ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 XLIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM FEBRUÁR 25. Z E N T A

2 8. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006. sz.) 7. szakasza, valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A HELYI KÖZBEVÉTELEK SZERINTI ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEKRE FIZETENDŐ ADÓ LEÍRÁSÁRÓL A jelen rendelettel a KKT rendezi a helyi közbevételek szerint a december 31-éig esedékessé vált kötelezettségekre elszámolt és behajtatlan kamatok (a továbbiakban: kamat) leírásának a feltételeit, terjedelmét és folyamatát, éspedig: 1. a cégtáblának az üzlethelyiségen való kitűzésére fizetendő helyi kommunális illetékre; 2. a telekhasználat utáni térítményére, 3. a közterületek használata utáni térítményre. A jelen rendelet a szerinti helyi közbevételek szerinti kötelezettségre (a továbbiakban: kötelezettség) elszámolt kamat leírására való jogosultság a kötelezett, illetve a kötelezett kötelezettsége teljesítéséért felelős személy kérelme (a továbbiakban: a kérelem benyújtója) alapján valósítható meg, amelyet a jelen szakaszban előirányozott feltételek teljesítését követően legkésőbb július 31-éig kell benyújtani. A kérelem mellett be kell nyújtani a dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogy a kamat leírásának a feltételei teljesítettek (bizonyíték a kötelezettség szerinti adósság alapösszegének a befizetéséről a helyi közbevételekre előirányozott befizetési számlákra). A kérelmet a jelen rendelet a szerinti kötelezettség minden fajtájára vonatkozóan be kell nyújtani a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyi osztálya adókivetési és adóelszámolási részlegének (a továbbiakban: hatásköri szerv). A jelen rendelettel összhangban azoknak a kérelembenyújtóknak a kamatleírására kerül sor, akik: 1) a helyi közbevételekre előirányozott befizetési számlákra befizették a jelen rendelet 1. szakasza szerinti adósság alapösszegét, amelyre vonatkozóan a kamatleírási kérelmet benyújtották, valamint az ezen kötelezettség szerinti mellékes adótételeket, kivéve a december 31-éig esedékessé vált kamatot, 2) a helyi közbevételekre előirányozott befizetési számlákra befizették a jelen rendelet 1. szakasza szerinti adósság alapösszegét, amelyre vonatkozóan a kamatleírási kérelmet benyújtották, valamint az ezen kötelezettség szerinti mellékes adótételeket, amelyek január 1-jén váltak esedékessé. A kérelem benyújtójának, aki teljesítette a jelen rendelet a szerinti kötelezettséget, leírásra kerül a befizetett kötelezettség szerinti kamata, éspedig:

3 1) a kamat 100%-a, amennyiben a jelen rendelet a 4. bekezdésével összhangban a fizetési kötelezettségét legkésőbb december 31-éig teljesítette, 2) a kamat 75%-a, amennyiben a jelen rendelet a 4. bekezdésével összhangban a fizetési kötelezettségét legkésőbb március 31-éig teljesítette, 3) a kamat 50%-a, amennyiben a jelen rendelet a 4. bekezdésével összhangban a fizetési kötelezettségét legkésőbb június 30-áig teljesítette, 4. szakasz A kamatleírásra való jogosultság, a törvénnyel összhangban, a hatásköri adószerv végzésével kerül megállapításra. A hatásköri szervnyilvántartást vezet a jelen rendelettel összhangban megvalósított jogosultságról és gondoskodik a jelen rendelet végrehajtásáról. 5. szakasz A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép jogerőre. SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. Szám: 43-4/09-VI 9. Az energetikai tevékenységek végzésére vonatkozó engedély kiadásának és megvonásának módjára vonatkozó, valamint a szakkádert illető feltételekről szóló szabályzat (az SZK Hiv. Közlönye, 117/05. és 40/06. szám) 1a, az energetikai tevékenységek végzésére vonatkozó engedély kiadása után fizetendő térítmény mértékének a meghatározásához szükséges kritériumok és mércék (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/07. szám), valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T AZ ENERGETIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÉVI VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ENGEDÉLY UTÁNI TÉRÍTMÉNY MÉRTÉKÉNEK ELSZÁMOLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZORZÓSZÁM ÉRTÉKÉRŐL I. Az energetikai tevékenységek Zenta községben való végzésére vonatkozó engedély kiadása után fizetendő térítmény mértékének meghatározásához szükséges kritériumok és mércék alapján az energetikai tevékenységek évi végzésére vonatkozó engedély utáni térítmény mértékének elszámoláshoz szükséges szorzószám értéke 6.000,00 dinárt tesz ki

4 II. Ezt a rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG Szám: 3-2/09-IV a KKT elnöke 10. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006. sz.) 6. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, a közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 76/91., 18/93., 22/93., 37/93., 45/94., 42/98., 54/99. 22/2001. és 33/2004. sz.) 25. szakasza 1. bekezdése 2. pontjának 1. alpontja, valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza és 78. szakaszának 1. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Ezzel a rendelettel módosítást eszközlünk a helyi kommunális illetékekről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 15/2001., 13/2002., 1/2004., 18/2004., 7/2005., 10/2006., 9/2007. és 16/2008. sz.). A 2. díjtételnél a megjegyzés az alábbiak szerint módosul: Ezt az illetéket az elvégzett felügyeletet követően, a használati idővel részarányosan az előző hónapra vonatkozóan a folyó hónap 15-éig kell fizetni. A 8. díjtétel 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: A cégtáblának az üzlethelyiségen való kitűzésére fizetendő helyi kommunális illetéket éves összegben állapítjuk meg, a fizetésére havonta, az előző hónapra vonatkozóan a hónap 15-éig kerül sor. Ugyanezen díjtételnél a megjegyzésben törölni kell a 3. és 4. pontokat, és az és 7. pontok és 5. pontokká válnak

5 4. szakasz A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. Szám: 43-9/2009-VI 11. A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 47/2003. és 34/2006. sz.) 77. szakasza, a helyi önkormányzatok finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 62/2006. sz.) 6. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 76/91., 18/93., 22/93., 37/93., 45/94., 42/98., 54/99. 22/2001. és 33/2004. sz.) 25. szakasza 1. bekezdése 3. pontjának 1. alpontja, valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza és 78. szakaszának 1. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A TELEKBÉR MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Ezzel a rendelettel módosítást eszközlünk a telekbér megállapításáról szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2003., 18/2004., 7/2005., 10/2006., 9/2007. és 16/2008. sz.). A 16. szakasz az alábbiak szerint módosul: A telekbért az előző hónapra vonatkozóan a folyó hónap 15-éig kell fizetni. A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. Szám: 43-6/2009-VI

6 12. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006. sz.) 6. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja, Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglal szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza és 78. szakaszának 1. bekezdése, valamint Zenta község igazgatási és használati jogával bíró üzleti épületek, üzlethelyiségek és garázsok bérleti díja megállapításának módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2004. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 16/2008. sz.) 23. és 30. szakasza alapján Zenta Községi Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A ZENTA KÖZSÉG IGAZGATÁSI ÉS HASZNÁLATI JOGÁVAL BÍRÓ ÜZLETI ÉPÜLETEK, ÜZLETHELYISÉGEK ÉS GARÁZSOK BÉRLETI DÍJA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL Ezen rendelettel eszközöljük Zenta község igazgatási és használati jogával bíró üzleti épületek, üzlethelyiségek és garázsok bérleti díja megállapításának módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 3/98., 7/99., 2/2000., 3/2001., 15/2001., 13/2002., 2/2006., 10/2006., 9/2007. és 16/2008. sz.) módosítását és kiegészítését. A rendelet 1ának 1. bekezdése után az alábbi új bekezdések következnek: A garázsok és raktárhelyiségek használatáért járó bérleti díjat a jelen szakasz 1. bekezdésében megállapított üzlethelyiségek használatáért járó bérleti díj mértékének 30%-ában állapítjuk meg. A jelen szakasz 1. és 2. bekezdése szerinti bérleti díj tartalmazza az áruforgalmi adót. A rendelet 15. szakasza az alábbiak szerint módosul: A bérletet havonta, a hónap 15-éig kell fizetni a folyó hónapra vonatkozóan, éspedig a kiküldött számla alapján. 4. szakasz A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. Szám: 43-7/2009-VI

7 13. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006. sz.) 6. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja, a közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 76/91., 18/93., 22/93., 37/93., 45/94., 42/98., 54/99., 22/2001. és 33/2004. sz.) 25. szakasza 1. bekezdése 3. pontjának 13. alpontja, valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza és 78. szakaszának 1. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS -FEJLESZTÉSI TÉRÍTMÉNYRŐL Ezen rendelettel módosítjuk a környezetvédelmi és -fejlesztési térítményről szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 10/2006., 1/2007., 9/2007. és 16/2008. sz.). A rendelet ának 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti térítményt a lakások és az épületek egyéb külön részeinek a tulajdonosai, illetve használói havonta fizetik a Zentai KLKV egységes utalványa útján, az üzlet- és irodahelyiségek tulajdonosai, illetve használói pedig úgyszintén havonta, az előző hónapra vonatkozóan a folyó hónap 15-éig, a községi környezetvédelmi számlára. A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. Szám: 43-8/2009-VI

8 14. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006. sz.) 6. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, a közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 76/91., 18/93., 22/93., 37/93., 45/94., 42/98., 54/99. 22/2001. és 33/2004. sz.) 25. szakasza 1. bekezdése 2. pontjának 2. alpontja, valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza és 78. szakaszának 1. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A TARTÓZKODÁSI ILLETÉKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Ezen rendelettel módosítjuk a tartózkodási illetékről szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2005., 10/2006., 9/2007. és 16/2008. sz.). A rendelet 5. szakasza az alábbiak szerint módosul: Az illeték megfizettetését az elhelyezést nyújtó végzi a folyó hónap 15-éig az előző hónapra vonatkozóan. A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. Szám: 43-5/2009-VI 15. A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. szám) 3. és 4. szakasza, az általános érdekű művelődési tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 49/92. szám) 10. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Községi Képviselő-testület a jelen rendelettel módosítja a Senćansko mađarsko kamerno pozorište Zentai Magyar Kamaraszínház megalapításáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008. szám)

9 A rendelet 1ának 1. bekezdésében törölni kell a legfeljebb egy évig szavakat. Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Szám: 63-3/2009/V. 16. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 3a 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. A képviselő-testület jóváhagyja a Senćansko mađarsko kamerno pozorište Zentai Magyar Kamaraszínház alapszabályát. II. Ez a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szám: 63-4/2009-V

10 17. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2007. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ igazgatóbizottságának a án kelt határozata alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozza az alábbi A ZENTAI THURZÓ LAJOS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL A KKT kinevezi KOVÁCS NÁNDOR tanárt március 1-től kezdődően 4 (négy) éves megbízatási időszakra a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ igazgatójává. A jelen határozat a meghozatalának napjával lép hatályba. A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. Szám: 02-2/2009-V. 18. A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005. és 108/2005. szám kiig.) 15. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/2006. szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2/07. és 11/2008. sz.) 19. és 78. szakasza, valamint a Zentai KLKV megszervezéséről szóló rendelet (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 11. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a Zentai Kommunálislakásgazdálkodási Közvállalat felügyelő bizottságának az elnökét és tagjait, éspedig: 1. Nagy Anasztázia - elnök, 2. Nagy Zámbó Zsolt - tag,

11 3. Subotin Nedeljko - tag, 4. Világos Illés - tag 5. Csernák István - tag 6. Samardžić Neda - tag Zenta Község Képviselő-testülete a Zentai KLKV felügyelő bizottsága elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában Szám: 020-3/2009-V. a Zentai KKT elnöke 19. A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 25/2000. és 25/2002. szám) 1a, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútumának (Zenta Község Hiv. Lapja 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint a Zentai ELGAS Gázszolgáltató és Vezetékszerelő Közvállalat alapszabályának (Zenta Község Hiv. Lapja, 7/2003. szám) 28. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Elgas Közvállalat igazgatóbizottsága elnökét és tagjait, éspedig: - Lazić Éva az igazgatóbizottság elnöke, - Recskó Béla az igazgatóbizottság tagja, - Szeles Csaba - az igazgatóbizottság tagja, - Ademi Dževat az igazgatóbizottság tagja, - Lőrinc László az igazgatóbizottság tagja, - Nagy Zámbó Zsolt az igazgatóbizottság tagja, - Pilcinger István az igazgatóbizottság tagja. Zenta Község Képviselő-testülete az igazgatóbizottság elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki

12 Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szám:020-4/2009-V. 20. A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005, 108/2005. sz. kiig.) 15. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútumának (Zenta Község Hiv. Lapja 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. és 78. szakasza, valamint a Zentai ELGAS Gázszolgáltató és Vezetékszerelő Közvállalat alapszabályának (Zenta Község Hiv. Lapja, 7/2003. szám) 44. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Elgas Közvállalat felügyelő bizottsága elnökét és tagjait, éspedig: 1. Kajári Ferenc - elnök, 2. Laszák Erika tag, 3. Milunović Eszter - tag. Zenta Község Képviselő-testülete a felügyelő bizottság elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában Szám:020-5/2009-V

13 21. A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. sz.) 20. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsága elnökét és tagjait, éspedig: 1. Knežević Aleksandar - elnök, 2. Harmat Szilvia - tag, 3. Julián Jenő - tag 4. Pilipović Mirjana - tag 5. Beatović Ágnes - tag Zenta Község Képviselő-testülete az igazgatóbizottság elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szám:020-6/2009/V. 22. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökét és tagjait, éspedig:

14 1. Pósa Ilona - elnök, 2. Gulyás Tünde - tag, 3. Kormányos Klaudia - tag. Zenta Község Képviselő-testülete a felügyelő bizottság elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hiv. Lapjában. Szám: 020-7/2009-V 23. A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/91. és 71/94. sz.) 20. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI THURZÓ LAJOS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ igazgatóbizottsága elnökét és tagjait, éspedig: 1. Renkó Ágnes - elnök, 2. Ilijin Ilona - tag, 3. Butora Ágnes - tag, 4. Barsi Csongor - tag, 5. Lengyel László - tag. Zenta Község Képviselő-testülete az igazgatóbizottság elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szám:020-8/2009-V

15 24. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI THURZÓ LAJOS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ felügyelő bizottsága elnökét és tagjait, éspedig: 1. Hangya Gizella - elnök, 2. Polják Irén - tag, 3. Geró Ibolya - tag. Zenta Község Képviselő-testülete a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ felügyelő bizottsága elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szám:020-9/2009-V. 25. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/2008. sz.) 19. és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsága elnökét és tagjait, éspedig: 1. Fleisz István - elnök, 2. Horti Aranka - tag, 3. Jovičin Dragan - tag,

16 4. Svilar Hevér Mária - tag, 5. Recskó Szabolcs - tag, 6. Gajda Szilvia - tag, 7. Molnár Sándor - tag. Zenta Község Képviselő-testülete a zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsága elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szám:020-10/2009-V. 26. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/2008. sz.) 19. és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottsága elnökét és tagjait, éspedig: 1. Szabó Mirjana - elnök, 2. Sárosi Gabriella - tag, 3. Sándor László - tag. Zenta Község Képviselő-testülete a zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottsága elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. 3.szakasz Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hiv. Lapjában Szám: : /2009-V

17 27. A vagyonadományokról, alapítványokról és alapokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 59/89. sz.) 9. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/2008. sz.) 19. és 78. szkasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI STEVAN SREMAC SZÜLŐFÖLD ALAPÍTVÁNY IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Stevan Sremac Szülőföld Alapítvány igazgatóbizottsága elnökét és tagjait, éspedig: 1. Slobodan Borđoški - elnök, 2. Predrag Popović - tag, 3. Jovan Gašović - tag, 4. Petar Terzić - tag, 5. Német László - tag, 6. Petar Milošević - tag, 7. Dušan Blažić - tag, 8. Milica Ramadanski - tag, 9. Branko Vučetić - tag. Zenta Község Képviselő-testülete az igazgatóbizottság elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.. Szám: /2009-V

18 28. A vagyonadományokról, alapítványokról és alapokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 59/89. sz.) 19. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/2008. sz.) 19. és 78. szkasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI STEVAN SREMAC SZÜLŐFÖLD ALAPÍTVÁNY FELÜGYEÉŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Stevan Sremac Szülőföld Alapítvány felügyelő bizottsága elnökét és tagjait, éspedig: 1. Aleksandar Đorđević - elnök, 2. Szegedi Ksenija, mag. - tag, 3. Dragić Aleksandar - tag. Zenta Község Képviselő-testülete a felügyelő bizottság elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. 3.szakasz Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hiv. Lapjában. Szám: /2009-V. 29. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) szakasza bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete én. tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI KÖZSÉGI AGRÁRFEJLESZTÉS PROJEKTUMOT KIDOLGOZÓ MUNKACSOPORT MEGALAKÍTÁSÁRÓL I. A képviselő-testület megalakítja a Zentai községi agrárfejlesztés projektumot kidolgozó munkacsoportot (a továbbiakban: munkacsoport). A munkacsoportot az elnök és hét tag alkotja: II

19 a munkacsoport elnöke: 1. Nataša Ademi okl. mezőgazdasági mérnök a helyi önkormányzat képviselője, a munkacsoport tagjai: 1. Bóbán József a helyi önkormányzat képviselője, 2. Gulyás Károly (a Felsőhegyi Mezőgazdasági Termelők Egyesületének elnöke), 3. Sóti Ferenc (a Zentai Mezőgazdasági Termelők Egyesületének elnöke), 4. Burány Ernő - okl. mezőgazdasági mérnök, 5. Kállai Zsolt mezőgazdasági termelő, 6. Barsi Csongor mezőgazdasági termelő, 7. Varga Róbert mezőgazdasági termelő. III. A munkacsoportnak az a feladata, hogy kidolgozza a Zentai községi agrárfejlesztés projektumot, továbbá hogy megállapítsa a évi zentai községi költségvetésben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2008. szám) mezőgazdaság-fejlesztési célra előirányzott eszközök realizálásához szükséges mércéket. IV. A bizottság kötelessége kidolgozni a Zentai községi agrárfejlesztés projektumot, és azt a kinevezés napjától számított 30 napon belül elfogadásra megküldeni a Községi Tanácsnak és a Községi Képviselő-testületnek. V. Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY Szám: a KKT elnöke 30. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 78. szakasza 1. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi a mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programot kidolgozó szakbizottság megalakításáról I. A KKT megalakítja a Zenta községi évi mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programot kidolgozó szakbizottságot (a továbbiakban: bizottság)

20 II. A bizottság az elnökből és 7 (hét) tagból áll: a bizottság elnöke: 1. Kovács József, okl. agrérmérnök a bizottság tagjai 1. Bóbán József, állategészségügyi technikus, 2. Barsi Csongor mezőgazdasági termelő, 3. Rózsa Károly földmérő, 4. Lévai Zoltán földmérő, 5. Borbély Ferenc jogász, 6. Ana Prijović közgazdász 7. Nataša Ademi mezőgazdasági mérnök a helyi önkormányzat képviselője III. A bizottság feladata a Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó a 2008/2009-es évben végrehajtandó munkálatok fajtáját és terjedelmét, valamint a munkálatok kivitelezésének és az eszközbefektetéseknek az ütemét megállapító - programjavaslat kidolgozása, különösen pedig az állami tulajdonú mezőgazdasági területekre vonatkozó adatoknak a mezőgazdasági területekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06. sz.) 14. szakasza 7. bekezdésével összhangban való megállapítása, és a mezőgazdasági területekről szóló törvény 14. szakasza 5. bekezdésében említett bizottság véleményének a kikérésre. IV. A bizottság köteles a Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó, a jelen határozat III. pontjában említett éves program javaslatát a kinevezés napjától számított 45 napon belül elkészíteni, és elfogadásra megküldeni a képviselőtestületnek. A bizottsági tagok megbízatása egy évre szól. V. VI. Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT - ZENTA KÖZSÉG Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET a KKT elnöke Szám: /2009-V

21 31. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 3a 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL I. A képviselő-testület elfogadja a Zentai Történelmi Levéltár évi munkaprogramjának végrehajtásáról szóló jelentést. II. Ez a rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szám: 32. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 3a 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ÉVI TEVÉKENYSÉGI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL I. A képviselő-testület elfogadja a Zentai Történelmi Levéltár évi tevékenységi és fejlesztési programját. II. Ez a rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szám63-5/2009-V

22 33. A Belügyminisztérium Nagykikindai Redőr-igazgatóság Zentai RÁ én kelt, /09. számú javaslata alapján a község polgármestere meghozta az alábbi határozatot: Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06 egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 3a 1. bekezdésének 8. pontja alapján Zenta község polgármestere meghozta az alábbi a Biztonsági Tanács megalakulásáról I Zenta község területén a megelőző biztonsági intézkedések koordinálása céljából megalakul a Biztonsági Tanács az alábbi összetételben 1. Pék Zoltán, a község polgármestere tanácselnök 2. Nikočev Vladimir, tag 3. Zsíros-Jankelić Anikó, KKT elnök tag 4. Gašović Mirko tag 5. Híres Iván tag 6. Mihajlovič Antun tag 7. Tari Jenő tag 8. Kecskés Dezső tag 9. Nagy József tag 10. Malađan Jović tag 11. Sárosi Gabriella tag 12. Borđoški Slobodan tag 13. Nagy Abonyi Toltán tag 14. Pataki Tibor tag 15. Gajda Attila tag 16. Gedošević Valéria tag 17. Pásztor Mária a Tanács döntéshozatali jogosultság nélküli titkára II. A Biztonsági Tanács az alábbi feladatok ellátása céljából alakul: - a Zenta község területén jelenlevő biztonságügyi problémák meghatározása - a megelőzési stratégia fejlesztési irányainak meghatározása és az egyes meghatalmazások kiosztása - a megelőzési program elfogadása, amellyel hatás gyakorolható az egyes biztonságügyi problémákra - rendeletek meghozatala és az egyes alanyok kötelezettségeinek megszabása, az elfogadott megelőzési programokat illetően, amelyekkel megkísérlik megoldani az egyes biztonságügyi problémákat - a megelőzési program eredményeiről szóló jelentések előterjesztése - a program módosításainak és kiegészítéseinek az elfogadása

23 - a Biztonsági Tanácson belüli, az egyes megelőzési projektumok fejlesztésére és implementálására szakosított bizottságok és munkatestületek megalakítása, amelyekkel hatás gyakorolható az egyes biztonságügyi problémákra - a munkatestületek munkájáról és törekvéseik hatékonyságáról szóló jelentések előterjesztése III. Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság AT Zenta község A község polgármestere Szám: Kelt: Z e n t a Pék Zoltán a község polgármestere 34. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06. sz.) 14. szakaszának 5. bekezdése és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Zenta község polgármestere meghozta az alábbi A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET VÉDELMÉRE, RENDEZÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÉVES PROGRAMOT VÉLEMÉNYEZŐ BIZOTTSÁG FELMENTÉSÉRŐL I. Felmentem a Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programot véleményező bizottságot, amelyet az alábbi személyek alkotnak: a bizottság elnöke: Mészáros Károly agronómus a bizottság tagjai, a mezőgazdasági birtokok jegyzékébe bejegyzett termelők: 1. Sóti Ferenc 2. Kalmár Lajos 3. Novák Károly 4. Tatić Borivoj. II. A Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programot véleményező bizottságot a megbízatási időszak letelte miatt kell felmenteni

24 III. Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE Szám: Pék Zoltán okl. közg., a község polgármestere 35. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06. sz.) 14. szakaszának 5. bekezdése és Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 3a 1. bekezdésének 8. pontja alapján Zenta község polgármestere meghozta az alábbi a mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programot véleményező bizottság megalakításáról I. Megalakítom a Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2008/2009-es évi éves programot véleményező bizottságot. A bizottságot az elnök és négy tag alkotja: II. a bizottság elnöke 1. Miloš Halgašev okl. mezőgazdasági mérnök, a bizottság tagjai, a mezőgazdasági birtokok jegyzékébe bejegyzett termelők: 1. Gulyás Károly 2. Sóti Ferenc 3. Györe József 4. Tóth Ervin. III. A bizottság feladata a Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2008/2009-es évi éves programjavaslat vizsgálata és véleményezése

25 IV. A bizottság köteles a jelen határozat III. pontjában említett, a Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programjavaslatra vonatkozó véleményét a Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programjavaslat kézhezvételétől számított 8 napon belül megvitatásra megküldeni a Községi Tanácsnak és a képviselő-testületnek. A bizottsági tagok megbízatása egy évre szól. V. VI. Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE Szám: Pék Zoltán s. k., a község polgármestere 36. A hiteles szöveggel és csatolmányokkal való összevetés alapján megállapítást nyert, hogy a mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programot kidolgozó szakbizottság megalakításáról szóló, /2009-V. számú, én kelt határozatba (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2009. szám) hiba csúszott, ezért az alábbi H E L Y R E I G A Z Í T Á S T eszközöljük A mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programot kidolgozó szakbizottság megalakításáról szóló, /2009-V. számú, én kelt határozat III. pontjában a 2008/2009-es évben szavak helyébe a 2009-es évben szavak kerülnek. Szám: /2009-V Tartalom: 8. RENDELET A HELYI KÖZBEVÉTELEK SZERINTI ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEKRE FIZETENDŐ ADÓ LEÍRÁSÁRÓL RENDELET AZ ENERGETIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÉVI VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ENGEDÉLY UTÁNI TÉRÍTMÉNY MÉRTÉKÉNEK ELSZÁMOLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZORZÓSZÁM ÉRTÉKÉRŐL

26 10. RENDELET A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET RENDELET A TELEKBÉR MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET RENDELET A ZENTA KÖZSÉG IGAZGATÁSI ÉS HASZNÁLATI JOGÁVAL BÍRÓ ÜZLETI ÉPÜLETEK, ÜZLETHELYISÉGEK ÉS GARÁZSOK BÉRLETI DÍJA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL RENDELET A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS -FEJLESZTÉSI TÉRÍTMÉNYRŐL RENDELET A TARTÓZKODÁSI ILLETÉKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL RENDELET A SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL VÉGZÉS A SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL HATÁROZAT A ZENTAI THURZÓ LAJOS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI THURZÓ LAJOS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI THURZÓ LAJOS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL

27 27. HATÁROZAT A ZENTAI STEVAN SREMAC SZÜLŐFÖLD ALAPÍTVÁNY IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI STEVAN SREMAC SZÜLŐFÖLD ALAPÍTVÁNY FELÜGYEÉŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI KÖZSÉGI AGRÁRFEJLESZTÉS PROJEKTUMOT KIDOLGOZÓ MUNKACSOPORT MEGALAKÍTÁSÁRÓL HATÁROZAT A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK VÉDELMÉRE, RENDEZÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÉVES PROGRAMOT KIDOLGOZÓ SZAKBIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL RENDELET A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL RENDELET A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ÉVI TEVÉKENYSÉGI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL HATÁROZAT A BIZTONSÁGI TANÁCS MEGALAKULÁSÁRÓL HATÁROZAT A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET VÉDELMÉRE, RENDEZÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÉVES PROGRAMOT VÉLEMÉNYEZŐ BIZOTTSÁG FELMENTÉSÉRŐL HATÁROZAT O T A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET VÉDELMÉRE, RENDEZÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÉVES PROGRAMOT VÉLEMÉNYEZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL HELYREIGAZÍTÁS KIADÓ: FELELŐS SZERKESZTŐ: ÉVI ELŐFIZETÉS: EGYSZÁMLA- SZÁM: NYOMTATJA: PÉLDÁNYSZÁM A KKT, a polgármester és a KT teendőire illetékes osztály, Zenta, Fő tér 1. Telefon: 024/ Pásztor Mária, a Zentai KKT titkára 2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell fizetni. A hiredetés díjszabása 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár. A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes községi szintű egyéb bevételek A KKT, a polgármester és a KT teendőire illetékes osztály 200 db