H A T Á R O Z A T O T hozott A GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T O T hozott A GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁRÓL"

Átírás

1 4. szám 42. oldal A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény ( SZK 16/02-es, 115/05-os és 107/09-es számú Hivatalos Közlönye ) 9. szakaszának 4. bekezdése és Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja- Letisztázott szöveg ) 48. szakasza alapján, Csóka község Képviselő testülete én tartott ülésén H A T Á R O Z A T O T A GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁRÓL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. szakasz E Határozattal meghatározzuk Csóka község területén a gyermekes családok pénzügyi támogatásra való jogosultságát, a jogosultakat, a jogosultság megvalósításának módját és ezen jogosultság megvalósításához fontos egyéb kérdéseket. 2. szakasz A gyermekes családok pénzügyi támogatásra való jogosultságát a szülők és gyerekek jogosultsága képezi, melyeket meghatároznak: hogy ösztönözze Csóka község területén a gyermekvállalást hogy javítsa a gyermekek alapvető szükségletei kielégítésének feltételeit. 3. szakasz E Határozat értelmében a családot azon szülők, gyámok, nevelőszülők, örökbefogadók képezik, akik házastársi vagy élettársi viszonyban élnek, valamint a gyerekek és egyenes ági rokonok valamint az oldal ágon másodfokú rokonságig, azzal a feltétellel,ha egy háztartásban élnek. Egy közösségi háztartás alatt az előző szakasz értelmében a közös életet, gazdálkodást és eszközhasználatot értik. I A GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGA 4. szakasz A gyermekes családok pénzügyi támogatásra való jogosultsága e Határozat 1. szakaszából a következők: 1. az újszülött gyermek egyszeri pénzsegélyre való jogosultsága 2. az újévben az első újszülött gyermek egyszeri pénzsegélyre való jogosultsága, 3. az első osztályosok segélyre való jogosultsága, 4. az alapfokú oktatásban Vuk oklevelet szerzett tanulók csomagra való jogosultsága.

2 4. szám 44. oldal szakasz E Határozat 4. szakaszában említett jogokat a kérelmező a következő feltételek mellett valósíthatja meg: a Szerb Köztársaság állampolgára két évvel a gyermek születése előtt már rendelkezett Csóka község területén bejelentett lakóhellyel közvetlenül gondoskodik a gyerekről. 1. AZ ÚJSZÜLÖTT GYERMEK EGYSZERI SEGÉLYRE VALÓ JOGOSULTSÁGA 6. szakasz Az újszülött gyermek egyszeri segélyre való jogosultságát az anya valósítja meg élve született gyermeke részére. E szakasz 1. bekezdésében említett jogosultságot az anya valósítja meg, aki közvetlenül gondoskodik a gyerekről, aki részére a gyermek születésétől számított legkésőbb 6 hónapon belül kérvényt nyújtott be, akinek korábban született gyermekei nincsenek a szociális védelem intézményébe, nevelőszülőkhöz helyezve, vagy nem fogadták őket örökbe és nincs megfosztva a korábban született gyermek feletti szülői jogától. Kivételesen e szakasz 1. bekezdésében említett jogosultságot elismerik abban az esetben is, ha a korábban született gyermeket folyamatos egészségügyi ellátása és gondozása végett helyezték az intézménybe, illetve ha létezik igazolt ok a korábban született könnyebben és súlyosabban értelmi fogyatékos gyermek, súlyos testi sérült és fogyatékos, valamint a fejlődésben halmozottan fogyatékos gyermek elhelyezésére. E szakasz 1. bekezdésében említett feltételek teljesítésének igazolását a szülői támogatásra való jogosultság megvalósításához szükséges kérelemmel együtt, az e Határozatban meghatározott dokumentumok mellett, az illetékes gyámság bizonylatát is be kell nyújtani. 7. szakasz Amennyiben a gyermek anyja nem él, vagy ha elhagyta a gyermeket vagy objektív okokból akadályozott a gyermekről való közvetlen gondoskodásban, a szülői támogatásra való jogosultságot megvalósíthatja az apa is, amennyiben teljesíti e Határozat 5. szakaszában említett feltételeket. 2. AZ ÚJÉVBEN AZ ELSŐSZÜLÖTT GYERMEK EGYSZERI PÉNZSEGÉLYRE VALÓ JOGOSULTSÁGA 8. szakasz Az új évben az első újszülött gyermek egyszeri pénzsegélyre való jogosultságát megvalósíthatja: az újévben elsőként született gyermek, kinek szülei Csóka község területén lakóhellyel rendelkeznek ban az egyszeri pénzsegély az első szülött gyermek részére dinárt tesz ki. 9. szakasz Csóka község nevében az egyszeri pénzsegélyt a Községi Elnök adja át a gyermek anyjának illetve apjának. Amennyiben kettő vagy több gyermek születik, e szakasz előző bekezdésében említett egyszeri pénzsegély mindegyik gyermeknek jár. Az egyszeri pénzsegélyt annak a szülőnek nevére fizetik ki, aki megvalósította ezt a jogot.

3 4. szám 46. oldal AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK SEGÉLYE Az elsőosztályosok segélyre való jogát Csóka község területén lévő összes elsős tanuló megvalósíthatja, az általános iskolának az általános iskola első osztályába iratkozott tanulók hitelesített listája alapján. A segély a szükséges iskolai felszerelést tartalmazza a Szerb Köztársaságban az előző hónapra kifizetett havi átlagkereset 5% -nak értékét az utoljára megjelent statisztikai adatok alapján, Csóka község Társadalmi tevékenységekre illetékes ügyosztálya által elvégzett csomagbeszerzés napján. II A JOGOSULTSÁG MEGVALÓSITÁSÁNAK ELJÁRÁSA 10. szakasz Az egyszeri segélyre való jogosultság megvalósítására szolgáló kérelmet a községi közigazgatás társadalmi tevékenységekre illetékes szolgálatának kell benyújtani a JNPD 1 Űrlapon -,,Kérelem az egyszeri pénzsegélyre való jogosultság megvalósítására Csóka község költségvetéséből az anya számára illetve a JNPD 2 Űrlapon -,,Kérelem az egyszeri pénzsegélyre való jogosultság megvalósítására Csóka község költségvetéséből az apa számára legkésőbb a gyermek hat hónapos koráig. A kérelem mellé mellékelni kell e Határozattal előirt bizonyítékokat. Az egyszeri segélyre való jogosultság megvalósításának feltételeit a kérelem benyújtásának napja alapján határozzák meg. 11. szakasz E Határozat 1. pontjában említett jogosultság meghatározásának kérelmével a gyermek anyjának be kell nyújtani a következőket: 1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát 2. a kérelmező személyi igazolványának fénymásolatát 3. a kérelmező folyószámlájának vagy betétkönyvének fénymásolatát. Amennyiben a kérelmet az apa nyújtja be ( a Határozat 7.szakaszában említett esetekben) a kérelem mellé e szakasz 1. bekezdésében említett bizonyítékok mellett mellékelni kell: a/. az anya halotti anyakönyvi kivonatát b/. a gyámhatóság bizonylatát arról, hogy az anya elhagyta gyermekét, illetve, hogy igazolt okokból akadályozott a gyermekről való közvetlen gondoskodásban c/. az anya szülői jogának megfosztásáról szóló végzés fénymásolatát. 12. szakasz A 4. szakasz 1. bekezdésében említett egyszeri pénzsegély nominális értékét egyszeri összegben 5.000,00 dinár összegben fizetik ki. E szakasz 1. bekezdésében említett pénzsegély összegét összehangolják az évi infláció arányával. Az egyszeri pénzsegélyhez szükséges eszközöket Csóka község költségvetéséből biztosítják.

4 4. szám 48. oldal szakasz E Határozat 4. szakaszának 1. pontjában említett jogosultság megvalósításához szükséges kérelmekről első fokon a községi közigazgatás társadalmi tevékenységekre illetékes szolgálata dönt. E Határozatban említett jogosultság megvalósításának eljárását az általános közigazgatási eljárást rendező törvény rendeletei alapján végzik. Csóka község közigazgatásában a családi pótlékkal foglalkozó dolgozók kötelesek a szülői támogatás jogosultságának megvalósítására vonatkozó kérelem benyújtásakor, melyeket a Szerb Köztársaság eszközeiből fizetnek ki, egy írott értesítést átadni az újszülött gyermek Csóka község költségvetéséből egyszeri segélyre való jogosultságról, annak a személynek, aki e Határozat 4. szakaszában említett jogosultság megvalósításához szükséges kérelem benyújtására meghatalmazott. 14. szakasz E Határozat 13. szakaszában említett végzés elleni fellebbezést másodfokon a Községi Tanács rendezi. IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 15. szakasz E Határozat Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. 16. szakasz Az új Határozat hatályba lépésével hatályon kívül helyezzük A gyermekes családok pénzügyi támogatásra való jogosultságáról szóló Határozatot ( Csóka község 6/13-as számú Hivatalos Lapja ). CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016 1/2015 V- XXIV. Marjanov Mirjana s.k.

5 4. szám 50. oldal Csókai Községi Közigazgatás JNPD 1- Űrlap CSÓKA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL AZ ANYA SZÁMÁRA EGYSZERI PÉNZSEGÉLYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ K É R E L E M Az anya személyes adatai: Vezetéknév Név PEATSZ Lakcim (Helység (Utca (Házszám) Az anya folyószámlájának száma: A gyermek adatai, melyre az anya átadja a kérelmet: Vezetéknév Név PEATSZ Születési dátum Bűntetőjogi és anyagi felelőségem teljes tudatában kijelentem, hogy a gyermek melyre ezt a kérelmet átadom, élveszületett gyermek és közvetlenül gondoskodom róla. A kérelemhez mellékelni kell: 1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, 2. az anya személyigazolványának fénymásolatát 3. a gyámságról szóló Bizonylatot, e Határozat 6. szakaszából 4. a folyószámlaszám fénymásolatát. Helység Keltezés: A kérelmet átadó (aláirás)

6 4. szám 52. oldal Csókai Községi Közigazgatás JNPD 2 - Űrlap CSÓKA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL AZ APA SZÁMÁRA EGYSZERI PÉNZSEGÉLYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ K É R E L E M Az apa személyes adatai: Vezetéknév Név PEATSZ Lakcim (Helység (Utca (Házszám) A gyermek adatai, melyre az apa átadja a kérelmet: Vezetéknév Név PEATSZ Születési dátum Bűntetőjogi és anyagi felelőségem teljes tudatában kijelentem, hogy a gyermek melyre ezt a kérelmet átadom, az anya élveszülett gyermeke és közvetlenül gondoskodom róla. A kérelemhez mellékelni kell 1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, 2. az apa személyigazolványának fénymásolatát 3. a következő bizonylatok egyikét (bekarikázni a megfelelő bizonylatot): а. az anya halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát b. a gyámhatóság biztonylatát arról a tényről, hogy az anya elhagyta a gyermekét valamint, hogy igazolt okokból akadályozott, hogy közvetlenül gondoskodjon a gyermekéről c. a végzés fénymásolata, hogy az anya meg van fosztva a szülői jogától 4. a gyámságról szóló Bizonylatot, e Határozat 6. szakaszából 5. a folyószámlaszám fénymásolatát. Helység Keltezés: A kérelmet átadó (aláirás)

7 4. szám 54. oldal Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja - Letisztázott szöveg ) 77. szakasza alapján, Csóka község Képviselő testülete én tartott ülésén H A T Á R O Z A T O T CSÓKA KÖZSÉGNEK, A KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZÁLLÍTÁSÁRA SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK ÖSSZEGÉRŐL 1. szakasz Ezzel a Határozattal rendezzük Csóka község részvételének módját, feltételeit és összegét a középiskolás diákok szállítására szükséges eszközök biztosításában Csóka község területéről, Csóka község településein lévő otthonuktól a csókai iskoláig és Csóka községből Csóka községen kívül lévő környező iskolákba. elő. 2. szakasz Az eszközöket a községi költségvetésből biztosítják, melyet a diákok szállítási költségeire láttak 3. szakasz Csóka község területén lakóhellyel rendelkező és a csókai Vegyészeti élelmiszeripari középiskolába járó diákok szállítására szükséges eszközök biztosításában Csóka község részvételét a hónapos jegy árának 100%-ban határozzuk meg, melyet a tanuló a megfelelő reláción fizetne. 4. szakasz Csóka község területén lakóhellyel rendelkező és Csóka községen kívül lévő iskolába járó diákok szállítására szükséges eszközök biztosításában Csóka község részvételét a hónapos jegy árának 30%-ban határozzuk meg, melyet a tanuló a megfelelő reláción fizet. 5. szakasz Az érdekelt középiskolai tanulók, az útiköltség megtérítésére való jogot, abban az esetben valósítják meg, ha kérvényt adnak át a hirdetményre, melyet minden iskolaév elején a csókai Községi Közigazgatás Társadalmi tevékenységekkel foglalkozó Ügyosztálya ír ki. A Hirdetményt Csóka község hirdetőtábláján, a helyi irodák hirdetőtábláján, a község honlapján, valamint a köztájékoztatási eszközökben teszik közzé. 6. szakasz E Határozat 5. szakaszában említett kérvényt átadathatják azok a középiskolás tanulók, akik kielégítik az alábbi feltételeket: a középiskola rendes tanulói és első alkalommal írták be az osztályt, állandó lakhelyük Csóka község területén van az előadásokra való járás érdekében naponta igénybe veszik a helyiségek közötti közlekedés szállítási eszközeit. 7. szakasz A középiskolás tanulók a hirdetményre való jelentkezés alkalmával, az útiköltség megtérítésére való jog megvalósításához a csókai Községi Közigazgatás Szolgáltatói Központjában vagy a Helyi irodákban kapott kérvényhez, bizonyítékként, hogy kielégítik e Határozat 6. szakaszának feltételeit átadják az alábbi dokumentumokat is: igazolást az iskolától, hogy rendes tanulók és, hogy először írják be az osztályt, személyigazolvány vagy egészségügyi könyvecske fénymásolatát, az előző iskolaév bizonyítványának illetve a diákkönyv fénymásolatát.

8 4. szám 56. oldal szakasz Mindazoknak a diákoknak, akik kielégítik e Határozat 6. és 7. szakaszának feltételeit elismerik az útiköltség 30% -nak illetve 100% - nak megtérítését e Határozat 3. és 4. szakaszával összhangban. 9. szakasz E Határozat Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. 10. szakasz E Határozat hatályba lépésével hatályon kívül helyezzük Csóka községben, a középiskolás diákok szállítására szükséges eszközök biztosításában való részvételének összegéről szóló Határozatot ( Csóka község 1/02-es számú Hivatalos Lapja ). CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016 1/2015 V- XXIV. Marjanov Mirjana s.k.

9 szám 58. oldal A közbeszerzésről szóló törvény ( SZK 124/2012-es és 14/2015-ös számú Hivatalos Közlönye ) 3. szakasza 1. bekezdésének 24. pontja és 7. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 77. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján, Csóka község Képviselő testülete én tartott ülésén H A T Á R O Z A T O T A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS AZON TEVÉKENYSÉGÉNEK VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ KIZÁRÓLAGOS JOG ODAITÉLÉSÉRŐL, MELYRE A KÖZBESZERZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY NEM VONATKOZIK 1. szakasz E Határozattal odaítéljük Csóka község által alapított közvállalatoknak a szolgáltatásnyújtás azon tevékenységének végzésére vonatkozó kizárólagos jogot, melyre A közbeszerzésről szóló törvény nem vonatkozik. 2. szakasz Odaítéljük Csóka kommunális Közvállalatnak a szolgáltatásnyújtás azon tevékenységének végzését, melyek közbeszerzés tárgyát képezik, éspedig: 1. ivóvíz ellátás ( a víz elkülönítése, tisztítása, feldolgozása és szállítása vízvezeték hálózaton keresztül a fogyasztók mérőberendezéséig, a mérőműszereket is beleértve ), 2. szennyvíz tisztítása és elvezetése ( a szennyvíz összegyűjtése, elvezetése, tisztítása és kiengedése kanalizációs hálózaton keresztül, ürülék kezelése és elszállítása a szennygödrökből ), 3. kommunális hulladék kezelése ( a kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása, kezelése és biztonságos elhelyezése, beleértve a hulladéklerakó kezelését, karbantartását, szanálását és bezárását, valamint a másodlagos nyersanyagok kiválasztását, karbantartását, tárolását és kezelését ), 4. temetkezés, elhagyott sírok és emlékművek karbantartása, valamint az elhunyt földi maradványának az elhalálozás helyszínétől a ravatalozóig való elszállítása, 5. zöld és közterületek karbantartása ( aszfaltozott, betonozott, kikövezett és egyéb közterületek tisztítása, mosása és kaszálása, a kommunális szemét elhordása ezekről a területekről, a közterületeken lévő szemetesek kiürítése, valamint a közterületeken lévő vízcsapok és kutak karbantartása ), 6. kéményseprői szolgáltatások ( füstelvezető és tüzelő létesítmények és berendezések, valamint szellőző vezetékek és berendezések tisztítása és ellenőrzése), 7. állattetemek eltávolítása a közterületekről, 8. Csóka község területén lévő vetések és ültetvények, mezőgazdasági földterületek, mező utak és csatornák mezőgazdasági károktól való védelme, 9. téli szolgáltatás ( Csóka község területén az utcák tisztítása, valamint télen a helyi utakról, utcákról és járdákról a hó és a jég eltávolítása ). 3. szakasz Csóka Kommunális Közvállalat Felügyelő Bizottságának a szolgáltatás nyújtás áráról szóló Határozatát e Határozat 2. szakaszának 5., 7. és 9. pontjából, megküldik Csóka község Községi Tanácsának jóváhagyás adásra, legkésőbb folyó év december 1-ig a következő évre vonatkozóan. 4. szakasz Meghatalmazzuk Csóka község Építkezési Igazgatósága Közvállalatot, hogy tevékenységének keretein belül Csóka Kommunális Közvállalattal szerződéseket kössön e Határozat 2. szakaszának 5. és 9. pontjában említett szolgáltatásnyújtásról. 5. szakasz E Határozat Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016 1/2015 V- XXIV. Marjanov Mirjana s.k.

10 4. szám 60. oldal A tervezésről és kiépítésről szóló törvény ( SZK 72/09-es, 81/09-es kiig., 64/10-es AB Határozat, 24/11-es, 121/12-es, 42/13-as AB Határozat, 50/13-as AB Határozat, 98/13-as AB Határozat, 132/14-es és 145/14-es számú Hivatalos Közlönye ) 35. szakaszának 7. bekezdése és 46. szakaszának 1. bekezdése, A környezeti hatás stratégiai felbecsléséről szóló törvény ( SZK 135/04-es és 88/10-es számú Hivatalos Közlönye ) 9. szakasza és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja - Letisztázott szöveg) 41. szakasza alapján és a Tervbizottság III-353-9/ es számú véleményének kikérése után Csóka község Képviselő testülete én tartott ülésén H A T Á R O Z A T O T SZANÁD TELEPÜLÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉSE LOKÁCIÓJA RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL 1. szakasz E Határozattal megkezdjük Szanád település szennyvíztisztító berendezése lokációja részletes szabályozási tervének kidolgozását ( a további szövegben: Terv ). 2. szakasz A Részletes szabályozási terv felöleli Szanád k.k. 1071/8-as számú kataszteri parcellát 9ha 16a 4m2 építkezési területen kívüli területet és az 593-as számú kataszteri parcella részét, mely építkezési területen van és a Miloš Obilić utca részét képezi. A Terv vázlatának kidolgozásakor definiáljuk a felölelt tervezési terület végső határát. 3. szakasz Csóka község területrendezési tervében ( Csóka község 11/13-as számú Hivatalos Lapja ) a szennyviztisztitó berendezés kiépítését ( a további szövegben: SZB ) az építkezési területen kívül láttak elő. Az illetékes vállalatok és intézmények lehetőségeivel összhangban definiálják a Terv felölet területe és az építkezési terület jellegzetességeit. Az ajánlás az, hogy a SZB -t biológiai tisztítóberendezéssel építsék fel. 4. szakasz A Terv kidolgozásának célja: - a szennyviztisztitó berendezés kiépítéséhez szükséges tervezeti, területi és vagyoni előfeltételek megteremtése, - városrendezési, környezetvédelmi szabályok meghatározása, - a jogszabályok tiszteletben tartásával definiálni a kiválasztott berendezést a szennyviztisztitó berendezés szükséges kapacitásának arányában. 5. szakasz A Tervdokumentum, A tervezéséről és kiépítésről szóló törvénnyel és a kötelező melléklettel összhangban szöveges és grafikus részt tartalmaz és kidolgozzák analóg és grafikus formában. 6. szakasz A Részletes szabályozási terv kidolgozásával a közbeszerzés végrehajtásának eljárásában meghatározott vállalatot bízzuk meg. A kiválasztott tervkidolgozó köteles a terv kidolgozásához szükséges összes feltétel és alap megszerzésétől számított, legkésőbb 35 napon belül kidolgozni a Terv vázlatát. 7. szakasz Csóka község Építkezési Igazgatósága Közvállalat biztosítja a Terv kidolgozásához szükséges eszközöket és elvégzi a közbeszerzési eljárást is.

11 4. szám 62. oldal szakasz Megkezdjük a Terv környezetre gyakorolt hatásának stratégiai felbecslését Szanád település szennyviztisztitó berendezése lokációja Részletes szabályozási tervre vonatkozóan a csókai Községi Közigazgatás Gazdasági, mezőgazdasági, fejlődési, városrendezési, lakás- kommunális tevékenységek Ügyosztálya 501-6/02/2015-III-as számú Végzése alapján, mely e Határozat összetevő részét képezi. 9. szakasz A Terv kidolgozásáról szóló Határozat meghozatala után korai betekintést szerveznek, melyen a nyilvánosság megismeri a terv kidolgozásának céljait valamint az egész területre vonatkozó lehetséges fejlesztési megoldásokat. Az érdekelt fizikai és jogi személyek minden esetleges megjegyzései kihathatnak a tervezési megoldásokra. A korai nyilvános betekintést kihirdetik hét nappal a betekintés kezdete előtt, a köztájékoztatási eszközökben, valamint elektromos formában Csóka község honlapján és 15 napig tart. 10. szakasz A Terv tervezetét, az illetékes szervnek meghozatalra történő benyújtása előtt, szakmai ellenőrzés alá vetik és nyilvános betekintésre állítják. A Terv nyilvános betekintésre állítását napilapban, helyi újságban és Csóka község honlapján hirdetik meg. A Terv nyilvános betekintése 30 napig tart, ahol közzéteszik a Terv nyilvános betekintésre állításának időpontját és helyszínét, milyen módon tehetnek az érdekelt jogi és természetes személyek a Tervre megjegyzést, valamint a nyilvános betekintéssel kapcsolatos egyéb jelentős információkat. A Terv nyilvános betekintésre állítása Csóka község helyiségeiben történik, a Tiszamente utca 20-as szám alatt. 11. szakasz A Tervvel felölelt területet a tervben előlátott módon lehet használni, parcellázni és kiépíteni. 12. szakasz A Terv végrehajtását Szanád k.k. 1071/8-as számú kataszteri parcella részének a község tulajdonába való megszerzésére végrehajtott eljárás szerint kezdik meg. 13. szakasz A Terv végrehajtásáról Csóka község Építkezési Igazgatósága - KV gondoskodik. 14. szakasz E Határozat Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016 1/2015 V- XXIV. Marjanov Mirjana s.k.

12 szám 64. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú egyéb törvény Hivatalos Közlönye ) 59. szakaszának 1. bekezdése és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 132. szakaszának 1. és 161. bekezdése alapján Csóka község Képviselő - testülete én tartott ülésén H A T Á R O Z A T O T CSÓKA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz E Határozattal módosítjuk és kiegészítjük Csóka község Községi Közigazgatásáról szóló Határozatot ( Csóka község 16/10-es és 14/13-as számú Hivatalos Lapja ). 2. szakasz E Határozat 6. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjában lévő,,gazdasági, mezőgazdasági, fejlesztési, városrendezési és lakásügyi kommunális tevékenységek ügyosztálya elnevezés változik és így hangzik:,,gazdasági, mezőgazdasági, fejlesztési, városrendezési, építkezési tevékenységek egységes eljárás végrehajtása és lakásügyi kommunális tevékenységek ügyosztálya. 3. szakasz A 10. szakasz 3. pontja alatt az elnevezés változik és így hangzik:,,gazdasági, mezőgazdasági, fejlesztési, városrendezési, építkezési tevékenységek egységes eljárás végrehajtása és lakásügyi kommunális tevékenységek ügyosztálya. 4. szakasz A Határozat 10. szakaszában említett ügyosztály hatáskörébe tartozó munkaköri leíráshoz, hozzáadjuk a következő szöveget:,,városrendezéshez, építkezési munkákhoz és egységes eljárás végrehajtásához egységes eljárást végez: lokációs feltételek kiadásához, építkezési engedélyek kiadásához, munkák bejelentéséhez, használati engedélyek kiadásához, tervezési feltételek megszerzéséhez, illetve a létesítményeknek az infrastrukturális hálózatra való csatlakozásához, közhatalmi megbízatással rendelkezők által kiadott okiratok és egyéb dokumentumok megszerzéséhez, melyek követelmények a létesítmény kiépítéséhez, illetve a hatáskörükhöz tartozó lokációs feltételek, építkezési engedélyek és használati engedélyek kiadásához, valamint a létesítményeknek az infrastrukturális hálózatra való csatlakozásához szükséges feltételek biztosításához és a kiépített létesítmények tulajdonjogi bejegyzéséhez. Az egységes eljáráson belül végzik a lokációs feltételek illetve az építkezési engedélyekről szóló végzések módosítását is. A tervezésről és kiépítésről szóló törvény 145. szakaszában közelebben leirt végzés különleges esetekben történő kiadásánál is az ügyosztály úgyszintén végrehajtja az egységes eljárást. Községi Közigazgatási teendőket is végez, melyek a területrendezési terv, a fő szabályozási terv, a részletes községi szabályozási terv, a község központjának városrendezési terve és a városrendezési terv kidolgozási eljárásával, az átparcellázási terv megerősítésével, a létesítmény rendszeres használatához szükséges földterület meghatározásával, építkezési telek kialakításával, a mezőgazdasági földterületek átalakításával, amikor tervdokumentummal megváltozik a mezőgazdasági földterületek rendeltetése építkezési telekké, az építkezési telek rendezésére vonatkozó középtávú és évi terv kidolgozásával kapcsolatosak, valamint végrehajtja a létesítmények eltávolításának és legalizálásának eljárását és Csóka község területén lévő létesítmények építésének felügyelőségi felügyeletét és Csóka község földrajzi információs rendszerén belül létrehozza és fenntartja a föld és területi adatbázist. 5. szakasz E Határozat Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016 1/2015 V- XXIV. Marjanov Mirjana s.k.

13 4. szám 66. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja és Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/2011-еs számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 48. szakaszának 2. bekezdése és 77. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, Csóka község Képviselő- testülete én tartott ülésén Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T CSÓKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 2014-ES ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ELFOGADJUK észrevétel nélkül, Csóka község Szociális Munkaügyi Központja 2014-es évi Munkajelentését. I Ezt a Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. K Ö Z S É G Marjanov Mirjana s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 016-1/2015 V- XXIV. 19. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja és Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/2011-еs számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 48. szakaszának 2. bekezdése és 77. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, Csóka község Képviselő- testülete én tartott ülésén Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T CSÓKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 2015-ÖS ÉVI MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL, A PÉNZÜGYI TERVVEL EGYÜTT ELFOGADJUK észrevétel nélkül, Csóka község Szociális Munkaügyi Központja 2015-ös évi Munkatervét, a Pénzügyi tervvel együtt. I Ezt a Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. K Ö Z S É G Marjanov Mirjana s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 016-1/2015 V- XXIV.

14 4. szám 68. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja és Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/2011-еs számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 48. szakaszának 2. bekezdése és 77. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, Csóka község Képviselő- testülete én tartott ülésén Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T A CSÓKA MŰVELŐDÉSI OKTATÁSI KÖZPONT 2014-ES ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL, A PÉNZÜGYI JELENTÉSSEL EGYÜTT ELFOGADJUK észrevétel nélkül, a Csóka Művelődési Oktatási Központ 2014-es évi Munkajelentését, a Pénzügyi jelentéssel együtt. I Ezt a Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. K Ö Z S É G Marjanov Mirjana s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 016-1/2015 V- XXIV. 21. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja és Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/2011-еs számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 48. szakaszának 2. bekezdése és 77. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, Csóka község Képviselő- testülete én tartott ülésén Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ K.F.T ES ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ELFOGADJUK észrevétel nélkül, a szabadkai Regionális hulladéklerakó k.f.t es évi Munkajelentését. I Ezt a Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. K Ö Z S É G Marjanov Mirjana s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 016-1/2015 V- XXIV.

15 4. szám 70. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja és Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/2011-еs számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 48. szakaszának 2. bekezdése és 77. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, Csóka község Képviselő- testülete én tartott ülésén Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ K.F.T ÖS ÉVI ÜGYVITELI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ELFOGADJUK észrevétel nélkül, a szabadkai Regionális hulladéklerakó k.f.t ös évi Ügyviteli tervét. I Ezt a Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. K Ö Z S É G Marjanov Mirjana s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 016-1/2015 V- XXIV. M e g j e g y z é s: *** A szabadkai Regionális hulladéklerakó k.f.t ös évi Ügyviteli terve és a től a 9.2.-es Mellékletek CD-n találhatóak és Csóka község 2015/4-es számú Hivatalos Lapjának összetevő részét képezik.

16 4. szám 72. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja és Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/2011-еs számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 48. szakaszának 2. bekezdése és 77. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, Csóka község Képviselő- testülete én tartott ülésén Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T A 2014-ES ÉVBEN A KÖRNYEZETVÉDELEMRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI ALAP PÉNZESZKÖZEINEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL ELFOGADJUK észrevétel nélkül, a 2014-es évben a környezetvédelemre vonatkozó költségvetési alap pénzeszközeinek felhasználásáról szóló Jelentést. I Ezt a Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. K Ö Z S É G Marjanov Mirjana s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 016-1/2015 V- XXIV. 24. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja és Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/2011-еs számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 48. szakaszának 2. bekezdése és 77. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, Csóka község Képviselő- testülete én tartott ülésén Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T A CSÓKAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 2014-ES ÉVI JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ELFOGADJUK észrevétel nélkül, a csókai Községi Közigazgatás 2014-es évi Jelentését. I Ezt a Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. K Ö Z S É G Marjanov Mirjana s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 016-1/2015 V- XXIV.

17 4. szám 74. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja és Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/2011-еs számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 48. szakaszának 2. bekezdése és 77. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, Csóka község Képviselő- testülete én tartott ülésén Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T CSÓKA KÖZSÉG ÉPÍTKEZÉSI IGAZGATÓSÁGA KV 2014-ES ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK ÉS ÜGYVITELI JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ELFOGADJUK észrevétel nélkül, Csóka község Épitkezési Igazgatóság - KV 2014-es évi Munkajelentését az Ügyviteli jelentéssel együtt. I Ezt a Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. K Ö Z S É G Marjanov Mirjana s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 016-1/2015 V- XXIV. 26. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja és Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/2011-еs számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 48. szakaszának 2. bekezdése és 77. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, Csóka község Képviselő- testülete én tartott ülésén Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T A CSÓKA KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 2014-ES ÉVI ÜGYVITELI JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL, A PÉNZÜGYI JELENTÉSSEL EGYÜTT ELFOGADJUK észrevétel nélkül, a Csóka Kommunális Közvállalat 2014-es évi Ügyviteli jelentését, a Pénzügyi jelentéssel együtt. I Ezt a Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. K Ö Z S É G Marjanov Mirjana s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 016-1/2015 V- XXIV.

18 4. szám 76. oldal A közvállalatokról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 44/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 19. szakasza, Csóka község Építkezési Igazgatósága Közvállalat Alapító Okiratának ( Csóka község 2/13-as számú Hivatalos Lapja ) 22. szakasza, Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 77. szakaszának 1. bekezdése alapján, Csóka község Képviselő testülete én tartott ülésén H A T Á R O Z A T O T CSÓKA KÖZSÉG ÉPITKEZÉSI IGAZGATÓSÁGA - KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA KINEVEZETT TAGJAINAK MUNKÁJUKÉRT JÁRÓ HAVI TÉRITMÉNY MEGHATÁROZÁSÁRÓL 1. szakasz Ezzel a Határozattal meghatározzuk Csóka község Építkezési Igazgatósága - Közvállalat Felügyelő Bizottsága kinevezett tagjainak munkájukért járó havi térítmény összegét. A térítményre való jogot a KKT részéről történő kinevezés napjától szerzik meg, és a megbízatási időszak leteltéig, a Felügyelő bizottság tagságából való lemondásuk átadásáig, valamint a KKT részéről történő felmentésük napjáig tart. 2. szakasz A térítmény összegét évente határozzák meg a Közvállalat előző évi Ügyviteli tervének megvalósítási fokától függően. A térítményt e Határozat 1. szakaszában megállapított havi összegben fizetik ki, míg meg nem hozzák a térítmény meghatározásáról szóló Határozatot a folyó évre. 3. szakasz E Határozat 1. szakaszában említett térítményt az elnöknek nettó 3.500,00 dinár összegben, illetve a tagoknak nettó 3.000,00 dinár összegben határozzuk meg. 4. szakasz E Határozatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában és közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016 1/2015 V- XXIV. Marjanov Mirjana s.k.

19 4. szám 78. oldal A közvállalatokról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 44/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 19. szakasza, Csóka Kommunális Közvállalat Alapító Okiratának ( Csóka község 2/13-as és 14/2013-as számú Hivatalos Lapja ) 40. szakasza, Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 77. szakaszának 1. bekezdése alapján, Csóka község Képviselő testülete én tartott ülésén H A T Á R O Z A T O T CSÓKA KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA KINEVEZETT TAGJAINAK MUNKÁJUKÉRT JÁRÓ HAVI TÉRITMÉNY MEGHATÁROZÁSÁRÓL 1. szakasz Ezzel a Határozattal meghatározzuk Csóka Kommunális Közvállalat Felügyelő Bizottsága kinevezett tagjainak munkájukért járó havi térítmény összegét. A térítményre való jogot a KKT részéről történő kinevezés napjától szerzik meg, és a megbízatási időszak leteltéig, a Felügyelő bizottság tagságából való lemondásuk átadásáig, valamint a KKT részéről történő felmentésük napjáig tart. 2. szakasz A térítmény összegét évente határozzák meg a Közvállalat előző évi Ügyviteli tervének megvalósítási fokától függően. A térítményt e Határozat 1. szakaszában megállapított havi összegben fizetik ki, míg meg nem hozzák a térítmény meghatározásáról szóló Határozatot a folyó évre. 3. szakasz E Határozat 1. szakaszában említett térítményt az elnöknek nettó 3.500,00 dinár összegben, illetve a tagoknak nettó 3.000,00 dinár összegben határozzuk meg. 4. szakasz E Határozatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában és közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016 1/2015 V- XXIV. Marjanov Mirjana s.k.

20 szám 80. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja, Csóka község Statútuma( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja -Letisztázott szöveg ) 77. szakaszának, A csókai Csóka Művelődési - Oktatási Központ megalakításáról szóló határozat ( Csóka község 2/95-ös számú Hivatalos Lapja ) 7. szakasza és a csókai Művelődési - Oktatási Központ Statútumának ( Csóka község 7/09-es és 3/11-es számú Hivatalos Lapja ) 18. szakasza alapján, Csóka község Képviselő - testülete én tartott ülésén V É G Z É S T A CSÓKAI CSÓKA MŰVELŐDÉSI OKTATÁSI KÖZPONT IGAZGATÓ BIZOTTSÁGA TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL FELMENTJÜK, a csókai Csóka Művelődési - oktatási Központ Igazgató bizottságának elnökét és tagjait megbízatási idejük letelte miatt, éspedig: 1. Martonosi Mihályt Csókáról - elnök 2. Német Attilát Feketetóról - tag 3. Jaksa Róbertet Padéról- tag 4. Lukovac Hajnalkát Szanádról a MOK dolgozóinak sorából - tag 5. Dienes Zoltánt Csókáról - a MOK dolgozóinak sorából tag. I Ezt a Végzést közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016 1/2015 V- XXIV. 30. Marjanov Mirjana s.k. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja, Csóka község Statútuma( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja - Letisztázott szöveg ) 77. szakaszának, A csókai Csóka Művelődési - Oktatási Központ megalakításáról szóló határozat ( Csóka község 2/95-ös számú Hivatalos Lapja ) 7. szakasza és a csókai Művelődési - Oktatási Központ Statútumának ( Csóka község 7/09-es és 3/11-es számú Hivatalos Lapja ) 18. és 19. szakaszai alapján, Csóka község Képviselő - testülete én tartott ülésén V É G Z É S T A CSÓKAI CSÓKA MŰVELŐDÉSI OKTATÁSI KÖZPONT IGAZGATÓ BIZOTTSÁGA TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL KINEVEZZÜK, a csókai Csóka Művelődési - oktatási Központ Igazgató bizottságának elnökét és tagjait a következő összetételben: 1. Gligor Pétert Csókáról - elnök 2. Mészáros Attilát Padéról - tag 3. Fehér Máriát Egyházaskérről - tag 4. Lukovac Hajnalkát Szanádról a MOK dolgozóinak sorából - tag 5. Dienes Zoltánt Csókáról - a MOK dolgozóinak sorából tag. I A MOK Igazgató bizottsága fent emlitett tagjait négy éves megbizatási időszakra nevezzük ki, e Végzés közzétételének napjától kezdve. II Ezt a Végzést közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016 1/2015 V- XXIV. Marjanov Mirjana s.k.

21 szám 82. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja, Csóka község Statútuma( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 77. szakaszának, A csókai Csóka Művelődési - Oktatási Központ megalakításáról szóló határozat ( Csóka község 2/95-ös számú Hivatalos Lapja ) 7. szakasza és a csókai Művelődési - Oktatási Központ Statútumának ( Csóka község 7/09-es és 3/11-es számú Hivatalos Lapja ) 34. és 35. szakaszai alapján, Csóka község Képviselő - testülete én tartott ülésén V É G Z É S T A CSÓKAI CSÓKA MŰVELŐDÉSI OKTATÁSI KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL FELMENTJÜK, a csókai Csóka Művelődési - oktatási Központ Felügyelő bizottságának tagjait megbízatási idejük letelte miatt, éspedig: 1. Kobrehel Csabát Csókáról - elnök 2. Komlušan Jasminát Csókáról- tag 3. Szabó Lászlót Csókáról tag. I A Felügyelő bizottság fent emlitett tagjainak megbizatása, e Végzés közzétételének napjával szűnik meg. II Ezt a Végzést közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016 1/2015 V- XXIV. Marjanov Mirjana s.k. 32. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja, Csóka község Statútuma( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 77. szakaszának, A csókai Csóka Művelődési - Oktatási Központ megalakításáról szóló határozat ( Csóka község 2/95-ös számú Hivatalos Lapja ) 7. szakasza és a csókai Művelődési - Oktatási Központ Statútumának ( Csóka község 7/09-es és 3/11-es számú Hivatalos Lapja ) 34. és 35. szakaszai alapján, Csóka község Képviselő - testülete én tartott ülésén V É G Z É S T A CSÓKAI CSÓKA MŰVELŐDÉSI OKTATÁSI KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL KINEVEZZÜK, a csókai Csóka Művelődési - oktatási Központ Felügyelő bizottságának tagjait, éspedig: 1. Martonosi Mihályt Csókáról - elnök 2. Vukčević Bojanát Szanádról - tag 3. Szabó Lászlót Csókáról tag. I A Felügyelő bizottság fent emlitett tagjait négy éves megbizatási időszakra nevezzük ki, e Végzés közzétételének napjától kezdve. II Ezt a Végzést közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016 1/2015 V- XXIV. Marjanov Mirjana s.k.

22 Határozat száma T A R T A L O M Oldalszám 13 A gyermekes családok pénzügyi támogatásra való jogosultságáról szóló Határozat 42 *** JNPD 1 Űrlap 50 *** JNPD 2 Űrlap Csóka községnek a középiskolás diákok szállítására szükséges eszközök biztosításában való 54 részvételének összegéről szóló Határozat 15 Határozat a szolgáltatásnyújtás azon tevékenységének végzésére vonatkozó kizárólagos jog 58 odaítéléséről, melyre a közbeszerzésről szóló törvény nem vonatkozik 16 Szanád település szennyvíztisztító berendezése lokációja Részletes szabályozási tervének 60 kidolgozásáról szóló Határozat 17 Csóka község Községi Közigazgatásáról szóló Határozat módositásáról és kiegészitéséről 64 Határozat 18 Csóka község Szociális Munkaügyi Központja 2014-es évi Munkajelentésének elfogadásáról 66 szóló Záróhatározat 19 Csóka község Szociális Munkaügyi Központja 2015-ös évi Munkatervének elfogadásáról 66 szóló Záróhatározat a Pénzügyi tervvel együtt 20 A Csóka Művelődési Oktatási Központ 2014-es évi Munkajelentésének és Pénzügyi jelentésének 68 elfogadásáról szóló Záróhatározat 21 A szabadkai Regionális hulladéklerakó k.f.t es évi Munkajelentésének elfogadásáról 68 szóló Záróhatározat 22 A szabadkai Regionális hulladéklerakó k.f.t ös évi Ügyviteli tervének elfogadásáról 70 szóló Záróhatározat *** A szabadkai Regionális hulladéklerakó k.f.t ös évi Ügyviteli terve ( CD-n található ) *** Mellékletek től 9.2.-ig ( CD-n található ) 23 A 2014-es évben a környezetvédelemre vonatkozó költségvetési alap pénzeszközeinek 72 felhasználásáról szóló Jelentés elfogadásáról szóló Záróhatározat 24 A csókai Községi Közigazgatás 2014-es évi Munkajelentésének elfogadásáról 72 szóló Záróhatározat 25 Csóka község Épitkezési Igazgatóság - KV 2014-es évi Munkajelentésének elfogadásáról 74 szóló Záróhatározat az Ügyviteli jelentéssel együtt 26 A Csóka Kommunális Közvállalat 2014-es évi Ügyviteli jelentésének elfogadásáról 74 szóló Záróhatározat a Pénzügyi jelentéssel együtt 27 Сsóka község Épitkezési Igazgatósága - Közvállalat Felügyelő bizottsága kinevezett tagjainak 76 munkájukért járó havi térítmény meghatározásáról szóló Határozat 28 Сsóka Kommunális Közvállalat Felügyelő bizottsága kinevezett tagjainak 78 munkájukért járó havi térítmény meghatározásáról szóló Határozat 29 A Csóka MOK Igazgató bizottsága tagjainak felmentéséről szóló Végzés A Csóka MOK Igazgató bizottsága tagjainak kinevezéséről szóló Végzés A Csóka MOK Felügyelő bizottsága tagjainak felmentéséről szóló Végzés A Csóka MOK Felügyelő bizottsága tagjainak kinevezéséről szóló Végzés 82 FŐ ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: ŠALBOT PAKAŠKI DRAGANA, Csóka KKT Titkára Évi előfizetés ára: 2.500,00 dinár Csóka község Igazgatási szervének rendes számlájára, Zsíró számla szám: Hivatkozási szám: Kiadó: Községi közigazgatási szerv А kiadó címe: Csóka, Tiszamente, 20-as sz.

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 42. 6. szám 124. oldal 2013.05.07. Az oktatás és nevelés rendszer alapjairól szóló törvény ( SZK 72/09-es és 52/11-es számú Hivatalos Közlönye )

Részletesebben

2. szám 8. oldal 2014.03.05.

2. szám 8. oldal 2014.03.05. 2. szám 8. oldal 2014.03.05. 4. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos

Részletesebben

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakaszának 3v pontja, valamint az építési telkek elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

B) AZ ENGEDÉLYEZTETÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÉPÜLET ADATAI

B) AZ ENGEDÉLYEZTETÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÉPÜLET ADATAI Az építtető teljes neve (természetes személyek esetén) A jogi személy elnevezése (jogi személy esetén) ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala

ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala A) A HELYSZÍN ADATAI TÁRGY: A MUNKÁLATOK BEJELENTÉSE 1. POSTACÍM (akkor kell

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

K É R E L E M INGATLANVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS (benyújtása tárgy év szeptember 15. napjáig)

K É R E L E M INGATLANVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS (benyújtása tárgy év szeptember 15. napjáig) 8. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez 1. A kérelmező adatai: K É R E L E M INGATLANVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS (benyújtása tárgy év szeptember 15. napjáig) Neve:... Születéskori neve:.... Anyja

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XXXXIII 7. јул 2011. г., Бачка Топола XXXXII évfolyam - 7. szám, 2011. július 7. Број 7. 07.07.2011. СТРАНА 214. OLDAL

Részletesebben

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szabadka Város POLGÁRMESTER Iratszám: II-401-56/2012 Kelt 2012.01.18-án Szabadka A sporttörvény 138. szakaszának 2. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbecse Község Választási Bizottsága a án megtartott ülésén megerősítette

Óbecse Község Választási Bizottsága a án megtartott ülésén megerősítette A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. az AB Határozata és 54/2011. számok), 15. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja alapján Óbecse Község

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Név:... Leánykori név:... Anyja neve:... TAJ szám:... Születési hely:... Születési idő:... Lakcíme:... Kérem, hogy szíveskedjék részemre megállapítani jogosultságomat

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Felsőpáhok Községi Önkormányzat Jegyzőjének Benyújtási határidő: április 30-ig Felsőpáhok Szent I.u.67. Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Alulírott kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

4. szám 38. oldal 2014.05.21.

4. szám 38. oldal 2014.05.21. 4. szám 38. oldal 2014.05.21. 22. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény ( SZK 62/06- os, 65/08-as és 41/09-es számú Hivatalos Közlönye ) 60. szakasza alapján, a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági Kereskedelmi,

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Benyújtó/jogosult: családi és utónév. Állampolgárság. postai irányítószám a posta neve Község. postai irányítószám a posta neve Község

Benyújtó/jogosult: családi és utónév. Állampolgárság. postai irányítószám a posta neve Község. postai irányítószám a posta neve Község IV/O MUKA- CSALÁD- ÉS SZOCIÁLISÜGYI MIISZTÉRIUM Szociális Munkaközpont Az adatokat nyomtatott betűkkel írja be. Kitöltés előtt feltétlenül olvassa el a mellékelt útmutatót. Érkezett: A SZOCIÁLIS MUKAKÖZPOT

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal:

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal: Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Súlyos mozgáskorlátozott (kérelmező) Neve: Születési neve:. Anyja neve:. Születési hely és idő :. Családi állapota: hajadon

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve:

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve: KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /. /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18 / (XI.24.) önkormányzati rendelete

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18 / (XI.24.) önkormányzati rendelete 1 Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18 / 2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

Befektetői tájékoztató

Befektetői tájékoztató Befektetői tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTKEZÉSI ENGEDÉLYEK BESZERZÉSÉRŐL ( építkezési engedély köteles: az új épületek kiépítése, valamint a meglévő épületek bővítése, szintezése és szerkezeti átalakítása)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K É R E L E M SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI/ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA TÁMOGATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA *

K É R E L E M SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI/ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA TÁMOGATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA * Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális- és Egészségügyi Ágazat Szociális Iroda 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 3. 1751 Bp., Pf. 85. (1)-278-0914 Honlap: www.csepel.hu

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete egyes lakossági csoportok támogatásáról

IVÁNC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete egyes lakossági csoportok támogatásáról IVÁNC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete egyes lakossági csoportok támogatásáról Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XII.14.) sz. önkormányzati rendelete az újszülött gyermekek támogatásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XII.14.) sz. önkormányzati rendelete az újszülött gyermekek támogatásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XII.14.) sz. önkormányzati rendelete az újszülött gyermekek támogatásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

oldal 243 SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Szám Ezen Végzés 1. Pontjában említett eszközök a felsorolt célokra lesznek felhasználva

oldal 243 SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Szám Ezen Végzés 1. Pontjában említett eszközök a felsorolt célokra lesznek felhasználva SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Év XLV Szenttamás, 27.08.2015. Szám: 13. Szükség szerinti kiadmány 101. A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. Cikkely 1. Bekezdése szerint ( Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Lakóhely létesítésének

Részletesebben

KÉRELEM. temetési segély megállapításához

KÉRELEM. temetési segély megállapításához KÉRELEM temetési segély megállapításához 1. Temettető neve (leánykori neve): Születési hely, idő:... Anyja neve: Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:.. Bejelentett tartózkodási helye: TAJ száma (Társadalombiztosítási

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.)

Részletesebben

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok:

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok: Hagyaték Vonatkozó jogszabályok: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993.

Részletesebben

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! KÉRELMEZŐ ADATAI: Név: Születéskori

Részletesebben

KÉRELEM A BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSÁRA

KÉRELEM A BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSÁRA Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. Ügyfélfogadás: hétfő 9.00 18.00 kedd 8.00 16.30 szerda 8.00 16.30 csütörtök 8.00 16.30 péntek

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme: Évfolyam: Kar: Szak:... Részesült-e már felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben:...

KÉRELEM. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme: Évfolyam: Kar: Szak:... Részesült-e már felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben:... KÉRELEM Felsőfokú tanulmányokat támogató segély iránt Benyújtás határideje: február 28. szeptember 30. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme:......... Felsőoktatási intézmény, amelyben tanulmányait folytatja:

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete az újszülött gyermekek és a házasulandó személyek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016.

Részletesebben

Benyújtó/jogosult: családi és utónév. Állampolgárság. postai irányítószám a posta neve Község. postai irányítószám a posta neve Község

Benyújtó/jogosult: családi és utónév. Állampolgárság. postai irányítószám a posta neve Község. postai irányítószám a posta neve Község MUKA- CSALÁD- ÉS SZOCIÁLISÜGYI MIISZTÉRIUM Az adatokat nyomtatott betűkkel írja be. Kitöltés előtt feltétlenül olvassa el a mellékelt útmutatót. Szociális Munkaközpont Érkezett: A SZOCIÁLIS MUKAKÖZPOT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /05. (II. 9.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló /0. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/2014. (IX.30.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/2014. (IX.30.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2014. (IX.30.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló Füredi János sk. polgármester dr. Fazekas

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM 2016. AUGUSZTUS 11. Z E N T A 108. A Zenta Község Mezőgazdaság-fejlesztési Költségvetési Pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben