3. szám 34. oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. szám 34. oldal 2015.04.28"

Átírás

1 3. szám 34. oldal Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község Biztonsági Tanácsának megalakulásáról szóló Határozat ( Csóka község 3/07-es számú Hivatalos Lapja ) és Csóka község Biztonsági Tanácsának megalakításáról szóló Határozat módosításáról szóló Határozat ( Csóka község 2/13-as számú Hivatalos Lapja ) és Csóka község Biztonsági Tanácsa Munkarendjének 7. szakasza alapján, Csóka község Biztonsági Tanácsa án tartott ülésén meghozza CSÓKA KÖZSÉGBEN 2015-BEN A KÖZLEKEDÉSI BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ALAPJÁN, AZ UTAKON ELKÖVETETT SZABÁLYSÉRTÉSÉRT MEGFIZETTETETT ÉS ÁTUTALT PÉNZBIRSÁGOK KÖLTÉSÉRE VONATKOZÓ P R O G R A M O T 1. szakasz Ezzel a Programmal meghatározzuk Csóka község területén 2015-ben a közlekedési biztonságról szóló törvény alapján az utakon elkövetett szabálysértésért megfizettetett és átutalt pénzbírságok költését. 2. szakasz E Program 1. szakaszában említett eszközöket az alábbiak szerint osztjuk el: - 50%- át a közlekedési infrastruktúra javítására, - 50%- át pedig az alábbiak szerint osztjuk el: - 90%-át a közlekedési rendőrség és a közlekedési biztonságra illetékes más szervek felszerelésére, 10%-át oktatási célokra. 3. szakasz Az eszközök elosztásában elsőbbséget határozunk meg a közlekedési rendőrség felszerelésére vonatkozó eszközök keretében 2015-ben, éspedig: - a közlekedési rendőrök részére terepjáró beszerzése. 4. szakasz E Program a Községi Tanács által adott jóváhagyás napján lép hatályba és közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdasági AT CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE - Csóka község Biztonsági Tanácsa Szám: /2015- VI-10 Keltezés: Csóka község Biztonsági Tanácsának elnöke Balázs Ferenc s.k.

2 3. szám 36. oldal alapján Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 124. szakasza Csóka község Községi Tanácsa án tartott 32. ülésén H A T Á R O Z A T O T hozott A 2015-ÖS ÉVBEN, A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK LECSAPOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ CSATORNA HÁLÓZAT RENDEZÉSÉHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSRÓL 1. szakasz Csóka község ezzel a Határozattal csatlakozik a 2015-ös évben a mezőgazdasági földterületek lecsapolására szolgáló csatornahálózat rendezéséhez. 2. szakasz Csóka község a 2015-ös évben, a mezőgazdasági földterületek lecsapolására szolgáló csatornahálózat rendezését a mezőgazdasági földterületek lecsapolására szolgáló csatornahálózat rendezésének 2015-ös évi Tanulmányi munkája alapján fogja végezni. 3. szakasz A mezőgazdasági földterületek lecsapolására szolgáló csatornahálózat rendezési munkálatainak megvalósítása érdekében Csóka község ,00 dinár összeget biztosított saját eszközökből, a bérbe adott földterületek bérlete által. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT Csóka község Községi Tanácsának elnöke K Ö Z S É G Balázs Ferenc s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA Szám: VI 016-2/ /3 Kelt:

3 3. szám 38. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 20. szakasza 1. bekezdésének 34. pontja valamint Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 17. szakaszának 35. pontja és a Csókai Krónika tájékoztató Közlöny kiadásáról szóló Határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat ( Csóka község 2/13-as számú Hivatalos Lapja ) 3. szakasza alapján Csóka község Községi Tanácsa án tartott ülésén V É G Z É S T hozott A I K R Ó N I K A TÁJÉKOZTATÓ KÖZLÖNY SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. Ezzel a Végzéssel KINEVEZZÜK a Csókai Krónika tájékoztató közlöny Szerkesztő bizottságának tagjait, az alábbi összetételben: 1. Kormányos Lászlót Csókáról fő és felelős szerkesztő 2. Kertész Izabellát Tiszaszentmiklósról tag 3. Horváth Noémit Csókáról - tag 4. Garić Svetlanát Csókáról - tag 5. Jovanov Zoránt Csókáról - tag 6. Balázs Ferencet Csókáról tag. kezdve. II. A Szerkesztő bizottság fent említett tagjainak megbízatása két évig tart, e Végzés közzétételének napjától III. Ezt a Végzést közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában, de tól alkalmazzuk. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE CSÓKA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA Szám: 016-2/2015-VI -32/4 Kelt: Csóka község Községi Tanácsának elnöke Balázs Ferenc s.k.

4 3. szám 40. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 44. szakasza Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg) 115. szakasza és 2015-ben, A menekültek lakás igényeinek rendezésére szolgáló eszközök használatára vonatkozó program és a menekültek beilleszkedésére vonatkozó egyéb program végrehajtásában való együttműködésről szóló 90-66/2015-II-es számú és i keltezésű Szerződés 5. szakasza alapján, Csóka község elnöke án V É G Z É S T hoz CSÓKA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLŐ MENEKÜLT CSALÁDOK RÉSZÉRE ÉPÍTŐANYAG SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL I. MEGALAKÍTJUK Csóka község területén élő menekült családok részére építőanyag segély odaítélésének és használatának megválasztását végző Bizottságot, a következő összetételben: 1. Šalbot Pakaški Dragana, okl.jogász, a csókai KKT titkára a Bizottság elnöke, 2. Ardala Tamara, okl.jogász, Csóka község Szociális Munkaügyi Központja a Bizottság elnökhelyettese, 3. Slezák Klára, okl.épitőmérnök, Csóka község Közigazgatása tag, 4. Ónódi Katalin, okl.épitőmérnök, Csóka község Közigazgatása tag, 5. Rózsa Borbély Nóra, okl.pszichológus, Csóka község Szociális Munkaügyi Központja tag, 6. Tomašev Rózsika, Csóka község Közigazgatása, menekültügyi megbizott tag, 7. Garić Svetlana, a Községi Tanács szociális kérdésekkel és egészségüggyel megbizott tagja tag. A Bizottság feladata: Szabályzatot fogad el, mellyel az építőanyag segély odaítélésének és használatának megválasztására vonatkozó szempontokat és feltételeket határozzák meg. Pályázatot ír ki a segély odaítélésére vonatkozó kérvény benyújtására. Megvitatja a benyújtott kérelmeket és a terepen megállapítja a tényleges helyzetet. Megállapítja és közzéteszi a javasolt prioritási listát. Megállapítja a panaszok határidejét. A panaszokkal kapcsolatos döntésre előkészíti az anyagot. Határozatot hoz a végleges prioritási listáról. Közzéteszi a használók végleges listáját. A közbeszerzés megindításához kérelmet nyújt be Csóka község illetékes szervének. Előkészít a jegyzőkönyvet, a szerződéseket, a jelentéseket és a használók listáját az elköltött eszközök igazolására. Ellenőrzi az odaítélt építőanyag beépítését. A Szabályzattal összhangban, valamint A migráció kezelését végző Tanács határozata alapján egyéb tevékenységeket is végez. II. A Bizottság munkájában, szükség szerint a SZK menekültekkel és migrációval foglalkozó Biztosi Hivatalának képviselője is részt vehet. III. A Bizottság elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak munkájukért illetve a terepmunkáért térítményt határozunk meg, ülésenként 500,00 dinár összegben, a Bizottság megalakításának napjától IV. A fent leirt tevékenységek elvégzésének határideje, melyek a Bizottság feladatait képezik ig, míg a jelentést és az építőanyag beépítéséről szóló bizonyítékokat a SZK menekültekkel és migrációval foglalkozó biztosi hivatalának ig kell megküldeni. V. E Végzés meghozatala napján lép hatályba és közzéteszik Csóka község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AT Csóka község elnöke K Ö Z S É G Balázs Ferenc s.k. CSÓKA KÖZSÉG ELNÖKE Szám: 90-6/2015- VI Keltezés:

5 Határozat száma T A R T A L O M Oldalszám 9 Csóka községben 2015-ben a közlekedési biztonságról szóló törvény alapján, az utakon elkövetett szabálysértésért megfizettetett és átutalt pénzbírságok költésére vonatkozó Program 10 A 2015-ös évben, a mezőgazdasági földterületek lecsapolására szolgáló csatorna hálózat rendezéséhez való csatlakozásról szóló Határozat 11 A C s ó k a i K r ó n i k a tájékoztató közlöny Szerkesztő bizottságának kinevezéséről szóló Végzés 12 Csóka község területén élő menekült családok részére építőanyag segély odaítélésének és használatának megválasztását végző bizottság megalakításáról szóló Végzés FŐ ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: ŠALBOT PAKAŠKI DRAGANA, Csóka KKT Titkára Évi előfizetés ára: 2.500,00 dinár Csóka község Igazgatási szervének rendes számlájára, Zsíró számla szám: Hivatkozási szám: Kiadó: Községi közigazgatási szerv А kiadó címe: Csóka, Tiszamente, 20-as sz.

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a Zentai Községi Képviselő-testület 19. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 31-én került sor 9.00 órától 15.10 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2013. DECEMBER 30. Z E N T A 227. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012. és

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. MÁJUS 27. Z E N T A 132. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

699. 701. 700. 702. Újvidék

699. 701. 700. 702. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 699. Újvidék 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre:

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre: Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. február

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2014. OKTÓBER 3. Z E N T A 93. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. szám) 50. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a gazdasági

Részletesebben

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2005/06. év Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság Mihajlo Pupin sugárút 16., 21000

Részletesebben

Újvidék. 2012. február 27. 3. szám LXVIII. évfolyam

Újvidék. 2012. február 27. 3. szám LXVIII. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2012. február

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. MÁJUS 19. Z E N T A 50. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, kapcsolatban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS

TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS - KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, - POLGÁRMESTERE, - VÁROSI TANÁCSA ÉS - KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA MŰKÖDÉSÉRŐL 2010. decembere Legutóbbi frissítés időpontja: 2012. szeptember 30. - SZABADKA

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 12. szám Topolya, 2013. október 18.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 12. szám Topolya, 2013. október 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLV 18. октобар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 12. szám Topolya, 2013. október 18. Број 12. 18.10.2013. СТРАНА 517.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXII 4. новембар 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 8. szám, 2010. november 4. Број 8. 4.11.2010. СТРАНА 451. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 2012. DECEMBER 12. Z E N T A 296. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 2. bekezdése, Zenta község költségvetéséből a testnevelés és

Részletesebben

TÖRVÉNY A FELSŐOKTATÁSRÓL (Az SZK Hivatalos Közlönye, 76/2005. és 100/2007.szám - autentikus értelmezés, 97/2008. és 44/2010.

TÖRVÉNY A FELSŐOKTATÁSRÓL (Az SZK Hivatalos Közlönye, 76/2005. és 100/2007.szám - autentikus értelmezés, 97/2008. és 44/2010. TÖRVÉNY A FELSŐOKTATÁSRÓL (Az SZK Hivatalos Közlönye, 76/2005. és 100/2007.szám - autentikus értelmezés, 97/2008. és 44/2010. szám) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény tárgya 1. szakasz Jelen törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

A közmunkákat a munkáltató a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit a helyi önkormányzat jelöl ki, nyilvános pályázat alapján.

A közmunkákat a munkáltató a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit a helyi önkormányzat jelöl ki, nyilvános pályázat alapján. A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképességű személyek

Részletesebben

362. 364. 363. Újvidék. 2009. június 24. 9. szám LXV. évfolyam

362. 364. 363. Újvidék. 2009. június 24. 9. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. június

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014. ÁPRILIS 3. Z E N T A 29. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. szám) 50. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a gazdasági

Részletesebben

115. 117. 116. Újvidék

115. 117. 116. Újvidék VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám A Magyarkanizsa községbıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 10. szakaszának 4. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja,

Részletesebben