ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 XLIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM FEBRUÁR 25. Z E N T A

2 8. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006. sz.) 7. szakasza, valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A HELYI KÖZBEVÉTELEK SZERINTI ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEKRE FIZETENDŐ ADÓ LEÍRÁSÁRÓL A jelen rendelettel a KKT rendezi a helyi közbevételek szerint a december 31-éig esedékessé vált kötelezettségekre elszámolt és behajtatlan kamatok (a továbbiakban: kamat) leírásának a feltételeit, terjedelmét és folyamatát, éspedig: 1. a cégtáblának az üzlethelyiségen való kitűzésére fizetendő helyi kommunális illetékre; 2. a telekhasználat utáni térítményére, 3. a közterületek használata utáni térítményre. A jelen rendelet a szerinti helyi közbevételek szerinti kötelezettségre (a továbbiakban: kötelezettség) elszámolt kamat leírására való jogosultság a kötelezett, illetve a kötelezett kötelezettsége teljesítéséért felelős személy kérelme (a továbbiakban: a kérelem benyújtója) alapján valósítható meg, amelyet a jelen szakaszban előirányozott feltételek teljesítését követően legkésőbb július 31-éig kell benyújtani. A kérelem mellett be kell nyújtani a dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogy a kamat leírásának a feltételei teljesítettek (bizonyíték a kötelezettség szerinti adósság alapösszegének a befizetéséről a helyi közbevételekre előirányozott befizetési számlákra). A kérelmet a jelen rendelet a szerinti kötelezettség minden fajtájára vonatkozóan be kell nyújtani a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyi osztálya adókivetési és adóelszámolási részlegének (a továbbiakban: hatásköri szerv). A jelen rendelettel összhangban azoknak a kérelembenyújtóknak a kamatleírására kerül sor, akik: 1) a helyi közbevételekre előirányozott befizetési számlákra befizették a jelen rendelet 1. szakasza szerinti adósság alapösszegét, amelyre vonatkozóan a kamatleírási kérelmet benyújtották, valamint az ezen kötelezettség szerinti mellékes adótételeket, kivéve a december 31-éig esedékessé vált kamatot, 2) a helyi közbevételekre előirányozott befizetési számlákra befizették a jelen rendelet 1. szakasza szerinti adósság alapösszegét, amelyre vonatkozóan a kamatleírási kérelmet benyújtották, valamint az ezen kötelezettség szerinti mellékes adótételeket, amelyek január 1-jén váltak esedékessé. A kérelem benyújtójának, aki teljesítette a jelen rendelet a szerinti kötelezettséget, leírásra kerül a befizetett kötelezettség szerinti kamata, éspedig:

3 1) a kamat 100%-a, amennyiben a jelen rendelet a 4. bekezdésével összhangban a fizetési kötelezettségét legkésőbb december 31-éig teljesítette, 2) a kamat 75%-a, amennyiben a jelen rendelet a 4. bekezdésével összhangban a fizetési kötelezettségét legkésőbb március 31-éig teljesítette, 3) a kamat 50%-a, amennyiben a jelen rendelet a 4. bekezdésével összhangban a fizetési kötelezettségét legkésőbb június 30-áig teljesítette, 4. szakasz A kamatleírásra való jogosultság, a törvénnyel összhangban, a hatásköri adószerv végzésével kerül megállapításra. A hatásköri szervnyilvántartást vezet a jelen rendelettel összhangban megvalósított jogosultságról és gondoskodik a jelen rendelet végrehajtásáról. 5. szakasz A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép jogerőre. SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. Szám: 43-4/09-VI 9. Az energetikai tevékenységek végzésére vonatkozó engedély kiadásának és megvonásának módjára vonatkozó, valamint a szakkádert illető feltételekről szóló szabályzat (az SZK Hiv. Közlönye, 117/05. és 40/06. szám) 1a, az energetikai tevékenységek végzésére vonatkozó engedély kiadása után fizetendő térítmény mértékének a meghatározásához szükséges kritériumok és mércék (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/07. szám), valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T AZ ENERGETIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÉVI VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ENGEDÉLY UTÁNI TÉRÍTMÉNY MÉRTÉKÉNEK ELSZÁMOLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZORZÓSZÁM ÉRTÉKÉRŐL I. Az energetikai tevékenységek Zenta községben való végzésére vonatkozó engedély kiadása után fizetendő térítmény mértékének meghatározásához szükséges kritériumok és mércék alapján az energetikai tevékenységek évi végzésére vonatkozó engedély utáni térítmény mértékének elszámoláshoz szükséges szorzószám értéke 6.000,00 dinárt tesz ki

4 II. Ezt a rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG Szám: 3-2/09-IV a KKT elnöke 10. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006. sz.) 6. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, a közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 76/91., 18/93., 22/93., 37/93., 45/94., 42/98., 54/99. 22/2001. és 33/2004. sz.) 25. szakasza 1. bekezdése 2. pontjának 1. alpontja, valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza és 78. szakaszának 1. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Ezzel a rendelettel módosítást eszközlünk a helyi kommunális illetékekről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 15/2001., 13/2002., 1/2004., 18/2004., 7/2005., 10/2006., 9/2007. és 16/2008. sz.). A 2. díjtételnél a megjegyzés az alábbiak szerint módosul: Ezt az illetéket az elvégzett felügyeletet követően, a használati idővel részarányosan az előző hónapra vonatkozóan a folyó hónap 15-éig kell fizetni. A 8. díjtétel 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: A cégtáblának az üzlethelyiségen való kitűzésére fizetendő helyi kommunális illetéket éves összegben állapítjuk meg, a fizetésére havonta, az előző hónapra vonatkozóan a hónap 15-éig kerül sor. Ugyanezen díjtételnél a megjegyzésben törölni kell a 3. és 4. pontokat, és az és 7. pontok és 5. pontokká válnak

5 4. szakasz A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. Szám: 43-9/2009-VI 11. A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 47/2003. és 34/2006. sz.) 77. szakasza, a helyi önkormányzatok finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 62/2006. sz.) 6. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 76/91., 18/93., 22/93., 37/93., 45/94., 42/98., 54/99. 22/2001. és 33/2004. sz.) 25. szakasza 1. bekezdése 3. pontjának 1. alpontja, valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza és 78. szakaszának 1. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A TELEKBÉR MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Ezzel a rendelettel módosítást eszközlünk a telekbér megállapításáról szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2003., 18/2004., 7/2005., 10/2006., 9/2007. és 16/2008. sz.). A 16. szakasz az alábbiak szerint módosul: A telekbért az előző hónapra vonatkozóan a folyó hónap 15-éig kell fizetni. A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. Szám: 43-6/2009-VI

6 12. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006. sz.) 6. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja, Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglal szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza és 78. szakaszának 1. bekezdése, valamint Zenta község igazgatási és használati jogával bíró üzleti épületek, üzlethelyiségek és garázsok bérleti díja megállapításának módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2004. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 16/2008. sz.) 23. és 30. szakasza alapján Zenta Községi Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A ZENTA KÖZSÉG IGAZGATÁSI ÉS HASZNÁLATI JOGÁVAL BÍRÓ ÜZLETI ÉPÜLETEK, ÜZLETHELYISÉGEK ÉS GARÁZSOK BÉRLETI DÍJA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL Ezen rendelettel eszközöljük Zenta község igazgatási és használati jogával bíró üzleti épületek, üzlethelyiségek és garázsok bérleti díja megállapításának módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 3/98., 7/99., 2/2000., 3/2001., 15/2001., 13/2002., 2/2006., 10/2006., 9/2007. és 16/2008. sz.) módosítását és kiegészítését. A rendelet 1ának 1. bekezdése után az alábbi új bekezdések következnek: A garázsok és raktárhelyiségek használatáért járó bérleti díjat a jelen szakasz 1. bekezdésében megállapított üzlethelyiségek használatáért járó bérleti díj mértékének 30%-ában állapítjuk meg. A jelen szakasz 1. és 2. bekezdése szerinti bérleti díj tartalmazza az áruforgalmi adót. A rendelet 15. szakasza az alábbiak szerint módosul: A bérletet havonta, a hónap 15-éig kell fizetni a folyó hónapra vonatkozóan, éspedig a kiküldött számla alapján. 4. szakasz A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. Szám: 43-7/2009-VI

7 13. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006. sz.) 6. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja, a közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 76/91., 18/93., 22/93., 37/93., 45/94., 42/98., 54/99., 22/2001. és 33/2004. sz.) 25. szakasza 1. bekezdése 3. pontjának 13. alpontja, valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza és 78. szakaszának 1. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS -FEJLESZTÉSI TÉRÍTMÉNYRŐL Ezen rendelettel módosítjuk a környezetvédelmi és -fejlesztési térítményről szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 10/2006., 1/2007., 9/2007. és 16/2008. sz.). A rendelet ának 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti térítményt a lakások és az épületek egyéb külön részeinek a tulajdonosai, illetve használói havonta fizetik a Zentai KLKV egységes utalványa útján, az üzlet- és irodahelyiségek tulajdonosai, illetve használói pedig úgyszintén havonta, az előző hónapra vonatkozóan a folyó hónap 15-éig, a községi környezetvédelmi számlára. A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. Szám: 43-8/2009-VI

8 14. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006. sz.) 6. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, a közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 76/91., 18/93., 22/93., 37/93., 45/94., 42/98., 54/99. 22/2001. és 33/2004. sz.) 25. szakasza 1. bekezdése 2. pontjának 2. alpontja, valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza és 78. szakaszának 1. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A TARTÓZKODÁSI ILLETÉKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Ezen rendelettel módosítjuk a tartózkodási illetékről szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2005., 10/2006., 9/2007. és 16/2008. sz.). A rendelet 5. szakasza az alábbiak szerint módosul: Az illeték megfizettetését az elhelyezést nyújtó végzi a folyó hónap 15-éig az előző hónapra vonatkozóan. A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. Szám: 43-5/2009-VI 15. A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. szám) 3. és 4. szakasza, az általános érdekű művelődési tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 49/92. szám) 10. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Községi Képviselő-testület a jelen rendelettel módosítja a Senćansko mađarsko kamerno pozorište Zentai Magyar Kamaraszínház megalapításáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008. szám)

9 A rendelet 1ának 1. bekezdésében törölni kell a legfeljebb egy évig szavakat. Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Szám: 63-3/2009/V. 16. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 3a 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. A képviselő-testület jóváhagyja a Senćansko mađarsko kamerno pozorište Zentai Magyar Kamaraszínház alapszabályát. II. Ez a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szám: 63-4/2009-V

10 17. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2007. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ igazgatóbizottságának a án kelt határozata alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozza az alábbi A ZENTAI THURZÓ LAJOS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL A KKT kinevezi KOVÁCS NÁNDOR tanárt március 1-től kezdődően 4 (négy) éves megbízatási időszakra a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ igazgatójává. A jelen határozat a meghozatalának napjával lép hatályba. A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. Szám: 02-2/2009-V. 18. A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005. és 108/2005. szám kiig.) 15. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/2006. szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2/07. és 11/2008. sz.) 19. és 78. szakasza, valamint a Zentai KLKV megszervezéséről szóló rendelet (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 11. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a Zentai Kommunálislakásgazdálkodási Közvállalat felügyelő bizottságának az elnökét és tagjait, éspedig: 1. Nagy Anasztázia - elnök, 2. Nagy Zámbó Zsolt - tag,

11 3. Subotin Nedeljko - tag, 4. Világos Illés - tag 5. Csernák István - tag 6. Samardžić Neda - tag Zenta Község Képviselő-testülete a Zentai KLKV felügyelő bizottsága elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában Szám: 020-3/2009-V. a Zentai KKT elnöke 19. A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 25/2000. és 25/2002. szám) 1a, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútumának (Zenta Község Hiv. Lapja 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint a Zentai ELGAS Gázszolgáltató és Vezetékszerelő Közvállalat alapszabályának (Zenta Község Hiv. Lapja, 7/2003. szám) 28. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Elgas Közvállalat igazgatóbizottsága elnökét és tagjait, éspedig: - Lazić Éva az igazgatóbizottság elnöke, - Recskó Béla az igazgatóbizottság tagja, - Szeles Csaba - az igazgatóbizottság tagja, - Ademi Dževat az igazgatóbizottság tagja, - Lőrinc László az igazgatóbizottság tagja, - Nagy Zámbó Zsolt az igazgatóbizottság tagja, - Pilcinger István az igazgatóbizottság tagja. Zenta Község Képviselő-testülete az igazgatóbizottság elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki

12 Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szám:020-4/2009-V. 20. A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005, 108/2005. sz. kiig.) 15. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútumának (Zenta Község Hiv. Lapja 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. és 78. szakasza, valamint a Zentai ELGAS Gázszolgáltató és Vezetékszerelő Közvállalat alapszabályának (Zenta Község Hiv. Lapja, 7/2003. szám) 44. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Elgas Közvállalat felügyelő bizottsága elnökét és tagjait, éspedig: 1. Kajári Ferenc - elnök, 2. Laszák Erika tag, 3. Milunović Eszter - tag. Zenta Község Képviselő-testülete a felügyelő bizottság elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában Szám:020-5/2009-V

13 21. A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. sz.) 20. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsága elnökét és tagjait, éspedig: 1. Knežević Aleksandar - elnök, 2. Harmat Szilvia - tag, 3. Julián Jenő - tag 4. Pilipović Mirjana - tag 5. Beatović Ágnes - tag Zenta Község Képviselő-testülete az igazgatóbizottság elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szám:020-6/2009/V. 22. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökét és tagjait, éspedig:

14 1. Pósa Ilona - elnök, 2. Gulyás Tünde - tag, 3. Kormányos Klaudia - tag. Zenta Község Képviselő-testülete a felügyelő bizottság elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hiv. Lapjában. Szám: 020-7/2009-V 23. A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/91. és 71/94. sz.) 20. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI THURZÓ LAJOS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ igazgatóbizottsága elnökét és tagjait, éspedig: 1. Renkó Ágnes - elnök, 2. Ilijin Ilona - tag, 3. Butora Ágnes - tag, 4. Barsi Csongor - tag, 5. Lengyel László - tag. Zenta Község Képviselő-testülete az igazgatóbizottság elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szám:020-8/2009-V

15 24. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI THURZÓ LAJOS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ felügyelő bizottsága elnökét és tagjait, éspedig: 1. Hangya Gizella - elnök, 2. Polják Irén - tag, 3. Geró Ibolya - tag. Zenta Község Képviselő-testülete a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ felügyelő bizottsága elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szám:020-9/2009-V. 25. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/2008. sz.) 19. és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsága elnökét és tagjait, éspedig: 1. Fleisz István - elnök, 2. Horti Aranka - tag, 3. Jovičin Dragan - tag,

16 4. Svilar Hevér Mária - tag, 5. Recskó Szabolcs - tag, 6. Gajda Szilvia - tag, 7. Molnár Sándor - tag. Zenta Község Képviselő-testülete a zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsága elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szám:020-10/2009-V. 26. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/2008. sz.) 19. és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottsága elnökét és tagjait, éspedig: 1. Szabó Mirjana - elnök, 2. Sárosi Gabriella - tag, 3. Sándor László - tag. Zenta Község Képviselő-testülete a zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottsága elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. 3.szakasz Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hiv. Lapjában Szám: : /2009-V

17 27. A vagyonadományokról, alapítványokról és alapokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 59/89. sz.) 9. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/2008. sz.) 19. és 78. szkasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI STEVAN SREMAC SZÜLŐFÖLD ALAPÍTVÁNY IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Stevan Sremac Szülőföld Alapítvány igazgatóbizottsága elnökét és tagjait, éspedig: 1. Slobodan Borđoški - elnök, 2. Predrag Popović - tag, 3. Jovan Gašović - tag, 4. Petar Terzić - tag, 5. Német László - tag, 6. Petar Milošević - tag, 7. Dušan Blažić - tag, 8. Milica Ramadanski - tag, 9. Branko Vučetić - tag. Zenta Község Képviselő-testülete az igazgatóbizottság elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.. Szám: /2009-V

18 28. A vagyonadományokról, alapítványokról és alapokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 59/89. sz.) 19. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 3a 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/2008. sz.) 19. és 78. szkasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI STEVAN SREMAC SZÜLŐFÖLD ALAPÍTVÁNY FELÜGYEÉŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL Zenta Község Képviselő-testülete ezen határozattal kinevezi a zentai Stevan Sremac Szülőföld Alapítvány felügyelő bizottsága elnökét és tagjait, éspedig: 1. Aleksandar Đorđević - elnök, 2. Szegedi Ksenija, mag. - tag, 3. Dragić Aleksandar - tag. Zenta Község Képviselő-testülete a felügyelő bizottság elnökét és tagjait 4 (négy) éves megbízatási időszakra nevezi ki. 3.szakasz Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hiv. Lapjában. Szám: /2009-V. 29. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) szakasza bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete én. tartott ülésén meghozta az alábbi A ZENTAI KÖZSÉGI AGRÁRFEJLESZTÉS PROJEKTUMOT KIDOLGOZÓ MUNKACSOPORT MEGALAKÍTÁSÁRÓL I. A képviselő-testület megalakítja a Zentai községi agrárfejlesztés projektumot kidolgozó munkacsoportot (a továbbiakban: munkacsoport). A munkacsoportot az elnök és hét tag alkotja: II

19 a munkacsoport elnöke: 1. Nataša Ademi okl. mezőgazdasági mérnök a helyi önkormányzat képviselője, a munkacsoport tagjai: 1. Bóbán József a helyi önkormányzat képviselője, 2. Gulyás Károly (a Felsőhegyi Mezőgazdasági Termelők Egyesületének elnöke), 3. Sóti Ferenc (a Zentai Mezőgazdasági Termelők Egyesületének elnöke), 4. Burány Ernő - okl. mezőgazdasági mérnök, 5. Kállai Zsolt mezőgazdasági termelő, 6. Barsi Csongor mezőgazdasági termelő, 7. Varga Róbert mezőgazdasági termelő. III. A munkacsoportnak az a feladata, hogy kidolgozza a Zentai községi agrárfejlesztés projektumot, továbbá hogy megállapítsa a évi zentai községi költségvetésben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2008. szám) mezőgazdaság-fejlesztési célra előirányzott eszközök realizálásához szükséges mércéket. IV. A bizottság kötelessége kidolgozni a Zentai községi agrárfejlesztés projektumot, és azt a kinevezés napjától számított 30 napon belül elfogadásra megküldeni a Községi Tanácsnak és a Községi Képviselő-testületnek. V. Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY Szám: a KKT elnöke 30. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 78. szakasza 1. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi a mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programot kidolgozó szakbizottság megalakításáról I. A KKT megalakítja a Zenta községi évi mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programot kidolgozó szakbizottságot (a továbbiakban: bizottság)

20 II. A bizottság az elnökből és 7 (hét) tagból áll: a bizottság elnöke: 1. Kovács József, okl. agrérmérnök a bizottság tagjai 1. Bóbán József, állategészségügyi technikus, 2. Barsi Csongor mezőgazdasági termelő, 3. Rózsa Károly földmérő, 4. Lévai Zoltán földmérő, 5. Borbély Ferenc jogász, 6. Ana Prijović közgazdász 7. Nataša Ademi mezőgazdasági mérnök a helyi önkormányzat képviselője III. A bizottság feladata a Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó a 2008/2009-es évben végrehajtandó munkálatok fajtáját és terjedelmét, valamint a munkálatok kivitelezésének és az eszközbefektetéseknek az ütemét megállapító - programjavaslat kidolgozása, különösen pedig az állami tulajdonú mezőgazdasági területekre vonatkozó adatoknak a mezőgazdasági területekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06. sz.) 14. szakasza 7. bekezdésével összhangban való megállapítása, és a mezőgazdasági területekről szóló törvény 14. szakasza 5. bekezdésében említett bizottság véleményének a kikérésre. IV. A bizottság köteles a Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó, a jelen határozat III. pontjában említett éves program javaslatát a kinevezés napjától számított 45 napon belül elkészíteni, és elfogadásra megküldeni a képviselőtestületnek. A bizottsági tagok megbízatása egy évre szól. V. VI. Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT - ZENTA KÖZSÉG Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET a KKT elnöke Szám: /2009-V

21 31. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 3a 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL I. A képviselő-testület elfogadja a Zentai Történelmi Levéltár évi munkaprogramjának végrehajtásáról szóló jelentést. II. Ez a rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szám: 32. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 3a 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ÉVI TEVÉKENYSÉGI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL I. A képviselő-testület elfogadja a Zentai Történelmi Levéltár évi tevékenységi és fejlesztési programját. II. Ez a rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szám63-5/2009-V

22 33. A Belügyminisztérium Nagykikindai Redőr-igazgatóság Zentai RÁ én kelt, /09. számú javaslata alapján a község polgármestere meghozta az alábbi határozatot: Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06 egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 3a 1. bekezdésének 8. pontja alapján Zenta község polgármestere meghozta az alábbi a Biztonsági Tanács megalakulásáról I Zenta község területén a megelőző biztonsági intézkedések koordinálása céljából megalakul a Biztonsági Tanács az alábbi összetételben 1. Pék Zoltán, a község polgármestere tanácselnök 2. Nikočev Vladimir, tag 3. Zsíros-Jankelić Anikó, KKT elnök tag 4. Gašović Mirko tag 5. Híres Iván tag 6. Mihajlovič Antun tag 7. Tari Jenő tag 8. Kecskés Dezső tag 9. Nagy József tag 10. Malađan Jović tag 11. Sárosi Gabriella tag 12. Borđoški Slobodan tag 13. Nagy Abonyi Toltán tag 14. Pataki Tibor tag 15. Gajda Attila tag 16. Gedošević Valéria tag 17. Pásztor Mária a Tanács döntéshozatali jogosultság nélküli titkára II. A Biztonsági Tanács az alábbi feladatok ellátása céljából alakul: - a Zenta község területén jelenlevő biztonságügyi problémák meghatározása - a megelőzési stratégia fejlesztési irányainak meghatározása és az egyes meghatalmazások kiosztása - a megelőzési program elfogadása, amellyel hatás gyakorolható az egyes biztonságügyi problémákra - rendeletek meghozatala és az egyes alanyok kötelezettségeinek megszabása, az elfogadott megelőzési programokat illetően, amelyekkel megkísérlik megoldani az egyes biztonságügyi problémákat - a megelőzési program eredményeiről szóló jelentések előterjesztése - a program módosításainak és kiegészítéseinek az elfogadása

23 - a Biztonsági Tanácson belüli, az egyes megelőzési projektumok fejlesztésére és implementálására szakosított bizottságok és munkatestületek megalakítása, amelyekkel hatás gyakorolható az egyes biztonságügyi problémákra - a munkatestületek munkájáról és törekvéseik hatékonyságáról szóló jelentések előterjesztése III. Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság AT Zenta község A község polgármestere Szám: Kelt: Z e n t a Pék Zoltán a község polgármestere 34. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06. sz.) 14. szakaszának 5. bekezdése és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Zenta község polgármestere meghozta az alábbi A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET VÉDELMÉRE, RENDEZÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÉVES PROGRAMOT VÉLEMÉNYEZŐ BIZOTTSÁG FELMENTÉSÉRŐL I. Felmentem a Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programot véleményező bizottságot, amelyet az alábbi személyek alkotnak: a bizottság elnöke: Mészáros Károly agronómus a bizottság tagjai, a mezőgazdasági birtokok jegyzékébe bejegyzett termelők: 1. Sóti Ferenc 2. Kalmár Lajos 3. Novák Károly 4. Tatić Borivoj. II. A Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programot véleményező bizottságot a megbízatási időszak letelte miatt kell felmenteni

24 III. Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE Szám: Pék Zoltán okl. közg., a község polgármestere 35. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06. sz.) 14. szakaszának 5. bekezdése és Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 3a 1. bekezdésének 8. pontja alapján Zenta község polgármestere meghozta az alábbi a mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programot véleményező bizottság megalakításáról I. Megalakítom a Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2008/2009-es évi éves programot véleményező bizottságot. A bizottságot az elnök és négy tag alkotja: II. a bizottság elnöke 1. Miloš Halgašev okl. mezőgazdasági mérnök, a bizottság tagjai, a mezőgazdasági birtokok jegyzékébe bejegyzett termelők: 1. Gulyás Károly 2. Sóti Ferenc 3. Györe József 4. Tóth Ervin. III. A bizottság feladata a Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2008/2009-es évi éves programjavaslat vizsgálata és véleményezése

25 IV. A bizottság köteles a jelen határozat III. pontjában említett, a Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programjavaslatra vonatkozó véleményét a Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programjavaslat kézhezvételétől számított 8 napon belül megvitatásra megküldeni a Községi Tanácsnak és a képviselő-testületnek. A bizottsági tagok megbízatása egy évre szól. V. VI. Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE Szám: Pék Zoltán s. k., a község polgármestere 36. A hiteles szöveggel és csatolmányokkal való összevetés alapján megállapítást nyert, hogy a mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programot kidolgozó szakbizottság megalakításáról szóló, /2009-V. számú, én kelt határozatba (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2009. szám) hiba csúszott, ezért az alábbi H E L Y R E I G A Z Í T Á S T eszközöljük A mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programot kidolgozó szakbizottság megalakításáról szóló, /2009-V. számú, én kelt határozat III. pontjában a 2008/2009-es évben szavak helyébe a 2009-es évben szavak kerülnek. Szám: /2009-V Tartalom: 8. RENDELET A HELYI KÖZBEVÉTELEK SZERINTI ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEKRE FIZETENDŐ ADÓ LEÍRÁSÁRÓL RENDELET AZ ENERGETIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÉVI VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ENGEDÉLY UTÁNI TÉRÍTMÉNY MÉRTÉKÉNEK ELSZÁMOLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZORZÓSZÁM ÉRTÉKÉRŐL

26 10. RENDELET A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET RENDELET A TELEKBÉR MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET RENDELET A ZENTA KÖZSÉG IGAZGATÁSI ÉS HASZNÁLATI JOGÁVAL BÍRÓ ÜZLETI ÉPÜLETEK, ÜZLETHELYISÉGEK ÉS GARÁZSOK BÉRLETI DÍJA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL RENDELET A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS -FEJLESZTÉSI TÉRÍTMÉNYRŐL RENDELET A TARTÓZKODÁSI ILLETÉKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL RENDELET A SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL VÉGZÉS A SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL HATÁROZAT A ZENTAI THURZÓ LAJOS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI THURZÓ LAJOS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI THURZÓ LAJOS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL

27 27. HATÁROZAT A ZENTAI STEVAN SREMAC SZÜLŐFÖLD ALAPÍTVÁNY IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI STEVAN SREMAC SZÜLŐFÖLD ALAPÍTVÁNY FELÜGYEÉŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL HATÁROZAT A ZENTAI KÖZSÉGI AGRÁRFEJLESZTÉS PROJEKTUMOT KIDOLGOZÓ MUNKACSOPORT MEGALAKÍTÁSÁRÓL HATÁROZAT A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK VÉDELMÉRE, RENDEZÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÉVES PROGRAMOT KIDOLGOZÓ SZAKBIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL RENDELET A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL RENDELET A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ÉVI TEVÉKENYSÉGI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL HATÁROZAT A BIZTONSÁGI TANÁCS MEGALAKULÁSÁRÓL HATÁROZAT A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET VÉDELMÉRE, RENDEZÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÉVES PROGRAMOT VÉLEMÉNYEZŐ BIZOTTSÁG FELMENTÉSÉRŐL HATÁROZAT O T A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET VÉDELMÉRE, RENDEZÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÉVES PROGRAMOT VÉLEMÉNYEZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL HELYREIGAZÍTÁS KIADÓ: FELELŐS SZERKESZTŐ: ÉVI ELŐFIZETÉS: EGYSZÁMLA- SZÁM: NYOMTATJA: PÉLDÁNYSZÁM A KKT, a polgármester és a KT teendőire illetékes osztály, Zenta, Fő tér 1. Telefon: 024/ Pásztor Mária, a Zentai KKT titkára 2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell fizetni. A hiredetés díjszabása 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár. A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes községi szintű egyéb bevételek A KKT, a polgármester és a KT teendőire illetékes osztály 200 db

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2016. MÁRCIUS 1. Z E N T A 22. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 2. pontja és a Zenta község költségvetéséből

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2015. SZEPTEMBER 18. Z E N T A 137. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2013. NOVEMBER 13. Z E N T A 210. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 52/2011. sz.) 29. szakaszának 1., 2. 3., 4.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLI ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2008. OKTÓBER 23. Z E N T A 71. Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 107/2005. szám) 48. szakasza 2. bekezdésének 1. pontja, a helyi

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2016. JÚLIUS 1. Z E N T A 73. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 33. pontja és a Zentai Községi Képviselő-testület

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2017. ÁPRILIS 25. Z E N T A 97. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 2. pontja, Zenta község területén

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

3. szám 26. oldal

3. szám 26. oldal 3. szám 26. oldal 2014.04.15. 11. CSÓKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 2013-AS ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ELFOGADJUK észrevétel nélkül, Csóka község Szociális Munkaügyi Központja 2013-as

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 29. Z E N T A 54. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakaszának 1. pontja és Zenta község statútumának (Zenta Község

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLI ÉVFOLYAM - 9. SZÁM 2008. JÚLIUS 11. Z E N T A 36. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 56. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület 2008.06.26-án

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 2012. DECEMBER 31. Z E N T A 326. KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR THURZÓ LAJOS Az igazgató bizottság 05-8-8 iktatószámú, 2012.12.10.-i döntése alapján határozatot hozott A ZENTAI THURZÓ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2015. JÚLIUS 29. Z E N T A 131. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről

Részletesebben

18. szám 354. oldal

18. szám 354. oldal 18. szám 354. oldal 2016.09.30. 111. A menekültekről szóló törvény ( SZK 18/92- es számú Hivatalos Közlönye, JSZK 42/02-es számú Hivatalos Lapja SZAB Határozata és SZK 30/10-es számú Hivatalos Közlönye

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK re OLDAL DÁTUM KÉPVISELŐ-TESTÜLET AKTUSAI RENDELETEK 17 184 SZABÁLYZAT A ZENTA KÖZSÉG EGYETEMI HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJALAPJA ESZKÖZEINEK A FELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 415

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM 2016. NOVEMBER 29. Z E N T A 185. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. szám Ab határozat, és 54/2011.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2017. MÁRCIUS 10. Z E N T A 45. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. szám másik törvény, 41/09. és

Részletesebben

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza alapján (elfogadva

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2009. DECEMBER 11. Z E N T A 146. A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. és 81/09. sz. kiig.) 216. szakasza 2. bekezdése, valamint Zenta község

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM 2016. AUGUSZTUS 11. Z E N T A 108. A Zenta Község Mezőgazdaság-fejlesztési Költségvetési Pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2019. JÚLIUS 19. Z E N T A 105. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. más törv., és

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2016. JÚNIUS 30. Z E N T A 72. S z e r b K ö z t á r s a s á g Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község A község polgármestere Szám: 320-32/2016-II Dátum:

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIX 25. јануар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIX 25. јануар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIX 25. јануар 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 1. szám Topolya, 2007. január 25. Broј 1. 25.01.2007. СТРАНА 1. OLDAL 2007.01.25.

Részletesebben

Összhangban Zenta község Községi Tanácsának a 03-13/2014-es számú, án kelt végzésével nyilvános betekintést hirdetünk ki:

Összhangban Zenta község Községi Tanácsának a 03-13/2014-es számú, án kelt végzésével nyilvános betekintést hirdetünk ki: Összhangban Zenta község Községi Tanácsának a 03-13/2014-es számú, 2014. 01. 23-án kelt végzésével nyilvános betekintést hirdetünk ki: H A T Á R O Z A T J A V A S L A T R A KIEGÉSZÍTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 23. Z E N T A 158. Zenta község statútuma ( Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 119. szóló rendelet ( Hivatalos Lapja, 6/2001. szám) 19. szakasza, és a bogarasi Bácska

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR 19. Z E N T A 1. A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. szám) 3. és 4. szakasza alapján, az általános érdekű művelődési tevékenységekről

Részletesebben

Az ülést a Zentai Községi Képviselő-testület Nagytermében tartjuk 08,00 órai kezdettel. NAPIRENDI JAVASLAT:

Az ülést a Zentai Községi Képviselő-testület Nagytermében tartjuk 08,00 órai kezdettel. NAPIRENDI JAVASLAT: Szerb Köztársaság Szám: 3/2016-I Kelt: 2016. július 15-én statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 48. szakasza és a Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. MÁRCIUS 5. Z E N T A 48. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XL 26. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XL 26. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XL 26. јун 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 9. szám, 2008. június 26. Broј 9. 26.06.2008. СТРАНА 79. OLDAL 2008.06.26. 9. szám 28. A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2014. december 30-án 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselőtestület épületének nagytermében megtartott 32. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Zenta Község Hivatalos Lapja 2005. október 28. 6. szám 192.oldal ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 6. SZÁM XL. ÉVFOLYAM 2005. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Zenta Község Hivatalos Lapja 2005. október 28. 6. szám 193.oldal

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. L. évfolyam 26. Szám Topolya, november 23.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. L. évfolyam 26. Szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 26 Година L 23. новембар 2018. г., Бачка Топола L. évfolyam 26. Szám, 2018. november 23. Број 26. 23.11.2018. СТРАНА 1068. OLDAL 2018.11.23. 26.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2015. december 30-án 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében megtartott 45. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM 2017. JÚLIUS 26. Z E N T A 158. Zenta község területén a sport terén a polgárok szükségletei és érdekei kiegészítésére a programok jóváhagyásáról és

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2. ÜLÉSÉT JÚNIUS 22-ÉRE

Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2. ÜLÉSÉT JÚNIUS 22-ÉRE Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 2/2016-I Kelt: 2016. június 16-án Z e n t a Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 2015. SZEPTEMBER 30. Z E N T A 140. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 53. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 9. szám 190. oldal 2014.10.02. A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény ( SZK 16/02-es, 115/05-ös és 107/09-es számú Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXV 24. новембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXV 24. новембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXV 24. новембар 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 11. szám Topolya, 2003. november 24. Broј 11. 24.11.2003. СТРАНА 150. OLDAL 2003.11.24.

Részletesebben

KÖZFELHÍVÁST KÖZMUNKAPROGRAM ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSÉRE TOPOLYA KÖZSÉGBEN

KÖZFELHÍVÁST KÖZMUNKAPROGRAM ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSÉRE TOPOLYA KÖZSÉGBEN SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TOPOLYA KÖZSÉG KÖZSÉGI ELNÖK Szám: 10-9/2018-V Kelt: 2018. 11. 22. Topolya A helyi önkormányzatról szóló törvény 44. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja (SzK

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM 2016. SZEPTEMBER 1. Z E N T A A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. sz.-más törv., 41/09. és 112/2015.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2010. DECEMBER 31. Z E N T A 261. A közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 41/2009. szám) 8. szakaszának 2. bekezdése és Zenta község statútumának (Zenta Község

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

2016. JÚNIUS 10-RE ÖSSZEHÍVOM A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 1. ALAKULÓ ÜLÉSÉT

2016. JÚNIUS 10-RE ÖSSZEHÍVOM A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 1. ALAKULÓ ÜLÉSÉT Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 1/2016-I Kelt: 2016. május 9. Z e n t a Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011.

Részletesebben

2. szám 4. oldal

2. szám 4. oldal 2. szám 4. oldal 2016.02.01. 2. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 4a Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

14. szám 216. oldal

14. szám 216. oldal 14. szám 216. oldal 2016.07.19. 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK/129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 41. szakasza, Csóka község alapszabályának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2015. JÚNIUS 1. Z E N T A 90. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

2. SZÁM ÉVFOLYAM: XL KELT: 2004.január 30. ÁRA: 55,00 DIN.

2. SZÁM ÉVFOLYAM: XL KELT: 2004.január 30. ÁRA: 55,00 DIN. 2. SZÁM ÉVFOLYAM: XL KELT: 2004.január 30. ÁRA: 55,00 DN. A közvállalatokról és közérdekű tevékenységek folytatásáról szóló törvény 27. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye 25/2000 és 25/2002 számok), a Kommunális

Részletesebben

SZABÁLYZATOT ZENTA KÖZSÉGBEN AZ ÉLSPORT FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁRÓL

SZABÁLYZATOT ZENTA KÖZSÉGBEN AZ ÉLSPORT FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁRÓL Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 2. bekezdése és a testnevelés és a sport Zenta község költségvetéséből való finanszírozása alapjainak és mércéinek megállapításáról

Részletesebben

2014. MÁJUS 19-ÉRE Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 25. ÜLÉSÉT

2014. MÁJUS 19-ÉRE Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 25. ÜLÉSÉT Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 25/214-I Kelt: 214. május 8-án Z e n t a Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/211.

Részletesebben

Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 17. RENDKIVÜLI ÜLÉSÉT MÁRCIUS 31-ÉRE

Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 17. RENDKIVÜLI ÜLÉSÉT MÁRCIUS 31-ÉRE Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 17/2017-I Kelt: 2017. március 28. Z e n t a Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. L. évfolyam 5. Szám Topolya, február 05.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. L. évfolyam 5. Szám Topolya, február 05. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година L 05. фебруар 2018. г., Бачка Топола L. évfolyam 5. Szám, 2018. február 05. Број 5. 05.02.2018. СТРАНА 34. OLDAL 2018.02.05.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám Број: 5. 18.03.2016. СТРАНА 71. OLDAL 2016. 03.18. 5. szám Adorján Helyi Közösség 2004. augusztus 17-én kelt alapszabályának 31. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elnöke meghozza

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 02. SZÁM 2012. JANUÁR 27. ZENTA 11. Az állami szervekben létesített munkaviszonyokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 48/91., 66/91., 44/98. másik törvény, 49/99. másik törvény,

Részletesebben

2. szám 8. oldal 2014.03.05.

2. szám 8. oldal 2014.03.05. 2. szám 8. oldal 2014.03.05. 4. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos

Részletesebben

H I R D E T É S ÜZLETVITELI HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA

H I R D E T É S ÜZLETVITELI HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Szám: 361-37/II Kelt: 2014.10.16-án Z E N T A H I R D E T É S ÜZLETVITELI HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA Az állami tulajdonú, illetve Zenta község köztulajdonában

Részletesebben

Az ülésen Balo Tatjana, a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya elnökölt.

Az ülésen Balo Tatjana, a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya elnökölt. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2016. december 29-én 09,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében megtartott 14. üléséről. Az ülésen Balo

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 5. Szám Topolya, március 16.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 5. Szám Topolya, március 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLIX 16. март 2017. г., Бачка Топола XLIX. évfolyam 5. Szám, 2017. március 16. Број 5. 16.03.2017. СТРАНА 86. OLDAL 2017.03.16.

Részletesebben

CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Csóka Község Hivatalos Lapja 11. szám 370. oldal 2017.08.03. KÖZSÉGI TANÁCS 81. A Vajdaság Autonóm Tartományban és a helyi önkormányzat egységeiben foglalkoztatottakról szóló

Részletesebben

N Y I L V Á N O S H I R D E T M É N Y ÜZLETHELYSÉGEK BÉRBEADÁSÁRA

N Y I L V Á N O S H I R D E T M É N Y ÜZLETHELYSÉGEK BÉRBEADÁSÁRA Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Az üzlethelyiségekben illetékes bizottság Szám: 361-18/2015-II Kelt: 2015. 04. 30-án Z E N T A N Y I L V Á N O S H I R D E T M É N Y ÜZLETHELYSÉGEK

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 9. szám 2001. október 9. Број 9. 09.10. 2001. СТРАНА 130. OLDAL 2001. 10. 09.

Részletesebben

Csóka Község Hivatalos Lapja 5. szám 160. oldal

Csóka Község Hivatalos Lapja 5. szám 160. oldal KÖZSÉGI TANÁCS Csóka Község Hivatalos Lapja 5. szám 160. oldal 2017.03.21. 32 A Vajdaság Autonóm Tartományban és a helyi önkormányzat egységeiben foglalkoztatottakról szóló Törvény ( SZK 21/16-os számú

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM 2016. AUGUSZTUS 15. Z E N T A 109. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a Zentai Községi Képviselő-testület 19. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 31-én került sor 9.00 órától 15.10 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE SZÁM: 451-24/2016-IV-02 Kelt 2016. december 29-én ZENTA А helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2016. JÚLIUS 6. Z E N T A 81. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 2. bekezdése, Zenta község költségvetéséből

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXVII 26. мај г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXVII 26. мај г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXVII 26. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 3. szám Topolya, 2005. május 26. Broј 3. 26.05.2005. СТРАНА 45. OLDAL 2005.05.26.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. november 30. Broј 10. 30.11.2006. СТРАНА 155. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 3. szám, 2008. február 28. Broј 3. 28.02.2008. СТРАНА 6. OLDAL 2008.02.28.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK 2008. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE Sorszám Tartalom Szám/oldal 16 A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK ÁRJEGYZÉKÉBEN SZEREPLŐ DINÁRÉRTÉKEK ÖSSZEHANGOLÁSA 4/35 35 A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYZATA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIV 19. фебруар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIV 19. фебруар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIV 19. фебруар 2002. г., Бачка Топола XXXIV. évfolyam 1. szám Topolya, 2002. február 19. Број 1. 19.02. 2002. СТРАНА 1. OLDAL 2002.02.19.

Részletesebben

A bérleti díj kezdő mértéke: 450,00 dinár m 2 -ként ÁFA nélkül A garantált összeg mértéke: 36.558,00 dinár áfával.

A bérleti díj kezdő mértéke: 450,00 dinár m 2 -ként ÁFA nélkül A garantált összeg mértéke: 36.558,00 dinár áfával. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Szám: 361-40/2014-II Kelt: 2014.11.28-án Z E N T A H I R D E T É S ÜZLEHELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA Az állami tulajdonban, illetve Zenta község köztulajdonában

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T O T A POLGÁRI EGYESÜLETEK TOPOLYA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL VALÓ, PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRÓL

S Z A B Á L Y Z A T O T A POLGÁRI EGYESÜLETEK TOPOLYA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL VALÓ, PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. És 2014/83. szám), A polgári egyesületek programjainak ösztönzésére vagy ezen közérdekű programok megvalósításának

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 10. Szám Topolya, június 01.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 10. Szám Topolya, június 01. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XLIX 01. јун 2017. г., Бачка Топола XLIX. évfolyam 10. Szám, 2017. június 01. Број 10. 01.06.2017. СТРАНА 664. OLDAL 2017.06.01. 10. szám

Részletesebben