ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE"

Átírás

1 ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját

2 Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 75. szakasza alapján DECEMBER 07-ÉRE Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6. ÜLÉSÉT Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 9,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta Község Képviselő-testülete 5., október 29-én megatartott ülések jegyzőkönyvének elfogadása után javaslom a következő N A P I R E N D E T: 1. Zsoldos Ferenc, Zenta Község Képviselő-testület képviselője megbízatásának megszűnésére vonatkozó határozatjavaslat megvitatása, 2. Graca Harmath Judit képviselői mandátumának megerősítésére vonatkozó határozatjavaslat megvitatása, 3. Mészáros Károly, Zenta Község Képviselő-testület képviselője megbízatásának megszűnésére vonatkozó határozatjavaslat megvitatása, 4. Kálmán Zsuzsanna képviselői mandátumának megerősítésére vonatkozó határozatjavaslat megvitatása, 5. Zenta község évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására és kiegészítésére vonatkozó rendeletjavaslat megvitatása, 6. A évi költségvetési határozat január-szeptember közötti időszak megvalósulásáról szóló jelentés elfogadására vonatkozó végzésjavaslat megvitatására, 7. A Zentai Községi Közigazgatási Hivatalra vonatkozó rendeletjavaslat megvitatása, 8. A helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosítására és kiegészítésére vonatkozó rendeletjavaslat megvitatása, 9. A zöld közterületekre vonatkozó rendeletjavaslat megvitatása, 10. A rendkívüli helyzetek községi törzskarának megalakításáról szóló rendelet módosítására és kiegészítésére vonatozó rendeletjavaslat megvitatása, 11. Zenta község területén a felkészített jogi személyek és más szervezetek védelemben és mentésben való meghatározásáról szóló rendelet módosítására és kiegészítésére vonatkozó rendeletjavaslat megvitatása, 12. A Zenta község területén működő általános iskolák hálózatának megállapítására vonatkozó rendeletjavaslat megvitatása, 13. A zentai Snežana-Hófehérke óvoda évi pénzügyi jelentésének elfogadására vonatkozó végzésjavaslat megvitatása, 14. A zentai Snežana-Hófehérke óvoda 2011/2012-es munkaévre vonatkozó éves nevelőoktató munkatervének teljesítéséről szóló jelentés elfogadására vonatkozó végzésjavaslat megvitatása, 15. A zentai Snežana-Hófehérke óvoda szolgáltatási díjainak megállapítására vonatkozó rendeletjavaslat megvitatása,

3 16. A Zentai Szociális Védelmi Központ évi pénzügyi jelentésének elfogadására vonatkozó végzésjavaslat megvitatása, 17. A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának elfogadására vonatkozó végzésjavaslat megvitatása, 18. A zentai Elgas Közvállalat évi gazdálkodásáról szóló éves jelentés elfogadására vonatkozó végzésjavaslat megvitatására vonatkozó végzésjavaslat megvitatása, 19. A Zentai Vagyonjogi Ügyészség évi munkaprogramjának jóváhagyására vonatkozó végzésjavaslat megvitatása, 20. A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ alapszabálya módosításának jóváhagyására vonatkozó végzésjavaslat megvitatása, 21. A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány alapszabálya módosítására és jóváhagyására vonatkozó végzésjavaslat megvitatása, 22. A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága elnökének és tagjának felmentésére vonatkozó határozatjavaslat megvitatása, 23. A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága elnökének és tagjának kinevezésére vonatkozó határozatjavaslat megvitatása, 24. A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjának felmentésére vonatkozó határozatjavaslat megvitatása, 25. A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjának kinevezésére vonatkozó határozatjavaslat megvitatása, 26. A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának felmentésére vonatkozó határozatjavaslat megvitatása, 27. A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának kinevezésére vonatkozó határozatjavaslat megvitatása, 28. A zentai Сенћанско Мађарско Камерно Позориште -Zentai Magyar Kamaraszínház felügyelő bizottsága tagjának kinevezésére vonatkozó határozatjavaslat megvitatása, 29. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete megbízott igazgatójának felmentésére vonatkozó végzésjavaslat megvitatása, 30. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatójának kinevezésére vonatkozó határozatjavaslat megvitatása, 31. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete alapszabálya módosításának jóváhagyására vonatkozó végzésjavaslat megvitatása, 32. Zenta község ig terjedő szociális védelmi fejlesztési stratégiájában megállapított célok megvalósítását figyelemmel kísérő bizottság felmentésére vonatkozó határozatjavaslat megvitatása, 33. Zenta község ig terjedő szociális védelmi fejlesztési stratégiájában megállapított célok megvalósítását figyelemmel kísérő bizottság kinevezésére vonatkozó határozatjavaslat megvitatása, 34. Az ingatlan feletti köztulajdon jogának Zenta község javára történő bejegyzésére vonatkozó eljárás megindítására vonatkozó határozatjavaslat megvitatása. SZERB KÖZTÁRSAGÁG Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 6/2012-I Kelt: november 30-án Zenta Sirková Anikó Zenta Község Képviselő-testülete elnöke

4 Javaslat A helyhatósági választásokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. sz. az Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. sz.) 46. szakaszának 4. bekezdése és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a december - án/-én tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐJE MEGBÍZATÁSÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL I. A KKT lemondás benyújtása miatt MEGÁLLAPÍTJA Zenta Község Képviselő-testülete képviselője mandátumának megszűnését, éspedig: ZSOLDOS FERENC, zentai, Szép utca 13. sz. alatti lakosét az САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА ИШТВАН ПАСТОР, VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG PÁSZTOR ISTVÁN választási listáról. II. A határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. I n d o k l á s Zsoldos Ferenc, zentai lakos Zenta Község Képviselő-testületének képviselője a helyhatósági választásokról szóló törvény (a Szerb köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. sz. az Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. sz.) 46. szakaszának 1. pontja értelmében én benyújtotta lemondását. A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. pontja és 4. bekezdése előirányozza, hogy a képviselő megbízatása a megbízatási idő lejárta előtt lemondással szűnik meg, és a lemondásról, amelyet a képviselő két ülés között nyújt be, a képviselő-testület az első soron következő ülésén köteles dönteni. Ugyanezen törvény 49. szakasza szerint a helyi önkormányzati egység képviselőtestületének a képviselő megbízatása lejártáról szóló rendeletére a képviselő jogosult fellebbezni a hatásköri felsőbb bírósághoz, a rendelet meghozatalát követő 48 órán belül. Az előterjesztettek alapján a képviselő-testület a rendelkező rész értelmében döntött. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen fellebbezés nyújtható be a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz. A fellebbezésre minden képviselő jogosult. A fellebbezést a határozat meghozatalától számított 48 órán belül kell benyújtani. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 02-54/2012-I Kelt: december Z e n t a Širková Anikó s.k. Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

5

6 Javaslat A helyhatósági választásokról szólótörvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. sz. az Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. sz.) 56. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2012 december án/-én tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT a képviselő mandátumának megerősítéséről I. A KKT megerősíti Zenta Község Képviselő-testülete képviselőjének mandátumát, éspedig: 1. GRACA HARMAT JUDIT, tanítónő, Kevi, Október 8. u. 28. sz. alatti lakosét a САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА ИШТВАН ПАСТОР, VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG PÁSZTOR ISTVÁN választási listáról. II. A mandátum megerősítésének napjával a képviselőt megilletik a képviselők jogai és kötelezettségei. III. A képviselő mandátuma a képviselő mandátuma lejártáig tart, akinek megszűnt a mandátuma. IV. Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. I n d o k l á s Zsoldos Ferenc, zentai lakosnak, a Községi Képviselő-testület képviselőjének a én tartott alakuló ülésen hitelesítve lett a mandátuma, amely a helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja szerint lemondás benyújtása miatt megszűnt. A fent felsoroltakról tájékoztatva lett Zenta Község Választási Bizottsága, amely a helyhatósági választásokról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban lefolytatott eljárást követően megküldte Zenta Község Képviselő-testületének a - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА ИШТВАН ПАСТОР, VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG PÁSZTOR ISTVÁN választási listáról az új képviselő mandátumának odaítéléséről szóló jelentést, és Graca Harmat Juditnak Zenta Község Képviselő-testülete képviselőjének a megválasztásáról szóló bizonylatot. Összhangban a helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakaszának 1. és 6. bekezdésével, Zenta Község Képviselő-testülete ügyrendjével és a mandátumhitelesítő bizottság jelentésével a képviselő-testület a határozat rendelkező része szerint döntött. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen fellebbezés nyújtható be a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a határozat meghozatalától számított 48 órán belül. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 02-/2012-I Kelt: december Z e n t a Širková Anikó s.k. Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

7 Јavaslat A helyhatósági választásokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. sz. az Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. sz.) 46. szakaszának 4. bekezdése és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a december tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐJE MEGBÍZATÁSÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL I. A KKT MEGÁLLAPÍTJA Zenta Község Képviselő-testülete képviselője mandátumának megszűnését, éspedig: MÉSZÁROS KÁROLY, zentai, Petőfi Sándor u. 22. sz. alatti lakosét a САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА ИШТВАН ПАСТОР, VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG PÁSZTOR ISTVÁN választási listáról. II. A határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. I n d o k l á s Mészáros Károly, zentai lakos, Zenta Község Képviselő-testületének képviselője a helyhatósági választásokról szóló törvény (a Szerb köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. sz. az Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. sz.) 46. szakaszának 1. pontja értelmében án benyújtotta lemondását. A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. pontja és 4. bekezdése előirányozza, hogy a képviselő megbízatása a megbízatási idő lejárta előtt lemondással szűnik meg, és a lemondásról, amelyet a képviselő két ülés között nyújt be, a képviselőtestület az első soron következő ülésén köteles dönteni. Ugyanezen törvény 49. szakasza szerint a helyi önkormányzati egység képviselőtestületének a képviselő megbízatása lejártáról szóló rendeletére a képviselő jogosult fellebbezni a hatásköri felsőbb bírósághoz, a rendelet meghozatalát követő 48 órán belül. Az előterjesztettek alapján a képviselő-testület a rendelkező rész értelmében döntött. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen fellebbezés nyújtható be a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz. A fellebbezésre minden képviselő jogosult. A fellebbezést a határozat meghozatalától számított 48 órán belül kell benyújtani. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 02-57/2012-I Kelt: december Z e n t a Širková Anikó s.k. Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

8

9 Javaslat A helyhatósági választásokról szólótörvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. sz. az Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. sz.) 56. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a december tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT a képviselő mandátumának megerősítéséről I. A KKT megerősíti Zenta Község Képviselő-testülete képviselőjének mandátumát, éspedig: 1. KÁLMÁN ZSUZSANNA, tanítónő, született én, felsőhegyi, Ady Endre u. sz. n. alatti lakosét a САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА ИШТВАН ПАСТОР, VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG PÁSZTOR ISTVÁN választási listáról. II. A mandátum megerősítésének napjával a képviselőt megilletik a képviselők jogai és kötelezettségei. III. A képviselő mandátuma a képviselő mandátuma lejártáig tart, akinek megszűnt a mandátuma. IV. Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. I n d o k l á s Mészáros Károly, zentai lakosnak, a Községi Képviselő-testület képviselőjének a én tartott alakuló ülésen hitelesítve lett a mandátuma, amely a helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja szerint lemondás benyújtása miatt megszűnt. A fent felsoroltakról tájékoztatva lett Zenta Község Választási Bizottsága, amely a helyhatósági választásokról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban lefolytatott eljárást követően megküldte Zenta Község Képviselő-testületének a - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА ИШТВАН ПАСТОР, VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG PÁSZTOR ISTVÁN választási listáról az új képviselő mandátumának odaítéléséről szóló jelentést, és Kálmán Zsuzsanna, zentai lakosnak Zenta Község Képviselő-testülete képviselőjének a megválasztásáról szóló bizonylatot. Összhangban a helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakaszának 1. és 6. bekezdésével, Zenta Község Képviselő-testülete ügyrendjével és a mandátumhitelesítő bizottság jelentésével a képviselő-testület a határozat rendelkező része szerint döntött. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen fellebbezés nyújtható be a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a határozat meghozatalától számított 48 órán belül. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 02-58/2012-I Kelt: december Z e n t a Širková Anikó s.k. Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

10 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szakasza, az Önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07) 32. szakasza, a Zenta község statútuma (Zenta község Hivatalos lapja, 5/201) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete án/én meghozta az alábbi R E N D E L E T E T RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A költségvetés forrásonkénti közbevételei és jövedelmei az alábbiakra módosulnak: Közgazdasági Csoport Bevételek évi terv osztályozás AZ ÜZLETVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA Bevétel- és jövedelemtöbblet vagy -hiány I ADÓK 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK Keresetadók Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó Vagyonból eredő bevételek utáni adó Személybiztosítási bevételek utáni adó Helyi járulék Egyéb bevételek utáni adó KERESETI ALAP ADÓ Kereseti alap adó VAGYONADÓ Vagyonadó Öröködödési és ajándékozási adó Tőkeátutalás utáni adó JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK Kommunális illeték zenei programok rendezésére Reklámpanók használata utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni adók, illetékek és térítmények Általános érdekű javak használata utáni térítmények Átengedett térítmények és tartózkodási illeték Külön térítmény környezetvédelemre és -fejlesztésre Községi kommunális illeték EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni illeték ÖSSZESEN I II ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 731 ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL Folyó adományok külföldi államoktól a község számára ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a község javára Tőkeadományok nemzetközi szervezetektől a község javára EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai a község javára Egyéb hatalmi szintek tőkeátutalásai a községi szint javára

11 III EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN II VAGYONI BEVÉTELEK A községi költségvetési eszközök utáni kamatok Az ásványi eredetű nyersanyag használata utáni térítmény Erdők és mezőgazdasági földterület használata utáni térítmény Terület- és telekhasználat utáni térítmény JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából szárm. bev. a községi szint javára Illetékek a községi szint javára Községi szervek bevételei javak és szolgáltatások mellékes eladásából PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI Termész. és jogi személyek önkéntes folyó adományai a közs.szint javára VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK Költségrefundációs memorandumtételek Előző évi költségrefundációs memorandumtételek A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI A HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELFORRÁSAI Ö S S Z E S E N: ÖSSZESEN III

12 II. KÜLÖN RÉSZ 3. szakasz A költségek és közkiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális és közgazdasági osztályozása alapján: Rész Fejezet Funkció Pozíció Közgaídasági osztályozás Bevételek План буџета за 2012.г. Издаци из сопствених прихода Укупно KKT, ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS 111 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A bizottsági tagok térítményei Képviselői pótlék Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Politikai pártok és a nemzeti tanács dotálása Adók, kötelező illetékek és bírságok Az áll.szervek által okozott sérül. és károk után fizet.kártérítés Tartalékeszközök Állandó tartalék 1,000, Folyó tartalék Felszerelés A 111. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 111. funkció összesen: Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások - Választások Szerződéses szolgáltatások Anyag Átutalások egyéb hatalmi szinteknek A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: Az 1.1. fejezet finanszírozási forrásai: 0.1 Költségvetési bevételek AZ 1.1. FEJEZET ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELETI SZOLGÁLAT 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 2,113, A munkaadót terhelő szociális járulékok 410, A foglalkozatottak szociális juttatásai 62, A foglalkoztatottak költségtérítései 6, Állandó kiadások 83, Ingázási költségek 53, Szerződéses szolgáltatások 35, Anyag 126, Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 35, Felszerelés 46, Az 111. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 111. funkció összesen: Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai 0.1 Költségvetési bevételek AZ 1.2. FEJEZET ÖSSZESEN VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 330 Bíróságok A foglakoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 1,880, A munkaadót terhelő szociális járulékok 369, A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20, Állandó kiadások 169, Ingázási költségek 62, Szerződéses szolgáltatások 12, Anyag 50, Felszerelés 40, A 330. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek

13 A 330. funkció összesen: Az 1.3. fejezet finanszírozási forrásai Költségvetési bevételek AZ 1.3. FEJEZET ÖSSZESEN I. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma - jubiláris díjak Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Adók, kötelező illetékek és bírságok Bíróság által kirótt pénzbírság Gépek és felszerelés A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 130. funkció összesen: A 2.1. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 2.1. FEJEZET ÖSSZESEN KÖZADÓSSÁG IGAZGATÁSA Kamattörlesztés hazai üzletviteli bankoknak 10,000, Alaptőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak 15,000, A 170. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 170. összesen: A 2.2. fejezet finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 2.2. FEJEZET ÖSSZESEN HELYI KÖZÖSSÉGEK TISZAPART-ALVÉG HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései Álladó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyo javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 160. funkció összesen: CENTAR-TÓPART HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 932, A munkaadót terhelő szociális járulékok 168, A foglalkoztatottak szociális juttatásai 30, Állandó kiadások 368, Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások 177, Folyó javítások és karbantartás Anyag Épületek és építési létesítmények A 160. funció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 160. funkció összesen: KERTEK HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 940, A munkaadót terhelő szociális járulékok 168,

14 Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 160. funkció összesen: FELSŐHEGY HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 694, A munkaadót terhelő szociális járulékok 125, A foglalkoztatottak szociális juttatásai 10, Állandó kiadások 168, Szerződéses szolgáltatások 53, Anyag 25, Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 976, A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 160. funkció összesen: BÁCSKA-BOGARAS HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 397, A munkaadót terhelő szociális járulékok 71, A foglalkoztatottak szociális juttatásai 10, Állandó kiadások 580, Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások 287, Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 4,548, A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 160. funkció összesen: TORNYOS HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 1,694, A munkaadót terhelő szociális járulékok 302, A foglalkoztatottak szociális juttatásai 250, Állandó kiadások 394, Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Adók, kötelező illetékek és büntetések Bíróság által kirótt pénzbírság Épületek és építési létesítmények A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: KEVI HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Átutalások egyéb hatalmi szinteknek A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 2.3. FEJEZET ÖSSZESEN: TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 133 Egyéb általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei

15 A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma - jubiláris díjak Állandó kiadások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 133. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 133. funkció összesen: A 2.4. fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 2.4. FEJEZET ÖSSZESEN OKTATÁS Snežana - Hófehérke Óvoda 911 Iskoláskor előtti oktatás A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma - jubiláris díjak Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Hazai kamatok törlesztése Az eladósodás kiegészítő költségei Adók, kötelező illetékek és bírságok Gépek és felszerelés Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek A 911. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 911. funkció összesen: ALAPFOKÚ OKTATÁS Stevan Sremac Általános Iskola 912 Alapfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások A foglalkoztatottak költségtérítései 4,500, A foglalkoztatottak jutalma 2,713, Állandó kiadások 19,181, Ingázási költségek 2,120, Szerződéses szolgáltatások 660, Szakosított szolgáltatások 130, Folyó javítások és karbantartás 1,355, Anyag 1,933, Adók, kötelező illetékek és bírságok 70, Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint 70, A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 912. funkció összesen: Stevan Mokranjac Általános Zeneiskola 912 Alapfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások A foglalkoztatottak költségtérítése A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 912. funkció összesen KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Zentai Gimnázium 922 Középfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások A foglalkoztatottak költségtérítése

16 A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Nem anyagi jellegű vagyon A 922. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 922. funkció összesen: Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 923 Középfokú oktatás diákotthonnal Egyéb adományok és átutalások A foglalkoztatottak szociális juttatásai 500, A foglalkoztatottak költségtérítései 800, A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások 398, Állandó kiadások 1,060, Ingázási költségek Általános szolgáltatások 300, Szakosított szolgáltatások 50, Folyó javítások és karbantartás 100, Anyag 319, A 923. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 923. funkció összesen: Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola 922 Középfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások A foglalkoztatottak szociális juttatásai 50, A foglalkoztatottak költségtérítései 600, A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások 531, Állandó kiadások 3,232, Ingázási költségek 493, Általános szolgáltatások 315, Szakosított szolgáltatások 15, Folyó javítások és karbantartás 370, Anyag 435, Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 35, Adók, kötelező illetékek és bírságok 10, Felszerelés A 922. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 922. funkció összesen: Egészségügyi Középiskola 922 Középfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások A foglalkoztatottak költségtérítése 700, A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások 270, Állandó kiadások 510, Ingázási költségek 100, Általános szolgáltatások 250, Anyag 360, A 922. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 922. funkció összesen: Máshová nem sorolt oktatás Egyéb külön kiadások - Reszorközi bizottság Állandó kiadások - biztosítási költségek 6,000, Egyéb dotációk és átutalások Oktatási létesítmények és felszerelés Külföldi partnerség - projektum A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése Szociális védelmi térítések a költségvetésből Tanulók utaztatása 9,000, Egyetemisták ösztöndíjazása 2,000,000 A 980. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 980. funkció összesen: A 2.5. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 2.5. FEJEZET ÖSSZESEN

17 KÖRNYEZETVÉDELEM 510 Hulladékkezelés Szakosított szolgáltatás - Tisztaság fenntartása 7,000, Az 510. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 510. funkció összesen Szennyvízkezelés Épületek és építési létesítmények Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben 5,000, Csatornahálózat kiépítése Zentán Az 520. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 520. funkció összesen Környezetvédelmi költségvetési pénzalap Szerződéses szolgáltatások 600, Szakosított szolgáltatások 12,850, Anyag 1,500, Épületek és építési létesítmények 5,400, Gépek és felszerelés 3,100, Erdők és vizek 3,000, Az 560. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 560. funkció összesen: Máshová nem sorolt környezetvédelem Szakosított szolgáltatások 6,700, Szúnyogirtás Kullancsirtás 03 Kóbor ebek és macskák befogása Az 560. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 560. funkció összesen: A 2.6. fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek A 2.6. FEJEZET ÖSSZESEN LAKÁS- ÉS KÖZÖSSÉGÜGYI TEENDŐK 620 Közösségfejlesztés Állandó kiadások Villanyáram-szolgáltatás - helyiségek és üres üzletek Telefon Fűtésköltségek Internet Kommunális szolgáltatás Szerződéses szolgáltatások Emlékművek karbantartása Játszóterek karbantartása Létesítmények eltávolítása Szakosított szolgáltatások Zöld közterületek karbantartása Közkutak karbantartása Átereszek és csatornák földmunkái és karbantartása A városi strand és a Halász csárdánál levő strand rendezése Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Üzlethelyiségek és a községi vagyon költségei Előre nem látható munkálatok-sürgős beavatkozások Épületek és építési létesítmények Zenta tervei A sportcsarnok kiépítése Tornyoson a kút-vízfelfogó kiépítése Bogarason és Felsőhegyen a telefonhálózat újjáépítése 05 Munkálatok a Népkertben Új parkolóhelyek kiépítése 07 A városháza kupolájának szanálása Zenta központjának újjáépítése A vízvezeték újjáépítése A Népkerti kút adaptálása Termálkút kiépítése Az ipari parkban trafóállomás kiépítése 13 Az ipari parkban út kiépítése A városi parkban új szökőkút kiépítése Terek rendezése 16 Ingatlan vásárlása Piacok kiépítése és adaptálása Gépek és felszerelés

18 Magas vízállás esetén a szennyvíz átszivattyúzását szolgáló 01 szivattyú A 620. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 620. funkció összesen: Utcai kivilágítás Állandó kiadások Szakosított szolgáltatások - A közvilágítás karbantartása Nem pénzügyi jellegű közvállalatok szubvenciói - a KLKV 451 hitele A 640. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 640. funkció összesen: A 2.7. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 2.7. FEJEZET ÖSSZESEN KÖZGAZDASÁGI TEENDŐK 412 A munkát illető általános teendők Szakosított szolgáltatások 6,100, A 412. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 412. funkció összesen: Kisüzemi gazdasági és kisipari költségvetési pénzalap Szakosított szolgáltatások Magánvállalkozások támogatása 650, A 411. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 411. funkció összesen: Mezőgazdaság Szerződéses szolgáltatások 140, Szakosított szolgáltatások 43,100, Épületek és építési létesítmények 33,120, Gépek és felszerelés 8,280, Erdőjavítás 7,360,000 A 421. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 421. funkció összesen: Idegenforgalom-Zenta Közs. Idegenforgalmi Szervezete A foglakoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglakoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb kiadások Adók, kötelező illetékek és bírságok Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Tartózkodási illeték 1,275, Jóváhagyott projektumok 100, Gépek és felszerelés Szoftver Árukészlet eladásra A 473. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 473. funkció összesen: Egyéb tevékenységek Egyéb dotációk és átutalások 01 Önálló Vállalkozók Községi Egyesülete Állandó költségek Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Inkubátor Kft A foglakoztatottak keresete, pót.és térítm A munkaadót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Szerződéses szolgáltatások Kormányok kívüli szervezetek dotálása Zentai Gazdakör 255,000

19 Mezőgazdászok Polgárok Egyesülete Felsőhegy 105, Vajdasági Gazdakörök Egyesületeinek Szövetsége 105,000 A 487. funkció finanszjrozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 487. funkció összesen: Közúti forgalom Szakosított szolgáltatások Szemaforok karbantartása A vertikális szignalizáció karbantartása A horizontális szignalizáció festése A helyi utak téli karbantartása Az apróköves utak kiépítése és karbantartása Az utak melletti útszegélyek karbantartása Az aszfaltutak melletti útszegélyek karbantartása A meglévő járdák szanálása és újak kiépítése A 451. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 451. funkció összesen: Vízi közlekedés Anyag 170, Adók, kötelező illetékek és bírságok 80, Kormányon kívüli szervezetek dotálása - komp 590, A 452. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 452. funkció összesen: Többrendeltetésű fejlesztési projektumok Szerződéses szolgáltatások Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Nem anyagi vagyon A 474. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 474. funkció összesen: A 2.8. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 2.8. FEJEZET ÖSSZESEN KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások Kormányon kívüli szervezetek dotálása Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 1,170, Helyi Ifjúsági Akcióterv 1,100, Helyi Roma Akcióterv 450, Magyarok Világszövetsége 70, Részvétel a kormányon kívüli szervezetek projektumaiban 200, Egyéb kormányon kívüli szervezetek 1,963, Ci-Fi Polg. Egy. - számvevőségi szolgáltatások a polg.egy. 200,000 A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: A 2.9. fejezett finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 2.9. FEJEZET ÖSSZESEN KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK THURZÓ LAJOS MOK 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek

20 Saját bevételek A 820. funkció összesen: ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 1,514, A munkaadót terhelő szociális járulékok 301, A foglakoztatottak szociális juttatásai 80, Állandó kiadások 110, Ingázási költségek 469, Szerződéses szolgáltatások 1,298, Szakosított szolgáltatások 384, Anyag 345, Gépek és felszerelés A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 820. funkció összesen: STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Kormányok kívüli szervezetek dotálása Művelődési rendezvények szervezése 568,000 A 820. funkció finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek A 820. funkció összesen: Kulturális szolgáltatások - Községi rendezvények Egyéb dotációk és átutalások Zenta Község jeles ünnepei 2,671, XI. Nemzetközi Kárpát-medencei Aratóünnepség 200, XI. Nemzetközi Birkanyíró- és Pörköltfőző Verseny 250, Tudás Hatalom 109, XIII. Nyári Ifjúsági Játékok 250, Zeneakadémiai mesteriskola 300, A helyi közösségek napjának megünneplése 08 Kukoricamorzsolás 100, Lovasfesztivál 10 Dohánynapok - Bogaras 100, Nyári Falusi Napok - Tornyos 12 Bábszínházak Nemzetközi Találkozója 13 VI. Nyári Zenekar Tábor Zentán 200, Egyéb rendezvények 100, Újévvárás és karácsonyi vásár 500, Zentai Motorostalálkozó 250,000 A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 820. funkció összesen: VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK 840 Vallási és a közösség egyéb szolgáltatásai Kormányon kívüli szervezetek dotálása - vallási közösségek A 840. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 840. funkció összesen: Máshová nem sorolt rekreáció, kultúra és vallás A szabadművészek szociális biztosítása , Állandó kiadások - Biztosítási költségek Szociális védelmi térítések a költségvetésből Kormányon kívüli szervezetek dotálása ,904, Miroslav Antić Kamaraszínház 750, A magyar néphagyomány fejlesztése 300, Egyéb kormányon kívüli szervezetek 1,854,000 A 860. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 860. funkció összesen: A fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A FEJEZET ÖSSZESEN SPORTKULTÚRA 810 Rekreációs és sportszolgáltatás Állandó kiadások - Biztosítási költségek

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 4. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza, valamint

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 2015. NOVEMBER 27. Z E N T A 162. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM 2016. SZEPTEMBER 29. Z E N T A 131. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2015. DECEMBER 30. Z E N T A 178. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM 2016. DECEMBER 29. Z E N T A 204. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. DECEMBER 29. Z E N T A 147. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2009. DECEMBER 31. Z E N T A 154. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. JÚNIUS 15. Z E N T A 150. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 48. és 49. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2014. október 3-án 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének nagytermében megtartott 30. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2010. OKTÓBER 18. Z E N T A 193. A közúti szállításról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 46/95., 66/2001., 61/2005. 91/2005. és 62/2006. szám) 7. szakasza és 36. szakaszának 1.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK re OLDAL DÁTUM KÉPVISELŐ-TESTÜLET AKTUSAI RENDELETEK 17 184 SZABÁLYZAT A ZENTA KÖZSÉG EGYETEMI HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJALAPJA ESZKÖZEINEK A FELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 415

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 38. üléséről, amelynek megtartására 2015. június 16-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 43. üléséről, amelynek megtartására 2015. október 30-án került sor a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében. A jelenlevők számának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 29. Z E N T A 54. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakaszának 1. pontja és Zenta község statútumának (Zenta Község

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK 2008. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE Sorszám Tartalom Szám/oldal 16 A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK ÁRJEGYZÉKÉBEN SZEREPLŐ DINÁRÉRTÉKEK ÖSSZEHANGOLÁSA 4/35 35 A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYZATA

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Költségvetési és pénzügyi osztály Kelt: 2010. 10. 15-én Z e n t a A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Zenta Község Hivatalos Lapja 2005. október 28. 6. szám 192.oldal ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 6. SZÁM XL. ÉVFOLYAM 2005. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Zenta Község Hivatalos Lapja 2005. október 28. 6. szám 193.oldal

Részletesebben

Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2. ÜLÉSÉT JÚNIUS 22-ÉRE

Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2. ÜLÉSÉT JÚNIUS 22-ÉRE Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 2/2016-I Kelt: 2016. június 16-án Z e n t a Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008.,

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

2014. MÁJUS 19-ÉRE Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 25. ÜLÉSÉT

2014. MÁJUS 19-ÉRE Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 25. ÜLÉSÉT Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 25/214-I Kelt: 214. május 8-án Z e n t a Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/211.

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a Zentai Községi Képviselő-testület 19. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 31-én került sor 9.00 órától 15.10 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Zentai Községi Képviselő-testület 13. üléséről, amelynek megtartására 2013. május 30- án került sor, 12.00 órától 19.35 óráig a Zentai Községi Képviselő-testület nagytermében. A

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLI ÉVFOLYAM - 9. SZÁM 2008. JÚLIUS 11. Z E N T A 36. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 56. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület 2008.06.26-án

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. ÁPRILIS 01. Z E N T A 81. A közúti közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 101/2011., 32/2013. szám AB,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. I. félévi költségvetési beszámolóját 114.025 E Ft bevétellel ebbõl 54.325 E Ft költségvetési támogatás 12.907 E Ft mûködési célú pénzeszköz átvétel

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza alapján (elfogadva

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 2012. DECEMBER 31. Z E N T A 326. KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR THURZÓ LAJOS Az igazgató bizottság 05-8-8 iktatószámú, 2012.12.10.-i döntése alapján határozatot hozott A ZENTAI THURZÓ

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

Balatonszemes Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE. Önkormányzat évi. költségvetés.

Balatonszemes Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE. Önkormányzat évi. költségvetés. Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE Az Önkormányzat 2007.évi költségvetés végrehajtásáról 1 Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6

Részletesebben