről. Az ülésen Balo

Részletesebben

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza, valamint

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM 2016. SZEPTEMBER 29. Z E N T A 131. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM 2016. DECEMBER 29. Z E N T A 204. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2015. DECEMBER 30. Z E N T A 178. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2009. DECEMBER 31. Z E N T A 154. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. DECEMBER 29. Z E N T A 147. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2015. július 21-én 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében megtartott 39. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Zentai Községi Képviselő-testület 13. üléséről, amelynek megtartására 2013. május 30- án került sor, 12.00 órától 19.35 óráig a Zentai Községi Képviselő-testület nagytermében. A

Részletesebben

Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2. ÜLÉSÉT JÚNIUS 22-ÉRE

Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2. ÜLÉSÉT JÚNIUS 22-ÉRE Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 2/2016-I Kelt: 2016. június 16-án Z e n t a Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2015. november 27-én 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében megtartott 44. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK re OLDAL DÁTUM KÉPVISELŐ-TESTÜLET AKTUSAI RENDELETEK 17 184 SZABÁLYZAT A ZENTA KÖZSÉG EGYETEMI HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJALAPJA ESZKÖZEINEK A FELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 415

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. JÚNIUS 15. Z E N T A 150. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 48. és 49. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2010. OKTÓBER 18. Z E N T A 193. A közúti szállításról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 46/95., 66/2001., 61/2005. 91/2005. és 62/2006. szám) 7. szakasza és 36. szakaszának 1.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

Az ülésen Balo Tatjana, a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya elnökölt.

Az ülésen Balo Tatjana, a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya elnökölt. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2016. november 17-én 09,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében megtartott 11. üléséről. Az ülésen Balo

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 29. Z E N T A 54. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakaszának 1. pontja és Zenta község statútumának (Zenta Község

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Költségvetési és pénzügyi osztály Kelt: 2010. 10. 15-én Z e n t a A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző.

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző. Jegyzőkönyv Készült: 2009.június 18-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2014. december 17. A kezdés időpontja:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának június 21. napján megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának június 21. napján megtartott nyilvános üléséről. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Bizottságának 2016. június 21. napján megtartott nyilvános üléséről. Helye: Mályi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal- Tárgyaló Mályi,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben