3. szám 34. oldal

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. szám 34. oldal 2015.04.28"

Átírás

1 3. szám 34. oldal Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község Biztonsági Tanácsának megalakulásáról szóló Határozat ( Csóka község 3/07-es számú Hivatalos Lapja ) és Csóka község Biztonsági Tanácsának megalakításáról szóló Határozat módosításáról szóló Határozat ( Csóka község 2/13-as számú Hivatalos Lapja ) és Csóka község Biztonsági Tanácsa Munkarendjének 7. szakasza alapján, Csóka község Biztonsági Tanácsa án tartott ülésén meghozza CSÓKA KÖZSÉGBEN 2015-BEN A KÖZLEKEDÉSI BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ALAPJÁN, AZ UTAKON ELKÖVETETT SZABÁLYSÉRTÉSÉRT MEGFIZETTETETT ÉS ÁTUTALT PÉNZBIRSÁGOK KÖLTÉSÉRE VONATKOZÓ P R O G R A M O T 1. szakasz Ezzel a Programmal meghatározzuk Csóka község területén 2015-ben a közlekedési biztonságról szóló törvény alapján az utakon elkövetett szabálysértésért megfizettetett és átutalt pénzbírságok költését. 2. szakasz E Program 1. szakaszában említett eszközöket az alábbiak szerint osztjuk el: - 50%- át a közlekedési infrastruktúra javítására, - 50%- át pedig az alábbiak szerint osztjuk el: - 90%-át a közlekedési rendőrség és a közlekedési biztonságra illetékes más szervek felszerelésére, 10%-át oktatási célokra. 3. szakasz Az eszközök elosztásában elsőbbséget határozunk meg a közlekedési rendőrség felszerelésére vonatkozó eszközök keretében 2015-ben, éspedig: - a közlekedési rendőrök részére terepjáró beszerzése. 4. szakasz E Program a Községi Tanács által adott jóváhagyás napján lép hatályba és közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdasági AT CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE - Csóka község Biztonsági Tanácsa Szám: /2015- VI-10 Keltezés: Csóka község Biztonsági Tanácsának elnöke Balázs Ferenc s.k.

2 3. szám 36. oldal alapján Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 124. szakasza Csóka község Községi Tanácsa án tartott 32. ülésén H A T Á R O Z A T O T hozott A 2015-ÖS ÉVBEN, A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK LECSAPOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ CSATORNA HÁLÓZAT RENDEZÉSÉHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSRÓL 1. szakasz Csóka község ezzel a Határozattal csatlakozik a 2015-ös évben a mezőgazdasági földterületek lecsapolására szolgáló csatornahálózat rendezéséhez. 2. szakasz Csóka község a 2015-ös évben, a mezőgazdasági földterületek lecsapolására szolgáló csatornahálózat rendezését a mezőgazdasági földterületek lecsapolására szolgáló csatornahálózat rendezésének 2015-ös évi Tanulmányi munkája alapján fogja végezni. 3. szakasz A mezőgazdasági földterületek lecsapolására szolgáló csatornahálózat rendezési munkálatainak megvalósítása érdekében Csóka község ,00 dinár összeget biztosított saját eszközökből, a bérbe adott földterületek bérlete által. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT Csóka község Községi Tanácsának elnöke K Ö Z S É G Balázs Ferenc s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA Szám: VI 016-2/ /3 Kelt:

3 3. szám 38. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 20. szakasza 1. bekezdésének 34. pontja valamint Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 17. szakaszának 35. pontja és a Csókai Krónika tájékoztató Közlöny kiadásáról szóló Határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat ( Csóka község 2/13-as számú Hivatalos Lapja ) 3. szakasza alapján Csóka község Községi Tanácsa án tartott ülésén V É G Z É S T hozott A I K R Ó N I K A TÁJÉKOZTATÓ KÖZLÖNY SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. Ezzel a Végzéssel KINEVEZZÜK a Csókai Krónika tájékoztató közlöny Szerkesztő bizottságának tagjait, az alábbi összetételben: 1. Kormányos Lászlót Csókáról fő és felelős szerkesztő 2. Kertész Izabellát Tiszaszentmiklósról tag 3. Horváth Noémit Csókáról - tag 4. Garić Svetlanát Csókáról - tag 5. Jovanov Zoránt Csókáról - tag 6. Balázs Ferencet Csókáról tag. kezdve. II. A Szerkesztő bizottság fent említett tagjainak megbízatása két évig tart, e Végzés közzétételének napjától III. Ezt a Végzést közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában, de tól alkalmazzuk. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE CSÓKA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA Szám: 016-2/2015-VI -32/4 Kelt: Csóka község Községi Tanácsának elnöke Balázs Ferenc s.k.

4 3. szám 40. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 44. szakasza Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg) 115. szakasza és 2015-ben, A menekültek lakás igényeinek rendezésére szolgáló eszközök használatára vonatkozó program és a menekültek beilleszkedésére vonatkozó egyéb program végrehajtásában való együttműködésről szóló 90-66/2015-II-es számú és i keltezésű Szerződés 5. szakasza alapján, Csóka község elnöke án V É G Z É S T hoz CSÓKA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLŐ MENEKÜLT CSALÁDOK RÉSZÉRE ÉPÍTŐANYAG SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL I. MEGALAKÍTJUK Csóka község területén élő menekült családok részére építőanyag segély odaítélésének és használatának megválasztását végző Bizottságot, a következő összetételben: 1. Šalbot Pakaški Dragana, okl.jogász, a csókai KKT titkára a Bizottság elnöke, 2. Ardala Tamara, okl.jogász, Csóka község Szociális Munkaügyi Központja a Bizottság elnökhelyettese, 3. Slezák Klára, okl.épitőmérnök, Csóka község Közigazgatása tag, 4. Ónódi Katalin, okl.épitőmérnök, Csóka község Közigazgatása tag, 5. Rózsa Borbély Nóra, okl.pszichológus, Csóka község Szociális Munkaügyi Központja tag, 6. Tomašev Rózsika, Csóka község Közigazgatása, menekültügyi megbizott tag, 7. Garić Svetlana, a Községi Tanács szociális kérdésekkel és egészségüggyel megbizott tagja tag. A Bizottság feladata: Szabályzatot fogad el, mellyel az építőanyag segély odaítélésének és használatának megválasztására vonatkozó szempontokat és feltételeket határozzák meg. Pályázatot ír ki a segély odaítélésére vonatkozó kérvény benyújtására. Megvitatja a benyújtott kérelmeket és a terepen megállapítja a tényleges helyzetet. Megállapítja és közzéteszi a javasolt prioritási listát. Megállapítja a panaszok határidejét. A panaszokkal kapcsolatos döntésre előkészíti az anyagot. Határozatot hoz a végleges prioritási listáról. Közzéteszi a használók végleges listáját. A közbeszerzés megindításához kérelmet nyújt be Csóka község illetékes szervének. Előkészít a jegyzőkönyvet, a szerződéseket, a jelentéseket és a használók listáját az elköltött eszközök igazolására. Ellenőrzi az odaítélt építőanyag beépítését. A Szabályzattal összhangban, valamint A migráció kezelését végző Tanács határozata alapján egyéb tevékenységeket is végez. II. A Bizottság munkájában, szükség szerint a SZK menekültekkel és migrációval foglalkozó Biztosi Hivatalának képviselője is részt vehet. III. A Bizottság elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak munkájukért illetve a terepmunkáért térítményt határozunk meg, ülésenként 500,00 dinár összegben, a Bizottság megalakításának napjától IV. A fent leirt tevékenységek elvégzésének határideje, melyek a Bizottság feladatait képezik ig, míg a jelentést és az építőanyag beépítéséről szóló bizonyítékokat a SZK menekültekkel és migrációval foglalkozó biztosi hivatalának ig kell megküldeni. V. E Végzés meghozatala napján lép hatályba és közzéteszik Csóka község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AT Csóka község elnöke K Ö Z S É G Balázs Ferenc s.k. CSÓKA KÖZSÉG ELNÖKE Szám: 90-6/2015- VI Keltezés:

5 Határozat száma T A R T A L O M Oldalszám 9 Csóka községben 2015-ben a közlekedési biztonságról szóló törvény alapján, az utakon elkövetett szabálysértésért megfizettetett és átutalt pénzbírságok költésére vonatkozó Program 10 A 2015-ös évben, a mezőgazdasági földterületek lecsapolására szolgáló csatorna hálózat rendezéséhez való csatlakozásról szóló Határozat 11 A C s ó k a i K r ó n i k a tájékoztató közlöny Szerkesztő bizottságának kinevezéséről szóló Végzés 12 Csóka község területén élő menekült családok részére építőanyag segély odaítélésének és használatának megválasztását végző bizottság megalakításáról szóló Végzés FŐ ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: ŠALBOT PAKAŠKI DRAGANA, Csóka KKT Titkára Évi előfizetés ára: 2.500,00 dinár Csóka község Igazgatási szervének rendes számlájára, Zsíró számla szám: Hivatkozási szám: Kiadó: Községi közigazgatási szerv А kiadó címe: Csóka, Tiszamente, 20-as sz.

18. szám 354. oldal

18. szám 354. oldal 18. szám 354. oldal 2016.09.30. 111. A menekültekről szóló törvény ( SZK 18/92- es számú Hivatalos Közlönye, JSZK 42/02-es számú Hivatalos Lapja SZAB Határozata és SZK 30/10-es számú Hivatalos Közlönye

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

3. szám 26. oldal

3. szám 26. oldal 3. szám 26. oldal 2014.04.15. 11. CSÓKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 2013-AS ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ELFOGADJUK észrevétel nélkül, Csóka község Szociális Munkaügyi Központja 2013-as

Részletesebben

14. szám 216. oldal

14. szám 216. oldal 14. szám 216. oldal 2016.07.19. 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK/129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 41. szakasza, Csóka község alapszabályának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2016. MÁRCIUS 1. Z E N T A 22. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 2. pontja és a Zenta község költségvetéséből

Részletesebben

Csóka Község Hivatalos Lapja 5. szám 160. oldal

Csóka Község Hivatalos Lapja 5. szám 160. oldal KÖZSÉGI TANÁCS Csóka Község Hivatalos Lapja 5. szám 160. oldal 2017.03.21. 32 A Vajdaság Autonóm Tartományban és a helyi önkormányzat egységeiben foglalkoztatottakról szóló Törvény ( SZK 21/16-os számú

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 53. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 9. szám 190. oldal 2014.10.02. A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény ( SZK 16/02-es, 115/05-ös és 107/09-es számú Hivatalos

Részletesebben

2. szám 4. oldal

2. szám 4. oldal 2. szám 4. oldal 2016.02.01. 2. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 4a Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

2. szám 8. oldal 2014.03.05.

2. szám 8. oldal 2014.03.05. 2. szám 8. oldal 2014.03.05. 4. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2015. JÚNIUS 1. Z E N T A 90. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

4. szám 76. oldal

4. szám 76. oldal 4. szám 76. oldal 2013.03.26. 27. HÓDEGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HÓDEGYHÁZA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA MEGVÁLASZTÁSÁRA Keltezés: 2013.03.19. HÓDEGYHÁZA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA TAGJAI, 2013.03.17-ÉN

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2015. SZEPTEMBER 18. Z E N T A 137. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. L. évfolyam 5. Szám Topolya, február 05.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. L. évfolyam 5. Szám Topolya, február 05. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година L 05. фебруар 2018. г., Бачка Топола L. évfolyam 5. Szám, 2018. február 05. Број 5. 05.02.2018. СТРАНА 34. OLDAL 2018.02.05.

Részletesebben

4. szám 38. oldal 2014.05.21.

4. szám 38. oldal 2014.05.21. 4. szám 38. oldal 2014.05.21. 22. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény ( SZK 62/06- os, 65/08-as és 41/09-es számú Hivatalos Közlönye ) 60. szakasza alapján, a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági Kereskedelmi,

Részletesebben

CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Csóka Község Hivatalos Lapja 11. szám 370. oldal 2017.08.03. KÖZSÉGI TANÁCS 81. A Vajdaság Autonóm Tartományban és a helyi önkormányzat egységeiben foglalkoztatottakról szóló

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2015. JÚLIUS 29. Z E N T A 131. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A FOGLALKOZTATÁSI TANÁCS MEGALAKÍTÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A FOGLALKOZTATÁSI TANÁCS MEGALAKÍTÁSÁRÓL 1. szám 2. oldal 2015.02.05. 1. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye) 44. szakаsza és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 10. Szám Topolya, június 01.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 10. Szám Topolya, június 01. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XLIX 01. јун 2017. г., Бачка Топола XLIX. évfolyam 10. Szám, 2017. június 01. Број 10. 01.06.2017. СТРАНА 664. OLDAL 2017.06.01. 10. szám

Részletesebben

Csóka Község Hivatalos Lapja 16. szám 290. oldal

Csóka Község Hivatalos Lapja 16. szám 290. oldal Csóka Község Hivatalos Lapja 16. szám 290. oldal 2016.08.25. 107. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 46. szakasza 1. Bekezdésének 7) pontja és 56. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2013. NOVEMBER 13. Z E N T A 210. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 52/2011. sz.) 29. szakaszának 1., 2. 3., 4.

Részletesebben

SZABÁLYZATOT ZENTA KÖZSÉGBEN AZ ÉLSPORT FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁRÓL

SZABÁLYZATOT ZENTA KÖZSÉGBEN AZ ÉLSPORT FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁRÓL Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 2. bekezdése és a testnevelés és a sport Zenta község költségvetéséből való finanszírozása alapjainak és mércéinek megállapításáról

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 19. szám 362. oldal 2016.10.21. 115. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es, 34/10-es AB Határozat és 54/11-es számú Hivatalos Közlönye

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

KÖZFELHÍVÁST KÖZMUNKAPROGRAM ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSÉRE TOPOLYA KÖZSÉGBEN

KÖZFELHÍVÁST KÖZMUNKAPROGRAM ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSÉRE TOPOLYA KÖZSÉGBEN SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TOPOLYA KÖZSÉG KÖZSÉGI ELNÖK Szám: 10-9/2018-V Kelt: 2018. 11. 22. Topolya A helyi önkormányzatról szóló törvény 44. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja (SzK

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM 2016. AUGUSZTUS 11. Z E N T A 108. A Zenta Község Mezőgazdaság-fejlesztési Költségvetési Pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

18. szám 384. oldal 2012. 10. 24. 106. A mezőgazdasági területről szóló törvény 64. szakasza 3. bekezdése ( SZK 62/06-os, 69/08-as és 41/09-es számú Hivatalos Közlönye ) és az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2016. JÚLIUS 1. Z E N T A 73. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 33. pontja és a Zentai Községi Képviselő-testület

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XL 26. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XL 26. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XL 26. јун 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 9. szám, 2008. június 26. Broј 9. 26.06.2008. СТРАНА 79. OLDAL 2008.06.26. 9. szám 28. A

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. L. évfolyam 26. Szám Topolya, november 23.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. L. évfolyam 26. Szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 26 Година L 23. новембар 2018. г., Бачка Топола L. évfolyam 26. Szám, 2018. november 23. Број 26. 23.11.2018. СТРАНА 1068. OLDAL 2018.11.23. 26.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T O T A POLGÁRI EGYESÜLETEK TOPOLYA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL VALÓ, PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRÓL

S Z A B Á L Y Z A T O T A POLGÁRI EGYESÜLETEK TOPOLYA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL VALÓ, PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. És 2014/83. szám), A polgári egyesületek programjainak ösztönzésére vagy ezen közérdekű programok megvalósításának

Részletesebben

Óbecse Község Választási Bizottsága a án megtartott ülésén megerősítette

Óbecse Község Választási Bizottsága a án megtartott ülésén megerősítette A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. az AB Határozata és 54/2011. számok), 15. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja alapján Óbecse Község

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2017. ÁPRILIS 25. Z E N T A 97. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 2. pontja, Zenta község területén

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott A GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁRÓL

H A T Á R O Z A T O T hozott A GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁRÓL 4. szám 42. oldal 2015.05.14. 13. A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény ( SZK 16/02-es, 115/05-os és 107/09-es számú Hivatalos Közlönye ) 9. szakaszának 4. bekezdése és Csóka község

Részletesebben

5. szám 100. oldal

5. szám 100. oldal 5. szám 100. oldal 2013.04.16. 38. A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK 54/09-es, 73/10-es, 101/10-es, 101/11-es és 93/12-es számú Hivatalos Közlönye ) A költségvetési számvitelről szóló rendelet

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

C S Ó K A K Ö Z S É G H I V A T A L O S L A P J A

C S Ó K A K Ö Z S É G H I V A T A L O S L A P J A C S Ó K A K Ö Z S É G H I V A T A L O S L A P J A 1. szám 2019.01.18. Csóka Község Hivatalos Lapja 1. szám 1. oldal 2019.01.18. 1. A Vajdaság Autonóm Tartományban és a helyi önkormányzat egységeiben foglalkoztatottakról

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakaszának 3v pontja, valamint az építési telkek elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat

Részletesebben

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE SZÁM: 451-24/2016-IV-02 Kelt 2016. december 29-én ZENTA А helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014.

Részletesebben

Összhangban Zenta község Községi Tanácsának a 03-13/2014-es számú, án kelt végzésével nyilvános betekintést hirdetünk ki:

Összhangban Zenta község Községi Tanácsának a 03-13/2014-es számú, án kelt végzésével nyilvános betekintést hirdetünk ki: Összhangban Zenta község Községi Tanácsának a 03-13/2014-es számú, 2014. 01. 23-án kelt végzésével nyilvános betekintést hirdetünk ki: H A T Á R O Z A T J A V A S L A T R A KIEGÉSZÍTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIX 25. јануар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIX 25. јануар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIX 25. јануар 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 1. szám Topolya, 2007. január 25. Broј 1. 25.01.2007. СТРАНА 1. OLDAL 2007.01.25.

Részletesebben

8. szám 182. oldal

8. szám 182. oldal 8. szám 182. oldal 2015.07.22. 43. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/14-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 4. pontja és Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. MÁRCIUS 5. Z E N T A 48. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat

Részletesebben

2. szám 10. oldal

2. szám 10. oldal 2. szám 10. oldal 2015.03.13. 4. A tervezésről és kiépítésről szóló törvény ( SZK 72/09-es 81/09-es kiig., 64/10-es AB Határozat, 24/11-es,121/12-es, 42/13-as AB Határozat, 50/13-as AB Határozat, 98/13-as

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 19. Szám Topolya, szeptember 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 19. Szám Topolya, szeptember 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 19 Година XLIX 29. септембар 2017. г., Бачка Топола XLIX. évfolyam 19. Szám Topolya, 2017. szeptember 29. Број 19. 29.09.2017. СТРАНА

Részletesebben

2016. JÚNIUS 10-RE ÖSSZEHÍVOM A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 1. ALAKULÓ ÜLÉSÉT

2016. JÚNIUS 10-RE ÖSSZEHÍVOM A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 1. ALAKULÓ ÜLÉSÉT Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 1/2016-I Kelt: 2016. május 9. Z e n t a Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2017. MÁRCIUS 10. Z E N T A 45. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. szám másik törvény, 41/09. és

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXV 24. новембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXV 24. новембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXV 24. новембар 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 11. szám Topolya, 2003. november 24. Broј 11. 24.11.2003. СТРАНА 150. OLDAL 2003.11.24.

Részletesebben

BEJEGYZÉSI KÉRELEM LAKÓKÖZÖSSÉG BEJEGYZÉSÉRE

BEJEGYZÉSI KÉRELEM LAKÓKÖZÖSSÉG BEJEGYZÉSÉRE SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ZOMBOR VÁROS KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, TULAJDONJOGI ÜGYEK ÉS LAKÁSÜGYEK OSZTÁLYA BEJEGYZÉSI KÉRELEM LAKÓKÖZÖSSÉG BEJEGYZÉSÉRE Kérelmezem

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK 2008. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE Sorszám Tartalom Szám/oldal 16 A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK ÁRJEGYZÉKÉBEN SZEREPLŐ DINÁRÉRTÉKEK ÖSSZEHANGOLÁSA 4/35 35 A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYZATA

Részletesebben

oldal 243 SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Szám Ezen Végzés 1. Pontjában említett eszközök a felsorolt célokra lesznek felhasználva

oldal 243 SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Szám Ezen Végzés 1. Pontjában említett eszközök a felsorolt célokra lesznek felhasználva SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Év XLV Szenttamás, 27.08.2015. Szám: 13. Szükség szerinti kiadmány 101. A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. Cikkely 1. Bekezdése szerint ( Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2016. JÚNIUS 30. Z E N T A 72. S z e r b K ö z t á r s a s á g Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község A község polgármestere Szám: 320-32/2016-II Dátum:

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2019. JÚLIUS 19. Z E N T A 105. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. más törv., és

Részletesebben

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám Број: 5. 18.03.2016. СТРАНА 71. OLDAL 2016. 03.18. 5. szám Adorján Helyi Közösség 2004. augusztus 17-én kelt alapszabályának 31. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elnöke meghozza

Részletesebben

1. szakasz. 2. szakasz

1. szakasz. 2. szakasz A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. És 2014/83. szám), A művelődésről szóló törvény 4. szakaszának 2. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

Csóka Község Hivatalos Lapja 3. szám 48. oldal

Csóka Község Hivatalos Lapja 3. szám 48. oldal KÖZSÉGI ELNÖK Község Hivatalos Lapja 3. szám 48. oldal 2017.02.22. 9. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény ( SZK 62/06-os, 69/08-as számú mástörvény, 41/09-es és 112/15- ös számú Hivatalos Közlönye

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 13 Година XL 23. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 13 Година XL 23. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 13 Година XL 23. септембар 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 13. szám, 2008. szeptember 23. Broј 13. 23.09.2008. СТРАНА 154. OLDAL 2008.09.23.

Részletesebben

Nyilvános árverés száma. Védelmi fokozat. Előleg ( din ) 20% Terület ( ha, ár, m2 )

Nyilvános árverés száma. Védelmi fokozat. Előleg ( din ) 20% Terület ( ha, ár, m2 ) A mezőgazdasági földterületről szóló törvény ( SZK 62/06-os, 69/08-as számú mástörvény, 41/09-es és 112/15-ös számú Hivatalos Közlönye ) 64. s z a k a s z ának 3. bek e z dés e é s Az állami földek bérbeadását

Részletesebben

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám A szociális védelemrıl szóló törvény 213. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година L 04. јуна г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година L 04. јуна г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година L 04. јуна 2018. г., Бачка Топола L. évfolyam 12. szám Topolya, 2018. június 4. Број 12. 04.06.2018. СТРАНА 575. OLDAL 2018.06.04.

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

NEMZETI MUNKAKÖZVETÍTŐ SZOLGÁLAT

NEMZETI MUNKAKÖZVETÍTŐ SZOLGÁLAT SZERB KÖZTÁRSASÁG NEMZETI MUNKAKÖZVETÍTŐ SZOLGÁLAT SZABADKA VÁROS A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény 43. szakasz 1. bekezdésének 4. pontja (az SZK Hivatalos

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM 2016. AUGUSZTUS 15. Z E N T A 109. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM 2017. JÚLIUS 26. Z E N T A 158. Zenta község területén a sport terén a polgárok szükségletei és érdekei kiegészítésére a programok jóváhagyásáról és

Részletesebben

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szabadka Város POLGÁRMESTER Iratszám: II-401-56/2012 Kelt 2012.01.18-án Szabadka A sporttörvény 138. szakaszának 2. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. FEBRUÁR 25. Z E N T A 8. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006. sz.) 7. szakasza, valamint Zenta község statútumának (Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 15 Година L 05. јула г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 15 Година L 05. јула г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 15 Година L 05. јула 2018. г., Бачка Топола L. évfolyam 15. szám, 2018. július 5. Број 15. 05.07.2018. СТРАНА 853. OLDAL 2018.07.05.

Részletesebben

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza és A Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21-én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM 2016. NOVEMBER 29. Z E N T A 185. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. szám Ab határozat, és 54/2011.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 2015. SZEPTEMBER 30. Z E N T A 140. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLVII. évfolyam 19. szám Topolya, December 31.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLVII. évfolyam 19. szám Topolya, December 31. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 19 Година XLVII 31. децембар 2015. г., Бачка Топола XLVI évfolyam 19. szám, 2015. December 31. Број 19. 31.12.2015. СТРАНА 597. OLDAL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete 16/2010. (02.18.) Öh. sz. határozatával vizsgálta felül és fogadta el új

Részletesebben